Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger."

Transkript

1 Musikskolans personal fick i år IPads, något som visat sig vara till stor hjälp i undervisningen. Användningen av IPads har förenklat och tillfört flera nya möjligheter, som att enkelt dokumentera eleverna, maila noter och arbetsuppgifter, dela olika pedagogiska lektioner med kollegor och elever och till musiklyssning. Elevtillströmningen till musikskolan har fortsatt varit god. Musikskolan har elever på alla grundskolor i kommunen och har även ett mycket gott samarbete med Gislaveds gymnasium, där flera av musikskolans lärare undervisar eleverna på det estetiska programmet. Detta samarbete är mycket fruktbart, inte minst i konsertsammanhang och i musikskolans orkestrar och ensembler, där dessa med fördel har förstärks av elever från det estetiska programmet. Ett viktigt övergripande mål för musikskolans verksamhet är att eleverna i största möjliga mån skall erbjudas att vara med i någon ensemble eller orkester. Att spela eller sjunga tillsammans ger glädje och tränar samarbetsförmåga, men är också ett viktigt pedagogiskt sätt att få eleverna att bli bättre och därmed nå högre resultat. Samarbetet med grundskolan fungerar bra. Flera lyckade samarbetsprojekt mellan musikskolan och grundskolan har ägt rum. Ett gott samarbete mellan grundskola och musikskola är grunden för att musikskolan skall kunna verka i hela kommunen och därmed ge alla barn möjlighet att få lära sig att sjunga eller att spela ett instrument. Musikskolans aktiva roll i samhället är fortsatt mycket stor. Musikskolans ensembler och grupper har deltagit aktivt i samhällsengagemang som Gisledagarna, marknader, nationaldagsfirande och även mindre konsertverksamheter på caféer, äldreboenden och förskolor. Glädjande nog har året gett stor utdelning i fråga om elever som gått vidare till högre musikutbildningar, något som även fortsättningsvis gör Gislaved känt som en mycket aktiv musikkommun.

2 PIANO Pianoundervisningen under året har som alltid legat på att möta eleverna där de befinner sig och utveckla deras pianospel i den mån som är möjlig för varje individs förutsättningar, förväntningar och spelglädje. Ett extra fokus har legat på de som spelar sitt tredje och fjärde år. Bland annat med en kickoff i början av höstterminen, med ett fyrhändigt projekt, samt en övningstävling med fina resultat under våren. Vi har jobbat med sceniska framföranden i både stora och små sammanhang för att ge så många elever som möjligt chans att uppträda någon gång under året. Utöver det har vi jobbat med måluppfyllelse och betygsättning med pianisterna på estetiska programmet. Vi har förberett elever inför intagningsprov och spelprov för diverse musikhögskolor och folkhögskolor. Vi har under året haft två grupper med pianoelever som spelar enligt suzukimetoden. De har förutom enskild undervisning gruppundervisning varannan vecka. Där tränas de i att framträda genom att vid varje grupptillfälle göra en liten konsert för föräldrar och syskon. Två elever har under året spelat upp för avklarad bok ett och fått diplom. Till hösten räknar vi med att ta in 6 nya suzukielever. Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger. Pianoeleverna fyller en viktig roll i musikskolans pop- och rockensembler, minidrumcorps och Gislaved Drum & Drill Corps. GITARR Gitarr, elgitarr-och elbaspedagogerna har under läsåret upplevt en fortsatt stegrande entusiasm för våra instrument bland våra elever. Få slutar och många nybörjare anmäls. Det är stimulerande att arbeta i medvind, men hela ämnesgruppen gitarrlärare levererar ändå ständigt nya idéer i syfte att utveckla bredden i undervisningen ytterligare. Vår målsättning är att hjälpa var och en att komma så nära deras drömmar/önskningar som möjligt, men också att visa på genrer som vidgar deras musikhorisont. Vi försöker hela tiden utöka spelkontakten med andra instrumentgrupper för att på så vis främja mångfalden och kanske något hjälpa även blås/stråk in i våra musikstilar. Som tidigare år medverkar vi med våra elever vid en mängd olika konserter och evenemang. De yngsta och grönaste nybörjarna har spelat i klassrummet eller för släktingar lite mer informellt, och de allra mest drivna eleverna har kunnat avlyssnas i konsertsalar och radio. Gisledagarna blev en stor framgång med proffsscen och fint väder. Våra rockband fick här det rätta forumet för sin musik. Årets GITARRFEST i Torghuset hade rekordpublik med över trehundra personer, trots konkurerande evenemang för många elever. Genremässigt når vår instrumentgrupp väldigt långt, och det avspeglades denna kväll tydligt i våra elevers entusiasm. Gislaved Guitar Big Band är senaste tillskottet av ensemble där våra instrument ingår. Våra begåvade ungdomar fick gott om utrymme denna kväll att visa sina färdigheter, och föräldrar och anhöriga kunde stolt konstatera att framsteg gjorts även detta läsår.

3 SLAGVERK Allmänt Läsåret har i stora delar liknat föregående år. Tre nya ensembler har sett dagens ljus. Slagverksgrupp 1 bestående av andraårselever på slagverk. Slagverksgrupp 2 bestående av tredjeårselever samt pianoelever på mallet. Dessutom har vi på vårterminen startat upp en ES-slagverksensemble. Aktiviteter Slagverkselever har under året medverkat vid konserter i sina respektive orkestrar. De har varit med i Symphonic Junior, Symphonic Band, Gislaved Drum & Drill Corps, Gislaveds Symfoniorkester och Lilla Storbandet. Utöver detta spelar slagverkarna i olika rockband Mål inför framtiden Inför läsåret startar vi upp ett minidrumcorps som kommer att bestå av elever från 2:a till 4:e spelåret. Pianoelever kommer erbjudas att spela malletinstrument. Vi kommer att repetera en gång i veckan. ES-slagverksensemble kommer att permanentas och ge eleverna tillfälle att spela kammarmusikaliskt i olika konstellationer under året. Gislaved Drum & Drill Corps Ledare: Kent Lindén, Alexander Kroon, Helén Bergenholtz, Cecilia Danielson Repetitionsarbetet har som vanligt fungerat bra, medlemmarna är motiverade med näst intill 100% närvaro. Fikapausen på 15 minuter, samt vår trevliga julfest gör att den sociala samvaron får medlemmarna att trivas tillsammans. Årets musik och dansprogram har utvecklats på ett positivt sätt med ny musik och koreografi, allt enligt medlemmarnas utvärderingar och önskemål. Många föräldrar engagerar sig i de olika kommittéerna vilket kommer medlemmarna tillgodo på ett mycket bra sätt. Aktiviteter Våra spelningar på hemmaplan var som traditionen bjuder bl.a Smålandsstenar marknad, Vårblås och Virvelvindar, Gisledagarna, Karnevalen i Värnamo, KarnELEValen och Nationaldagsfirandet i Anderstorp. Årets utlandsresa gick av stapeln i oktober. Målet var Clonakilty och Cork på Irland. Detta var en festival där vi paraderade och gjorde konserter i såväl Clonakilty som i Cork. Irländarna var väldigt måna om att få visa oss sin kultur vilket resulterade i såväl utflykter till häftiga naturscenerier som konserter med lokala musiker. Vi åkte därifrån med många härliga upplevelser i bagaget. Även i år deltog vi i Indoor Percussion Europé som gick av stapeln den 1-2 mars på Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke. Dag 1 bestod av workshops av mycket kompetenta pedagoger från både Sverige, Holland och Usa. Dag 2 tävlade vi och blev bedömda av 3 utländska domare från Holland samt Belgien där Gislaved Drum & Drill Corps i hård konkurrens kom på 2:a plats i Concert Class. BLÅS Under läsåret 13/14 har blåslärarna varit aktiva i många olika musikaliska projekt. Förutom att ingå i både Västbo Musikår och Gislaveds symfoniorkester, har vi kunnat dela in elever i flera mindre ensembler. Ensemblespel är en väldig viktig del i musikundervisning. Såväl som den musikaliska utmaningen tränar man samarbetsförmåga och självständighet och inte minst social förmåga.

4 Under året har vi haft fyra tvärflöjtsensembler, en klarinettensemble (Caprice) och två brassensembler som har spelat vid samlingar på dagis, elevkonserter på skolor och i samverkan med kyrkan i t.ex Burseryd. Blåsorkestern Symphonic Band med sina 30 musikanter, jobbade under höstterminen för bl.a den stora julkonserten i december. Med fortsatta repetitioner under året imponerade de på många, då ensemblen medverkade på Gisledagarna. På fredagen spelade de på stora scenen, i samarbete med lilla slagverksensemblen och på lördagen gick de, tillsammans med Symphonic Junior och slagverksensemblen, i ett sambatåg genom Gislaveds centrum. Den 4 juni avslutades terminen med en Lisebergsresa. För Symphonic Jr och sina 35 blåselever och en slagverkare, började terminen med ett omfattande projekt tillsammans med kommunens kompanjonklasser. Musikalen Låtbåten framfördes av Symphonic Jr. och 90 sjungande elever från kompanjonklasser årskurs 2 från Eken-, Törås-, och Örerydsskolan. Till hjälp hade vi också ett kompband bestående av lärare från musikskolan. Förutom en timmes repetition hade vi också en gemenskapskväll fredagsmys. Symph. Jr. medverkade vid blåsorkestrarnas årliga julkonsert och en lunchkonsert tillsammans med musikskolans brasselever. Våren avslutades med blåsmusik på Gisledagarna (konsert på fredag och sambatåg på lördag). En stor förändring läsåret var sammanslagningen av Västbo och Gislaveds musikkårer till en stor gemensam musikkår. Musikskolan passade då på att anpassa sin blåsorkesterverksamhet efter detta och det medförde att alla elever från årskurs åtta och uppåt spelar i musikkåren. Det blev en mycket lyckad modell! Både musikaliskt men framför allt gemenskapsmässigt. Det är så mycket roligare att vara delaktig i en verksamhet där man är många och där alla trivs. Många bra konserter och en mycket lyckad utlandsresa till Tyskland hann vi också med. Vi hade i äran att stå som värd för Länsblåsorkestern under hösterminen, Det är ett sammarbetsprojekt mellan länets alla musik/kulturskolor. Det vänder sig till de elever som kommit lite längre på sin musikaliska resa och som här får en möjlighet att spela blåsorkester på lite högre nivå för en dag. Det blev mycket uppskattat och omtyckt. Johanna Andersson (trombon) och Lillemor Gradin har fortsatt med Beatbone projektet. Plasttromboner som väger endast 800 g har varit en mycket bra redskap där elever i årskurs 2 kan lära sig spela trombon (de roliga färgerna inte att förringa!). Brasslärarna har i år testat ett nytt spelmaterial för sina nybörjare, Startklart. Bra enkla melodier med bra komp på tillhörande cd. Alla brassinstrumenten har samma låtar vilket gör det enkelt om man vill spela ihop, vilket vi har tagit fasta på. Ett par gånger under läsåret har de elever som spelar sitt första år redan deltagit i samspel och haft konsert. STRÅK På nytt har vi upplevt ett år fyllt av stråkmusik. Det har varit konserter, resor speldagar mm. med elever individuellt, i ensembler och stråkorkestrar. Stråkverksamhetens stolthet är den breda orkesterverksamheten; vi har fem stråkorkestrar från nybörjarorkestern Fair Play, till Kammarorkestern med elever med siktet inriktat på yrkesstudier. Att vi har en bred verksamhet såg vi bland annat vid Stråkfesten i april där de två yngsta orkestrarna medverkade med fantastiskt resultat till alla anhörigas glädje och stolthet! Att vi har spets i verksamheten ser vi bland annat i alla dem som blir en del i Gislaveds Symfoniorkesters verksamhet, samt i alla dem som i en jämn ström antas till yrkesmusikstudier. Ett ledord i stråkverksamheten är samarbete. Samarbete i positiv anda bedrivs inom stråkarbetslaget, mellan stråk- och andra ämnesgrupper på musikskolan, men också mellan alla musik- och kulturskolor i hela

5 Jönköpings län. Ett sådant stort projekt var Länsstråkdagen på kulturhuset SPIRA i Jönköping den 17 maj där violinister, cellister och kontrabasister träffades i olika konstellationer från kl Dagen utmynnade i en konsert med ca 400 instrumentalister på scenen samtidigt. En stor manifestation! I vår orkesterstege slussar vi eleverna varsamt framåt så att de utvecklas till fina och aktiva musikanter och får samtidigt ett gott kamratskap i den miljön som arbetet kring musiken skapar. Vi ser med stolthet och trygghet fram emot nästa läsår där vi kommer att fortsätta med vår aktiva utåtriktade verksamhet. SÅNG Solosång Eleven har möjlighet att söka en plats på solosång fr.o.m år 7. Eleven har min. undervisning per vecka. Man tränar sin röst med hjälp av individuellt utformade röstövningar för att få en god röstteknik över hela sitt register. Vi arbetar med en blandad repertoar av pop, visor, musikal, jazz och enkla klassiska sånger. Mikrofonteknik ingår också i undervisningen. När rösten fungerar bra så stärks också självkänslan så man gemensamt med andra kan medverka vid olika typer av konserter. Gruppsång Eleven har möjlighet att söka en plats fr.o.m årskurs 4. Gruppen är vanligtvis 2-4 elever min. per vecka. Vi börjar varje lektion med röstvård. Det innebär att vi arbetar med andningsövningar och speciellt utformade röstövningar, som syftar till att ge eleven en god röstteknik. Vi arbetar med en blandad repertoar av visor, pop och enkla klassiska sånger, både på svenska och engelska, där även textförståelsen är viktig. Stämsången finns också med som en viktig del att träna elevens gehör. Dyslektiker kan få god hjälp genom sångträning. Vi gör ett antal konsertframträdanden per läsår, där vi samarbetar med olika instrumentgrupper. Vanligtvis har vi en sångkonsert per termin. Julkonsert med sångare, instrumentalister och kompgrupp månd. 16/ Vårkonsert med sångare och instrumentalister onsd. 21/ Körsång Musikskolans kör Young Voices. Eleverna har möjlighet att få sjunga i kör från årskurs 3. Alla som anmäler sig får möjlighet att delta i körsång. Kören är uppdelad i 2 grupper. Årskurs 4 och 5 tillsammans och årskurs 6 och uppåt. Inför en konsert sjunger vi oftast tillsammans båda grupperna. Varje repetition innehåller röst- och gehörsövningar, unison sång kanonsång eller enkel stämsång. I körsång tränas man att hålla sin egen stämma och lyssna på varandra. Alla är lika viktiga för körens resultat. Det finns också möjlighet att få sjunga solo i sångerna vilket många vill prova på. Detta läsår har vi haft: Lucia på Blomstergården i Gislaved Lucia på Vitsippan i Gislaved Jul och Luciakonsert tillsammans med övriga sångare på musikskolan och ES i konsertsalen. Skolkonsert på Sörgårdsskolan tillsammans med stråkorkestern Con brio. Skolkonsert på Gyllenforsskolan tillsammans med stråkorkestern Con brio. Vår- och sommarkonsert på Gislows dagledigcenter. Vår- och sommarkonsert på Bernts i Gislaved. Sångkonsert i Gislesalen tillsammans med övriga sångare o ES på musikskolan. Vår o sommarkonsert i Folkets hus i Anderstorp. Vår årliga Lisebergsresa fick avsluta vår termin även detta läsår.

6 Skye Crofters Detta läsår fick vi förutom dragspelaren och sångaren Daniel Andersson starta med en helt ny uppställning musikanter. Intresset för att vara med och musicera var stort, och detta året har vår instrumentsättning varit följande: Thin/ low-whistle, tvärflöjt, mandolin, banjo, dragspel, gitarr, kontrabas, violin och resonatorgitarr. Vi har inte använt noter, låtarna har övats in på gehör fras för fras, det är det traditionella tillvägagångssättet att instudera denna typ av musik. Att lära sig låtar på gehör kan för duktiga notläsare te sig som en omväg, men det är ett faktum att man öppnar upp ytterligare en dimension i musiken och kalibrerar örat genom gehörsinlärning. Världsmusikorkester Gislaveds Världsmusikorkester är en ung ensemble med äldre medlemmar. Verksamheten startade i början av förra läsåret och vi valde då att vända oss framför allt till de vuxna musikanter i kommunen som inte passade in i redan etablerade ensembler som till exempel storbandet, musikkåren eller symfoniorkestern. I Gislaveds Världsmusikorkester kan vi anpassa arrangemangen efter medlemmarnas kunskaper och instrument. Under året har tre medlemmar tillkommit. Tillväxten har emellertid hämmats på grund av brist på tillräckligt stora lokaler. Vi hoppas kunna lösa detta till nästa år så att vi kan välkomna fler intresserade. Framförallt är det före detta musikskoleelever (särskilt de som spelat i Skye Crofters) och kunniga folkmusiker från fler kulturer som vi vill kunna bereda plats. Vi har i enlighet med traditionen lärt oss all repertoar på gehör. Medlemmarna har möjlighet att vara delaktiga i det musikaliska arbetet då all arrangering sker i realtid under repetitionerna. Våra nya Ipads har gjort det mycket enkelt att spela in arrangemangen och dela via Soundcloud så att medlemmarna kan öva mer effektivt hemma. Vid läsårets slut gjorde vi även en inspelning i Musikskolans studio. Vi ser tydligt att metodiken fungerar: De medlemmar som nu varit med i två hela år har utvecklats fantastiskt fint, särskilt i melodispelet. Kompanjonundervisning i åk.2. Musikundervisningen syftar till att ge eleverna en grundläggande musikaliska insikter för att kunna bygga vidare och kunna nå målen senare i grundskolan.- Sång och spel i olika former: unison sång, kanon- och växelsång och ensemblespel med olika rytminstrument. Gestaltning av sånger i form av rörelse, rytmer och teckenspråk i vissa fall. Lektionerna innehåller sångträning med både nyare repertoar och de s.k. stamsångerna som knyter an till vardagliga och högtidliga sammanhang (t.ex. nationalsången). Vi går ofta hand i hand med olika ämnen i skolan, (t.ex. läser man om rymden sjunger vi också en del sånger om rymden). Eleven lär sig musiksymboler och musikaliska tecken, noter och paustecken. Danslekar provar vi på där lokaler tillåter, (dvs. där det finns utrymme). Vi spelar på olika rytminstrument vilket alltid är en höjdpunkt. Social samarbetsförmåga tränas genom att ibland uppträda för publik, t.ex. vid Lucia, skolavslutningar och att sjunga på äldreboende mm. Att få sjunga tillsammans som kör och även med små solister och att ibland spela rytminstrument till, är en mycket positiv upplevelse för eleverna. Deras självförtroende stärks genom att få framträda med sånger som de har lärt sej sjunga under året och de känner sånggemenskap och hur fint de låter när alla gör sitt bästa och sjunger tillsammans.

7 Vi har bl.a haft följande projekt o konserter: S. Hestra ka. / Luciafirande Skeppshult, klass 1-3 sjöng på julavslutningen Klockaregårdsskolan, klass 1-3 sjöng på skolavslutningen Skeppshultskolan klass 1-3 sjöng på filmfestival som var anordnad av skolan och även skolavslutningen. Konsertsalen Låtbåten en musikal för barn. Samarbete mellan kompanjonelever på Törås, Eken, Öreryd som sjöng och orkestern Symphonic junior som spelade. Luciasoare i Tyngelvi med Bureskolan. Sångstund med klass i februari. Konsert på Ekbackens äldreboende. Konsert på förskolan i Burseryd. Konsert för förskolan, ett gemensamt projekt Bureskolan klass 0-3 om stenåldern. Sångmedverkan på Bureskolan. September 7 GDDC Smålandsstenar Marknad 22 GDDC Invigning Fegens naturreservat, Sandvik 28 GDDC Invigning allaktivitetshuset, Burseryd Oktober 6 Musik i Villstads kyrka med stråk orkestern Vivace 11 Världsmusikorkester spela Lunchkonsert Gislaveds Konsthall 12 Länsblåsorkester, Gislaved 13 Höstkonsert Musikkåren Konsert för PRO med äldsta flöjtensemblegruppen 14 GDDC Musikfestival Clonakilty, Cork, Irland Skye Crofters spelade på Invigning av väg 27:s nya sträckning. 23 Unga Solister Gislesalen. Kammarorkestern med solister Konsert i Gislaveds kyrka med kammarorkester och pianoelever. November Popkonsert Konsertsalen. Symfoniorkestern, Kammarorkestern 19 Pianoeelever spelar på Ekbackens äldreboende. 20 Andrum, Smålandsstenar kyrka, medverkande elever. 22 Konsert på Klockargårdens servicehus i Anderstorp, klarinett 28 Pianokväll Gislesalen December 2 Konsert på Skattkistans förskola i Reftele, klarinett 2 Julkonsert med alla nybörjare på klarinett 5 Julkonsert med alla blåsorkesterar, brassensembler och Slagverksensembler Flöjtdag med ensemblespel i 4 olika nivåer 7 GDDC Marschträning i Gislehallen 6 Julcafé Konsertsalen. Stråkorkestern, Con Brio, Vivace 8 Julkonsert Musikkåren 9 Konsert på Öreryds dagis, klarinett Flöjtensemble 3 julkonsert i Reftele K:a 9 Julkonsert Gislesalen Suzukielever fiol,cello, piano

8 10 Pianoelever spelar på Mariagården, Smålandsstenar 11 Julkonsert Gnosjö kyrka med Da Capo 12 Musikmedverkan Stipendieutdelning, kommunfullmäktiges julavslutning. 12/13/14 Lucia, uppspel på diverse skolors luciatåg. Julavslutning, uppspelning på diverse skolors julavslutningar 16 Julkonsert med flöjt ensemble och sång elever i konsertsalen. 18 Julkonsert i Gnosjö kyrka. Kammarorkestern, kyrkokör, solister Lucia, uppspel på diverse skolors luciatåg. Julavslutning, uppspel på diverse skolors julavslutningar 20 Skolavslutningar medverkande elever Klockargård, Åtterås, Skeppshultsskolan, Klockargårdsskolan, Bureskolan, Nordinskolan, Gullviveskolan och Gyllenforsskolan Januari (2014) 18 GDDC Marschträning i Gislehallen 24 Masterklass med konsertpianisten Thomas Rydfeldt, Gislesalen 30 Pianoafton i Gislesalen 31 Konsert på Borgen med yngre och äldre violinister Februari 2 Drilluppvisning med Musikkåren 22 GDDC Marschträning i Gislehallen 24 Skolkonserter för 6 och 8-åringar, i Konsertsalen med Gislaveds Symfoniorkester, Kammarorkestern, blås elever. Mars 5 Con Brio, Kammarorkestern och Caprice spelar på Rotarys stipendiekonsert i konsertsalen 5 "Musikens vänner", stipendiekonsert - pianoelever 8 Speldag och konsert Konsertsalen. Suzukielever fiol, cello och piano 8 Caprice medverkar på "Klarinett-Frossan" i Borås med soloklarinettisten Ola Persson 8 GDDC Marschträning i Gislehallen 8 Vårsoare i Öreryd 13 BRF Starens årsmöte Gislesalen. Suzukielever fiol och cello 20 Pianoresa till Unga talanger i Göteborg. 21 Skolkonsertturné 4 konserter Sörgårdsskolan och Gullviveskolan. Con Brio och Young Voices 22 Klarinett-dag i Gislaved med alla klarinettelever. Focus på ensemblespel. 24 Pianoelever spelar en konsert på Biblioteket i Smålandsstenar. 26 Musikcafe Burseryd -pianoelever 26 Instrumentdemonstrationskonsert. Stråkorkestern, Finstämmarna Pingstkyrkan Gnosjö. 29 GDDC Musikprogram i Gisleparken 30 GDDC Marschträning i Gislehallen med Jonny Rådén April 2 Onsdagskonsert Gislesalen med Vivace och solister 5 Musik i Bredaryds kyrka med Con Brio och solister 6 Konsert Unga Solister Gislesalen. Kammarorkestern med solister (piano / oboe / violin) 8 Vårsoare i Öreryd, klarinett 23 Stråkfest Torghuset Smålandsstenar Fair Play, Stråkorkestern 26 Musikkåren medverkar Reftele skola Jubileum 25 Lunchkonsert med pianoelever på Borgen 30 Musikkåren valborgsfirande Gäddviken och Smålandstenar

9 Maj 1-4 Musikkåren resa Tyskland 1-2 GDDC Indoor Percussion Europe, Mölnlycke 1 Världsmusikorkester Konsert i Jälluntofta församlingshem 7 Sävsjö, skolkonsert. Resa med Stråkorkestern, Finstämmarna 9 Gitarrfest i Torghuset Smålandsstenar 10 GDDC KTH Quarneval, Stockholm 13 Vårkonsert Konsertsalen. Suzukielever fiol, cello, piano 14 Onsdagskonsert Gislesalen. Vivace och solister 15 ES-Vårkonsert Alla Es lärare /elever inblandad 17 Brasskonsert Gislesalen 17 Stråkdag SPIRA Jönköping. Resa med Kammarorkestern, Con Brio, Fiolsuzukigr. 19 Blåskonsert på Bredaryds dagis 19 Pianocafé. Bernts konditori, Anderstorp 21 Elevkonsert Sörgårdsskolan. Fiol- o pianoelever 21 Musikcafe Elins cafe, Smålandsstenar - pianoelever 23 Skolkonserter Bellmansalen. Con Brio och Vivace 24 GDDC Värnamo, Värnamo Karneval 30 Citytorget, torgspelning, Gisledagarna 30 Slagverksgrupp 1 och 2, Gisledagarna 30 Skye Crofters medverkar på Gisledagar 30 Symphonic Band 30 Pianoelever medverkar på Gisledagarna 30 GDDC Gisledagarna, Invigning 31 Slagverksgrupp 1 och 2, Karnevalståg med SB och SJ 31 GDDC KarnELEValen, Gislaved 31 Musikkåren Gisledagar Juni 5 Musikkåren Studentutsläpp 6 Musikkåren Nationaldagsfirande Reftele 6 GDDC Anderstorp, Nationaldagsfirande 12 Skolavslutning i Anderstorp med klarinettelever 12 Skolavslutningar Elevmedverkan Gyllenfors, Gullvivan, Eken, Sörgården, Villstad, Åtterås, Bureskolan, Klockargårdsskolan, Skeppshultsskolan, Nordinskolan

Pedagogiskt bokslut 2014-2015 för Blåsinstrument (trä- och bleckblås)

Pedagogiskt bokslut 2014-2015 för Blåsinstrument (trä- och bleckblås) Under året har vi aktivt arbetat med våra två mål; att involvera fler nya grupper i musikskolans verksamhet, samt att ge fler elever i grundskolan möjlighet till kompanjonmusikundervisning. Genom kompanjonmusiken

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor.

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Umeå Musikskolas utåtriktade verksamhet Läsåret 2012-2013 Musikskolans lärare och elever är en viktig del av Umeås kulturliv, och syns ofta

Läs mer

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning Kvalitetsredovisning för Borlänge musikskola läsåret 2009/2010 Förutsättningar Organisation I musikskolan arbetar rektor, assistent och musiklärare. Lärarna är organiserade i arbetslag för stråk, blås,

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans Kulturskolan teater sång musik Kursprogram dans Ett helt hus och alla lärare väntar på dig! Vi är glada att hälsa dig välkommen till Ängelholms Kulturskola. Vi har öppenhet, omtanke och handlingskraft

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 Grundfakta Musikskoleenheten omfattar den kommunala musikskoleverksamheten och Fritidsledarna i Norrtälje stad. Kulturskolan har under läsåret erbjudit musikundervisning

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 Nacka musikskola erbjuder barn och ungdomar en bred musikundervisning med hög kvalitet inom olika musikstilar efter vars och ens intresse, ambition

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Musiklinjen Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Läsåret 2010/2011 Huvudinstrument Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter på sitt huvudinstrument,

Läs mer

Oppet hus special. for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2

Oppet hus special. for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2 Oppet hus special for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2 Alingsas Kulturskola, Esteticum, Rektorsgatan 9A KOMMUN GOR FLERA VAL! Ett gott rad

Läs mer

et är här det börjar!

et är här det börjar! Det är roligt att kunna! Här får Du lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, måla, teckna, och spela teater både i grupp och enskilt. Kulturskolan 60 år Kulturskolan i Huddinge Det är här det börjar!

Läs mer

Kulturskolan LOMMA KOMMUN

Kulturskolan LOMMA KOMMUN Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2012-2013 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Foto: Anna Blindh Carlsson och Christian Almström Söndagen den 18 mars Bjärehovskolan i Bjärred kl 11.00-13.00 Pilängskolan i

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2009/10. Skolenhet: Roslagens kulturskola 1. GRUNDFAKTA 2. UNDERLAG OCH RUTINER

KVALITETSREDOVISNING 2009/10. Skolenhet: Roslagens kulturskola 1. GRUNDFAKTA 2. UNDERLAG OCH RUTINER KVALITETSREDOVISNING Skolenhet: Roslagens kulturskola 1. GRUNDFAKTA Roslagens Kulturskola bedriver musikskoleundervisning i kommunal regi. Enheten har under läsåret erbjudit musikundervisning i hela kommunen

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Bakgrund Skånes Spelmansförbund har med stöd av Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. Extrasatsningar skall genomföras på

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT VIKTORIASKOLAN KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT Strävandemål i förskoleklassen Känna till vanliga barnvisor som används vid våra vanliga högtider Deltaga i gemensam sång, sånglekar Deltaga i olika

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Välkommen till. Musik & Dansskolan

Välkommen till. Musik & Dansskolan Välkommen till Musik & Dansskolan älkommen till usik & Dansskolan i Piteå Musik & Dansskolan är en skola i kommunal regi som är till för dig som vill lära dig spela, sjunga eller dansa. Du kan söka till

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

2012/2013. en helt ny

2012/2013. en helt ny 2012/2013 en helt ny en helt ny På den här sidan brukar jag författa en liten text som på något sätt fångar in vad vår verksamhet står för. De gångna åren har det varit mina egna ord men i år tänker jag

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 15/16

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 15/16 KULTURSKOLAN KURSKATALOG 15/16 VÄLKOMMEN TILL KULTURSKOLAN Kultur kan vara så mycket. Den kan ge självförtroende och samhörighet, beröra och påverka, konsumeras och utövas. Konsten sätter känslor på upplevelser

Läs mer

Kulturskolan Eksjö 15 16

Kulturskolan Eksjö 15 16 Kulturskolan Eksjö PROGRAMKATALOG 2015 2016 ära kulturvän! I alla tider har människor sjungit, dansat, spelat musik och berättat historier för varandra på olika sätt. Att uttrycka sig konstnärligt är ett

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola 2011-2012 Välkommen till musikskolan.se Vi vill inspirera människor att upptäcka och utveckla sin förmåga och glädje i att

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

Maestroakademin Nacka Kommun

Maestroakademin Nacka Kommun Maestroakademin Nacka Kommun Sylvia Olin Tartsay,Värmdö Lennart Wårdh, Stockholm Vecka 10-11 år 2010 Innehållsförteckning VÅGA VISA... 3 FAKTA OM ENHETEN... 4 Typ av skola... 4 Ledning... 4 Organisation...

Läs mer

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag BLECKBLÅSINSTRUMENT Bleckblåsinstrument är ett samlingsnamn på en grupp av musikinstrument som bl.a. består av Valthorn, Trumpet, Trombon, Baryton och Bastuba. De skiljer sig från träblåsinstrument genom

Läs mer

Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster!

Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster! Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster! Hög kvalité och Glädje är Nacka Musikklassers ledord Vår vision är att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin personlighet,

Läs mer

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund Anmäl dig senast 30 april, men vänta inte i onödan! Antalet platser är begränsat. Först till kvarn Snart är det dags! Svenska Missionskyrkans Musikkårer inbjuder till musikläger på Ralingsåsgården den

Läs mer

Välkomna till läsåret 2011/2012 vid Nacka Musikklasser

Välkomna till läsåret 2011/2012 vid Nacka Musikklasser Välkomna till läsåret 2011/2012 vid Nacka Musikklasser Ett särskilt varmt välkommen vill vi hälsa våra nya musikklasselever som genomfört lyckade antagningsprov och som därigenom skapat sig möjlighet att

Läs mer

Aktivitetsredovisning 2008

Aktivitetsredovisning 2008 Bilaga 4.2.2 Aktivitetsredovisning 2008 Datum Aktivitet Typ Egen Typ Lokal Ant.elever Publik Pedagoger 080204 Stage Band MH-vecka MH 23 80 OAH TYE ASL LFH PEK 080207 Musikallinjen Konsert Musikens hus

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2008

KVALITETSREDOVISNING 2008 2009-03-13 Sid 1(7) KVALITETSREDOVISNING 2008 1 Kvalitetsredovisning för 2008 2 Grundfakta Grundkurs år 2-3 (Fränsta år 1-2) ca 190 elever Bedrivs i samarbete med lärare i grundskolan genom kompanjonlärarskap.

Läs mer

Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning?

Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning? Varför slutade du i Kulturskolans musikundervisning? En bilaga med intervjuer Karin Markensten Forskningsenheten K U L T U R - Kulturförvaltningen F Ö R V A L T N I N G E N Foto: Anna Berglund Varför slutade

Läs mer

Välkommen till Suzukivärlden!

Välkommen till Suzukivärlden! 1 Välkommen till Suzukivärlden! Shinichi Suzuki föddes i Nagoya 1898 och dog i Matsumoto 1998. Vi är övertygade om att alla barn är unika och att de alla har potentialen att växa och vandra en väg med

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 13/14

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 13/14 KULTURSKOLAN KURSKATALOG 13/14 VÄLKOMMEN TILL KULTURSKOLAN Hos oss finns möjligheten att göra det omöjliga möjligt, drömmen sann och ge lusten vingar. Toner som sammanfogas och rörelse som uttrycker. Form,

Läs mer

Norrberga Kulturhus Hösten 2013

Norrberga Kulturhus Hösten 2013 Norrberga Kulturhus Hösten 2013 1 Lust mod engagemang! Innehåll 2 Innehåll 3 Välkommen till oss! 4-5 Norra Vätterns Musikskola, barn - ungdom 6 Barnrytmik 7 Bollywood Global Beat- vuxengrupp 8 Vinyasa

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE RockMusikLinjen är en studiemedelsgrundande 1-årig utbildning. Kurstiden är heltid och undervisningen är förlagd till måndagar t. o. m. fredagar. Total kurstid är 34 veckor fördelat på 2 terminer, 30 timmar

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Trombon. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5. Blockflöjt. Fiol. Kontrabas. Cello. Stämskruvar. Huvud. Band. Hals. Kropp. Panflöjt.

Trombon. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5. Blockflöjt. Fiol. Kontrabas. Cello. Stämskruvar. Huvud. Band. Hals. Kropp. Panflöjt. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5 Trumpet Tvärflöjt Fiol Blockflöjt Kontrabas Trombon Valthorn Cello Huvud Stämskruvar Rörblad Hals Band Oboe Kropp Panflöjt Klarinett Gitarr Bastuba Elgitarr Elbas

Läs mer

Musik. årskurs 6 2013

Musik. årskurs 6 2013 Musik årskurs 6 2013 Instrumentkunskap Årskurs 6 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. Ur Musik Falköpings bedömningsmatris

Läs mer

Symfoniorkesterns instrument

Symfoniorkesterns instrument Symfoniorkesterns instrument Stråksektionen: violin (fiol) (First violins, second violins), viola, cello, kontrabas (Double bases). Träblås: Klarinett (Clarinets), flöjt (Flutes), oboe, fagott (bassoons).

Läs mer

Hasselnoten. Ett informationsblad från Hässleholms Musik & Kulturskolas Föräldraförening. Oktober 2008

Hasselnoten. Ett informationsblad från Hässleholms Musik & Kulturskolas Föräldraförening. Oktober 2008 ##3 & 4 Hasselnoten.. Ett informationsblad från Hässleholms Musik & Kulturskolas Föräldraförening Oktober 2008 Många noter att läsa för musiklärare Lars Hedström när det ska ackompanjeras. Foto. Lars Härstedt.

Läs mer

VÄXJÖ KONSERTFÖRENING

VÄXJÖ KONSERTFÖRENING VÄXJÖ KONSERTFÖRENING Foto: Matthew Murphy Program för hösten 2013 Torsdagen den 12 september kl. 19.00 Hyllningar Musica Vitae med Mats Zetterqvist Utvandrarnas Hus Vi inleder säsongen i ett samarbete

Läs mer

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument Instrumentkunskap Inledning - Det finns många olika typer av instrument, och de delas in i grupper utifrån hur man spelar på dem. De olika grupperna kallas för familjer och det är stråkinstrument, knäppta

Läs mer

Föräldraenkät Våren 2012

Föräldraenkät Våren 2012 Föräldraenkät Våren 2012 Genomfördes under mars 2012 Antal svar: 146 Mitt barn är 95 51 flicka pojke Mitt barn är 39 67 32 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år 8 Mitt barn deltar i 131 11 musik bildverkstan

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och

ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och 09Ne Välkomna till höstens estetvecka. Som vanligt stuvar

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen.

I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen. 2014-09-24 I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen. Sound of Stockholm har alltid haft fokus på jämställdhet, så också i år. "Vi ser inga

Läs mer

ORSA KOMMUN KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLAN 2014

ORSA KOMMUN KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLAN 2014 ORSA KOMMUN KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLAN 2014 INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETEN Skolan finns i Orsa centrum. Besöksadress: Skolgatan 14, Gamla Kyrkbyns skola, där musikskolan förfogar över 2 st. plan.

Läs mer

Symfoniorkesterns instrument

Symfoniorkesterns instrument Symfoniorkesterns instrument Inför provet om symfoniorkesterns instrument: Det viktigaste är att du känner igen instrumenten på bild och att du vet till vilken instrumentfamilj de hör. Vill du kunna mer

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner.

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner. Rockmusik Vanliga instrument: Elgitarr, elbas, trumset, synt. Vanligt i musiken: Musiken har ofta både verser och refränger. Det är vanligt med elgitarrsolon i musiken. Musiken låter: Hård, tuff. Den uttrycker

Läs mer

Jr SYBB i Stockholm 30/8-1/9-2013

Jr SYBB i Stockholm 30/8-1/9-2013 Jr SYBB i Stockholm 30/8-1/9-2013 Välkommen till Jr Sybb`s träff i Stockholm 30/8-1/9 2013. Program för helgen: Jr Sybb i Gislaved april 2013 Vi samlas på fredagkvällen på Stockholms central vid 17 tiden

Läs mer

SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL. festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester!

SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL. festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester! SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester! Marinens Musikkår Matilda Hansson & Peter Johansson John Alexander Bauer Hanson Brass Mer information

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Natalia Kremska Foto: Åsa Norrby Usee. Kungl. Musikhögskolan

Natalia Kremska Foto: Åsa Norrby Usee. Kungl. Musikhögskolan Natalia Kremska Foto: Åsa Norrby Usee Kungl. Musikhögskolan Konserter 23 september 2014 23 november 2014 Hösten på Välkommen till ett nytt läsår på! Hösten är sprängfylld med konserter, föreläsningar,

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan 2011/2012

Välkommen till Kulturskolan 2011/2012 Välkommen till Kulturskolan 2011/2012 2 Välkommen till Kulturskolan i Salems kommun! Salems Kulturskola är en fritidsverksamhet för dig som bor i Salem och är mellan 0 och 20 år. Här kan du sjunga, spela

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

"Tänk om alla människor som hade en blockflöjt hemma skulle samlas på Stortorget och spela en enda sång tillsammans. Vilken konsert det skulle blir

Tänk om alla människor som hade en blockflöjt hemma skulle samlas på Stortorget och spela en enda sång tillsammans. Vilken konsert det skulle blir "Tänk om alla människor som hade en blockflöjt hemma skulle samlas på Stortorget och spela en enda sång tillsammans. Vilken konsert det skulle blir Musiklärare Elisabet Hjelm. 88 89 Musiklärare Elisabet

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN 17-18 JUNI 2014 SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN är ett musikläger för barn och unga med syftet att bygga broar mellan kulturer

Läs mer

Välkomna till Hjälmstaskolan - Skolan som möter ett samhälle i förändring

Välkomna till Hjälmstaskolan - Skolan som möter ett samhälle i förändring Välkomna till Hjälmstaskolan - Skolan som möter ett samhälle i förändring Organisation Läsåret 2014/ 2015 Cirka 350 elever skolår F-9, varav 4 stycken 7:or Cirka 44 st personal, varav 28 är lärare 2 arbetslag

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper Instrument Lär om instrument från olika instrumentgrupper Musikinstrument brukar delas in i olika instrumentgrupper beroende på hur ljudet bildas i dem. Vi kommer nu att prata kring och lyssna på instrument

Läs mer

KULTURSKOLAN SÄTER. Alla barn i kommunen ska under sin uppväxt ges möjlighet att. Utvecklas Uppleva Få god bildning i Musik Drama Bild/media Dans

KULTURSKOLAN SÄTER. Alla barn i kommunen ska under sin uppväxt ges möjlighet att. Utvecklas Uppleva Få god bildning i Musik Drama Bild/media Dans KULTURSKOLAN SÄTER Alla barn i kommunen ska under sin uppväxt ges möjlighet att Utvecklas Uppleva Få god bildning i Musik Drama Bild/media Dans Kulturskolan Säter Syfte Kulturskolans i Säter syfte är att

Läs mer

HÖSTPROGRAM 2015. Träffpunkterna i Gislaveds kommun

HÖSTPROGRAM 2015. Träffpunkterna i Gislaveds kommun HÖSTPROGRAM 2015 Träffpunkterna i Gislaveds kommun SÅNG, AKVARELL OCH FIKA I höstens program hittar mängder av inspirerande och trevliga aktiviteter Välj bland marknader, pubaftnar, fester och musik av

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Tim- och kursplan Timplan Fast del (lärarledd undervisning) åk

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Företagets slogan eller motto MUSIK

Företagets slogan eller motto MUSIK Företagets slogan eller motto MUSIK GITARREN HUVUD STÄMSKRUVAR HALS KROPP BAND 1 E 2 A STRÄNGARNAS TONNAMN STALL 3 D 4 G 5 B 6 E ÖPPNA ACKORD PIANO/KEYBOARD Tonernas namn kommer från alfabetets a b c d

Läs mer

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer?

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer? Håkan Sandh projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Box 16344 S-103 26 STOCKHOLM Besöksadress: Nybrokajen 11 +46 708 317 498 hakan.sandh@smok.se www.smok.se 07-10-1707-10-17 Är alla blås- och

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz,

Läs mer

Kursprogram hösten 2014

Kursprogram hösten 2014 Kursprogram hösten 2014 Välkommen till Zwing it Dans- och Musikskola! Vill du uppleva glädje och samhörighet, och ge uttryck för din kreativa och konstnärliga sida? Vill du att din kropp skall bli starkare,

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer