Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Under läsåret har musikskolan fått förmånen att arbeta i de nya och nyrenoverade lokalerna i Gislaved. Detta har inneburit ett stort lyft för verksamheten, då de nya lokalerna har möjliggjort fler konserttillfällen och nya aktiviteter. Musikskolan har under året haft flera studiebesök från andra musikskolor, länsövergripande arrangemang och även flera studiebesök från lokala föreningar, då vi fått tillfälle att visa våra fina och ändamålsenliga lokaler och presentera vår verksamhet i ord och ton. De nya lokalerna har också inneburit att musikskolans lärare har fått lärararbetsplatser, något som under många år har varit mycket efterlängtat, då musikskolans lärare arbetar på många olika skolor under veckorna. Att vi nu har en arbetsplats där man under trevliga former kan träffas och umgås, betyder mycket för arbetsglädjen och sammanhållningen. Under våren påbörjades rekrytering av ny musikskolechef och musikskolechefen Jan Eurén gick i pension efter en lång och vida erkänt musikalisk gärning. Ny musikskolechef är Ricky Burton, som tillträder kommande läsår. Gislaveds musikskola har alltjämt gott renommé runt om i landet, något som vi inte minst märker när flera av våra elever har kommit in på eftergymnasiala utbildningar och högskolor. Samarbetet med de olika skolorna i kommunen har fungerat mycket bra och musikskolan har flera gånger under året haft skolkonserter med elever, orkestrar och lärare. Gislaveds musikskola lägger mycket vikt vid samspel i olika former och eleverna uppmuntras att också, utöver sin ordinarie instrumental/sånglektion att också vara med i orkester, kör eller ensemble, något som vi utvecklat under året då flera nya grupper har startat med olika genreinriktning

2 PIANO Eleverna har möjlighet att börja spela piano i årskurs 3. Där har man 15-20min de första åren för att sedan, om läraren anser det, utöka den tiden till min i veckan. Vi undervisar eleverna i musikskolans lokaler i, Musikskolan Anderstorp, Torghuset Smålandsstenar, Musikskolan i Gislaved eller ute på respektive elevs skola. Vi jobbar med att tidigt skapa ett ergonomiskt spelsätt och en bra övningsteknik. Flera forskare, bland annat Fredrik Ullén, har kunnat konstatera att tidigt pianospel utvecklar hjärnan. De områden som kontrollerar finmotoriken och hörselsystemet blir större. Man har också sett att det verbala minnet i vuxen ålder ökar och att barn som får aktiv musikundervisning höjer både sin läsförmåga och matematiska förmåga. Se Fotnoten1*07 Den enskilda undervisningen är helt individanpassad. På Gislaveds musikskola kan man i tidig ålder söka sig till Suzukimetoden. Där får man enskilda lektioner samt gruppundervisning. Man kan också lära sig spela med hjälp av färger i en långsam progression för att så småningom gå över till traditionellt spelsätt. Den traditionella metoden inbegriper spel i alla olika genrer, gehörs- och/eller notbaserat lärande. Utöver enskild undervisning jobbar vi kammarmusikaliskt i form av fyrhändigt, trios, kvartetter, rockgrupper och orkesterverksamhet. Pianoelever medverkar i Symphonic Junior och Symphonic Band som är muskskolans två blåsorkestrar. Samtliga Malletspelare i GDDC, Gislaved drum & drill corps, är pianoelever. Fokus utöver den vanliga undervisningen i år har legat på utåtriktad verksamhet. Där nytt för året är att pianoelever har spelat på alla konditorier i kommunen i anslutning till Gisledagarna. Ons 29 juni. Pianocafé, Anderstorp, Bernts Café Tors 30 juni. Pianocafé Smålandsstenar, Göstas konditori samt Blomstergården, se bild nedan. Fre 31 juni. Pianocafé Gislaved. Linneas konditori, Bernts konditori och Citykonditoriet. Förutom utåtriktad verksamhet inom kommunen har pianolärarna arrangerat och utfört en nätverksdag för pianolärare i hela F-län, Jönköpings län, 3 okt. Se nedan.

3 Pianolärarna var på fortbildning september. SPPF, svenska pianopedagogförbundet har varje år nationella möten på olika platser ute i landet. I detta ligger fortbildning specifikt anpassat för just pianopedagoger, med föreläsningar av framstående lärare, musiker, projektledare och forskare. Detta år hölls den stora Europakongressen i Stockholm. Vi fick förutom föreläsningar i världsklass med inspiratörer från USA, Kanada, Kina, Japan, Australien, Sverige och andra europeiska länder, många nya kontakter och kunskaper om vårt yrke i andra delar av världen. En mycket uppskattad och återkommande gäst hos oss är Thomas Rydfeldt. I Göteborg driver han ett projekt som heter Unga talanger, där handplockade unga klassiska pianister från runtom i landet får en fantastisk chans till ett fördjupat lärande.

4 Han kom till oss 23 nov och hade Workshop med musikskolan och estetiska programmets pianoelever. Det innebär att, förutom berättelser om svunna tider och kompositörer, tekniska lösningar, fraseringar och avspänt spelsätt, eleverna spelar för Thomas och får tips och råd samtidigt som de andra lyssnar, i väntan på sin tur. Förutom att Thomas kommer hit så åker även vi, tillsammans med elever och lärare från Gnosjö musikskola, till honom på Artisten, Göteborgs musikhögskola, och lyssnar på deras årliga talangkonsert. 13 Mars begav det sig i år. Varje år samarbetar vi även med Världens barn. Vi gör en/flera konserter där vi står för musik och de för fika. Alla insamlade pengar går oavkortat till Världens barn. I år var vi i Hestra församlingshem den 25 Mars och i Torghuset den 26 Mars. I Smålandsstenar gjorde vi ett projekt för fyrhändigt spel. Vi gav eleverna dubbla lektioner några veckor för att sedan den 26 Mars, samla dem i Torghuset för gemensam fika, musikalisk tipspromenad och spela för varandra på den fina flygeln. Flera av dessa fyrhändiga stycken kunde avnjutas på pianocaféerna i Maj. Under flera år har musikskolan gett Lunchkonserter i Borgen, där kan man äta en god räksmörgås medan man lyssnar till vacker musik. 1 feb underhöll elever från Suzuki och es- programmet. GITARR Vår ämnesgrupp som består av gitarr, elgitarr och elbaspedagoger har detta år fokuserat på att tillgodose det mycket stora intresset som finns för våra instrument. Vi anstränger oss att hushålla med arbetstiden genom att noga dela upp kommunens skolor mellan oss för att nå bästa effektivitet i undervisningen. Läraren kan möblera för ett längre arbetspass, och har då mer utrustning och material tillgängligt som eleverna kan prova vid undervisningstillfället. Våra reskostnader minskar och det blir också mindre spilltid. Vår ämnesgrupp har detta år även lagt extra vikt vid konsertsituationen, och har särskilt arbetat med att förbereda eleverna för scen och publik i olika sammanhang. Flera högkvalitativa inspelningar har också gjorts. Rockgruppen Endurance har producerat två CD under året, och bl.a. Skye Crofters har gjort inspelningar i vår nya studio. Årets Gitarrfest hade rekordpublik ca 290 personer. Genremässigt når vår instrumentgrupp väldigt långt, och det avspeglades denna kväll tydligt i våra elevers entusiasm. Vi visar även upp hela spektrumet av kunnande då nybörjargrupper blandas med de mest drivna gymnasieeleverna samma kväll. Här får de unga gitarristerna den bästa tänkbara inspiration av de äldre eleverna, och anhöriga får också en inblick i utvecklingsskeendet. Liksom tidigare år erbjuder vi en bred paljett av ensembler i musikskolans regi. Undervisningen på huvudinstrumentet är dock fortfarande det primära och tar mest tid i anspråk. Gitarren ger liksom pianot stor tillfredsställelse för eleven när den spelas som soloinstrument i hemmet, och många söker just den formen för sitt utövande. Här försöker vi tillgodose den enskilde elevens önskemål i stor utsträckning. Ämnesgruppen ser som mål att framöver kunna vidmakthålla den kvalitet vi nu har på gitarrundervisningen. Då kan vi alla få ta del av den entusiasm hos våra elever som gör det här yrket till ett privilegium.

5 SLAGVERK Allmänt Läsåret har i stora delar liknat föregående år. Verksamheter som är igång fungerar bra men gör att nya projekt och idéer får sättas på väntelista på grund av tidsbrist. För musikskoleelever och elever på Estetiska programmet är kontinuiteten oerhört viktig. Att dessa elevers lektioner försvinner till friluftsdagar, skrivningar osv är olyckligt. En överblick där varje dag under året blir drabbad lika mycket vore önskvärt. Aktiviteter Slagverkselever har under året medverkat vid konserter i sina respektive orkestrar. De har varit med i Blåståget, Symphonic Junior, Symphonic Band, Gislaved Drum & Drill Corps, Gislaveds Symfoniorkester och Lilla Storbandet. Utöver detta spelar slagverkarna i olika rockband Mål inför framtiden Ett stort önskemål inför framtiden vore en översyn så att terminsavgiften inte är kopplad till antalet undervisningsminuter. Att undervisa en elev i 20 minuter per vecka, ger oftast varken elev eller lärare den tillfredställelse av en bra undervisning som dagens musiklektioner kräver. Den korta tid man är tillsammans skapar stress och ett evigt tittande på klockan. Om man under 20 minuter skall hinna med: uppvärmning, uppspelning av läxan, genomgång av ny läxa, uppspelning av orkesterstämmor, genomgång av nya orkesterstämmor, så måste lektionen gå som på räls och det är det inte många som klarar. Här behövs det nya idéer. Gislaved Drum & Drill Corps Repetitionsarbetet har som vanligt fungerat bra, medlemmarna är motiverade med näst intill 100% närvaro. Fikapausen på 15 min. samt vår trevliga julfest gör att den sociala samvaron får medlemmarna att trivas tillsammans. Årets musik och dansprogram har utvecklats på ett positivt sätt med ny musik och koreografi, allt enligt medlemmarnas utvärderingar och önskemål. Många föräldrar engagerar sig i de olika kommittéerna vilket kommer medlemmarna tillgodo på ett mycket bra sätt. Aktiviteter Våra spelningar på hemmaplan var som traditionen bjuder bl.a Smålandsstenar marknad, Vårblås och Virvelvindar Gisledagarna, Karnevalen i Värnamo, KarnELEValen och Nationaldagsfirandet i Anderstorp. Årets utlandsresa gick av stapeln i augusti. Målet var Disneyland i Paris, samt Mende och Carmaux i Frankrike. Detta var festivaler med många olika orkestrar och blomstervagnar, där en av höjdpunkterna var en kvällskonsert i en amfibieteater. Vi bodde på hotell i Paris sedan på skolor. Upplevelsen att spela på Disneyland samt i de båda festivalerna gjorde detta till en mycket trevlig resa för alla ungdomar. Även i år deltog vi i Indoor Percussion Europé som gick av stapeln den 2 mars i Lisebergshallen, Göteborg. 3 utländska domare från Holland samt Belgien svarade för bedömningen där Gislaved Drum & Drill Corps i hård konkurrens kom på 3:e plats i Concert Class. BLÅS Under läsåret har blåslärarna varit verksamma i många olika projekt. Vi har haft elever med i både Gislaveds och Västbo Musikår likväl som i Gislaveds Symfoniorkester. Vi har även haft duktiga blåselever med i Länsblåsorkestern som förra terminen spelade i Jönköping. Till hösten kommer det projektet gå av stapeln i Gislaved.

6 Extra roligt är att vi haft många olika ensembler igång, till exempel tvärflöjensemble, klarinettensemble och brassensemble. Att spela ensemble är en extra utmaning för eleverna som gör att de växer som människa och musikant. Ett nytt projekt har genomförts i Anderstorp. De som jobbat med projektet är Lillemor Gradin (rytmik, piano) och Johanna Andersson (trombon) Musikskolan har köpt in 11 plastromboner som har varit ett mycket bra redskap i undervisningen, eftersom de väger endast 800 g och är mycket enkla att rengöra. Eleverna gillar också de roliga färgerna. Vi började tidigt under hösten att gå in i klass 2 och informera om BeatBone, sedan bjöd vi in till en prova- på-kväll i Bellmansalen. Dit kom det ca 45 barn och föräldrar. Nio stycken, 1 kille och 8 tjejer anmälde sig sedan till kursen. Vi har använt oss av rytmikmetoden och lärt eleverna spela trombon till största delen gehörsmässigt, men även berättat lite om hur noter fungerar. Under höstterminen träffades vi 8 gånger plus julavslutning då vi bjöd in föräldrar och andra intresserade att lyssna och se vår lilla juluppvisning med dans, sång och trombonspel. Under våren spelade vi 8 måndagar och gjorde en konsert på Kulturhuset Borgen. Efter dessa 16 tillfällen fick de som ville chansen att fördjupa sin kunskap lite extra då fortsatte 6 tjejer. På Ekenskolans skolavslutning kommer vår trombonsextett att medverka i två av körsångerna. Två av tjejerna har valt att börja spela trombon på musikskolan höstterminen Blåsorkestern Symphonic Band har under hösterminen haft sin traditionsenliga julkonsert. På våren har orkestern varit på skolturné i Gislaveds kommun och spelat på stipendiekonserten. Vi har också konserterat under Gisledagarna två. Årets höjdpunkt var vår resa till Köpenhamn där vi fick spela på rådhusplatsen och besöka Tivoli. Symphonic Junior är en blåsorkester som i år har bestått av 35 st musiker i åldern år. Under höstterminen var det mest rep på nya låtar eftersom många av de låtarna sen finns med under vårterminen då konsertverksamheten är störst. Julkonserten var den 6 december i konsertsalen i Gislaved tillsammans med musikskolans övriga blåsorkestrar. Vårterminens första konserter var den 7 mars då Symphonic Junior åkte på skolkonsert turné till Reftele/Ås och vidare till Anderstorp. På dessa båda skolor fick alla elever komma och lyssna på vår konsert. Torsdagen den 30 maj åkte vi till Liseberg tillsammans med musikskolans kör. Vårblås och virvelvindar var i år i samband med Gisledagarna den 31 maj. Då hade vi också med musikskolans drillflickor. Den 1 juni var det karneleval. Då marscherade vi från Johan-Orre skolan upp till musikskolan till sambamusik och med drillflickor strax innan karnelevalståget skulle avgå. Blåsorkestern Blåståget har vi som vanligt haft i projektform. Orkestern repeterade två gånger på höstterminen och två gånger på vårterminen. Vi har medverkat vid blåsorkestrarnas julkonsert på hösterminen och Virvelvindar och Vårblås på vårterminen. STRÅK Läsåret har omfattat allt från möten med den enskilde eleven på lektion till skolkonserter, temakonserter med hemvändande musikskoleelever, resor, konsertbesök mm ( se bilaga). I vårt pedagogiska arbete möter vi både de riktigt unga Suzukieleverna samt de som vuxen ålder fortsatt sitt musikutövande i ensembler som celloensemblen Da Capo och Gislaveds Symfoniorkester. Dagens informationsflöde och aktivitetsutbud är enormt. Det är idag inte självklart för barn och ungdomar att vilja lära sig spela ett musikinstrument. Många barn har inte heller varit på konsert och fått uppleva musik som skapas i nuet. Därför är varje

7 pedagogisk insats som visar på ett levande musicerande av stor betydelse - allt från klassrumsbesöken till storslagna konserter. Stråkarbetslaget har under läsåret försökt sprida stråkklangen i hela vår kommun. Vår orkesterverksamhet är hjärtat i vår konsertverksamhet. Elever, på skilda nivåer och i olika åldrar, bidrar efter sin egen förmåga och skapar tillsammans ett magiskt ögonblick för såväl utövare som åhörare. Stråkarbetslaget arbetar för att utveckla eleverna till goda musikanter såväl tekniskt som musikaliskt. Vi hoppas också inspirera eleverna till ett aktivt musiklyssnande och fortsatt musicerande. Little Big Band Ledare: Johanna Andersson, Michael Carlsson och Magnus Karlsson. Ett år där deltagarna fått det att låta riktigt bra. Detta trots att alla stämmorna i blåset inte är besatta. Hoppas att så långt det är möjligt kunna fylla på med nytt folk till hösten då det nu är många som tar studenten och därför inte kommer tillbaka. Musikskolans Jazzensemble Ledare: Magnus Karlsson Denna ensemble har i år bestått av piano, bas, trummor, elgitarr, altsax och trumpet. Repertoaren har sträckt sig från Be-bop till modern funk. Även här kommer det att bli nödvändigt med en nystart pga att endast två deltagare kommer att vara kvar till hösten. De andra tar som sagt studenten. Nämnas kan att tre av deltagarna har sökt och kommit in på musiklinjen på olika folkhögskolor. Skye Crofters Detta läsåret har vi fokuserat på att lära oss låtarna utantill, ökat svårighetsgraden ex slipjiggen Wrong foot forward som går i 7/8 dels takt. Världsmusikorkester Inför läsåret 2013/2013 beslöts att starta en världsmusikensemble. Vi valde att vända oss till vuxna musikanter i kommunen dels för att det redan fanns så många ensembler och orkestrar för våra unga elever, men mest för att vi kände att det vore ett bra komplement till de etablerade ensembleformerna. I storband, symfoniorkester och musikkår är både instrumentering och arrangemang fastlagda, men i världsmusikorkestern kan vi ha med vilka instrument som helst och arrangemangen skräddarsyr vi på plats och på gehör. Under året har vi experimenterat med att använda tekniska hjälpmedel och sociala medier för att distribuera arrangemangen och därigenom underlätta inlärningen av låtarna. Vi har också spelat in orkestern i musikskolans nya studio med gott resultat. Läsåret avslutades med en konsert i Nissafors Jazzkällare inför en entusiastisk publik.

8 Kompanjonundervisning i åk.2. Musikundervisningen syftar till att ge eleverna en grundläggande musikaliska insikter för att kunna bygga vidare och kunna nå målen senare i grundskolan.- Sång och spel i olika former: unison sång, kanon- och växelsång och ensemblespel med olika rytminstrument. Gestaltning av sånger i form av rörelse, rytmer och teckenspråk i vissa fall. Lektionerna innehåller sångträning med både nyare repertoar och de s.k. stamsångerna som knyter an till vardagliga och högtidliga sammanhang (t.ex. nationalsången). Vi går ofta hand i hand med olika ämnen i skolan, (t.ex. läser man om rymden sjunger vi också en del sånger om rymden). Eleven lär sig musiksymboler och musikaliska tecken, noter och paustecken. Danslekar provar vi på där lokaler tillåter, (dvs. där det finns utrymme). Vi spelar på olika rytminstrument vilket alltid är en höjdpunkt. Social samarbetsförmåga tränas genom att ibland uppträda för publik, t.ex. vid Lucia, skolavslutningar och att sjunga på äldreboende mm. Att få sjunga tillsammans som kör och även med små solister och att ibland spela rytminstrument till, är en mycket positiv upplevelse för eleverna. Deras självförtroende stärks genom att få framträda med sånger som de har lärt sej sjunga under året och de känner sånggemenskap och hur fint de låter när alla gör sitt bästa och sjunger tillsammans. Augusti GDDC till Disneyland Paris, Mende samt Carmaux, Frankrike September 1 GDDC på Smålandsstenar Marknad 15 GDDC Trastendagen Nybörjarträff med föräldrar till klar- och saxofonelever Nybörjarträff med föräldrar till brasselever 5 Äldre flöjtelever underhöll socialdemokraterna i Gislesalen 21 Flöjtelever på mellanstadiet spelade på mariagården i Smålandstenar Oktober 3 Stråkföreningens årsmöte Konsertsalen Stråkorkestern, Con Brio 6 Duktiga blåselever medverkade i Länsblåsorkestern i Jönköping 16 Piano på Dagledigträff församlingshemmet Gislaved 16 Elevkonsert med pianoinslag Thuset 16 Blåselever medverkade vid elevkonsert i Smålandstenar 17 Folkmusik med Mart Hallek Gislesalen Con Brio, Vivace, Kammarorkestern 19 Skye Crofters pål unchkonsert på kulturhuset Borgen 20 Pianokväll Gislesalen

9 November Konsert med klarinettensemblen Caprice 9 Polarkonsert Konsertsalen. Vivace, Kammarorkestern, Da Capo, Skye Crofters, ESensemble. Johan Åsgärde sång, Viktor Nordliden cello 18 Konsert i Landeryds ka 24 Musikskolans Jazz ensemble medverkar i Musikcafe serien. Gislesalen December Julkonsert med nybörjarelever på klarinett 1 Alla tvärflöjtselever spelar tillsammans i olika grupper hela dagen 1 Little big Band spelar på öppen Scen på Sunkträsket. 6 Julkonsert i Gislesalen med Suzukielever fiol,cello, piano 6 Julkonsert med alla blåsorkestrar 7 Julcafé i Konsertsalen med Stråkorkestern, Con Brio, Vivace 8 GDDC Marschträning i Gislehallen 10 Tvärflöjtister från åk 6 och uppåt medverkade vid luciakonsert 9 Julkonsert i Långaryd kyrka med Kammarorkestern, kyrkokör, solister 17 Konsert med Skye Crofters 19 Skolavslutningar Klockargård med fiol- och celloelever. Åtterås Januari (2013) 31 Skolkonserter Villstad-, Åtterås med Vivace, Kammarorkestern och Bureskolan Februari 1 Skolkonserter Isaberg- och Con Brio, Young Voices Gyllenforsskolan 2 Speldag och konsert Konsertsalen Suzukielever fiol och piano 6 Solistkonsert, Gislesalen, Kammarorkestern, solister 18 Kompanjonvecka då blåslärarna spelar för alla årskurs 2 i hela kommunen Konsert med klarinettensemblen Caprice i Reftele Klarinettelever spelar i Våthult och Båraryds kyrkor Konsertresa till Spira i Jönköping med Caprice. 23 GDDC Marschträning i Gislehallen 25 Skolkonserter för 6 och 8-åringar med Gislaveds Symfoniorkester och Kammarorkestern i Konsertsalen 27 Pianomusik på Veckomässa Gislaved kyrka Mars Klarinettelever spelar på Klockargården i Anderstorp 1 Tvärflöjtister från Anderstorp spelar på Klockaregården 2 GDDC Indoor Percussion Europé 4 BRF Starens årsmöte Gislesalen Suzukielever fiol 6 Skolturné Symphonic Band + stipendiekonsert 6 Stipendiekonsert Konsertsalen Con Brio, Kammarorkestern, Skye Crofters 7 Skolturné Symphonic Junior 9 GDDC Marschträning i Gislehallen 13 Instrumentdemonstrationskonsert Stråkorkestern, Finstämmarna Pingstkyrkan Gnosjö

10 15 Brasselever har konsert på borgen 20 Hembygdsföreningen Öreryd årsmöte Vivace, solister. Missionskyrkan Öreryd 20 Flöjtelever från Burseryd har konsert tillsammans med pianister i Burseryds kyrka 23 GDDC Övningshelg Musikprogram 23 Little Big Bandspelar på Stubbes Musikquiz i Konsertsalen 24 Familjegudstjänst Gnosjö kyrka Suzukielever fiol, barnkör 24 Marschträning med Jonny Rådén 26 Piano- och flöjtkväll Burseryds församlingshem 26 Pianokväll Torghuset 26 Blåselever har konsert i Smålandstenar April 30 GDDC spelar i Chalmers Cortegen Konsert i Reftele församlingshem med klarinettelever 10 Elevkonsert i Reftele 19 Träblåselever har konsert på Borgen 22 Beting Gislesalen fiol- och celloelever 24 Stråkfest Torghuset Smålandsstenar Fair Play, Stråkorkestern 27 Musikgudstjänst S Hestra kyrka Con Brio, stråkkvartett, solister Maj 3-4 Stockholm, konsert Norrköping. Kammarorkestern, Skye Crofters 7 Dressed for success Konsertsalen. Con Brio, Vivace, Kammarorkestern, Da Capo solist:annie Oliv sång och catwalk 8/5 Sävsjö, skolkonsert Stråkorkestern, Finstämmarna 14 Pianokväll Gislesalen 14 Vårkonsert Konsertsalen Suzukielever fiol, cello, piano 15 Piano- och flöjtkonsert Ekbacken Burseryd 15 Göteborg, studiebesök på Operan. Con Brio, Vivace Symphonic Band resa Köpenhamn Trumpetlärare Jan Mogren medverkar vid RUM:s Dirigentsymposium 22 GDDC Affärsracet motorbanan, Anderstorp 23 GDDC Borås Arena, Elfsborg-Brommapojkarna 31 Vårblås och Virvelvindar konsert med alla blåsorkestrar, Gisledagarna 31 Little Big Band tillsammans med Rock Bandet spelar i Gislesalen på Gisledagarna. 31 Musikskolans jazz ensemble. Spelning i samband med Gisledagarna. 31 Vårblås och virvelvindar konsert med alla blåsorkestrar June 1 GDDC spelar på KarnELEValen, Gislaved 1 GDDC - Värnamo, Värnamo Karneval 1 Sambaspelning på Gisledagar med Symphonic Band och Symphonic Junior 2 Skye Crogters spelar i Båraryds K:a tillsammans med kyrkokören 6 Anderstorp, Nationaldagsfirande 13 Skolavslutningar Gyllenfors, Gullvivan, Eken, Sörgården, Villstad, Åtterås Fiol- och celloelever

Pedagogiskt bokslut 2014-2015 för Blåsinstrument (trä- och bleckblås)

Pedagogiskt bokslut 2014-2015 för Blåsinstrument (trä- och bleckblås) Under året har vi aktivt arbetat med våra två mål; att involvera fler nya grupper i musikskolans verksamhet, samt att ge fler elever i grundskolan möjlighet till kompanjonmusikundervisning. Genom kompanjonmusiken

Läs mer

Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger.

Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger. Musikskolans personal fick i år IPads, något som visat sig vara till stor hjälp i undervisningen. Användningen av IPads har förenklat och tillfört flera nya möjligheter, som att enkelt dokumentera eleverna,

Läs mer

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning Kvalitetsredovisning för Borlänge musikskola läsåret 2009/2010 Förutsättningar Organisation I musikskolan arbetar rektor, assistent och musiklärare. Lärarna är organiserade i arbetslag för stråk, blås,

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans Kulturskolan teater sång musik Kursprogram dans Ett helt hus och alla lärare väntar på dig! Vi är glada att hälsa dig välkommen till Ängelholms Kulturskola. Vi har öppenhet, omtanke och handlingskraft

Läs mer

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor.

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Umeå Musikskolas utåtriktade verksamhet Läsåret 2012-2013 Musikskolans lärare och elever är en viktig del av Umeås kulturliv, och syns ofta

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Musiklinjen Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Läsåret 2010/2011 Huvudinstrument Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter på sitt huvudinstrument,

Läs mer

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 Nacka musikskola erbjuder barn och ungdomar en bred musikundervisning med hög kvalitet inom olika musikstilar efter vars och ens intresse, ambition

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Välkommen till. Musik & Dansskolan

Välkommen till. Musik & Dansskolan Välkommen till Musik & Dansskolan älkommen till usik & Dansskolan i Piteå Musik & Dansskolan är en skola i kommunal regi som är till för dig som vill lära dig spela, sjunga eller dansa. Du kan söka till

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 Grundfakta Musikskoleenheten omfattar den kommunala musikskoleverksamheten och Fritidsledarna i Norrtälje stad. Kulturskolan har under läsåret erbjudit musikundervisning

Läs mer

Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning?

Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning? Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning? En bilaga med intervjuer Karin Markensten Forskningsenheten K U L T U R - Kulturförvaltningen F Ö R V A L T N I N G E N Foto: Anna Berglund Varför slutade

Läs mer

et är här det börjar!

et är här det börjar! Det är roligt att kunna! Här får Du lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, måla, teckna, och spela teater både i grupp och enskilt. Kulturskolan 60 år Kulturskolan i Huddinge Det är här det börjar!

Läs mer

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE RockMusikLinjen är en studiemedelsgrundande 1-årig utbildning. Kurstiden är heltid och undervisningen är förlagd till måndagar t. o. m. fredagar. Total kurstid är 34 veckor fördelat på 2 terminer, 30 timmar

Läs mer

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund Anmäl dig senast 30 april, men vänta inte i onödan! Antalet platser är begränsat. Först till kvarn Snart är det dags! Svenska Missionskyrkans Musikkårer inbjuder till musikläger på Ralingsåsgården den

Läs mer

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 15/16

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 15/16 KULTURSKOLAN KURSKATALOG 15/16 VÄLKOMMEN TILL KULTURSKOLAN Kultur kan vara så mycket. Den kan ge självförtroende och samhörighet, beröra och påverka, konsumeras och utövas. Konsten sätter känslor på upplevelser

Läs mer

Oppet hus special. for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2

Oppet hus special. for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2 Oppet hus special for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2 Alingsas Kulturskola, Esteticum, Rektorsgatan 9A KOMMUN GOR FLERA VAL! Ett gott rad

Läs mer

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag BLECKBLÅSINSTRUMENT Bleckblåsinstrument är ett samlingsnamn på en grupp av musikinstrument som bl.a. består av Valthorn, Trumpet, Trombon, Baryton och Bastuba. De skiljer sig från träblåsinstrument genom

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2009/10. Skolenhet: Roslagens kulturskola 1. GRUNDFAKTA 2. UNDERLAG OCH RUTINER

KVALITETSREDOVISNING 2009/10. Skolenhet: Roslagens kulturskola 1. GRUNDFAKTA 2. UNDERLAG OCH RUTINER KVALITETSREDOVISNING Skolenhet: Roslagens kulturskola 1. GRUNDFAKTA Roslagens Kulturskola bedriver musikskoleundervisning i kommunal regi. Enheten har under läsåret erbjudit musikundervisning i hela kommunen

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Bakgrund Skånes Spelmansförbund har med stöd av Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. Extrasatsningar skall genomföras på

Läs mer

ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och

ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och 09Ne Välkomna till höstens estetvecka. Som vanligt stuvar

Läs mer

Kulturskolan LOMMA KOMMUN

Kulturskolan LOMMA KOMMUN Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2012-2013 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Foto: Anna Blindh Carlsson och Christian Almström Söndagen den 18 mars Bjärehovskolan i Bjärred kl 11.00-13.00 Pilängskolan i

Läs mer

Maestroakademin Nacka Kommun

Maestroakademin Nacka Kommun Maestroakademin Nacka Kommun Sylvia Olin Tartsay,Värmdö Lennart Wårdh, Stockholm Vecka 10-11 år 2010 Innehållsförteckning VÅGA VISA... 3 FAKTA OM ENHETEN... 4 Typ av skola... 4 Ledning... 4 Organisation...

Läs mer

2012/2013. en helt ny

2012/2013. en helt ny 2012/2013 en helt ny en helt ny På den här sidan brukar jag författa en liten text som på något sätt fångar in vad vår verksamhet står för. De gångna åren har det varit mina egna ord men i år tänker jag

Läs mer

Musik. årskurs 6 2013

Musik. årskurs 6 2013 Musik årskurs 6 2013 Instrumentkunskap Årskurs 6 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. Ur Musik Falköpings bedömningsmatris

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

Hasselnoten. Ett informationsblad från Hässleholms Musik & Kulturskolas Föräldraförening. Oktober 2008

Hasselnoten. Ett informationsblad från Hässleholms Musik & Kulturskolas Föräldraförening. Oktober 2008 ##3 & 4 Hasselnoten.. Ett informationsblad från Hässleholms Musik & Kulturskolas Föräldraförening Oktober 2008 Många noter att läsa för musiklärare Lars Hedström när det ska ackompanjeras. Foto. Lars Härstedt.

Läs mer

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT VIKTORIASKOLAN KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT Strävandemål i förskoleklassen Känna till vanliga barnvisor som används vid våra vanliga högtider Deltaga i gemensam sång, sånglekar Deltaga i olika

Läs mer

Norrberga Kulturhus Hösten 2013

Norrberga Kulturhus Hösten 2013 Norrberga Kulturhus Hösten 2013 1 Lust mod engagemang! Innehåll 2 Innehåll 3 Välkommen till oss! 4-5 Norra Vätterns Musikskola, barn - ungdom 6 Barnrytmik 7 Bollywood Global Beat- vuxengrupp 8 Vinyasa

Läs mer

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner.

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner. Rockmusik Vanliga instrument: Elgitarr, elbas, trumset, synt. Vanligt i musiken: Musiken har ofta både verser och refränger. Det är vanligt med elgitarrsolon i musiken. Musiken låter: Hård, tuff. Den uttrycker

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 13/14

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 13/14 KULTURSKOLAN KURSKATALOG 13/14 VÄLKOMMEN TILL KULTURSKOLAN Hos oss finns möjligheten att göra det omöjliga möjligt, drömmen sann och ge lusten vingar. Toner som sammanfogas och rörelse som uttrycker. Form,

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Välkomna till läsåret 2011/2012 vid Nacka Musikklasser

Välkomna till läsåret 2011/2012 vid Nacka Musikklasser Välkomna till läsåret 2011/2012 vid Nacka Musikklasser Ett särskilt varmt välkommen vill vi hälsa våra nya musikklasselever som genomfört lyckade antagningsprov och som därigenom skapat sig möjlighet att

Läs mer

Kulturskolan Eksjö 15 16

Kulturskolan Eksjö 15 16 Kulturskolan Eksjö PROGRAMKATALOG 2015 2016 ära kulturvän! I alla tider har människor sjungit, dansat, spelat musik och berättat historier för varandra på olika sätt. Att uttrycka sig konstnärligt är ett

Läs mer

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz,

Läs mer

Föräldraenkät Våren 2012

Föräldraenkät Våren 2012 Föräldraenkät Våren 2012 Genomfördes under mars 2012 Antal svar: 146 Mitt barn är 95 51 flicka pojke Mitt barn är 39 67 32 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år 8 Mitt barn deltar i 131 11 musik bildverkstan

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL. festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester!

SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL. festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester! SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester! Marinens Musikkår Matilda Hansson & Peter Johansson John Alexander Bauer Hanson Brass Mer information

Läs mer

1 av 2 2009-08-04 12:27

1 av 2 2009-08-04 12:27 Musikern som harpan valde - Kultur - www.st.nu http://st.nu/kultur/1.1229012?m=print 1 av 2 2009-08-04 12:27 Publicerad 29 juli 2009 Textstorlek Park Stickney är turnerande världsartist på harpa, främst

Läs mer

Teoriboken praktisk musikteori

Teoriboken praktisk musikteori Teoriboken praktisk musikteori Bli musikant Hasse Nylén, Petra Andersson Ku r s f y r a bli musikant innehållsförteckning Lektion ett Le k t i o n t v å Le k t i o n t r e Le k t i o n f y r a Lektion

Läs mer

Företagets slogan eller motto MUSIK

Företagets slogan eller motto MUSIK Företagets slogan eller motto MUSIK GITARREN HUVUD STÄMSKRUVAR HALS KROPP BAND 1 E 2 A STRÄNGARNAS TONNAMN STALL 3 D 4 G 5 B 6 E ÖPPNA ACKORD PIANO/KEYBOARD Tonernas namn kommer från alfabetets a b c d

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Foto: Sturla Bakken ÅRJÄNG PROGRAM

Foto: Sturla Bakken ÅRJÄNG PROGRAM Foto: Sturla Bakken ÅRJÄNG PROGRAM STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER Allsköns Musik 2012 Vi är mycket stolta och glada över att kunna presentera Allsköns Musik 2012. Efter sex år kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

ORSA KOMMUN KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLAN 2014

ORSA KOMMUN KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLAN 2014 ORSA KOMMUN KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLAN 2014 INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETEN Skolan finns i Orsa centrum. Besöksadress: Skolgatan 14, Gamla Kyrkbyns skola, där musikskolan förfogar över 2 st. plan.

Läs mer

Välkomna till Hjälmstaskolan - Skolan som möter ett samhälle i förändring

Välkomna till Hjälmstaskolan - Skolan som möter ett samhälle i förändring Välkomna till Hjälmstaskolan - Skolan som möter ett samhälle i förändring Organisation Läsåret 2014/ 2015 Cirka 350 elever skolår F-9, varav 4 stycken 7:or Cirka 44 st personal, varav 28 är lärare 2 arbetslag

Läs mer

Jag har aldrig haft nån plan B

Jag har aldrig haft nån plan B Jag har aldrig haft nån plan B En intervju med Nicke Andersson Som (grundande) medlem av flera välkända band spelar låtskrivaren, sångaren, gitarristen och trummisen Nicke Andersson sedan flera decennier

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

"Tänk om alla människor som hade en blockflöjt hemma skulle samlas på Stortorget och spela en enda sång tillsammans. Vilken konsert det skulle blir

Tänk om alla människor som hade en blockflöjt hemma skulle samlas på Stortorget och spela en enda sång tillsammans. Vilken konsert det skulle blir "Tänk om alla människor som hade en blockflöjt hemma skulle samlas på Stortorget och spela en enda sång tillsammans. Vilken konsert det skulle blir Musiklärare Elisabet Hjelm. 88 89 Musiklärare Elisabet

Läs mer

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN 17-18 JUNI 2014 SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN är ett musikläger för barn och unga med syftet att bygga broar mellan kulturer

Läs mer

Trombon. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5. Blockflöjt. Fiol. Kontrabas. Cello. Stämskruvar. Huvud. Band. Hals. Kropp. Panflöjt.

Trombon. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5. Blockflöjt. Fiol. Kontrabas. Cello. Stämskruvar. Huvud. Band. Hals. Kropp. Panflöjt. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5 Trumpet Tvärflöjt Fiol Blockflöjt Kontrabas Trombon Valthorn Cello Huvud Stämskruvar Rörblad Hals Band Oboe Kropp Panflöjt Klarinett Gitarr Bastuba Elgitarr Elbas

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster!

Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster! Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster! Hög kvalité och Glädje är Nacka Musikklassers ledord Vår vision är att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin personlighet,

Läs mer

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument Instrumentkunskap Inledning - Det finns många olika typer av instrument, och de delas in i grupper utifrån hur man spelar på dem. De olika grupperna kallas för familjer och det är stråkinstrument, knäppta

Läs mer

Aktivitetsredovisning 2008

Aktivitetsredovisning 2008 Bilaga 4.2.2 Aktivitetsredovisning 2008 Datum Aktivitet Typ Egen Typ Lokal Ant.elever Publik Pedagoger 080204 Stage Band MH-vecka MH 23 80 OAH TYE ASL LFH PEK 080207 Musikallinjen Konsert Musikens hus

Läs mer

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper Instrument Lär om instrument från olika instrumentgrupper Musikinstrument brukar delas in i olika instrumentgrupper beroende på hur ljudet bildas i dem. Vi kommer nu att prata kring och lyssna på instrument

Läs mer

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola 2011-2012 Välkommen till musikskolan.se Vi vill inspirera människor att upptäcka och utveckla sin förmåga och glädje i att

Läs mer

Sommarscen. i Vänersborg 2013 vanersborg.se/sommarscen

Sommarscen. i Vänersborg 2013 vanersborg.se/sommarscen Sommarscen i Vänersborg 2013 vanersborg.se/sommarscen Sommarscen i Kulturens Vänersborg På sommaren frodas Kulturens Vänersborg! Här behöver du inte välja mellan sol och bad eller kultur. Här är det nära

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

KULTURSKOLAN SÄTER. Alla barn i kommunen ska under sin uppväxt ges möjlighet att. Utvecklas Uppleva Få god bildning i Musik Drama Bild/media Dans

KULTURSKOLAN SÄTER. Alla barn i kommunen ska under sin uppväxt ges möjlighet att. Utvecklas Uppleva Få god bildning i Musik Drama Bild/media Dans KULTURSKOLAN SÄTER Alla barn i kommunen ska under sin uppväxt ges möjlighet att Utvecklas Uppleva Få god bildning i Musik Drama Bild/media Dans Kulturskolan Säter Syfte Kulturskolans i Säter syfte är att

Läs mer

Taxor Kultur och fritid 2015

Taxor Kultur och fritid 2015 Taxor Kultur och fritid 2015 Fira bröllop i museet! Lokaler i ungdoms miljöer hyrs inte ut till privata fester. Museet går däremot bra att Alingsås museum boka för bröllop och Plan 1 och 4 i museet: 1

Läs mer

Symfoniorkesterns instrument

Symfoniorkesterns instrument Symfoniorkesterns instrument Stråksektionen: violin (fiol) (First violins, second violins), viola, cello, kontrabas (Double bases). Träblås: Klarinett (Clarinets), flöjt (Flutes), oboe, fagott (bassoons).

Läs mer

Typiskt för Medeltiden

Typiskt för Medeltiden Typiskt för Medeltiden Homofoni en tydlig melodi Bordun en eller ett par toner som ligger still i bakgrunden Rytm på trumma eller entonigt stränginstrument Om musiken låter som om den kunde vara med i

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Tala till och med varandra - Svenska Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo, att stå inför en grupp och tala. På denna kurs kommer

Läs mer

Symfoniorkesterns instrument

Symfoniorkesterns instrument Symfoniorkesterns instrument Inför provet om symfoniorkesterns instrument: Det viktigaste är att du känner igen instrumenten på bild och att du vet till vilken instrumentfamilj de hör. Vill du kunna mer

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS SAMSPELSMEDALJ 18-20 oktober

MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS SAMSPELSMEDALJ 18-20 oktober 50-ÅRSJUBILEUM AV MEDELPADS FOLKMUSIKFÖRBUNDS SAMSPELSMEDALJ 18-20 oktober Uppspelningarna sker i Sundsvall på Sidsjö Hotell & Konferens lördagen den 19 oktober. DOMARE: Per Gudmundsson, Ditte Andersson

Läs mer

Gymnasie & Vuxenutbildning

Gymnasie & Vuxenutbildning Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun Kulturskolans elevundersökning Målgrupp: elever Kungsbacka i maj 2015 Uppdragsgivare: Kirsten Melin 0300 83 52 23 kirsten.melin@kungsbacka.se Projektledare:

Läs mer

HÖSTPROGRAM 2015. Träffpunkterna i Gislaveds kommun

HÖSTPROGRAM 2015. Träffpunkterna i Gislaveds kommun HÖSTPROGRAM 2015 Träffpunkterna i Gislaveds kommun SÅNG, AKVARELL OCH FIKA I höstens program hittar mängder av inspirerande och trevliga aktiviteter Välj bland marknader, pubaftnar, fester och musik av

Läs mer

Kursprogram hösten 2014

Kursprogram hösten 2014 Kursprogram hösten 2014 Välkommen till Zwing it Dans- och Musikskola! Vill du uppleva glädje och samhörighet, och ge uttryck för din kreativa och konstnärliga sida? Vill du att din kropp skall bli starkare,

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Fredrik, Julio, Jasmina, Viola, Betty, Ardiana och Malin samt alla andra som arbetat här under året som gått.

Läs mer

SPPF KONGRESS 2005. Fredag 30 september. 15.30 Teatern: Invigning. 16.00 Teatern: Konsert med Söderhamns Musikskolas elever.

SPPF KONGRESS 2005. Fredag 30 september. 15.30 Teatern: Invigning. 16.00 Teatern: Konsert med Söderhamns Musikskolas elever. SPPF KONGRESS 2005 Välkomna till årets kongress i Söderhamn. Ni kommer kanske ihåg våra kongresser i Piteå och Malmö? Vår idé är att likt våra nordiska grannar arrangera kongresser förlagda till olika

Läs mer