Pedagogiskt bokslut för Blåsinstrument (trä- och bleckblås)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedagogiskt bokslut 2014-2015 för Blåsinstrument (trä- och bleckblås)"

Transkript

1 Under året har vi aktivt arbetat med våra två mål; att involvera fler nya grupper i musikskolans verksamhet, samt att ge fler elever i grundskolan möjlighet till kompanjonmusikundervisning. Genom kompanjonmusiken når vi alla elever i årskurs 2 och har därmed möjlighet att förbereda dem för och inspirera dem till att börja sjunga eller att spela ett instrument. Eftersom bara ett fåtal skolor har kompanjonmusik, har vi under året genomfört ett projekt där vi under några veckor besökt samtliga årskurs 2 i kommunen. Detta musikprojekt har letts av en kompanjonlärare från musikskolan och som extra resurs har två instrumentallärare också varit med under lektionerna. Projektet har varit mycket lyckat och vi har, tror vi genom detta projekt, fortsatt haft en god tillströmning av nya ansökningar till musikskolan. Vi har också upplevt det mycket positivt med ett nära samarbete med skolornas lärare och kunnat inspirera dem till nya musikaliska utmaningar. Projektet nådde sin kulmen i en skolkonsert med Gislaveds Symfoniorkester där alla elever i årskurs 2 deltog. Vi har också ökat samarbetet med skolorna genom ett musikprojekt där några av musikskolans lärare samverkar med fritidshemmen, där eleverna under några veckor kostnadsfritt har fått pröva på att spela ett instrument. Även detta musikprojekt hoppas vi genererar fler och nya elever. Ett annat mål har varit att försöka involvera nya grupper i musikskolans verksamhet. Det har vi gjort genom att ha ett aktivt samarbete med SFI. Under hösten bjöd vi in alla SFI-elever och lärare till ett studiebesök på musikskolan i Gislaved, där vi presenterade vår verksamhet, informerade om hur man ansöker och bjöd på ett smakprov från vår ensembleverksamhet. Musikskolan bedriver alltjämt en aktiv konsertverksamhet i kommunen och även genom våra konsertresor och studiebesök, runt om i Sverige och i Europa. Flera av våra elever har nått fina framgångar genom att vinna olika musiktävlingar och komma in på högre musikutbildningar och därigenom vara goda ambassadörer för Gislaveds kommuns musikliv. Pedagogiskt bokslut för Blåsinstrument (trä- och bleckblås) Här kommer sammanfattning av ett fantastiskt, innehållsrikt och stimulerande "blåsår": Träblås Förutom att medverka vid ett antal konserter i kommunen, både egenarrangerade och i samarbete med kyrkor, ålderdomshem och pensionärsorganisationer, har även klarinettelever varit på konsert med världsklarinettisten Martin Fröst och dessutom fick ensemblegruppen Caprice åka till Stockholm på klarinettfrossa 23-25/1

2 Flöjtisterna fick åka till Jönköpingssymfoniettans proffsflöjtist för att spela masterclasslektioner under hennes ledning, vilket var en rolig och givande upplevelse. Både klarinett- och flöjtelever (flöjtisterna i sammarbete med Värnamo kulturskola) har även haft varsin dag för alla elever i kommunen för att uppleva glädjen att spela tillsammans! Inför nästa läsår vill vi inom träblåset tillsammans med några elever utveckla jazzgenren med improvisationsträning. Bleckblås I år startades en ny brassensemble för elever som har spelat i två år, där slutmålet var att delta i brassbandsfestivalen i Värnamo. Det var mycket stolta elever och lärare som knep en hedrande 4:e plats! Många brasselever medverkade även i lilla brassbandsfestivalen, som i år gick av stapeln i Gislaved. Även i år blev det ett beatboneprojekt för blivande trombonelever på Gullviveskolan där man nådde ut till fler barn än tidigare år. Ett nytt band startades upp i Smålandsstenar (Jannes band) där elever som av olika anledningar inte kan ta sig till Gislaved, kan få förmånen att spela tillsammans. Orkestrar Symphonic band var i år förband till Musikkårens stora höstkonsert och alla tre orkestrarna hade i december sin stora årliga julkonsert tillsammans Symphonic band och Symphonic Junior har varit på varsin resa som i år har gått till Boda Borg och Liseberg Blåsorkestrarna var dessutom flitigt engagerade under Gisledagarna med konserter under fredagen och den svängande sambamarschen under lördagen. Musikkåren har varit väldigt aktiva under det gångna året med många härliga konserter och marscheringar. Pedagogiskt bokslut 2014/15 Gitarr GITARR Vår ämnesgrupp som består av gitarr, elgitarr och elbaspedagoger har liksom tidigare år fokuserat på att tillgodose det mycket stora intresset som finns för våra instrument. Vi anstränger oss att hushålla med arbetstiden genom att noga dela upp kommunens skolor mellan oss för att nå bästa effektivitet i undervisningen. Läraren

3 kan möblera för ett längre arbetspass, och har då mer utrustning och material tillgängligt som eleverna kan prova vid undervisningstillfället. Våra reskostnader minskar och det blir också mindre spilltid. Vår ämnesgrupp har detta år även lagt extra vikt vid konsertsituationen, och har särskilt arbetat med att förbereda eleverna för scen och publik i olika sammanhang. Flera högkvalitativa inspelningar har gjorts i vår studio, och efteråt har vi gemensamt lyssnat och reflekterat över resultatet Nytt pedagogiskt grepp är att än mer använda capo. Då kan eleverna lätt spela med de populära låtarna på t.ex. Spotify. Låtar som de gillar men ofta har tonarter som inte är gitarr-vänliga. Årets Gitarrfest hade åter stor publik ca 290 personer. Genremässigt når vår instrumentgrupp väldigt långt, och det avspeglades denna kväll tydligt i våra elevers entusiasm. Vi visar även upp hela spektrumet av kunnande då nybörjargrupper blandas med de mest drivna gymnasieeleverna samma kväll. Här får de unga gitarristerna den bästa tänkbara inspiration av de äldre eleverna, och anhöriga får också en inblick i utvecklingsskeendet. Liksom tidigare år erbjuder vi en bred paljett av ensembler i musikskolans regi. Undervisningen på huvudinstrumentet är dock fortfarande det primära och tar mest tid i anspråk. Gitarren ger liksom pianot stor tillfredsställelse för eleven när den spelas som soloinstrument i hemmet, och många söker just den formen för sitt utövande. Här försöker vi tillgodose den enskilde elevens önskemål i stor utsträckning. Ämnesgruppen ser som mål att framöver kunna vidmakthålla den kvalitet vi nu har på gitarrundervisningen. Då kan vi alla få ta del av den entusiasm hos våra elever som gör det här yrket till ett privilegium. Förutom alla avslutningar, höst och vår, har många av våra elever framträtt i sina respektive skolor på alla stadier. 15/11 Långaryds förs.hem (Visgrupp)) 22/11 Reftele förs.hem (Visgrupp) 26/12 Ås förs.hem (Visgrupp) 15/12 Hotell Nissastigen (Gitarr/sång) 5/1 Höganloft (Gitarr/sång) 19/1 Torghuset Smst (Gitarr) 21/2 Nordinskolans invigning (Gitarr) 12/3 Öppet hus Musikskolan (flera) 25/3 Rotarys stipendiekonsert (flera) 24/4 Gitarrfesten Smst (flera) 25/4 Hotell Nissastigen (Gitarr/sång) 3/5 Bredaryds kulturdag (Jazzgrupp) 26-27/5 Turne till Göteborg (Gitarrorkester) 29/5 Gisledagar (flera)

4 Pedagogiskt bokslut 2014/15 Skye Crofters Under året har vi, för att hitta det rätta svänget, arbetat med att rytmiskt tajta ihop bandet rytmiskt så mycket som möjligt. Förutom att vi under året övat in ett antal låtar på gehör och efter noter, har tonvikten lagts på rytmiken, tex accenter i kompet som understryker eller kommenterar melodistämman. Förutom att vi vid ett tillfälle i veckan repeterat har följande spelningar genomförts: 18/10 Konsert i Lundåkerskolans aula tillsammans med Gislaveds kammarkör och Gymnasiets Estetkör. 17/12 Spelning på Bernts konditori i Gislaved. 26/2 Underhållning på lärarförbundets årsmöte som hölls på Reftele värdshus. 4/3 Underhållning på Öreryd teaterförenings årsmöte i Valdshult 29/5 Spelning på scenen i Gislaveds centrum, senare på kvällen spelning i Gislesalen. Pedagogiskt bokslut 2014/15 Piano Förutom att vi strävar efter att anpassa pianoundervisningens innehåll efter elevernas förmåga, önskemål och utveckling, har vi under året fokuserat på att ge alla nybörjare möjlighet till samspel i ett projekt med pianoorkester som redovisades på en konsert i Gislesalen i mars. Då fick nybörjarpianisterna möjlighet att spela tillsammans med rockband och slagverksorkester. Vi har också haft ett tätt samarbete med den nystartade ensemblen Gislaved mini Drum Corps, där våra pianoelever som spelat 2-3 år får spela olika malletinstrument. För de äldre pianoeleverna erbjuder vi möjlighet att spela i ensembler som Gislaved Drum Corps, rockband och övriga av musikskolans orkestrar. Ett viktigt mål är att stimulera eleverna att våga uppträda inför publik och vi har därför under året ordnat olika konserttillfällen för att möta elevernas olika behov. Förutom traditionella pianokvällar, har vi också anordnat musikcafeér. Under året har 11 pianoelever spelat enligt suzukimetoden, varav 5 var nyantagning. Suzukieleverna har deltagit i jul- och vårkonsert och spelat på Parkgårdens förskola. Dagtid för barnen och på kvällen för föräldrarna. I mars månad anordnades en speldag med olika innehåll. Bland annat rytmik, musikteori enligt Music mind metoden och spelning i olika konstellationer 4- och 6 händigt. I April månad gjordes en konsert tillsammans med estetiska programmet. Temat var Stjärnfall med utgångspunkt från rondellutsmyckningen vid norra infarten.

5 Suzukieleverna gjorde bilder som de spelade efter. Vi arbetade med dessa bilder på grupplektionerna. Eleverna arbetade utifrån sina tankar om Stjärnfall, rymden, stjärnbild. Vi har också genomfört en studieresa i mars för pianoelever från årskurs 6, till Göteborgs musikhögskola, där eleverna fick besöka projektet Unga talanger med Thomas Rydfäldt, lärare på musikhögskolan. Kalendarium: 16 okt Pianokväll Smålandsstenar 14 dec piano- och flöjtelever på Ekbacken Burseryd 11 Nov Pianoelever på Hagagården 10 Dec Pianokväll Anderstorp 12 mars Öppet hus på musikskolan 25 mars Stipendiekonsert Konsertsalen Pianoelev fick stipendium 25 mars Musikcafé Burseryd 26 mars Spela tillsammans, Gislesalen med Pianoorkester, rockband, Gislaved mini Drum Corps 1 april Pianokväll Gislesalen 15 april pianoelever spelar i Smålandsstenars kyrka 12 maj Suzukigruppernas vårkonsert Konsertsalen 19 maj piano- och flöjtelever på Ekbacken Burseryd 20 maj Musikcafé med pianoelever, Anderstorp 28 maj Musikcafé med pianoelever, Smålandsstenar 29 maj Musikcafé med pianoelever, Gislaved Pedagogiskt bokslut 2014/15 Kompanjonundervisning Musikundervisningen syftar till att ge eleverna en grundläggande musikalisk utbildning i åk 2. Lektionerna innehåller sångträning med nyare repertoar och tradiotionella barnsånger. Vissa elever provar gärna att sjunga solo. Vi sjunger också enkla kanonsånger. Vi jobbar med lyssnings- och gehörsövningar. Vi har också provat på dans- och rörelselekar. Läs- och språkinlärning tränas mycket i samband med sångträning. Social samarbetsförmåga tränas genom att uppträda för publik och göra något tillsammans. Vi har bl.a haft följande projekt o konserter förutom de vanliga musiklektionerna: Skolkonserter för förskolan / lågstadiet / föräldrar. Luciaföreställningar för skolan och föräldrar m.fl. Rymdkonsert Sjungit på äldreboende Skolavslutningar vid jul o sommar

6 Pedagogiskt bokslut 2014/15 Körsång Musikskolans kör Young Voices Eleverna har möjlighet att få sjunga i kör från åk 3. Alla som anmäler sig får möjlighet att börja med körsång. Kören är uppdelad i 2 grupper. Årskurs 3 och 4 tillsammans och årskurs 5 och uppåt. Inför en konsert sjunger vi oftast tillsammans båda grupperna. Varje repetition innehåller röst- och gehörsövningar, unison sång kanonsång eller enkel stämsång. I körsång tränas man att hålla sin egen stämma och lyssna på varandra. Alla är lika viktiga för körens resultat. Det finns också möjlighet att få sjunga solo i sångerna vilket många vill prova på. Under läsåret har vi haft; Höstkonsert på ICA-kvantum i Gislaved. Lucia och Julkonsert i konsertsalen i Gislaved med musikskolans övriga sångare. Lucia och Julkonsert på Blomstergården och Vitsippans äldreboende i Gislaved. Vårens kör och sångkonsert i Gislesalen, Gislaved med musikskolans övriga sång och ES-elever. Körkonsert på Gislows dagledigcentrum. Körkonsert på Bernts konditori i Gislaved. Körkonsert på Gisledagarna i centrum, Gislaved Avslutning på Liseberg Pedagogiskt bokslut 2014/15 Sång Gruppsång Eleven har möjlighet att söka en plats fr.o.m år 4. Gruppen är vanligtvis 2-4 elever min. per vecka. Vi börjar varje lektion med röstvård. Det innebär att vi arbetar med andningsövningar och speciellt utformade röstövningar, som syftar till att ge eleven en god röstteknik. Vi arbetar med en blandad repertoar av visor, pop och enkla klassiska sånger, både på svenska och engelska där även textförståelsen är viktig.stämsången finns också med som en viktig del att träna elevens gehör. Dyslektiker kan få god hjälp genom sångträning. Vi gör ett antal konsertframträdanden per läsår, där vi samarbetar med olika instrumentgrupper. Solosång Eleven har möjlighet att söka en plats på solosång fr.o.m år 7. Eleven har min. undervisning per vecka. Man tränar sin röst med hjälp av individuellt utformade röstövningar för att få en god röstteknik över hela sitt register. Vi arbetar med en blandad repertoar av pop, visor, musikal, jazz och enkla klassiska sånger. Mikrofonteknik ingår också i undervisningen. När rösten fungerar bra så stärks också självkänslan så man gemensamt med andra kan medverka vid olika typer av konserter. Konserter: Vanligtvis har vi en sångkonsert per termin. Jul och Luciakonsert med sångare,instrumentalister och kompgrupp. Vårkonsert med sångare,instrumentalister och kompgrupp.

7 Elever medverkar även vid skolavslutningar. Pedagogiskt bokslut 2014/15 Slagverk Allmänt Läsåret har i stora delar liknat föregående år. Vi har i år startat Gislaved Mini- Drumcorps bestående av 12 slagverks- och 8 pianoelever som har spelat i ca 2-3 år. Aktiviteter Slagverkselever har under året medverkat vid konserter i sina respektive orkestrar. De har varit med i Symphonic Junior, Symphonic Band, Gislaved Drum & Drill Corps, Gislaved Mini-Drumcorps, Estetiska slagverksensemblen, Gislaveds Symfoniorkester och Jazzensemblen. Utöver detta spelar slagverkarna i olika rockband Mål inför framtiden Inför läsåret permanentar vi Gislaved Mini-Drumcorps med fler elever och en bredare repertoar. Vid konserter samarbetar vi med musikskolans drillgrupper. Gislaved Drum & Drill Corps Ledare: Kent Lindén, Alexander Kroon, Helén Bergenholtz, Ann Erlandsson Repetitionsarbetet har som vanligt fungerat bra, medlemmarna är motiverade med näst intill 100% närvaro. Fikapausen på 15 min. samt vår trevliga julfest gör att den sociala samvaron får medlemmarna att trivas tillsammans. Årets musik och dansprogram har utvecklats på ett positivt sätt med ny musik och koreografi, allt enligt medlemmarnas utvärderingar och önskemål. Många föräldrar engagerar sig i de olika kommittéerna vilket kommer medlemmarna tillgodo på ett mycket bra sätt. Aktiviteter Våra spelningar på hemmaplan var som traditionen bjuder bl.a Smålandsstenar marknad, Gisledagarna, Karnevalen i Värnamo, KarnELEValen och Nationaldagsfirandet i Anderstorp. Årets utlandsresa gick av stapeln i oktober. Målet var Köpenhamn, Danmark. Vi gjorde ett par spelningar på Rådhusplatsen med massor av publik och delade filmklipp på nätet. Vi besökte även Tivoli och Den Blå Planet. Även i år deltog vi i Indoor Percussion Europé som gick av stapeln den 7-8 mars på Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke. Dag 1 bestod av workshops av mycket kompetenta pedagoger från både Sverige, Holland och Usa. Dag 2 tävlade vi och blev bedömda

8 av 3 utländska domare från Holland samt Belgien där Gislaved Drum & Drill Corps i hård konkurrens kom på 3:e plats i Concert Class. Kalendarium: 6 sept. GDDC Smålandsstenar Marknad 6 GDDC Trastendagen, Gislaved 20 GDDC Invigning Glashuset, Gislaved 29 GDDC/ES Workshop med Daniel Berg och Anders Åstrand okt GDDC Köpenhamn, Danmark 11 dec Gislaved Mini-Drum och ES slagverk, julkonsert 7-8 mars GDDC Indoor Percussion Europe, Mölnlycke 12 Gislaved Mini-Drum, Öppet Hus Musikskolan 25 ES slagverk, Rotary konsert 26 Gislaved Mini-Drum, ES slagverk, Inspirationsdag pianoelever 30 april GDDC Chalmers Cortégen, Göteborg 27 maj GDDC Invigning Affärsracet, Anderstorp 29 GDDC, Gislaved Mini-Drum, ES slagverk, Gisledagarna 30 GDDC KarnELEValen, Gislaved 30 GDDC Värnamo Karneval 6 GDDC Anderstorp, Nationaldagsfirande Marschträningar i Gislehallen 22 nov GDDC Marschträning i Gislehallen 6 dec. GDDC Marschträning i Gislehallen 24 jan. GDDC Marschträning i Gislehallen 21 feb. GDDC Marschträning i Gislehallen 21 mars GDDC Marschträning i Gislehallen Övningshelg: 18 april GDDC Musikprogram i Gisleparken 19 GDDC Marschträning i BIF-hallen, Burseryd Konsert Parad Samba Pedagogiskt bokslut 2014/15 Stråk Stråkåret 2014/15 vad fort det gick! Fyllt med spel, glädje, konserter och resor. Stråkmusik såväl i orkestrar och ensembler som individuellt. Med konserter på hemmaplan men också på resor. Det finns mycket att nämna och vara glad och stolt över. Låt oss stanna vid två: Först vid undret som sker när nybörjareleven börjar koordinera sin stråkhand med vänsterhandens jobb på greppbrädan och kan handskas med sin Blinka lilla stjärna. Det andra, glädjen man ser hos stråkorkestermusikanterna på resa när konsertprogrammet sitter som gjutet och dessutom känner att spelkompisarna är toppen. Kammarorkestern och Vivace åkte i år på resa till Bjärred och Köpenhamn. I Bjärred gjorde orkestrarna konsert tillsammans med stråkelever där. Allt som allt var där en

9 samlad orkester på 60 personer. EN HÄRLIG STRÅKMANIFESTATION! Vi har nu etablerat kontakt med stråklärarna där och vi tänker fortsätta detta samarbete under nästa läsår på något sätt. Ett av de skarpaste vapnen som finns i pedagogisk verksamhet är kontinuitet. Att vecka efter vecka träffa eleverna på sina individuella lektioner samt orkesterrepetitioner och medvetet och långsiktigt jobba med allt som har med spelet på stråkinstrumentet att göra, det ger resultat! I stråkarbetslaget lägger vi stor vikt vid orkesterspelet och bygger vidare på vår orkestertrappa med fem stråkorkestrar allt ifrån nybörjarorkestern Fair Play, till Kammarorkestern med elever på Högstadiet och Gymnasiet. Här träffas eleverna och interagerar med varandra socialt och spelmässigt. I och med orkesterspelet får ordet kontinuitet en ännu större innebörd! Samarbete är viktigt! Det är en av hemligheterna med stråkarbetslagets framgångsrika arbete där eleverna lär sig spela med kvalité och finess både individuellt och i orkestrarna. Vilket spelår! Vi kan knappt vänta tills nästa! KONSERTKALENDER STRÅK 22/9 Suzukiföreningens årsmöte Suzukigrupperna 8/10 Stråkföreningens årsmöte Con Brio, Stråkorkestern 22/10 Schlagerfestival Gislesalen Kammarorkestern, Vivace 5/11 Konsert för förskolebarn på Suzukigrupperna Parkgårdens förskola, fm 5/11 Konsert för föräldrar på Suzukigrupperna Parkgårdens förskola, på kvällen 15/11 Popkonsert Konsertsalen Symfoniorkestern, Kammarorkestern 1/12 Julkonsert Gislesalen Suzukielever cello, piano 5/12 Julcafé Gislesalen Stråkorkestern, Con Brio, Vivace 10/12 Lucia- och julkonsert Konsertsalen Sångelever, Musikskolans stråkkvartett 15/12 Julkonsert Gislesalen Suzukielever fiol 6/12 Julkonsert Reftele kyrka Kammarorkestern 19/12 Skolavslutningar Åtterås fiol- och celloelever Våren /1 Musikgudstjänst Kulltorps kyrka Äldre Suzukielever fiol 4/2 Unga solister med Kammarorkestern Folkmusikgruppen Filur Gislesalen 19/2 PRO:s årsmöte Torghuset Suzukielever fiol 23/2 GISO skolkonsert Konsertsalen Symfoniorkestern, Kammarorkestern 24/2 I afton dans Gislesalen Con Brio o Vivace 4/3 Betingsspelning Gislesalen Äldre stråkelever 7/3 Speldag Konsertsalen o Musikskolan Piano-, cello- o fiolsuzukigrupper 15/3 Musikgudstjänst Villstad kyrka Kammarorkestern med solister 25/3 Skolkonsert Gnosjö Pingstkyrkan Stråkorkestern med Finstämmarna, Gnosjö 25/3 Musikgudstjänst Gislaveds kyrka Con Brio med solister 25/3 Stipendiekonsert Konsertsalen Stråksolister

10 21/4 Stråkfest Gislesalen Fair Play, Stråkorkestern o Vivace 25/4 GISO konsert Gislesalen Elever från Kammarorkestern tillsammans med Symfoniorkestern 28/4 Stjärnfall Gislesalen Kammarorkestern med ES-elever 6/5 Resa Hillerstorp o Boda Borg Stråkorkestern med Finstämmarna, Gnosjö 8-9/5 Resa Bjärred o Köpenhamn Kammarorkestern o Vivace i samarbete med Lomma/Bjärreds Kulturskola 12/5 Vårsuzukikonsert Konsertsalen Piano-, cello- o fiolsuzukigrupper 13/5 Resa Åtteåsskolan o Liseberg Con Brio 12/6 Skolavslutningar Stråkmedverkan på olika skolor

Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger.

Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger. Musikskolans personal fick i år IPads, något som visat sig vara till stor hjälp i undervisningen. Användningen av IPads har förenklat och tillfört flera nya möjligheter, som att enkelt dokumentera eleverna,

Läs mer

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning Kvalitetsredovisning för Borlänge musikskola läsåret 2009/2010 Förutsättningar Organisation I musikskolan arbetar rektor, assistent och musiklärare. Lärarna är organiserade i arbetslag för stråk, blås,

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 Grundfakta Musikskoleenheten omfattar den kommunala musikskoleverksamheten och Fritidsledarna i Norrtälje stad. Kulturskolan har under läsåret erbjudit musikundervisning

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Musiklinjen Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Läsåret 2010/2011 Huvudinstrument Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter på sitt huvudinstrument,

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Oppet hus special. for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2

Oppet hus special. for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2 Oppet hus special for dig med funktionshinder Tlsdag 23 april 2013 kl. 18.30-20.00 Info kl. 18.30 i kafeet pa plan 2 Alingsas Kulturskola, Esteticum, Rektorsgatan 9A KOMMUN GOR FLERA VAL! Ett gott rad

Läs mer

Kulturskolan Eksjö 15 16

Kulturskolan Eksjö 15 16 Kulturskolan Eksjö PROGRAMKATALOG 2015 2016 ära kulturvän! I alla tider har människor sjungit, dansat, spelat musik och berättat historier för varandra på olika sätt. Att uttrycka sig konstnärligt är ett

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag BLECKBLÅSINSTRUMENT Bleckblåsinstrument är ett samlingsnamn på en grupp av musikinstrument som bl.a. består av Valthorn, Trumpet, Trombon, Baryton och Bastuba. De skiljer sig från träblåsinstrument genom

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 13/14

KULTURSKOLAN KURSKATALOG 13/14 KULTURSKOLAN KURSKATALOG 13/14 VÄLKOMMEN TILL KULTURSKOLAN Hos oss finns möjligheten att göra det omöjliga möjligt, drömmen sann och ge lusten vingar. Toner som sammanfogas och rörelse som uttrycker. Form,

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

RockMusikLinjen MUSIKER LÅTSKRIVARE HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE RockMusikLinjen är en studiemedelsgrundande 1-årig utbildning. Kurstiden är heltid och undervisningen är förlagd till måndagar t. o. m. fredagar. Total kurstid är 34 veckor fördelat på 2 terminer, 30 timmar

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola

Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola Noter, instrument och tillbehör för musikundervisning i klass och kulturskola 2011-2012 Välkommen till musikskolan.se Vi vill inspirera människor att upptäcka och utveckla sin förmåga och glädje i att

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

"Tänk om alla människor som hade en blockflöjt hemma skulle samlas på Stortorget och spela en enda sång tillsammans. Vilken konsert det skulle blir

Tänk om alla människor som hade en blockflöjt hemma skulle samlas på Stortorget och spela en enda sång tillsammans. Vilken konsert det skulle blir "Tänk om alla människor som hade en blockflöjt hemma skulle samlas på Stortorget och spela en enda sång tillsammans. Vilken konsert det skulle blir Musiklärare Elisabet Hjelm. 88 89 Musiklärare Elisabet

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN 17-18 JUNI 2014 SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN är ett musikläger för barn och unga med syftet att bygga broar mellan kulturer

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz,

Läs mer

1 av 2 2009-08-04 12:27

1 av 2 2009-08-04 12:27 Musikern som harpan valde - Kultur - www.st.nu http://st.nu/kultur/1.1229012?m=print 1 av 2 2009-08-04 12:27 Publicerad 29 juli 2009 Textstorlek Park Stickney är turnerande världsartist på harpa, främst

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Julshow 2013 alla 3-6

Julshow 2013 alla 3-6 2013 / 2014 Spela i band åk 4-6 Om du redan spelar något instrument och kan det lite så är det här valet för dig. Tillsammans med Lasse väljer du och resten av bandet ut vilka låtar ni vill spela. Replokalen

Läs mer

I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen.

I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen. 2014-09-24 I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen. Sound of Stockholm har alltid haft fokus på jämställdhet, så också i år. "Vi ser inga

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae. presenterar. Ett samarbetsprojekt för vår tids musik

Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae. presenterar. Ett samarbetsprojekt för vår tids musik Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae presenterar Ett samarbetsprojekt för vår tids musik 1 Den nya musiken en del av vår tid Den nyskapade musiken

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner.

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner. Rockmusik Vanliga instrument: Elgitarr, elbas, trumset, synt. Vanligt i musiken: Musiken har ofta både verser och refränger. Det är vanligt med elgitarrsolon i musiken. Musiken låter: Hård, tuff. Den uttrycker

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

MELLANDAGSREA PÅ KONST

MELLANDAGSREA PÅ KONST Lördag 28/12 Program 12.00 Arrangörerna Sanni Breisch och Emma Weidenhielm hälsar välkomna Bo Nils Sebastian Lindén / Bildkonst DYSTOPI/UTOPI/DJUR/SKOGEN/MÖRKER/ LYCKA/GLÄDJE/SKRÄCK/ HUMOR/VÅLD/ MYSTIK/MÄNNISKOR/MAGI/RÄDSLA/

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine Utbud hösten 2014 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT VIKTORIASKOLAN KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT Strävandemål i förskoleklassen Känna till vanliga barnvisor som används vid våra vanliga högtider Deltaga i gemensam sång, sånglekar Deltaga i olika

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

BAROCKEN ca 1600-1750

BAROCKEN ca 1600-1750 BAROCKEN ca 1600-1750 Ordet barock betyder ungefär befängt eller konstigt. Namnet började användas när barocken var slut som en reaktion på epokens prålighet. * Musiken under barocken hade en tydlig puls

Läs mer

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument Instrumentkunskap Inledning - Det finns många olika typer av instrument, och de delas in i grupper utifrån hur man spelar på dem. De olika grupperna kallas för familjer och det är stråkinstrument, knäppta

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Mangateckning, 9-12 år

Mangateckning, 9-12 år Utbud våren 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Bakgrund Skånes Spelmansförbund har med stöd av Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. Extrasatsningar skall genomföras på

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK

DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK DANS / TEATER / BILD & MEDIA / MUSIK WWW.KULTURSKOLANILAHOLM.SE KÖRVERKSAMHET Vi erbjuder kör till alla elever på Kulturskolan oavsett kurs eller ämne. Inbjudan skickas i samband med antagningsbeskedet.

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Jag har aldrig haft nån plan B

Jag har aldrig haft nån plan B Jag har aldrig haft nån plan B En intervju med Nicke Andersson Som (grundande) medlem av flera välkända band spelar låtskrivaren, sångaren, gitarristen och trummisen Nicke Andersson sedan flera decennier

Läs mer

Musik. årskurs 6 2013

Musik. årskurs 6 2013 Musik årskurs 6 2013 Instrumentkunskap Årskurs 6 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. Ur Musik Falköpings bedömningsmatris

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI EN SKOLA FÖR DIG Svenska Skolan i Nairobi har funnits sedan 1968. Vi har en lång erfarenhet som utlandsskola. Här finns förskola från 1,5 års ålder, förskoleklass och grundskola

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för 2014. Styrelsen för Ängelholms Kvartettsångare får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen har

Läs mer

HÖSTPROGRAM 2015. Träffpunkterna i Gislaveds kommun

HÖSTPROGRAM 2015. Träffpunkterna i Gislaveds kommun HÖSTPROGRAM 2015 Träffpunkterna i Gislaveds kommun SÅNG, AKVARELL OCH FIKA I höstens program hittar mängder av inspirerande och trevliga aktiviteter Välj bland marknader, pubaftnar, fester och musik av

Läs mer

Mirjam Charas Violin Academy

Mirjam Charas Violin Academy Mirjam Charas Violin Academy presenterar H Ö S T L O V S K U R S violin - piano - kreativitet & uttryck för barn och ungdomar mellan 5-15 år 29 oktober - 2 november 2013 Östra flygeln Edsbergs slott, Sollentuna

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

SAREIDAH HILDEBRAND Lämnade den fasta anställningen för att frilansa med anställning i Musikalliansen

SAREIDAH HILDEBRAND Lämnade den fasta anställningen för att frilansa med anställning i Musikalliansen Musikerförbundets medlemstidning #2 2012 KULTURMAGASINET FÖR PROFESSIONELLA MUSIKER OCH ARTISTER SAREIDAH HILDEBRAND Lämnade den fasta anställningen för att frilansa med anställning i Musikalliansen Vi

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Musikalisk specialisering Music Major Kurskod MU2101 Dnr Dnr 156/2007-514 47/2008-514 Beslutsdatum 2008 03 11 Beslutande organ Institutionsstyrelsen för Institutionen

Läs mer

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter Bakgrund Även om man som musikproducent arbetar tillsammans med musiker, arrangörer, tekniker och artister är det inte så ofta man ingår några djupare samarbeten med andra producenter. I samband med den

Läs mer

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin!

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin! Utbud hösten 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Teoriboken praktisk musikteori

Teoriboken praktisk musikteori Teoriboken praktisk musikteori Bli musikant Hasse Nylén, Petra Andersson Ku r s f y r a bli musikant innehållsförteckning Lektion ett Le k t i o n t v å Le k t i o n t r e Le k t i o n f y r a Lektion

Läs mer

Taxor Kultur och fritid 2015

Taxor Kultur och fritid 2015 Taxor Kultur och fritid 2015 Fira bröllop i museet! Lokaler i ungdoms miljöer hyrs inte ut till privata fester. Museet går däremot bra att Alingsås museum boka för bröllop och Plan 1 och 4 i museet: 1

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Ersta Sköndal HSM Göteborg KMH Stockholm Musikhögskolan i Malmö Musikhögskolan i Piteå. KMH Stockholm Kungl. musikhögskolan.

Ersta Sköndal HSM Göteborg KMH Stockholm Musikhögskolan i Malmö Musikhögskolan i Piteå. KMH Stockholm Kungl. musikhögskolan. Skolans namn Utbildning (hp) Ersta Sköndal 1 HSM Göteborg Högskolan för scen och musik KMH Stockholm Kungl. musikhögskolan Musikhögskolan i Malmö vid Lunds universitet Musikhögskolan i Piteå Institutionen

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Välkommen till Suzukivärlden!

Välkommen till Suzukivärlden! 1 Välkommen till Suzukivärlden! Shinichi Suzuki föddes i Nagoya 1898 och dog i Matsumoto 1998. Vi är övertygade om att alla barn är unika och att de alla har potentialen att växa och vandra en väg med

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från västerbergslagens kulturskolenämnd den 21 april 2010, 10-18 är justerat och tillkännagivet genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet från västerbergslagens kulturskolenämnd den 21 april 2010, 10-18 är justerat och tillkännagivet genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Kommunhuset, Smedjebacken Dag och tid Onsdagen den 21 april 2010 kl 13.15--14.40 ande Kjell Stenberg (S), Ludvika, tjänstgörande ersättare Monica Forsgren (S), Smedjebacken

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som Antagningsomgång 2016-01 Behörighetskrav och provbeskrivningar för: Anmälningskod KMH-33000 Masterprogram i dirigering - orkester Grundläggande behörighet (avanc. nivå) Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100]

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper Instrument Lär om instrument från olika instrumentgrupper Musikinstrument brukar delas in i olika instrumentgrupper beroende på hur ljudet bildas i dem. Vi kommer nu att prata kring och lyssna på instrument

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) 2013-10-21 Plats och tid Fegens sammanträdesrum, Södergatan 2,Gislaved, kl 14.00-15.30 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordförande, jäv 45 Ulla Bondéus (M) ersätter Jösta Forslund (M) Björn Olsson

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca 11 000 invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2011

KVALITETSRAPPORT 2011 KVALITETSRAPPORT 2011 Eric Ruuth Kulturhus Sammanfattning Det är nu andra året som vi jobbar med Qualis som verktyg. Det var först 2010 som det fanns en Qualismodell för kulturskolor. Vi har under hösten

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

el sistema hammarkullen DUDAMELS 20 OPUS

el sistema hammarkullen DUDAMELS 20 OPUS DUDAMELS 20 OPUS DRÖM Ett socialt projekt med musikaliska undertoner? Eller ett musikprojekt med sociala övertoner? Med El Sistema i Hammarkullen skrivs ett nytt kapitel svensk musikhistoria. OPUS var

Läs mer