Nefroakademien. Dialys handlar om mer än dialys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nefroakademien. Dialys handlar om mer än dialys"

Transkript

1 Nefroakademien Dialys handlar om mer än dialys Utbildning 2013

2 Kontaktinformation Övergripande utbildningsansvarig Utbildning medicintekniker För information och anmälningsblanketter kontakta Annika Ralston telefon Epost Fresenius Learning Center FLC Sefan Laiti telefon Epost Sten Haraldsson telefon Epost Annika Ralston telefon Epost Helena Jarness telefon Epost Renal Rounds Eva-lena Abel telefon Epost Nordiskt Pediatriskt Möte Anneli Hållström telefon Epost Utbildning CRRT och adsorption Anders Holmberg telefon Epost Multifiltrat workshop Göran Wördén telefon Epost 2

3 Innehåll Utbildningskatalog 2013 Inledning 4 FLC - Fresenius Learning Center 5 Dialysstart 9 Nordic Scientific Meeting 10 Renal Rounds 11 Utveckling genom utbildning 12 Utbildning för medicintekniker 14 Utbildningskalender 15 3

4 Inledning Välkomna till årets utbildningar med Fresenius Medical Care Utbildning ger utveckling, stimulans och motivation till att göra ett bra arbete. Vi vill kunna erbjuda utbildningar som bidrar till ett gott omhändertagande av patienterna och ett utvecklande arbete för personalen. Dialysvården utvecklas ständigt och den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. För att kunna erbjuda bästa dialysvård är det därför viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad med de senaste rönen. Vi vill vara en högkvalitativ partner när det gäller utbildning av dialyspersonal i Sverige. Under 2012 har vi arbetat intensivt med att lansera vår nya Internetbaserade utbildningsplattform Fresenius Learning Center. På FLC finns allt ifrån generella kurser såsom Handhygien och MRSA till bas- och fördjupningskurser inom PD och HD, samt intressanta videopresentationer. FLC är ett enkelt och interaktivt sätt att lära och vi vill erbjuda alla våra kunder att ta del av de möjligheter som FLC ger. Läs mer om FLC på sid 5 8. Självklart är också personligt ledda kurser väldigt viktiga för kompetensutvecklingen. Interaktionen och möjligheter till diskussion öppnar upp för fördjupade kunskaper. Fresenius Medical Care har hög utbildningskvalitet, vilket avspeglar sig i utvärderingarna: Bra föreläsare, bra nivå och struktur, roligt!, Patientfall kanonbra! Hands on träning!, Hög medicinsk nivå, många råd som kan tillämpas. Vi strävar alltid efter att utveckla och förbättra varje utbildning i enlighet med de önskemål och behov som finns. Under det kommande året erbjuder vi naturligtvis flera intressanta utbildningar. Renal Rounds uppskattade temautbildningar i samarbete med Amgen fortsätter. Det kommer att bli en spännande fördjupningskurs på vårt nya koncept Dialysstart med Fresenius i september, St Wendel, Tyskland och i oktober hålls ett Nordiskt Pediatriskt möte i Stockholm. Förberedelserna inför det stora Nordic Scientific Meeting Individual approach for excellence in PD, som går av stapeln den 5 6 februari 2014, kommer att intensifieras och självklart vill vi gärna se er alla där. Vår förhoppning är att katalogen ska inspirera till utveckling och att ni tillsammans med oss vill fortsätta förbättra dialysvården. Dialys handlar om mer än dialys 4

5 FLC Fresenius Learning Center en utbildningsportal i tiden! Fresenius Medical Care erbjuder utbildning Online. Vår utbildningsplattform har nyligen moderniserats och bytt namn till Fresenius Learning Center. FLC ger alla som jobbar med dialysvård en möjlighet att uppdatera sina kunskaper på ett roligt och lättillgängligt sätt. Många av våra kunder har redan integrerat FLC i sitt utbildningsprogram och uppskattar den enkelhet och flexibilitet som systemet möjliggör. Fresenius Medical Care vill att FLC ska vara ett sätt för dialyspersonal att utvecklas och förbättra sina kvalifikationer. Ökade kunskaper är viktigt på många sätt men framförallt leder det till bättre vård för patienterna. FLC är ett modernt och stimulerande utbildningssystem som passar alla. Det erbjuder individuell utveckling samtidigt som utbildningsnivån på hela avdelningen säkerställs. På Fresenius Learning Center finns utbildningar inom HD, PD och generella ämnen. Där finns också föreläsningar från vissa nationella och internationella kongresser att ta del av. Kurserna är mycket väl genomarbetade och ofta interaktiva. Det finns både grundkurser och fördjupningskurser. Nästan alla kurser genererar ett certifikat som intygar de nyvunna kunskaperna, ett certifikat som erhålls efter godkänt kunskapstest. Vår förhoppning är att Fresenius Learning Center kommer att bli en självklar del i alla våra kunders utbildningsprogram. FLC utvecklas hela tiden, kurser uppdateras och nya kurser kommer till. Vi tror på FLC och hoppas att alla som arbetar med produkter från Fresenius Medical Care kommer att känna, lika mycket som vi gör, att detta är en utbildningsportal i tiden! Läs mer om innehållet på följande sidor och varmt välkomna att kontakta Annika Ralston för mer information. 5

6 FLC Fresenius Learning Center Nedan finner du exempel på kursinnehåll under respektive katalog Generella ämnen, Konferenser, Hemodialys och Peritonealdialys. Innehållet uppdateras och utvidgas ständigt. Generella ämnen Handhygien En god handhygien är viktig vid allt arbete inom njursjukvården och att all personal har kunskaper om hur handhygien utförs på ett korrekt sätt är nödvändigt för att hålla en god standard på vården. Kursen lär ut varför och hur en god handhygien utförs. Den innehåller också videosekvenser som ger tydliga exempel på olika situationer där bakterier kan överföras. MRSA Kursen i MRSA ger baskunskaper om Methicillin Resistenta Staphylococcus Aureus med utgångspunkt från rutinmässig dialysbehandling. Efter avslutad kurs har man fått kunskap om epidemiologiska fakta, möjliga symptom som MRSA kan inducera samt tänkbara smittvägar för MRSA. Konferenser I katalogen Konferenser samlas videoinspelningar från aktuella konferenser. Inspelningarna visar föreläsaren samtidigt som man kan se och följa det som sägs med hjälp av Powerpoint bilder. 6

7 FLC Hemodialys 5008 Hemodialyssystem Denna interaktiva kurs om 5008 Hemodialyssystem kompletterar praktisk utbildning på kliniken. Kursmodulerna är utformade för att användas före den praktiska utbildningen eller för att fräscha upp kunskap hos mer erfaren personal. Modulerna går igenom dialysmaskinens funktioner, felsökning och larmhantering på ett säkert och stimulerande sätt. Kursen innehåller videosekvenser som visar t ex förberedelse och avslutning av behandling. Kursen innehåller också en modul med de grundläggande koncepten bakom dialys i allmänhet och hemodiafiltration i synnerhet. Här förklaras konvektion och diffusion, high flux dialysatorer beskrivs och kursen går igenom grunderna för Online HDF. OCM OCM är en option till dialyssystemet 5008 som gör det möjligt att kontinuerligt övervaka dialysdosen hos varje patient. Kursen i OCM inleds med en genomgång av standardmetoder för mätning av dialysdosen. Den fortsätter med att ge teoretisk kunskap och praktisk vägledning om OCM optionen. Kriterier för mätning och handhavande av olika moment beskrivs och tänkbara resultat visas. Avslutningsvis finns en genomgång av larm som kan uppstå i anslutning till en OCM mätning. HDF Behandlingsmetoden Online HDF är den mest avancerade dialysterapin tack vare sin förmåga att avlägsna både små och stora uremiska toxiner på ett effektivt sätt. Denna kurs innehåller de grundläggande principerna och ger en ökad förståelse för några av de komplexa principerna för Online HDF. Kärlaccess Kursen beskriver de tre vanligaste typerna av kärlaccesser och presenterar internationella riktlinjer. Efter en kort historik och genomgång av hur accesser skapas fortsätter kursen med bedömning, förberedelser och kanylering av olika typer av kärlaccesser. Ett avsnitt om komplikationer finns för varje accesstyp. 7

8 FLC Peritonealdialys Kursen Peritonealdialys erbjuder teoretisk kunskap om behandlingen. Kursen är uppdelad i olika moduler som belyser olika delar av behandlingen. Varje modul kan studeras separat men för att få full förståelse för peritonealdialys ska hela kursen inklusive slutligt test genomföras. De olika modulerna är: Introduktion Dialysteori och PD lösningar PD katetern beskrivning, placering och skötsel Påsbyte Vätskebalans Nutrition APD Potentiella problem Kontroll av behandlingen 8

9 Dialysstart Dialysstart en utbildning i tre delar Dialysstart är en utbildning för läkare som nyligen börjat arbeta med dialys. I mån av plats erbjuds även sjuksköterskor att delta. Kursen är uppbyggd i tre delar som kan tas separat eller alla tillsammans. De två första är grundkurser i hemodialys och peritonealdialys och den tredje kursen är en fördjupning inom HD och PD. Man kan delta i kurserna i den ordning som passar bäst. Grundkurserna innehåller både teoretiska presentationer och praktisk träning. Dialysstart fördjupning I september planerar vi för fördjupningsdelen. Det övergripande temat är Hjärtskyddande dialys med HD eller PD och innehåller såväl teoretiska föreläsningar som studiebesök på vår produktionsanläggning i Tyskland. Utbildningen är huvudsakligen på engelska. Deltagare som gått kursen Dialysstart PD har företräde. Utbildningens huvudmoment är: Studiebesök på produktionsanläggning Vilka uremiska toxiner bör och kan avlägsnas? Kontroll av vätskebalansen i HD och PD Bevara peritonealmembranet och renal restfunktion aapd HD och PD i framtiden Studiebesök: På produktionsanläggningen får vi följa tillverkningen av dialysfilter från råvara till den färdiga sterila produkt som används på dialysavdelningen. Vi tittar också på tillverkningen av PD lösningar, produktionen av påsar och kopplingar, samt ser hur de sammanfogas till det material som levereras till patienter med PD. Kursort: St Wendel, Tyskland Resa: Avresa från Arlanda, Landvetter eller Kastrup eftermiddagen dag 1 och hemresa eftermiddagen dag 3. Kostnad: Ingen kurskostnad. 50 % av kostnaden för resa, kost och logi faktureras. Mer information och anmälningsblanketter kommer att skickas ut separat. För ytterligare information och preliminär anmälan kontakta Annika Ralston. 9

10 Nordic Scientific Meeting, February 5 6, 2014 Individual approach for excellence in PD Fresenius Medical Care Sverige har nöjet att tillsammans med våra nordiska och tyska kollegor bjuda in nefrologer och njursjuksköterskor till Nordic Scientific Meeting. Mötets focus kommer att vara vätskekontroll. Main Sessions The heart of the peritoneal dialysis: residual renal function Why do we need advanced PD solutions? Fluid status and it s management in PD patients Peritoneal dialysis tailored to patients need Vi är mycket stolta att kunna presentera både nordiska och internationella föreläsare. En detaljerad agenda kommer att skickas ut senare. Mötet äger rum på Johannesbergs Slott i Rimbo, inte långt ifrån Arlanda. Mötesdatum är den 5 6 februari, 2014 Vänligen skicka den preliminära anmälan till Annika Nyberg Fresenius Medical Care Sverige AB, Box 548, Sollentuna eller med epost till Om du har frågor om programmets innehåll går det bra att kontakta Annika Ralston. Välkommen till Johannesbergs Slott! 10

11 Renal Rounds Fresenius Medical Care tillsammans med Amgen inbjuder dig att delta i Renal Rounds ett terapiinriktat utbildningskoncept som avser att ge en fördjupad kunskap inom olika njurmedicinska områden samt vara ett forum för njurspecialister att dela kliniska erfarenheter. Utbildningen uppdateras kontinuerligt med nya ämnen inom områdena dialys, anemi och CKD-MBD (Chronic Kidney Disease: Mineral and Bone Disorder). Vi blandar föreläsningar, diskussioner och patientfall för att koppla ihop den teoretiska kunskapen med praxis på respektive klinik. Utbildningen beräknas till cirka 3 timmar och ni kan välja det ämnesområde som passar just er klinik. Vi kommer till er med föreläsare vid en tidpunkt som vi gemensamt kommit överens om. Vi kan även bjuda in deltagare från närliggande kliniker för att möjliggöra utbyte av erfarenheter. Under utbildningen kommer en kortare läkemedelsinformation, ca 10 minuter, att hållas. Om mötet ligger i samband med lunch eller middag kan vi erbjuda förtäring. Utbildningen är framtagen tillsammans med: Professor Stefan Jacobson, Njurmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus, Stockholm Doktor Lars Weiss, Njurmedicinska kliniken, Centralsjukhuset, Karlstad Docent Gregor Guron, Njurmedicinska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Doktor Ulla Lund, Njurmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund Överläkare Mattias Tejde, Medicinkliniken, Falu Lasarett Någon från denna expertgrupp eller en lokal expert kommer att leda mötena. Ämnen som för närvarande är aktuella och som ni kan välja mellan är: Renal anemi Dokumentation bakom riktlinjerna Behandlingsstrategier Kärlförkalkningar Varför och hur ska vi mäta och vad gör vi med resultatet? Patofysiologi: FGF 23 och klothos roll För mer information kontakta Eva-lena Abel. 11

12 Utveckling genom utbildning Utbildning HD och PD HDSmart och PDSmart Vi planerar för att bygga ut vårt program med vidareutbildningar för HD och PD sköterskor. Våra nya utbildningar kommer dels att vara baserade på FLC, men även innehålla temakurser för hela teamet som arbetar runt dialyspatienten. Kurserna kommer att benämnas HDSmart och PDSmart. Mer information kommer att skickas ut. För preliminära tider se utbildningskalendern. Nordiskt Pediatriskt Möte Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med barn och peritonealdialys. Hur ska barn med PD behandlas på bästa sätt? Föreläsningar blandas med möjligheter till diskussioner. Mötet kommer att hållas i Stockholm på Arlanda flygplats den 24 oktober För mer information vänligen kontakta Anneli Hållström. Renal Network Arbetet med Nätverksträffar i samarbete med intresserade kliniker kommer också att fortsätta. Om ni är intresserade av att delta i nätverksträffar, inom HD eller PD verksamheter är ni välkomna att kontakta oss. Nefromedia Utgivningen av Nefromedia fortsätter som tidigare. Tidningen ges ut fyra gånger per år och innehåller såväl rapporter från kongresser som intressanta artiklar och kortfattade studierapporter. 12

13 Utveckling genom utbildning Intensivvårdsdialys Nordic CRRT meeting Mötet är förlagt till Düsseldorf i Tyskland den maj 2013 och arrangeras av Universitetskliniken i Düsseldorf i samarbete med Fresenius Medical Care i Tyskland. Kursen håller hög nivå och kräver förkunskaper. Deltagarna är framför allt läkare men även sjuksköterskor med goda kunskaper inom akutdialys är välkomna. Föreläsarna är internationellt kända och kursen hålls på engelska. I kursen ingår även ett studiebesök på intensivvårdsavdelningen på universitetssjukhuset i Düsseldorf. Speciell inbjudan skickas ut. För mer information kontakta Göran Wördén eller Anders Holmberg. Multifiltrat workshop Under hösten 2013 kommer vi att ha en två dagars utbildning på vårt kontor i Sollentuna. Kusen vänder sig till sjuksköterskor och läkare och kommer att innehålla såväl grundläggande dialysteori som fördjupad utbildning om dialysbehandling och citratantikoagulation. Mer information och inbjudan skickas separat. Det går också bra att kontakta Göran Wördén för mer information. 13

14 Utbildning för medicintekniker Vidareutbildning för tekniker Våra utbildningar för medicintekniker är i flera steg med grund- och påbyggnadsutbildning. Kurserna hålls på Fresenius Medical Care i Sollentuna. Grundutbildningarna ingår vid köp av maskin respektive modul. Även påbyggnadsutbildningarna är kostnadsfria. Grundutbildning 5008 ( Base ) Denna kurs ger deltagarna en grundläggande förståelse för vad dialys är. Deltagarna kan efter kursen utföra de vanligaste kalibreringarna samt genomföra enklare felsökning på Fresenius dialyssystem Tid: En vecka Fortsättningsutbildning 5008 ( Advance ) Denna kurs ger en djup teoretisk och praktisk förståelse för utrustningens uppbyggnad, samt dess funktioner. Efter genomgången kurs kan deltagarna utföra periodisk samt akut service på Fresenius dialyssystem Tid: En vecka. Update Deltagarna kallas till denna utbildning när 36 månader förflutit sedan föregående utbildningstillfälle. Ur innehållet: Repetition av maskinens basfunktioner Genomgång av nyheter som tillkommit sedan senaste utbildningstillfället Uppdatering av manualer Tid: 2,5 dagar Multifiltrat Denna kurs ger en fullständig förståelse av hur utrustningen fungerar. Deltagarna kan efter kursen utföra akut samt periodiskt underhåll, felsökning samt kalibrering av akutdialysmaskin Multifiltrat. Tid: Tre dagar På hemsidan finns schema för årets planerade utbildningar för medicintekniker. För mer information kontakta Stefan Laiti eller Sten Haraldsson. 14

15 Fresenius utbildningskalender 2013/2014 Planerade utbildningar 2013 September November Oktober Löpande Dialystart Fördjupning Multifiltrat Workshop Nordiskt Pediatriskt möte Renal Rounds 2014 Februari April September December Nordic Scientific Meeting Dialysstart med Fresenius HD Dialysstart med Fresenius PD HDSmart 15

16 Fresenius Medical Care Sverige AB Box Sollentuna Digital Center 0213

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

Logistik Lean Six sigma

Logistik Lean Six sigma Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

OSJÄLVISK GODHET OCH ANONYM DONATION KALMAR ARBETAR FÖR INDIVIDUELL OCH SÄKER VÅRD DÄRFÖR SLUTAR MAN I HEMHEMODIALYS

OSJÄLVISK GODHET OCH ANONYM DONATION KALMAR ARBETAR FÖR INDIVIDUELL OCH SÄKER VÅRD DÄRFÖR SLUTAR MAN I HEMHEMODIALYS NR. 4.2007 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN VÅRDRELATERADE INFEKTIONER KAN OFTA FÖREBYGGAS Slavenka Drakulic OM OSJÄLVISK GODHET OCH ANONYM DONATION KALMAR

Läs mer

En grävande dietist. Umeås Eva Jansson GOD STIKKETEKNIK MED OMVENDT KANYLERING TRANSPLANTERADE ORGAN FÖRLORAS PÅ GRUND AV NON-COMPLIANCE

En grävande dietist. Umeås Eva Jansson GOD STIKKETEKNIK MED OMVENDT KANYLERING TRANSPLANTERADE ORGAN FÖRLORAS PÅ GRUND AV NON-COMPLIANCE NR. 1.2006. 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN GOD STIKKETEKNIK MED OMVENDT KANYLERING TRANSPLANTERADE ORGAN FÖRLORAS PÅ GRUND AV NON-COMPLIANCE Referensgruppen

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Tandläkarbesök behövs

Tandläkarbesök behövs NR. 4.2011 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Casemetod stärker omvårdnadssituationer Kirurgisk teknik räddar djupt liggande blodaccess Tandläkarbesök behövs

Läs mer

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002. Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002. Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13 Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002 Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13 INNEHÅLL 4.2002 HELSINGFORS - STADEN DÄR ÖST OCH VÄST MÖTS...4 Anhörigstöd...6 Svensk Nefrologsjuksköterskeförening...8

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Lean Logistik Supply chain

Lean Logistik Supply chain Lean Logistik Supply chain kursprogram 2013 Utbildningar, konferenser, nätverk, inspiration... Tre goda skäl att använda Plan Utbildning 1. Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar Nyhetsbrev nr 3 2009 Uppskattad höstkickoff Lyckad och informativ höstkickoff för CPAP-förskrivare i Stockholm. Läs mer på sid 3 Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr.1/2003. Fysisk träning vid kronisk njursvikt sidorna 27-29

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr.1/2003. Fysisk träning vid kronisk njursvikt sidorna 27-29 Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr.1/2003 Fysisk träning vid kronisk njursvikt sidorna 27-29 INNEHÅLL 1.2003 Sexualitet och samliv vid uremi...6 Rehabiliteringsveckor på Lillsved...9

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Kurskatalog. Boka din kurs på www.agda.se/utbildning. Agda En HR-partner som gör mer

Kurskatalog. Boka din kurs på www.agda.se/utbildning. Agda En HR-partner som gör mer Kurskatalog 2013 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Agda En HR-partner som gör mer 2 Praktisk information Kursorter Ängelholm Stockholm Visma Agda AB s lokaler på Visma Agda AB s lokaler på Långskeppsgatan

Läs mer

Immunförsvaret vid njursvikt och hemodialys. Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer

Immunförsvaret vid njursvikt och hemodialys. Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer NR. 5.2009 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer Bättre vardag med fysisk träning Immunförsvaret

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

NJUR VIKTIGT. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2010. Reportage från Gotland Margareta frågar doktorn Nytt inom forskning

NJUR VIKTIGT. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2010. Reportage från Gotland Margareta frågar doktorn Nytt inom forskning NJUR VIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2010 S Reportage från Gotland Margareta frågar doktorn Nytt inom forskning Ur innehållet: 4. Reportage från Gotland 10. Margareta frågar

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

"Varje dag lite bättre - kraften hos många" Att mäta är att veta!

Varje dag lite bättre - kraften hos många Att mäta är att veta! Nyhetsbrev nr 4 2009 Grandfather II Referat från Grandfather II-kursen i Göteborg Läs mer på sid 3 Kalmarprojekt för ökad compliance: "Varje dag lite bättre - kraften hos många" Att mäta är att veta! Missa

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Dnr 2011:00901 1 (14) Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Underskriven ansökan och avsiktsförklaring på papper ska skickas till

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Ett hem att växa i. Studiehandledning för familjehemsutbildare

Ett hem att växa i. Studiehandledning för familjehemsutbildare Ett hem att växa i Studiehandledning för familjehemsutbildare Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer