Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän"

Transkript

1 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1

2 2

3 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde i kraft har personalen i universiteten sedan stått i anställningsförhållande. Därför tillämpas arbetsavtalslagen på hela personalen och sålunda tillämpas bestämmelserna i arbetsavtalslagen också på bruk av och grunderna för visstidsanställningar. I det allmänna kollektivavtalet för universiteten har man avtalat om en arbetsgrupp som granskar bruket av arbetsavtal för viss tid. Arbetsgruppens mål är att få till stånd metoder, med vars hjälp man kan förtydliga de principer som ska tillämpas vid anställningar för viss tid samt att till universiteten förmedla information om god praxis. I anslutning till detta arbete har avtalsparterna i samarbete utarbetat detta dokument om god praxis för att fästa uppmärksamhet vid grunderna för visstidsanställningar, bruk av dem samt till dem anslutna tillvägagångssätt. Enligt arbetsavtalslagen gäller en anställning tills vidare, om var och en anställning för viss tid inte har en godtagbar grund. Man ska inte tillämpa anställning för viss tid för att kringgå det anställningsskydd som ansluter sig till anställningen som gäller tills vidare. Det är bra om arbetsgivaren på arbetsplatsen internt granskar bruket av anställningar för viss tid, särskilt i situationer där man med en person har ingått flera på varandra följande arbetsavtal för viss tid. Dessutom är det bra om arbetsgivaren enligt möjligheter ordnar utbildning om visstidsanställningar speciellt för chefer. I det praktiska arbetet är det viktigt att cheferna känner till när man kan ingå arbetsavtal för viss tid och vilka påföljderna är om man ingår ett arbetsavtal för viss tid utan godtagbara grunder. 3

4 Nedan beskrivs saker som är till stöd för den praktiska verksamheten. Genom att tillämpa dem kan man främja god praxis och på det sättet minska eventuella meningsskiljaktigheter samt beakta en jämställd behandling av arbetstagarna. Före rekryteringsbeslutet / förnyandet av ett arbetsavtal för viss tid - Det är skäl för den som ansvarar för rekryteringsbeslutet och/eller den enhet som bereder ärendet och/eller chefen att bedöma, om behovet av arbetskraft är permanent eller tillfälligt. - Ifall man bedömer att behovet är tillfälligt, specificeras samtidigt grunden för tidsbundenheten. Grund för en visstidsanställning kan vara t.ex.: Vikariat (då man avtalar om vikariat är det skäl att konstatera för vem vikarien har tagits eller vilken frånvaro som föranleder vikariatet) Arbetets karaktär såsom: Praktik, t.ex. högskolepraktikant (kan inte upprepade gånger vara grund för arbetstagare som arbetar med samma uppgifter) Person avlönad med stöd av sysselsättningsmedel En specifik arbetsuppgift eller uppgiftshelhet (ett visst projekt eller annat sådant arbete eller arbetshelhet, som arbetsgivaren inte ständigt låter utföra). På varandra följande projekt kan också vara grund för att tillämpa tillsvidareanställning. Säsongbetonat arbete (t.ex. hjälp vid anordnandet av urvalsprov) Skötsel av lediganslaget arbete (tillfälligt arrangemang under skälig tidsperiod för att säkra arbetsgivarens verksamhet, t.ex. skötsel av arbetet under rekryteringsprocessen) Icke etablerad verksamhet (t.ex. verksamhet som inleds i ett universitet) Avsaknad av behörighet som befattningen kräver Forskarkarriär i fyra steg/befattning inom karriärsystemet (vid forskarkarriärens inledningsfas, särskild uppmärksamhet ska fästas vid grunderna för tidsbundenheten vid forskarkarriärens högre steg) Befattning som akademiforskare eller -professor vid Finlands Akademi 4

5 Vid behov är det bra om den som handhar rekryteringen att, innan rekryteringsprocessen inleds eller ett visstidsarbetsavtal förnyas, vara i kontakt med universitets personaladministration för att reda ut saken. Ifall arbetsavtalet har ingåtts som visstidsavtal utan godtagbar grund och anställningen upphör då tidsperioden löper ut, kan det vara fråga om ogrundat upphävande av arbetsavtal. Enligt arbetsavtalslagen kan påföljden för ogrundad upphävande av arbetsavtal vara ersättning som motsvarar lönen för 3-24 månader och lön för uppsägningstiden. Därtill kan arbetsgivaren bli tvungen att betala rättegångskostnader och dröjsmålsränta, varför det kan vara fråga om stora penningsummor. - Då arbetskraft anställs ska den som svarar för rekryteringen reda ut för hur lång tid tillfällig personal verkligen behövs. I praktiken ska man undvika situationer, där man ingår flera på varandra följande korta arbetsavtal när man kan ingå ett längre arbetsavtal för viss tid. - Den som svarar för rekryteringen ska vid behov försäkra sig om förutsättningarna för anställning eller för en förlängning av ett visstidsavtal samt sina egna befogenheter att anställa personal i enlighet med respektive universitets praxis t.ex. av personaladministrationen. Universitetet kan vara skyldigt att i första hand erbjuda arbetsuppgiften i fråga till en annan person (t.ex. inom återanställningstiden för en uppsagd person eller till en deltidsanställd arbetstagare). 5

6 Då arbetsavtal ingås - Ifall behovet av arbetskraft är tillfälligt, informeras arbetstagaren om att det är fråga om en visstidsanställning och man går igenom grunderna för tidsbundenheten. - Grunden för tidsbundenheten antecknas också i arbetsavtalet liksom också anställningens längd, då den är känd. - Arbetsavtalet ska som huvudregel ingås skriftligt i god tid innan anställningen inleds. Man ska också förfara på detta sätt när ett visstidsavtal följer på ett annat visstidsavtal. 6

7 När ett visstidsavtal upphör - Innan ett arbetsavtal för en viss tid upphör är det bra att chefen berättar för arbetstagaren om anställningen fortsätter eller upphör, då chefen har fått uppgifter om arbetsgivaren möjligen kan erbjuda arbetstagaren arbete efter det att anställningen upphört eller om anställningen upphör efter den avtalade perioden. För en eventuell förlängning ska den representant för arbetstagaren som har rätt att fatta beslutet ha en på förhand kontrollerat positiv inställning. Ifall chefen genom att överträda sina befogenheter erbjuder arbetstagaren arbete, kan ett arbetsavtal trots detta uppstå, om arbetstagaren är i god tro i fråga om ingåendet av avtalet. Då kan arbetsgivaren bli skyldig att betala ersättning. - Ifall arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren en ny visstidsanställning eller en permanent anställning, ska ett skriftligt avtal om detta ingås, när det blir klart att arbetstagarens arbetsuppgift fortsätter, i princip innan den nya uppgiften inleds. Ifall arbetstagarens anställning inte har införts i universitetets system, fungerar inte nödvändigtvis arbetstagarens nycklar, användarkoder mm. - Om arbetstagaren fortsätter arbetet efter det att avtalsperioden har löpt ut, kan det uppstå en situation, där arbetstagarens avtal anses fortgå tillsvidare (s.k. tyst förlängning av arbetsavtalet). - Om personen ges möjlighet att, efter det att den egna anställningen har upphört, med universitets samtycke använda universitetets utrymmen och anläggningar t.ex. för eget forskararbete, är det bra att - t.ex. skriftigt - arbetsgivaren (= i praktiken chefen) och arbetstagaren konstaterar att det inte är fråga om en anställning, utan om något annat arrangemang. 7

8 Layout: Sampo Saarinen, Jumo Oy, Helsinki 2013 Bildningsarbetsgivarna rf Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf Löntagarorganisationen Pardia rf Eftertryck förbjuds. 8 Sivistystyönantajat ry Eteläranta 10, FI Helsinki, Finland Tel

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen KT Kommunarbetsgivarna Helsingfors

Läs mer

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC Allt vad du bör veta om arbetslivet Tjänstemannacentralorganisationen STTK besöksadress: Mikaelsgatan 8 A 00100 Helsingfors postadress: PB 421, 00100 Helsingfors

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013. mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013. mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013 mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET ISBN 978-952-5998-08-5 Tammerprint Oy, 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alfabetiskt sakregister...

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Vad är diskriminering?

Vad är diskriminering? LIKABEHANDLING I KUNDBETJÄNING - vad är det? - hur undviker jag att diskriminera? En restaurang skall betjäna sina kunder lika och särskilt valet av kunder skall vara sådant att ingen diskrimineras. Syftet

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser Kommentarer till Allmänna bestämmelser Innehåll Förord... 3 Förkortningar... 5 Inledning... 7 Vissa definitioner i AB och kommentaren... 7 Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal... 7 1 Inledning...

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

Gränsdragningen mellan arbetstagare och företagare

Gränsdragningen mellan arbetstagare och företagare Gränsdragningen mellan arbetstagare och företagare Sebastian Åstrand Helsingfors universitet / Juridiska fakulteten Övningsseminariearbete i arbetsavtalsrätt Handledare: Petra Sund-Norrgård Våren 2013

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1 Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det

Läs mer

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer.

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer. En guide från Tidningen Chef Pocket Skriva avtal. Så blir det rätt i pränt. Nya regler. Alla anställningsformer. Anställa & säga upp ANSTÄLLA AVVECKLA UTVECKLA Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer