Utbildningsguiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsguiden 2014. www.arbetsmiljoforum.se"

Transkript

1 Utbildningsguiden 2014

2 Bli klokare och fatta bättre beslut! När du behöver grund- eller vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet hoppas vi att Arbetsmiljöforum är ert förstahandsval. Vår verksamhet har en hundraårig historia och i vår kursverksamhet samarbetar vi nu med både universitet, doktorer och andra specialister inom respektive område. Vi vänder oss till dig som är arbetsmiljö- och arbetslivsengagerad såväl som chefer, skyddsombud och alla andra som vill ha nya kunskaper. I årets kursutbud kan vi stolt presentera flera nyheter: Hållbar chef, diplomerad EU projektledare, jämställdhet och funktionsnedsättning. Vi fortsätter naturligtvis att ge våra mycket populära kurser med högskolepoäng: Diskrimineringsrätt 7.5 hp och Arbetsmiljörätt 15 hp. Vi erbjuder fördjupningskurser i flera utbildningar. De är mycket populära och får höga betyg i utvärderingarna. Upptäck dem! Våra kursledare är erfarna, akademiskt utbildade och mycket uppskattade. Vårt mål är att ge dig och arbetsplatsen konkreta verktyg att tillämpa i verksamheten, inspiration och möten med kollegor från andra branscher. Ring eller maila så berättar vi mer! Varmt välkommen till Arbetsmiljöforum vi arbetar för ett friskt och hållbart arbetsliv! Malin Carlsson utbildningschef telefon: e-post: 2 2

3 Psykosocial skyddsrond Många uppfattar de psykosociala frågorna som svårare att mäta än de fysiska, trots att dessa är avgörande för trivseln och en bra arbetsmiljö. Vi sätter fokus på den psykosociala arbetsmiljön ur flera aspekter och ger konkreta verktyg som möjliggör egna skyddsronder på arbetsplatsen. Vad ingår i begreppet psykosocial arbetsmiljö? Vad säger lagen och föreskrifterna om den psykosociala arbetsmiljön? Metoder för kartläggning av skyddsronder Hur hanterar vi de psykosociala frågorna professionellt och systematiskt? Utvärdera resultaten, hur gör man och vad ska man tänka på? Arbetsgivarens ansvar Hur god sammanhållning kan uppnås och bibehållas Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, företagshälsovård, samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 28 feb, Linköping 20 mar, Luleå 21 mar, Kiruna 25 mar, Stockholm 11 apr, Göteborg 13 maj, Stockholm 19 maj, Malmö 11 sep, Stockholm 22 sep, Umeå 23 sep, Sundsvall 6 okt, Göteborg 20 okt, Linköping 21 okt, Malmö 24 nov, Örebro 25 nov, Stockholm 4 dec, Göteborg kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 3 3

4 BAM Bättre arbetsmiljö Skaffa er den bästa grundutbildningen i arbetsmiljö! Denna tredagarskurs har direkt påverkan på hur frisk och hälsosam din arbetsplats kan bli. Genom det verksamhetsförankrade upplägget kan du direkt tillämpa dina nyvunna kunskaper på hemmaplan. Lagar och föreskrifter inom området Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken Samspel och samarbete Fysiska och psykosociala risker + riskhantering Undersökningsmetodik Ansvar, delegering, handlingsplaner Att dokumentera Arbetsmotivation och arbetsglädje Förändringar och stresshantering Konflikter och mobbning Rehabilitering Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen mar, Göteborg maj, Stockholm sep, Stockholm okt, Göteborg nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 4 4

5 Ännu bättre arbetsmiljö Du har gått BAM - Bättre arbetsmiljö. Du tycker att du har bra koll på arbetsmiljö. Ditt fokus är inte bara regler utan du ser andra faktorer för en utvecklad arbetsplats med bra dialog och samverkan. Du är med andra ord redo att ta nästa steg i din utveckling i arbetsmiljöarbetet. Hur vi väcker liv i en trött skyddskommitté Hur personalmöten blir en källa till inspiration, dialog och samverkan Hur HR/personalavdelningen kan vara en större resurs i arbetsmiljöarbetet för ökad samverkan. Fokus på förebyggande och rätt saker i rätt tid med tillräckliga resurser Hur vi kan skapa och implementera uppgiftsfördelning, rutiner över måsten i arbetsmiljöarbetet så att de blir så självklara att chef och arbetslag inte behöver fundera på dem Hur riskhantering, handlingsplaner och uppgiftsfördelning blir levande och dynamiska Hur vi kan utveckla och tydliggöra medarbetarnas ansvar för den gemensamma arbetsmiljön på jobbet Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 1 2 apr, Stockholm nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 5 5

6 Skyddsombudsrätt Välkommen till en givande endagskurs om skyddsombudens/arbetsmiljösamordnarens roll och uppgift med Sveriges ledande expert på arbetsmiljörätt Maria Steinberg, jur. doktor i arbetsmiljörätt samt forskare och lärare. Kursen vänder sig till dig som är ny eller behöver uppdatera dina kunskaper. I kursen ingår även boken Skyddsombudsrätt 4:e upplagan nyutgiven januari Under kursen går vi igenom det senaste aktuellt kring arbetsmiljölagen och dess förändringar som beslutas under året. Skyddsombudets roll och arbetsuppgifter Syftet med samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare Skyddsombudets rättsliga möjligheter att påverka och förändra brister i arbetsmiljön Skyddsombudets planeringsrättigheter Innebörden i ett systematiskt arbetsmiljöarbete Insyn i hur Arbetsmiljöverket arbetar Skyddsombudets rättigheter till utbildning, lön och ledighet Målgrupp Skyddsombud som är nya i sin roll eller behöver uppdatera sin kunskap. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 26 feb, Göteborg 14 mar, Malmö 26 mar, Stockholm 9 apr, Stockholm 7 maj, Stockholm 15 maj, Göteborg 17 jun, Stockholm 16 sep, Stockholm 24 sep, Göteborg 11 nov, Stockholm 18 nov, Göteborg 2 dec, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 6 6

7 Skyddsombudsrätt del 2 Skyddsombudsrätt del 2 är en uppföljningkurs till vår mycket uppskattade kurs Skyddsombudsrätt med Maria Steinberg som är jur. doktor i arbetsmiljörätt samt forskare och lärare. Här får du möjlighet att ta steget vidare och stärka din roll och auktoritet som skyddsombud/arbetsmiljöombud. Kursen är en perfekt introduktion för nya arbetsledare då du får det som lagen kräver. Denna fördjupade kunskap är något som många tidigare kursdeltagare direkt kunna omsätta i praktiken efter avslutad kurs. Vilka lagar har betydelse för arbetsmiljön? Vilken nytta har man av Arbetsmiljölagen? En genomgång av viktiga AD-domar Genomgång av några aktuella regeringsbeslut Förslag till ändringar i Arbetsmiljölagen Målgrupp Skyddsombud/arbetsmiljöombud som gått kursen Skyddsombudsrätt med Maria Steinberg, eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kunskaper och chefer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 27 mar, Stockholm 16 maj, Göteborg 18 jun, Stockholm 12 nov, Stockholm 19 nov, Göteborg kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 7 7

8 Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Denna kurs är för er som vill komma igång ert systematiska arbetsmiljöarbete. Vad krävs enligt lagen? Vad har arbetsgivaren för ansvar? Vi går igenom hur ett effektivt och engagerande systematiskt arbetsmiljöarbete läggs upp, med konkreta tips på hur ni går vidare i ert arbete. Arbetsmiljölagen, föreskrifter Arbetsgivaransvar samt rättigheter och skyldigheter för skyddsombud och arbetstagare Upplägget för ert systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) Förarbete, genomförande och uppföljning Dokumentationskrav Konkreta redskap, material och metoder Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 10 mar, Göteborg 28 mar, Stockholm 10 apr, Göteborg 20 maj, Stockholm 2 jun, Göteborg 9 sep, Stockholm 7 okt, Göteborg 6 nov, Stockholm 5 dec, Göteborg kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 8 8

9 Systematiskt arbetsmiljöarbete, fortsättningskurs Denna kurs är för dig som kan grunderna och nu är redo ta nästa steg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi går igenom de nödvändiga stegen för att utveckla just din arbetsplats och optimera era resurser. Nyheter i Arbetsmiljölagen och föreskrifter som har påverkan på det systematiska arbetsmiljöarbetet Motivation, delaktighet och engagemang - så får du med alla på tåget Fördjupning inom relevanta områden (Hot & Våld, Rehabilitering, Kränkande särbehandling, arbetsanpassning m.m.) Checklistor och handlingsplaner; levande dokument eller hyllvärmare? Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 21 maj, Stockholm 3 jun, Göteborg kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 9 9

10 Digital arbetsmiljöutbildning för chefer Svårt att komma iväg på kurs? Vill du själv bestämma när och var du vill gå? Vår digitala arbetsmiljöutbildning är flexibel och ger din organisation rätt förutsättningar att lyckas med arbetsmiljöarbetet. Innehåll: Systematiskt arbetsmiljöarbete Psykosocial arbetsmiljö Uppgiftsfördelning Självstudiematerial Kunskapstest Fördelar: Tids- och kostnadseffektivt Tillgängligt när det passar dig Chefsstöd för erfarna och nya Rätt förutsättning för nytillträdda chefer Repetera när du vill Vill du veta mer? Kontakta mig! Åsa Mollén, ansvarig digitala utbildningar, Arbetsmiljöforum

11 Hållbar chef Bra arbetsplatser har ledare och medarbetare som är engagerade och motiverade. Hur skapar man motiverade och engagerade medarbetare? Hur får du alla att samspela och arbeta mot samma mål? Sociala kontakter kollegor emellan har visat sig vara den viktigaste parametern för om du trivs på ditt jobb eller inte. Vad kan ledaren göra för att skapa ett trivsamt och produktivt klimat på arbetsplatsen? I den här kursen lär du dig att bli en hållbar ledare med medarbetare som är engagerade, motiverade och arbetar mot samma mål. Hur ledare kan hantera olika personligheter i gruppen Att motivera och engagera sina medarbetare Tips för hållbarhet i ledarskapet Att orka vara modig och stå pall när det blåser i motvind Att leda sig själv att må bra och prestera Goalmapping Grunderna i positiv psykologi Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 20 mar, Stockholm 21 maj, Stockholm 18 sep, Stockholm 3 nov, Stockholm 1 dec, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 11 11

12 Krishantering Vad händer med oss som individer och med företaget verksamheten vid ett svårt tillbud eller en kris? Har ditt företag eller din organisation en tydlig och uttalad krisberedskap? Hur bemöter du någon som förlorat en anhörig? All forskning pekar på att ju bättre förberedd man är, desto lindrigare blir följderna efter en svår händelse eller kris. Med ökade kunskaper följer en ökad beredskap och kontroll inför det okända och svåra. En helhetssyn är viktig för förståelsen och bemötandet av personer som är eller har varit med om en kris. Därför finns måste vi finnas med både FÖRE, UNDER och EFTER en svår händelse. Vi kan aldrig helt undvika katastrofer om de inträffar, men vi kan bygga upp vår beredskap att möta dem! Vad är en kris för dig? Krisledning Reaktioner individ/grupp Kriskurvan Kommunikation vid en kris Handlingsplan Bearbetning Olika stöd Arbetsgivarens ansvar Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 9 apr, Stockholm 1 sep, Stockholm 19 nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 12

13 Lär dig hantera besvärliga människor I alla typer av kommunikation och ledarskap finns en risk att missförstånd uppstår. Dessa missförstånd leder ofta till att vissa personer upplevs som besvärliga. Detta påverkar dig och dina kollegors möjligheter att må bra och prestera på topp. Kursen fokuserar på metoder för konfliktlösning och hantering av avvikande beteenden. Metoderna är hämtade från idrottsvärlden där vitt skilda personlighetstyper förmåtts samarbeta och till och med vunnit OSguld tillsammans. Olika personlighetstyper och hur du hanterar dem Chefsstöd Tydlighet i organisationen vem gör vad? Hur du säkerställer att sakkonflikt inte leder till personkonflikt Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 5 mar, Stockholm 7 maj, Stockholm 22 sep, Stockholm 17 dec, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 13 13

14 Risker i verksamheten Hur genomför man en riskbedömning som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet? Vad skiljer ut de psykosociala riskerna från de fysiska när man planerar och genomför riskbedömningar? På vår kurs får du verktygen som behövs för att förebygga, inventera, bedöma och minimera risker. Arbetsmiljöverket kräver ofta riskbedömningar varför då? Exempel på metoder för riskbedömning Definition av begrepp som riskanalys, riskbedömning, riskinventering och riskhantering Hur du på bästa sätt arbetar med fysiska respektive psykosociala risker Handlings- och/eller åtgärdsplaner för att prioritera och minimera riskerna Att arbeta med begreppet händelser och att allt som sker inrapporteras Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, HR, skyddsingenjörer, företagshälsovård samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommitéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 29 apr, Stockholm 10 jun, Göteborg 7 nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 14

15 Work environment (Arbetsmiljökunskap på engelska) If you have been sent to Sweden on posting, you are covered by certain provisions in Swedish laws and collective agreements during the period of employment. This course will guide you through the most important parts of the laws regarding work environment, health and safety in Sweden. Highlights What is the idea behind the work environment law? Legal demands on the work environment Responsibilities for the employer/employee Systematic work environment management Safety representatives and safety committees Psychosocial factors Different kinds of penalties The work environment authority and its obligations Booking and information Please call us for further information on Welcome! Date 28 apr, Stockholm 10 okt, Stockholm Price SEK* *For bookings made before May 31st 15 15

16 Arbetsrätt - frågeställningar och utmaningar i dagens arbetsliv Allt du behöver veta om arbetsrätt får du på denna heldagskurs! Kursen går grundligt igenom arbetsrättens kärna - MBL och LAS. Den är bra för dig som vill undvika att hamna i kostsamma processer. För dig som är ny din roll eller vill uppdatera dina kunskaper. Kort om det arbetsrättsliga systemet Anställningsformer Anställningens avslutande, b la uppsägning och avskedande Arbetsbrist kontra personliga skäl Turordningsregler Anställningstid Företrädesrätt Föreningsrätt Förhandlingsskyldighet Tolkningsföreträde Kollektivavtal Informationsskyldighet Vetorätt Målgrupp Chefer/arbetsledare, jurister, HR-personal, personalchefer, skyddsombud, ombudsmän och andra fackliga förtroendemän, samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 5 mar, Stockholm 7 maj, Stockholm 14 okt, Stockholm kronor* ex moms. 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 16

17 Arbetsrätt fördjupningskurs sociala medier och yttrandefrihet Arbetsrätten är ständigt aktuell och föränderlig. I denna fördjupningskurs går vi igenom den absolut senaste rättspraxisen avseende sociala medier, yttrandefrihet och den personliga integriteten i arbetslivet. Området känns för många lite krångligt och diffust. Under kursen får du lära dig vad som gäller idag. Du kan gå kursen som en fristående kurs eller med vår grundkurs som bas. Sociala medier Whistle blowing Yttrandefrihet Rätten att slå larm Aktuella domar från AD Ny lagstiftning Målgrupp Chefer/arbetsledare, jurister, HR-personal, skyddsombud, ombudsmän och andra fackliga förtroendemän, personalchefer samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 8 maj, Stockholm 15 okt, Stockholm kronor* ex moms. 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 17 17

18 Likabehandling på arbetsplatsen! Brinner du för ett arbetsklimat där alla känner sig välkomna? Var tredje arbetsplats har problem med diskriminering, främst pga ålder, kön eller etnicitet. Arbetsmiljöforums nya kurs är främst riktad till chefer och HR-anställda som vill utveckla arbetet för likabehandling. Ni har allt att vinna! Kunskap om diskrimineringslagens krav och de sju grunderna för diskriminering, hur jämställdhets- och mångfaldsarbete går till och hur andra organisationer lyckats. Konkreta metoder och verktyg för att sätta igång ett eget arbete med likabehandling, bl a en enkät, handlingsplaner, lönekartläggning m.m. Kunskap om hur man arbetar processinriktat. Övrig information Heldagsutbildning. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 7 mar, Stockholm 9 maj, Stockholm 17 sep, Stockholm 27 nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 18

19 Vi skräddarsyr åt er, hos er! Hittar du inte vad du söker? Vill du ha en kurs för hela företaget? Arbetsmiljöforum har stor erfarenhet av att arrangera specialanpassade kurser för hela personalgrupper, arbetsmiljökommittér eller andra grupper på företaget. Det är ett mer kostnadseffektivt sätt att kompetensutveckla hela personalgruppen samtidigt som innehållet anpassas till er verksamhet. Några exempel på de vanligaste kurser vi anordnar på plats hos våra kunder: Psykosocial skyddsrond Utveckla era arbetsplatsträffar Likabehandling BAM Bättre arbetsmiljö, BAM Lagar och regler som styr min verksamhet Skyddsombudsrätt Medarbetarenkäter. Genomförande-utvärdering-uppföljning 19 19

20 Svåra samtal blir lättare med kunskap och träning I denna kurs får du lära dig hur du kan ta upp svåra ämnen såsom hur du tar upp att en person presterar dåligt, har hög sjukfrånvaro eller bristande arbetsmoral. Du får även veta mer om hur du kan bidra till att öka motivation, hur du kan hantera medarbetares aggressivitet, passivitet, nedstämdhet eller allmänt känslomässig obalans. Du får konkreta verktyg för att förstå och bemöta olika slags reaktioner, du får öva på effektiva kommunikations- och samtalsmetoder, lära dig empatisk gränsdragning och hur du kan bekräfta utan att hålla med. Vad är det som är svårt och läskigt? Gränssättande, lösningsfokuserade och målskapande samtalstekniker Motiverande och trygghetsskapande samtalstekniker Maktstrategier och härskartekniker - att känna igen och hantera Kroppsspråk, röstläge och tonfall, tystnad Att hantera egna och andras reaktioner Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, företagshälsovård, samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 17 sep, Stockholm 12 nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 20

21 Stresshantering konkreta åtgärder och verktyg Att vara bra på stresshantering handlar om att kunna arbeta med sina tankemönster, avspänning, målbilder och fokusering. Det handlar också om att ha konkreta verktyg för att hantera belastningar, tidspress och höga krav från sig själv och/ eller andra. Att ta lärdom av elitidrottarna för att bli mer koncentrerad och målfokuserad Att förändra stressande tankar Målbilder, mentala föreställningar och visualiseringar Delegering, struktur, effektiva möten och andra konkreta verktyg Målgrupp Chefer, arbetsledare, gruppledare, projektledare, medarbetare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, företagshälsovård samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 27 maj, Stockholm 16 sep, Stockholm 11 nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 21 21

22 Diplomerad EU-projektledare Planerar du att starta utvecklingsarbete med EU finansiering? Att ansöka och planera för ett EU-projekt kräver noggrann förberedelse och behöver inte vara krångligt om man från början vet hur man ska lägga upp arbetet. Arbetsmiljöforums nya kurs är främst riktad till experter, projektledare och chefer som planerar att starta och driva EU-projekt eller som befinner sig i ett projekt och vill förstärka sin projektledarroll. EU-projekt ger möjligheter till vidgade perspektiv och nya arbetsmetoder! I kommande EU-utlysningar ökar kraven på att man bemannar projekten med erfarna EU-projektledare. Var förberedd med rätt kompetens anmäl dig nu! Kunskap om EU-fondernas specifika krav och utlysningarna som styrdokument Konkret om hur du planerar och organiserar ditt projekt Konkreta metoder och verktyg för att sätta igång ett EU-projekt, bl a LFA som metod för förankring och problem- samt målanalys, med mallar för riskanalyser, mål och indikatorer, aktivitetsplaner, intressentanalyser, spridningsarbete och utvärdering Vi ger dig också grunderna om hur du lägger upp din administration och redovisning i EU-projekt Kunskap om hur man arbetar processinriktat Kursen förutsätter en del eget arbete mellan utbildningsomgångarna Övrig information Flerdagsutbildning i Stockholm. Kursledare är Anne Marie Flood. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen jun (dag 1+2), Stockholm aug (dag 3+4), Stockholm 1-2 okt (dag 1+2), Stockholm nov (dag 3+4), Stockholm kronor* ex moms. 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 22

23 Jämställdhet och funktionsnedsättning - inspiration och metoder från Europa Planerar du att starta utvecklingsarbete inom ovan områden? Det finns mycket värdefullt att lära av andra och trots att vi i Sverige är långt framme görs det mycket spännande runt om i de andra EU-länderna. Genom att få kännedom om det som görs vidgar du vyerna och får inspiration till eget utvecklingsarbete. Var förberedd med rätt kompetens anmäl dig nu! Kunskap om EU:s strategier för jämställdhet och funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Hur kopplas det till våra nationella strategier och vad ställer det för krav på din egen verksamhet Ta inspiration från olika svenska och europeiska utvecklingsprojekt inom områdena Exempel på metoder och arbetssätt för att skapa mångfald inom arbetsmarknaden Övrig information Flerdagsutbildning i Stockholm. Kursledare är Marcela Mella Rinderud och Anne Marie Flood. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 30 sep, Stockholm 20 nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 23 23

24 Verksamhetsutveckling med LFA-metoden Behöver du utveckla din verksamhet? Vet du inte hur du ska börja med arbetet? Du behöver få en metod där många av dina medarbetare blir involverade och engagerade så att arbetet är väl förankrat. Arbetsmiljöforums nya kurs är främst riktad till chefer som behöver utveckla sin verksamhet eller enhet. LFA-metoden är ett pedagogiskt och levande verktyg för att både identifiera de viktigaste utvecklingsbehoven samtidigt som det skapar stark förankring genom sin demokratiska process. Var förberedd med rätt metod anmäl dig nu! Utvecklingsarbetets utmaningar Konkreta metoder och verktyg för att sätta igång ett utvecklingsarbete med LFA (Logical Framework Approach) som metod. Metoden används frekvent inom EU och SIDA i utvecklingarbete och ger stark förankring. Metoden är tydlig vid problem- samt målanalys, vi går igenom eventuella risker med utvecklingsarbetet, vi sätter mål och bestämmer hur de ska följas upp. I processen får du också verktyg för att skapa aktivitetsplaner, göra intressentanalyser, ha strategier för informationsflödet och uppföljningen av utvecklingen Kunskap om hur man arbetar processinriktat Kursen förutsätter en del eget arbete mellan utbildningsomgångarna Övrig information Heldagsutbildning i Stockholm. Kursledare är Anne Marie Flood. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 10 sep, Stockholm 4 nov, Stockholm kronor* ex moms. 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 24

25 Arbetsmiljörätt 15 HP Ett unikt tillfälle att med Maria Steinberg, jur.dr i arbetsmiljörätt, lära dig vad lagar och föreskrifter säger och hur de tolkas. Under kursens gång tar vi upp arbetstid och arbetsskador, MBL, FML, LAS och diskrimineringslagarna. Vi tittar också närmare på arbetsrätten, arbetsmiljölagen och ansvarsfördelningen inom organisationen. Arbetsmiljörätt (historiskt, intern, genus) Arbetsmiljölagen Kraven på arbetsmiljön? Den pskykosociala arbetsmiljön Arbetsgivarens och andras ansvar Systematiskt arbetsmiljöarbete Skyddsombudens roll och möjligheter att påverka Arbetsmiljöverkets tillsyn Arbetsrätt (LAS, MBL, Diskriminering) Arbetsmiljöbrott Arbetstid Rehabilitering/Arbetsskador Juridiska begrepp/informationssökning Kursen är upplagd på åtta sammankomster med föreläsning och diskussion samt eget arbete däremellan. Inlämningsuppgift samt uppsats krävs för att erhålla de 15 högskolepoängen. Målgrupp Arbetsmiljöansvariga, chefer, arbetsmiljösamordnare, skyddsingenjörer, skyddsombud, fackliga ombudsmän, specialister, personalhandläggare, företagshälsovården För mer information, kontakta: Åsa Mollén

26 Diskrimineringsrätt 7,5 HP Strävan efter att minska diskrimineringen på våra arbetsplatser tar sig olika rättsliga uttryck och diskrimineringsrätten från 2009 innebär en förskjutning från ett kollektivt perspektiv till tvister med ett större individfokus. Därför är det angeläget att både arbetsgivare och fackliga företrädare hittar sin nya funktion i denna förändring. För arbetsgivare är kunskapsområdet viktigt för att förhindra tvister. För fackliga företrädare är det angeläget att kunna företräda medlemmarna på bästa möjliga vis. Under kursen studerar vi de rättsliga möjligheterna att motverka diskriminering och kränkande behandling i arbetslivet. Introduktion. Genomgång av rättskällorna och diskussion kring olika rättsfall Kränkning och diskriminering ur ett arbetsmiljöperspektiv Särskilt om funktionshinder och etnisk tillhörighet Att processa i diskrimineringsmål Kursen leds av Lotti Rydberg Wallander, universitetslektor i arbetsrätt vid Örebro Universitet. Gästföreläsare är: Maria Steinberg, jur. dr Arbetsmiljörätt, Catharina Calleman, professor i arbetsrätt samt advokat Stefan Flemström, författare till flera böcker inom ämnet. Poäng fås efter godkänd hemtenta. Målgrupp Chefer, personalchefer och personalhandläggare, arbetsledare, fackliga företrädare, arbetsmiljöansvariga, likabehandlingsombud, myndighetsföreträdare, anställda på landets diskrimineringsbyråer och jurister med flera. För mer information, kontakta: Åsa Mollén

27 Konsulttjänster från Arbetsmiljöforum Mångfaldsarbete Arbetsmiljöanalys och utveckling Uppföljning och utvärdering Processledning Verksamhets- och organisationsutveckling Teamutveckling Regional samverkan Projektledarcoaching/ledarcoaching Målstyrning och indikatorer Antidiskriminering Även utbildning eller utveckling av: Interntränare Presentationsteknik Service och kundvård Grundutbildning för säljare Jämställdhetsutveckling Målgruppsanalys Styrgruppsutveckling 27 27

28 Mina anteckningar

29 Mina anteckningar

30 Mina anteckningar

31 Mina anteckningar

32 Boka utbildning och väx i din roll på jobbet! Vi har utbildningarna för dig som är chef, HRansvarig eller skyddsombud! Nytt för i vår är Krishantering. Populära kursen Psykosocial skyddsrond finns nu på sju nya orter. Besök oss på eller ring på Arbetsmiljöforum verkar för ett friskt och hållbart arbetsliv.