Ordnas separat under UFF/VOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordnas separat under UFF/VOF"

Transkript

1 PROJEKTFÖRSLAG Umeå Kulturhuvudstad 2014 Mall version 0.3 ( ) 1 av Fåglarna visar vägen Sökande organisation Umeå Fågelförening (UFF) Organisationsnummer Adress c/o Per Hansson Ferievägen SÄVAR Telefon (PH); (GS) Kontaktperson Per Hansson, Gunnar Selstam E-postadress Webbsida Ordnas separat under UFF/VOF Plats för projektet Umeå, Europa, Mellersta Östern och Afrikas horn Tid för projektet Grundtanken med projektet är att fåglarna kontinuerligt sprider kunskap om Umeå via webben, Appar, aktiviteter efter flyttvägar etc. Vi ser också framför oss speciella aktiviteter under 2014 på vintern då fåglarna är stationära, under vårvinter/våren då de kommer hit, under vårsommaren då häckningsbestyren är igång och under höstsommaren då de flesta arter åter flyttar. För att förvissa oss om projektets framgång bör vi påbörja 2012 och /1 27/2 Vinter vårdandets årstid 11/7 28/8 Sommar Kontemplationens årstid 28/2 1/5 Vårvinter Uppvaknandets årstid 29/8 9/10 Höstsommar Skördandets årstid 2/5 19/6 Vår Återvändandets årstid 10/10 20/11 Höst Drivkraftens årstid 20/6 10/7 Vårsommar Växandets årstid 21/11 29/1 Höstvinter Vandrandets årstid Medsökande organisationer (lokala, nationella och/eller internationella) För projektets framgång är det viktigt att ha samarbete med ett antal organisationer. Vi har därför haft kontakt med Grans sameby (om fjällgäss och andra fjällfåglar), Birdlife International (Sweden), pågående Skandinaviska och Europeiska fjällgåsprojekt samt ornitologer i Irak och Etiopien. Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 Umeå kommun UMEÅ E-post Webbsida

2 2 av 14 Projektbeskrivning Projektets syfte och mål Att låta fåglarna vara länkar mellan olika kulturer i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Ett genomgående syfte är att sammanlänka kulturarbetare från de ställen där fåglarna väljer att stanna till. Ett mål är att fåglarna leder oss till mänsklighetens vaggor. Varje gång en av våra fåglar rastar på ett nytt ställe ute i världen (se kartan nedan) får vi anledning att kontakta den ortens natur-, kultur- och fågelintresserade. Karta 1. Fyndplatser i Europa till och med 2010 för tättingar (blå), ander (violet), vadare (grön) och måsfåglar (ljus grön). Dessutom finns från umetrakten återfynd i Namibia (fisktärna), Mauretanien (brushane), USA (dvärgmås)och Kina (videsparv). Målgrupp Människor och fåglar ;-) Projektets roll/aktivitet under kulturhuvudstadsåret Våra ledord för projektet är inspiration, delaktighet, kommunikation, konst, dans, ton och scen. Vi vill att projektet skall leda människor på ett oväntat och annorlunda sätt så att tankarna leds hit hos människor som kanske annars inte skulle nås.

3 3 av 14 För genomförandet av projektet har vi gjort en ganska detaljerad projektbeskrivning som ligger sist i denna ansökan och detta är basen för de lokala aktiviteter som vi har ett ganska stort antal i åtanke. Vi tänker oss till exempel ha webkameror på nästen, tranbon etc. Vi skulle tycka det var spännande att ha ett jätteörnbo vid Entré syd och arrangera svanfestival ute på Degernässlätten när tusentals svanar rastar under april månad. Vi vill också gärna ha en invandraraspekt där inflyttade människor från andra länder får chans till återkoppling med sina hemtrakter och rötter med fåglarnas hjälp. För att få spridning i tid och rum vill vi rikta oss till skolbarn och invandrare. Ja, som ni ser är konceptet outtömligt och vi utvecklar och diskuterar gärna detaljerna med er. Hur projektet arbetar långsiktigt utifrån kulturhuvudstadsårets mål Mål: Stärka människorna Umeås medborgare ska växa genom nya upplevelser, medskapande, nya nätverk och genom att se nya möjligheter för framtiden. Umeborna får genom projektet större förståelse för och stolthet över vilket fantastiskt fågeleldorado som finns alldeles inpå knuten - Umedeltat. Det ingår i projektet att inspirera till att själv skapa och medverka. Fåglarna kan ge invandrarbarn och vuxna möjlighet att återknyta kulturella kontakter med sitt ursprung. Mål: Stärka kulturen Umeås kultur- och idrottsliv ska växa genom nya gränsöverskridande samarbeten och genom att vinna fler medskapare, större publik och förbättrad finansiering. Vi vill öka intresset för alla verksamheter som har anknytning till och som inspireras av fåglar. Det kan gälla ökad förståelse fåglar som inspirationskälla t.ex. inom konst, dans, foto och musik. Mål: Stärka staden Umeås attraktivitet ska öka genom att kulturen blir ännu mer genomsyrande i all samhällsplanering. Projektet är synnerligen medialt för Umeå. Vi är säkra på att vårt projekt sprider kunskap och intresse för Umeå i hela Europa, Mellanöstern och Nordafrika på ett effektivt och uppseendeväckande sätt. Mål: Stärka norra regionen Umeås nätverk ska stärkas i den nordliga regionen genom förstärkt samarbete med andra kommuner, landsting, kulturinstitutioner och näringsliv. För det första kommer Umeå få ännu större dragningskraft som turistmål, vilket leder till mer arbetstillfällen. Det andra är att lyfta det nordliga perspektivet inom svensk miljö- och fågelövervakning. T.ex. finns ett trettiotal fågelstationer i södra Sverige, medan i den övre halvan finns bara fem och ingen av dessa har statlig finansiering. Mål: Stärka det europeiska samarbetet Umeås utbyten och utvecklingssamarbeten med övriga Europa och världen ska stärkas. Detta är kanske den starkaste sidan av projektet. Genomförs det här projektet kommer kontakter skapas med i stort sett alla Europas länder och i projektets natur ligger att det

4 4 av 14 här är kontakter som kommer att vidmakthållas. Genom fjällgåsprojektet har vi chans att återupprätta Umeå som rastplats för denna alpina raritet, som det var fram till för 50 år sedan och samerna och fjällen får tillbaka sin länge saknade karaktärsfågel. Hur projektet genomsyras av de kännetecken som präglar ett kulturhuvudstadsprojekt Kännetecken: Nytänkande, Medskapande, Utveckling, Jämställdhet, Tillgänglighet, Mångfald och Hållbarhet Vi finner att samtliga kännetecken klart uppfylls och genomsyras: Nytänkande: Att söka mänsklighetens vagga med fåglarnas hjälp är unikt. Att låta fåglarna välja på vilka orter vi ska upprätta kulturellt samarbete är också unikt. Medskapande: Projektets aktiviteter är inriktade på samarbete och aktivt skapande. Utveckling: Vi tror att detta projekt kan bidra till att skapa ett center i paritet med de välkända attraktionerna och turistmålen Falsterbo, Ottenby eller Hornborgasjön. På samtliga dessa ställen finns det naturum med stort inslag av kulturevenemang och utställningar. Jämställdhet: Vår verksamhet är fullständigt könsneutral. Blir det snedvridning kommer vi att ta det i beaktande. Tillgänglighet: Få projekt är så tillgängliga som detta. Det räcker med att ha en app eller titta på nätet. Självklart ökar tillgängligheten om man dessutom kan ha en lokal för aktiviteterna. Mångfald: Det berör massor med länder folkslag, kulturer och konstarter såväl under fåglarnas flyttningar som mångkulturella aktiviteter i Umeåregionen. Titta på återfyndskartan i den detaljerade projektbeskrivningen i BILAGAN. Hållbarhet: Vi refererar till figur 1 det faktum att fågeltemat hållit i c:a år gör oss ganska trygga i detta hänseende. Vi vill inte raljera, men när undersökningar görs så är det värsta människor kan tänka sig att fåglarna försvann. Tänk bara på vilka organismer som åsyftas i titeln på Rachel Carsons välkända bok Tyst Vår. Hur projektet planerar för långsiktig utveckling Kanske vårt mest uppfyllda mål blir just långsiktigheten. Efter 2014 kommer Umedeltat att vara ännu mer känt ute i Europa. Går dessutom fjällgåsprojektet i hamn så kommer fjällgässen för evärderlig framtid fortsätta att vittna om Umeå och Västerbottensfjällen.

5 5 av 14 Vi tror även att projektet kommer att öppna mångas ögon för det faktum att Umeå är en av Sveriges närmaste fågelstäder. Som konstnär kommer man att se många möjligheter, som turist många unika tillfällen och som biolog inser man faktiskt att Norrland har varit bortglömt och försummat inom fågelforskning och miljöövervakning. Vi ser redan efter 10 års ringmärkning att fågelböckerna måste skrivas om. Vi tror sammantaget att intresset för naturvetenskapliga studier kommer att öka, vilket borde gynna stadens båda universitet. Bara det senare har en stor utvecklingspotential. För att ta det mer specifikt: Fjällgåsprojektet räknar vi med att bli helt självgående efter 2-3 år, fågelverksanheten i övrigt förutsätter vi att staten stöder på samma sätt som i södra Sverige, satellitsändarna kommer att fortsätta leverera data i många år, massor av fåglar fortsätter flyga omkring i Europa och ute i världen med färgringar med kulturhuvudstadsloggan på, sannolikt kommer många universitetsanknutna fågelprojekt att starta och drivas vidare långt efter Tillvägagångssätt/Metod Se detaljerad beskrivning i BILAGAN. Överenskomna samarbetsorganisationer Flera organisationer har visat stort intresse för projektet och är beredda att hoppa in så fort projektet blir sanktionerat av Kulturhuvudstadsåret. Kostnader och finansiering Redogörelser för planerade intäkter (t ex sökta bidrag, egen insats, andra finansiärer, sponsring) och kostnader i övergripande budgetposter. Budgetposter där finansiering av kulturhuvudstad 2014 önskas framgår. Intäkter Vad Annonser via appar Fadderfåglar med sändare Inträde konsttävlingar, Svanfestival Guidningar Försäljning nya planscher och vykort Bidrag från fonder (t.ex. Kempe) Kostnader Vad Sändare etc för märkning Komplettering av utrustning Kommunikation med ca 30 länder Lokal SEK inkl moms kr (kontakt tagen med IKEA) kr/företag 5 000kr kr 5 000kr kr SEK inkl moms Minimum 10 st á kr = kr kr kr kr

6 6 av 14 Fjällgåsprojekt (förhandlingar pågår) c:a kr Så fort vi har fått ett officiellt godkännande av projektet kan vi dra igång arbetet med att skaffa sponsorer.

7 7 av 14 BILAGA: Fåglarna visar vägen Figur 1. Sumerisk kilskrift på en gås troligen en fjällgås, som var vanlig övervintrare i Mesopotamien/Babylon/Irak fram till 1930-talet. Fåglar har berört människor på många sätt sedan urminnes tider. Samtidigt som de var en livsviktig födokälla, tror vi att de fick våra förfäder att tänka på skönhet, frihet, årstidernas växlingar, livslånga parrelationer samt gav dem inspiration till högtflygande planer. Vilka nordbor har inte någon gång längtansfullt betraktat fågelflockarna ta höjd på hösten för att på lätta vingar dra söder ut mot solen och värmen? Fåglarnas gracila rörelser inspirerade säkert våra förfäder till de första danserna, deras fantastiska sångstrofer till både tillkomsten av musikinstrument och som förebild för mänsklig sång. Vi menar att fåglar fortfarande har en central plats hos oss kulturellt, vetenskapligt men även som väckarklockor när vi människor på senare tid börjat gå alltför bryskt fram med ekosystemen. En del anser att den moderna miljörörelsen startade med Rachel Carsons bok Silent Spring som gavs ut Sveriges första miljöskandal uppdagades av ornitolog Erik Rosenberg som noterade att de gulsparvar som ätit av kvicksilverbetat utsäde dog en kvalfylld död. Ur många synpunkter förtjänar fåglarna en central plats i människans. Vad vore därför mer passande under ett kulturår än att anknyta till människans ursprung! Umeå, Edens lustgård och Lucys lustgård Historiska vingslag Vi föreslår att man med modern elektronik följer några fågelarter som förekommer i Umetrakten till exempel fjällgås som häckar i fjällen - samernas sommarland - och har sina ursprungliga vinterkvarter i Mellanöstern. Vid kusten samernas vinterland häckar skräntärna och har också sina vinterkvarter i trakterna av mänsklighetens vaggor, men närmare Rift valley. Mänsklighetens vaggor är norra Rift Valley i Etiopien där man gjort de tidigaste fynden av människa (Lucy 3,2 miljoner år gammal) och trakten av Baghdad i Irak, där Eufrat och Tigris rinner ihop och som anses vara den geografiska platsen för Edens lustgård.

8 8 av 14 Olika märkmetoder och unik kompetens Vi kan förse fåglar med satellitsändare, färgringar och radiosändare och därmed följa dem på sin flyttning. Vi vet genom tidigare ringmärkningsåterfynd vilka arter vi skall välja för att nå maximal spridning inom Europa. Vi kan även applicera 2014-loggan på färgringar. Vi kan under höst och vårflyttning ha kontakt med ställen där fåglarna landar där fåglarna kan identifieras med hjälp av loggan. Vi är de enda i Umeå som har nödvändiga tillstånd och kunskapen för att utföra fångst och märkning av fåglar. Dessutom skulle detta projekt ge klar vetenskaplig spin-off. Smartphone-app Det är inte svårt att tänka sig vilken spänning det vore att på sin telefondisplay följa dessa globetrotters genom Europa och långt ned i Asien eller Afrika! Här går det säkert att utveckla många olika varianter av applikationer. Medverkan i pågående bevarandeprojekt Fjällgåsen är föremål för omfattande bevarandeåtgärder inom EU. Vi har nära samarbete med experter som med lättviktsplan leder fjällgäss till säkra vinterkvarter. Om pågående EU-projekt så tillåter skulle vi gärna vilja återskapa den urgamla flyttleden från Västerbottensfjällen via Umedeltat till de gamla övervintringsplatserna mellan Eufrat och Tigris. De ljudliga och sällskapliga fjällgässen lockade kanske till folkvandringar norrut och till våra trakter. Det vore väl en snygg gest att nu bjuda tillbaks genom att hjälpa den arten. TÄNK ATT FÖLJA FÅGLAR FRÅN VÅRT URSPRUNG HIT. Vad vet vi om hur detta gick till är vår inspiration av fåglarna ursprungligen från denna tid? Förstod man när fåglarna flög och kom tillbaka att det fanns land bortom horisonten. Vad vet vi om när fåglarna var budbärare som historiens brevduvor. Vad vet vi om inspiration i konsten när de är lite människolika. Vi tror att en historisk resa återupplevd är både fascinerande, inspirerande och tankeväckande och kan kombineras med så mycket på vägen. Lokal kultur inspirerad av fåglar Ett genomgående syfte är att sammanlänka kulturarbetare från de ställen där fåglarna väljer att stanna till (eller bara passerar). Detta kan förståss göras på olika sätt. Tidsplan och kostnader Vi ser framför oss en aktivitet antingen hela året eller aktiviteter en månad på vintern då fåglarna är stationära, en månad under våren då de kommer hit en månad under sommaren då häckningsbestyren är igång och en månad under hösten då de flesta arter åter flyttar. Beträffande kostnader finns det en gradient från färgringar (under kronan styck) via radiosändare för 1000kr styck till de mest avancerade satellitsändarna med solceller för kr styck. Övriga kostnader diskuterar vi gärna i samråd med er. Vilka fåglar? Det är många fågelarter att välja emellan här listas några fågelarter som skulle kunna vara möjliga/intressanta:

9 9 av 14 Anas clypeata, skedand, Northern Shoveler Anas crecca, Kricka, Common Teal Anas penelope, Bläsand, Wigeon, Anas acuta, Stjärtand, Northern Pintail Podiceps cristatus, Skäggdopping, Great Crested Grebe Falco subbuteo, Lärkfalk, Hobby, Falco columbarius, Stenfalk, Merlin Circus aeruginosus, Brun kärrhök, Marsh harrier Circus cyaneus, blå kärrhök, Northern Harrier

10 10 av 14 Crex crex, Kornknarr, Corncrake Porzana porzana, Småfläckig sumphöna, Spotted Crake Coturnix coturnix, Vaktel, Charadrius dubius, Mindre strandpipare, Numenius phaeopus, Småspov, Whimbrel Tringa erythropus, Svartsnäppa, Spotted Redshank Tringa nebularia, Gluttsnäppa, Common Greenshank Tringa glareola, Grönbena,

11 11 av 14 Calidris temmincki, Mosnäppa, Temminckis Stint, Limicola falcinellus, Myrsnäppa, Broadbilled Sandpiper Phalaropus lobatus, Smalnäbbad simsnäppa, Red-necked Phalarope Philomachus pugnax, Brushane, Ruff Larus fuscus, Silltrut, Lesser Blackbacked Gull Sterna caspia, Skräntärna, Caspian Tern Fiskgjuse Pandion haliaetus Osprey

12 12 av 14 Nedan visas exempel på fåglars flyttvägar med satellitsändare. I det här fallet fyra fiskgjusar. Victoria nedan märktes först i Sverige och fick namn efter kronprinsessan och återfångades i Finland där man satte en satellitsändare på den. (Se gärna länken under bilderna.) Mer info

13 13 av 14 Ytterligare idéer på tema fåglar några förslag: Tranan är en sorts karaktärsfågel för Västerbotten. Sändare på tranor (de flyttar över Finland, via Tyskland och Frankrike till Spanien!) Konstutställning pappersvikning till tranor (finns duktiga i Umeå) Fototävling eller någon fotograf Lätet är oerhört klangfullt musikinspiration? Fågelbo som tema Mest konstfyllda holken, svalbrädan eller boet där fåglar häckar! (tornfalk, pärluggla, svalbräde etc) Webkameror Det är inga problem att sätta upp detta runt Umeå, på tranbon, örnbon, bon av kungsfågel etc gärna kombinerat med hastighetsmätning för t.ex. tornseglare Masspresentation av diverse bon och andra platser från hela världen/europa, men särskilt Umeå Se t.ex. gärna: Kattuggla i Estland: Svart stork i Portugal: (tryck på otsestriim) Utomhushappenings Världens största drake i form av en trana på Röbäcksslätten Bygg ett örnbo med träd och allt i form av en jättetall på mittsträngen på motorvägen innan man kör in i Umeå eller annan placering toppen av plaza? En stor mobil som man kan flyga i mobilerna formade som fåglar. Laserhologram på himlen eller på t.ex Hotell Plaza med fågelbilder Draktävling på flygfältet högst störst vackrast - fantasifullast En stork på taket till BB? Andra kulturevenemang: Dansföreställningar med fågeltema. Musik inspirerade av fåglar (Beethovens femma inspirerades troligen av ortolansparven som finns rikligt i Västerbotten). Konst t.ex. motiv på hällristningar (tranan i Stornorrfors), fågelmotiv från grottorna i Frankrike, Sahara etc

14 14 av 14 Praktiskt: Enkla lokaler vid kajen och i Umedeltat (Umeås stora naturtillgång) Allmän tillgång till sändar- och ringmärkningarna förslagsvis på nätet Några slutord Vi tror fågeltemat kan vara ett effektivt sätt att vara budbärare ut i Europa och ge de centrala tankarna skapa kontakter, ge inspiration, knyta framtida kontakter och berika vårt, Europas kulturliv. Diskussion och förankring har skett med såväl Västerbottens ornitologiska förening som dess Fältstation i Umedeltat, som är villiga att medverka!!

Fågelbesöksled Nyköping Norr

Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden norrut, utmed väg 53. Den följer delvis Nyköpingsån i början. Ett stickspår

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Skräntärna en ansvarsart för EU i Östersjön. Ulrik Lötberg

Skräntärna en ansvarsart för EU i Östersjön. Ulrik Lötberg Skräntärna en ansvarsart för EU i Östersjön Ulrik Lötberg Skräntärnan i ett Östersjö perspektiv Sverige 600 par (2014), 12 kolonier + 100 solitära par Finland 890 par (2013), 12 kolonier + 100-125 solitära

Läs mer

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 1

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 1 En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 1 Nu finns ett unikt tillfälle att köpa akvareller, tryck, olja etc av fåglar till ett försiktigt marknadspris. Alla har kontrollerats

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Per Smitterberg Sivert Söderlund assisterar vid inventeringsdagen den 10 april. Foto: Per Smitterberg Inledning

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014 Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014 Adriaan "Adjan" de Jong Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 50 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Swedish University of Agricultural

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration Ett vildare Europa Text: Kicki Lind Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe 36 Inspiration GNM_No11_Wonders.indd 36 2013-08-08 22:45 Genom att kombinera naturskydd med ekonomisk

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109 Varumärkesplattform Antagen i kommunfullmäktige 2015-11-23, 109 Om varumärket Kiruna Kiruna kommuns varumärkesplattform är grunden som den interna och externa kommunikationen vilar på. Vårt agerande, vad

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Fåglar som ingår i EU:s fågeldirektiv 2009/147/EC

Fåglar som ingår i EU:s fågeldirektiv 2009/147/EC Fåglar som ingår i EU:s fågeldirektiv 2009/147/EC Svenskt namn Artnamn Annex 1 Annex 2, del A Annex 2, del B Annex 3, del A Annex 3, del B LOMMAR smålom Gavia stellata x storlom Gavia arctica x DOPPINGAR

Läs mer

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004 Gotlands Ornitologiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn 0498-24 42 63 gof@blacku.se Stadsarkitektkontoret Gotlands Kommun 621 81 Visby Remissvar Bygg Gotland förslag till

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2 En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2 Nu finns ett unikt tillfälle att köpa akvareller, tryck, olja etc av fåglar till ett försiktigt marknadspris. Alla har kontrollerats

Läs mer

Tranorna vid Kvismaren vart tar de vägen sedan?

Tranorna vid Kvismaren vart tar de vägen sedan? Tranorna vid Kvismaren vart tar de vägen sedan? Mikael Hake, Ragnar Edberg & Paola de Keizer I de två föregående utgåvorna av Fåglar i Kvismaren (FiK) har Viltskadecenter redovisat några resultat från

Läs mer

Arbetar du med Sveriges mest inspirerande park?

Arbetar du med Sveriges mest inspirerande park? Arbetar du med Sveriges mest inspirerande park? Elmia Park bjuder in till tävlingen Park Inspira 2013 med syfte att lyfta fram våra vackra svenska parker och inspirera till fler besök. I år riktar sig

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Azorerna 8 22 december 2003.

Azorerna 8 22 december 2003. Azorerna 8 22 december 2003. Allmänt Inkvartering på Hotell Acores Atlantico, centralt vid hamnen. Hyrbil bokades i samband med resan, utökad självrisk 12 euro per dag betaldes vid utlämnandet av bilen.

Läs mer

NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG. Martin Ellborg Anna Lahmer. Peder Nabo

NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG. Martin Ellborg Anna Lahmer. Peder Nabo NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG Martin Ellborg Anna Lahmer Peder Nabo BAKGRUND Med utgångspunkt i en modell som sedan 2007 med stor framgång spelats runt om i Skåne, presenterar Byteatern

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Svensk ringmärkning 2008

Svensk ringmärkning 2008 Återfyndsplatser under år 2008 av fåglar ringmärkta i Sverige. Ett av de mera anmärkningsvärda återfynden 2008 var en blåhake Luscina svecia som rapporterades från Pakistan. foto: tomas lundquist 20 fågelåret

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

13. av Jan Pettersson

13. av Jan Pettersson 3. av Jan Pettersson Fang s t Vid Kvismare fagelstation har under de tretton sasongerna 96 973 ringmarkts 963 enkelbeckasiner (Gallinago gallinago). Fangsten har uteslutande berbrt vuxna faglar och skett

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

En annorlunda naturupplevelse

En annorlunda naturupplevelse Någonstans i Västmanland, juni 2016 En annorlunda naturupplevelse Text: Barbro Torseld Jag fick förmånen att följa med Lennart och Laila Andersson och Ulf Eriksson vid ringmärkning av falkungar. Dessa

Läs mer

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Jan Gustafsson Flygande grågäss. Sammanfattning Under år 2010 så har området kring Skåraviken studerats för att utröna vilka fåglar

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Erik Rosenberg, Fåglar i Sverige 1958.

Erik Rosenberg, Fåglar i Sverige 1958. Tranorna röra vingarna avmätt, sträckvis glidflyga de, ofta alla på en gång, och över dalsluttningar med uppvind eller slättområden med termik upplösa de sin plogformation och stiga i kretsande segelflykt

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel Sida 1 (7) ANSÖKAN Kulturstöd SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Bilaga 6: Fågelinventering

Bilaga 6: Fågelinventering Bilaga 6: Fågelinventering Calluna AB Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun 6 Juli 2012 Christian Bladh HS Kraft AB Frihamnsallén 8 211 20 Malmö Inventering av fåglar

Läs mer

Fjällgåsobservationer i Sverige rapporterade till Artportalen Sammanställda och analyserade av Per Hansson dec 2006

Fjällgåsobservationer i Sverige rapporterade till Artportalen Sammanställda och analyserade av Per Hansson dec 2006 Fjällgåsobservationer i Sverige rapporterade till Artportalen Sammanställda och analyserade av Per Hansson dec 2006 I. 1920-1980 1. Alla fynd, uppdelat på landskap Fig 1a. Totalt 313 fynd om 3694 ind har

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Foto: Kent-Ove Hvass. Tranans dag. 5 års jubilerar. 26-29 mars 2015. Trandansen vid Hornborgasjön

Foto: Kent-Ove Hvass. Tranans dag. 5 års jubilerar. 26-29 mars 2015. Trandansen vid Hornborgasjön Foto: Kent-Ove Hvass Tranans dag 5 års jubilerar 26-29 mars 2015 Trandansen vid Hornborgasjön Torsdag 26 mars Trandansen 10-17 Vid väg 184 (Falköping Skara) Fullt med aktiviteter kring tranor och andra

Läs mer

Öland. 4 8 augusti 2010. Ann Mari Thorner

Öland. 4 8 augusti 2010. Ann Mari Thorner Öland 4 8 augusti 2010 Ann Mari Thorner 2 DELTAGARE Kerstin Ekholm, Nässjö Inga-Maj Filipsson, Jönköping Lena Johansson, Tumba Eva Karlsson, Karlskrona Ingvar Lidén, Karlskoga Lisa Sahl, Varberg Ingrid

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Tidskrift utgiven av: Ansvarig utgivare: Redaktion: Jönköpings Fågelklubb Redaktionsadress: Distributör: Klubbadress: Hemsida:

Tidskrift utgiven av: Ansvarig utgivare: Redaktion: Jönköpings Fågelklubb Redaktionsadress: Distributör: Klubbadress: Hemsida: Tidskrift utgiven av: Jönköpings Fågelklubb Ansvarig utgivare: Anders Söderlund Redaktion: Anders Söderlund, Eric Öhman, Jan Blomquist, Björn Merkell Redaktionsadress: Öland, 563 93 Gränna, tel. 0390/51034

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning ANSÖKAN 2004-08-31 Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona. Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning Karlshamns kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (2003:598)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida.

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Sektion A: Uppgifter

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Väst

Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden västerut, utmed väg 800 i Kiladalen. Den följer ett jordbrukslandskap och flertalet

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden Leadercheck A Sökande Namn och adress Föreningen kultur i obygden E-post: borjeaxelsson@telia.com Organisations/personnummer 12295-472 Telefonnummer 325-332 Mobil 7-3116264 Fax Kassör Börje Axelsson B

Läs mer

LIVET I EN TALLTOPP FOTO OCH TEXT: HANS FALKLIND

LIVET I EN TALLTOPP FOTO OCH TEXT: HANS FALKLIND LIVET I EN TALLTOPP FOTO OCH TEXT: HANS FALKLIND Det är en varm dag i början av juni. Jag har vandrat en bra bit genom gammelskogen och är genomsvettig när en befriande sommarbris drar genom skogen och

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Projektets namn Körfestivalen i Hylte

Projektets namn Körfestivalen i Hylte Ansökan skickas till Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Projektansökan Projektets namn Körfestivalen i Hylte Projektidé Vad vill ni göra och vem eller vilka är projektet till för? Vi vill skapa ett

Läs mer

Olika typer av kartor Tematiska kartor Topografiska kartor En karta kan visa olika saker Europas födelse Jordens tektoniska plattor Europas utseende Naturlandskap Landskap som naturen format Kulturlandskap

Läs mer

Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert)

Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert) 1 Tranvårarna 2000-2012 i sammanfattad form (bygger på kortrapporter från hemsidan (fr a Karin M) kompletterat av Hans Cronert) 2000 Under våren 2000 sågs rikligt med tranor i Vattenriket från mitten av

Läs mer

Barnens guide till Getteröns naturreservat

Barnens guide till Getteröns naturreservat Barnens guide till Getteröns naturreservat Rödspov Tofsvipa Välkommen till Getterön! Naturum Getterön ligger vid ett av norra Europas fågelrikaste områden. Här kan du bekanta dig med fåglarnas spännande

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 7 - Mossadammarna

Ansökan om bidrag för delprojekt 7 - Mossadammarna BILAGA 7 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 7 - Mossadammarna Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 24 962 kronor för delprojektet Mossadammarna Projektets namn: Mossadammarna Sökande kommun:

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Arbetar du med Sveriges mest inspirerande park?

Arbetar du med Sveriges mest inspirerande park? Arbetar du med Sveriges mest inspirerande park? Elmia Park bjuder in till tävlingen Park Inspira 2015 med syfte att lyfta fram våra vackra svenska parker. I år riktar sig tävlingen till områdena Kyrkogård

Läs mer

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras.

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling?

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling? Vilka luckor har kommuner som NÄRINGSLIVET kan fylla? Nätverkande mötesplatser med både näringsliv och partners Kommunen har ingen produktionskapacitet till skillnad från företagen Att få till verkstad

Läs mer

Välkommen ut i det gröna. Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen.

Välkommen ut i det gröna. Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen. Välkommen ut i det gröna Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen. Bättre stigar, nya rymliga toaletter och sittvänliga rastplatser

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

Årsrapport 2014 Svenska Tranarbetsgruppen

Årsrapport 2014 Svenska Tranarbetsgruppen Årsrapport 2014 Svenska Tranarbetsgruppen Innehåll 2 Verksamhetsåret 2014 3 Ringmärkning 2014 5 Grimsö: Märkta tranor och fältstudier 8 Tranräkningar 9 Notiser: Världens äldsta trana av vår art. Tranunge

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

Resekatalog. Unikt För skolor inom Västerås kommun hösten och vintern 2012/2013. Dagsresor för skolklasser till oslagbara priser

Resekatalog. Unikt För skolor inom Västerås kommun hösten och vintern 2012/2013. Dagsresor för skolklasser till oslagbara priser Resekatalog Unikt För skolor inom Västerås kommun hösten och vintern 2012/2013 Innehåll Dagsresor för skolklasser till oslagbara priser 450 sek per enkeltur inom kommun! Läs mer längst bak Giltig under

Läs mer

Intresseanmälan till tävling om konstnärlig utsmyckning

Intresseanmälan till tävling om konstnärlig utsmyckning Intresseanmälan till tävling om konstnärlig utsmyckning Idé och Koncept Min idé till den konstnärliga utsmyckningen är att göra en stor exteriör väggmålning på någon av ytterväggarna. Målningen kan antingen

Läs mer

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Jonas Grahn Länsstyrelsen Västerbotten jonas.grahn@lansstyrelsen.se Bakgrund Vajsjön, strax utanför Norsjö samhälle, är en av Västerbottens läns få riktiga

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer