Kvalitetsredovisning. Kulturskolan Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Kulturskolan Läsåret 2013-2014"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Kulturskolan Läsåret

2 Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar/Organisation Fördelning personal Nyckeltal och Verksamhetsområden Ämneskurser Ensembleverksamhet Integrerad verksamhet Utvärdering arbetsplanen Elevinflytande Kompetensutveckling Integrerad undervisning Enkätundersökning Viktiga händelser under året Sammanfattning

3 Inledning Kulturskolans är en plats där barn och unga får utveckla sina estetiska färdigheter. Vi möter dem både på fritiden och i skolan för att så många som möjligt ska få ta del av vår verksamhet. Under lustfyllda former lockar vi fram kreativitet hos våra elever och vi möter ofta barn som sprudlar av glädje när de ser att de kan klara av något de aldrig provat förut. Kulturskolan har verksamhet med god kvalitet, välutbildade pedagoger och en mångfald av konstnärliga uttrycks- och arbetsformer. Vi fokuserar på barn och ungdomar och att vara tillgängliga oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala, geografiska eller ekonomiska förutsättningar. En kommun med blomstrande kulturliv är attraktiv för dess invånare. Kulturskolan vill därför vara med och bidra till det genom att våra elever deltar i olika arrangemang. Vårt långsiktiga mål är att våra elever tar med sig sina färdigheter in i vuxenlivet och kan delta i olika amatörgrupper i kommunen som t.ex orkestrar, körer och teatergrupper. Förutsättningar/Organisation Fördelning personal Läsåret 2013/2014 har 11 pedagoger arbetat på Hallsbergs Kulturskola fördelat på 5,95 tjänster. Vi har ett samarbete med Kumla kulturskola där vi köper tjänster i slagverk, brass- och träblås. Till dem säljer vi också 25% dramaundervisning. Bildundervisning köper vi från Studiefrämjandet. Tjänsterna är fördelade enligt schemat nedan. Ledning: Rektor, Administration 40% Lärare: Piano, gitarr, träblås, ensemble Violin, ensemble, gitarr, Grundskolan: stråkklass Elgitarr, gitarr, elbas, rockgrupper, Grundskolan: rockskola Sång, kör, ork, Grundskolan: kulturprojekt, stråkklass Teater, Rytmik, Admin., Grundskolan: drama, kulturprojekt Slagverk, Grundskolan: rockskola Piano, Grundskolan: Pianostudio Klarinett, saxofon Gitarr Trumpet, trombon, ensemble Bild 75% 100% 100% 80% 60% 35% 35% 20% 20% 15% 15% Årsarbeten: 5,95 Personer: 11 3

4 Analys personal Hallsbergs Kulturskola är en förhållandevis liten kulturskola, men trots det strävar vi efter att ha ett så brett utbud som möjligt. Det gör vi bl.a. för att kunna bilda orkestrar och ensembler som i sin tur berikar kommunens kulturliv. Vissa svårigheter har vi haft att rekrytera behörig personal eftersom vi bara kan erbjuda låga tjänstefaktorer. Det gäller lärare i trumpet, trombon, klarinett, saxofon samt lärarna i dans, teater och bild. Vi har ett gott samarbete med Kumla kulturskola och har löst problemet genom att köpa resurs från dem på brassinstrument, träblås och slagverk. Kumla har behov av dramapedagog och köper 25% av oss. Bildkurserna bedriver vi tillsammans med Ingela Agger och Studiefrämjandet. Ramminskning 2014 har Kulturskolan fått en ramminskning med ca. 7%. Den besparingen har gjort att vi inte längre har danslärare i våra kulturprojekt och i och med hösten tog vi även bort möjligheten att spela trumpet och trombon. Vi har också höjt avgiften till våra ämneskurser till 700 kr. Det kan tyckas att det är en liten besparing, men för kulturskolans verksamhet slår det hårt, då den redan är väldigt slimmad. Blir lärarresursen för liten minskar elevunderlaget så mycket att det blir svårigheter att göra grupper och ensembler. Det i sin tur gör att eleverna inte får samma utbyte av verksamheten och vi har svårighet att motivera eleverna att stanna hos oss. Byte av lokaler De senaste åren har elevantalet på Stocksätterskolan, där kulturskolans lokaler finns idag, vuxit och behovet av lokaler ökat. Därför har beslut fattats att vi måste flytta till andra lokaler. Det har rått stor ovisshet om hur det skulle bli för kulturskolan och det har i sin tur påverkat våra annars så positiva och engagerade lärare. Oron att inte veta var och när flytten ska ske har tärt på lärarna. Glädjande nog vet vi i skrivande stund att vi ska flytta till Gamla Brandstationen och där dela lokalerna med fritidsgården. Det kommer att bli ett inspirerande jobb att bygga upp en ny verksamhet där med helt nya förutsättningar. Nyckeltal och Verksamhetsområden Ämneskurser Med ämneskurs i musik avses den instrumental- /sångundervisning som bedrivs enskilt eller i små individualiserade grupper. Området är i huvudsak individorienterat och medger mycket stor anpassning till den enskildes behov. Ämneskurs i drama och bild sker som gruppkurs då ämnena har annan karaktär och undervisningen lämpar sig bäst i den formen. 4

5 Fördelning Antalet placerade elever i ämneskurs och antalet elever i kö per 15 oktober 2014 Elevstatestik Ämne Antal elever Kö Bild 20 2 Blockflöjt 1 3 Drama 25 5 Elbas 5 2 Elgitarr 9 2 Gitarr Klarinett 3 0 Kör 54 4 Piano Saxofon 5 0 Slagverk 14 2 Sång Trombon 0 0 Trumpet 3 0 Tvärflöjt 4 0 Violin 37 8 Violoncell 9 1 Summa Ensembleverksamhet Kulturskolan erbjuder en rad olika ensembler och körer. Det är ett komplement till ämneskurserna för att musicerandet ska få ytterligare en dimension. Vi ser det som en viktig del i utbildningen. Eleverna får en social gemenskap med andra med samma intresse, vilket gör att de blir motiverade att stanna kvar i verksamheten längre. De får längre undervisningstid/vecka och vi har möjlighet att gå igenom moment som man inte hinner på de enskilda lektionerna. Analys Vårt mål är att alla elever ska erbjudas att spela/sjunga i ensemble någon gång varje läsår. Alla instrument lämpar sig inte att delta i ordinarie ensembleverksamhet, men man ska då kunna delta vid olika punktinsatser. Erfarenheten visar dock att det är svårt att locka elever som inte spelar traditionella orkesterinstrument till ensemblespel och att kommunens geografiska utformning gör att eleverna väljer att inte delta. Det är en 5

6 utmaning för oss att hitta nya former för att musicera tillsammans. Hitta ett sätt som attraherar ungdomarna. Ungdomar idag har ofta många fritidsaktiviteter som de vill hinna med. Det är hård konkurrens om deras tid. Vad har vi att erbjuda som kan ge mervärde? Vilka sätt umgås elever på idag, hur vill de att vi ska mötas? Det är frågor som vi tar med oss till nästa år och försöker hitta svar på. Integrerad verksamhet Den integrerade verksamheten riktar sig mot elever i åk 1-9. Den omfattar ca 20 % av vår verksamhet. Fördelning se nedan: Integrerad undervisning läsåret Årskurs Ämne Skola Termin Period Veckodag Tid Åk1 Rytmik Fredriksberg HT Period 1 måndag 09:00 10:30 Östansjö HT Period 1 fredag 09:00 10:30 Långängen VT Period 1 måndag 09:00 12:00 Sköllersta VT Period 1 fredag 09:00 10:30 Folkasbo VT Period 2 onsdag? 10:15-12:00 Stocksätter VT Period 2 fredag? 09:00 10:30 Åk 2 Pianostudio Stocksätter HT+VT Hela tisdag 08:30 12:20 Folkasbo HT+VT Hela onsdag 09:00 12:00 Stråkklass Östansjö HT Period 1 tisdag 12:00 13:00 Sköllersta HT Period 2 tisdag 12:00 13:00 Långängen VT Period 1 tisdag 12:00 13:00 Långängen VT Period 2 tisdag 12:00 13:00 Åk 3 Blåsklass Fredriksberg HT+VT Hela onsdag 10:30-11:10 Åk 3-4 Kulturprojekt Fredriksberg HT Period 1 torsdag 08:30 11:00 Östansjö HT Period 1 torsdag 12:00 14:00 Folkasbo VT Period 1 torsdag 08:30 11:00 Sköllersta VT Period 1 torsdag 12:00 14:00 Långängen VT Period 2 torsdag 12:00 14:00 Åk 6 Rockskola Stocksätter HT+VT Hela tisdag 13:00 14:20 Åk 5-6 Sköllersta HT Hela torsdag 10:00 11:00 Åk 5-6 Sköllersta VT Hela? torsdag 10:00 11:00 (Fördröjt på grund av sjukskrivning) Åk 7-9 Drama Folkasbo HT+VT Hela Onsdagar 8:30 10:00 Transten HT+VT Hela Tisdagar 14:30 15:20 6

7 Analys Det är mycket positivt som kommer ut av att arbeta med klasser ute i skolorna. Vi möter alla barn oavsett social/ekonomisk bakgrund eller intresse. Många barn har inte den bakgrunden att de själva skulle söka sig till estetisk verksamhet. Här får de möjlighet att spela instrument, teater eller sjunga. Att t.ex se glädjen när de kan spela en låt på ett riktigt instrument är fantastiskt. Att höra dem säga att det är det bästa på hela veckan och att de längtar till nästa gång ger energi att utveckla och göra undervisningen ännu roligare och bättre. Utvärdering arbetsplanen Elevinflytande Vårt prioriterade arbetsområde läsåret har varit elevinflytande. Projektet Om vi fick bestämma som påbörjades förra läsåret i samarbete med SMoK (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) och LSU (Sveriges Ungdomsorganisationer)har i år gått in i en genomförandefas. Vårt lokala projekt har handlat om att genomföra ett läger för elever i åldrarna år. Några elever bildade en arbetsgrupp tillsammans med en av våra lärare och bestämde vad lägret skulle innehålla. Det blev ett läger där eleverna har fått prova på olika aktiviteter som vi inte har som ordinarie kursutbud på kulturskolan. Det var allt från lajv och teatersminkning till att göra digitala berättelser och skapa låtar i Ipads. Vi hade film och pizzabuffé på kvällen och stämningen var hög. Utöver lägret har vi haft musikcafé som eleverna själva anordnat, gjort utvärderingar i olika grupper där eleverna har fått komma med förslag till förändringar och arbetat med individuella arbetsplaner för varje elev. Analys Responsen på lägret var överväldigande. De elever som deltog vill att vi ska ha läger varje år och gärna en hel vecka om det går. Åter igen ser vi hur enormt viktigt den sociala gemenskapen är för eleverna. Det krävs väldigt mycket arbete av lärarna för att genomföra ett sånt här läger och alla var väldigt trötta efteråt. Vi var ändå alla ense om att det var värt mödan. Vi tänker att vi ska fortsätta att göra läger framöver och att involvera eleverna i planeringsarbetet. På lägret gjorde vi också en förfrågan om det fanns elever som skulle kunna tänka sig att vara med i en elevförening som jobbar med olika projekt. En del intresse fanns, vilket kan bli en grund för en framtida förening. Individuella utvecklingsplaner för eleverna märker vi att det beror på ålder och ämne hur väl det fungerar. Vi måste vara flexibla och använda dem så att de blir ett arbetsredskap och inte bara ett papper i bokhyllan. 7

8 Kompetensutveckling Som deltagare i Om vi fick bestämma har vi fått del av flera utbildningssatsningar. Exempel på det är projektledarkurs, digitalt berättande, utvärderingsmetoder och barnkonventionen. Som den lilla kulturskola vi är har det varit väldigt förmånligt. Det är inte så ofta vi har möjlighet att själv anordna sådan kompetensutveckling. Integrerad undervisning I den integrerade delen av vår verksamhet är vi ute i åk 3 i kommunens skolor och har kulturprojekt. I år har vi inte dans med p.g.a av den nedskärning vi fått göra. I stället har vi valt att arbeta med rollspel och involverat teater och musik. Temat för året har varit Barnkonventionen. Vi har arbetat med barns rättigheter utifrån vårt prioriterade mål elevinflytande. Enkätundersökning Årets enkätundersökning riktar sig till både elever och föräldrar. På en fyrgradig skala där 4 är bäst och 1 är sämst, har vi frågat hur nöjda de är med: Fråga: ELEVER FÖRÄLDRAR Det eleverna lär sig 3,8 3,6 Gemenskapen 3,7 3,7 Lektionerna 3,8 3,8 Inflytande 3,6 3,5 Information 3,6 3,5 Eleverna får möjlighet att delta i konserter/ föreställningar/utställningar 3,8 3,8 Eleverna får möjlighet sjunga/ spela tillsammans med andra 3,5 3,2 8

9 Länets kulturskolor har enats om att använda SKLs frågor om nöjdhet i våra olika enkäter för att kunna jämföra våra verksamheter. Här är Hallsbergs resultat på en 10 gradig skala. Hur nöjd är du med Kulturskolan i sin helhet 9,0 8,8 Är Kulturskolan lika bra som du hoppades ,9 Tänk dig en perfekt Kulturskola, hur nära eller långt ifrån ett sådant ideal tycker du Hallsbergs Kulturskola kommer? 8.5 8,5 Analys Både elever och föräldrar är i stort sett nöjda med kulturskolans verksamhet. Lite förvånad är jag att det är så likartade svar från både föräldrar och elever. En anledning till att det är så positiva svar kan vara att de som inte är nöjda med verksamheten inte stannar kvar. Det är ju trots allt en frivillig fritidsaktivitet, men det är ändå roligt att se att de allra flesta tycker att det är roligt och att de är nöjda med det de lär sig. Vi har haft funderingar på hur vi ska kunna ta reda på vad de elever som slutar tycker om kulturskolans verksamhet, det är ju förmodligen de som är missnöjda. Det är svårt att få in de reaktionerna eftersom eleverna inte finns kvar, men vi har en fråga på avanmälningsformuläret där vi frågar varför eleven vill sluta. Alla skriver inte i, men vi får ändå en indikation på att det ofta är för att man får för mycket att göra när man börjar högstadiet, det krockar med andra aktiviteter eller att man tröttnat och vill prova på något annat. Så kommer det nog alltid att vara att barn och ungdomar provar på olika fritidsaktiviteter under sin skolgång. Viktiga händelser under året En del i kulturskolans vision är att vi ska vara ett nav i kommunens kulturliv. Vi försöker på olika sätt att uppnå det genom att vara ute och framträda vid olika arrangemang, konserter, föreställningar och vernissager. Det har varit allt från små uppspelningar, till stora projekt i kommunen. Det här läsåret är det två stora projekt som vi fokuserat på. 8-9 november hade vi vårt läger (se mer detaljer under stycket elevinflytande), som eleverna varit med och planerat. Det var mycket uppskattat och när vi gjorde utvärdering önskade eleverna att det skulle bli tradition med den typen av läger. Vi hoppas på att kunna fortsätta med den typen av verksamhet när vi kommer in i nya lokaler. Vårterminen har var varit präglad av arbetet med ett nytt stort samarbetsprojekt mellan musik- och kulturskolorna i Sydnärke. Projektet har inneburit att eleverna har träffats 9

10 och övat tillsammans vid flera tillfällen. Bl.a hade vi en Kick Off då vi övade och gjorde en massa roliga saker tillsammans en hel helg och de som ville fick övernatta. Årets projekt gick av stapeln i Sydnärkehallen april och hette Värsta Paradiset. Det var en musikteater, med ca.250 medverkande, som förde oss ut i världen där vi mötte många kulturer och dess musik. Den fick oss att tänka på hur viktigt det är att få uttrycka sig fritt och att vi accepterar varandra som vi är. Vi hade en skolföreställning för 600 elever och två offentliga konserter med sammanlagt ca.800 i publiken. Föreställningarna var mycket uppskattade. Andra exempel på arrangemang som hänt under året är: Konsert för världens Barn Pianoafton Musikcafé Gitarrkonsert Rockkonsert Teaterföreställningar Musikunderhållning på företagsmässan. Vernissager Luciakonsert Gemensam Vårkonsert Olika avslutningar Musikunderhållning, Karinföreningens årsmöte Lunchkonserter 10

11 Sammanfattning På kulturskolan brinner vi för att alla barn ska få uppleva glädjen i att uttrycka sig i musik, konst, dans och teater. Kultur stärker, förenar och utvecklar och det är en rättighet för barn att fritt få uttrycka sig. Hos oss får eleverna kulturella upplevelser. Vi arbetar med skaparglädje som drivkraft och är övertygade om att alla människor är födda med ett kreativt sinne. Om vi bara får möjlighet att utveckla den sidan, så kommer vi ha nytta av den i allt annat vi gör i livet. Läsåret 13/14 har varit ett innehållsrikt år. Vi har fått möjlighet att lära oss många nya sätt att arbeta på i projektet Om vi fick bestämma, vi har genomfört ett stor musikalprojekt med 250 medverkande, vi har träffat mycket barn ute i skolorna i vår integrerade undervisning och vi har gjort många framträdanden i kommunen. Vi ser i våra enkätundersökningar att elever och föräldrar är mycket nöjda med vår verksamhet, vilket är väldigt roligt, men det är ingenting bra som inte kan bli ännu bättre. Därför fortsätter vi ständigt förbättra vår verksamhet. En fråga vi ofta tar upp är hur kulturskolan ska göra för att följa med i samhällets utveckling och möte ungdomarnas förväntningar på vår verksamhet. Ett mörkt moln som legat över kulturskolan det här läsåret är de besparingskrav vi haft och osäkerheten om var och när vi ska flytta. Jag tycker ändå att det under omständigheterna har gått att lösa på ett bra sätt och det känns mycket spännande att under nästa läsår få flytta in i gamla brandstationen tillsammans med fritidsgården. Vi tror på att de olika verksamheterna ska berika varandra på ett positivt sätt och att det finns goda förutsättningar för att skapa en bra verksamhet för ungdomar på ungdomarnas villkor.. 11

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 Grundfakta Musikskoleenheten omfattar den kommunala musikskoleverksamheten och Fritidsledarna i Norrtälje stad. Kulturskolan har under läsåret erbjudit musikundervisning

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

et är här det börjar!

et är här det börjar! Det är roligt att kunna! Här får Du lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, måla, teckna, och spela teater både i grupp och enskilt. Kulturskolan 60 år Kulturskolan i Huddinge Det är här det börjar!

Läs mer

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer?

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer? Håkan Sandh projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Box 16344 S-103 26 STOCKHOLM Besöksadress: Nybrokajen 11 +46 708 317 498 hakan.sandh@smok.se www.smok.se 07-10-1707-10-17 Är alla blås- och

Läs mer

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans Kulturskolan teater sång musik Kursprogram dans Ett helt hus och alla lärare väntar på dig! Vi är glada att hälsa dig välkommen till Ängelholms Kulturskola. Vi har öppenhet, omtanke och handlingskraft

Läs mer

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 Nacka musikskola erbjuder barn och ungdomar en bred musikundervisning med hög kvalitet inom olika musikstilar efter vars och ens intresse, ambition

Läs mer

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 15/16

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 15/16 KULTURSKOLAN KURSKATALOG 15/16 VÄLKOMMEN TILL KULTURSKOLAN Kultur kan vara så mycket. Den kan ge självförtroende och samhörighet, beröra och påverka, konsumeras och utövas. Konsten sätter känslor på upplevelser

Läs mer

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning Kvalitetsredovisning för Borlänge musikskola läsåret 2009/2010 Förutsättningar Organisation I musikskolan arbetar rektor, assistent och musiklärare. Lärarna är organiserade i arbetslag för stråk, blås,

Läs mer

Kulturskolan LOMMA KOMMUN

Kulturskolan LOMMA KOMMUN Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2012-2013 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Foto: Anna Blindh Carlsson och Christian Almström Söndagen den 18 mars Bjärehovskolan i Bjärred kl 11.00-13.00 Pilängskolan i

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2009/10. Skolenhet: Roslagens kulturskola 1. GRUNDFAKTA 2. UNDERLAG OCH RUTINER

KVALITETSREDOVISNING 2009/10. Skolenhet: Roslagens kulturskola 1. GRUNDFAKTA 2. UNDERLAG OCH RUTINER KVALITETSREDOVISNING Skolenhet: Roslagens kulturskola 1. GRUNDFAKTA Roslagens Kulturskola bedriver musikskoleundervisning i kommunal regi. Enheten har under läsåret erbjudit musikundervisning i hela kommunen

Läs mer

Oppet hus special. for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2

Oppet hus special. for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2 Oppet hus special for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2 Alingsas Kulturskola, Esteticum, Rektorsgatan 9A KOMMUN GOR FLERA VAL! Ett gott rad

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca 11 000 invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv,

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine Utbud hösten 2014 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

2012/2013. en helt ny

2012/2013. en helt ny 2012/2013 en helt ny en helt ny På den här sidan brukar jag författa en liten text som på något sätt fångar in vad vår verksamhet står för. De gångna åren har det varit mina egna ord men i år tänker jag

Läs mer

Taxor Kultur och fritid 2015

Taxor Kultur och fritid 2015 Taxor Kultur och fritid 2015 Fira bröllop i museet! Lokaler i ungdoms miljöer hyrs inte ut till privata fester. Museet går däremot bra att Alingsås museum boka för bröllop och Plan 1 och 4 i museet: 1

Läs mer

Kulturskolan Eksjö 15 16

Kulturskolan Eksjö 15 16 Kulturskolan Eksjö PROGRAMKATALOG 2015 2016 ära kulturvän! I alla tider har människor sjungit, dansat, spelat musik och berättat historier för varandra på olika sätt. Att uttrycka sig konstnärligt är ett

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 13/14

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 13/14 KULTURSKOLAN KURSKATALOG 13/14 VÄLKOMMEN TILL KULTURSKOLAN Hos oss finns möjligheten att göra det omöjliga möjligt, drömmen sann och ge lusten vingar. Toner som sammanfogas och rörelse som uttrycker. Form,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2011

KVALITETSRAPPORT 2011 KVALITETSRAPPORT 2011 Eric Ruuth Kulturhus Sammanfattning Det är nu andra året som vi jobbar med Qualis som verktyg. Det var först 2010 som det fanns en Qualismodell för kulturskolor. Vi har under hösten

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Välkommen till. Musik & Dansskolan

Välkommen till. Musik & Dansskolan Välkommen till Musik & Dansskolan älkommen till usik & Dansskolan i Piteå Musik & Dansskolan är en skola i kommunal regi som är till för dig som vill lära dig spela, sjunga eller dansa. Du kan söka till

Läs mer

Mangateckning, 9-12 år

Mangateckning, 9-12 år Utbud våren 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2008

KVALITETSREDOVISNING 2008 2009-03-13 Sid 1(7) KVALITETSREDOVISNING 2008 1 Kvalitetsredovisning för 2008 2 Grundfakta Grundkurs år 2-3 (Fränsta år 1-2) ca 190 elever Bedrivs i samarbete med lärare i grundskolan genom kompanjonlärarskap.

Läs mer

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund Anmäl dig senast 30 april, men vänta inte i onödan! Antalet platser är begränsat. Först till kvarn Snart är det dags! Svenska Missionskyrkans Musikkårer inbjuder till musikläger på Ralingsåsgården den

Läs mer

Hasselnoten. Ett informationsblad från Hässleholms Musik & Kulturskolas Föräldraförening. Oktober 2008

Hasselnoten. Ett informationsblad från Hässleholms Musik & Kulturskolas Föräldraförening. Oktober 2008 ##3 & 4 Hasselnoten.. Ett informationsblad från Hässleholms Musik & Kulturskolas Föräldraförening Oktober 2008 Många noter att läsa för musiklärare Lars Hedström när det ska ackompanjeras. Foto. Lars Härstedt.

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan 2011/2012

Välkommen till Kulturskolan 2011/2012 Välkommen till Kulturskolan 2011/2012 2 Välkommen till Kulturskolan i Salems kommun! Salems Kulturskola är en fritidsverksamhet för dig som bor i Salem och är mellan 0 och 20 år. Här kan du sjunga, spela

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin!

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin! Utbud hösten 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola 2011-2012 Välkommen till musikskolan.se Vi vill inspirera människor att upptäcka och utveckla sin förmåga och glädje i att

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Hallsbergs kommuns grundskolor Våra barn och ungdomar är viktiga för oss därför erbjuder

Läs mer

Stallarholmsskolan Åk 6-9 Läsåret 2012-13

Stallarholmsskolan Åk 6-9 Läsåret 2012-13 Stallarholmsskolan Elevens val Åk 6-9 Läsåret 2012-13 Varsågod! Välj det som passar dig! Från en förhoppningsvis inbjudande meny väljer du den aktivitet på elevens val som passar just dig och dina intressen

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK

DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK WWW.KULTURSKOLANILAHOLM.SE KÖRVERKSAMHET Vi erbjuder kör till alla elever på Kulturskolan oavsett kurs eller ämne. Inbjudan skickas i samband med antagningsbeskedet.

Läs mer

KULTURSKOLAN SÄTER. Alla barn i kommunen ska under sin uppväxt ges möjlighet att. Utvecklas Uppleva Få god bildning i Musik Drama Bild/media Dans

KULTURSKOLAN SÄTER. Alla barn i kommunen ska under sin uppväxt ges möjlighet att. Utvecklas Uppleva Få god bildning i Musik Drama Bild/media Dans KULTURSKOLAN SÄTER Alla barn i kommunen ska under sin uppväxt ges möjlighet att Utvecklas Uppleva Få god bildning i Musik Drama Bild/media Dans Kulturskolan Säter Syfte Kulturskolans i Säter syfte är att

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från västerbergslagens kulturskolenämnd den 21 april 2010, 10-18 är justerat och tillkännagivet genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet från västerbergslagens kulturskolenämnd den 21 april 2010, 10-18 är justerat och tillkännagivet genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Kommunhuset, Smedjebacken Dag och tid Onsdagen den 21 april 2010 kl 13.15--14.40 ande Kjell Stenberg (S), Ludvika, tjänstgörande ersättare Monica Forsgren (S), Smedjebacken

Läs mer

952 81 Kalix Nygatan 4 Växel 0923-650 00 0923-150 92 kommun@kalix.se 755-1328 6 02 50-8

952 81 Kalix Nygatan 4 Växel 0923-650 00 0923-150 92 kommun@kalix.se 755-1328 6 02 50-8 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO 952 81 Kalix Nygatan 4 Växel 0923-650 00 0923-150 92 kommun@kalix.se 755-1328 6 02 50-8 Kulturskolan i Kalix Kvalitetsredovisning 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning/ mål och ledningsstruktur för VÄXJÖ KULTURSKOLA

Verksamhetsbeskrivning/ mål och ledningsstruktur för VÄXJÖ KULTURSKOLA Verksamhetsbeskrivning/ mål och ledningsstruktur för VÄXJÖ KULTURSKOLA Kulturskolan har de senaste åren haft en oerhört expansiv utveckling på många områden. Barn särskild från de yngre årskullarna, söker

Läs mer

Föräldraenkät Våren 2012

Föräldraenkät Våren 2012 Föräldraenkät Våren 2012 Genomfördes under mars 2012 Antal svar: 146 Mitt barn är 95 51 flicka pojke Mitt barn är 39 67 32 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år 8 Mitt barn deltar i 131 11 musik bildverkstan

Läs mer

Välkomna till Hjälmstaskolan - Skolan som möter ett samhälle i förändring

Välkomna till Hjälmstaskolan - Skolan som möter ett samhälle i förändring Välkomna till Hjälmstaskolan - Skolan som möter ett samhälle i förändring Organisation Läsåret 2014/ 2015 Cirka 350 elever skolår F-9, varav 4 stycken 7:or Cirka 44 st personal, varav 28 är lärare 2 arbetslag

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kultur är guld! Accordeon

Kultur är guld! Accordeon Malmö Kulturskola Kurskatalog 009/010 Kultur är guld! Med årets katalog vill Malmö Kulturskola visa att kultur är guld. Glädjen över att kunna spela ett instrument, sjunga, dansa, spela teater eller skapa

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Boendeschema och skolskjutsschema under läsåret 15/16

Boendeschema och skolskjutsschema under läsåret 15/16 Boendeschema och skolskjutsschema under läsåret 15/16 Vid växelvis boende inom kommunen har eleven rätt till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser enligt gällande regler om minst en adress tillhör

Läs mer

ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och

ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och 09Ne Välkomna till höstens estetvecka. Som vanligt stuvar

Läs mer

Norrberga Kulturhus Hösten 2013

Norrberga Kulturhus Hösten 2013 Norrberga Kulturhus Hösten 2013 1 Lust mod engagemang! Innehåll 2 Innehåll 3 Välkommen till oss! 4-5 Norra Vätterns Musikskola, barn - ungdom 6 Barnrytmik 7 Bollywood Global Beat- vuxengrupp 8 Vinyasa

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Ersätt med din pufftext. Fotogtaf: Christer Folkesson. Kulturprogram för årskurs F-6

Ersätt med din pufftext. Fotogtaf: Christer Folkesson. Kulturprogram för årskurs F-6 Ersätt med din pufftext Fotogtaf: Christer Folkesson Kulturprogram för årskurs F-6 Våren 2015 KULTURVÅR Välkommen att ta del av vårens kulturprogram! Alla elever i Enköpings kommunala skolor är garanterade

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Förskoleklass Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit förskoleklassens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer