Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet"

Transkript

1 Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Innehåll 1.Välkommen till bostadsrättsförening Vårregnet i Lund Vad är en bostadsrätt?... 2 Föreningsstämma, stadgar, och ditt inflytande Vicevärdskontor, fastighetsskötsel och felanmälan... 3 Felanmälan Avgifter Sophantering och källsortering... 5 Källsorteringen sker enligt följande Kabel-TV och Internet... 7 Digital TV... 7 Betal-TV... 7 Internet Tvättstugor Fritid och service Allmänna ordningsregler - de vanligaste klagomålen Förråd-utrymmen-förvaring Värme, ventilation och fläktar Underhåll-renoveringar-reparationsfond m m Praktiska regler vid renovering av lägenhet/ badrum Renovering av badrum Andrahandsuthyrning-utlåning-nycklar Balkong, markiser och inglasning Försäkringsfrågor samt tips att förebygga skador Badrummets skick Försäljning och avflyttning

2 1.Välkommen till bostadsrättsförening Vårregnet i Lund Våra fastigheter byggdes i mitten på 60-talet som en del av Klostergården i södra Lund. Hela området kom att präglas av en väl genomtänkt arkitektur, med kvaliteter som uppskattats alltmer på senare tid. Vår förening omfattar två gårdar, Sunnanväg 18 & Vårvädersvägen 4. Vi förvaltar 326 lägenheter och ett 20-tal kontors/ verksamhetslokaler samt parkeringsplatser både utomhus och i parkeringshus. Lägenheterna är välplanerade och ljusa, och höghusen med sina stora balkonger (upp till 8 meter långa!) har en fantastisk utsikt ut mot Lundaslätten och Öresundsområdet. Helt inbyggda gårdar ger en skyddad och lummig lekmiljö. Våra närmaste grannar är bostadsrättsföreningen Ljungelden med tre gårdar öster om oss och bostadsrättsföreningen Vårvinden (i dagligt tal kallat Socionomhuset) sydväst om oss. Hela området anses mycket lugnt och trivsamt att bo i. Naturen har man alldeles inpå med Höjeå, koloniområden och S:t Lars-parken. Alldeles intill ligger också Källbybadet (Lunds utomhusbad), mycket bekvämt i sommarens hetta! Grundskola, dagis och fritids finns ett par hundra meter bort liksom Klostergårdens lilla centrum med kyrka, bibliotek, affärer, konditori och pizzeria. Längre in mot Lunds centrum ligger Färs- och Frosta Sparbankarena med handboll på högsta nivå, ishall samt andra kulturarrangemang, Klostergårdens idrottsplats, Högevallsbadet samt Stadsparken. Lunds centrum ligger inom promenad- och cykelavstånd med trafiksäkra cykeloch gångstråk förbi Högevallsbadet och Stadsparken eller via Stora Södergatan.. 2. Vad är en bostadsrätt? Bostadsrätten I en bostadsrätt är man delägare och medlem i bostadsrättsföreningen, Man äger en viss andel av vår förening, baserad på lägenhetens storlek. Till varje medlemskap följer också nyttjanderätten till en viss lägenhet, dvs. man har rätt att bo i sin lägenhet. Det är det som menas med bostadsrätt, dvs man är delägare och medlem i en bostadsrättsförening. HSB:s roll Det är vi själva som äger våra hus, och det är vi själva, vår styrelse och vår personal som ansvarar för all skötsel och ekonomi. Men samtidigt är vi medlemmar i HSB Skåne, en regional HSB-förening. De hjälper oss bl a med hyreshantering, ekonomisk redovisning och bokslut. 2

3 Föreningsstämma, stadgar, och ditt inflytande Stadgarna Föreningens stadgar, som är likartade för alla HSB:s bostadsrättsföreningar, utgår från Bostadsrättslagen. Stadgarna, som reglerar föreningens arbete, styrelsens ansvar och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, kan fås på fastighetskontoret. Föreningsstämma Föreningsstämma ska hållas årligen senast 30 juni. Då gör styrelsen en sammanfattning av det gångna året, presenterar bokslut samt planer för kommande års verksamhet. Stämman fastställer föregående års verksamhet och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Vid mötet väljs också en ny styrelse. Alla lägenhetsinnehavare (medlemmar) är välkomna, med resp sambo eller motsvarande, och kan då framföra synpunkter och kommentarer. Varje lägenhet har dock bara en röst vid omröstningar (även om flera äger lägenheten). Val av styrelse Eftersom styrelseledamöterna i regel väljs för en period av två år är det bara halva styrelsen som väljs varje år. Valberedningen presenterar vilka förslag som inkommit. Val förrättas med acklamation eller sluten omröstning. Är du själv intresserad av att arbeta i föreningen, eller vill föreslå någon, ta då i god tid före årsstämman kontakt med vicevärd eller valberedningen (senast under februari månad). Val av valberedning Ledamöter i valberedningen väljs varje år och kan föreslås direkt på stämman. Motioner Till stämman kan man lämna in s k motioner om det är något man tycker är angeläget inom föreningen och som man vill få beslutat av stämman. Motioner måste dock lämnas in i god tid, senast den sista februari enligt stadgarna, för att styrelsen ska hinna behandla dem innan föreningsstämman. Vart vänder jag mig? Har du frågor så vänd dig först till vicevärd, fastighets-skötare eller någon styrelsemedlem. Det arrangeras även medlemsmöten där frågor och synpunkter kan tas upp. Du kan också skriva till styrelsen om du vill ha en mer formell behandling av ditt ärende. Och sedan kan man, som nämnts ovan, även skriva motioner som behandlas på föreningsstämman. 3. Vicevärdskontor, fastighetsskötsel och felanmälan Vicevärd: Owe Voss är vår vicevärd. Vicevärden är heltidsanställd och sköter det löpande kontorsarbetet samt drift och underhållsplanering. Vicevärden är även arbetsledare för våra vaktmästare. Kontakt med vicevärd Vid medlemsfrågor, uthyrning av garage-, p-platser och abonnemang av gym, bokning av gästrum, festlokal och hobbyrum, uttag ur lägenhetens fond för inre underhåll samt andra 3

4 allmänna frågor och eventuella klagomål ska ni kontakta vicevärden på fastighetskontoret som finns på Sunnanväg 18 K (mitt emot tvättstugan). Öppettider är måndag till fredag kl 08:00-09:00 samt onsdag kväll kl 16:00-19:00. (Under semesterperioder reducerade öppettider enligt anslag på dörren) Telefon: , (telefonsvarare övrig tid) E-post: Fastighetsskötsel Anders Bondesson och Thomas Cogias är heltidsanställda fastighetsskötare och sköter fastigheterna, värme, ventilation, V/A, sophantering och trädgård samt felanmälan. Felanmälan Vänd dig alltid direkt till fastighetsskötarna när något fel uppstår eller när du behöver hjälp. Fastighetsskötarna kan nås genom: Brevlåda utanför dörren på Sunnanväg 18 F (låghusets korridor) eller telefon Tala in namn, ärende och telefonnummer på telefonsvararen så blir du kontaktad senare eller använd deras E-post på adressen: Hissfel ska under icke arbetstid anmälas direkt till Otis på telnr Vid allvarliga tillbud kvällar och helger kan vicevärd kontaktas på telefon: Obs! endast i nödfall! Owe Voss eller fastighetsskötarna Anders Bondesson , Thomas Cogias Vid akuta vatten eller avloppsproblem: Om ingen av ovanstående anträffas, ring HMH Rör Avgifter Avgift, avierna Hyresavierna kommer kvartalsvis och delas ut i mitten av månaden före nästkommande kvartal. Månadsavgiften, som den egentligen heter, ska betalas i förskott senast före månadsskiftet. Observera att samma regler gäller som för vanliga hyreslägenheter: betalas inte avgiften i tid krävs du på inkassoavgift och kan i förlängningen bli uppsagd från lägenheten. Får du problem att betala avgiften i tid bör du kontakta vicevärden i god tid före sista inbetalningsdag. Hyresavier och betalningar hanteras av HSB Skåne, telefon Betalar du via internet måste du ange det långa referensnummer som finns på hyresavin. Bankgiro

5 Autogiro Du kan få avgiften automatiskt betald från ditt bankkonto varje månad. Kontakta HSB Skåne (HSB växel). Avisering Om du vill kan du få hyresavierna skickade till annan adress. Det kallas avisering, kostar 10:- /mån, och beställs hos HSB Skåne Behöver du göra en egen eller annorlunda inbetalning utan den förtryckta avin ska det göras till bankgiro Ange då lägenhetsnummer (123-0xxx), vad betalningen avser och ditt namn. (Lägenhet 411 har exempelvis lägenhetsnummer ) E faktura E-faktura (tidigare även kallat E-giro) är ett system för elektroniska fakturor i Sverige som till skillnad från autogiro, som i själva verket är en fullmakt att dra pengar från ett konto, ger betalaren kontroll att godkänna en betalning av en faktura innan pengarna dras från hans eller hennes bankkonto. Fakturan presenteras elektroniskt i internetbanken och efter godkännande från kontoinnehavaren görs betalningen automatiskt på förfallodagen. I den meningen är e- fakturan egentligen ett vilande betalningsuppdrag placerat i en bank. Vissa av bankerna har också stöd för automatisk betalning, vilket innebär att kunden, gällande företag som erbjuder e-faktura, kan välja om betalningen ska göras automatiskt eller manuellt. Värmeavgift Uppvärmningen av våra lägenheter betalas med en särskild värmeavgift som redovisas separat på hyresavin. Elavgift Alla lägenheter och lokaler får sin el via föreningen, s k kollektiv el. Något el-abonnemang behöver alltså inte tecknas. Alla betalar efter sin egen förbrukning. Vi läser av alla lägenhetsmätarna i november varje år och fastställer då varje lägenhetsavgift för nästkommande år. Avgiften grundar sig på föregående års förbrukning och är ett kalkylpris. Vid lägenhets-överlåtelse fortsätter elavgiften att gälla året ut eller tills ny avläsning görs. P-avgifter mm Om du hyr parkeringsplats, garageplats, ett mindre extra förråd eller har abonnemang på gymmet finns denna avgift också med på hyresavin. 5. Sophantering och källsortering Sopnedkasten ska endast användas för restavfall (småskräp, kuvert, frigolit i småbitar etc) väl paketerat. Allt annat ska källsorteras. Vår källsortering är väl utvecklad och finns på Vårvädersvägen 4 K och Sunnanväg 18 L. Öppet dagligen kl Matavfall lämnas på bottenvåningen i soprum för respektive trapphus i avsett kärl. För grovsopor finns särskild container söder om Sunnanväg. Entrényckel passar till låset i denna container. 5

6 Källsorteringen sker enligt följande Returpapper Tidningar, reklam, kataloger. EJ kartong, kuvert, pappkassar eller presentpapper! Kartong Förpackningar av kartong eller kartong/plast, pappkassar, presentpapper. EJ frigolit! Allt måste vikas ihop eller plattas till! Alltför stora wellpappskartonger måste kastas i grovsopcontainern. Glas Skilj på färgat och ofärgat glas. Ta av kapsyler, korkar och lock. Skölj rent. EJ fönsterglas, porslin, speglar, keramik. Metall Rensköljda konservburkar, ölburkar, folieformar, plåtlock, etc. Inga andra metallföremål, dessa ska till grovsopcontainern istället! Plast Rensköljda plastflaskor, plastburkar, plastfilm, mjukplast och förpackningar av hårdplast. EJ skumplast, frigolit. EJ blomlådor, leksaker, etc. Batterier Batteriholken. Glödlampor, lysrör och kompaktlampor Sorteras i speciella behållare. Elektriska apparater, elektronik Alla apparater, stora som små, allt med sladd eller batteri, lamparmaturer. Små apparater, el-prylar och smådatorer läggs i elektroniktunnan. TV-apparater, spisar, kylskåp, större datorer etc lämnas till fastighetsskötarna. Grovsopor I en låst container nere vid gästparkeringen kan du slänga stora kartonger, frigolit, säckar med skräp och annat brännbart. EJ elektronik! Din fastighetsnyckel passar till hänglåset. Stora skrotföremål (badkar, cyklar) ska dock ställas utanför. Om man slänger elektriskt avfall i grovsoporna utgår det böter på 1000:- per tillfälle, en avgift som vi alla får betala via våra avgifter i långa loppet. Miljöfarligt avfall Lösningsmedel, färgrester, nagellack, tomma sprayburkar, kemikalier etc lämnas i särskilt skåp i återvinningsrummet väl sorterat enligt anvisningar på skåpet. Större förpackningar lämnas direkt till kommunal återvinningsstation. Textiler kläder mm Numera finns också möjlighet att lämna överblivna textiler, läder, skor m m oavsett skick i avsedda kärl i käll-sorteringsrummen. 6

7 Matavfall Matavfall insamlas och hanteras i bruna påsar från Lunds Renhållningsverk som kan hämtas i källsorteringsrummen. Dessa lämnas i avsedda sopkärl på bottenvåningen i soprum för respektive trapphus. Restavfall Allt som inte kan återvinnas enligt ovan utom miljöfarligt avfall är restavfall och lämnas väl paketerat i våra sopnedkast. Större saker ska slängas i containern vid gästparkeringen. 6. Kabel-TV och Internet Alla lägenheter är anslutna till Com Hem kabel-tv och alla lägenheter har tillgång till grundutbudet (se nedan). Bredvid TV-uttaget finns även ett radiouttag för anslutning av radio eller stereo och ett uttag för Com Hems bredband. Så här ser Com Hems grundutbud ut för tillfället: Kanal Frekvens SVT 1 * VHF 5 SVT 2 * VHF 7 TV 4 * VHF 11 Lokalkanal S 11 TV 3 S 12 Kanal 5 S 16 TV 4 Sport S 15 TV11 S 17 TV 6 * S 14 Kanal 9 S 36 Kunskapskanalen * S 13 SVT barn / SVT24 * S 18 TV 8 K 57 Dansk DR 1 VHF 6 Dansk TV 2 VHF 8 SJUAN VHF 12 Tv 10 Sportkanal VHF 9 * Sänds parallellt analogt och digitalt Digital TV Com Hems grundutbud utsänds inom föreningens fastigheter analogt och kan ses på äldre analoga TV-mottagare. Parallellt finns även digital sändning för vissa kanaler. För vidare information hänvisas till Com Hem. Betal-TV Du som är intresserad kan därutöver skaffa en digital TV-box (dekoder) och abonnera på ytterligare kanaler, s k Betal-TV. Förutom många TV-kanaler innefattas även musikkanaler och andra tjänster. För mer information ring Com Hem tfn eller titta på informationskanalen TV9. 7

8 Fel på TV:n eller problem med sändning? Kolla med din granne! Då vet du om det är fel på TV-signalen eller bara fel på din egen TV-apparat. Ibland kan det vara anslutningssladden som är dålig. Har även din granne samma problem brukar felet ligga hos Com Hem. Ring felanmälan Då får du också veta om det föreligger något allmänt fel i Lund. Det kan också vara något tekniskt fel på just vårt fastighetsnät, och då måste också Com Hem kontaktas, se telnr ovan. Internet Alla lägenheter har ett bredbandsuttag uppsatt, vanligtvis i hallen, och de flesta är även anslutna till Bredbandsbolaget. Kolla med tidigare ägare vid överlåtelsen. Föreningen är kollektivt ansluten och månadsavgiften ingår i hyran. Medlemmar i lägenheter som inte är anslutna men som vill ansluta sig med fast förbindelse till internet ska kontakta Bredbandsbolaget på tel för inkoppling mot en avgift. Inkopplingsavgiften är en engångskostnad på ca 420:- (febr 2008). 7. Tvättstugor Varje gård har sina egna tvättstugor på Vårvädersvägen 4 I och Sunnanväg 18 K. Det finns 3 tvättstugor med 2 maskiner i varje, plus en tvättstuga med en stor grovtvättmaskin avsedd för bl a mattor på varje gård. All tvättning är gratis. Tvättpass och bokning Varje lägenhet får boka ETT tillfälle åt gången. Bokningen består av max 4 pass vid ett tillfälle, ex. en tvättstuga 4 pass eller 2 tvättstugor 2 samtidiga pass. Varje lägenhet får boka ETT tillfälle åt gången av mattvätten, max 4 pass. En bokningsnotering ska innehålla tvättpass, namn, adress och telefonnummer TYDLIGT SKRIVET på rätt plats i liggaren. Det ska se ut så här: Bokningarna ska följa passen A-K, inga hemmasnickrade pass! Dock kan man notera om man kommer senare till passet för att inte förlora det. Har du inte kommit 30 minuter efter att passet startat kan du förlora ditt pass. Någon annan kan då boka det men måste förstås anteckna sig. 8

9 Efter tvättning ska tvättstugan städas! Torka av maskiner, töm luddfilter och torka golvet! Tömning och rensning av filter i torktumlare och utlopp till avloppsbrunn ingår också i städningen.. När du tar ut lådan i torktumlaren för att tömma luddet, glöm ej att med borsten också ta bort allt ludd som samlas bakom denna låda! Glöm inte stänga fönstren! Man får inte vistas i tvättstugorna efter av hänsyn till grannarna ovanpå. Mjukt vatten Observera att vi i Lund har mjukt vatten. Dosera tvättmedlet därefter! Mattpiskning Mattpiskningsställ finns utanför gaveln 4 K och 18 K. 8. Fritid och service Fritids- och serviceverksamhet är en viktig del av föreningens verksamhet som är inskriven i stadgarna. Förenings- och festlokal Föreningen har en festlokal i anslutning till vicevärdskontoret, Sunnanväg 18 K. Lokalen får disponeras av medlemmar för föreningsmöten och aktiviteter men kan även lånas för privata fester mot avgift. Kostnad :- beroende på hyrtid. Lokalen kan bokas högst ett år i förväg. Kontakta fastighetskontoret för mer information och bokning. Föreningsgym På Sunnanväg 18 E finns ett modernt gym till medlemmarnas förfogande. Abonnemang tecknas kvartalsvis, avgiften betalas via hyresavin. Kontakta fastighetskontoret för mer information och abonnemang. Kostnaden är 75:-/månad och lägenhet. Gästrum Våra gästrum kan disponeras av medlemmar för släkt och nära vänner. Rummen har 4 resp 5 sängplatser. Rummen kan bokas för högst en vecka och högst 6 månader i förväg. Rum utan dusch kostar 130:-/natt, rum med dusch kostar 250 kr/natt. Kontakta fastighetskontoret för mer information och bokning. Kulturgrupp En kulturgrupp finns inom föreningen. Den arrangerar populära teaterresor, utflykter och andra aktiviteter i samarbete med vår grannförening Vårvinden. 9

10 Återbruksrum Innan du slänger något som är helt och fortfarande kan ha en funktion för någon annan så lämna ner det till vårt återbruksrum. Vi tar inte emot möbler eller kläder. Lokalen ligger på Vårvädersvägen 4 D och har öppet enligt anslag. Det är dessutom fritt fram att själv fynda bland nerlämnade saker. Allt är gratis. Bordtennis Ett bordtennisbord är uppsatt i rummet intill tvättstugan 18 K. Det är bara att gå dit och spela eller boka tid i förväg. Alla lägenhetsnycklar passar till ytterdörren. Lån av bord och stolar Föreningen har några extra bord och stolar som enligt vissa villkor kan lånas hem för speciella tillfällen. Dessa finns uppställda i pingisrummet Sunnanväg 18 K och kan bokas hos vicevärden. 9. Allmänna ordningsregler - de vanligaste klagomålen Störande arbeten Störande arbeten är förbjudet söndagar och helgdagar samt vardagar före kl och efter kl (lördagar före kl och efter kl 17.00) Bilning, borrning och spikning i väggar och golv är mycket störande i våra betonghus och måste begränsas så långt det är möjligt samt förläggas till måndag fredag kl Vid borrning i betongväggarna kan du låna borrhammare typ Hilti hos fastighetsskötarna, vanlig slagborrmaskin klarar inte våra väggar då betongen är väldigt hård. Vid bilning/slipning i väggar eller golv, t ex vid byte av golvbrunn, slipning av parkett, förvarna alltid grannar i lägenheterna både under, över och vid sidan om i god tid, gärna 2-3 dagar innan arbetet påbörjas. Varningsmeddelande ska sättas upp i trappan och innehålla bedömd tid för renoveringen samt namn och telefonnummer till ansvarig arbetsledare. Blankett finns att hämta hos vicevärden. Ta hänsyn till grannarna efter Tänk på dina grannar, som kanske lägger sig tidigare än du. Spela inte hög musik eller instrument efter Använd ej heller tvättmaskin etc efter detta klockslag. Tänker du ordna fest bör du/ni förvarna grannarna. Dämpa festen efter Tänk också på att en fest på balkongen hörs i hela kvarteret och att vad gäller musik det är basljudet som är det mest genomträngande. Cyklar Cykelåkning är ej tillåten i pergolor och inne på gårdarna (småbarn undantaget). Cykelparkering inne i entréer och korridorer är ej tillåtet, använd befintliga cykelförråd och cykelställ. 10

11 Bilar Parkering på gångar och utanför portar är ej tillåtet. Undantag endast i samband med i- och urlastning eller handikapptransporter (max 5 min). Finns tillfälligt behov för t ex flyttning eller hantverkares fordon vid renovering kan särskilt parkeringstillstånd erhållas på Vicevärdskontoret. Hundar och katter Hundar ska hållas kopplade och får inte rastas på föreningens gräsmattor. Särskild hundrastgård finns på södra sidan av Sunnanväg. Katter får inte gå lösa inne på gårdarna så att de kan förorena. Tänk på barnens lekplatser! Tvättstugan Alla måste städa efter sig, vilket bl a innebär sopning och avtorkning av tvättmaskiner och golv. Balkongerna Tänk på att du antagligen har en eller flera grannar under dig. Har du skräpigt på din balkong kan skräpet blåsa ner till din granne. Av samma anledning är det inte tillåtet att skaka eller piska mattor där eller använda tändvätska och kolgrillar. Rökning och fimpar Rökning och fimpning i entréer, korridorer och hissar är naturligtvis förbjudet. Kasta inte ut fimpar från balkongen. Fågelmatning Det är inte tillåtet att mata fåglar på eller från balkongen, ej heller på innergården. Detta kan utvecklas till en sanitär olägenhet för övriga boende. 10. Förråd-utrymmen-förvaring Källarförråd Till varje lägenhet hör ett källarförråd på ca 2-4 m 2 beroende på lägenhetens storlek. Förvara ej känsliga, värdefulla eller brandfarliga föremål där. Matkällare Vissa lägenheter har ett litet matkällarförråd, en nätbur, i ett låst utrymme i källaren. Dessa matkällare disponeras tillsvidare av lägenhetsinnehavaren men får ej överlämnas vid överlåtelse av lägenheten. Övriga förråd och lokaler Föreningen har några extra förrådsutrymmen och lokaler av olika storlek för uthyrning. Kontakta vicevärden om du har frågor. Cykelförråd Det finns ett antal gemensamma cykelrum, cykelgarage och cykelskjul i varierande storlek. 11

12 Barnvagnsrum För barnvagnar, sittvagnar, barncyklar och rollatorer finns särskilda barnvagnsrum i anslutning till entréerna. Trapphusen Det får inte förvaras någonting i trapphusen som kan hindra utrymning vid t ex brand. Barnvagnar och rollatorer ska förvaras i avsedda utrymmen. 11. Värme, ventilation och fläktar Ventilationen i våra hus bygger på mekanisk till- och frånluft. Förvärmd friskluft blåses in i lägenheterna via ventiler i alla rum. Samtidigt sugs luften ut genom frånluftsventilerna som sitter i kök, badrum och gästtoaletter. Försök inte sätta igen tilluftsventilerna, det är därifrån friskluften och en del av värmen kommer! Merparten av värmen kommer dock från radiatorerna (elementen). Köksventilationen sker via en särskild köksfläkt. Det är viktigt att diska/rengöra filtren i köksfläkten regelbundet. Vid normal användning bör de rengöras en gång per månad. Fläkten får ej bytas utan föreningens godkännande då den ska fungera tillsammans med våra centrala fläktsystem. Endast ett begränsat antal fabrikat och fläkttyper är godkända att monteras i köket. Kontakta därför Vicevärdskontoret innan du själv köper eller installerar någon ventilationsutrustning. Tillsyn av vår ventilation görs fortlöpande. Översyn genom obligatorisk ventilationskontroll (OVK) görs vart 3:e år. Har du problem med ventilationen i din lägenhet, kontakta fastighetsskötarna eller vicevärden. Temperaturen Föreningen har bestämt att innertemperaturen i lägenheterna ska hållas kring 22 grader. Samtliga lägenheter har termostatventiler på elementen. Dessa reglerar värmen och ska ställas in på den temperatur som eftersträvas. Inställning 2 = 18 grader, 3 = 21 grader,+ och vrider man den längst åt höger så är det max 22,5 grader. Termostaten kan ställas in på vilken temperatur som önskas. Den reglerar värmen till elementet efter den temperatur som finns i rummet och elementet ska vara kallt då rumstemperaturen överstiger 22 grader. Det är viktigt att termostaten sitter fritt så att den mäter rumstemperaturen. Gardiner eller möbler nära intill termostaten kan göra att den ger lägre värme till radiatorn än önskvärt. Upplever du att temperaturen är för låg eller att det finns besvärande drag i din lägenhet så kontakta fastighetsskötarna. Temperaturen mäts mitt i rummet eller på innerväggarna. Tänk på att vanliga hushållstermometrar ofta är svåravlästa och inte särskilt tillförlitliga. 12

13 12. Underhåll-renoveringar-reparationsfond m m Lägenhetens underhåll Ansvaret för lägenheten vilar i huvudsak på bostadsrättshavaren = medlemmen. Denne har huvudansvaret för att lägenheten hålls i gott skick och inte innebär olägenhet för föreningen eller övriga medlemmar. Medlemmens ansvar Medlemmens ansvar omfattar följande: Väggar, tak och golv, även innerväggar. Dörrar, garderober, köksinredning och köksutrustning. Badrumsinredning inklusive kranar, handfat, toalett och badkar. Fönstrens insida, lister, glas och persienner. Alla synliga och egna installationer för el m m. Ytterdörr med lås. Balkonggolv och ev balkonginglasning. (För detaljer se stadgarna). Föreningens ansvar De bärande konstruktionerna i lägenheten, vattentillförsel och avlopp, radiatorer, ventilation, ursprungliga elledningar, fönstrens utsida, balkongräcket. (För detaljer se stadgarna). Ombyggnad Det är tillåtet att göra mindre förändringar i lägenheter, t ex ta bort dörrar, bygga/ta bort valv, flytta garderober. Planerar du att göra en större förändring i din lägenhet bör du alltid först rådgöra med vicevärden. För balkonginglasning och liknande installationer krävs styrelsens tillstånd. Kostnader Det kostar ganska mycket att underhålla en lägenhet, mer än man tror. Och utgifterna kan komma ojämnt och oväntat, t ex när kyl och frys går sönder eller i samband med en badrumsrenovering. Räkna med en kostnad på minst över en 10-årsperiod. Reparationsfonden Varje lägenhet har en inre reparationsfond som fylls på med ett fast belopp varje månad. Dessa pengar kan användas t ex vid renovering, till tapeter, färg eller inköp av ny kyl/frys eller spis. Observera att du bara får ut pengar mot uppvisande av faktura eller kvitto vid besök på Vicevärdskontoret. Ersättningen betalas ut till bank- eller postgirokonto. Vid utgifter som ryms inom fondmedlen kan du be att företaget fakturerar dig, så kan föreningen betala fakturan direkt från fonden om det är minst 14 dagar kvar till förfallodag. Att anlita hantverkare Det finns många bra firmor men tyvärr också en del mindre nogräknade. Kontakta fastighetsskötarna eller vicevärden för att få tips om pålitliga hantverkare. 13. Praktiska regler vid renovering av lägenhet/ badrum Störande arbete är förbjudet sön- och helgdagar samt vardagar före kl och efter kl (lördagar före kl och efter kl 17.00) 13

14 Bilning, borrning och spikning i väggar och golv är mycket störande i våra betonghus och måste begränsas så långt det är möjligt samt förläggas till måndag fredag kl Vid större renoveringsarbeten, t ex vid byte av golvbrunn, slipning av parkettgolv, förvarna alltid grannar i lägenheterna både under, över och vid sidan om. Varna gärna i god tid, 2-3 dagar innan arbetet ska påbörjas. Varningsmeddelande ska sättas upp i trappan/hissen och innehålla bedömd tid för renoveringen samt namn och telefonnummer till ansvarig arbetsledare. Blankett finns att hämta hos vicevärden. Renovering av badrum Observera: det gamla kakelfixet innehåller asbest, varför särskilda bestämmelser gäller vid rivning och renovering. Rivning ska göras av godkänt företag. Kontakta vicevärden för tips om företag. Vid byte av golvbeläggning ska golvbrunnen bytas om den är av gjutjärn. Detta ska göras av föreningens rörläggare HMH-Rör och bekostas av föreningen. Golv-brunnen får ej flyttas mer än högst 20 cm i sidled utan föreningens tillstånd. Tillstånd söks hos föreningens styrelse. Finns önskemål om större flyttning krävs en byggteknisk utredning före tillstånd. HMH-Rör måste ha beställningen senast 14 dagar före planerat golvbrunnsbyte som beställs direkt hos HMH-Rör tfn Vid byte av porslin och kranar i badrum ska avstängningsventiler monteras. Tillfällig avstängning av vatten beställs hos fastighetsskötarna. Vid kakling upp till tak får frånluftsdonet ej bytas ut eller inställningen ändras, utan donet ska återmonteras. Under arbetes gång ska frånluftskanalen tillfälligt sättas igen så att damm under ombyggnadstiden ej smutsar ner kanaler och ventilations-aggregat. Kontakta alltid vicevärden vid planerad renovering av våtrum! Renovering av kök Köksfläkt får inte bytas utan särskilt tillstånd av föreningen. Endast ett fåtal typer är godkända för att kunna samverka med centralfläktsystemet. Vid byte av skåp m m som påverkar frånluftsystemet till köksfläkten ska frånluftskanalen tillfälligt sättas igen så att fläktarna på taket inte rusar då dessa är tryck-styrda. De blinddon som finns i vissa kök får tätas på annat sätt och tapetseras över om detta kan ske utan läckage och kanalen till bakomliggande rum ej påverkas negativt. Om renovering av kök berör vattentillförseln ska avstängningsventiler monteras till kranarna. Tillfällig avstängning av vatten beställs hos fastighetsskötarna. Ommålning/tapetsering av rum Vid ommålning/tapetsering då man tillfälligt önskar ta bort tilluftsdon till ventilationen ska tilluftskanalen tillfälligt sättas igen så att fläktarna på taket ej rusar då dessa är tryckstyrda. Tilluftsdonen får inte bytas ut utan ska återmonteras. I vissa lägenheter finns frånluftsdon som är igensatta med blinddon. Kanalen får då sättas igen och tätas på annat sätt samt tapetseras över om detta kan ske utan att läckage uppstår. Om entreprenör anlitas för arbetet var god överlämna denna information. 14

15 14. Renovering av badrum Principen är att föreningen ansvarar för att vattentillförsel och avlopp fungerar. Alla kranar och rör inne i lägenheten är dock numera medlemmens ansvar. Badrummet Ditt badrum är kanske lägenhetens känsligaste rum. Om du har en mörk blågrön matta och gammalt vitt kakel upp på halva väggen så har ditt badrum inte renoverats sedan husen byggdes. I så fall är det hög tid att renovera. Mattan kan släppa runt golvbrunnen och kan spricka i hörnen. Viktigt att kontrollera bakom badkaret! Det finns även risk för att kaklet spricker och att fogarna blir dåliga på grund av ålder. Och eftersom det ursprungligen inte lades fuktspärr bakom kaklet finns risken att man får in fukt och vatten i väggen som kan ta sig ner under golvmattan. Var uppmärksam på eventuella vattenskador/läckage. Om du är osäker, kontakta vaktmästare eller vicevärd som kan hjälpa dig att bedöma situationen. Vid renovering av golvet ska golvbrunnen bytas. Tag kontakt med vicevärden för anvisning så byter föreningen brunnen. Föreningen uppmanar dig därför att vara uppmärksam på dessa problem och att renovera ditt badrum i tid. En renovering kan bli dyrbar beroende på omfattning och materialval. Observera: det gamla kakelfixet innehåller asbest, varför särskilda bestämmelser gäller vid rivning och renovering. Rivning ska göras av godkänt företag. Kranar/blandare Om en kran droppar eller tjuter, kontakta alltid fastighetsskötarna så hjälper de dig att laga kranen eller få den utbytt. Likaså om du vill byta kran. Undvik billiga utländska fabrikat då många av dessa håller dålig kvalitet och förorsakar problem på sikt. Vid byte till engreppskran ska denna vara utrustad med backventil. Avlopp Föreningen ansvarar för att fastighetens avlopp fungerar, men du ansvarar själv för vattenlås under handfat, vask och att golvbrunnen rensas. Fastighetsskötarna kan dock hjälpa dig. Om golvbrunnen svämmar över kontakta omedelbart fastighetsskötare eller vicevärd! Toalettstol, handfat, etc. Du ansvarar själv för allt sanitetsporslin, men det går att beställa ny toalettstol eller handfat via fastighetsskötarna till förmånligt pris. Får du problem med kranar eller med toalettens spolanordning kan fastighetsskötarna i regel avhjälpa detta. Vid renovering av våtrum kontakta alltid vicevärd! 15. Andrahandsuthyrning-utlåning-nycklar Att resa bort och/eller hyra ut Reser du bort för mer än en vecka bör du ha någon som ser till lägenheten. Är du bortrest flera månader måste du meddela vicevärden hur du kan nås och vem som ser till lägenheten. Vid eventuella akuta situationer måste föreningen få tillträde till din lägenhet. Att låna ut lägenheten 15

16 Du kan låna ut lägenheten till en vän eller släkting, men är det för mer än en månad betraktas det som andrahandsuthyrning och då måste du ha styrelsens tillstånd, se nedan. Att låna eller hyra ut en del av lägenheten är dock tillåtet och kräver inte styrelsens godkännande så länge du själv vistas i och använder lägenheten. Andrahandsuthyrning Vill du hyra ut din lägenhet gäller särskilda regler. Dels måste du ha ett giltigt skäl, t ex studier eller arbete på annan ort, dels måste du antas flytta tillbaka. Under uthyrningstiden ansvarar du både för lägenheten och att hyresgästen sköter sig. Du måste ha styrelsens tillstånd, och särskild blankett finns att hämta på Vicevärdskontoret som kan ge dig fler upplysningar. Styrelsen medger andrahandsuthyrning för högst ett år i taget, maximalt 2 år totalt. Lås och nycklar 1998 ersattes det gamla låssystemet med nya lås och nya nycklar till entréer, källare och cykelrum. De flesta lägenhetsinnehavare valde samtidigt att få nytt lägenhetslås eller låscylinder som var integrerad i det nya låssystemet. Det nya nyckelsystemet är skyddat och nycklarna går inte att kopiera i öppna handeln. Vid behov av fler nycklar kontakta fastighetskontoret. Har du fortfarande ett gammalt lås i din ytterdörr kan du alltså byta till nytt säkerhetslås med ny cylinder som passar till de nya nycklar som du redan har. Helt nytt säkerhetslås inklusive montering kostar ca 4 500:- (2009). Beställning måste göras hos föreningen, likaså om du behöver fler nycklar av den nya sorten. Extranyckel kostar 200:- och beställs via fastighetsskötarna/vicevärden. I det nya nyckelsystemet finns ingen huvudnyckel som kan rädda dig vid en ev utelåsning. Se därför till att ha en reservnyckel hos någon granne eller bekant. 16. Balkong, markiser och inglasning Ansvaret för balkongen delas mellan dig och föreningen. Föreningen ansvarar för väggar, tak, fönstrens utsida och balkongräcket. Det innebär att om du upptäcker tegel- eller betongskador eller skador på räcket ska du meddela fastighetsskötarna. Balkonggolvet Det ingår i medlemmens ansvar att hålla balkonggolvet målat/behandlat så att vatten inte tränger ner i betongen, och i värsta fall igenom golvet ner till grannen. Använd vanlig betongfärg för utomhusbruk. Var noggrann med förarbetet så håller det längre. Om du upptäcker sprickor i golvet som inte går att täta med färg måste du meddela fastighetsskötarna som kan hjälpa dig med vägledning. Inglasning För inglasning av balkongen finns särskilda regler. I stort går de ut på att du måste anlita en inglasningsfirma som är godkänd enligt våra bygglov, teckna ett ansvarsavtal med föreningen, och erlägga en avgift. Varje inglasning måste alltså godkännas först! Kontakta 16

17 fastighetskontoret för godkända firmor och mer information om du funderar på inglasning! Försäkring av inglasningen ingår i föreningens kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkring. Markiser - antenner - etc Det är tillåtet att sätta upp markiser, antenner, infravärme, etc så länge de sätts upp inne på balkongen och inte avviker på ett iögonfallande sätt. Är du osäker, kontakta fastighetskontoret! Blomlådor Det är alltid trevligt med välskötta blomlådor. Men de måste naturligtvis hänga på insidan av räcket. Var också försiktig med vattningen så att det inte droppar ner på balkongen under. Grillning på balkongen Det är inte tillåtet att använda kolgrillar och tändvätska på balkongerna. Vi hänvisar till de gemensamma grillplatserna på gårdarna. Mattpiskning Mattpiskning är inte tillåtet på balkongerna. Vi hänvisar till piskställ vid Vårvädersvägen 4 F- G och Sunnanväg 18 K-L. 17. Försäkringsfrågor samt tips att förebygga skador Vattenskador Översvämningar och andra former av vattenskador är den vanligaste och dyraste typen av skada. Det är inte alltid försäkringar täcker allt. Vattenskador är något man absolut ska försöka undvika. Badrummets skick: Du är skyldig att ha ditt badrum ordentligt i ordning, med täta golv och täta väggar. Kontrollera särskilt bakom badkaret! Dörrtröskel bör finnas. Golvbrunn och avlopp: Stopp i avloppet kan komma plötsligt och oväntat och kan innebära att ditt badrum svämmar över. Minska risken genom att aldrig spola ned något olämpligt i toaletten. Vid stopp kontakta omedelbart fastighetsskötare eller vicevärd. Gästtoalett: För de som har sådan är det extra viktigt att kontrollera att WC-stolen inte har sprickor eller läcker. Vattentillförseln måste gå att stänga av då det saknas golvbrunn på gästtoaletten. Diskmaskin, tvättmaskin: Lämna aldrig en disk- eller tvättmaskin igång när du går ut. Stäng alltid av vattentillförseln när den inte används. Under diskmaskinen bör du ha ett plasttråg för att i tid upptäcka ev läckage. Finns att köpa i byggvaruhandeln. Vattenrör, element: Var uppmärksam på begynnande problem, dropp etc. Fönster, balkongdörr: Lämna aldrig dörr eller fönster öppna om regn befaras. Vid läckage vid fönster eller balkong: anmäl alltid till fastighetsskötarna! 17

18 Kryp och ohyra Ibland kan kryp och ohyra få fäste i ditt skafferi eller garderob. Klarar du inte själv ut det omedelbart ska du kontakta Anticimex (kostnadsfritt), som föreningen har avtal med, tel (via Länsförsäkringar). Tag dock först kontakt med vicevärden. 18. Försäljning och avflyttning 1. Hitta en köpare. Vänd dig till en mäklare. Du kan också försöka sälja lägenheten privat via annons eller direkt till någon bekant. Tänk på att samma regler gäller som vid en villaförsäljning, dvs att man som säljare har upplysningsplikt, som innebär att du är skyldig att uppge ev dolda fel och brister i lägenheten. Köparen har å sin sida en undersökningsplikt, dvs han/hon är skyldig att själv noggrant kontrollera lägenhetens skick. 2. Skriv ett avtal med köparen. 3. Tillsyn ska göras på lägenheten då både köpare och säljare eller representant för dessa bör närvara. Kontakta eller låt mäklaren kontakta vicevärden för att bestämma tid. Föreningen kontrollerar badrummets skick, kranar, avlopp, ventilation, värmesystem, fönster och balkong. Antalet nycklar ska redovisas. Det är viktigt att både köpare och säljare är närvarande samtidigt, så att inga tveksamheter råder om vad som kan behöva åtgärdas och av vem. Besiktningstillfället är dessutom ett bra tillfälle för köparen att bli informerad om föreningen och våra rutiner. 4. Beställ tid hos HSB Skåne. Där ska överlåtelsen registreras och en avgift erläggas som betalas av säljaren kontant. Köparen deponerar en medlemsinsats 500:- per medlem och säljaren å sin sida får tillbaka sin insats. Om lägenheten belånas tas en pantavgift ut. 5. Säljaren flyttar ut och städar lägenheten (annat kan dock överenskommas). Köparen flyttar in. Fastighetsskötarna byter namn på dörren. Tillträdesdatum i avtalet reglerar när ansvaret för lägenheten övergår från säljaren till köparen. Styrelsen ska godkänna överlåtelsen och anta köparen som medlem i föreningen. Först då är överlåtelsen till fullo genomförd. Ett sådant godkännande sker regelmässigt, såvida inte särskilda omständigheter föreligger. Ev garage, parkeringsplats, extraförråd, cykelbur kan ej överlåtas och hyran för dessa upphör automatiskt vid överlåtelse av lägenheten. Om lägenheten har inglasad balkong måste köparen överta ansvaret för inglasningen genom att skriva på ett särskilt avtal med föreningen. Matkällarförråd får inte överlåtas. 18

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta 2012-05-31 Husskrift för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64 Instruktioner, trivseltips och bra att veta Inledning Med denna husskrift vänder vi oss både till dig som alldeles nyss har flyttat hit, till dig

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten Sunt förnuft i bostadsrättsföreningen Fagotten i Lund. Org- nr 716406-8129 www.fagotten.org Här följer en alfabetiskt ordnad sammanställning av det mesta man behöver veta för att bo i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Inflyttningsguide. Välkommen till oss! Foto: K Bjällerstedt Mickos, bildarkivet.se, Andreas Offesson, Jesper Molin, Leif Johansson, Rebecca Wallin, T Andersson, Göran Strand, Jörgen Wiklund & Co. Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Välkommen till brf Hagaborg!

Välkommen till brf Hagaborg! Välkommen till brf Hagaborg! I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra att känna till för dig som bor i brf Hagaborg. Spara denna folder! Faktaruta HSB bostadsrättsförening Hagaborg

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer