99 % nöjda kursdeltagare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "99 % nöjda kursdeltagare!"

Transkript

1 För dig som vill lyckas med dina projekt och ditt ledarskap. 99 % nöjda kursdeltagare!

2 Lyckas med dina I år kommer ca 800 personer att anmäla sig till våra öppna projekt- och ledarskapsutbildningar. Fyra gånger fler personer kommer att delta i något av våra kundanpassade program i Sverige eller internationellt. Oavsett om det är du själv eller ditt företag eller organisation som bestämt sig för att utveckla sina färdigheter kan vi i Wenell hjälpa dig. På sidan 17 längre fram kan du se från vilka verksamheter våra kursdeltagare kom förra året. Med mer än fyrtio års erfarenhet i bagaget och ett aktivt, fruktbart samarbete med ledande företag, spännande forskare, duktiga ledare och våra egna, anställda konsulter ser vi till att våra utbildningar stärker dig i din vardag och att du får verktygen för att hantera utmaningarna just i din verksamhet. 2

3 projekt och ditt ledarskap! Vi arbetar alltid med deltagarnas verkliga situationer och projekt i våra utbildningar och kompletterat med lärarens egna, omfattande erfarenhet borgar det för att deltagarna bär med sig finslipade färdigheter och praktisk metodik som kan omsättas direkt på hemmaplan efter kursen. Den kanske viktigaste faktorn som avgjort, för de kursdeltagare eller företag som väljer Wenell, är en stark rekommendation från en nöjd kollega eller bekant som deltagit eller arbetat med oss tidigare. I vår senaste effektutvärdering 2013 av vår kurs Praktisk projektledning var det 99 % av de 383 deltagare som svarade och som vill rekommendera utbildningen till en kollega eller bekant. Vad som är viktigt just för dig vet du nog bäst själv. Men det vi kan garantera är att du och dina förutsättningar kommer att stå i fokus oavsett vilken av utbildningarna du väljer - inte några standardlösningar eller generella framgångsrecept. På de följande sidorna finner du mer information om de kurser vi genomför under året. Vill du hitta aktuella kurstillfällen, plats och priser eller få mer information så finns det på vår hemsida Vill du diskutera hur ett internt anpassat utbildningsprogram skulle kunna se ut för din verksamhet? Har du frågor om våra kurser eller vill få några råd om hur du ska välja bland alla kurser? Tveka inte att ringa mig direkt på telefon eller skicka e-post till Välkommen till Wenell! Ulf Bengtsson VD Välkommen till Wenell! 3 Praktisk projektledning 4 Praktisk projektledning steg 2 5 Agil projektledning 6 Applied Project Management 7 PMI certifiering - preparandkurs 8 IPMA certifiering - preparandkurs 9 Projektledarprogrammet 10 Projektledaren, gruppen och ledarskapet 11 Att övertyga som ledare 12 Att coacha som ledare 13 Att hantera konflikter som ledare 14 Praktisk information 15 Våra utgångspunkter för lärande 16 I gott sällskap 17 Besök oss 18 Metodkompetens Beteendekompetens Värt att veta 3

4 Metodkompetens Praktisk projektledning Projektformen är ingen ny företeelse men den är mer aktuell än någonsin. De situationer där vi vinner på att samverka över traditionella gränser, och där vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och olikheter blir allt fler, inte färre. Men det finns fallgropar! Många gånger startas projekt utan att roller, befogenheter, mål och resurser är tillräckligt tydliga. Syfte Praktisk projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en helhetssyn på projektarbete. Rollen som projektledare står i fokus och tyngdpunkten är lagd på enkla, praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet. Hela projektflödet från idé till nyttjande behandlas och särskild vikt läggs vid förberedelserna. Målet är att: P Ge dig praktiska och enkla metoder för att driva projekt eller för att använda projektarbetsformen i ditt arbete. P Ge dig kunskaper om projektorganisationens roller, samspel och ansvarsfördelning. P Stärka dig i din roll som projektledare. Form Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Flertalet grupparbeten behandlar praktikfall (verkliga projekt), som du inbjuds att ta med dig till kursen. Målgrupp Nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt. Omfattning Fyra heldagar, 35 timmar. Max 20 deltagare. Dag 1-3: kl Dag 4: kl P Projektformen och dess utveckling P Projektintressenter P Mål och arena för projektet P Visualisering P Projektmiljö P Projektorganisation P Projektplanering P Risker och möjligheter P Projektgenomförande P Projektavslut och utvärdering P Projektledarskap PDU-poäng Denna kurs ger 35 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. 4

5 Metodkompetens Praktisk projektledning steg 2 Genomföra och avsluta projekt. Många av verktygen inom projektledningsläran ska säkra en effektiv projektstart men sen då? Hur driver du projektet i mål? I genomförandefasen förväntas man kunna hantera såväl uppgiften som projektteamet och individerna. Detta i en miljö som påverkar projektet. Syfte Praktisk projektledning steg 2 är fokuserad på genomförande och avslut av projekt. Syftet är att rusta dig som ska agera projektledare för de utmanande situationer som kan uppstå. Efter genomgången utbildning inklusive coaching kommer du att kunna: P Utgå ifrån dina egna och projektmedlemmarnas styrkor. P Förstå relationers betydelse för ett effektivt projektgenomförande. P Kommunicera effektivt t.ex. att hålla energigivande och strukturerade möten. P Använda visualiseringstekniker för att illustrera framdrift. P Följa upp projektet för att åstadkomma resultat. P Koordinera och samordna alla insatser. P Hantera osäkerhet och behärska ändringshantering. P Få fram beslut. P Säkra kompetens genom egna och andras nätverk. P Hantera resurssäkring proaktivt. P Hantera leverans och initialt nyttjande. P Avsluta projektet och säkra lärdomar. Form Utbildningsdagarna innehåller föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Flertalet grupparbeten behandlar ett spännande case som deltagarna genomför. Efter utbildningsdagarna vidtar en arbetsperiod där deltagarna omsätter lärdomarna i praktiken och coachar varandra i mindre grupper. Utbildningen avslutas med ett coachmöte tillsammans med kursledarna. Totala perioden är ca tre månader. Målgrupp Projektledare, delprojektledare och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt. Förkunskaper Vi rekommenderar att du har gått vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande grundutbildning, gärna med några års erfarenhet av projektarbete. Omfattning Tre heldagar, 27 timmar. Max 18 deltagare. Dag 1-3: kl , därefter en egen arbetsperiod under ca 3 månader. Avslutande coachmöte ca två timmar. P Utmanande situationer P Nyttja dina styrkor P Visualisering P Resurshantering P Framgångsrik framdrift P Uppföljning P Ändringshantering P Möten P Leverans och nyttjande P Projektavslut P Avslutsfas P Nyttjande PDU-poäng Denna kurs ger 27 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. 5

6 Metodkompetens Agil projektledning Scrum, Lean och andra agila angreppssätt har visat på stora framgångar de senaste 15 åren. Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt under trycket av krav på snabbrörlighet och flexibilitet. Agile är inte en utvecklingsmetod i sig utan snarare ett förhållningssätt; en uppsättning värderingar, attityder och principer. Agila metoder, såsom Scrum, såg dagens ljus under 90-talet inom framförallt systemutveckling. Allt fler har blivit nyfikna på agila metoder och de börjar nu få spridning inom alla typer av projekt. Men det finns fallgropar! Så det gäller att fundera igenom vad som passar just dina projekts unika förutsättningar bäst och hur det ska integreras i er befintliga projektmodell. Syfte Agil Projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en förståelse för vad Agile är och hur agila metoder, tekniker och principer kan integreras i er befintliga projektmetodik. Konkreta metoder och enkla praktiska verktyg som ni kan börja använda direkt varvas med lite mer teoretiska resonemang om när de olika delarna passar bäst och hur de ska användas. Målet är att: P Ge dig praktiska och enkla metoder för att bli mer flexibel (agil) i ditt projektarbete. P Ge dig kunskaper om hur de agila metoderna fungerar och under vilka förutsättningar (vilka typer av projekt) de fungerar mer eller mindre bra. P Stärka dig i din roll som projektledare. Form Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Några av grupparbetena behandlar praktikfall (verkliga projekt) som du inbjuds att ta med dig till kursen. Vår strävan är att få praktikfall från olika branscher för att kunna belysa olika perspektiv. Målgrupp För dig som har grundläggande kunskaper i projektarbete och är nyfiken på hur Agile kan komplettera den traditionella projektmetodiken. Du vill helt enkelt få in lite mer flexibilitet i dina projekt, samtidigt som du behåller strukturen. I första hand riktar sig kursen till projektledare, delprojektledare och linjechefer, men alla som arbetar i eller med projekt kan tillgodogöra sig innehållet. Förkunskaper Vi rekommenderar att du har gått vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande grundutbildning, gärna med några års erfarenhet av projektarbete. Omfattning 2 heldagar, 16 timmar. Max 18 deltagare. P Agile och dess utveckling (Affärsnytta, Flexibilitet, Transparens) P Hantering av intressenter (Use case, User story) P Målformulering och prioritering (MoSCoW) P Visualisering (KanBan, Produktstruktur) P Organisering och roller i agila projekt (Produktägare, m.fl.) P Planering (KanBan, Milstolpar/Etapper, Planning Poker) P Genomförandet (Velocitet, Stå-upp möte, Impediments) P Avslut och utvärdering (Retrospektiv, små avslut ofta) P Ledarskap (Coacha, Delegera och Motivera) PDU-poäng Denna kurs ger 16 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. 6

7 Metodkompetens Applied project management Projects are not a new concept, but today they are more common than ever. We are faced with an increasing number of situations where we can benefit from collaborating across traditional boundaries and making use of each other s strengths and differences. But there are pitfalls! Often projects are started with no clearly defined roles, authorization, goals or resources. Purpose Applied project management is a concentrated basic course that gives you a holistic view of project work. The focus is your role as project manager, with emphasis on simple, practical tools you can use in your work. The entire project workflow is discussed, with particular emphasis on the preparation phase. The purpose is to give you: P Practical, simple methods for running projects or for using the project format in your daily work. P An understanding of the roles and delegation of responsibilities in project organizations. P Greater understanding of your role as a project manager. Format The course includes lectures, group tasks and discussions. Most of the group tasks involve actual cases, and you are invited to bring your own to the course. Target group Current or future project managers, subproject managers, project administrators and line managers. Everyone who works in or with projects. Scope Four full days. Max 18 participants. Day 1 3: 8:30 a.m. 5:30 p.m. Day 4: 8:30 a.m. 4:00 p.m. P Think before you act! P Managing stakeholders P Setting objectives and limits P Visualizing the project P Planning the work P Clarifying roles P Interacting with the environment P Living with uncertainty P Succeeding with realization P Practicing leadership P Closing the project PDU-poäng This course gives you 35 PDU points. PDU points are used for Project Manager certifications with PMI, Project Management Institute. 7

8 Metodkompetens pmi certifiering preparandkurs Vill du utmärka dig som Projektledare? En certifiering från världens ledande organisation inom professionell projektledning hjälper dig att nå dit. PMP står för Project Management Professional och är en av världens mest etablerade certifieringar. Ca personer är certifierade i Sverige och omkring över hela världen. Certifieringen utfärdas av PMI, Project Management Institute. De senaste året deltog över 200 personer i någon av våra preparand utbildningar inför sin PMI-certifiering. Syfte Under kursens fyra dagar går vi igenom kunskapsområdena enligt PMBOK. Du kommer att stärka dina kunskaper inom Professionell Projektledning samtidigt som du får en bra grund för att klara en PMP certifiering. Kursen fungerar också för dig som siktar på en CAPM certifiering. Form Undervisningen sker på engelska eller svenska med engelskt material. Varje deltagare erbjuds möjlighet till individuell coaching under kursens gång. Målgrupp Du som arbetar som projektledare och vill certifiera dig som PMP. Förkunskaper Du ska ha genomgått en grundläggande kurs i projektledning, t ex vår kurs Praktisk projektledning, samt ha praktisk erfarenhet som projektledare. Kraven för att ta en certifiering är minst 35 utbildningstimmar samt arbetade timmar som projektledare de senaste åtta åren. Omfattning dagar med självstudier mellan kurstillfällena. Max 16 deltagare. Totalt 35 timmars undervisning som genomförs på dagtid. Deltagarna förväntas lägga lika många timmar på självstudier. Material PMBOK, femte upplagan. Vid första kurstillfället erhåller deltagarna omfattande material för självstudier, inklusive e-learning-moduler och online-tester som simulerar en PMP -examination. P Introduction to PMI / PMP P Integration Management P Scope Management P Time Management P Cost Management P Quality Management P Human Resource Management P Communication Management P Risk Management P Procurement Management P Summary and conclusion 8

9 Metodkompetens IPMA-certifiering, preparandkurs Vill du utmärka dig som Projektledare? International Project Management Association (IPMA), är en paraplyorganisation för projektledarföreningar världen över. Varje år väljer 500 svenska projektledare att genomföra en projektledarcertifiering enligt IPMAs system. På så sätt får de ett försprång på arbetsmarknaden, ett vidgat nätverk och ett kvitto på sin kompetens som är internationellt erkänt. De senaste tio åren har över projektledare fått sin kompetens verifierad enligt IPMAs system. Syfte Kursen syftar till att repetera centrala projektledningsbegrepp för att i första hand stärka dig inför en certifiering på IPMA D-nivån (certifierad i projektkunskap). IPMAs certifikat är internationellt erkända. De projektledare som certifieras i Sverige får certifikat både på svenska och på engelska. Certifikaten är giltiga i fem år, därefter måste de förnyas genom recertifiering. IPMAs system med sina fyra nivåer kan även användas som bas för projektledares karriärväg inom ett företag eller annan organisation. Samtidigt får du praktisera den obligatoriska själv utvärderingen enligt KIP (Kompetens i projektledning). Form Kursen genomförs på svenska med svenskt material. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, gruppövningar och diskussioner. Målgrupp Du som vill certifiera dig enligt IPMA och vill uppdatera dina projektkunskaper inför ett kommande certifieringstillfälle. Förkunskaper Du ska ha genomgått en grundläggande kurs i projektledning, t ex vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande. Praktisk projektledning är ett IPMA Certified Programme och är en bra start för dig som saknar kunskaper i projektledning. För certifiering på IPMA D-nivån krävs ingen praktisk erfarenhet av att ha arbetat som projektledare men det är givetvis en fördel om du har sådan eller erfarenhet av att ha arbetat i projekt. Omfattning 1 dag. Material Boken Praktisk Projektledning ingår. P Planera projektledningen P Organisera projektets ledningsfaser P Utöva övergripande projektledning P Utöva operativ projektledning P Samordning mellan organisationen och dess projekt P Självutvärdering enligt KIP 9

10 Metod- och Beteendekompetens Projektledarprogrammet Projektledning kan generellt sett delas in i två kompetensområden, metodkompetens och beteendekompetens. I Projektledarprogrammet integrerar vi praktiska gruppövningar i projektmetodik med individuell färdighetsträning i olika övningar och rollspel för att belysa ledarskap och kommunikationsaspekterna på projektledning. Denna utbildning är vårt kompletta utbildningsprogram i projektledning. Syfte Projektledarprogrammet ger dig metoderna, verktygslådan och erfarenheten för alla skeden i projektet. Det ger dig också tyngd, styrka och självförtroende att hantera olika typer av situationer t ex hur du ska göra en realistisk projektplan, hur du ska förankra en projektbeskrivning i styrgruppen eller hur du ska hantera en konflikt på ett projektmöte. Form Utbildningen är uppdelad i fyra olika etapper, där den sista av dessa genomförs i internatform, där vi jobbar intensivt en bit in på kvällarna. De övriga 3 etapperna genomförs på dagtid. Mellan de olika etapperna behöver du vara beredd på att lägga ner tid på litteraturläsning och annat hemarbete. Tack vare programmets uppläggning får du möjlighet att fördjupa dig i de olika ämnena och utväxla tankar och erfarenheter med kursledare och övriga deltagare under en längre utbildningsperiod. Målgrupp Nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare, projektadministratörer och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt. Omfattning Projektledarprogrammet genomförs under fyra etapper på totalt 10 dagar ( ). Varje etapp startar kl den första dagen och avslutas den sista dagen kl Fjärde etappen genomförs i internatform. OBS! Internatkostnader tillkommer då och betalas direkt till konferensanläggningen. P Projektarbetsmodeller och beslutsprocesser P Riskanalys P Hantering av intressenter P Målstyrning P Planering och uppföljning P Projektets organisering P Konflikter och konflikthantering P Aktivt lyssnande P Effektiv feedback P Svåra samtal P Grupputveckling P Effektiva projektmöten P Förhandling P Övertygande presentationer P Personlig utveckling PDU-poäng Denna kurs ger 80 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. Antalet deltagare är begränsat till

11 Beteendekompetens Projektledaren, gruppen och ledarskapet Att leda ett projekt är krävande. Det temporära ledarskapet för ett projekt innehåller många utmanande moment. Du måste snabbt etablera dig i ledarrollen och under tidpress leverera resultat. Utmaningen ligger i att själv hålla ihop helheten och samtidigt få medarbetarna att prestera på hög nivå genom att delegera och motivera. Du behöver kraftfulla redskap och tydliga ledstänger för att hantera denna ledarutmaning, på ett positivt sätt i olika situationer. Syfte Syftet med utbildningen är att utveckla dina färdigheter och ge dig verktyg att hantera olika ledarsituationer i projekt. Under utbildningen tränar vi grundläggande ledarskapstekniker som t ex att målstyra genom feedback, hur man mobiliserar entusiasm och kraft genom ett motiverande ledarskap och hur man coachar sina medarbetare för att göra dem effektivare i sitt arbete. Vi vill ge dig den säkerhet som krävs för att hantera de utmaningar som uppstår i projekt t ex hur man hanterar medarbetare som inte levererar som planerat, spänningar mellan medlemmar i gruppen, svårigheter att få alla att gå åt samma håll. Form Genom praktiska övningar i form av rollspel och gruppövningar byggs de erfarenheter upp som utgör grunden för ökad säkerhet i olika situationer. Detta varvas med teoretiska avsnitt som ger förståelse och insikt om hur människor fungerar och hur du ska anpassa ditt ledarskap till olika situationer. Målgrupp Projektledare, delprojektledare och linjechefer, gärna med några års erfarenhet som ledare. Omfattning Fyra dagar. Dag 1-3: Dag 4: Med hänsyn till utbildningens inriktning på personlig träning och utveckling kommer antalet deltagare att begränsas till högst 12 i varje grupp. P Målstyrning av grupp och individ genom feedback P Ge stöd och kraft genom coaching P Att påverka och utveckla en grupp P Kommunikationsfärdigheter P Delegera och motivera P Hur hantera slitningar och osämja i gruppen P Mötesledning P Beteendebaserat ledarskap P Professionella samtal P Vidmakthållande av färdigheter implementering i arbetet PDU-poäng Denna kurs ger 35 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. 11

12 Beteendekompetens Att övertyga som ledare Hur gör man för att få gehör när man förhandlar med chefer? Hur kan jag lära mig trivas inför en publik? Hur kan jag nå ut med mitt budskap? Hur kan jag övertyga andra när jag själv är övertygad? I rollen som ledare har du stor nytta av att bemästra förhandlings- och presentationsteknik. Genom effektiv kommunikation kan du påverka människor så att de lyssnar och kanske väljer att acceptera dina förslag eller till och med ändra en tidigare uppfattning. Syfte Kursen syftar till att öva upp grundläggande färdigheter i att övertyga andra. Du kommer att uppnå resultat samtidigt som du agerar med respekt och intresse för din omgivning. Presentera ditt budskap så att du väcker intresse, engagerar och möter lyssnarnas förväntningar. Med konkreta verktyg, träning och personlig feedback kan du öka ditt inflytande! Form Träning av färdigheter varvas med teori. Teorin ger en grundläggande förståelse för viktiga principer inom förhandlings- och presentationsteknik. Du får träna färdigheter upprepade gånger för att stimulera din utveckling och finslipa detaljer. Det sker i övningar och rollspel och med videofeedback. Hela tiden får du återkoppling från kursledare och kurskamrater på ditt agerande. Målgrupp Chefer, projektledare, delprojektledare, teamledare, testledare och koordinatorer. Alla som har en ledande roll i sin vardag. P Övertyga eller övertala? P Argumentera för din sak P Nycklar till framgångsrik förhandling P Ditt budskap Löpsedelstekniken P Planera och strukturera din presentation P Ditt framförande P Engagera och aktivera dina åhörare P Hantera störningar och svåra situationer Omfattning Kursen pågår i två dagar, dag 1 startar kl och dag 2 slutar Till detta får du räkna med förberedelsearbete på ca 3-5 timmar. Med hänsyn till utbildningens inriktning på personlig träning och utveckling kommer antalet deltagare att begränsas till högst 12 i varje grupp. PDU-poäng Denna kurs ger 16 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. 12

13 Beteendekompetens Att coacha som ledare Hur ska jag få alla att bli motiverade att göra sitt bästa? Coachande ledarskap låter bra, men det är inte så lätt när det är ont om tid! Jag vill börja delegera mer och lägga mig mindre i detaljer Syfte Kursen syftar till att öva upp grundläggande färdigheter i ett coachande ledarskap. Du får verktyg att hantera vardagliga ledarsituationer på ett sätt som gör att människor utvecklas och presterar bättre. Målet med kursen är att du ska kunna använda feedback för att utveckla medarbetare och påverka deras beteenden i riktning mot ert mål. Form För att du ska utveckla dina färdigheter betonar vi tre saker: P Praktiska övningar kursen igenom varje deltagare deltar i minst 3 övningsmoment/dag. P Omedelbar respons på det du övar från kursledare och kursdeltagare oavsett om det handlar om teoretisk kunskap eller praktisk övning. Din utveckling sker gradvis och nya färdigheter byggs på efterhand. P Koppling till vardagliga situationer både övningsexempel som du känner igen dig i och genom planering av hur tillämpningen ska gå till. Målgrupp Chefer, projektledare, delprojektledare, teamledare, testledare och koordinatorer. Alla som har en ledande roll i sin vardag. P Skapa dialog och utveckling via aktivt lyssnande P Feedback ge återkoppling som påverkar framtida agerande P Ledarskapspsykologi att förstå och motivera medarbetare Omfattning Kursen pågår i två dagar, dag 1 startar kl och dag 2 slutar Till detta får du räkna med förberedelsearbete på ca 3-5 timmar. Med hänsyn till utbildningens inriktning på personlig träning och utveckling kommer antalet deltagare att begränsas till högst 12 i varje grupp. PDU-poäng Denna kurs ger 16 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. 13

14 Beteendekompetens Att hantera konflikter som ledare Vill du rusta dig för att hantera motsättningar i gruppen? Vill du få dina medarbetare att verkligen ta tag i det ni har kommit överens om? Vill du bli bättre på att följa upp överenskommelser och beslut? Vill du öka din auktoritet och få större genomslag i din roll som ledare? Syfte Kursen syftar till att skapa förutsättningar för dig att ta tag i lite tuffare ledarsituationer, t ex att medarbetare inte fullt ut presterar vad du förväntar dig. Vi ger dig verktyg och metoder för att hantera svåra samtal och konflikthantering. Form Praktiska övningar ger dig de färdigheter du behöver för att hantera olika situationer som du som ledare behöver ta tag i. Omedelbar respons på det du övar från kursledare och kursdeltagare oavsett om det handlar om teoretisk kunskap eller praktisk övning vilket gör att utvecklingen sker gradvis och nya färdigheter byggs på de övriga. Målgrupp Chefer, projektledare, delprojektledare, teamledare, testledare och koordinatorer. Alla som har en ledande roll i sin vardag. P Samtalstekniker P Svåra samtal P Problemlösning P Uppföljningssituationer P Metoder för konflikthantering P Hur människor fungerar i pressade situationer Omfattning Kursen pågår i två dagar, dag 1 startar kl och dag 2 slutar Till detta får du räkna med förberedelsearbete på ca 3-5 timmar. Med hänsyn till utbildningens inriktning på personlig träning och utveckling kommer antalet deltagare att begränsas till högst 12 i varje grupp. PDU-poäng Denna kurs ger 16 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute. 14

15 Praktisk information Anmälan Anmälan till kurserna hos oss kan göras på telefon eller på vår hemsida Anmälan kan också skickas via e-post till Bekräftelse Vi bekräftar din plats omgående via e-post eller brev. Skulle kursen vara fulltecknad kontaktar vi dig och föreslår ett annat kurstillfälle. Deltagarna bereds plats i den ordning anmälan kommer in. Vi rekommenderar dig att vara ute i så god tid som möjligt. Avbokning Avbokning och eventuella ändringar bör omgående meddelas oss. Vid avbokning senare än 15 dagar före kursens start debiteras hela kursavgiften. Anmälan kan alltid överlåtas på annan person inom samma företag eller organisation, vilket i så fall ska meddelas oss. Om avbokning av internatkurs sker nära utbildningens start kan även hotellet debitera kostnader. Detta sker i så fall enligt respektive konferensanläggnings egna regler. Ombokning Vid ombokning senare än 15 dagar före utbildningens start finns möjlighet att gå samma kurs vid ett senare tillfälle, dock skall den ursprungliga fakturan vara betald. Om en kurs inte samlar tillräckligt med deltagare, förbehåller vi oss rätten att ställa in den och vi återbetalar i så fall kursavgiften. Force majeure Vi ansvarar ej för de fall då genomförandet av utbildningen hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, krig eller annat som står utanför vår kontroll. Dokumentation Dokumentation i form av pärmar/böcker/kompendier ingår i avgiften. Efter genomgången utbildning erhåller du ett intyg, förutsatt att du varit närvarande minst 2/3 av utbildningstiden. Vi förbehåller oss rätten att kontinuerligt utveckla innehållet i kursen för att på bästa sätt möta kundernas förväntningar. Det innebär att utbildningsprogrammet kan avvika från kurskatalogens beskrivning på vissa punkter. Dagkurs Dagkurserna genomförs under normal arbetstid. Eventuell logi ordnas och betalas av deltagaren själv. I priset för dagkurs ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Internatkurs Internatkurs genomförs under dag- och kvällstid. Vid internatkurser bokar vi rum för alla deltagare. Internatkostnad (mat och logi) ingår ej i kursavgiften utan betalas av deltagarna direkt till konferensanläggningen vid kursens slut. Önskas faktura bör detta meddelas konferensanläggningen före kursstart. Normalt gäller att rummen är disponibla t o m sista dagens förmiddag. Vill du behålla rummet längre, eller på annat sätt ändra rumsbeställningen, måste du själv ordna detta med konferensanläggningen. Betalning Kursavgiften faktureras av oss två veckor före kursstart. Moms tillkommer på alla angivna belopp. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Nöjdkundåtagande Vi strävar efter att alla deltagare skall vara nöjda med kursens genomförande. Om du, mot förmodan, inte skulle vara nöjd erbjuder vi plats på samma utbildning vid ett senare tillfälle. 15

16 Vår syn på lärande När kunskap kommer till användning skapas ett värde i konkreta och vardagliga situationer i arbetet. Vi kallar det färdigheter. Att som ledare och medarbetare ha färdigheter och att medvetet anpassa sitt beteende till situationen skapar bra förutsättningar för goda prestationer. Vi rustar kursdeltagare att hantera sin vardag genom att systematiskt träna och bygga upp färdigheter. Träningen sker i steg, från enkla övningar och tillämpning på egna projekt i verksamheten. Deltagare uppmuntras att pröva nya beteenden och ta hjälp av varandra. Kursledaren bär ansvaret för att upprätta en trygg lärandemiljö för varje deltagare. Detta görs bland annat genom att tydliga spelregler och ramar presenteras och upprätthålls. Dialog, reflektion och erfarenhetsutbyte ses som en viktig del av lärandet. Kursledare och kursgrupp arbetar genomgående med att skapa ett bra klimat för lärande genom att ge feedback på ett sådant sätt som underlättar utveckling och bygger vidare på kursdel tagarens egna styrkor och ambitioner. Forskning visar att kursdeltagarens aktivitet innan och efter utbildningen är avgörande för att nya färdigheter ska fästa och ge resultat i den egna verksamheten. Vid anpassade program internt hos våra kunder tillhandahåller vi en process för upprättande av individuella lärandeplaner, och metoder för hur önskade färdigheter kan förstärkas genom stöd i den egna organisationen. 16

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Enes Drndo och Jan Bingegård Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Innehåll och relevans för yrkesrollen The relevance of project management education Projektledning D-uppsats Termin:

Läs mer

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt Victoria Geiborg April 2009 MSI Report 09012 Växjö

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

KURSKATALOG VT- 2013

KURSKATALOG VT- 2013 KURSKATALOG VT- 2013 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer Företagsekonomi för hotell-

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen Hälsa ANNONS Friska FöretagNr 5 Ledarskap & utveckling Intervjun: Yvonne Gustafsson, Esv Vi måste se till hela människan sid 8

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll Jannika Hedblom Utbytesdeltagare 2002»Jag har lärt mig otroligt mycket. Framför allt har jag lärt mig att det aldrig blir som man har tänkt sig men också att det viktigaste för respekt mellan människor

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra?

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Mycket att göra? Nr 3 OKTOBER 2013 FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER Missa inte LYCKAS I PROJEKTET Magnus Mähring

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer