SPÅNGABLADET. Vad vill politikerna göra för Spånga?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPÅNGABLADET. Vad vill politikerna göra för Spånga?"

Transkript

1 SPÅNGABLADET SEPTEMBER 2014 med Vad vill politikerna göra för Spånga? Helt matt av alla storslagna löften som partierna ger inför valet siktar vi istället in oss på detaljplanet små, små åtgärder som gör skillnad i vardagen. Det här var bara ett axplock ur löfteslådan men ger kanske en fingervisning för rådvilla som vill ha konkreta åtgärder att ta ställning till. Socialdemokraterna Vill bygga fler hyreslägenheter i Spånga. Moderaterna Vill ha ett mindre systembolag i Spånga och fler utegym. Vänstern Vill renovera miljonprogrammet, förskolor och äldreboenden i Spånga-Tensta. Miljöpartiet Vill bygga ett utomhusbad mellan Tensta och Rinkeby. Folkpartiet Vill bygga en andra uppgång till pendeltåget och en bättre bussterminal. KD Vill minska förskolegrupperna till max 12 barn för de små och 15 för de äldre. Bromma Flygplats i fokus Läs sid 2 Vad händer på Sörgårdsvägen? Läs sid 3 Fullsatta läktare Läs sid 18 VI HAR DET ANDRA MÄKLARE SAKNAR. NÖJDAST KUNDER SEX ÅR I RAD. FÖR ENKELHETENS SKULL VÄLLINGBY/HÄSSELBY / SOLURSGÅNGEN 16, VÄLLINGBY / SPÅNGA / SPÅNGA TORG 4 A, SPÅNGA / /

2 Spånga Bladet Ohelig allians styr Brommaflyg Swedavia och Malmö Aviation vill göra Bromma till en storflygplats och ett nav för inrikestrafiken. Nyligen uppgraderades Bromma Stockholm Airport till en så kallad 3C-flygplats vilket innebär att man nu kan sätta in tyngre flygplan. Transportstyrelsen godkände i våras Swedavias ansökan om uppgradering och det är här man kan ana ugglor i mossen. Transportstyrelsens handläggare arbetade nämligen tidigare på Swedavia och anställdes av en chef som strax därefter lämnade Transportstyrelsen för just Swedavia! Ärendet ligger nu hos Kammarrätten efter pilotföreningens anklagelse om jäv. Hur blev det så här? Under 1980-talet var Bromma en angelägenhet för i huvudsak affärs- och skolflyg. När flygmarknaden avreglerades 1992 kom Malmö Aviation in i bilden. Det hade efter en konkurs med åtföljande rekonstruktion köpts upp av det norska flygbolaget Braathens och skulle komma att spela en stor roll på Bromma skrev Stockholms stad ett avtal med Luftfartsverket om att flygplatsen skulle finnas kvar fram till Idén var att Bromma skulle leva vidare som en liten cityflygplats med fokus på affärsflyget. Redan 2010 delades dock Luftfartsverket upp i flera delar och det nybildade statliga företaget Swedavia tog över Bromma flygplats. Nu började det hända saker. Swedavia tillsammans med Malmö Aviation planerade för stora förändringar. Under åren efter avtalet ökade flygtrafiken på Bromma markant och hade snart fördubblats till över 2 miljoner passagerare per år. Detta var egentligen mot reglerna i avtalet från 2008, men det kringgicks på ett fiffigt sätt. Eftersom det var antalet flygrörelser, dvs starter och landningar som räknades, inte fordonens storlek, köpte man nu in större flygplan. Skolflyg, ambulansflyg och andra mindre verksamheter varslades om uppsägning för att man ville åt deras flygrörelser och få utrymme till de större flygplanen. Malmö Aviation dolde inte sina avsikter med att vilja göra Bromma till ett nav för inrikesflyget. Reste man mellan två medelstora städer i Sverige skulle bytet ske på Bromma, inte Arlanda där konkurrenten SAS fanns. Men tanken med Bromma var ju enligt avtalet 2008 att ge näringslivet i Stockholm goda kommunikationer, inte att skapa ett nav. Trafikverket blev oroligt inför denna utveckling. Eftersom myndigheten vill ha Bromma kvar varnade man för att opinionen för nedläggning skulle växa snabbt när bullret från flygplatsen ökade. Om Swedavia vinner processen i Kammarrätten är det grönt ljus för en omfattande utbyggnad. De planerar då för en ökning av antalet passagerare till över tre miljoner och tänker lägga ner mer än två miljarder på flygplatsen. Braathens har redan beställt tio nya jetflygplan. Men varför pressar Swedavia på med dessa högtflygande planer när det är valår? Inte bara miljörörelsen och de kringboende utan även näringslivet börjar dra öronen åt sig. Bostadsbristen spelar också in. Ett obebyggt område av Brommas storlek så nära stadskärnan skulle kunna råda bot på Stockholms stads problem med tillväxten. Starkaste förespråkarna för att behålla och bygga ut flygplatsen är moderaterna. På andra sidan står miljöpartiet, som vill lägga ner den inom tre år och bygga bostäder. Centerpartiet och socialdemokraterna har vacklat i frågan. Från att ha varit motståndare är deras inställning nu att flygplatsen bör läggas ned på sikt kan bli ett ödesår för Bromma. Antingen får den snart 80-åriga flygplatsen en ny dräkt eller också blir den en ny stadsdel. Källa: Nyhetsmagasinet Fokus sommaren 2014 Konsum Basgränd ersätts av Hemköp När Coop i våras utan förvarning stängde sin butik vid Basgränd blev många Kälvestabor tagna på sängen. Strax därpå öppnade en ny Konsumaffär i det som tidigare varit Björnbodahallen. Nu i september flyttar Hemköp in de tomma lokalerna vid Basgränd. Låt oss hoppas de blir kvar där så kringboende återigen kan få nära till sin matvarubutik. Ditt lokalaa tryckeri i Spånga PRINT CENTER Reklamtryck Broschyrer, produktblad, foldrar, häften, föreningstidskrifter, vykort, kollegieblock, eb oc årsredovisningar, vs ga,ub utbildningsmaterial, ae a böcker, m.m.. Affärstryck visitkort, brevpapper, kuvert, manualer, följesedlar, fakturaset Storformat affischer, bandroller, vepor, rollups, trottoarpratare, tare, canvas APEC TRYCK AB OFFSET & DIGITAL PRINT CENTER Mjölnarstigen 1 i Spånga apectryck.se Rättelse SPÅNGA BLADET 6 september 2014 I majnumrets artikel om Calle Beckvid och hans väggmålning i ICA:s entré fick man intrycket att han målat direkt på väggen. Så är inte fallet. Istället har en målning i mindre format förstorats digitalt och förts över till en tapet som sedan satts upp i entrén. Arbetet har utförts av Jan Mellquist på Tapetrummet. SpångaBladet utges av Spånga Företagareförening Produktion JCK Reklam Sundbyv Spånga Ansvarig utgivare: Lars Wiberg Annonser Nicklas Rosenvinge Tel Redaktion Distribueras i: Solhem, Sundby, Flysta, Nälsta, Kälvesta, Vinsta, Råcksta, Bromma Kyrka, Eneby, Bällsta,Beckomberga, Skälby, Hjulsta, Tensta samt Sörgården. Upplaga lägst ex. Nästa Spångablad kommer i 17 oktober Sid 2

3 15 miljoner för trafiksäkerhetsåtgärder på Sörgårdsvägen Spånga Bladet Sörgårdsvägen i hetluften Som många Spångabor säkert noterat har Sörgårdsvägen under sommaren varit utsatt för genomgripande vägarbeten. Här lämnar vi därför plats åt en frustrerad Solhemsbo som vill ge sina synpunkter på förändringarna. Jag skriver därför att innevånarna i Solhemsområdet har problem med utfarterna mot Sörgårdsvägen. Det är förmodligen Gatukontoret som via entreprenörer sett till att placera ut hinder i form av upphöjda cykel- och gångbanor och som förstärkts på sidorna med vass granitsten rakt över körbanan alldeles innan korsningarna och som försvårar både in- och utfarter på Sörgårdsvägen. om vi försöker styra upp bilen och köra mer parallellt över hindren. Om man lyckats undvika skrapet och samtidigt hålla koll på cykel- och gångtrafikanter och all annan korsande trafik, så hamnar man till slut på tvären en bra bit ut i korsningen. Efter den tidsödande manövern blir man varse ifall man hindrat tävlingscyklister som under tiden har hunnit dyka upp från alla håll på den upphöjda cykelbanan. Deras påkallande om uppmärksamhet ringer bokstavligen i öronen samtidigt om man ber till högre makter om att fartdårarna på Sörgårdsvägen ska förbarma sig och sänka farten för att underlätta i den farligt uppkomna trafiksituationen. Hindren måste ha lagts ut utan att man först testat om det fungerar. Jag tror att den gamla hederliga typen av färister (väghinder för boskap) skulle ha kunnat fylla samma funktion och blivit mycket billigare. Allvarligt talat så törs jag inte tänka på hur det ska bli i vinter med plogvallar och isbildning vilket ytterligare kommer att försvåra framkomligheten. Jag har inget emot att man syftar till att hålla ner hastigheterna men det här? Boende längs delar av Sörgårdsvägen har upplevt problem med markvibrationer. Därför väntas Trafik- och renhållningsnämnden den 19 november fatta beslut om trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder om 15 miljoner kronor. Bland annat kommer man att upprätta mittrefuger för att smalna av vägen, bredare mittrefuger vid övergångsställen samt upphöjningar av busskuddar och justering av korsningar. - Det är glädjande att vi nu kan fatta beslut om viktiga åtgärder för att säkerställa en god miljö för de Spångabor som påverkats av vibrationer och samtidigt öka säkerheten för oskyddade fotgängare och cyklister, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad. Utöver dessa insatser kommer framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter att öka genom förstärkta gång- och cykelbanor. Åtgärderna har tagits fram i samråd med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting och i enlighet med stadens trafiksäkerhetsprogram och Cykelplan. - Dessa åtgärder innebär stora förbättringar för dem som bor och verkar i Spånga, vilket är välbehövligt och efterlängtat. Särskilt glädjande är att vi vid Solhemsskolan smalnar av vägen och utökar gångbanan, vilket innebär en ökad trygghet för barnen, säger Ole Jörgen Persson (M), gruppledare i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd. Åtgärder man planeras att genomföra under 2014: 1. Sörgårdsvägen/Uppgårdsvägen (mittrefug för att smalna av vägen och genomgående gång- och cykelbanor). 2. Sörgårdsvägen/Älvkvarnsvägen (mittrefug som skapar stopphållplatser för busstrafiken och genomgående gång- och cykelbanor). 3. Sörgårdsvägen/Utgårdsvägen (genomgående gång- och cykelbanor). 4. Sörgårdsvägen/Mellangårdsvägen (genomgående gång- och cykelbanor och bredare refuger vid övergångsställe). 5. Sörgårdsvägen/Kälvestavägen (genomgående gång- och cykelbanor, bredare refuger vid övergångsställe och justering av korsningen för att skapa bredare gång- och cykelbanor samt busskuddar). 6. Sörgårdsvägen/Vinstavägen (genomgående gång- och cykelbanor och justering av korsningen för att skapa bredare gång- och cykelytor). 7. Sörgårdsvägen/Magistervägen (genomgående gång- och cykelbanor och busskuddar). 8. Sörgårdsvägen/Solhemsvägen/Adolf Rudbecks väg (genomgående gång- och cykelbanor, justering av korsning och mittrefug för att smalna av vägen). 9. Sörgårdsvägen/Värstagårdsvägen (justering av korsning för att skapa bredare gång- och cykelbanor och bättre framkomlighet för busstrafiken). 10. Sörgårdsvägen/Spånga Torgväg (ny gångbana på södra sidan om Sörgårdsvägen fram till Stjärnfallsvägen). Kostnad för projektet 15 miljoner kronor. Statlig medfinansiering från Trafikverket har sökts för projektet enligt beslut i trafik- och renhållningsnämnden Kontaktpersoner: Tobias Nässén Presskontakt Markus Jonsson Pressekr Sylvia Rezania Pressekr Någon allmän information om syftet eller vad som orsakat åtgärderna har inte kommit till någons kännedom, i alla fall inte min. Bara i slutskattsedeln så småningom i form av förmodad höjd kommunalskatt. Som alltid, när myndigheterna vidtar åtgärder utan att informera, är det många som har synpunkter. De som kör s.k. stadsjeepar tycker säkert att detta är ett pittoreskt inslag i gatubilden där man får tillfälle att testa bilens motorstyrka, fyrhjulsdrift och fjädring. Vi andra som kör vanliga bilar får försöka ta oss över bäst vi kan. Det skrapar i överallt i underredet, även Dessutom är skadorna, som uppkommit på bilarnas underreden, svåra att inspektera. På Bilbesiktningen är det förhoppningsvis någon som upplyser om rosten innan det gått för långt. Anmärkningen kan dock samtidigt innebära ett kostsamt besök på verkstaden. Visserligen gäller helförsäkringen men med bonusavdrag. Återstår egentligen bara att ta en dust med stadens jurister och hoppas på att man kan få tillbaka något av kostnaden för reparationen. G.B. The CALEDONIAN pub & restaurang Inn Välkommen till vår mysiga uteservering! Öppen alla dagar till kl. 22 Vi har öppet: Mån-Tors Fre-Lör Sön Spånga Kyrkväg 413, Spånga Tel: Sid 3

4 Många har sett och läst Norra Sidan som delas ut i Spånga och finns på biblioteket och andra publika platser. Den kom till för att ge invånarna en egen röst som motvikt till mediernas bevakning som mest fokuserar på yttre händelser. Tidningen startades 2011 av Rouzbeh Djalaie och kommer ut en gång i månaden. Den är knuten till Direktpress som också ger ut lokaltidningarna Östermalmsnytt, Vi i Vasastan, Vårt Kungsholmen och Södra Sidan, som är syster till Norra Sidan. Det var med Södra Sidan det började för åtta år sedan. Då bodde Rouzbeh i Skärholmen och arbetade som datakonsult. Tillsammans med en god vän som är journalist lånade de upp pengar och startade tidningen. Innan dess hade Rouzbeh gjort massor av intervjuer med människor i närheten om vilken slags tidning de skulle vilja läsa. Han lyckades också sluta annonsavtal med kommunen och företagarna i Skärholmen innan tidningen kunde börja ges ut. När han sedan startade Norra Sidan erbjöds tidningen ingå i Direktpress utgivning, så några lån behövdes inte denna gång. Upplagan är och tidningen delas ut till hushåll och företag i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Redaktionen är belägen i Kista och förutom Rouzbeh, som är både chefredaktör och ansvarig utgivare, består redaktionen av en annonsförsäljare och två journalister. Därutöver tillkommer medarbetare som anställs på kortare tid, kanske bara för ett reportage. Idén är ju att göra tidningen tillsammans med läsarna. Målet som hägrar är att göra en tidning som kommer ut varje vecka, men Rouzbeh säger att det för närvarande inte går, men kanske om ett år eller två. Södra Sidan, där Rouzbeh fortfarande är med i styrelsen, kommer nu varje vecka. För att få kontinuitet är det viktigt att föra ett löpande samtal med läsarna, säger Rouzbeh. Alla som vill bidra med inlägg eller synpunkter kan höra av sig till Rouzbeh på eller Spånga Bladet Lokaltidning vill råda bot på medieskuggan i förorterna En skön stund hos George Plötsligt har knivrakning kommit på modet igen och flera herrsalonger har tagit upp den gamla fina traditionen. En av dem är Georges Klipp vid Spånga torg. Att bli rakad med kniv är en avslappnande ritual i en stressig värld. Utöver njutningsmomentet finns det flera bra anledningar att pröva processen. Det bästa och bekvämaste är att besöka en salong som bemästrar konsten. För det är en konst. Rakning med rakkniv är det mest traditionella och äldsta sättet att raka sig på. Vill man överdriva litet kan man säga att tekniken uppfanns redan på stenåldern, men då var det förstås vassa stenar som användes. Man har även försökt med vässade snäckskal, vilket inte fungerade så bra. Det var dock i Egypten man började med knivblad i metall, och där får vi sätta stopp eftersom det inte är knivens utan rakningens historia det handlar om här. Behandlingen inleds med en varm handduk som mjukar upp huden. Barberaren vispar sedan upp raklöddret med en borste gjord av äkta grävlingshår. När huden är mjuk följer en rakning med precision där barberaren ser till att skapa en riktigt ren och slät yta. Den sköna känslan av en traditionell rakning dröjer kvar länge och är svår att motstå. Nyår, bröllop, fester och liknande är perfekta tillfällen att besöka barberaren om man inte rentav har planer på att göra det till en vardagsrutin. PÅ MÅNDAGAR! Serverar vi våra smaskiga hemlagade vårrullar med kyckling & Mozzarella! Serveras med Plommon- eller Sweet Chilisås Välkommen! Baan Thai Spånga centrum Tel: Vardagar: Helgdagar: Sid 4

5 Hur många rum får man in i en radhusträdgård? Linda Marend i Nälsta har skrivit en bok med namnet Trädgård med tolv rum och kök, och det är precis vad hon åstadkommit på sin egen tomt. På den begränsade ytan ryms en bit av all världens trädgårdar. Trädgårdar handlar mycket om drömmar, enligt Linda. Ibland är trädgården bäst på vintern. Då kan man planera och få idéer, skriva listor på växter man vill testa. Då existerar varken bladlöss, torka eller sniglar som sätter stopp för planerna. 1. Japanska rummet kommer först, med lärkträd, japansk lönn, rönnsumak, bambu och flera sorters prydnadsgräs. En låg, varm stenbänk att vila på. 2. Perenna gången är en experimentplats för olika perenner. Stormhatt, stjärnflocka, krans- och strandveronika samsas där. 3. Magnolialunden har många olika magnolior, hosta, fryle, krypgran samt tovsippa. 4. Solhörnan i trädgårdens bortersta hörn har ett runt matbord omgivet av luktärter, klätterhortensia och daggkåpa. 5. Dammen kommer därefter, inbäddad i växtlighet, nästan osynlig med näckrosor, ormbunkar, brunnäva och olvon. 6. Köket ligger centralt och är utrustat med grill, stora krukor och en djup växtbädd för odling av grönsaker som sockerärter, mangold, ruccola och rabarber. 7. Örtagården finns lägligt bredvid med basilika, salvia, timjan, mynta och citronmeliss. Här håller bin och fjärilar gärna till. 8. Rosengården inrymmer busk- och klängrosor, jättevallmo och olika slags klematis. Vidare Balkantrav, akleja och flera slags nävor. 9. Berget är ett naturligt litet berg, täckt med bergenia och omgivet av rhododendron. Ett övervuxet fågelbad hör också hit. 10. Fjärilsparken (tidigare Ängen) är bevuxen med solhatt, nävor och hampflockel. 11. Lilla entrén. Innanför grinden finns ett japanskt körsbärsträd, höstanemoner, hortensia, dvärgpil och blodfläder. Krattor och spadar hänger på en vägg. 12. Loungen är en av radhusets uteplatser med tak av segelduk, soffor med kuddar, låga pallar och kulörta glaslyktor. Ett mysrum med beduinkänsla. 13. Pation ligger på husets framsida och är till för avkoppling och samvaro. Här finns hängmattor, sittplatser och spaljé med blåregn. Redan som tonåring började Linda intressera sig för växter och matlagning. Nu har hon planer på att ge ut en vegetarisk kokbok för ungdomar, med moderna och snabblagade recept som inte kräver så mycket förberedelser. Trädgård med tolv rum och kök kom ut i mars och sedan dess har Linda varit runt på olika trädgårdsmässor och berättat om boken och om sin trädgård. Hon har fått fina recensioner, bl a i Svenska Dagbladet och Femina. De fantastiska bilderna i boken är tagna av Doris Beling som är vän till Linda. Spånga Bladet Linda är utbildad arkitekt (dock inte trädgårdsarkitekt) och har arbetat som sådan i 15 år. Hon har i huvudsak ritat stadsplaner och bostadshus. Utöver det har hon varit egen företagare och verksam som projektledare, organisationskonsult och författare. I höst tillträder hon en tjänst som stadsbyggnadschef hos Haninge kommun. Men hon tänker för den skull inte överge trädgården som är hennes skötebarn och stora intresse. Hon älskar att gräva i jorden och få smutsiga fingrar, som hon uttrycker det. Lindas bok Trädgård med tolv rum och kök kan köpas på nätet, i Klackenbergs bokhandel i Vällingby och direkt från Linda. Hennes pris är 220 kr och inkluderar fri hemleverans inom Spånga och Vällingby. Hon kan nås på telefon: eller per e-post: Fotot av Japanska rummet är taget av Doris Beling. Sid 5

6

7 Familjedaghemmen verkar snart vara en utrotningshotad art. I den nya skollagen rubriceras de som övrig pedagogisk omsorg och är svåra att hitta på Stockholms stads hemsidor. På Östergårdsvägen 6A i Solhem driver Madeleine Bodlander ett familjedaghem för mindre grupper av barn i blandade åldrar. Bakom familjens hus finns en inbjudande trädgård med bekväma trädgårdsmöbler, gungor och diverse lekredskap samt barnens egen odling av grönsaker och blommor. Hemma hos Madeleine deltar barnen i vardagslivet och bakar, går och handlar och dukar till den gemensamma måltiden. All maten lagas dock inte här utan tre gånger i veckan kommer en ekologisk cateringfirma med lunchen. Barnen är ofta ute och upptäcker närområdet, går till lekparker och tillbringar mycket tid i skogen. De gör utflykter till museer och andra intressanta platser. En gång i veckan är det bad i bassäng och flera av barnen har lärt sig simma. På Östergården kommer bokbussen tre gånger per termin och barnen kan låna och även beställa böcker de vill ha. De besöker också Spånga bibliotek där alla barn har egna lånekort. Madeleine berättar att hon är ekonom i botten men började som dagmamma när hon fick egna barn. Det trivdes hon så bra med att hon fortsatte även sedan de egna barnen vuxit upp. Just nu har hon fyra barn mellan ett och fem år men kan ta emot några till. Tre gånger har familjedaghemmet Östergården blivit nominerat till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse! En annan dag träffas vi i den lilla skogen som ligger i närheten. Nu är bara två barn med, 1 ½ och 3 år gamla. De börjar med att klättra i träd treåringen tar sig raskt upp i en tät gran medan den yngsta hänger i nedersta grenen dit hon precis når upp. På marken kryper myror, och när Madeleine lyfter på en sten blottas ett myrbo med Spånga Bladet Trygga barn som utvecklas i kontakt med naturen många ägg. En febril aktivitet uppstår när myrorna snabbt bär undan alla äggen och gömmer dem djupare ner i marken. Barnen sitter på huk bredvid och följer händelserna med intensivt intresse. Sen läggs stenen tillbaka och myrorna lämnas i fred. Madeleine berättar att de ofta lånar böcker om smådjur och vad man kan finna i skogen. Barnen har små burkar i ett snöre om halsen där de stoppar ner insekter som de vill titta närmare på. När det är dags att gå hem släpper de ut sin fångst. De tittar efter ekorrar och rådjur som de ofta träffar på i skogen. Treåringen klättrar vant upp till toppen av en stor sten och spanar ut över omgivningen. Det märks att barnen trivs med att vara i skogen, de känner sig hemma överallt där vi går. Här sover rådjuren, säger Madeleine, vi har hittat deras legor. Vad är då skillnaden mellan ett familjedaghem och en kommunal förskola? Största skillnaden är att familjedaghemmen har mindre barngrupper och blandade åldrar. Föräldrarna är också mer involverade och deltar i gemensamma aktiviteter. Man lär känna hela familjen, inte bara barnet, säger Madeleine. Vi ordnar också träffar med barn från andra familjedaghem. I blandade grupper blir genus något naturligt. Alla leker med alla, det finns ingen uppdelning efter kön eller ålder. I den nya skollagen finns ett förslag som i praktiken innebär ett osynliggörande av familjedaghemmen. Kommunerna kommer bara att ha skyldighet att erbjuda kommunal förskola. Redan nu är det svårt att hitta ett speciellt familjedaghem på Stockholms stads hemsidor. Man får söka under fliken pedagogisk omsorg och filtrera med område (t ex Spånga-Tensta) för att få fram familjedaghem i ens närhet. Anmälan till Östergårdens familjedaghem görs på hemsidan eller Fler jobb lyfter Spånga Med Nya Moderaterna tar du ställning för ett Spånga som fortsätter utvecklas, fortsätter vara grönt och levande, och som fortsätter att prioritera jobben. Spånga blir bättre av samarbete. Mot oss står tre oförberedda och splittrade vänsterpartier. Ett maktskifte riskerar innebära slarv med ekonomin, slut med RUT och Förbifarten samt mindre resurser till välfärden. Fler jobb lyfter Spånga. Ordning i ekonomin och jobben först lyfter Spånga och stärker välfärden Dennis Wedin till kommunfullmäktige Inger Akalla till landstingsfullmäktige Tillsammans för ett tryggt och växande Spånga Ole- Jörgen Persson till kommunfullmäktige Olof Kollinius till landstingsfullmäktige Sid 7

8 Höstens första vernissage hos Spånga konstförening 10 oktober kl i Församlingshuset. Mat & vin serveras. Utställare är Karin Wiberg som är uppvuxen i Lund och under sommaren har en specialutställning i kryptan till Lunds domkyrka. Utställningen heter Ögonblick moments och består av femton skulpturer i lera, mest byster av människoliknande varelser, androgyna och sagolika i brytningspunkten mellan barn och vuxna. Karin arbetar som project manager hos Svensk Form. Hon är utbildad vid Idun Lovéns konstskola, Lunds konst- och designskola samt på Lunds universitet. Välkomna! Aktivitetsdag i Spånga Centrum Den 13 september kl anordnar Spånga IS Fotboll tillsammans med Företagareföreningen och i samarbete med andra sporter en lek- och idrottsdag på Spånga torg. Förutom fotboll, handboll och basket kan man pröva på pingis, innebandy, speed-shooting och minitennis. För de mindre barnen finns en hoppborg. Alla åldrar välkomna! Spånga Bladet Välkomna till en ny höstsäsong! Sussis pysselhörna Nu börjar vi med nya frisk tag och sätter igång att pyssla. Det är härligt att sitta och hitta på saker när det blir mörkare och mörkare. Man sitter inne och kurar och så tar man fram sitt pyssel och njuter av att det kommer nya årstider som var och en har sin charm. Den här gången tänker jag beskriva hur man kan göra armband av blixtlås, vilket ger ett snyggt resultat. Material: 1. Blixtlås av metall cirka 18 cm långt. De finns i flera färger och kan köpas i en sybehörsaffär eller på nätet. 2. Pärlor, paljetter, olika figurer såsom fiskar, fötter, dödskallar, stjärnor och det man själv tycker om. Hobbyaffärer har massor att välja på. 3. Synål och sytråd. 4. Textil-lim. 5. Snöre, som även det finns i hobbyaffärer. 6. Knappar i de färger och storlekar man gillar. Bild 1: Dela på blixtlåset och klipp av det alldeles vid blixlåshållaren så du får 2 delar. Välj den del som du ska dekorera och se till att ha metallsträngen åt vänster. Bild 2: Sy fast knappen i ena änden. Eventuellt får man sy ihop ändarna så de inte repar upp sig. Bild 3: Klipp en bit av snöret så att det blir en ögla som passar till knappen. Vänd på blixtlåshalvan och limma fast snöret i motsatt ända till knappen. Ta limmet och stryk ut det på baksidan av den del du har dekorerat. Bild 4: Ta den andra delen och lägg den ovanpå. Se till att metallsträngen kommer mittemot det du redan har gjort i ordning. Låt torka. Vips så har du ett armband! Sussi Inga-Majs trädgårdstips Så var det dags igen för några rader om sommarens växter. Vi har fått både sol och värme i övermått, vad kan man mer önska? Allt har växt så det knakar grönsaker, rosor och samtliga blommor både i landen och i krukor. Mycket vattnande har det varit periodvis. I augusti har det dock kommit en hel del regn vilket är bra om man har stora kärl att ta till vara nederbörden i. Det har blivit ett riktigt bär-år. Mycket bär på alla buskar, så raska på och tag hand om dem och gör saft och annat som är gott till vintern. Även om det inte finns barn i huset så kan man få besök! När vinbären plockats av är det bra att gallra buskarna för att få en bättre skörd nästa år. Gödsla gärna, men inte med hönsgödsel. Jordgubbsplantorna vill också ha, om de inte redan fått. De otäcka spanska sniglarna har inte tagit sig till oss i år. Det fick jag höra på radio, och det stämmer nog. Jag har i alla fall inte sett några härligt! Inga-Maj Henning Svårt att hinna med? -vi hjälper gärna till med städningen hemma mot RUT-avdrag = halva priset! Vi är anslutna till Almega och all vår personal har avtalsenliga löner och villkor! Västerorts E Städservice AB tabl www. vasterortsstadservice.se Tel: Sid 8 Soptåget utställning i höst Sopstationen och järnvägen Stockholm-Lövsta öppnades 1889, för 125 år sedan. Det blev upptakten till Hässelby som samhälle. Vernissage 7 sep med invigning av skorstenen till lok 1331 HÄSSELBY MUSEUM, Riddersviksvägen 116, Hässelby Öppet söndagar Utställningen pågår 7 sep 30 nov Obs! Bilden tagen av Conny Sernfalk Trygghet för ensamboende Föreningen Spånga Trygghetsringning i samverkan med PRO, SPF och Röda Korset erbjuder Dig som fyllt 65 år och är ensamboende en trygghet i vardagen. Du ringer varje dag före kl och säger Ditt namn och telefonnummer. Två personer ur samverkansgruppen läser av varje dag, vardag som helgdag, att alla har ringt. Har Du inte ringt till telefonsvararen kontaktar vi den som Du, vid ansökan, har anmält som närstående eller vän. Vi ansvarar för att Du ska känna Dig trygg. Alla insatser sker genom ideell verksamhet. Vill du veta mer om Trygghetsringningen, kontakta: Barbro Nyberg eller Kerstin Åslund Tel Tel Samordnare Ordförande

9 Under sommaren har kunder till Pappershuset mötts av en lapp på den stängda dörren med hänvisning till videobutiken på Spånga Torgväg. Och så är det Spånga Video har införlivat Pappershuset med alla dess varor och tjänster. Inne i butiken träffar vi på två glada och hjälpsamma flickor som glatt tar emot kunderna. De är Maria Karman (butikschef) och Linnea Malmstedt och har tidigare arbetat tillsammans i en videobutik vid Odenplan. Båda har lång erfarenhet av branschen. Maria har dessutom arbetat tio år på Solvalla, vilket kommer väl till pass eftersom ATG och Svenska Spel har stort utrymme i lokalen. I butiken finns också ägaren Niclas Bergsten som rycker in bakom disken då och då, i synnerhet i spelavdelningen. Videomarknaden har visserligen minskat på senare tid, men Maria säger att Spånga är ett undantag här finns många trogna kunder, i synnerhet barnfamiljer som utgör en stor del av kundkretsen. Butiken lägger ned mycket arbete på att ha ett brett sortiment av hyrfilmer som hela tiden hålls fräscha med hjälp av en slipmaskin. Maria ömmar särskilt för gamla filmer och har stor kunskap om dem. Efter en stunds botaniserande hittar vi klassiker som Afrikas drottning med Humphrey Bogart och Katharine Hepburn, den japanska Sinnenas rike, Elefantmannen av David Lynch, Purple Rain med Prince, Ett rum med utsikt, samt en av James Deans sista filmer, Jätten. Och vad hände med Pappershuset? Ägarna sålde verksamheten och återvände till Skarpnäck där de redan tidigare har en spelbutik. Många minns väl också att det på sin tid fanns en fullsorterad bokhandel i den lokalen. I skrivande stund är det oklart vad som kommer där härnäst. Spånga Video har nu ett bassortiment av Spånga Bladet Spånga Video tar över Pappershuset kontorsvaror: kopieringspapper, pärmar, kuvert, block och pennor m.m. Man kan även få gjorda färgkopior upp till A3-format. Det säljs även tidningar och tidskrifter, tobaksvaror och frimärken. Många kunder kommer också in med klockor, bankdosor och liknande när det är dags för batteribyte. Godis av alla slag liksom glass är andra storsäljare till kunder i alla åldrar. Spelavdelningen, som inretts enligt ATG:s och Svenska Spels koncept, är en viktig del av utbudet. En spännande spelform butiken erbjuder är andelsspel i olika former. Man kan satsa ett valfritt belopp under så lång tid som man önskar och får då sin del i vinsterna i förhållande till insatsen. En av grupperna består t ex bara av tjejer som spelar tillsammans! Annars är alla grupper öppna för alla. Chansen att vinna blir ju så enormt mycket större när man är många som satsar tillsammans. Den som inte är travexpert men ändå vill pröva på kan ju spela en Harry Boy på ren chans. Niclas berättar att en kund gjorde detta i slutet av juli och kammade hem inte mindre än sköna kronor. Ytterligare flera fina vinster har noterats. Kaffe serveras till spelare och andra kunder. Många äldre Spångabor kommer in och köper kvällstidningen och tar en fika samtidigt som de fyller i sina spelkuponger. En bra butik har nu blivit ännu bättre med ett ökat sortiment. Spångabladet önskar Niclas och hans medarbetare lycka till framöver. / Per Strömstedt TAPETER - den personliga tapetbutiken Stormbyvägen 3,Spånga Upptäck fler tapet mönster på mrperswall.se Spånga Blå band Blå vägen Valvaka på Café Blå Vägen! Värsta Allé 7, söndagen den 14/9 kl 19:30. Allt talar för en spännande avslutning på valrörelsen! Vi träffas, äter gott och ser valvakan på tv. Vi respekterar varandras åsikter och förenas kring vår demokrati. Mat & Prat - träffar på Skäftingebacken 16 i Tensta. 17/9, 1/10 och 15/10 kl Bordet står dukat! Matgemskap och det goda samtalet. Självkostnadspris. För anmälan och info kontakta föreningskonsulenten Annamaria. Seminariekväll om Cannabis Västerortskyrkan Vällingby, onsdagen 24/9 kl 18:00 Legalisering av Cannabis? Riskerna är ofantliga! Håkan Leifman vd CAN, panelsamtal med politiker. Arr : Spånga Blåband, Blå vägen, Västerorts Blåbandsförening, Länsnykterhetsförbundet, NBV mfl. Må Bra-kväll 9 oktober kl 18:30. Café Blå vägen, Värsta Allé 7. Föreläser och leder samtal gör Pirjo Heliste. Pris 75 kr inkl. fika från kl 18:00. Tag kontakt för mer info. Alla är varmt välkomna på våra föreningskvällar! Blå Vägen och Spånga Blåband Skogängsvägen 59, Spånga Tel Öppet mån-fre lunch Krogen tre kockar i höst! Lunch mån-fre 10:40-14:00 Dagens 80:- Dagens TakeAway 70:- Sallader 80:- À la carte fr. 90:- Ska du ha fest? Fråga oss först! hos oss på Krogen tre kockar! kar! Ladda ner vår app! och android market! Sök på tre kockar... Krogen Tre Kockar, Stormbyvägen 2-4, Spånga Telefon: E-post: Sid 9

10 Den tropiska värmeböljan är nu över. Djur och människor led av den men växterna trivdes desto bättre. Om de fick vatten förstås. Tillväxten och blomningen var fantastisk! Vi fascineras oftast av de iögonfallande stora, vackra, färgglada blommorna. Men på senare tid har jag vänt uppmärksamheten mot de mycket mer blygsamma, försynta småblommiga sorterna. Varje enskild blomma på dem är liten och oansenlig i en neutral, ofta vit färg; tillsammans bildar de skira, transparenta moln som viskar till oss och berör oss ända in i själen. De används ofta som utfyllnads- och samplanteringsväxter i amplar, blomlådor och rabatter men man får helt annan effekt om de planteras ensamma i olika kärl eller som solitärer. Vanlig hänglobelia, Lobelia erinus pendula som finns i vit, rosa och hela spektra av blått är fantastisk planterad med en färg per ampel. Sommarljus Nu öppnar biblioteket igen efter sommarens dvala och visar upp sina nyheter. Två förslag har vi denna gång. Till Berlin av Agneta Blomqvist. Teckningar Stina Eidem, förord Lars Gustafsson, Atlantis, 2014 Berlin är på väg att återta den roll den spelade för världsresenären på 1920-talet, den låter tala om sig i många nya spännande kultursammanhang inom konst, teater och musik, Berlins filmfestival inte att förglömma. Det är lätt att fascineras av stadens kulturella rikedom, dess avspända och toleranta livsstil, dess historia i fråga om katastrofer och framsteg. Agneta Blomqvist har bott månadsvis under många år i staden, strövat, En växt som håller på att konkurrera ut lobelia i amplarna är snöflinga, Sutera cordata (tidigare kallad Bacopa) i färgerna vit, rosa och lila i olika nyanser. Törelväxten Euphorbia Diamond Frost är den som håller längst, kan blomma ända in i december med sina pyttesmå vita blommor och har smala blad på en välförgrenad, upprättväxande liten buske. Det finns också en ny hybrid, Euphorbia Diamond Star som är mer rikblommande. Brachyscome multifida (dockkrage eller Rock daisy på engelska) är en invandrare från Australien, har små vita, rosa, lila eller blå asterliknande blommor och bildar en vacker boll i en kruka. Släktingen Brachyscome angustifolia med något större blommor och blad går utmärkt att plantera som marktäckare i rabatten; den breder ut sig snabbt och blommar med rosa, blå eller lila blommor hela sommaren. Spånga Bladet Sommarens skira blommor upplevt och iakttagit. Resultatet är denna inspirerande, informativa och underhållande litterära resebok. En ganska vanlig marktäckare som brukar fylla alla springor mellan stenar i gångar och trappor är mur-reva, Cymbalaria muralis vars lila blommor också är värda en närmare titt om man orkar böja ryggen. Varietet med vita blommor är mer ovanlig och en annan med variegerade vitgröna blad och vita blommor, Cymbalaria pallida Snow Wave är en riktig skönhet. Gypsophila muralis (grusnejlika) är minstingen i den gruppen, plantan ser ut som en fluffig tyllboll och de enskilda blommorna ser man bäst med förstoringsglas. Kusinen Gypsophila paniculata (brudslöja, som används i buketter) är en härdig perenn och kan med fördel planteras i rabatten. En perenn som själv skulle kunna stå som ambassadör för allt det skira i trädgården är trebladsspira, Gillenia trifoliata. Den är ca 80 cm hög och beströdd med små vita stjärnblommor min absoluta favorit! Fast Bibliotekariens boktips Hyenorna av Hanne Ørstavik Övers: Lotta Eklund Kabusa, 2014 Siv är författare och får låna en lägenhet i en stad vid havet i södra England. Hon åker dit för att hitta tillbaka till något. Vad det är vet hon inte. Hon har just brutit upp med pojkvännen Rudolf och känner sig tom. I staden vid havet ska hon bara vara, våga vara i sig själv och inte göra något. Vem är hon när hon är ensam och hur ska hon få tillbaka glöden i ögonen? Inget stort drama men en oavbrutet spännande text, spröd och vindlande, fylld av gåtor och med en oklarhet som hela tiden pockar på fortsatt läsning. en ettårig sommarljus, Gaura lindheimeri med sina vita blommor som sitter som fjärilar på tunna, långa stjälkar slår den kanske ändå, eftersom blomningen pågår hela sommaren. En annan ettårig växt som ger stadga och struktur i samplanteringar är jätteverbena Verbena bonariensis som trots sin höjd ger ett sirligt intryck med sina lavendellila små blomsamlingar på spretiga, styva stjälkar. Fördelen med ettåriga växter är den långa blomningen som binder samman sommaren med hösten då det inte finns några blommande buskar eller träd. Undantaget är olika varianter av den vackra syrenhortensian Hydrangea paniculata. Jag önskar att varje trädgård hade en; helst odlad i trädform då den ser ut som en blommande syrén. Hanne Ørstavik har skapat ännu en stark psykologisk utvecklingsroman som lyckas vara både exakt och flytande på samma gång." Murreva & Dockkrage Halszka Hyenorna är den åttonde romanen av Hanne Ørstavik som har översatts till svenska. BYT TILL ENERGIGLAS! Genom att byta till energiglas i dina fönsterbågar ökar inomhuskomforten samtidigt som kostnaden för upp - SE ÖVER DINA FÖNSTER! Vi har allt från tätningslister till fönsterbeslag, verktyg och persienntillbehör m.m. Vi hjälper dig gärna med renovering av dina fönster! Du vet väl om att du kan nyttja ROT-avdraget? Kontakta oss för information och en kostnadsfri offert! värmning minskar! Västerorts Glasmästeri AB Spångavägen 335, Spånga tel: Västerorts Glasmästeri AB Etablerat 1923 Sid 10 Öppet hus på Nälsta gård Följande söndagar kl har Hembygdsgillet öppet hus med kaffeservering. Programpunkterna börjar kl Söndag den 14 Sep Visning av Nälsta gård med alla inventarier Söndag den 12 Okt Hasse Lagerqvist berättar idrottsminnen Söndag den 28 Sep Växtmarknad i trädgården Söndag den 26 Okt Gunnar Nyström spelar piano Spånga fornminnes- och hembygdsgille Nälsta gård ligger vid Rättar Vigs väg 95, alldeles i närheten av Nälstaplan. Buss 118 från Spånga station eller Vällingby stannar där.

11 Nu är det dags att börja skörda alla äpplen som växer så fint i trädgårdarna. Först ut är äppelsorterna ur gruppen Astrakaner. Till denna grupp räknas Transparante Blanche som växer i många trädgårdar i Spånga. Med eget äppelmos på morgongröten förlänger man känslan av den ljuvliga sommaren som varit. Och den älskade frukten är verkligen mångsidig och kan användas i så många olika sammanhang. Som smakförhöjare i grytor, och i goda pajer och desserter. Det spännande är att det kan smaka så olika beroende på vilken äppelsort man använder. Och snart har man hittat favoritäpplet som får pajen att smaka extra gott. Bästa äppelmoset 2 kg syrliga äpplen 2 dl vatten 6 dl socker, efter smak 1 krm askorbinsyra 2 krm natriumbensoat Skala frukten, skär den i klyftor och tag bort kärnhusen. Lägg äppelklyftorna i en gryta och häll på vattnet. Koka upp och koka på svag värme under lock ca 10 minuter tills äpplena är mjuka. Ta grytan från värmen. Rör kraftigt, mosa med potatisstöt eller kör i matberedare till önskad konsistens. Tillsätt askorbinsyra, först utrörd i lite av moset, så behålls den ljusa färgen. Blanda i önskad mängd socker. Koka upp under omrörning och koka ett par minuter. Blanda sedan i natriumbensoat, först utrörd i lite av moset. Ös upp det varma moset i rena varma glasburkar, ända upp till kanten. Sätt genast på lock. Håller i kylskåp minst 6 månader. Kan också frysas in. Äppelchutney 4 äpplen 1 röd chilifrukt (t ex spansk peppar) 6 msk socker 3 msk vitvinsvinäger 1/2 tsk salt Gör så här: 1. Skala, dela, kärna ur och skär äpplena i tärningar. Dela, kärna ur och finhacka chilin. 2. Lägg alla ingredienser i en kastrull. Låt koka under lock tills äpplena är mjuka, ca 5 minuter. Smaka av med salt. Gratinerad getost på äppelbädd ca 400 g getost 2 äpplen (hårda av typen Granny Smith) ca 50 g valnötskärnor körsbärstomater 70 g rucolasallad Vinägrett 1/2 dl olivolja 1 1/2 msk vit balsamvinäger 1 msk honung 1/2 msk Dijonsenap 1. Sätt ugnen på 225 C, "grill" eller övervärme. Skär osten i 4 skivor. Skala och skär 4 stycken cm-tjocka skivor av äpplena. 2. Blanda ihop ingredienserna till vinägretten. Spånga Bladet Äppelfrossa Äntligen boule vid Elinsborg Nu kan alla pensionärer i Tensta glädja sig åt boulebanan vid Elinsborg som blev klar i början av sommaren. Invigningen ägde rum i slutet av maj i strålande solsken. Margareta Ericson från stadsdelsnämnden höll invigningstalet och senioren Gunnar Olsson klippte av det blågula bandet över banan. Sen bjöds alla närvarande på cider och snittar. Så blir det dags för själva spelet. Deltagarna tar på sig olikfärgade band för att visa vilket lag man tillhör. Det första klotet kastas ut, därpå kastar en från det andra laget sitt klot som ska komma så nära det första som möjligt. När alla kastat en gång sammanräknas poängen. Och så är det dags för nästa omgång. Entusiasmen är stor och ibland går diskussionens vågor höga när man har olika mening om klotens placering. Eva Kihlberg, som har hand om dagverksamheten på Elinsborg, berättar att varje onsdag klockan är det bouledags. Dagverksamheten omfattar alla äldre i Tensta, inte bara de boende på Elinsborg. Banan har faktiskt funnits tidigare men varit igenvuxen och bortglömd. Nu är den återinvigd och alla pensionärer är välkomna. Entusiasmen har varit stor, och många på Elinsborg har vågat släppa både kryckor och rollator för att kunna kasta iväg kloten och plocka upp dem igen från marken. Sid Lägg äppelskivorna i en ugnssäker form. Placera en ostskiva på varje äppelskiva. Gratinera hastigt tills osten får en fin yta. 4. Grovhacka valnötskärnorna. Skär tomaterna i bitar/klyftor. Skölj och torka salladsbladen. Bre ut bladen på små fat. 5. Lägg på den gratinerade osten/äpplet, strö över hackade nötter samt dressing. Garnera med tomatbitar. Älggryta med äpple och svamp Ingredienser: 600 g älggrytbitar eller grytbitar av nötkött 2 gula hackade lökar 2 skivade morötter cirka 15 halverade skogschampinjoner ½ finhackad röd chili 1 klyfta riven vitlök 2 äpplen skurna i tärningar 1 dl lingon 6 krossade enbär 3 dl rödvin 4 msk koncentrerad viltfond eller kalvfond 1 liter vatten 1 msk flytande margarin till stekning salt peppar 800 g potatis maizenamjöl 4 skivor grovt bröd Gör så här: 1. Bryn köttet i en kastrull tills det fått en fin gyllenbrun färg. 2. Tillsätt lök, vitlök, chili och champinjoner, stek i cirka 4-5 minuter. 3. Häll i rödvinet och låt det koka tills cirka två tredjedelar återstår. 4. Tillsätt fond, vatten och enbär. 5. Låt grytan koka tills köttet känns mört, cirka en timme (kan variera beroende på kvalitet och storlek på köttbitarna). 6. När köttet börjar kännas mört, lägg i morotsskivorna och koka i ytterligare 10 minuter. 7. Tillsätt sedan lingon och äpple. Smaka av med salt och peppar. Är grytans konsistens för lös så red av med lite maizenamjöl. Eldsjälen Gunnar Olsson, 90 år, har ordnat bord och bänkar liksom en stor låda att förvara bouleutrustningen i. Äppeldessert 4 äpplen 100 g havregryn 1 msk smör 1 msk kanel ½ tsk malen kardemumma 2 msk socker Gör så här: 1. Skala äpplena, gör hål, ta ut kärnhusen och dela äpplena längs "ekvatorn". 2. Ställ dem i en eldfast form, som smorts med något fett eller fettspray. 3. Blanda övriga ingredienser till en smet, som fördelas över äpplena. Stek i 200 C ugn i ca 15 minuter, mot slutet eventuellt med lite extra övervärme för att ge bra färg. Servera med vaniljglass. Annika Unnbom SPÅNGA TORG Värsta Allé 4, SPÅNGA Tel: Spånga Friskvård & Hälsocenter ) ) Medicinsk Yoga på torsdagar (även drop-in) lunchyoga , seniorer , alla Zhineng Qigong Onsdagar Torsdagar Stormbyvägen 6 bv (bredvid Spånga Center) Tel afriskvard.se

12 Rustabo har kommit till Spånga! Spånga Bladet Kraftfull 60-talspop på Tre Kockar På Spångavägen, nära Folkets Hus, har ett nytt företag flyttat in. Där hälsas man välkommen av Thomas Anglesjö som är Rustabos säljansvarige för Spånga och Stockholm. Ursprungligen kommer Rustabo från Dalarna men nu finns de på ytterligare fem platser i Sverige. I Stockholm (= Spånga) etablerade de sig i maj 2013 med fyra anställda och planer på att bli fler. Rustabo specialiserar sig på takbyten och inom det området är de faktiskt störst i Sverige. De har en egen paketmodell, Rustabometoden, där dokumentationen finns samlad i en mapp med titeln Mitt tak. Paketet omfattar hela processen från första besöket hos kunden till det avslutande mötet där bl a garantin överlämnas. Vid dessa tillfällen är det Thomas som sköter kontakten. Däremellan levereras materialet, så kommer takläggarna som alltid arbetar två och två och hela tiden är redo att svara på frågor och visa hur långt arbetet framskridit. Allt är planerat i minsta detalj för att det inte ska bli några tidsmässiga luckor som försenar arbetet. Det är nästan alltid hela tak som byts ut, sällan enbart takpannor eller läkt. Oftast är det ju så, säger Thomas, att om takpannorna är dåliga så är också underlaget skadat och behöver bytas. Eftersom vi lämnar 15 års garanti på hela taket lönar det sig dåligt att byta ut enstaka delar. Rustabo samarbetar med Villaägareföreningen för ömsesidig nytta och Thomas har redan lagt märke till många villor i Spånga som skulle behöva åtgärdas. Jag frågar hur rotavdraget påverkar företagets planering (aktuellt nu i valtider). Thomas svarar att rotavdraget är viktigt men inte avgörande, eftersom ändrade regler kommer att drabba alla byggföretag lika. Framtiden ser dock ljus ut för företaget de har redan order ända fram till november. Så nu planerar de att utöka personalen med flera snickare. Från vänster: Eva Kroon-Bisenius, trummor, Ninni Granelli, keyboard & sång, Eva "Plommon" Soelberg, bas & sång, Christina Dannberg, keyboard & sång, Maud "Måddan" Lindqvist, gitarr & sång. Foto: Ann-Chi Erikes Sveriges första kvinnliga popband firar 50-årsjubileum i höst. Plommons har spelat över hela Sverige och i USA redan på 60-talet. Efter ett uppehåll på 20 år återförenades de och har sedan dess fortsatt spela på scener och fester, mest i Stockholmstrakten. För några år sedan framträdde de på Tre Kockar i sällskap med Peter In De Betous Rewire. Nu vill de fira sitt jubileum på Tre Kockar den 4 oktober. De har gjort en del förändringar i bandet sedan sist. Maggan, som spelade keyboard, slutade för drygt ett år sedan och ersattes med Ninni, som var med från början och som nu spelar orgel. En ny dam på piano har också tillkommit. De andra är originalmedlemmarna Eva Plommon Soelberg, Måddan Lindqvist och Eva Kroon-Bisenius. De som hört bandet tidigare vet att vi kan vänta oss en verkligt ösig kväll! Mer Café Bärs på Caledonian Inn Vid denna pressläggning pågår inspelningarna för fullt av fjärde säsongen av den populära TV-serien. Som de flesta numera vet är det på Caledonian Inn här i Spånga det hela utspelas även om det i handlingen ska föreställa en pub på söder. Produktionsteamet utlovar en riktigt rolig säsong och Caledonians ägare Dejan Nidzovic är nöjd med uppståndelsen: - Det är riktigt kul att Caledonian och Spånga sätts på kartan i ett sådant här positivt sammanhang, och att det sedan ett par år tillbaka ekar Tjäna bland borden inne på puben. Det visar ju på vilket stort genomslag det hela har haft. TEOLOGISKA RUMMET Årets första sommarkvällskonsert i Spånga kyrka Må 6 okt 2014 kl Aktuell - Spånga församlingshus Värsta allé 1 Livstyckets sommarkollektion 2014 Sid 12 En solig försommardag presenterar Livstycket i Tensta sin sommarsatsning som går under namnet Hatten på för kvinnorna i världen. Den rosa mattan ringlar fram mellan täta rader av åskådare som njuter av solen och den lätta sommarbrisen. Vilket välsignat väder Livstycket lyckats ordna till visningen av sin sommarkollektion 2014! Birgitta Notlöf inleder på sedvanligt entusiastiskt sätt med att fråga om alla mår bra? Ett rungande JA besvarar frågan och Birgitta fortsätter med att påpeka att vi alla är olika men ändå lika alla har två ögon och en mun och alla vill ha fred och kärlek. Ändå är det inte så världen ser ut. På Livstycket arbetar kvinnor tillsammans och åstadkommer fantastiska ting som vittnar om kvinnokraftens styrka. Som gäst har Birgitta bjudit in Anna Maria Corazza Bildt, och hon instämmer i allt som sagts och betonar att det allra viktigaste för jämställdheten är att alla kvinnor får arbeta med det som de är intresserade av, gärna som egna företagare. Birgitta introducerar Livstyckets nya projekt Hatten på för kvinnan i världen som resulterat i ett nytt mönster med hattar i alla färger och former som återfinns på tyger och andra produkter under visningen. Birgitta slutar med att tacka pianisten Jacob Piamorex och sångaren Daniel Swensson som ackompanjerat visningen samt alla andra som medverkat. Nu väntar förfriskningar för alla inne i butiken.

13 Spånga Bladet Solhems öppna trädgårdar i strålande sol Årets Öppna trädgårdar väntade till den 15 juni vilket var en perfekt tid. Nu blommade rosor och akleja för fullt, liksom pioner, iris och jasmin. I den flödande solen sökte sig många till trädgårdens mer skuggiga ställen där kanske en tillbringare kallt vatten väntade. manshög rabarber. (Nästa år blir det även kålrabbi). Åsa berättar att hon numera odlar i pallkragar efter att i åratal kämpat med den tungarbetade spångaleran. Flera viloplatser, vissa omgärdade av rosenbuskar, finns gömda i denna del av trädgården där en kraftig häck avskärmar från Kronofogdevägens trafik. Rundvandringen började för min del på den lilla tvärgatan Ljusgränd. Där visade Åsa Nordlander och Fredrik för första gången sin generösa trädgård i två plan. En lummig gång från grinden leder fram till boningshus och växthus. Bakom huset vidgar sig trädgården på ett lägre plan och där finner man odlingar med rödbetor, morötter, lök, bönor och potatis samt en Glaskonstnären Anni Sivertsson på Solhagavägen är en veteran när det gäller Öppna trädgårdar. Denna gång bjuder hon och hennes man Janne på flera nyheter, bl a ett nytt lusthus, placerat bland buskarna bakom huset. Det erbjuder skön skugga till skillnad från det lilla åttkantiga glashuset på framsidan. En annan nyhet är ett vattenfall där den höga strålen går i kors. Bakom vattenridån sitter en glasskiva i blått och grönt. Mycket vackert och spektakulärt! Det fallande vattnet samlas i en behållare och sugs genast upp och transporteras tillbaka till pumpen som håller det hela igång. På framsidan av huset prunkar doftpioner och digitalis ikapp med jättevallmo runt den blå glaskulan som utgör trädgårdens centrum. Nu upp till Kälkbackens krön där Carina och Mikael Hjorth anlagt sin intressanta terrassträdgård. Jag söker genast upp Skuggiga gången som är lika sval och härlig som jag minns den från förra året. Jasminbusken blommar (eller är det schersmin?) liksom iris och pioner och på verandan väntar förfriskningar på de tacksamma, törstiga gästerna. Nu kommer ytterligare en trädgård som inte varit med tidigare. Det är Renée Johansson och Arne på Drevkroken som visar en riktigt stor gammal trädgård med flera generösa uteplatser som rymmer många personer. Från början möts vi av en liten, skuggig damm omgiven av rhododendron. En bit nedanför ligger Renées keramikateljé där hon både arbetar och säljer sina alster. Inne på väggarna sitter uttrycksfulla masker och på ett bord står fantastiska huvuden av både människor och djur. På vägen upp från den nedre delens stora gräsmattor upptäcker jag en intensivt blå jackmantis (en sorts klematis) på en spaljé. Det här är en omfamnande trädgård där man känner sig väl till mods. Hos Rasmus och Karin Waern på Daggstigen möts man av underbara rosor med namnet Austin. Stigen upp från gatan kantas av öar med rhododendron. Vid villan med den djupblå dammen odlas kryddor. I skuggan på baksidan växer fruktträd. En nyutkommen bok om just denna trädgård finns till försäljning. dvärghönsen som detta år fått tillökning. De går fritt omkring i trädgården till främst barnfamiljernas stora förtjusning. Lena säger att hon inte bryr sig så mycket om odlingarna nuförtiden, hon sätter det hon har lust med, mest grönsaker. Här finns gamla fruktträd med gråpäron och körsbär och bakom huset smälter tomten ihop med skogen där man kan plocka blåbär. Gott till frukostfilen eller som efterrätt! Nu återstår bara en trädgård som var mycket besökt förra året. Det gäller Lena Zetterbergs och Fredriks intressanta tomt högt upp på Solhemsvägen. Där finns både växthus och drejstuga, men det som drar till sig största intresset är de gyllene Sid 13

14 Ungt och taggat Spånga kliver upp i division tre A-tjejerna gick till sandfinal Spångas A-tjejer bet inte precis i gräset, när de tog ett silver i Uppsala Beach Handboll Cup. Spånga ställde upp med fem lag i cupen, som spelades den 10 augusti. Flickor födda 98 och 99 hade tre lag anmälda och ett av lagen utklassade alla lag, ända fram till finalen då de till slut fick bita i sanden. Tjejerna spelade fantastiskt bra. Både snabbt och fantasifullt, säger tränaren Robin Karlsson. Beach-handboll spelas på sand, med tre utespelare och en målvakt och med en lite mjukare boll. Det är inte precis läge för att studsa bollen som handbollsspelare är vana att göra. Man får snarare rulla bollen längs sanden. Det blir lite annorlunda förutsättningar, säger Robin Karlsson. Spångas pojkar födda 99 hade också med ett lag, som åkte ut i A-slutspelets semifinal. Pojkarna födda 00 vann B-slutspelet. Stefan Helte Det unga herrlaget i Spånga Handboll klättrar i divisionerna och kliver den här säsongen upp i division tre. Det är nytt och spännande och känns väldigt bra. Det här laget är alldeles för bra för att spela i division fyra, säger Robert Söderberg, tränare för herrlaget. Första matchen spelas i slutet av september, men uppladdningen inför premiären i division tre har redan börjat. Killarna är väldigt taggade. Spångas herrlag har vid flera tillfällen vunnit mot lag som spelar i division tre. Så det är ingen oöverstiglig uppgift de ställs inför. Vi har sagt att vi ska sikta på att vara med och slåss om en av kvalplatserna till division två. Spånga Handboll har ett ungt herrlag som domineras av killar födda Det här är första säsongen de är seniorer på riktigt, men både 94:orna och ännu yngre spelare har burit upp seniorlaget i några år nu. Vi har flera spelare som håller väldigt hög klass. Och jag räknar med att vi kommer att ta ordentliga steg i utvecklingen (Foto: Peter Blixter) den här säsongen, säger Robert Söderberg. Robert Söderberg menar att det är viktigt för herrlaget att klättra i divisionerna. Killarna behöver nya utmaningar. Annars finns risken att de prövar lyckan i något annat lag. Dessutom är det nödvändigt för Spånga Handboll som klubb att ha ett seniorlag högre upp. Vi är Stockholms största handbollsklubb nu och det förpliktigar. Vi måste ha en seniorverksamhet värd namnet för att vara riktigt attraktiva. Hur ser herrlagets långsiktiga strategi ut? Jag träffade styrelsen i måndags. Och vi är överens om att herrlaget under den närmaste treårsperioden ska etablera sig i division två. Därefter får vi sätta nya mål, säger Robert Söderberg och skyndar vidare till en tre timmar lång säsongskickoff med herrlaget i Smedshagshallen. Stefan Helte Ny Västerortscup för de yngsta handbollsspelarna Vattenkrig och träningsvärk på sommarlägret Spånga Handbolls Summercamp för de yngre spelarna i början av augusti blev en smärre succé. I fjol var första året Spånga Handboll ordnade träningslägret Summercamp som en kickoff inför den kommande säsongen. Då deltog 80 tjejer och killar mellan 10 och 13 år på det veckolånga lägret i Smedshagshallen. I år slogs den siffran med råge med 130 anmälda. Vilket innebar att klubben fick dela upp lägret på två veckor. Summercampen var väldigt uppskattad. Många barn fick uppleva träningsvärk för första gången i sitt liv. Och det blev också en del vattenkrig i hettan, säger tränaren Robin Karlsson som höll i lägret tillsammans med 13 andra ledare per vecka. En mamma skrev till och med och berättade att hennes barn hade sagt att det var den roligaste veckan på hela sommarlovet. Teknikövningar varvades med teoripass om vad man som handbollsspelare bör tänka på när det gäller att äta, dricka och sova. Som grädde på moset gästades lägret av fyra spelare från Spånga Handbolls samarbetspartner Ricoh Handboll, som i år spelar i elitserien. De skrev autografer och spred lite stjärnglans, berättar Robin Karlsson. Stefan Helte (Foto: Peter Blixter) Västerortscupen ynglar av sig. Nu föds Lilla Västerortscupen för de yngsta handbollsspelarna. Spånga Handbolls arrangemang Västerortscupen har blivit något av en institution, med 17 år på nacken och ett 100-tal lag anmälda per år. Nu startar klubben även Lilla Västerortscupen, som vänder sig till tjejer och killar som är födda Det finns en efterfrågan på cuper även för de yngre lagen under hösten, säger cupgeneralen Anna Norén Ohlson. Cupen kommer att hållas under Allhelgonahelgen i början av november. Vi hoppas på ett 50-tal lag. Trots att vi inte har öppnat anmälningssidan än har redan flera lag förklarat att de är intresserade av att vara med, säger hon. Stefan Helte Sid 14

15

16 Är du född 2005 eller 2006 och vill lära dig spela ishockey? Spela tennis och pingis hos Spånga TBK Nu har vi startat upp säsongen i Spånga Hockey. Är du intresserad av att testa på världens roligaste sport i en välskött förening med välutbildade ledare? Välj då Spånga Hockey vars verksamhetsidé är att som breddförening erbjuda högkvalitativ individuellt inriktad träning, i en välkomnande miljö som präglas av gemenskap och glädje. Här får alla vara med och vi låter barnen få växa i sin egen takt och där det allra viktigaste är att ha kul när man spelar ishockey. Dessutom arbetar vi stenhårt för att hålla våra avgifter så låga som möjligt. Hockeyskolan startar! Missa inte att anmäla er till vår populära skridsko- och hockeyskola, som startar nu i oktober. Vår Hockeyskola är certifierad av Tre Kronor och era flickor och pojkar tas om hand av våra erfarna och välutbildade ledare. För tredje året i rad var Pimpim gästtränare på vårt uppstartsläger i tennis, några utvalda ungdomar grillades av den fortfarande stenhårt servande Pimpim. Carl Wallström och Carl Rosén var assisterande tränare, ett mycket lyckat läger som lyfte både spelare och assisterande tränare. Spånga TBK är en familjeorienterad racketklubb belägen bara några få minuters promenad från Spånga centrum. Vi har tre tennisbanor och sju bordtennisbord. Är du intresserad av att börja spela, hör av dig per e-post till (bordtennis) eller (tennis). Den årliga pingisavslutningen lockade nära 100 spelare, ledare, föräldrar och tränare. Förutom alla lekar och prisutdelningar delade vi även ut priset till årets ledare Richard Berg, som fick priset för sina ambitiösa insatser ute i skolorna. Spånga pingis erbjuder pingisskolor för ungdomar, seriespel, privatlektioner, uthyrning av bordtennisbord mm. Spånga tennis erbjuder tennisskolor för alla åldrar, gruppspel för damer och herrar, privatlektioner, uthyrning av strötimmar och kontraktstider mm. För mer info besök gärna vår hemsida spangatbk.se eller maila Jan Lindstedt Informationsmöte lördag 4 oktober kl Skolan startar 11 oktober! Mer information och anmälan hittar du på vår hemsida. Välkomna! Kontakta sportchef Janne Santesson för mer info eller Alla nivåer är välkomna - hos oss får man vara nybörjare! På vår hemsida kan du läsa mer om våra lag och hitta kontaktinformation till alla ledare. Janne Lindstedt, pingisens huvudtränare till vänster och Richard Berg, årets ledare och tränare till höger Sid 16

17 Välkommen till Hawks Hässelby SK Innebandy Börja spela innebandy! I september startar vi upp Hawks (Hässelby SK Innebandy) populära innebandyskola igen. Vi tar i helt nya grupper emot killar och tjejer födda 2010, 2009, 2008, 2007 och Grupper finns i Sundbyskolan, Spånga och i Hässelbyhallen. Innebandyskolan pågår under hösten och alla som vill får även möjlighet att delta i en minicup. Vill man fortsätta att spela innebandy efter innebandyskolans slut så fortsätter man i någon av våra träningsgrupper. Ledare i innebandyskolan kommer från vår ungdomsledarakademi. Var med på vår höstlovscamp! På höstlovet (vecka 44) arrangerar vi för tredje året Hawks grymma höstlovscamp. För dig som är född mellan 2003 och 2007 har vi en dagcamp fullspäckad med innebandy - måndag till fredag. Vi kommer även att arrangera en innebandycamp på höstlovet för dig som är född 2002 och äldre. Håll utkik på vår webbplats (www.hskinnebandy.se) för information om campen. Om Hässelby SK Innebandy Hässelby SK Innebandy - Hawks - är Sveriges tredje största och Stockholms största innebandyförening. Föreningen har medlemmar, 950 licensierade spelare och 50 ungdomslag i seriespel. Vår hemmaarena är Hässelbyhallen i västra Stockholm. Vi är en alliansförening i HSK-alliansen men en helt fristående förening med 100 procent fokus på innebandy. Klubben har en mycket bred ungdomsverksamhet (95 % av våra medlemmar är under 20 år) i alla åldersklasser på pojk- såväl som flicksidan från knattar till ungdom och juniorlag, seniorlag och veteran. Upptagningsområdet för våra ungdomslag i innebandy är hela Västerort: Spånga, Bromma, Vällingby, Sundbyberg och Hässelby. Hässelby SK Innebandys vision är att vi ska vara Sveriges mest attraktiva innebandyförening med rätt förutsättningar att bedriva bredd- och elitverksamhet. Mer information finns på vår webbplats: Petra Lundmark I våras fick Markus Ek ett oväntat telefonsamtal från Stockholms idrottsförvaltning, som berättade att det plötsligt fanns tio miljoner kronor för att ersätta grusplanen på Nälsta bollplan med konstgräs. Efter en snabb upphandling av entreprenör sattes spaden i gruset under juli och planen är att ha en ny fullstor 11-mannaplan klar till november Det är stor brist på bra 11- och 7-mannaplaner i vårt upptagningsområde, berättar Markus som är ansvarig för Bygg- och anläggningskommittén i Spånga IS Fotbollsklubb, nya Nälsta bollplan kommer att göra att alla föreningens matcher kan spelas på konst- eller naturgräs framöver. I kommittén arbetar även Björn Begner och Fredrik Johansson. Markus är verkligen rätt man att sedan tre år leda föreningens anläggningskommitté, civilt har han lång erfarenhet av kommunal fastighetsförvaltning, han var tidigare ledare i lag P02-8, numera är han dock bara fotbollsförälder. - För mej är det extra kul att Nälsta bollplan förbättras, fortsätter Markus, här spelade jag grusmatcher i Spångas färger som junior under 80- och 90-talen, nu kommer mina barn att kunna spela på samma plan, men på ett mycket bättre Äntligen konstgräs på Nälsta bollplan! Är du nöjd med din bank? underlag, grusplanen var antingen stenhård, dammig eller lerig! Nya Nälsta bollplan kommer att bestå av en fullstor fotbollsplan, där man även kan spela 9-mannafotboll eller dela upp ytan i två 7-mannaplaner. Avbytarbås, ny belysning, nytt staket, ny parkeringsplats med speciell cykelparkering kommer att byggas, medan de befintliga omklädningsrummen ska återanvändas. - Vi har inte fått några negativa synpunkter från de närboende, dels är de ju vana vid fotbollsplanen, dels kommer biltrafik till planen att ske separat, samt dels är hela dalgången på väg att bli en idrottsdal, med den nya konstgräsplanen, som ju även kan användas av Nälstaskolans elever, med tennisbanan, med ett nytt, välbesökt utomhusgym samt med dagens Nälstabad som ju även har ett eget inomhusgym. - Den nya Nälstaplanen ger även nya möjligheter, fortsätter han, vi har nu en bra grund för att kunna köra fler ungdomsturneringar på konstgräs; med nya Nälsta bollplan, Spånga IP:s konstgräsplan, Knutby bollplan, Spånga fotbollshall och med Bromstens nya konstgräs kan vi samtidigt köra nio 7-mannamatcher, här öppnas nya möjligheter till stora turneringar i Västerort. Nästa fråga för Bygg- och anläggningskommittén i Spånga IS Fotbollsklubb blir vad som ska ske med klassiska Gläntans Idrottsplats, idylliskt placerad bland villorna i gamla Spånga, men med sämre tillfartsvägar och parkeringsmöjligheter. - Det får vi fokusera på i kommande arbete, nu ska vi framförallt glädja oss åt nya Nälsta konstgräsplan, avslutar en belåten Markus Ek. Lars Wahlund Spånga Torgväg nordea.se Sid 17

18 När jag kommer till Spånga IP den 15 augusti för att se slutmatchen i den somaliska ungdomsturneringen häpnar jag över hur stor publiken är. Varenda sittplats är fylld, ståplatserna också. Så här skulle det vara när Spånga spelar! Turneringen är en folkfest där släkt och vänner möts. Det är också en plats för svensk och somalisk politik. Flera kända somaliska politiker är på plats för att träffa landsmän och diskutera aktuella frågor. Att det är valår i Sverige går inte att ta miste på. Flera riksdagspartier är representerade på olika sätt, Miljöpartiet är med och sponsrar och har flera kandidater på plats. Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet är här för att hålla tal och visa upp sig. Alla dessa hedersgäster sitter Lyckad avslutning på somalisk fotbollsturnering på en särskild bänk framför publiken Det är organisationen SEUKI (Somaliska Europeiska Ungdoms- Kultur- & Idrottsföreningen) som arrangerat den månadslånga turneringen som omfattar 13 lag från 6 olika länder i Europa. Hela turneringen äger rum på Spånga IP och betyder mycket för de somaliska ungdomarna i Spånga som får jobb och något att göra ett par veckor under sommaren. Kvällens match står mellan Qaran i svartvitt och Nabadda i ljusblått. Just när matchen ska börja kommer en häftig regnskur som jagar in publik och spelare i caféet och under de utskjutande taken på kansliet och fotbollshallen. Efter en kvart är regnvädret över och solen tittar fram igen tillsammans med en fantastisk regnbåge över Bromsten och Rinkeby. Alla återgår till sina platser och nu ska de närvarande politikerna tala. Olle Öhman, chef för idrottsförvaltningen hälsar välkommen men publiken är litet irriterad över dröjsmålet och det känner de följande talarna och håller sina anföranden föredömligt korta. Ann-Katrin Åslund (FP) säger att hon är stolt över att ha träffat Mogadishus borgmästare, Karin Wanngård (S) får en spontan applåd och Miljöpartiets representant berättar att de är med och sponsrar, men sedan är det slut. Äntligen blåser domaren till start. som Nabadda har övertaget, men precis i slutminuterna gör Qaran ett bejublat mål. Andra halvlek får vänta i pausen är det löpning och andra aktiviteter. Tyvärr hinner jag inte vänta och se utgången av matchen men slutresultatet - efter straffar - blev 4-2 till Qaran. När jag cyklar hem känner jag mig glad och stolt över att just Spånga får stå värd för en turnering med lag från hela Europa. Spelet böljar fram och tillbaka och båda lagen har målchanser. Länge ser det ut Bromstensborna gläds åt sin nya idrottsplats I sol och blåst invigde Bromstens IP sitt nya konstgräs genom en match mellan Bromstens IK och Idrottsnämnden. Bromstens lag utgjordes av lagledare för deras olika barngrupper och motståndarna var politiker och tjänsteman inom Idrottsförvaltningen. Mycket folk hade samlats och stämningen var hög. Domare i matchen var Stefan Ragnarsson, tidigare FIFA-domare (?). Thomas Wiklund från Idrottsförvaltningen refererade matchen. Namnkunniga inom det gula laget (idrottsnämnden) var bl a lokalpolitikern Regina Kevius och Pierre Nystedt, anläggningschef för den nyinvigda idrottsplatsen. Matchen spelas på en av de nyanlagda sjumannaplanerna och bägge lagen ger verkligen järnet. Uppeldad av den entusiastiske speakern gör Martin Olsson i BIK (svarta laget) två mål som blir avgörande i den annars jämna matchen. Efter 2 x 10 min är det hela över och lagen ställer upp sig för fotografering och hyllningar. upplevde matchen. Hon är glad över att planen äntligen är klar och belåten med konstgräset som gick bra att spela på. Hon brukar inte spela fotboll annars men tyckte det var roligt att ställa upp denna gång. Så invigs de nya löparbanorna av flickor från ett av barnlagen. Underlaget är av bästa kvalitet, en form av gummi som både ger svikt och effektivt dämpar stötar. En boulebana tillhör också nyheterna på idrottsplatsen. I pauserna mellan aktiviteterna låter publiken sig väl smaka av det som bjuds. Kaffe, korv, läsk, glass och annat gott serveras utanför omklädningslängan. Den stora fotbollsplanen får dock behålla sitt naturgräs och ligger orörd vid sidan om de två sjumannaplanerna med konstgräs. Jag haffar Regina Kevius och frågar hur hon 85 ÅR I VÄSTERORT! ALLA RACER 20%! Cresent Giga Cresent Nano Ord. pris :- NU :- Ord. pris 7.995:- NU 6.400:- Se hemsidan ÖPPETTIDER Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön Siktgatan 11 (vid Coop Forum) Vinsta Tel Spånga Begravnings- & Eldbegängelsebyrå Av Sveriges Begravningsentreprenörers Värsta Allé 7 Förbund Auktoriserad Begravningsbyrå. Spånga Jour - Dygnet Runt. Tel Efter kontorstid: Personligt besök i hemmen efter Hanssons Begravningsbyrå telefonanmälan. Bouppteckningar Gravstenar Sid 18

19 Spånga Bladet Vittberest sudokuvinnare Sommarens sudokuvinnare blev Åke Ljungblom i Hässelby. Han berättar genast att han vunnit en gång förut, men då var det korsord det gällde. Dessutom vann hans dotter Kerstin Ljungblom majnumrets sudoku! Det är genom henne Åke har tillgång till tidningen eftersom hon bor på Mjölnarstigen i Spånga och får tidningen i brevlådan. Under sommaren har Åke haft tillgång till både Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets sudoku och korsord, så han har haft fullt upp. Det var dottern som uppmanade honom att skicka in sudokulösningen. Åke har nyligen fyllt 90 år, vilket firades på Tre Kockar i Spånga. Med på festen var också hans 98-årige bror. De har varit flera syskon men nu är det bara Åke och brodern kvar. har det varit uppehåll över sommaren. Han träffar också gamla arbetskamrater från Ericsson där han tillbringat största delen av sitt yrkesverksamma liv. Det har blivit många resor i tjänsten under åren, och det är svårt att hitta världsdelar Åke inte besökt. Europa, Afrika, Asien, Nord- och Sydamerika har han täckt in även om han gör en reservation för Afrika, eftersom han bara besökt den norra delen. Åke har bott i Hässelby sedan 1960 då han och familjen flyttade från Hägersten till ett nybyggt radhus i Hässelby. Efter hustruns död för nio år sedan har han bott i lägenhet vid Hässelby Gård. Han trivs bra där och tar ofta bilen till något av barnen i Stockholmstrakten. Här tar han emot sin delikatesskorg av Tommy Elofsson, chef för ICA Supermarket i Spånga Lösningar med namn och telefon märkt sudoku skall vara spångabladet tillhanda senast 20 SEPTEMBER c/o Hyggevägen Spånga Bridge spelar Åke numera gärna efter att ha gått en kurs i SPF:s regi för fem år sedan. En gång i veckan träffas bridgevännerna, men nu SPÅNGABLADETS SUDOKU Vinn fint pris från ICA Förnya ditt hem i höst! Bubblaren! Vikingsoda kolsyrepatron påfyllning Passar alla kolsyremaskiner; Sodastream, AGA m.fl. Just nu får du 3 liter av vår bästa väggfärg i valfri kulör. 3 liter räcker till ca 24 kvm. Ord. pris: 285:- 59:- Billigast i västerort! Bort med gamla ojämnheter! Cover Up 10 meter Ersätter bredspackling! Cover Up täcker ojämnheter på väggar. Går att måla eller tapetsera direkt på ytan. Enkelt och smidigt! Alla kan sätta upp Cover up! Ord. pris: 385:- Jämförpris: 24.90:-/m Vardagar 9-18 Lördagar 9-15 Söndagar Butik Tel Yunik Väggfärg 3 liter valfri Kulör! Sid :- 199:-

20

Vecka 45,4 port. Matnyttigt! Monikas 3-dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1,2 2 3 1,2,3 3 3 2,3 2,3 1,3 3 2 2 1

Vecka 45,4 port. Matnyttigt! Monikas 3-dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1,2 2 3 1,2,3 3 3 2,3 2,3 1,3 3 2 2 1 Vecka 45,4 port Monikas -dagarskasse! Välkomna till en vecka rik på smaker som för tanken såväl till varmare land som till kyligare höstdagar. Först ut är en otroligt lättlagad festrätt- en gryta på fläskfilé

Läs mer

Festmeny i glada höstfärger

Festmeny i glada höstfärger Festmeny i glada höstfärger Vackra färger och goda dofter är den bästa aptitretaren. Här bjuder vi på en generös festmeny, där varje rätt är en fest för både öga och gom. Börja middagen med en färgglad

Läs mer

En Lättare Vecka. http://enlattarevecka.wordpress.com/

En Lättare Vecka. http://enlattarevecka.wordpress.com/ En Lättare Vecka Måndag: Majsplättar med halloumichampinjoner Tisdag: Kycklingstroganoff Onsdag: Lax med potatis och broccolimos Torsdag: Linssoppa Fredag: Pasta Calypso Lördag: Ugnsstekt kycklingfilé

Läs mer

Ingredienser v 51. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 51. Köp gärna med fler matvaror! Vegetarisk

Ingredienser v 51. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 51. Köp gärna med fler matvaror! Vegetarisk Vegetarisk Ingredienser v 5 Recept Potatis/ris/pasta förp spaghetti Hej! Välkomna till en ny vecka med flera inspirerande rätter på menyn. Först ut hittar du en snabblagad bolognese på korv tillsammans

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46 Pasta mozzarella med bresaola vecka 46 inspiration Pasta mozzarella med bresaola Bönor steks ihop med vitlök där sedan citronsaft, färsk basilika, soltorkade tomater och riven mozzarella blandas till en

Läs mer

Hans trädgård är en fest!

Hans trädgård är en fest! Hans trädgård är en fest! Text: Stina Lovisa Seger Bild: Ewa-Marie Rundquist Det är väl knappast någon som har missat att vi trädgårdsintresserade delar vårt intresse med Sveriges genom tiderna största

Läs mer

VI KOCKAR MED GRÖNSAKER O ROTFRUKTER FÖR SÄSONGEN

VI KOCKAR MED GRÖNSAKER O ROTFRUKTER FÖR SÄSONGEN Gillekockarna 17.02.2016 VI KOCKAR MED GRÖNSAKER O ROTFRUKTER FÖR SÄSONGEN Närande o värmande vintermat av grönsaker och rotfrukter. Fyllda paprikor är en riktig 70-talsrätt som kan serveras till såväl

Läs mer

familj Gräddig köttfärssås med tagliatelle Korvgryta med oliver och broccoli Laxburgare med Rhode Islanddressing

familj Gräddig köttfärssås med tagliatelle Korvgryta med oliver och broccoli Laxburgare med Rhode Islanddressing adagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 7 a Gräddig köttfärssås med tagliatelle b Korvgryta med oliver och broccoli

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Varmrökt lax med ljummen potatissallad. vecka 33

Varmrökt lax med ljummen potatissallad. vecka 33 Varmrökt lax med ljummen potatissallad vecka 33 inspiration Varmrökt lax med ljummen potatissallad Potatissalladen får smak av saften och skalet från citron och pepparrot. Det syrliga möter det riviga

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 31. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 31. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 31. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 31. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta förp pasta Grönsaker vitlök gul lök citroner aubergine gurka salladshuvud kruka basilika kruka persilja påse bladspenat tomat,,,,, Hej! En krämig och snabblagad

Läs mer

Vecka 43. Simmande Jakob. Wok med biff och sweet chili. Zucchinilasagne med skinka och ost. Grönsaksbolognese

Vecka 43. Simmande Jakob. Wok med biff och sweet chili. Zucchinilasagne med skinka och ost. Grönsaksbolognese Vecka 43 Simmande Jakob Wok med biff och sweet chili Zucchinilasagne med skinka och ost Grönsaksbolognese Ekologiska kassen är för dig som känner precis som jag, att det är viktigt med smak, gärna i en

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Ryds Vin- och Gourmetklubb. Meny Crostini med getostkräm respektive parmalindad halloumi

Ryds Vin- och Gourmetklubb. Meny Crostini med getostkräm respektive parmalindad halloumi Ryds Vin- och Gourmetklubb Meny 2011-11-19 Starter: Förrätt: Huvudrätt: Dessert: Crostini med getostkräm respektive parmalindad halloumi Skaldjurscocktail Getostfylld parmalindad kycklingfilé med rotfrukter

Läs mer

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hjortgryta med hasselnötter... 3 Hjortrulader med lingongräddsås... 4 Fyllda färsbiffar med dragonpepparsås... 6 Viltjärpar med

Läs mer

Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest!

Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest! Matinspiration & Recept från Coop Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest! Låt Coop planera veckans middagar! Matlådan Vår Middag hjälper dig att äta mer varierat utan att du behöver lägga

Läs mer

Vecka 51, 4 port. Matnyttigt! Monikas 3 dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! ,3 2,

Vecka 51, 4 port. Matnyttigt! Monikas 3 dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! ,3 2, Monikas dagarskasse! Välkomna till en vecka fylld med rätter som alla är stora favoriter i min familj! Laxen är en riktig höjdare och många av mina bloggläsares riktiga paradrätter. Ja, den är nämligen

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök chilipeppar äpplen avokado 400 gram grönkål 500 gram morötter purjolök salladshuvud 50 gram cocktailtomater broccolihuvuden,,,,

Läs mer

carpaccio på nötrulle

carpaccio på nötrulle XköttX carpaccio på nötrulle från olsson s utvalda med confit på svamp Recept: Peter Häll 300 g nötrulle Olsson s Utvalda 300 g blandad svamp 1 gul lök 1 vitlöksklyfta 1 dl olivolja skal och saft av 1

Läs mer

Tsatsiki (4 portioner) 1 gurka 1 tsk salt 2 dl turkisk yoghurt 2 vitlöksklyftor 2 krm svartpeppar. Grekisk sallad (4 portioner)

Tsatsiki (4 portioner) 1 gurka 1 tsk salt 2 dl turkisk yoghurt 2 vitlöksklyftor 2 krm svartpeppar. Grekisk sallad (4 portioner) Moussaka (4 portioner) 2 st auberginer 2 gula lökar 2 vitlöksklyftor 400 gr köttfärs eller kycklingfärs 4 msk smör 1 burk krossade tomater 1 dl vispgrädde Svartpeppar Örtsalt SÅS 2 tsk kanel 2 dl grädde

Läs mer

familj Risonirisotto med champinjoner Kassler med mos och ärtor Fläskfärs i kokosmjölk

familj Risonirisotto med champinjoner Kassler med mos och ärtor Fläskfärs i kokosmjölk a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 48 a Risonirisotto med champinjoner b Kassler med mos och ärtor c Fläskfärs

Läs mer

Fiskkakor med krassesås. vecka 33

Fiskkakor med krassesås. vecka 33 Fiskkakor med krassesås vecka 33 familj Fiskkakor med krassesås cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2444 kj/ 584 kcal. Protein 30,8 g. Fett 26,4 g. Kolhydrater 54,3 g. Ingredienser: 4 portioner

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v.35. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.35. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v.35. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.35. Köp gärna med fler matvaror! dagar v.3 Recept Kött/fisk 00 gram nötfärs Ca 600 gram kycklingfilé Ca 800 gram fläskkarre 2 pkt bacon 400 gram torskfilé 400 gram lax 2 3 4 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis pkt pasta 3, Hej! Vi har en

Läs mer

Risotto med Parmesan. Krämig svamprisotto. Till 8 personer behövs:

Risotto med Parmesan. Krämig svamprisotto. Till 8 personer behövs: Risotto med Parmesan 1 finhackad lök 4 matskedar olivolja 2 hela vitlökar 200 gr risottoris 1 glas vitt vin buljong 1 näve färsk timjan 100 gr smör 2 nävar riven parmesan Sätt in vitlökarna i ugnen ca

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 8. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 8. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 8. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 8. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 8 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 600 gram rödspätta Ca 600 gram fläskytterfilé 2 Potatis/ris/pasta pkt pasta 2 kg potatis 2, Hej! Välkomna till en ny vecka men nya goda vardagsrätter.

Läs mer

familj Kassler med mos och ärtor Fisk- och räkgryta med saffran Fläskfärs i kokosmjölk

familj Kassler med mos och ärtor Fisk- och räkgryta med saffran Fläskfärs i kokosmjölk a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 48 a Kassler med mos och ärtor b Fisk- och räkgryta med saffran c Fläskfärs

Läs mer

Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015. med Hencca Vilén och Anders Mattas

Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015. med Hencca Vilén och Anders Mattas Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015 med Hencca Vilén och Anders Mattas Innehållsförteckning Stekt Gås med gräddsås och äppelhalvor...3 Gräddsås...4 Rödkål...5 Rösti potatis...6 Flygande Jakob...7

Läs mer

Krämig papardelle med portabello. vecka 43

Krämig papardelle med portabello. vecka 43 Krämig papardelle med portabello vecka 43 inspiration Krämig papardelle med portabello Avnjut en krämig papardelle med portabello. Svampen ansas, skivas och steks tillsammans med lök. Koka upp grädden,

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

Pappardelle med rostbiff och basilika. vecka 51

Pappardelle med rostbiff och basilika. vecka 51 Pappardelle med rostbiff och basilika vecka 51 inspiration Pappardelle med rostbiff och basilika För att få den något höstiga känslan och smaken i denna rätt steks köttet tillsammans med svamp och purjolök.

Läs mer

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22 Kycklingfilé med äppleoch curryröra vecka 22 familj Kycklingfilé med äppleoch curryröra cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2087 kj/501 kcal. Protein 44,3 g. Fett 13,4 g. Kolhydrater 45,9 g.

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund Matlag ETT 24 februari 2011 hos Monica Berglund Jordgubbsbruchetta Toppad Laxcarpaccio med Sparris & Hollandaise Flamerad Oxfile med Calvadossås & Svamp och Ostsallad Chokladmousse med Chilikokta Aprikoser

Läs mer

familj Gräddig köttfärssås med tagliatelle Fläskkotlett med tomatoch paprikasalsa Laxburgare med Rhode Islanddressing

familj Gräddig köttfärssås med tagliatelle Fläskkotlett med tomatoch paprikasalsa Laxburgare med Rhode Islanddressing adagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 7 a Gräddig köttfärssås med tagliatelle b Fläskkotlett med tomatoch paprikasalsa

Läs mer

RECEPTBILAGA FOODNEWS 4 2011. 10 läckra kycklingrecept

RECEPTBILAGA FOODNEWS 4 2011. 10 läckra kycklingrecept RECEPTBILAGA FOODNEWS 4 2011 10 läckra kycklingrecept Kycklinglårfilé med soltorkade tomater, rotfrukter och vitkålssallad Skala och skiva rotfrukterna tunt och varva i eldfast form med olivolja, salt,

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 52. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 52. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 52. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 52. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v 5 Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram kycklingfilé Ca 400 gram räkor Ca 600 gram fläskkotletter Recept 3 4 5 Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta 3,5 4 Hej! Julaftonsveckan är här

Läs mer

Sunt och gott hela veckan

Sunt och gott hela veckan 1 Sunt och gott hela veckan MÅNDAG Fiskpinnar i tunnbrödrulle 400 gram fiskpinnar 100 gram salladskål 200 gram morötter i stavar 250 gram cocktailtomater i halvor 150 gram gurka i stavar 2 dl matlagningsyoghurt,

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 34 Ugnsbakad korv med tomat och äpple Kyckling med sojamajonnäs och picklade grönsaker

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 34 Ugnsbakad korv med tomat och äpple Kyckling med sojamajonnäs och picklade grönsaker a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 34 a Ugnsbakad korv med tomat och äpple b Kyckling med sojamajonnäs och picklade grönsaker c Kotlett med coleslaw och rostad potatis Veckans

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

Kycklingcasserole med dijon och haricots verts. vecka 47

Kycklingcasserole med dijon och haricots verts. vecka 47 Kycklingcasserole med dijon och haricots verts vecka 47 inspiration Kycklingcasserole med dijon och haricots verts Denna franska casserole, eller gryta, smaksätts med matlagningsvin, dragon och en klick

Läs mer

Matresan recept v 32 Smaka, lära och köpa närproducerat

Matresan recept v 32 Smaka, lära och köpa närproducerat Matresan recept v 32 Smaka, lära och köpa närproducerat Örtolja Plocka bladen av en basilika (ca 3 dl), lägg dem i en matberedare eller i en skål som passar till en mixerstav. Tillsätt 1 tsk salt och 2

Läs mer

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret 5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret Ugnsbakad lax med råris och pestosås 4 portioner, ca 30 min, 684 kcal Laxfilé 600 g Råris 4 portioner Rödlök 1 st Babyspenat 80 g Citron ½ st Grönsaksbuljongtärning

Läs mer

familj Hot tuna pasta Buffalo drumsticks med coleslaw Texas chili med tortillachips Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie

familj Hot tuna pasta Buffalo drumsticks med coleslaw Texas chili med tortillachips Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 45 a Hot tuna pasta b Buffalo drumsticks med coleslaw c Texas chili med

Läs mer

Nya, snabba vardagsfavoriter!

Nya, snabba vardagsfavoriter! Nya, snabba vardagsfavoriter! Wokstrimlor med limedressing och koriander 4 portioner 5 10 min ca 400 g wokstrimlor 2 lime (saft och rivet skal) 1/2 msk syltad ingefära 2 tsk Sambal Oelek 3 msk Kikkoman

Läs mer

familj Örtig korvgryta med paprika Oreganogratinerad kyckling Köttfärssås med farfalle

familj Örtig korvgryta med paprika Oreganogratinerad kyckling Köttfärssås med farfalle a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 43 a Örtig korvgryta med paprika b Oreganogratinerad kyckling c Köttfärssås

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

Snabblagat med kycklinggryta

Snabblagat med kycklinggryta 1 Snabblagat med kycklinggryta Fem goda vardagsgrytor som går snabbt att laga till. 5 Recept Foto: Joel Wåreus Kyckling- och gnocchigryta 2 st lökar, gula 300 g champinjoner 600 g kycklinglår, skinn- och

Läs mer

Paolos spaghetti med basilika och rimmat fläsk. vecka 12

Paolos spaghetti med basilika och rimmat fläsk. vecka 12 Paolos spaghetti med basilika och rimmat fläsk vecka 12 familj Paolos spaghetti med basilika och rimmat fläsk cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 3133 kj/751 kcal. Protein 28,9 g. Fett 45,3

Läs mer

Ingredienserna i våra recept är i första hand ekologiska råvaror med lokala producenter som leverantörer. Aioli på palsternacka 10 portioner

Ingredienserna i våra recept är i första hand ekologiska råvaror med lokala producenter som leverantörer. Aioli på palsternacka 10 portioner Aioli på palsternacka 700 g palsternacka 250 g potatis 1 st röd chili 2 st vitlöksklyftor 1 st citron(saften) 1 dl matolja 1 l grönsaksbuljong örtsalt,vitpeppar socker 1. Skala och skär palsternackan och

Läs mer

Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner. vecka 48

Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner. vecka 48 Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner vecka 48 familj Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2648 kj/ 633 kcal. Protein 27,9 g. Fett 33,6

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 8 MÅNDAG Fyllda

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

Foto: Barilla. 2 Häll olivoljan i en medelvarm stekpanna. Lägg lite lax åt sidan som du sparar till garnering.

Foto: Barilla. 2 Häll olivoljan i en medelvarm stekpanna. Lägg lite lax åt sidan som du sparar till garnering. 1 Vardagslyxa med lax Lax är lättlagat och ändå lite festligt. Prova våra enkla recept! 5 Recept Farfalle med lax och rosésallad Ingredienser 4 portioner 400 g pastafjärilar 400 g kallrökt lax, i bit 1

Läs mer

Pannkaka i ugn med örtig chilifärs

Pannkaka i ugn med örtig chilifärs Pannkaka i ugn med örtig chilifärs 2 msk smör bakplåtspapper 6 dl mjölk 4 dl mjöl 5 ägg 1 tsk salt ca 600 g köttfärs 0,25 vitlök 1 msk olja 0,5 tsk svartpeppar 1 pkt krossad tomat med chili 1 msk tomatpure

Läs mer

Turkisk, grekisk, rysk? BRA ATT VETA OM VÅRA OLIKA SORTERS YOGHURT

Turkisk, grekisk, rysk? BRA ATT VETA OM VÅRA OLIKA SORTERS YOGHURT Turkisk, grekisk, rysk? BRA ATT VETA OM VÅRA OLIKA SORTERS YOGHURT Turkisk yoghurt Omelett 13 ägg 250 g Lindahls Turkisk Yoghurt färska örter Turkisk yoghurt har en mild smak med en behaglig syra och krämig

Läs mer

Ingredienser v.37. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.37. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.37. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.37. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v.7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs 600 gram laxfilé Ca 700 gram bjärekycklingfilé pkt prosciutto Potatis/ris/pasta mm pkt bulgur pkt glasnudlar Grönsaker vitlök rödlök gul lök 50 gram sugersnaps plocksallad

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

familj Lasagne med quornfärs Solgul räkgryta med saffran och zucchini Kyckling med persiljestekta morötter och gräddsås

familj Lasagne med quornfärs Solgul räkgryta med saffran och zucchini Kyckling med persiljestekta morötter och gräddsås a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 39 a Lasagne med quornfärs b Solgul räkgryta med saffran och zucchini

Läs mer

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

Wow, hösten är här. Så mycket att lära sig, höstlov och Halloween. Spännande! Mica lär sig om återvinning. Busiga Pyssel med NR 5, 2017

Wow, hösten är här. Så mycket att lära sig, höstlov och Halloween. Spännande! Mica lär sig om återvinning. Busiga Pyssel med NR 5, 2017 NR 5, 2017 Wow, hösten är här. Så mycket att lära sig, höstlov och Halloween. Spännande! Nummer 5 Vecka 38 46 2017 Mica lär sig om återvinning Busiga Halloweentrix Pyssel med pussel I butiken... Vad enkelt

Läs mer

Biff med rödvinssås och duchessepotatis

Biff med rödvinssås och duchessepotatis Biff med rödvinssås och duchessepotatis 500 gram ryggbiff 2 msk smör Sås: 2 tsk socker 2 dl rödvin 0,5 tsk timjan 0,5 tsk rosmarin 0,5 dl vatten 2 msk smör 2 tsk tomatpuré Salt Duchessepotatis: 2 dl mellanmjölk

Läs mer

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port Med hjort på menyn Hjortfärsbiffar 4 port 600g hjortfärs 100g smör 2 msk matolja 1 msk dijonsenap 2 äggulor 3 kokta potatisar utan skal 1 gul lök 1 dl grädde 2 cl cognac Skala och finhacka löken. Fräs

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 24 MÅNDAG Citronbakad

Läs mer

3 DAGAR VECKA 27 VECKANS MENY. Hej och välkomna till en ny härlig matvecka tillsammans med oss. Vi startar med rosmarinkryddade

3 DAGAR VECKA 27 VECKANS MENY. Hej och välkomna till en ny härlig matvecka tillsammans med oss. Vi startar med rosmarinkryddade DAGAR VECKA 7 INGREDIENSER RECEPT Hej och välkomna till en ny härlig matvecka tillsammans med oss. Vi startar med rosmarinkryddade färsbiffar med rostade rödbetor och getostkräm. Klassiska och goda smaker

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 51. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 51. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 51. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 51. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 5 Recept Kött/fisk Ca 800 gram koljafilé 500 gram nötfärs 600 gram kycklingfilé Potatis/ris/pasta 900 gram potatis Hej! Vi inleder denna vecka med smaker av ljuvlig saffran i form

Läs mer

Klimatsmart vardag antar du utmaningen?

Klimatsmart vardag antar du utmaningen? Klimatsmart vardag antar du utmaningen? Var med och bidra till ett mer hållbart Örebro! Klimatsmart vardag hjälper dig att leva ett smartare liv. Ny klimatutmaning varje månad. Gröna veckan Hur klimatsmart

Läs mer

Nygrillat från butiken. Recept för en skönare vardag!

Nygrillat från butiken. Recept för en skönare vardag! Nygrillat från butiken Recept för en skönare vardag! Jag står för middagen med nygrillad kyckling. Middag på en kvart! Skönare vardag godare vardag! Ditt kök är en källa för att skapa vardagsmagi varje

Läs mer

Vecka 35,4 port. Nyhet! MatHems Familjematkasse! Recept. Ingredienser

Vecka 35,4 port. Nyhet! MatHems Familjematkasse! Recept. Ingredienser Vecka 3,4 port MatHems Familjematkasse! Hej! I årets sista augustikasse hittar du pestofrikadeller i tomatsås och pasta pesto med kyckling. Två väldigt barnvänliga och enkla rätter från det italienska

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 6 Recept Potatis/ris/pasta pkt pasta Hej! Vi inleder denna aprilvecka med en riktigt snabb pastarätt med milda goda edamamebönor, även kallat sojabönor. Edamamebönan härstammar från Östasien och

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

familj Majsstuvade makaroner med stekt ostkorv Falafel med vitlökssås och rostad potatis Kryddstekt minutbiff med grönärtguacamole

familj Majsstuvade makaroner med stekt ostkorv Falafel med vitlökssås och rostad potatis Kryddstekt minutbiff med grönärtguacamole a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 47 a Majsstuvade makaroner med stekt ostkorv b Falafel med vitlökssås

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Vintermeny med vårsmak

Vintermeny med vårsmak Ryds Vin- och Gourmetklubb Vintermeny med vårsmak 2013-02-02 Starter: Förrätt: Varmrätt: Dessert: Spröda knäckepinnar Wontonknyten med krabba Lamm med salt och örtblandning Fruktfinal Välkomna på efterträff

Läs mer

Ställ höga KRAV på ditt höstmys

Ställ höga KRAV på ditt höstmys Ställ höga KRAV på ditt höstmys Egentligen är det rätt konstigt. Som vi längtade efter färskpotatisen, utomhusgrillningen och de kalla såserna. Plötsligt är sommaren över och det vi i våras längtade efter

Läs mer

familj Hot tuna pasta Texas chili med tortillachips Hamburgare med Rhode Island Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie

familj Hot tuna pasta Texas chili med tortillachips Hamburgare med Rhode Island Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 45 a Hot tuna pasta b Texas chili med tortillachips c Hamburgare med

Läs mer

3 DAGAR VECKA 10 VECKANS MENY. Hej! Välkomna till en ny härlig matvecka som bjuder på nya spännade smakkombinationer. Den Indiska kryddblandningen

3 DAGAR VECKA 10 VECKANS MENY. Hej! Välkomna till en ny härlig matvecka som bjuder på nya spännade smakkombinationer. Den Indiska kryddblandningen DAGAR VECKA 0 INGREDIENSER RECEPT Hej! Välkomna till en ny härlig matvecka som bjuder på nya spännade smakkombinationer. Den Indiska kryddblandningen garam masala får piffa till veckans fiskrätt som också

Läs mer

med smak av vilt 5 november 2014 ABROTOS Ekologisk mat- och vinkultur ABROTOS Kooperativ ekonomisk förening

med smak av vilt 5 november 2014 ABROTOS Ekologisk mat- och vinkultur ABROTOS Kooperativ ekonomisk förening Matglädje MED ABROTOS RECEPT JÄMTland med smak av vilt 5 november 2014 Sander g johansson matmästare ABROTOS Ekologisk mat- och vinkultur ABROTOS Kooperativ ekonomisk förening UPPLANDS VÄSBY Tartar på

Läs mer

Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET. 28 oktober Vilt/Höstbuffé med Matmästare Sander Johansson. Arrangör:

Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET. 28 oktober Vilt/Höstbuffé med Matmästare Sander Johansson. Arrangör: Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET 28 oktober 2009 Vilt/Höstbuffé med Matmästare Sander Johansson Arrangör: Konsumentföreningen Norrort Optimusvägen 21 194 34 Upplands Väsby www.kf.se/norrort Carpaccio på

Läs mer

Göingegården. kv. Aroma

Göingegården. kv. Aroma Göingegården kv. Aroma VILLOR Välkommen till Göingegården! Precis invid en genuin gammal äppelodling växer en helt ny stadsdel fram, centralt belägen nära stan och med utmärkta förbindelser till både Halmstad

Läs mer

Lyxa med husman i helgen (7 recept)

Lyxa med husman i helgen (7 recept) 1 Lyxa med husman i helgen (7 recept) Så lagar du de klassiska festrätterna - perfekt att bjuda på i helgen! Foto: Holger Edström Fylld lövbiff med senapspotatis Ingredienser 4 personer 125 g lövbiff,

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Gott och grillat till lata dagar. Nygrillat i butiken!

Gott och grillat till lata dagar. Nygrillat i butiken! Gott och grillat till lata dagar Nygrillat i butiken! Välj en mysig plats och njut av maten. öna tillsammans Duka upp i det gr nner. med familj och vä Nygrillat i butiken! Då kycklingen är färdig kan du

Läs mer

Carina och Ulrika Brydlings recept med GoGreens svenskodlade bönor

Carina och Ulrika Brydlings recept med GoGreens svenskodlade bönor Innehåll Bönkebabspett med fetaoströra och rostad potatis 2 Hälsobar med hallon- och bönsmoothies 3 Jordgubb- och kaffekaka 4 Snabb lunch eller tapas med böna och kantarell 5 Bönkebabspett med fetaoströra

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 7 MÅNDAG Laxpasta

Läs mer

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken Mer tid för fredag Nygrillat i butiken Smarta och festliga recept med lite fusk... Äntligen fredag igen! Skäm bort dig själv och dina vänner med härligt nygrillad kyckling och läckra tillbehör. Med lite

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer

familj Apelsinbakad lax med sweet chilisås Ugnsbakad falukorv med bostongurka och tomat Snabba köttgrytan med ärtor och ris

familj Apelsinbakad lax med sweet chilisås Ugnsbakad falukorv med bostongurka och tomat Snabba köttgrytan med ärtor och ris a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 13 a Apelsinbakad lax med sweet chilisås b Ugnsbakad falukorv med bostongurka

Läs mer

familj Kycklingfärssås med persilja Sojakyckling med gurka Champinjonburgare med guacamole

familj Kycklingfärssås med persilja Sojakyckling med gurka Champinjonburgare med guacamole a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 41 a Kycklingfärssås med persilja b Sojakyckling med gurka c Champinjonburgare

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

TOUCH SMAKGLÄDJE RECEPT FÖR DIG I STORKÖK

TOUCH SMAKGLÄDJE RECEPT FÖR DIG I STORKÖK TOUCH SMAKGLÄDJE RECEPT FÖR DIG I STORKÖK KYCKLINGGRYTA GREKLAND Denna mustiga gryta sprider härliga dofter av citron och medelhav. FÄRSBIFFAR MED FETAOST Den enkla goda klassiska pannbiffen når högre

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

Jordärtskockssoppa med mozzarellatoast

Jordärtskockssoppa med mozzarellatoast a3dagar 4 Personer Vego Gröna och sköna maträtter lagade från grunden Vecka 51 a Jordärtskockssoppa med mozzarellatoast b Tomat- och auberginepasta med rosmarin c Kikärtsgryta med dragon ica.se/matkasse

Läs mer