99 % nöjda kursdeltagare!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "99 % nöjda kursdeltagare!"

Transkript

1 För dig som vill lyckas med dina projekt och ditt ledarskap. 99 % nöjda kursdeltagare!

2 Lyckas med dina I år kommer ca 800 personer att anmäla sig till våra öppna projekt- och ledarskapsutbildningar. Fyra gånger fler personer kommer att delta i något av våra kundanpassade program i Sverige eller internationellt. Oavsett om det är du själv eller ditt företag eller organisation som bestämt sig för att utveckla sina färdigheter kan vi i Wenell hjälpa dig. På sidan 17 längre fram kan du se från vilka verksamheter våra kursdeltagare kom förra året. Med mer än fyrtio års erfarenhet i bagaget och ett aktivt, fruktbart samarbete med ledande företag, spännande forskare, duktiga ledare och våra egna, anställda konsulter ser vi till att våra utbildningar stärker dig i din vardag och att du får verktygen för att hantera utmaningarna just i din verksamhet. 2

3 projekt och ditt ledarskap! Vi arbetar alltid med deltagarnas verkliga situationer och projekt i våra utbildningar och kompletterat med lärarens egna, omfattande erfarenhet borgar det för att deltagarna bär med sig finslipade färdigheter och praktisk metodik som kan omsättas direkt på hemmaplan efter kursen. Den kanske viktigaste faktorn som avgjort, för de kursdeltagare eller företag som väljer Wenell, är en stark rekommendation från en nöjd kollega eller bekant som deltagit eller arbetat med oss tidigare. I vår senaste effektutvärdering 2013 av vår kurs Praktisk projektledning var det 99 % av de 383 deltagare som svarade och som vill rekommendera utbildningen till en kollega eller bekant. Vad som är viktigt just för dig vet du nog bäst själv. Men det vi kan garantera är att du och dina förutsättningar kommer att stå i fokus oavsett vilken av utbildningarna du väljer - inte några standardlösningar eller generella framgångsrecept. På de följande sidorna finner du mer information om de kurser vi genomför under året. Vill du hitta aktuella kurstillfällen, plats och priser eller få mer information så finns det på vår hemsida Vill du diskutera hur ett internt anpassat utbildningsprogram skulle kunna se ut för din verksamhet? Har du frågor om våra kurser eller vill få några råd om hur du ska välja bland alla kurser? Tveka inte att ringa mig direkt på telefon eller skicka e-post till Välkommen till Wenell! Ulf Bengtsson VD Välkommen till Wenell! 3 Praktisk projektledning 4 Praktisk projektledning steg 2 5 Agil projektledning 6 Applied Project Management 7 PMI certifiering - preparandkurs 8 IPMA certifiering - preparandkurs 9 Projektledarprogrammet 10 Projektledaren, gruppen och ledarskapet 11 Att övertyga som ledare 12 Att coacha som ledare 13 Att hantera konflikter som ledare 14 Praktisk information 15 Våra utgångspunkter för lärande 16 I gott sällskap 17 Besök oss 18 Metodkompetens Beteendekompetens Värt att veta 3

4 Metodkompetens Praktisk projektledning Projektformen är ingen ny företeelse men den är mer aktuell än någonsin. De situationer där vi vinner på att samverka över traditionella gränser, och där vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och olikheter blir allt fler, inte färre. Men det finns fallgropar! Många gånger startas projekt utan att roller, befogenheter, mål och resurser är tillräckligt tydliga. Syfte Praktisk projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en helhetssyn på projektarbete. Rollen som projektledare står i fokus och tyngdpunkten är lagd på enkla, praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet. Hela projektflödet från idé till nyttjande behandlas och särskild vikt läggs vid förberedelserna. Målet är att: P Ge dig praktiska och enkla metoder för att driva projekt eller för att använda projektarbetsformen i ditt arbete. P Ge dig kunskaper om projektorganisationens roller, samspel och ansvarsfördelning. P Stärka dig i din roll som projektledare. Form Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Flertalet grupparbeten behandlar praktikfall (verkliga projekt), som du inbjuds att ta med dig till kursen. Målgrupp Nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt. Omfattning Fyra heldagar, 35 timmar. Max 20 deltagare. Dag 1-3: kl Dag 4: kl P Projektformen och dess utveckling P Projektintressenter P Mål och arena för projektet P Visualisering P Projektmiljö P Projektorganisation P Projektplanering P Risker och möjligheter P Projektgenomförande P Projektavslut och utvärdering P Projektledarskap PDU-poäng Denna kurs ger 35 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. 4

5 Metodkompetens Praktisk projektledning steg 2 Genomföra och avsluta projekt. Många av verktygen inom projektledningsläran ska säkra en effektiv projektstart men sen då? Hur driver du projektet i mål? I genomförandefasen förväntas man kunna hantera såväl uppgiften som projektteamet och individerna. Detta i en miljö som påverkar projektet. Syfte Praktisk projektledning steg 2 är fokuserad på genomförande och avslut av projekt. Syftet är att rusta dig som ska agera projektledare för de utmanande situationer som kan uppstå. Efter genomgången utbildning inklusive coaching kommer du att kunna: P Utgå ifrån dina egna och projektmedlemmarnas styrkor. P Förstå relationers betydelse för ett effektivt projektgenomförande. P Kommunicera effektivt t.ex. att hålla energigivande och strukturerade möten. P Använda visualiseringstekniker för att illustrera framdrift. P Följa upp projektet för att åstadkomma resultat. P Koordinera och samordna alla insatser. P Hantera osäkerhet och behärska ändringshantering. P Få fram beslut. P Säkra kompetens genom egna och andras nätverk. P Hantera resurssäkring proaktivt. P Hantera leverans och initialt nyttjande. P Avsluta projektet och säkra lärdomar. Form Utbildningsdagarna innehåller föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Flertalet grupparbeten behandlar ett spännande case som deltagarna genomför. Efter utbildningsdagarna vidtar en arbetsperiod där deltagarna omsätter lärdomarna i praktiken och coachar varandra i mindre grupper. Utbildningen avslutas med ett coachmöte tillsammans med kursledarna. Totala perioden är ca tre månader. Målgrupp Projektledare, delprojektledare och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt. Förkunskaper Vi rekommenderar att du har gått vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande grundutbildning, gärna med några års erfarenhet av projektarbete. Omfattning Tre heldagar, 27 timmar. Max 18 deltagare. Dag 1-3: kl , därefter en egen arbetsperiod under ca 3 månader. Avslutande coachmöte ca två timmar. P Utmanande situationer P Nyttja dina styrkor P Visualisering P Resurshantering P Framgångsrik framdrift P Uppföljning P Ändringshantering P Möten P Leverans och nyttjande P Projektavslut P Avslutsfas P Nyttjande PDU-poäng Denna kurs ger 27 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. 5

6 Metodkompetens Agil projektledning Scrum, Lean och andra agila angreppssätt har visat på stora framgångar de senaste 15 åren. Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt under trycket av krav på snabbrörlighet och flexibilitet. Agile är inte en utvecklingsmetod i sig utan snarare ett förhållningssätt; en uppsättning värderingar, attityder och principer. Agila metoder, såsom Scrum, såg dagens ljus under 90-talet inom framförallt systemutveckling. Allt fler har blivit nyfikna på agila metoder och de börjar nu få spridning inom alla typer av projekt. Men det finns fallgropar! Så det gäller att fundera igenom vad som passar just dina projekts unika förutsättningar bäst och hur det ska integreras i er befintliga projektmodell. Syfte Agil Projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en förståelse för vad Agile är och hur agila metoder, tekniker och principer kan integreras i er befintliga projektmetodik. Konkreta metoder och enkla praktiska verktyg som ni kan börja använda direkt varvas med lite mer teoretiska resonemang om när de olika delarna passar bäst och hur de ska användas. Målet är att: P Ge dig praktiska och enkla metoder för att bli mer flexibel (agil) i ditt projektarbete. P Ge dig kunskaper om hur de agila metoderna fungerar och under vilka förutsättningar (vilka typer av projekt) de fungerar mer eller mindre bra. P Stärka dig i din roll som projektledare. Form Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Några av grupparbetena behandlar praktikfall (verkliga projekt) som du inbjuds att ta med dig till kursen. Vår strävan är att få praktikfall från olika branscher för att kunna belysa olika perspektiv. Målgrupp För dig som har grundläggande kunskaper i projektarbete och är nyfiken på hur Agile kan komplettera den traditionella projektmetodiken. Du vill helt enkelt få in lite mer flexibilitet i dina projekt, samtidigt som du behåller strukturen. I första hand riktar sig kursen till projektledare, delprojektledare och linjechefer, men alla som arbetar i eller med projekt kan tillgodogöra sig innehållet. Förkunskaper Vi rekommenderar att du har gått vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande grundutbildning, gärna med några års erfarenhet av projektarbete. Omfattning 2 heldagar, 16 timmar. Max 18 deltagare. P Agile och dess utveckling (Affärsnytta, Flexibilitet, Transparens) P Hantering av intressenter (Use case, User story) P Målformulering och prioritering (MoSCoW) P Visualisering (KanBan, Produktstruktur) P Organisering och roller i agila projekt (Produktägare, m.fl.) P Planering (KanBan, Milstolpar/Etapper, Planning Poker) P Genomförandet (Velocitet, Stå-upp möte, Impediments) P Avslut och utvärdering (Retrospektiv, små avslut ofta) P Ledarskap (Coacha, Delegera och Motivera) PDU-poäng Denna kurs ger 16 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. 6

7 Metodkompetens Applied project management Projects are not a new concept, but today they are more common than ever. We are faced with an increasing number of situations where we can benefit from collaborating across traditional boundaries and making use of each other s strengths and differences. But there are pitfalls! Often projects are started with no clearly defined roles, authorization, goals or resources. Purpose Applied project management is a concentrated basic course that gives you a holistic view of project work. The focus is your role as project manager, with emphasis on simple, practical tools you can use in your work. The entire project workflow is discussed, with particular emphasis on the preparation phase. The purpose is to give you: P Practical, simple methods for running projects or for using the project format in your daily work. P An understanding of the roles and delegation of responsibilities in project organizations. P Greater understanding of your role as a project manager. Format The course includes lectures, group tasks and discussions. Most of the group tasks involve actual cases, and you are invited to bring your own to the course. Target group Current or future project managers, subproject managers, project administrators and line managers. Everyone who works in or with projects. Scope Four full days. Max 18 participants. Day 1 3: 8:30 a.m. 5:30 p.m. Day 4: 8:30 a.m. 4:00 p.m. P Think before you act! P Managing stakeholders P Setting objectives and limits P Visualizing the project P Planning the work P Clarifying roles P Interacting with the environment P Living with uncertainty P Succeeding with realization P Practicing leadership P Closing the project PDU-poäng This course gives you 35 PDU points. PDU points are used for Project Manager certifications with PMI, Project Management Institute. 7

8 Metodkompetens pmi certifiering preparandkurs Vill du utmärka dig som Projektledare? En certifiering från världens ledande organisation inom professionell projektledning hjälper dig att nå dit. PMP står för Project Management Professional och är en av världens mest etablerade certifieringar. Ca personer är certifierade i Sverige och omkring över hela världen. Certifieringen utfärdas av PMI, Project Management Institute. De senaste året deltog över 200 personer i någon av våra preparand utbildningar inför sin PMI-certifiering. Syfte Under kursens fyra dagar går vi igenom kunskapsområdena enligt PMBOK. Du kommer att stärka dina kunskaper inom Professionell Projektledning samtidigt som du får en bra grund för att klara en PMP certifiering. Kursen fungerar också för dig som siktar på en CAPM certifiering. Form Undervisningen sker på engelska eller svenska med engelskt material. Varje deltagare erbjuds möjlighet till individuell coaching under kursens gång. Målgrupp Du som arbetar som projektledare och vill certifiera dig som PMP. Förkunskaper Du ska ha genomgått en grundläggande kurs i projektledning, t ex vår kurs Praktisk projektledning, samt ha praktisk erfarenhet som projektledare. Kraven för att ta en certifiering är minst 35 utbildningstimmar samt arbetade timmar som projektledare de senaste åtta åren. Omfattning dagar med självstudier mellan kurstillfällena. Max 16 deltagare. Totalt 35 timmars undervisning som genomförs på dagtid. Deltagarna förväntas lägga lika många timmar på självstudier. Material PMBOK, femte upplagan. Vid första kurstillfället erhåller deltagarna omfattande material för självstudier, inklusive e-learning-moduler och online-tester som simulerar en PMP -examination. P Introduction to PMI / PMP P Integration Management P Scope Management P Time Management P Cost Management P Quality Management P Human Resource Management P Communication Management P Risk Management P Procurement Management P Summary and conclusion 8

9 Metodkompetens IPMA-certifiering, preparandkurs Vill du utmärka dig som Projektledare? International Project Management Association (IPMA), är en paraplyorganisation för projektledarföreningar världen över. Varje år väljer 500 svenska projektledare att genomföra en projektledarcertifiering enligt IPMAs system. På så sätt får de ett försprång på arbetsmarknaden, ett vidgat nätverk och ett kvitto på sin kompetens som är internationellt erkänt. De senaste tio åren har över projektledare fått sin kompetens verifierad enligt IPMAs system. Syfte Kursen syftar till att repetera centrala projektledningsbegrepp för att i första hand stärka dig inför en certifiering på IPMA D-nivån (certifierad i projektkunskap). IPMAs certifikat är internationellt erkända. De projektledare som certifieras i Sverige får certifikat både på svenska och på engelska. Certifikaten är giltiga i fem år, därefter måste de förnyas genom recertifiering. IPMAs system med sina fyra nivåer kan även användas som bas för projektledares karriärväg inom ett företag eller annan organisation. Samtidigt får du praktisera den obligatoriska själv utvärderingen enligt KIP (Kompetens i projektledning). Form Kursen genomförs på svenska med svenskt material. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, gruppövningar och diskussioner. Målgrupp Du som vill certifiera dig enligt IPMA och vill uppdatera dina projektkunskaper inför ett kommande certifieringstillfälle. Förkunskaper Du ska ha genomgått en grundläggande kurs i projektledning, t ex vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande. Praktisk projektledning är ett IPMA Certified Programme och är en bra start för dig som saknar kunskaper i projektledning. För certifiering på IPMA D-nivån krävs ingen praktisk erfarenhet av att ha arbetat som projektledare men det är givetvis en fördel om du har sådan eller erfarenhet av att ha arbetat i projekt. Omfattning 1 dag. Material Boken Praktisk Projektledning ingår. P Planera projektledningen P Organisera projektets ledningsfaser P Utöva övergripande projektledning P Utöva operativ projektledning P Samordning mellan organisationen och dess projekt P Självutvärdering enligt KIP 9

10 Metod- och Beteendekompetens Projektledarprogrammet Projektledning kan generellt sett delas in i två kompetensområden, metodkompetens och beteendekompetens. I Projektledarprogrammet integrerar vi praktiska gruppövningar i projektmetodik med individuell färdighetsträning i olika övningar och rollspel för att belysa ledarskap och kommunikationsaspekterna på projektledning. Denna utbildning är vårt kompletta utbildningsprogram i projektledning. Syfte Projektledarprogrammet ger dig metoderna, verktygslådan och erfarenheten för alla skeden i projektet. Det ger dig också tyngd, styrka och självförtroende att hantera olika typer av situationer t ex hur du ska göra en realistisk projektplan, hur du ska förankra en projektbeskrivning i styrgruppen eller hur du ska hantera en konflikt på ett projektmöte. Form Utbildningen är uppdelad i fyra olika etapper, där den sista av dessa genomförs i internatform, där vi jobbar intensivt en bit in på kvällarna. De övriga 3 etapperna genomförs på dagtid. Mellan de olika etapperna behöver du vara beredd på att lägga ner tid på litteraturläsning och annat hemarbete. Tack vare programmets uppläggning får du möjlighet att fördjupa dig i de olika ämnena och utväxla tankar och erfarenheter med kursledare och övriga deltagare under en längre utbildningsperiod. Målgrupp Nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare, projektadministratörer och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt. Omfattning Projektledarprogrammet genomförs under fyra etapper på totalt 10 dagar ( ). Varje etapp startar kl den första dagen och avslutas den sista dagen kl Fjärde etappen genomförs i internatform. OBS! Internatkostnader tillkommer då och betalas direkt till konferensanläggningen. P Projektarbetsmodeller och beslutsprocesser P Riskanalys P Hantering av intressenter P Målstyrning P Planering och uppföljning P Projektets organisering P Konflikter och konflikthantering P Aktivt lyssnande P Effektiv feedback P Svåra samtal P Grupputveckling P Effektiva projektmöten P Förhandling P Övertygande presentationer P Personlig utveckling PDU-poäng Denna kurs ger 80 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. Antalet deltagare är begränsat till

11 Beteendekompetens Projektledaren, gruppen och ledarskapet Att leda ett projekt är krävande. Det temporära ledarskapet för ett projekt innehåller många utmanande moment. Du måste snabbt etablera dig i ledarrollen och under tidpress leverera resultat. Utmaningen ligger i att själv hålla ihop helheten och samtidigt få medarbetarna att prestera på hög nivå genom att delegera och motivera. Du behöver kraftfulla redskap och tydliga ledstänger för att hantera denna ledarutmaning, på ett positivt sätt i olika situationer. Syfte Syftet med utbildningen är att utveckla dina färdigheter och ge dig verktyg att hantera olika ledarsituationer i projekt. Under utbildningen tränar vi grundläggande ledarskapstekniker som t ex att målstyra genom feedback, hur man mobiliserar entusiasm och kraft genom ett motiverande ledarskap och hur man coachar sina medarbetare för att göra dem effektivare i sitt arbete. Vi vill ge dig den säkerhet som krävs för att hantera de utmaningar som uppstår i projekt t ex hur man hanterar medarbetare som inte levererar som planerat, spänningar mellan medlemmar i gruppen, svårigheter att få alla att gå åt samma håll. Form Genom praktiska övningar i form av rollspel och gruppövningar byggs de erfarenheter upp som utgör grunden för ökad säkerhet i olika situationer. Detta varvas med teoretiska avsnitt som ger förståelse och insikt om hur människor fungerar och hur du ska anpassa ditt ledarskap till olika situationer. Målgrupp Projektledare, delprojektledare och linjechefer, gärna med några års erfarenhet som ledare. Omfattning Fyra dagar. Dag 1-3: Dag 4: Med hänsyn till utbildningens inriktning på personlig träning och utveckling kommer antalet deltagare att begränsas till högst 12 i varje grupp. P Målstyrning av grupp och individ genom feedback P Ge stöd och kraft genom coaching P Att påverka och utveckla en grupp P Kommunikationsfärdigheter P Delegera och motivera P Hur hantera slitningar och osämja i gruppen P Mötesledning P Beteendebaserat ledarskap P Professionella samtal P Vidmakthållande av färdigheter implementering i arbetet PDU-poäng Denna kurs ger 35 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. 11

12 Beteendekompetens Att övertyga som ledare Hur gör man för att få gehör när man förhandlar med chefer? Hur kan jag lära mig trivas inför en publik? Hur kan jag nå ut med mitt budskap? Hur kan jag övertyga andra när jag själv är övertygad? I rollen som ledare har du stor nytta av att bemästra förhandlings- och presentationsteknik. Genom effektiv kommunikation kan du påverka människor så att de lyssnar och kanske väljer att acceptera dina förslag eller till och med ändra en tidigare uppfattning. Syfte Kursen syftar till att öva upp grundläggande färdigheter i att övertyga andra. Du kommer att uppnå resultat samtidigt som du agerar med respekt och intresse för din omgivning. Presentera ditt budskap så att du väcker intresse, engagerar och möter lyssnarnas förväntningar. Med konkreta verktyg, träning och personlig feedback kan du öka ditt inflytande! Form Träning av färdigheter varvas med teori. Teorin ger en grundläggande förståelse för viktiga principer inom förhandlings- och presentationsteknik. Du får träna färdigheter upprepade gånger för att stimulera din utveckling och finslipa detaljer. Det sker i övningar och rollspel och med videofeedback. Hela tiden får du återkoppling från kursledare och kurskamrater på ditt agerande. Målgrupp Chefer, projektledare, delprojektledare, teamledare, testledare och koordinatorer. Alla som har en ledande roll i sin vardag. P Övertyga eller övertala? P Argumentera för din sak P Nycklar till framgångsrik förhandling P Ditt budskap Löpsedelstekniken P Planera och strukturera din presentation P Ditt framförande P Engagera och aktivera dina åhörare P Hantera störningar och svåra situationer Omfattning Kursen pågår i två dagar, dag 1 startar kl och dag 2 slutar Till detta får du räkna med förberedelsearbete på ca 3-5 timmar. Med hänsyn till utbildningens inriktning på personlig träning och utveckling kommer antalet deltagare att begränsas till högst 12 i varje grupp. PDU-poäng Denna kurs ger 16 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. 12

13 Beteendekompetens Att coacha som ledare Hur ska jag få alla att bli motiverade att göra sitt bästa? Coachande ledarskap låter bra, men det är inte så lätt när det är ont om tid! Jag vill börja delegera mer och lägga mig mindre i detaljer Syfte Kursen syftar till att öva upp grundläggande färdigheter i ett coachande ledarskap. Du får verktyg att hantera vardagliga ledarsituationer på ett sätt som gör att människor utvecklas och presterar bättre. Målet med kursen är att du ska kunna använda feedback för att utveckla medarbetare och påverka deras beteenden i riktning mot ert mål. Form För att du ska utveckla dina färdigheter betonar vi tre saker: P Praktiska övningar kursen igenom varje deltagare deltar i minst 3 övningsmoment/dag. P Omedelbar respons på det du övar från kursledare och kursdeltagare oavsett om det handlar om teoretisk kunskap eller praktisk övning. Din utveckling sker gradvis och nya färdigheter byggs på efterhand. P Koppling till vardagliga situationer både övningsexempel som du känner igen dig i och genom planering av hur tillämpningen ska gå till. Målgrupp Chefer, projektledare, delprojektledare, teamledare, testledare och koordinatorer. Alla som har en ledande roll i sin vardag. P Skapa dialog och utveckling via aktivt lyssnande P Feedback ge återkoppling som påverkar framtida agerande P Ledarskapspsykologi att förstå och motivera medarbetare Omfattning Kursen pågår i två dagar, dag 1 startar kl och dag 2 slutar Till detta får du räkna med förberedelsearbete på ca 3-5 timmar. Med hänsyn till utbildningens inriktning på personlig träning och utveckling kommer antalet deltagare att begränsas till högst 12 i varje grupp. PDU-poäng Denna kurs ger 16 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. 13

14 Beteendekompetens Att hantera konflikter som ledare Vill du rusta dig för att hantera motsättningar i gruppen? Vill du få dina medarbetare att verkligen ta tag i det ni har kommit överens om? Vill du bli bättre på att följa upp överenskommelser och beslut? Vill du öka din auktoritet och få större genomslag i din roll som ledare? Syfte Kursen syftar till att skapa förutsättningar för dig att ta tag i lite tuffare ledarsituationer, t ex att medarbetare inte fullt ut presterar vad du förväntar dig. Vi ger dig verktyg och metoder för att hantera svåra samtal och konflikthantering. Form Praktiska övningar ger dig de färdigheter du behöver för att hantera olika situationer som du som ledare behöver ta tag i. Omedelbar respons på det du övar från kursledare och kursdeltagare oavsett om det handlar om teoretisk kunskap eller praktisk övning vilket gör att utvecklingen sker gradvis och nya färdigheter byggs på de övriga. Målgrupp Chefer, projektledare, delprojektledare, teamledare, testledare och koordinatorer. Alla som har en ledande roll i sin vardag. P Samtalstekniker P Svåra samtal P Problemlösning P Uppföljningssituationer P Metoder för konflikthantering P Hur människor fungerar i pressade situationer Omfattning Kursen pågår i två dagar, dag 1 startar kl och dag 2 slutar Till detta får du räkna med förberedelsearbete på ca 3-5 timmar. Med hänsyn till utbildningens inriktning på personlig träning och utveckling kommer antalet deltagare att begränsas till högst 12 i varje grupp. PDU-poäng Denna kurs ger 16 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. 14

15 Praktisk information Anmälan Anmälan till kurserna hos oss kan göras på telefon eller på vår hemsida Anmälan kan också skickas via e-post till Bekräftelse Vi bekräftar din plats omgående via e-post eller brev. Skulle kursen vara fulltecknad kontaktar vi dig och föreslår ett annat kurstillfälle. Deltagarna bereds plats i den ordning anmälan kommer in. Vi rekommenderar dig att vara ute i så god tid som möjligt. Avbokning Avbokning och eventuella ändringar bör omgående meddelas oss. Vid avbokning senare än 15 dagar före kursens start debiteras hela kursavgiften. Anmälan kan alltid överlåtas på annan person inom samma företag eller organisation, vilket i så fall ska meddelas oss. Om avbokning av internatkurs sker nära utbildningens start kan även hotellet debitera kostnader. Detta sker i så fall enligt respektive konferensanläggnings egna regler. Ombokning Vid ombokning senare än 15 dagar före utbildningens start finns möjlighet att gå samma kurs vid ett senare tillfälle, dock skall den ursprungliga fakturan vara betald. Om en kurs inte samlar tillräckligt med deltagare, förbehåller vi oss rätten att ställa in den och vi återbetalar i så fall kursavgiften. Force majeure Vi ansvarar ej för de fall då genomförandet av utbildningen hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, krig eller annat som står utanför vår kontroll. Dokumentation Dokumentation i form av pärmar/böcker/kompendier ingår i avgiften. Efter genomgången utbildning erhåller du ett intyg, förutsatt att du varit närvarande minst 2/3 av utbildningstiden. Vi förbehåller oss rätten att kontinuerligt utveckla innehållet i kursen för att på bästa sätt möta kundernas förväntningar. Det innebär att utbildningsprogrammet kan avvika från kurskatalogens beskrivning på vissa punkter. Dagkurs Dagkurserna genomförs under normal arbetstid. Eventuell logi ordnas och betalas av deltagaren själv. I priset för dagkurs ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Internatkurs Internatkurs genomförs under dag- och kvällstid. Vid internatkurser bokar vi rum för alla deltagare. Internatkostnad (mat och logi) ingår ej i kursavgiften utan betalas av deltagarna direkt till konferensanläggningen vid kursens slut. Önskas faktura bör detta meddelas konferensanläggningen före kursstart. Normalt gäller att rummen är disponibla t o m sista dagens förmiddag. Vill du behålla rummet längre, eller på annat sätt ändra rumsbeställningen, måste du själv ordna detta med konferensanläggningen. Betalning Kursavgiften faktureras av oss två veckor före kursstart. Moms tillkommer på alla angivna belopp. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Nöjdkundåtagande Vi strävar efter att alla deltagare skall vara nöjda med kursens genomförande. Om du, mot förmodan, inte skulle vara nöjd erbjuder vi plats på samma utbildning vid ett senare tillfälle. 15

16 Vår syn på lärande När kunskap kommer till användning skapas ett värde i konkreta och vardagliga situationer i arbetet. Vi kallar det färdigheter. Att som ledare och medarbetare ha färdigheter och att medvetet anpassa sitt beteende till situationen skapar bra förutsättningar för goda prestationer. Vi rustar kursdeltagare att hantera sin vardag genom att systematiskt träna och bygga upp färdigheter. Träningen sker i steg, från enkla övningar och tillämpning på egna projekt i verksamheten. Deltagare uppmuntras att pröva nya beteenden och ta hjälp av varandra. Kursledaren bär ansvaret för att upprätta en trygg lärandemiljö för varje deltagare. Detta görs bland annat genom att tydliga spelregler och ramar presenteras och upprätthålls. Dialog, reflektion och erfarenhetsutbyte ses som en viktig del av lärandet. Kursledare och kursgrupp arbetar genomgående med att skapa ett bra klimat för lärande genom att ge feedback på ett sådant sätt som underlättar utveckling och bygger vidare på kursdel tagarens egna styrkor och ambitioner. Forskning visar att kursdeltagarens aktivitet innan och efter utbildningen är avgörande för att nya färdigheter ska fästa och ge resultat i den egna verksamheten. Vid anpassade program internt hos våra kunder tillhandahåller vi en process för upprättande av individuella lärandeplaner, och metoder för hur önskade färdigheter kan förstärkas genom stöd i den egna organisationen. 16

17 Varje år deltar närmare 800 personer i våra öppna kurser för projektledare och chefer. Från verksamheterna nedan kom våra kursdeltagare under I gott sällskap AB Ninolab AB Sandvik Corormant AB Stockholmshem AB Storstockholms Lokaltrafik AB Åbro Bryggeri AB Östgötatrafiken Academic Work Sweden AB Advania AB AF Bostäder Aftonbladet Hierta AB Agroetanol Akademiska sjukhuset Akzo Nobel Pulp and Performance AkzoNobel Surface Chemistry AB Alecta Pensionsförsäkring, Almi Företagspartner Stockholm AMF Amgen AB Amnesty Arbetsmarknadsförvaltningen Arla Foods AB AstraZeneca AB Autoliv Electronics AB Automation Solutions Sweden AB Axiell Sverige AB Axis Communications AB Bayer AB Berendsen Textil Service AB Berg Propulsion BioArctic Neuroscience AB Biotage Sweden AB Bixia AB Bluefish Pharmaceuticals AB Bolon AB Bonnier Publications A/S Borås Stad Bouvet Syd AB Cambrex Karlskoga AB Camozzi Pneumatik AB Casino Cosmopol Cederroth AB Chiffer Media AB Claremont Quality Management AB Cloetta Sverige AB Colada AB Collectum AB Comap Nordic AB Connecta AB ConnectBlue AB Consoden AB ContextVision AB Coop Butiker & Stormarknader AB Crucell Sweden AB Cygate AB Dataföreningen Kompetens AB Datanet AB Dentsply IH AB Devenio AB Devo engineering Diadrom AB Ecophon AB Electrolux AB Elekta Instrument AB Epsilon AB ES-Konsult AB ESS AB Etteplan Industry AB EVRY AB Exportkreditnämnden F2 Consulting AB FCG Booking AB Fidelity Systems AB Finansförbundet Finisar Sweden AB Folksam Folktandvården Västra Götaland Forever Living Products Scandinavia Forskningsrådet Formas FRA Framtidsprojektet Fresenius Kabi AB Företagarna Norrköping Försvarshögskolan Försvarsmakten Gambro Lundia AB GE Healthcare Bio-Sciences AB Gilead Sciences Sweden AB Goodpoint AB Granuldisk AB Grontmij AB GS Facket GS1 Sweden AB Göteborgs Stad Göteborgs universitet H Lundbeck AB Handelshögskolan i Stockholm HemoCue AB Hi3G Access AB Hjälpmedelsinstitutet HMS Industrial Networks AB Holmen AB Holmen Paper AB Holmen Paper Braviken Holmenskog HRM Engineering AB HSB Göteborg ICA Sverige AB IFS Sverige AB IKEA Trading Services AB IKG i Mellansverige AB InkClub AB inkclub Development AB Inspektionen för social- Institutet för kvalitetsindikatorer Intertek Semko AB IOGT-NTO/Miljonlotteriet IRnova AB Isconova AB JM AB Jobindex AS Kammarkollegiet Karolinska Universitetssjukhuset Keolis Sverige AB Knightec AB Konkurrensverket KTH Faktura Service Kungsbacka kommun Kustbevakningen Landstinget i Östergötland Landstinget Sörmland Landstingsservice Ledarna Lemontree LEO Pharma A/S LIF Logitall AB Low Vision International AB Luftfartsverket Lunds Energikoncernen AB Lunds kommun Läkemedelsverket LV Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Stockholm Länsförsäkringar Östgöta Länstyrelsen i Västra Götalands län MacGregor Sweden AB Malmö högskola Malmö Stad ManpowerGroup AB Maquet Critical Care AB Medivir AB MedMera Bank AB 0048 Metso Minerals (Sweden) AB Michelin Nordic AB Miweco NCC Construction Sverige AB NIRA Dynamics AB Nordea Nordea Bank AB Norlander Zeelandia AB Norrköpings Kommun Norrtälje Kommun NSVA AB Nyköpings kommun Octapharma AB Office Factory AB Omnisys Instruments AB OnTrax AB Ontrax Göteborg AB Oss-Q Outokumpo Stainless AB Pagero Nordic AB Perten Instruments AB Phadia AB Philips Digital Mammography Pidab Primärvården PTS Q-MED AB QRtech AB Rambo AB Recipharm AB Regeringskansliet Rejlers Sverige AB Riksgälden Rikspolisstyrelsen Ronneby Kommun Runsvengruppen AB Rädda Barnen Rördesign i Göteborg AB Saab Automobile Parts AB Sandvik SRP AB Sanofi Aventis AB Sherwin Williams Sweden AB Simovits Consulting AB Sirona AB Skaraborgs Sjukhus Skatteverket SKB SLU Fakturamottagning Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen Sogeti Sverige AB Solvina AB Sony Mobile Communications AB SSAB EMEA AB Star Republic AB Staten Fastighetsverk Statens Haverikommission Statens Institutionsstyrelse Statoil Fuel & Retail Sverige AB Stockholm Gas AB Stockholm Vatten VA AB Stora Enso AB Stora Enso Fors AB Strålsäkerhetsmyndigheten Svea Teknik AB Sveaskog Förvaltnings AB Sweco AB Swedbank AB IT Swedish Match North Europé AB Swedish Orphan Biovitrum AB Svenska Mässan Stiftelse Svenskt Näringsliv Service AB Sveriges Byggindustrier Service AB Sveriges Geologiska undersökning Sveriges Veterinärförbund Systemite AB Södertälje Sjukhus Södra Timber AB TD Rail & Industry Tekniska verken i Linköping Telavox AB TeliaSonera Sverige AB Tibnor AB Tieto Sweden AB Tillväxtverket Trensums Food AB TRR Trygghetsrådet Trygghetsstiftelsen TuIfly Nordic AB Umeå Energi AB Umeå Kommun Umeå universitet Unionen Uppsala Monitoring Centre Vattenfall AB Vattenfall Research and Vega Systems AB Wellspect Healthcare/Dentsply IH AB Verisure Innovation Wildlife Garden AB WILO Sverige AB Volvo VSM Group AB VWR International Värmdö Kommun Västerås Stad Västtrafik AB XLENT Business Integration AB ÅF AB ÅF Technology AB ÖoB AB Örebro Kommun Örebro universitet 17

18 Besök oss Tider, platser och priser för våra kurser hittar du på Välkommen till vårt mediabibliotek! Här hittar du material som vi producerat i kanaler där du kan välja vad som passar dig bäst. Allt ifrån videofilmer, podcasts och webinars till böcker, artiklar, infographics samt kopior på bilder från våra aktiviteter. Våra filmer och podcasts är uppdelade på några olika områden, där du kan se eller lyssna till innehåll om ledarskap eller om projektledning. Men där du också kan se eller lyssna till några av våra kunder och kursdeltagare (Referenser) såväl som intervjuer gjorda på Projektnäring den nya mötesplatsen för projektproffs. 18

19

20 Som jag ser det skulle jag haft mycket svårt att leda detta projekt utan utbildningen Ni är så bra på att leda övningar och diskussioner att ni blir levande exempel att er metod faktiskt fungerar! Jag sätter upp tydligare mål och milstolpar. Jag kräver tydligare ramar och rollfördelning i projekt innan jag startar Har fått både en bättre teoretisk grund och praktisk färdighet att hantera mitt ledarskap med Projektledarprogrammet har gett mig en trygghet i mitt ledarskap som jag inte skulle ha haft annars Väl genomförd med ett bra upplägg och tempo. Har redan rekommenderat den vidare. Jag fick med mig goda verktyg som jag vill använda i framtiden Innan kursen hade jag inte samma inblick i hur mitt eget beteende påverkar samtalet. Men nu vet jag att mitt beteende starkt påverkar hur väl samtalet flyter och hur resultatet av dialogen blir Bra med många praktiska övningar med inspelning och feedback Tack för att ni la en bra grund för mina studier som gjorde att jag klarade certifieringen bara dryga månaden efter kursen. Projektledarprogrammet gav mig en stor portion kunskap, inspiration och självförtroende Praktisk projektledning rekommenderas varmt till alla typer av projektledare, men även till linjechefer för att öka samförståndet, effektiviteten och arbetsglädjen inom ens egen organisation. Många av de saker som jag lärt mig på denna kurs kommer jag ha nytta av även i privatlivet. Det jag lärde mig gjorde att jag kunde ro projektet i land och nå 100 % av målet Bästa utbildningen jag gått! Ständiga aha-upplevelser, jättebra kursmaterial, fantastisk kursledare! Hela upplägget var verkligen genomtänkt! HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET Wenell Management AB Stockholm Göteborg Malmö Kuala Lumpur

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Certifiera dig som Projektledare?

Certifiera dig som Projektledare? Certifiera dig som Projektledare? Du kanske har jobbat några år som projektledare och funderar nu på att certifiera dig. I denna artikel ger Robert Ek, Senior Consultant, en del råd och tips. Robert är

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(6) 2014-10-20 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 12-14 oktober samt 2-4 november 2015 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

UTBILDNING: Projektledarcertifiering CAPM

UTBILDNING: Projektledarcertifiering CAPM UTBILDNING: Projektledarcertifiering CAPM Introduktion Certifierade projektledare leder till bättre säkerhet i genomförandet av projekt. Det handlar om att leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE

KRAFT TRÄNING RESULTAT FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE KRAFT & RESULTAT TRÄNING FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Denna Kraft & Resultat Träning syftar till att göra dig kapabel att leda ditt företag alt.

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker Scrum STF KOMPETENSINFO NR 63/2011 HÖSTTERMINEN STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE Scrum i praktiken

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT INBJUDAN TILL GRUNDUTBILDNING I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT FÖR PROFESSIONELLA och ARBETSLEDARE INOM REHABILITERINGSOMRÅDET Då var det dags igen! Den fjärde grundutbildningsomgången

Läs mer

Kurser och konferenser Våren 2015

Kurser och konferenser Våren 2015 Drygt 60 olika kurser Kurser och konferenser Våren 2015 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant Projekt som ledningsutmaning Läran om projektledning (1) 1942-45: Manhattanprojektet (USA). 2 miljarder dollar i omsättning, som mest 120.000 anställda. Målstyrning, parallella aktiviteter. 1950-talet:

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

CERTIFIERING ett kvitto på kompetens

CERTIFIERING ett kvitto på kompetens Svenskt Projektforum CERTIFIERING ett kvitto på kompetens Sven Antvik & Håkan Sjöholm 1 Certifiering ett kvitton på kompetens Exempel på frågor Varför certifiera mig? Hur certifierar man sig? Nytta för

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer ABLC erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer 2 COACHANDE LEDARE Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem Introduktion Den här kursen går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem. Oavsett om orsaken

Läs mer

UTBILDNING: PRINCE2 Practitioner

UTBILDNING: PRINCE2 Practitioner UTBILDNING: PRINCE2 Practitioner Introduktion PRINCE2 Practitioner är fortsättningsnivån i PRINCE2 (2017) För att gå Practitionerutbildningen måste du ha en Foundation-, PMP- eller IPMA-certifering. Denna

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS Innehållsförteckning 1. PRINCE2... 3 1.1. PRINCE2 Practitioner... 4 1. PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen 27 oktober 2010-15 februari 2011 STF KOMPETENSINFO NR 341/2009 En kvalificerad projektledarutbildning som riktar

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för ökat resultat 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(5) 2016-11-10 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 8-10 maj samt 29-31 maj 2017 Region Halland erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som är upphandlade

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

MUC 23. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 23. MiLprogrammet för nya chefer MUC 23 MiLprogrammet för nya chefer 2008-2009 Välkommen till MiLprogrammet för NYA chefer Du är i början av din chefskarriär och är motiverad att ta dig an större utmaningar. Du har ambitionen att utvecklas

Läs mer

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Deltagarutvärdering 1 (7) Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Utvärdering av utbildning i oktober 21 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Projektledarutbildning för kommunanställda

Projektledarutbildning för kommunanställda 1(5) 2013-10-07 Inbjudan till Projektledarutbildning för kommunanställda 6 dagar: 3-5 mars samt 24-26 mars 2014 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av Canea Consulting

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten!

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! LindgrenHelde Kommunikation Mångfald hanteras med omsorg! UTBILDNINGAR Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! - genom tydlig och dialogisk kommunikation På våra kurser

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mor uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

UTBILDNING: Projektledning

UTBILDNING: Projektledning UTBILDNING: Projektledning Introduktion Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten skall leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Det kan till exempel röra

Läs mer

Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012

Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012 2012 Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012 Vi ger svaren på dina arbetsgivarfrågor! En av våra främsta arbetsuppgifter på Industriarbetsgivarna är att hjälpa dig som arbetsgivare. Hos oss

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 3, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF

Läs mer

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach gothia akademis utbildning Diplomerad Coach Utbildningen ger dig rätten att kalla dig Diplomerad Coach. Den är ackrediterad av ICF och uppfyller också utbildningskraven för att certifieras som coach på

Läs mer

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Jönköping 8 november 2013 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal 1 PlanB teamet Kasper Arentoft Tue Juelsbo Team kompetenser: bl. a danske, processledning,

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter.

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter. Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach gothia akademis utbildning Diplomerad Coach Utbildningen ger dig rätten att kalla dig Diplomerad Coach. Den är ackrediterad av ICF och uppfyller också utbildningskraven för att certifieras som coach på

Läs mer