Utbildningar - våren 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar - våren 2014"

Transkript

1 Utbildningar - våren 2014

2 Bättre arbetsmiljö - BAM Alla behöver en grundutbildning i arbetsmiljö! Denna tredagarskurs har direkt påverkan på hur frisk och hälsosam din arbetsplats kan bli. Genom att upplägget är förankrat i vardagen kan du direkt tillämpa dina nyvunna kunskaper på hemmaplan. - Lagar och föreskrifter inom området - Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken - Samspel och samarbete - Fysiska och psykosociala risker - Riskhantering - Undersökningsmetodik - Ansvar, delegering, handlingsplaner - Att dokumentera - Arbetsmotivation och arbetsglädje - Förändringar och stresshantering - Konflikter och mobbning - Rehabilitering Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Tredagarsutbildning Utbildningen består av föreläsningar, fallstudier och grupparbeten. Hemuppgifter att fundera vidare på ges mellan utbildningstillfällena, för att kunskapsinhämtningen ska bli extra effektiv och förankrad på arbetsplatsen. 19 feb - Stockholm 12 mar - Göteborg 14 maj - Stockholm 7300 kr + moms

3 Ännu bättre arbetsmiljö Du har gått BAM - Bättre arbetsmiljö. Du tycker att du har bra koll på arbetsmiljö. Ditt fokus är inte bara regler utan du ser andra faktorer för en utvecklad arbetsplats med bra dialog och samverkan. Du är med andra ord redo att ta nästa steg i din utveckling i arbetsmiljöarbetet! - Hur vi väcker liv i en trött skyddskommitté - Hur personalmöten blir en källa till inspiration, dialog och samverkan - Hur HR/personalavdelningen kan vara en större resurs i arbetsmiljöarbetet för ökad samverkan. Fokus på förebyggande och rätt saker i rätt tid med tillräckliga resurser - Hur vi kan skapa och implementera uppgiftsfördelning, rutiner över måsten i arbetsmiljöarbetet så att de blir så självklara att chef och arbetslag inte behöver fundera på dem - Hur riskhantering, handlingsplaner och uppgiftsfördelning blir levande och dynamiska - Hur vi kan utveckla och tydliggöra medarbetarnas ansvar för den gemensamma arbetsmiljön på jobbet Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer Tvådagarsutbildning 1 apr - Stockholm 5600 kr + moms

4 Psykosocial skyddsrond De psykosociala frågorna är avgörande för trivseln och en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. I denna kurs sätter vi fokus på den psykosociala arbetsmiljön ur flera aspekter och ger konkreta verktyg som möjliggör egna skyddsronder på arbetsplatsen! - Vad ingår i begreppet psykosocial arbetsmiljö? - Vad säger lagen och föreskrifterna om den psykosociala arbetsmiljön? - Metoder för kartläggning av skyddsronder - Hur hanterar vi de psykosociala frågorna professionellt och systematiskt? - Utvärdera resultaten, hur gör man och vad ska man tänka på? - Arbetsgivarens ansvar - Hur kan god sammanhållning uppnås och bibehållas? Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöombud, fackliga ombud, arbetsmiljöansvariga, företagshälsovård samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Kursen är uppbyggd utifrån föreläsning, grupparbeten och har mycket plats får diskussioner och frågor. 31 jan - Stockholm 5 feb - Malmö 11 feb - Sundsvall 12 feb - Umeå 13 feb - Göteborg 18 feb - Örebro 27 feb - Jönköping 28 feb - Linköping 21 mar - Kiruna 20 mar - Luleå 25 mar - Stockholm 11 apr - Göteborg 13 maj - Stockholm 19 maj - Malmö 3700 kr + moms

5 Skyddsombudsrätt Vill du ha en grundläggande men heltäckande utbildning om skyddsombudens roll? Vill du dessutom bli väggledd av Sveriges ledande expert på arbetsmiljörätt, Maria Steinberg, jur. doktor i arbetsmiljörätt? Då är Skyddsombudsrättskursen för dig. - Skyddsombudets roll och arbetsuppgifter - Syftet med samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare - Skyddsombudets rättsliga möjligheter att påverka och förändra brister i arbetsmiljön - Skyddsombudets planeringsrättigheter - Innebörden i ett systematiskt arbetsmiljöarbete - Insyn i hur Arbetsmiljöverket arbetar - Skyddsombudets rättigheter till utbildning, lön och ledighet Skyddsombudpersonalvetare, arbetsmiljöhandläggare och chefer. Maria Steinbergs bok Skyddsombudsrätt ingår i priset. Du som redan har gått Skyddsombudsrätt fördjupa dina kunskaper i kursen Skyddsombudsrätt 2! 29 jan - Göteborg 26 feb - Göteborg 14 mar - Malmö 26 mar - Stockholm 9 apr - Stockholm 7 maj - Stockholm 15 maj - Göteborg 17 juni - Stockholm 3900 kr + moms

6 Skyddsombudsrätt - del 2 Ta steget vidare och stärk din roll och auktoritet som skyddsombud eller arbetsmiljöombud med vår fortsättningskurs till den mycket uppskattade Skyddsombudsrätt! Som innan är det populära Maria Steinberg, jur. doktor i arbetsmiljörätt som är kursledare. Skyddsombudsrätt del 2 är en uppföljningskurs till vår mycket uppskattade kurs Skyddsombudsrätt. Kursen passar också specifikt arbetsledare, då fokus i undervisningen ligger på arbetsgivarens skyldigheter. Tillsammans med kursen Skyddsombudsrätt ges du mycket goda kunskaper i arbetsmiljörätt! - Vilka lagar har betydelse för arbetsmiljön? - Vilken nytta har man av Arbetsmiljölagen? - En genomgång av viktiga AD-domar - Genomgång av några aktuella regeringsbeslut - Förslag till ändringar i Arbetsmiljölagen Skyddsombud/arbetsmiljöombud som gått kursen Skyddsombudsrätt med Maria Steinberg, eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kunskaper. Arbetsledare och chefer. Kursen genomförs genom föreläsning, där det lämnas stor plats för diskussioner och frågor. 27 mar - Stockholm 16 maj - Göteborg 18 jun - Stockholm 3900 kr + moms

7 Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM Kom igång med ert systematiska arbetsmiljöarbete med denna kurs! Vad krävs enligt lagen? Vad har arbetsgivaren för ansvar? Vi går igenom hur ett effektivt och engagerande arbetsmiljöarbete läggs upp, och ni får konkreta tips på hur ni går vidare i ert arbete. - Arbetsmiljölagen, föreskrifter - Arbetsgivaransvar samt rättigheter och skyldigheter för skyddsombud och arbetstagare - Upplägget för ert systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) - Förarbete, genomförande och uppföljning - Dokumentationskrav - Konkreta redskap, material och metoder Chefer/arbetsledare,skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer Kursen genomförs genom föreläsning, där det lämnas stor plats för diskussioner och frågor. Du kan också gå fortsättningskursen i Systematiskt arbetsmiljöarbete. 6 feb - Stockholm 10 mar - Göteborg 28 mar - Stockholm 10 apr - Göteborg 20 maj - Stockholm 2 jun - Göteborg 3500 kr + moms

8 Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - Fortsättningskurs Denna kurs är för dig som kan grunderna och nu är redo att ta nästa steg i det systematiska arbetsmiljöarbetet! Hur kan du utveckla just din arbetsplats i arbetsmiljöarbetet? - Nyheter i Arbetsmiljölagen och föreskrifter som har påverkan på det systematiska arbetsmiljöarbetet - Motivation, delaktighet och engagemang så får du med alla på tåget! - Fördjupning inom relevanta områden (hot och våld, rehabilitering, kränkande särbehandling, arbetsanpassning m.m.) - Checklistor och handlingsplaner; levande dokument eller hyllvärmare? Chefer/arbetsledare,skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer Kursen genomförs genom föreläsning, där det lämnas stor plats för diskussioner och frågor. Du kan också gå grundkursen i Systematiskt arbetsmiljöarbete. 21 maj - Stockholm 3 jun - Göteborg 3600 kr + moms

9 Lär dig hantera besvärliga människor Få metoder för konfliktlösning och hantering av avvikande beteenden! Förbättra arbetsmiljön för dig och dina kollegor genom att lära dig hur du undviker missförstånd. I alla typer av kommunikation och ledarskap finns en risk att missförstånd uppstår. Dessa missförstånd leder ofta till att vissa personer upplevs som besvärliga. Detta påverkar dig och dina kollegors möjligheter att må bra och prestera på topp. Kursen fokuserar på metoder för konfliktlösning och hantering av avvikande beteenden. Metoderna är hämtade från idrottsvärlden där vitt skilda personlighetstyper förmåtts samarbeta och till och med vunnit OS-guld tillsammans! - Olika personlighetstyper och hur du hanterar dem - Chefsstöd - Tydlighet i organisationen vem gör vad? - Hur du säkerställer att sakkonflikt inte leder till personkonflikt? Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Kursen genomförs genom föreläsning, där det lämnas stor plats får diskussioner och frågor. 5 mar - Stockholm 7 maj - Stockholm 3700 kr + moms

10 Risker i verksamheten Starta ett likabehandlingsarbete som leder till långsiktig förändring! Denna kurs är för er som vill utveckla det främjande arbetet för likabehandling i syfte att skapa en arbetsmiljö som är öppen och inkluderande. Med en normkritisk utgångspunkt flyttas fokus från minoriteter - de som bryter normer - till hur normer skapas och vad som görs till normalt. - Arbetsmiljöverket kräver ofta riskbedömningar varför då? - Exempel på metoder för riskbedömning - Definition av begrepp som riskanalys, riskbedömning, riskinventering och riskhantering - Hur du på bästa sätt arbetar med fysiska respektive psykosociala risker - Handlings- och/eller åtgärdsplaner för att prioritera och minimera riskerna - Att arbeta med begreppet händelser och att allt som sker inrapporteras Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, HR, skyddsingenjörer, företagshälsovård samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Föreläsning med mycket plats för diskussioner och frågor. 29 apr - Stockholm 10 jun - Göteborg 3400 kr + moms

11 Krishantering Vad händer med oss som individer och med företaget verksamheten vid ett svårt tillbud eller en kris? Har ditt företag eller din organisation en tydlig och uttalad krisberedskap? Hur bemöter du någon som förlorat en anhörig? Kan du förbereda dig? All forskning pekar på att ju bättre förberedd man är, desto lindrigare blir följderna efter en svår händelse eller kris. Med ökade kunskaper följer en ökad beredskap och kontroll inför det okända och svåra. En helhetssyn är viktig för förståelsen och bemötandet av personer som är eller har varit med om en kris. Därför finns måste vi finnas med både FÖRE, UNDER och EFTER en svår händelse. Vi kan aldrig helt undvika katastrofer om de inträffar, men vi kan bygga upp vår beredskap att möta dem! - Vad är en kris för dig? - Krisledning - Reaktioner individ/grupp - Kriskurvan - Kommunikation vid en kris - Handlings plan - Bearbetning - Olika stöd - Arbetsgivarens ansvar 10 feb - Stockholm 9 apr - Stockholm 3700 kr + moms

12 Work Environment If you have been sent to Sweden on posting, you are covered by certain provisions in Swedish laws and collective agreements during the period of employment. This course will guide you through the most important parts of the laws regarding work environment, health and safety in Sweden. Highlights - What is the idea behind the work environment law? - Legal demands on the work environment - Responsibilities for the employer/employee - Systematic work environment management - Safety representatives and safety committees - Psychosocial factors - Different kinds of penalties - The work environment authority and its obligations Course date 28 apr - Stockholm Price 5500 kr + sales tax 200 kr discount for network members Contact for more information

13 Arbetsrätt - frågeställningar och utmaningar i dagens arbetsliv Allt du behöver veta om arbetsrätt får du på denna heldagskurs! Kursen går grundligt igenom arbetsrättens kärna - MBL och LAS. - Kort om det arbetsrättsliga systemet - Anställningsformer - Anställningens avslutande, b la uppsägning och avskedande - Arbetsbrist kontra personliga skäl - Turordningsregler - Anställningstid - Företrädesrätt - Föreningsrätt - Förhandlingsskyldighet - Tolkningsföreträde - Kollektivavtal - Informationsskyldighet - Vetorätt Chefer/arbetsledare, jurister, HR-personal, personalchefer, skyddsombud, ombudsmän och andra fackliga förtroendemän, samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Kursen genomförs genom föreläsning, där det lämnas stor plats för diskussioner och frågor! Du som vill veta ännu mer om hur arbetsrätten kopplat till sociala medier och arbetstagarnas yttrandefrihet, kan också anmäla dig till kursen Arbetsrätt fördjupningskurs sociala medier och yttrandefrihet. 5 mar - Stockholm 7 maj - Stockholm 3800 kr + moms

14 Arbetsrätt - fördjupningskurs - sociala medier och yttrandefrihet Vad får man egentligen säga på sociala medier? Och hur? Sociala medier ställer oss inför nya knepiga frågeställningar när det kommer till arbetsrätt! Stefan Flemström, en av Sveriges experter i arbetsrätt, leder denna spännande och aktuella kurs. - Yttrandefrihet - Whistle blowing/ Rätten att slå larm - Sociala medier i arbetslivet - Aktuella domar från AD Chefer/arbetsledare, jurister, HR-personal, skyddsombud, ombudsmän och andra fackliga förtroendemän, personalchefer samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Du som vill ha lite mer kött på benen innan du går denna kurs, kan med fördel gå Arbetsrätt frågeställningar och utmaningar i dagens arbetsliv först. 8 maj - Stockholm 3800 kr + moms

15 Mångfaldsarbete - förändringsverktyget DIVE Hur blir mångfaldsarbetet en del av den dagliga verksamheten? Och hur skapas delaktighet och engagemang hos personalen? Kursen hjälper dig att komma igång eller förbättra ditt strategiska mångfaldsarbete! Kursen har sin utgångspunkt i verktyget DIVE Diversity Toolbox. DIVE är ett nytt verktyg inom verksamhetsutveckling som ger konkret vägledning, steg för steg, i strategiskt mångfaldsarbete kopplat till verksamhetsmålen. Kursen tar upp hur man arbetar integrerat med alla diskrimineringsgrunder (kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tropsuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder). - Mångfaldens olika dimensioner - Arbetsprocessen - Att lägga grunden för sitt mångfaldsarbet - Att lägga grunden för sitt mångfaldsarbet - Kartläggning och analys - Att ta fram mål - Handlingsplan och genomförande - Uppföljning och kvalitetssäkring - Att etablera ett nytt sätt att arbeta - Introduktion till verktyget DIVE - Hur arbetar andra? erfarenheter från andra organisationers mångfaldsarbete - Fortsatta arbetet hur går ni vidare? Personer som har behov av verktyg för att leda ett strategiskt mångfaldsarbete som t.ex. nyckelpersoner, ledare och chefer på olika nivåer i organisationen. Kursen genomförs genom föreläsning och upplevelsebaserade övningar. Det lämnas stort utrymme för diskussion om tillämpningsområden och frågor. Meddelas inom kort kr + moms

16 Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Att alla anställda ska ges likvärdiga möjligheter att trivas och utvecklas på arbetsplatsen är en självklarhet för de flesta. Men hur kan vi arbeta för att nå dit? Vilka teoretiska utgångspunkter behövs, och hur omsätts teorin i praktiken? Ett normkritiskt perspektiv innebär att fokus flyttas från att studera och förändra minoriteter, till att i stället granska hur normer och strukturer utgör hinder för vissa och ger stort utrymme åt andra. Därmed har vi en utgångspunkt för ett hållbart och långsiktigt förändringsarbete. Under den här kursen får du stöd i att koppla normkritisk teori till praktiskt utvecklingsarbete. - Introduktion till normkritiskt perspektiv och hur normer samverkar - Genomgång av de sju diskrimineringsgrunderna och deras innebörd - Vad ska en likabehandlingsplan innehålla? - Normkritik i likabehandlingsplanen kom igång så här! - Ett processinriktat arbetssätt så kan det se ut Personer som behöver verktyg för att leda ett strategiskt likabehandlingsarbete, exempelvis chefer, HR-personal, fackliga företrädare, skyddsombud eller andra personer med ansvar att driva likabehandlingsfrågor. Halvdagsutbildning Meddelas inom kort kr + moms

17 Perspektiv för likabehandling i arbetslivet Starta ett likabehandlingsarbete som leder till långsiktig förändring! Denna kurs är för er som vill utveckla det främjande arbetet för likabehandling i syfte att skapa en arbetsmiljö som är öppen och inkluderande. Med en normkritisk utgångspunkt flyttas fokus från minoriteter - de som bryter normer - till hur normer skapas och vad som görs till normalt. Kursen tar upp arbete för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. - Introduktion till normkritisk pedagogik - Upplevelsebaserade moment - Erfarenheter från verkligheten andra organisationers arbete - Framgångsfaktorer och fallgropar - Utveckla ett processinriktat arbetssätt Personer som behöver verktyg för att leda ett strategiskt likabehandlingsarbete, som till exempel chefer och ledare i organisationen. Även HR och andra nyckelpersoner som fungerar som stöd för att driva likabehandlings- och mångfaldsfrågor. 7 mar - Stockholm 9 maj - Stockholm 3900 kr + moms

18 Stresshantering - konkreta åtgärder och verktyg Allt fler upplever stress på dagens arbetsmarknad. Genom denna kurs får du verktyg och handfasta metoder för att hantera din egen stress eller för att kunna hjälpa medarbetare som är stressade! Att vara bra på stresshantering handlar om att kunna arbeta med sina tankemönster, avspänning, målbilder och fokusering. Det handlar också om att ha konkreta verktyg för att hantera belastningar, tidspress och höga krav från sig själv och/eller andra. Genom denna kurs får du lära dig grunderna i mental träning för att på samma sätt som elitidrottare kunna fokusera och hantera akut stress inför en viktig prestation. - Att ta lärdom av elitidrottare och världsmästare för att bli mer koncentrerad och målfokuserad - Att förändra stressande tankar - Målbilder, mentala föreställningar och visualiseringar - Delegering, struktur, effektiva möten och andra konkreta verktyg Chefer, arbetsledare, gruppledare, projektledare, andra arbetstagare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, företagshälsovård samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. 27 maj - Stockholm 4200 kr + moms

19 Svåra samtal blir lättare med kunskap och träning Hur tar man upp att en person presterar dåligt eller har bristande arbetsmoral? Få verktyg för att kunna öka motivationen hos dina medarbetare och för hur du kan möta aggressivitet, passivitet eller nedstämdhet! I denna kurs får du konkreta verktyg för att förstå och bemöta olika slags reaktioner, du får öva på effektiva kommunikations- och samtalsmetoder, lära dig empatisk gränsdragning och hur du kan bekräfta utan att hålla med. Livsnödvändig kurs bland annat för dig som är arbetsledare! - Vad är det som är svårt och läskigt? - Gränssättande, lösningsfokuserade och målskapande samtalstekniker - Motiverande och trygghetsskapande samtalstekniker - Maktstrategier och härskartekniker att känna igen och hantera - Kroppsspråk - Röstläge och tonfall - Tystnad - Att hantera egna och andras reaktioner Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, företagshälsovård, medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer Meddelas inom kort kr + moms

Utbildningsguiden 2014. www.arbetsmiljoforum.se

Utbildningsguiden 2014. www.arbetsmiljoforum.se Utbildningsguiden 2014 www.arbetsmiljoforum.se Bli klokare och fatta bättre beslut! När du behöver grund- eller vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet hoppas vi att Arbetsmiljöforum är ert förstahandsval.

Läs mer

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se Utbildningsguiden för jobbet våren 2015 FÖR DIG SOM ÄR SKYDDSOMBUD/ARBETSMILJÖOMBUD, CHEF, HR-ANSVARIG ELLER ENGAGERAD FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ. www.arbetsmiljoforum.se Fatta bättre beslut med rätt kunskap!

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete EXAMENSARETE 2005:06 P Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete Enheten funktionshindrade VIKTORIA KERTTU PÅYGGNADSUTILDNINGAR Arbetsmiljöledning Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer