Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem"

Transkript

1 Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Syftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun snabbt ska bli varse förändringar som sker med de egna eleverna Senast ändrad

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Informationskällor i GRUUS... 3 Skolans ansvar... 4 Inloggning och Startsida... 4 Nyheter och anvisningar... 5 Registrera händelser/sök elev... 5 Sök person... 6 Sökresultat... 6 Om du inte hittar en person i GRUUS... 7 Lägg till elev i GRUUS... 7 Personbild/Elevbild... 8 Manuell registrering... 8 Personuppgifter... 9 Historik... 9 Grundskola Registrering av händelse E-postfunktion meddelande om förändring via e-post Kontakta den som registrerat händelse Filimport Inläsning av CSN-fil: Inläsning av SCB/VHS-fil Oregistrerade avbrott - NY Klarmarkera oregistrerade avbrott Statistik Uppföljning Händelser Kontaktuppgifter Kontakta oss Support och felanmälan

3 Inledning I GRUUS finns alla ungdomar mellan år som är folkbokförda i Göteborgsregionen (GR) samt alla ungdomar, oavsett ålder och hemkommun, som går på gymnasieskola inom GR. Syftet med GRUUS Huvudsyftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun snabbt ska bli varse förändringar som sker med de egna eleverna. GRUUS är i första hand till för informationsansvariga på kommunalförvaltning inom GR och gymnasieskolorna i GR. Hemkommunen har enligt Skollagen ett ansvar att hålla sig informerad om de ungdomar mellan 16 och 20 år som inte är inskrivna på någon skola och som inte har fått slutbetyg. Informationskällor i GRUUS Källa Information Indra - antagningssystemet till gymnasieskola inom GR. Uppgifter förs över till GRUUS Program per skola Antagna elever till skola och program Studievägskoder Kontaktuppgift till gymnasieskolorna Informations ansvariga Kommun INDRA GRUUS Folkbokföringsregistret Gymnasieskolor i GR rapporterar till GRUUS Folkbokföringsregistret Inskrivna elever på gymnasieskolans program och inriktningar. Så snart en förändring sker någon av skolans elever ska detta registreras i GRUUS. Körning varje natt mot nationellt register med person- och adressuppgift till elever som är boende och/eller inskrivna på skola inom GR. Gymnasieskolor i GR GERDA GERDA Göteborgs elevregistreringssystem Filöverföring varje natt med uppgift om inskrivna elever på kommunala gymnasieskolor i Göteborg. Informationsansvariga i GR kommunerna rapporterar till GRUUS Registrerar uppgift i GRUUS om ungdomar mellan år som står utanför gymnasieskola. 3

4 Skolans ansvar Enligt 15 kap. 15 i Skollagen ska information om elev gå till elevens hemkommun: När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen. Inom GR görs detta via IT-stödet GRUUS. Alla gymnasieskolor i Göteborgsregionen har en registreringsansvarig som ansvarar för att rapportera till GRUUS. Det är skolan som anmäler registreringsansvarig till Det som åläggs gymnasieskolorna i regionen när det gäller GRUUS är att rapportera: Förändringar som sker elever på den egna gymnasieskolan Slutbetyg, samlat betygsdokument eller avslutat IV utan betyg Med förändring menas t ex att ny elev är antagen på skolan, att eleven slutat på skolan eller bytt till annan skola. Detta kan registreras via fil (samma fil som skickas till CSN) för de skolor som har ett elevregistreringssystem som möjliggör filöverföring av elevuppgifter till CSN. Det går också att registrera händelser manuellt i GRUUS. Slutbetyg eller ett samlat betygsdokument ska också rapporteras till GRUUS så snart en elev har fått det. Observera att så snart slutbetyg eller samlat betygsdokument lästs in så skrivs eleven ut från skolan. Betyg går precis som med övriga händelser både att läsa in via fil (samma fil som sänds till VHS) eller att registrera manuellt. Informationsansvariga rapporterar förändringar i GRUUS för de elever som står utanför gymnasieskola. Inloggning och Startsida Gå in på och fyll i dina användaruppgifter. Om du har behörighet till båda funktionerna registreringsansvarig på gymnasieskola och informationsansvarig i kommun behöver du, efter det att du loggat in, välja funktion i rutan Behörighet. Välj kommun om du ska arbeta med informationsansvar och skola om du ska registrera elevhändelser på skola. 4

5 På startsidan finns nyheter och anvisningar samt flikar för åtkomst till funktionerna i GRUUS. Du har nio klickbara flikar att välja mellan. Nyheter Statistik Uppföljning Registrera händelse/sök elev Kontaktuppgifter Filimport Oregistrerade avbrott Kontakta oss Logga ut Hjälp och instruktioner för aktuell sida hittar du genom att klicka på symbolen genom att klicka på GRUUS-loggan eller på fliken Nyheter.. Startsidan når du Nyheter och anvisningar Under Nyheter ligger information som berör arbetet med GRUUS. Det kan vara påminnelser om särskilt viktiga uppgifter eller information om nya funktioner. Ta därför för vana att alltid titta på den senaste nyheten som ligger under hälsningsmeddelandet. Tidigare publicerade nyheter ligger i Nyhetsarkivet till höger i bild. Om du klickar på en av de äldre nyheterna i arkivet så visas innehållet till vänster. Utöver information om systemet finns länk till anvisningar och tidsplaner under fliken Nyheter. Under rubriken Anvisningar finns länk till aktuell tidplan för arbetet med GRUUS, dessa anvisningar samt information om den senaste versionen. OBS! Du blir automatiskt utloggad om du inte har varit aktiv under de senaste 40 minuterna. Registrera händelser/sök elev Så snart en elev t ex avbryter sina studier, blir antagen på ny skola eller får slutbetyg ska detta rapporteras till GRUUS, antingen via manuell registrering eller via inläsning av fil (se sidan 14 om filimport). Manuell registrering sker under fliken Registrera händelse/sök elev. Här kan du också söka elever utifrån hemkommun, skolkommun, gymnasieskola, personnummer och/eller namn. 5

6 Sök person Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS När du väljer fliken Registrera händelse/sök elev är din skola och skolkommun automatiskt ifyllda. Dessutom är alternativet Sök ungdomar som går på skola markerad. Gör du inga ändringar i urvalet får du upp alla de elever som är registrerade på din skola. Tips om du söker en specifik person - skriv in personnumret och klicka på sök. Då kommer du direkt till personbilden. alla ungdomar skrivna i din kommun oavsett skola - välj din hemkommun vid rubriken Hemkommun, Alla kommuner jämte Skolkommun och alternativet Alla skolor vid rubriken Gymnasieskola. alla elever på en viss skola oavsett hemkommun - Välj alternativet Alla kommuner vid rubriken Hemkommun. Vid rubriken Gymnasieskola väljer du den skola som du är intresserad av. Dessutom Du kan söka på hela eller del av personnummer, efternamn och/eller förnamn. Du kan sortera sökresultatet genom att välja en första och andra sortering, t ex utbildning och klass. Töm återställer sökfälten till det ursprungsläget, med skolkommun och skola ifyllt. Töm allt rensar alla sökfält. Funktionen Visa ungdomar i rapport öppnar en utskriftsanpassad version av resultatet. Där framgår vilket urval som gjorts samt det antal ungdomar som finns med i resultatet. Sökresultat Får du flera träffar, när du klickar på Sök, visas en lista över dessa personer. För att ta dig till en elevs personbild klickar du en gång på elevens personnummer. Är det endast en träff på sökt person går GRUUS direkt till elevens personbild. Sortera listan genom att klicka på de olika rubrikerna, t ex personnummer. En vit pil i gul ring visas vid den rubrik som du valt att sortera på. 6

7 Om du inte hittar en person i GRUUS Om du inte hittar en person i GRUUS så har personen Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS folkbokföringsadress utanför Göteborgsregionen fyllt 20 år samtidigt som hon/han inte går på gymnasiet skyddad identitet eller skyddad adress Du kan lägga till elev genom att läsa in CSN-fil eller manuell registrering (se nedan Lägg till elev i GRUUS). Elever med skyddad identitet eller skyddad adress går inte att lägga till i GRUUS utan måste hanteras manuellt. Alla eventuella kontakter tas då direkt med t ex annan skola och/eller berörd kommun. Lägg till elev i GRUUS När det gäller elever med folkbokföringsadress utanför GR så kan dessa elever antingen läggas till i systemet via filöverföring av CSN-fil från skola eller genom manuell grundregistering. Gå in under fliken Registrera händelser/sök elev. Välj Alla Kommuner under hem- och skolkommun samt Sök alla. Skriv därefter in elevens personnummer. Elevens uppgifter kommer upp under sökresultat. Välj Till ny sida för kompletterande uppgifter och spara i GRUUS. Fyll i uppgifterna om årskurs, studieväg och klass. Klicka på Spara. Personen är nu tillagd i GRUUS. 7

8 Personbild/Elevbild Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS Om du söker på ett personnummer under fliken Registrera händelse/sök elev eller Uppföljning kommer du till ungdomens personbild. Du kan också nå personbilden genom att klicka på personnumret på den lista du tar fram under fliken Registrera händelse/sök elev eller Uppföljning (se sidan 18). Personbilden består av följande flikar/information: Manuell registrering Personuppgifter Historik (händelser/e-post) Grundskola Gymnasiebetyg Innehållet i alla flikar kan skrivas ut genom att klicka på. Manuell registrering På Personbildens första sida kan du göra en manuell registrering av elevhändelse. Under rubriken Händelser ser du de senast registrerade händelserna. Du ser det datum när händelsen ägde rum, typ av händelse, vem som registrerat den samt vilken skola, utbildning och klass det gäller. Längst upp till höger kan du se om händelsen är registrerad via CSN. Observera att alla registrerade händelser inte nödvändigtvis syns här. Om t ex ett Avbrott på kort tid följts av Intagen på ny skola tas avbrottet bort från listan då dess betydelse, utifrån informationsuppdraget, har upphävts. Detsamma gäller dubbelregistreringar mm. En fullständig förteckning över registreringar hittar du under fliken Historik. Egna registreringar kan du redigera under Redigera händelse. 8

9 Personuppgifter Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS Under fliken Personuppgifter i personbilden visas ungdomens personuppgifter. Adress- och namnuppgifter uppdateras automatiskt varje natt då GRUUS körs mot folkbokföringsregistret. Telefon, mobil och e-post kan du själv uppdatera. Glöm inte att klicka på Uppdatera när du registrerat in nya uppgifter. Historik Här kan du se alla de händelser som är registrerade på personen tillbaka i tiden. Till skillnad från händelselistan under fliken Manuell registrering framgår det här vilket datum som en händelse är registrerad. Under rubriken Personuppgifter finns ändringar som rör namn- och adressuppgifter, t ex att personen flyttat eller gjort en namnändring. Under rubriken Utbildning finns utbildningsrelaterade ändringar, t ex att personen bytt skola eller avbrutit sina studier. Under rubriken Elevens alla händelser finns alla inregistreringar som gjorts på personen, även eventuella dubbletter och liknande som GRUUS sorterar bort från övriga flikar i Personbilden. Under rubriken Epostmeddelanden listas de mailutskick som gjorts från systemet kring elevens händelser. I listan anges också när mailet gått ut och vilka som mottagit mailet. Klicka på Visa för att se breven i sin helhet. 9

10 Grundskola Här finns uppgifter som berör personens grundskolestudier. Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS Under rubriken Avlämnande grundskola får du uppgift om Grundskola Grundskolebetyg Avgångsår Samlat betygsvärde (SBV) Behörighet till gymnasieskolan Moderna språk (m2 språkval, m1 elevens val) Modersmål OBS! Använd inte betygen i GRUUS som underlag för annat arbete. Detta eftersom betyg och behörighet kan ha ändrats genom senare komplettering. Under rubriken Avlämnande gymnasium får du uppgift om: De elever som läst grundskoleämnen på Individuella programmet eller Introduktionsprogrammet Avlagt betyg Samlat betygsvärde (SBV) Behörighet till högskole- och universitetsstudier Uppgift om betyg i grundskoleämnen från gymnasiet finns enbart i GRUUS om gymnasieskolan rapporterat betyg till antagningssystemet Indra/Indranet. Söker eleven inte om till år 1 så sker ingen automatisk överföring av betyg från Indra till GRUUS. Gymnasiebetyg Om eleven får ett samlat betygsdokument eller slutbetyg ska detta läsas in i GRUUS av registreringsansvarig på avlämnande gymnasieskola. Betyget visas då under fliken Gymnasiebetyg. I samband med inläsning av betyg skrivs eleven ut från skolan. OBS! Betyg för elever som läst in grundskoleämnen på Introduktionsprogrammet kan inte läsas in i GRUUS. Kompletteringar av grundskolebetyg rapporteras till 10

11 Registrering av händelse Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS För att registrera en händelse går du till personbilden och fliken Manuell registrering. 1. Välj datum för händelsen. Klicka på kalendern; och välj år, månad och datum. 2. Välj typ av händelse i rullisten Händelser : Aldrig påbörjat studierna Avbrott Avslutat IV utan betyg Gymnasieskola utanför GR Intagen på ny skola Planerat uppehåll Samlat betygsdokument Skolbyte Slutbetyg Ändrad studieväg Åter efter planerat uppehåll Se sidan 19 för definitioner på alla händelser i GRUUS. 3. Klicka på Spara. OBS! När du klickar på Spara skickas, för flertalet av händelserna, ett e-postmeddelande till de ansvariga som berörs av händelsen (se sidan 13). 11

12 4. Händelsen skolbyte är nu registrerad i rutan Händelser. Under de olika rubrikerna kan du se följande information: Datum: Det datum då händelsen ägde rum. Händelsetyp: T ex Avbrott, Aldrig påbörjat studierna mm. Anv.ID: Klicka här och du ser den person som registrerat aktuell händelse. Skola: Skola som matchar aktuell händelse. Utbildning: Utbildningen det gäller Klass: Klasstillhörighet Typ: Det år och den månad som händelserna är inlästa via CSN-fil. 5. Vill du skriva ut bilden klickar du på skrivaren uppe till höger i bild. 6. Den som registrerat en viss händelse kan radera den genom att klicka på Radera längst till höger. Observera att ingen e-post skickas ut till berörda parter vid radering! 7. Om du vill registrera händelse på ytterligare elev klickar du på den vita pilen i den gröna ringen, som finns vid elevens namn. Då backar du tillbaka till ditt tidigare sökresultat under fliken Registrera händelse/sök person. OBS! Vid Skolbyte eller Gymnasieskola utanför GR kan du även ange skola. Ange ingen ny skola om du är osäker! (Vid filmport med CSN-fil kommer aldrig uppgiften om den nya skolan med i GRUUS). Registrering av Intagen på ny skola 1. När du ska anta en ny elev på skolan i GRUUS måste valet vid Kommun vara Alla kommuner och valet vid Gymnasieskola Alla skolor 2. Skriv in elevens hela personnummer och klicka på Sök. 3. Under fliken manuell registrering är händelse Intagen på ny skola förvald. 4. Klicka på kalendern och välj år, månad och dag då eleven ska skrivs in skolan. 5. Välj Program, Inriktning och skriv in Klass. 6. Klicka på Spara. OBS! När du klickar på Spara skickas ett e-postmeddelande till de ansvariga som berörs av händelsen. Förändringen visas också under fliken Oregistrerade avbrott. 7. Händelsen Intagen är nu registrerad i rutan Händelser och eleven har en ny skolidentitet. Se punkt 4 (Händelsen skolbyte) för att se registrerad information. 12

13 E-postfunktion meddelande om förändring via e-post GRUUS använder e-post för att meddela förändringar i skoltillhörighet till de registrerings- och informationsansvarig på skol- respektive kommunnivå. Schemat nedan visar vart e-post sänds när olika typer av händelser registreras: Händelse Skola Kommun 1 Aldrig påbörjat studierna Avbrott Avslutat IV utan betyg Gymnasieskola utanför GR Inflyttad till GR X 2 X Intagen på ny skola X 3 X Kommunbyte inom GR X X 4 Samlat betygsdokument Skolbyte Utflyttad från GR X X X X X X X 1 Gäller både skol- och hemkommun om den ansvariga i skolkommunen har valt detta. 2 Om personen finns på skola inom GR 3 Avser avlämnande skola 4 Både avlämnande och mottagande kommun får e-postmeddelande vid kommunbyte inom GR. Exempel: Kalle från Göteborg går på Fässbergsgymnasiet i Mölndal och byter skola till Hulebäcksgymnasiet i Härryda. Den registreringsansvariga på Hulebäcksgymnasiet registrerar händelsen Intagen på ny skola varpå e-post skickas till: Registreringsansvarig på Fässbergsgymnasiet Informationsansvarig i hemkommunen Göteborg Informationsansvarig i Mölndal (om denna har markerat detta under Kontaktuppgifter ) Informationsansvarig i Härryda (om denna har markerat detta under Kontaktuppgifter ) OBS! Kontakta alltid den skola som har registrerat en händelse om du har frågor. Ansvariga för GRUUS har i regel inga svar på frågor som rör enskilda händelser. Kontakta den som registrerat händelse Via GRUUS kan du enkelt se vem du ska vända dig till när du har frågor rörande en specifik händelse, t ex när du som registreringsansvarig mottagit e-post om att en elev på din skola tagit s in på en annan skola. 1. Gå till elevens personbild och klicka på händelseraden i kolumnen Anv. ID. 2. En informationsruta visas med kontaktuppgifter till den person som registrerat händelsen. 3. Om uppgifter saknas i rutan, vänd dig till skolan för att för att få veta vem som har tagit över ansvaret för registreringen i GRUUS. Observera att svar på e-brevet som aviserat händelsen från går till de ansvariga för GRUUS. De har i regel inga svar på frågor som rör registrering av enskilda händelser i GRUUS. 13

14 Filimport När förändring för elev på den egna gymnasieskolan sker ska denna uppgift rapporteras till GRUUS. Med förändring menas t ex att skolan antagit en ny elev, att eleven gjort avbrott i studierna eller bytt till annan skola, att elev fått slutbetyg eller samlat betygsdokument. För de skolor som har ett elevregistreringssystem som stödjer överföring av ovanstående uppgifter via fil till CSN och VHS/SCB görs detta enklast genom att läsa in samma fil i GRUUS. Idag är följande elevregistreringssystem kompatibla med GRUUS: IST Extens Adela SchoolSoft Procapita Inläsning av CSN-fil: CSN-fil används när du ska föra över din skolas elevuppgifter med förändringar till GRUUS. Detta ska göras löpande; så snart förändring sker när det gäller skoltillhörighet för elev. 1. Klicka på fliken Filimport. Här kan du läsa in filer med elevuppgifter och betyg. Du kan välja mellan två menyalternativ; betyg SCB/VHS eller CSN-rapport. 2. Vid filinläsning av CSN-fil måste du välja om det är en Totalfil eller Månadsfil som ska läsas in. OBS! I möjligaste mån ser vi gärna att skolan läser in Totalfil eftersom det ger en fullständig rapportering av skolans samtliga elever. När samtliga elever uppdateras i GRUUS identifieras eventuella oregistrerade avbrott och visas under fliken Oregistrerade avbrott. 3. Gå in under Välj fil bläddra (söka) dig fram till det ställe där du har aktuell fil sparad. 4. När du valt fil klickar du på Läs in. 5. Inläsningen kan ta en stund så avvakta! 6. När inläsningen är klar kommer det upp en text som visar hur många elever som är inlästa. Personnummer visas på de elever som inte är inlästa. 7. Gå in under fliken Oregistrerade avbrott för att kontrollera och klarmarkera elever som ligger registrerade på er skola, men som saknades i CSN-filen. Kontrollera och klarmarkera också vilka elever som eventuellt tagits in från annan skola. OBS! När filinläsning av CSN-fil är klar gå alltid direkt in under fliken Oregistrerade avbrott för att kontrollera och klarmarkera elever med oregistrerade avbrott. 14

15 Inläsning av SCB/VHS-fil Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS Skolan kan rapportera betyg genom att läsa in samma fil som till VHS/SCB eller registrera händelsen Slutbetyg, Samlat betygsdokument eller "Avslutat IV utan betyg" manuellt på elev. Vid rapportering av slutbetyg och samlat betygsdokument via SCB/VHS-fil så klicka på betyg SCB/VHS under filimport. OBS! Skolan ska läsa in betygen mellan den 15 juni -30 juni varje år. För de elever som läser upp sina betyg vid senare tillfälle läses/registreras slutbetyget in så snart detta gjorts. Elev skrivs ut från skolan i GRUUS i samband med att slutbetyg och samlat betygsdokument läses in. Det är viktigt att skolan rapporterar slutbetyg/samlat betygsdokument för elever som avslutar sina studier i GRUUS. De elever som får samlat betygsdokument/eller avslutar IV utan betyg är föremål för kommunens uppföljning och informationsansvariga får via GRUUS kännedom om vilka elever som avslutat gymnasiet utan slutbetyg. De elever som får slutbetyg avförs ur GRUUS. Om fil med betyg inte läses in i GRUUS ligger eleven felaktigt kvar som aktiv på skolan. Betyg för elever som avslutar Introduktionsprogrammet (IM) läses inte in i GRUUS. Om IM-elev kompletterat betyg i grundskoleämnen rapporteras de till Oregistrerade avbrott - NY Under fliken Oregistrerade avbrott visas tre elevlistor med elever vars uppgifter särskilt behöver granskas av gymnasieskolan. Kontroll av lista 1 och 2 görs efter varje inläsning av CSN-fil. Kontroll av lista 3 görs löpande oavsett om skola läser in via fil eller registrerar manuellt. 1. Elever som i GRUUS är registrerade på skolan men som inte är med i senaste CSN-filen. Listan visar elever som inte finns med i totalfil från skola, men som står registrerade på skola i GRUUS. Antingen saknades eleven i CSN-filen eller så har eleven avbrutit studierna utan att detta rapporterats. 2. Elev som bytt till er skola - elever som tidigare varit registrerad på annan skola än er (i GRUUS), men som i er senaste CSN-fil står på er skola. Listan visar vilka elever, från annan skola, som tagits in av er via CSN-fil. OBS! Om elev felaktigt antagits på er skola måste du kontakta avlämnande skola så att eleven kan skriva in på nytt av avlämnande skola. Detta för att undvika att eleven skrivs ut och ligger utan skoltillhörighet i GRUUS 3. Elever som bytt från er skola - elever som varit registrerade på er skola, men som tagits in av annan skola via CSN-fil. Här kan du kontrollera vilka av era elever som antagits av annan skola. Om elev ej har skrivits ut från er skola eller felaktigt tagits in av annan skola, kontakta registreringsansvarig för den skola som tagit in eleven i GRUUS. 15

16 Klarmarkera oregistrerade avbrott Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS Om uppgifterna som visas för elev i listan är korrekt så klarmarkerar du elev. Klarmarkera genom att bocka i ruta för resp. elev som du vill klarmarkera. Klicka på Klarmarkera på elevuppgifter. Eleven avförs från listan. Om felaktig uppgift visas för elev så klick på elevens personnummer för att komma till elevens personbild. Justera uppgifterna så att de blir korrekta. Klicka på för att gå tillbaka till listan och klarmareker. Klarmarkera genom att bocka i ruta för resp. elev som du vill klarmarkera. Klicka på Klarmarkera på elevuppgifter. Eleven avförs från listan. OBS! Vid oklarheter som rör elev som bytt till eller från er skola ta alltid direktkontakt med den andra avlämnande respektive mottagnade skolan. Statistik Statistikfunktionen i GRUUS är anpassad efter informationsansvarigas behov och framför allt utvecklat som ett underlag för dem. I nuvarande statistikbild i GRUUS kan man söka och ta fram lista på antal elever med viss händelse, för viss tidsperiod, viss kommun och/eller viss gymnasieskola. 16

17 Urval 1. Ange tidsperiod genom att skriva in datum eller genom att använda kalenderfunktionen. 2. Välj hemkommun och/eller skolkommun (det går inte att välja Alla kommuner ). 3. Välj en eller flera händelser. Alla händelser eller en enskild händelse väljs genom att markera respektive rubrik. Ett urval händelser kan väljas genom att hålla Ctrl-tangenten nertryckt medan du markerar ytterligare 4. Du kan också välja en fördefinierad grupp. Idag finns det bara Avbrottshändelser som en fördefinierad grupp. I denna grupp ingår de händelser som definierats som avbrott, d v s Avbrott, Skolbyte, Slutbetyg, Samlat betygsdokument, Avslutat IV utan betyg. 5. Funktionen Räknar bara den senaste händelsen per elev är förmarkerad. Avmarkera om du vill att alla händelser, oavsett antalet elever, ska finnas med. 6. Klicka på Sök. Sökresultat I tabellen syns valda händelsetyper jämte det antal som gäller för respektive typ och tidsperiod. En utskriftsanpassad version innehåller alla de särskilda villkor som gäller för tabellen. Klickar du på Visa, jämte en händelsetyp, öppnas en lista med alla berörda elever under fliken Uppföljning (se sida 18 ). Använd den gröna för att komma tillbaka till statistiksidan. Reservation rörande statistiken GRUUS har sedan start utvecklats. Allteftersom behov har uppkommit hos användarna har systemet utvecklats och händelser tillkommit. Hänsyn måste tas till detta, särskilt i de fall man tar fram statistiska uppgifter och jämför mellan olika år. T ex har händelsen Planerat uppehåll tillkommit för de elever som t ex reser utomlands en begränsad tid eller är föräldralediga. Tidigare har dessa elever registrerats som Avbrott. En annan viktig aspekt är att flera händelser är beroende av manuell registrering av skola eller förvaltning. I vilken grad detta görs för vissa händelser varierar beroende på rapportering och därmed finns en viss osäkerhet. T ex händelsen Gymnasieskola utanför GR kan bara registreras manuellt. Om gymnasieskola istället rapporterar via filinläsning så registreras eleven som ett avbrott eftersom denna typ av händelse inte rapporteras till CSN. Ur det statistiska underlag som går att ta fram från GRUUS så kan man dock urskilja tendenser. 17

18 Uppföljning "Uppföljning är den flik i GRUUS som används av informationsansvariga i kommunerna. Här kan man söka efter specifika händelser som registrerats på elever under en viss period. Görs inget urval får man upp de senast registrerade händelserna för alla elever i GR:s 13 kommuner som skett under den senaste veckan. Sökalternativ 1. Välj kommun om du vill se händelser för elever skrivna i viss kommun i rullisten. 2. Du kan söka på hela eller delar av ett personnummer. 3. Tidsperiod: Klicka på kalendern och välj fr o m och t o m datum. Välj år, månad och klicka på den dag du önskar. Markera Sök oberoende av datum om du vill söka fritt. 4. I rullisten Händelser väljer du vilken händelse du önskar se (se sida 19 - samtliga händelser i GRUUS) 5. Avmarkera Visa endast den senaste händelsen för varje person om du vill att alla händelser, oavsett antalet elever, ska finnas med. 6. Klicka på Sök och du får upp en lista på de personer där vald händelse finns registrerad. 7. Klicka på ett personnummer för att få mer information om enskild person (se sidan 8 i avsnittet Personbild/Elevbild). Om ingen händelse finns under vald period så visas meddelandet Sökningen resulterade inte i någon träff i rutan Sökresultat. 18

19 Händelser Händelser som registreras i GRUUS. Anvisningar för registreringsansvarig i GRUUS Händelse Förklaring Registreras av Aldrig påbörjat studierna Annan utbildning Personen är antagen, men har ej påbörjat sina studier på skolan. Utbildning som ej är gymnasieskola, gym-nasiesärskola, folkhögskola, naturbruk, riksutbildning eller grundskola. Registreringsansv. Informationsansv. Annat Valfri, ej officiell händelse. Informationsansv. Arbetar Personen är sysselsatt i arbete. Informationsansv. Avbrott Eleven har avbrutit studierna. Registreringsansv. Avslutat IV utan betyg Eleven har avslutat skolan utan IV-betyg. Registreringsansv. Ej intagen Personen har sökt men blev ej antagen inom GR. Indra Ej sökt inom GR Personen har inte sökt någon utbildning reg. i Indra. Indra Folkhögskola Elev studerar på Folkhögskola. Informationsansv. Gymnasieskola utanför GR Eleven folkbokförd inom GR men registrerad på gymnasieskola utanför GR. Informationsansv. Registreringsansv. 1 Gymnasiesärskola Eleven registrerad på gymnasiesärskola. Informationsansv. Inflyttad till GR Personen nyinflyttad till kommun inom GR. Folkbokföringen Intagen på ny skola Eleven registrerad på ny skola inom GR. Registreringsansv. 2 Kommunbyte inom GR Personen har flyttat mellan GR-kommuner. Folkbokföringen Kvar i grundskola Eleven är kvar i grundskolan. Informationsansv. Naturbruk Eleven studerar på Naturbruksgymnasium. Informationsansv. Planerat uppehåll Eleven gör ett planerat uppehåll och väntas återvända till skolan. Registreringsansv. Riksutbildning Eleven registrerad på gymnasieskola med riksrekrytering. Informationsansv. Samlat betygsdokument Elev har slutat gymnasieskola. Registreringsansv. Skolbyte Eleven bytt till skola inom GR. Registreringsansv. 3 Slutbetyg Elev har avslutat gymnasieutbildning. Registreringsansv. Utflyttad från GR Personen har flyttat ifrån GR-området. Folkbokföringsreg. Åter efter planerat uppehåll Eleven återkommer efter ett planerat uppehåll. Registreringsansv. 4 Ändrad studieväg Eleven har bytt klass, program eller inriktning på samma skola. Registreringsansv. 1 Ansvarig på mottagande skola 2 Ansvarig på mottagande skola 3 Ansvarig på avlämnande skola 4 Ansvarig på mottagande skola 19

20 Kontaktuppgifter Under fliken kontaktuppgifter finns uppgifter om kommunernas registrerings- och informationsansvariga. Välj kommun för att se vem som är ansvarig för informationsansvaret i vald kommun. Välj skola för att se vem som är registreringsansvarig i GRUUS på vald skola. Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer. Om de behöver uppdateras justerar du dem och klickar sedan på uppdatera. Du kan bara registrera/ändra uppgifter på din egen skola. Kontakta oss Om du har frågor rörande GRUUS är du välkommen att kontakta oss. Under fliken Kontakta oss hittar du våra kontaktuppgifter. Sänd dina frågor och synpunkter till GRUUS e-postadress, Adressen används också för vår e-postfunktion, utskick av automatiska meddelanden vid skolbyten och avbrott mm. Support och felanmälan Anmäl gärna till oss om du stöter på tekniska problem. För att kunna göra en ordentlig felsökning är det bra om vi får en problembeskrivning personnummer om felet har uppkommit i samband med hanterande av särskild person skärmbild på berörd sida, t ex på ett felmeddelande 1 Skicka din felanmälan till OBS! Har du frågor rörande enskild händelse registrerad på elev, vänd dig alltid först till den som registrerat händelsen. De ansvariga på GRUUS har sällan svar på denna typ av frågor. 1 Använd funktionen Print Screen på din dator och klistra in i ditt mail eller i ett bifogat word-dokument. 20

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Syftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun snabbt

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan Innehållsförteckning Det kommunala aktivitetsansvaret... 4 Aktivitetsansvaret... 5 Rapportera till SCB... 5 Sysselsättning...

Läs mer

Övriga utbildningar Användarhandbok

Övriga utbildningar Användarhandbok Övriga utbildningar Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2011 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vad är Privera... 3 Skapa underlag... 3 Logga in i Privera... 3 Startsida... 3 1. Skicka fil... 4 2. Mottagna filer... 4

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar som kommer att följa med på alla sidor när du gör dina val. I dessa

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg 2015-02-02 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Manual - Symfoni - Kommunanvändare

Manual - Symfoni - Kommunanvändare Sidan 1 av 32 1. Symfoni för kommunanställda........................................................................... 2 1.1 Boendeenheter..................................................................................

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning

Botkyrka Vuxenutbildning 2012-05-24 Botkyrka Vuxenutbildning Så här gör du din ansökan Post Botkyrka Vägledningscenter, Utbildningsvägen 2, 147 85 TUMBA Besök Tumba gymnasium Tel 08-530 617 90 www.botkyrka.se/ansokanvux 2 [27]

Läs mer

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium Innehåll Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Innehåll... 1 Dexter elevadministrativt system på Värmdö gymnasium... 2 Om Dexter...

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Instruktioner för uppdatering av skolenhetsregistret inför terminsstart 2015

Instruktioner för uppdatering av skolenhetsregistret inför terminsstart 2015 1(9) November 2015 Instruktioner för uppdatering av skolenhetsregistret inför terminsstart 2015 Uppgifterna ska uppdateras så att de visar hur skolorganisationen ser ut vid terminsstart läsåret 2015/2016.

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.5.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.5.0 Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.5.0 Publicerad 2013-12-10 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Administrera CSN uppgifter Knapparna Spara och Exportera

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister l a u n a m r a d n anvä o g k o o b r e t in Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister 1 Sök ledig tid utan registrerad användare... 2 2 Sök ledig tid

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 1 Inloggningssida http://intagning.nykoping.se 1. Högst upp till vänster har du två boxar som kommer att följa med på alla sidor när du gör dina

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

- En gemensam plattform för lärande för Katrineholms kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor

- En gemensam plattform för lärande för Katrineholms kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor - En gemensam plattform för lärande för Katrineholms kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor Lärknuten Syftet med Lärknuten: stödja och utveckla lärande. underlätta och modernisera kommunikationen

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA För coacher, lagföräldrar och informationsansvariga Denna manual är väldigt kortfattad och går bara igenom det mest elementära. För mer information hänvisar vi

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Innehåll Inledning... 2 Vem är medborgare?... 2 Hur får jag mitt konto?... 2 Hur loggar jag in?...

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Dexter. Grundfunktioner. Handledning för lärare 2006-10-05/BR

Dexter. Grundfunktioner. Handledning för lärare 2006-10-05/BR Dexter Grundfunktioner Handledning för lärare 2006-10-05/BR IST, International Software Trading, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70 71 00, www.ist.biz Inloggning i Dexter Vi skall nu följa Karin Kronkvist,

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Manual för ledare. Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER...

Manual för ledare. Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER... Manual för ledare Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER... 11 Allmän info Uppe till höger finns ett frågetecken. Ställer

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET Föreningsbidrag Värmdö Kommun med närvarorapportering i ApN Version 2 2014-03-18 Innehållsförteckning Innehåll Varför ApN?... 3 Kontaktuppgifter... 3 Tillgång till systemet...

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Så här gör du ditt gymnasieval

Så här gör du ditt gymnasieval Uppdaterad: 2015-12-09 Så här gör du ditt gymnasieval Antagning Fyrbodal Box 305 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2 (Riverside) E-post: antagning@fyrbodal.se Tel: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Version

Version 2 Inloggning i Viltdata För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

MITT GYMNASIEVAL. Nu är det dags att söka till gymnasiet och du som är folkbokförd i Göteborgsregionen kan själv göra ditt gymnasieval på webben.

MITT GYMNASIEVAL. Nu är det dags att söka till gymnasiet och du som är folkbokförd i Göteborgsregionen kan själv göra ditt gymnasieval på webben. MITT GYMNASIEVAL Hej Nu är det dags att söka till gymnasiet och du som är folkbokförd i Göteborgsregionen kan själv göra ditt gymnasieval på webben. På ansökningswebben www.indra2.se hittar du information

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 1 2010

Nyhetsbrev nummer 1 2010 Nyhetsbrev nummer 1 2010 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Vid export av studieplaner kan man välja att exportera även inaktiva elevernas

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

Användarmanual för personal AdelaNet

Användarmanual för personal AdelaNet Användarmanual för personal AdelaNet Schema... 2 Färgförklaring... 2 Registrera frånvaro... 2 Blev det fel?... 3 Ångra klarmarkering... 4 Inställd lektion... 4 Betygshantering grundskola... 5 Nationella

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Anmälan till Automationsingenjör

Anmälan till Automationsingenjör Anmälan till Automationsingenjör Innehåll Support... 2 Registrera dig som ny användare... 2 Logga in i CompetenceTool... 4 Innan du anmäler dig... 4 Anmäl dig till utbildning... 5 Fyll i information om

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning

Botkyrka Vuxenutbildning 2013-02-19 Botkyrka Vuxenutbildning Så här gör du din ansökan Post Botkyrka Vägledningscenter, Utbildningsvägen 2, 147 85 TUMBA Besök Tumba gymnasium Tel 08-530 617 90 www.botkyrka.se/ansokanvux 2 [24]

Läs mer

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 MA NU AL Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 INNEHÅLL 1. Om det lokala medlemsregistret 3 Behörighet 3 Inloggning 3 2. Startsidan 4 3. Sökfunktioner 5 Söka fram medlemmar 5 Skicka mejl till många

Läs mer

Välkommen till Gymnasieantagningen i Göteborgsregionen (GR)

Välkommen till Gymnasieantagningen i Göteborgsregionen (GR) Välkommen till i Göteborgsregionen (GR) sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionens 13 kommuner. 2013 hanterades ca 12 400 sökande i antagningssystemet

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Ledare 2 (37) Datum 2013-01-09 Version: 1.4 Innehållsförteckni ning ng 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Förkortad version gällande Alléskolan i VARA IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Nyheter och ändringar Adelanet 4.8.0

Nyheter och ändringar Adelanet 4.8.0 Nyheter och ändringar Adelanet 4.8.0 Adelanet är nu uppdaterad för att kunna hantera hela flödet från ansökan till uppsägning av plats i barnomsorgen. Uppdaterad och förbättrad funktion på Arenan, ett

Läs mer

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i IST Regional samverkan

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i IST Regional samverkan Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i IST Regional samverkan 1 Innehållsförteckning Det kommunala aktivitetsansvaret... 4 Aktivitetsansvaret... 4 Rapportera till SCB... 5 Sysselsättning... 5 Uppföljning

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2012-09-04 Education Sida 1/16

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2012-09-04 Education Sida 1/16 Education Sida 1/16 Till Användare av Procapita Förskola och Grundskola Driftsansvarig Produktinformation Procapita Förskola och Grundskola, version 9.1 SPw37 Denna produktinformation presenterar nyheter

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer