A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER"

Transkript

1 A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER 1. Burmått 2. Journal 3. Bon, ungar, årstider och vikter

2 Burmått MINIMUM-MÅTT Dessa mått är beräknade per individ, men i olika situationer, bl.a. handuppfödning av djurungar, är det en fördel att sätta flera individer av samma art i en gemensam bur. Vad gäller burstorlekar i dessa fall så skiljer det sig från situation till situation, men med lite sunt förnuft kan nedanstående rekommendationer vara till hjälp vid burval. BURSTORLEKAR FÅGLAR L x B x H cm L x B x H cm L x B x H cm Art Ca cm Intensiv.ungar (*Intensiv. vuxna) Avvänj. ungar (*Intensiv. vuxna) Återanpassning ungar/vuxna Småfåglar < 15 cm 30 x 30 x x 45 x x 200 x 220 Trastfåglar < 25 cm 30 x 30 x x 60 x x 200 x 220 Kråkfåglar < 65 cm 45 x 45 x x 90 x x 300 x 300 Duvor < 40 cm 30 x 30 x x 60 x x 200 x 220 Hackspettar < 45 cm 45 x 45 x x 60 x x 200 x 220 Fält / Skogshöns < 85 cm 60 x 60 x x 90 x x 300 x 300 Svanar / Gäss** < 150cm 120 x 90 x x 200 x x 300 x 300 Änder** < 60 cm 45 x 45 x x 90 x x 200 x 220 Måsar / Trutar** < 80 cm 60 x 60 x x 90 x x 300 x 300 Vadare** < 35 cm 45 x 45 x x 90 x x 200 x 220 Tranor / Hägrar** < 115cm 120 x 90 x x 200 x x 300 x 300 Lärkfalk / Sparvhök < 35 cm 60 x 60 x x 200 x x 300 x 300 Duvhök / Ormvråk < 60 cm 60 x 60 x x 200 x x 400 x 300 Ugglor < 40 cm 60 x 60 x x 200 x x 400 x 300 Ugglor < 70 cm 120 x 90 x x 200 x x 400 x 300 Fiskljuse < 60 cm 120 x 90 x x 200 x x 400 x 400 Glada < 60 cm 60 x 60 x x 200 x x 400 x 300 Örn < 90 cm 120 x 90 x x 200 x x 400 x 400 L x B x H = Längd x Bredd x Höjd *Intensivvård vuxna varierar i burstorlek beroende på skada. ** Dessa arter kräver tillgång till pool/damm. Svanar / Gäss: Ca 2 3 m. i diameter / 50 cm djup. Änder: Ca 1,5 m. i diameter / 20 cm djup. Dykänder / Dykare / Alkor /: Ca 1,5 m. i diameter / 50 cm djup. Mås- Trufåglar: Ca 1,5 m. i diameter / 30 cm djup Vadare: Ca 1,5 m. i diameter. Djup varierar beroende på art/storlek. Vadar i strandlinjen, och bör ha en sluttande poolbotten, från ca 2,5 cm 20 cm. Trana / Häger: Ca 1,5 m. i diameter. Vadar i strandlinjen, och bör ha en sluttande poolbotten, från ca 10 cm 25 cm.

3 BURSTORLEKAR DÄGGDJUR L x B x H cm L x B x H cm L x B x H cm Art Ca cm Intensiv. ungar Avvänj. ungar Återanpassning (*Intensiv. (*Intensiv. vuxna) ungar/vuxna vuxna) Fladdermus < 8 cm 45 x 30 x x 30 x x 300 x 200 Ekorre < 25 cm 45 x 30 x x 100 x x 200 x 200 Igelkott < 30 cm 45 x 30 x x 100 x x 200 x 200 Hare < 70 cm 45 x 30 x x 100 x x 200 x 200 L x B x H = Längd x Bredd x Höjd *Intensivvård vuxna varierar i burstorlek beroende på skada.

4 Journal Upphittad den: Upphittarens uppgifter: Namn: Adress: Tel nr: Upphittad på adress: Orsak: Djurets uppgifter: Namn: Vikt: Vuxen/Unge: Art: Kön: Ring nr: Id nr: Undersökning och årgärd:

5 Journal. Forts. S C H E M A F Ö R D E N D A G L I G A V Å R D E N D A T U M : V I K T : M A T (ml) : M E D I C I N : Frisläppt/avlivad den: Behandlad av: Övrigt:

6 Bon, ungar, årstider och vikter Här följer scheman över de olika arternas vikter, när fåglar häckar, är flygga, matar sina ungar efter de lämnat boet etc, samt däggdjurens ungar och hur många kullar de får. A = April M = Maj Etc... 14, 15, 16 = Vecka Tidigast kända häckning Ruvar Ungar i bo Ungar flygga Matar efter utflygning Senast kända häckning Namn, antal kullar Vikt nyf Vikt vux A A A A M M M M M J J J J J J J J J A A A A SMÅFÅGLAR gram gram Backsvala, 1, 1,4 14 Blåmes, 1-2 1,2 11 Bofink, 2 2,2 20 Domherre, 2 2,3 26 Entita, 1 1,3 11 Gråsparv, 2-5 2,9 30 Grå flugsnappare, 1-2 1,9 18 Gråsiska, 1-2 1,4 14 Grönfink 2-4 2,2 30 Gönsiska, 2 1,5 12 Gulsparv, Gärdsmyg, 2 1,4 14 Hussvala, 1-2 1,7 20 Hämpling, 2 1,7 18 Järnsparv. 2 2,2 20 Korsnäbb,mindre, 1 2,8 40 Kungsfågel, 2, 1,3 5 Ladusvala, Lövsångare, 2, 1,2 9 Näktergal, 1 2,8 30 Nötväcka, 1 2,2 23 Pilfink, 2-4 2,1 20 Rödhake, 1-2 2,4 20 Rödstjärt, 2, 1,9 20 Sidensvans.1 3,8 60 Stjärtmes,1-2 0,9 14 Strömstare, 2 5,1 50 Svarthätta, 2 2,3 20 Svartmes,1-2 1,1 11 Sv/vit flugsnappare,1-2 1,6 18 Sånglärka, 2 3,8 40 Sädesärla, 2 2,4 23 Talgoxe, 1-2 1,6 20 Talltita, 1-2 1,3 11 Tofsmes,1 1,3 11 Trädgårdssångare, 1-2 2,3 20 Trädkrypare, 1-2 1,3 9 Trädpiplärka, 1-2 2,5 30 Törnsångare,1-2 1,9 20 Ängspiplärka, 1-2 2,1 30

7 Bon, ungar, årstider och vikter - forts. Namn, antal kullar Vikt nyf Vikt vux A A A A M M M M M J J J J J J J J J A A A A SEGLARE gram gram Tornseglare, 1 3,1 43 TRASTFÅGLAR Björktrast, 2 6,7 100 Koltrast, 2-4 6,9 95 Rödvingetrast, 2 4,9 70 Stare,1 6,8 75 Taltrast, 1-2 5,8 70 HACKSPETTAR Gröngöling,1 8,8 180 Spillkråka, 1 12,4 300 Större hackspett,1 5,1 80 DUVOR Ringduva, ,8 500 Skogsduva, ,9 300 Tamduva, ,2 330 Häckar hela året VADARE,RALLAR,SOTHgram gram A A A A M M M M M J J J J J J J J J A A A A Drillsnäppa, 1 12,7 55 Enkelbeckasin, ,5 110 Morkulla, 2 25,6 300 Rödbena, 1 20,4 130 Sothöna, 2 35,4 700 Strandskata, 1 44,3 600 Större Strandpipare, ,9 65 Tofsvipa, 1 24,6 200 MÅS,TRUT,LABB,ALKOR Fiskmås, Fisktärna, Gråtrut, Havstrut, Labb, Silltrut, Skrattmås, Tobissgrissla, ÄNDER,LOM,DOPPING gram KILO Alfågel,1 42 0,6-1,0 Ejder, ,3-2,8 Gräsand, ,0-1,5 Knipa, ,5-1,1 Kricka, ,3 Skäggdopping, ,1 Småskrake, ,8-1,3 Storskrake, ,2-2,0 Vigg, ,6-1,0

8 Bon, ungar, årstider och vikter - forts. Namn, antal kullar Vikt nyf Vikt vux A A A A M M M M M J J J J J J J J J A A A A SVANAR,GÄSS,SKARV gram KILO Grågås, ,0-3,5 Häger, ,6 Kanadagås, ,0-5,0 Knölsvan, jun 4 månader innan flygga Storskarv, ,5 Sångsvan, jul Vitkindad gås, ,5-2,5 KRÅKFÅGLAR Kaja, ,24 Korp, ,25 Kråka, ,55 Nötskrika, 1 9 0,17 Skata, ,21 ROVFÅGLAR, UGGLOR Berguv,1 68 2,0-3,0 Duvhök, ,7-1,2 Fiskgjuse, ,2-2,0 Havsörn, ,0-7,5 Hornuggla, ,28 Kattuggla, ,4-0,5 Kungsörn, ,0-6,6 Kärrhök, ,4-0,8 Ormvråk, ,6-1,3 Pärluggla, ,15 Sparvhök, ,1-0,3 Sparvuggla, 1 8 0,06 Tornfalk, ,15-0,3

9 DÄGGDJUR Antal kullar/ungar, Vikt och tid för födsel (Anger tidigast självständiga i sammanställningen nedan.) Ekorre 1 2 kullar/ 3 7 ungar. Vikt nyfödd: g, Vikt vuxen: g. Föds i Mars och Juni, diar 2 mån. Och är sedan självständiga. F LADDERMÖSS Dvärg: 1 / 1 2 ungar. Vikt nyfödd: 1 g Vikt vuxen: 3 8 g. Föds i Juni, diar 2 mån. sedan självständiga. Frans: 1 / 1 unge. Vikt nyfödd: ca 2 g Vikt vuxen: 6 12 g. Föds i Juni, diar 7 veckor sedan Gråskimlig: 1 / 1-2 ungar. Vikt nyfödd: ca 2 g, Vikt vuxen g. Föds i Juni, diar 2 mån. sedan Långörad: 1 / 1 unge. Vikt nyfödd: ca 2g, Vikt vuxen g. Föds Juni, diar 6 veckor sedan Nordisk: 1 / 1 unge. Vikt nyfödd: ca 2 g, Vikt vuxen: 8 14 g. Föds i Juni, diar 2 mån. sedan Stor: 1 / 1-2 ungar. Vikt nyfödd: 2g, Vikt vuxen: g. Föds i Juni, diar 7 veckor sedan Vatten: 1 / 1 unge. Vikt nyfödd: ca 2 g, Vikt vuxen: 6 12 g. Föds i Juni, diar 7 veckor sedan Troll: 1 / 1 2 ungar. Vikt nyfödd: ca 2 g, Vikt vuxen: 6 12 g. Föds i Juni, diar 2 mån. sedan Grävling 1 / 1 5 ungar. Vikt nyfödd: g. Ca 1 kg vid 6 v. Vikt vuxen: 7 24 kg. Föds vanligast Feb/Mars, diar 3 mån. Skogshare 2 3 / 1 7 ungar. Vikt nyfödd: g, Vikt vuxen: 2 6 kg. Samma mönster som Fältharen. Igelkott 1 2 / 4 7 ungar. Vikt nyfödd: g, Vikt vuxen: 0,5 1,9 kg. Föds vanligast i Maj, diar 3 4 veckor, självständiga efter ca 6 veckor. Rådjur 1 / 1-2 ungar. Vikt nyfödd: g. Vikt vuxen: kg. Föds vanligast i Maj, diar 2 3 mån är självständiga efter ca 1 år. Räv 1 / 4-6 (max 12). Vikt nyfödd: g. (norm. ca 120g). 600 g. vid 4 v, och 1 kg vid 6 v. Vikt vuxen: 4 10 kg. Föds Mars/April, vanlig föda introduceras efter ca 2 veckor. Självständiga efter ca 3 5 månader. Gråsäl 1 / 1 unge. Vikt nyfödd: kg (bör väga ca 40 kg vid själv.) Vikt vuxen: kg. Föds Feb/Mars, diar ca 3 veckor, självständig kort efter. Knubbsäl 1 / 1 unge. Vikt nyfödd: kg (bör väga ca kg vis själv.) Vikt vuxen: kg. Föds Mar/April, diar ca 4 veckor, självständig kort efter. Tubbe, (Gråsäl) vägde bara 12 kg - han borde vägt minst 30 kg! Fälthare 2 4 / 2 5 ungar. Vikt nyfödd: g, Vikt vuxen: 2 7 kg. Föds vanligast Mars/Maj (kan förekomma redan i Feb), diar 3 veckor och är självständiga efter ca 4 veckor.

Lagnamn Rally Lagnamn Rally Antal arter Antal arter. Placering Placering

Lagnamn Rally Lagnamn Rally Antal arter Antal arter. Placering Placering Lagnamn Rally 2014 Ullerud Storfors Tjockfot.com Cygnus X Gråben & Hjulben I sista laget Blindgrisarna Gamnackarna Thermåsarna Löparnissarna Lagnamn Rally 2014 Antal arter 33 53 38 44 41 43 42 36 37 38

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

STANDARDRUTTERNA Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering

STANDARDRUTTERNA Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering STANDARDRUTTERNA Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Svensk Fågeltaxering, Martin Green & Åke Lindström, Biologiska inst., Lunds universitet, Ekologihuset, 223 62 Lund. Telefon:

Läs mer

FÅGLARNA VID LERKILEN

FÅGLARNA VID LERKILEN FÅGLARNA VID LERKILEN Thomas Liebig juni 2012 Inledning I augusti 2011 tog jag på mig att göra en sammanställning över de fåglar som förekommer i och omkring Lerkilen, Hälleviksstrand i Orust kommun. Rapporten

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås esökta lokaler Tåget odens stn med E bisko Ö F bisko turiststation Njakajaure Hamnen biskojåkkas delta och östra E bisko turiststation Njulla jörkliden Vassijaure och Riksgränsen E jörkliden Stordalens

Läs mer

Fågeltornskampen 2014 en kort resume.

Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Hela 69 fågeltorn anmälde sig till Fågeltornskampen 2014. Alla anmälda torn har inte rapporterat när detta skrivs. Förhoppningsvis får vi in fler rapporter. Dock har

Läs mer

Fågelinventering vid Lommarstranden i Norrtälje kommun

Fågelinventering vid Lommarstranden i Norrtälje kommun Fågelinventering vid Lommarstranden i Norrtälje kommun Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-07-04 Version:

Läs mer

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011 StOF:s tjejresa till Öland 13-16 maj 2011 Ett soligt Öland ännu en gång Deltagare: Gigi Sahlstrand, Eva Stenvång-Lindqvist, Anita Melin, Maria Stenmark, Annika Morberg, Marianne Dannbeck, Stina Yström.

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

Artlistning av skogens fåglar på några trädbevuxna skärgårdsöar i Oxelösunds kommun under år 2012

Artlistning av skogens fåglar på några trädbevuxna skärgårdsöar i Oxelösunds kommun under år 2012 Artlistning av skogens fåglar på några trädbevuxna skärgårdsöar i Oxelösunds kommun under år 2012 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Omslagsfoto, sid 1 Knölsvan. Foto Thomas Larsson

Läs mer

FÅGELTURER Vinterfågelmatning

FÅGELTURER Vinterfågelmatning FÅGELTURER Vinterfågelmatning X Fiskevillan som utgör startpunkt och återsamlings- eller slutpunkt för promenaden 1 - Matplatser i anslutning till Fågeldammarna. Beroende på hur matning sker kan här ses

Läs mer

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Reseledare: Hans-Georg Wallentinus och P-G Larén Deltagare: Andrea Boström, Anita Melin, Annika

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

Standardrutter i Uppsala län 2008

Standardrutter i Uppsala län 2008 Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2008 Redan på 1970-talet startade Lunds universitet (Ekologiska institutionen) standardiserade häckfågelinventeringar i Sverige. Inledningsvis var det två inventeringsmetoder

Läs mer

Fågelinventering Sässmanområdet 2013

Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Stefan Persson Bete vid Sässmans västra strand Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg Inventeringens genomförande

Läs mer

Fågelinventering vid Storfinnforsen

Fågelinventering vid Storfinnforsen Fågelinventering vid Storfinnforsen Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-08-26 Version: 1 Kontaktperson för

Läs mer

CES-ringmärkningen vid Älviken 2017

CES-ringmärkningen vid Älviken 2017 CES-ringmärkningen vid Älviken 2017 Roger Mellroth & Thord Fransson Vårvärme i mars följdes av snö och blåst i april. Maj blev extremernas väder med riktigt kyliga nätter inledningsvis för att sedan växla

Läs mer

Punkttaxering av våtmarksfåglar i Brannäs våtmark i Oxelösunds kommun under år 2012

Punkttaxering av våtmarksfåglar i Brannäs våtmark i Oxelösunds kommun under år 2012 Punkttaxering av våtmarksfåglar i Brannäs våtmark i Oxelösunds kommun under år 2012 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Vid

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

CES-ringmärkningen vid Älviken 2018

CES-ringmärkningen vid Älviken 2018 CES-ringmärkningen vid Älviken 2018 Roger Mellroth & Thord Fransson 2018 bjöd på en kall, snörik inledning och i april uppmättes köldrekord för senaste 30 åren på flera platser i Svealand. I inledningen

Läs mer

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne Fågelinventering Hösten 008 Stora Beddinge ängar 58: Trelleborgs kommun Skåne Gråhäger Richard Bergendahl Trelleborgs kommun 008-1-15 Inledning... Inventeringsutförandet... Områdesbeskrivning... Vädret...

Läs mer

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Text: Torbjörn Winqvist Foton: Lena Johansson P-G Larén Torbjörn Winqvist Göran Widerström Tony Johansson Om resan Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från Sthlm

Läs mer

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Torsdag 10 januari till söndag 13 januari 2008 Ledare: Hasse Nordin och P-G Larén Deltagare: Britta Svensson, Lars Svantesson, Lars Norell, Lena Johansson, Tony Johansson,

Läs mer

Häckande fåglar i skogsmark på Gotland

Häckande fåglar i skogsmark på Gotland Häckande fåglar i skogsmark på Gotland 1998 214 Rapporter om natur och miljö Rapport nr 218:1 Häckande fåglar i skogsmark på Gotland 1998 214 Tomas Johansson & Lars Tydén In memoriam Lars Tydén (1955

Läs mer

Miljöövervakning. Ökande arter (exkl. tättingar): Andfåglar Rovfåglar Vadare Måsfåglar Övriga

Miljöövervakning. Ökande arter (exkl. tättingar): Andfåglar Rovfåglar Vadare Måsfåglar Övriga Miljöövervakning Standardiseringen av ringmärkning och sträckräkning vid Falsterbo ger tillsammans möjlighet till övervakning av beståndsförändringar hos flertalet fennoskandiska flyttfågelarter, vare

Läs mer

Ringmärkningen vid Tåkern jubileumsåret 2004

Ringmärkningen vid Tåkern jubileumsåret 2004 Ringmärkningen vid Tåkern jubileumsåret 2004 Lars Gezelius 2004 var det alltså fyrtio år sedan den första ringmärkningen vid Tåkerns fältstation. Årets märksiffror blev något över genomsnittet för hela

Läs mer

Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli Oskarshamnsbygdens Fågelklubb

Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli Oskarshamnsbygdens Fågelklubb 1 Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli 2015 Oskarshamnsbygdens Fågelklubb Större Hackspett Dendropcopos major Foto; Jan Brenander 2

Läs mer

CES-ringmärkningen vid Älviken 2011

CES-ringmärkningen vid Älviken 2011 Södra nätgatan. Foto: Roger Mellroth. CES-ringmärkningen vid Älviken 211 Roger Mellroth & Thord Fransson Redan i slutet av november 211 var hela landet snöklätt. Vintern 21/211 blev liksom vintern 29/21

Läs mer

Reserapport: Skåne och Halland 7-10 september 2017

Reserapport: Skåne och Halland 7-10 september 2017 Reserapport: Skåne och Halland 7-10 september 2017 Morups fyr (Monica Ahlberg) Väderprognoserna utlovade regn i dagarna fyra, eller möjligen tre. Det var därför med något nedskruvade förväntningar vi lämnade

Läs mer

Skåneexkursion med strandhugg vid Siesjön Del 1

Skåneexkursion med strandhugg vid Siesjön Del 1 Skåneexkursion med strandhugg vid Siesjön 20180512 Del 1 Exkursionen till några fågellokalen syd om Kristianstad/Åhus kan nog sägas vara en tradition vid det här laget. Flera år i rad har vi företagit

Läs mer

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Upplands Ornitologiska Förening 2005-06-28 Inledning s. 1 Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har under våren 2005, på uppdrag

Läs mer

Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997

Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 ISSN 1103-8209, meddelande 1999:9 En rapport från miljöövervakningen Text: Anders Ahlström

Läs mer

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Öland 4-7 oktober 2012 Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Vy över Schäferiängarna. Foto: Magnus Stenmark. Omslag: vitkindade gäss. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Öland, Ottenby,

Läs mer

Tillgänglighet. Fågelbesöksled Nyköping Öster

Tillgänglighet. Fågelbesöksled Nyköping Öster Fågelbesöksled Nyköping Öster Fågelbesöksled Nyköping Öster Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden österut, utmed väg 219. Leden blandar olika biotoper under sin färd österut.

Läs mer

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 Deltagare: Anders Claesson, Liselotte Claesson, Jörgen Fagerblom, Ann- Jeanette Fagerblom, Maria Henriksson, Oscar Berkefalk- Westman, Kicki Westman,

Läs mer

Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014

Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014 1 Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014 Text: Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist Foton: Karin Hendahl, Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist Skåneresan i januari lockar

Läs mer

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening Foto: Fotografens namn och ev bildbyra. Fiskgjuse. Foto: Tomas Viktor. Faktablad 2012:1 Standardrutter i Stockholms län Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet Standardruttsinventeringar är ett viktigt

Läs mer

Svensk ringmärkning 2008

Svensk ringmärkning 2008 Återfyndsplatser under år 2008 av fåglar ringmärkta i Sverige. Ett av de mera anmärkningsvärda återfynden 2008 var en blåhake Luscina svecia som rapporterades från Pakistan. foto: tomas lundquist 20 fågelåret

Läs mer

Reseledarna. Deltagarna. Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor

Reseledarna. Deltagarna. Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor Text: Torbjörn Winqvist och Ritva Elg Foto: Ritva Elg, Lena Johansson och Tony Johansson Illustrationer

Läs mer

Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron

Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron Häckande fåglar på öarna och i strandzonen vid Karlsberg / Överby och Stallbacka år 2000 Hullsjöns Fältstation

Läs mer

Inventering av fåglar inom detaljplan för bostäder vid Torpagatan i Göteborgs kommun

Inventering av fåglar inom detaljplan för bostäder vid Torpagatan i Göteborgs kommun Inventering av fåglar inom detaljplan för bostäder vid Torpagatan i Göteborgs kommun Datum: 2011-05-19 Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Emir Aganovic Projektledare: Marie Jakobi (Calluna AB) Inventeringar:

Läs mer

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Falsterbo är känt för sitt magnifika sträck med bivråkar och andra rovfåglar kring månadsskiftet augusti/september.

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

TEGELÄNGEN Tegelängen 6 augusti En våtmark med lågt vattenstånd. Foto: Sam Hjalmarsson.

TEGELÄNGEN Tegelängen 6 augusti En våtmark med lågt vattenstånd. Foto: Sam Hjalmarsson. TEGELÄNGEN 2017 Tegelängen 6 augusti 2017. En våtmark med lågt vattenstånd. Foto: Sam Hjalmarsson. TEGELÄNGEN 2017 Sam Hjalmarsson Vattennivå m m Det blev inte mycket vinter de första månaderna om man

Läs mer

Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 2010

Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 2010 Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 21 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Scharlakansröd vårskål, flertalet växtplatser inom Örstigsnässkogen.

Läs mer

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa?

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? StOF:s exkursion till Skåne och Halland 30/8-2/9 2012 Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? Gruppen (utom

Läs mer

Miljöövervakning i Malmö

Miljöövervakning i Malmö Miljöövervakning i Malmö 2001 Foto: Johan Hammar Ekologgruppen på uppdrag av MALMÖ STAD Miljöförvaltningen december 2001 Miljöövervakning i Malmö 2001 Rapporten är författad av Johan Hammar Uppdragsgivare:

Läs mer

Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst.

Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst. Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst. Sö 23/4 Blev upphämtad i Hållsta av AST och JD och vi for ner till Skavsta. Träffade LW

Läs mer

INVENTERING AV FÅGLAR

INVENTERING AV FÅGLAR INVENTERING AV FÅGLAR BOKHULTET, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2013-03-20 Inventering och text Naturcentrum AB 2012 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160 ncab@naturcentrum.se

Läs mer

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Lördag 14/6 Vi startade från Näshulta kl 8.00 och åkte i Mickes Volvo upp mot Varangerhalvön. Ett stopp

Läs mer

Fakta om Upplands häckande fågelarter

Fakta om Upplands häckande fågelarter BILL DOUHAN Fakta om Upplands häckande fågelarter Sveriges Ornitologiska Förening har nyligen givit ut Fåglarna i Sverige antal och förekomst. Syftet med denna bok är att redovisa hur många par av varje

Läs mer

100 Tisdag Antal arter för alla grupperna. Onsdag Tisdag 2 65 nr. Onsdag 1 78

100 Tisdag Antal arter för alla grupperna. Onsdag Tisdag 2 65 nr. Onsdag 1 78 Antal arter för alla grupperna 100 Tisdag 1 72 nr Onsdag 1 78 Tisdag 2 65 nr Onsdag 2 71 nr nr 1 Knölsvan 1 Knölsvan 1 Knölsvan 1 Knölsvan 2 Mindre sångsvan 2 Mindre sångsvan 2 Mindre sångsvan 2 Mindre

Läs mer

Inventering av fågel på Lövudden, Sparrudden och Gådeån, Säbrå socken Härnösands kommun 2004

Inventering av fågel på Lövudden, Sparrudden och Gådeån, Säbrå socken Härnösands kommun 2004 Inventering av fågel på Lövudden, Sparrudden och Gådeån, Säbrå socken Härnösands kommun 2004 Bedömning av naturvärden 2004-11-29 Leif Johansson Kurt Holmqvist Innehåll Inledning 3 Inventeringens genomförande

Läs mer

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl.

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Uppföljning med fältarbete 2015 Richard Ottvall 2015-11-06 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon: 0413-55 14 36 Mobil:

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Syd

Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden söderut, utmed väg 511 och 514 när vi lämnat väg 53 mot Oxelösund. Den följer

Läs mer

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Rapport, år och nr: 2003:6 Rapportnamn: Fåglar och fågeldöd i Blekinge skärgård 2003 Utgåva: Första utgåvan Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371

Läs mer

Södra fjällen, 5-9 juni 2014. Inledning. Torsdag 5 juni

Södra fjällen, 5-9 juni 2014. Inledning. Torsdag 5 juni Södra fjällen, 5-9 juni 2014 En reseberättelse skriven av Barbro Flermoen Ledare: Per Helgesson och Eva Stenvång-Lindqvist Deltagare: Birgitta Nordfeldt, Filippa von Haartman, Staffan Bergsmark, Bertil

Läs mer

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR Sammanfattning av inventeringsresultatet 06 Vänerns fågelskär har inventerats med avseende på häckande fåglar årligen sedan 994. Undersökningen fokuserar på kolonihäckande

Läs mer

INVENTERING AV FÅGELFAUNAN PÅ VIKSJÖ GOLFBANA ÅR Utförd av Olle Bernard.

INVENTERING AV FÅGELFAUNAN PÅ VIKSJÖ GOLFBANA ÅR Utförd av Olle Bernard. INVENTERING AV FÅGELFAUNAN PÅ VIKSJÖ GOLFBANA ÅR 2000. Utförd av Olle Bernard. Innehåll: 1. Inventeringsförutsättningar, sida 1 2. Golfbanans biotop och förutsättningar i området, sida 1. 3. Förslag till

Läs mer

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Foto: Björn Sjögren 2 Sammanfattning På uppdrag av Velamsundstyrelsen, Nacka kommun, har i Velamsunds naturreservat under hösten 2007 och året 2008 (t.o.m.3/12

Läs mer

CES-märkningen i Älviken 20-årsjubilerar!

CES-märkningen i Älviken 20-årsjubilerar! CES-märkningen i Älviken 2-årsjubilerar! Roger Mellroth & Thord Fransson För tjugo år sedan startade CES märkningen i Älviken. För artikelförfattarna, tillika två av ringmärkarna, var det i en tid i livet

Läs mer

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2010 För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet mellan UOF och länsstyrelsen med syftet att följa upp trender hos häckande fågelarter i Uppsala

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Väst

Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden västerut, utmed väg 800 i Kiladalen. Den följer ett jordbrukslandskap och flertalet

Läs mer

Vi vandrade i samlad tropp mot norra Lunden och observerade vitkindade gäss, kråkor, ängspiplärkor sädesärlor och en ormvråk.

Vi vandrade i samlad tropp mot norra Lunden och observerade vitkindade gäss, kråkor, ängspiplärkor sädesärlor och en ormvråk. Torsdag: Efter avprickning av de 36 deltagarna och välkomnande av ledningsgruppen bestående av Henrik Waldenström och Rolf Vestberg rullade vi iväg från Kungsbron kl 16 med gamle bekante chauffören Björne

Läs mer

Fågelobservationer på Lidingö 2000

Fågelobservationer på Lidingö 2000 Fågelobservationer på Lidingö 2000 Peter Lundberg Under året observerades sammanlagt 163 fågelarter på Lidingö, vilket innebär en fortsatt bra nivå. Anmärkningsvärt under året i övrigt var rekordtidiga

Läs mer

Torsdagen den 23 maj. Strandskata.

Torsdagen den 23 maj. Strandskata. Skåne Torsdag 23 söndag 26 maj 2013 Reseledare: Hans-Georg Wallentinus Deltagare: Monica Ahlberg, Gunilla, Lundborg, Monika Svensson och Sonia Wallentinus Fotografer: Monica Ahlberg och Gunilla Lundborg

Läs mer

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning,

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Årets fågeltornskamp genomfördes under en dag där de flesta deltagarna fick uppleva en fantastiskt solig försommardag. Kylig morgon, har jag förstått, på

Läs mer

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees Version 1.00 Projekt 7303 Upprättad 2011-10-26 Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011 Nina Rees home:henric:arbete:hekonsult:7303:hackfagelinventering_galtryggen_v100.docx / utskriven: 2011-11-03

Läs mer

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Version 2014-09-21 Sammanfattning Denna fågelinventering utfördes i Natura 2000-området Klarälvsdeltat där Länsstyrelsen i Värmlands län inom

Läs mer

Uno Björkman & Leif Björkman. Uppdragsgivare: Statkraft Södra Vindkraft AB, Växjö - genom Sweco Energuide AB, Stockholm. Uppdraget är utfört av:

Uno Björkman & Leif Björkman. Uppdragsgivare: Statkraft Södra Vindkraft AB, Växjö - genom Sweco Energuide AB, Stockholm. Uppdraget är utfört av: Naturvärdesbedömning av biotoper samt översiktlig inventering av fåglar inom en projekterad vindkraftspark vid Åby i den centrala delen av Mönsterås kommun Uno Björkman & Leif Björkman Uppdragsgivare:

Läs mer

Reseledare: Erik Peurell Foto: Klas Reimers P-G Larén. Foto: Monica Ahlberg

Reseledare: Erik Peurell Foto: Klas Reimers P-G Larén. Foto: Monica Ahlberg Deltagare: Torbjörn Winqvist, Christer Fritzell, Stina Yström, Klas Reimers, Kerstin Nordenadler, Monica Ahlberg, Annika Morberg, Reseledare Erik, Karin Hendahl, Rolf Andersson, Britta Svensson, Jarl Schuberth,

Läs mer

foto: krister carlsson

foto: krister carlsson foto: krister carlsson foto: p-g bentz 22 fågelåret 2010 Svensk ringmärkning 2010 thord fransson, lina jansson, tuomo kolehmainen & thomas wenninger Ringmärkningen i Sverige kan nu summera det hundrade

Läs mer

PROJEKT ÖRSERUMSVIKEN FÅGELINVENTERING ÖRSERUMSVIKEN 2000

PROJEKT ÖRSERUMSVIKEN FÅGELINVENTERING ÖRSERUMSVIKEN 2000 PROJEKT ÖRSERUMSVIKEN FÅGELINVENTERING ÖRSERUMSVIKEN 2000 SYFTE : För att få en klar bild av fågelfaunan vid Öresrumsviken innan restaureringsarbetet kommit igång, har en heltäckande inventering utförts

Läs mer

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR Sammanfattning av inventeringsresultatet 205 Vänerns fågelskär har inventerats med avseende på häckande fåglar årligen sedan 994. Undersökningen fokuserar på

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 6 maj 015 151 Anita Bergsveen Innehåll 1 Om undersökningen 0 Sammanfattning 0 Resultat 05 Mest omtyckta djur, fåglar och 06 blommor Vistelser i naturen 1 Mest

Läs mer

Revirinventering av fåglar inom naturreservatet på Västra Femöre, Oxelösunds kommun under år 2012

Revirinventering av fåglar inom naturreservatet på Västra Femöre, Oxelösunds kommun under år 2012 Revirinventering av fåglar inom naturreservatet på Västra Femöre, Oxelösunds kommun under år 2012 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Slutversion 2014-09-14 1. Introduktion Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland driver projektet LIFE+ Vänern

Läs mer

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson.

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti 2014. Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Sam Hjalmarsson Vatten och växtlighet Det blev en mycket mild start på året. I början av januari

Läs mer

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson.

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. ÖLAND 13-17 maj 2015 13 maj: Den 13 maj började årets BohOF-resa till Öland och det blev en långhelg

Läs mer

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Jan Gustafsson Flygande grågäss. Sammanfattning Under år 2010 så har området kring Skåraviken studerats för att utröna vilka fåglar

Läs mer

En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana.

En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana. En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana. Innehåll Sida Introduktion. 1 Förutsättningar. 1 Regelbundna gäster. 2 Fåglar på vintern. 38 Fåglar som flyttar vår och höst. 39 Rariteter

Läs mer

2018:16. Fåglar som mått på miljön i Västmanlands län. Trender för miljöindikatorer och arter

2018:16. Fåglar som mått på miljön i Västmanlands län. Trender för miljöindikatorer och arter AVDELNINGEN FÖR NATURVÅRD Fåglar som mått på miljön i Västmanlands län Trender 1998-2016 för miljöindikatorer och arter Författare: Per Hedenbo Trendberäkningar: Martin Green 2018:16 Titel: Fåglar som

Läs mer

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Sören Lindén, Stockholms ornitologiska förening 36 arter kustfåglar Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Stockholms skärgård,

Läs mer

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Dag 2 Vi åkte E75 norrut till Hamningberg och det första som slog var mängderna med kustlabb och havsörn längs vägen. Strandskatan en karaktärsfågel på Varanger. Observatörer:

Läs mer

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen Ölandsresan 19-22 maj 2016 Text: Håkan Steen Nattlig promenad vid Penåsa. Här hördes nattskärra, morkulla och enkelbeckasin bland annat. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Torsdag 19 maj Nio deltagare och

Läs mer

Häckande fåglar i Värmland. Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata

Häckande fåglar i Värmland. Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata Häckande fåglar i Värmland Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata 998- publikationsnummer :9 länsstyrelsen värmland Publ nr :9 ISSN 8-685 Foton: Länsstyrelsen. Omslagsbild

Läs mer

Hur går det för fåglarna i Dalarna?

Hur går det för fåglarna i Dalarna? Rapport: 2016:06 Hur går det för fåglarna i Dalarna? Omslagsbild: Sångsvanar. Foto: Sebastian Kirppu. Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats: www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.

Läs mer

Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2001

Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2001 Övervakning av fåglarnas populationsutveckling Årsrapport för 21 [Kortad version för internetpublicering] Sören Svensson & Åke Lindström Ekologiska institutionen, Lunds universitet Lund 22 1 Övervakning

Läs mer

Innehåll: Medlemsblad för Hallsbergs Naturskyddsförening Nr Ett överraskande tillskott till Tomtskådningslistan.

Innehåll: Medlemsblad för Hallsbergs Naturskyddsförening Nr Ett överraskande tillskott till Tomtskådningslistan. Medlemsblad för Hallsbergs Naturskyddsförening Nr 2 2001 Ett överraskande tillskott till Tomtskådningslistan. Se sidan 10 Innehåll: Miljövänliga veckan... 2 Uggleexkursionen...3 Smålom och guckusko...

Läs mer

FÅGELBLADET. Nr 4 2014 December. Årgång 30 Nummer 124 INNEHÅLL

FÅGELBLADET. Nr 4 2014 December. Årgång 30 Nummer 124 INNEHÅLL FÅGELBLADET Nr 4 2014 December Årgång 30 Nummer 124 Upplaga 140 ex. Lösnummerpris 20 kr www.nefk.nu Bankgiro 448-2956 INNEHÅLL Ledare.......3 Redaktionsruta.......3 Exkursionsrapporter.....4 Rapportinstruktioner...

Läs mer

Fisktärnan, Sterna hirundo, är en av de arter som ändrat sitt ankomstdatum mest och kommer nu närmare 3 veckor tidigare än på 60-/70-talet.

Fisktärnan, Sterna hirundo, är en av de arter som ändrat sitt ankomstdatum mest och kommer nu närmare 3 veckor tidigare än på 60-/70-talet. Fisktärnan, Sterna hirundo, är en av de arter som ändrat sitt ankomstdatum mest och kommer nu närmare 3 veckor tidigare än på 60-/70-talet. Ungfågeln på bilden fotograferades vid Billudden i augusti. 8

Läs mer

Vitryssland 10/10-15/10 2008

Vitryssland 10/10-15/10 2008 Vitryssland 10/10-15/10 2008 Inledning Under våren fick Eva och jag en förfrågan från Studieförbundet Vuxenskolan av Eva Melldahl om att deltaga i ett slöjdprojekt med en etnografisk förening i Vitryssland.

Läs mer

Bilaga 5 Naturvärdesbedömning

Bilaga 5 Naturvärdesbedömning Bilaga 5 Naturvärdesbedömning Naturvärdesbedömning av biotoper samt översiktlig inventering av fåglar och fladdermöss inom en projekterad vindkraftspark vid Rosenholm i den nordvästra delen av Uppvidinge

Läs mer

Kompletterande inventering av kungsörn och havsörn

Kompletterande inventering av kungsörn och havsörn Kompletterande inventering av kungsörn och havsörn Åseda, Uppvidinge kommun 2017 Titel: Kompletterande inventering av kungsörn och havsörn. Åseda, Uppvidinge kommun 2017 Version/datum: 2017-04-21 Foton

Läs mer

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap En jämförelse med resultatet från år 2000 Rapport 2006:2 Omslagsfoto: Michael Egerzon Rapport 2006:2 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen,

Läs mer

Svensk ringmärkning 2007

Svensk ringmärkning 2007 Återfynd under år 2007 av fåglar ringmärkta i Sverige. Årets mest långväga återfynd kom från Sydafrika och gällde en fisktärna Sterna hirundo. foto: tomas lundquist. 20 fågelåret 2007 Svensk ringmärkning

Läs mer

Skå ne senhö st Torsdag 23-söndag 26 oktober.

Skå ne senhö st Torsdag 23-söndag 26 oktober. Skå ne senhö st 2014 Torsdag 23-söndag 26 oktober. En av resans mållokaler: Falsterbo fyr Torsdag morgon kl 8 glider en stor turistbuss in på Kungsbron med den eminente chauffören Björne vid ratten och

Läs mer

Fåglar Harfjärden. Bredsättra socken Borgholms kommun Kalmar län miljöland / Seppo Ekelund / Johan Petersson

Fåglar Harfjärden. Bredsättra socken Borgholms kommun Kalmar län miljöland / Seppo Ekelund / Johan Petersson Fåglar Harfjärden Bredsättra socken Borgholms kommun Kalmar län 2013 miljöland / Seppo Ekelund / Johan Petersson Fiskgjuse som fångat en stor gädda i Harfjärden förföljdes av en brun kärrhök. Fiskgjusen

Läs mer