Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne"

Transkript

1 Fågelinventering Hösten 008 Stora Beddinge ängar 58: Trelleborgs kommun Skåne Gråhäger Richard Bergendahl Trelleborgs kommun

2 Inledning... Inventeringsutförandet... Områdesbeskrivning... Vädret... 4 Fågelhistorik... 5 Översilningsängar eller våtmark... 5 Fågelresultat... 5 Gäss och Änder...7 Hägrar... 8 Rovfågel... 8 Vadare... 9 Duvor och hackspettar Lärkor - ärlor Trastar Sparvar... 1 Djur Var förekom fågelarterna Slutsats Referenser... 16

3 Inledning Med anledning av en planerad restaurering av Stora Beddinge ängar gjordes en inventering av fågellivet, hur det här gestaltades sig under hösten 008. Det här utfördes för att få en bild av nutidsläget som sen låg till grund för framtida inventeringar i samband med en förändring av ängarna. Inventeringsutförandet Själva målet med min uppgift var att undersöka vad det förekom för fågelarter på Beddinge ängar under hösten 008 och delge det här i en rapport. Den här rapporten delger även historik, vad det har förkommit för fågelarter under eventuella tidigare inventeringar. Det sågs även på vilken åtgärd som skulle göras för att förbättra förutsättningarna för fågellivet på Beddinge ängar, om det skall bli våtmark eller översilningsängar. Själva inventeringen genomfördes under 1 tillfällen, 1 gång i veckan från det första tillfället den 10 september till det sista tillfället 1 december. Sammanlagd tid för inventeringen var 4 timmar med ett snitt på timmar och 0 minuter per tillfälle. Området som består av högt gräs och fuktig vegetation inventerades till fots. Själva inventeringsutförandet användes en inövad metod, en så kallad sicksack metod, själva metoden gick till så att man går över de sumpiga områden väldigt noga, genom att kryssa över områdena. Det här utfördes för att inte missa eventuella piplärkor och beckasiner vilka de sistnämnda kan tryck väldigt hårt. Det kan tyckas att 1 inventeringstillfällen är mycket, men under höstperioden varierar fågelfaunan väldigt mycket beroende på att fågelarternas olika flyttningsperioder. Områdesbeskrivning Beddinge ängar omfattas av ett 44 hektar stort område, vilket till största delen idag utnyttjas som betesmark, men har tidigare varit ängsmark. Vissa spår av grävda diken förekommer fortfarande. Tre stora områden är rejält översilade under fuktiga årstider, beroende på hur riklig nederbörden är. Två av de här områdena ligger i anslutning till ett dike vilket angränsar till Skateholmsån, det tredje området ligger väster om den lilla dammen. Området i sydväst bestod under inventeringen till största del av torkat högt gräs. Skateholmsån är till vissa delar omgärdad av säv och vass. Längs den norra sidan förekommer en buskridå och trädridå. Karta 1: Områdesbeskrivning Fuktiga områden Skateholmsån med inslag av vassruggar. Högt gräs. Fröväxter.

4 Vädret Här följer en tabell över vädret och ängarnas habilitet under inventeringstillfällen Tabell 1: Väder och ängar 10-september Mulet, +16, måttlig SE, ängarna var torra, mycket gräs, åarna var uttorkade 15-september -september 9-september Mulet, +1, frisk NE, ängarna var torra, mycket gräs, åarna var uttorkade Mulet, duggregn, +1 frisk NE, ängarna var torra, mycket gräs, åarna var uttorkade Mulet, +14, frisk VSV, ängarna var torra, mycket gräs, åarna var uttorkade 6-oktober Sol, klart, +14 svag V, ängarna var fuktiga på sina platser, mycket gräs, åarna var torra med lite vatten 1-oktober Mulet, disigt, +10 frisk SV, ängarna var fuktiga på sina platser, mycket gräs, åarna var mer vattenfyllda 0-oktober Mulet - sol, +11 måttlig-frisk SSV ängarna var blötta på sina platser, kort gräs, åarna var vattenfyllda 9-oktober Mulet - halvklart +8 måttlig S vind, ängarna var väldigt blötta på sina platser, kort gräs, åarna var kraftigt vattenfyllda 5-november Mulet - halvklart +9 måttlig-frisk O vind, ängarna var väldigt blötta och kletiga på sina platser, gräset var väldigt lågt, åarna var kraftigt vattenfyllda 10-november Mulet regnskura + 10 grader, frisk - hård SV vind, ängarna var mycket blötta och kletiga på sina platser, gräset väldigt lågt, åarna var kraftigt vattenfyllda 17-november Sol lugnt + 5 grader, ängarna var mycket blötta och kletiga på sina platser, gräset väldigt lågt, mycket vatten i åarna 4-november Sol lugnt - grader, ängarna var frusna och täckta av snö, även dammen var frusen endast Skateholmsån var öppen. 1-december Sol lugnt + 5 grader, ängarna var fuktiga och väldigt blötta, åarna var väldigt vattenfyllda Vintern kom och varade några dagar mellan den 1-6 november 4

5 Fågelhistorik Arter som häckade i området under atlasinventeringen beskrivs i tabell nedanför. Atlasinventering innebär att en ruta på 5x5 km inventeras. Beddinge ängar är bara en del av området i en ruta, därför går det inte att få fram en fullständig historisk inventering av ängarna. Efter kontakt med Erik Nordström fick jag reda på att det observerats rödspov, enkelbeckasin och rödbena under häckningstid för cirka 10 år sedan. Övriga observationer mellan hämtade från Artportalen redovisas i tabell 8. Tabell : Delger häckande fågel under atlasinventeringen änder-måsar duvor-ärlor tättingar 1 tättingar tättingar Gravand Ringduva Gärdsmyg Sävsångare Svartmes Gräsand Kattuggla Järnsparv Kärrsångare Entita Kricka Hornuggla Rödhake Rörsångare Blåmes Skedand Sånglärka Näktergal Härmsångare Talgoxe Smådopping Backsvala Svart rödstjärt Ärtsångare Skata Brun kärrhök Ladusvala Rödstjärt Törnsångare Råka Rapphöna Hussvala Buskskvätta Trädgårdssångare Kråka Fasan Trädpiplärka Stenskvätta Svarthätta Stare Tofsvipa Ängspiplärka Koltrast Lövsångare Pilfink Enkelbeckasin Gulärla Taltrast Steglits Rödbena Sädesärla Sävsparv Skrattmås Fiskmås Kornsparv Översilningsängar eller våtmark Det kanske går att använda sig av båda alternativen, där de fuktiga ängarna på den östra sidan bevaras och kanske anlägger en våtmark på den västra. Hur skall nu våtmarken utföras? Det gäller att bibehålla den fuktiga ängsmarken och öka vattentillströmningen marginellt. Anlägga ett våtmarksområde som inte är allt för djupt med kanter som delvis torkar ut. Bibehåll lite vegetation längs Skateholmsån, några enstaka träd och en buskridå bör även finnas kvar. Skapa gärna en ö mitt i våtmarken så att tärnor och skrattmåsar har någon stans att häcka, det här är viktigt för att det skall bli ett rikt fågelliv. Skrattmåsar utgör ett skydd för övriga häckare i området, deras stora antal och skränande skrämmer iväg predatorer. Vad kan nu en sådan här våtmark ge? Varje vår och höst sträcker stora mängder av vadare och änder längs kusten, flera av dessa är av stort behov av häckning och rastplatser. Därför är det viktigt med nyanskaffade våtmarker Fågelresultat Resultatet av fåglar anger endast rastande fåglar, det här tack vare i att inventeringen baserar sig mellan 10-sept till 1 december. Rastande fåglar i området Beddinge ängar är föränderlig beroende på årstid och väderlek. I samband med vindar mellan väst och nordväst förändras fågelfaunan, flertalet sträckande fåglar väljer att följa kustlinjen ner till Falsterbo, dessa behöver rasta för att äta upp sig, därför är Beddinge ängar en viktig plats, här kan de söka föda och vila upp sig för fortsatt färd ut ur landet. Vädret spelar en stor roll för hur många fåglar eller arter som rastar, möter de ett lågtryck blir det betydligt fler rastare. De rastande fåglarna under hösten i Beddinge området är till stor del vadare och tättingar. Vilka fågelarter som rastar redovisas i tabellerna. Nedanför tabellerna beskrivs en del arter mer utförligt, det här rör sig om arter som förekommer regelbundet ute på ängarna vilka också har ett stort behov av ängarna. 5

6 De här tabellerna anger antal arter och vilken datum de har observerats. Tabell : Grågås - sädesärla avser rastande fåglar sept okt nov dec Art/datum Grågås 9 Bläsand Stjärtand 1 4 Gräsand 5 Kricka Gråhäger Havsörn 1 8 Glada Brun kärrhök 1 10 Blå kärrhök Sparvhök Duvhök 1 1 Ormvråk Pilgrimsfalk 1 15 Tornfalk Fasan Sothöna Ljungpipare Tofsvipa Enkelbeckasin Dvärgbeckasin Fiskmås Gråtrut 1 4 Tamduva 5 Skogsduva Ringduva Turkduva 1 8 Spillkråka 1 9 Större hackspett 1 0 Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Rödstrupig piplärka 1 4 Gulärla 15 5 Forsärla 1 6 Sädesärla 1 6

7 Tabell 4: Sidensvans - sävsparv avser rastande fåglar sept okt nov dec Art/datum Sidensvans 48 8 Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Ringtrast 1 4 Koltrast Björktrast Taltrast Rödvingetrast Dubbeltrast 1 47 Sävsångare 1 48 Gransångare Kungsfågel Svartmes Blåmes Talgoxe Varfågel 1 54 Skata Kaja Råka Kråka Stare Bofink Bergfink 61 Grönfink Steglits Grönsiska Hämpling 65 Vinterhämpling Gråsiska Domherre 68 Mindre korsnäbb 6 69 Gulsparv Sävsparv Gäss och Änder Den lilla dammen som ligger mitt på Beddinge ängar förekom det en hel del änder som rastade under höststräcket, det var bläsand, kricka, gräsand och stjärtand. Vid första inventeringstillfället sågs även ett par sothöns med ungfåglar i dammen, de här stannade kvar till sista veckan i september. Inga större mängder av gäss sågs, endast under ett tillfälle den 1 oktober sågs 9 grågäss rasta. Sträckande vitkindade gäss sågs under ett tillfälle den 5-november då 10 passerade över ängarna. 7

8 Hägrar Flera gråhägrar sågs rasta i Skateholmsån under samtliga inventeringstillfällen. En utmärkt plats för hägrar fuktiga ängar med en å som rinner igenom, här trivs olika sorters groddjur på ängarna och småfisk i ån, vilka utgör en basföda för hägrar. Diagram 1: Gråhäger Gråhäger Beddinge ängar hösten 008 datum 01-dec 17-nov 10-nov 05-nov 9-okt 0-okt 1-okt 1 06-okt 4 9-sep -sep 15-sep 10-sep 0 0,5 1 1,5,5,5 4 4,5 antal Rovfågel 1- ormvråkar uppehöll sig under hela perioden, även några tornfalkar sågs söka föda under september och oktober. Under några få tillfällen sågs kärrhökar söka föda över ängarna. Andra rovfåglar som observerades var havsörn, glada, sparvhök duvhök och pilgrimsfalk. Det sträckte även förbi en del rovfågel, vilket visas i tabellen nedanför. Tabell 5: Den här tabellen visar rovfåglar som sträckte förbi Beddinge ängar i samband med inventeringsarbetet. Art/datum 10-sep 9-sep 06-okt 1-okt 9-okt Glada Havsörn Brun kärrhök 1 Sparvhök Ormvråk 56 Fjällvråk Lärkfalk Stenfalk 1 8

9 Vadare Ljungpipare, tofsvipa, dvärgbeckasin och enkelbeckasin är de vadararter som observerades på och intill ängarna. Ljungpipare och tofsvipor såg söka föda på nyplöjda åkrar strax intill Beddinge ängar. Dvärg och enkelbeckasin rastade och sökte föda i den blötaste delen av ängarna, vilket visas senare på karta. De här arterna är de svåraste att hålla koll på för de trycker väldigt hårt i de blötaste delarna, dvärgbekasinen kan man nästan gå på innan den flyger upp, jag var en skolängd från tre stycken vilka hade tryckt hårt tillsammans. Diagram delger förekomst av Dvärg och enkelbeckasin. Diagram : Beckasiner Beckasiner Beddinge ängar hösten 008 datum 01-dec 17-nov 10-nov 05-nov okt 0-okt 1-okt 06-okt Dvärgbeckasin Enkelbeckasin 9-sep -sep 15-sep 1 10-sep antal I det här fuktiga området öster om dammen trivs beckasinerna. 9

10 Duvor och hackspettar Tamduva sågs från och till under några tillfällen. Skogsduvor sågs rasta mellan den 15- september och 0-oktober, ringduvor observerades mellan den 10-oktober och 17 november. Turkduva observerades endast under ett tillfälle det var den 9-september. Ringduvor och skogsduvor sågs rasta ute på ängarna inför flytten söder ut. Dessa två arter presenteras bättre i diagrammet nedanför avsnittet. Endast arter av hackspett observerades under inventeringen, dessa höll till i trädridån norr om ängarna, det var 1 spillkråka den 17-november och 1 större hackspett den 4-november. Diagram : Duvor Skogsduva-Ringduva Beddinge ängar hösten 008 datum 17-nov 9-okt 10 0-okt 6 1-okt 06-okt 9-sep Ringduva Skogsduva -sep sep 9 10-sep antal Lärkor - ärlor Det här avsnittet beskriver lärkor, svalor, piplärkor och ärlor. Sånglärka och ängspiplärka trivs bra på den här typen av biotop, ängar som är lite gräsbevuxna. Antalet rastare beskrivs bättre i diagrammet i slutet av avsnittet. Rödstrupig piplärka är en art vilken kommer långt norrifrån, den är relativt ovanlig, 1 ex sågs rasta den 6-oktober. Ladusvala sågs söka föda under tre tillfällen, 4 ex den 10-september, 8 ex 15-september och 0 ex den -september Gulärla är en tidig flyttare där den stora mängden redan har flyttat i första delen av september, den observerades endast under ett tillfälle det var 15 ex som sågs rasta den 10-september. Forsärla iakttogs endast under ett tillfälle det var 1 ex som tillfälligt rastade den 15-september. Sädesärla sågs endast rasta under två tillfällen det var ex den -september och 1 ex den 6- oktober. Samtliga ärlor föredrar nyplöjda åkrar bättre än ängsmark, där de söker sin föda under hösten. Ett undantag finns, forsärlan vill helst ha mer rinnande eller forsande vatten, men förekommer även den ibland på nyplöjda åkrar. 10

11 Diagram 4: Sånglärka och ängspiplärka Sånglärka och Ängspiplärka Beddinge ängar 008 datum 01-dec 5 4-nov 17-nov 10-nov 05-nov 9-okt 0-okt 1-okt 06-okt 9-sep Ängspiplärka Sånglärka -sep 5 15-sep 7 10-sep antal Trastar Samtliga årligen förekommande sex trastarter observerades under inventeringsperioden. Ringtrast som är den mest ovanliga observerades under ett tillfälle, det var 1 ex som sågs rasta den 9-oktober. Inga koltrastar observerades ute på ängarna förrän den 1 oktober, efter det förekom det koltrast till sista inventeringstillfället den 1-december. De första björktrastarna observerades den 0-oktober och det största antalen den 9-oktober med 80 ex och den 5- november med 10 ex. Taltrast vilken är den vanligaste trasten observerades med enstaka fynd mellan 9-september och 9-oktober. Rödvingetrast observerades under två tillfällen 5 ex den 0-oktober och 5 ex den 9-oktober. Dubbeltrast såg endast under ett tillfälle den 6- oktober då ett ex sågs rasta. 11

12 Rastande sidensvansar och björktrastar i ett parti björkar intill ängarna. Sparvar En del gulsparv rastade under hela inventeringsperioden, som mest sågs 15 ex den -september, platsen är inte idealisk för gulsparv. Flyttande gulsparvar föredrar stubbåkrar med spillsäd helst havre. Sävsparvar rastade längs ån i vassbälten, som mest sågs 10 ex den 6-oktober. Diagrammet nedanför beskriver bättre fördelningen av rastande gulsparvar och sävsparvar. Diagram 5: Gulsparv och sävsparv datum 01-dec 4-nov 17-nov Gulsparv och Sävsparv Beddinge ängar hösten nov nov 9-okt 0-okt 1-okt 06-okt 9-sep Sävsparv Gulsparv -sep sep 10-sep antal 1

13 Övriga fåglar av intresse som rastade på ängarna var varfågel, steglits, gråsiska och vinterhämpling. Där endast 1 varfågel observerades den 9-oktober, den satt och spanade i en busktopp efter lämpligt byte. Den här varfågeln var sannerligen en sträckande fågel för den syntes inte i området fler gånger. Antalet steglitser varierade med tre topptillfällen, den 1-oktober sågs 0 ex, den 4-november 15 ex och 17 ex den 1-december. Steglits söker sin föda först och främst på tistlar och andra buskar med stor frösättning. Vid ett tillfälle observerades en stor flock av vinterhämpling, det var 45 ex den 0-oktober. Gråsiska som är en invationsart förkommer under vissa år med riktigt stora flockar, det här beror på födotillgången. Från den 1-oktober till den 1-december observerades mellan -10 ex vilken är en medioker siffra. Det förekom även en del sträckande fågel över ängarna under tre tillfällen, det här beskrivs i tabell 6, den här tabellen visar antalet sträckande under inventeringstillfällen. Tabell 6: Sträckande fågel 9-september, 6 och 1-oktober Art/datum 9-sep 06-okt 1-okt Ringduva 150 Skogsduva 9 Trädlärka Sånglärka Backsvala 4 Ladusvala 15 4 Hussvala Ängspiplärka 5 Trädpiplärka 1 Järnsparv 5 Taltrast 8 4 Rödvingetrast Dubbeltrast 51 Blåmes 00 Talgoxe 40 Nötkråka Stare 15 Bofink Bergfink Grönfink 0 50 Grönsiska Steglits 1 Vinterhämpling Stenknäck Mindre korsnäbb 1

14 Djur Förekomst av djur och nötkreatur redovisas i tabellen nedanför. Tabell 7: Djur och nötkreatur sept okt nov dec Art/datum Nötkreatur x x x x x x x x x x x Rådjur 1 1 Hare Tabell 8: Rapporterade arter på Artportalen Datum Art/antal Rödspov ex Rödspov 1 par Kustpipare 1 ex sträckte förbi Ljungpipare 00 ex Storspov 1 ex Vitkindad gås 100 ex sträckte förbi Rödspov 1 ex spelade Vitkindad gås 1 ex till Rödspov 1 ex Vit stork 1 ex Ljungpipare 400 ex Blå kärrhök 1 honfärgad Ängshök 1 honfärgad 14

15 Var förekom fågelarterna Här beskrivs fågelarternas förekomst med hjälp av kartor, dessa visar var på ängarna vissa utvalda arter förekommer. Pillarna visar var på ängarna arterna förekom och de ljusa fälten beskriver på ett ungefär var de fuktiga områdens förekomst är där beckasinerna rastar. Karta : Gråhäger-Ängpiplärka Gråhäger Dvärgbeckasin Enkelbeckasin Sånglärka Ängspiplärka Karta : Steglits-sävsparv Steglits, siskor och hämplingar förekom på de områden med fröväxter. Gulsparvar rörde sig över hela området sökande efter föda. Sävsparv förekom i Skateholmsåns vassruggar. 15

16 Slutsats Efter att ha inventerat Beddinge ängars fågelfauna under hösten. Konstaterades det att områdets fuktiga partier var av största värde för rastande beckasiner här kunde man observera både enkelbeckasin och dvärgbeckasin under flertalet tillfällen, under endast ett tillfälle sågs inga enkelbeckasiner, vid det här tillfället var ängarna snötäckta och frusna. På den ängsmark som inte var fuktig rastade det ängspiplärkor, där den största mängden höll till på den västra sidan. Det förkom även områden med skräppor, tistlar och gråbo i området, de här områdena är viktiga för fröätare som steglitser, siskor och hämplingar. Även de få vassruggarna och buskmarkerna runt Skateholmsån och ängarna är av största värde för rastande fåglar både gällande föda och skydd. Därför är det viktigt när man förändrar ett sådant här område att man försöker bevara lite av den ursprungliga vegetationen i området. Följaktligen är det viktigt att behålla vissa delar av fuktängarna och kanske satsa på ett våtmarksområde väster om den damm som ligger ungefär mitt i området. Referenser Svensk fågelatlas i Skåne: slutrapport Del 1, Per Andell, Anser 1986 nr 4 Ekologiskahuset Lund. Svensk fågelatlas i Skåne: slutrapport Del, Per Andell & Lennart Nilsson, Anser 1987 nr 1, Ekologiskahuset Lund. Svensk fågelatlas i Skåne: slutrapport Del, Per Andell, Paul Eric Jönsson & Lennart Nilsson, Anser 1987 nr, Ekologiskahuset Lund. Svensk fågelatlas i Skåne: slutrapport Del 4, Per Andell & Lennart Nilsson, Anser 1987 nr, Ekologiskahuset Lund. Svensk fågelatlas i Skåne: slutrapport Del 5, Per Andell & Lennart Nilsson, Anser 1987 nr 4, Ekologiskahuset Lund. Svensk fågelatlas i Skåne: Slutrapport Del 6, Per Andell & Lennart Nilsson, Anser 1988 nr 1, Ekologiskahuset Lund. Muntlig Erik Nordström Trelleborg tel:

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås esökta lokaler Tåget odens stn med E bisko Ö F bisko turiststation Njakajaure Hamnen biskojåkkas delta och östra E bisko turiststation Njulla jörkliden Vassijaure och Riksgränsen E jörkliden Stordalens

Läs mer

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER 1. Burmått 2. Journal 3. Bon, ungar, årstider och vikter Burmått MINIMUM-MÅTT Dessa mått är beräknade per individ, men i olika situationer, bl.a.

Läs mer

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011 StOF:s tjejresa till Öland 13-16 maj 2011 Ett soligt Öland ännu en gång Deltagare: Gigi Sahlstrand, Eva Stenvång-Lindqvist, Anita Melin, Maria Stenmark, Annika Morberg, Marianne Dannbeck, Stina Yström.

Läs mer

Fågelinventering vid Storfinnforsen

Fågelinventering vid Storfinnforsen Fågelinventering vid Storfinnforsen Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-08-26 Version: 1 Kontaktperson för

Läs mer

Fågeltornskampen 2014 en kort resume.

Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Hela 69 fågeltorn anmälde sig till Fågeltornskampen 2014. Alla anmälda torn har inte rapporterat när detta skrivs. Förhoppningsvis får vi in fler rapporter. Dock har

Läs mer

Standardrutter i Uppsala län 2008

Standardrutter i Uppsala län 2008 Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2008 Redan på 1970-talet startade Lunds universitet (Ekologiska institutionen) standardiserade häckfågelinventeringar i Sverige. Inledningsvis var det två inventeringsmetoder

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

Fågelinventering Sässmanområdet 2013

Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Stefan Persson Bete vid Sässmans västra strand Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg Inventeringens genomförande

Läs mer

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Slutversion 2014-09-14 1. Introduktion Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland driver projektet LIFE+ Vänern

Läs mer

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Reseledare: Hans-Georg Wallentinus och P-G Larén Deltagare: Andrea Boström, Anita Melin, Annika

Läs mer

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl.

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Uppföljning med fältarbete 2015 Richard Ottvall 2015-11-06 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon: 0413-55 14 36 Mobil:

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Torsdag 10 januari till söndag 13 januari 2008 Ledare: Hasse Nordin och P-G Larén Deltagare: Britta Svensson, Lars Svantesson, Lars Norell, Lena Johansson, Tony Johansson,

Läs mer

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Öland 4-7 oktober 2012 Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Vy över Schäferiängarna. Foto: Magnus Stenmark. Omslag: vitkindade gäss. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Öland, Ottenby,

Läs mer

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Version 2014-09-21 Sammanfattning Denna fågelinventering utfördes i Natura 2000-området Klarälvsdeltat där Länsstyrelsen i Värmlands län inom

Läs mer

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap En jämförelse med resultatet från år 2000 Rapport 2006:2 Omslagsfoto: Michael Egerzon Rapport 2006:2 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen,

Läs mer

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Text: Torbjörn Winqvist Foton: Lena Johansson P-G Larén Torbjörn Winqvist Göran Widerström Tony Johansson Om resan Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från Sthlm

Läs mer

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Jan Gustafsson Flygande grågäss. Sammanfattning Under år 2010 så har området kring Skåraviken studerats för att utröna vilka fåglar

Läs mer

Miljöövervakning i Malmö

Miljöövervakning i Malmö Miljöövervakning i Malmö 2001 Foto: Johan Hammar Ekologgruppen på uppdrag av MALMÖ STAD Miljöförvaltningen december 2001 Miljöövervakning i Malmö 2001 Rapporten är författad av Johan Hammar Uppdragsgivare:

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Väst

Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden västerut, utmed väg 800 i Kiladalen. Den följer ett jordbrukslandskap och flertalet

Läs mer

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening Foto: Fotografens namn och ev bildbyra. Fiskgjuse. Foto: Tomas Viktor. Faktablad 2012:1 Standardrutter i Stockholms län Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet Standardruttsinventeringar är ett viktigt

Läs mer

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Upplands Ornitologiska Förening 2005-06-28 Inledning s. 1 Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har under våren 2005, på uppdrag

Läs mer

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson.

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti 2014. Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Sam Hjalmarsson Vatten och växtlighet Det blev en mycket mild start på året. I början av januari

Läs mer

Strandängar i Södermanlands län inom Life Coast Benefit

Strandängar i Södermanlands län inom Life Coast Benefit Strandängar i Södermanlands län inom Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 En redovisning av häckande strandängsfåglar före åtgärder. Rapportens innehåll De uppgifter om häckande fåglar som redovisas

Läs mer

Vi vandrade i samlad tropp mot norra Lunden och observerade vitkindade gäss, kråkor, ängspiplärkor sädesärlor och en ormvråk.

Vi vandrade i samlad tropp mot norra Lunden och observerade vitkindade gäss, kråkor, ängspiplärkor sädesärlor och en ormvråk. Torsdag: Efter avprickning av de 36 deltagarna och välkomnande av ledningsgruppen bestående av Henrik Waldenström och Rolf Vestberg rullade vi iväg från Kungsbron kl 16 med gamle bekante chauffören Björne

Läs mer

FÅGELTURER Vinterfågelmatning

FÅGELTURER Vinterfågelmatning FÅGELTURER Vinterfågelmatning X Fiskevillan som utgör startpunkt och återsamlings- eller slutpunkt för promenaden 1 - Matplatser i anslutning till Fågeldammarna. Beroende på hur matning sker kan här ses

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen.

Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen. Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen. Vassfåglar Bladvass är en speciell biotop, som hyser sina särskilda arter. I inre delen av Foteviken

Läs mer

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Lördag 14/6 Vi startade från Näshulta kl 8.00 och åkte i Mickes Volvo upp mot Varangerhalvön. Ett stopp

Läs mer

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 Deltagare: Anders Claesson, Liselotte Claesson, Jörgen Fagerblom, Ann- Jeanette Fagerblom, Maria Henriksson, Oscar Berkefalk- Westman, Kicki Westman,

Läs mer

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Falsterbo är känt för sitt magnifika sträck med bivråkar och andra rovfåglar kring månadsskiftet augusti/september.

Läs mer

Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014

Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014 1 Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014 Text: Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist Foton: Karin Hendahl, Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist Skåneresan i januari lockar

Läs mer

Reseledarna. Deltagarna. Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor

Reseledarna. Deltagarna. Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor Text: Torbjörn Winqvist och Ritva Elg Foto: Ritva Elg, Lena Johansson och Tony Johansson Illustrationer

Läs mer

Fågelfaunan på Storblaiken 2014

Fågelfaunan på Storblaiken 2014 Fågelfaunan på Storblaiken 2014 Resultat från utfört kontrollprogram Konsultrapport, okt 2014 Författare: Fredrik Grensman Fredrik Grensman & BlaikenVind AB, okt 2014 Fredrik Grensman Renmansgården 92492

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INVENTERING AV VÅTMARKSFÅGLAR FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Augusti 2011 Miljötjänst Nord AB Sture Gustafsson Inga Olofsson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2

Läs mer

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75 Deltagare; Bengt Andersson, bambosa@telia.com Lars Nilsson, larskocken@hotmail.com Joel Levin, joel_levin@hotmail.com Leif Dehlin, leif.dehlin@studieframjandet.se Resans upplägg; Resan gick via Helsingborg

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Norr

Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden norrut, utmed väg 53. Den följer delvis Nyköpingsån i början. Ett stickspår

Läs mer

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire 2015

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire 2015 Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire 2015 Sammanfattning Fågelförekomsten med betoning på häckningskriterier längs ett antal linjer på fem myrområden

Läs mer

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013.

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. För tredje året i rad genomförde vi en resa till Israel, den gick av stapeln 9/3-16/3 och var därmed den tidigaste resa vi gjort. Artsamansättningen blir då lite annorlunda,

Läs mer

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire MiNa, miljö & naturpedagogik Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire Sammanfattning Fågelförekomsten längs ett antal linjer har inventerats. Arterna har

Läs mer

Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst.

Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst. Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst. Sö 23/4 Blev upphämtad i Hållsta av AST och JD och vi for ner till Skavsta. Träffade LW

Läs mer

En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana.

En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana. En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana. Innehåll Sida Introduktion. 1 Förutsättningar. 1 Regelbundna gäster. 2 Fåglar på vintern. 38 Fåglar som flyttar vår och höst. 39 Rariteter

Läs mer

Fakta om Upplands häckande fågelarter

Fakta om Upplands häckande fågelarter BILL DOUHAN Fakta om Upplands häckande fågelarter Sveriges Ornitologiska Förening har nyligen givit ut Fåglarna i Sverige antal och förekomst. Syftet med denna bok är att redovisa hur många par av varje

Läs mer

EXTREMADURA. 29 april 8 maj Johannes Rydström

EXTREMADURA. 29 april 8 maj Johannes Rydström EXTREMADURA 29 april 8 maj 2017 Johannes Rydström EXTREMADURA 1. Madrids internationella flygplats 2. Herreruela 3. Sierra de San Pedro 4. Los Barruecos 5. Casa Rural Las Canteras 6. Monfragüe nationalpark

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Syd

Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden söderut, utmed väg 511 och 514 när vi lämnat väg 53 mot Oxelösund. Den följer

Läs mer

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO Lund 2009-12-17 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra en mindre vindkraftspark

Läs mer

Reportage Näsängen september 2016

Reportage Näsängen september 2016 Reportage Näsängen september 2016 Under september har jag gjort fem besökt till Näsängen, fyra gånger på morgonen och en gång mitt på dagen, drygt en timme per gång. Det är lätt att förbise Näsängen som

Läs mer

Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 2010

Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 2010 Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 21 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Scharlakansröd vårskål, flertalet växtplatser inom Örstigsnässkogen.

Läs mer

Fågelinventering - kombinerad linje- och punkttaxering av fåglar under häckningstid inom Malmö stad. Miljöövervakningsprojekt 2000 Tage Ashing

Fågelinventering - kombinerad linje- och punkttaxering av fåglar under häckningstid inom Malmö stad. Miljöövervakningsprojekt 2000 Tage Ashing Fågelinventering - kombinerad linje- och punkttaxering av fåglar under häckningstid inom Malmö stad Miljöövervakningsprojekt 2000 Tage Ashing Miljöförvaltningen Malmö Stad 2000-08-31 2(9) Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT DATUM: ENHETEN FÖR NATURVÅRD & MILJÖÖVERVAKNING KILL PERSSON, MINA MILJÖ & NATURPEDAGOGIK HG KARLSSON, NATURBILDARNA HB

RAPPORT DATUM: ENHETEN FÖR NATURVÅRD & MILJÖÖVERVAKNING KILL PERSSON, MINA MILJÖ & NATURPEDAGOGIK HG KARLSSON, NATURBILDARNA HB DATUM: 2008-11-07 TILL: FRÅN: ENHETEN FÖR NATURVÅRD & MILJÖÖVERVAKNING KILL PERSSON, MINA MILJÖ & NATURPEDAGOGIK HG KARLSSON, NATURBILDARNA HB ANG: HÄCKFÅGELINVENTERING, TRÖNNINGE ÄNGAR 2008 Under våren

Läs mer

VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2008 okt -08: 1

VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2008 okt -08: 1 VBOF:s MÅNADSRAPPORT FÖR OKTOBER 2008 okt -08: 1 MINDRE SÅNGSVAN 1 ex str SV Sölve 17.10 (AJ), 37 str SV Stutanabben 18.10 (MD,TNN,RAS,MAS,CH), 10 str V Tärnö 29.10 (MAS,TOP) SPETSBERGSGÅS 2 ex str V Munkahusviken

Läs mer

Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron

Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron Häckande fåglar på öarna och i strandzonen vid Karlsberg / Överby och Stallbacka år 2000 Hullsjöns Fältstation

Läs mer

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa?

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? StOF:s exkursion till Skåne och Halland 30/8-2/9 2012 Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? Gruppen (utom

Läs mer

Södra fjällen, 5-9 juni 2014. Inledning. Torsdag 5 juni

Södra fjällen, 5-9 juni 2014. Inledning. Torsdag 5 juni Södra fjällen, 5-9 juni 2014 En reseberättelse skriven av Barbro Flermoen Ledare: Per Helgesson och Eva Stenvång-Lindqvist Deltagare: Birgitta Nordfeldt, Filippa von Haartman, Staffan Bergsmark, Bertil

Läs mer

BESKRIVNING AV FÖRBIFART LINDERÖD FÅGELFAUNAN OCH SÄTARÖD - VÄ UNDERLAG FÖR ARBETSPLANER PÅ UPPDRAG AV TRAFIKVERKET OCH ATKINS SVERIGE AB 2012-10-01

BESKRIVNING AV FÖRBIFART LINDERÖD FÅGELFAUNAN OCH SÄTARÖD - VÄ UNDERLAG FÖR ARBETSPLANER PÅ UPPDRAG AV TRAFIKVERKET OCH ATKINS SVERIGE AB 2012-10-01 BESKRIVNING AV FÅGELFAUNAN FÖRBIFART LINDERÖD OCH SÄTARÖD - VÄ UNDERLAG FÖR ARBETSPLANER PÅ UPPDRAG AV TRAFIKVERKET OCH ATKINS SVERIGE AB 2012-10-01 Naturcentrum AB, 2012 Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund

Läs mer

Uno Björkman & Leif Björkman. Uppdragsgivare: Statkraft Södra Vindkraft AB, Växjö - genom Sweco Energuide AB, Stockholm. Uppdraget är utfört av:

Uno Björkman & Leif Björkman. Uppdragsgivare: Statkraft Södra Vindkraft AB, Växjö - genom Sweco Energuide AB, Stockholm. Uppdraget är utfört av: Naturvärdesbedömning av biotoper samt översiktlig inventering av fåglar inom en projekterad vindkraftspark vid Åby i den centrala delen av Mönsterås kommun Uno Björkman & Leif Björkman Uppdragsgivare:

Läs mer

Skå ne senhö st Torsdag 23-söndag 26 oktober.

Skå ne senhö st Torsdag 23-söndag 26 oktober. Skå ne senhö st 2014 Torsdag 23-söndag 26 oktober. En av resans mållokaler: Falsterbo fyr Torsdag morgon kl 8 glider en stor turistbuss in på Kungsbron med den eminente chauffören Björne vid ratten och

Läs mer

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2010 För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet mellan UOF och länsstyrelsen med syftet att följa upp trender hos häckande fågelarter i Uppsala

Läs mer

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen Ölandsresan 19-22 maj 2016 Text: Håkan Steen Nattlig promenad vid Penåsa. Här hördes nattskärra, morkulla och enkelbeckasin bland annat. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Torsdag 19 maj Nio deltagare och

Läs mer

Rovfågelsträcket i Falsterbo + Hallandslokaler augusti 2016

Rovfågelsträcket i Falsterbo + Hallandslokaler augusti 2016 Rovfågelsträcket i Falsterbo + Hallandslokaler 25-28 augusti 2016 Soluppgång vid Nabben. Foto: Klas Reimers. Resan i sammanfattning Avresa från Liljeholmstorget i två minibussar på torsdagsmorgonen kl

Läs mer

Häckande fåglar i Värmland. Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata

Häckande fåglar i Värmland. Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata Häckande fåglar i Värmland Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata 998- publikationsnummer :9 länsstyrelsen värmland Publ nr :9 ISSN 8-685 Foton: Länsstyrelsen. Omslagsbild

Läs mer

NOLHAGAVIKEN Vintern Våren

NOLHAGAVIKEN Vintern Våren NOLHAGAVIKEN Mjörnstranden med Nolhagaviken är en rik och varierad miljö på många olika plan. Variationen ger ett artrikt och myllrande liv av både växter och djur. Viken har under årens lopp främst gjorts

Läs mer

Sträckfågelräkningar i Falsterbo förr och nu

Sträckfågelräkningar i Falsterbo förr och nu Sträckfågelräkningar i Falsterbo förr och nu Meddelande nr 212 från Falsterbo Fågelstation NILS KJELLÉN Från och med hösten 2001 har Nils Kjellén tagit över ansvaret för sträckräkningarna från Nabben,

Läs mer

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning,

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Årets fågeltornskamp genomfördes under en dag där de flesta deltagarna fick uppleva en fantastiskt solig försommardag. Kylig morgon, har jag förstått, på

Läs mer

Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997

Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 ISSN 1103-8209, meddelande 1999:9 En rapport från miljöövervakningen Text: Anders Ahlström

Läs mer

Stråk 1a (markkabel) Bilaga 1. Uttag från Artdatabanken. Objekttyp Art Beskrivning. Rödlistad växtart stortimjan

Stråk 1a (markkabel) Bilaga 1. Uttag från Artdatabanken. Objekttyp Art Beskrivning. Rödlistad växtart stortimjan Stråk 1a (markkabel) Uttag från Artdatabanken Objekttyp Art Beskrivning stortimjan Rödlistad fågelart gulsparv Rödlistad fågelart trana Rödlistad fågelart kungsfågel Inventerad fågelart törnsångare Föda

Läs mer

Reserapport, Norra Bohuslän

Reserapport, Norra Bohuslän Reserapport, Norra Bohuslän Från torsdagen den 28/10 till söndagen den 1/11 genomförde StOF en exkursion till norra Bohuslän med Hasse Nordin och P-G Laren som reseledare. Förhoppningarna var att vi skulle

Läs mer

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees Version 1.00 Projekt 7303 Upprättad 2011-10-26 Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011 Nina Rees home:henric:arbete:hekonsult:7303:hackfagelinventering_galtryggen_v100.docx / utskriven: 2011-11-03

Läs mer

Svensk ringmärkning 2008

Svensk ringmärkning 2008 Återfyndsplatser under år 2008 av fåglar ringmärkta i Sverige. Ett av de mera anmärkningsvärda återfynden 2008 var en blåhake Luscina svecia som rapporterades från Pakistan. foto: tomas lundquist 20 fågelåret

Läs mer

Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli Oskarshamnsbygdens Fågelklubb

Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli Oskarshamnsbygdens Fågelklubb 1 Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli 2015 Oskarshamnsbygdens Fågelklubb Större Hackspett Dendropcopos major Foto; Jan Brenander 2

Läs mer

Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014

Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014 Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014 Reseledare: Erik Peurell (reserapporttext) och P-G Larén Deltagare: Stina Yström, Karin Oknemark, Leif Lindholm, Staffan Nordin,

Läs mer

FÅGELBLADET. Nr 4 2014 December. Årgång 30 Nummer 124 INNEHÅLL

FÅGELBLADET. Nr 4 2014 December. Årgång 30 Nummer 124 INNEHÅLL FÅGELBLADET Nr 4 2014 December Årgång 30 Nummer 124 Upplaga 140 ex. Lösnummerpris 20 kr www.nefk.nu Bankgiro 448-2956 INNEHÅLL Ledare.......3 Redaktionsruta.......3 Exkursionsrapporter.....4 Rapportinstruktioner...

Läs mer

Resultat Här nedan följer de observationer som gjordes av båtarna vid de olika inventeringsdagarna.

Resultat Här nedan följer de observationer som gjordes av båtarna vid de olika inventeringsdagarna. Bakgrund Inventeringen är beställd av Nässjö kommun och utförd av medlemmar i Nässjö ornitologklubb våren och sommaren 2008. Sjön[81] har inventerats vid flera tillfällen tidigare. Senast det gjordes var

Läs mer

Fågel- inventering. Årstafältet Delstudie Naturmiljö. stockholm.se/arstafaltet. The Capital Of Scandinavia

Fågel- inventering. Årstafältet Delstudie Naturmiljö. stockholm.se/arstafaltet. The Capital Of Scandinavia Årstafältet Delstudie Naturmiljö Fågel- inventering The Capital Of Scandinavia 2012 stockholm.se/arstafaltet Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 4 Bakgrund 4 Metod 4 Resultat 6 Häckande fåglar på Årstafältet

Läs mer

RESERAPPORT STOCKHOLMS ORNITOLOGISKA FÖRENINGS (STOF) EXKURSION TILL SKÅNE 22-25 MAJ, 2014

RESERAPPORT STOCKHOLMS ORNITOLOGISKA FÖRENINGS (STOF) EXKURSION TILL SKÅNE 22-25 MAJ, 2014 RESERAPPORT STOCKHOLMS ORNITOLOGISKA FÖRENINGS (STOF) EXKURSION TILL SKÅNE 22-25 MAJ, 2014 Bivråkshanne i Fyledalen, 23 maj. Foto: Monica Ahlberg. Rapport skriven av Petter Nordvander Inledning Reseledare:

Läs mer

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Foto: Björn Sjögren 2 Sammanfattning På uppdrag av Velamsundstyrelsen, Nacka kommun, har i Velamsunds naturreservat under hösten 2007 och året 2008 (t.o.m.3/12

Läs mer

Reseledare: Erik Peurell Foto: Klas Reimers P-G Larén. Foto: Monica Ahlberg

Reseledare: Erik Peurell Foto: Klas Reimers P-G Larén. Foto: Monica Ahlberg Deltagare: Torbjörn Winqvist, Christer Fritzell, Stina Yström, Klas Reimers, Kerstin Nordenadler, Monica Ahlberg, Annika Morberg, Reseledare Erik, Karin Hendahl, Rolf Andersson, Britta Svensson, Jarl Schuberth,

Läs mer

Fåglar Harfjärden. Bredsättra socken Borgholms kommun Kalmar län miljöland / Seppo Ekelund / Johan Petersson

Fåglar Harfjärden. Bredsättra socken Borgholms kommun Kalmar län miljöland / Seppo Ekelund / Johan Petersson Fåglar Harfjärden Bredsättra socken Borgholms kommun Kalmar län 2013 miljöland / Seppo Ekelund / Johan Petersson Fiskgjuse som fångat en stor gädda i Harfjärden förföljdes av en brun kärrhök. Fiskgjusen

Läs mer

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Nordöstra Bogeviken och Slite samhälle, betraktat från söder. Enligt uppdrag av Ola Wizén Visby 2015-08-17 2 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson.

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. ÖLAND 13-17 maj 2015 13 maj: Den 13 maj började årets BohOF-resa till Öland och det blev en långhelg

Läs mer

Torsdagen den 23 maj. Strandskata.

Torsdagen den 23 maj. Strandskata. Skåne Torsdag 23 söndag 26 maj 2013 Reseledare: Hans-Georg Wallentinus Deltagare: Monica Ahlberg, Gunilla, Lundborg, Monika Svensson och Sonia Wallentinus Fotografer: Monica Ahlberg och Gunilla Lundborg

Läs mer

Hur går det för fåglarna i Dalarna?

Hur går det för fåglarna i Dalarna? Rapport: 2016:06 Hur går det för fåglarna i Dalarna? Omslagsbild: Sångsvanar. Foto: Sebastian Kirppu. Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats: www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.

Läs mer

Fåglar, revirkartering, generell metod. Undersökningstyp: Landskap, Skog, Jordbruksmark, Våtmark, Fjäll. Programområde:

Fåglar, revirkartering, generell metod. Undersökningstyp: Landskap, Skog, Jordbruksmark, Våtmark, Fjäll. Programområde: Fåglar, revirkartering, generell metod Version 1:1, 2012-06-21 1 Programområde: Landskap, Skog, Jordbruksmark, Våtmark, Fjäll Undersökningstyp: Fåglar, revirkartering, generell metod Mål och syfte med

Läs mer

Vanliga fåglar i Oset och Rynningeviken

Vanliga fåglar i Oset och Rynningeviken Det nya fågellivet Välkommen till naturreservaten Oset och ynningeviken, ett restaurerat våtmarkslandskap som återigen lockar häckande och rastande fåglar. 1 värs över Närke och Sverige går sedan urminnes

Läs mer

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Rapport, år och nr: 2003:6 Rapportnamn: Fåglar och fågeldöd i Blekinge skärgård 2003 Utgåva: Första utgåvan Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371

Läs mer

Norra Spanien, april 2004

Norra Spanien, april 2004 Norra Spanien, april 2004 av Lena Johansson slutet av april ordnade StOF en resa till norra Spanien. Vi besökte tre olika naturtyper; det sanka Ebrodeltat, den torra stäppen kring Sastago samt de mer vintriga

Läs mer

RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014

RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014 RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014 Text: Petter Nordvander. Foto: Petter Nordvander och Monica Ahlberg Ottenby fågelstation och fyren Långe Jan. Foto: Petter Nordvander Reseledare:

Läs mer

Fågelobservationer vid sjön Björken åren blir poster i databas

Fågelobservationer vid sjön Björken åren blir poster i databas Fågelobservationer vid sjön Björken åren 1996-2005 blir poster i databas Foto: Årta, Hans Ring Sofia Johansson Vilt- och naturvårdslinjen 05/07 Klarälvdalens Folkhögskola Rapport nr: 367 Innehåll Förord

Läs mer

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Dag 2 Vi åkte E75 norrut till Hamningberg och det första som slog var mängderna med kustlabb och havsörn längs vägen. Strandskatan en karaktärsfågel på Varanger. Observatörer:

Läs mer

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun 2016-06-20 REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun KUND Karlstads kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Sverige Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Vitryssland 10/10-15/10 2008

Vitryssland 10/10-15/10 2008 Vitryssland 10/10-15/10 2008 Inledning Under våren fick Eva och jag en förfrågan från Studieförbundet Vuxenskolan av Eva Melldahl om att deltaga i ett slöjdprojekt med en etnografisk förening i Vitryssland.

Läs mer

Fåglar i Strömsholms naturreservat

Fåglar i Strömsholms naturreservat Foto: Thomas Norrman Fåglar i Strömsholms naturreservat Stefan Johansson Kolbäck 14 december, 2007 Strömsholms naturreservat Billingen, Borgåsund, Ekholmen/Lindholmen/Häggholmen, Jordmarken/Stavsholmen,

Läs mer

Sierra De Guara 5-11 april 2016

Sierra De Guara 5-11 april 2016 Sierra De Guara 5-11 april 2016 Murkrypare i Riglos Vårens första Birdwaveresa gick till de nedre Pyrenéerna, Sierra De Guara i Spanien. Vi hade en del målarter och vi lyckades pricka in samtliga. Vilka

Läs mer

Barnens guide till Getteröns naturreservat

Barnens guide till Getteröns naturreservat Barnens guide till Getteröns naturreservat Rödspov Tofsvipa Välkommen till Getterön! Naturum Getterön ligger vid ett av norra Europas fågelrikaste områden. Här kan du bekanta dig med fåglarnas spännande

Läs mer

Fåglar: förenklad revirkartering. Version 1:1, Fjäll, Landskap

Fåglar: förenklad revirkartering. Version 1:1, Fjäll, Landskap Fåglar: förenklad revirkartering för fjäll 1 Programområde: Fjäll, Landskap : Fåglar: förenklad revirkartering för fjäll Mål och syfte med undersökningstypen Att bestämma antalet bofasta eller häckande

Läs mer