Utbildningsguiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsguiden 2014. www.arbetsmiljoforum.se"

Transkript

1 Utbildningsguiden 2014

2 Bli klokare och fatta bättre beslut! När du behöver grund- eller vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet hoppas vi att Arbetsmiljöforum är ert förstahandsval. Vår verksamhet har en hundraårig historia och i vår kursverksamhet samarbetar vi nu med både universitet, doktorer och andra specialister inom respektive område. Vi vänder oss till dig som är arbetsmiljö- och arbetslivsengagerad såväl som chefer, skyddsombud och alla andra som vill ha nya kunskaper. I årets kursutbud kan vi stolt presentera flera nyheter: Hållbar chef, diplomerad EU projektledare, jämställdhet och funktionsnedsättning. Vi fortsätter naturligtvis att ge våra mycket populära kurser med högskolepoäng: Diskrimineringsrätt 7.5 hp och Arbetsmiljörätt 15 hp. Vi erbjuder fördjupningskurser i flera utbildningar. De är mycket populära och får höga betyg i utvärderingarna. Upptäck dem! Våra kursledare är erfarna, akademiskt utbildade och mycket uppskattade. Vårt mål är att ge dig och arbetsplatsen konkreta verktyg att tillämpa i verksamheten, inspiration och möten med kollegor från andra branscher. Ring eller maila så berättar vi mer! Varmt välkommen till Arbetsmiljöforum vi arbetar för ett friskt och hållbart arbetsliv! Malin Carlsson utbildningschef telefon: e-post: 2 2

3 Psykosocial skyddsrond Många uppfattar de psykosociala frågorna som svårare att mäta än de fysiska, trots att dessa är avgörande för trivseln och en bra arbetsmiljö. Vi sätter fokus på den psykosociala arbetsmiljön ur flera aspekter och ger konkreta verktyg som möjliggör egna skyddsronder på arbetsplatsen. Vad ingår i begreppet psykosocial arbetsmiljö? Vad säger lagen och föreskrifterna om den psykosociala arbetsmiljön? Metoder för kartläggning av skyddsronder Hur hanterar vi de psykosociala frågorna professionellt och systematiskt? Utvärdera resultaten, hur gör man och vad ska man tänka på? Arbetsgivarens ansvar Hur god sammanhållning kan uppnås och bibehållas Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, företagshälsovård, samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 28 feb, Linköping 20 mar, Luleå 21 mar, Kiruna 25 mar, Stockholm 11 apr, Göteborg 13 maj, Stockholm 19 maj, Malmö 11 sep, Stockholm 22 sep, Umeå 23 sep, Sundsvall 6 okt, Göteborg 20 okt, Linköping 21 okt, Malmö 24 nov, Örebro 25 nov, Stockholm 4 dec, Göteborg kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 3 3

4 BAM Bättre arbetsmiljö Skaffa er den bästa grundutbildningen i arbetsmiljö! Denna tredagarskurs har direkt påverkan på hur frisk och hälsosam din arbetsplats kan bli. Genom det verksamhetsförankrade upplägget kan du direkt tillämpa dina nyvunna kunskaper på hemmaplan. Lagar och föreskrifter inom området Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken Samspel och samarbete Fysiska och psykosociala risker + riskhantering Undersökningsmetodik Ansvar, delegering, handlingsplaner Att dokumentera Arbetsmotivation och arbetsglädje Förändringar och stresshantering Konflikter och mobbning Rehabilitering Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen mar, Göteborg maj, Stockholm sep, Stockholm okt, Göteborg nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 4 4

5 Ännu bättre arbetsmiljö Du har gått BAM - Bättre arbetsmiljö. Du tycker att du har bra koll på arbetsmiljö. Ditt fokus är inte bara regler utan du ser andra faktorer för en utvecklad arbetsplats med bra dialog och samverkan. Du är med andra ord redo att ta nästa steg i din utveckling i arbetsmiljöarbetet. Hur vi väcker liv i en trött skyddskommitté Hur personalmöten blir en källa till inspiration, dialog och samverkan Hur HR/personalavdelningen kan vara en större resurs i arbetsmiljöarbetet för ökad samverkan. Fokus på förebyggande och rätt saker i rätt tid med tillräckliga resurser Hur vi kan skapa och implementera uppgiftsfördelning, rutiner över måsten i arbetsmiljöarbetet så att de blir så självklara att chef och arbetslag inte behöver fundera på dem Hur riskhantering, handlingsplaner och uppgiftsfördelning blir levande och dynamiska Hur vi kan utveckla och tydliggöra medarbetarnas ansvar för den gemensamma arbetsmiljön på jobbet Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 1 2 apr, Stockholm nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 5 5

6 Skyddsombudsrätt Välkommen till en givande endagskurs om skyddsombudens/arbetsmiljösamordnarens roll och uppgift med Sveriges ledande expert på arbetsmiljörätt Maria Steinberg, jur. doktor i arbetsmiljörätt samt forskare och lärare. Kursen vänder sig till dig som är ny eller behöver uppdatera dina kunskaper. I kursen ingår även boken Skyddsombudsrätt 4:e upplagan nyutgiven januari Under kursen går vi igenom det senaste aktuellt kring arbetsmiljölagen och dess förändringar som beslutas under året. Skyddsombudets roll och arbetsuppgifter Syftet med samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare Skyddsombudets rättsliga möjligheter att påverka och förändra brister i arbetsmiljön Skyddsombudets planeringsrättigheter Innebörden i ett systematiskt arbetsmiljöarbete Insyn i hur Arbetsmiljöverket arbetar Skyddsombudets rättigheter till utbildning, lön och ledighet Målgrupp Skyddsombud som är nya i sin roll eller behöver uppdatera sin kunskap. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 26 feb, Göteborg 14 mar, Malmö 26 mar, Stockholm 9 apr, Stockholm 7 maj, Stockholm 15 maj, Göteborg 17 jun, Stockholm 16 sep, Stockholm 24 sep, Göteborg 11 nov, Stockholm 18 nov, Göteborg 2 dec, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 6 6

7 Skyddsombudsrätt del 2 Skyddsombudsrätt del 2 är en uppföljningkurs till vår mycket uppskattade kurs Skyddsombudsrätt med Maria Steinberg som är jur. doktor i arbetsmiljörätt samt forskare och lärare. Här får du möjlighet att ta steget vidare och stärka din roll och auktoritet som skyddsombud/arbetsmiljöombud. Kursen är en perfekt introduktion för nya arbetsledare då du får det som lagen kräver. Denna fördjupade kunskap är något som många tidigare kursdeltagare direkt kunna omsätta i praktiken efter avslutad kurs. Vilka lagar har betydelse för arbetsmiljön? Vilken nytta har man av Arbetsmiljölagen? En genomgång av viktiga AD-domar Genomgång av några aktuella regeringsbeslut Förslag till ändringar i Arbetsmiljölagen Målgrupp Skyddsombud/arbetsmiljöombud som gått kursen Skyddsombudsrätt med Maria Steinberg, eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kunskaper och chefer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 27 mar, Stockholm 16 maj, Göteborg 18 jun, Stockholm 12 nov, Stockholm 19 nov, Göteborg kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 7 7

8 Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Denna kurs är för er som vill komma igång ert systematiska arbetsmiljöarbete. Vad krävs enligt lagen? Vad har arbetsgivaren för ansvar? Vi går igenom hur ett effektivt och engagerande systematiskt arbetsmiljöarbete läggs upp, med konkreta tips på hur ni går vidare i ert arbete. Arbetsmiljölagen, föreskrifter Arbetsgivaransvar samt rättigheter och skyldigheter för skyddsombud och arbetstagare Upplägget för ert systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) Förarbete, genomförande och uppföljning Dokumentationskrav Konkreta redskap, material och metoder Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 10 mar, Göteborg 28 mar, Stockholm 10 apr, Göteborg 20 maj, Stockholm 2 jun, Göteborg 9 sep, Stockholm 7 okt, Göteborg 6 nov, Stockholm 5 dec, Göteborg kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 8 8

9 Systematiskt arbetsmiljöarbete, fortsättningskurs Denna kurs är för dig som kan grunderna och nu är redo ta nästa steg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi går igenom de nödvändiga stegen för att utveckla just din arbetsplats och optimera era resurser. Nyheter i Arbetsmiljölagen och föreskrifter som har påverkan på det systematiska arbetsmiljöarbetet Motivation, delaktighet och engagemang - så får du med alla på tåget Fördjupning inom relevanta områden (Hot & Våld, Rehabilitering, Kränkande särbehandling, arbetsanpassning m.m.) Checklistor och handlingsplaner; levande dokument eller hyllvärmare? Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 21 maj, Stockholm 3 jun, Göteborg kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 9 9

10 Digital arbetsmiljöutbildning för chefer Svårt att komma iväg på kurs? Vill du själv bestämma när och var du vill gå? Vår digitala arbetsmiljöutbildning är flexibel och ger din organisation rätt förutsättningar att lyckas med arbetsmiljöarbetet. Innehåll: Systematiskt arbetsmiljöarbete Psykosocial arbetsmiljö Uppgiftsfördelning Självstudiematerial Kunskapstest Fördelar: Tids- och kostnadseffektivt Tillgängligt när det passar dig Chefsstöd för erfarna och nya Rätt förutsättning för nytillträdda chefer Repetera när du vill Vill du veta mer? Kontakta mig! Åsa Mollén, ansvarig digitala utbildningar, Arbetsmiljöforum

11 Hållbar chef Bra arbetsplatser har ledare och medarbetare som är engagerade och motiverade. Hur skapar man motiverade och engagerade medarbetare? Hur får du alla att samspela och arbeta mot samma mål? Sociala kontakter kollegor emellan har visat sig vara den viktigaste parametern för om du trivs på ditt jobb eller inte. Vad kan ledaren göra för att skapa ett trivsamt och produktivt klimat på arbetsplatsen? I den här kursen lär du dig att bli en hållbar ledare med medarbetare som är engagerade, motiverade och arbetar mot samma mål. Hur ledare kan hantera olika personligheter i gruppen Att motivera och engagera sina medarbetare Tips för hållbarhet i ledarskapet Att orka vara modig och stå pall när det blåser i motvind Att leda sig själv att må bra och prestera Goalmapping Grunderna i positiv psykologi Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 20 mar, Stockholm 21 maj, Stockholm 18 sep, Stockholm 3 nov, Stockholm 1 dec, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 11 11

12 Krishantering Vad händer med oss som individer och med företaget verksamheten vid ett svårt tillbud eller en kris? Har ditt företag eller din organisation en tydlig och uttalad krisberedskap? Hur bemöter du någon som förlorat en anhörig? All forskning pekar på att ju bättre förberedd man är, desto lindrigare blir följderna efter en svår händelse eller kris. Med ökade kunskaper följer en ökad beredskap och kontroll inför det okända och svåra. En helhetssyn är viktig för förståelsen och bemötandet av personer som är eller har varit med om en kris. Därför finns måste vi finnas med både FÖRE, UNDER och EFTER en svår händelse. Vi kan aldrig helt undvika katastrofer om de inträffar, men vi kan bygga upp vår beredskap att möta dem! Vad är en kris för dig? Krisledning Reaktioner individ/grupp Kriskurvan Kommunikation vid en kris Handlingsplan Bearbetning Olika stöd Arbetsgivarens ansvar Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 9 apr, Stockholm 1 sep, Stockholm 19 nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 12

13 Lär dig hantera besvärliga människor I alla typer av kommunikation och ledarskap finns en risk att missförstånd uppstår. Dessa missförstånd leder ofta till att vissa personer upplevs som besvärliga. Detta påverkar dig och dina kollegors möjligheter att må bra och prestera på topp. Kursen fokuserar på metoder för konfliktlösning och hantering av avvikande beteenden. Metoderna är hämtade från idrottsvärlden där vitt skilda personlighetstyper förmåtts samarbeta och till och med vunnit OSguld tillsammans. Olika personlighetstyper och hur du hanterar dem Chefsstöd Tydlighet i organisationen vem gör vad? Hur du säkerställer att sakkonflikt inte leder till personkonflikt Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 5 mar, Stockholm 7 maj, Stockholm 22 sep, Stockholm 17 dec, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 13 13

14 Risker i verksamheten Hur genomför man en riskbedömning som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet? Vad skiljer ut de psykosociala riskerna från de fysiska när man planerar och genomför riskbedömningar? På vår kurs får du verktygen som behövs för att förebygga, inventera, bedöma och minimera risker. Arbetsmiljöverket kräver ofta riskbedömningar varför då? Exempel på metoder för riskbedömning Definition av begrepp som riskanalys, riskbedömning, riskinventering och riskhantering Hur du på bästa sätt arbetar med fysiska respektive psykosociala risker Handlings- och/eller åtgärdsplaner för att prioritera och minimera riskerna Att arbeta med begreppet händelser och att allt som sker inrapporteras Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, HR, skyddsingenjörer, företagshälsovård samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommitéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 29 apr, Stockholm 10 jun, Göteborg 7 nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 14

15 Work environment (Arbetsmiljökunskap på engelska) If you have been sent to Sweden on posting, you are covered by certain provisions in Swedish laws and collective agreements during the period of employment. This course will guide you through the most important parts of the laws regarding work environment, health and safety in Sweden. Highlights What is the idea behind the work environment law? Legal demands on the work environment Responsibilities for the employer/employee Systematic work environment management Safety representatives and safety committees Psychosocial factors Different kinds of penalties The work environment authority and its obligations Booking and information Please call us for further information on Welcome! Date 28 apr, Stockholm 10 okt, Stockholm Price SEK* *For bookings made before May 31st 15 15

16 Arbetsrätt - frågeställningar och utmaningar i dagens arbetsliv Allt du behöver veta om arbetsrätt får du på denna heldagskurs! Kursen går grundligt igenom arbetsrättens kärna - MBL och LAS. Den är bra för dig som vill undvika att hamna i kostsamma processer. För dig som är ny din roll eller vill uppdatera dina kunskaper. Kort om det arbetsrättsliga systemet Anställningsformer Anställningens avslutande, b la uppsägning och avskedande Arbetsbrist kontra personliga skäl Turordningsregler Anställningstid Företrädesrätt Föreningsrätt Förhandlingsskyldighet Tolkningsföreträde Kollektivavtal Informationsskyldighet Vetorätt Målgrupp Chefer/arbetsledare, jurister, HR-personal, personalchefer, skyddsombud, ombudsmän och andra fackliga förtroendemän, samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 5 mar, Stockholm 7 maj, Stockholm 14 okt, Stockholm kronor* ex moms. 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 16

17 Arbetsrätt fördjupningskurs sociala medier och yttrandefrihet Arbetsrätten är ständigt aktuell och föränderlig. I denna fördjupningskurs går vi igenom den absolut senaste rättspraxisen avseende sociala medier, yttrandefrihet och den personliga integriteten i arbetslivet. Området känns för många lite krångligt och diffust. Under kursen får du lära dig vad som gäller idag. Du kan gå kursen som en fristående kurs eller med vår grundkurs som bas. Sociala medier Whistle blowing Yttrandefrihet Rätten att slå larm Aktuella domar från AD Ny lagstiftning Målgrupp Chefer/arbetsledare, jurister, HR-personal, skyddsombud, ombudsmän och andra fackliga förtroendemän, personalchefer samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 8 maj, Stockholm 15 okt, Stockholm kronor* ex moms. 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 17 17

18 Likabehandling på arbetsplatsen! Brinner du för ett arbetsklimat där alla känner sig välkomna? Var tredje arbetsplats har problem med diskriminering, främst pga ålder, kön eller etnicitet. Arbetsmiljöforums nya kurs är främst riktad till chefer och HR-anställda som vill utveckla arbetet för likabehandling. Ni har allt att vinna! Kunskap om diskrimineringslagens krav och de sju grunderna för diskriminering, hur jämställdhets- och mångfaldsarbete går till och hur andra organisationer lyckats. Konkreta metoder och verktyg för att sätta igång ett eget arbete med likabehandling, bl a en enkät, handlingsplaner, lönekartläggning m.m. Kunskap om hur man arbetar processinriktat. Övrig information Heldagsutbildning. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 7 mar, Stockholm 9 maj, Stockholm 17 sep, Stockholm 27 nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 18

19 Vi skräddarsyr åt er, hos er! Hittar du inte vad du söker? Vill du ha en kurs för hela företaget? Arbetsmiljöforum har stor erfarenhet av att arrangera specialanpassade kurser för hela personalgrupper, arbetsmiljökommittér eller andra grupper på företaget. Det är ett mer kostnadseffektivt sätt att kompetensutveckla hela personalgruppen samtidigt som innehållet anpassas till er verksamhet. Några exempel på de vanligaste kurser vi anordnar på plats hos våra kunder: Psykosocial skyddsrond Utveckla era arbetsplatsträffar Likabehandling BAM Bättre arbetsmiljö, BAM Lagar och regler som styr min verksamhet Skyddsombudsrätt Medarbetarenkäter. Genomförande-utvärdering-uppföljning 19 19

20 Svåra samtal blir lättare med kunskap och träning I denna kurs får du lära dig hur du kan ta upp svåra ämnen såsom hur du tar upp att en person presterar dåligt, har hög sjukfrånvaro eller bristande arbetsmoral. Du får även veta mer om hur du kan bidra till att öka motivation, hur du kan hantera medarbetares aggressivitet, passivitet, nedstämdhet eller allmänt känslomässig obalans. Du får konkreta verktyg för att förstå och bemöta olika slags reaktioner, du får öva på effektiva kommunikations- och samtalsmetoder, lära dig empatisk gränsdragning och hur du kan bekräfta utan att hålla med. Vad är det som är svårt och läskigt? Gränssättande, lösningsfokuserade och målskapande samtalstekniker Motiverande och trygghetsskapande samtalstekniker Maktstrategier och härskartekniker - att känna igen och hantera Kroppsspråk, röstläge och tonfall, tystnad Att hantera egna och andras reaktioner Målgrupp Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, företagshälsovård, samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 17 sep, Stockholm 12 nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 20

21 Stresshantering konkreta åtgärder och verktyg Att vara bra på stresshantering handlar om att kunna arbeta med sina tankemönster, avspänning, målbilder och fokusering. Det handlar också om att ha konkreta verktyg för att hantera belastningar, tidspress och höga krav från sig själv och/ eller andra. Att ta lärdom av elitidrottarna för att bli mer koncentrerad och målfokuserad Att förändra stressande tankar Målbilder, mentala föreställningar och visualiseringar Delegering, struktur, effektiva möten och andra konkreta verktyg Målgrupp Chefer, arbetsledare, gruppledare, projektledare, medarbetare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, företagshälsovård samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 27 maj, Stockholm 16 sep, Stockholm 11 nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 21 21

22 Diplomerad EU-projektledare Planerar du att starta utvecklingsarbete med EU finansiering? Att ansöka och planera för ett EU-projekt kräver noggrann förberedelse och behöver inte vara krångligt om man från början vet hur man ska lägga upp arbetet. Arbetsmiljöforums nya kurs är främst riktad till experter, projektledare och chefer som planerar att starta och driva EU-projekt eller som befinner sig i ett projekt och vill förstärka sin projektledarroll. EU-projekt ger möjligheter till vidgade perspektiv och nya arbetsmetoder! I kommande EU-utlysningar ökar kraven på att man bemannar projekten med erfarna EU-projektledare. Var förberedd med rätt kompetens anmäl dig nu! Kunskap om EU-fondernas specifika krav och utlysningarna som styrdokument Konkret om hur du planerar och organiserar ditt projekt Konkreta metoder och verktyg för att sätta igång ett EU-projekt, bl a LFA som metod för förankring och problem- samt målanalys, med mallar för riskanalyser, mål och indikatorer, aktivitetsplaner, intressentanalyser, spridningsarbete och utvärdering Vi ger dig också grunderna om hur du lägger upp din administration och redovisning i EU-projekt Kunskap om hur man arbetar processinriktat Kursen förutsätter en del eget arbete mellan utbildningsomgångarna Övrig information Flerdagsutbildning i Stockholm. Kursledare är Anne Marie Flood. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen jun (dag 1+2), Stockholm aug (dag 3+4), Stockholm 1-2 okt (dag 1+2), Stockholm nov (dag 3+4), Stockholm kronor* ex moms. 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 22

23 Jämställdhet och funktionsnedsättning - inspiration och metoder från Europa Planerar du att starta utvecklingsarbete inom ovan områden? Det finns mycket värdefullt att lära av andra och trots att vi i Sverige är långt framme görs det mycket spännande runt om i de andra EU-länderna. Genom att få kännedom om det som görs vidgar du vyerna och får inspiration till eget utvecklingsarbete. Var förberedd med rätt kompetens anmäl dig nu! Kunskap om EU:s strategier för jämställdhet och funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Hur kopplas det till våra nationella strategier och vad ställer det för krav på din egen verksamhet Ta inspiration från olika svenska och europeiska utvecklingsprojekt inom områdena Exempel på metoder och arbetssätt för att skapa mångfald inom arbetsmarknaden Övrig information Flerdagsutbildning i Stockholm. Kursledare är Marcela Mella Rinderud och Anne Marie Flood. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 30 sep, Stockholm 20 nov, Stockholm kronor* ex moms 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 23 23

24 Verksamhetsutveckling med LFA-metoden Behöver du utveckla din verksamhet? Vet du inte hur du ska börja med arbetet? Du behöver få en metod där många av dina medarbetare blir involverade och engagerade så att arbetet är väl förankrat. Arbetsmiljöforums nya kurs är främst riktad till chefer som behöver utveckla sin verksamhet eller enhet. LFA-metoden är ett pedagogiskt och levande verktyg för att både identifiera de viktigaste utvecklingsbehoven samtidigt som det skapar stark förankring genom sin demokratiska process. Var förberedd med rätt metod anmäl dig nu! Utvecklingsarbetets utmaningar Konkreta metoder och verktyg för att sätta igång ett utvecklingsarbete med LFA (Logical Framework Approach) som metod. Metoden används frekvent inom EU och SIDA i utvecklingarbete och ger stark förankring. Metoden är tydlig vid problem- samt målanalys, vi går igenom eventuella risker med utvecklingsarbetet, vi sätter mål och bestämmer hur de ska följas upp. I processen får du också verktyg för att skapa aktivitetsplaner, göra intressentanalyser, ha strategier för informationsflödet och uppföljningen av utvecklingen Kunskap om hur man arbetar processinriktat Kursen förutsätter en del eget arbete mellan utbildningsomgångarna Övrig information Heldagsutbildning i Stockholm. Kursledare är Anne Marie Flood. Bokning sker på här hittar du också mer information om kursen. 10 sep, Stockholm 4 nov, Stockholm kronor* ex moms. 500 kronor rabatt för nätverksmedlemmar 24

25 Arbetsmiljörätt 15 HP Ett unikt tillfälle att med Maria Steinberg, jur.dr i arbetsmiljörätt, lära dig vad lagar och föreskrifter säger och hur de tolkas. Under kursens gång tar vi upp arbetstid och arbetsskador, MBL, FML, LAS och diskrimineringslagarna. Vi tittar också närmare på arbetsrätten, arbetsmiljölagen och ansvarsfördelningen inom organisationen. Arbetsmiljörätt (historiskt, intern, genus) Arbetsmiljölagen Kraven på arbetsmiljön? Den pskykosociala arbetsmiljön Arbetsgivarens och andras ansvar Systematiskt arbetsmiljöarbete Skyddsombudens roll och möjligheter att påverka Arbetsmiljöverkets tillsyn Arbetsrätt (LAS, MBL, Diskriminering) Arbetsmiljöbrott Arbetstid Rehabilitering/Arbetsskador Juridiska begrepp/informationssökning Kursen är upplagd på åtta sammankomster med föreläsning och diskussion samt eget arbete däremellan. Inlämningsuppgift samt uppsats krävs för att erhålla de 15 högskolepoängen. Målgrupp Arbetsmiljöansvariga, chefer, arbetsmiljösamordnare, skyddsingenjörer, skyddsombud, fackliga ombudsmän, specialister, personalhandläggare, företagshälsovården För mer information, kontakta: Åsa Mollén

26 Diskrimineringsrätt 7,5 HP Strävan efter att minska diskrimineringen på våra arbetsplatser tar sig olika rättsliga uttryck och diskrimineringsrätten från 2009 innebär en förskjutning från ett kollektivt perspektiv till tvister med ett större individfokus. Därför är det angeläget att både arbetsgivare och fackliga företrädare hittar sin nya funktion i denna förändring. För arbetsgivare är kunskapsområdet viktigt för att förhindra tvister. För fackliga företrädare är det angeläget att kunna företräda medlemmarna på bästa möjliga vis. Under kursen studerar vi de rättsliga möjligheterna att motverka diskriminering och kränkande behandling i arbetslivet. Introduktion. Genomgång av rättskällorna och diskussion kring olika rättsfall Kränkning och diskriminering ur ett arbetsmiljöperspektiv Särskilt om funktionshinder och etnisk tillhörighet Att processa i diskrimineringsmål Kursen leds av Lotti Rydberg Wallander, universitetslektor i arbetsrätt vid Örebro Universitet. Gästföreläsare är: Maria Steinberg, jur. dr Arbetsmiljörätt, Catharina Calleman, professor i arbetsrätt samt advokat Stefan Flemström, författare till flera böcker inom ämnet. Poäng fås efter godkänd hemtenta. Målgrupp Chefer, personalchefer och personalhandläggare, arbetsledare, fackliga företrädare, arbetsmiljöansvariga, likabehandlingsombud, myndighetsföreträdare, anställda på landets diskrimineringsbyråer och jurister med flera. För mer information, kontakta: Åsa Mollén

27 Konsulttjänster från Arbetsmiljöforum Mångfaldsarbete Arbetsmiljöanalys och utveckling Uppföljning och utvärdering Processledning Verksamhets- och organisationsutveckling Teamutveckling Regional samverkan Projektledarcoaching/ledarcoaching Målstyrning och indikatorer Antidiskriminering Även utbildning eller utveckling av: Interntränare Presentationsteknik Service och kundvård Grundutbildning för säljare Jämställdhetsutveckling Målgruppsanalys Styrgruppsutveckling 27 27

28 Mina anteckningar

29 Mina anteckningar

30 Mina anteckningar

31 Mina anteckningar

32 Boka utbildning och väx i din roll på jobbet! Vi har utbildningarna för dig som är chef, HRansvarig eller skyddsombud! Nytt för i vår är Krishantering. Populära kursen Psykosocial skyddsrond finns nu på sju nya orter. Besök oss på eller ring på Arbetsmiljöforum verkar för ett friskt och hållbart arbetsliv.

Utbildningar - våren 2014

Utbildningar - våren 2014 Utbildningar - våren 2014 Bättre arbetsmiljö - BAM Alla behöver en grundutbildning i arbetsmiljö! Denna tredagarskurs har direkt påverkan på hur frisk och hälsosam din arbetsplats kan bli. Genom att upplägget

Läs mer

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se Utbildningsguiden för jobbet våren 2015 FÖR DIG SOM ÄR SKYDDSOMBUD/ARBETSMILJÖOMBUD, CHEF, HR-ANSVARIG ELLER ENGAGERAD FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ. www.arbetsmiljoforum.se Fatta bättre beslut med rätt kunskap!

Läs mer

Utbildningar - hösten 2013

Utbildningar - hösten 2013 Utbildningar - hösten 2013 Arbetsrätt - frågeställningar och utmaningar i dagens arbetsliv Allt du behöver veta om arbetsrätt får du på denna heldagskurs! Kursen går grundligt igenom arbetsrättens kärna

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Föreskrifter (AFS) Alla förhållanden: fysiska, organisation At:s företrädare: Skyddsombud Drivs av: Arbetsmiljöverket

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Vi på Helsa Företagshälsovård hoppas kunna inspirera dig och din arbetsplats till godare

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet Sektionen Personal Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet November 2016/LJ Reviderad maj 2017 ASJ 1 Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet Enligt AFS 2001:1, 8 "Arbetsgivaren

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Webbkonferens om nya föreskriften AFS 2015:4 SKL och Pacta, i samarbete med Suntarbetsliv 1 Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 5 april

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar Bli en bättre chef Målet med utbildningen är att du som chef/ledare ska känna dig starkare

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal 3 Innan ni börjar Har tidigare samverkan utvärderats så att erfarenheter kan tas tillvara? Vad vill ni uppnå med ert FAS-avtal? Hur kan ni skapa

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart [Dubbelklicka här för att infoga en bild] Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2016-06-14 239 Giltighetstid: Tills vidare Linköpings

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Verksamhet och arbetsliv i utveckling Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Februari 2009 Förnyelse, arbetsmiljö

Läs mer

BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket

BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket BILAGOR. Arbeta med HPI Arbetsplatsprofil en handledning Sida 1 av 5 BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket Kunskap och ansvar Arbetsgivare och chefer eller andra arbetstagare

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

KS 2008/10 Hidnr

KS 2008/10 Hidnr KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2008-02-01 KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2 Samverkansavtal i Håbo kommun Övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Gemensam bas för chefer och skyddsombud Varsågod en kostnadsfri utbildning för bättre arbetsmiljö! Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora möjligheter att påverka

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan.

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan. Bättre arbetsmiljö Föreläsningsbilder Art nr: 885 Senast uppdaterat: februari 2015. Fallen till deltagare och handledare finns på www.prevent.se/fallbanken. För att läsa materialen behöver du ha programmet

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Stratsysdagarna Seminariepass 4D 13:15-14:00 Ida Kronberg Agenda Bakgrund Systematiskt arbetsmiljöarbete - Varför? - Mer än bara ett lagkrav Kommunexempel Borås

Läs mer

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Blad 1 RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Antagna av kommunfullmäktige 8 mars 2017, 75, ersätter policy och handlingsplan mot trakasserier på arbetsplatsen. Förhållningssätt

Läs mer

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Arbetsmiljö Arbetsmiljölagen Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Bedrivas systematiskt Ansvarsfördelning Tillsyn / Påföljder Arbetsmiljö Arbetsmiljöförordningen

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011. [Skriv text] Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.10118 SAM 2012 Systematiskt arbetsmiljöarbete CeSam /Maria Wihlborg Årlig revision av systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Checklista Mini www.fastighets.se

Checklista Mini www.fastighets.se Checklista Mini www.fastighets.se Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet hos dig? SAM 2001:1 Din arbetsgivare har ansvar för att du har en så säker och skadefri arbetsmiljö som möjligt. Som anställd

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten

Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten Kommunstyrelseförvaltningen Personalenheten Personalenheten Åstorps kommun 2005 POLICY Inom Åstorps kommun skall ingen arbetstagare utsättas för kränkande särbehandling. Alla anställda har ett ansvar för

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget. En hög

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer