PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N"

Transkript

1 PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N Å r s b e r ä t t e l s e

2 Innehåll Redaktion: PRS och Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Layout: Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Tryckeri: Painorauma Oy Fotografier: Fotobyråerna, PRS arkiv och ABC-Studiot Oy Innehåll 2 Generaldirektörens översikt 3 PRS värden 4 Verksamhetsidé 6 Vision 6 PRS organisation 7 Direktionen, ledningsgruppen och samarbetskommittén 8 Händelser Regionala tjänster 12 PatRek-kundservice 13 Patentbiblioteket och rådgivningstjänsterna 14 Personalen 16 Företags- och sammanslutningslinjen 18 Patent- och innovationslinjen 20 Varumärkes- och mönsterlinjen 22 Enheten för föreningsärenden 24 Marknadsföringsoch affärsverksamhetsenheten 26 Besvärsnämnden 28 Kommunikation och samhällsärenden 30 Innofinland Internationellt samarbete 34 Kommentarer till bokslutet 36 Resultatöversikt 38 2

3 Generaldirektörens översikt Projektet Innofinland inleddes 1994 på initiativ av president Martti Ahtisaari i efterdyningarna av den dåvarande depressionen. Målet med projektet var att öka produktiviteten och sysselsättningen med hjälp av kreativitet, företagsamhet och samarbete. År 2008 genomfördes tävlingen Innofinland för 15:e gången i vårt land med ett aktuellt tema, klimat och energi. Projektets beskyddare, republikens president Tarja Halonen, delade ut prisen. I samma ceremoni belönades också vinnarna av tävlingarna Innoskola och Innoint. Den förstnämnda tävlingen arrangerades i samarbete med Utbildningsstyrelsen och den sistnämnda i samarbete med försvarsmakten. Det för sme-företagen avsedda projektet Idealuotsi drev vi vidare tillsammans med Världsorganisationen för intellektuella äganderätten (WIPO). Då Finland nu igen befinner sig i en ekonomisk recession behöver vi nya idéer, medel och innovationer för att komma ur den. I patent- och registerstyrelsen (PRS) ökade arbetsproduktiviteten under verksamhetsåret med tre procent, vilket kan anses vara ett mycket bra resultat. Särskilt utmärkte sig företags- och sammanslutningslinjen samt nyttighetsmodellenheten vid patent- och innovationslinjen. Enheten för föreningsärenden belönades i tävlingen om Årets kvalitetsinnovation 2008 för sin elektroniska tjänst Stadgesnickare. Enligt en färsk enkät fick PRS betyget 8,5 på kundnöjdhet (på skalan 4-10), och PatRek-kundservicen fick betyget 9,4. I början av verksamhetsåret inledde ett nytt ministerium, arbets- och näringsministeriet, sin verksamhet. Det uppgjorde en ny innovationsstrategi 2008 i enlighet med regeringsprogrammet och fortsatte att förbereda en särskild IPR-strategi. Den första fasen i projektet FöretagsFinland avslutades framgångsrikt och fortsatta åtgärder inleddes. Till WIPO:s nya generaldirektör valdes australiern Francis Gurry som redan länge har arbetat i ledande befattningar i organisationen. De planer för utveckling av organisationens verksamhet som han presenterade i WIPO:s generalförsamling i höstas har tagits positivt emot av medlemsländerna. Finland har aktivt deltagit i och stött WIPO:s verksamhet. Då betydelsen av den intellektuella egendomen i världsekonomin och som grund för vårt välbefinnande ständigt ökar, förtjänar WIPO:s mångsidiga verksamhet vårt fulla stöd också i framtiden. Den långvariga strategidiskussionen i Europeiska unionens byrå för harmonisering inom den inre marknaden (OHIM) slutfördes. Som resultat av denna diskussion ska samarbetet med både medlemsstaterna och kunderna vidareutvecklas på ny basis inom unionen. Patentbranschen tar nya former såväl inom som utanför Europa. Ett stort problem är att antalet patentansökningar ökar globalt samtidigt som det råder brist på granskare, vilket leder till att handläggningstiderna blir allt längre. På global nivå och också inom Europa borde vi undvika överlappande arbete och utveckla samarbete. Det skulle spara både sökandenas och myndigheternas tid och kostnader. Jag tackar hela personalen för ett bra arbete. Likaså tackar jag alla våra kunder samt våra inhemska och internationella intressentgrupper för det positiva samarbete som vi trots vissa hotbilder har haft under verksamhetsåret. Martti Enäjärvi 3

4 PRS värderingar Patent- och registerstyrelsens värderingar har sammanfattats i följande begrepp: serviceinriktning, resultatinriktning, effektivitet och välbefinnande, samarbete, ansvarsmedvetande och utveckling. Serviceinriktning Vår kundorienterade service ger våra intressentgrupper mervärde både nationellt och internationellt. Vår service är pålitlig, mångsidig och lätt tillgänglig. Resultatinriktning Resultatinriktning innebär att vår verksamhet baserar sig på överenskomna resultatmål så att vi effektivt och förmånligt producerar högklassiga tjänster. Vår personal har förbundit sig till verksamhetsmålen. Effektivitet och välbefinnande Genom effektivitet främjar vi innovativ verksamhet, företagsamhet och samfundsverksamhet. Välbefinnande innebär att vi tillsammans satsar på bättre ork och välmående i arbetet. Samarbete Vi samarbetar i öppen och aktiv växelverkan med våra kunder och andra intressentgrupper. Vår verksamhet baserar sig på ett öppet samarbete inom personalen. Vi respekterar jämställdhet, likställighet och varandras arbete. Ansvarsmedvetande Ansvarsmedvetande innebär att våra kunder kan lita på att vår verksamhet är opartisk och rättssäker, samt att våra tjänster är neutrala och oavhängiga. Vi är omutliga och rättvisa. Utveckling Utveckling betyder för oss att vi uppskattar kunnande, som stöds av ständig utbildning och utveckling av yrkesskickligheten. Som sakkunniga utvecklar vi vår verksamhet och service i den nationella och internationella verksamhetsmiljön. 4

5 5

6 Verksamhetsidé Vision Patent- och registerstyrelsen (PRS) är sakkunnigorganisation när det gäller industriell äganderätt och företags- och samfundsverksamhet. PRS främjar och utvecklar företagsamheten, innovationsförmågan och samfundsverksamheten både i Finland och internationellt. PRS värnar om det intellektuella kapitalet och stöder den tekniska och ekonomiska utvecklingen genom att säkerställa att företag, föreningar och stiftelser har rättsliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet i vårt land uppfinnare, forskare, produktutvecklare, tillverkare och marknadsförare kan erhålla patent, varumärke, mönsterrätt eller annat industriellt rättsskydd Kreativitet, kunnande, företagsamhet och samarbete är nycklar till framgång för våra kunder. De utgör grunden för den tekniska, ekonomiska och andliga utvecklingen samt välståndet i vårt land. Våra kunder litar på att vår service är rättssäker, opartisk och internationellt sett konkurrenskraftig samtidigt som de via PRS fullödigt kan delta även i det internationella innovationssystemet och den internationella företagsverksamheten. Vår service är snabb, flexibel och lätt tillgänglig i PRS-Innohuset, på de regionala serviceställena och i datanäten. Vi har den kunnigaste och vänligaste personalen i hela Finland. Vi respekterar varandra, vi är öppna och vi följer med vår tid. finländarnas intressen skyddas internationellt, PRS-informationen och rådgivningen är tillförlitlig och snabbt tillgänglig. 6

7 Direktionen Generaldirektör Martti Enäjärvi Ledningsgruppen Generaldirektörens sekretariat Generaldirektörens sekreterare Tuula Hirvonen Administrationen Överdirektör Eero Mantere Planeringsdirektör Kari Summanen Ekonomidirektör Raija Järviö Personaldirektör Esko Inkinen Kommunikationsdirektör Juha Klemola Marknadsföringsdirektör Mika Waris Biträdande direktör Christer Brännkärr Dataadministrationschef Iikka Kanniainen Företags- och sammanslutningslinjen Linjedirektör Olli Koikkalainen Handelsregistret Balanser och bokslut Företagsinteckningar Stiftelser Patent- och innovationslinjen Linjedirektör Pekka Launis Patent Nyttighetsmodeller Integrerade kretsar Patentbiblioteket och rådgivningstjänster Enhetsdirektör Kristiina Grönlund Varumärkes- och mönsterlinjen Linjedirektör Eija Nuorlahti-Solarmo Varumärken Mönsterrätt Internrevisionen Internrevisionschef Anneli Koljonen Samarbetskommittén Besvärsnämnden Direktör Oscar Wilder (ända till ) Enheten för föreningsärenden Direktör Kari-Pekka Helminen PatRek-kundservicen Chef för kundservicen Marja Sinkkonen TE-centralerna (15) Alla PRS-tjänster, uppfinningsombud Nyföretagarcentralerna (30) Rådgivning Magistraterna (26) Företags- och sammanslutningsärenden Handelskamrarna (19) Rådgivning 7

8 Direktionen, ledningsgruppen och samarbetskommittén Patent- och registerstyrelsen (PRS) inrättades år 1942 genom att flytta handelsoch industriministeriets avdelningar för patent och handelsregisterärenden till ett nytt centralt ämbetsverk. PRS föregångare från och med 1835 har bl.a. varit Manufakturdirektionen i senaten för Finland och industristyrelsen. I dag hör PRS till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vars intäkter samlas in som serviceavgifter från kunderna. En betydande del av inkomsterna kommer från utländska kunder. Direktionen Direktionens uppgift är att ställa mål för PRS verksamhet i praktiken och att besluta om riktlinjerna för verksamheten. Den ser också genom styrning och övervakning till att de mål som har ställts för PRS uppnås. Direktionen beslutar om budgetförslaget och om verksamhets- och budgetplanen samt främjar samarbetet mellan PRS och dess kunder. Statsrådet tillsätter direktionen för en treårsperiod åt gången. Den nuvarande direktionens mandatperiod slutar den 16 september Ledamöterna Jussi Järventaus, verkställande direktör, Företagarna i Finland rf., ordförande Risto Paaermaa, direktör, arbets- och näringsministeriet, vice ordförande Martti Enäjärvi, generaldirektör, PRS Jukka Ahtela, direktör, Finlands Näringsliv EK Kalevi Olin, professor Leila Risteli, direktör, Uleåborgs universitet Seija Saaristo, varumärkesombud, Finska Patentombudsföreningen rf Riitta Larja, koordinator, PRS, representant för personalen Eero Mantere, överdirektör, PRS, sekreterare, utsedd av direktionen Ledningsgruppen Ledningsgruppen biträder generaldirektören vid utvecklingen och bedömningen av ämbetsverkets verksamhet. Ledningsgruppen tillsätts av generaldirektören. Ledningsgruppen behandlar PRS verksamhets- och budgetplan och budgetförslag samt övervakar utfallet av resultatmålen. Kontroll av centrala utvecklingsprojekt samt händelserna inom den nationella och internationella verksamhetsmiljön hör också till ledningsgruppens gebit. Ledamöterna Martti Enäjärvi, generaldirektör, ordförande Eero Mantere, överdirektör, vice ordförande Olli Koikkalainen, linjedirektör Pekka Launis, linjedirektör Eija Nuorlahti-Solarmo, linjedirektör Kari-Pekka Helminen, föreningsregisterdirektör Esko Inkinen, personaldirektör Raija Järviö, ekonomidirektör Juha Klemola, kommunikationsdirektör Kari Summanen, planeringsdirektör Mika Waris, marknadsföringsdirektör Riitta Leikas, biträdande inspektör, representant för personalen Christer Brännkärr, biträdande direktör, sekreterare för ledningsgruppen 8

9 Samarbetskommittén Samarbetskommittén är ett lagstadgat samarbetsorgan, vars syfte är att erbjuda de anställda möjligheter att medverka i de verksamhetsbeslut som har inverkan på deras arbete och arbetsförhållanden. På detta sätt främjas resultaten och lönsamheten av statsförvaltningens verksamhet. Ledamöterna Arbetsgivarens representanter Martti Enäjärvi, generaldirektör, ordförande Eero Mantere, överdirektör, vice ordförande Olli Koikkalainen, linjedirektör Pekka Launis, linjedirektör Eija Nuorlahti-Solarmo, linjedirektör Esko Inkinen, personaldirektör, sekreterare Arbetstagarnas representanter, förtroendemän Eija Lanne, överinspektör, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf Riitta Leikas, biträdande inspektör, Löntagarorganisationen Pardia rf/patentti- ja rekisterihallituksen henkilökuntayhdistys ry Eija Peltonen, biträdande inspektör, Fackavdelning inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde JHL rf Matti Santero, äldre prövningsingenjör, Löntagarorganisationen Pardia rf/ Patenttihallinnon Diplomi-insinöörit ry 9

10 Händelser 2008 Ett ännu större antal deltagare besökte mässan Eget företag i Helsingfors Wanha Satama, och vårt föredrag på seminariet var en succé. De offentliga registerförarnas gemensamma evenemang Registren är öppna! i Gamla Studenthuset i Helsingfors centrum samlade en stor publik. Det miljonte företaget infördes i handelsregistret i början av april. PRS besökte och gratulerade företagaren Anna Hagelberg som hade börjat driva ett lunchcafé vid Museiverket. Världsdagen för intellektuell äganderätt firades i Vanda. I evenemanget belönade Mauri Pekkarinen finska uppfinnare med Konstapris av Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistys. I maj firade vi vår traditionella årsdag, Manufakturdagen. I denna vårliga fest fick vi njuta av vackra chansoner som artisterna Erja Uitto och Jani Uhlenius framförde. Innogalleriets temautställning SKISSER Bilformgivare i Innogalleriet öppnades i juni. I utställningen presenterades arbeten av finska bilformgivare som jobbar på olika håll i världen. Intressanta evenemang inom personalens friskvård och rekreationsverksamhet var igen Naisten Kymppi (Tjejmilen) och det mångsidiga programmet på friskvårdsdagen i november. Vi fick höra strålande och uppmuntrande föreläsningar av ärkebiskop emeritus John Vikström, konstnär, författare Tuija Piepponen och tränare Juhani Tamminen. 10

11 PRS verksamhet intresserar fortfarande också internationellt och vi hade internationella gäster från olika håll i världen. Föreningsregistrets elektroniska tjänst Stadgesnickaren fick första priset i tävlingen om Årets kvalitetsinnovation. Året kulminerade i ceremonin för utdelning av republikens presidents innovationspris. President Halonen och maken doktor Arajärvi trivdes länge i deras sällskap som belönades med Innofinland-, Innoint- och Innoskolapris och hedersomnämnande. Den 21 oktober hade det gått 175 år sedan Alfred Nobel föddes. Dagen till ära öppnades en utställning om hans livsverk. På samma gång firade vi också Martti Ahtisaaris Nobels fredspris. Alihankinta-mässan i Tammerfors har blivit vårt viktigaste mässevenemang på hösten. PRS deltog i mässan tillsammans med bl.a. Uppfinningsstiftelsen, Tekes och TE-centralerna. Ett evenemang arrangerat av Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistys som hölls i PRS i november väckte ett exceptionellt stort intresse, då verkställande direktör Göran Sundholm som har över hundra patent i Finland berättade om bakgrunderna till sin framgång. 11

12 Regionala tjänster PRS regionala tjänster täcker hela landet. I ärenden i anslutning till Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan du också anlita följande serviceställen runtom i Finland: handelskamrarna magistraterna arbetskrafts- och näringscentralerna (TE-centralerna) nyföretagarcentralerna skattebyråerna innovationsombuden vid universiteten och högskolorna. Regionala handelsregistertjänster TE-centralerna fungerar som lokala myndigheter i handelsregisterärenden. På TE-centralernas företagstjänst kan du sköta ärenden angående registrering av företag samt få registeruppgifter. Magistraterna behandlar och registrerar anmälningar om bostadsaktiebolag. Magistraterna fungerar också som lokalmyndighet i andra handelsregisterärenden. Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens gemensamma anmälningsblanketter finns tillgängliga och de tas även emot på skatteförvaltningens serviceställen. Regionala uppfinnings- och patenteringstjänster Patent- och registerstyrelsens (PRS) bastjänster är tillgängliga på TE-centralerna runt om i Finland. Dessutom har PRS i samarbete med Uppfinningsstiftelsen och TE- centralerna 15 regionala uppfinningsombud som har sitt driftställe på TE-centralerna. Deras uppgift är att främja innovativiteten och uppfinningarnas utnyttjande. PRS har också i samarbete med Uppfinningsstiftelsen och flera universitet och högskolor 12 innovationsombud, vars driftställe finns vid universiteten och högskolorna. Också deras uppgift är att främja innovativiteten och uppfinningarnas utnyttjande, men främjandet koncentrerar sig huvudsakligen på att främja uppfinningsprojekt från universitets- och högskolevärlden. Ombuden bistår också uppfinnarna med råd i frågor angående patentering och andra industrirättsliga ärenden, i finansiering och produktutveckling. TE-central Magistrat Nyföretagarcentral Nyföretagarcentralens serviceställe Handelkammare Innovationsombud vid universitetet Nyföretagarcentralerna erbjuder mångsidig rådgivning, blanketter och anvisningar för nya företagare. 12

13 PatRek-kundservice Kunderna är mycket nöjda med PRS kundservicepunkt. Kontakterna är allt oftare i elektronisk form. Under året besökte sammanlagt kunder PatReks kundservicepunkt. Vi gav avgiftsbelagda registerutdrag, intyg och kopior av handlingar. Antalet avgiftsbelagda informationstjänsteprodukter som kunderna kunde hämta från kundservicen minskade med 14 procent från förra året. Kundnöjdheten blev bättre Vi har fortsatt med att utveckla kundservicen enligt principen om en enda kontaktpunkt så att kunderna får samma service vid varje servicepunkt. Servicen är nu ännu snabbare och flexiblare. Resultatet av den kundenkät som gjordes under verksamhetsåret visade att PatRek hade lyckats bra vid genomförandet av sin service som utgår från kundens behov. Personalen utbildar sig kontinuerligt. Under verksamhetsåret hade vi i genomsnitt 4,5 utbildningsdagar per person. Registraturen i anslutning till PatRek-kundservicen tar dagligen emot allt fler elektroniska förfrågningar, anmälningar, ansökningar och begäran om utlåtande av olika myndigheter samt andra handlingar. Den fortsatta behandlingen av varje enskild handling kräver att vår personal har goda kunskaper bl.a. i informationstekniken. Informationssökningen har blivit enklare Under verksamhetsåret kunde våra kunder också börja använda stiftelseregistersystemet i kundbetjäningsutrymmena. Kunderna kan nu självständigt studera registeruppgifterna och de har positivt tagit emot servicen. Sedan slutet av året har också skiljedomar funnits i elektronisk form. Detta har både förbättrat och försnabbat kundservicen. Elektronisk kommunikation ökade Den elektroniska förvaltningen har ändrat vår verksamhetsmiljö, vilket förutsätter att vi måste söka och tillägna oss nya verksamhetssätt. E-posten har blivit ett ännu viktigare medium vid kontakter med både våra kunder och myndigheterna. PatRek kundservicen betjänar de kunder som personligen besöker PRS. Den tar emot handlingar och betalningar och ger råd t.ex. när en anmälan ska lämnas in. I PatRek står elektroniska informationstjänster och register avgiftsfritt till kundernas förfogande. Patentbiblioteket betjänar såväl interna som externa kunder. Enheten svarar för upprätthållandet av patentpublikationssamlingen och att all väsentlig nationell och internationell patentinformation är lätt tillgänglig för användarna. Dessutom erbjuder biblioteket ett representativt urval tidskrifter och litteratur inom det immaterialrättsliga området. Varje verksamhetslinje har expertrådgivare vars avgiftsfria tjänster kunderna kan utnyttja. All betydelsefull PRS-information kan också i realtid studeras på vår webbplats. 13

14 Patentbiblioteket och rådgivningstjänsterna Digitaliseringen av patentpublikationer blev färdig. Elektroniska kunddatabaser utvecklades. En av patentbibliotekets och rådgivningstjänsternas huvuduppgifter är att göra patentinformationen känd framför allt i sme-företagen och högskolorna. Årligen ger vi också personlig rådgivning till drygt kunder. Vi håller ett tiotal olika slags föreläsningar, vilka har hundratals åhörare. Vår webbplats har över besökare. Vi erbjuder också granskningstjänster som har fått en etablerad kundkrets. Under verksamhetsåret digitaliserade vi de sista finska patentpublikationerna som ännu inte var med i den elektroniska samlingen av patentpublikationer. Samlingen av patentpublikationer är nu i stor utsträckning i elektronisk form. En programvara med hjälp av vilken nya patent- och nyttighetsmodellpublikationer kan publiceras på internet blev färdig under året. Arbetsgruppen som tillsattes på våren 2008 koncentrerade sig först på att utveckla kunddatabaser och i synnerhet på att förbättra användargränssnittet i databasen PatInfo enligt kundernas önskemål. Den förbättrade versionen av PatInfo lanserade vi i början av år De förbättringar som gjordes i PatInfo kan senare också göras i FI-EP-registret för europapatentöversättningar. Utbildningen i industriella rättigheter har ökat i olika läroanstalter. De studerande vill få kunskap om de industriella rättigheterna, då de t.ex. vill ansöka om patent på uppfinningar som uppkommer som resultat av forskningen. Studerandegrupper är välkomna till biblioteket och de studerandes önskemål har tagits i beaktande också i samlingspolitiken. I synnerhet studerande på patentkursen kommer regelbundet hit för att låna böcker för sina examensarbeten och avhandlingar. I bibliotekets samlingsdatabas gjordes över sökningar år Boksamlingen utökades med 630 titlar. Till samlingen av elektroniska tidningar skaffade vi fler titlar. Antalet e-tidningar är nu över I kundbetjäningen koncentrerade vi oss ännu mer på handledning i användningen av databaser. Tolkningen av patentdatabaser och patentpublikationer förutsätter specialkunskaper och under verksamhetsåret har vi också satsat på uppdatering av personalens kunskaper i patentärenden. Patentbiblioteket och rådgivningstjänsterna svarar för spridningen av patentinformationen i Finland. Denna uppgift sköter vi genom att använda flera kanaler såsom utbildning, webbplats, personlig rådgivning, granskningstjänster, handböcker och mässor. Patentbiblioteket betjänar såväl interna som externa kunder. Bibliotekets samling är tillgänglig för våra kunder, och information om biblioteket finns på webbplatsen Biblioteket skaffar också den litteratur som personalen behöver i sitt arbete, beställer fjärrlån av artiklar som prövningsingenjörerna behöver, upprätthåller samlingen av patentpublikationer, digitaliserar ansökningarna och publikationssamlingen, tar hand om utbytet av patentinformation och patentpublikationerna mellan PRS, EPO och WIPO samt utbytet av patentpublikationerna mellan olika myndigheterna. 14

15 15

16 Personalen Personalstrategi togs under arbete. Personalen med i processen. I slutet av år 2008 hade vi 517 anställda. Antalet årsverken var 485. Medelåldern bland de anställda var 45,6 år. Vidstående diagram beskriver personalens åldersstruktur, utbildningsnivå, fördelningen av årsverken per linje och enhet samt antalet hel- och deltidsanställda. Under de senaste åren har vi satsat mycket på utvecklingen av organisationen. Till det målmedvetna strategiarbetet har också utvecklingen av personalstrukturen och kunskaperna samt upprätthållandet och förbättringen av välbefinnandet i arbete hört. Därför kunde vi på våren starta utarbetandet av personalstrategin ur ett bra utgångsläge. Grunden för utarbetandet utgjorde en estimering av förvaltningen och utvecklingen av personalresurserna i PRS. Planen för att utarbeta personalstrategin och de olika faserna vid utarbetandet, vilket tar ca ett år, har behandlats och kommer att behandlas på alla nivåer: i direktionen, ledningsgruppen, samarbetskommittén och i smågrupper som har bildats på linjerna och enheterna. I strategiarbetet gör vi centrala val och principiella beslut som berör personalledningen enligt vilka vår strategi genomförs. Vi satsade på utvecklingen och välbefinnandet i arbete Personalutvecklingsplanen som hade fastställts för verksamhetsåret uppfylldes på ett tillfredsställande sätt. Till denna plan och den ännu effektivare friskvården har aktivt bidragit vår nya personalutvecklingschef. I vår gemensamma utbildning satsade vi särskilt på språkutbildningen som föregicks av en grundlig konkurrensutsättning. Chefsutbildningen pågick systematiskt och vi glömde inte heller utbildningen av hela personalen t.ex. när det gäller kunskaper i arbetsgemenskap och säkerhetsärenden. Linjerna och enheterna skötte utbildningen i huvudsak själva inom ramen av tillgängliga resurser. Personalen hade i genomsnitt 7,4 utbildningsdagar per årsverke. De mångsidiga friskvårdsaktiviteterna fick igen mycket beröm och nya utvecklingsidéer uppstod. Arbetstillfredsställelsen på nuvarande nivå jämställdhetssituationen blev bättre De anställda förhåller sig huvudsakligen positivt till sin arbetsmiljö. Enkäten visade att indexmedeltalet för svaren i barometern för arbetstillfredsställelse år 2008 igen var 3,5 på skalan 1-5. Mest positivt förhöll sig de anställda vid PRS till möjligheterna att kombinera arbete och privatliv (4,1) och till en rättvis och mänsklig behandling på arbetsplatsen (4,0). Högt betyg fick också jämställdheten mellan könen inom arbetsgemenskapen (3,9), arbetets självständighet och möjligheten att påverka arbetets innehåll (3,9), arbetsutrymmen och arbetsutrustning (3,9) samt arbetets utmaningar (3,8). Å andra sidan finns det ännu utrymme för förbättring när det gäller inställning till avlöning (3,0). I informationsflödet (3,1) har det dock skett en positiv utveckling. En särskild jämställdhetsenkät genomfördes under verksamhetsåret med samma innehåll som två gånger tidigare (år 2002 och 2005). Denna enkät visade igen att trenden var tydligt stigande på nästan alla delområden. Särskilt tyckte de anställda att lönejämställdheten mellan könen förverkligades bra vid PRS. I början av år 2008 löpte övergångsperioden för statens lönesystem ut, varför vi sedan dess också har kunnat betala lönedelen för den individuella prestationen till fullt belopp. Nya it-system för behandling av personalärenden Förberedningar för att överföra rutinuppgifter i personal- och ekonomiförvaltningen till den gemensamma servicecentralen fortsattes. Det delvis införda ESSsystemet för personalsjälvbetjäningen har bidragit till denna överföring. I fråga om rekryteringarna övergick vi till det elektroniska Heli-systemet som upprätthålls via den gemensamma portalen Förhandlingarna om tjänstekollektivavtal började i slutet av året. Till dessa förhandlingar fick vi omfattande Personaladministration har hand om fortbildningen och säkerheten av personalen samt om andra personalärenden. Dessutom förbereder enheten kollektivavtalen för tjänstemän på ämbetsnivå och rekryteringarna. 16

17 statistiska material från arbetsgivarens personaldatasystem Tahti som också betjänar andra behov inom lönestatistiken och erbjuder personalbokslutsuppgifter med jämförelser. Personalen blir äldre, lojaliteten mot arbetsplatsen belönas På samma sätt som under de föregående åren riktade vi resurser till förebyggande hälsovård. Antalet sjukdagar per årsverke var ungefär 10,1 dagar. Under verk- samhetsåret kunde chefer delta i ASLAK-rehabilitering d.v.s. till yrkesmässigt fördjupad medicinsk rehabilitering. En ny kurs för sakkunniga har förberetts. Även om den behärskade personalomsättningen är till fördel för utvecklingen av arbetsgemenskapen, bildar seniorexperter en bra grund på vilken ett nytt kunnande kan byggas upp. För att visa uppskattning för detta började vi belöna sådana som har varit i PRS tjänst 30 och 40 år med en extra semester. Hel- och deltidsanställda enligt kön Antalet anställda i årsverken år 2008 Personalen enligt utbildningsnivå Personalens åldersstruktur Heltidsanställda kvinnor 289 Heltidsanställda män 171 Deltidsanställda kvinnor 41 Deltidsanställda män 16 Administrationen (inkl. besvärsnämnden, kommunikation, PatRek, PIT) 79 Marknadsförings- och affärsverksamheten 4 Patent- och innovationslinjen 187 Varumärkes- och mönsterlinjen 43 Företags- och sammanslutningslinjen 146 Föreningsregistret 27 Högre högskoleexamen, forskarutbildning 206 Yrkeshögskoleutbildning/lägre högskoleutbildning 88 Utbildning på andra stadiet (gymnasium, institut, yrkeseller motsv. utbildning) 159 Grundläggande utbildning 64 under 24 år över 55 år 17

18 Företags- och sammanslutningslinjen Företags- och sammanslutningslinjen uppnådde sina resultatmål. Linjens produktivitet ökade rejält. Utvecklingen av verksamheten framskred med fart. Antalet nya företag som anmäldes till handelsregistret låg på samma nivå som föregående år. Ändrings- och nedläggningsanmälningarnas antal var också stort, och vi registrerade nästan 10 procent fler ändringar i företagens uppgifter än förra året. I slutet av året påverkade den allmänna försämringen av det ekonomiska läget också anmälningarna till handelsregistret. Både konkurser och likvidationer anmäldes tydligt mer än tidigare. Linjen uppnådde sitt resultatmål. Produktiviteten ökade med 14 procent. Handläggningstiderna var goda och på målnivån under hela året. Inkomster från informationstjänster ökade med 10 procent. I slutet av året var drygt företag och bostadsaktiebolag antecknade i handelsregistret. Aktiebolaget är den populäraste företagsformen. Via våra elektroniska tjänster gjordes 2,1 miljoner sökningar bland handelsregisteruppgifterna och via vår och skatteförvaltningens gemensamma informationstjänst FODS gjordes 16,5 miljoner sökningar. Gemensamt bokslutsförfarande med skatteförvaltningen Den automatiska registreringen av företags bokslutshandlingar som vi får från skatteförvaltningen startade i oktober. De bokslutshandlingar som företaget har bifogat skattedeklarationen såsom resultaträkning och balansräkning skickas i elektronisk form från skatteförvaltningen till PRS. Det nya förfarandet för anmälning av bokslut gäller bl.a. aktiebolags och an- delslags räkenskapsperioder som går ut år Avsikten är att stegvis utveckla en procedur där företag kan, om de vill, på en och samma gång lämna in de bokslutshandlingar som skatteförvaltningen respektive handelsregistret behöver. År 2008 registrerade vi nästan bokslut. Verksamheten och tjänsterna utvecklas Projektet Novus för förnyelse av företags- och sammanslutningslinjens informationstjänster framskred snabbt under året. Det nya stiftelseregistersystemet som togs i bruk i slutet av år 2007 gjorde det möjligt att verksamhetens produktivitet ökade med 20 procent. I samarbete med tjänsteleverantören byggde vi upp det nya informationstjänstesystemet under hela året. Avsikten är att ta det nya systemet i bruk under år Förnyelsen av linjens registreringssystem pågick med specifikation av funktionerna. Målet är att möjliggöra en effektiv, dels automatiserad och papperslös handläggning av anmälningar. Projekten för genomförande av nya handläggningssystem startar år 2009, och förnyelsen av systemen beräknas att pågå fram till år Vi fortsatte också utvecklingen av den elektroniska anmälningsproceduren som är gemensam med skatteförvaltningen. Som helhet betraktat står linjen inför stora förändringar och vi förberedde oss på dem genom att träna linjens chefer på flera praktiska seminarier i förändrings- Företags- och sammanslutningslinjens uppgift är att se till att samhället har till sitt förfogande uppdaterade och täckande uppgifter om de företag och stiftelser som är verksamma i Finland. Linjen registrerar nya företag och ändringar i de existerande företagens uppgifter i handelsregistret och i företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Linjen fastställer också företagsinteckningar, registrerar ärenden angående stiftelser och har tillsyn över stiftelsernas förvaltning. 18

19 ledning och genom att utarbeta en handbok för cheferna. Under de kommande åren bygger vi upp förändringsberedskapen bl.a. med hjälp av förändringsplaner, utbildning och informering. Utveckling av handläggningstiderna (st) Bokslut Ändringar i företagens uppgifter Nya företag Upphörda företag Ändringar av adress- och kontaktuppgifter Avregistrerade företag Sökningar i informationstjänsten FODS månadsvis (st.) Delegationen för företagsärenden Delegationen för företagsärenden har som uppgift att föra fram näringslivets synpunkter och kundsynvinkeln vid utvecklingen av företags- och sammanslutningslinjens olika register. Delegationen sammanträder regelbundet för att diskutera aktuella ärenden. Medlemmarna i delegationen för föreningsärenden år 2008: Martti Enäjärvi, generaldirektör, PRS, ordförande Olli Koikkalainen, linjedirektör, PRS, vice ordförande Markus Aaltonen, verkställande direktör, Veterator Oy Juha Ahvenniemi, verkställande direktör, Ekonomiadministrationsförbundet i Finland Anders Blom, verkställande direktör, Familjeföretagens förbund rf Erkki Kontkanen, direktör, Finansbranschens Centralförbund Kari Lehto, vice häradshövding, Sällskapet Pellervo rf Leena Linnainmaa, direktör, Centralhandelskammaren Antti Maijala, advokat, Advokatbyrå Heikkilä & Co Janne Makkula, juridiskt ombud, Företagarna i Finland Ulla Partanen, verkställande direktör, Operaria Ulla Oy (fram till ) Tytti Peltonen, ledande expert, Finlands Näringsliv EK Martti Virtanen, chefsjurist, Förbundet för Finsk Handel rf Iikko B. Voipio, utvecklingsdirektör, Statens ekonomiska forskningscentral VATT Eero Mantere, överdirektör, PRS Eija Nuorlahti-Solarmo, linjedirektör, PRS Juha Klemola, kommunikationsdirektör, PRS Ulla-Maija Sarkkinen, biträdande direktör, PRS Sakari Kauppinen, biträdande direktör, PRS, sekreterare 19

20 Patent- och innovationslinjen Systemet för kvalitetskontroll förbättrade beslutens kvalitet. Datasystemet förnyades. Verktygen för distansarbete utvecklades. I linjens operativa system täcker certifieringen av kvalitetskontrollen nu också processen för handläggning av nationella ansökningar. Den tidigare certifieringen avsåg handläggningen av PCT-ansökningar. Under verksamhetsåret har vi också utvecklat linjens organisation genom att till de tekniska byråerna utse ledande prövningsingenjörer. Deras uppgift är att fungera som hörnstenar för kvalitetskontrollsystemet. De bär också ansvaret för att i smågrupper utveckla prövningen och att dela arbetsuppgifterna jämnt i sitt team. Kvalitetsarbetet har gett goda resultat, och utvecklingen har tagits positivt emot av kunderna. Det systematiska utbildningsprogrammet för prövningsingenjörerna pågår hela tiden. Avsikten med detta program är att stöda den ständiga utvecklingen av prövningen. Under verksamhetsåret kompletterades utbildningspaketet med ett eget utbildningsprogram för tutorerna som handleder de nya prövningsingenjörerna. Också detta utgör ett led i processen för förbättring av prövningens kvalitet. Kompletta verktyg för distansarbetande prövningsingenjörer under utveckling På vår linje har distansarbete hittills varit experimentellt. Under verksamhetsåret började vi förbättra de tekniska förutsättningarna för distansarbete. Syftet är att prövningsingenjörerna också i distansarbetet ska kunna använda samma elektroniska verktyg som på Innohuset. En starkt skyddad men ändå lätt tillgänglig förbindelse till såväl linjens egna datasystem som de externa databaser som vi använder ser till att prövningen i sin helhet också kan göras hemma. Distansarbetet väntas öka i omfattning i framtiden, eftersom många av våra experter bor i de omgivande kommunerna. Det datasystem som vi använder i handläggningen av ansökningar och registerföringen har förnyats. I början av året togs det nya systemet i bruk vid handläggningen av PCT-ansökningar. Systemet kommer att omfatta nationella patent- och nyttighetsmodellansökningar i början av år Dess utveckling har varit en stor satsning men då det nu har blivit färdigt har vi resurser också till andra utvecklingsprojekt. Nya företag på listan över största antalet patentansökningar Antalet nationella och internationella patentansökningar låg huvudsakligen på samma nivå som föregående år, men under hösten dök svaga tecken på den ekonomiska recessionen och företagens ökade försiktighet upp. Patentering är visserligen en långsiktig verksamhet, och det är inte bland de första sparobjekten då företagen sanerar, såsom tidigare nedgångar i ekonomin har visat. På längre sikt kommer ändringar i produktutvecklingen dock att påverka efterfrågan på våra tjänster. Företaget med det största antalet patentansökningar var såsom föregående år Metso Corporation. Nya företag som finns på listan över största antalet patentansökningar är t.ex. Atacama Labs Oy, MariCap Oy och Patria Weapon Systems Oy. Största delen av patentansökningarna lämnas in på elektronisk väg: av de inhemska patentansökningarna är cirka 65 procent och av PCT-ansökningarna till och med 85 procent elektroniska. Under verksamhetsåret utvecklade vi programmet för online ingivning av ansökan så att det nu är möjligt att också elektroniskt ge in svar på förelägganden samt slutliga handlingar för publicering. Likaså bringar kunderna i regel elektroniskt i kraft europapatent som gäller Finland. Nyttighetsmo- Patent- och innovationslinjens huvuduppgift är att granska de i patentansökningarna beskrivna uppfinningarnas nyhet och patenterbarhet samt att registrera nyttighetsmodeller. Linjen svarar också för nyhetsgranskning av internationella patentansökningar enligt konventionen om patentsamarbete (PCT). Även europapatentansökningar (EPC) kan lämnas in via PRS, som också registrerar och publicerar de europapatent som träder i kraft i Finland. 20

Patent- och registerstyrelsen

Patent- och registerstyrelsen Patent- och registerstyrelsen VERKSAMHETSberättelse 2007 1 PRS värden I Patent- och registerstyrelsen förs en kontinuerlig diskussion om värden. Efter diskussionerna och förberedelserna som ägde rum år

Läs mer

HELA FINLANDS PRS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN ÅRSBERÄTTELSE 2003 1

HELA FINLANDS PRS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN ÅRSBERÄTTELSE 2003 1 HELA FINLANDS PRS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN ÅRSBERÄTTELSE 2003 1 INNEHÅLL Verksamhetsidé PRS:s vision Generaldirektörens översikt Patent- och registerstyrelsen Organisation Personalen PatRek-kundservice

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Årsberättelse PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

Årsberättelse PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN 2010 Årsberättelse 101001011 1010010101010 01010000100101110101 010011101010001 1000100011101001010001 000101010100101010101010101 10100100011101010100010101010010101010 110101010101010010101000101010000100101110101

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN 2011 Å r s b e r ät t e l s e Innehåll Verksamhetsidé...2 Strategiska mål...2 Direktionen...2 Generaldirektörens översikt...3 Företags- och sammanslutningslinjen E-tjänsterna

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2001 rd

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2001 rd EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2001 rd Regeringens proposition med förslag till företags- och organisationsdatalag och vissa lagar som har samband med den INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 21

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

PATENT OCH REGISTERSTYRELSEN

PATENT OCH REGISTERSTYRELSEN Å R S B E R Ä1 T T E L S E PATENT OCH REGISTERSTYRELSEN Det är jubileumsår! De första hundra åren 1842-1942 Uppfinnarna insåg tidigt, hur viktigt det är att skydda produkter och uppfinningar. Det första

Läs mer

RP 186/2005 rd. upphävs. Den offentliga informationstjänsten för bokslutsuppgifter koncentreras till Patentoch. och registerstyrelsen.

RP 186/2005 rd. upphävs. Den offentliga informationstjänsten för bokslutsuppgifter koncentreras till Patentoch. och registerstyrelsen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 31 a i handelsregisterlagen samt om upphävande av 7 i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten RP 20/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 i lagen angående rättighet att idka näring och 13 a i handelsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar RP 89/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 12 december 2007 Nr 1133 1138 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

Tävlingen Statsministerns bästa praxis

Tävlingen Statsministerns bästa praxis Tävlingsanvisningar 10.1.2006 Tävlingen Statsministerns bästa praxis Ett informationssamhälle för hela folket och statsministerns pris för bästa praxis Med informationssamhällsprogrammet vill regeringen

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Jordbruk och naturresurser. mat och välbefinnande!

Jordbruk och naturresurser. mat och välbefinnande! Jordbruk och naturresurser mat och välbefinnande! Landsbygdsverkets strategi 2013 2017 Inspirerande, kunnigt, tillsammans framåt Smidig etablering fram till 2017 Landsbygdsverkets förnyade strategi styr

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN 2005

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN 2005 PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN 2005 PRS:S VÄRDEN I Patent- och registerstyrelsen förs en kontinuerlig diskussion om värden. Efter diskussionerna och förberedelserna som ägde rum år 2004 sammanfattades våra

Läs mer

Arbetslivet förnyas. Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors

Arbetslivet förnyas. Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors Arbetslivet förnyas Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors 9.6.2015 Det finländska arbetslivet BÄST I EUROPA 2020 Strategin för utveckling av arbetslivet Inskrivet i regeringsprogrammet

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA!

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! Den rådande verksamhetsmiljön och framtidsutsikter Social- och hälsovårds reformen Åldrande Kommunen "Den kommunala ekonomin skärps: Den statliga finansieringen av kommunal

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

RP 49/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017.

RP 49/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsbudgeten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015 PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN Guide för ansökan år 2015 Undervisnings- och kulturministeriet 2014 Innehåll Förord... 2 1 Allmänna kriterier... 2 2. Bedömningsgrunder... 3 3. Att ansöka om statsunderstöd...

Läs mer

4 Ledningsgruppen. 10 Föregångare blir ofta kopierade. 12 Öppna data underlättar återanvändning av data

4 Ledningsgruppen. 10 Föregångare blir ofta kopierade. 12 Öppna data underlättar återanvändning av data Årsberättelse 3 Verksamhetsidé och uppdrag 3 Strategiska mål 2011 2020 4 Ledningsgruppen 5 Generaldirektörens hälsning 6 Kundnöjdhetsunder sökningar hjälper oss att utvecklas 6 Vår förenklade kundtjänst

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 statistiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av statistiklagen. Enligt personuppgiftslagen

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

ANM rapporter 8/2014. Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2013

ANM rapporter 8/2014. Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2013 ANM rapporter 8/2014 Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2013 Samarbetsombudsmannens byrå 5.2.2014 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse 2013 Samarbetsombudsmannens tillsyn över efterlevnaden

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till

Läs mer

Innovationsverksamhet 2012

Innovationsverksamhet 2012 Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 2014 Innovationsverksamhet 2012 Innovationsundersökningens slutrapport Innovationsverksamhet vanligast bland stora internationella företag Enligt EU-undersökningen

Läs mer

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 303/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det till museilagen fogas en

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna RP 74/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer.

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer. REVISION 2/2012 29.2.2012 INNEHÅLL Ny organisation för :s sekretariat... 1 CGR-revisorernas anmälningar av uppgifter som ska inlämnas för tillsynen... 1 Anmäl alltid ändringar i kontaktuppgifterna till...

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

Det kommersiella utnyttjandet av Statens tekniska forskningscentrals (VTT) immateriella tillgångar (Intellectual Property Rights IPR)

Det kommersiella utnyttjandet av Statens tekniska forskningscentrals (VTT) immateriella tillgångar (Intellectual Property Rights IPR) Resumé 48/54/05 Det kommersiella utnyttjandet av Statens tekniska forskningscentrals (VTT) immateriella tillgångar (Intellectual Property Rights IPR) Enligt 1 (1041/1983) i lagen om Statens tekniska forskningscentral

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

RP 95/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 95/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 95/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

1(8) Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018. Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

1(8) Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018. Beskrivning och motivering av informationsbehovet: 2.1.1 Hur ser situationen för digital pedagogik, nya läromedel och lärandemiljöer ut för närvarande och vilka förutsättningar finns för att utveckla dem? Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018 Beskrivning

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar JUSTITIEMINISTERIET 3/58/2005 JM 24.2.2005 Till ministerierna, justitiekanslersämbetet, domstolarna, ämbetsverk och inrättningar inom justitieministeriets förvaltningsområde Språklagen och lagen om de

Läs mer

Anvisningar för sökanden

Anvisningar för sökanden HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 FINLANDS STRUKTURFONDSPROGRAM Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete RIKSOMFATTANDE ÖPPEN ANSÖKAN TILL ESF 1.6 15.9.2015 Anvisningar för sökanden Valitse

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000.

för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000. Stadgar för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000. 1 Namn och säte Föreningens namn är Svenska Föreningen för Industriellt

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Patentdata och samhälleligt genomslag. Kristoffer Bäckström Luleå tekniska universitet

Patentdata och samhälleligt genomslag. Kristoffer Bäckström Luleå tekniska universitet Patentdata och samhälleligt genomslag Kristoffer Bäckström Luleå tekniska universitet Vad är ett patent? Ett rättsligt instrument som ger innehavaren rätt att exkludera andra från att använda, tillverka

Läs mer

Anmälan om de högsta statstjänstemännens bindningar (Tjänster som avses i punkten i statstjänstemannalagen)

Anmälan om de högsta statstjänstemännens bindningar (Tjänster som avses i punkten i statstjänstemannalagen) Anmälan om de högsta statstjänstemännens bindningar (Tjänster som avses i 26 1 4 punkten i statstjänstemannalagen) Anmälan av bindningar med blanketten för bindningar Statens högsta tjänstemannalednings

Läs mer

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009.

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009. RP 170/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

2. Föreslagna ändringar

2. Föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av hänvisningsbestämmelserna i vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde så att de hänvisar till förvaltningslagen

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

STATSRÅDETS SKRIVELSE

STATSRÅDETS SKRIVELSE EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2001 rd Statsrådets skrivelse med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (genetiskt modifierade livsmedel och foder samt spårbarhet och märkning

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

Att öka förtroende. Verksamhetsplan

Att öka förtroende. Verksamhetsplan Att öka förtroende Verksamhetsplan 2014 2016 Verksamhetsplan Visionen för Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter är att centret ska utvecklas till en nationellt och internationellt uppskattad cybersäkerhetsmyndighet

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 8.2.2008. Typ av publikation Kommittébetänkande.

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 8.2.2008. Typ av publikation Kommittébetänkande. PRESENTATIONSBLAD Författare J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Jämlikhetskommissionen Ordförande professor Matti Niemivuo, generalsekreterare specialsakkunnig Anna-Elina Pohjolainen, sekreterare överinspektör

Läs mer

43 % 60 % 32 % 14 % 15 % 85 % PERSONKUNDER 15 % 11 % 8 % 6 % SKATTEBETALARE, SKATTETAGARE OCH VAD SKATTERNA ANVÄNDS TILL

43 % 60 % 32 % 14 % 15 % 85 % PERSONKUNDER 15 % 11 % 8 % 6 % SKATTEBETALARE, SKATTETAGARE OCH VAD SKATTERNA ANVÄNDS TILL Skatteförvaltningen SKATTEBETALARE, SKATTETAGARE OCH VAD SKATTERNA ANVÄNDS TILL TILL VAD ANVÄNDS SKATTERNA TILL VEM REDOVISAS SKATTERNA HUR SAMLAS SKATTERNA IN 11 % UTBILDNING 8 % NÄRINGSLIVET 14 % FÖRVALTNING

Läs mer

Patent- och registerstyrelsen. Årsberättelse. Kreativiteten blomstrar i Finland. Vi uppskattar företagsamhet och kunskap.

Patent- och registerstyrelsen. Årsberättelse. Kreativiteten blomstrar i Finland. Vi uppskattar företagsamhet och kunskap. 2 0 0 0 Patent- och registerstyrelsen Årsberättelse Kreativiteten blomstrar i Finland. Vi uppskattar företagsamhet och kunskap. Innehåll Innehållsförteckning... 2 Verksamhetsidé och vision... 3 Hänt under

Läs mer