Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Under läsåret har musikskolan fått förmånen att arbeta i de nya och nyrenoverade lokalerna i Gislaved. Detta har inneburit ett stort lyft för verksamheten, då de nya lokalerna har möjliggjort fler konserttillfällen och nya aktiviteter. Musikskolan har under året haft flera studiebesök från andra musikskolor, länsövergripande arrangemang och även flera studiebesök från lokala föreningar, då vi fått tillfälle att visa våra fina och ändamålsenliga lokaler och presentera vår verksamhet i ord och ton. De nya lokalerna har också inneburit att musikskolans lärare har fått lärararbetsplatser, något som under många år har varit mycket efterlängtat, då musikskolans lärare arbetar på många olika skolor under veckorna. Att vi nu har en arbetsplats där man under trevliga former kan träffas och umgås, betyder mycket för arbetsglädjen och sammanhållningen. Under våren påbörjades rekrytering av ny musikskolechef och musikskolechefen Jan Eurén gick i pension efter en lång och vida erkänt musikalisk gärning. Ny musikskolechef är Ricky Burton, som tillträder kommande läsår. Gislaveds musikskola har alltjämt gott renommé runt om i landet, något som vi inte minst märker när flera av våra elever har kommit in på eftergymnasiala utbildningar och högskolor. Samarbetet med de olika skolorna i kommunen har fungerat mycket bra och musikskolan har flera gånger under året haft skolkonserter med elever, orkestrar och lärare. Gislaveds musikskola lägger mycket vikt vid samspel i olika former och eleverna uppmuntras att också, utöver sin ordinarie instrumental/sånglektion att också vara med i orkester, kör eller ensemble, något som vi utvecklat under året då flera nya grupper har startat med olika genreinriktning

2 PIANO Eleverna har möjlighet att börja spela piano i årskurs 3. Där har man 15-20min de första åren för att sedan, om läraren anser det, utöka den tiden till min i veckan. Vi undervisar eleverna i musikskolans lokaler i, Musikskolan Anderstorp, Torghuset Smålandsstenar, Musikskolan i Gislaved eller ute på respektive elevs skola. Vi jobbar med att tidigt skapa ett ergonomiskt spelsätt och en bra övningsteknik. Flera forskare, bland annat Fredrik Ullén, har kunnat konstatera att tidigt pianospel utvecklar hjärnan. De områden som kontrollerar finmotoriken och hörselsystemet blir större. Man har också sett att det verbala minnet i vuxen ålder ökar och att barn som får aktiv musikundervisning höjer både sin läsförmåga och matematiska förmåga. Se Fotnoten1*07 Den enskilda undervisningen är helt individanpassad. På Gislaveds musikskola kan man i tidig ålder söka sig till Suzukimetoden. Där får man enskilda lektioner samt gruppundervisning. Man kan också lära sig spela med hjälp av färger i en långsam progression för att så småningom gå över till traditionellt spelsätt. Den traditionella metoden inbegriper spel i alla olika genrer, gehörs- och/eller notbaserat lärande. Utöver enskild undervisning jobbar vi kammarmusikaliskt i form av fyrhändigt, trios, kvartetter, rockgrupper och orkesterverksamhet. Pianoelever medverkar i Symphonic Junior och Symphonic Band som är muskskolans två blåsorkestrar. Samtliga Malletspelare i GDDC, Gislaved drum & drill corps, är pianoelever. Fokus utöver den vanliga undervisningen i år har legat på utåtriktad verksamhet. Där nytt för året är att pianoelever har spelat på alla konditorier i kommunen i anslutning till Gisledagarna. Ons 29 juni. Pianocafé, Anderstorp, Bernts Café Tors 30 juni. Pianocafé Smålandsstenar, Göstas konditori samt Blomstergården, se bild nedan. Fre 31 juni. Pianocafé Gislaved. Linneas konditori, Bernts konditori och Citykonditoriet. Förutom utåtriktad verksamhet inom kommunen har pianolärarna arrangerat och utfört en nätverksdag för pianolärare i hela F-län, Jönköpings län, 3 okt. Se nedan.

3 Pianolärarna var på fortbildning september. SPPF, svenska pianopedagogförbundet har varje år nationella möten på olika platser ute i landet. I detta ligger fortbildning specifikt anpassat för just pianopedagoger, med föreläsningar av framstående lärare, musiker, projektledare och forskare. Detta år hölls den stora Europakongressen i Stockholm. Vi fick förutom föreläsningar i världsklass med inspiratörer från USA, Kanada, Kina, Japan, Australien, Sverige och andra europeiska länder, många nya kontakter och kunskaper om vårt yrke i andra delar av världen. En mycket uppskattad och återkommande gäst hos oss är Thomas Rydfeldt. I Göteborg driver han ett projekt som heter Unga talanger, där handplockade unga klassiska pianister från runtom i landet får en fantastisk chans till ett fördjupat lärande.

4 Han kom till oss 23 nov och hade Workshop med musikskolan och estetiska programmets pianoelever. Det innebär att, förutom berättelser om svunna tider och kompositörer, tekniska lösningar, fraseringar och avspänt spelsätt, eleverna spelar för Thomas och får tips och råd samtidigt som de andra lyssnar, i väntan på sin tur. Förutom att Thomas kommer hit så åker även vi, tillsammans med elever och lärare från Gnosjö musikskola, till honom på Artisten, Göteborgs musikhögskola, och lyssnar på deras årliga talangkonsert. 13 Mars begav det sig i år. Varje år samarbetar vi även med Världens barn. Vi gör en/flera konserter där vi står för musik och de för fika. Alla insamlade pengar går oavkortat till Världens barn. I år var vi i Hestra församlingshem den 25 Mars och i Torghuset den 26 Mars. I Smålandsstenar gjorde vi ett projekt för fyrhändigt spel. Vi gav eleverna dubbla lektioner några veckor för att sedan den 26 Mars, samla dem i Torghuset för gemensam fika, musikalisk tipspromenad och spela för varandra på den fina flygeln. Flera av dessa fyrhändiga stycken kunde avnjutas på pianocaféerna i Maj. Under flera år har musikskolan gett Lunchkonserter i Borgen, där kan man äta en god räksmörgås medan man lyssnar till vacker musik. 1 feb underhöll elever från Suzuki och es- programmet. GITARR Vår ämnesgrupp som består av gitarr, elgitarr och elbaspedagoger har detta år fokuserat på att tillgodose det mycket stora intresset som finns för våra instrument. Vi anstränger oss att hushålla med arbetstiden genom att noga dela upp kommunens skolor mellan oss för att nå bästa effektivitet i undervisningen. Läraren kan möblera för ett längre arbetspass, och har då mer utrustning och material tillgängligt som eleverna kan prova vid undervisningstillfället. Våra reskostnader minskar och det blir också mindre spilltid. Vår ämnesgrupp har detta år även lagt extra vikt vid konsertsituationen, och har särskilt arbetat med att förbereda eleverna för scen och publik i olika sammanhang. Flera högkvalitativa inspelningar har också gjorts. Rockgruppen Endurance har producerat två CD under året, och bl.a. Skye Crofters har gjort inspelningar i vår nya studio. Årets Gitarrfest hade rekordpublik ca 290 personer. Genremässigt når vår instrumentgrupp väldigt långt, och det avspeglades denna kväll tydligt i våra elevers entusiasm. Vi visar även upp hela spektrumet av kunnande då nybörjargrupper blandas med de mest drivna gymnasieeleverna samma kväll. Här får de unga gitarristerna den bästa tänkbara inspiration av de äldre eleverna, och anhöriga får också en inblick i utvecklingsskeendet. Liksom tidigare år erbjuder vi en bred paljett av ensembler i musikskolans regi. Undervisningen på huvudinstrumentet är dock fortfarande det primära och tar mest tid i anspråk. Gitarren ger liksom pianot stor tillfredsställelse för eleven när den spelas som soloinstrument i hemmet, och många söker just den formen för sitt utövande. Här försöker vi tillgodose den enskilde elevens önskemål i stor utsträckning. Ämnesgruppen ser som mål att framöver kunna vidmakthålla den kvalitet vi nu har på gitarrundervisningen. Då kan vi alla få ta del av den entusiasm hos våra elever som gör det här yrket till ett privilegium.

5 SLAGVERK Allmänt Läsåret har i stora delar liknat föregående år. Verksamheter som är igång fungerar bra men gör att nya projekt och idéer får sättas på väntelista på grund av tidsbrist. För musikskoleelever och elever på Estetiska programmet är kontinuiteten oerhört viktig. Att dessa elevers lektioner försvinner till friluftsdagar, skrivningar osv är olyckligt. En överblick där varje dag under året blir drabbad lika mycket vore önskvärt. Aktiviteter Slagverkselever har under året medverkat vid konserter i sina respektive orkestrar. De har varit med i Blåståget, Symphonic Junior, Symphonic Band, Gislaved Drum & Drill Corps, Gislaveds Symfoniorkester och Lilla Storbandet. Utöver detta spelar slagverkarna i olika rockband Mål inför framtiden Ett stort önskemål inför framtiden vore en översyn så att terminsavgiften inte är kopplad till antalet undervisningsminuter. Att undervisa en elev i 20 minuter per vecka, ger oftast varken elev eller lärare den tillfredställelse av en bra undervisning som dagens musiklektioner kräver. Den korta tid man är tillsammans skapar stress och ett evigt tittande på klockan. Om man under 20 minuter skall hinna med: uppvärmning, uppspelning av läxan, genomgång av ny läxa, uppspelning av orkesterstämmor, genomgång av nya orkesterstämmor, så måste lektionen gå som på räls och det är det inte många som klarar. Här behövs det nya idéer. Gislaved Drum & Drill Corps Repetitionsarbetet har som vanligt fungerat bra, medlemmarna är motiverade med näst intill 100% närvaro. Fikapausen på 15 min. samt vår trevliga julfest gör att den sociala samvaron får medlemmarna att trivas tillsammans. Årets musik och dansprogram har utvecklats på ett positivt sätt med ny musik och koreografi, allt enligt medlemmarnas utvärderingar och önskemål. Många föräldrar engagerar sig i de olika kommittéerna vilket kommer medlemmarna tillgodo på ett mycket bra sätt. Aktiviteter Våra spelningar på hemmaplan var som traditionen bjuder bl.a Smålandsstenar marknad, Vårblås och Virvelvindar Gisledagarna, Karnevalen i Värnamo, KarnELEValen och Nationaldagsfirandet i Anderstorp. Årets utlandsresa gick av stapeln i augusti. Målet var Disneyland i Paris, samt Mende och Carmaux i Frankrike. Detta var festivaler med många olika orkestrar och blomstervagnar, där en av höjdpunkterna var en kvällskonsert i en amfibieteater. Vi bodde på hotell i Paris sedan på skolor. Upplevelsen att spela på Disneyland samt i de båda festivalerna gjorde detta till en mycket trevlig resa för alla ungdomar. Även i år deltog vi i Indoor Percussion Europé som gick av stapeln den 2 mars i Lisebergshallen, Göteborg. 3 utländska domare från Holland samt Belgien svarade för bedömningen där Gislaved Drum & Drill Corps i hård konkurrens kom på 3:e plats i Concert Class. BLÅS Under läsåret har blåslärarna varit verksamma i många olika projekt. Vi har haft elever med i både Gislaveds och Västbo Musikår likväl som i Gislaveds Symfoniorkester. Vi har även haft duktiga blåselever med i Länsblåsorkestern som förra terminen spelade i Jönköping. Till hösten kommer det projektet gå av stapeln i Gislaved.

6 Extra roligt är att vi haft många olika ensembler igång, till exempel tvärflöjensemble, klarinettensemble och brassensemble. Att spela ensemble är en extra utmaning för eleverna som gör att de växer som människa och musikant. Ett nytt projekt har genomförts i Anderstorp. De som jobbat med projektet är Lillemor Gradin (rytmik, piano) och Johanna Andersson (trombon) Musikskolan har köpt in 11 plastromboner som har varit ett mycket bra redskap i undervisningen, eftersom de väger endast 800 g och är mycket enkla att rengöra. Eleverna gillar också de roliga färgerna. Vi började tidigt under hösten att gå in i klass 2 och informera om BeatBone, sedan bjöd vi in till en prova- på-kväll i Bellmansalen. Dit kom det ca 45 barn och föräldrar. Nio stycken, 1 kille och 8 tjejer anmälde sig sedan till kursen. Vi har använt oss av rytmikmetoden och lärt eleverna spela trombon till största delen gehörsmässigt, men även berättat lite om hur noter fungerar. Under höstterminen träffades vi 8 gånger plus julavslutning då vi bjöd in föräldrar och andra intresserade att lyssna och se vår lilla juluppvisning med dans, sång och trombonspel. Under våren spelade vi 8 måndagar och gjorde en konsert på Kulturhuset Borgen. Efter dessa 16 tillfällen fick de som ville chansen att fördjupa sin kunskap lite extra då fortsatte 6 tjejer. På Ekenskolans skolavslutning kommer vår trombonsextett att medverka i två av körsångerna. Två av tjejerna har valt att börja spela trombon på musikskolan höstterminen Blåsorkestern Symphonic Band har under hösterminen haft sin traditionsenliga julkonsert. På våren har orkestern varit på skolturné i Gislaveds kommun och spelat på stipendiekonserten. Vi har också konserterat under Gisledagarna två. Årets höjdpunkt var vår resa till Köpenhamn där vi fick spela på rådhusplatsen och besöka Tivoli. Symphonic Junior är en blåsorkester som i år har bestått av 35 st musiker i åldern år. Under höstterminen var det mest rep på nya låtar eftersom många av de låtarna sen finns med under vårterminen då konsertverksamheten är störst. Julkonserten var den 6 december i konsertsalen i Gislaved tillsammans med musikskolans övriga blåsorkestrar. Vårterminens första konserter var den 7 mars då Symphonic Junior åkte på skolkonsert turné till Reftele/Ås och vidare till Anderstorp. På dessa båda skolor fick alla elever komma och lyssna på vår konsert. Torsdagen den 30 maj åkte vi till Liseberg tillsammans med musikskolans kör. Vårblås och virvelvindar var i år i samband med Gisledagarna den 31 maj. Då hade vi också med musikskolans drillflickor. Den 1 juni var det karneleval. Då marscherade vi från Johan-Orre skolan upp till musikskolan till sambamusik och med drillflickor strax innan karnelevalståget skulle avgå. Blåsorkestern Blåståget har vi som vanligt haft i projektform. Orkestern repeterade två gånger på höstterminen och två gånger på vårterminen. Vi har medverkat vid blåsorkestrarnas julkonsert på hösterminen och Virvelvindar och Vårblås på vårterminen. STRÅK Läsåret har omfattat allt från möten med den enskilde eleven på lektion till skolkonserter, temakonserter med hemvändande musikskoleelever, resor, konsertbesök mm ( se bilaga). I vårt pedagogiska arbete möter vi både de riktigt unga Suzukieleverna samt de som vuxen ålder fortsatt sitt musikutövande i ensembler som celloensemblen Da Capo och Gislaveds Symfoniorkester. Dagens informationsflöde och aktivitetsutbud är enormt. Det är idag inte självklart för barn och ungdomar att vilja lära sig spela ett musikinstrument. Många barn har inte heller varit på konsert och fått uppleva musik som skapas i nuet. Därför är varje

7 pedagogisk insats som visar på ett levande musicerande av stor betydelse - allt från klassrumsbesöken till storslagna konserter. Stråkarbetslaget har under läsåret försökt sprida stråkklangen i hela vår kommun. Vår orkesterverksamhet är hjärtat i vår konsertverksamhet. Elever, på skilda nivåer och i olika åldrar, bidrar efter sin egen förmåga och skapar tillsammans ett magiskt ögonblick för såväl utövare som åhörare. Stråkarbetslaget arbetar för att utveckla eleverna till goda musikanter såväl tekniskt som musikaliskt. Vi hoppas också inspirera eleverna till ett aktivt musiklyssnande och fortsatt musicerande. Little Big Band Ledare: Johanna Andersson, Michael Carlsson och Magnus Karlsson. Ett år där deltagarna fått det att låta riktigt bra. Detta trots att alla stämmorna i blåset inte är besatta. Hoppas att så långt det är möjligt kunna fylla på med nytt folk till hösten då det nu är många som tar studenten och därför inte kommer tillbaka. Musikskolans Jazzensemble Ledare: Magnus Karlsson Denna ensemble har i år bestått av piano, bas, trummor, elgitarr, altsax och trumpet. Repertoaren har sträckt sig från Be-bop till modern funk. Även här kommer det att bli nödvändigt med en nystart pga att endast två deltagare kommer att vara kvar till hösten. De andra tar som sagt studenten. Nämnas kan att tre av deltagarna har sökt och kommit in på musiklinjen på olika folkhögskolor. Skye Crofters Detta läsåret har vi fokuserat på att lära oss låtarna utantill, ökat svårighetsgraden ex slipjiggen Wrong foot forward som går i 7/8 dels takt. Världsmusikorkester Inför läsåret 2013/2013 beslöts att starta en världsmusikensemble. Vi valde att vända oss till vuxna musikanter i kommunen dels för att det redan fanns så många ensembler och orkestrar för våra unga elever, men mest för att vi kände att det vore ett bra komplement till de etablerade ensembleformerna. I storband, symfoniorkester och musikkår är både instrumentering och arrangemang fastlagda, men i världsmusikorkestern kan vi ha med vilka instrument som helst och arrangemangen skräddarsyr vi på plats och på gehör. Under året har vi experimenterat med att använda tekniska hjälpmedel och sociala medier för att distribuera arrangemangen och därigenom underlätta inlärningen av låtarna. Vi har också spelat in orkestern i musikskolans nya studio med gott resultat. Läsåret avslutades med en konsert i Nissafors Jazzkällare inför en entusiastisk publik.

8 Kompanjonundervisning i åk.2. Musikundervisningen syftar till att ge eleverna en grundläggande musikaliska insikter för att kunna bygga vidare och kunna nå målen senare i grundskolan.- Sång och spel i olika former: unison sång, kanon- och växelsång och ensemblespel med olika rytminstrument. Gestaltning av sånger i form av rörelse, rytmer och teckenspråk i vissa fall. Lektionerna innehåller sångträning med både nyare repertoar och de s.k. stamsångerna som knyter an till vardagliga och högtidliga sammanhang (t.ex. nationalsången). Vi går ofta hand i hand med olika ämnen i skolan, (t.ex. läser man om rymden sjunger vi också en del sånger om rymden). Eleven lär sig musiksymboler och musikaliska tecken, noter och paustecken. Danslekar provar vi på där lokaler tillåter, (dvs. där det finns utrymme). Vi spelar på olika rytminstrument vilket alltid är en höjdpunkt. Social samarbetsförmåga tränas genom att ibland uppträda för publik, t.ex. vid Lucia, skolavslutningar och att sjunga på äldreboende mm. Att få sjunga tillsammans som kör och även med små solister och att ibland spela rytminstrument till, är en mycket positiv upplevelse för eleverna. Deras självförtroende stärks genom att få framträda med sånger som de har lärt sej sjunga under året och de känner sånggemenskap och hur fint de låter när alla gör sitt bästa och sjunger tillsammans. Augusti GDDC till Disneyland Paris, Mende samt Carmaux, Frankrike September 1 GDDC på Smålandsstenar Marknad 15 GDDC Trastendagen Nybörjarträff med föräldrar till klar- och saxofonelever Nybörjarträff med föräldrar till brasselever 5 Äldre flöjtelever underhöll socialdemokraterna i Gislesalen 21 Flöjtelever på mellanstadiet spelade på mariagården i Smålandstenar Oktober 3 Stråkföreningens årsmöte Konsertsalen Stråkorkestern, Con Brio 6 Duktiga blåselever medverkade i Länsblåsorkestern i Jönköping 16 Piano på Dagledigträff församlingshemmet Gislaved 16 Elevkonsert med pianoinslag Thuset 16 Blåselever medverkade vid elevkonsert i Smålandstenar 17 Folkmusik med Mart Hallek Gislesalen Con Brio, Vivace, Kammarorkestern 19 Skye Crofters pål unchkonsert på kulturhuset Borgen 20 Pianokväll Gislesalen

9 November Konsert med klarinettensemblen Caprice 9 Polarkonsert Konsertsalen. Vivace, Kammarorkestern, Da Capo, Skye Crofters, ESensemble. Johan Åsgärde sång, Viktor Nordliden cello 18 Konsert i Landeryds ka 24 Musikskolans Jazz ensemble medverkar i Musikcafe serien. Gislesalen December Julkonsert med nybörjarelever på klarinett 1 Alla tvärflöjtselever spelar tillsammans i olika grupper hela dagen 1 Little big Band spelar på öppen Scen på Sunkträsket. 6 Julkonsert i Gislesalen med Suzukielever fiol,cello, piano 6 Julkonsert med alla blåsorkestrar 7 Julcafé i Konsertsalen med Stråkorkestern, Con Brio, Vivace 8 GDDC Marschträning i Gislehallen 10 Tvärflöjtister från åk 6 och uppåt medverkade vid luciakonsert 9 Julkonsert i Långaryd kyrka med Kammarorkestern, kyrkokör, solister 17 Konsert med Skye Crofters 19 Skolavslutningar Klockargård med fiol- och celloelever. Åtterås Januari (2013) 31 Skolkonserter Villstad-, Åtterås med Vivace, Kammarorkestern och Bureskolan Februari 1 Skolkonserter Isaberg- och Con Brio, Young Voices Gyllenforsskolan 2 Speldag och konsert Konsertsalen Suzukielever fiol och piano 6 Solistkonsert, Gislesalen, Kammarorkestern, solister 18 Kompanjonvecka då blåslärarna spelar för alla årskurs 2 i hela kommunen Konsert med klarinettensemblen Caprice i Reftele Klarinettelever spelar i Våthult och Båraryds kyrkor Konsertresa till Spira i Jönköping med Caprice. 23 GDDC Marschträning i Gislehallen 25 Skolkonserter för 6 och 8-åringar med Gislaveds Symfoniorkester och Kammarorkestern i Konsertsalen 27 Pianomusik på Veckomässa Gislaved kyrka Mars Klarinettelever spelar på Klockargården i Anderstorp 1 Tvärflöjtister från Anderstorp spelar på Klockaregården 2 GDDC Indoor Percussion Europé 4 BRF Starens årsmöte Gislesalen Suzukielever fiol 6 Skolturné Symphonic Band + stipendiekonsert 6 Stipendiekonsert Konsertsalen Con Brio, Kammarorkestern, Skye Crofters 7 Skolturné Symphonic Junior 9 GDDC Marschträning i Gislehallen 13 Instrumentdemonstrationskonsert Stråkorkestern, Finstämmarna Pingstkyrkan Gnosjö

10 15 Brasselever har konsert på borgen 20 Hembygdsföreningen Öreryd årsmöte Vivace, solister. Missionskyrkan Öreryd 20 Flöjtelever från Burseryd har konsert tillsammans med pianister i Burseryds kyrka 23 GDDC Övningshelg Musikprogram 23 Little Big Bandspelar på Stubbes Musikquiz i Konsertsalen 24 Familjegudstjänst Gnosjö kyrka Suzukielever fiol, barnkör 24 Marschträning med Jonny Rådén 26 Piano- och flöjtkväll Burseryds församlingshem 26 Pianokväll Torghuset 26 Blåselever har konsert i Smålandstenar April 30 GDDC spelar i Chalmers Cortegen Konsert i Reftele församlingshem med klarinettelever 10 Elevkonsert i Reftele 19 Träblåselever har konsert på Borgen 22 Beting Gislesalen fiol- och celloelever 24 Stråkfest Torghuset Smålandsstenar Fair Play, Stråkorkestern 27 Musikgudstjänst S Hestra kyrka Con Brio, stråkkvartett, solister Maj 3-4 Stockholm, konsert Norrköping. Kammarorkestern, Skye Crofters 7 Dressed for success Konsertsalen. Con Brio, Vivace, Kammarorkestern, Da Capo solist:annie Oliv sång och catwalk 8/5 Sävsjö, skolkonsert Stråkorkestern, Finstämmarna 14 Pianokväll Gislesalen 14 Vårkonsert Konsertsalen Suzukielever fiol, cello, piano 15 Piano- och flöjtkonsert Ekbacken Burseryd 15 Göteborg, studiebesök på Operan. Con Brio, Vivace Symphonic Band resa Köpenhamn Trumpetlärare Jan Mogren medverkar vid RUM:s Dirigentsymposium 22 GDDC Affärsracet motorbanan, Anderstorp 23 GDDC Borås Arena, Elfsborg-Brommapojkarna 31 Vårblås och Virvelvindar konsert med alla blåsorkestrar, Gisledagarna 31 Little Big Band tillsammans med Rock Bandet spelar i Gislesalen på Gisledagarna. 31 Musikskolans jazz ensemble. Spelning i samband med Gisledagarna. 31 Vårblås och virvelvindar konsert med alla blåsorkestrar June 1 GDDC spelar på KarnELEValen, Gislaved 1 GDDC - Värnamo, Värnamo Karneval 1 Sambaspelning på Gisledagar med Symphonic Band och Symphonic Junior 2 Skye Crogters spelar i Båraryds K:a tillsammans med kyrkokören 6 Anderstorp, Nationaldagsfirande 13 Skolavslutningar Gyllenfors, Gullvivan, Eken, Sörgården, Villstad, Åtterås Fiol- och celloelever

Pedagogiskt bokslut 2014-2015 för Blåsinstrument (trä- och bleckblås)

Pedagogiskt bokslut 2014-2015 för Blåsinstrument (trä- och bleckblås) Under året har vi aktivt arbetat med våra två mål; att involvera fler nya grupper i musikskolans verksamhet, samt att ge fler elever i grundskolan möjlighet till kompanjonmusikundervisning. Genom kompanjonmusiken

Läs mer

Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger.

Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger. Musikskolans personal fick i år IPads, något som visat sig vara till stor hjälp i undervisningen. Användningen av IPads har förenklat och tillfört flera nya möjligheter, som att enkelt dokumentera eleverna,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 Uppdrag Musikskolan är drivkraften i kommunenskultur- och musikliv och bidrar till individers personliga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016. Musikskolan

Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016. Musikskolan Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016 Innehållsförteckning 1 s verksamhet... 3 2 Vision för barn- och utbildningsnämnden... 3 3 Inledning... 3 4 Åtgärder för utveckling... 4 5 Uppföljning av prioriterade

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2015-2016 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer

För dig som är nyfiken på musik

För dig som är nyfiken på musik Musikskolan i Upplands Musikskolan i Upplands Väsby Väsby För dig som är nyfiken på musik Blåsinstrument Musikens språk Att få utveckla sig genom musik ger barn och ungdomar ett språk och ett verktyg till

Läs mer

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning Kvalitetsredovisning för Borlänge musikskola läsåret 2009/2010 Förutsättningar Organisation I musikskolan arbetar rektor, assistent och musiklärare. Lärarna är organiserade i arbetslag för stråk, blås,

Läs mer

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor.

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Umeå Musikskolas utåtriktade verksamhet Läsåret 2013-2014 Musikskolans lärare och elever är en viktig del av Umeås kulturliv, och syns ofta

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan

HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan Sång- och orkesterklasser Haninge musikklassers verksamhet är förlagd till Brandbergsskolan och är integrerad med skolans övriga verksamhet. Vi följer samma läroplan

Läs mer

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan Vårspel 2016 vecka 10-16 Kulturskolan Under våren får du chansen att spela mycket mer hos oss utan att det kostar något extra. I stället för vanlig lektion får du vara med i olika ensembler och grupper.

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor.

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Umeå Musikskolas utåtriktade verksamhet Läsåret 2012-2013 Musikskolans lärare och elever är en viktig del av Umeås kulturliv, och syns ofta

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans Kulturskolan teater sång musik Kursprogram dans Ett helt hus och alla lärare väntar på dig! Vi är glada att hälsa dig välkommen till Ängelholms Kulturskola. Vi har öppenhet, omtanke och handlingskraft

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Välkommen till Eskilstuna musikskola

Välkommen till Eskilstuna musikskola Välkommen till Eskilstuna musikskola Vi vill stimulera flickor och pojkar till eget skapande och bidra till ett rikt och varierat musikliv i Eskilstuna. Musikskolan är en frivillig skolform som vill ge

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN. för Gislaveds Kommunala Musikskola. Läsåret 04/ Inledning

LOKAL ARBETSPLAN. för Gislaveds Kommunala Musikskola. Läsåret 04/ Inledning LOKAL ARBETSPLAN för Gislaveds Kommunala Musikskola Läsåret 04/05 1.0. Inledning Under de närmaste åren kommer vi att prioritera följande områden för att utveckla musikskolan ytterligare. Måluppfyllelsen

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser www.enkoping.se/kulturskolan Foldern Kulturskolans kurser är producerad av Enköpings kommun 2011 Foto om inget annat anges Kulturskolans bildarkiv Vad får barn och ungdomar att gå

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Musik- och kulturskolan

Musik- och kulturskolan RAPPORT 2016-02-03 Musik- och kulturskolan 2015 i statistik, text och bild Sammanställd av: Patrik Karlsson, Kulturskolechef Datum: 2016-02-24 Förord Musikskolan grundades 18 juni 1962, mellan klockan

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp.

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp. Ämnesplan för Värmdö Kulturskola Dans Kunskap, motorik och kroppskännedom Grundläggande kroppskännedom samt ökad uppfattning om begrepp som tid, kraft och rum. Kunna utföra enkla grundrörelser i relation

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Kulturskolan föräldraundersökning VT-16. Undersökningsperiod: > Antal svar: 49 Svarsfrekvens: -

Kulturskolan föräldraundersökning VT-16. Undersökningsperiod: > Antal svar: 49 Svarsfrekvens: - Kulturskolan föräldraundersökning VT-16 Undersökningsperiod: 2016-04-04 -> 2016-05-07 Antal svar: 49 Svarsfrekvens: - Hur fick du information om Kulturskolans verksamhet och utbud? 100,0% 90,0% 80,0% 70,0%

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2005 Allmänt

Kvalitetsredovisning för 2005 Allmänt Kvalitetsredovisning för 2005 Allmänt Musikskolan tillhör område 14 (område 8 fr.o.m. 1 januari 2006) tillsammans med C4 Gymnasiet och Milner. Ytterst ansvarig för området var skolchef Ulf Stenåsen (fram

Läs mer

År 1-3 År 4-6 År 7-9

År 1-3 År 4-6 År 7-9 MUSIK LGR 11 Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik Övergripande Mål: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera

Läs mer

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN - Skolan du längtar till Välkommen till Kulturskolan! Kulturskolan i Katrineholm finns till för alla som drömmer om att kunna spela ett instrument, sjunga,

Läs mer

ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM

ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM Sverige kan stoltsera med en stor mängd fantastiska låtskrivare och artister som försett några av världens i särklass största artister med toppklassigt låtmaterial. Namn

Läs mer

musik LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

musik LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA musik LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA musik Du bör redan ha goda förkunskaper och ha ägnat dig åt musik och kanske spelat i grupp i några år. Här kan du i två år fördjupa dig och bredda dina kunskaper inom

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjarelever såväl som elever som vill fortsätta att fördjupa sig inom ett konstnärligt område.

Läs mer

LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 MUSIK. Årskurs 4

LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 MUSIK. Årskurs 4 LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 Utarbetad av: MUSIK LPO uppnående mål Såhär står det i den nationella kursplanen för år fem respektive år nio. Eleven skall (efter år 5 resp år 9): kunna delta

Läs mer

9. MUSIK ÅK 5. 9.1. Elevhäfte "Musik skall byggas"

9. MUSIK ÅK 5. 9.1. Elevhäfte Musik skall byggas 9. MUSIK ÅK 5 9.1. Elevhäfte "Musik skall byggas" (Musik: "Musik skall byggas utav glädje", Lill Lindfors/Björn Barlach/Åke Cato) Hej och välkomna till studio ett. Jag heter Bengt och jag är inspelningstekniker

Läs mer

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 Nacka musikskola erbjuder barn och ungdomar en bred musikundervisning med hög kvalitet inom olika musikstilar efter vars och ens intresse, ambition

Läs mer

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Nybörjare erövrar nya världar Musik är El Sistemas verktyg, vårt gyllene nav. Det är musiken som bidrar till att ge barn, ungdomar och familjer energi, styrka,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på sommarlovet...

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2011-2012 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer

Lilla Edets Musikskola

Lilla Edets Musikskola information år 4-9, läsåret 2013/2014 Lilla Edets Musikskola utbildning Välkommen till musikskolan I den här foldern hittar du information om musikskolan i Lilla Edet. I slutet av foldern hittar du en

Läs mer

Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012

Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012 Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012 Kulturskolan i Sjöbo erbjuder musikskola, teaterverksamhet, kreativt scenskapande och dockteaterverkstad. I vår verksamhet har vi ca 400 härliga, duktiga elever som

Läs mer

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Musiklinjen Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Läsåret 2010/2011 Huvudinstrument Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter på sitt huvudinstrument,

Läs mer

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan 2003-12-19 Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan A: Ansvarsområden Musik och Kulturskolan undervisar elever från 9 19 år på 22 olika instrument. För

Läs mer

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2014 2015 Kulturskolan LOMMA KOMMUN VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Söndagen den 16 mars Bjärehovskolan i Bjärred, kl 11.00-13.00 Pilängskolan i Lomma, kl 15.00-17.00 Ta med hela familjen och prova

Läs mer

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten VMO - VMISE VANDA MUSIKINSTITUT SVENSKA ENHETEN (VMISE) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda musikinstitut

Läs mer

MUSIC & PRODUKTION 2016

MUSIC & PRODUKTION 2016 MUSIC & PRODUKTION 2016 Hantverk Entreprenörskap från Idé till fördig produkt Samarbete och Gemenskap Vidgat språkbegrepp Multimodala uttryck Nyckelkompetenser VAD ÄR MUSIK&PRODUKTION? 1. Ett estetiskt

Läs mer

Välkommen till. Musik & Dansskolan

Välkommen till. Musik & Dansskolan Välkommen till Musik & Dansskolan älkommen till usik & Dansskolan i Piteå Musik & Dansskolan är en skola i kommunal regi som är till för dig som vill lära dig spela, sjunga eller dansa. Du kan söka till

Läs mer

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN DANDERYDS KULTURSKOLA Noragårdsvägen 27, 182 34 DANDERYD 08-568 910 96 kulturskolan@danderyd.se www.danderyd.se/kulturskolan 1 Äntligen! Musik

Läs mer

Att välja instrument

Att välja instrument 1 Vetlanda kommun Musikskolan Att välja instrument Uppdat. 2007-05-04 2 MUSIKSKOLAN EN UNIK SKOLA På Musikskolan får du lära dig att spela ett musikinstrument, något du kan ha glädje av hela livet. Det

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning. Program 2015/2016. www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning. Program 2015/2016. www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne Majorna-Linné stadsdelsförvaltning Program 2015/2016 www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne Välkommen till Kulturskolan är till för dig som är 6 19 år och bor i Kungsladugård, Sanna, Majorna, Stigberget,

Läs mer

& # 4 Hasselnoten. Ett informationsblad från Hässleholms Musik & Kulturskolas Föräldraförening. Mars 2011

& # 4 Hasselnoten. Ett informationsblad från Hässleholms Musik & Kulturskolas Föräldraförening. Mars 2011 & # # 3 4 Hasselnoten. Ett informationsblad från Hässleholms Musik & Kulturskolas Föräldraförening Mars 2011 Avslutnings konsert i Ebenesersalen med unga stråkmusiker Styrelsen har ordet Vi har idag utvecklat

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Musik Sång och musicerande

Musik Sång och musicerande Sång och musicerande utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik, utvecklar tillit till den egna

Läs mer

14/15. Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE

14/15. Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE 14/15 Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att utmana din förmåga. Varje elev är unik. Vårt mål är att ge dig det

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Upplev. Örgryte-Härlanda. Information och utbud inför läsåret 2015 2016. www.goteborg.se/kulturskolanorgryteharlanda

Upplev. Örgryte-Härlanda. Information och utbud inför läsåret 2015 2016. www.goteborg.se/kulturskolanorgryteharlanda Upplev Örgryte-Härlanda Information och utbud inför läsåret 2015 2016 1 www.goteborg.se/kulturskolanorgryteharlanda Välkommen till Kulturskolan i Örgryte-Härlanda Vårt utbud hösten 2015 I den här broschyren

Läs mer

REGELVERK FÖR MUSIKSKOLAN

REGELVERK FÖR MUSIKSKOLAN REGELVERK FÖR MUSIKSKOLAN Målgrupp Anmälan Ämneskurs Ensembleverksamhet Grupper Terminstider Intagning Kö- och väntelista Lokaler Frånvaroanmälan Lektionstidens längd Målgrupp för musikskolans verksamhet

Läs mer

KULTURSKOLAN I SIMRISHAMN FÖR ALLA BARN OCH UNGA!

KULTURSKOLAN I SIMRISHAMN FÖR ALLA BARN OCH UNGA! 2 12 ÅR 2 12 ÅR KULTURSKOLAN 2016/2017 KULTURSKOLAN I SIMRISHAMN FÖR ALLA BARN OCH UNGA! Kulturskolan i Simrishamn erbjuder inspirerande kurser med hög kvalitet till alla barn och unga, 2 19 år i kommunen.

Läs mer

ATT VÄLJA INSTRUMENT. Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje

ATT VÄLJA INSTRUMENT. Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje ATT VÄLJA INSTRUMENT Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje Är det svårt att spela klarinett? Måste man ha långa fingrar för att spela gitarr? Kan man spela

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Orkester och kör på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm

Läs mer

Utbud läsåret 2014-2015

Utbud läsåret 2014-2015 YDRE KULTURSKOLA YDRE KULTURSKOLA SVANTE SIGURDSSON musikledare, fiol, dragspel svante.sigurdsson@ydre.se 070-668 96 02 BJÖRN NORDIN gitarr, bas bjorn.nordin@ydre.se 070-201 07 81 BOBO HERMANSSON måleri,

Läs mer

Stränginstrument. Instrumentkunskap År 6-9.

Stränginstrument. Instrumentkunskap År 6-9. Stränginstrument Gitarr - Spelas genom att man knäpper eller drar med högerhandens fingrar över strängarna. Tonhöjden förändras genom att vänsterhandens fingrar trycker ner strängarna på olika band. -

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kulturskolan Läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning. Kulturskolan Läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Kulturskolan Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar/Organisation Fördelning personal Nyckeltal och Verksamhetsområden Ämneskurser Ensembleverksamhet Integrerad

Läs mer

Reserapport för resor inom och utanför Europa. Resa till HVIDOVRE, DANMARK till

Reserapport för resor inom och utanför Europa. Resa till HVIDOVRE, DANMARK till SID 1 (8) Reserapport för resor inom och utanför Europa Resa till HVIDOVRE, DANMARK 2016-10-27 till 2016-10-28 Deltagare på resan: Pernilla Lundberg, Ingvor Smith, Charlotte Nilsson, Andreas Risan, Ani

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MUSIKINSTITUTET! VANDA MUSIKINSTITUT VMO - VMI 2017

VÄLKOMMEN TILL MUSIKINSTITUTET! VANDA MUSIKINSTITUT VMO - VMI 2017 VÄLKOMMEN TILL MUSIKINSTITUTET! VANDA MUSIKINSTITUT VMO - VMI 2017 VANDA MUSIKINSTITUT (VMI) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda musikinstitut ägs av Vanda stad och

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning 1 KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkig kommunal musikläroanstalt som ger undervisning till barn och unga i Kyrkslätt och Sjundeå. Musikinstitutet ordnar undervisning enligt

Läs mer

Göteborgs Pianofestival Verksamhetsberättelse 2015

Göteborgs Pianofestival Verksamhetsberättelse 2015 Göteborgs Pianofestival Verksamhetsberättelse 2015 Ordföranden har ordet 2015 var ett intressant år! Göteborgs Pianofestival hyllade speciellt tonsättaren Alexander Skriabins musik med fantastiska unga

Läs mer

2014-2015. Kulankatalogen, läsåret 2014-2015 Kulturskolans projekt med förskola, skola, grundsärskola, skolbarnomsorg och gymnasium

2014-2015. Kulankatalogen, läsåret 2014-2015 Kulturskolans projekt med förskola, skola, grundsärskola, skolbarnomsorg och gymnasium 2014-2015 Kulankatalogen, läsåret 2014-2015 Kulturskolans projekt med förskola, skola, grundsärskola, skolbarnomsorg och gymnasium Sista ansökningsdag: 18/6 2014 2015 v.1.0 KULAN -Kultur i skolan Kulan

Läs mer

Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning?

Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning? Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning? En bilaga med intervjuer Karin Markensten Forskningsenheten K U L T U R - Kulturförvaltningen F Ö R V A L T N I N G E N Foto: Anna Berglund Varför slutade

Läs mer

Lokala kursplaner i musik F-1 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i musik F-1 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i musik F-1 Känna att musik är glädje! Kunna några sånger, rim och ramsor. Viss medvetenhet om den egna kroppen/rösten. Öva sig att lyssna. Uppträdande i grupp (vid t ex Lucia) för att

Läs mer

Nacka musikskola Nacka kommun

Nacka musikskola Nacka kommun 1 Nacka musikskola Nacka kommun Hillevi Hogman Sofia Wänström Sundström Petra Hultenius Ann-Sofie Ericson Veckor för observationen, år 2015, v 10-12 2 Innehållsförteckning VÅGA VISA... 2 Fakta om enheten

Läs mer

Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje

Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje ATT VÄLJA INSTRUMENT Det finns mycket att välja på. Här är en liten guide till dig som funderar. Mycket nöje Instrumentvisning på Musikskolan 26 april 2017 klockan 18:00-19:30 Välkommen att prova på de

Läs mer

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE RockMusikLinjen är en studiemedelsgrundande 1-årig utbildning. Kurstiden är heltid och undervisningen är förlagd till måndagar t. o. m. fredagar. Total kurstid är 34 veckor fördelat på 2 terminer, 30 timmar

Läs mer

et är här det börjar!

et är här det börjar! Det är roligt att kunna! Här får Du lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, måla, teckna, och spela teater både i grupp och enskilt. Kulturskolan 60 år Kulturskolan i Huddinge Det är här det börjar!

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 Grundfakta Musikskoleenheten omfattar den kommunala musikskoleverksamheten och Fritidsledarna i Norrtälje stad. Kulturskolan har under läsåret erbjudit musikundervisning

Läs mer

Musik åk 6. Världsmusik Folkmusik

Musik åk 6. Världsmusik Folkmusik Musik åk 5-6 HT 15 Musik åk 6 Världsmusik Folkmusik Syfte Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom

Läs mer

50-årsjubileum 2017! Ale Kulturskola

50-årsjubileum 2017! Ale Kulturskola 50-årsjubileum 2017! Ale Kulturskola 2017-18 Välkommen till Ale Kulturskola! I Ale Kulturskola kan du lära dig spela ett instrument, måla och teckna, gå i teaterskola, vara med i stråk- eller blåsorkester,

Läs mer

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning - 1 - Sammanfattning Ett samarbete mellan tonsättare, kultur- och musikskolor och professionella musiker. Ny musik komponeras och framförs av elever och proffs tillsammans. Delade fioler är en fristående

Läs mer

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Västerås Kulturskola VASTERAS.SE/KULTURSKOLAN UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap

Läs mer

Kulturskolan i Eslöv. UTBUD LÄSÅRET 2008/2009 cirkus dans konst musik teater film

Kulturskolan i Eslöv. UTBUD LÄSÅRET 2008/2009 cirkus dans konst musik teater film Kulturskolan i Eslöv UTBUD LÄSÅRET 2008/2009 cirkus dans konst musik teater film Anmäl dig senast den 15 april! Innehåll Information... 4 Allmänt... 5 Förberedande musikundervisning... 6 Bild & Drama Rytmik...

Läs mer

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater Scengymnasiet S:t Erik Musik Musikal Musikproduktion Teater Estetiska programmet Med inriktning: Teater Musik Musikal Musikproduktion Högskolebehörighet och möjlighet att ta meritpoäng Vad innebär samarbetet

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Musik Steg: BAS kunna delta i unison sång och enkla former av melodirytm-, och ackordspel samt föra samtal kring musicerandet deltar i enkla talkörer och ramsor sjunger med i enkla barnvisor blir förtrogen

Läs mer

Information och anmälan 2015/2016

Information och anmälan 2015/2016 Centrum Information och anmälan 2015/2016 www.goteborg.se/kulturskolancentrum 1 Kulturskolan erbjuder undervisning i musik bild och form dans teater film digitalt skapande Välkommen till kulturskolan Till

Läs mer

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2004 för Musik & Kulturskolan

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2004 för Musik & Kulturskolan Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2004 för A: Ansvarsområden Musik och Kulturskolan undervisar elever från 9-19 på 22 olika instrument. För dans, drama, bild, serieteckning och

Läs mer

Lättläst svenska. 1. Bygde-musikanter

Lättläst svenska. 1. Bygde-musikanter Lättläst svenska Utställningen handlar om olika musikgrupper i Sverige. Den börjar på 1600-talet och slutar med ABBA. Ensemble är franska och betyder tillsammans. En musikgrupp är en ensemble. 1. Bygde-musikanter

Läs mer

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund Anmäl dig senast 30 april, men vänta inte i onödan! Antalet platser är begränsat. Först till kvarn Snart är det dags! Svenska Missionskyrkans Musikkårer inbjuder till musikläger på Ralingsåsgården den

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Bakgrund Skånes Spelmansförbund har med stöd av Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. Extrasatsningar skall genomföras på

Läs mer

Undervisa i världens största språk - musik

Undervisa i världens största språk - musik Joel Johansson 24 år Ämneslärarprogrammet Undervisa i världens största språk - musik Institutionen för Musik, Pedagogik och Samhälle KMH:s ämneslärarprogram KMH:s ämneslärarprogram i musik med inriktning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Musikskolan. Läsår 2008/2009. Peter Ström. Rektor

KVALITETSREDOVISNING. Musikskolan. Läsår 2008/2009. Peter Ström. Rektor KVALITETSREDOVISNING Musikskolan Läsår 2008/2009 Peter Ström Rektor Insändes till BU-kontoret senast den 31augusti 2009 Innehållsförteckning Del 1 Beskrivning av verksamheten Enhetens/skolans rutiner för

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Nacka kultur- och musikskola

Nacka kultur- och musikskola Nacka kultur- och musikskola Kundundersökning 03 Studiefrämjandet Musikskola Genomförd av CMA Research AB December 03 Kön 3 svar ( %) Är du 3 9 0 3 3 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Nacka kultur-

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING

VERKSAMHETSBESKRIVNING VERKSAMHETSBESKRIVNING VÅR VERKSAMHETSIDÉ Umeå Musikskola är en viktig del av kommunens utbildnings-, kultur- och fritidsverksamhet och en stimulerande del i barns och ungdomars uppväxt. Umeå Musikskola

Läs mer