Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser 1

2 Innehåll Året som gått - Per G Torell, sidan 3 Verksamhet i egen regi, sidan 4 Projekt, egna och i samarbete, sidan 6 Här finns vi representerade, sidan 8 Ekonomi, sidan 12 Schizofreniförbundets styrelse 2011, sidan 13 Förbundsstyrelsens möten 2011, sidan 14 Förbundskansliet, sidan 15 Medlemsföreningarna, sidan 16 Tack, sidan 18 2

3 Året som gått Styrelsen framlägger här årsberättelse Förbundet står inför en period av konsolidering. Ekonomin håller på att komma i balans. Vi måste fundera på hur vi rekryterar nya medlemmar. Vi måste ha bättre kontakt med våra föreningars dagliga verklighet. Som nyvald ordförande känner jag mig stolt och glad över förtroendet ni alla har gett mig. Jag har haft en startsträcka, då jag deltagit i allt vad jag kunnat av konferenser och samlingar för att få ett grepp om vad som krävs av förbundet. Och hur vi ska fördela arbetet mellan förbundsstyrelsens ledamöter och kansliet. Vi har börjat arbeta på en fördelning. Vi är inte klara än. Vi måste tillsammans tänka kreativt, tänka annat, tänka igenom inför den framtid, som kan bli spännande. Några frågor, som är viktiga: Personligt Ombud. Var finns de klienter till PO, som har psykosproblematik? Hur ska PO-verksamheten organiseras? Vilken roll kan YPOS, yrkesorganisationen för PO ha? Har Parasoll och PO- Skåne något att bidra med sin fristående ställning? Anhörigfrågor Hur kan vi använda Närståendestudien av Lena Flyckt på bästa sätt? Hur möter vi kommunernas försök att också vara en resurs för oss som anhöriga till funktionshindrade? Hur utnyttjar vi vår hemsidas nya anhörigsida? Hur ska vi använda Prospect? Erfarenhetsgruppen (EG) EG behöver en tydligare roll. EG i sin nuvarande form har funnits länge. Nu är det tid för fas två i dess utveckling. Vad betyder det att vara en referensgrupp till styrelsen? Förbundsstyrelsen har beslutat att för att bli medlem i gruppen ska man nomineras av sin lokala förening. Hur ställer sig de lokala föreningarna till detta? Tack för dessa månader! Vi återkommer vid Kongressen Förbundsstyrelsen genom Per G Torell 3

4 Verksamhet i egen regi Hemsidan Redaktionsrådet är Sture Andreasson, Kent Blomnell, Ulla Elfving-Ekström och Per G Torell. Webbredaktör är Kristina Kleinert. Redaktören och rådet planerade 2011 för en uppdatering av publiceringsverktyget EpiServer och i samband med det en förbättrad struktur, funktionalitet och design. Med det nya medlemssystemet kan vi koppla till hemsidan. Det innebär att vi nu kan öppna interna sidor med inlogg. Detta kommer att ske så snart förbundet har ekonomiskt utrymme för det. Juridik Per Scholtz År 2011 gällde de flesta frågorna socialförsäkringslagstiftningen, det är de senaste årens ändringar som har orsakat problem. Även inom området familjerätt fick juristen många frågor liksom frågor om vad som gäller för hyresrätt. Det är viktigt för våra medlemmar att veta vad som gäller för besittningsskydd vid olika tillfällen. Rådgivning till förbundets funktionärer handlade i stor utsträckning om olika avtalsförhållanden. Till detta kommer, vilket kan synas egendomligt, rådgivning i hur man kommer fram i byråkratin. Detta gäller inte minst i den kommunala byråkratin som ju kan variera starkt mellan olika kommuner. Sedan i juni 2008 har Schizofreniförbundet en juridikkonsult som stöd för medlemmar och personliga ombud. De som kontaktar juristen kommer från hela landet utom Skåne där det ju finns ett annat system och en annan organisation. Kontakterna sker mestadels på telefon eller e-post. I några fall stannar det vid ett telefonsamtal men ofta fortsätter kontakterna upp till ett dussintal gånger och juristen har fortfarande kontakt med anhöriga som första gången ringde för över ett år sedan. Källan 2011 genomförde Källan åtta grupper om vardera tio veckor med barn, tonåringar och föräldrar. Gruppledare för Källan är Peter Wettainen, legitimerad psykolog, Lisbeth Ryderstedt, pedagog. Elio Bussoli, legitimerad, psykolog, Halldis Hag Andersson, pedagog Lena Västberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut. Från och med 1 april 2008 driver förbundet Källans gruppverksamhet för familjer där en förälder drabbas av psykisk ohälsa/funktionsnedsättningar. Förbundet tog över verksamheten efter Stockholmsdistriktet den 1 april

5 Phrenicus medlemstidningen Schizofreniförbundet producerar tidningen Phrenicus helt i egen regi sedan nummer 3, Dessförinnan anlitade förbundet PR-företaget Burson Marsteller. Ansvarig utgivare för Phenicus två första nummer fram till var Rakel Lundgren, därefter är Per G Torell ansvarig utgivare. Redaktionsrådet består sedan dess av Sture Andreasson, Kent Blomnell, Ulla Elfving-Ekström och Per G Torell. Redaktör är Kristina Kleinert, hon gör även layout. Prospect Schizofreniförbundet genomförde en återträff för Prospectledare Familj och Vänner under år 2011 i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Ordföraden hade en presentation av Prospect IFS Liköping. Årsmöte - kongress 2011 Förbundet utdelar stipendium till personer som på ett särskilt sätt belyst förbundets intresseområden. År 2011 delades priset mellan psykiater Ing-Marie Wieselgren, SKL Sveriges Kommuner och Landsting och docent Lena Flyckt, Centrum för psykiatriforskning, S:t Görans sjukhus, Stockholm. Kongressprogram 2011: Mårten Gerle, Socialstyrelsen Ogynnsamma levnadsvillkor. Kevin Jones, generalsekreterare EUFAMI Familjens roll i Europa. Claes Tjäder, Avdelningschef Hjälpmedelsinstitutet Tillgång till hjälpmedel ger tillgång till samhället. Lena Flyckt docent, Centrum för Psykiatriforskning, S:t Görans sjukhus Stockholm Närheten som halvtidsjobb. Ann Wickström, författare De galna systrarna. Carina Gustavsson, Socialstyrelsen och Lena Flyckt Nationella riktlinjer. 5

6 Projekt, egna och i samarbete Anhörigprojektet Schizofreniförbundet åtog sig 2011 gemensamt med AstraZeneca att ta fram en plan för att skapa maximal uppmärksamhet i media för studien Informell vårdbörda för närstående till patienter med psykosdiagnos. För studien ansvarade Lena Flyckt, överläkare och docent i psykiatri på Centrum för psykiatriforskning, Norra Stockholms Psykiatri, S:t Görans sjukhus. Studien visar att anhöriga till personer med schizofreni lägger ner 22, 5 timmar i veckan för att ta hand om sina sjuka familjemedlemmar och lägger i genomsnitt ut 2632 kronor per månad. Anhörigstudien fick stort gehör i media över hela landet, se Phrenicus nummer 1, Bokprojekt Lag & Rätt Förbundet tryckte en tredje upplaga av boken om gällande lagstiftning som rör personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Titel från 2011 är Lag & Rätt - Handbok med fokus på psykisk funktionsnedsättning. Handboken är uppdaterad med de lagändringar som är gällande från den 1 januari Därtill presenteras även de förvaltningsrättsliga grundprinciper som styr handläggningen av ärenden. I boken finns sammanfattningar, sakregister och frågor och svar. Schizofreniförbundet har gav ut första upplagen 1995, samma år som psykiatrireformen kom. Författare är Sofia Linderot, fil lic i socialt arbete, Socialhögskolan i Lund. De galna systrarna Författaren Ann Wikström förevisade det färdiga manuset för AU (Schizofreniförbundets arbetsutskott), som beslutade att trycka det i bokform till kongressen Schizofreniförbundet planerar att använda boken i syskongrupper. Grupperna hoppas vi kunna få igång tillsammans med våra lokala föreningar och Studieförbundet Vuxenskolan. Bussprojektet Schizofreniförbundet tecknade avtal om samarbete med Janssen-Cilag om ett så kallat event i Kungsträdgården, Stockholm, den 7 september Syftet för dagen var att väcka uppmärksamhet kring schizofreni och hur personer med diagnosen upplever sin vardag. Temat var Vad krävs för att få personer med schizofreni i arbete. Dagen bestod av flera olika moment, bland annat en Rundabordsdiskussion mellan flera olika aktörer (politiker, tjänstemän, polis, socialtjänst, olika förbund, vården etc.) som är involverade i vården och omhändertagandet av personer med diagnosen schizofreni. Diskussionen leddes av en extern moderator. Under dagen var en buss uppställd i Kungsträdgården i Stockholm. I denna buss kunde deltagarna uppleva hur det är att vara drabbad av schizofreni genom bild och ljud. Besök i bussen förberedde deltagarna i Rundabordssamtalet samt andra intresserade som bjöds in separat. Eventet väckte stor uppmärksamhet i media, TV, radio och tidningar. 6

7 BUFIPS (Barn och ungdomar som har en förälder som drabbats av psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och lever i två språk och kulturer) Källan har drivit en försöksverksamhet med invandrarbarn som vi har avslutat under år Verksamhets- och projektledare var Teresa Palm Berglund. Projektet ingick i Socialtjänstförvaltningens omfattande kompetensutveckling riktad till socialtjänsten, skolor, barnomsorgen och annan kommunal personal. Hemsidan Leva med schizofreni Schizofreniförbundet hade ett samarbete med Janssen-Cilag år 2011 i syfte att upprätta en ny hemsida Hemsidan innehåller information om sjukdomen schizofreni på ett balanserat sätt med betoning på att det går att leva ett bra liv med schizofreni. Samarbetet var främst inriktat på filmade intervjuer där personer med diagnosen schizofreni medverkar och berättar om hur det är att leva med sjukdomen utifrån självupplevda iakttagelser. Hjälpmedel Schizofreniförbundet beviljades medel av HI (Hjälpmedelsinstitutet) för att ta fram ett webbaserat hjälpmedel för anhöriga, Av anhöriga för anhöriga. Projektet drevs och slutfördes under år 2011 av Rakel Lundgren. Under ID dagarna i Uppsala i oktober presenterades olika projekt från norr till söder inom ramen för HI:s regeringsuppdrag. Rakel Lundgren presenterade hjälpmedlet för anhöriga. Det finns att läsa på förbundets ordinarie hemsida. 7

8 Här finns vi representerade EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Metal Illness) Board of Directors Per G Torell, Inger Nilsson General Meeting Per G Torell, Inger Nilsson, Liselotte Nilsson, Beatrice Carleson EPF, ( European Patient Forum) Inger Nilsson Prospect, utbildningsprogram Nationella utbildare Per G Torell, Birgitta Andersson, Olof Lundgren, Anki Bard Sandström, Anne Ritums Deak Koordinator Kristina Kleinert Handisam Attityduppdraget H(j)ärnkoll Rakel Lundgren , därefter Per G Torell HI (Hjälpmedelsinstitutet) Hjälpmedel i fokus, Hjälpmedelsuppdraget, Brukarråd, Referensgrupp i uppdraget Teknik för äldre, Boende på äldre dar Inger Nilsson 2011 var sista året av det 3-åriga Regeringsuppdraget Hjälpmedel i fokus. Under året har bland annat kampanjen ANTI-KAOS genomförts i tre kampanjlän. Våra hjälpmedelsambassadörer har även medverkat på ett mycket bra sätt. ANTI-Kaos var hjälpmedelsinstitutets projekt att informera om bra hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning. För att ta tillvara alla goda resultat och sprida dessa vidare har några förbund inom NSPH (RSMH, Schizofreniförbundet och Attention) ingått i ett projekt för att ta fram ett utbildningspaket att användas av olika förbund för fortsatt information och utbildning. HI (Hjälpmedelinstitutet) hade en stor utställning av hjälpmedel på förbundets kongress i maj, 2011 där även Claes Tjäder medverkade. 8

9 HSO (Handikappförbunden) Ordförandemötet Rakel Lundgren till , därefter Per G Torell Kanslichefsmötet Per G Torell Handikappförbunden är ett samarbetsorgan som består av svenska handikappförbund. Uppdraget är att vara handikapprörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Idag är 39 av landets handikappförbund medlemmar i samarbetsorganet. Det finns även samarbetsorgan för handikappföreningar i län och kommuner. Dessa är fristående från Handikappförbundens samarbetsorgan men har ett nära samarbete. EuropaForum Inger Nilsson Läkemedelsverkets brukarråd Rakel Lundgren 12-gruppen Per G Torell Under hösten 1998 startade tolv relativt små och resurssvaga handikappförbund, vilka alla organiserar personer med osynliga handikapp, ett samarbete. Syftet var att bli mer kraftfulla i arbetet med att tillvarata medlemmarnas intressen. Målsättningen är att åstadkomma bättre villkor för de grupper som medlemsförbunden företräder. I maj 2000 formaliserade tio av de tolv förbunden samarbetet. LIF (Läkemedelsindustriföreningen) Samverkansråd Per G Torell LIF (Läkemedelsindustriföreningen) LIF har tagit fram etiska regler. De ska säkerställa dels att samarbetet mellan brukarorganisationerna och LIF:s medlemsföretag sker på ett ansvarsfullt och meningsfullt sätt, dels att samarbete, information och utbildning genomförs på ett sådant sätt att parternas oberoende ställning i förhållande till varandra ej rubbas eller kan ifrågasättas från juridisk eller etisk synpunkt. Norden Förbunden i Danmark, Norge och Finland Per G Torell, Inger Nilsson, Beatrice Carleson Under 2011 har de tre nordiska förbunden förberett för möte. Förberedelserna genomfördes vid EUFAMI:s konferens i Basel, Schweiz i september 2011 samt den 25 november, 2011 i 9

10 Köpenhamn. Schizofreniförbundet träffade organisationerna från Danmark och Norge. NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) NSPH har bildats ur det anhörig-, patient- och brukarnätverk som kom till under Miltonutredningen från 2007 för att fortsätta verksamheten med anhörig-, patient- och brukarinflytandefrågor som viktigaste arbetsuppgift. Nätverket består av 10 medlemsförbund och 3 associerade medlemmar. Schizofreniförbundet är medlem i NSPH. NSPH har ett arbetsutskott med fyra representanter. Riksförbundet Attention samordnar verksamheten, svarar för bokföring och kansli. Nätverksmöten Per G Torell, Ulla Elfving Ekström Utbildningsgruppen (Kunskapsspridning) Rakel Lundgren , därefter Per G Torell Utbildningsgruppen har haft 4 möten under året, varav ett par har hållits per telefon. Rakel Lundgren har varit gruppens representant under våren och Per G Torell under hösten. Patient-, anhörig och brukarinflytande Ulla Elfving Ekström SoS (Socialstyrelsen) Personligt Ombud Ulla Elfving Ekström, Kent Blomnell och Per G Torell Stöd till närstående, referensgrupp Per G Torell Utveckla det psykiatriska stödet till äldre, referensgrupp Rakel Lundgren Beredningsgrupp personligt ombud Rakel Lundgren , därefter Per G Torell, Kent Blomnell och Ulla Elfving Ekström Beredningsgrupp för samverkansöverenskommelser Ulla Elfving Ekström Nätverket för stöd till barn till föräldrar med psykisk sjukdom Ullabritt Zoannos 10

11 Rådsmötesgruppen för statsbidrag Lena Wennerström Socialpsykiatriskt forum Styrelsen Inger Nilsson SKL (Sveriges kommuner och landsting) Heldygnsvården med inriktning på tvång, referensgrupp Per G Torell Bättre vård mindre tvång Per G Torell SV (Studieförbundet Vuxenskolan) Kristina Kleinert Kongressen 2011 genomfördes i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Schizofreniförbundet har sedan många år ett samverkansavtal på förbundsnivå med Studieförbundet Vuxenskolan. Det innebär hjälp med planering och genomförande av studieverksamheten både på förbunds- och lokal nivå. Det är ett nära samarbete i pedagogiska frågor och i praktiskt genomförande av konferenser. I EUFAMI-projektet Prospect pågår också ett mycket nära samarbete. WFSAD (World Fellowship of Schizophrenia and Allied Disorders) Inger Nilsson Schizofreniförbundet är medlem i den världsomspännande organisationen WFSAD som bildades i Toronto 1982 av representanter från ett flertal nationella familjeorganisationer. 11

12 Ekonomi Sture Andreasson När det gäller ekonomin under 2011 har det varit ett år fyllt av stora frågetecken. Vi har haft några större kostnader som påverkat vårt resultat i förhållande till budget Bl.a. blev kostnaden för kongressen högre än vi kalkylerat med, och produktionskostnaden för boken Lag och Rätt från 2010 belastar 2011 års resultat. Som de flesta känner till blev det en mycket skakig höst internationellt. Börserna rasade runt om i världen, och någonstans i centrum beslutade vi avyttra den del av kapitalet som vi hade i fonder. Detta för att skydda oss från ytterligare förluster. Vi har under sommaren och hösten arbetat mycket med att se över våra kostnader. Det har resulterat i att vi minskat personalen med en person, tagit hem produktionen av Phrenicus och sett över ett antal övriga kostnader. Det har varit viktigt för oss att besparingarna inte går ut över det intressepolitiska arbetet. Det handlar också om olika prioriteringar. Det har lagts ner mycket tid på budgeten för 2012, där målet är att få vår ekonomi att ligga så nära balans som möjligt under Detta blir en utmaning, då vi vet att vi måste hitta intäkter från projekt eller någon form av bidrag. Vi har idag en relativt en god kapitaltäckning, och Förbundets kapital inkl Schizofrenifonden ligger idag på räntekonton. Vi möter framtiden med tillförsikt. Schizofreniförbundets kärnverksamhet Schizofreniförbundets kärnverksamhet finansieras av statsbidrag, medlemsavgifter, försäljning, konferenser, och administrativa intäkter för projekten. Medlemstidningen Phrenicus Sedan 2006 produceras tidningen helt av egna medel. Upplagan är 4000 exemplar. Kostnader för projekt Projekt särredovisas och intäkterna är i regel projektmedel. Kostnaderna för varje projekt följer den projektansökan för vilka medel beviljats. Schizofrenifonden Schizofrenifonden har ett så kallat kontrollpostgironummer (90-konto). Det innebär att fonden redovisas till det statliga kontrollorganet Svensk Insamlingskontroll. (SFI) Det är en garanti för att pengarna kommer dit de ska. Beslut om utdelning fattas av förbundsstyrelsen. Förbundet beviljade medel ur fonden, kronor, se stipendier, Kongressen 2011 sidan jubileumsgåva till IFS Dalarna. 12

13 Schizofreniförbundets styrelse 2011 Schizofreniförbundet hade kongress den maj. Vid detta tillfälle avtackades Rakel Lundgren efter 9 år som förbundsordförande. Kongressen valde följande personer att ingå i förbundsstyrelsen under perioden : Presidium Per G Torell, Lund, förbundsordförande Sture Andreasson, Kungsbacka, förste vice förbundsordförande Ulla Elfving-Ekström, Stockholm, andre vice förbundsordförande Ordinarie ledamöter Kent Blomnell, Åkersberga, AU-ledamot Beatrice Carleson, Uppsala Maria Dahlbäck, Linköping Kurt Kjell, Luleå Inger Nilsson, Karlstad Liselotte Nilsson, Malmö Ersättare Bo G. Ekelund, Göteborg Kristoffer Järbel, Lund Göta Malm, Södertälje Valberedning Rakel Lundgren, Arbrå, sammankallande Birgitta Anderson, Norrköping Kurt Bengtsson, Skällinge Barbro Benjaminsson, Göteborg Lars Bogren, Landskrona Lilian Hagelin, Söderhamn Revisorer Thomas Näsfeldt, BBDO Nordic Stockholm AB, förste ordinarie Klas Cederwall, IFS Vallentuna, andre ordinarie Erfarenhetsgruppen, uppdrag som utses inom förbundsstyrelsen Nirmalie Carlsson, Norrköping Per-Gunnar Holgersson, Sturkö Åsa Höij, Järna Christer Karlsson, Mjölby Olof Lundgren, Bollnäs 13

14 Förbundsstyrelsens möten 2011 FS (Förbundsstyrelsen) Förbundsstyrelsen hade sex sammanträden under året. Förbundsstyrelsen har perioden haft sina möten på kansliet. Dessförinnan var förbundsstyrelsen inhyrda på hotell i Stockholm. FS-AU (Arbetsutskottet) Arbetsutskottet har haft tio sammanträden och arbetsmöten under året. Arbetsutskottet har haft sina möten på förbundskansliet, förbundsstyrelsen och erfarenhetsgruppen har möten på kansliet, liksom andra möten om olika grupper. EG (Erfarenhetsgruppen) Erfarenhetsgruppen har sammanträtt samtidigt med FS under hela år De har arbetat med studiematerialet Med Starkare Röst tillsammans med Agneta Hellne. Några i gruppen har slutfört en kommunikationsutbildning under ledning av Rakel Lundgren. 14

15 Förbundskansliet Adress: Hantverkargatan 3G, Stockholm. Under år 2011 har totalt 13 personer fått lön eller ersättning från förbundet. Rakel Lundgren, tf. kanslichef t.o.m (deltid 25%) Ulla Elfving-Ekström och Kent Blomnell arbetsledning på förbundskansliet på arbetsutskottets uppdrag sedan Per G Torell daglig kontakt via e-post och telefon och besök ungefär varannan vecka (ideellt arbetande) Anita Bogle, Källan - assistent till gruppledarna (deltid 50%) Ewa Ekström, bokföring och löneadministration, budgetarbete och bokslut (deltid 80%) Kristina Kleinert, information- och utbildning - redaktör för Phrenicus och hemsidan, projektledare, delegerat verksamhetsansvarig för Källan, koordinator för Prospect (heltid) Anne Palmqvist, assistent till Rakel Lundgren t.o.m (heltid) Lena Wennerström, föreningskontakter, registrering och i övrigt alla löpande ärenden på kansliet (heltid) Peter Wettainen, Källan - gruppledare (timanställd) Lisbeth Ryderstedt, Källan - gruppledare (timanställd) Konsulter Anita Persson, ekonom Per Scholtz, förbundsjurist Lena Västberg, Källan - gruppledare Elio Bussoli, Källan - gruppledare Halldis Hag Andersson, Källan - gruppledare 15

16 Medlemsföreningarna 2011 Föreningar och enskilda medlemmar Schizofreniförbundet bestod år 2011 av 58 föreningar med totalt cirka 3700 enskilda medlemmar. 1. IFS-AP Blekinge 2. IFS Dalarna 3. IFS-Gotland GIPS 4. Schizofreniförbundet i Gävleborgs län 5. Schizofreniföreningen i Gästrikland 6. Schizofreniföreningen S:a Hälsingland 7. ISF Hässelby-Vällingby 8. IFS Norrhälsingland 9. IFS-AP Södra Halland 10. IFSAP Kungsbacka 11. IFS Jönköpings län 12. IFS Jönköping 13. IFS Småländska Höglandet 14. IFSAP Kalmar lokalförening 15. IFS Piteå Älvdal 16. Skåne län/ifs Skåne 17. IFS Malmö 18. IFS Lund 19. IFS Trelleborg 20. IFS NV Skåne 21. IFS Simrishamn/Tomelilla 22. IFS Stockholmsdistriktet 23. Livgivarna, IFS Nacka/Värmdö 24. Norrtälje, IPH 25. IFS Sollentuna 26. Schizofreniföreningen Solna-Sundbyberg 27. IFS, Centrala Stockholm 28. IFS-APS Gnistan Södertälje 29. IFSAP, Tyresö-Haninge 30. IFSAP Växjö 31. IFS Täby 32. IFS Vallentuna 33. IFS Österåker,Danderyd,Vaxholm 34. IFSAP, Eskilstuna 35. IFSAP/KFV 36. IFSAP Nyköpingsregionen 37. IFS Uppsala 38. FPS Värmland 39. FPS Karlstad 40. FPS i Arvika Eda Årjäng 16

17 41. IFS Kristinehamn 42. Schizofreniförbundets Västerbottendistrikt 43. IFS Schizofreniförbundet Umeå 44. ISPS, Skellefteortens Intresseför.för Schizofreni och andra Psykiska Störningar 45. IPF Sundsvall 46. IPF, Härnösand 47. IPF Örnsköldsvik 48. VIP-KAK Köping 49. VIP (Västmanland) 50. IFS Göteborg 51. IFS Mölndal 52. IFSAP Kungälv 53. IFS Fyrbodal 54. FPS Skaraborg 55. FPS Örebro län 56. FPS Norra Örebro 57. IFS Linköping 58. IFS Norrköping 17

18 Tack Till sist uttalar förbundsstyrelsen ett tack till alla medlemmar som osjälviskt arbetar i organisationen Tack även för det arbete som alla lägger ner för att driva föreningarna framåt och utveckla verksamheten. Det är föreningarna som är grunden för förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen tackar alla myndigheter, organisationer och företag, som stöder oss ekonomiskt eller på annat sätt och tackar även personal i kommuner och landsting som arbetar utifrån ett modernt synsätt för personer med psykiska funktionsnedsättningar för delaktighet på lika villkor i samhället. Förbundsstyrelsen tackar till sist alla medarbetare på förbundskansliet för allt det arbete som var och en utför för att få förbundet att fungera, särskilt tack för mycket gott arbete i en tid av förändring. Tack även för bevakning och lobbying som utförs och all den omsorg och lojalitet som styrelsen får erfara. Stockholm i maj 2012 Förbundsstyrelsen genom Per G Torell 18

Verksamhet 2013-2014

Verksamhet 2013-2014 Verksamhet 2013-2014 1 Innehåll Sedan sist - Per G Torell, förbundsordförande... 4 Verksamhet i egen regi... 5 Projekt, egna och i samarbete... 10 Här finns vi representerade... 11 Ekonomi... 16 Schizofreniförbundets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 för IFS, Intresseföreningen för Schizofreni i Lund organisationsnummer 845 002-0105 Redovisad vid årsmötet den 26 februari 2013 Vårt verksamhetsområde omfattar följande kommuner:

Läs mer

Stigma vid schizofreni och andra psykossjukdomar

Stigma vid schizofreni och andra psykossjukdomar Stigma vid schizofreni och andra psykossjukdomar SOPHIAHEMMETS HÖGSKOLA, STOCKHOLM 14 OKTOBER 2015 Stigma Att vara annorlunda Kroppsligt funktionsnedsättning Missbruk Att tillhöra en annan grupp är majoriteten

Läs mer

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Medlemsmöten 7 st. Årsmöte 3 februari på restaurang Korfu med en subventionerad middag. 22 april med Anders Milton o Ing Marie Wieselgren de talade om Miltonutredningen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala

Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala Styrelsen: Ordförande Ann Louise Carleson, Vice ordförande Titti Lindholm, Sekreterare Birgitta Johnsen, Kassör o redaktör för medlemsbladet Emma Carleson, Hemsidan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Innehåll TIDSRESAN: UT UR MÖRKRET 3 RAKEL LUNDGREN: 10 ÅR I TÄTEN FÖR FÖRBUNDET 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅREN 2009/2010 8 Inledning Från nödrop till livboj Det störst hindret är

Läs mer

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet Schizofreniförbundet Ögon av Mats Konradsson Under de senaste veckorna hade hon känt sig konstig. Hon hade svårt att sova och kände sig orolig utan att veta varför. Men en natt hände det någonting. Utan

Läs mer

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Konferens den 7/10 2011 arrangerad av RSMH, Schizofreniförbundet och Socialpsykiatriskt forum Varför är denna konferens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

PHRENICUS EN TIDNING UTGIVEN AV INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER, SCHIZOFRENIFÖRBUNDET NUMMER 2 2009

PHRENICUS EN TIDNING UTGIVEN AV INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER, SCHIZOFRENIFÖRBUNDET NUMMER 2 2009 PHRENICUS EN TIDNING UTGIVEN AV INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER, SCHIZOFRENIFÖRBUNDET NUMMER 2 2009 PHRENICUS, 2/ 2009 1 inledare Tidningen Phrenicus ges ut av Schizofreniförbundet.

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

PHRENICUS 10 ÅR MED RAKEL. Nr 2 2011. Kongresspecial. Verksamheten 2010. Bokrecension: De galna systrarna. Rättslös

PHRENICUS 10 ÅR MED RAKEL. Nr 2 2011. Kongresspecial. Verksamheten 2010. Bokrecension: De galna systrarna. Rättslös Kongresspecial Verksamheten 2010 Bokrecension: De galna systrarna Rättslös Nr 2 2011 PHRENICUS SCHIZOFRENIFÖRBUNDET INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER 10 ÅR MED RAKEL

Läs mer

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv NSPH ett dynamiskt nätverk NSPH är ett nätverk av 13 patient-, brukaroch anhörigorganisationer inom psykiatrin. Vi delar ett antal grundläggande

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Projekt psykisk ohälsa NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING

Projekt psykisk ohälsa NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Uppsökande verksamhet för människor i Stiftelsen Arbete och Lycksele 2 år - 1996 glesbyggd med psykiatriska problem Vänskap 2. Försök med regionombud av anställda RSMH Stockholm 1 år - 1997 och arbetsverksamma

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T)

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) 1 ORGANISATIONENS NAMN 1.1 Handikappföreningarna Örebro län (HSO-T) är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Projekt Psykisk ohälsa

Projekt Psykisk ohälsa Projekt Psykisk ohälsa Projekt Organisation Ort Redovisning 1.Starttande av allaktivitetshus IFSAP Kungälv- Kungälv 2 år - 1998 och lantgård Stenungsund 2. Uppsökande verksamhet Arbete och Lycksele 2 år

Läs mer

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND, ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET 25 APRIL 2005 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE Inom handikapprörelsen arbetar vi tillsammans för alla

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2012 T.f. ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 på lättläst. Verksamhetsplanen beskriver vad Riks-FUB ska göra under åren

Verksamhetsplan 2017 på lättläst. Verksamhetsplanen beskriver vad Riks-FUB ska göra under åren Verksamhetsplan 2017 på lättläst Verksamhetsplanen beskriver vad Riks-FUB ska göra under åren 2017-2018 Förbundsstämman 2017 Förbundsstämman 2017 ska vara i Brastad, utanför Lysekil 19 21 maj. Då beslutar

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 4, V. 36, 2012. Som ni ser har Torsdagsbladet bytt design och har gjorts om för att passa så många läsare som möjligt.

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 4, V. 36, 2012. Som ni ser har Torsdagsbladet bytt design och har gjorts om för att passa så många läsare som möjligt. TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 4, V. 36, 2012 Aktuella nyheter: Som ni ser har Torsdagsbladet bytt design och har gjorts om för att passa så många läsare som möjligt. Glöm inte ordförandemötet

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET Förbundet Antagna vid förbundsstämman 20-21 maj 2000 Reviderade av kongressen 15-16 maj 2004 Reviderade av kongressen 20-21 maj 2006 Reviderade av kongressen 4-5 oktober

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014

Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014 Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014 Förra året bestämde förbundsstämman vilken inriktning FUBs verksamhet ska ha. Förbundsstämman beslutade att FUB under åren 2014 till 2016 ska följa de här fem

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Briljanta förslag och bortglömda problem

Briljanta förslag och bortglömda problem Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH Nätverket för brukar-, anhörig- och patientorganisationer inom psykiatriområdet inbjuder till ett öppet möte om förslagen från Nationell psykiatrisamordning

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

filosofie doktor, CMT, Linköpings universitet delprojektledare i indikatorgruppen, Socialstyrelsen avdelningschef, socialtjänstavdelningen

filosofie doktor, CMT, Linköpings universitet delprojektledare i indikatorgruppen, Socialstyrelsen avdelningschef, socialtjänstavdelningen Projektorganisation Projektledningsgrupp Lars Bernfort Marianne Björklund Peter Brusén Åsa Börjesson filosofie doktor, CMT, Linköpings universitet delprojektledare i indikatorgruppen, enhetschef, enheten

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM

VERKSAMHETSPLAN 2011 INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM VERKSAMHETSPLAN 2011 INTRESSEFÖRENINGEN FÖR SCHIZOFRENI / CENTRALA STOCKHOLM IFS/CS har som verksamhetsområde stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Det innebär att föreningen är

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013 r)r).(11. r rine, Fristående personfiga om ud DrIr ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 214 1 Sida 1 Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 213 Inledning Under året lämnade Anne Levenius tjänsten som ombud

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Länets kommuner och Region Kronobergs Psykiatri Centrum ingår i nedanstående överenskommelse avseende

Läs mer

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Hoppas ni alla har haft en skön sommar så att ni är laddade inför hösten! IFS ska med samarrangemang med Regionförbundet och NSPH starta ett projekt efter att vi

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Vad kan psykiatrin göra?

Vad kan psykiatrin göra? Vad kan psykiatrin göra? Kerstin Paul Överläkare i Psykiatrin Södra, Stockholms läns landsting Tidigare vid S:t Görans uppsökarteam för hemlösa Socialpsykiatriskt Forum Idéseminarium 2006-03-06 2 Vad kan

Läs mer

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 2 2011-02-22

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 2 2011-02-22 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 2 2011-02-22 Tid och plats: Närvarande, beslutande Övriga Anmält förhinder Studieförbundet Vuxenskolan, Västerås Tisdagen den 22 februari 2011,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

, S NUMMER 4 DECEMBER 2006. Läkarbrist ger lång väntan på vård. Psykiatrisamordnaren kräver mer pengar till psykiatrin

, S NUMMER 4 DECEMBER 2006. Läkarbrist ger lång väntan på vård. Psykiatrisamordnaren kräver mer pengar till psykiatrin PHRENICUS EN TIDNING UTGIVEN AV INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER,, SCHIZOFRENIFÖRBUNDET, S NUMMER 4 DECEMBER 2006 Läkarbrist ger lång väntan på vård Psykiatrisamordnaren

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 160101 161031 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 16.00 18.30 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Hjördis Hultgren (c), ers Lilian Persson (s), ers Jim Grönman (Diabetesföreningen) Allan Häll (FUB)

Läs mer

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige 1. Vision, utgångspunkter och uppgift Bilaga 02 Organisationens namn är Funktionsrätt Sverige. Organisationen är ett samarbete mellan förbund som samlar människor

Läs mer

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Detta material är framtaget inom ramen för HSO

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer