Utbildningsguiden för jobbet våren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se"

Transkript

1 Utbildningsguiden för jobbet våren 2015 FÖR DIG SOM ÄR SKYDDSOMBUD/ARBETSMILJÖOMBUD, CHEF, HR-ANSVARIG ELLER ENGAGERAD FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ.

2 Fatta bättre beslut med rätt kunskap! När du behöver grund- eller vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet hoppas vi att Arbetsmiljöforum är ditt förstahandsval. Vår verksamhet har en hundraårig historia och i vår kursverksamhet samarbetar vi med både universitet, forskare och andra specialister inom respektive område. Vi vänder oss till dig som är arbetsmiljöoch arbetslivsengagerad, som chef eller arbetsmiljöombud/skyddsombud och även till alla andra som vill ha nya kunskaper i allt från krishantering till arbetsrätt, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetsutveckling. Kurser på tre sätt Vi håller både kurser på plats i våra lokaler, dessa datum finner du i katalogen och på plats hos kunden. I samtliga kursupplägg kan vi komma ut och hålla anpassade kurser hos olika verksamheter. Det är en god idé om ni är ett större antal deltagare eller vill ha råd av våra experter direkt på plats, med utgångspunkt från era speciella frågor. Om tiden är känns knapp eller logistiken är svår att få till, erbjuder vi även en Digital arbetsmiljöutbildning. Du kan läsa mer om den på sid. 11. Få högskolepoäng Vi har dessutom mycket populära kurser som ger högskolepoäng: Diskrimineringsrätt 7,5 hp och Arbetsmiljörätt 15 hp. Vi erbjuder även fördjupningskurser i flera utbildningar. De är mycket populära och får höga betyg i utvärderingarna. Upptäck dem! Våra kursledare är erfarna, akademiskt utbildade och mycket uppskattade. Vårt mål är att ge dig och arbetsplatsen konkreta verktyg att tillämpa, inspiration och möten med kollegor från andra branscher. Ring eller mejla så berättar vi mer! Varmt välkommen till Arbetsmiljöforum! Malin Carlsson Affärsområdeschef, utbildningsenheten telefon: e-post: 2 ARBETSMILJÖFORUM ARBETAR FÖR ETT FRISKT OCH HÅLLBART ARBETSLIV. VI INFORMERAR, UTBILDAR, GER UT TIDNINGEN DU&JOBBET, INBJUDER TILL NÄTVERK, MÖTEN OCH EVENT.

3 Innehåll Psykosocial skyddsrond... 4 Bättre arbetsmiljö (BAM)... 5 Ännu bättre arbetsmiljö... 6 Skyddsombudsrätt... 7 Skyddsombudsrätt (del 2)... 8 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)... 9 Systematiskt arbetsmiljöarbete, fortsättningskurs Digital arbetsmiljöutbildning Krishantering Lär dig hantera besvärliga människor Risker i verksamheten Work environment (Arbetsmiljökunskap på engelska) Arbetsrätt frågeställningar och utmaningar i dagens arbetsliv Arbetsrätt fördjupningskurs sociala medier och yttrandefrihet Skräddarsydda utbildningar Svåra samtal blir lättare med kunskap och träning Diplomerad EU-projektledare Verksamhetsutveckling med LFA-metoden Implementering med PVA-metoden Att driva transnationellt samarbete EU:s fonder och program Arbetsmiljörätt (15 högskolepoäng) Diskrimineringsrätt (7,5 högskolepoäng) Konsulttjänster Arbetsmiljönätverket

4 Psykosocial skyddsrond Många uppfattar de psykosociala frågorna som svårare att mäta än de fysiska, trots att dessa är avgörande för trivseln och en bra arbetsmiljö. Vi sätter fokus på den psykosociala arbetsmiljön ur flera aspekter och ger konkreta verktyg som möjliggör egna skyddsronder på arbetsplatsen. Vad ingår i begreppet psykosocial arbetsmiljö? Vad säger lagen och föreskrifterna om den psykosociala arbetsmiljön? Metoder för kartläggning av skyddsronder Hur hanterar vi de psykosociala frågorna professionellt och systematiskt? Utvärdera resultaten, hur gör man och vad ska man tänka på? Arbetsgivarens ansvar Hur god sammanhållning kan uppnås och bibehållas Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, företagshälsovård, samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 27 jan, Stockholm 23 feb, Göteborg 24 mar, Stockholm 15 apr, Umeå 16 apr, Sundsvall 7 maj, Örebro 20 maj, Stockholm 4 jun, Malmö 8 jun, Göteborg 24 jun, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar Nöjd deltagare Conny Nordström, huvudskyddsombud, Forsmark Kraftgrupp AB: Man får bra tips på hur man ska hantera stress, m.m. på jobbet. Jag hoppas fler män ska upptäcka kurserna. 4 4

5 Bättre arbetsmiljö (BAM) Skaffa er den bästa grundutbildningen i arbetsmiljö! Denna tredagarskurs har direkt påverkan på hur frisk och hälsosam din arbetsplats kan bli. Genom det verksamhetsförankrade upplägget kan du direkt tillämpa dina nyvunna kunskaper på hemmaplan. Lagar och föreskrifter inom området Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken Samspel och samarbete Fysiska och psykosociala risker + riskhantering Undersökningsmetodik Ansvar, delegering, handlingsplaner Att dokumentera Arbetsmotivation och arbetsglädje Förändringar och stresshantering Konflikter och mobbning Rehabilitering Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen feb, Stockholm mar, Göteborg apr, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 5 5

6 Ännu bättre arbetsmiljö Du har gått BAM - Bättre arbetsmiljö. Du tycker att du har bra koll på arbetsmiljö. Ditt fokus är inte bara regler utan du ser andra faktorer för en utvecklad arbetsplats med bra dialog och samverkan. Du är med andra ord redo att ta nästa steg i din utveckling i arbetsmiljöarbetet. Hur vi väcker liv i en trött skyddskommitté Hur personalmöten blir en källa till inspiration, dialog och samverkan Hur HR/personalavdelningen kan vara en större resurs i arbetsmiljöarbetet för ökad samverkan. Fokus på förebyggande och rätt saker i rätt tid med tillräckliga resurser Hur vi kan skapa och implementera uppgiftsfördelning, rutiner över måsten i arbetsmiljöarbetet så att de blir så självklara att chef och arbetslag inte behöver fundera på dem Hur riskhantering, handlingsplaner och uppgiftsfördelning blir levande och dynamiska Hur vi kan utveckla och tydliggöra medarbetarnas ansvar för den gemensamma arbetsmiljön på jobbet Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen mar, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 6 6

7 Skyddsombudsrätt Välkommen till en givande endagskurs om skyddsombudens/arbetsmiljösamordnarens roll och uppgift med Sveriges ledande expert på arbetsmiljörätt Maria Steinberg, jur. doktor i arbetsmiljörätt samt forskare och lärare. Kursen vänder sig till dig som är ny eller behöver uppdatera dina kunskaper. Under kursen går vi igenom det senaste aktuella kring arbetsmiljölagen och de förändringar som nyligen beslutats. Skyddsombudets roll och arbetsuppgifter Syftet med samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare Skyddsombudets rättsliga möjligheter att påverka och förändra brister i arbetsmiljön Skyddsombudets planeringsrättigheter Innebörden i ett systematiskt arbetsmiljöarbete Insyn i hur Arbetsmiljöverket arbetar Skyddsombudets rättigheter till utbildning, lön och ledighet Målgrupp Skyddsombud/arbetsmiljöombud som är nya i sin roll eller behöver uppdatera sin kunskap. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 5 feb, Malmö 11 feb, Stockholm 18 feb, Göteborg 25 mar, Stockholm 21 apr, Stockholm 5 maj, Malmö 19 maj, Göteborg 26 maj, Stockholm 28 maj, Umeå kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar Nöjd deltagare Beatrice Jansson, IT-projektledare, Movestic Livförsäkring AB: Ämnet skulle nog kunna bli hur tråkigt som helst, men Maria Steinberg gör det så intressant och alla blir engagerade och ställer frågor. 7 7

8 Skyddsombudsrätt (del 2) Skyddsombudsrätt del 2 är en uppföljningkurs till vår mycket uppskattade kurs Skyddsombudsrätt med Maria Steinberg som är jur. doktor i arbetsmiljörätt samt forskare och lärare. Här får du möjlighet att ta steget vidare och stärka din roll och auktoritet som skyddsombud/arbetsmiljöombud. Kursen är en perfekt introduktion även för nya arbetsledare då du får det som lagen kräver. Denna fördjupade kunskap är något som många tidigare kursdeltagare direkt kunnat omsätta i praktiken efter avslutad kurs. Vilka lagar har betydelse för arbetsmiljön? Vilken nytta har man av arbetsmiljölagen? En genomgång av viktiga AD-domar Genomgång av några aktuella regeringsbeslut Förslag till ändringar i arbetsmiljölagen Målgrupp Skyddsombud/arbetsmiljöombud som gått kursen Skyddsombudsrätt med Maria Steinberg, eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kunskaper och chefer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 6 feb, Malmö 19 feb, Göteborg 26 mar, Stockholm 27 maj, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 8 8

9 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Denna kurs är för er som vill komma igång med ert systematiska arbetsmiljöarbete. Vad krävs enligt lagen? Vad har arbetsgivaren för ansvar? Vi går igenom hur ett effektivt och engagerande systematiskt arbetsmiljöarbete läggs upp, med konkreta tips på hur ni går vidare i ert arbete. Arbetsmiljölagen, föreskrifter Arbetsgivaransvar samt rättigheter och skyldigheter för skyddsombud och arbetstagare Upplägget för ert systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) Förarbete, genomförande och uppföljning Dokumentationskrav Konkreta redskap, material och metoder Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 29 jan, Stockholm 6 feb, Malmö 24 feb, Göteborg 19 mar, Stockholm 25 mar, Stockholm 14 apr, Umeå 17 apr, Sundsvall 8 maj, Örebro 21 maj, Stockholm 5 jun, Malmö 9 jun, Göteborg kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 9 9

10 Systematiskt arbetsmiljöarbete, fortsättningskurs Denna kurs är för dig som kan grunderna och nu är redo att ta nästa steg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi går igenom de nödvändiga stegen för att utveckla just din arbetsplats och optimera era resurser. Nyheter i arbetsmiljölagen och föreskrifter som har påverkan på det systematiska arbetsmiljöarbetet Motivation, delaktighet och engagemang - så får du med alla på tåget Fördjupning inom relevanta områden (hot & våld, rehabilitering, kränkande särbehandling, arbetsanpassning m.m.) Checklistor och handlingsplaner; levande dokument eller hyllvärmare? Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 22 maj, Stockholm 10 jun, Göteborg kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar Nöjd deltagare Åsa Wilson, HR Manager, Avalanche Studios AB: Jag får en heltäckande bild av vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär. Den ger bra tips och praktiska råd. 10

11 Digital arbetsmiljöutbildning för chefer Svårt att komma iväg på kurs? Vill du själv bestämma när och var du vill gå? Vår digitala arbetsmiljöutbildning är flexibel och ger din organisation rätt förutsättningar att lyckas med arbetsmiljöarbetet. Du vet väl att chefer har långtgående ansvar för arbetsmiljön? Innehåll: Systematiskt arbetsmiljöarbete Psykosocial arbetsmiljö Uppgiftsfördelning Självstudiematerial Kunskapstest Fördelar: Tids- och kostnadseffektivt Tillgängligt när det passar dig Chefsstöd för erfarna och nya Rätt förutsättning för nytillträdda chefer Repetera när du vill Vill du veta mer? Kontakta mig! Malin Carlsson, ansvarig digitala utbildningar, Arbetsmiljöforum

12 Krishantering Vad händer med oss som individer och med verksamheten vid ett svårt tillbud eller en kris? Har ditt företag eller din organisation en tydlig och uttalad krisberedskap? Hur bemöter du någon som förlorat en anhörig? All forskning pekar på att ju bättre förberedd man är, desto lindrigare blir följderna efter en svår händelse eller kris. Med ökade kunskaper följer en ökad beredskap och kontroll inför det okända och svåra. En helhetssyn är viktig för förståelsen och bemötandet av personer som är eller har varit med om en kris (därför måste utbildad personal finnas med både före, under och efter en svår händelse). Vi kan aldrig helt undvika katastrofer om de inträffar, men vi kan bygga upp vår beredskap att möta dem! Vad är en kris för dig? Krisledning Reaktioner individ/grupp Kriskurvan Kommunikation vid en kris Handlingsplan Bearbetning Olika stöd Arbetsgivarens ansvar Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 19 mar, Stockholm 12 maj, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 12

13 Lär dig hantera besvärliga människor I alla typer av kommunikation och ledarskap finns en risk att missförstånd uppstår. Dessa missförstånd leder ofta till att vissa personer upplevs som besvärliga. Detta påverkar dig och dina kollegors möjligheter att må bra och prestera på topp. Kursen fokuserar på metoder för konfliktlösning och hantering av avvikande beteenden. Metoderna är hämtade från idrottsvärlden där vitt skilda personlighetstyper förmåtts samarbeta och till och med vunnit OSguld tillsammans. Olika personlighetstyper och hur du hanterar dem Chefsstöd Tydlighet i organisationen vem gör vad? Hur du säkerställer att sakkonflikt inte leder till personkonflikt Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 18 mar, Stockholm 6 maj, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar Nöjd deltagare Mikael Larsson, fackligt ombud för Unionen på SMT: Kursen har varit intressant och det har varit väldigt bra erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna vi har haft bra diskussioner

14 Risker i verksamheten Hur genomför man en riskbedömning som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet? Vad skiljer ut de psykosociala riskerna från de fysiska när man planerar och genomför riskbedömningar? På vår kurs får du verktygen som behövs för att förebygga, inventera, bedöma och minimera risker. Arbetsmiljöverket kräver ofta riskbedömningar varför då? Exempel på metoder för riskbedömning Definition av begrepp som riskanalys, riskbedömning, riskinventering och riskhantering Hur du på bästa sätt arbetar med fysiska respektive psykosociala risker Handlings- och/eller åtgärdsplaner för att prioritera och minimera riskerna Att arbeta med begreppet händelser och att allt som sker inrapporteras Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, HR, skyddsingenjörer, företagshälsovård samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 21 apr, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 14

15 Work environment (Arbetsmiljökunskap på engelska) If you have been sent to Sweden on posting, you are covered by certain provisions in Swedish laws and collective agreements during the period of employment. This course will guide you through the most important parts of the laws regarding work environment, health and safety in Sweden. Highlights What is the idea behind the work environment law? Legal demands on the work environment Responsibilities for the employer/employee Systematic work environment management Safety representatives and safety committees Psychosocial factors Different kinds of penalties The work environment authority and its obligations Booking and information Please call us for further information on Welcome! Date 28 apr, Stockholm Price SEK* *For bookings made before December 31st Nöjd deltagare Anders Holst, ekonomichef, Lensway: Jag sitter i ledningsgruppen och har precis fått i uppdrag att ingå i skyddskommittén, så det är alldeles utmärkt för mig att få gå den här kursen

16 Arbetsrätt frågeställningar och utmaningar i dagens arbetsliv Allt du behöver veta om arbetsrätt får du på denna heldagskurs! Kursen går grundligt igenom arbetsrättens kärna - mbl och las. Den är bra för dig som vill undvika att hamna i kostsamma processer. För dig som är ny i din roll eller vill uppdatera dina kunskaper. Kort om det arbetsrättsliga systemet Anställningsformer Anställningens avslutande, bl a uppsägning och avskedande Arbetsbrist kontra personliga skäl Turordningsregler Anställningstid Företrädesrätt Föreningsrätt Förhandlingsskyldighet Tolkningsföreträde Kollektivavtal Informationsskyldighet Vetorätt Målgrupp Chefer/arbetsledare, jurister, HR-personal, personalchefer, skyddsombud, ombudsmän och andra fackliga förtroendemän, samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 18 mar, Stockholm 27 maj, Stockholm kronor* ex moms. 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 16

17 Arbetsrätt fördjupningskurs sociala medier och yttrandefrihet Arbetsrätten är ständigt aktuell och föränderlig. I denna fördjupningskurs går vi igenom den absolut senaste rättspraxisen avseende sociala medier, yttrandefrihet och den personliga integriteten i arbetslivet. Området känns för många lite krångligt och diffust. Under kursen får du lära dig vad som gäller idag. Du kan gå kursen som en fristående kurs eller med vår grundkurs som bas. Sociala medier Whistle blowing Yttrandefrihet Rätten att slå larm Aktuella domar från AD Ny lagstiftning Målgrupp Chefer/arbetsledare, jurister, HR-personal, skyddsombud, ombudsmän och andra fackliga förtroendemän, personalchefer samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 28 maj, Stockholm kronor* ex moms. 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 17 17

18 Vi skräddarsyr åt er, hos er! Hittar du inte vad du söker? Vill du ha en kurs för hela företaget? Arbetsmiljöforum har stor erfarenhet av att arrangera specialanpassade kurser för hela personalgrupper, arbetsmiljökommittér eller andra grupper på företaget. Det är ett mer kostnadseffektivt sätt att kompetensutveckla hela personalgruppen samtidigt som innehållet anpassas till er verksamhet. Några exempel på de vanligaste kurser vi anordnar på plats hos våra kunder: Psykosocial skyddsrond Utveckla era arbetsplatsträffar Likabehandling BAM Bättre arbetsmiljö Lagar och regler som styr min verksamhet Skyddsombudsrätt Medarbetarenkäter. Genomförande-utvärdering-uppföljning Vill du veta mer? Kontakta mig! Malin Carlsson, ansvarig utbildningar, Arbetsmiljöforum

19 Svåra samtal blir lättare med kunskap och träning I denna kurs får du lära dig hur du kan ta upp svåra ämnen som att en person presterar dåligt, har hög sjukfrånvaro eller bristande arbetsmoral. Du får även veta mer om hur du kan bidra till att öka motivationen, hur du kan hantera medarbetares aggressivitet, passivitet, nedstämdhet eller allmänt känslomässiga obalans. Du får konkreta verktyg för att förstå och bemöta olika slags reaktioner, du får öva på effektiva kommunikations- och samtalsmetoder, lära dig empatisk gränsdragning och hur du kan bekräfta utan att hålla med. Vad är det som är svårt och läskigt? Gränssättande, lösningsfokuserade och målskapande samtalstekniker Motiverande och trygghetsskapande samtalstekniker Maktstrategier och härskartekniker - att känna igen och hantera Kroppsspråk, röstläge och tonfall, tystnad Att hantera egna och andras reaktioner Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, företagshälsovård, samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 18 mar, Stockholm 13 maj, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 19 19

20 Diplomerad EU-projektledare Planerar du att starta utvecklingsarbete med EU-finansiering? Att ansöka och planera för ett EU-projekt kräver noggrann förberedelse och behöver inte vara krångligt om man från början vet hur man ska lägga upp arbetet. Arbetsmiljöforums nya kurs är främst riktad till experter, projektledare och chefer som planerar att starta och driva EU-projekt eller som befinner sig i ett projekt och vill förstärka sin projektledarroll. EU-projekt ger möjligheter till vidgade perspektiv och nya arbetsmetoder! I kommande EU-utlysningar ökar kraven på att man bemannar projekten med erfarna EU-projektledare. Var förberedd med rätt kompetens anmäl dig nu! Kunskap om EU-fondernas specifika krav och utlysningarna som styrdokument Konkret om hur du planerar och organiserar ditt projekt Konkreta metoder och verktyg för att sätta igång ett EU-projekt, bl a LFA som metod för förankring och problem- samt målanalys, med mallar för riskanalyser, mål och indikatorer, aktivitetsplaner, intressentanalyser, spridningsarbete och utvärdering Vi ger dig också grunderna hur du lägger upp din administration och redovisning i EU-projekt Kunskap om hur man arbetar processinriktat Kursen förutsätter en del eget arbete mellan utbildningstillfällena Övrig information Flerdagsutbildning i Stockholm. Kursledare är Anne Marie Flood, verksamhetsutvecklare på Arbetsmiljöforum. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen jan (dag 1+2), Stockholm mar (dag 3+4), Stockholm apr (dag 1+2), Stockholm 2-3 jun (dag 3+4), Stockholm kronor* ex moms. 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 20

21 Verksamhetsutveckling med LFA-metoden NY! Behöver du utveckla din verksamhet? Vet du inte hur du ska börja med arbetet? Du behöver få en metod där många av dina medarbetare blir involverade och engagerade så att arbetet är väl förankrat. Arbetsmiljöforums nya kurs är främst riktad till chefer som behöver utveckla sin verksamhet eller enhet. LFA-metoden är ett pedagogiskt och levande verktyg för att både identifiera de viktigaste utvecklingsbehoven samtidigt som det skapar stark förankring genom sin demokratiska process. Var förberedd med rätt metod anmäl dig nu! Utvecklingsarbetets utmaningar Konkreta metoder och verktyg för att sätta igång ett utvecklingsarbete med LFA (Logical Framework Approach) som metod. Metoden används frekvent inom EU och SIDA i utvecklingarbete. Metoden är tydlig vid problem- samt målanalys, vi går igenom eventuella risker med utvecklingsarbetet, vi sätter mål och bestämmer hur de ska följas upp. I processen får du också verktyg för att skapa aktivitetsplaner, göra intressentanalyser, ha strategier för informationsflödet och uppföljningen av utvecklingen Kunskap om hur man arbetar processinriktat Kursen förutsätter en del eget arbete mellan utbildningstillfällena Övrig information Flerdagsutbildning i Stockholm. Kursledare är Anne Marie Flood, verksamhetsutvecklare på Arbetsmiljöforum. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 4-5 feb (dag 1+2), Stockholm 4 mar (dag 3), Stockholm apr (dag 1+2), Stockholm 20 maj (dag 3), Stockholm kronor* ex moms. 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 21 21

22 Implementering med PVA-metoden En av de viktigaste faktorerna för att ett projekt framgångsrikt ska övergå i ordinarie verksamhet är att man lägger tid och kraft på implementeringen. Detta arbete bör inledas tidigt för framgång. Med PVA-metoden får du redskapet för att lyckas. Arbetsmiljöforums kurs är främst riktad till projektledare och styrgrupp i tidigt skede av ett projekt som behöver säkerställa att det kommer att implementeras med framgång. Metoden hjälper till att skapa en implementeringsplan med stark förankring bland de viktigaste intressenterna. Läranderesultat Kännedom om implementeringsarbetets utmaningar Färdigheter att använda metoden PVA för att sätta igång ett implementeringsarbete Förstå och kunna sätta implementeringsmål och plan Förstå och kunna tillämpa förankringsarbete Förstå och tillämpa process med panel Kännedom om behovet av implementeringskommunikation Kännedom om vikten av uppföljning och revidering av implementeringsplan Kännedom om hur man arbetar processinriktat i workshopsarbete Tillämpat eget arbete mellan utbildningstillfällena Övrig information Flerdagsutbildning i Stockholm. Kursledare är Anne Marie Flood, verksamhetsutvecklare på Arbetsmiljöforum. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 4 dec (dag 1), Stockholm 12 feb (dag 2), Stockholm 24 mar (dag 1), Stockholm 21 maj (dag 2), Stockholm kronor* ex moms. 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 22

23 Att driva transnationellt samarbete NY! Certifierad utbildning som TN Coordinator/TN Expert. Verksamhetsutveckling genom att inspireras och lära från andra länders erfarenheter ger vidgade perspektiv och skapar innovativa lösningar som hjälper oss tänka utanför boxen. Samarbete över gränserna ger också starkare strategisk påverkan, vilket gynnar ditt utvecklingsområde. Skaffa dig en kompetens som kommer att sätta dig och din organisation i framkant när det gäller strategiskt EU-arbete. Kunskap om transnationellt arbete i strategiskt och operativt perspektiv Konkret om hur du planerar och organiserar ditt transnationella samarbete Förståelse för landsspecifika förutsättningar som kan påverka transnationellt utbyte Förståelse för relevanta europeiska policys Hantera språk, kommunikation och interkulturell kompetens vid samarbete Att identifiera transnationella aktörer som är relevanta för dina behov Utvärdering av nyttan med det transnationella arbetet och hur du förankrar och återför lärdomarna i din egen organisation Kursen förutsätter en del eget arbete mellan utbildningstillfällena Övrig information Flerdagsutbildning i Stockholm. Kursledare är Anne Marie Flood, verksamhetsutvecklare på Arbetsmiljöforum. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen feb (dag 1+2), Stockholm 7-8 maj (dag 3+4), Stockholm kronor* ex moms. 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 23 23

24 EU:s fonder och program NY! Hitta finansieringen för din verksamhetsutveckling genom EU-fonder! Du får vägledning i hur du kan koppla din projektidé till någon av de många EU-fonder och program som finns. Bli orienterad om alla möjligheter anmäl dig nu! Samarbete över gränserna ger också starkare strategisk påverkan, vilket gynnar ditt utvecklingsområde. Skaffa dig en kompetens som kommer att sätta dig och din organisation i framkant när det gäller strategiskt EU-arbete. Genomgång av strukturfonderna och några av sektors-programmen. Arbetsmarknad, sociala frågor och regional tillväxt Innovation och forskning Utbildning och kultur Hälsa och miljö Transnationella program Kort översikt över övriga program EU:s strategier och fokusområden innevarande programperiod Från policy till projekt hur kopplas programmen till din projektidé Idéverkstad deltagarnas egna behov diskuteras och kopplas till möjligheter Hur går du vidare? hur gör du för att få mer info och söka medel Övrig information Endagsutbildning i Stockholm. Kursledare är Anne Marie Flood, verksamhetsutvecklare på Arbetsmiljöforum. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 30 jan, Stockholm 18 mar, Stockholm 29 maj, Stockholm kronor* ex moms. 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 24

25 Arbetsmiljörätt (15 högskolepoäng) Ett unikt tillfälle att med Maria Steinberg, jur.dr i arbetsmiljörätt, lära dig vad lagar och föreskrifter säger och hur de tolkas. Under kursens gång tar vi upp arbetstid och arbetsskador, mbl, fml, las och diskrimineringslagarna. Vi tittar också närmare på arbetsrätten, arbetsmiljölagen och ansvarsfördelningen inom organisationen. Arbetsmiljörätt - historiskt, intern, genus Arbetsmiljölagen Kraven på arbetsmiljön Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsgivarens och andras ansvar Systematiskt arbetsmiljöarbete Skyddsombudens roll och möjligheter att påverka Arbetsmiljöverkets tillsyn Arbetsrätt (las, mbl, diskrimineringslagen) Arbetsmiljöbrott Arbetstid Rehabilitering/arbetsskador Juridiska begrepp/informationssökning Kursen är upplagd på åtta sammankomster med föreläsning och diskussion samt eget arbete däremellan. Inlämningsuppgift samt uppsats krävs för att erhålla de 15 högskolepoängen. Målgrupp Arbetsmiljöansvariga, chefer, arbetsmiljösamordnare, skyddsingenjörer, skyddsombud, fackliga ombudsmän, specialister, personalhandläggare, företagshälsovården. För mer information, kontakta: Malin Carlsson

26 Diskrimineringsrätt (7,5 högskolepoäng) Strävan efter att minska diskrimineringen på våra arbetsplatser tar sig olika rättsliga uttryck och diskrimineringsrätten från 2009 innebär en förskjutning från ett kollektivt perspektiv till tvister med ett större individfokus. Därför är det angeläget att både arbetsgivare och fackliga företrädare hittar sin nya funktion i denna förändring. För arbetsgivare är kunskapsområdet viktigt för att förhindra tvister. För fackliga företrädare är det angeläget att kunna företräda medlemmarna på bästa möjliga vis. Under kursen studerar vi de rättsliga möjligheterna att motverka diskriminering och kränkande behandling i arbetslivet. Introduktion. Genomgång av rättskällorna och diskussion kring olika rättsfall Kränkning och diskriminering ur ett arbetsmiljöperspektiv Särskilt om funktionshinder och etnisk tillhörighet Att processa i diskrimineringsmål Kursen leds av Lotti Rydberg Wallander, universitetslektor i arbetsrätt vid Örebro universitet. Gästföreläsare är: Maria Steinberg, jur. dr arbetsmiljörätt, Catharina Calleman, professor i arbetsrätt samt advokat Stefan Flemström, författare till flera böcker inom ämnet. Poäng fås efter godkänd hemtenta. Målgrupp Chefer, personalchefer och personalhandläggare, arbetsledare, fackliga företrädare, arbetsmiljöansvariga, likabehandlingsombud, myndighetsföreträdare, anställda på landets diskrimineringsbyråer och jurister med flera. För mer information, kontakta: Malin Carlsson

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Utbildningar hösten 2015

Utbildningar hösten 2015 Utbildningar hösten 2015 Vi drömmer om arbetsplatser att längta till och arbeten att älska för alla Vi tror att personal som mår bra skapar framgångsrika verksamheter. Vi tror också att människor får bättre

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel: MODERN #2 2008 personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer