Svensk ringmärkning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk ringmärkning 2008"

Transkript

1 Återfyndsplatser under år 2008 av fåglar ringmärkta i Sverige. Ett av de mera anmärkningsvärda återfynden 2008 var en blåhake Luscina svecia som rapporterades från Pakistan. foto: tomas lundquist 20 fågelåret 2008

2 Svensk ringmärkning 2008 thord fransson, tuomo kolehmainen & thomas wenninger 2008 ligger dock nära genomsnittet för de senaste 18 åren, men eftersom totalantalet märkta var ovanligt högt avspeglades detta inte i antalet märkta ungar. Ringmärkningscentralen kommer fortsatt att arbeta för att stimulera märkningen av ungar, som vi ser som ett viktigt inslag i den svenska ringmärkningen. De 25 arter, av vilka flest boungar ringmärktes, är med tre undantag desamma som under föregående år (Tabell 2). Silltrut, tornseglare och forsärla har tillkommit, medan slaguggla, gråtrut och nötväcka i år inte finns bland de 25 arter som märkts i störst antal. De elva arter som ringmärkts som boungar i störst antal har samma inbördes ordning som unfoto: mikael arinder/skånska bilder Under 2008 bedrevs ringmärkningen i Sverige på ett likartat sätt och i en omfattning som i stort varit oförändrad sedan Många personer deltar varje år i verksamheten, och ungefär 700 personer licensierades av Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm för att ringmärka fåglar. Märkningar Antalet märkta fåglar under året uppgick till , vilket är klart över medelvärdet för de senaste 18 åren (Tabell 1). Endast en gång tidigare har fler fåglar märkts i Sverige under ett år, och det var 1990, då antalet märkta uppgick till Av de märkta fåglarna 2008 var ungar och flygga fåglar. Antalet arter som märktes som ungar (151) är högre än under fjolåret (149) och klart högre än 2006 då endast 142 arter fanns representerade i ringmärkningsstatistiken. Antalet arter som märkts som ungar har under senare år varit lägre än under 1990-talet, vilket också medelvärdet för perioden , som är 160 arter, visar (Tabell 1). Det totala antalet fåglar märkta som ungar under Forsärla Motacilla cinerea, häckande hona vid Åvarp (Sk) 18 maj der föregående år. Antalet märkta boungar av talgoxe och blåmes backade något jämfört med antalet märkta under För pilgrimsfalk (208 märkta) Tabell 1. Den svenska ringmärkningen under perioden i siffror. Kategori Märkta Medeltal Variationsbredd Boungar Flygga fåglar Fåglar totalt Antal arter Boungar, antal arter fågelåret

3 och tornfalk (3 036) noterades nya årsrekord, medan havsörn (349) nådde upp till den näst högsta årssiffran någonsin. Märkningen av gråtrut har stadigt minskat under de senaste tio åren, och 2008 märktes endast 178 ungar, vilket kan jämföras med 951 ungar Ökningen i antalet märkta boungar av både fisktärna och silvertärna under de senaste åren, jämfört med 1990-talet, höll i sig även i år, medan färre skräntärnor (324) än normalt märktes. Av ovanligare arter bland fåglar märkta som ungar finns i år toppskarv (6), vattenrall (4), svartbent strandpipare (3), tretåig hackspett (3) och ringtrast (4). Listan över de vanligaste arterna, märkta som flygga, innehåller med endast två undantag samma arter som under 2007 (Tabell 3). Trots att märkningen av flygga fåglar varierar ganska mycket mellan olika år, är de första åtta arterna desamma som under 2007, dock med smärre förändringar i den inbördes ordningen. Kungsfågeln intog åter förstaplatsen efter några år längre ner i listan. Rödhaken, som förra året toppade listan med nytt årsrekord, återfinns i år på andra plats, trots att den återigen slog nytt rekord ( märkta, medelvärde : ). Kärrsnäppa och trädpiplärka är de arter som lämnat listan sedan föregående år, och de har ersatts av sävsångare och stjärtmes. Antalet kärrsnäppor som ringmärks varierar högst avsevärt mellan olika år och påverkas i hög grad av väderleksläget när vadarna passerar Östersjön. Väderleken avgör om de rastar vid Ottenby och således är möjliga att fånga. Både bläsand och kricka märktes i större antal än vanligt (104 resp. 155 märkta). Även taigasångare noterade nytt årsrekord med 49 ringmärkta (medelvärde : 13). En art som uppträdde ovanligt talrikt i södra Sverige under hösten var pärluggla, och antalet märkta vuxna uppgick till 861, vilket är det högsta antalet som märkts i Sverige sedan Märkningen av pärluggleungar var mer blygsam och endast 150 ungar märktes. Märkningen under hösten gav upphov till ett antal spännande fynd (Figur 1) och inte Tabell 2. Topplista för boungemärkningen De 25 mest märkta arterna med föregående års antal inom parentes. Talgoxe (13 015) Blåmes (8 917) Svartvit flugsnappare (7 227) Halsbandsflugsnappare (5 307) Stare (3 367) Tornfalk (2 357) Sillgrissla (2 344) Storskarv (1 807) Silvertärna (1 780) Skrattmås (1 493) Kattuggla (1 010) Göktyta 903 (902) Ladusvala 811 (1 003) Entita 662 (561) Fisktärna 662 (776) Strömstare 542 (500) Svartmes 491 (452) Tobisgrissla 449 (473) Silltrut 422 (233) Tornseglare 378 (355) Havsörn 349 (361) Fiskmås 348 (441) Forsärla 341 (329) Tordmule 335 (411) Skräntärna 324 (529) Tabell 3. Topplista för märkningen av flygga fåglar De 25 mest märkta arterna med föregående års antal inom parentes. Kungsfågel (24 424) Rödhake (31 890) Lövsångare (25 506) Blåmes (25 106) Talgoxe (17 333) Grönfink (10 657) Gråsiska (8 853) Järnsparv (6 958) Gärdsmyg (4 811) Svarthätta (5 530) Rörsångare (5 029) Sävsparv (4 848) Gransångare (3 784) Ärtsångare (3 136) Bofink (2 272) Sävsångare (2 043) Trädgårdssångare (3 915) Grönsiska (6 355) Törnsångare (2 463) Taltrast (2 752) Stjärtmes (2 021) Rödstjärt (2 119) Koltrast (2 124) Svartvit flugsnappare (2 729) Bergfink (2 604) 22 fågelåret 2008

4 mindre än 14 pärlugglor, märkta i Norge, kontrollerades i Sverige. Med ett undantag var de märkta i Trysil och de flesta under höstarna 2007 och En pärluggla, kontrollerad i samma område i Norge hösten 2008, märktes vid Ottenby i oktober Det verkar inte som om ugglorna fortsatte sin flyttning särskilt långt söderut, även om fyra kontroller gjordes vid Gedser i Danmark. Intressant att notera är att inga pärlugglor, märkta i Finland, påträffades i Sverige hösten 2008, vilket kan jämföras med fem fynd under hösten En pärluggla, märkt vid Ottenby, påträffades i mars 2009 nära Färjestaden, där den troligen dödats av katt! Flera småfågelarter har under en följd av år uppvisat minskande märksiffror, som sannolikt speglar förändringar i de svenska bestånden. Särskilt gäller detta rörsångare (6 318 märkta, medelvärde : ) och sävsparv (5 673 märkta, medelvärde: 7 886) (Figur 2). För både rörsångare och sävsparvhar minskande antal noterats under en följd av år inom ramen för CES-Sverige (se separat artikel i Fågelåret 2008). Under 2008 noterades dessutom låga antal för törnskata (632 märkta, medelvärde : 1 195), grönsiska (3 198, medelvärde: 8 173) och gulsparv (1 300, medelvärde: 1 979). För törnskata och gulsparv är det de lägsta årssiffrorna sedan Flera arter ökar emellertid i antal. Detta gäller t.ex. gärdsmyg (6 452, medelvärde : 3 363), svarthätta (6 365, medelvärde: 3 270) och gransångare (4 911, medelvärde: 2 123) (Figur 2). Ny art för svensk ringmärkning blev häcksparv, som ringmärktes vid Torhamns udde 2 juni Det innebär att 355 arter har ringmärkts i landet t.o.m Bland mindre vanliga arter i märkstatistiken kan vaktel (5 märkta), storlabb (2), alkekung, korttålärka, sibirisk piplärka, blåstjärt (5), Antal märkta Antal märkta Rörsångare Svarthätta Antal märkta 5000 Gransångare Antal märkta Sävsparv Figur 1. Återfynd av pärlugglor under hösten Figur 2. Antalet ringmärkta fåglar för några arter i Sverige under perioden fågelåret

5 medelhavsstenskvätta, träsksångare, iberisk gransångare och rosenstare nämnas. Det totala antalet fåglar, ringmärkta i Sverige, uppgick vid utgången av 2008 till fåglar. Tabell 4. Topplista för inkomna återfynd år De 25 arter som erhållit flest återfynd med föregående års antal fynd inom parentes. Skrattmås 358 (312) Havsörn 167 (229) Storskarv 155 (176) Blåmes 145 (126) Gråtrut 125 (149) Sillgrissla 120 (84) Fiskmås 106 (76) Havstrut 104 (91) Gräsand 89 (118) Grönfink 84 (90) Knölsvan 80 (40) Talgoxe 69 (106) Rörsångare 64 (67) Tornfalk 63 (46) Kungsörn 61 (87) Vitkindad gås 59 (67) Rödhake 52 (37) Skräntärna 49 (3) Kattuggla 48 (42) Grågås 47 (33) Silltrut 46 (25) Kungsfågel 43 (22) Korp 38 (35) Kentsk tärna 35 (181) Lövsångare 32 (26) Två vita storkar Ciconia ciconia från det skånska storkprojektet återfanns utomlands 2008, en i Turkiet och en i Spanien. de fynd är något lägre än vad som har varit normalt under de senaste 15 åren, vilket delvis beror på att datarutinerna för att hantera återfynden förändrades under året, men också på personalsituationen som påverkades av flera pensionsavgångar under året. Listan över de arter som gett flest fynd toppas, liksom under föregående år, av skrattmås och havsörn. Kentsk tärna, som under 2007 låg på tredje plats beroende på ett stort antal avläsningar i Danmark, ligger i år långt ner i listan. Nya på listan är skräntärna, kungsfågel och lövsångare. Bland lite mer udda fynd, som inte inkluderas i de kategorier som behandlas närmare nedan, kan de två förs- 24 fågelåret 2008 Återfynd Antalet återfynd av fåglar, märkta i Sverige och som diariefördes och besvarades under 2008, uppgick till fördelade på 153 olika arter. Kontroller av fåglar, som ringmärkarna själva märkt tidigare, är inte inräknade i denna summa. I tillägg till återfynden av fåglar med svenska ringar mottogs och hanterades också rapporter om 360 återfynd i Sverige av fåglar märkta i utlandet. Antalet registrera- foto: tomas lundquist ta långfynden av vit stork nämnas. Båda är märkta inom ramen för Storkprojektet i Skåne. En hittades död i Turkiet (nära gränsen till Grekland) i juni 2008 (märkt som unge 2007), medan den andra påträffades död i norra Spanien 17 september 2008 (märkt som unge 2008). Fynddetaljer Alla återfynd som rapporteras utreds och dataregistreras, varefter upphittaren informeras om märkdata, samtidigt som märkaren underrättas om återfyndet. I samband med detta kodas omständigheterna kring fyndet, uppgifter som kan vara viktiga när fynden ska tolkas. Fyndomständigheterna är också viktig information för att kartlägga vilka öden som drabbar olika fågelarter i naturen. En stor del av återfynden gäller numera fåglar som kontrollerats levande, och som därmed är möjliga att återfinna ännu en gång (Figur 3). Denna kategori innehåller främst avläsningar, där ringnumren lästs av utan att fåglarna infångats. De utgör 37 % av samtliga fynd.

6 Dödad vid jakt 7,0% Kontrollerad levande 60,0% fåglar fastnar också i fisknät, och i år rapporterades bl.a. storskarv (16), tordmule (7), bergand (1) och smålom (1). Andra kända omständigheter 19,2% Omständigheter okända 13,8% Figur 3. Under 2008 inkomna återfynd (n=2 989) fördelade på fyra olika fyndomständigheter. Huvudparten av dessa har rapporterats av personer som inte är ringmärkare. Andelen fynd som utgörs av fåglar, som infångats i samband med ringmärkning, utgör 22 % av samtliga fynd. Av återfynden från 2008 gäller 7 % fåglar som dödats i samband med jakt, och denna andel har varit ganska likartad under de senaste åren. Bland andra kända fyndomständigheter ingår bl.a. trafikoffer (väg och tåg) med 2,5 %, tagen av katt med 2,4 % (75 fynd), olja 0,03 % (1 fynd), flugit in i fönster med 3,3 % samt kollision med ledning och eldödad med 1,0 % (32 fynd). Bland återfunna fåglar, dödade av elström/ledningar, finns bl.a. kungsörn (5), havsörn (4), trana (1), berguv (3) och slaguggla (1). En röd glada hittades död efter att ha kolliderat med vindkraftverk i Tyskland. Två ringmärkta tornfalkar kolliderade med flygplan, en på Sturup och en på Jylland. Under 2008 rapporterades inte mindre än 95 återfynd av sillgrisslor som fastnat i fisknät. Andra Till tropikerna Under 2008 erhölls endast sex återfynd från Afrika söder om Sahara (Figur 4), vilket är klart färre än normalt. De två närmast föregående åren rapporterades 22 resp. 29. Om det är en trend eller bara en tillfällighet får kommande år utvisa. Bland fynden finns en fisktärna, kontrollerad av ringmärkare vid Swakopmund i Namibia i januari, och en kentsk tärna, kontrollerad av ringmärkare i Senegal i april. Fisktärnan märktes som ungfågel vid Ot- foto: tomas lundquist En svenskmärkt fisktärna Sterna hirundo kontrollerades av ringmärkare i Swakopmund, Namibia i januari Fiskgjuse Kentsk tärna Lövsångare Fisktärna Ladusvala Figur 4. Återfynd söder om Sahara av fåglar ringmärkta i Sverige och rapporterade under tenby i början av augusti Den kentska tärnan ringmärktes som unge vid Torhamn i Blekinge Två fiskgjusar finns bland fynden. Den ena märktes i Uppland 2005 och hittades död i Guinea Bissau i februari. Den andra märktes som bounge i Västergötland 2008 och rapporterades via en fransk kvinna från Dakar i oktober. Fiskgjusen sökte skydd från attackerande bruna glador i en liten park inne i staden, och hela ringnumret framgick på fotografier som togs. Småfågelfynd söder om Sahara är alltid spännande. I år rapporterades två fynd. En lövsångare, ringmärkt vid Falsterbo i maj 2007, dödades av barn i mars 2008 i Togo i Västafrika. Fyndet är det 33:e fågelåret

7 tropikfyndet av lövsångare ringmärkta i Sverige. En ladusvala, som ringmärktes vid Ottenby i september 2007, dödades vid jakt i den södra delen av Demokratiska Republiken Kongo i januari Fyndet rapporterades via en organisation som inventerar och försöker skydda ladusvalorna när de samlas på gemensamma övernattningsplatser. foto: john larsen Fiskmås Grönfink Vigg Fiskmås Svarthätta Sångsvan Kärrsnäppa 3 Spovsnäppa Gräsand Övriga Silltrut 21 Blåhake Tre svenskmärkta kärrsnäppor Calidris alpina kontrollerades 2008 vid Azovska sjön. Den äldsta var 15 år. tenby andfänge, men också två fåglar från var dera Hornborgasjön och Malmö. Normalt ingår några fiskmåsar, märkta i Malmö, i materialet och detta år är inget undantag. En blev märkt i januari och en annan i mars. En sångsvan, märkt i Sölvesborg, dödades av hund strax norr om Arkhangelsk vid Vita havet i augusti En grönfink, som hittades dödad av rovfågel vid Ladoga i maj 2008, är påträffad ovanligt långt österut. Det intressanta är att den märktes vid Ottenby i mitten av december Vid Azovska sjön pågår en tämligen omfattande märkning av vadare, och i år rapporterades att tre kärrsnäppor och en spovsnäppa med svenska ringar 26 fågelåret o E Figur 5. Återfynd öster om 30 E inkomna under I österled Ett tämligen stort antal fynd rapporterades under 2008 från områden österut, i nordostlig såväl som i sydostlig riktning (Figur 5). Antalet uppgick till 45, vilket kan jämföras med 18 under föregående år. Många av fynden gäller gräsänder, märkta vid Otkontrollerats. De blev märkta vid Ottenby (3) och Torhamn. En av kärrsnäpporna var 15 år gammal när den kontrollerades. En del arter på väg mot vinterkvarter i Afrika passerar östra Medelhavet. I år avlästes inte mindre än 21 silltrutar i Israel i mars april. Fåglarna var märkta på Stora och Lilla Karlsö samt i Hälsingland. En stor del av de svarthättor som häckar i Sverige passerar östra Medelhavet på väg mot vinterkvarteren i östra Afrika. I år finns två fynd på Cypern (oktober) och ett i Syrien (maj) rapporterade. Ett av årets mest anmärkningsvärda återfynd gäller en blåhake påträffad i Waziristan i Pakistan. Den märktes i maj 2006 på Utklippan i Blekinge och dödades av en 15-årig pojke 4 april Det märkliga är att fyndet rapporterades av samma person som hörde av sig om ett fynd av en blåhake i samma område i slutet av mars I båda fallen rör det sig om fåglar som troligen påbörjat vårflyttningen, vilket antyder att de tillbringat vintern längre österut. Snabba förflyttningar Återfynd kort tid efter märkningen kan ge viktig information om fåglarnas flygetapper, och över längre avstånd också hur snabbt flyttningen genomförs. Under 2008 finns 18 återfynd av fåglar som flyttat med en genomsnittlig hastighet som ligger över 100 km per dygn (Figur 6). Fynden gäller två tärnor, tre vadare och 13 småfåglar. Med ett undantag, en gransångare, är fynden från höstflyttningen. Den snabbaste förflyttningen gäl-

8 Kustsnäppa (3) Rörsångare (14) Kustsnäppa (13) Silvertärna (5) Gransångare (7) Fisktärna (7) Rörsångare (6) Rörsångare (21) Taltrast (1) Rödstjärt (13) Kungsfågel (1) Lövsångare (7) Rödhake (1) Kungsfågel (2) Sävsångare (4) Sävsångare (4) Grönbena (8) Sävsångare (11) gråtrut, silvertärna, kentsk tärna, sillgrissla (7) och berguv. För flera arter noterades nya åldersrekord. Detta gällde sångsvan (25 år och 1 månad), skrattmås (29 år och 11 månader) och stjärtmes (6 år och 4 månader). Året som gick Tre medarbetare, Roland Staav, Bo Sällström och Ulla Britt Sällström, gick i pension under De har arbetat vid Ringmärkningscentralen under en lång följd av år och har betytt väldigt mycket för utvecklingen av den svenska ringmärkningen. Vi vill här passa på att framföra ett stort tack för deras idoga arbete. Bo Sällström har under lång tid plane- foto: mikael arinder/skånska bilder Figur 6. Förflyttningar snabbare än 100 km per dag bland återfynd behandlade under Antal dagar mellan märkning och återfynd anges inom parentes. ler en kustsnäppa, som ringmärktes vid Ottenby i början av september och som sköts i Frankrike tre dagar senare. Två tärnor, märkta vid Ottenby, har återfunnits efter kort tid. En fisktärna påträffades på en oljerigg i Nordsjön och en silvertärna i västra Norge. Fisktärnan blev dödad av en sparvhök, och silvertärnan attackerades av en trut. Huvudparten av fynden gäller kontroller gjorda av ringmärkare, men rödstjärten, som rapporterades i Schweiz 13 dagar efter märkningen, dödades av en katt. Ett fynd av en blåmes, märkt vid Spillepeng i Malmö, och som kontrollerades senare samma dag vid Falsterbo (31 km), är också värd att nämnas. Höga åldrar Varje år rapporteras ett antal fåglar som uppnått höga åldrar. År 2008 påträffades 19 fåglar som vid återfyndstillfället var minst 20 år gamla. Detta är ett klart lägre antal än föregående år, då 39 fåglar hade uppnått denna ålder. Bland fynden finns å andra sidan ett nytt åldersrekord för svensk ringmärkning. Det handlar inte helt oväntat om en sillgrissla, märkt som unge på Stora Karlsö 7 juli 1965, och som avlästes med tubkikare på samma plats i början av maj 42 år och 10 månader gammal. Detta är den äldsta kända sillgrisslan i världen och den fjärde äldsta ringmärkta fågeln i Europa. Fynden av fåglar, äldre än 20 år, gäller sångsvan, vitkindad gås, ejder, havsörn (2), skrattmås (3), En ringmärkt sillgrissla Uria aalge som avlästes på Stora Karlsö i maj 2008 var mer än 42 år gammal! rat och lagt grunden för de datarutiner som under 2008 började tas i drift och som knyter ihop hanteringen av märk- och återfyndsdata. Med dessa rutiner fullt utvecklade kommer arbetet vid ringmärkningscentralen att effektiviseras högst avsevärt. thord fransson, tuomo kolehmainen & thomas wenninger Naturhistoriska riksmuseet, Box , SE Stockholm För mer information om svensk ringmärkning, besök fågelåret

foto: krister carlsson

foto: krister carlsson foto: krister carlsson foto: p-g bentz 22 fågelåret 2010 Svensk ringmärkning 2010 thord fransson, lina jansson, tuomo kolehmainen & thomas wenninger Ringmärkningen i Sverige kan nu summera det hundrade

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

foto: peter nilsson Videsparven Emberiza rustica t.h., en 2K+ hanne, är fotograferad vid Pitholm, Piteå (Nb) 13 maj 2009.

foto: peter nilsson Videsparven Emberiza rustica t.h., en 2K+ hanne, är fotograferad vid Pitholm, Piteå (Nb) 13 maj 2009. Återfynd under år 2009 av fåglar ringmärkta i Sverige. Punkten längst österut gäller en videsparv, en ung hona som märktes vid Norrfjärden i Piteå hösten 2008 och som kontrollerades av en kinesisk ringmärkare

Läs mer

foto: hans cronert/skånska bilder

foto: hans cronert/skånska bilder foto: hans cronert/skånska bilder Under 2013 ringmärktes 8 282 halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis. 22 fågelåret 2013 Svensk ringmärkning 2013 thord fransson, thomas wenninger, lina jansson, tuomo

Läs mer

fågelåret 2011 Samtliga återfynd från svensk ringmärkning rapporterade i utlandet. foto: tuomo kolehmainen

fågelåret 2011 Samtliga återfynd från svensk ringmärkning rapporterade i utlandet. foto: tuomo kolehmainen Samtliga återfynd från svensk ringmärkning rapporterade i utlandet. foto: tuomo kolehmainen Deltagarna vid 2011 års ringmärkarmöte i Höllviken. 24 fågelåret 2011 Svensk ringmärkning 2011 100-årsjubileum

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER 1. Burmått 2. Journal 3. Bon, ungar, årstider och vikter Burmått MINIMUM-MÅTT Dessa mått är beräknade per individ, men i olika situationer, bl.a.

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås esökta lokaler Tåget odens stn med E bisko Ö F bisko turiststation Njakajaure Hamnen biskojåkkas delta och östra E bisko turiststation Njulla jörkliden Vassijaure och Riksgränsen E jörkliden Stordalens

Läs mer

Fågeltornskampen 2014 en kort resume.

Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Hela 69 fågeltorn anmälde sig till Fågeltornskampen 2014. Alla anmälda torn har inte rapporterat när detta skrivs. Förhoppningsvis får vi in fler rapporter. Dock har

Läs mer

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Reseledare: Hans-Georg Wallentinus och P-G Larén Deltagare: Andrea Boström, Anita Melin, Annika

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011 StOF:s tjejresa till Öland 13-16 maj 2011 Ett soligt Öland ännu en gång Deltagare: Gigi Sahlstrand, Eva Stenvång-Lindqvist, Anita Melin, Maria Stenmark, Annika Morberg, Marianne Dannbeck, Stina Yström.

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

Standardrutter i Uppsala län 2008

Standardrutter i Uppsala län 2008 Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2008 Redan på 1970-talet startade Lunds universitet (Ekologiska institutionen) standardiserade häckfågelinventeringar i Sverige. Inledningsvis var det två inventeringsmetoder

Läs mer

Fågelinventering vid Storfinnforsen

Fågelinventering vid Storfinnforsen Fågelinventering vid Storfinnforsen Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-08-26 Version: 1 Kontaktperson för

Läs mer

Ringmärkningen i Sverige har pågått i nästan

Ringmärkningen i Sverige har pågått i nästan Hur gamla kan vilda fåglar bli? Med hjälp av ringmärkning kan vi få svar på många frågor om fåglarnas biologi. En fråga som Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska riksmuseet ofta får besvara är hur

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

FÅGELTURER Vinterfågelmatning

FÅGELTURER Vinterfågelmatning FÅGELTURER Vinterfågelmatning X Fiskevillan som utgör startpunkt och återsamlings- eller slutpunkt för promenaden 1 - Matplatser i anslutning till Fågeldammarna. Beroende på hur matning sker kan här ses

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Rapport, år och nr: 2003:6 Rapportnamn: Fåglar och fågeldöd i Blekinge skärgård 2003 Utgåva: Första utgåvan Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371

Läs mer

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl.

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Uppföljning med fältarbete 2015 Richard Ottvall 2015-11-06 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon: 0413-55 14 36 Mobil:

Läs mer

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Torsdag 10 januari till söndag 13 januari 2008 Ledare: Hasse Nordin och P-G Larén Deltagare: Britta Svensson, Lars Svantesson, Lars Norell, Lena Johansson, Tony Johansson,

Läs mer

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Text: Torbjörn Winqvist Foton: Lena Johansson P-G Larén Torbjörn Winqvist Göran Widerström Tony Johansson Om resan Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från Sthlm

Läs mer

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Upplands Ornitologiska Förening 2005-06-28 Inledning s. 1 Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har under våren 2005, på uppdrag

Läs mer

Fågelinventering Sässmanområdet 2013

Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Stefan Persson Bete vid Sässmans västra strand Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg Inventeringens genomförande

Läs mer

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Dag 2 Vi åkte E75 norrut till Hamningberg och det första som slog var mängderna med kustlabb och havsörn längs vägen. Strandskatan en karaktärsfågel på Varanger. Observatörer:

Läs mer

Vad hände på Nidingens Fågelstation 2005?

Vad hände på Nidingens Fågelstation 2005? Vad hände på Nidingens Fågelstation 2005? Mikael Hake, Tommy Järås & Jan Wärnbäck Den 13 april 2005 var det exakt 25 år sedan verksamheten på Nidingens Fågelstation startades. Samma datum 1980 blev nämligen

Läs mer

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar VELLINGE KOMMUNIKÉ Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar Kungsfågeln, Sveriges minsta fågel, väger bara 5 gram. Man skulle kunna skicka fyra stycken med brev och bara behöva frankera

Läs mer

Fakta om Upplands häckande fågelarter

Fakta om Upplands häckande fågelarter BILL DOUHAN Fakta om Upplands häckande fågelarter Sveriges Ornitologiska Förening har nyligen givit ut Fåglarna i Sverige antal och förekomst. Syftet med denna bok är att redovisa hur många par av varje

Läs mer

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne Fågelinventering Hösten 008 Stora Beddinge ängar 58: Trelleborgs kommun Skåne Gråhäger Richard Bergendahl Trelleborgs kommun 008-1-15 Inledning... Inventeringsutförandet... Områdesbeskrivning... Vädret...

Läs mer

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR Sammanfattning av inventeringsresultatet 205 Vänerns fågelskär har inventerats med avseende på häckande fåglar årligen sedan 994. Undersökningen fokuserar på

Läs mer

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Lördag 14/6 Vi startade från Näshulta kl 8.00 och åkte i Mickes Volvo upp mot Varangerhalvön. Ett stopp

Läs mer

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013.

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. För tredje året i rad genomförde vi en resa till Israel, den gick av stapeln 9/3-16/3 och var därmed den tidigaste resa vi gjort. Artsamansättningen blir då lite annorlunda,

Läs mer

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Falsterbo är känt för sitt magnifika sträck med bivråkar och andra rovfåglar kring månadsskiftet augusti/september.

Läs mer

StainGylpen 2010:1. Sundregruppen 623 30 Burgsvik Plusgiro: 45 97 36-5 E-post: sundregruppen@tele2.se Hemsida: www.sundrefagelstation.

StainGylpen 2010:1. Sundregruppen 623 30 Burgsvik Plusgiro: 45 97 36-5 E-post: sundregruppen@tele2.se Hemsida: www.sundrefagelstation. StainGylpen 2010:1 Sundregruppen 623 30 Burgsvik Plusgiro: 45 97 36-5 E-post: sundregruppen@tele2.se Hemsida: www.sundrefagelstation.se Sundregruppens styrelse 2009-2010 Ordförande: Björn Lilja Ulfsparres

Läs mer

Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997

Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 ISSN 1103-8209, meddelande 1999:9 En rapport från miljöövervakningen Text: Anders Ahlström

Läs mer

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Öland 4-7 oktober 2012 Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Vy över Schäferiängarna. Foto: Magnus Stenmark. Omslag: vitkindade gäss. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Öland, Ottenby,

Läs mer

Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014

Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014 1 Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014 Text: Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist Foton: Karin Hendahl, Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist Skåneresan i januari lockar

Läs mer

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Sören Lindén, Stockholms ornitologiska förening 36 arter kustfåglar Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Stockholms skärgård,

Läs mer

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Version 2014-09-21 Sammanfattning Denna fågelinventering utfördes i Natura 2000-området Klarälvsdeltat där Länsstyrelsen i Värmlands län inom

Läs mer

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening Foto: Fotografens namn och ev bildbyra. Fiskgjuse. Foto: Tomas Viktor. Faktablad 2012:1 Standardrutter i Stockholms län Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet Standardruttsinventeringar är ett viktigt

Läs mer

Ringmärkningen vid Tåkern fyller 40!

Ringmärkningen vid Tåkern fyller 40! Ringmärkningen vid Tåkern fyller 40! Text och foto: Christer Elderud Jag läser ur min egen handskrivna dagbok från 25 september 1964: Anländer till Glänås klockan 13.30. Fyra nät uppspännes och klockan

Läs mer

RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014

RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014 RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014 Text: Petter Nordvander. Foto: Petter Nordvander och Monica Ahlberg Ottenby fågelstation och fyren Långe Jan. Foto: Petter Nordvander Reseledare:

Läs mer

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 Deltagare: Anders Claesson, Liselotte Claesson, Jörgen Fagerblom, Ann- Jeanette Fagerblom, Maria Henriksson, Oscar Berkefalk- Westman, Kicki Westman,

Läs mer

VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2008 okt -08: 1

VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2008 okt -08: 1 VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2008 okt -08: 1 MINDRE SÅNGSVAN 1 ex str SV Sölve 17.10 (AJ), 37 str SV Stutanabben 18.10 (MD,TNN,RAS,MAS,CH), 10 str V Tärnö 29.10 (MAS,TOP) SPETSBERGSGÅS 2 ex str V Munkahusviken

Läs mer

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2010 För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet mellan UOF och länsstyrelsen med syftet att följa upp trender hos häckande fågelarter i Uppsala

Läs mer

Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli Oskarshamnsbygdens Fågelklubb

Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli Oskarshamnsbygdens Fågelklubb 1 Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli 2015 Oskarshamnsbygdens Fågelklubb Större Hackspett Dendropcopos major Foto; Jan Brenander 2

Läs mer

Reseledarna. Deltagarna. Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor

Reseledarna. Deltagarna. Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor Text: Torbjörn Winqvist och Ritva Elg Foto: Ritva Elg, Lena Johansson och Tony Johansson Illustrationer

Läs mer

13. av Jan Pettersson

13. av Jan Pettersson 3. av Jan Pettersson Fang s t Vid Kvismare fagelstation har under de tretton sasongerna 96 973 ringmarkts 963 enkelbeckasiner (Gallinago gallinago). Fangsten har uteslutande berbrt vuxna faglar och skett

Läs mer

Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron

Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron Häckande fåglar på öarna och i strandzonen vid Karlsberg / Överby och Stallbacka år 2000 Hullsjöns Fältstation

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Väst

Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden västerut, utmed väg 800 i Kiladalen. Den följer ett jordbrukslandskap och flertalet

Läs mer

Styrelsen. Sundregruppen 623 30 Burgsvik E-post: info@sundrefagelstation.se Hemsida: www.sundrefagelstation.se Plusgiro: 45 97 36-5

Styrelsen. Sundregruppen 623 30 Burgsvik E-post: info@sundrefagelstation.se Hemsida: www.sundrefagelstation.se Plusgiro: 45 97 36-5 Staingylpen 1 2014 Sundregruppen och Sundre fågelstation Ringmärkningen i Sundre socken startades i Skoge 1976 av Per-Göran Bentz. Under en följd av år bedrevs den bara under vårarna, men från 1981 även

Läs mer

Södra fjällen, 5-9 juni 2014. Inledning. Torsdag 5 juni

Södra fjällen, 5-9 juni 2014. Inledning. Torsdag 5 juni Södra fjällen, 5-9 juni 2014 En reseberättelse skriven av Barbro Flermoen Ledare: Per Helgesson och Eva Stenvång-Lindqvist Deltagare: Birgitta Nordfeldt, Filippa von Haartman, Staffan Bergsmark, Bertil

Läs mer

Landsorts Fågelstation

Landsorts Fågelstation Sida 1 av 6 Landsorts Fågelstation Styrelsens verksamhetsberättelse för föreningen avseende år 2006 Verksamheten i stort Det har hänt mycket positivt ute på Landsort fågelstation under året som gått! Efter

Läs mer

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson.

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti 2014. Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Sam Hjalmarsson Vatten och växtlighet Det blev en mycket mild start på året. I början av januari

Läs mer

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Slutversion 2014-09-14 1. Introduktion Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland driver projektet LIFE+ Vänern

Läs mer

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa?

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? StOF:s exkursion till Skåne och Halland 30/8-2/9 2012 Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? Gruppen (utom

Läs mer

Reserapport, Norra Bohuslän

Reserapport, Norra Bohuslän Reserapport, Norra Bohuslän Från torsdagen den 28/10 till söndagen den 1/11 genomförde StOF en exkursion till norra Bohuslän med Hasse Nordin och P-G Laren som reseledare. Förhoppningarna var att vi skulle

Läs mer

årgång 17 nr 1-2004 nattvakan

årgång 17 nr 1-2004 nattvakan årgång 17 nr 1-2004 nattvakan Nattvakan utges av Hudiksvallregionens fågelklubb (HFK). Tidningen utkommer med två nummer årligen och erhålles av samtliga medlemmar i HFK. Årsavgiften för medlemsskap är

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana.

En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana. En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana. Innehåll Sida Introduktion. 1 Förutsättningar. 1 Regelbundna gäster. 2 Fåglar på vintern. 38 Fåglar som flyttar vår och höst. 39 Rariteter

Läs mer

Miljöövervakning i Malmö

Miljöövervakning i Malmö Miljöövervakning i Malmö 2001 Foto: Johan Hammar Ekologgruppen på uppdrag av MALMÖ STAD Miljöförvaltningen december 2001 Miljöövervakning i Malmö 2001 Rapporten är författad av Johan Hammar Uppdragsgivare:

Läs mer

Ringmärkningsverksamheten vid Hammarö fågelstation 2006

Ringmärkningsverksamheten vid Hammarö fågelstation 2006 Ringmärkningsverksamheten vid Hammarö fågelstation 2006 Björn Ehrenroth Hammarö fågelstation (59.15N/13.31E) var 2006 bemannad med ringmärkare 112 dagar, därav 108 dagar med fångst minst 4 timmar per dag.

Läs mer

Fåglar i Jämtland-Härjedalen

Fåglar i Jämtland-Härjedalen Fåglar i Jämtland-Härjedalen Årgång 34 2-2014 INFO-blad 1 Teckning Ingvar Alkemar Järnsparv Foto. Ingvar Alkemar Hänt i länet sommaren 2014 Pontus Wennesjö Så har sommarens värme byts ut mot höstens vackra

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Norr

Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden norrut, utmed väg 53. Den följer delvis Nyköpingsån i början. Ett stickspår

Läs mer

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson.

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. ÖLAND 13-17 maj 2015 13 maj: Den 13 maj började årets BohOF-resa till Öland och det blev en långhelg

Läs mer

Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård

Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård Hans Ryttman & Bill Douhan Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård en sammanfattning av en inventeringsrapport. I FiU nr 4 2007 gjordes (av Hans Ryttman) en sammanfattning av den kustfågelinventering

Läs mer

Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen.

Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen. Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen. Vassfåglar Bladvass är en speciell biotop, som hyser sina särskilda arter. I inre delen av Foteviken

Läs mer

Skräntärna en ansvarsart för EU i Östersjön. Ulrik Lötberg

Skräntärna en ansvarsart för EU i Östersjön. Ulrik Lötberg Skräntärna en ansvarsart för EU i Östersjön Ulrik Lötberg Skräntärnan i ett Östersjö perspektiv Sverige 600 par (2014), 12 kolonier + 100 solitära par Finland 890 par (2013), 12 kolonier + 100-125 solitära

Läs mer

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75 Deltagare; Bengt Andersson, bambosa@telia.com Lars Nilsson, larskocken@hotmail.com Joel Levin, joel_levin@hotmail.com Leif Dehlin, leif.dehlin@studieframjandet.se Resans upplägg; Resan gick via Helsingborg

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Syd

Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden söderut, utmed väg 511 och 514 när vi lämnat väg 53 mot Oxelösund. Den följer

Läs mer

Vi vandrade i samlad tropp mot norra Lunden och observerade vitkindade gäss, kråkor, ängspiplärkor sädesärlor och en ormvråk.

Vi vandrade i samlad tropp mot norra Lunden och observerade vitkindade gäss, kråkor, ängspiplärkor sädesärlor och en ormvråk. Torsdag: Efter avprickning av de 36 deltagarna och välkomnande av ledningsgruppen bestående av Henrik Waldenström och Rolf Vestberg rullade vi iväg från Kungsbron kl 16 med gamle bekante chauffören Björne

Läs mer

Verksamheten på Nidingens Fågelstation 2004

Verksamheten på Nidingens Fågelstation 2004 Verksamheten på Nidingens Fågelstation 2004 Mikael Hake, Tommy Järås & Jan Wärnbäck Som den trogne läsaren av FpV säkert noterat, var det ett tag sedan någon mer utförlig rapport från verksamheten på Nidingens

Läs mer

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Foto: Björn Sjögren 2 Sammanfattning På uppdrag av Velamsundstyrelsen, Nacka kommun, har i Velamsunds naturreservat under hösten 2007 och året 2008 (t.o.m.3/12

Läs mer

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning,

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Årets fågeltornskamp genomfördes under en dag där de flesta deltagarna fick uppleva en fantastiskt solig försommardag. Kylig morgon, har jag förstått, på

Läs mer

Fågelfaunan på Storblaiken 2014

Fågelfaunan på Storblaiken 2014 Fågelfaunan på Storblaiken 2014 Resultat från utfört kontrollprogram Konsultrapport, okt 2014 Författare: Fredrik Grensman Fredrik Grensman & BlaikenVind AB, okt 2014 Fredrik Grensman Renmansgården 92492

Läs mer

Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst.

Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst. Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst. Sö 23/4 Blev upphämtad i Hållsta av AST och JD och vi for ner till Skavsta. Träffade LW

Läs mer

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Sö 11/6 Hann röja det mesta från studentskivan dagen innan före jag stack med Kents bil och hämtade upp honom kl 6.00 på morgonen i Hållsta. Utan missöden

Läs mer

Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 2010

Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 2010 Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 21 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Scharlakansröd vårskål, flertalet växtplatser inom Örstigsnässkogen.

Läs mer

Fågelobservationer på Lidingö 2000

Fågelobservationer på Lidingö 2000 Fågelobservationer på Lidingö 2000 Peter Lundberg Under året observerades sammanlagt 163 fågelarter på Lidingö, vilket innebär en fortsatt bra nivå. Anmärkningsvärt under året i övrigt var rekordtidiga

Läs mer

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees Version 1.00 Projekt 7303 Upprättad 2011-10-26 Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011 Nina Rees home:henric:arbete:hekonsult:7303:hackfagelinventering_galtryggen_v100.docx / utskriven: 2011-11-03

Läs mer

Ringmärkningsverksamheten vid Hammarö fågelstation 2010

Ringmärkningsverksamheten vid Hammarö fågelstation 2010 Ringmärkningsverksamheten vid Hammarö fågelstation 2010 Björn Ehrenroth Hammarö fågelstation (59.15 N/13.31 E) var 2010 bemannad med ringmärkare 92 dagar, därav 88 dagar med fångst minst 4 timmar per dag.

Läs mer

Rovfågelsträcket i Falsterbo + Hallandslokaler augusti 2016

Rovfågelsträcket i Falsterbo + Hallandslokaler augusti 2016 Rovfågelsträcket i Falsterbo + Hallandslokaler 25-28 augusti 2016 Soluppgång vid Nabben. Foto: Klas Reimers. Resan i sammanfattning Avresa från Liljeholmstorget i två minibussar på torsdagsmorgonen kl

Läs mer

Norra Spanien, april 2004

Norra Spanien, april 2004 Norra Spanien, april 2004 av Lena Johansson slutet av april ordnade StOF en resa till norra Spanien. Vi besökte tre olika naturtyper; det sanka Ebrodeltat, den torra stäppen kring Sastago samt de mer vintriga

Läs mer

Vanliga fåglar i Oset och Rynningeviken

Vanliga fåglar i Oset och Rynningeviken Det nya fågellivet Välkommen till naturreservaten Oset och ynningeviken, ett restaurerat våtmarkslandskap som återigen lockar häckande och rastande fåglar. 1 värs över Närke och Sverige går sedan urminnes

Läs mer

Reseledare: Erik Peurell Foto: Klas Reimers P-G Larén. Foto: Monica Ahlberg

Reseledare: Erik Peurell Foto: Klas Reimers P-G Larén. Foto: Monica Ahlberg Deltagare: Torbjörn Winqvist, Christer Fritzell, Stina Yström, Klas Reimers, Kerstin Nordenadler, Monica Ahlberg, Annika Morberg, Reseledare Erik, Karin Hendahl, Rolf Andersson, Britta Svensson, Jarl Schuberth,

Läs mer

NOLHAGAVIKEN Vintern Våren

NOLHAGAVIKEN Vintern Våren NOLHAGAVIKEN Mjörnstranden med Nolhagaviken är en rik och varierad miljö på många olika plan. Variationen ger ett artrikt och myllrande liv av både växter och djur. Viken har under årens lopp främst gjorts

Läs mer

Senaste nytt från Nidingen 2012

Senaste nytt från Nidingen 2012 Senaste nytt från Nidingen 2012 2012-11-24 Så avslutades då årets verksamhet på Nidingens Fågelstation. Exakt klockan 12:43 lade vi ut från Stora bryggan och stävade in mot land efter att ha konserverat

Läs mer

Häckande fåglar på Stora Karlsö Rapporter om natur och miljö nr 2006: 9

Häckande fåglar på Stora Karlsö Rapporter om natur och miljö nr 2006: 9 Häckande fåglar på Stora Karlsö 2005 Rapporter om natur och miljö nr 2006: 9 2 Häckande fåglar på Stora Karlsö 2005 samt jämförelser med inventeringar gjorda 1984-85 och 1998 STELLAN HEDGREN & TUOMO KOLEHMAINEN

Läs mer

RESERAPPORT STOCKHOLMS ORNITOLOGISKA FÖRENINGS (STOF) EXKURSION TILL SKÅNE 22-25 MAJ, 2014

RESERAPPORT STOCKHOLMS ORNITOLOGISKA FÖRENINGS (STOF) EXKURSION TILL SKÅNE 22-25 MAJ, 2014 RESERAPPORT STOCKHOLMS ORNITOLOGISKA FÖRENINGS (STOF) EXKURSION TILL SKÅNE 22-25 MAJ, 2014 Bivråkshanne i Fyledalen, 23 maj. Foto: Monica Ahlberg. Rapport skriven av Petter Nordvander Inledning Reseledare:

Läs mer

Häckande fåglar i Värmland. Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata

Häckande fåglar i Värmland. Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata Häckande fåglar i Värmland Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata 998- publikationsnummer :9 länsstyrelsen värmland Publ nr :9 ISSN 8-685 Foton: Länsstyrelsen. Omslagsbild

Läs mer

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Jan Gustafsson Flygande grågäss. Sammanfattning Under år 2010 så har området kring Skåraviken studerats för att utröna vilka fåglar

Läs mer

Sundregruppen och Sundre fågelstation

Sundregruppen och Sundre fågelstation Staingylpen 1 016 Sundregruppen och Sundre fågelstation Ringmärkningen i Sundre socken startades i Skoge 1976 av Per-Göran Bentz. Under en följd av år bedrevs den bara under vårarna, men från 1981 även

Läs mer

Torsdagen den 23 maj. Strandskata.

Torsdagen den 23 maj. Strandskata. Skåne Torsdag 23 söndag 26 maj 2013 Reseledare: Hans-Georg Wallentinus Deltagare: Monica Ahlberg, Gunilla, Lundborg, Monika Svensson och Sonia Wallentinus Fotografer: Monica Ahlberg och Gunilla Lundborg

Läs mer

Sida 1. Väder: Personal: Obsar: Frölinghaus, Jon J Hessman, Mikael. Hessman, Mikael Hake, Tommy Järås) Järås) Snösparv 50 ex.

Sida 1. Väder: Personal: Obsar: Frölinghaus, Jon J Hessman, Mikael. Hessman, Mikael Hake, Tommy Järås) Järås) Snösparv 50 ex. [NIDINGENS FÅGELSTATION DAGBOK] den 1 mars 2009 Väder: Temperaturen 2-3 grader lugnt och soligt Personal: Mikael Hake, Tommy Järås, J Sone, Johan Frölinghaus, Jon Hessman, Uno Unger Obsar: Toppskarv 15

Läs mer

Falsterbo Fågelstation 2008 sophie ehnbom, Lennart KarLsson, måns KarLsson Kaj svahn

Falsterbo Fågelstation 2008 sophie ehnbom, Lennart KarLsson, måns KarLsson Kaj svahn Ringmärkningen vid Falsterbo Foto: Jonas Rosquist Fågelstation 2008 Ringing at Falsterbo Bird Observatory 2008 Under 2008 ringmärktes 34 657 fåglar av 109 arter vid Falsterbo Fågelstation, vilket är den

Läs mer

Styrelsen. Sundregruppen 623 30 Burgsvik E-post: info@sundrefagelstation.se Hemsida: www.sundrefagelstation.se Plusgiro: 45 97 36-5

Styrelsen. Sundregruppen 623 30 Burgsvik E-post: info@sundrefagelstation.se Hemsida: www.sundrefagelstation.se Plusgiro: 45 97 36-5 Staingylpen 2 2013 Staingylpen 2 2013 Sundregruppen och Sundre fågelstation Ringmärkningen i Sundre socken startades i Skoge 1976 av Per-Göran Bentz. Under en följd av år bedrevs den bara under vårarna,

Läs mer

Verksamheten vid Ottenby fågelstation år 2001

Verksamheten vid Ottenby fågelstation år 2001 Verksamheten vid Ottenby fågelstation år 2001 Här följer en beskrivning av Ottenby fågelstations säsong år 2001. Stationen grundades 1946 och likartad verksamhet har nu bedrivits oavbrutet i 56 år. Sedan

Läs mer

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen Ölandsresan 19-22 maj 2016 Text: Håkan Steen Nattlig promenad vid Penåsa. Här hördes nattskärra, morkulla och enkelbeckasin bland annat. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Torsdag 19 maj Nio deltagare och

Läs mer