Tävlingskriterier läsåret 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlingskriterier läsåret 2012/2013"

Transkript

1 Tävlingskriterier läsåret 2012/2013 REGIONALA TÄVLINGAR Inlämningen av de flesta bidrag sker digitalt. Respektive UF-företag laddar upp en PDF-fil i inloggat läge på vår hemsida ( En medlem i UF-företaget måste alltså logga in på sitt konto och därifrån ladda upp företagets bidrag. Tävlingarna Årets Skola, Årets Lärare och Årets UF-resa skickas till UF-kontoret. Mer information om inlämning hittar ni under respektive tävling. Introduktion till samtliga tävlingar Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag kan delta. Tävlingarna kan vara en bra krydda för ert UF-år och de flesta ser det som ett roligt moment. Dessutom kan ni vinna priser och i några av tävlingarna få chansen att tävla vidare på SM i UF-företagande i Stockholm. Det är frivilligt att delta, och det är viktigt att ni väljer de tävlingar som ni tycker verkar roliga och passar just ert företag. I det här dokumentet hittar ni de kriterier som gäller för alla tävlingar. När ni valt ut den eller de tävlingar ni vill ställa upp i så läser ni och följer kriterierna noggrant. Är ni osäkra på hur ni ska gå tillväga kan ni alltid höra av er till oss på UF-kontoret i Halland. Kontaktuppgifter till oss hittar ni på vår hemsida, Tänk på att använda ert nätverk och er rådgivare som kan ge er tips och idéer inför mässor och tävlingar. Generella regler för att få tävla Uppfylls inte kraven blir man diskvalificerad! Företagets namn, affärsidé, region och vilken tävling bidraget avser ska vara angivet på samtliga tävlingsbidrag UF-företaget behöver inte göra allt själv, men ska kunna motivera varför vissa beslut har tagits inför juryn. Det vill säga hur ni som företag gått tillväga under processen. Mutor och gåvor får inte förekomma i någon tävling men informationsmaterial får dock lämnas till jurymedlemmarna Juryns beslut kan inte överklagas Inskickade dokument/rapporter sparas inte samt skickas inte tillbaka till UFföretaget Tävlingsdeltagarna måste vara 16 år fyllda innevarande år (2013) och får max fylla 21 år den 31 juli innevarande år (2013). Dispens i vissa fall kan ges av det regionala UFkontoret.

2 Innehållsförteckning Tävlingskriterier läsåret 2012/ Innehållsförteckning... 2 Tävlingen Bästa Vara... 3 Tävlingen Bästa Tjänst... 4 Tävlingen Bästa Hantverk... 5 Produktutvecklingspriset... 6 Tävlingen Bästa UF-företag... 8 A. Rapport... 8 B. Företagspresentation C. Intervju inför jury D. Montern Tävlingen Bästa Monter Tävlingen Bästa Säljare Tävlingen Hållbart företagande Tävlingen Bästa Webb Tävlingen Bästa Logotyp Tävlingen Bästa Årsredovisning Tävlingen Årets skola Tävlingen Årets Lärare Tävlingen Årets UF-Resa Tävlingskriterier Bästa Marknadsförare... 22

3 Tävlingen Bästa Vara Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Vara. Varan kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Sista inlämningsdag för tävlingen bästa vara är 15 februari 2013 klockan Vinnaren av denna tävling är direktkvalificerad till SM i Stockholm. OBS! UF-företaget kan enbart tävla i en av tävlingarna Bästa Vara eller Bästa Tjänst. Grundläggande krav för tävlingen Bästa Vara För att få delta i tävlingen Bästa Vara krävs det att UF-företaget skickar in en skriftlig beskrivning samt ställer ut på UF-mässan. Tillvägagångssätt En beskrivning av varan på max två A4-sidor samt en A4-sida med bild på varan, ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, i inloggat läge. Filen får max vara 3 MB stor och tillåten filtyp är: pdf. Er förmåga att skriftligen beskriva varan kommer att hjälpa juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning om varan. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn och region samt att beskrivningen avser tävlingen Bästa Vara UF-företagets affärsidé samt en beskrivning av varan Marknaden - Beskriv vilken målgrupp varan riktar sig till samt hur målgruppen nås. Beskriv efterfrågan av varan, fanns den tidigare eller har efterfrågan skapats med hjälp av t.ex. marknadsföring Beskriv hur eventuell marknadsföring av varan har resulterat i försäljning Prissättning - Beskriv vad som ligger till grund för prissättningen av varan Kvalité och service - Beskriv hur ni har säkerställt varans kvalité, beskriv även varans eventuella kundnytta. Beskriv eventuell utvärdering av varan och hur resultatet av utvärderingen kan utveckla varan. Beskriv även hur varan levereras till kund Juryn i tävlingen Bästa Vara bedömer: Att beskrivningen av tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter Att företaget har sålt sin vara och hur väl UF-företaget har hunnit/lyckats sälja varan Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Marknaden Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Prissättningen Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Kvalité och service

4 Tävlingen Bästa Tjänst Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Tjänst. Tjänsten kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Sista inlämningsdag för tävlingen Bästa Tjänst är 15 februari 2013 klockan Vinnaren av denna tävling är direktkvalificerad till SM i Stockholm. OBS! UF-företaget kan enbart tävla i en av tävlingarna Bästa Vara eller Bästa Tjänst. Grundläggande krav för tävlingen Bästa Tjänst För att få delta i tävlingen Bästa Tjänst krävs det att UF-företaget skickar in en skriftlig beskrivning samt ställer ut på UF-mässan. Tillvägagångssätt En beskrivning av tjänsten på max två A4-sidoring ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, i inloggat läge. Filen får max vara 3 MB stor och tillåten filtyp är: pdf. Ni får bifoga bild/bilder på tjänsten på max en A4. Er förmåga att skriftligen beskriva tjänsten kommer att hjälpa juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning om tjänsten. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn, region samt att beskrivningen avser tävlingen Bästa Tjänst UF-företagets affärsidé samt en beskrivning av tjänsten Marknaden - Beskriv vilken målgrupp tjänsten riktar sig till samt hur målgruppen nås. Beskriv efterfrågan av tjänsten, fanns den tidigare eller har efterfrågan skapats med hjälp av t.ex. marknadsföring. Beskriv hur eventuell marknadsföring av varan har resulterat i försäljning Prissättning - Beskriv vad som ligger till grund för prissättningen av tjänsten Kvalité och service - Beskriv hur ni har säkerställt tjänstens kvalité, beskriv även tjänstens eventuella kundnytta. Beskriv eventuell utvärdering av tjänsten och hur resultatet av utvärderingen kan utveckla tjänsten. Beskriv hur tjänsten förmedlas till kund Juryn i tävlingen Bästa Tjänst bedömer: Att beskrivningen av tävlingen Bästa Tjänst följer ovanstående givna punkter Att företaget lyckats genomföra tjänsten och hur väl UF-företaget har hunnit/lyckats sälja tjänsten Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Marknaden Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Prissättningen Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Service

5 Tävlingen Bästa Hantverk Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Hantverk. UF-företagets hantverk kommer att bli bedömt efter nedanstående tävlingskriterier. Sista inlämningsdag för tävlingen Bästa hantverk är 15 februari 2013 klockan Vinnaren av denna tävling är direktkvalificerad till SM i Stockholm. Begreppsförklaringar Vad är ett hantverk? Hantverk är ett produktionssätt som utförs för hand. Utövaren behärskar hela processen och det färdiga resultatet beror mycket på hantverkarens yrkeskunskaper och skicklighet. Grundläggande krav för tävlingen Bästa Hantverk För att få delta i tävlingen Bästa Hantverk så krävs det att företaget skickar in en skriftlig beskrivning samt att företaget ställer ut på UF-mässan. UF-företaget ska själva ha tillverkat hantverket eller utfört hantverket. Tillvägagångssätt En A4-sidas beskrivning av hantverket samt en A4-sida med bild/bilder ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, i inloggat läge. Filen får max vara 3 MB stor och tillåten filtyp är: pdf. Företagets förmåga att skriftligen beskriva hantverket kommer att hjälpa juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning om hantverket. Tänk på! Ett hantverk kan vara både en vara och en tjänst. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn, region, affärsidé samt att beskrivningen avser tävlingen Bästa Hantverk Hantverket Beskriv vad det är för hantverk, och varför valde ni att arbeta med hantverket. Beskriv hantverkets kvalité Tillverkningsmetod - Beskriv tillverkningsmetoden/utförandemetoden Målgrupp - Beskriv vilken målgrupp ni når Estetisk utformning - Beskriv hur ni har tänkt och arbetat med hantverkets estetiska utformning Juryn i tävlingen Bästa Hantverk bedömer: Att beskrivningen av tävlingen Bästa Hantverk följer ovanstående givna punkter Det egenhändiga arbetet Tillverkningsmetoden/produktionssätt Hantverkets användningsområden Hantverkets estetiska utformning Hantverkets kvalité

6 Produktutvecklingspriset Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Produktutvecklingspriset. UF-företagets kreativa förmåga att utveckla en produkt (vara/tjänst) kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Sista inlämningsdag för tävlingen Produktutvecklingspriset är 15 februari 2013 klockan Vinnaren av denna tävling är direktkvalificerad till SM i Stockholm. Begreppsförklaring och viktig information Produktutveckling = när en idé omsätts i konkret produkt och har potential att nå kommersialiseringsfasen/marknaden; att idén är ny och ännu inte nått marknaden. Produkten behöver inte ha sålts och det kan fortfarande vara en prototyp. OBS! Var noga med att kontrollera att varan/tjänsten inte redan finns på marknaden. Om det rör sig om en vara, kontrollera att den inte redan är skyddad/mönsterskyddad/patenterad. För att få hjälp att kontrollera detta eller få svar på frågor om innovationer och patent, vänligen kontakta ALMI och Patent och Registreringsverket Grundläggande krav för tävlingen Produktutvecklingspriset För att få delta i tävlingen Produktutvecklingspriset så krävs det att företaget skickar in en skriftlig beskrivning samt att företaget ställer ut på UF-mässan. Tillvägagångssätt & grundläggande krav för tävlingen Produktutvecklingspriset En A4-sidas beskrivning av produkten (vara/tjänst) och framtagandet av denna ska laddas upp på Ung företagsamhets hemsida, i inloggat läge. Filen får max vara 3 MB stor och tillåten filtyp är: pdf. Bild/bilder på produkten får bifogas på max en A4-sida. UF-företagets förmåga att beskriva idén och produktens utveckling hjälper juryn att skapa sig en uppfattning om idén och utvecklingen av produkten före mässdagen. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn, affärsidé, region och samt att beskrivningen avser tävlingen Produktutvecklingspriset Bakgrund och idé - Beskriv vad som är unikt eller nytt med produkten. Beskriv också vilken kundnytta produkten har och vilka behov på marknaden som produkten tillfredsställer Processen - Beskriv hur ni har arbetat för att ta fram produkten. Beskriv vilka strategier, metoder och tekniker som använts för planering och genomförandet av produktutvecklingen Marknad - Beskriv er målgrupp och hur ni definierat den. Hur nås den potentiella marknaden och vilka kommersiella möjligheter finns det på lång sikt för produkten. Beskriv hur produkten ser ut/är designad och hur är den är paketerad

7 Juryn i tävlingen Produktutvecklingspriset bedömer: Att beskrivningen av tävlingen Produktutvecklingspriset följer ovanstående givna punkter Framtagandet av produkten, strategier och metoder Produktens nyhetsgrad (är det en ny idé?) Hur produkten tillfredsställer ett behov på marknaden och ger ökad kundnytta Kommersiella möjligheter på lång sikt för produkten Produktens design och paketering

8 Tävlingen Bästa UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa UF-företag. Vinnaren av denna tävling är direktkvalificerad till SM i Stockholm. Tävlingen Bästa UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget kommer att bli bedömd inom fyra olika moment: Rapport, Företagspresentation, Intervju inför jury och Monter. Vinner UF-företaget på SM i UF-företagande så kvalificerar sig företaget till Europamästerskapen i Ung Företagsamhet som varje år genomförs i månadsskiftet juli/augusti någonstans inom Europa. Företaget som tar sig till EM får också representera organisationen Ung Företagsamhet under events och evenemang följande läsår. Sista inlämningsdag för tävlingen bästa UF-företag är 15 februari 2013 klockan Tillvägagångssätt & grundläggande krav för tävlingen Bästa UF-företag Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. A. Rapport 100 Poäng B. Företagspresentation 100 Poäng C. Intervju inför jury 100 Poäng D. Montern 100 Poäng A. Rapport Rapportens 100 poäng fördelas enligt följande: Företagsrapporten i sin helhet 50 % Teamlärdomar, erfarenheter och utveckling som presenteras i rapporten 30 % Företagets genomförande av UF-året 10 % Företagets möjligheter till fortsatt utveckling 10 % För att få rapporten godkänd ska samtliga nedanstående punkter finnas med, detta även om UF-företaget inte ännu har avvecklats. Rapporten bör vara affärsmässig och välgjord och får gärna lättas upp med foton eller tidningsurklipp. Rapporten ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, i inloggat läge. Filen får max vara 3 MB stor och tillåten filtyp är: pdf Formatet på rapporten ska vara A4 På sidan 1 (framsidan av rapporten) ska följande finnas med: Företagets namn, UF-region, räkenskapsår, rådgivarens namn och företag samt lärarens namn Rapporten får bestå av max 12 sidor. Se exempel överst på nästa sida

9 Framsida 1 Samman fattning av året med Innehållsfört Fontstorleken ska vara minimum 12 punkter, motsvarande typsnitt Times New Roman Sidan 2 i rapporten ska innehålla en sammanfattande VD-rapport med innehållsförteckning Företagets namn UF-företagets affärsidé Varan/tjänsten Finansiell översikt En beskrivning över genomförda aktiviteter Innehållsförteckning Rapporten måste även innehålla information om: Samarbete och teamutveckling inom UF-företaget (lärdomar och erfarenheter från UF-året, positivt och negativt) Genomförda aktiviteter under UF-året Möjlig fortsatt utveckling Korrekt balansräkning och resultaträkning samt underskrift av revisor alternativt lärare eller rådgivare Juryn bedömer rapporten efter dessa punkter: Företagsrapporten i sin helhet har UF-företaget lyckats presentera ovanstående punkter på ett realistiskt, relevant och detaljrikt sätt Företagets genomförande av UF-året har UF-företaget förmåga att skriftligen beskriva genomförandet av UF-året, affärsidén, produkten, verksamheten, marknaden och ekonomin Teamlärdomar, erfarenheter och utveckling - UF-företagets förmåga att skriftligen beskriva erfarenheter, utveckling och teamlärdomar från UF-året, både positivt och negativt Företagets möjligheter till utveckling - Trots att företaget ska läggas ner efter årets slut är det viktigt att de redogör för framtiden och resonemanget däromkring. Har UF-företaget förmåga att skriftligen beskriva den fortsatta utvecklingen, hur gör de om de ville fortsätta driva ett hållbart företag?

10 B. Företagspresentation Företagspresentationens 100 poäng fördelas enligt följande: Företagspresentationens relevans och innehåll 30 % Företagspresentationens struktur 20 % Företagspresentationens framförande 20 % Företagspresentationens visuella hjälpmedel och marknadsföringsmaterial 20 % Att kunna presentera sitt företag och få potentiella kunder att nappa på affärsidén är inte helt enkelt men oftast blir företagspresentationen en mycket spännande och adrenalinfylld upplevelse för de flesta UF-företagare. Företagspresentationen inför jury är det andra momentet i tävlingen Bästa UF-företag. Presentationen kommer att ske inför en jurygrupp, men presentationen ska kunna anpassas till en stor publik. Presentationens längd är max fyra minuter per företag och den ska vara affärsmässig men inte allt för allvarlig. Max fem personer får presentera företaget och alla måste vara medlemmar i UF-företaget. UF-företagare som tävlar i tävlingen Bästa UF-företag får max fylla 21 år den 31 juli Presentationen bör täcka alla delar av företagets verksamhet. Tänk på att lyfta fram företagets erfarenheter, framgångar och motgångar. Alla tekniska hjälpmedel är tillåtna men kom ihåg att företagspresentationen sker live inför jury och eventuellt stor publik. Ung Företagsamhet tillhandahåller mindre högtalare (med 3.5 mm stereoplugg) samt projektor och kablar för PC för uppkoppling mot projektor. UF-företaget tar själv med egen bärbar dator. Juryn bedömer presentationen efter dessa punkter: Struktur Presentationen ska summera de viktigaste framgångarna och erfarenheterna. Den ska levandegöra företagets med- och motgångar under året Relevans och innehåll - presenterar de relevanta områden och har innehållet substans. Presenterar de fortlöpande förbättringar i företaget, har de tagit tillvara på dessa erfarenheter, har de kunnat vända motgång till framgång och dragit nytta av erfarenheterna i driften av företaget? Framförande - Finns det närvaro, samspel, interaktion, tempo och rörelse i presentationen Visuella hjälpmedel och marknadsföringsmaterial - Det visuella stödet i presentationen är kreativt och inte bara en repetition av vad de pratar om eller läser från. Originalitet - Finns förmågan att presentera företaget på ett originellt sätt men ändå professionellt sätt eller ett sätt som är passande för just det företaget

11 C. Intervju inför jury Intervjuns 100 poäng fördelas enligt följande: Förmåga att ta tillvara på och använda lärdomarna på nya situationer 30 % Personlig utveckling 25 % Team spirit/gruppdynamik 25 % Kunskap och förståelse om hur företag fungerar 20 % Här frågas UF-företagarna ut av jurygruppen. Samma personer som gör presentationen av företaget ska också svara på juryns frågor. Intervjun kan komma att ske direkt efter företagspresentationen eller så genomförs intervjun i montern och beräknas ta minuter. Intervjumomentet är tillfället då UF-företagarna kan förtydliga och ge svar på frågor som uppkommit efter att juryn har läst rapporten och sett presentationen. Juryn bedömer intervjun efter dessa punkter: Förmåga att använda lärdomar - UF-företagets förmåga att ta tillvara på använda lärdomar i nya situationer Personlig utveckling - Hur väl UF-företagarna utvecklat sina personliga färdigheter enskilt och i grupp. Lärdomar och erfarenheter från UF-året, positivt och negativt Team spirit/gruppdynamik - UF-företagets förmåga att beskriva samarbetet inom företaget samt förmågan att lyfta fram framgångar/ motgångar Kunskap och förståelse om hur företag fungerar - UF-företagets kunskaper och förståelse av hur ett företag fungerar och hur lönsamhet uppstår. Förmågan och förståelsen att se vad som behövs för att utveckla och förbättra företaget

12 D. Montern Monterns 100 poäng fördelas de enligt följande: Monterns utformning 30 % Försäljningsteknik och kunskap om varan/tjänsten 30 % Monterns koppling till varan/tjänsten 20 % Team spirit/gruppdynamik 10 % Montern i sin helhet 10 % Jurybesöket i montern ger UF-företagarna en möjlighet att visa hur effektivt företaget utnyttjar monterns möjlighet för att presentera sitt företag och sälja sina varor/tjänster till potentiella kunder. UF-företagets namn eller varumärke ska tydligt framgå i montern Juryn bedömer besöket i monter efter dessa punkter: Monterns utformning - Montern som informationskälla, exempel monterns utformning samt tryckt material, kontaktinformation Monterns estetiska utformning/originalitet Finns det kreativa och unika egenskaper i monter Försäljningsteknik - Monterpersonalens förmåga att få kunder till montern och sälja sin vara/tjänst. Monterpersonalens kunskap om varan/tjänsten Monterns koppling till varan/tjänsten Finns det en tydlig koppling mellan montern och företagets affärsidé/vara/tjänst. Nyttjas monter för att visa upp produkten så att det kan leda till att en potentiell kund kommer till avslut Teamspirit - Monterpersonalens samarbetsförmåga i montern och under deras kundsamtal i monter Montern i sin helhet

13 Tävlingen Bästa Monter Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Monter. Montern kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Samtliga utställare som är med på Våga Vara Egen den 15 mars 2013 är med och tävlar i denna kategori. Vinnaren av denna tävling är direktkvalificerad till SM i Stockholm. Grundläggande krav för tävlingen Bästa Monter För att få delta i tävlingen Bästa Monter så krävs det att UF-företaget ställer ut på Våga Vara Egen 15 mars UF-företagets namn eller varumärke ska tydligt framgå i montern. Tillvägagångssätt Hur går tävlingen Bästa Monter till? Jurybesöket i montern ger UF-företagarna en möjlighet att visa hur effektivt företaget utnyttjar monterns möjlighet för att presentera sitt företag och sälja sina varor/tjänster UF-företagets namn eller varumärke ska tydligt framgå i montern En jurygrupp cirkulerar i mässlokalen och agerar mässbesökare. Juryn kommer under mässan att bedöma samtliga montrar Juryn i tävlingen Bästa Monter bedömer: Monterns utformning Montern som informationskälla, till exempel monterns utformning samt tryckt material och kontaktinformation Monterns estetiska utformning/originalitet Finns det kreativa och unika egenskaper i montern Försäljningsteknik Monterpersonalens förmåga att få kunder till montern och sälja sin vara/tjänst Monterns koppling till varan/tjänsten Finns det tydlig koppling mellan montern och företagets affärsidé/vara/tjänst. Nyttjas montern för att visa upp produkten så att det kan leda till att en potentiell kund kommer till avslut? Teamspirit Monterpersonalens samarbetsförmåga i montern och under deras kundsamtal i montern Montern i sin helhet

14 Tävlingen Bästa Säljare Alla UF-företagare har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Säljare. Samtliga utställare som är med på Våga Vara Egen den 15 mars 2013 är med och tävlar i denna kategori. Vinnaren av denna tävling är direktkvalificerad till SM i Stockholm. Grundläggande krav för tävlingen Bästa Säljare För att få delta i tävlingen Bästa Säljare krävs det att UF-företaget ställer ut på UF-mässan samt att säljaren bär namnskylt. Tillvägagångssätt Hur går tävlingen Bästa Säljare till? Som säljare är du företagets ansikte utåt. Juryn kommer titta efter säljare som har kunskap om företagets produkter. Säljaren bör också vara målmedveten och ha en god förmåga att representera företaget. En jurygrupp cirkulerar i mässlokalen och agerar mässbesökare. Efter att juryn bedömt säljarnas agerande i montern kommer de att utse ett antal finalister. Finalisterna kommer på angiven tid träffa en potentiell kund i ett slutet rum (Denna kund ingår i jurygruppen). Säljaren bestämmer vem kunden ska vara och kunden anpassar sig efter företagets vara/tjänst. Säljaren kommer under säljsamtalet försöka sälja sin vara/tjänst till kunden, väcka kundens intresse och övertyga kunden om att just denna vara/tjänst tillfredsställer kundens behov. Målet är att få kunden intresserad av varan/tjänsten och att komma till en överenskommelse (köp eller nytt möte). 15 minuter beräknas i tidsåtgång för varje tävlande. Fem minuter utgör själva säljsamtalet, fem minuter avsätts för diskussion mellan juryn och kunden och fem minuter till feedback från juryn till säljaren (UF-företagaren). Presentation och säljsamtal inför juryn kan komma att videofilmas. Juryn i tävlingen Bästa Säljare bedömer: Säljarens förmåga att läsa av kunden Säljarens kunskap om och engagemang för varan/tjänsten Säljarens metodik och förmåga att komma till avslut Säljarens förmåga att få kundens kontaktuppgifter

15 Tävlingen Hållbart företagande Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Hållbart företagande. UF-företaget kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Sista inlämningsdag för tävlingen Hållbart Företagande är 15 februari 2013 klockan Vinnaren av denna tävling är direktkvalificerad till SM i Stockholm. Viktig information UF-företaget ska ha utgått från företagets affärsidé och skapar en grund för hållbart företagande. I profileringen ska företaget ha utgått från långsiktighet där varan/tjänsten uppfyller behov och hänsyn tas till både ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner, alla nödvändiga för det hållbara företaget. Tillvägagångssätt och grundläggande krav för tävlingen Hållbart företagande En A4-sida beskrivning av UF-företagets vara/tjänst ska laddas upp på Ung Företagsamhets sida, i inloggat läge. UF-företaget får bifoga en bild/bilder på varan eller tjänsten på max en A4. UF-företagets förmåga att skriftligen beskriva företagets vara/tjänst hjälper juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning om UF-företagets hållbarhet. För att få delta i tävlingen krävs det att UF-företaget ställer ut på UF-mässan. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företaget - namn, affärsidé, region samt att beskrivningen avser tävlingen Hållbart företagande Organisation Beskriv hur företaget har integrerat hållbarhet i verksamheten med hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska frågor. Beskriv hur varan/tjänsten tillför värde och tillgodoser ett verkligt behov Ekonomiska aspekter - Beskriv hur affärsidén är ekonomiskt hållbar sett till investeringar, kostnader och intäkter samt långsiktighet Ekologiska aspekter Beskriv hur varan/tjänsten har positiv effekt på den yttre miljön med avseende på exempelvis energianvändning, klimatpåverkan, naturresursoch markanvändning och biologisk mångfald. Redogör också för ert kretsloppstänkande, alltså förnybarhet kopplat till produktion, användning och slutligen omhändertagande av förbrukade material Sociala aspekter Beskriv hur varan/tjänsten tillför värde och tillgodoser ett verkligt behov som kan göra skillnad. Redogör hur företaget tar hänsyn till personal (arbetsmiljö/löner/anställningsvillkor), underleverantörer och kunders villkor Marknadsföring Beskriv i vilken omfattning och på vilket sätt företaget har använt sitt hållbarhetsarbete i marknadsföringssyfte och profilering. Juryn i tävlingen Hållbart företagande bedömer: Att beskrivningen av Hållbart företagande följer ovanstående givna punkter I vilken omfattning hänsyn tas till både ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner för att sammanfoga verksamhetens totala hållbarhetsmedvetenhet Finns det en lönsamhetstanke i företagets verksamhet och är deras kalkyler rimliga Hur väl förtaget integrerat till hållbarhetsarbete i sin marknadsföring Är produkten till nytta för konsumenten

16 Tävlingen Bästa Webb Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Webb. UF-företagets webbplats och närvaro på webben samt förmåga att skriftligen beskriva webbplatsen kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Sista inlämningsdag för tävlingen Bästa Webb är 15 februari 2013 klockan Vinnaren av denna tävling kvalar till SM i Stockholm. Tillvägagångssätt & grundläggande krav för tävlingen Bästa Webb En A4-sidas beskrivning av UF-företagets webbprofil ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, i inloggat läge. Filen får max vara 3 MB stor och tillåten filtyp är: pdf. Förutsättningen för att kunna delta är att företaget har en egen webbplats (html-sajt, php-baserad sajt, blogg, facebooksida, youtubekanal etc.) som ligger till grund för er digitala strategi. Beskrivningen bedöms och kommer att hjälpa juryn skapa sig en uppfattning om webbprofilen. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn, affärsidé, region och fullständig webbadress samt att beskrivningen avser Bästa Webb Information - Beskriv kopplingen mellan webbprofilen och företagets affärsidé. Beskriv er strategi, vilka val som gjorts för att nå er målgrupp och vilka sajter/digitala verktyg som ingår, förklara och motivera hur ni gått tillväga. Om ni har tagit hjälp förklara och motivera även vad hjälpen bestod av och varför Syfte och mål - Beskriv syftet med webbprofil; hur ökar den försäljningen och kännedomen om företaget. Ska ni sälja er vara eller tjänst på webbplatsen hur leder webbplatsen till köp? Hur har ni marknadsfört webbplatsen? Kreativ höjd - Beskriv vilken praktisk användning besökaren har av er webbprofil och länka till det digitala innehållet. Hur sticker det ut? Motivera och förklara webbplatsens design och egenhet Resultat - Beskriv effekterna av er digitala närvaro; leder det ökad försäljning och varumärkeskännedom, followers, likes, retweets, länkningar, omnämningar, genomslag för kampanjer etc Juryn i tävlingen Bästa Webb bedömer: Beskrivningen och hur den överensstämmer med webbprofilen Hur webbplatsen/erna leder till försäljning Kreativ höjd förmågan att tänka nytt Hur webbplatsen/erna profilerar och informerar om företaget och verksamheten Helhetsintrycket av webbplatsen

17 Tävlingen Bästa Logotyp Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Logotyp. UF-företagets logotyp samt förmåga att skriftligen beskriva logotypen kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Sista inlämningsdag för tävlingen Bästa Logotyp är 15 februari 2013 klockan Vinnaren av denna tävling kvalar till SM i Stockholm. Tillvägagångssätt & grundläggande krav för tävlingen Bästa Logotyp En A4-sidas beskrivning av logotypen samt en A4-sida med bild på logotypen ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, i inloggat läge. Filen får max vara 3 MB stor och tillåten filtyp är: pdf. Beskrivningen bedöms och kommer att hjälpa juryn att skapa sig en uppfattning om logotypen. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn, affärsidé och region samt att beskrivningen avser Tävlingen Bästa Logotyp Beskriv kopplingen mellan UF-företaget och logotypen Beskriv hur logotypen har skapats och motivera tillvägagångssättet Beskrivning av logotypen A4 21 x 29 cm Juryn i tävlingen Bästa Logotyp bedömer: Att logotypen gör sig bra i svartvitt och färg Logotypens koppling till företagets verksamhet Vem har gjort/konstruerat logotypen? Att logotypen fungerar att både förstora eller förminska till visitkort och dylikt Logotypens framtagande och konstruktion

18 Tävlingen Bästa Årsredovisning Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Årsredovisning. Årsredovisningen kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Sista inlämningsdag för tävlingen bästa årsredovisning är 24 maj 2013 klockan Tävlingen avgörs efter avslutat UF-år. Tillvägagångssätt & grundläggande krav för tävlingen Bästa Årsredovisning Årsredovisningen ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, i inloggat läge. Filen får max vara 3 MB stor och tillåten filtyp är: pdf. En årsredovisning som ska tävla inom Ung Företagsamhet ska bestå av max 12 sidor fram och baksida är inkluderade inom dessa sidor. Inga bilagor får bifogas. Fontstorleken ska vara minimum 12 punkter (motsvarande typsnitt Times New Roman). UFföretaget tar fram en årsredovisning som innehåller och beskriver punkterna nedan. Vinnare i tävlingen koras under det läsår som följer efter att företaget avslutat sitt UF-år. Årsredovisningen ska innehålla och beskriva punkterna nedan: Innehållsförteckning och VD-ord Förvaltningsberättelse Beskriv vad som har hänt under året som UF-företagare Ekonomiska rapporter, korrekt resultaträkning och korrekt balansräkning Ort, datum och Styrelsens (UF-företagarnas) namnunderskrifter En av revisor eller lärare godkänd revisionsberättelse. Underskriven av revisor alternativt lärare Framsida Baksida 12 Juryn i tävlingen Bästa Årsredovisning bedömer: Att årsredovisningens struktur och utformning följer punkterna ovan Att förvaltningsberättelsen är skriven samt företagets förmåga att reflektera och beskriva Att resultaträkning & balansräkning är korrekt Att samtliga namnunderskrifter finns med på årsredovisningen Årsredovisningen i sin helhet

19 Tävlingen Årets skola Alla skolor där UF-företagande drivs kan tävla i tävlingen Årets Skola. Nomineringen av skolan samt förmågan att beskriva skolan kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Vinnaren av denna tävling kvalar till SM i Stockholm. Tillvägagångssätt & grundläggande krav för tävlingen Årets Skola Nominering till tävlingen Årets Skola kan göras av lärare, skolledare och regionkontor. En A4-sidas nominering skickas till i PDF max 3 MB senast 15 februari Glöm inte att skriva kontaktuppgifter till den skola som nomineras samt till den som nominerar. Med hjälp av denna A4-sida kommer juryn före mässdagen att skapa sig en uppfattning om skolan och därefter utse en vinnare. Skriv en nominering som beskriver: Hur länge skolan har arbetat med Ung Företagsamhet Hur många program på skolan som har UF-verksamhet Hur skolledning och lärarlag tillsammans arbetar med UF Beskriv skolans strategi inom entreprenörskap och det långsiktiga arbetet med UF Beskriv hur skolan under åren har utvecklats tillsammans med UF Beskriv på vilket sätt UF används för att marknadsföra skolan Beskriv på vilket sätt skolan samarbetar med näringslivet och resultatet av det Nyckeltal, andel elever som driver UF-företag, andel program sam driver UF-företag Juryn i tävlingen Årets Skola bedömer: Hur väl skolledning och lärarlag arbetar tillsammans för att ge eleverna bäst förutsättningar inom UF-företagande Skolans gemensamma strategi och utveckling Långsiktiga åtgärder för att förbättra UF på skolan Skolans arbete med näringslivet och resultatet av det

20 Tävlingen Årets Lärare En nominering till Årets lärare kan göras av elever, lärare, skolledare och regionkontor. Nomineringen av läraren samt förmågan att beskriva läraren kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Vinnaren av denna tävling kvalar till SM i Stockholm. Grundläggande krav för tävlingen Årets Lärare Endast certifierade lärare kan nomineras. Tillvägagångssätt En A4-sida beskrivning av UF-läraren skall skickas in i bifogad PDF max 3 MB via e- post till och vara kontoret till handa senast den 15 februari Nomineringen kommer hjälpa juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning om UF-läraren. Kom ihåg att skriva kontaktuppgifter till den som nomineras samt till den som nominerar. Vinaren av tävlingen Årets Lärare går vidare till den nationella tävlingen Årets Lärare. Skriv en nominering som beskriver: Hur läraren engagerar sig i sina elever och i Ung Företagsamhet Hur läraren arbetar med att förankra konceptet UF-företagande bland elever, lärare och skolledning Hur lärarens engagemang har ökat kontakten mellan skola - näringsliv Hur läraren arbetar med att bygga in en långsiktighet med UF-arbetet i skolan På vilket sätt läraren har utvecklats tack vare samarbetet med Ung Företagsamhet Juryn i tävlingen Årets Lärare bedömer: Hur lärarens engagemang har utvecklat eleverna och skolan Lärarens förmåga att inspirera och vägleda, till exempel vid regional mässa Lärarens förmåga att inspirera och vägleda kollegor samt hur läraren har arbetat med att förankra konceptet bland elever och övriga lärare Hur lärarens engagemang har bidragit till ökad kontakt mellan skola näringsliv Hur läraren har utvecklats i sitt arbete som lärare

21 Tävlingen Årets UF-Resa Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-Resa. Tävlingen kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Sista inlämningsdag för tävlingen årets UF- Resa är 26 april 2013 klockan Vinnaren av denna tävling går ej vidare till SM i Stockholm. Grundläggande krav för tävlingen Årets Resa För att få delta i tävlingen årets UF-Resa krävs det att UF-företaget skickar in en motivering genom text, film och/eller bild på varför just ditt företag skall vinna priset för Årets UF-Resa. Årets UF-Resa utses efter den regionala mässan. Tillvägagångssätt UF-året är en resa fylld av händelser, erfarenheter och upplevelser. Här ska ni beskriva er utveckling och process snarare än resultat. En beskrivning av er UF-resa (Konkreta exempel på olika händelser som har utvecklat er i företag och på vilket sätt ni har utvecklats under ert UF-år) på max två A4-sidor, en film på max 2 minuter och/eller bilder ska mailas, postas eller överlämnas till Ung Företagsamhet. Mail: Adress: Ung Företagsamhet i Halland Box 881 Trade Center Halmstad Beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn och region samt att beskrivningen avser tävlingen Årets UF-Resa. UF-företagets affärsidé samt en beskrivning av tjänsten/produkten. Konkreta exempel på olika händelser som har utvecklat dig/er som personer under UF-året. På vilket sätt du/ni har utvecklats. Framgångar/motgångar under UF-året och lärdomar du/ni dragit av dem. Juryn i tävlingen Årets UF-Resa bedömer: Att beskrivningen av tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över sitt UF-år och vilka lärdomar de dragit utifrån från det Hur eleverna har utvecklats under året som UF-företagare utifrån det material man fått in.

22 Tävlingskriterier Bästa Marknadsförare Att synas med sitt företag är A och O eftersom det kan öka intresset för företaget och där med försäljningen. Det är dessutom väldigt kul! Därför vill Ung Företagsamhet i Halland tillsammans med TV4-Halland premiera UF-företag som aktivt jobbar med att synas i olika sammanhang. Priset består av en lokal reklamfilmskampanj inom TV4 inför Våga Vara Egen 2013 till ett värde av kronor. Genomgång och planering av kampanjen görs tillsammans med TV4 Halland. Vinnaren av denna tävling går ej vidare till SM. Grundläggande krav och tillvägagångssätt Tillvägagångssätt En beskrivning på max 4 A4-sidor av UF-företagets sälj- och marknadsföringsinsatser under året laddas upp på i inloggat läge. Filen skall vara i PDF-format Max 3 MB och ska vara UF-kontoret tillhanda senast den 1 februari Bilagor innehållande bilder, tidningsurklipp etc. som hör till genomförda eller planerade aktiviteter får bifogas. Finns behovet att sända bilagor per post ska de vara kontoret tillhanda 1/ Generellt för tävlingen UF- företag från Hallands län som är registrerade får delta i tävlingen Företagets namn, affärsidé, region samt tävlingens namn ska vara angivet på samtliga tävlingsbidrag UF-företaget har möjlighet att låta någon annan genomföra insatser/arbete som UFföretaget själva har planerat. D.v.s. företaget behöver inte göra allt själva utan får ta hjälp av andra på olika sätt. Däremot ska UF-företaget kunna motivera sitt eget planerande och ansvar för dessa insatser TV4-Halland är värd för tävlingen och ansvarar därmed för juryarbetet. Juryns beslut kan inte överklagas. Inskickade tävlingsbidrag sparas inte och returneras ej Juryn bedömer tävlingsbidraget som ska innehålla beskrivning och reflektioner inom följande områden: Aktivitet Företagets planerade och genomförda marknadsinsatser under året. Aktivitet och synlighet på företagets olika marknadsinsatser. I vilka forum man har utfört sina insatser. Helhetstänk Företagets strategi för planering och genomförande av olika marknadsinsatser. Att det finns en samstämmighet (röd tråd igenkänning) i de insatser företaget genomför. Särskiljningsförmåga Hur kreativt och nytänkande företaget har varit under framtagandet och genomförandet av sina marknadsinsatser. Målgruppsanpassning Hur företaget har valt ut och anpassat sina insatser för sin målgrupp.

23 Framtid Planerade marknadsinsatser inför/på Våga Vara Egen att nå ut med företagets budskap då konkurrensen om uppmärksamheten är hård. Går planerade insatser att genomföra? Tips: Blicka tillbaka över hur ni har marknadsfört ert företag sedan starten Fundera på hur ni kan få ert företag att sticka ut och synas Tänk nytt och annorlunda för att komma igenom mediebruset! Begreppsförklaringar Målgrupp: De grupper som ett företag vill kommunicera med är en målgrupp för företaget. Finns det vissa grupper som är viktigare än andra av olika anledningar? För att ringa in sin målgrupp kan man utgå från exempelvis ett specifikt åldersspann, inkomst, geografisk placering, intressen, livsstil eller annan definition. Marknadsinsats: Marknadsinsatser är de aktiviteter som ett företag genomför för att kommunicera med sin målgrupp. Medel som kan användas för detta är bland annat medieannonsering, direktreklam, PR, hemsidor och sociala medier, personliga möten, och annan marknadsföring. Även försäljningstillfällen kan räknas som marknadsinsatser. TV4-Gruppen: har levererat engagerande nyheter, storslagen underhållning med bredd och kvalitet, direktsänd sport och högklassigt drama till svenska folket i två årtionden. TV4- Gruppen består, utöver huvudkanalen TV4, av 40 tv-kanaler i hela Norden, bl. a. SJUAN, TV11, TV4 Sport och Canal +. TV4-Gruppen har också 25 lokal-tv-stationer och en mängd andra tjänster på nätet, i mobilen och on demand, bland annat TV4 Play. TV4-Gruppen har tre år i rad utsetts till Årets Bästa Media.

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Introduktion Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UFföretag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. UF-företag kan bara tävla i en kommun, om företaget har medlemmar

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tävlingen Årets UF-företag är den

Läs mer

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Alla UF-företag som deltar på UF-mässan den 13 mars får tävla i Årets UF-företag. 1an och 2an kvalificerar sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Tävlingskriterier läsåret 2011/2012

Tävlingskriterier läsåret 2011/2012 Tävlingskriterier läsåret 2011/2012 REGIONALA TÄVLINGAR Introduktion till samtliga tävlingar Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Logga in på www.ungforetagsamhet.se

Läs mer

Årets UF-företag Blekinge/Bromölla

Årets UF-företag Blekinge/Bromölla Årets UF-företag Blekinge/Bromölla Deadline: 3 februari 14:00 Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Årets UF-företag Örebro Län

Årets UF-företag Örebro Län Årets UF-företag Örebro Län Deadline: 13 februari 2017 kl. 13.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något med andra

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande

Läs mer

Årets UF-företag i Dalarna 2016/17

Årets UF-företag i Dalarna 2016/17 Årets UF-företag i Dalarna 2016/17 Deadlines: 22 februari kl. 23.59.00 och 15 mars kl. 23.59.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget,

Läs mer

1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3

1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3 lå 2014/2015 Ung Företagsamhet Jämtland Innehållsförteckning Regionala tävlingar vinnarna får prispengar 1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3 Regionala tävlingar ettorna går till SM 3. Årets Vara...

Läs mer

Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017

Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017 Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017 Alla UF-företag som ställer ut på mässan Entreprenörskap på riktigt i Skellefteå den 23-24 mars har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag.

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. Det är skolans placering som avgör vilken kommun UF-företag tävlar

Läs mer

Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag.

Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. ÅretsUF-FÖRETAG Alla UF-företag som ställer ut på mässan Entreprenörskap på riktigt i Umeå den 17-18 mars har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag. Vinnaren i tävlingen kommer att kvalificera

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 INTRODUKTION Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tävlingen Årets UF-företag är den

Läs mer

Syfte och bedömningskriterier

Syfte och bedömningskriterier Syfte och bedömningskriterier Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. A. Rapport 100 Poäng B. Företagspitch

Läs mer

Detta är en nationell tävling och kvalificerar förstapristagaren till SM

Detta är en nationell tävling och kvalificerar förstapristagaren till SM Årets UF-företag 2016/2017 Har du sålt en vara eller en tjänst? Har det gått lite upp och ner i företaget? Har du lärt dig något om företagande? Då har du ett UFföretag och då kan du tävla i Årets UF-företag!

Läs mer

Årets UF-företag Gävleborg 2017

Årets UF-företag Gävleborg 2017 Årets UF-företag Gävleborg 2017 Deadline: 31/1-2017 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något med andra ord har du

Läs mer

Årets UF-företag - region Värmland

Årets UF-företag - region Värmland Årets UF-företag - region Värmland Deadline: 8 februari 2017 kl. 12.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något

Läs mer

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Deadlines och inlämning av tävlingsbidrag! DEADLINES: Deadline för tävlingsbidragen är den 3 februari 2014 kl. 16.30. HUR SKER INLÄMNINGEN

Läs mer

Skriv UF-företagets namn och vilken tävling bidraget avser högst upp.

Skriv UF-företagets namn och vilken tävling bidraget avser högst upp. Tävlingskriterier UF STHLM Våga Vara Egen 2014 - Världens Största UF-mässa Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar där ditt UF-företag kan vara med och delta. De flesta tävlingarna avgörs

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014

Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014 Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014 Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget kommer

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Tävlingskriterier 2014/2015. Kronoberg

Tävlingskriterier 2014/2015. Kronoberg Tävlingskriterier 2014/2015 Kronoberg Innehållsförteckning Tävling: Sida: Deadline: Generella regler 2-3 Årets Affärsplan 5 1 december 2014 12.00 Årets Vara 7 3 februari 2015 12.00 Årets Tjänst 8 3 februari

Läs mer

Årets UF-företag i Sverige

Årets UF-företag i Sverige Årets UF-företag i Sverige SM i Ung Företagsamhet De UF-företag som har kvalificerats sig vidare från en regional tävling kan delta i tävlingen Årets UFföretag i Sverige, som avgörs på SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. Det är skolans placering som avgör vilken kommun UF-företag tävlar

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER INFÖR

TÄVLINGSKRITERIER INFÖR TÄVLINGSKRITERIER INFÖR Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar där ditt UF-företag kan vara med och delta. De flesta tävlingarna avgörs i samband med den regionala UF-mässan Våga Vara

Läs mer

Kompendium för tävlingskriterier 2014/2015

Kompendium för tävlingskriterier 2014/2015 Kompendium för tävlingskriterier 2014/2015 Ung Företagsamhet Skaraborg Uppdaterad 2014-11-03 1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Introduktion och NYHETER!... 3 Generella regler för att

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER 2016/2017

TÄVLINGSKRITERIER 2016/2017 TÄVLINGSKRITERIER 2016/2017 Ung Företagsamhet Stockholmsregionen En öppning till värdefulla erfarenheter, meriter och nätverk Under våren hålls 24 regionala UF-mässor runt om i Sverige. I Stockholm kan

Läs mer

Årets Affärsplan 2014 - Bra information

Årets Affärsplan 2014 - Bra information Årets Affärsplan 2014 - Bra information DEADLINE 10 NOVEMBER VIKTIG INFORMATION Först och främst, att skriva en affärsplan är ett obligatoriskt moment i UF-kursen. Men det är helt och hållet frivilligt

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2014/15

Tips och råd för Årsredovisning 2014/15 Tips och råd för Årsredovisning 2014/15 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER 2016

TÄVLINGSKRITERIER 2016 TÄVLINGSKRITERIER 2016 Ung Företagsamhet Därför ska du tävla med ditt UF-företag! Under våren hålls 24 regionala mässor runt om i Sverige. I Stockholm kan du som UF-företagare välja att ställa ut på mässan

Läs mer

Under mässan pågår de regionala tävlingarna, och priserna delas ut på kvällen efter att mässan stängt.

Under mässan pågår de regionala tävlingarna, och priserna delas ut på kvällen efter att mässan stängt. TÄVLINGSKRITERIER Ung Företagsamhet Jämtland Ta chansen att tävla med ditt UF-företag! Under våren hålls 24 regionala mässor runt om i Sverige. I Jämtland har du som UFföretagare möjlighet att ställa ut

Läs mer

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 16 mars

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 16 mars Dalamästerskapen 2016 Lugnets sporthall Falun 16 mars Varför med på DM? Avslutning på UF-året Försäljning Kontakter för framtiden Tävlingar (48.000 kr i prispengar) Kval till SM Ca 140 UF-företag deltar

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2016/17

Tips och råd för Årsredovisning 2016/17 Tips och råd för Årsredovisning 2016/17 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

UF-företags- och rådgivarresursen

UF-företags- och rådgivarresursen UF-företags- och rådgivarresursen INNEHÅLL Inledning Förberedelser Möte 1 - Starta Affärsplan och mål Möte 2 - Driva Profilering och varumärkesbyggnad Produktion och inköp Sälj Möte 3 - Driva Sälj Ekonomi

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Avveckling steg för steg

Avveckling steg för steg Avveckling steg för steg Nu börjar det bli dags att avveckla UF-företaget. Använd checklistan nedan till er hjälp. 1. Sälj slut på varor Bestäm när sista säljtillfället för vara/tjänst ska genomföras.

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne INFORMATION DECEMBER Läsårets siffror Affärsplanen Lärarkonferensen UF då & Nu: The story UF på IM-programmet Skånes regionala mässa Viktiga datum Anmälan/utställarplatser Tävlingar/Tävlingskriterier Deadlines

Läs mer

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Lärarutbildning Jennifer Petersson och Joanna Berg 20170508 Hur hjälper jag mina elever att upprätta en Årsredovisning? Vägen till Årsredovisningen

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Tips och råd för årsredovisning 15/16

Tips och råd för årsredovisning 15/16 Tips och råd för årsredovisning 15/16 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och ev.

Läs mer

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar.

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar. Kalendarium läsåret 2016/2017 Ung Företagsamhet i Östergötland Processutbildningen UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne Information December VIKTIGA DATUM LÄSÅR 2013/2014 Registreringen stängd Halvårsavstämning Roll-Up Varning! Ideon Mässan Anmälan öppen Tävlingsdag Seminarium för framtida UF-elever Fortbildningar till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN:

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN: Verksamhetsår: UF-företagets registrerings nr: VD:ns namn: Adress: Ort & Län: ÅRSREDOVISNING UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Årsredovisningen ska laddas upp på www.ungforetagsamhet.se under perioden 1

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober Aktivitetskalender för UF-elever läsår 2017/2018 Senast uppdaterad 31 maj 2017. Med reservation för ändringar. Anmälan till samtliga elevaktiviteter görs via vår hemsida www.ungforetagsamhet.se September

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ungforetagsamhet.se RÅDGIVARGUIDE ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE INOM UNG FÖRETAGSAMHET Under året kommer dina elever att starta, driva

Läs mer

Lathund för UF-lärare

Lathund för UF-lärare Lathund för UF-lärare - En miniguide för dig som handleder UF-företag 2016/2017 Hej! Varje år genomgår ca 1000 gymnasieelever i Jönköpings län processutbildningen UF-företagande. Det innebär att de startar,

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Tack för ditt engagemang för

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

4. Marknadsföring. 5. Monteragerande. 6. Avslutning

4. Marknadsföring. 5. Monteragerande. 6. Avslutning 1. Praktisk information Schema för mässdagen Karta över mässhallen Monterdetaljer Beställningar 2. Monterutformning Kriterier Årets Monter Juryn tipsar Att planera montern 3. Tävlingar Varför tävla? Hur

Läs mer

Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16

Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16 Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16 För att delta i tävlingen Årets UF-företag i Dalarna ska en rapport göras och laddas upp senast 8 mars. Rapporten ska berätta

Läs mer

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar Ung Företagsamhet Kalmar Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag UF-Föeretagande 14/15 Att driva ett UF-företag

Läs mer

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning 1. Praktisk information Schema för mässdagen Monterdetaljer Beställningar 4. Tävlingar Varför tävla? Hur tävlar man? Prisutdelning 2. Monterinspiration Jurymedlem tipsar Montervinnare tipsar Bildspel 3.

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Här hittar ni dagens schema samt information om vad juryn bedömer som viktigt i presentationerna. Det blir en intressant och lärorik dag för alla.

Här hittar ni dagens schema samt information om vad juryn bedömer som viktigt i presentationerna. Det blir en intressant och lärorik dag för alla. Här hittar ni dagens schema samt information om vad juryn bedömer som viktigt i presentationerna. Det blir en intressant och lärorik dag för alla. Lycka till! Idénästet Västervik I sammarbete med Västerviks

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Dalamästerskapen Kupolen Borlänge 21 mars

Dalamästerskapen Kupolen Borlänge 21 mars Dalamästerskapen 2018 Kupolen Borlänge 21 mars Varför med på DM? Avslutning på UF-året (Driva-fasen) Försäljning Kontakter för framtiden Tävlingar (60.000 kr i prispengar) Kval till SM Ca 200 UF-företag

Läs mer

Utkast till årsredovisning för

Utkast till årsredovisning för På årsredovisningens framsida ska UF-föreagets namn och registreringsnummer anges, vilket räkenskapsår årsredovisningen gäller för, ort och län samt VD:s eller ansvariges adress. Ta gärna med er logotyp

Läs mer

Ung Företagsamhet Västerbotten. Starthäfte. - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag

Ung Företagsamhet Västerbotten. Starthäfte. - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag Ung Företagsamhet Västerbotten Starthäfte - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014/2015 Att driva ett UF-företag innebär att under ett

Läs mer

Lärarseminarium. Steg 2: DRIVA. ett UF-företag. 19 november. Steg 3: AVVECKLA ett UF-företag 10 mars. Steg 1: STARTA. ett UF-företag.

Lärarseminarium. Steg 2: DRIVA. ett UF-företag. 19 november. Steg 3: AVVECKLA ett UF-företag 10 mars. Steg 1: STARTA. ett UF-företag. Lärarseminarium Steg 2: DRIVA ett UF-företag 19 november Steg 1: STARTA ett UF-företag 9 september Steg 3: AVVECKLA ett UF-företag 10 mars Hur väl förberedd känner du dig inför att handleda ett UF-företag?

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena UF-MÄSSAN2014 24 mars l conventum arena viktig Information och inbjudan till UF-företag www.ungforetagsamhet.se/orebro VÄLKOMNA! INNEHÅLL VÄLKOMNA ANMÄLAN & AVGIFTER TIDER MONTERN REGLER TÄVLINGAR VILLKOR

Läs mer

Borås Lokala Mässa i UF-företagande

Borås Lokala Mässa i UF-företagande Borås Lokala Mässa i UF-företagande Viktig information till utställande UF-företag Den 31 januari är det dags för Borås lokala mässa Mässan för alla UF-företag i Borås. Mässan kommer att hållas i Skokanonens

Läs mer

Ung Företagsamhet Västerbotten. Starthäfte. - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag

Ung Företagsamhet Västerbotten. Starthäfte. - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag Ung Företagsamhet Västerbotten Starthäfte - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013/2014 Att driva ett UF-företag innebär att under ett

Läs mer

Historisk struktur sju Gyllene Hjul

Historisk struktur sju Gyllene Hjul Historisk struktur sju Gyllene Hjul Årets bästa sponsring Årets interna event Årets rättighets innehavare Årets event B2C Årets samhälls engagemang Årets event B2B Årets mest kreativa lösning TNS 3 Gyllene

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program INNOVATION CAMP 9-10 november 2010, Campus Norrköping Koncept, praktiska detaljer program & Innovation Camp BAKGRUND Innovation Camp är ett koncept som riktar sig till gymnasieungdomar. Under 24 timmar

Läs mer

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många

Läs mer

Starthäfte. för dig som UF-företagare

Starthäfte. för dig som UF-företagare Starthäfte för dig som UF-företagare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många är UF-året den

Läs mer

RESULTAT Ung Företagsamhet Västerbotten

RESULTAT Ung Företagsamhet Västerbotten RESULTAT Ung Företagsamhet Västerbotten Årets UF-företag Företaget som på ett hållbart sätt vänder alla utmaningar till möjligheter. I stenhård konkurrens och med en fläckfri insats knäckte de koden till

Läs mer

TÄVLINGSRESULTAT Ung Företagsamhet Jämtland

TÄVLINGSRESULTAT Ung Företagsamhet Jämtland TÄVLINGSRESULTAT Ung Företagsamhet Jämtland Årets UF-företag Tävlingsvärd Länsförsäkringar Med passion och en dröm att förändra sitt hörn av världen har det här företaget skapat en säljbar och visuellt

Läs mer

Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. MÄSS- OCH TÄVLINGSHANDBOK. 9 mars 2017 Elite Stadshotellet Växjö

Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. MÄSS- OCH TÄVLINGSHANDBOK. 9 mars 2017 Elite Stadshotellet Växjö Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. MÄSS- OCH TÄVLINGSHANDBOK 9 mars 2017 Elite Stadshotellet Växjö Om mäss- och tävlingsdagen: Plats: Elite Stadshotellet, Växjö När: 9 mars,

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen!

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen! LÄRARNYTT NR 1 13/14 Vi lanserar våra nya, fräscha webb! Kolla in årets kalendarium! Kickoff den 24 september i Kungsbacka och Halmstad Fortbildning: gruppdynamik och konflikthantering den 11 december

Läs mer

Lathund publiceringsverktyget

Lathund publiceringsverktyget Lathund publiceringsverktyget Du som utställare på någon av Stockholmsmässans event har tillgång till din egen sida på eventets webbplats, din e-monter. Din sida är ett digitalt komplement till din fysiska

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

HEMSIDAN OCH SHOWROOM

HEMSIDAN OCH SHOWROOM HEMSIDAN OCH SHOWROOM Detta är förstasidan ni möter när ni besöker www.ungforetagsamhet.se. Här kan ni välja viken region ni vill kika närmare på samt klicka er in på flikarna längst upp för att få veta

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

Ung Företagsamhet Örebro län

Ung Företagsamhet Örebro län INFORMATION Nyhetsbrev 2 VIKTIGA DATUM LÄSÅR 2017/2018 Våren 2018 10 jan Anmälan till regional mässa öppnar 18 jan Steg 2-utbildning i UF företagande Läsårets siffror 2017/2018 Kalender Utbildningstillfällen

Läs mer

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016! Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer