KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB Portföljen fullinvesterad, avkastning och risk enligt plan Räntan för det första halvåret 2013 uppgår till 2,73%, motsvarande 5,46% på helårsbasis Fortsatt utmanande marknadssituation; låga räntor, blandat utbud och stark efterfrågan Sammanfattning Investeringsportföljen på totalt 193,5 mkr är fullinvesterad. Räntan för perioden 1 januari 30 juni 2013 uppgår till 2,73 % (plan 2,5 %). På helårsbasis motsvarar detta 5,46 % (plan 5,0 %). Räntan för det andra kvartalet enbart uppgår till 1,32%, jämfört med 1,41% för det första kvartalet. Fortsatt fallande marknadsräntor har som väntat drivit ned avkastningen för de obligationer som inte har fast kupong. Under kvartalet har investeringar gjorts i Tallink (färjerederi), West Air Europe (flygtransport) och Huhtamäki (förpackningsmaterial). Försäljningar har gjorts i Stena AB (återlösen) samt i BillerudKorsnäs. Portföljen består utav 16 innehav, vilket är något över de ursprungligen planerade Största innehaven är (i fallande ordning) Stora Enso, Millicom, SSAB, Consilium och Outokumpo. En komplett portföljsammanställning återfinns som bilaga. Marknadsläget under perioden har varit fortsatt utmanande. Kontinuerligt fallande räntor, ett begränsat utbud av attraktiva obligationer och ett överskott av investerarkapital. Detta har medfört låga räntemarginaler för de bästa bolagen, ett antal emissioner med mycket hög risk samt en fortsatt stark konkurrenssituation. I takt med att marknadsräntorna fortsatt nedåt har vår portföljavkastning som förväntat sjunkit, men trots detta bedöms att avkastningsmålet på 5,0% årlig ränta till investerarna även fortsättningsvis kommer att kunna infrias.

2 Marknaden I föregående kvartalsrapport rapporterade vi om en relativt låg emissionsvolym och en stark efterfrågan, som gjorde att i princip alla emissioner blev kraftigt övertecknade. Då sa vi att: Mycket tyder på att marknadssituationen kommer att bestå de kommande kvartalen. Fortsatt låga marknadsräntor, begränsat utbud och en stark efterfrågan kommer sannolikt att råda. Stor försiktighet rekommenderas därför. Vi hade rätt om försiktigheten, men helt fel om utbudet. Marknadens sätt att hantera det hela har varit att kraftigt öka risken i de emissioner som görs och därmed även i investerarnas portföljer (och således till slut i dina och mina fonder eller i vårt pensionssparande), för att därigenom kunna hålla uppe avkastningen. Private equity har nu på allvar upptäckt obligationsmarknaden som ett effektivt sätt att få tillbaka merparten av sin köpeskilling, utan att för den skull avstå varken vinstmöjlighet eller inflytande. Detta görs genom att ställa ut långa obligationer i bolag som i flera fall i princip saknar eget kapital och för detta erbjuds räntor på mellan 5-10%. Dessa emissioner sköts huvudsakligen från London med hanteringsformer, kostnadsuttag och lånevillkor som vi inte sett tillstymmelse till sedan de stora bankernas bonanza år Under mitten av juni fick så världens finansmarknader stora skälvan av icke-nyheten att USA s centralbank som en följd av ekonomins goda utveckling kommer att långsamt försöka fasa ut de finanspolitiska stimulans-programmen under Börskurser föll, dollarn stärktes och guldet störtdök. Även räntemarknaden reagerade med höjda långräntor och ökade sk kreditspreadar, främst i euro-marknaden. Händelseutvecklingen och marknadens reaktion bevisar två gamla sanningar. Det ena är att marknaderna på lång sikt ofta är väldigt kloka, men kortsiktigt så kan allt hända. Det andra är att det i det korta perspektivet inte finns några okorrelerade tillgångsslag, faller en så faller alla. Vad händer då under hösten? Ja, utifrån den bristande riktigheten i det vi sa i förra kvartalsrapporten så ska man nog vara tyst. Så då är vi det. Extremt svårbedömt kan vi väl i alla fall vara överens om. Avkastning och risk Räntan för perioden 1 januari 30 juni 2013 uppgår till 2,73 %, vilket ska jämföras med plan 2,5 %. På helårsbasis motsvarar detta 5,46 % ränta, att jämföra med plan 5,0 %. För det andra kvartalet enbart uppgår vinstandelsräntan till 1,32% (kvartal 1: 1,41%, plan: 1,25%). Nedgången beror på fallande avkastning i de sk FRN innehaven (där räntesättningen är baserad på marknadsräntan plus en fastställd marginal). Vår portfölj består till ca 52% av fast ränta och 48% till rörlig ränta. Ca 85% av emissionsbeloppen har på senare tid varit till rörlig ränta och i många emissioner är detta det enda alternativ som erbjuds.

3 Periodens intjänade vinstandelsränta består av följande delposter: Ränta på obligationer 2,94 % Vinst vid försäljningar 0,02 % Kursvinster (på terminer) 0,21 % Förvaltningskostnader -0,04 % Till välgörenhet -0,40 % Ränta för halvåret 2,73 % Nära 50% av portföljen är idag i annan valuta än SEK (EUR, USD eller NOK). Som ni vet terminssäkras alla valutor till det tidigaste av obligationens förfallodatum eller (vinstandelslånets slutdatum), varför GoodCause Invest inte har någon valutaexponering i sina investeringar. Däremot terminssäkrar vi ej löpande räntebetalningar, varför vissa smärre valutakurseffekter kan uppstå. GoodCause Invest är som bekant absolutavkastande men för den som ändå vill se marknadsvärdet på portföljen så kan detta per den 30 juni bedömas till ca 197,5 mkr. Den totala avkastningen för perioden blir då ca 3,12 % (motsvarande 6,24 % på årsbasis). Samtliga investeringar är gjorda efter en fundamental kreditanalys där vi bedömt att det är en låg och balanserad risk samt att avkastning och risk balanserar. En viktig del i vår analys är att inte fokusera på ratings, som har sina fördelar men även sina uppenbara brister. För den som ändå är intresserad återfinns respektive bolags rating/skuggrating (enligt S&P-skalan) i bilaga. Den genomsnittliga ratingen är ca BB, vilket är strax under sk investment grade. Vi följer löpande utvecklingen i våra innehav, främst genom att analysera kvartalsrapporter och läsa kreditanalyser. Vi har två högbelånade innehav (Orc Software och Kährs Holding), vilka står för mindre än 10% av totalen. Två av våra innehav gör idag förlust (de båda stålbolagen, SSAB samt Outokumpo), men varken de eller något annat innehav ger, enligt vår uppfattning, någon anledning till oro ur ett kreditperspektiv. Investeringsstrategi Under kvartalet har vi investerat i de få bolag som vi tycker har passat in på våra investeringskriterier. Vi har i princip analyserat samtliga emissioner som förevarit i Sverige och även vissa internationella. För att finansiera investeringarna har vi sålt av några innehav med för låg avkastning, samt ett innehav där boalget valde att förtidsinlösa. Allt detta är i linje med den strategi som redovisades i årsrapporten.

4 Portföljen är nu in i ett förvaltningsläge. Vi följer fortfarande marknaden, vi analyserar emissioner och framförallt bevakar vi våra innehav. Investeringar sker nu bara när något tillräckligt bra kommer upp eller som ersättningsinvestering när utvecklingen i ett portföljbolag motiverar en försäljning. I bilaga återfinns hela investeringsportföljen. Den som vill ha ytterligare information eller som vill diskutera de olika innehaven är välkommen att höra av sig, på telefon eller mail. Vad händer nu? Nästa kvartalsrapport kommer att skickas ut i oktober. Solna den 10 juli 2013 Johan Björklund

5 bilaga Portföljsammanställning per den 30 juni 2013 Belopp i mkr Bolag Branch Ffdatum Kupong Valuta Belopp Eff ränta Rating % av total Stora Enso papper ,00% EUR 21,2 5,02% BB 11% Millicom Int Cellular telekom ,125% SEK 20 5,125% BB+ 10% SSAB stål ,88% SEK 20 4,90% BB+ 10% Consilium maritime ,70% SEK 20 6,70% B+ 10% Outokumpo stål ,88% EUR 16,8 6,50% BB 9% Solör Bioenergi A/S energi ,50% NOK 14 6,50% BB 7% Danske Bank bank ,13% USD 13,7 6,41% B+ 7% SOBI läkemedel ,20% SEK 12,3 5,30% BB- 6% Orc Software (Cidron Intr) mjukvara ,69% EUR 10,3 8,70% BB- 5% Studsvik energi ,95% SEK 10 4,95% BB- 5% Tallink rederi ,60% NOK 9 6,60% BB- 5% Stena Metall återvinning ,23% SEK 8 4,23% BB+ 4% West Air Europé transport ,00% SEK 8 8,00% B+ 4% Ramirent OY byggutrustn ,375% EUR 6,8 4,375% BB+ 3% Kährs Holding golv ,70% SEK 5 8,70% B 3% Stena AB rederi mm ,13% EUR 4,8 6% BB 2% Huhtamäki förpackning ,80% EUR 4,3 2,80% BBB- 2% Kassa mm -6,7-3% Totalt mkr 197,5 BB 100% Not Eff ränta - avser den effektiva ränta som investeringen ger baserat på den kurs som vi har investerat till Rating - avser bolagets officiella rating eller skuggrating enligt Standard&Poors skala

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig DANSKE BANK KREDITBAROMETER, 13 APRIL 12 Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig Sedan förra mättillfället oktober har det övergripande indexmåttet för riket sjunkit tydligt från till 7. Danske

Läs mer

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Instuderingsuppgifter Finansiell ekonomi... 1 Instuderingsuppgifter... 1 1 Begrepp och termer...2 2 TVM och värdering av tillgångar...

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer