PHRENICUS 10 ÅR MED RAKEL. Nr Kongresspecial. Verksamheten Bokrecension: De galna systrarna. Rättslös

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PHRENICUS 10 ÅR MED RAKEL. Nr 2 2011. Kongresspecial. Verksamheten 2010. Bokrecension: De galna systrarna. Rättslös"

Transkript

1 Kongresspecial Verksamheten 2010 Bokrecension: De galna systrarna Rättslös Nr PHRENICUS SCHIZOFRENIFÖRBUNDET INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER 10 ÅR MED RAKEL

2 Rakel Lundgren, förbundsordförande INLEDARE Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser Tidningen Phrenicus ges ut av Schizofreniförbundet. Tidningen ska spegla förbundets själ och skildra situationen för anhöriga och personer med psykisk sjukdom. Phren är det grekiska ordet för själ Phrenicus är också namnet på en nerv som finns i mellangärdet Phrenicus utkommer fyra gånger om året och skickas ut till alla förbundets medlemmar. Gästskribenter ansvarar själva för sina åsikter. Redaktionen ansvarar inte för och tar sig friheten att redigera i insänt material. Citera oss gärna - men glöm inte att namge källan. Ansvarig utgivare Rakel Lundgren, förbundsordförande tel Redaktionskommitté Birgitta Andersson FS-AU Sture Andreasson FS-AU Per Torell FS-AU Kristina Kleinert Förbundskansliet Redaktör Mikael Theander Adress Schizofreniförbundet Hantverkargatan 3G, Stockholm tel fax Omslag Foto Mikael Theander Upplaga ex Manusstopp Nr manusstopp utgivningsdag Tryck Exaktaprinting AB Tiden och åren går fort. Nu är det återigen kongress. I år samlas alla ombud, gäster och en del övriga medlemmar på konferensanläggningen Skogshem och Wijk, Lidingö, Stockholm. Detta vårnummer av Phrenicus innehåller traditionsenligt sammanfattningar av handlingar och dokument inför kongressen. Ombuden har fått handlingar i flera utskick. Ta med dem alla till kongressen. Eller du kanske är så modern att du har allt på dator? Söndag ägnas mest hela tiden åt förhandlingar. Det är lördag som är programdag. Kongressen gästas i år av en mycket celeber gäst EUFAMI:s generalsekreterare Kevin Jones, som ska tala om familjearbetet i Europa Dagen inleds av Mårten Gerle, sakkunnig på socialstyrelsen. Han talar om Ogynnsamma levnadsvillkor. Tätt följd av Beatrice Carleson, erfarenhetsgruppen, som presenterar sin livsberättelse och kanske blir det något mer. Om Hjälpmedel i fokus, talar Hjälpmedelsinstitutet. Regeringsuppdraget med syfte att personer med psykisk funktionsnedsättning ska bli delaktiga i samhället. Hjälpmedel för dem ska vara lika självklart som för andra med funktionsnedsättning Schizofreniförbundets uppgift förutom att tala för och stötta själverfarna är att arbeta med anhörigproblematiken. Och det blir mycket av den varan på lördag. Hur det är att vara syster berättar Ann Wikström om ur sin bok De galna systrarna. Lena Flyckt återkommer i år med en anhörigstudie, som visar att vara anhörig fordrar lika mycket tid som en dryg halvtidstjänst. Spännande att höra om tiderna förändras. Väldigt lite har tidigare skrivits om anhörigas situation och arbetsinsatser. Förra våren arbetade många föreningar med en promemoria från Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för Psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Kongressen får göra bekantskap med projektledare och forskare Carina Gustavsson som talar övergripande om hur riktlinjerna formats och Lena Flyckt, prioriteringsordförande redogör för insatserna. Läs gärna artikel i Phrenicus nr Söndagen ägnas, som ovan sagts, mest åt förhandlingar och motioner som är elva till antalet. Förbundsstyrelse och övriga förtroendevalda ska väljas, avgående avtackas. Apropå det! Denna inledare är den fyrtionde och antagligen den sista jag skriver för Phrenicus. Om allt går enligt planerna avgår jag som förbundsordförande för Schizofreniförbundet, Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser. Jag passar också på att avgå som ansvarig utgivare för denna tidskrift Phrenicus. Jag tackar alla trogna läsare av Phrenicus. Det har varit en fantastisk resa att ha fått vara med på tidningens färd genom förbundet och psykiatrisverige. Men nu ska jag njuta mitt otium cum dignitate (Vila med värdighet efter välförrättat livsverk). Jag hinner just bli sjuttiosju innan kongressen. Vi kanske ses på någon arena! 23

3 ETT DECENNIUM SOM ändrat SYNEN På SCHIZOFRENI Vid förbundets kongress avgår Rakel Lundgren som ordförande efter tio år. Dessa år har inneburit stora förändringar för de som förbundet företräder. Redan vid vårt första möte var det tydligt att Rakel inte är en person man tar där man sätter henne. Hennes patos och känsla för rättvisa låg också bakom engagemanget i förbundet i början av 90-talet. När Rakels son smygande fick sjukdomen under 80-talet kände hon en vanmakt och ville göra något för att ändra synen på sjukdomen och hur de som har sjukdomen behandlas engagerade sig Rakel i IFS Gävleborg som det då hette. Att arbeta med idéburen verksamhet var inget nytt för henne. Under 70-talet var Rakel djupt engagerad i Folkpartiet, dels i kommunalpolitiken i Bollnäs, dels också i kvinnoförbundet där hon under en period var 2:e vice ordförande. - När jag började arbeta i förbundet rådde det mörker i svensk psykiatri, säger Rakel. Anhörigbegreppet existerade inte och vården var sluten kring de sjuka. Jag kunde inte stillatigande åse detta. Under början av 90-talet skedde en del utveckling av vården. Delar av mentalvården, som den hette, överflyttades till kommunen och 1995 kom psykiatrireformen. Samtidigt kom Rakel med i förbundsstyrelsen för RIKS-IFS. - Föreningslivet har alltid varit mitt intresse, min hobby, säger Rakel. Jag har också varit engagerad i HSO som är ett paraplyorgan för handikappförbunden. Fick ORdFö RAndekl UbbAn 2001 Vid kongressen 2001 valdes Rakel till ordförande. Hennes erfarenheter från andra organisationer och från politiken kom väl till pass. För Rakel var den viktigaste utmaningen att utveckla förbundet organisatoriskt och få struktur på verksamheten. - Det var då vi tog fram Ögon som är skapad av Mats Konradsson. Detta blev grunden för en helt ny, sammanhållen profil för förbundet och alla lokalföreningar, säger Rakel. Vi aktiverade också en erfarenhetsgrupp där vi kunde lära mer av de själverfarna för att bättre förstå på vilka sätt förbundet kunde bidra. Under dessa tio år har förbundets röst blivit starkare. Idag syns förbundets tre ben tydligt: Att stödja anhöriga, att stödja själverfarna och att påverka samhället. de vik Tig AsTe händelse Rn A -När vi åkte hem från vår kongress 2003 stod vi inför ett antal händelser som fått både samhället och svenska folket att ifrågasätta psykiatrin, säger Rakel. Först ut var mannen som körde ned fotgängare på Västerlånggatan i Gamla Stan, Stockholm. Sedan kom Samurajmannen som skadade människor med svärd och sist, men inte minst, mordet på Anna Lindh på NK i Stockholm. I samtliga fall hade gärningsmännen sökt psykiatrisk vård men inte fått hjälp Prospect 2004 Förbundet inledde i denna veva arbetet med Prospect, ett material hämtat från förbundets europeiska paraplyorganisation, EUFAMI. Prospect är ett studiematerial för anhöriga, för själverfarna och för personal inom vården om synen på att ha en allvarlig psykisk sjukdom och att vara anhörig till någon som har en sådan sjukdom. Ett viktigt syfte med Prospect är att lyfta blicken från själva sjukdomen till upplevelserna istället. Vårt svenska namn på Prospect blev Med siktet framåt. Miltonutredningen 2006 Händelserna 2003 ledde fram till att den dåvarande regeringen tillsatte en utredning under Anders Milton, som kom att kallas Miltonutredningen. Den innebar, i sitt slutbetänkande 2006, en total genomlysning av hela psykiatrin och var en välkommen vitalisering av den gamla psykiatrireformen från 1995 som hade gått i stå. - Utredningen gav ett helhetsgrepp som inte funnits tidigare där alla de delar som griper in i livet fanns med, säger Rakel. En del av utredningens fokus var en ännu tätare samverkan mellan olika samhällsorgan, som kommun och landsting. Miltonutredningen gav upphov till nya projekt som först nu börjar ge resultat, exempelvis psykosociala insatser vid schizofreni samt uppsökande och informerande verksamhet. Ett exempel är hur de olika vårdgivarna och stödjarna skall synkronisera sin verksamhet så att inte en person som redan har små förutsättningar att värna sin sak hamnar mellan stolarna. v iktig A persone R - Samarbetet med alla de som liksom forts sid 11 3

4 KONGRESSPROGRAM TeMA: kong Ress l ö RdAg 14 MAj 2011 p ROg RAMdAg Registrering Hotellet informerar Kongressen öppnas Rakel Lundgren, förbundsordförande Ogynnsamma levnadsvillkor Mårten Gerle, Socialstyrelsen Sakkunnig inom psykiatri, Kunskapstillämpning En själverfaren berättar Beatrice Carleson, Erfarenhetsgruppen Familjens roll i Europa Kevin Jones, generalsekreterare, EUFAMI Per Torell, 1:e vice förbundsordförande Lunch De galna systrarna Ann Wikström, författare Anhörigstudien Lena Flyckt, Centrum för Psykiatriforskning Kaffe Nationella riktlinjer Carina Gustafsson, Socialstyrelsen Lena Flyckt, Centrum för psykiatriforskning Föreningarna diskuterar Redovisning av gruppdiskussionerna Avslutning första dagen Förbundsordförande Rakel Lundgren Bankett s önd Ag 15 MAj, 2011 Fö Rh Andlingsd Ag Morgonsamling (Svenska Kyrkan frivilligt) Per Torell Förhandlingar Ajournering för kaffepaus Förhandlingar återupptas Ajournering för lunch Förhandlingar återupptas Kongressen avslutas avtackningar m.m Slut 45

5 Valberedningens förslag Till s chizofreniförbunde Ts Kongress 15 maj 2011 Presidium för kongressen Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Bo Månsson Barbro Carlestam Anne Palmqvist l edamö Ter och ersä TTare i förbundss Tyrelsen Som ordinarie ledamöter föreslås Per Torell, Lund Nyval som ordförande IFS Lund Sture Andréasson, Kungsbacka Nyval som 1:e vice ordförande IFSAP Kungsbacka Ulla Elfving-Ekström, Stockholm Nyval som 2:e vice ordförande IFS Centrala Sthlm. Inger Nilsson, Molkom Omval IFS Kristinehamn Lise-Lotte Nilsson, Limhamn Omval IFS Malmö Kurt Kjell, Luleå Omval IFS Piteå Älvdal Maria Dahlbäck, Linköping Nyval som ordinarie IFS Linköping Kent Blomnell, Åkersberga Nyval som ordinarie IFS Österåker-Danderyd-Vaxholm Beatrice Carleson, Uppsala Nyval IFS Uppsala Som ersättare föreslås Bo G Ekelund, Göteborg Nyval som ersättare; har avböjt omval som ordinarie IFS Göteborg Göta Malm, Södertälje Omval IFS-APS Gnistan Kristoffer Järbel, Lund Nyval som ersättare IFS Lund Som revisorer för åren föreslås Tomas Näsfeldt, BDO AB Omval som 1:e ordinarie Klas Cederwall, Vallentuna Omval som 2:e ordinarie IFS Vallentuna Carola Strandberg, BDO AB Nyval som 1:e ersättare Anna-Brita Lövgren, Lund Omval som 2: ersättare IFS Lund Valberedningen har bestått av Isa Halvarsson, Barbro Benjaminsson, Lars Bogren, Lilian Hagelin och Kurt Bengtsson. Reservation från Lars Bogren: Eftersom ledamöter i förbundsstyrelsen har synpunkter på valberedningens arbete och dessutom ställer villkor för sin medverkan i styrelsen måste jag reservera mig mot det av valberedningen lagda förslaget. 5

6 verksamhetsberättelse 2010 TeMA: kong Ress Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet, är en av staten erkänd handikapporganisation med cirka medlemmar som stödjer personer som drabbats av schizofreni och liknande psykossjukdomar, samt deras anhöriga. Schizofreniförbundet är rikstäckande och finns på cirka 60 platser i landet. år 2010 startade med att fortsätta planera och förbereda ordförandemötet som stadgeenligt ska hållas i maj vartannat år (jämna år). in TeRn T Det interna arbetet, har intensifierats under Direkt efter ordförandemötet i maj 2010 påbörjade arbetsutskottet en ordentlig genomgång av förbundets ekonomi, organisation, administration och arbetsrutiner. Kansliets lokaler har utrustats med modern AV-utrustning. Ett projekt som varit fortsatt lycksamt är Själverfarna på kansliet. En person är nyanställd sedan april och två personer arbetar på distans med vissa uppgifter. Arbetet med Erfarenhetsgruppen har fortsatt att utvecklas positivt och två nya medlemmar har tillkommit. De flesta i erfarenhetsgruppen medverkar i olika sammanhang och berättar sin livshistoria, som t.ex. på specialutbildningen av sjuksköterskor och socionomer på Malmö högskola, hösten Tillsammans arbetar vi för att nå konkreta resultat som kommer personer med psykiska funktionsnedsättningar och anhöriga till del i vardagen. Målet är en högkvalitativ vård och rehabilitering som rättar sig efter individens unika behov och förutsättningar. Personer med svår psykisk sjukdom och svåra funktionsnedsättningar ska få hjälp att forma ett självständigt liv ute i samhället efter till exempel avslutad sjukhusvård. Schizofreniförbundet är en viktig resurs som påtryckargrupp både på riks- och lokalnivå i frågor som rör personer med svår psykisk sjukdom och förvärvade psykiska funktionsnedsättningar. Förutom Schizofreniförbundets verksamhet Sverige, samarbetar förbundet aktivt med ett antal andra organisationer världen över. Schizofreniförbundet är bl.a. medlem i EUFAMI, the European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness. 67 foto:amanda Wipp

7 v äsentliga händelser under 2010 h emsid An Arbete med den nya hemsidan har fortsatt med kontinuerlig uppdatering och inmatning av föreningarna uppgifter. Inför valet 2010 publicerades en valstuga med artiklar och vetenskapliga rapporter. Samtliga partier ombads svara på frågan Vad tänker partiet göra för att för hindra för tidig död, fattigdom och sämre vård? Samtliga partier svarade. Resultatet har sammanställts och underlaget ligger till grund för kommande konferenser och seminarier. Under året sökte förbundet och fick beviljat ett ekonomiskt bidrag på kr från HI för att utveckla hemsidan ytterligare och då med inriktning på information till anhöriga. käll An Under året har Källans verksamhet organiserats om vilket i stora drag innebär att AU är verksamhetsledare och delegerar verkställighet, marknadsföring, administration och praktiska arrangemang till kanslipersonalen. Tack vare detta har vi kunnat anlita ytterligare tre gruppledare och utöka antalet grupper. bokproduktion Under året har två böcker färdigställts. Den ena är En lång väg hem av Marcus Sandborg som beskriver sina erfarenheter av schizofreni och missbruk. Den andra är Lag & Rätt som är en reviderad och uppdaterad version av den tidigare lagboken. Författare till denna tredje upplaga är Sofia Linderot. Ett manus till De galna systrarna färdigställdes i slutet av året. Boken är tänkt att användas i syskongrupper som är en angelägen målgrupp. Boken planeras att tryckas upp till kongressen ReMisse R Handkappförbunden är viktiga remissinstanser och medlemsförbund i HSO inbjuds att yttra sig. Under året har förbundet yttrat sig i det av Socialstyrelsen utskickade Utkast till rapport: Ny vårdform inom den psykiatriska hälso- och sjukvården och Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2010 stöd för styrning och ledning (preliminär version). Den senare har också diskuterats på lokal nivå och värdefulla synpunkter har inhämtats. foto:amanda Wipp l äke Medels Fö ReTAg Under året har förbundet träffat flera läkemedelsföretag och diskuterat samarbete i projekt, bl.a. med Astra Zeneca ang. en kommande kampanj om stöd till anhöriga. 7

8 Väsentliga händelser under 2010 t ema: ko Ngre SS NU!-projektet Under året har mycket tid ägnats åt alla de arbetsgrupper som Socialstyrelsen kallat till med anledning av de förslag som Miltonutredningen föreslog. NU!-projektet startades för att samordna vad som görs inom psykiatrins område och följa upp förslagen från psykiatrisamordningen. I flera av dessa projekt har Schizofreniförbundet varit representerat, bl.a. Nyckelprojektet, Utveckling av högskoleutbildning, Utbildning av ST-läkare, Uppsökande verksamhet. NU!-projektet har under 2009/2010 övergått till en permanent verksamhet inom Socialstyrelsen. NSpH Natio Nell Samord NiNg för psyki Sk Häl Sa. Inflytandefrågorna har fått allt större uppmärksamhet och blivit allt mer viktiga. Förbundet är representerat i NSPH:s arbetsgrupp för inflytande och kvalitetsfrågor. Under året har man fortsatt att arbeta med att sprida det utbildningsmaterial i egenmakt och representation och inflytande som påbörjades föregående år. NSPH driver egna projekt för att stärka patienters, brukare och anhörigs inflytande i den psykiatriska vården. Schizofreniförbundet är representerat i tio projekt/referensgrupper, bl.a. Heldygnsvården med inriktning på tvång, Hjälpmedelsuppdraget, Personligt Ombud. meti S Förbundet är representerat i IPULS- METIS-projekt med inriktning på psykiatrisk specialutbildning av läkare. Förbundet har varit representerat i kurserna Psykiatrisk juridik och Psykossjukdomar. eufami Två representanter har under året deltagit i styrelsemöte, Board of Directors, (maj) och seminarium (oktober) Empowerment in Mental Health, i Leuven, Belgien. Kristina Kleinert Anne Palmqvist Styrelse och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) har haft fyra protokollförda möten (januari, mars, maj, september). Förbundets erfarenhetsgrupp (EG) kallas också till möte i samband med förbundsstyrelsen. Arbetsutskottet(FS-AU) har haft 12 protokollförda möten, varav två telefonmöten. Ordförandemöte hölls den 9 maj 2010 och därefter har styrelsen haft följande sammansättning: Rakel Lundgren, Per Torell, Sture Andréasson, Birgitta Anderson, Bo G Ekelund, Ulla Elfving Ekström, Kurt Kjell, Inger Nilsson, Lise-Lotte Nilsson, Kent Blomnell, Maria Dahlbäck, Göta Malm, Revisorer Thomas Näsfeldt, Jan Nyström, Klas Cederwall, Anna-Brita Lövgren, förbundsordförande 1:e vice förbundsordförande 2:e vice förbundsordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ersättare ersättare ersättare 1:e ordinarie: BDO AB 1:e ersättare, BDO AB 2:e ordinarie, förtroendevald 2:a ersättare, förtroendevald 89

9 bokrecensi On: de galn A sys TRAn A Av Ann Wiks TRö M GALEN I DE GALNA SYSTRARNA! Det är inte ofta någon skildrar livet som anhörig till personer som har schizofreni eller liknande psykoser. Inte heller så ingående som Ann Wikström i boken De galna systrarna. Under en solig skärtorsdag satt jag fastklistrad vid de fyra berättelserna i boken och de kröp allt närmare under huden. Boken skildrar mycket nära fyra kvinnor som alla har en syster med schizofreni eller liknande psykos. Titeln syftar inte på systern som har en sjukdom utan på de anhöriga kvinnorna som när de kom tillsammans i en självhjälpsgrupp konstaterade att de måste vara galna som aldrig släpper taget, som aldrig ger upp. Ann Wikström skildrar i tur och ordning berättelserna från Agneta, som är syster till Susanna, Camilla, som är syster till Kristina, Eva, som är syster till Monika, och Maria som är syster till Gunilla (namnen är naturligtvis fingerade). berättelse Rn As TeMA Varje avsnitt bygger till största delen på de fyra kvinnornas berättelser men följer ett antal tema som Ann utgick ifrån och som också är hämtade från den självhjälpsgrupp där kvinnorna träffades första gången: Hur livet präglats av systerns sjukdom, Omgivningens r eaktioner, Att sätta gränser, Ilska att stå ut med och bemöta ilska, Medlidande, Skuld, Att minnas barndomen, V arför blev mitt syskon psykiskt sjuk, Bemötandet från psykvården och Framtiden. de starka Men Fö Rbj Udn A känsl ORn A Den avslutande frågeställningen i alla fyra berättelserna är kanske den som också berör en utomstående allra mest: Vilken är din starkaste känsla när du idag tänker på din sjuka syster. Alla fyra fångar på något sätt med några få ord den dubbelhet som det innebär att älska någon som har en svår sjukdom men att samtidigt känna ilska, skuld, utmattning och att faktiskt inte orka bära sin syster på sina armar hela tiden. På slutet av boken sammanfattas detta som SOS-syndrom; Sorg, Oro och Samvetskval. Ett stycke stannade kvar i huvudet efter min sträckläsning. När Agneta konstaterar på slutet: Satans, jävla människa att vara envis! Som hon har spjärnat emot! Men hennes envishet har också varit hennes styrka. Upplägget med tydliga temata och de mycket raka samt utlämnande berättelserna visar på de föreställningar vi som anhöriga har inom oss och som vi möter hos omgivningen, i samhället och tyvärr också alltför mycket inom vården. Det är fortfarande alltför mycket så att man som anhörig skall finnas till hands på andras villkor, inte får känna ilska eller vara trött och i vårdens fall leva på den lilla information de väljer att lämna ifrån sig när de inte hänvisar till vårdsekretessen. Ann sätter fingret på den resa vi fortfarande har framför oss när det gäller de anhörigas roll vid schizofreni och kognitiva funktionsnedsättningar. Allt som är självklart i den somatiska vården ställs fortfarande på huvudet så snart det handlar om psykiska sjukdomar. Mer skall vi inte avslöja om boken. Läs den, fångas av Anns ärliga sätt att skriva och tyck till. Vi vet att många anhöriga kommer att känna igen sig i berättelserna. Mikael Theander 9

10 RäTTSLÖS I RäTTSSAMHäLLET Bosse, 58, blev 2008 av med allt han ägde i samband med att han tvingades lämna den lägenhet där han bott i över 30 år. Trots hans syskons ansträngningar lät förvaltaren allt gå till soptippen utom lite foton och några få, personliga tillhörigheter. Vilka rättigheter har den som har en allvarlig sjukdom som gör att man har svårt att hantera sitt personliga liv? Vilken rätt har den sjukes anhöriga att få bestämma eller ha inflytande? Hade det gjort någon skillnad om de nya ändringarna i Socialtjänstlagen hade trätt i kraft. De ändringar som bland annat säger att Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Även när rättsläget känns tydligt är tillämpningen av reglerna inte alltid lika tydliga. Bosse, eller Bo Ekvall, och hans bror Kent blev föräldralösa under de tidiga tonåren. De kom till ett barnhem tillsammans under några år. Efter utbildning och lite arbete så insjuknade Bosse under sin militärtjänstgöring när han var i 20-årsåldern. När han kom tillbaka från det militära märkte hans syskon att allt inte stod rätt till. - Bosse har alltid varit intellektuell och en stor humanist, säger Kent. Jag kände att det militära systemet fick något att hända inom Bosse. Bosse har fått olika diagnoser under årens lopp, omväxlande schizofreni eller manodepression (eller bipolär sjukdom som det heter idag). Bosse har sett många delar av vården sedan 20-årsåldern. En viktig anledning till att han trots allt kunnat vara ute i perioder och ha eget boende är hans syskon, Kent och Harriet, som stöttat honom under alla år. De senaste drygt trettio åren har Bosse haft en lägenhet i Åkersberga där han periodvis skött sig själv med stöd av sina syskon, främst Kent. -Hur mycket man än älskar sin bror kommer man ändå till punkter i livet när man inte orkar, säger Kent. När jag fick hjärtbesvär och genomlevde en depression själv kunde jag inte vara det stöd som jag ville. Min relation till Bosse och det vi delat har fått stora konsekvenser för mitt liv. Jag har förlorat flera relationer som inte förstått vår situation. - Droppen som kom bägaren att rinna över var när den förvaltare som tingsrätten utsett att företräda Bosse först tvingade honom att säga upp lägenheten i Åkersberga, sedan tömma den på alla möbler, tavlor och minnen som bara slängdes på soptippen, säger Kent. Bo ställdes under förvaltning Hans tillstånd blev värre i omgångar och han vårdades långa perioder på Danderyds sjukhus. Det ansågs att Bo borde flytta till ett vårdboende i Norrtälje att hans tillstånd inte tilllät helt eget boende. Hans förvaltare ordnade först uppsägning av lägenheten i Åkersberga, efter att ha övertalat Bo. Han uppgav då för syskonen att Bos tillhörigheter skulle magasineforts sid

11 FAKTARUTA Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats. Under 2009 ändrades Socialtjänstlagen på viktiga punkter för alla de anhöriga som vårdar eller stödjer närstående. Genom sitt förslag om ökat stöd till anhöriga markerade riksdagen ytterligare en milstolpe av arbetet efter Miltonutredningen (Prop. 2008/09:82. Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående). Socialstyrelsen fick regeringens uppdrag att sköta information och föreskrifter för den nya lagstiftningen. Ett stort steg framåt är principen om den preventiva ansatsen som skall vara utgångspunkt när det gäller stödet till personer som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Det är angeläget att förebygga att den anhöriga blir fysiskt eller psykiskt utsliten. Den anhörigas situation och behov av stöd måste därför uppmärksammas i ett tidigt skede skriver Socialstyrelsen. ATT SOM ANHÖRIG BLI SEDD Erkännande, respekt och delaktighet är kanske det allra viktigaste, enklaste och mest efterfrågade stödet. Den anhöriga måste bli sedd och uppmärksammas på sina egna behov. Det gäller vid den anhörigas alla kontakter inom socialtjänstens olika verksamhetsgrenar, d.v.s. såväl individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inom äldreomsorgen. LAGäNDRINGARNAS SYFTE Syftet med att stödja anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa minskar. Kommunen bör ha ett brett utbud för att kunna tillgodose gruppers och individers olika behov. VAD INNEBäR DETTA? Den viktigaste skillnaden är att anhöriga nu likställs med de egentliga hjälpbehövande, de som har någon form av funktionsnedsättning. Lagstiftaren betonar hur viktigt det är att sådana stödåtgärder ges utrymme med utredning och sakkunnig granskning. Sedan stärks de allmänna stödformer som introducerades redan genom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Avlösarservice (LSS kombinerat med den omskrivna Socialtjänstlagen). Ombud till de med funktionsnedsättning. God man. Förvaltare. Personliga ställningstaganden stöd till de med funktionsnedsättning att fatta egna beslut. Stödperson till de med funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen betonar vikten av dialogen med anhöriga när stöd och vårdåtgärder utformas. ETT DECENIUM.. forts sid 3 jag engagerar sig i vår verksamhet, särskilt förbundsstyrelsen, har varit viktigt, säger Rakel. Likaså den personal som hela tiden stöttat verksamheten på förbundskansliet. Slutligen också alla läkare, professorer och övrig personal jag träffat och som arbetar med målgruppen har bidragit till en positiv utveckling. Två personer har genom åren betytt extra mycket för Rakel. Den första var Lennart Lundin som var en av initiativtagarna till förbundet, som tillsammans med Ove S Ohlsson skrev den första boken om psykiska funktionshinder och som numera är chef på psy - kosenheten på Sahlgrenska. Lennart är heders-ordförande i Schizofreniförbundet. Den andre är Jan-Olof Forsén som varit ordförande i RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Rakel och Jan-Olof har följts åt under hela tiden och samarbetat i flera av de referensgrupper som tillsattes efter Miltonutredningen. - Tack vare Miltonutredningen och de efterföljande NU-projekten blev vi och RSMH synliga på ett annat sätt, säger Rakel. Idag märker vi hur både landsting och kommuner efterfrågar vår kunskap. kommande UTMAning AR - Tittar vi bakåt kan jag konstatera att den vision vi hade redan 1987 stämmer ganska bra, säger Rakel. Det innebär dock inte att allt är frid och fröjd. Den viktigaste är att se till att förbundet är vitalt både centralt och lokalt så att vi kan vara den organisatoriska motpart som den moderna lagstiftningen förutsätter. Förbundet står de närmaste åren inför ett arbete att stimulera medlemsrekryteringen, att inventera alla föreningar för att se på vilka sätt deras verksamhet kan stödjas och utvecklas samt att arbeta framåt med finansiering. - Den grupp vi företräder kommer alltid att behöva en kraftfull röst som talar för dem eftersom sjukdomen i sig gör det svårt att hävda sin rätt, säger Rakel. FRAMTidsvisi On - Den viktigaste frågan de kommande tio åren är hur allt fler kan få en anständig vård i hemmet i samarbete med den öppna, psykiatriska vården. Vården måste utvecklas så att sängarna finns i hemmen, säger Rakel. Slutligen finns ännu mer att önska när det gäller samordning kring de som är sjuka. Mikael Theander 11

12 RäTTSLÖS.. forts sid 10 ras. Bland Bos egendom fanns bland annat tavlor och andra föremål från syskonens föräldrahem. Men istället för magasinering kördes allt till återvinningsstationen. Utom några få tillhörigheter som kom till Bo i en väska. - Trots att förvaltaren sagt upp sitt uppdrag och mer eller mindre erkänt att han handlat fel så har varken kommun eller polis vidtagit några åtgärder, berättar Kent. Någon ersättning för allt det som slängdes har Bo heller aldrig fått. Idag är en liten väska med några foton och andra mindre föremål allt som återstår av Bosse hela liv. Det är svårt att se hur alla goda föresatser att stödja och hjälpa har tilllämpats på Bosse. Det är lika svårt att tro på rättsäkerheten när varken kommunen, som genom Överförmyndarnämnden är ansvarig för förvaltningen, eller polisen vill ta i frågan. Frågan är om de ändringar som gjordes av Socialtjänstlagen skulle haft betydelse ändringar där anhöriga tillmäts större betydelse för omsorgen om de som har funktionsnedsättningar. UppvAkn Ande du breder ut dina blågrönt skimrande vingar och stiger allt högre upp tills andetagen vägrar du tumlar runt i rymden och omedelbart efter vandrar du i en träddunge där fjärilmän kurar uppflugna på grenar och på ett givet ord lyfter de i tusental mot den malvafärgade himlen och du står där i regnet av sköra, papperstunna citronvingar och du märker inte att någon smyckar dig med ett halsband av fladdermusöron för din blick är fästad vid horisonten som värker fram tre svarta vargar som dina beskyddare Karin Fransson 12

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet Schizofreniförbundet Ögon av Mats Konradsson Under de senaste veckorna hade hon känt sig konstig. Hon hade svårt att sova och kände sig orolig utan att veta varför. Men en natt hände det någonting. Utan

Läs mer

PHRENICUS EN TIDNING UTGIVEN AV INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER, SCHIZOFRENIFÖRBUNDET NUMMER 2 2009

PHRENICUS EN TIDNING UTGIVEN AV INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER, SCHIZOFRENIFÖRBUNDET NUMMER 2 2009 PHRENICUS EN TIDNING UTGIVEN AV INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER, SCHIZOFRENIFÖRBUNDET NUMMER 2 2009 PHRENICUS, 2/ 2009 1 inledare Tidningen Phrenicus ges ut av Schizofreniförbundet.

Läs mer

Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser

Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser 1 Innehåll Året som gått - Per G Torell, sidan 3 Verksamhet i egen regi, sidan 4 Projekt, egna och i samarbete,

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

för Anhöriga av Anhöriga Ett projekt av Schizofreniförbundet

för Anhöriga av Anhöriga Ett projekt av Schizofreniförbundet för Anhöriga av Anhöriga Ett projekt av Schizofreniförbundet Författare Rakel Lundgren Stockholm den 30 december 2011 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund... 3 Varför hemsida för anhöriga Schizofreniförbundet

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. VEM HJÄLPER MIG B och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Riks-IFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare Svenska Kommuneförbundet

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet. ANHÖRIGSTUDIEN: Stort mediegenomslag

Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet. ANHÖRIGSTUDIEN: Stort mediegenomslag Phrenicus nr 4-2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet Medlemstidning nr 1-2012 Fråga mig om schizofreni Åsa Höij sidan 8 ANHÖRIGSTUDIEN: Stort mediegenomslag

Läs mer

Verksamhet 2013-2014

Verksamhet 2013-2014 Verksamhet 2013-2014 1 Innehåll Sedan sist - Per G Torell, förbundsordförande... 4 Verksamhet i egen regi... 5 Projekt, egna och i samarbete... 10 Här finns vi representerade... 11 Ekonomi... 16 Schizofreniförbundets

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Hoppas ni alla har haft en skön sommar så att ni är laddade inför hösten! IFS ska med samarrangemang med Regionförbundet och NSPH starta ett projekt efter att vi

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Stöd vid vård, service och rehabilitering

Stöd vid vård, service och rehabilitering Stöd vid vård, service och rehabilitering Många människor behöver hjälp och stöd för att klara sig i samhället. Behovet av hjälp kan bero på rent fysiska och psykiska funktionshinder. Anhöriga och andra

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Regeringens uppdrag till SBU inom psykiatrin

Regeringens uppdrag till SBU inom psykiatrin Regeringens uppdrag till SBU inom psykiatrin Diagnostik av förstämningssyndrom Diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrumtillstånd (AST) Implementering av psykiatriska riktlinjer och evidensbaserad

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015

Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015 Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015 Valberedningen har under året som gått insamlat nomineringar från klubbar, klubbstyrelser och enskilda individer till Libertas, förbundsstyrelsen

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning.

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studieenheter utgår från målen för kursen. Studiehandledningen hjälper den studerande att nå målen

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting Vad händer i omvärlden? Ylva Branting EU EU:s definition av sällsynta sjukdomar Kodning och klassificering Omfattar fem gånger så många individer. Europeisk förteckning Standards av hjälpmedel hygienhjälpmedel

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Lotta Persson, socialchef i Botkyrka, vice ordf i prioriteringsgruppen Vad är riktlinjerna till

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

ACT-teamet i Malmö. Processledare Gunilla Cruce Socionom, dr med vet

ACT-teamet i Malmö. Processledare Gunilla Cruce Socionom, dr med vet ACT-teamet i Malmö Processledare Gunilla Cruce Socionom, dr med vet Bakgrund Samordningsbehov Stor andel med psykossjukdomar bland hemlösa Personer med omfattande behov av behandling och stöd Arbetsgrupp:

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

PHRENICUS. Kongressen 2007 står för dörren. 20 års arbete med Schizofreniförbundet bär frukt. Prospect skapar utrymme för viktiga samtal

PHRENICUS. Kongressen 2007 står för dörren. 20 års arbete med Schizofreniförbundet bär frukt. Prospect skapar utrymme för viktiga samtal PHRENICUS EN TIDNING UTGIVEN AV INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER, SCHIZOFRENIFÖRBUNDET NUMMER 2, MAJ 2007 Kongressen 2007 står för dörren Prospect skapar utrymme för

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Innehållet under denna timme Från ord till handling vad är brukarinflytande och hur kan man göra? Vad är inflytande och delaktighet Argument för Lite modeller Vad bidrar och hindrar Brukarinflytande Medborgarnas

Läs mer

Medlemsblad För medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad För medlemmar i IFS Uppsala Blad nr 1 mars 2010. Medlemsblad För medlemmar i IFS Uppsala Bibliotekskväll den 7 april kl 18.30 för medlemmar där man kan låna böcker ur IFS Uppsalas bibliotek, samt ha intressanta diskussioner Plats:

Läs mer

Projekt Psykisk ohälsa

Projekt Psykisk ohälsa Projekt Psykisk ohälsa Projekt Organisation Ort Redovisning 1.Starttande av allaktivitetshus IFSAP Kungälv- Kungälv 2 år - 1998 och lantgård Stenungsund 2. Uppsökande verksamhet Arbete och Lycksele 2 år

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer