Nefroakademien. Att förbättra vår professionella kunskap hjälper oss också att förbättra våra patienters fortlevnad och livskvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nefroakademien. Att förbättra vår professionella kunskap hjälper oss också att förbättra våra patienters fortlevnad och livskvalitet"

Transkript

1 Nefroakademien Att förbättra vår professionella kunskap hjälper oss också att förbättra våra patienters fortlevnad och livskvalitet Dialys handlar om mer än dialys Utbildning 2012

2 Kontaktinformation OLC För information kontakta Annika Ralston telefon Epost Avancerad utbildning för multifiltrat användare För information kontakta Göran Wördén telefon Epost Utbildning angående CRRT och adsorption För information kontakta Anders Holmberg telefon Epost Utbildning för medicintekniker För information kontakta Sefan Laiti telefon Epost Renal Rounds För information kontakta Git Törnegren telefon Epost Övriga utbildningar För information och anmälningsblanketter till våra utbildningar kontakta Annika Ralston telefon Epost

3 Framtiden är här! Nu kan Fresenius Medical Care erbjuda utbildning Online. Vår nya utbildningsportal Online Learning Center (OLC) ger alla som jobbar med dialysvård en möjlighet att kontinuerligt lära sig nya ämnesområden och uppdatera kunskaper. Fresenius Medical Care vill att Online Learning Center ska vara ett sätt för människor att utvecklas, förbättra sina kvalifikationer och påverka sin egen framtid. På Online Learning Center hittar du utbildningar inom HD, PD och generella ämnen, men du kan även ta del av föreläsningar ifrån vissa internationella kongresser. Kurserna är väl genomarbetade, ofta interaktiva och lättillgängliga. Du lär dig på ett modernt och enkelt sätt, på dina egna villkor och när du själv har tid. När du har genomgått en kurs och passerat kunskapsprovet erhåller du ett certifikat som intygar dina nyvunna kunskaper. Online Learning Center är ett enkelt sätt att erbjuda individuell utveckling och samtidigt säkerställa utbildningsnivån på hela avdelningen. Vi hoppas att Online Learning Center kommer att bli en självklar del i alla våra kunders utbildningsprogram och att du som arbetar med produkter från Fresenius Medical Care kommer att känna, lika mycket som vi gör, att detta är framtiden! Läs gärna mer om OLC inne i katalogen. Välkomna! För mer information kontakta: Fresenius Medical Care Fresenius Medical Care Annika Ralston Helena Jarness Utbildningsansvarig Koordinator Online Learning Tel Tel Epost Epost 3

4 Inledning Dialys handlar om mer än dialys Den tekniska utvecklingen går fort och vi har idag avancerad medicinsk utrustning, dialysmaskiner med många olika funktioner, biokompatibla PD lösningar och dialysmembran till vår hjälp. Vi uppdaterar vår utrustning och vill ge patienterna så bra behandling som möjligt. Mitt i detta finns dialyspersonalen; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, dietister och kuratorer som tillsammans gör att vi idag har ett gott omhändertagande av våra patienter. För att man som personal skall kunna sköta den medicinska utrustningen krävs givetvis att man får utbildning och för att våra patienter skall må bra krävs också att man ser och bemöter deras behov på ett bra sätt. Detta kräver kunskap och engagemang. Att vara motiverad för sitt arbete är viktigt och kräver också kontinuerlig uppdatering. Ett sätt är att stimuleras genom att få delta i olika utbildningar och givande diskussioner med kollegor och arbetskamrater, inte bara från den egna utan även från andra avdelningar. Genom vårt utbildningsprogram vill vi ge vårt bidrag till detta, både med utbildning om de rent dialysmässiga parametrarna men också genom att ge tillfälle till de diskussioner och den eftertanke som föder goda idéer och skapar motivation till ett fortsatt bra omhändertagande av patienterna. Nytt för i år är Fresenius Medical wcare Online Learning Center. Vår nya utbildningsportal ger dig möjlighet till kontinuerlig utbildning och uppdatering med hjälp av Internet. På ett enkelt och lättillgängligt sätt kan du studera på dina egna villkor och på så sätt påverka din egen utveckling. För Fresenius Medical Care är Online Learning Center framtiden när det gäller utbildning och vi satsar stort på att göra fler utbildningar tillgängliga. Vi är stolta över att som första land i världen, inom Fresenius Medical Care, kunna erbjuda detta nya utbildningskoncept till våra kunder. Välkommen till Fresenius Medical Care Online Learning Center du också! Dialys handlar om mer än dialys 4

5 Vad hände under 2010? Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar Nalle Phu Ett år går fort förbi, vad hände egentligen under det gångna året? TV och tidningarnas årskrönikor hjälper oss att minnas och när vi tittar på vad som hände går tankarna ofta framåt och vi funderar över vad nästa år skall föra med sig. Att göra en sammanfattning av året som gått för många tankar och funderingar med sig kunde vi gjort annorlunda i den ena eller andra situationen, kunde vi på något sätt förbättrat en arbetssituation eller bidragit till en bättre behandling för våra patienter? Att tänka, att lära nytt och att diskutera för oss framåt och stimulerar till ett fortsatt gott arbete. Under 2011 har vi bidragit till detta genom våra olika utbildningar. Vi har haft en ett antal välbesökta Renal Rounds med olika tema och arrangerat en fullbokad två dagars vidareutbildning för hela PD teamet, PDSmart. Denna gång var temat för PDSmart PD och diabetes. Nätverksträffar och basutbildningar har genomförts runt om i landet och vi har också haft en uppskattad tre dagars utbildning i Motiverande samtal för dialyspersonal. Den internationella kursen Dialysis Academy hölls i år i Ghent i Belgien och som vanligt deltog svenska läkare. Personal från IVA-avdelningar har haft möjlighet att delta i utbildningar både på kontoret i Sollentuna och ute på avdelningarna. Några har också deltagit i en mer avancerad kurs i Düsseldorf. Utbildningar för tekniker har genomförts både i Sollentuna och i Tyskland. Utgivningen av Nefromedia har fortsatt med alltid lika intressanta artiklar och rapporter. Parallellt med dessa satsningar har vi arbetat med att ta fram vårt nya utbildningsprogram OLC - Online Learning Center. Under 2012 kommer vi att lansera detta nya utbildningskoncept i Sverige och vår förhoppning är att OLC kommer att fungera som ett attraktivt komplement till våra övriga utbildningar. Välkomna att titta på våra planerade utbilningar och hör gärna av er om ni har egna önskemål och tankar! 5

6 OLC Grundkursen om 5008 kommer att kompletteras med kurser om de olika optionerna, OCM, BTM och BVM. Katalogen innehåller också en teoretisk kurs om HDF och en kurs om kärlaccess. Här kan man bland annat läsa om nya accesser av olika typer, få skötselråd och lära sig om olika problem som kan uppstå. På vår utbildningsportal hittar du ett antal olika kataloger med innehåll anpassat efter olika utbildningsbehov. Under katalogen Fresenius Medical Care finns presentationer av förtagets internationella delar och av verksamheten i Sverige. Under katalogen PD finns en kurs avsedd att ge en teoretisk kunskap som bas för att kunna utföra peritonealdialys och vägleda patienter som sköter sin behandling själv. Kursen innehåller ett flertal kapitel som tar upp olika aspekter av behandlingen. Katalogen generella ämnen innehåller en instruktiv kurs i handhygien. Kursen innehåller filmer som visar möjliga smittspridningsvägar orsakade av otillräcklig handhygien. Här finns också andra generella ämnen såsom en kurs i MRSA och en om blodburna virus. I katalogen Konferenser samlar vi videoinspelningar från aktuella konferenser. Inspelningarna visar föreläsaren samtidigt som man kan se och följa det som sägs med hjälp av Powerpoint bilder. Det är enkelt att upprepa om det är något man har missat. Katalogen för HD innehåller en instruktiv kurs i handhavandet av dialysmaskinen 5008 med videos, frågor och situationer som skall lösas interaktivt. OLC är inte ett färdigt koncept utan uppdateras kontinuerligt med nya kurser. Det är ett enkelt sätt att erbjuda en stor personalstyrka utbildning som kan anpassas efter avdelningens arbetssituation. Ansvarig chef kan få rapporter från OLC om t. ex. vilka kurser som har avslutats av olika medarbetare. 6

7 Utbildning för läkare Dialysstart med Fresenius Medical Care Detta är en utbildning för läkare som nyligen börjat arbeta med dialys. Det finns även möjlighet för sjuksköterskor att delta. Syftet är att ge en bred kunskapsbas om olika dialysalternativ och även möjlighet till fördjupad kunskap genom vetenskapliga föreläsningar under kursen i Tyskland. samt rundvandring på produktionsanläggningen för dialysfilter och CAPD lösningar. Dialys med Fresenius är en del i kursen Dialysstart med Fresenius men i mån av plats finns det möjlighet att delta i enbart denna del. Mer information och anmälning blankett kommer att skickas ut. Uppföljningsdagar med tema, t ex Nutrition planeras. Dialysstart PD Tid: november 2012 Kurslängd: 2 dagar Plats: Sollentuna För information kontakta Annika Ralston. Det går bra att redan nu göra en intresseanmälan. Vill man komplettera dessa kurser med utbildning om hemodialys rekommenderar vi Large sientific meeting som arrangeras i Renal Rounds regi. För mer information var god se följande sidor. Följande punkter kommer att tas upp under kursen: Transportprinciper Det peritoneala membranet PD katetern PD lösningar Olika dilaysregimer Behandlingskontroll och råd för optimering av behandlingen Potentiella problem Kursen innehåller teoretiska presentationer med externa föreläsare och av specialister från Fresenius Medical Care. Kursen kommer också att innehålla praktiska moment med hands on träning. Ipuls kommer att granska kursen. Dialys med Fresenius Medical Care Tid: februari 2013 Kurslängd: 2½ dagar Plats: St Wendel Tyskland Programmet är ännu inte fastställt men kommer att innehålla vetenskapliga föreläsningar inom PD och HD 7

8 Renal Rounds Fresenius Medical Care tillsammans med Amgen AB inbjuder dig att delta i Renal Rounds ett terapiinriktat utbildningskoncept som avser att ge en fördjupad kunskap inom olika njurmedicinska områden samt vara ett forum för njurspecialister att dela kliniska erfarenheter. Utbildningen kommer att uppdateras kontinuerligt med nya ämnen inom områdena dialys, anemi och CKD-MBD (Chronic Kidney Disease: Mineral and Bone Disorder). Under utbildningen blandas föreläsningar, diskussioner och patientfall för att koppla ihop den teoretiska kunskapen med praxis på respektive klinik. Mötet beräknas till cirka tre timmar och ni kan välja det ämnesområde som passar just er klinik. Vi kommer till er med föreläsare vid en tidpunkt vi gemensamt kommer överens om. Vi kan även bjuda in deltagare från närliggande kliniker för att möjliggöra utbyte av erfarenheter. Under utbildningen kommer en kortare läkemedelsinformation i 10 minuter att hållas. Om mötet ligger i samband med lunch eller middag kan vi erbjuda förtäring. Utbildningen är framtagen tillsammans med: Professor Stefan Jacobson, Njurmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus, Stockholm Dr Lars Weiss, Njurmedicinska kliniken, Centralsjukhuset, Karlstad, Dr Gregor Guron Njurmedicinska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Dr Ulla Lund, Njurmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Dr Mattias Tejde, Medicinkliniken, Falu Lasarett Dr Tobias Larsson, Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Någon från denna expertgrupp eller lokal expert kommer att leda mötena. IPULS har granskat och godkänt denna utbildning och fullständig utbildningsbeskrivning finns på IPULS-nr Nya ämnen läggs till kontinuerligt. Ämnen som förnärvarande är aktuella och som ni kan välja mellan är: Renal anemi Dokumentation bakom riktlinjerna Behandlingsstrategier Kärlförkalkningar Varför och hur ska vi mäta och vad gör vi med resultatet? Patofysiologi; FGF 23 och klothos roll För information kontakta Git Törnegren telefon Epost 8

9 Renal Rounds Large Scientific meeting - hemodialys Tid: oktober 2012 Kurslängd: 2,5 dagar Plats: Stora Brännbo Kursen innehåller en uppdatering i hemodialys med föreläsningar, fallbeskrivningar och många interaktiva diskussioner. Kursen riktar sig mot specialister och ST-läkare inom njurmedicin. Ämnen ur det preliminära programmet: Dialysbehandlingens grunder Torrvikt Hög- och lågpermeabla filter KT/V Dialysaccesser, Monitorering/övervakning CDK-infektioner HDF/Konvektiva behandlingar Hypo-/hypertension vid HD läkemedel och dialys Dialys utan antikoagulation Verktyg att mäta dialyseffektivitet Kursen kommer att granskas av Ipuls. För mer information samt intresseanmälan kontakta Monica Eek Telefon Epost Intensivvårdsdialys Nordic CRRT meeting Mötet är förlagt till Dûsseldorf i Tyskland den 30 maj 1 juni 2012 och arrangeras av Universitetskliniken i Düsseldorf i samarbete med Fresenius Medical Care i Tyskland. Kursen håller hög nivå och kräver förkunskaper. Deltagarna är framför allt läkare men även sjuksköterskor med goda kunskaper inom akutdialys är välkomna. Föreläsarna är internationellt kända och kursen hålls på engelska. I kursen ingår även ett studiebesök på intensivvårdsavdelningen på universitetssjukhuset i Düsseldorf. Speciell inbjudan skickas ut. För mer information kontakta Göran Wördén eller Anders Holmberg 9

10 Utbildning för sjuksköterskor Vidareutbildning för HD och PD sköterskor HDSmart och PDSmart Vi planerar för att bygga ut vårt program med vidareutbildningar för HD och PD sköterskor. Våra nya utbildningar kommer dels att vara baserade på OLC, men även innehålla temakurser för hela teamet som arbetar runt dialyspatienten. Kurserna kommer att benämnas HDSmart och PDSmart. Mer information kommer att skickas ut. Renal Network Arbetet med Nätverksträffar i samarbete med intresserade kliniker kommer också att fortsätta. Om ni är intresserade av att delta i nätverksträffar, inom HD eller PD verksamheter är ni välkomna att kontakta oss. Avancerad utbildning för Multifiltratanvändare Under hösten 2012 kommer vi att ha en två-dagars utbildning på vårt kontor i Sollentuna. Kusen vänder sig till sjuksköterskor och läkare och kommer att innehålla såväl grundläggande dialysteori som fördjupad utbildning om dialysbehandling och citratantikoagulation. Mer information och inbjudan skickas separat. Det går också bra att kontakta Göran Wördén för mer information. 10

11 Basutbildning Efter hand som vår utbildning inom OLC används mer och mer kommer behovet av basutbildningarna att minska. Utbildningarna finns kvar men endast i begränsat antal. Allmänna ämnen Anatomi och fysiologi De friska njurarnas anatomi De viktigaste njurfunktionerna Tid: 120 min Det uremiska syndromet Nefrotiskt syndrom De vanligaste kroniska njursjukdomarna Det uremiska syndromet Tid: 90 min Kommentar: Kortfattad genomgång av de vanligaste kroniska njursjukdomarna och en inblick i det uremiska syndromet med dess olika symptom. Kalk och fosfatbalansen Det friska skelettets uppbyggnad Ämnen som påverkar skelettet Det uremiska skelettet HD HD-bas del 1 Vad är HD? Vad behöver vi och patienten för att dialysera? Vad gör vi mer för att patienten skall må bra? Tid: 90 minuter Kommentar: Denna föreläsning riktar sig till dig som är nyanställd på en hemodialysavdelning eller som på annat sätt kommer i kontakt med HD-patienten, t ex som anställd på en vårdavdelning eller mottagning. Hd-bas del 2 Hemodialysat Dialysator Accesser Långtidseffekter Tid: 210 minuter Kommentar: Denna föreläsning riktar sig till dig som arbetat med hemodialys en tid och som vill veta lite mer och få tillfälle att samla dina kunskaper. Vår förhoppning är att vi skall ge en del nya kunskaper och inbjuda till givande diskussioner. Tid: 90 min 11

12 Basutbildning PD PD-bas Peritoneum PD katetern PD lösningar PD och mat Tid: 180 minuter PD bas tillägg praktik Om ni önskar kan vi komplettera basföreläsningen med en praktisk genomgång av påsbyte med våra dialyssystem. PD bas tillägg APD Teoretisk och praktisk utbildning på APD-maskinerna. Utbildningen är lämplig för nya PD sköterskor och för sköterskor på vårdavdelningar. Kan ges som tillägg till PD-bas eller individuellt. PD bas ultrafiltration och lösningar Här tar vi upp problem som är relaterade till ultrafiltrationen hos PD-patienten. Vi har alla sett hur en del patienter får problem med övervätskning. Ibland är orsaken uppenbar, kanske han/hon dricker för mycket. Andra gånger är orsaken inte lika enkel. Vi börjar från början och går igenom principerna för ultrafiltration, fortsätter med orsaken och hur man utvärderar problemen och avslutar med vad vi kan göra åt dem. PD bas exit-site finns. Grunderna för denna bedömning är gjorda av Dr Twardovsky och finns tillgängliga i PatientOnLine, men det är inte nödvändigt att ha denna programvara för att använda sig av bedömningsmetoden. Tiden för tilläggen anpassar efter antalet deltagare och era önskemål Akut dialys CRRT Grundläggande principer Dialysfilter Behandlingsformer Resultat Tid: 60 minuter Citratantikoagulation Koagulationen Vad innebär citratantikoagulation Tid: 30 minuter För mer information om våra basutbildningar kontakta Annika Ralston Nefromedia Utgivningen av Nefromedia fortsätter som tidigare. Tidningen ges ut fyra gånger per år och innehåller såväl rapporter från kongresser som intressanta artiklar och kortfattade studierapporter. Bedömningen av exit-site är en viktig del av skötseln kring PD-patienten. Vi visar när man skall göra en bedömning, varför och vilka hjälpmedel som 12

13 Utbildning för medicintekniker Våra utbildningar för medicintekniker är i flera steg med grund- och påbyggnadsutbildning. Kurserna hålls på Fresenius Medical Care i Sollentuna. Grundutbildningarna ingår vid köp av maskin respektive modul. Även påbyggnadsutbildningarna är kostnadsfria. Grundutbildning 5008 (Base) Update Deltagarna kallas till denna utbildning när 36 månader förflutit sedan föregående utbildningstillfälle. Genomgång av följande moduler och tilläggsfunktioner. Denna kurs ger deltagarna en grundläggande förståelse för vad dialys är. Deltagarna kan efter kursen utföra de vanligaste kalibreringarna samt genomföra enklare felsökning. Repetition av maskinens basfunktioner Genomgång av nyheter som tillkommit sedan senaste utbildningstillfället Uppdatering av manualer Kursen är en grundläggande utbildning på Fresenius dialyssystem Tid: 2,5 dagar Multifiltrat Tid: En vecka Fortsättningsutbildning 5008 (Advance) Denna kurs ger en djup teoretisk och praktisk förståelse om funktionerna i Efter genomgången kurs kan deltagarna utföra periodisk samt akut service på utrustningen. De har också en djup förståelse om utrustningens uppbyggnad och funktion. Kursen ger deltagarna en fördjupad kunskap om Fresenius dialys Denna kurs ger en fullständig förståelse hur utrustningen fungerar. Deltagarna kan efter kursen utföra akut samt periodiskt underhåll, felsökning samt kalibrering av utrustningen. Ur Innehållet: Kursen ger deltagarna en fördjupad kunskap om akutdialysmaskin Multifiltrat. Tid: Tre dagar På hemsidan finns schema för årets planerade utbildningar för medicintekniker. Tid: En vecka För mer information kontakta Stefan Laiti eller Sten Haraldsson. 13

14 14 Anteckningar

15 Anteckningar 15

16 Nefroakademien januari Digital Center AB. Fresenius Medical Care Sverige AB Djupdalsvägen 1 S Sollentuna Tel +46 (0) Fax +46 (0) Epost

Nefroakademien. Dialys handlar om mer än dialys

Nefroakademien. Dialys handlar om mer än dialys Nefroakademien Dialys handlar om mer än dialys Utbildning 2013 Kontaktinformation Övergripande utbildningsansvarig Utbildning medicintekniker För information och anmälningsblanketter kontakta Annika Ralston

Läs mer

Fresenius Learning Center. Fresenius Medical Care Sverige

Fresenius Learning Center. Fresenius Medical Care Sverige Fresenius Learning Center Fresenius Medical Care Sverige FLC ett utbildningskoncept i tiden! Nu erbjuder Fresenius Medical Care utbildning Online. Vår nya utbildningsportal Fresenius Learning Center (FLC)

Läs mer

Nefroakademien. Att förbättra vår professionella kunskap hjälper oss också att förbättra våra patienters fortlevnad och livskvalitet

Nefroakademien. Att förbättra vår professionella kunskap hjälper oss också att förbättra våra patienters fortlevnad och livskvalitet Nefroakademien Att förbättra vår professionella kunskap hjälper oss också att förbättra våra patienters fortlevnad och livskvalitet Dialys handlar om mer än dialys Utbildning 2011 Avancerad utbildning

Läs mer

E-learning inom njurmedicin FLC. Fresenius Learning Center

E-learning inom njurmedicin FLC. Fresenius Learning Center E-learning inom njurmedicin FLC Fresenius Learning Center För mer information var god kontakta Annika Ralston Utbildningsansvarig Fresenius Medical Care annika.ralston@fmc-ag.com Telefon 08-594 77 637

Läs mer

kompetensutveckling och senaste nytt!

kompetensutveckling och senaste nytt! Gå 4 betala för 3! Dialysvård kompetensutveckling och senaste nytt! Aktuell forskning och teknisk utveckling på området! Kardorenala syndromet, vätskebalans och kalkfosfatbalans Kost och nutrition för

Läs mer

Granskning och certifiering av kurser inom njurmedicin, Svensk Njurmedicinsk Förening. Postgraduateutbildning för specialister i njurmedicin

Granskning och certifiering av kurser inom njurmedicin, Svensk Njurmedicinsk Förening. Postgraduateutbildning för specialister i njurmedicin Granskning och certifiering av kurser inom njurmedicin, Svensk Njurmedicinsk Förening Ansvarig granskare: Datum för granskning: Avgift betald (datum) Niklas von Schmalensee, Andreas Jonsson 2015-03-25...

Läs mer

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys Dietisternas riksförbunds referensgrupp i njurmedicin Sara Lundström, leg dietist, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Bakgrund Riktlinjer för nutrition

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Granskning och certifiering av kurser inom njurmedicin, Svensk Njurmedicinsk Förening

Granskning och certifiering av kurser inom njurmedicin, Svensk Njurmedicinsk Förening Granskning och certifiering av kurser inom njurmedicin, Svensk Njurmedicinsk Förening Ansvariga granskare: Agneta Cassel, Annette Bruchfeld, Tora Almquist Datum för granskning: 20140314 Avgift betald (datum):...

Läs mer

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Nytt tillfälle i höst! Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Egenvård i fokus idag och i framtiden! Hantering och skötsel av de olika accesserna Så

Läs mer

Peritonealdialys. Analys av PDC mätning Vad Varför Hur? Laboratoriebroschyr

Peritonealdialys. Analys av PDC mätning Vad Varför Hur? Laboratoriebroschyr Peritonealdialys Analys av PDC mätning Vad Varför Hur? Laboratoriebroschyr Laboratoriebroschyr Analys av PDC mätning På ert sjukhus finns det peritonealdialyspatienter kopplade till den njurmedicinska

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall

Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall Anmäl er redan idag och ta del av boka-tidigt-priset! Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall Att se patientens egenvårdsförmåga och ge stöd utan att ta över! Ökad livskvalitet med

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA OM6040 Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad, 22,5 högskolepoäng Nephrology, Dialysis Treatment and Renal Nursing Care, 22.5 higher

Läs mer

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne Fotograf: Herman Hamnqvist Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Juni 2014 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Den sockersjuke

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Fresenius Medical Care Sverige AB Djupdalsvägen Sollentuna

Fresenius Medical Care Sverige AB Djupdalsvägen Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB Djupdalsvägen 24 192 51 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom HND-centrum DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora kroniska folksjukdomar

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression.

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression. INBJUDAN RAFs* antibiotikadagar 23-24 januari 2006, Smittskyddsinstitutet, Solna * Svenska Läkaresällskapets och Smittskyddsinstitutets Referensgrupp för Antibiotika Frågor RAF önskar bjuda in dig och

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus

Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus MÖCS Dialysavdelningen tel. 06-8264590 Njurpolikliniken tel. 06-8264592

Läs mer

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Hotel Novotel i Göteborg 6-8 februari 2013 läs mer på www.insulinpumpkurs.se Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Läs mer

Marita Ölmheden. Danderydsgeriatriken, SLSO

Marita Ölmheden. Danderydsgeriatriken, SLSO Projekt: GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I ORTOPEDI FÖR OMVÅRDNADSPERSONAL PÅ GERIATRISK VÅRDAVDELNING MED INRIKTNING ORTOPEDI 2009 Deltagare: Marita Ölmheden Från: Danderydsgeriatriken, SLSO Vad har projektet

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

Dialysvård 2011 Egenvård, patientsäkerhet och kompetensutveckling!

Dialysvård 2011 Egenvård, patientsäkerhet och kompetensutveckling! Din årliga mötesplats succé! Gå 4 betala för 3! Dialysvård 2011 Egenvård, patientsäkerhet och kompetensutveckling! Patientsäkerhet i fokus! Sjuksköterskans kompetensutveckling! Senaste forskningen kring

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE NUTRITIONSUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE NUTRITIONSUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NUTRITIONSUTBILDNING Mat och dryck Enteral nutrition Parenteral nutrition Att förbättra nutritionsomhändertagandet för våra patienter medför både patient- och vårdrelaterade vinster. Välnärda

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER NU GÅR STARTSKOTTET FÖR SMÄRTGRÄNS 2000 LANDETS LEDANDE EXPERTER inom smärtbehandling och palliativ vård har i samarbete med Janssen-Cilag

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Målbeskrivning i Njurmedicin för blivande internmedicinare

Målbeskrivning i Njurmedicin för blivande internmedicinare Målbeskrivning i Njurmedicin för blivande internmedicinare Handledare skall utses vid tjänstgöringens start och bör medverka till att uppsatta mål nås. För att uppnå dessa mål behövs i normalfallet 2-3

Läs mer

Användarinstruktioner för FLC Fresenius Learning Center

Användarinstruktioner för FLC Fresenius Learning Center Användarinstruktioner för FLC Fresenius Learning Center Var finns Fresenius Learning Center på webben? Skriv in adressen: https://learning.fresenius.com/fmc/ext_se i din webbläsare. Har du gjort rätt får

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

Akut och kronisk njursvikt

Akut och kronisk njursvikt Medicin & vård Akut och kronisk njursvikt Behandlingsmöjligheter Prevention Mekanismer och orsaker - Diagnostik Uppsala universitet bjuder in till utbildning 10 14 mars 2014 i Uppsala En njurmedicinsk

Läs mer

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige Konferens om Down syndrom - till Sverige Varmt välkommen att ta del av inspirerande och uppdaterad information om Down syndrom 15-17 oktober 2013. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender Loka Brunn 28-29 november 2016 Hej! Välkommen till årets Diabetesdagar i Mellansverige!

Läs mer

Utbildningsprogram 2009/2010

Utbildningsprogram 2009/2010 Utbildningsprogram 2009/2010 Biomet Utbildningsprogram Det kan vara svårt för ortopeder och annan kvalificerad personal att hålla sig à jour med den allt snabbare utvecklingen inom ortopedisk kirurgi.

Läs mer

Den diabetessjuke Värmlänningen Sunne 6-7 april 2017

Den diabetessjuke Värmlänningen Sunne 6-7 april 2017 Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Februari 2017 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Fotograf: Herman Hamnqvist Den diabetessjuke

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013. 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit

Läs mer

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Mål: Alla personer med kronisk njursvikt skall få en behandling av så god kvalitet att behovet av dialys eller transplantation fördröjs eller förhindras.

Läs mer

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Vår huvudsponsor Program Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Yvonne Lundholm 2014-10-01 STORT TACK till våra sponsorer Huvudsponsor Fresenius Medical Amgen Hospira Nordic MSD Baxter/Gambro

Läs mer

Bromsen på Danderyd. - för njursvikt i tidigt skede

Bromsen på Danderyd. - för njursvikt i tidigt skede Bromsen på Danderyd - för njursvikt i tidigt skede Under det senaste decenniet har det blivit alltmer känt att lätt till måttlig njursvikt är vanligt förekommande. Undersökningar från bland annat Norge

Läs mer

Saxat ur boken "Ännu närmre"

Saxat ur boken Ännu närmre PM 1 (5) Landstingets kansli 2011-04-20 LK/ Saxat ur boken "Ännu närmre" Ur landstingsdirektörens förord En riktig kioskvältare När landstinget nu ger ut Marianne Indes bok om patientnärmre vård i en ny

Läs mer

Riktlinjer för dialysbehandling

Riktlinjer för dialysbehandling Riktlinjer för dialysbehandling Mål Alla personer i dialys skall få individuellt anpassad behandling av god kvalitet som minimerar komplikationer och förhindrar för tidig död. Krav peritonealdialys (PD):

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Sveriges tänder behöver Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges tänder behöver Sveriges Tandläkarförbund Sveriges tänder behöver Sveriges Tandläkarförbund Agenda 29 januari Hanna Bjuggren, utredare och studenthandläggare Kort om Tandläkarförbundet Tandläkaryrket Tandläkarutbildningen Alternativt urval Råd

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning

Inbjudan till terapiinriktad utbildning Fotograf: Herman Hamnqvist Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Februari 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Den diabetessjuke

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 MEDTRONIC AB

UTBILDNINGSPROGRAM HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 MEDTRONIC AB UTBILDNINGSPROGRAM HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 MEDTRONIC AB INTRODUKTION HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 Företaget Medtronic grundades år 1949 och har sedan dess verkat i nära samarbete med doktorer och vårdpersonal

Läs mer

Osteoporos. - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016. Inbjudan till en 2-dagars utbildning

Osteoporos. - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016. Inbjudan till en 2-dagars utbildning Till: Verksamhetschefen cc: Berörda kollegor på kliniken Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016

Läs mer

Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011

Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011 Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011 Njurförbundet har till uppgift främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet med utgångspunkt

Läs mer

Söndag 3 maj. Registrering. Invigning av mötet 30 års resa från SDF till SNSF - Lena Krüzen, Lund. Mingel i utställningshallen

Söndag 3 maj. Registrering. Invigning av mötet 30 års resa från SDF till SNSF - Lena Krüzen, Lund. Mingel i utställningshallen Söndag 3 maj Sjuksköterskor (Alla) Dietister Medicintekniker Fysioterapeuter 15.00-18.00 16.00 Registrering Förmöten 16.15 PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic

Läs mer

Kursutvärdering: Sammanställning

Kursutvärdering: Sammanställning Ebba 1 för SVK 1(15) Kursutvärdering: Sammanställning Kommentarer: För kursutvärderingen har använts Karolinska institutets obligatoriska enkät för studentvalda kurser på Läkarprogrammet Ebba 1 för SVK.

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Den Sockersjuke Värmlänningen

Den Sockersjuke Värmlänningen Fotograf: Herman Hamnqvist Till Verksamhetschefen och Läkemedelskommittén. Februari 2015 Kopia av inbjudan skickas till den målgrupp som är angiven i inbjudan. Inbjudan till terapiinriktad utbildning!

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Njurmedicin för sjuksköterskor, 15 hp

Medicinsk vetenskap AV, Njurmedicin för sjuksköterskor, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Njurmedicin för sjuksköterskor, 15 hp Medical Science MA, Renal medicine for nurses, 15 ECTS Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset på Instagram Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset På agendan Bakgrund till varför vi startade kontot Erfarenheter längs vägen Forskningsstudie Tips

Läs mer

5. Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-fysiker, men alla som på något sätt arbetar med EMF och MRsäkerhet

5. Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-fysiker, men alla som på något sätt arbetar med EMF och MRsäkerhet KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Elektromagnetiska fält och MR-säkerhet för sjukhusfysiker Implementering av AFS 2016:3 2. Typ av utbildning CPD/ST-kurs 3. Ämnesområde Icke-joniserande strålning,

Läs mer

Välkommen till Kardiologen!

Välkommen till Kardiologen! Välkommen till Kardiologen! Hoppas att du under dina två veckor på Kardiologen känner att du får tid för att såväl träffa patienter som att både teoretiskt och praktiskt förkovra dig. Det är omöjligt att

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar Gruppledarutbildning Nyhet! Överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om övervikt hos barn Prevention hur fånga upp barn i riskzonen? Behandling och behandlingsansvar inom BVC och skolhälsovården

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE Utbildning Förslag på kurser, workshops samt handledning Kontakta oss för mer information 2007 H T T P : / / W W W. F R E J. I N F O TELE: 0 5 0 0-42 91 44 E - P O S T S : T

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Kurs i omvårdnad vid urininkontinens

Kurs i omvårdnad vid urininkontinens 2012-03-06 12/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen/ samtliga sjuksköterskor Socialnämnden (motsv) MAS Kurs i omvårdnad vid urininkontinens BAKGRUND/SYFTE Kursens

Läs mer

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna?

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna? Vi blir mer säkare och tryggare i arbetet som visar sig gentemot brukarna. Blandningen någorlunda Vi pratar och diskuterar kring den nyunna kunskapen Föreläsningar, semenarium. Att vi är öppna för nya

Läs mer

Infektionssjukvård 2012

Infektionssjukvård 2012 Nytt för i år parallella föreläsningar för dig som undersköterska och sjuksköterska! Infektionssjukvård 2012 Sepsis aktuell behandling av patienter med svår sepsis och septisk chock HIV, Hepatit och Tuberkulos

Läs mer

Japan 2013. Tohoku University, Sendai. Anna Norén Karolinska Universitets Sjukhuset MT Dialys

Japan 2013. Tohoku University, Sendai. Anna Norén Karolinska Universitets Sjukhuset MT Dialys Japan 2013 Tohoku University, Sendai Anna Norén Karolinska Universitets Sjukhuset MT Dialys Bakgrund och Sammanfattning Forskning har under senare år visat att vätgasberikat vatten kan bland annat ha en

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Vinnare 2015. Barnnefrologiverksamheten, Verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus

Vinnare 2015. Barnnefrologiverksamheten, Verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus Vinnare 2015 Barnnefrologiverksamheten, Verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus Barnnefrologiverksamheten, verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus Juryns motivering: Bedömarna

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar

Läs mer

Användarinstruktioner för FLC Fresenius Learning Center

Användarinstruktioner för FLC Fresenius Learning Center Användarinstruktioner för FLC Fresenius Learning Center Var finns Fresenius Learning Center på webben? Skriv in adressen: https://learning.fresenius.com/fmc/ext_se i din webbläsare (använd inte någon länk

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom geriatrik Primärvårdssymposium Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE Umeå Universitet Yngve Gustafson

Läs mer

Gambro Synergy gör det bästa av PD-behandlingen för varje enskild patient!

Gambro Synergy gör det bästa av PD-behandlingen för varje enskild patient! Uppföljning av patientens compliance Simulera och fastställ den optimala ordinationen Övervaka det kliniska resultatet och patientens utveckling Registrera behandlings-historik och larm för vidare analys

Läs mer

VERKSAMHETSUTVECKLING

VERKSAMHETSUTVECKLING Centrum för Verksamhetsutveckling inbjuder till 2006-2007 Ständig utveckling pågår i Västra Götalandsregionen. Mycket sker och ingår helt enkelt i det dagliga arbetet. Det finns idéer för utvecklingsarbete

Läs mer

Mitt-i-ST FyrBoDal. I Mitt-i-ST ingår följande moment

Mitt-i-ST FyrBoDal. I Mitt-i-ST ingår följande moment Inger Hagqvist, Anders Hansson Studierektorer i allmänmedicin FoU-enheten Regionens Hus 462 80 Vänersborg Mitt-i-ST FyrBoDal Syftet med värderingen är att utgöra stöd och hjälp för ST-läkaren i fortsatt

Läs mer

Njursviktskoordinatorns uppgifter enkätredovisning och personliga reflektioner

Njursviktskoordinatorns uppgifter enkätredovisning och personliga reflektioner Njursviktskoordinatorns uppgifter enkätredovisning och personliga reflektioner Monica RådstrR dström Njursviktssjuksköterska terska Danderyds sjukhus, Stockholm Bakgrund till enkäten: År r 2001 hölls h

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 24-25 oktober 2016 Gävle sjukhus Gävle Klinisk fysiologi Sjukhus Ort Klinik Karin Rodmar och Eva Persson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Juni 2010 April 2012 Varför används inte riktlinjer

Läs mer

Motion angående utbildningsanställningar inom omsorgsförvaltningen

Motion angående utbildningsanställningar inom omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva Holm 2015-05-06 ON 2014/0076 53812 Omsorgsnämnden Motion angående utbildningsanställningar inom omsorgsförvaltningen Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Övervikt och fetma 2016

Övervikt och fetma 2016 Övervikt och fetma 2016 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Aktuell forskning om övervikt och fetma vad är det senast sagda gällande risker, genetisk känslighet och behandlingsmetoder?

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013 130416 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560 RÖS5 Vårterminen 2013 Kursansvariga lärare: Eva Bergelin Tel: 031-786 6127

Läs mer

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011 vid erbjuder en vidareutbildning i neurokemi Neurokemiska analyser används vid många utredningar inom neurologi och psykiatri. Den här kursen lär ut vilka analyser som kan

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Christina Lindholm Professor emerita Dermatologisjuksköterska

Läs mer