HISTRELIN VID BEHANDLING AV PROSTATACANCER & CENTRAL TIDIG PUBERTET AV: IREM BAYKAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HISTRELIN VID BEHANDLING AV PROSTATACANCER & CENTRAL TIDIG PUBERTET AV: IREM BAYKAL"

Transkript

1 HISTRELIN VID BEHANDLING AV PROSTATACANCER & CENTRAL TIDIG PUBERTET AV: IREM BAYKAL MASTERPROGRAMMET I LÄKEMEDELSUTVECKLING BIOLOGISKT AKTIVA NATURPRODUKTER I LÄKEMEDELSUTVECKLING 7,5 hp VT

2 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING INTRODUKTION SYFTE METOD RESULTAT Effekt av Histrelin acetat Farmakologi Indikationer Kontraindikationer av Vantas respektive Supprelin LA Varningar vid användningen DISKUSSION REFERENSER

3 1. SAMMANFATTNING Histrelin är en syntetisk analog av Gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) och används för behandling av prostatacancer hos män, myom hos kvinnor och dessutom har histrelin visat sig ha effekt vid behandling av central tidig pubertet (CPP). På 1970-talet var östrogen en effektiv behandling och blev allt mer vanlig även om risker fanns så ville de flesta män hellre ha en injektion eller ett oralt läkemedel än att utsätta sig för kirurgiskt ingrepp. På talet utvecklades syntetiska analoger av GnRH för behandling av prostatacancer. Användningen av Histrelin acetat ledde till en hämning av serumkoncentration av testosteron, vilket resulterade i att man inte behövde göra en kirurgisk kastration. Användningen av Histrelin acetat påverkar eller diffunderar till vävnaderna i hypofysen som i sin tur minskar sekretionen av LH och FSH. Detta leder till en minskning av könshormoner så som testosteron och östrogen hos män och kvinnor. Histrelin acetat finns i marknaden under namnet Vantas och Supprelin LA. Vantas är en 12 månaders subkutant implantat som används vid behandling av avancerad prostatacancer. Dessutom används Supprelin LA för behandling av central tidig pubertet. Nyckelord: Histrelin acetat, GnRH- agonist, Vantas, LH, follikelstimulerande hormon (FSH), Prostatacancer och Central tidig pubertet (CPP) 3

4 2. INTRODUKTION I detta utredningsarbetet kommer jag att uteslutande behandla Histrelin som används dels mot prostatacancer och dels mot central tidig pubertet (CPP). En kort beskrivning av dessa sjukdomar anser jag vara på sin plats. Prostatacancern yttrar sig i prostatan genom genetiska förändringar i cellerna och de förändrade cellerna sprider sig till olika delar av kroppen, vanligast till skelettet och lymfkärlen. Prostatacancer kan leda till smärtor och problem med urineringen. Central tidig pubertet (CPP) innebär att pubertitet börjar tidigare än vanligt och orsaken till det är i de flesta fall okänd [1],[2]. På 1940-talet startade man behandling av prostatacancer genom att använda orkidektomi och östrogener. I tidigare studier hade man påvisat ett samband mellan androgena hormoner, serum fosfatas och metastaserande dietylstilbestrol. Man brukade på 1970-talet östrogen som behandling i form av dietylbestrol vilket framstod som effektiv behandling för svår prostatacancer, men med denna metod betydde att kirurgisk kastrering var ett ganska lätt och billigt förfarande. Användningen av östrogener blev vanligare även om risker fanns, eftersom de flesta män hellre önskade en injektion eller oralt läkemedel än att utsätta sig för kirurgiskt ingrepp. På 1980-talet hade Luteiniserande hormon-frisättande hormon (LHRH)-agonist analoger utvecklats för behandling av prostatacancer. Detta ledde till att serumtestosteronnivåerna hämmades. Detta resulterade i att behandlingen blev liktydig med kirurgisk kastration. Gonadotropinfrisättande hormon (GnRH)- agonister hade kort halveringstid, vilket gjorde att den kliniska nyttan var begränsad. Men senare har utvecklingen av LHRH aminosyrasekvensen lett till analoger som hade längre halveringstider och högre styrka [3][4]. Fram till 2004 användes de flesta GnRH-agonister som kortfristiga depotinjektioner dagligen. Härefter har behandlingen ändrats till två gånger årligen med leuprolide acetat och till en gång årligen med Histrelin acetat. Histrelin acetat är en nonapeptid analog av Gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) och används som implantat en gång per år [3][4]. 4

5 3. SYFTE I detta litteraturarbetet har jag för avsikt att kunna visa att Histrelin kan bidra till att lindra symtomen av prostatacancern och central tidig pubertet (CPP) och även kunna se om det finns några tillräckliga kliniska studier. 4. METOD En litteratursökning genomfördes i syfte att finna vetenskapliga artiklar till denna uppsats. De viktiga sökord som användes vid sökningen var Histrelin, prostatacancer, Vantas och Gonadotropinfrisättande hormoner. Litteratursökningen skedde via pubmed, medline, cochrane databas. Ungefär tio artiklar användes för uppsatsen. Antalet tillgängliga artiklar var dock större då facklitteraturen inom området är bred och omfattande. Det gick även bra att ta hjälp av referenslistorna från de artiklar som framkom via de vetenskapliga artikelsökningarna. 5. RESULTAT 5.1 Effekt av Histrelin acetat I en av studierna som publicerades av Crawford ED 2009 jämfördes verkan av Histrelin acetat implantat hos 42 patienter med prostatacancer. Patienterna fick en, två eller fyra implantat under 12 eller 30 månader. I en undergrupp på 38 patienter som behandlats i 12 månader tog man bort implantatet och ersatte med samma antal implantat varje år. Sammanlagt hos de 38 patienterna hade 35 (92%) uppnått en testosteronnivå på mindre än 2nmol/L inom 4 veckor efter det första implantatinsättningen, vilket resulterade i låg testosteronnivå i minst 1 år, något som ej påverkades av antalet implantat [3][5]. Personer som tog bort sina implantat efter 4 månader eller efter månaders behandling fick sina testosteronnivåer ökade inom cirka två veckor efter borttagandet respektive en ökning med tre till sex gånger hos de patienter som har tagit bort implantatet efter månaders behandling, jämfört med när implantatet var på plats. Studien visade att den låga nivåen av testosteron varar inte efter borttagningen av Histrelin acetat implantat med 37 månaders fortlöpande behandling [3][5]. I ytterligare en studie som gjordes av Deeks ED 2010 fick patienterna under fyra veckor Histrelin acetat 50 mg implantat och studien resulterade i att testosteron och LH nivåerna 5

6 bibehölls låga under resten av behandlingsperioden som var ett år. Ålder och stadium av sjukdomen hade ingen betydelse hos patienter med prostatacancer vilket studien visar Histrelin implantatet tåldes väl av patienter med avancerad prostatacancer. Få biverkningar ledde till att alla patienter kunde fullfölja behandlingen [1]. En studie av Harry J. Hirsch m. fl. gjordes 2005 på en grupp av 11 flickor. Alla dessa hade ett implantat av Histrelin under 9 månader och 6 flickor av dessa följdes i 15 månader. Studien resulterade i att GnRH behandling sänkte nivåerna av FSH och LH och bibehölls låga och märkbart lägre vid 6 och 9 månader. Studien visar verkligen att behandlingen av Histrelin acetat var framgångsrik när det gäller central tidig pubertet (CPP). Inga större eller alvarliga biverkningar inträffade under studien [6]. I en studie som gjordes av Crawford ED 2009 framgick att under år 2007 behandlades 10-20% i det aktuella centret med implantat av Histrelin acetat. Han anser att flera patienter kommer att få denna form av terapi framöver och detta beror på att man är mer selektiv att använda GnRH behandling. Studien antyder att de patienter som får särskild god effekt av behandlingen är följande [3],[7]: Patienter med metastaser (långvarig palliativ behandling) Patienter med lokalt avancerad sjukdom Patienter med långsiktig hormon terapi Patienter som är stabila på hormon terapi Patienter som nyligen har börjat hormon terapi Patienter som har behov av behandling minst 1 år. Patienter som inte vill få regelbundna injektioner eller som inte vill resa långt till sjukhuset. 5.2 Farmakologi Histrelin acetat är en syntetisk analog av GnRH och efter användningen diffunderar histrelin till cellerna i hypofysen, vilket leder till inhibition av hypofysens LH- och follikelstimulerande hormon (FSH)-frisättning. Därmed resulterar en minskning av könshormoner i blodet hos män och kvinnor. Denna minskning av testosteron leder till att tillväxten av prostatacancer saktas ner eller stannar under en tidsperiod. Eftersom LH och FSH frisätts från hypofysen och stimulerar könskörtlarna så att det sker 6

7 producering av könshormoner såsom östrogen och testosteron. Histrelin är effektivt för att kunna leda till en minskning av serumkoncentration av könshormoner hos patienter som lider av prostatacancer, myom och central tidig pubertet (CPP) [8], [9]. 5.3 Indikationer Histrelin används för att behandla prostatacancer hos män och myom hos kvinnor vilket innebär en godartad tumör i livmodern. Histrelin har även visat goda effekter för behandling av central tidig pubertet (CPP) hos barn [10]. Histrelin finns just nu i marknaden under namnet Vantas och Supprelin LA. Vantas ges som implantat och implantatet sätts in subkutant i 12 månader. Implantatet sitter på plats hos män som lider av prostatacancer. Supprelin LA är en 12 månaders subkutant implantat som används för behandling vid central tidig pubertet hos barn. Supprelin LA godkändes den 2007 av FDA [11]. Bild 1: Det kemiska namnet på Histrelin acetat: L-Pyroglutamyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-Ltyrosyl-N-benzyl-D-histidyl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolin Nethylamide, acetat salt [12]. 7

8 5.4 Kontraindikationer av Vantas respektive Supprelin LA Användningen av Vantas respektive Supprelin LA måste undvikas om patienten har överkänslighet mot Histrelin eller något annat hjälpämne i implantatet. Vissa rapporteringar har registrerats i läkemedelsverket angående om anafylaktiska reaktioner mot syntetiska LHRH-analoger. Fosterskador och missfall kan uppstå vid användning av Supprelin LA under graviditet därför måste användningen av den undvikas av gravida patienter [13]. 5.5 Varningar vid användningen Vid Histrelin bruk stiger serumkoncentratinen av könshormoner under första veckan av behandlingen vilket kan upplevas som värre symtom och även nya symtom kan uppträda såsom ledvärk, neuropati, urinvägsbesvär med mera. Det finns raporter om att man i samband med LHRH-agonister, använt detta mot ryggmärgskompression och urinvägshinder och fått förlamning hos patienter. Vid behandling med Histrelin måste övervakning ske för de patienter som har metastaser eller urinvägshinder i början av behandlingen. En profylaktisk behandling för de nämnda patienterna bör tas med och då sker detta genom behandling med antiandrogener. Vid nedsatt njurfunktion måste traditionell behandling för aktuella patienter utföras [13]. Implantatet kan ibland vara svårt att hitta och denna svårighet kan lösas genom att använda datortomografi eller ultraljud. Om man upptäcker reaktioner mot behandlingen med Vantas är det viktigt att göra kontroller och mäta serumkoncentrationerna av testosteron, om man inte har uppnått den tillräckliga effekten av behandlingen [13]. Vantas finns i behållaren som består av bland annat latexgummi och detta kan leda till besvärliga allergiska reaktioner. 8

9 6. DISKUSSION Vid Histrelin bruk stiger serumkoncentratinen av könshormoner under första veckan av behandlingen vilket kan upplevas som värre symtom och även nya symtom uppträda så som ledvärk, neuropati, urinvägsbesvär med mera. Behandlingen kan upplevas både som nackdel och fördel bland vissa patienter. Vissa patienter som har lång resväg till sjukhuset kan känna detta som en nackdel. Räddsla eller motvilja mot injektion kan också vara en negativ faktor. Behandlingen Histrelin acetat ger stora fördelar jämfört med kirurgisk kastration som förr var mera vanligt. Totala resultatet av denna behandlingen jämfört med föregående tiders metoder är mera framgångsrikt. Jag anser att det flesta patienter föredrar implantat framför allt att utsätta sig för operation eftersom implantatet blir lättare för sjukvården att sätta in och även mera kostnadseffektivt än operation. Enligt studier som gjorts kan man se tydligt se att behandlingen av Histrelin ger större eller allvarliga biverkningar hos patienter med avancerad prostatacancer. Med kunskap om detta kan man dra slutsatsen att de flesta patienter gärna går med på denna behandling eller undersökning. Slutligen kan jag säga att Histrelin framstår som ett framgångsrikt och verksamt läkemedel. Det finns mycket väldokumenterade fakta om Histrelin som verkligen tydligt visar effektiviteten på patienter med prostatacancer och även central tidig pubertet (CPP). Min egen uppfattning om Histrelins effekt har blivit klar och tydligt genom de välundersökta och väldokumenterade vetensapliga artiklar som jag har läst. Den cancersjuke kan uppleva sin situation som mycket mer hoppfull nu än förut tack vare nya metoder eller nya behandlingar. 9

10 7. REFERENSER 1. Deeks ED. Histrelin: in advanced prostate cancer. Drugs. 2010:70(5); Eugster, Erica A., William Clarke, et al. Efficacy and Safety of Histrelin Subdermal Implant in Children with Central Precocious Puberty:J Clin Endocrinol Metab. 2007: 92; Crawford ED. A review of the use of Histrelin acetate in the treatment of prostate cancer. BJU Int. 2009:103; Cassileth BR, Soloway MS, Vogelzang NJ et al. Patients choice of treatment in stage D prostate cancer. Urology 1989; 33: Schlegel PN, Kuzma P, Frick J et al. Effective long-term androgen suppression in men with prostate cancer using a hydrogel implant with the GnRH agonist Histrelin. Urology 2001;58: Harry J. Hirsch, et al. The Histrelin Implant: A Novel Treatment for Central Precocious Puberty. Pediatrics. 2005:116; Fridmans A, Chertin B, Koulikov D et al. Reversibility of androgen deprivation therapy in patients with prostate cancer. J Urol 2005; 173: De Leval J, Boca P, Yousef E et al. Intermittent versus continuous total androgen blockade in the treatment of patients with advanced hormone-naive prostate cancer: results of a prospective randomized multicenter trial. Clin Prostate Cancer 2002; 1: Schlegel P. A review of the pharmacokinetic and pharmacological properties of a onceyearly administered Histrelin acetate implant in the treatment of prostate cancer. BJU Int 2009; 103: Heidenreich A, Aus G, Bolla M et al. EAU guidelines on prostate cancer. Eur Urol 2008; 53: Läkemedelsverket.se Fass.se 10

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Zoladex PATIENTINFORMATION

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Zoladex PATIENTINFORMATION INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Zoladex PATIENTINFORMATION Patientinformation till dig som behandlas med Zoladex vid prostatacancer Urinblåsa Prostata Yttre slutmuskel Urinrör Penis Sädesledare

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION Patientinformation till dig som behandlas med Casodex vid prostatacancer Urinblåsa Prostata Yttre slutmuskel Urinrör Penis Sädesledare

Läs mer

Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer Behandling av prostatacancer Sammanfattning Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Norden. Hög ålder, ärftlighet, viss geografisk och etnisk tillhörighet är riskfaktorer för att drabbas

Läs mer

FIRMAGON (degarelix) Snabb och bibehållen medicinisk kastration utan initial testosteronstegring

FIRMAGON (degarelix) Snabb och bibehållen medicinisk kastration utan initial testosteronstegring FIRMAGON (degarelix) Snabb och bibehållen medicinisk kastration utan initial testosteronstegring Nu är FIRMAGON subventionerat med begränsningar * * Subventionerat för patienter med avancerad hormonberoende

Läs mer

Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone)

Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone) Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans vävnader. Prostatacancer är ofta en långsamt växande cancer

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

Sökanden Läkemedlets namn Styrka Läkemedelsform Administreringssätt Innehåll (Koncentration) godkännande för försäljning

Sökanden Läkemedlets namn Styrka Läkemedelsform Administreringssätt Innehåll (Koncentration) godkännande för försäljning BILAGA I FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM, STYRKA, ADMINISTRERINGSSÄTT AV LÄKEMEDLET SAMT SÖKANDE OCH INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING I MEDLEMSSTATERNA Medlemsstat Danmark Innehavare

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på? Erektionssvikt är något som uppskattningsvis 500 000 svenska män lider av. 1 Det finns

Läs mer

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal Till dig som har fått Nexplanon förskrivet Denna patientinformation delas ut av berörd sjukvårdspersonal Nexplanon skyddar dig från att bli gravid under tre år. Nexplanon är en liten hormonstav som placeras

Läs mer

Bakgrundsfakta kring prostatacancer Statistik, behandling och diagnos

Bakgrundsfakta kring prostatacancer Statistik, behandling och diagnos Bakgrundsfakta kring prostatacancer Statistik, behandling och diagnos Kastrering - patientens val? Presseminarium den 17 juni 2005 Ett pressmaterial från AstraZeneca Sverige AB Detta pressmaterial och

Läs mer

EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD. Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015

EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD. Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015 EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015 LIDDS I KORTHET LIDDS in brief LIDDS AB (publ) Local Intelligent Drug Delivery System listat på Nasdaq First

Läs mer

ANDROGENDEPRIVATIONSTERAPI vid icke botbar prostatacancer

ANDROGENDEPRIVATIONSTERAPI vid icke botbar prostatacancer ANDROGENDEPRIVATIONSTERAPI vid icke botbar prostatacancer ADT (Androgendeprivationsterapi) är den effektivaste icke botande behandling som finns idag vid prostatacancer. Hur använder vi den som bäst och

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Gonapeptyl 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning triptorelinacetat

Bipacksedel: information till användaren. Gonapeptyl 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning triptorelinacetat Bipacksedel: information till användaren Gonapeptyl 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning triptorelinacetat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos amifos Pamidronsyra Vad Pamifos är och vad det används för Pamifos är ett läkemedel som påverkar uppbyggnad och nedbrytning av ben. Läkemedlet tillhandahålls i form av en lösning som kan ges som långsam

Läs mer

IBRANCE (palbociklib) DOSERINGSGUIDE

IBRANCE (palbociklib) DOSERINGSGUIDE IBRANCE (palbociklib) DOSERINGSGUIDE IBRANCE är indicerat för behandling av hormonreceptorpositiv (HR +), human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ (HER2 -) lokalt avancerad eller metastaserande

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Zoladex 3,6 mg implantat, förfylld spruta goserelin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE MAVENCLAD PATIENTGUIDE RISKHANTERINGS SKOLNINGSMATERIAL - FI/CLA/1117/0052 Viktig information för patienter som påbörjar behandling med MAVENCLAD Innehåll Introduktion till MAVENCLAD Hur ges behandling

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Zoladex 3,6 mg implantat, förfylld spruta goserelin

Bipacksedel: Information till patienten. Zoladex 3,6 mg implantat, förfylld spruta goserelin Bipacksedel: Information till patienten Zoladex 3,6 mg implantat, förfylld spruta goserelin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

DOSERING JANUVIA 100 mg doseras 1 gång dagligen

DOSERING JANUVIA 100 mg doseras 1 gång dagligen Som tillägg till kost och motion för vuxna patienter med typ 2-diabetes INDIKATIONER I monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans I kombination med: - metformin

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Zoladex 10,8 mg implantat, förfylld spruta goserelin

Bipacksedel: Information till patienten. Zoladex 10,8 mg implantat, förfylld spruta goserelin Bipacksedel: Information till patienten Zoladex 10,8 mg implantat, förfylld spruta goserelin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Diabetesläkemedel från MSD

Diabetesläkemedel från MSD Diabetesläkemedel från MSD JANUVIA (sitagliptin) JANUVIA är godkänt för patienter med typ 2-diabetes: Som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. Som tillägg

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Zoladex 10,8 mg implantat, förfylld spruta. goserelin

Bipacksedel: Information till patienten. Zoladex 10,8 mg implantat, förfylld spruta. goserelin Bipacksedel: Information till patienten Zoladex 10,8 mg implantat, förfylld spruta goserelin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1

Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1 Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1 (cabazitaxel) ökar cytostatikans betydelse vid prostatacancer Behandla tidigt är, i kombination med prednison eller prednisolon,

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Pregnyl 1 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Pregnyl 5 000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning humant koriongonadotropin Läs

Läs mer

Testogel 25 mg, gel i dospåse Testosteron

Testogel 25 mg, gel i dospåse Testosteron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare

Läs mer

När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå?

När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå? B Porto betalt När är det dags att ta behandlingen till nästa nivå? Enbrel (etanercept),, F, ATC-kod: LO04AB01 injektionsvätska i förfylld spruta, pulver och vätska till injektion i styrkorna: 10 mg, 25

Läs mer

Information om Testosteronbrist

Information om Testosteronbrist Information om Testosteronbrist Inledning Om du är över 40 år har du kanske upplevt förändringar i din kropp och din allmänna hälsa, till exempel viktökning, nedstämdhet, sömnstörningar och minskat intresse

Läs mer

Till dig som ska behandlas med TECENTRIQ q

Till dig som ska behandlas med TECENTRIQ q Till dig som ska behandlas med TECENTRIQ q qdetta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera nysäkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB)

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB) TILL DIG SOM FÅR (NATALIZUMAB) BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS Tag noga del av informationen i bipacksedeln som följer med läkemedlet. 1 Denna broschyr är ett komplement till behandlande

Läs mer

TILL DIG MED HUDMELANOM

TILL DIG MED HUDMELANOM TILL DIG MED HUDMELANOM Hudmelanom är en typ av hudcancer Hudmelanom, basalcellscancer och skivepitelcancer är tre olika typer av hudtumörer. Antalet fall har ökat på senare år och sjukdomarna är nu bland

Läs mer

Urologi en introduktion

Urologi en introduktion Urologi en introduktion Per-Uno Malmström, Professor, överläkare Anna Bill-Axelson, docent, överläkare Urologiska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Vad är urologi? Läran om urinorganen och manliga

Läs mer

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen: April 2010. Detta är en uppdaterad version av den broschyr som utkom 2007.

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Orgalutran innehåller den syntetiska dekapeptiden ganirelix

Läs mer

Minskad risk för stickskador bland vårdpersonal

Minskad risk för stickskador bland vårdpersonal Minskad risk för stickskador bland vårdpersonal Bakgrundsfakta om Zoladex skyddad nål Ett pressmaterial från AstraZeneca Sverige AB, april 2004 Mer information samt bilderna i detta material i högupplöst

Läs mer

Måndagen den 5 mars anordnade ProLiv

Måndagen den 5 mars anordnade ProLiv Behandling av avancerad prostatacancer Måndagen den 5 mars anordnade ProLiv Väst två föreläsningar på Handelshögskolan i Göteborg om behandling av avancerad prostatacancer. Inbjudna som föreläsare var

Läs mer

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Om JEVTANA JEVTANA är ett läkemedel som används för behandling av prostatacancer som har fortskridit efter att du har behandlats med annan

Läs mer

Anti-konception. 22 maj 2018 Lisa Arnetz

Anti-konception. 22 maj 2018 Lisa Arnetz Anti-konception 22 maj 2018 Lisa Arnetz GnRH l Gonadotropin releasing hormone GnRH Gonadotropiner: l Luteiniserande hormon (LH) l Follikelstimulerande hormon (FSH) = gulkroppshormon l Båda frisätts när

Läs mer

Pubertet normal och onormal

Pubertet normal och onormal Pubertet normal och onormal Martin Ritzén Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet Stockholm, Sweden Disposition Puberteten en stormig period Hormoner som är inblandade Somatiska pubertetstecken

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Proscar 5 mg filmdragerade tabletter finasterid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

IBRANCE (palbociklib) DOSERINGSGUIDE

IBRANCE (palbociklib) DOSERINGSGUIDE IBRANCE (palbociklib) DOSERINGSGUIDE IBRANCE är indicerat för behandling av hormonreceptorpositiv (HR +), human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ (HER2 -) lokalt avancerad eller metastaserande

Läs mer

SAMTALSSTÖD OM EREKTIONSSVIKT. MED INNEHÅLL OM URINVÄGSSYMTOM RELATERADE TILL GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING.

SAMTALSSTÖD OM EREKTIONSSVIKT. MED INNEHÅLL OM URINVÄGSSYMTOM RELATERADE TILL GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING. SAMTALSSTÖD OM EREKTIONSSVIKT. MED INNEHÅLL OM URINVÄGSSYMTOM RELATERADE TILL GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING. Det här är ett samtalsstöd för dig som möter män med erektionsproblem. Det är tänkt att fungera

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Varje år drabbas mer än en halv miljon män i världen av prostatacancer. Bara i Sverige räknar man med att 7-9 000 män i år kommer att insjukna. Det gör prostatacancer

Läs mer

Proscar. 7.8.2015, version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Proscar. 7.8.2015, version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Proscar 7.8.2015, version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Prostatan är en körtel som endast finns

Läs mer

Innehåll. Vilken behandlingsmetod skall väljas? 8. Bearbetad version efter Dr. Per Holme, Östfold Sentralsykehus,

Innehåll. Vilken behandlingsmetod skall väljas? 8. Bearbetad version efter Dr. Per Holme, Östfold Sentralsykehus, Innehåll Vad är cancer? 1 Vad är prostata? 2 Vad är prostatacancer? 3 Undersökningsmetoder 4 Olika stadier 6 Vilken behandlingsmetod skall väljas? 8 Olika behandlingsmetoder 9 Observationer 9 Operation

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 Prostatit och godartad prostataförstoring Cernitol hjälper båda tillstånden Välkommen till del 2 av Cernitol-skolan. Den handlar om effektmekanismer för Cernitol och beskriver

Läs mer

KLOKA LISTAN. Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN. Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2019 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté LUTS (lower urinary tract symptoms) och symtom av godartad prostataförstoring I första hand ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Comfora 595 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

Läs mer

KLOKA LISTAN. Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN. Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2018 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté LUTS (lower urinary tract symptoms) och symtom av godartad prostataförstoring I första hand ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin

Läs mer

ZYTIGA. (abirateronacetat) PATIENTINFORMATION För dig som har ordinerats ZYTIGA

ZYTIGA. (abirateronacetat) PATIENTINFORMATION För dig som har ordinerats ZYTIGA Finska Prostate Cancer Association Mer information om prostatacancer och dess behandlingar. Prostatacancerföreningen har patientföreningar över hela landet. En kontakt förfrågan kan skickas via www.propo.fi

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

1. VAD ECHINAFORCE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD ECHINAFORCE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ECHINAFORCE Echinaforce, Orala droppar, lösning. Extrakt av röd solhatt Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Endokrinologiska utmaningar Menstruationscykeln Endokrinologiska effekter Höga östradiolnivåer

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté LUTS (lower urinary tract symptoms) och symtom av godartad prostataförstoring Nytt I första hand ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Instruktion för administrering av Nebido (testosteronundekanoat)

Instruktion för administrering av Nebido (testosteronundekanoat) Instruktion för administrering av Nebido (testosteronundekanoat) Information för sjukvårdspersonal Den här broschyren tar upp vissa aspekter av administreringen av Nebido för att ge dig information om

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Citodon 500 mg/30 mg brustabletter paracetamol och kodein Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Citodon 500 mg/30 mg brustabletter paracetamol och kodein Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen Menstruationscykeln I livmodern (uterus) finns livmoderslemhinnan (endometriet). Livmoderslemhinnan behövs för att ett befruktat ägg ska kunna fästa i livmoderväggen och ett embryo utvecklas. Livmoderslemhinnan

Läs mer

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department GynObstetrik Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln Health Department Innehållsförteckning 1 Reproduktionsendokrinologi..2 Hypotalamus.........2 Hypofysen.. 2 Ovarierna........2 Menstruationscykel.......3

Läs mer

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR Datum: 16.3.2016, Version: 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Adapalen + Bensoylperoxid = Många ungdomar upplever en sämre självkänsla på grund av sin akne 8 av 10 ungdomar drabbas av akne 1 Var tredje ungdom behöver

Läs mer

Goda råd vid egenvård verktyg till verktygslådan. Robert Hägerkvist, utredare Enheten för växtbaserade läkemedel

Goda råd vid egenvård verktyg till verktygslådan. Robert Hägerkvist, utredare Enheten för växtbaserade läkemedel Goda råd vid egenvård verktyg till verktygslådan Robert Hägerkvist, utredare Enheten för växtbaserade läkemedel robert.hagerkvist@mpa.se Konsumentbiverkningsrapport Kvinna som besvärats av hosta i samband

Läs mer

Proscar , version 4.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Proscar , version 4.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Proscar 25.4.2017, version 4.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Prostatan är en körtel som endast

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning. Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation)

Delområden av en offentlig sammanfattning. Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation) VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation) Indikation/målgrupp Benign prostatahyperplasi (BPH) Incidens och prevalens Enligt uppgifter

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Suprefact 1 mg/ml lösning, injektionsvätska Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten Octreoscan

Bipacksedel: Information till patienten Octreoscan Bipacksedel: Information till patienten Octreoscan Beredningssats för radioaktiva läkemedel, 111 In-Pentetreotid 111 MBq/ml Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel - Spara denna

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ DATUM: 17.04.2015, VERSION 2 Sida 1/6 VI.2 Delområden

Läs mer

VALGANCICLOVIR TEVA OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

VALGANCICLOVIR TEVA OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VALGANCICLOVIR TEVA Datum: 17.7.2013, Version: 2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst De flesta

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR TYSABRI BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS

TILL DIG SOM FÅR TYSABRI BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS TILL DIG SOM FÅR TYSABRI BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS 2 Denna broschyr är ett komplement till behandlande sjukvårdspersonals patientinformation om TYSABRI. TILL DIG SOM FÅR TYSABRI

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Suprelorin 4,7 mg implantat för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans: 4,7 mg deslorelin (som deslorelinacetat)

Läs mer

Elonva patientinformation. Till dig som ska använda Elonva. korifollitropin alfa

Elonva patientinformation. Till dig som ska använda Elonva. korifollitropin alfa Elonva patientinformation Till dig som ska använda Elonva korifollitropin alfa Elonva Elonva är ett follikelstimulerande hormon (FSH) som används vid in vitro-fertilisering (IVF). Elonva är ett långverkande

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Metacam. meloxikam. Vad är Metacam? Vad används Metacam för? Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Metacam. meloxikam. Vad är Metacam? Vad används Metacam för? Sammanfattning av EPAR för allmänheten EMA/CVMP/259397/2006 EMEA/V/C/000033 Sammanfattning av EPAR för allmänheten meloxikam Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för. Det förklarar hur kommittén

Läs mer

MS eller multipel skleros är den allmännast förekommande. Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE

MS eller multipel skleros är den allmännast förekommande. Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE ANNE REMES Professor, överläkare Neurologiska kliniken, Östra Finlands universitet och Kuopio universitetssjukhus Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE Man har redan länge velat ha effektivare

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Finasterid Sandoz 5 mg, filmdragerad tablett finasterid

Bipacksedel: Information till användaren. Finasterid Sandoz 5 mg, filmdragerad tablett finasterid Bipacksedel: Information till användaren Finasterid Sandoz 5 mg, filmdragerad tablett finasterid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala! Polycystiskt ovariesyndrom Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!! Ultraljudsdiagnostik -basen för modern bild av PCOS! Ett hormonellt och kliniskt spektrum utan tydliga gränser AF: < 5 5-9 > 9 >

Läs mer

Endokrina organ. Håkan Karlsson

Endokrina organ. Håkan Karlsson Endokrina organ Håkan Karlsson Endokrina organ producerar hormoner Inga utförsgångar (jämför med exokrina organ) Hormonerna utsöndras direkt till blodet eller extracellulärvätskan Specifika receptorer

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Prostatacancer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Prostatacancer KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Prostatacancer Publicerad i Jan 2005 Kursinformation Välkommen till en patientutbildning om prostatacancer. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar

Läs mer

Hormonproblem vid optikushypoplasi Professor Lars Sävendahl Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet

Hormonproblem vid optikushypoplasi Professor Lars Sävendahl Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet Hormonproblem vid optikushypoplasi Professor Lars Sävendahl Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet Hypothalamus-hypofys 3 veckor 8 veckor Hypofysbakloben Hypofysstjälken Hypofysframloben ACTH-celler

Läs mer

graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossning

graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossning Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossning Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren ECHINAFORCE ECHINAFORCE tabletter. Extrakt av röd solhatt. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer