Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning!"

Transkript

1 1 (5) Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! Varmt välkommen till Stockholms universitet och institutionen för pedagogik och didaktik. Du har blivit antagen till magisterprogrammet i utbildningsledning och bekräftat att du vill behålla din plats. Vi ser fram mot att få träffa dig och dina kurskamrater. Du är välkommen den 11 september kl i sal Adressen är Frescativägen 54 och institutionen ligger bakom Naturhistoriska muséet. Programmet syftar till att ge fördjupad kunskap om utbildningsledning utifrån aktuell forskning inom området. Dina studier kommer att ge dig kunskap och kompetens att förstå, analysera och kritiskt granska komplexa frågor och fenomen med relevans för ledarskap inom förskola, skola och utbildning. Studierna stärker ledarskapets vetenskapliga bas, och det medverkar till en ökad förståelse för villkor och strategier för utvecklingsarbete och kvalitetsarbete. Programmet vänder sig till två grupper. Det är en utmärkt utbildning för dig som har intresse av att arbeta som rektor, förskolechef eller med annat ledarskap inom skola och förskola, men som saknar befattning i dagsläget. Magisterprogrammet i utbildningsledning fungerar av dessa skäl som en som rekryteringsutbildning. Programmet är också en vetenskaplig fördjupning och fortsättning för dig som avslutat Rektorsprogrammet om 30 hp, och som vill stärka ledarskapets vetenskapliga anknytning och förmågan att bedriva kvalitetsarbete. Tillhör du denna grupp får du tillgodoräkna dig dina 30 hp och går år 2 i programmet. Kursens upplägg Programmet är på avancerad nivå och går på halvfart, men har lite olika upplägg beroende på vilken grupp du tillhör. Nedan ser du hur programmet är upplagt. Det kan ske förändringar av de valbara kurserna. Några valbara kurser går på distans andra på campus. På institutionens hemsida får du mer information om respektive kurs: Inst. för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Stockholm Telefon: E-post:

2 År 1: 1-30 hp HT 2014 UCA430 - Utbildningsledning - politik, styrning och pedagogik, 7,5 hp (obligatorisk) UDA27F - Design för lärande, 7.5 hp UDA29F - Dokumentation, bedömning och betygsättning av kunskap, 7.5 hp YPA100 - Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7.5 hp VPA101 - Makt och påverkansprocesser i samhälle, skola och sjukvård, 7.5 hp VT 2015 PEA424 - Symbolisk interaktionism och biografisk forskning, 7.5 hp PEAV26 - Meningsskapande, begreppsförändring och situerat lärande; tre perspektiv på kommunikation och kunskapsbildning, 7.5 hp UCA438 - Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7.5 hp PEA451 - Individens meningsskapande i utmanande existentiella livssituationer, 7.5 hp PEA403 - Organisationspedagogik - lärande och ledarskap, 7.5 hp UCA437 - Styrning, utvärdering och utveckling, 7.5 hp YPA100 - Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier, 7.5 hp PEA404 - Ledarskap och utbildningsledning, 7.5 hp År 2, hp HT 2015 UCA433 - Kommunikativt Ledarskap, 7.5 hp UDA40F - Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp PEA433 - Sociala medier: Från social identitet till människa i tillblivelse, 7.5 hp PEA402 Metod, design och analys 7,5 hp (obligatorisk) VT 2016 PEA417 -Självständigt arbete i pedagogik 15 hp

3 För dig som gått Rektorsprogrammet, hp Ht 2014 UCA430 - Utbildningsledning - politik, styrning och pedagogik, 7,5 hp (obligatorisk) PEA402 Metod, design och analys 7,5 hp (obligatorisk) Vt 2015 PEA417 -Självständigt arbete i pedagogik 15 hp Schema: Utbildningsledning, som politik, styrning och pedagogik Vecka Datum Tid Lokal Form 36 Inläsning av debattbok om skolan 37 11/ Introduktion/Seminarium Basgruppen väljer själv. Basgrupp: litteraturseminarium och grupparbete 40 2/ Seminarium Basgruppen väljer själv. Basgrupp 41 9/ Seminarium 42 Basgruppen väljer själv. Basgrupp: litteraturseminarium och grupparbete 43 23/ Seminarium 44 30/ Seminarium 45 7/11 Inlämning av examinationsuppgift Uppgift till första seminariet den 11 september Välj en av nedanstående debattböcker. Läs boken och skriv en läslogg med utgångspunkt från följande frågor: Vad vill författaren säga? Vad är bokens huvudtema? Finns några centrala idéer? Vilka argument kan du hitta som talar för huvudtemat/de centrala idéerna? Vad slår an hos dig av det författaren vill säga? Hur påverkas dina tankar? Vad är viktigt för dig?

4 Frågor till texten, men även egna frågor och reflektioner. Vad talar emot tankar i boken? Vad gör dig kritisk? Kurslitteratur Obligatorisk litteratur Biesta, Gert. (2011). God utbildning i mätningens tidevarv. Stockholm: Liber. 148 s, Gustavsson, Bernt (2009), Utbildningens förändrade villkor: nya perspektiv på kunskap, bildning och demokrati, Stockholm: Liber. 224 s. Maria Jarl och& Linda Rönnström (2010). Skolpolitik, från riksdagshus till klassrum. Stockholm: Liber AB. 247 s. (Valda delar) Pierre, Jon. (red) (2012). Skolan som politisk organisation. Kristianstad: Gleerups Utbildning AB 216 s. (Valda delar) SOU 2014:12. Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer. 309 s. Dessutom tillkommer aktuella SOU, DS, propositioner liksom artiklar, politiska program m.m. Välj en av dessa debattböcker! Kornhall, Per. (2013) Barnexperimentet. Skola i fritt fall. Stockholm: Leopard Larsson, H-A.(2010) Mot bättre vetande: En svensk skolhistoria. SNS förlag Liedman, S-E. (2011) Hets. En bok om skolan. Stockholm: Bonnier förlag

5 Orstadius, PA, (2014) Tankeställare om skolan. Visby: Nomen Zaremba, M. (2011) Hem till skolan. Stockholm: Natur och Kultur Slaget om den likvärdiga skolan. Katalys no 4, 2013 Svensson, S & Wingborg, M, (2014) Björklundeffekten, svartmålningen som blev sann. Katalys. Övrigt läsvärt! Broady, Donald (2007), Den dolda läroplanen, Göteborg: Krut. Hentig, Hartmut von (1998), Bildning eller utbildning? Göteborg: Daidalos Kristensson Uggla, Bengt. (2011) Ur Gränspassager. Bildning i tolkningens tid. Stockholm: Santérus förlag. Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P. (2013). Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS förlag. Sahlberg, Pasi. (2012). Lärdomar från den finska skolan. Lund: Studentlitteratur. Säfström, Carl-Anders (2005), Skillnadens pedagogik: nya vägar inom den pedagogiska teorin, Lund: Studentlitteratur. Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P. (2013) Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS förlag. Wahlström, Ninni (2009) Mellan leverans och utbildning. Om lärande i en mål- och resultatstyrd skola. Göteborg: Daidalos.

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik 1 (12) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht 2013 Version 14 juni 2013 1 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra villkor

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Ledarskap i en komplex vardag UTVECKLINGS- PROCESSER SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE BEDÖMNING VETENSKAPLIG GRUND KOLLEGIALT LÄRANDE ELEVHÄLSA

Ledarskap i en komplex vardag UTVECKLINGS- PROCESSER SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE BEDÖMNING VETENSKAPLIG GRUND KOLLEGIALT LÄRANDE ELEVHÄLSA UTVECKLINGS- PROCESSER VETENSKAPLIG GRUND BEPRÖVAD ERFARENHET SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ELEVHÄLSA INKLUDERING KOLLEGIALT LÄRANDE BEDÖMNING LEDARSKAP SKOLLAGEN Ledarskap i en komplex vardag Skolledarkonferensen

Läs mer

Uppföljning och utvärdering för förändring

Uppföljning och utvärdering för förändring U P P F Ö L J N I N G O C H U T V Ä R D E R I N G F Ö R F Ö R Ä N D R I N G - p e d a g o g i s k d o k u m e n t a t i o n s o m g r u n d f ö r k o n t i n u e r l i g v e r k s a m h e t s u t v e c

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Anna Lagerkvist Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur och lärande Examensarbete 10 p magisterprogram skolutveckling/lärarutveckling

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan 33 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Tio förskollärares beskrivningar av att använda pedagogisk dokumentation Eva Hansson Examensarbete 15 hp Inom Pedagogik 91-120 hp Handledare Christian

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

SOKO är något alla borde läsa

SOKO är något alla borde läsa UFL-rapport Nr 2007:02 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning SOKO är något alla borde läsa Utvärdering av inriktning Social och kognitiv utveckling hos barn, unga

Läs mer

SNS UTBILDNINGSKOMMISSION. Rektor en stark länk i styrningen av skolan ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON SNS FÖRLAG

SNS UTBILDNINGSKOMMISSION. Rektor en stark länk i styrningen av skolan ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON SNS FÖRLAG SNS UTBILDNINGSKOMMISSION Rektor en stark länk i styrningen av skolan ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON SNS FÖRLAG Rektor en stark länk i styrningen av skolan elisabet nihlfors och olof johansson sns

Läs mer

Framgångsfaktorer i samverkansprojekt. En analys av projektet Barn som anhörig.

Framgångsfaktorer i samverkansprojekt. En analys av projektet Barn som anhörig. Framgångsfaktorer i samverkansprojekt. En analys av projektet Barn som anhörig. Marita Davidsson Sara Dommartine Johanna Johansson Gun Ljungqvist EXAMENSARBETE 2014 Projektledning Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Det är en ko på isen!

Det är en ko på isen! Ord om konstnärlig forskning och möjliggörandet av det som hittills framstått som omöjligt, Skrivna utifrån mitt perspektiv som konstnär, professor i koreografisk komposition och det jag nu också upplever

Läs mer