Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning för Borlänge musikskola läsåret 2009/2010

2 Förutsättningar Organisation I musikskolan arbetar rektor, assistent och musiklärare. Lärarna är organiserade i arbetslag för stråk, blås, piano/keyboard, gitarr och sång som utarbetar arbetsplaner för uppspelningar, konserter, samarbeten, projekt mm. Varje lärare gör också sin egen arbetsplan utifrån följande utgångspunkter: Eleven i centrum, skolutveckling, flexibilitet och samarbete, utåtriktad verksamhet, samarbete med andra skolformer och kommunens musikliv och samarbete utanför kommunens gränser.. En utvärdering av dessa planer görs i början av juni. Instrument Musikskolan erbjuder undervisning på stråk- och blåsinstrument, slagverk (trumma), blockflöjt, gitarr (akustisk gitarr och elgitarr), harpa, piano/keyboard, solosång och drill. Många elever hyr instrument hos musikskolan. Elever gruppundervisning och individuell undervisning Elevantalet har legat på ca 1300 under året fördelat på: Gitarr 250 Piano 230 Stråk 225 Blockflöjt 180 Träblås 150 Solosång 60 Bleckblås 55 Slagverk 55 Drill 45 Övrigt 50 (inkl. 15 vuxenelever) Av dessa sjunger och spelar omkring 600 i musikskolans körer och orkestrar Orkesterverksamheten är organiserad i trappor med olika svårighetsgrad för att den enskilde eleven ska utvecklas så bra som möjligt. Elever på stråkinstrument undervisas efter Suzukimetoden. Elever fördelas till lärarna efter delningstal per instrument. Nybörjarna undervisas ofta i grupp för att sedan få lektioner individuellt. Vi har ständigt en kö till musikskolan speciellt till gitarr. Barn i behov av särskilt stöd och barn med utländsk bakgrund Musikskolan har inte haft förutsättningar för någon särskild satsning på barn i behov av särskilt stöd eller barn med utländsk bakgrund. Däremot har vi stora möjligheter att individualisera och anpassa undervisningen för dessa grupper. De invandrarbarn som vi kommer i kontakt med väljer företrädesvis fiol och keyboard som sina instrument Personella och materiella resurser Personalresursen avseende lärare uppgår till 25 åa fördelade på 35 lärare varav flertalet är heltidssanställda, några deltidsanställda och enstaka timlärare. Vid expeditionen arbetar musikskolchef/rektor och assistent. Egna undervisningslokaler finns centralt i anslutning till expeditionen i Folkets Park. Vid Gylle skola disponeras den s k Gula villan. Egna undervisningsrum finns på Forssaklackskolan och en del andra skolor. Annars är vi helt beroende av grundskolan för att få användbara lokaler. Undervisningen sker ute på de olika skolorna under förmiddagstid för att sedan i större ut- 2

3 sträckning bedrivas i våra egna lokaler på eftermiddag och kväll. Cozmoz och Hagaaulan används för de större orkestrarna. Musikskolan förfogar över ett omfattande notbibliotek, datorer för administration och notskrivning och stort instrumentarium för både undervisning och uthyrning som årligen förnyas. Utbildning För att arbeta i musikskolan krävs undervisning från musikhögskola eller motsvarande med pedagogisk kompetens. Ekonomi Musikskolans budget för 2010 är tkr som finansieras av skolbidrag tkr, Elev- och hyresintäkter tkr samt tjänster till gymnasier och övriga externa intäkter 500 tkr. Inom ramen för barn och skolenheten står musikskolan för undervisning vid Forssaklackskolans musikklasser för 343 tkr. Av kostnaderna utgör personalkostnader 96% av budget. Lokalhyror ligger utanför. Uppsatta mål för läsåret 2009/2010 Musikskolans övergripande mål är att erbjuda undervisning i instrumentalmusik och sång till skolungdom bosatt i Borlänge kommun. Eleverna ska få lära sig spela ett instrument och använda det för att spela tillsammans. Genom att lära sig spela utvecklas man också individuellt och socialt. Musikskolan ska bedriva frivillig undervisning i blockflöjt, stråk- och blås, drill, slagverk, klaviatur, gitarr/elgitarr/elbas och sång. Dessutom ska orkester-, kör- och ensembleverksamhet bedrivas. I samarbete med Asken erbjuds frivillig drama. Musikskolan ska stimulera individuella och kollektiva musikupplevelser. En aktiv insats bör göras för de instrument som leder till ensemble- orkestermusicerande vars sociala effekter är mycket värdefulla. Musikskolan ska ge en allsidig grundutbildning för de elever som avser att gå vidare mot en yrkesmässig musikutövning. Musikskolan ska i nära samarbete med grundskola/gymnasium och det vuxna musiklivet skapa underlag för och medverka till en rik musikkultur i Borlänge kommun. Måluppfyllelse och kvalitet Undervisning har bedrivits på alla instrument och områden utom drama. Vi har tagit in i stort sett alla som önskat spela valt instrument utom på gitarr, solosång och slagverk. På slagverk och solosång är köerna kort medan de på gitarr är betydligt längre trots att vi har fem lärare som undervisar. Fortbildning för lärare som inte har gitarr som huvudinstrument har lett till några ytterligare platser. Orkesterverksamheten är fortfarande omfattande men har minskat något på blåssidan. Det är framförallt bleckblås som minskar. Insatser som gjorts för att motverka detta är brassrytmik på en skola och uppsökande demonstrationsgrupper till en rad skolor. 3

4 Under årets Musikskolans vecka var det flera än någonsin som tog till vara på möjligheten att framträda som solist. För det krävs att kunna, vilja och våga! Hundra av våra äldre elever spelade solo på kvällskonserterna i Wasabryggeriet på en påfallande hög nivå och ännu fler yngre spelade i andra sammanhang. I musikskolan målar vi gärna kollektivt i starka färger genom en mängd konserter från små klassrumsbesök till stora orkesterkonserter för att nämna några som BSM med gäster, Luciakonsert, Musik i Julbrådskan, Melodi-festival, Drillshow, Allsångskonserter och Musikskolans vecka. Kör- och orkesterresor är en viktig del av den sociala gemenskapen. Många grupper har rest inom landet. Forssaängkören besökte Polen och Ungdomssymfonikerna åkte till Paris och spelade bl a i Disneyland tack vare engagerade föräldraföreningar. DalaViolinisterna hade besök av PYSO-players, en stråkorkester, från Penzance i Cornwall. Samarbetet med orkesterklasserna i Forssaklack fortsätter. Till musikpaketet på gymnasiet sökte fler än vi kunde ta emot. 45 elever väljer till instrumentalundervisning som betygsämne och musikskolan har stått för undervisningen. Flera av musikskolans elever sökte under våren och kom in på olika musiklinjer. Musikskolan har ett nära samarbete med Borlänge orkesterförening, ortens körer, Svenska kyrkan, musikkårerna, länets musikskolor, Musik i Dalarna, Rockhuset och Boom Town. Särskilda områden Likabehandling se Likabehandlingsplan för Musikskolan Rektors sammanfattande bedömning av verksamheten Läsåret har varit ett bra år för Musikskolan i Borlänge kommun. Ett stabilt lärarkollegium med stort kunnande och engagemang gör att den som verkligen vill lära sig spela ett instrument har stora möjligheter till att komma långt både tekniskt och musikaliskt. Under våren gjordes för första gången en enkät till elever och vårdnadshavare. Svaren blev genomgående mycket positiva. Eleverna trivs, tycker det är roligt att spela, gör framsteg på sina instrument, tycker det är roligt att gå till spellektionen, tycker att läraren gör ett bra jobb osv. Vårdnadshavarna anser att barnen får den undervisning de behöver, utvecklas musikaliskt, har bra kontakt med läraren och är nöjd med bemötandet, informationen och även avgiften! Christer Paulsson Musikskolchef/rektor

5 Förnamn Efternamn Titel Borlänge Musikskola Mål för läsåret 2010/2011 Musikskolan ska erbjuda undervisning i instrumentalmusik och sång till skolungdom bosatt i Borlänge kommun. Eleverna ska få lära sig att spela ett instrument och använda det för att spela tillsammans. Musikskolan ska erbjuda frivillig undervisning i blockflöjt, stråk- och blås, drill, slagverk, piano/keyboard, gitarr/elgitarr/elbas och sång. Dessutom ska orkester-, kör- och ensembleverksamhet bedrivas. I samarbete med Asken erbjuds frivillig drama. Musikskolan ska stimulera individuella och kollektiva musikupplevelser. En aktiv insats bör göras för de instrument som leder till ensemble- och orkestermusicerande vars sociala effekter är mycket värdefulla. Musikskolan ska ge en allsidig grundutbildning för de elever som avser att gå vidare mot en yrkesmässig musikutövning. Musikskolan ska i nära samarbete med grundskola/gymnasium och det vuxna musiklivet skapa underlag för och medverka till en rik musikkultur i Borlänge kommun. Åtgärder för att nå uppsatta mål Riktade åtgärder kommer att vidtas för att intresserad fler elever för blåsinstrument särskilt bleckblås med trumpet, valthorn, baryton och tuba. Se över orkestertrappan för blåsmusiken. För att nå fler invandrarelever ämnar vi söka medel för ett projekt tillsammans med Asken inför Planer finns för en provapå-kurs där man under en termin/ett läsår får testa olika instrument. Göra en aktiv insats för att under hösten 2010 komma igång med en dramagrupp på mellanstadienivå. Fortsätta med stimulerande satsningar på konserter och utåtriktad verksamhet. Hålla i och förnya vår uppskattade konserttradition för att ge starka upplevelser. Fortsätta att stimulera det individuella spelet och ge möjligheter att framträda. Fortsätta satsningen med musikpaketet på gymnasiet och Musica Akustica för högstadieungdomar i samarbete med Musik i Dalarna. Genom orkesterföreningen och andra sammanhang bidra till Jussi Björling-firandet Se till att Musikskolan och Asken kommer in på ett bra sätt i nya Bildningssektorn. 5

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 Grundfakta Musikskoleenheten omfattar den kommunala musikskoleverksamheten och Fritidsledarna i Norrtälje stad. Kulturskolan har under läsåret erbjudit musikundervisning

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger.

Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger. Musikskolans personal fick i år IPads, något som visat sig vara till stor hjälp i undervisningen. Användningen av IPads har förenklat och tillfört flera nya möjligheter, som att enkelt dokumentera eleverna,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2011

KVALITETSRAPPORT 2011 KVALITETSRAPPORT 2011 Eric Ruuth Kulturhus Sammanfattning Det är nu andra året som vi jobbar med Qualis som verktyg. Det var först 2010 som det fanns en Qualismodell för kulturskolor. Vi har under hösten

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 369 450-2 911 608 122,9% Personalkostnader 18 611 070 19 526 714 104,9%

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca 11 000 invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv,

Läs mer

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras Fokus på Stockholm sid 3-5 Q-projektet Klas Wounsch sid 6 Datorn som hjälpmedel sid 8-9 Nr 4 SEP 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Länsbevakning Värmland sid 12-14 Nyhet: Läsvärt sid

Läs mer

Budgetanslag -259 448-255 858-245 400 Över/Underskott 235-1 450 6 300 Balanserat över/underskott 9 600 9 365 12 815

Budgetanslag -259 448-255 858-245 400 Över/Underskott 235-1 450 6 300 Balanserat över/underskott 9 600 9 365 12 815 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gudrun Lidén Årets resultat/ekonomiskt utfall Tkr och löpande priser Text 2006 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter 56

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013

Kvalitetsredovisning 2013 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Kulturskolan Luleå Ansvarig verksamhetschef: Joakim Hellgren 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Sammanfattning av läsåret... 4 1.3

Läs mer

Musikskolan i Laxå hotad. Musik Direkt sid 16-17. Smockan besöker Jönköping. Kritik mot musikhögskolor. Staffan Scheja porträtteras

Musikskolan i Laxå hotad. Musik Direkt sid 16-17. Smockan besöker Jönköping. Kritik mot musikhögskolor. Staffan Scheja porträtteras Musikskolan i Laxå hotad sid 4 Smockan besöker Jönköping sid 7-11 Kulturverket i Umeå sid 14-15 Nr 5 OKT 2006 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Musik Direkt sid 16-17 Kritik mot musikhögskolor

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 Vuxenutbildningen Vellinge Bryggan Norrevångsgatan 5 235 21 Vellinge 1 1. Grundfakta om vuxenutbildningen 1.1 Omfattning Vuxenutbildningen i Vellinge kommun omfattar Vellinge

Läs mer

att få uppleva sin egen succe.

att få uppleva sin egen succe. att få uppleva sin egen succe. En utvärdering av anpassad studiegång på Fjällbete Inledning 1 blev hösten 2006 kontaktade av rektorn för Racklöfska skolan. Han var intresserad av en utvärdering av Fjällbete

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK

DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK WWW.KULTURSKOLANILAHOLM.SE KÖRVERKSAMHET Vi erbjuder kör till alla elever på Kulturskolan oavsett kurs eller ämne. Inbjudan skickas i samband med antagningsbeskedet.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer