Tävlingskriterier läsåret 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlingskriterier läsåret 2011/2012"

Transkript

1 Tävlingskriterier läsåret 2011/2012 REGIONALA TÄVLINGAR Introduktion till samtliga tävlingar Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag kan delta. Tävlingarna kan vara en bra krydda för ert UF-år och de flesta ser det som ett roligt moment. Dessutom kan ni vinna priser och i några av tävlingarna få chansen att tävla vidare på SM i UF-företagande. Det är frivilligt att delta, och det är viktigt att ni väljer de tävlingar som ni tycker verkar roligast och passar just ert företag. I det här dokumentet hittar ni de kriterier som gäller för alla tävlingar. När ni valt ut den eller de tävlingar ni vill ställa upp i så läs och följ kriterierna noggrant. Är ni osäkra på hur ni ska gå tillväga kan ni alltid höra av er till regionkontoret. Tänk på att använda ert nätverk som kan ge er tips och idéer inför mässorna och tävlingarna. Generella regler för att få tävla Uppfylls inte kraven kan man bli diskvalificerad! Företagets namn, affärsidé, region och vilken tävling bidraget avser ska vara angivet på samtliga tävlingsbidrag UF-företaget behöver inte göra allt själv, men ska kunna motivera varför vissa beslut har tagits inför juryn. Det vill säga hur ni som företag gått tillväga under produktionen Mutor och gåvor får inte förekomma i någon tävling men informationsmaterial får dock lämnas till jurymedlemmarna Juryns beslut kan inte överklagas Datum för anmälan och vissa kriterier för tävlingarna kan variera i olika regioner. Se därför till att kontrollera med det regionala UF-kontor vad som gäller! (UF Västernorrland är sista dag för affärsplan 15 november 2011 och övriga tävlingar 31 januari 2012) Inskickade dokument/rapporter sparas inte samt skickas inte tillbaka till UFföretaget Tävlingsdeltagarna måste vara 16 år fyllda innevarande år (2012) och får max fylla 21 år den 31 juli innevarande år (2012). Dispens i vissa fall kan ges av det regionala UFkontor.

2 Innehållsförteckning Tävlingen Bästa Affärsplan... 3 Tävlingen Bästa Vara... 4 Tävlingen Bästa Tjänst... 5 Tävlingen Bästa Hantverk... 6 Produktutvecklingspriset... 7 Tävlingen Bästa UF-företag... 8 A. Rapport... 8 B. Företagspresentation C. Intervju inför jury D. Montern Tävlingen Bästa Monter Tävlingen Bästa Säljare Tävlingen Miljöpriset Tävlingen Bästa Webb Tävlingen Bästa Logotyp Tävlingen Årets Lärare... 19

3 Tävlingen Bästa Affärsplan Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Affärsplan. Affärsplanen kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Affärsplanen skall inlämnas till UF kontoret på Torggatan 4 i Sundsvall senast den 15 november 2011 (via post skall bidragen vara kontoret tillhanda senast 15 november 2011) samt affärsplanen skall inlämnas i 5 exemplar. Grundläggande krav och tillvägagångssätt för tävlingen Bästa Affärsplan Affärsplanen x 5 exemplar ska skickas till UF-kontoret. En affärsplan som ska vara med i tävlingen får bestå av max 14 sidor totalt fram och baksida inkluderade. Inga bilagor får bifogas. Fontstorleken ska vara minimum 12 punkter (motsvarande typsnitt Times New Roman). UF-företaget tar fram en affärsplan som innehåller och beskriver punkterna nedan. UF-företagets affärsidé UF-företagets organisation Varan/ tjänsten och produktionen Marknad, kunder och konkurrenter (inkl. resultat av marknadsundersökningen) Målsättning Konkurrensmedel/ Marknadsföringsåtgärder Årsplanering Aktivitetsplan för hela UF-året Finansiering/ Lönsamhetsbedömning (Likviditets- & resultatbudget) Ort, datum och UF-företagarnas namnunderskrifter Framsida Baksida 14 Juryn i tävlingen Bästa Affärsplan bedömer: Att affärsplanens struktur och utformning följer punkterna ovan Att likviditets- och resultatbudget är korrekt Att affärsplanen är realistisk och har en verklighetsförankring Hur UF-företaget har beskrivit och reflekterat över affärsplanens delar Affärsplanen i sin helhet

4 Tävlingen Bästa Vara Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Vara. Varan kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Bästa vara skall skickas in i 5 exemplar till UF kontoret senast den 31 januari OBS! UF-företaget kan enbart tävla i en av tävlingarna Bästa Vara eller Bästa Tjänst. Grundläggande krav för tävlingen Bästa Vara För att få delta i tävlingen Bästa Vara krävs det att UF-företaget skickar in en skriftlig beskrivning x 5 samt ställer ut på UF-mässan. Tillvägagångssätt En beskrivning av varan på max två A4-sidor samt en A4-sida med bild på varan, ska skickas in till UF-kontoret. Er förmåga att skriftligen beskriva varan kommer att bedömas och kommer hjälpa juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning om varan. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn och region samt att beskrivningen avser tävlingen Bästa Vara. UF-företagets affärsidé samt en beskrivning av varan. Marknaden - Beskriv vilken målgrupp varan riktar sig till samt hur målgruppen nås. Beskriv efterfrågan av varan, fanns den tidigare eller har efterfrågan skapats med hjälp av t.ex. marknadsföring. Beskriv hur eventuell marknadsföring av varan har resulterat i försäljning. Prissättning - Beskriv vad som ligger till grund för prissättningen av varan. Kvalité och service - Beskriv hur ni har säkerställt varans kvalité, beskriv även varans eventuella kundnytta. Beskriv eventuell utvärdering av varan och hur resultatet av utvärderingen kan utveckla varan. Beskriv även hur varan levereras till kund. Juryn i tävlingen Bästa Vara bedömer: Att beskrivningen av tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter Att företaget har sålt sin vara och hur väl UF-företaget har hunnit/lyckats sälja varan Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Marknaden Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Prissättningen Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Kvalité och service

5 Tävlingen Bästa Tjänst Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Tjänst. Tjänsten kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Bästa Tjänst skickas in i 5 exemplar till UF kontoret senast den 31 januari OBS! UF-företaget kan enbart tävla i en av tävlingarna Bästa Vara eller Bästa Tjänst. Grundläggande krav för tävlingen Bästa Tjänst För att få delta i tävlingen Bästa Tjänst krävs det att UF-företaget skickar in en skriftlig beskrivning x 5 samt ställer ut på en UF-mässa. Tillvägagångssätt En beskrivning av tjänsten på max två A4-sidoring ska skickas till UF-kontoret. Ni får bifoga bild/bilder på tjänsten på max en A4. Er förmåga att skriftligen beskriva tjänsten kommer att bedömas och kommer hjälpa juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning om tjänsten. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn, region samt att beskrivningen avser tävlingen Bästa Tjänst. UF-företagets affärsidé samt en beskrivning av tjänsten. Marknaden - Beskriv vilken målgrupp tjänsten riktar sig till samt hur målgruppen nås. Beskriv efterfrågan av tjänsten, fanns den tidigare eller har efterfrågan skapats med hjälp av t.ex. marknadsföring. Beskriv hur eventuell marknadsföring av varan har resulterat i försäljning. Prissättning - Beskriv vad som ligger till grund för prissättningen av tjänsten. Kvalité och service - Beskriv hur ni har säkerställt tjänstens kvalité, beskriv även tjänstens eventuella kundnytta. Beskriv eventuell utvärdering av tjänsten och hur resultatet av utvärderingen kan utveckla tjänsten. Beskriv hur tjänsten förmedlas till kund. Juryn i tävlingen Bästa Tjänst bedömer: Att beskrivningen av tävlingen Bästa Tjänst följer ovanstående givna punkter Att företaget lyckats sälja tjänsten och hur väl UF-företaget har hunnit/lyckats sälja tjänsten Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Marknaden Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Prissättningen Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Service

6 Tävlingen Bästa Hantverk Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Hantverk. UF-företagets hantverk kommer att bli bedömt efter nedanstående tävlingskriterier. Bästa hantverk skickas in i 5 exemplar till UF kontoret senast den 31 januari Begreppsförklaringar - Vad är ett hantverk? Hantverk är ett produktionssätt som utförs för hand. Utövaren behärskar hela processen och det färdiga resultatet beror mycket på hantverkarens yrkeskunskap och skicklighet. Grundläggande krav för tävlingen Bästa Hantverk För att få delta i tävlingen Bästa Hantverk så krävs det att företaget skickar in en skriftlig beskrivning samt att företaget ställer ut på en UF-mässa. UF-företaget ska själva ha tillverkat hantverket eller utfört hantverket. Tillvägagångssätt En A4-sidas beskrivning av hantverket samt en A4-sida med bild/bilder ska skickas in till UF-kontoret. Företagets förmåga att skriftligen beskriva hantverket kommer att bedömas och hjälpa juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning om hantverket. Tänk på! Ett hantverk kan vara både en vara och en tjänst. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn, region, affärsidé samt att beskrivningen avser tävlingen Bästa Hantverk. Hantverket Beskriv vad är det för hantverk, vad som är unikt med hantverket och varför valde ni att arbeta med hantverket. Tillverkningsmetod- Beskriv tillverkningsmetoden Målgrupp - Beskriv vilken målgrupp ni når. Estetisk utformning - Beskriv hur ni har tänkt och arbetat med hantverkets estetiska utformning. Juryn i tävlingen Bästa Hantverk bedömer: Att beskrivningen av tävlingen Bästa Hantverk följer ovanstående givna punkter Det egenhändiga arbetet Tillverkningsmetoden Hantverkets unika egenskaper/användningsområden Hantverkets estetiska utformning

7 Produktutvecklingspriset (fd. innovation) Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Produktutvecklingspriset. UF-företagets innovativa förmåga att utveckla en produkt (vara/tjänst) kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Produktutvecklings priset skickas in i 5 exemplar till UF kontoret senast den 31 januari Begreppsförklaring och viktig information Produktutveckling = när en idé omsätts i konkret produkt och har potential att nå kommersialiseringsfasen/marknaden; att idén är ny och ännu inte nått marknaden. OBS! Var noga med att kontrollera att varan/tjänsten inte redan finns på marknaden. Om det rör sig om en vara, kontrollera att den inte redan är skyddad/mönsterskyddad/patenterad. För att få hjälp att kontrollera detta eller få svar på frågor om innovationer och patent, vänligen kontakta ALMI och Patent och Registreringsverket Tillvägagångssätt & grundläggande krav för tävlingen Produktutvecklingspriset En A4-sidas beskrivning av produkten (vara/tjänst) och framtagandet av denna ska skickas in till UF-kontoret. (5 ex) Bild/bilder på produkten får bifogas på max en A4-sida. UFföretagets förmåga att beskriva idén och produktens utveckling bedöms och hjälper juryn att skapa sig en uppfattning om idén och utvecklingen av produkten före mässdagen. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn, affärsidé, region och samt att beskrivningen avser tävlingen Produktutvecklingspriset. Bakgrund och idé - Beskriv vad som är unikt eller nytt med produkten. Beskriv också vilken kundnytta produkten har och vilka behov på marknaden som produkten tillfredställer. Processen - Beskriv hur ni har arbetat för att ta fram produkten. Beskriv vilka strategier, metoder och tekniker som använts för planering och genomförandet av produktutvecklingen. Marknad - Beskriv er målgrupp och hur ni definierat den. Hur nås den potentiella marknaden och vilka kommersiella möjligheter finns det på lång sikt för produkten. Beskriv hur produkten ser ut/är designad och hur är den är paketerad. Juryn i tävlingen Produktutvecklingspriset bedömer: Att beskrivningen av tävlingen Produktutvecklingspriset följer ovanstående givna punkter Framtagandet av produkten, strategier och metoder Produktens nyhetsgrad (är det en ny idé?) Hur produkten tillfredställer ett behov på marknaden och ger ökad kundnytta Kommersiella möjligheter på lång sikt för produkten Produktens design och paketering

8 Tävlingen Bästa UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa UF-företag. Tävlingen Bästa UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget kommer att bli bedömd inom fyra olika moment: Rapport, Företagspresentation, Intervju inför jury och Monter. Vinner UF-företaget på SM i UF-företagande så kvalificerar sig företaget till Europamästerskapen i Ung Företagsamhet som varje år genomförs i månadsskiftet juli/augusti någonstans inom Europa. Företaget som tar sig till EM får också representera organisationen Ung Företagsamhet under events och evenemang följande läsår. Sista datum att lämna in Bästa UF rapport är senast 31 januari 2012 och 8 stycken exemplar skall lämnas in till UF kontoret. Information finns också på UF:s webbplats. Tillvägagångssätt & grundläggande krav för tävlingen Bästa UF-företag Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. A. Rapport 100 Poäng B. Företagspresentation 100 Poäng C. Intervju inför jury 100 Poäng D. Montern 100 Poäng A. Rapport Rapportens 100 poäng fördelas enligt följande: Företagsrapporten i sin helhet 50 % Teamlärdomar, erfarenheter och utveckling som presenteras i rapporten 30 % Företagets genomförande av UF-året 10% Företagets möjligheter till fortsatt utveckling 10 % För att få rapporten godkänd ska samtliga nedanstående punkter finnas med, detta även om UF-företaget inte ännu har avvecklats. Rapporten bör vara affärsmässig och välgjord och får gärna lättas upp med foton eller tidningsurklipp. Rapporten x 8 exemplar ska skickas in till det regionala UF-kontoret senast 31 januari 2012 Formatet på rapporten ska vara A4 På sidan 1 (framsidan av rapporten) ska följande finnas med: Företagets namn, UF-region, räkenskapsår, rådgivarens namn och företag samt lärarens namn Rapporten får bestå av max 12 sidor. Se exempel överst på nästa sida

9

10 Innehåll -sfört. Framsida VDrapport Fontstorleken ska vara minimum 12 punkter, motsvarande typsnitt Times New Roman. Sidan 2 i rapporten ska innehålla en innehållsförteckning Sidan 3 i rapporten ska innehålla en VD-rapport med information om: Företagets namn UF-företagets affärsidé Varan/tjänsten Finansiell översikt En beskrivning över genomförda aktiviteter Rapporten måste även innehålla information om: Samarbete och teamutveckling inom UF-företaget (lärdomar och erfarenheter från UF-året, positivt och negativt) Genomförda aktiviteter under UF-året Möjlig fortsatt utveckling Korrekt balansräkning och resultaträkning samt underskrift av revisor alternativt lärare eller rådgivare Juryn bedömer rapporten efter dessa punkter: Företagsrapporten i sin helhet har UF-företaget lyckats presentera ovanstående punkter på ett realistiskt, relevant och detaljrikt sätt Företagets genomförande av UF-året har UF-företaget förmåga att skriftligen beskriva genomförandet av UF-året, affärsidén, produkten, verksamheten, marknaden och ekonomin Teamlärdomar, erfarenheter och utveckling - UF-företagets förmåga att skriftligen beskriva erfarenheter, utveckling och teamlärdomar från UF-året, både positivt och negativt Företagets möjligheter till utveckling - Trots att företaget ska läggas ner efter årets slut är det viktigt att de redogör för framtiden och resonemanget däromkring. Har UF-företaget förmåga att skriftligen beskriva den fortsatta utvecklingen, hur gör de om de ville fortsätta driva ett hållbart företag

11 B. Företagspresentation Företagspresentationens 100 poäng fördelas enligt följande: Företagspresentationens relevans och innehåll 30 % Företagspresentationens struktur 20 % Företagspresentationens framförande 20 % Företagspresentationens visuella hjälpmedel och marknadsföringsmaterial 20 % Företagspresentationens originalitet 10 % Att kunna presentera sitt företag och få potentiella kunder att nappa på affärsidén är inte helt enkelt men oftast blir företagspresentationen en mycket spännande och adrenalinfylld upplevelse för de flesta UF-företagare. Företagspresentationen inför jury är det andra momentet i tävlingen Bästa UF-företag. Presentationen kommer att ske inför en jurygrupp, men presentationen ska kunna anpassas till en stor publik. Presentationens längd är max fyra minuter per företag och den ska vara affärsmässig men inte allt för allvarlig. Max fem personer får presentera företaget och alla måste vara medlemmar i UF-företaget. UF-företagare som tävlar i tävlingen Bästa UF-företag får max fylla 21 år den 31 juli Presentationen bör täcka alla delar av företagets verksamhet. Tänk på att lyfta fram företagets erfarenheter, framgångar och motgångar. Alla tekniska hjälpmedel är tillåtna men kom ihåg att företagspresentationen sker live inför jury och eventuellt stor publik. UF-företaget tar själv med egen teknikutrustning, ev. finns bärbar dator. Juryn bedömer presentationen efter dessa punkter: Struktur Presentationen ska summera de viktigaste framgångarna och erfarenheterna. Den ska levandegöra företagets med- och motgångar under året Relevans och innehåll - presenterar de relevanta områden och har innehållet substans. Presenterar de fortlöpande förbättringar i företaget, har de tagit tillvara på dessa erfarenheter, har de kunnat vända motgång till framgång och dragit nytta av erfarenheterna i driften av företaget? Framförande - Finns det närvaro, samspel, interaktion, tempo och rörelse i presentationen Visuella hjälpmedel och marknadsföringsmaterial - Det visuella stödet i presentationen är kreativt och inte bara en repetition av vad de pratar om eller läser från. Originalitet - Finns förmågan att presentera företaget på ett originellt sätt men ändå professionellt sätt eller ett sätt som är passande för just det företaget.

12 C. Intervju inför jury Intervjuns 100 poäng fördelas enligt följande: Förmåga att ta tillvara på och använda lärdomarna på nya situationer 30 % Personlig utveckling 25 % Team spirit/gruppdynamik 25 % Kunskap och förståelse om hur företag fungerar 20 % Här frågas UF-företagarna ut av jurygruppen. Samma personer som gör presentationen av företaget ska också svara på juryns frågor. Intervjun kan komma att ske direkt efter företagspresentationen eller så genomförs intervjun i montern och beräknas ta minuter. Intervjumomentet är tillfället då UF-företagarna kan förtydliga och ge svar på frågor som uppkommit efter att juryn har läst rapporten och sett presentationen. Juryn bedömer intervjun efter dessa punkter: Förmåga att använda lärdomar - UF-företagets förmåga att ta tillvara på använda lärdomar i nya situationer Personlig utveckling - Hur väl UF-företagarna utvecklat sina personliga färdigheter enskilt och i grupp. Lärdomar och erfarenheter från UF-året, positivt och negativt Team spirit/gruppdynamik - UF-företagets förmåga att beskriva samarbetet inom företaget samt förmågan att lyfta fram framgångar/ motgångar. Kunskap och förståelse om hur företag fungerar - UF-företagets kunskaper och förståelse av hur ett företag fungerar och hur lönsamhet uppstår. Förmågan och förståelsen att se vad som behövs för att utveckla och förbättra företaget

13 D. Montern Monterns 100 poäng fördelas de enligt följande: Monterns utformning 30 % Försäljningsteknik och kunskap om varan/tjänsten 30% Monterns koppling till varan/tjänsten 20% Team spirit/gruppdynamik 10 % Montern i sin helhet 10 % Jurybesöket i montern ger UF-företagarna en möjlighet att visa hur effektivt företaget utnyttjar monterns möjlighet för att presentera sitt företag och sälja sina varor/tjänster till potentiella kunder. UF-företagets namn eller varumärke ska tydligt framgå i montern Juryn bedömer besöket i monter efter dessa punkter: Monterns utformning - Montern som informationskälla, exempel monterns utformning samt tryckt material, kontaktinformation Monterns estetiska utformning/originalitet Finns det en kreativa och unika egenskaper i monter Försäljningsteknik - Monterpersonalens förmåga att få kunder till montern och sälja sin vara/tjänst. Monterpersonalens kunskap om varan/tjänsten Monterns koppling till varan/tjänsten Finns det en tydlig koppling mellan montern och företagets affärsidé/vara/tjänst. Nyttjas monter för att visa upp produkten så att det kan leda till att en potentiell kund kommer till avslut. Teamspirit - Monterpersonalens samarbetsförmåga i montern och under deras kundsamtal i monter Montern i sin helhet

14 Tävlingen Bästa Monter Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Monter. Montern kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Mer information om tävlingsförfarandet hittar du på UF:s webbplats. ( inga bidrag tävling sker på plats) Grundläggande krav för tävlingen Bästa Monter För att få delta i tävlingen Bästa Monter så krävs det att UF-företaget ställer på en UF-mässa. UF-företagets namn eller varumärke ska tydligt framgå i montern. Tillvägagångssätt Hur går tävlingen Bästa Monter till? Eftersom att montern är företagets ansikte utåt kommer jurygruppen att titta på hur väl UF-företaget utnyttjar och använder montern för att presentera affärsidén En jurygrupp cirkulerar i mässlokalen och agerar mässbesökare. Juryn kommer under mässan att bedöma samtliga montrar. Juryn i tävlingen Bästa Monter bedömer: Montern som informationskälla, till exempel monterns utformning och tryckt material UF-företagets samarbetsförmåga och kunskap om varan/tjänsten Monterns koppling till varan/tjänsten UF-företagets förmåga att få besökare till monter Monterns estetiska utformning, originalitet och förmåga att skapa köplust Montern i sin helhet

15 Tävlingen Bästa Säljare Alla UF-företagare har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Säljare. Mer information om tävlingsförfarandet hittar du på UF:s webbplats. ( Inga bidrag tävling sker på plats). Grundläggande krav för tävlingen Bästa Säljare För att få delta i tävlingen Bästa Säljare krävs det att UF-företaget ställer på en UF-mässa. Tillvägagångssätt Hur går tävlingen Bästa Säljare till? Som säljare är du företagets ansikte utåt. Juryn kommer titta efter säljare som har kunskap om företagets produkter. Säljaren bör också vara målmedveten och ha en god förmåga att representera företaget. En jurygrupp cirkulerar i mässlokalen och agerar mässbesökare. Efter att juryn bedömt säljarnas agerande i montern kommer de att utse ett antal finalister. Finalisterna kommer på angiven tid träffa en potentiell kund i ett slutet rum (Denna kund ingår i jurygruppen). Säljaren bestämmer vem kunden ska vara och kunden anpassar sig efter företagets vara/tjänst. Säljaren kommer under säljsamtalet försöka sälja sin vara/tjänst till kunden, väcka kundens intresse och övertyga kunden om att just denna vara/tjänst tillfredställer kundens behov. Målet är att få kunden intresserad av varan/tjänsten och att komma till en överenskommelse (köp eller nytt möte). 15 minuter beräknas i tidsåtgång för varje tävlande. Fem minuter utgör själva säljsamtalet, fem minuter avsätts för diskussion mellan juryn och kunden och fem minuter till feedback från juryn till säljaren (UF-företagaren). Presentation och säljsamtal inför juryn kan komma att videofilmas. Juryn i tävlingen Bästa Säljare bedömer: Säljarens förmåga att läsa av kunden Säljarens kunskap om och engagemang för varan/tjänsten Säljarens metodik och förmåga att komma till avslut Säljarens förmåga att få kundens kontaktuppgifter

16 Tävlingen Miljöpriset Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Miljöpriset. UF-företagets kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Miljöpriset skickas in i 5 exemplar till UF kontoret senast den 31 januari Grundläggande krav för tävlingen Miljöpriset För att få delta i tävlingen Miljöpriset så krävs det att UF-företaget skickar in en skriftlig beskrivning x 5 exemplar samt att företaget ställer på en UF-mässa. UF-företaget ska ha använt miljöanpassning för att stärka sin marknadsposition, s.k. miljöprofilering. I miljöprofileringen ska företaget ha utgått från ett kretsloppstänkande, vilket bygger på att det som utvinns ur naturen på ett uthålligt sätt ska kunna användas, återvinnas eller slutligt tas om hand med minsta möjliga resursanvändning och utan att naturen skadas. Tillvägagångssätt En A4-sidas beskrivning av UF-företagets miljöarbete ska skickas in till UF-kontoret. UFföretaget får bifoga en bild/bilder på varan eller tjänsten på max en A4. UF-företagets förmåga att skriftligen beskriva företagets miljöarbete kommer att bedömas och hjälpa juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning om UF-företagets miljöarbete. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn, affärsidé, region samt att beskrivningen avser tävlingen Miljöpriset. Marknadsföring - Beskriv i vilken omfattning och på vilket sätt företaget har använt sin miljöanpassning i marknadsföringssyfte, så kallad miljöprofilering. Klimat och energi - Beskriv hur klimatet påverkas av varan/tjänsten och hur energiförbrukningen ser ut vid produktionen. Organisation - Beskriv hur ni har integrerat miljöarbetet i verksamheten, t.ex. hur miljöfrågorna påverkat produktutveckling, inköpstransporter, avfalls och återvinningsfrågor. Kretsloppsmedvetenhet Beskriv företagets kretsloppstänkande, återvinning och vad som händer med produkten när den är förbrukad eller har används. Juryn i tävlingen Miljöpriset bedömer: Att beskrivningen av Miljöpriset följer ovanstående givna punkter Klimatpåverkan av produkten/tjänsten Energiförbrukning vid produktionen Integrering av miljöarbetet i verksamheten Hur produkten/tjänsten ger en ökad kundnytta Miljöprofilering Verksamhetens totala kretsloppsmedvetenhet

17 Tävlingen Bästa Webb Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Webb. UF-företagets webbplats och närvaro på webben samt förmåga att skriftligen beskriva webbplatsen kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Bästa webbpris skickas in i 5 exemplar till UF kontoret senast den 31 januari Tillvägagångssätt & grundläggande krav för tävlingen Bästa Webb En A4-sidas beskrivning av UF-företagets webbprofil skall skickas in till UF-kontoret. (5 exemplar) Förutsättningen för att kunna delta är att företaget har en egen webbplats (htmlsajt, php-baserad sajt, blogg, facebooksida, youtubekanal etc.) som ligger till grund för er digitala strategi. Beskrivningen kommer att hjälpa juryn före mässdagen att skapa sig en uppfattning om webbprofilen. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn, affärsidé, region och fullständig webbadress samt att beskrivningen avser Bästa Webb. Information - Beskriv kopplingen mellan webbprofilen och företagets affärsidé. Beskriv er strategi, vilka val som gjorts för att nå er målgrupp och vilka sajter/digitala verktyg som ingår, förklara och motivera hur ni gått tillväga. Om ni har tagit hjälp förklara och motivera även vad hjälpen bestod av och varför. Syfte och mål - Beskriv syftet med webbprofil; hur ökar den försäljningen och kännedomen om företaget. Ska ni sälja er vara eller tjänst på webbplatsen hur leder webbplatsen till köp? Hur har ni marknadsfört webbplatsen? Kreativ höjd - Beskriv vilken praktisk användning besökaren har av er webbprofil och länka till det digitala innehållet. Hur sticker det ut? Motivera och förklara webbplatsens design och egenhet. Resultat - Beskriv effekterna av er digitala närvaro; leder det ökad försäljning och varumärkeskännedom, followers, likes, retweets, länkningar, omnämningar, genomslag för kampanjer etc Juryn i tävlingen Bästa Webbplats bedömer: Beskrivningen och hur den överensstämmer med webbprofilen Hur webbplatsen/erna leder till försäljning Kreativ höjd förmågan att tänka nytt Hur webbplatsen/erna profilerar och informerar om företaget och verksamheten Helhetsintrycket av webbplatsen

18 Tävlingen Bästa Logotyp Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Logotyp. UF-företagets logotyp samt förmåga att skriftligen beskriva logotypen kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Bästa Logotyp skickas in i 5 exemplar till UF kontoret senast den 31 januari (ej digitalt) Tillvägagångssätt & grundläggande krav för tävlingen Bästa Logotyp En A4-sidas beskrivning av logotypen samt en A4-sida med bild på logotypen ska skickas in till UF-kontoret. ( 5 exemplar) Beskrivningen kommer att hjälpa juryn före mässdagen att skapa sig en uppfattning om logotypen. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn, affärsidé och region samt att beskrivningen avser Tävlingen Bästa Logotyp Beskriv kopplingen mellan UF-företaget och logotypen Beskriv hur logotypen har skapats och motivera tillvägagångssättet Beskrivning av logotypen A4 21 x 29 cm Juryn i tävlingen Bästa Logotyp bedömer: Att logotypen gör sig bra i svartvitt och färg Logotypens koppling till företagets verksamhet Vem har gjort/konstruerat logotypen? Att logotypen fungerar att både förstora eller förminska till visitkort och dylikt. Logotypens framtagande och konstruktion.

19 Tävlingen Årets Lärare En nominering till Årets Lärare sker av elever, lärare, skolledare eller regionkontor. Nomineringen av läraren samt förmågan att beskriva läraren kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Årets lärare skickas in i 5 exemplar till UF kontoret senast den 31 januari Grundläggande krav för tävlingen Årets Lärare Endast diplomerade lärare kan nomineras Tillvägagångssätt En A4-sidas beskrivning av UF-läraren skall skickas in i 5 exemplar till UF-kontoret. Nomineringen kommer hjälpa juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning om UFläraren. Kom ihåg att skriva kontaktuppgifter till den som nomineras samt till den som nominerar. Vinnaren av tävlingen Årets Lärare går vidare till den nationella tävlingen Årets Lärare. Skriv en nominering som beskriver: Hur läraren engagerar sig i sina elever och i Ung Företagsamhet Hur läraren arbetar med att förankra konceptet UF-företagande bland elever, lärare och skolledning Hur lärarens engagemang har ökat kontakten mellan skola - näringsliv Hur läraren arbetar med att bygga in en långsiktighet med UF-arbetet i skolan På vilket sätt läraren har utvecklats tack vara samarbetet med Ung Företagsamhet Juryn i tävlingen Årets Lärare bedömer: Hur lärarens engagemang har utvecklat eleverna och skolan Lärarens förmåga att inspirera och vägleda, till exempel vid regional mässa Lärarens förmåga att inspirera och vägleda kollegor samt hur läraren har arbetat med att förankra konceptet bland elever och övriga lärare Hur lärarens engagemang har bidragit till ökad kontakten mellan skola näringslivet Hur läraren har utvecklats i sitt arbete som lärare

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Introduktion Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UFföretag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tävlingen Årets UF-företag är den

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. UF-företag kan bara tävla i en kommun, om företaget har medlemmar

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Logga in på www.ungforetagsamhet.se

Läs mer

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Alla UF-företag som deltar på UF-mässan den 13 mars får tävla i Årets UF-företag. 1an och 2an kvalificerar sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Syfte och bedömningskriterier

Syfte och bedömningskriterier Syfte och bedömningskriterier Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. A. Rapport 100 Poäng B. Företagspitch

Läs mer

Årets UF-företag Örebro Län

Årets UF-företag Örebro Län Årets UF-företag Örebro Län Deadline: 13 februari 2017 kl. 13.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något med andra

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande

Läs mer

Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag.

Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. ÅretsUF-FÖRETAG Alla UF-företag som ställer ut på mässan Entreprenörskap på riktigt i Umeå den 17-18 mars har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag. Vinnaren i tävlingen kommer att kvalificera

Läs mer

Årets UF-företag Blekinge/Bromölla

Årets UF-företag Blekinge/Bromölla Årets UF-företag Blekinge/Bromölla Deadline: 3 februari 14:00 Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Årets UF-företag i Dalarna 2016/17

Årets UF-företag i Dalarna 2016/17 Årets UF-företag i Dalarna 2016/17 Deadlines: 22 februari kl. 23.59.00 och 15 mars kl. 23.59.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget,

Läs mer

Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017

Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017 Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017 Alla UF-företag som ställer ut på mässan Entreprenörskap på riktigt i Skellefteå den 23-24 mars har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag.

Läs mer

1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3

1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3 lå 2014/2015 Ung Företagsamhet Jämtland Innehållsförteckning Regionala tävlingar vinnarna får prispengar 1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3 Regionala tävlingar ettorna går till SM 3. Årets Vara...

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 INTRODUKTION Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Årets UF-företag Gävleborg 2017

Årets UF-företag Gävleborg 2017 Årets UF-företag Gävleborg 2017 Deadline: 31/1-2017 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något med andra ord har du

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. Det är skolans placering som avgör vilken kommun UF-företag tävlar

Läs mer

Årets UF-företag - region Värmland

Årets UF-företag - region Värmland Årets UF-företag - region Värmland Deadline: 8 februari 2017 kl. 12.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något

Läs mer

Detta är en nationell tävling och kvalificerar förstapristagaren till SM

Detta är en nationell tävling och kvalificerar förstapristagaren till SM Årets UF-företag 2016/2017 Har du sålt en vara eller en tjänst? Har det gått lite upp och ner i företaget? Har du lärt dig något om företagande? Då har du ett UFföretag och då kan du tävla i Årets UF-företag!

Läs mer

Tävlingskriterier läsåret 2012/2013

Tävlingskriterier läsåret 2012/2013 Tävlingskriterier läsåret 2012/2013 REGIONALA TÄVLINGAR Inlämningen av de flesta bidrag sker digitalt. Respektive UF-företag laddar upp en PDF-fil i inloggat läge på vår hemsida (www.ungforetagsamhet.se).

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tävlingen Årets UF-företag är den

Läs mer

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Deadlines och inlämning av tävlingsbidrag! DEADLINES: Deadline för tävlingsbidragen är den 3 februari 2014 kl. 16.30. HUR SKER INLÄMNINGEN

Läs mer

Skriv UF-företagets namn och vilken tävling bidraget avser högst upp.

Skriv UF-företagets namn och vilken tävling bidraget avser högst upp. Tävlingskriterier UF STHLM Våga Vara Egen 2014 - Världens Största UF-mässa Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar där ditt UF-företag kan vara med och delta. De flesta tävlingarna avgörs

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014

Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014 Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014 Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget kommer

Läs mer

Tävlingskriterier 2014/2015. Kronoberg

Tävlingskriterier 2014/2015. Kronoberg Tävlingskriterier 2014/2015 Kronoberg Innehållsförteckning Tävling: Sida: Deadline: Generella regler 2-3 Årets Affärsplan 5 1 december 2014 12.00 Årets Vara 7 3 februari 2015 12.00 Årets Tjänst 8 3 februari

Läs mer

Årets UF-företag i Sverige

Årets UF-företag i Sverige Årets UF-företag i Sverige SM i Ung Företagsamhet De UF-företag som har kvalificerats sig vidare från en regional tävling kan delta i tävlingen Årets UFföretag i Sverige, som avgörs på SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Årets Affärsplan 2014 - Bra information

Årets Affärsplan 2014 - Bra information Årets Affärsplan 2014 - Bra information DEADLINE 10 NOVEMBER VIKTIG INFORMATION Först och främst, att skriva en affärsplan är ett obligatoriskt moment i UF-kursen. Men det är helt och hållet frivilligt

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER INFÖR

TÄVLINGSKRITERIER INFÖR TÄVLINGSKRITERIER INFÖR Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar där ditt UF-företag kan vara med och delta. De flesta tävlingarna avgörs i samband med den regionala UF-mässan Våga Vara

Läs mer

Kompendium för tävlingskriterier 2014/2015

Kompendium för tävlingskriterier 2014/2015 Kompendium för tävlingskriterier 2014/2015 Ung Företagsamhet Skaraborg Uppdaterad 2014-11-03 1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Introduktion och NYHETER!... 3 Generella regler för att

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. Det är skolans placering som avgör vilken kommun UF-företag tävlar

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2014/15

Tips och råd för Årsredovisning 2014/15 Tips och råd för Årsredovisning 2014/15 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER 2016

TÄVLINGSKRITERIER 2016 TÄVLINGSKRITERIER 2016 Ung Företagsamhet Därför ska du tävla med ditt UF-företag! Under våren hålls 24 regionala mässor runt om i Sverige. I Stockholm kan du som UF-företagare välja att ställa ut på mässan

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER 2016/2017

TÄVLINGSKRITERIER 2016/2017 TÄVLINGSKRITERIER 2016/2017 Ung Företagsamhet Stockholmsregionen En öppning till värdefulla erfarenheter, meriter och nätverk Under våren hålls 24 regionala UF-mässor runt om i Sverige. I Stockholm kan

Läs mer

Under mässan pågår de regionala tävlingarna, och priserna delas ut på kvällen efter att mässan stängt.

Under mässan pågår de regionala tävlingarna, och priserna delas ut på kvällen efter att mässan stängt. TÄVLINGSKRITERIER Ung Företagsamhet Jämtland Ta chansen att tävla med ditt UF-företag! Under våren hålls 24 regionala mässor runt om i Sverige. I Jämtland har du som UFföretagare möjlighet att ställa ut

Läs mer

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 16 mars

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 16 mars Dalamästerskapen 2016 Lugnets sporthall Falun 16 mars Varför med på DM? Avslutning på UF-året Försäljning Kontakter för framtiden Tävlingar (48.000 kr i prispengar) Kval till SM Ca 140 UF-företag deltar

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2016/17

Tips och råd för Årsredovisning 2016/17 Tips och råd för Årsredovisning 2016/17 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

UF-företags- och rådgivarresursen

UF-företags- och rådgivarresursen UF-företags- och rådgivarresursen INNEHÅLL Inledning Förberedelser Möte 1 - Starta Affärsplan och mål Möte 2 - Driva Profilering och varumärkesbyggnad Produktion och inköp Sälj Möte 3 - Driva Sälj Ekonomi

Läs mer

Tips och råd för årsredovisning 15/16

Tips och råd för årsredovisning 15/16 Tips och råd för årsredovisning 15/16 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och ev.

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne INFORMATION DECEMBER Läsårets siffror Affärsplanen Lärarkonferensen UF då & Nu: The story UF på IM-programmet Skånes regionala mässa Viktiga datum Anmälan/utställarplatser Tävlingar/Tävlingskriterier Deadlines

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar.

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar. Kalendarium läsåret 2016/2017 Ung Företagsamhet i Östergötland Processutbildningen UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne Information December VIKTIGA DATUM LÄSÅR 2013/2014 Registreringen stängd Halvårsavstämning Roll-Up Varning! Ideon Mässan Anmälan öppen Tävlingsdag Seminarium för framtida UF-elever Fortbildningar till

Läs mer

Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16

Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16 Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16 För att delta i tävlingen Årets UF-företag i Dalarna ska en rapport göras och laddas upp senast 8 mars. Rapporten ska berätta

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ungforetagsamhet.se RÅDGIVARGUIDE ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE INOM UNG FÖRETAGSAMHET Under året kommer dina elever att starta, driva

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Lathund för UF-lärare

Lathund för UF-lärare Lathund för UF-lärare - En miniguide för dig som handleder UF-företag 2016/2017 Hej! Varje år genomgår ca 1000 gymnasieelever i Jönköpings län processutbildningen UF-företagande. Det innebär att de startar,

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Tack för ditt engagemang för

Läs mer

4. Marknadsföring. 5. Monteragerande. 6. Avslutning

4. Marknadsföring. 5. Monteragerande. 6. Avslutning 1. Praktisk information Schema för mässdagen Karta över mässhallen Monterdetaljer Beställningar 2. Monterutformning Kriterier Årets Monter Juryn tipsar Att planera montern 3. Tävlingar Varför tävla? Hur

Läs mer

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program INNOVATION CAMP 9-10 november 2010, Campus Norrköping Koncept, praktiska detaljer program & Innovation Camp BAKGRUND Innovation Camp är ett koncept som riktar sig till gymnasieungdomar. Under 24 timmar

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Här hittar ni dagens schema samt information om vad juryn bedömer som viktigt i presentationerna. Det blir en intressant och lärorik dag för alla.

Här hittar ni dagens schema samt information om vad juryn bedömer som viktigt i presentationerna. Det blir en intressant och lärorik dag för alla. Här hittar ni dagens schema samt information om vad juryn bedömer som viktigt i presentationerna. Det blir en intressant och lärorik dag för alla. Lycka till! Idénästet Västervik I sammarbete med Västerviks

Läs mer

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning 1. Praktisk information Schema för mässdagen Monterdetaljer Beställningar 4. Tävlingar Varför tävla? Hur tävlar man? Prisutdelning 2. Monterinspiration Jurymedlem tipsar Montervinnare tipsar Bildspel 3.

Läs mer

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena UF-MÄSSAN2014 24 mars l conventum arena viktig Information och inbjudan till UF-företag www.ungforetagsamhet.se/orebro VÄLKOMNA! INNEHÅLL VÄLKOMNA ANMÄLAN & AVGIFTER TIDER MONTERN REGLER TÄVLINGAR VILLKOR

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar Ung Företagsamhet Kalmar Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag UF-Föeretagande 14/15 Att driva ett UF-företag

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN:

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN: Verksamhetsår: UF-företagets registrerings nr: VD:ns namn: Adress: Ort & Län: ÅRSREDOVISNING UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Årsredovisningen ska laddas upp på www.ungforetagsamhet.se under perioden 1

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober Aktivitetskalender för UF-elever läsår 2017/2018 Senast uppdaterad 31 maj 2017. Med reservation för ändringar. Anmälan till samtliga elevaktiviteter görs via vår hemsida www.ungforetagsamhet.se September

Läs mer

Avveckling steg för steg

Avveckling steg för steg Avveckling steg för steg Nu börjar det bli dags att avveckla UF-företaget. Använd checklistan nedan till er hjälp. 1. Sälj slut på varor Bestäm när sista säljtillfället för vara/tjänst ska genomföras.

Läs mer

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Lärarutbildning Jennifer Petersson och Joanna Berg 20170508 Hur hjälper jag mina elever att upprätta en Årsredovisning? Vägen till Årsredovisningen

Läs mer

Dalamästerskapen Kupolen Borlänge 21 mars

Dalamästerskapen Kupolen Borlänge 21 mars Dalamästerskapen 2018 Kupolen Borlänge 21 mars Varför med på DM? Avslutning på UF-året (Driva-fasen) Försäljning Kontakter för framtiden Tävlingar (60.000 kr i prispengar) Kval till SM Ca 200 UF-företag

Läs mer

Utkast till årsredovisning för

Utkast till årsredovisning för På årsredovisningens framsida ska UF-föreagets namn och registreringsnummer anges, vilket räkenskapsår årsredovisningen gäller för, ort och län samt VD:s eller ansvariges adress. Ta gärna med er logotyp

Läs mer

Borås Lokala Mässa i UF-företagande

Borås Lokala Mässa i UF-företagande Borås Lokala Mässa i UF-företagande Viktig information till utställande UF-företag Den 31 januari är det dags för Borås lokala mässa Mässan för alla UF-företag i Borås. Mässan kommer att hållas i Skokanonens

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

RESULTAT Ung Företagsamhet Västerbotten

RESULTAT Ung Företagsamhet Västerbotten RESULTAT Ung Företagsamhet Västerbotten Årets UF-företag Företaget som på ett hållbart sätt vänder alla utmaningar till möjligheter. I stenhård konkurrens och med en fläckfri insats knäckte de koden till

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Ung Företagsamhet Västerbotten. Starthäfte. - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag

Ung Företagsamhet Västerbotten. Starthäfte. - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag Ung Företagsamhet Västerbotten Starthäfte - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014/2015 Att driva ett UF-företag innebär att under ett

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

TÄVLINGSRESULTAT Ung Företagsamhet Jämtland

TÄVLINGSRESULTAT Ung Företagsamhet Jämtland TÄVLINGSRESULTAT Ung Företagsamhet Jämtland Årets UF-företag Tävlingsvärd Länsförsäkringar Med passion och en dröm att förändra sitt hörn av världen har det här företaget skapat en säljbar och visuellt

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Lärarseminarium. Steg 2: DRIVA. ett UF-företag. 19 november. Steg 3: AVVECKLA ett UF-företag 10 mars. Steg 1: STARTA. ett UF-företag.

Lärarseminarium. Steg 2: DRIVA. ett UF-företag. 19 november. Steg 3: AVVECKLA ett UF-företag 10 mars. Steg 1: STARTA. ett UF-företag. Lärarseminarium Steg 2: DRIVA ett UF-företag 19 november Steg 1: STARTA ett UF-företag 9 september Steg 3: AVVECKLA ett UF-företag 10 mars Hur väl förberedd känner du dig inför att handleda ett UF-företag?

Läs mer

Ung Företagsamhet Västerbotten. Starthäfte. - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag

Ung Företagsamhet Västerbotten. Starthäfte. - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag Ung Företagsamhet Västerbotten Starthäfte - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013/2014 Att driva ett UF-företag innebär att under ett

Läs mer

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016! Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Presentationsteknik. Ung Företagsamhet av Christer Edman

Presentationsteknik. Ung Företagsamhet av Christer Edman Presentationsteknik Ung Företagsamhet av Christer Edman Christer Edman Startade Emindset Creman Innovation 1987 2014 Hallstaviksnätverket projektledare 2 år IBM projektledare och lösningsexpert 7 år 3

Läs mer

Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. MÄSS- OCH TÄVLINGSHANDBOK. 9 mars 2017 Elite Stadshotellet Växjö

Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. MÄSS- OCH TÄVLINGSHANDBOK. 9 mars 2017 Elite Stadshotellet Växjö Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. MÄSS- OCH TÄVLINGSHANDBOK 9 mars 2017 Elite Stadshotellet Växjö Om mäss- och tävlingsdagen: Plats: Elite Stadshotellet, Växjö När: 9 mars,

Läs mer

Månad Vecka UF-moment Kurs Centralt innehåll sept 38 Affärsidé Vad-Hur-Vem-Med vilka resurser? Sponsor Prissättning

Månad Vecka UF-moment Kurs Centralt innehåll sept 38 Affärsidé Vad-Hur-Vem-Med vilka resurser? Sponsor Prissättning Årsplanering UF Månad Vecka UF-moment Kurs Centralt innehåll aug 34 Presentation av Projektarbete/UF Hur vill ni jobba och med vem enkät? 35 Gruppindelning Samarbetskontrakt Loggbok Rådgivare sept 36 Riskkapital

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

Bästa UF-företag: 1:a pris Keep Track UF, Kunskapsgymansiet, Norrköping

Bästa UF-företag: 1:a pris Keep Track UF, Kunskapsgymansiet, Norrköping RESULTAT REGIONAL UF-MÄSSA 2013 Bästa UF-företag: 1:a pris Keep Track UF, Kunskapsgymansiet, Norrköping Ett företag som gått utanför sina gränser. Med ett profesionellt angreppssätt har de skapat en helhet,

Läs mer

Nordens bästa intranät

Nordens bästa intranät Nordens bästa intranät Ansökan 2015 Sista anmälningsdatum 30 april Hur fungerar utmärkelsen? Hur skickar jag in mitt bidrag och vilka är kriterierna? så skickar du in ditt bidrag och detta är kriterierna..

Läs mer

Nominerade och vinnare. Den regionala mässan i UF-företagande Våra Vara Egen. Bästa hantverk. Miljöpriset. Ung Företagsamhet Älvsborg

Nominerade och vinnare. Den regionala mässan i UF-företagande Våra Vara Egen. Bästa hantverk. Miljöpriset. Ung Företagsamhet Älvsborg och vinnare Den regionala mässan i UF-företagande Våra Vara Egen Ung Företagsamhet Älvsborg 6-7 mars 2012, Åhaga i Borås Bästa hantverk Lignum UF, Bäckängsgymnasiet Njuta UF, Marks Gymnasieskola ReCap

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Så här använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

RESULTAT VÄSTERBOTTENS REIONALA UF-MÄSSA 2014

RESULTAT VÄSTERBOTTENS REIONALA UF-MÄSSA 2014 RESULTAT VÄSTERBOTTENS REIONALA UF-MÄSSA 2014 Årets UF-företag Med vinnande personligheter, stark vilja och bra fäste har företaget trots utmaningar bidragit till ökad trafiksäkerhet. 1:a pris: AllSafe

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer