Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger."

Transkript

1 Musikskolans personal fick i år IPads, något som visat sig vara till stor hjälp i undervisningen. Användningen av IPads har förenklat och tillfört flera nya möjligheter, som att enkelt dokumentera eleverna, maila noter och arbetsuppgifter, dela olika pedagogiska lektioner med kollegor och elever och till musiklyssning. Elevtillströmningen till musikskolan har fortsatt varit god. Musikskolan har elever på alla grundskolor i kommunen och har även ett mycket gott samarbete med Gislaveds gymnasium, där flera av musikskolans lärare undervisar eleverna på det estetiska programmet. Detta samarbete är mycket fruktbart, inte minst i konsertsammanhang och i musikskolans orkestrar och ensembler, där dessa med fördel har förstärks av elever från det estetiska programmet. Ett viktigt övergripande mål för musikskolans verksamhet är att eleverna i största möjliga mån skall erbjudas att vara med i någon ensemble eller orkester. Att spela eller sjunga tillsammans ger glädje och tränar samarbetsförmåga, men är också ett viktigt pedagogiskt sätt att få eleverna att bli bättre och därmed nå högre resultat. Samarbetet med grundskolan fungerar bra. Flera lyckade samarbetsprojekt mellan musikskolan och grundskolan har ägt rum. Ett gott samarbete mellan grundskola och musikskola är grunden för att musikskolan skall kunna verka i hela kommunen och därmed ge alla barn möjlighet att få lära sig att sjunga eller att spela ett instrument. Musikskolans aktiva roll i samhället är fortsatt mycket stor. Musikskolans ensembler och grupper har deltagit aktivt i samhällsengagemang som Gisledagarna, marknader, nationaldagsfirande och även mindre konsertverksamheter på caféer, äldreboenden och förskolor. Glädjande nog har året gett stor utdelning i fråga om elever som gått vidare till högre musikutbildningar, något som även fortsättningsvis gör Gislaved känt som en mycket aktiv musikkommun.

2 PIANO Pianoundervisningen under året har som alltid legat på att möta eleverna där de befinner sig och utveckla deras pianospel i den mån som är möjlig för varje individs förutsättningar, förväntningar och spelglädje. Ett extra fokus har legat på de som spelar sitt tredje och fjärde år. Bland annat med en kickoff i början av höstterminen, med ett fyrhändigt projekt, samt en övningstävling med fina resultat under våren. Vi har jobbat med sceniska framföranden i både stora och små sammanhang för att ge så många elever som möjligt chans att uppträda någon gång under året. Utöver det har vi jobbat med måluppfyllelse och betygsättning med pianisterna på estetiska programmet. Vi har förberett elever inför intagningsprov och spelprov för diverse musikhögskolor och folkhögskolor. Vi har under året haft två grupper med pianoelever som spelar enligt suzukimetoden. De har förutom enskild undervisning gruppundervisning varannan vecka. Där tränas de i att framträda genom att vid varje grupptillfälle göra en liten konsert för föräldrar och syskon. Två elever har under året spelat upp för avklarad bok ett och fått diplom. Till hösten räknar vi med att ta in 6 nya suzukielever. Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger. Pianoeleverna fyller en viktig roll i musikskolans pop- och rockensembler, minidrumcorps och Gislaved Drum & Drill Corps. GITARR Gitarr, elgitarr-och elbaspedagogerna har under läsåret upplevt en fortsatt stegrande entusiasm för våra instrument bland våra elever. Få slutar och många nybörjare anmäls. Det är stimulerande att arbeta i medvind, men hela ämnesgruppen gitarrlärare levererar ändå ständigt nya idéer i syfte att utveckla bredden i undervisningen ytterligare. Vår målsättning är att hjälpa var och en att komma så nära deras drömmar/önskningar som möjligt, men också att visa på genrer som vidgar deras musikhorisont. Vi försöker hela tiden utöka spelkontakten med andra instrumentgrupper för att på så vis främja mångfalden och kanske något hjälpa även blås/stråk in i våra musikstilar. Som tidigare år medverkar vi med våra elever vid en mängd olika konserter och evenemang. De yngsta och grönaste nybörjarna har spelat i klassrummet eller för släktingar lite mer informellt, och de allra mest drivna eleverna har kunnat avlyssnas i konsertsalar och radio. Gisledagarna blev en stor framgång med proffsscen och fint väder. Våra rockband fick här det rätta forumet för sin musik. Årets GITARRFEST i Torghuset hade rekordpublik med över trehundra personer, trots konkurerande evenemang för många elever. Genremässigt når vår instrumentgrupp väldigt långt, och det avspeglades denna kväll tydligt i våra elevers entusiasm. Gislaved Guitar Big Band är senaste tillskottet av ensemble där våra instrument ingår. Våra begåvade ungdomar fick gott om utrymme denna kväll att visa sina färdigheter, och föräldrar och anhöriga kunde stolt konstatera att framsteg gjorts även detta läsår.

3 SLAGVERK Allmänt Läsåret har i stora delar liknat föregående år. Tre nya ensembler har sett dagens ljus. Slagverksgrupp 1 bestående av andraårselever på slagverk. Slagverksgrupp 2 bestående av tredjeårselever samt pianoelever på mallet. Dessutom har vi på vårterminen startat upp en ES-slagverksensemble. Aktiviteter Slagverkselever har under året medverkat vid konserter i sina respektive orkestrar. De har varit med i Symphonic Junior, Symphonic Band, Gislaved Drum & Drill Corps, Gislaveds Symfoniorkester och Lilla Storbandet. Utöver detta spelar slagverkarna i olika rockband Mål inför framtiden Inför läsåret startar vi upp ett minidrumcorps som kommer att bestå av elever från 2:a till 4:e spelåret. Pianoelever kommer erbjudas att spela malletinstrument. Vi kommer att repetera en gång i veckan. ES-slagverksensemble kommer att permanentas och ge eleverna tillfälle att spela kammarmusikaliskt i olika konstellationer under året. Gislaved Drum & Drill Corps Ledare: Kent Lindén, Alexander Kroon, Helén Bergenholtz, Cecilia Danielson Repetitionsarbetet har som vanligt fungerat bra, medlemmarna är motiverade med näst intill 100% närvaro. Fikapausen på 15 minuter, samt vår trevliga julfest gör att den sociala samvaron får medlemmarna att trivas tillsammans. Årets musik och dansprogram har utvecklats på ett positivt sätt med ny musik och koreografi, allt enligt medlemmarnas utvärderingar och önskemål. Många föräldrar engagerar sig i de olika kommittéerna vilket kommer medlemmarna tillgodo på ett mycket bra sätt. Aktiviteter Våra spelningar på hemmaplan var som traditionen bjuder bl.a Smålandsstenar marknad, Vårblås och Virvelvindar, Gisledagarna, Karnevalen i Värnamo, KarnELEValen och Nationaldagsfirandet i Anderstorp. Årets utlandsresa gick av stapeln i oktober. Målet var Clonakilty och Cork på Irland. Detta var en festival där vi paraderade och gjorde konserter i såväl Clonakilty som i Cork. Irländarna var väldigt måna om att få visa oss sin kultur vilket resulterade i såväl utflykter till häftiga naturscenerier som konserter med lokala musiker. Vi åkte därifrån med många härliga upplevelser i bagaget. Även i år deltog vi i Indoor Percussion Europé som gick av stapeln den 1-2 mars på Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke. Dag 1 bestod av workshops av mycket kompetenta pedagoger från både Sverige, Holland och Usa. Dag 2 tävlade vi och blev bedömda av 3 utländska domare från Holland samt Belgien där Gislaved Drum & Drill Corps i hård konkurrens kom på 2:a plats i Concert Class. BLÅS Under läsåret 13/14 har blåslärarna varit aktiva i många olika musikaliska projekt. Förutom att ingå i både Västbo Musikår och Gislaveds symfoniorkester, har vi kunnat dela in elever i flera mindre ensembler. Ensemblespel är en väldig viktig del i musikundervisning. Såväl som den musikaliska utmaningen tränar man samarbetsförmåga och självständighet och inte minst social förmåga.

4 Under året har vi haft fyra tvärflöjtsensembler, en klarinettensemble (Caprice) och två brassensembler som har spelat vid samlingar på dagis, elevkonserter på skolor och i samverkan med kyrkan i t.ex Burseryd. Blåsorkestern Symphonic Band med sina 30 musikanter, jobbade under höstterminen för bl.a den stora julkonserten i december. Med fortsatta repetitioner under året imponerade de på många, då ensemblen medverkade på Gisledagarna. På fredagen spelade de på stora scenen, i samarbete med lilla slagverksensemblen och på lördagen gick de, tillsammans med Symphonic Junior och slagverksensemblen, i ett sambatåg genom Gislaveds centrum. Den 4 juni avslutades terminen med en Lisebergsresa. För Symphonic Jr och sina 35 blåselever och en slagverkare, började terminen med ett omfattande projekt tillsammans med kommunens kompanjonklasser. Musikalen Låtbåten framfördes av Symphonic Jr. och 90 sjungande elever från kompanjonklasser årskurs 2 från Eken-, Törås-, och Örerydsskolan. Till hjälp hade vi också ett kompband bestående av lärare från musikskolan. Förutom en timmes repetition hade vi också en gemenskapskväll fredagsmys. Symph. Jr. medverkade vid blåsorkestrarnas årliga julkonsert och en lunchkonsert tillsammans med musikskolans brasselever. Våren avslutades med blåsmusik på Gisledagarna (konsert på fredag och sambatåg på lördag). En stor förändring läsåret var sammanslagningen av Västbo och Gislaveds musikkårer till en stor gemensam musikkår. Musikskolan passade då på att anpassa sin blåsorkesterverksamhet efter detta och det medförde att alla elever från årskurs åtta och uppåt spelar i musikkåren. Det blev en mycket lyckad modell! Både musikaliskt men framför allt gemenskapsmässigt. Det är så mycket roligare att vara delaktig i en verksamhet där man är många och där alla trivs. Många bra konserter och en mycket lyckad utlandsresa till Tyskland hann vi också med. Vi hade i äran att stå som värd för Länsblåsorkestern under hösterminen, Det är ett sammarbetsprojekt mellan länets alla musik/kulturskolor. Det vänder sig till de elever som kommit lite längre på sin musikaliska resa och som här får en möjlighet att spela blåsorkester på lite högre nivå för en dag. Det blev mycket uppskattat och omtyckt. Johanna Andersson (trombon) och Lillemor Gradin har fortsatt med Beatbone projektet. Plasttromboner som väger endast 800 g har varit en mycket bra redskap där elever i årskurs 2 kan lära sig spela trombon (de roliga färgerna inte att förringa!). Brasslärarna har i år testat ett nytt spelmaterial för sina nybörjare, Startklart. Bra enkla melodier med bra komp på tillhörande cd. Alla brassinstrumenten har samma låtar vilket gör det enkelt om man vill spela ihop, vilket vi har tagit fasta på. Ett par gånger under läsåret har de elever som spelar sitt första år redan deltagit i samspel och haft konsert. STRÅK På nytt har vi upplevt ett år fyllt av stråkmusik. Det har varit konserter, resor speldagar mm. med elever individuellt, i ensembler och stråkorkestrar. Stråkverksamhetens stolthet är den breda orkesterverksamheten; vi har fem stråkorkestrar från nybörjarorkestern Fair Play, till Kammarorkestern med elever med siktet inriktat på yrkesstudier. Att vi har en bred verksamhet såg vi bland annat vid Stråkfesten i april där de två yngsta orkestrarna medverkade med fantastiskt resultat till alla anhörigas glädje och stolthet! Att vi har spets i verksamheten ser vi bland annat i alla dem som blir en del i Gislaveds Symfoniorkesters verksamhet, samt i alla dem som i en jämn ström antas till yrkesmusikstudier. Ett ledord i stråkverksamheten är samarbete. Samarbete i positiv anda bedrivs inom stråkarbetslaget, mellan stråk- och andra ämnesgrupper på musikskolan, men också mellan alla musik- och kulturskolor i hela

5 Jönköpings län. Ett sådant stort projekt var Länsstråkdagen på kulturhuset SPIRA i Jönköping den 17 maj där violinister, cellister och kontrabasister träffades i olika konstellationer från kl Dagen utmynnade i en konsert med ca 400 instrumentalister på scenen samtidigt. En stor manifestation! I vår orkesterstege slussar vi eleverna varsamt framåt så att de utvecklas till fina och aktiva musikanter och får samtidigt ett gott kamratskap i den miljön som arbetet kring musiken skapar. Vi ser med stolthet och trygghet fram emot nästa läsår där vi kommer att fortsätta med vår aktiva utåtriktade verksamhet. SÅNG Solosång Eleven har möjlighet att söka en plats på solosång fr.o.m år 7. Eleven har min. undervisning per vecka. Man tränar sin röst med hjälp av individuellt utformade röstövningar för att få en god röstteknik över hela sitt register. Vi arbetar med en blandad repertoar av pop, visor, musikal, jazz och enkla klassiska sånger. Mikrofonteknik ingår också i undervisningen. När rösten fungerar bra så stärks också självkänslan så man gemensamt med andra kan medverka vid olika typer av konserter. Gruppsång Eleven har möjlighet att söka en plats fr.o.m årskurs 4. Gruppen är vanligtvis 2-4 elever min. per vecka. Vi börjar varje lektion med röstvård. Det innebär att vi arbetar med andningsövningar och speciellt utformade röstövningar, som syftar till att ge eleven en god röstteknik. Vi arbetar med en blandad repertoar av visor, pop och enkla klassiska sånger, både på svenska och engelska, där även textförståelsen är viktig. Stämsången finns också med som en viktig del att träna elevens gehör. Dyslektiker kan få god hjälp genom sångträning. Vi gör ett antal konsertframträdanden per läsår, där vi samarbetar med olika instrumentgrupper. Vanligtvis har vi en sångkonsert per termin. Julkonsert med sångare, instrumentalister och kompgrupp månd. 16/ Vårkonsert med sångare och instrumentalister onsd. 21/ Körsång Musikskolans kör Young Voices. Eleverna har möjlighet att få sjunga i kör från årskurs 3. Alla som anmäler sig får möjlighet att delta i körsång. Kören är uppdelad i 2 grupper. Årskurs 4 och 5 tillsammans och årskurs 6 och uppåt. Inför en konsert sjunger vi oftast tillsammans båda grupperna. Varje repetition innehåller röst- och gehörsövningar, unison sång kanonsång eller enkel stämsång. I körsång tränas man att hålla sin egen stämma och lyssna på varandra. Alla är lika viktiga för körens resultat. Det finns också möjlighet att få sjunga solo i sångerna vilket många vill prova på. Detta läsår har vi haft: Lucia på Blomstergården i Gislaved Lucia på Vitsippan i Gislaved Jul och Luciakonsert tillsammans med övriga sångare på musikskolan och ES i konsertsalen. Skolkonsert på Sörgårdsskolan tillsammans med stråkorkestern Con brio. Skolkonsert på Gyllenforsskolan tillsammans med stråkorkestern Con brio. Vår- och sommarkonsert på Gislows dagledigcenter. Vår- och sommarkonsert på Bernts i Gislaved. Sångkonsert i Gislesalen tillsammans med övriga sångare o ES på musikskolan. Vår o sommarkonsert i Folkets hus i Anderstorp. Vår årliga Lisebergsresa fick avsluta vår termin även detta läsår.

6 Skye Crofters Detta läsår fick vi förutom dragspelaren och sångaren Daniel Andersson starta med en helt ny uppställning musikanter. Intresset för att vara med och musicera var stort, och detta året har vår instrumentsättning varit följande: Thin/ low-whistle, tvärflöjt, mandolin, banjo, dragspel, gitarr, kontrabas, violin och resonatorgitarr. Vi har inte använt noter, låtarna har övats in på gehör fras för fras, det är det traditionella tillvägagångssättet att instudera denna typ av musik. Att lära sig låtar på gehör kan för duktiga notläsare te sig som en omväg, men det är ett faktum att man öppnar upp ytterligare en dimension i musiken och kalibrerar örat genom gehörsinlärning. Världsmusikorkester Gislaveds Världsmusikorkester är en ung ensemble med äldre medlemmar. Verksamheten startade i början av förra läsåret och vi valde då att vända oss framför allt till de vuxna musikanter i kommunen som inte passade in i redan etablerade ensembler som till exempel storbandet, musikkåren eller symfoniorkestern. I Gislaveds Världsmusikorkester kan vi anpassa arrangemangen efter medlemmarnas kunskaper och instrument. Under året har tre medlemmar tillkommit. Tillväxten har emellertid hämmats på grund av brist på tillräckligt stora lokaler. Vi hoppas kunna lösa detta till nästa år så att vi kan välkomna fler intresserade. Framförallt är det före detta musikskoleelever (särskilt de som spelat i Skye Crofters) och kunniga folkmusiker från fler kulturer som vi vill kunna bereda plats. Vi har i enlighet med traditionen lärt oss all repertoar på gehör. Medlemmarna har möjlighet att vara delaktiga i det musikaliska arbetet då all arrangering sker i realtid under repetitionerna. Våra nya Ipads har gjort det mycket enkelt att spela in arrangemangen och dela via Soundcloud så att medlemmarna kan öva mer effektivt hemma. Vid läsårets slut gjorde vi även en inspelning i Musikskolans studio. Vi ser tydligt att metodiken fungerar: De medlemmar som nu varit med i två hela år har utvecklats fantastiskt fint, särskilt i melodispelet. Kompanjonundervisning i åk.2. Musikundervisningen syftar till att ge eleverna en grundläggande musikaliska insikter för att kunna bygga vidare och kunna nå målen senare i grundskolan.- Sång och spel i olika former: unison sång, kanon- och växelsång och ensemblespel med olika rytminstrument. Gestaltning av sånger i form av rörelse, rytmer och teckenspråk i vissa fall. Lektionerna innehåller sångträning med både nyare repertoar och de s.k. stamsångerna som knyter an till vardagliga och högtidliga sammanhang (t.ex. nationalsången). Vi går ofta hand i hand med olika ämnen i skolan, (t.ex. läser man om rymden sjunger vi också en del sånger om rymden). Eleven lär sig musiksymboler och musikaliska tecken, noter och paustecken. Danslekar provar vi på där lokaler tillåter, (dvs. där det finns utrymme). Vi spelar på olika rytminstrument vilket alltid är en höjdpunkt. Social samarbetsförmåga tränas genom att ibland uppträda för publik, t.ex. vid Lucia, skolavslutningar och att sjunga på äldreboende mm. Att få sjunga tillsammans som kör och även med små solister och att ibland spela rytminstrument till, är en mycket positiv upplevelse för eleverna. Deras självförtroende stärks genom att få framträda med sånger som de har lärt sej sjunga under året och de känner sånggemenskap och hur fint de låter när alla gör sitt bästa och sjunger tillsammans.

7 Vi har bl.a haft följande projekt o konserter: S. Hestra ka. / Luciafirande Skeppshult, klass 1-3 sjöng på julavslutningen Klockaregårdsskolan, klass 1-3 sjöng på skolavslutningen Skeppshultskolan klass 1-3 sjöng på filmfestival som var anordnad av skolan och även skolavslutningen. Konsertsalen Låtbåten en musikal för barn. Samarbete mellan kompanjonelever på Törås, Eken, Öreryd som sjöng och orkestern Symphonic junior som spelade. Luciasoare i Tyngelvi med Bureskolan. Sångstund med klass i februari. Konsert på Ekbackens äldreboende. Konsert på förskolan i Burseryd. Konsert för förskolan, ett gemensamt projekt Bureskolan klass 0-3 om stenåldern. Sångmedverkan på Bureskolan. September 7 GDDC Smålandsstenar Marknad 22 GDDC Invigning Fegens naturreservat, Sandvik 28 GDDC Invigning allaktivitetshuset, Burseryd Oktober 6 Musik i Villstads kyrka med stråk orkestern Vivace 11 Världsmusikorkester spela Lunchkonsert Gislaveds Konsthall 12 Länsblåsorkester, Gislaved 13 Höstkonsert Musikkåren Konsert för PRO med äldsta flöjtensemblegruppen 14 GDDC Musikfestival Clonakilty, Cork, Irland Skye Crofters spelade på Invigning av väg 27:s nya sträckning. 23 Unga Solister Gislesalen. Kammarorkestern med solister Konsert i Gislaveds kyrka med kammarorkester och pianoelever. November Popkonsert Konsertsalen. Symfoniorkestern, Kammarorkestern 19 Pianoeelever spelar på Ekbackens äldreboende. 20 Andrum, Smålandsstenar kyrka, medverkande elever. 22 Konsert på Klockargårdens servicehus i Anderstorp, klarinett 28 Pianokväll Gislesalen December 2 Konsert på Skattkistans förskola i Reftele, klarinett 2 Julkonsert med alla nybörjare på klarinett 5 Julkonsert med alla blåsorkesterar, brassensembler och Slagverksensembler Flöjtdag med ensemblespel i 4 olika nivåer 7 GDDC Marschträning i Gislehallen 6 Julcafé Konsertsalen. Stråkorkestern, Con Brio, Vivace 8 Julkonsert Musikkåren 9 Konsert på Öreryds dagis, klarinett Flöjtensemble 3 julkonsert i Reftele K:a 9 Julkonsert Gislesalen Suzukielever fiol,cello, piano

8 10 Pianoelever spelar på Mariagården, Smålandsstenar 11 Julkonsert Gnosjö kyrka med Da Capo 12 Musikmedverkan Stipendieutdelning, kommunfullmäktiges julavslutning. 12/13/14 Lucia, uppspel på diverse skolors luciatåg. Julavslutning, uppspelning på diverse skolors julavslutningar 16 Julkonsert med flöjt ensemble och sång elever i konsertsalen. 18 Julkonsert i Gnosjö kyrka. Kammarorkestern, kyrkokör, solister Lucia, uppspel på diverse skolors luciatåg. Julavslutning, uppspel på diverse skolors julavslutningar 20 Skolavslutningar medverkande elever Klockargård, Åtterås, Skeppshultsskolan, Klockargårdsskolan, Bureskolan, Nordinskolan, Gullviveskolan och Gyllenforsskolan Januari (2014) 18 GDDC Marschträning i Gislehallen 24 Masterklass med konsertpianisten Thomas Rydfeldt, Gislesalen 30 Pianoafton i Gislesalen 31 Konsert på Borgen med yngre och äldre violinister Februari 2 Drilluppvisning med Musikkåren 22 GDDC Marschträning i Gislehallen 24 Skolkonserter för 6 och 8-åringar, i Konsertsalen med Gislaveds Symfoniorkester, Kammarorkestern, blås elever. Mars 5 Con Brio, Kammarorkestern och Caprice spelar på Rotarys stipendiekonsert i konsertsalen 5 "Musikens vänner", stipendiekonsert - pianoelever 8 Speldag och konsert Konsertsalen. Suzukielever fiol, cello och piano 8 Caprice medverkar på "Klarinett-Frossan" i Borås med soloklarinettisten Ola Persson 8 GDDC Marschträning i Gislehallen 8 Vårsoare i Öreryd 13 BRF Starens årsmöte Gislesalen. Suzukielever fiol och cello 20 Pianoresa till Unga talanger i Göteborg. 21 Skolkonsertturné 4 konserter Sörgårdsskolan och Gullviveskolan. Con Brio och Young Voices 22 Klarinett-dag i Gislaved med alla klarinettelever. Focus på ensemblespel. 24 Pianoelever spelar en konsert på Biblioteket i Smålandsstenar. 26 Musikcafe Burseryd -pianoelever 26 Instrumentdemonstrationskonsert. Stråkorkestern, Finstämmarna Pingstkyrkan Gnosjö. 29 GDDC Musikprogram i Gisleparken 30 GDDC Marschträning i Gislehallen med Jonny Rådén April 2 Onsdagskonsert Gislesalen med Vivace och solister 5 Musik i Bredaryds kyrka med Con Brio och solister 6 Konsert Unga Solister Gislesalen. Kammarorkestern med solister (piano / oboe / violin) 8 Vårsoare i Öreryd, klarinett 23 Stråkfest Torghuset Smålandsstenar Fair Play, Stråkorkestern 26 Musikkåren medverkar Reftele skola Jubileum 25 Lunchkonsert med pianoelever på Borgen 30 Musikkåren valborgsfirande Gäddviken och Smålandstenar

9 Maj 1-4 Musikkåren resa Tyskland 1-2 GDDC Indoor Percussion Europe, Mölnlycke 1 Världsmusikorkester Konsert i Jälluntofta församlingshem 7 Sävsjö, skolkonsert. Resa med Stråkorkestern, Finstämmarna 9 Gitarrfest i Torghuset Smålandsstenar 10 GDDC KTH Quarneval, Stockholm 13 Vårkonsert Konsertsalen. Suzukielever fiol, cello, piano 14 Onsdagskonsert Gislesalen. Vivace och solister 15 ES-Vårkonsert Alla Es lärare /elever inblandad 17 Brasskonsert Gislesalen 17 Stråkdag SPIRA Jönköping. Resa med Kammarorkestern, Con Brio, Fiolsuzukigr. 19 Blåskonsert på Bredaryds dagis 19 Pianocafé. Bernts konditori, Anderstorp 21 Elevkonsert Sörgårdsskolan. Fiol- o pianoelever 21 Musikcafe Elins cafe, Smålandsstenar - pianoelever 23 Skolkonserter Bellmansalen. Con Brio och Vivace 24 GDDC Värnamo, Värnamo Karneval 30 Citytorget, torgspelning, Gisledagarna 30 Slagverksgrupp 1 och 2, Gisledagarna 30 Skye Crofters medverkar på Gisledagar 30 Symphonic Band 30 Pianoelever medverkar på Gisledagarna 30 GDDC Gisledagarna, Invigning 31 Slagverksgrupp 1 och 2, Karnevalståg med SB och SJ 31 GDDC KarnELEValen, Gislaved 31 Musikkåren Gisledagar Juni 5 Musikkåren Studentutsläpp 6 Musikkåren Nationaldagsfirande Reftele 6 GDDC Anderstorp, Nationaldagsfirande 12 Skolavslutning i Anderstorp med klarinettelever 12 Skolavslutningar Elevmedverkan Gyllenfors, Gullvivan, Eken, Sörgården, Villstad, Åtterås, Bureskolan, Klockargårdsskolan, Skeppshultsskolan, Nordinskolan

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

Musikskolan i Laxå hotad. Musik Direkt sid 16-17. Smockan besöker Jönköping. Kritik mot musikhögskolor. Staffan Scheja porträtteras

Musikskolan i Laxå hotad. Musik Direkt sid 16-17. Smockan besöker Jönköping. Kritik mot musikhögskolor. Staffan Scheja porträtteras Musikskolan i Laxå hotad sid 4 Smockan besöker Jönköping sid 7-11 Kulturverket i Umeå sid 14-15 Nr 5 OKT 2006 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Musik Direkt sid 16-17 Kritik mot musikhögskolor

Läs mer

Fokus på Nacka. Smockan besöker Örebro län. Seminarium om notkopiering. Lån för Musikundervisning sid 26-27. Lustfaktor i Jonsered

Fokus på Nacka. Smockan besöker Örebro län. Seminarium om notkopiering. Lån för Musikundervisning sid 26-27. Lustfaktor i Jonsered Fokus på Nacka sid 7-11 Seminarium om notkopiering sid 13-15 Ett steg till Mötesplatser sid 18-21 Nr 2 MAR 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Smockan besöker Örebro län sid 22-25 Lån

Läs mer

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras Fokus på Stockholm sid 3-5 Q-projektet Klas Wounsch sid 6 Datorn som hjälpmedel sid 8-9 Nr 4 SEP 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Länsbevakning Värmland sid 12-14 Nyhet: Läsvärt sid

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007.

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. I ett initialt skede handlade detta projekt om att elever i olika åldrar tillsammans

Läs mer

Jag vill också spela i ensemble!

Jag vill också spela i ensemble! EXAMENSARBETE 2005:02 MUH Jag vill också spela i ensemble! En undersökning om jazz- och rocklärares syn på ensemblespel ERIK GENBERG FREDRIK HALLIN Luleå tekniska universitet MUSIKHÖGSKOLAN I PITEÅ Musikpedagogik

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Ny ledarutbildning. arena för medskapande. 1000 nya platser. Caroline af Ugglas: Livet är ett love game. Ska matcha behoven

Ny ledarutbildning. arena för medskapande. 1000 nya platser. Caroline af Ugglas: Livet är ett love game. Ska matcha behoven nr 1.2015 en tidning från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Caroline af Ugglas: Livet är ett love game Ny ledarutbildning Ska matcha behoven 1000 nya platser Stockholm storsatsar arena för medskapande

Läs mer

Club Frifolk en folkmusikscen för spelmän och publik

Club Frifolk en folkmusikscen för spelmän och publik Club Frifolk en folkmusikscen för spelmän och publik Den världskände violonisten Gilles Apap tillsammans med gruppen Ahlberg Ek & Rosvall på Club Frifolk (Se sid. 7-8) Foto: Magnus Andersson Redaktion:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

NR 2 MAJ 2014. E-tjänster

NR 2 MAJ 2014. E-tjänster NR 2 MAJ 2014 E-tjänster LEDAREN INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK Årets rikskonferens i Skövde samlade rekordmånga deltagare och blev en härlig upplevelse. Du som inte hade tillfälle att vara med, är bara

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

TEMA: TON- GIVANDE. FORSKNING PÅGÅR Om vad som motiverar elever. TREDJE KLOTET FRÅN SOLEN Konsten att bygga ett planetarium

TEMA: TON- GIVANDE. FORSKNING PÅGÅR Om vad som motiverar elever. TREDJE KLOTET FRÅN SOLEN Konsten att bygga ett planetarium # 1 2015 ÅRGÅNG 17 TEMA: TON- GIVANDE FORSKNING PÅGÅR Om vad som motiverar elever TREDJE KLOTET FRÅN SOLEN Konsten att bygga ett planetarium EGENUTVECKLAT SYSTEMSTÖD Balder ska kombinera idéer & teknik

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer