Kompendium för tävlingskriterier 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompendium för tävlingskriterier 2014/2015"

Transkript

1 Kompendium för tävlingskriterier 2014/2015 Ung Företagsamhet Skaraborg Uppdaterad

2 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning Introduktion och NYHETER!... 3 Generella regler för att få tävla... 3 Regionala tävlingar... 3 Öppna tävlingar Årets grafiska profil Årets kooperativa UF-företag Årets hantverk Hållbart företagande Årets säljare Årets monter Årets affärsplan Årets vara Årets tjänst Årets produktutveckling Årets UF-företag A. Rapport B. Företagspresentation C. Intervju inför jury D. Montern Årets lärare Årets skola Årets Årsredovisning

3 Introduktion och NYHETER! Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag eller UF-alumner kan delta. Tävlingarna kan vara en bra krydda för ert UF-år och de flesta ser det som ett roligt moment. Dessutom kan ni vinna priser och i några av tävlingarna få chansen att tävla vidare på SM i UF-företagande. Det är frivilligt att delta, och det är viktigt att ni väljer de tävlingar som ni tycker verkar roligast och passar just ert företag. I det här dokumentet hittar ni de kriterier som gäller för alla tävlingar. När ni valt ut den eller de tävlingar ni vill ställa upp i så läs och följ kriterierna noggrant. Är ni osäkra på hur ni ska gå tillväga kan ni alltid höra av er till ert regionkontor. Tänk på att använda ert nätverk som kan ge er tips och idéer inför mässorna och tävlingarna. Generella regler för att få tävla Uppfylls inte kraven blir man diskvalificerad! Företagets namn, (affärsidé, region) och vilken tävling bidraget avser ska vara angivet på samtliga tävlingsbidrag. UF-företaget behöver inte göra allt själv, men ska kunna motivera varför vissa beslut har tagits inför juryn. Det vill säga vad ni har gjort, hur ni som företag gått tillväga under produktionen och varför ni har gjort på ett visst sätt. Mutor och gåvor får inte förekomma i någon tävling men informationsmaterial får lämnas till jurymedlemmarna. Juryns beslut kan inte överklagas. Inskickade dokument/rapporter sparas inte samt skickas inte tillbaka till UFföretaget. Tävlingsbidraget ska laddas upp på i inloggat läge. Det går att ladda upp tävlingsbidrag under perioden 10 januari 10 februari. Tävlingsbidragen ska vara i PDF-format och får max vara 3 MB. Regionala tävlingar Ung Företagsamhet Sverige uppdaterar emellanåt utbudet på de nationella tävlingarna, bl.a. så plockades Årets logotyp och webbsida bort. Men vi på Ung Företagsamhet i Skaraborg ser ett kreativt värde och upplever stor popularitet i dessa tävlingar och därför så har vi skapat en regional tävling som heter Årets Grafiska profil. Dessutom erbjuds även ytterligare en regional tävling, Årets kooperativa UFföretag. I de regionala tävlingarna utses endast en pristagare i respektive tävling. De regionala tävlingarna är; - Årets grafiska profil - Årets kooperativa UF-företag 3

4 Öppna tävlingar Under den Regionala mässan i UF-företagande 2015, mars i Arena Skövde, genomför Ung Företagsamhet Skaraborg en öppen tävling Årets hantverk. Det krävs med andra ord inte en inlämning av ett skriftligt tävlingsbidrag, det räcker att UF-företaget anmäler sig till tävlingen via webben och ställer ut på den regionala UF- mässan. Under mässan kommer bedömningen att äga rum. Jurygruppen går runt och intervjuar alla UF-företag som anmält sig till tävlingen. Därför är det viktigt att UFföretagen har läst på kriterierna och kan prata för sin produkt och svara på jurygruppens frågor under mässan. NYHET! I år kommer juryn ha möjlighet att dela ut wildcard till ett UF-företag som de önskar se medverka i tävlingen, men inte har anmält sig. Den tävling vi håller öppen detta år är: - Årets hantverk I denna tävling kan UF-företag med både vara och tjänst tävla. Se kriterierna för respektive tävling för mer information. Dessutom kan vi passa på att påminna om tävlingarna Årets monter och Årets säljare, som på ett vis är öppen, eftersom alla som är med och ställer ut på den regionala UF-mässan den mars i Skövde, automatiskt är med och deltar. Resterande tävlingar är nationella, vilket innebär att vinnarna från den regionala mässan i Skövde den mars, får representera Skaraborg på SM i UFföretagande, maj på Stockholmsmässan, Älvsjö. Obs! Undantaget är tävlingen Årets Affärsplan, som är en kvaltävling. Vi önskar er stort lycka till i tävlingarna! Regionkontoret Ung Företagsamhet Skaraborg 4

5 Regional tävling Årets grafiska profil Alla UF-företag som ställer ut på den regionala UF-mässan har möjlighet att delta i tävlingen årets grafiska profil. Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska förstå hur man profilerar sitt UF-företag på ett framgångsrikt sätt. Genom att skapa en grafisk profil som är tydlig och genomgående för företagets alla delar och stämmer överens med företagets vision och affärsidé, skapas tillit och seriositet. Målet är att UF-företagare ska utveckla sin förståelse och vikten av en konsekvent profilering för igenkänning. I tävlingen bedöms elevernas förmåga att tillämpa den grafiska profilen i det inskickade materialet. Vad är en grafisk profil? Alla företag har en identitet gentemot sina kunder. Antingen den är medvetet framtagen eller inte, så finns den där. En stor del av företagets identitet består av den visuella delen, den grafiska profilen. Är den ogenomtänkt eller bristfällig är det risk att företaget inte syns så bra i sin kommunikation, att det helt enkelt försvinner i mängden. Om en grafisk profil istället är genomtänkt och målmedvetet framtagen är mycket vunnet. Tillvägagångssätt och grundläggande krav Tävlingsbidraget ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, i inloggat läge. Deadline för uppladdning av tävlingsbidraget är den 10 februari kl. 23:59. Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på max 2 A4-sidor inklusive bilder, bidraget ska vara i PDF-format och på max 3 MB. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets affärsidé Logotypen samt eventuella grafiska element - i både färg och svartvitt. Färgpalett de färger som UF-företaget använder i ex. presentationsmaterial, dokumentmallar och webbsida. Typsnitt de typsnitt som används i ex. rubriker, annonsering och på webbsida. Den praktiska tillämpningen - beskriv eller visa på vilket sätt ni praktiskt tillämpar er grafiska profil (ex. i texter, logotyper, visitkort, profilkläder, marknadsföring) Tävlingsvärd Juryn i tävlingen årets grafiska profil bedömer: Harmoniserar den grafiska profilen med varan/tjänsten? Har UF-företaget praktiskt tillämpat den grafiska profilen? Lämpar sig den grafiska profilen för olika former av mediaproduktion? Är den grafiska profilen komplett utefter ovan givna ramar? 5

6 Regional tävling Årets kooperativa UF-företag Alla UF-företag som ställer ut på den regionala UF-mässan och är minst 3 personer i UF-företaget har möjlighet att delta i tävlingen Årets Kooperativa UF-företag i Skaraborg. Vad är kooperativ företag? Är en affärsverksamhet där deltagarna och deras förutsättningar står i fokus. Ett kooperativs främsta drivkraft är medlemsnytta, det vill säga att tillgodose medlemmarnas ekonomiska, sociala eller kulturella behov, och där vinst ses som medel och inte som mål. De kooperativa värderingarna är, förutom deltagande och ömsesidighet - självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa, solidaritet, hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra. Tillvägagångssätt och grundläggande krav En beskrivning av UF-företagets kooperativa företagande ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, i inloggat läge. Deadline för uppladdning av tävlingsbidraget är den 10 februari kl. 23:59. Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på max 1 A4-sidor inklusive bilder, bidraget ska vara i PDF-format och på max 3 MB. Er förmåga att beskriva företagets kooperativa och hållbara företagande kommer att bedömas och hjälpa juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning om hur Kooperativt UF-företaget är. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn, affärsidé, region och samt att beskrivningen avser tävlingen Årets Kooperativa UF-företag. Beskriv hur ert UF-företag är organiserat för att skapa en rättvis arbetsfördelning, största möjliga delaktighet och en demokratisk styrning av företaget. Motivera och förklara de val ni gjort och vilka positiva effekter som uppnåtts med dessa! Beskriv hur ni har samarbetat med andra företag och organisationer. Glöm inte att berätta om ni haft samarbete med andra UF-företag och gärna UF-företag på andra skolor! Beskriv på vilket sätt tar ni ansvar för er omvärld (miljömässigt, socialt). Beskriv om ni har något annat som ni vill anföra som skulle stärka er som ett kooperativt UF-företag i juryns ögon? (hämta gärna inspiration från värderingarna ovan). Du kan läsa mer om de kooperativa principerna på Juryn i tävlingen Årets Kooperativa UF-företag bedömer: Hur UF-företagets kooperativa organisation och ansvarsfördelning samt UF-företagets förmåga att se effekter av den organisation och ansvarsfördelning de valt. Hur UF-företaget samarbetat med andra UF-företag Hur UF-företaget påverkar eller tar hänsyn till samhälle och eller miljö Förmåga att reflektera över sitt eget lärande i ovanstående punkter. Tävlingsvärd 6

7 Öppen tävling Årets hantverk Alla UF-företag som ställer ut på den regionala UF-mässan har möjlighet att delta i tävlingen Hållbart företagande regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. UFföretaget kommer att bedömas efter nedanstående kriterier. Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa hur väl de utför sitt valda hantverk både när det gäller val av produktionsmetoder, material och produktens anpassning till målgruppen. Hantverket skall vara egenhändigt utfört och hålla hög kvalité i både tillverkning, design och slutgiltig produkt. Vad är ett hantverk? Hantverk är ett produktionssätt som utförs för hand. Utövaren behärskar hela processen och det färdiga resultatet beror mycket på hantverkarens yrkeskunskap och skicklighet. Tänk på - Ett hantverk kan vara både en vara och en tjänst! Tillvägagångssätt och grundläggande krav: Ung Företagsamhet Skaraborg genomför tävlingen Årets hantverk som en öppen tävling, vilket innebär att vi inte kräver in någon beskrivning/tävlingsbidrag i förväg. All bedömning sker på plats på av jurygruppen under den regionala UF-mässan. Dock måste ni anmäla er till tävlingen, via webbsidan senast den 28 februari. Som UF-företag ska ni förbereda er på att svara på följande punkter: UF-företagets affärsidé - en kortfattad beskrivning av affärsidén. Hantverket Beskriva vad är det för hantverk, och varför ni valde att arbeta med hantverket. Beskriva hantverkets kvalité. Tillverkningsmetod - Beskriva tillverkningsmetoden/utförandemetoden. Målgrupp - Beskriva vilken målgrupp ni når. Estetisk utformning - Beskriv hur ni har tänkt och arbetat med hantverkets estetiska utformning. Juryn i tävlingen Årets Hantverk bedömer: Tävlingsvärd Det egenhändiga arbetet Medvetenheten och förståelsen för tillverkningsmetoden/produktionssätt Hantverkets användningsområden Hantverkets estetiska utformning Hantverkets kvalité 7

8 Hållbart företagande Alla UF-företag som ställer ut på den regionala UF-mässan har möjlighet att delta i tävlingen Hållbart företagande regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. UFföretaget kommer att bedömas efter nedanstående kriterier. Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska förstå sambandet mellan entreprenörskap och hållbart företagande för att därmed kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. Målet är att UFföretagare ska utveckla sin förståelse och vikten av att anta en hållbar värdekedja i sitt företagande för att skapa goda levnadsförhållanden och livskvalitet för människor både globalt och lokalt. I tävlingen bedöms elevernas förmåga att integrera hållbarhetsarbetet i hela företagets verksamhet. Tillvägagångssätt och grundläggande krav: För att få delta i tävlingen Hållbart företagande krävs att UF-företaget laddar upp ett tävlingsbidrag på Ung Företagsamhets hemsida, samt ställer ut på den regionala UF-mässan. Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på max 2 A4- sidor inklusive bilder, bidraget ska vara i PDF-format och på max 3 MB. Förmåga att skriftligen beskriva produkten/tjänsten kommer att hjälpa juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning om företagets hållbarhetsarbete. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företaget Inklusive företagsnamn och region samt att beskrivningen avser tävlingen Hållbart företagande. UF-företagets affärsidé En kortfattad beskrivning av affärsidén samt en beskrivning av företagets hållbarhetsarbete. Organisation/verksamhet Beskrivning av hur företaget har integrerat hållbarhet i verksamheten med hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska frågor. Beskriv hur varan/tjänsten tillför värde och tillgodoser ett verkligt behov. Ekonomiska aspekter Beskrivning av hur affärsidén är ekonomiskt hållbar sett till investeringar, kostnader, intäkter samt beaktar behov av långsiktighet och resurseffektivitet. Ekologiska aspekter Beskrivning av varans/tjänstens effekt på den yttre miljön med avseende på exempelvis energianvändning, klimatpåverkan, naturresurs- och markanvändning, förnybarhet och biologisk mångfald. Redogör också för ert kretsloppstänkande, alltså förnybarhet och effektivitet kopplat till råvaruanvändning, produktion, användning och slutligen omhändertagande av förbrukade material. Sociala aspekter Redogörelse för hur företaget tar hänsyn till livskvalitet och rättigheter för människor både globalt och lokalt. Även personalen och företagets underleverantörer och kunders villkor ska beaktas(t.ex. arbetsmiljö, löner, anställningsvillkor). Marknadsföring Beskrivning i vilken omfattning och på vilket sätt företaget har använt sitt hållbarhetsarbete i marknadsföringssyfte och profilering. 8

9 Viktig information! Utifrån företagets affärsidé ska UF-företaget beskriva sitt hållbara företagande genom att visa på en långsiktighet där varan/tjänsten uppfyller behov och där hänsyn tas till både ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner, alla nödvändiga för det hållbara företaget. Juryn i tävlingen Hållbart företagande bedömer: I vilken omfattning hänsyn tas till både ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner för att sammanfoga verksamhetens totala hållbarhetsmedvetenhet. Finns det en lönsamhetstanke i företagets verksamhet och är deras kalkyler rimliga? Hur väl företaget integrerat hållbarhetsarbetet i sin marknadsföring. Är produkten/tjänsten till nytta för konsumenten? Att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter. Tävlingsvärd 9

10 Årets säljare Alla UF-företag som ställer ut på den regionala UF-mässan har möjlighet att delta i tävlingen Årets Säljare regional, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Säljaren kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa att de är kunniga och framgångsrika säljare. En av de viktigaste förmågorna hos en säljare är att kunna komma till avslut. För att kunna uppnå detta krävs det att säljaren kan läsa av sin kund har god kunskap om sin produkt och har en väl genomtänkt säljmetodik. Tillvägagångssätt och grundläggande krav: Hur går tävlingen Årets Säljare till? Som säljare är du företagets ansikte utåt. Juryn kommer titta efter säljare som har kunskap om företagets produkter. Säljaren bör också vara målmedveten och ha en god förmåga att representera företaget. En jurygrupp cirkulerar i mässlokalen och agerar mässbesökare. Efter att juryn bedömt säljarnas agerande i montern kommer de att utse 6 stycken finalister. Finalisterna kommer på angiven tid träffa en potentiell kund i ett slutet rum (Denna kund ingår i jurygruppen). Säljaren bestämmer vem kunden ska vara och kunden anpassar sig efter företagets vara/tjänst. Säljaren kommer under säljsamtalet försöka sälja sin vara/tjänst till kunden, väcka kundens intresse och övertyga kunden om att just denna vara/tjänst tillfredsställer kundens behov. Målet är att få kunden intresserad av varan/tjänsten och att komma till en överenskommelse (köp eller nytt möte). 15 minuter beräknas i tidsåtgång för varje tävlande finalist. Fem minuter utgör själva säljsamtalet, fem minuter avsätts för diskussion mellan juryn och kunden och fem minuter till feedback från juryn till säljaren (UF-företagaren). För att få delta i tävlingen Årets Säljare krävs det att UF-företaget ställer ut på den regionala UF-mässan. Tävlingsvärd Juryn i tävlingen Årets Säljare bedömer: Säljarens förmåga att läsa av kunden Säljarens kunskap om och engagemang för varan/tjänsten Säljarens metodik och förmåga att komma till avslut Säljarens förmåga att få kundens kontaktuppgifter 10

11 Årets monter Alla UF-företag som ställer ut på den regionala UF-mässan har möjlighet att delta i tävlingen Årets Monter regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Montern kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa sin förmåga att utforma en monter med tydlig koppling till varan/tjänsten och som informationskälla. Montern ska ha en tilltalande och originell utformning. Monterpersonal ska kunna skapa intresse för sin vara/tjänst och genom att samarbeta och använda montern skapa försäljningstillfällen. Tillvägagångssätt och grundläggande krav: För att få delta i tävlingen Årets Monter krävs att UF-företaget ställer på den regionala UFmässan. UF-företagets namn eller varumärke ska tydligt framgå i montern. Samtliga företag som deltar på en UF-mässa är automatiskt med i tävlingen Årets Monter, det krävs alltså ingen anmälan eller inskickat tävlingsbidrag. En jurygrupp cirkulerar i mässlokalen. Juryn kommer under mässan att bedöma samtliga montrar. Juryn i tävlingen Årets Monter bedömer: Tävlingsvärd Monterns utformning Montern som informationskälla, t.ex. monterns utformning samt tryckt material och kontaktinformation. Monterns estetiska utformning/originalitet Finns det kreativa och unika egenskaper i montern. Försäljningsteknik Monterpersonalens förmåga att få kunder till montern och sälja sin vara/tjänst. Monterns koppling till varan/tjänsten Finns det tydlig koppling mellan montern och företagets affärsidé/vara/tjänst. Nyttjas montern för att visa upp produkten så att det kan leda till att en potentiell kund kommer till avslut? Teamspirit Monterpersonalens samarbetsförmåga i montern och under deras kundsamtal i montern. Montern i sin helhet. 11

12 Årets affärsplan Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets Affärsplan regionalt, för att därifrån kvalificera sig till nationell final med prisutdelning på SM i Ung Företagsamhet. UF-företaget kommer att bedömas efter nedanstående tävlingskriterier. Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa vad de har lärt sig om affärsplanens innehåll och uppbyggnad samt även hur de använder metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys, finansiering, prissättning och hur UF-företaget valt att organisera sig. Affärsplanen ska presentera företaget på ett affärsmässigt sätt och anpassat till mottagare och situation. Affärsplanen ska använda relevanta företagsekonomiska begrepp och utvärdera företagets ekonomiska möjligheter. Tillvägagångsätt och grundläggande krav: Affärsplanen ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, i inloggat läge. Deadline för uppladdning av tävlingsbidraget är den 30 november kl. 23:59. Observera datumet! En affärsplan som ska vara med i tävlingen får bestå av max 12 sidor totalt fram och baksida inkluderade. Inga bilagor får bifogas. Fontstorleken ska vara minimum 12 punkter (motsvarande typsnitt Times New Roman) och formatet ska vara A4. Affärsplanen ska innehålla och beskriva punkterna nedan: UF-företagets affärsidé Varan/ tjänsten och produktionen Marknad, kunder och konkurrenter (inkl. resultat av marknadsundersökningen) UF-företagets organisation och rådgivare Målsättning och prissättning Marknadsplan/marknadsaktivitet Finansiering/ Lönsamhetsbedömning (Likviditets- & resultatbudget) Ort, datum och UF-företagarnas namnunderskrifter Framsida Baksida 12 Juryn i tävlingen Årets Affärsplan bedömer: Tävlingsvärd Att affärsplanens struktur och utformning följer punkterna ovan. Att likviditets- och resultatbudget är korrekt. Att affärsplanen är realistisk och har en verklighetsförankring. Hur UF-företaget har beskrivit och reflekterat över affärsplanens delar på ett utförligt och nyanserat sätt. Affärsplanen i sin helhet. 12

13 Årets vara Alla UF-företag som ställer ut på den regionala UF-mässan har möjlighet att delta i tävlingen Årets Vara regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Varan kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. OBS! UF-företaget kan enbart tävla i en av tävlingarna Årets Vara eller Årets Tjänst. Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa vad de har lärt sig om att kommersialisera en vara. UF-företagarna måste visa att de förstår kopplingen mellan prissättningen, produkten och marknaden. UF-företagarna kommer att bedömas utefter sin förmåga att se samband och kunna förklara dessa utifrån varan, prissättning och marknad. De ska utifrån olika perspektiv resonera och reflektera runt sina erfarenhet från UF-företaget. Detta förutsätter att de i UF-företaget precis som i vilket annat företag syftar till ekonomisk hållbarhet och har ekonomisk vinst som ett mål. Tillvägagångssätt och grundläggande krav: För att få delta i tävlingen Årets Vara krävs att UF-företaget laddar upp ett tävlingsbidrag på Ung Företagsamhet hemsida, samt ställer ut på den regionala UF-mässan. Deadline för uppladdning av tävlingsbidraget är den 10 februari kl. 23:59. Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på maximalt 3 A4-sidor inklusive bilder, bidraget ska vara i PDF-format och på max 3 MB. Förmågan att skriftligen beskriva varan kommer att hjälpa juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företaget inklusive företagsnamn och region samt att beskrivningen avser tävlingen Årets Vara. UF-företagets affärsidé - en kortfattad beskrivning av affärsidén samt en beskrivning av varan. Marknaden - Beskriv målgruppen varan riktar sig till samt hur målgruppen nås. Beskriv efterfrågan av varan, fanns den tidigare eller har efterfrågan skapats med hjälp av t.ex. marknadsföring. Beskriv hur eventuell marknadsföring av varan har resulterat i försäljning. Prissättning - Beskriv vad som ligger till grund för prissättningen av varan. Kvalité och service - Beskriv hur ni har säkerställt varans kvalité, beskriv även varans eventuella kundnytta. Beskriv eventuell utvärdering av varan och hur resultatet av utvärderingen kan utveckla varan. Beskriv även hur varan levereras till kund. Juryn i tävlingen Årets Vara bedömer: Att företaget har sålt sin vara och hur väl UF-företaget har hunnit/lyckats sälja varan, omsättning och marginal. Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Marknaden. Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Prissättningen. Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över vikten av Kvalité och Service. Att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter. Tävlingsvärd 13

14 Årets tjänst Alla UF-företag som ställer ut på den regionala UF-mässan har möjlighet att delta i tävlingen Årets Tjänst regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tjänsten kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. OBS! UF-företaget kan enbart tävla i en av tävlingarna Årets Vara eller Årets Tjänst. Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa vad de har lärt sig om att kommersialisera en tjänst. UF-företagarna måste visa att de förstår kopplingen mellan prissättningen, produkten och marknaden. UF-företagarna kommer att bedömas utefter sin förmåga att se samband och kunna förklara dessa utifrån tjänsten, prissättning och marknad. De ska utifrån olika perspektiv resonera och reflektera runt sina erfarenhet från UF-företaget. Detta förutsätter att de i UF-företaget precis som i vilket annat företag syftar till ekonomisk hållbarhet och har ekonomisk vinst som ett mål. Tillvägagångssätt och grundläggande krav: För att få delta i tävlingen Årets Tjänst krävs att UF-företaget laddar upp ett tävlingsbidrag på Ung Företagsamhets hemsida, samt ställer ut på en UF-mässa. Deadline för uppladdning av tävlingsbidraget är den 10 februari kl. 23:59. Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på maximalt 3 A4-sidor inklusive bilder, bidraget ska vara i PDF-format och på max 3 MB. Förmåga att skriftligen beskriva tjänsten kommer att hjälpa juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företaget inklusive företagsnamn och region samt att beskrivningen avser tävlingen Årets Tjänst. UF-företagets affärsidé - en kortfattad beskrivning av affärsidén samt en beskrivning av tjänsten. Marknaden - Beskriv målgruppen tjänsten riktar sig till samt hur målgruppen nås. Beskriv efterfrågan av tjänsten, fanns den tidigare eller har efterfrågan skapats med hjälp av t.ex. marknadsföring. Beskriv hur eventuell marknadsföring av varan har resulterat i försäljning. Prissättning - Beskriv vad som ligger till grund för prissättningen av tjänsten. Kvalité och service - Beskriv hur ni har säkerställt tjänstens kvalité, beskriv även tjänstens eventuella kundnytta. Beskriv ev. utvärdering av tjänsten och hur resultatet av utvärderingen kan utveckla tjänsten. Beskriv hur tjänsten förmedlas till kund. Juryn i tävlingen Årets Tjänst bedömer: Tävlingsvärd Att företaget sålt sin tjänst och hur väl UF-företaget har hunnit/lyckats sälja tjänsten, omsättning och marginal. Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Marknaden. Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Prissättningen. Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Service. Att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter. 14

15 Årets produktutveckling Alla UF-företag som ställer ut på den regionala UF-mässan har möjlighet att delta i tävlingen Årets Produktutveckling regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. UF-företaget kommer att bedömas efter nedanstående tävlingskriterier. Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa att de förstår sambandet mellan de olika delarna i produktutvecklingsprocessen: analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera och producera. I tävlingen bedöms UF-företagarnas förmåga att utveckla lösningar från idé till en färdig prototyp. Elevernas förmåga att kunna analysera produktens kommersiella möjlighet och dess marknadspotential. Begreppsförklaring och viktig information Produktutveckling = när en idé omsätts i konkret produkt och har potential att nå kommersialiseringsfasen/marknaden; att idén är ny och ännu inte nått marknaden. Produkten behöver inte ha sålts och det kan fortfarande vara en prototyp. OBS! Var noga med att kontrollera att varan/tjänsten inte redan finns på marknaden. Om det rör sig om en vara, kontrollera att den inte redan är skyddad/mönsterskyddad/patenterad. För att få hjälp att kontrollera detta eller få svar på frågor om innovationer och patent, vänligen kontakta ALMI och Patent och Registreringsverket Tillvägagångssätt och grundläggande krav: För att få delta i tävlingen Årets Produktutveckling krävs att UF-företaget laddar upp ett tävlingsbidrag på Ung Företagsamhets hemsida, samt ställer ut på den regionala UF-mässa. Deadline för uppladdning av tävlingsbidraget är den 10 februari kl. 23:59. Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på maximalt 2 A4-sidor inklusive bilder, bidraget ska vara i PDF-format och på max 3 MB. Förmågan att skriftligen beskriva produkten kommer att hjälpa juryn att före mässdagen skapa sig en uppfattning. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företaget inklusive företagsnamn och region samt att beskrivningen avser tävlingen Årets Produktutveckling. UF-företgets affärsidé -en kortfattad beskrivning av affärsidén samt en beskrivning av produkten. Bakgrund och idé - Beskriv vad som är unikt eller nytt med produkten. Beskriv också vilken kundnytta produkten har och vilka behov på marknaden som produkten tillfredsställer. Processen - Beskriv hur ni har arbetat för att ta fram produkten. Beskriv vilka strategier, metoder och tekniker som använts för planering och genomförandet av produktutvecklingen. Marknad - Beskriv er målgrupp och hur ni definierat den. Hur nås den potentiella marknaden och vilka kommersiella möjligheter finns det på lång sikt för produkten. Beskriv hur produkten ser ut/är designad och hur är den är paketerad. 15

16 Tävlingsvärd Juryn i tävlingen Årets Produktutveckling bedömer: Framtagandet av produkten, strategier och metoder Produktens nyhetsgrad (är det en ny idé?) Hur produkten tillfredsställer ett behov på marknaden och ger ökad kundnytta Kommersiella möjligheter på lång sikt för produkten Produktens design och paketering Att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter 16

17 Årets UF-företag Alla UF-företag som ställer ut på den regionala UF-mässan har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget kommer att bli bedömd inom fyra olika moment: Rapport, Företagspresentation, Intervju inför jury och Monter, alla momenten är lika mycket värda. Det UF-företaget som vinner på SM i UF-företagande representerar Sverige på Europamästerskapen i Ung Företagsamhet som varje år genomförs i månadsskiftet juli/augusti någonstans i Europa. Företaget som tar sig till EM får också representera organisationen Ung Företagsamhet under events och evenemang följande läsår. Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa vad de har lärt sig om företagande, hur man går från idé till företag. UF-företagarna måste visa att de förstår kopplingen mellan alla aspekter inom ett företag. De ska kunna förstå och förklara sambanden mellan produkten (varan/tjänsten), prissättning, marknad och hur företaget är organiserat. De ska kunna reflektera och resonera över affärsmässigheten i företaget och över hur man ska kunna utveckla företaget vidare. Observera att UF-företaget alltid avslutas när året är slut så det är en hypotetisk framtid de resonerar kring och deras förmåga att använda sina lärdomar som ska bedömas. I tävlingen Årets UF-företag förutsätts att UF-företaget, precis som i vilket annat företag, strävar efter ekonomisk hållbarhet och har ekonomisk vinst som ett mål. Grundläggande krav för tävlingen Årets UF-företag: UF-företagare som tävlar i tävlingen Årets UF-företag får max fylla 21 år den 31 juli Det UF-företag som kvalificerar sig till SM måste ladda upp sin företagsrapport på engelska senast den 4 maj. Den engelska rapporten kommer att bedömas och utgöra 20 poäng av momentets totala 100 poäng. Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. För att få delta i tävlingen Årets UFföretag krävs det att UF-företaget genomför momenten enligt kriterierna samt ställer ut på den regionala UF-mässan. A. Rapport 100 Poäng B. Företagspresentation 100 Poäng C. Intervju inför jury 100 Poäng D. Montern 100 Poäng 17

18 A. Rapport Rapportens 100 poäng fördelas enligt följande: Företagsrapporten i sin helhet, struktur och innehåll 30 % Påvisade lärdomar och erfarenheter som presenteras i rapporten 50 % Företagets möjligheter till fortsatt utveckling 20 % Rapporten ska summera UF-företagets år som företagare. Den ska vara en blandning av en årsredovisning med finansiell översikt och reflektioner över personliga lärdomar men även gruppens utveckling och lärdomar. UF-företagarna ska reflektera och resonera kring företagets ekonomiska hållbarhet, vinst och realistiska möjlighet till en hypotetisk fortsatt utveckling utifrån sina erfarenheter från året med UF-företaget. Rapporten är till för att visa på färdigheten att skapa ett tryckt dokument som skapar intresse för företaget och dess verksamhet hos läsaren. Tillvägagångssätt och grundläggande krav: Rapporten ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, (inloggat läge). Deadline för uppladdning av tävlingsbidraget är den 10 februari kl. 23:59. För att få full poäng för rapporten ska samtliga nedanstående punkter finnas med, detta även om UF-företaget inte ännu har avvecklats. Rapporten bör vara affärsmässig och välgjord och får gärna lättas upp med foton eller tidningsurklipp. Formatet på rapporten ska vara A4 På sidan 1 (framsidan av rapporten) ska följande finnas med: Företagets namn, UF-region, räkenskapsår, rådgivarens namn och företag samt lärarens namn Rapporten får bestå av max 12 sidor. Se upplägg nedan. Fontstorleken ska vara minimum 12 punkter, motsvarande typsnitt Times New Roman. Företagsrapporten ger UF-företagarna möjlighet att visa hur väl de skriftligt kan presentera processen, prestationer, resultat och framtida potential för en affärspartner samt hur väl de kan presentera och reflektera över sitt UF-år och de lärdomar de fått genom att driva ett UFföretag. Framsida 1 Samman fattning av året med Innehållsfört

19 Sidan 2 i rapporten ska innehålla en sammanfattande VD-rapport samt en innehållsförteckning med information om: Företagets namn UF-företagets affärsidé Varan/tjänsten Finansiell översikt En beskrivning över genomförda aktiviteter Innehållsförteckning Rapporten måste även innehålla information om: Samarbete och teamutveckling inom UF-företaget (lärdomar och erfarenheter från UF-året, positivt och negativt) Genomförda aktiviteter under UF-året Möjlig fortsatt utveckling Korrekt balansräkning och resultaträkning samt underskrift av revisor alternativt lärare, rådgivare eller annan. Juryn bedömer rapporten efter dessa punkter: Företagsrapporten i sin helhet har UF-företaget lyckats presentera ovanstående punkter på ett realistiskt, relevant och detaljrikt sätt. Företagets genomförande av UF-året har UF-företaget förmåga att skriftligen beskriva genomförandet av UF-året, affärsidén, produkten, verksamheten, marknaden och ekonomin. Teamlärdomar, erfarenheter och utveckling - UF-företagets förmåga att skriftligen beskriva erfarenheter, utveckling och teamlärdomar från UF-året, både positivt och negativt. Företagets möjligheter till utveckling - Trots att företaget ska läggas ner efter årets slut är det viktigt att de redogör för framtiden och resonemanget däromkring. Har UF-företaget förmåga att skriftligen beskriva den fortsatta utvecklingen, vad behövs göras eller förändras i företaget om de hypotetiskt sätt vill fortsätta driva ett hållbart företag Begreppsförklaring Korrekt resultat- och balansräkning innebär att resultatet (vinsten) är lika i både resultat- och balansräkningen. Dessutom att tillgångarna är lika stora som eget kapital och skulder dvs att sidorna balanserar. Alla poster måste redovisas korrekt, tex ska inte riskkapital redovisas i resultaträkningen. En genomgående röd tråd innebär att text, layout osv följer en tydlig struktur genom hela årsredovisningen. Riskkapital - Alla UF-företag erbjuds att ta in riskkapital. Om UF-företaget går med vinst efter avslutat UF-år ska samtligt riskkapital gå tillbaka till investerarna. Som UFföretag får man ta in riskkapital för max kr och en enskild person får investera max 250 kr. 19

20 B. Företagspresentation Företagspresentationens 100 poäng fördelas enligt följande: Företagspresentationens relevans, struktur och innehåll 60 % Leveransteknik, visuellt hjälpmedel och originalitet 30 % Mervärde till tidigare moment 10 % Företagspresentationen ger en möjlighet att presentera företaget och få potentiella kunder att nappa på affärsidén vilket är inte helt enkelt men oftast blir företagspresentationen en mycket spännande och adrenalinfylld upplevelse för de flesta UF-företagare. Presentationen ska summera och lyfta fram företagets viktigaste erfarenheter och prestationer. Den ska lyfta fram framgångar och motgångar under året; vad man har lärt sig av eventuella misstag samt vad man har uppnått; visa på lärdomarna under UF-året. Det är en företagspresentation som ska rikta sig till investerare eller företagspartners för att väcka intresse till samarbete. Det här är inte en produktpresentation. Tillvägagångssätt: Presentationen kommer att ske inför en jurygrupp, men presentationen ska kunna anpassas till en stor publik. Presentationens längd är max fyra minuter per företag och den ska vara affärsmässig men inte allt för allvarlig. Max fem personer får presentera företaget och alla måste vara medlemmar i UF-företaget, alla presentationsrelaterade aktiviteter som t.ex film/musik ska vara inkluderade i de 4 minuterna. OBS! Poängavdrag sker med 20 % om presentationen drar över med mer än 6 sekunder. Alla tekniska hjälpmedel är tillåtna men kom ihåg att företagspresentationen sker live inför jury och eventuellt stor publik. UF-företaget kan ta hjälp en UF-medarbetare för att sköta tekniken. Ung Företagsamhet Skaraborg tillhandahåller projektor och kablar för PC för uppkoppling mot projektor. UF-företaget tar själv med egen bärbar dator. Använder UF-företaget Mac, så ansvarar UF-företaget för adapter som passar projektor (ta kontakt med regionkontoret för mer information). Juryn bedömer presentationen efter dessa punkter: Struktur Presentationen ska summera de viktigaste framgångarna och erfarenheterna. Den ska levandegöra företagets med- och motgångar under året. Relevans och innehåll - presenterar de relevanta områden och har innehållet substans. Presenterar de fortlöpande förbättringar i företaget, har de tagit tillvara på dessa erfarenheter, har de kunnat vända motgång till framgång och dragit nytta av erfarenheterna i driften av företaget? Framförande - Finns det närvaro, samspel, interaktion, tempo och rörelse i presentationen. Visuella hjälpmedel, marknadsföringsmaterial och originalitet - Det visuella stödet i presentationen är kreativt och inte bara en repetition av vad de pratar om eller läser från. Finns förmågan att presentera företaget på ett originellt sätt men ändå professionellt eller ett sätt som är passande för just det företaget. Mervärde Företagets förmåga att bygga vidare på sitt budskap och göra det starkare genom de olika delarna i tävlingen. 20

21 C. Intervju inför jury Intervjuns 100 poäng fördelas enligt följande: Förmåga att ta tillvara på och använda lärdomarna på nya situationer, personliga förmågor och gruppdynamik 45 % Kunskap och förståelse om hur företag fungerar 45 % Mervärde till tidigare moment 10 % Intervjun ger UF-företaget att visa sin förmåga att förklara hur de har arbetat med företaget och hur de har löst problem. UF-företagets förmåga att tillsammans reflektera och få insikter för innovativa lösningar för att utveckla företaget. Det är också ett tillfälle för UF-företaget att visa på de olika deltagarnas egenskaper. Vilka egenskaper och färdigheter man som individ och grupp har fått genom att driva UF-företag. Intervjumomentet är tillfället då UF-företagarna kan förtydliga och ge svar på frågor som uppkommit efter att juryn har läst rapporten och sett presentationen. Det är en möjlighet att ytterligare förstärka det budskap man vill få fram. Tillvägagångssätt: Här frågas UF-företagarna ut av jurygruppen. Samma personer som gör presentationen av företaget ska också svara på juryns frågor. Alla medlemmar i företaget ska vara delaktiga i intervjun. Intervjun kan komma att ske direkt efter företagspresentationen eller så genomförs intervjun i montern och beräknas ta minuter. Presentationsmaterial, broschyrer och produkter får medtas och visas upp. OBS! Regionala skillnader kan förekomma. Juryn bedömer intervjun efter dessa punkter: Kunskap och förståelse om hur företag fungerar - UF-företagets kunskaper och förståelse av hur företag fungerar och hur lönsamhet uppstår och kunna förklara det. Förmågan och förståelsen att se vad som behövs för att utveckla och förbättra företaget. Vad har gått bra och vad har gått dåligt, vilka förmågor och kompetenser har UF-företagarna utvecklat under året och hur kan de använda dem i nya situationer. Förmåga att använda lärdomar - UF-företagets förmåga att ta tillvara på det de har lärt sig under året om företagande och använda lärdomar i ett riktigt företag eller nya situationer. Personlig utveckling - Hur väl UF-företagarna utvecklat sina personliga färdigheter enskilt och i grupp. Lärdomar och erfarenheter från UF-året, positivt och negativt Teamspirit/gruppdynamik - UF-företagets förmåga att beskriva samarbetet inom företaget samt förmågan att lyfta fram framgångar/ motgångar. Mervärde Företagets förmåga att bygga vidare på sitt budskap och göra det starkare genom de olika delarna i tävlingen 21

22 D. Montern Monterns 100 poäng fördelas de enligt följande: Monterns utformning och egenskaper 30 % Försäljningsteknik, kunskap om varan/tjänsten, gruppdynamik 60 % Mervärde från tidigare moment 10 % Jurybesöket i montern ger UF-företagarna en möjlighet att visa hur effektivt företaget utnyttjar monterns möjlighet för att presentera sitt företag och sälja sina varor/tjänster till potentiella kunder. UF-företagets namn eller varumärke ska tydligt framgå i montern. Tillvägagångssätt: Juryn besöker UF-företagen i monter. Juryn kan välja att ställa frågor till UF-företaget men kan också välja att beskåda UF-företaget på håll för att se hur de arbetar med kunder. Juryn bedömer besöket i monter efter dessa punkter: Monterns utformning - Montern som informationskälla, exempel monterns utformning samt tryckt material, kontaktinformation Monterns estetiska utformning/originalitet Finns det kreativa och unika egenskaper i monter Försäljningsteknik - Monterpersonalens förmåga att få kunder till montern och sälja sin vara/tjänst. Monterpersonalens kunskap om varan/tjänsten. Personalens samarbetsförmåga i montern och under deras kundsamtal i monter Monterns koppling till varan/tjänsten Finns det en tydlig koppling mellan montern och företagets affärsidé/vara/tjänst. Nyttjas monter för att visa upp produkten så att det kan leda till att en potentiell kund kommer till avslut. Mervärde Företagets förmåga att bygga vidare på sitt budskap och göra det starkare genom de olika delarna i tävlingen Montern i sin helhet 22

23 Årets lärare En nominering till Årets Lärare sker av elever, lärare, skolledare eller regionkontor. Nomineringen av läraren samt förmågan att beskriva läraren kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Tillvägagångssätt och grundläggande krav: En A4-sidas beskrivning av UF-läraren skall skickas till Ung Företagsamhet Skaraborg via mail till senast den 10 februari. Nomineringen kommer hjälpa juryn att utse max 5 finalister som sedan kommer att intervjuas av jurygruppen. Kom ihåg att skriva korrekta kontaktuppgifter till den som nomineras samt till den som nominerar. Endast registrerade och certifierade UF-lärare kan nomineras. Skriv en nominering som beskriver: Hur läraren engagerar sig i sina elever och i Ung Företagsamhet? Hur läraren arbetar med att förankra konceptet UF-företagande bland elever, lärare och skolledning samt gensvar. Hur lärarens engagemang har ökat kontakten mellan skola näringsliv. Hur läraren arbetar med att bygga in en långsiktighet med UF-arbetet i skolan. På vilket sätt läraren har utvecklats tack vara samarbetet med Ung Företagsamhet. Juryn i tävlingen Årets Lärare bedömer: Tävlingsvärd (utifrån intervjuer av finalister samt ev skolledare och elever etc.): Hur lärarens engagemang har utvecklat eleverna och skolan. På vilket sätt har det varit utvecklande? Skapat fler företag, förbättrat elevernas resultat skolmässigt, ökat andelen vidare studier etc.? Lärarens förmåga att inspirera och vägleda, till exempel vid regional mässa, i kontakten med rådgivare och övrigt lokalt näringsliv Lärarens förmåga att inspirera och vägleda kollegor samt hur läraren har arbetat med att förankra konceptet bland elever och övriga lärare och övriga ämnen Hur lärarens engagemang har bidragit till ökad kontakten mellan skola näringslivet Hur läraren har utvecklats i sitt arbete som lärare och i sin roll som coach till UFelever 23

24 Årets skola Alla skolor där UF-företagande drivs på kan tävla i tävlingen Årets Skola. Nomineringen av skolan samt förmågan att beskriva skolan kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Tillvägagångssätt och grundläggande krav: En A4-sidas beskrivning av UF-skolan skall skickas till Ung Företagsamhet Skaraborg via mail till senast den 10 februari. Nominering till tävlingen Årets Skola kan göras av lärare, skolledare och regionkontor. I bedömningen kommer Ung Företagsamhet Skaraborg att vara delaktiga. Skriv en nominering som beskriver: Nyckeltal, andel elever som driver UF-företag, andel program som driver UF-företag Hur länge skolan har arbetat med Ung Företagsamhet Av hur många program på skolan som har UF-verksamhet Hur skolledning och lärarlag tillsammans arbetar med UF Beskriv skolans strategi inom entreprenörskap och det långsiktiga arbetet med UF Beskriv hur skolan under år har utvecklats tillsammans med UF Beskriv på vilka sätt UF används för att marknadsföra skolan Beskriv på vilka sätt skolan samarbetar med näringslivet och resultatet av det Juryn för tävlingen Årets Skola bedömer: Tävlingsvärd Hur väl skolledning och lärarlag arbetar tillsammans för att ge eleverna bäst förutsättningar inom UF-företagande? Skolan gemensamma strategi och utveckling Långsiktiga åtgärder för att förbättra UF på skolan Skolans arbete med näringsliv och resultatet av det. 24

25 Årets Årsredovisning Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets Årsredovisning 2014/2015 regionalt, för att därifrån kvalificera sig till nationell final. Årsredovisningen kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Tävlingens syfte är att eleverna ska visa vad de har lärt sig om årsredovisningens innehåll och uppbyggnad samt även hur de använder metoder för marknadsföring, redovisning, finansiering och hur UF-företaget valt att organisera sig. Årsredovisningen ska presentera företaget på ett affärsmässigt sätt och anpassat till mottagare och situation. Årsredovisningen ska använda relevanta företagsekonomiska begrepp och utvärdera företagets verksamhet och gör en ekonomisk uppföljning. Tillvägagångssätt och grundläggande krav: För att få delta i tävlingen Årets Årsredovisning 2014/2015 krävs det att UF-företaget laddar upp en årsredovisning på Ung Företagsamhets hemsida, i inloggat läge. Deadline för uppladdning av tävlingsbidraget är den 1 juni kl. 23:59. Tävlingsbidraget ska vara i PDF-format och max 3 MB. Årsredovisningen får bestå av max 12 sidor totalt. Fram- och baksida inkluderade. Inga bilagor får bifogas. Fontstorleken ska vara minimum 12 punkter (motsvarande typsnitt Times New Roman) och formatet ska vara A4. Företagets namn, Årsredovisning, region samt att verksamhetsår ska vara angivet på årsredovisningens framsida. Vinnare i tävlingen koras under det läsår som följer efter att företaget avslutat sitt UF-år. Årsredovisningen ska innehålla och beskriva punkterna nedan: Innehållsförteckning och VD-ord Förvaltningsberättelse Beskriv vad som har hänt under året som UF-företagare Ekonomiska rapporter - Korrekt resultaträkning och balansräkning Ort, datum och Styrelsens (UF-företagarnas) namnunderskrifter är ett krav Observera datumet! En av revisor eller lärare godkänd revisionsberättelse. Underskriven av revisor alternativt lärare Framsida Baksida 12 25

26 Tävlingsvärd Juryn i tävlingen Årets Årsredovisning bedömer: Att årsredovisningens struktur och utformning följer punkterna ovan Att förvaltningsberättelsen är skriven samt företagets förmåga att reflektera och beskriva. Att resultaträkning & balansräkning är korrekt Att samtliga namnunderskrifter finns med på årsredovisningen Årsredovisningen i sin helhet 26

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tävlingen Årets UF-företag är den

Läs mer

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Alla UF-företag som deltar på UF-mässan den 13 mars får tävla i Årets UF-företag. 1an och 2an kvalificerar sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Tävlingskriterier 2017/2018. Årets UF-Företag

Tävlingskriterier 2017/2018. Årets UF-Företag Tävlingskriterier 2017/2018 Detta är en nationell tävling och kvalificerar förstapristagaren till SM! Årets UF-Företag Har du en vara eller tjänst som du har du sålt? Har du kollegor? Har det gått lite

Läs mer

Årets UF-företag Örebro Län

Årets UF-företag Örebro Län Årets UF-företag Örebro Län Deadline: 13 februari 2017 kl. 13.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något med andra

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Logga in på www.ungforetagsamhet.se

Läs mer

Årets UF-företag i Dalarna 2016/17

Årets UF-företag i Dalarna 2016/17 Årets UF-företag i Dalarna 2016/17 Deadlines: 22 februari kl. 23.59.00 och 15 mars kl. 23.59.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget,

Läs mer

Årets UF-företag Blekinge/Bromölla

Årets UF-företag Blekinge/Bromölla Årets UF-företag Blekinge/Bromölla Deadline: 3 februari 14:00 Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Syfte och bedömningskriterier

Syfte och bedömningskriterier Syfte och bedömningskriterier Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. A. Rapport 100 Poäng B. Företagspitch

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Introduktion Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UFföretag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tävlingen Årets UF-företag är den

Läs mer

Detta är en nationell tävling och kvalificerar förstapristagaren till SM

Detta är en nationell tävling och kvalificerar förstapristagaren till SM Årets UF-företag 2016/2017 Har du sålt en vara eller en tjänst? Har det gått lite upp och ner i företaget? Har du lärt dig något om företagande? Då har du ett UFföretag och då kan du tävla i Årets UF-företag!

Läs mer

Årets UF-företag - region Värmland

Årets UF-företag - region Värmland Årets UF-företag - region Värmland Deadline: 8 februari 2017 kl. 12.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något

Läs mer

Årets UF-företag Gävleborg 2017

Årets UF-företag Gävleborg 2017 Årets UF-företag Gävleborg 2017 Deadline: 31/1-2017 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något med andra ord har du

Läs mer

Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017

Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017 Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017 Alla UF-företag som ställer ut på mässan Entreprenörskap på riktigt i Skellefteå den 23-24 mars har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag.

Läs mer

Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag.

Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. ÅretsUF-FÖRETAG Alla UF-företag som ställer ut på mässan Entreprenörskap på riktigt i Umeå den 17-18 mars har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag. Vinnaren i tävlingen kommer att kvalificera

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 INTRODUKTION Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. Det är skolans placering som avgör vilken kommun UF-företag tävlar

Läs mer

ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR fyrbodal. UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1

ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR fyrbodal. UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 ÅRETS UF-FÖRETAG TÄVLINGSKRITERIER FÖR fyrbodal UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 ÅRETS UF FÖRETAG - Har du en vara eller tjänst som du har du sålt? Har du kollegor? Har det gått lite upp och ner i

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR UPPSALA LÄN

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR UPPSALA LÄN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR UPPSALA LÄN UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 ÅRETS UF - FÖRETAG Har du en vara eller tjänst som du har du sålt? Har du kollegor?

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR DIN REGIONALA MÄSSA

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR DIN REGIONALA MÄSSA ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR DIN REGIONALA MÄSSA UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 ÅRETS UF - FÖRETAG Har du en vara eller tjänst som du har du sålt?

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. UF-företag kan bara tävla i en kommun, om företaget har medlemmar

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR DIN REGIONALA MÄSSA

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR DIN REGIONALA MÄSSA ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR DIN REGIONALA MÄSSA UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 ÅRETS UF - FÖRETAG Har du en vara eller tjänst som du har du sålt?

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR DIN REGIONALA MÄSSA

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR DIN REGIONALA MÄSSA ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR DIN REGIONALA MÄSSA UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 ÅRETS UF - FÖRETAG Har du en vara eller tjänst som du har du sålt?

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 INTRODUKTION Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Årets UF-företag kvaltävling 2 Rapport - region Halland

Årets UF-företag kvaltävling 2 Rapport - region Halland Årets UF-företag kvaltävling 2 Rapport - region Halland Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. UF-företaget

Läs mer

Tävlingskriterier 2014/2015

Tävlingskriterier 2014/2015 Tävlingskriterier 2014/2015 Innehållsförteckning Introduktion till samtliga tävlingar... 3 Tävlingen Årets UF-företag... 5 Tävlingen Årets Vara... 11 Tävlingen Årets Tjänst... 12 Tävlingen Årets Hantverk...

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande

Läs mer

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Deadlines och inlämning av tävlingsbidrag! DEADLINES: Deadline för tävlingsbidragen är den 3 februari 2014 kl. 16.30. HUR SKER INLÄMNINGEN

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014

Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014 Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014 Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget kommer

Läs mer

1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3

1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3 lå 2014/2015 Ung Företagsamhet Jämtland Innehållsförteckning Regionala tävlingar vinnarna får prispengar 1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3 Regionala tävlingar ettorna går till SM 3. Årets Vara...

Läs mer

UF-företaget ställer ut på UF-mässan 5 mars samt skickar in en rapport

UF-företaget ställer ut på UF-mässan 5 mars samt skickar in en rapport Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 26 januari 2018 kl.12.00 Alla UF-företag som deltar på UF-mässan den 5 mars får tävla i Årets UF-företag. 1an, 2an och 3an kvalificerar sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Årets UF-företag i Sverige

Årets UF-företag i Sverige Årets UF-företag i Sverige SM i Ung Företagsamhet De UF-företag som har kvalificerats sig vidare från en regional tävling kan delta i tävlingen Årets UFföretag i Sverige, som avgörs på SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Tävlingskriterier 2016 Södermanland

Tävlingskriterier 2016 Södermanland 1 Tävlingskriterier 2016 Södermanland Hållbart Företagande 3-4 Årets Affärsplan 5-6 Årets Hantverk 7-8 Årets Monter 9 Året Produktutveckling 10-11 Årets Samhällsentreprenör (nationell tävling) 12-13 Årets

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. Det är skolans placering som avgör vilken kommun UF-företag tävlar

Läs mer

ÅRETS UF FÖRETAG Örebro

ÅRETS UF FÖRETAG Örebro ÅRETS UF FÖRETAG Örebro - Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt i Örebro, 1:a pristagarna kvalificerar sig till SM i Ung Företagsamhet. UF-företaget som vinner

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2017/18

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2017/18 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2017/18 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. Det är skolans placering som avgör vilken kommun UF-företag tävlar

Läs mer

ÅRETS UF- FÖRETAG SKÅNE

ÅRETS UF- FÖRETAG SKÅNE ÅRETS UF- FÖRETAG SKÅNE Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, 1:a, 2:a och 3:e pristagarna kvalificerar sig till SM i Ung Företagsamhet. UF-företaget som vinner

Läs mer

ÅRETS UF FÖRETAG Örebro

ÅRETS UF FÖRETAG Örebro ÅRETS UF FÖRETAG Örebro - Alla UF-företag har möjlighet att delta itävlingen Årets UF-företag regionalt i Örebro, 1:a pristagar na kvalificerar sig till SM i Ung Företagsamhet. UF-företaget som vinner

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Tävlingskriterier läsåret 2011/2012

Tävlingskriterier läsåret 2011/2012 Tävlingskriterier läsåret 2011/2012 REGIONALA TÄVLINGAR Introduktion till samtliga tävlingar Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag

Läs mer

Årets UF-företag. Syfte: Deltävling till EM i Ung Företagsamhet

Årets UF-företag. Syfte: Deltävling till EM i Ung Företagsamhet Årets UF-företag Syfte: Har du en vara eller tjänst som du har sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något med andra ord har du ett UF-företag? Då kan du tävla

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2018/19

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2018/19 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2018/19 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. Det är skolans placering som avgör vilken kommun UF-företag tävlar

Läs mer

Skriv UF-företagets namn och vilken tävling bidraget avser högst upp.

Skriv UF-företagets namn och vilken tävling bidraget avser högst upp. Tävlingskriterier UF STHLM Våga Vara Egen 2014 - Världens Största UF-mässa Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar där ditt UF-företag kan vara med och delta. De flesta tävlingarna avgörs

Läs mer

Årets UF-företag i Dalarna 2018/19

Årets UF-företag i Dalarna 2018/19 Årets UF-företag i Dalarna 2018/19 Deadline för rapport: 13 mars 2019, kl 23.59 Årets UF-företag är den mest omfattande, men även den mest prestigefulla tävlingen ni som UF-företagare kan vinna. Det är

Läs mer

Tävlingskriterier läsåret 2012/2013

Tävlingskriterier läsåret 2012/2013 Tävlingskriterier läsåret 2012/2013 REGIONALA TÄVLINGAR Inlämningen av de flesta bidrag sker digitalt. Respektive UF-företag laddar upp en PDF-fil i inloggat läge på vår hemsida (www.ungforetagsamhet.se).

Läs mer

Tävlingskriterier 2014/2015. Kronoberg

Tävlingskriterier 2014/2015. Kronoberg Tävlingskriterier 2014/2015 Kronoberg Innehållsförteckning Tävling: Sida: Deadline: Generella regler 2-3 Årets Affärsplan 5 1 december 2014 12.00 Årets Vara 7 3 februari 2015 12.00 Årets Tjänst 8 3 februari

Läs mer

Årets Affärsplan 2014 - Bra information

Årets Affärsplan 2014 - Bra information Årets Affärsplan 2014 - Bra information DEADLINE 10 NOVEMBER VIKTIG INFORMATION Först och främst, att skriva en affärsplan är ett obligatoriskt moment i UF-kursen. Men det är helt och hållet frivilligt

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR DIN REGIONALA MÄSSA

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR DIN REGIONALA MÄSSA ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR DIN REGIONALA MÄSSA UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 ÅRETS UF - FÖRETAG Har du en vara eller tjänst som du har sålt, har

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR DIN REGIONALA MÄSSA

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR DIN REGIONALA MÄSSA ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT TÄVLA I ÅRETS UF-FÖRETAG. TÄVLINGSKRITERIER FÖR DIN REGIONALA MÄSSA UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 ÅRETS UF - FÖRETAG Har du en vara eller tjänst som du har sålt, har

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG. 1 Årets UF-företag UNG FÖRETAGSAMHET

TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG. 1 Årets UF-företag UNG FÖRETAGSAMHET 1 Årets UF-företag UNG FÖRETAGSAMHET TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG Årets UF-företag är den mest omfattande, men även den mest prestigefulla tävlingen ni som UF-företagare kan vinna. Här ska ni

Läs mer

Tävlingskriterier 2016/2017 Kronoberg

Tävlingskriterier 2016/2017 Kronoberg Tävlingskriterier 2016/2017 Kronoberg Innehållsförteckning Tävling: Sida: Deadline: Generella regler 3-4 Årets Affärsplan 5-6 1 december 2016 13.00 Hållbart företagande 7-8 6 februari 2017 13.00 Årets

Läs mer

Tävlingskriterier 2016/2017 Kronoberg

Tävlingskriterier 2016/2017 Kronoberg Tävlingskriterier 2016/2017 Kronoberg Innehållsförteckning Tävling: Sida: Deadline: Generella regler 3-4 Årets Affärsplan 5-6 1 december 2016 13.00 Hållbart företagande 7-8 6 februari 2017 13.00 Årets

Läs mer

Tävlingskriterier 2016/2017 Kronoberg

Tävlingskriterier 2016/2017 Kronoberg Tävlingskriterier 2016/2017 Kronoberg Innehållsförteckning Tävling: Sida: Deadline: Generella regler 3-4 Årets Affärsplan 5-6 1 december 2016 13.00 Hållbart företagande 7-8 6 februari 2017 13.00 Årets

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG I JÖNKÖPINGS LÄN DEADLINE 16 JANUARI KL UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1

TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG I JÖNKÖPINGS LÄN DEADLINE 16 JANUARI KL UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG I JÖNKÖPINGS LÄN DEADLINE 16 JANUARI KL. 16.00 UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 Årets UF-företag är den mest omfattande men även den mest prestigefulla tävlingen

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG. UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1

TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG. UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 Årets UF-företag är den mest omfattande men även den mest prestigefulla tävlingen ni som UF-företagare kan vinna. Här ska ni

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG TÄVLINGEN KVALIFICERAR FÖRSTAPRISTAGAREN TILL SM

TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG TÄVLINGEN KVALIFICERAR FÖRSTAPRISTAGAREN TILL SM TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG TÄVLINGEN KVALIFICERAR FÖRSTAPRISTAGAREN TILL SM UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 Årets UF-företag är den mest omfattande men även den mest prestigefulla tävlingen

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG. UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1

TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG. UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 Årets UF-företag är den mest omfattande men även den mest prestigefulla tävlingen ni som UF-företagare kan delta i. Det vinnande

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG. UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1

TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG. UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 Årets UF-företag är den mest omfattande men även den mest prestigefulla tävlingen ni som UF-företagare kan delta i. Här ska ni

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER INFÖR

TÄVLINGSKRITERIER INFÖR TÄVLINGSKRITERIER INFÖR Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar där ditt UF-företag kan vara med och delta. De flesta tävlingarna avgörs i samband med den regionala UF-mässan Våga Vara

Läs mer

Ung Företagsamhet Jämtland 2018

Ung Företagsamhet Jämtland 2018 TÄVLINGSKRITERIER Ung Företagsamhet Jämtland 2018 Ta chansen att tävla med ditt UF-företag! Under våren hålls 24 regionala mässor runt om i Sverige. I Jämtland har du som UFföretagare möjlighet att ställa

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER 2016/2017

TÄVLINGSKRITERIER 2016/2017 TÄVLINGSKRITERIER 2016/2017 Ung Företagsamhet Stockholmsregionen En öppning till värdefulla erfarenheter, meriter och nätverk Under våren hålls 24 regionala UF-mässor runt om i Sverige. I Stockholm kan

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER 2016

TÄVLINGSKRITERIER 2016 TÄVLINGSKRITERIER 2016 Ung Företagsamhet Därför ska du tävla med ditt UF-företag! Under våren hålls 24 regionala mässor runt om i Sverige. I Stockholm kan du som UF-företagare välja att ställa ut på mässan

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG I HALLAND. UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1

TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG I HALLAND. UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 TÄVLINGSKRITERIER FÖR ÅRETS UF-FÖRETAG I HALLAND UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag 1 Årets UF-företag är den mest omfattande men även den mest prestigefulla tävlingen ni som UF-företagare kan delta i.

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2014/15

Tips och råd för Årsredovisning 2014/15 Tips och råd för Årsredovisning 2014/15 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 30 mars

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 30 mars Dalamästerskapen 2017 Lugnets sporthall Falun 30 mars Varför med på DM? Avslutning på UF-året Försäljning Kontakter för framtiden Tävlingar (54.000 kr i prispengar) Kval till SM Ca 140 UF-företag deltar

Läs mer

Under mässan pågår de regionala tävlingarna, och priserna delas ut på kvällen efter att mässan stängt.

Under mässan pågår de regionala tävlingarna, och priserna delas ut på kvällen efter att mässan stängt. TÄVLINGSKRITERIER Ung Företagsamhet Jämtland Ta chansen att tävla med ditt UF-företag! Under våren hålls 24 regionala mässor runt om i Sverige. I Jämtland har du som UFföretagare möjlighet att ställa ut

Läs mer

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 16 mars

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 16 mars Dalamästerskapen 2016 Lugnets sporthall Falun 16 mars Varför med på DM? Avslutning på UF-året Försäljning Kontakter för framtiden Tävlingar (48.000 kr i prispengar) Kval till SM Ca 140 UF-företag deltar

Läs mer

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Lärarutbildning Jennifer Petersson och Joanna Berg 20170508 Hur hjälper jag mina elever att upprätta en Årsredovisning? Vägen till Årsredovisningen

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2016/17

Tips och råd för Årsredovisning 2016/17 Tips och råd för Årsredovisning 2016/17 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

UF-företags- och rådgivarresursen

UF-företags- och rådgivarresursen UF-företags- och rådgivarresursen INNEHÅLL Inledning Förberedelser Möte 1 - Starta Affärsplan och mål Möte 2 - Driva Profilering och varumärkesbyggnad Produktion och inköp Sälj Möte 3 - Driva Sälj Ekonomi

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Tips och råd för årsredovisning 15/16

Tips och råd för årsredovisning 15/16 Tips och råd för årsredovisning 15/16 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och ev.

Läs mer

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober Aktivitetskalender för UF-elever läsår 2017/2018 Senast uppdaterad 31 maj 2017. Med reservation för ändringar. Anmälan till samtliga elevaktiviteter görs via vår hemsida www.ungforetagsamhet.se September

Läs mer

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar.

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar. Kalendarium läsåret 2016/2017 Ung Företagsamhet i Östergötland Processutbildningen UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi

Läs mer

Intygsberättigad. 5 obligatoriska moment. 3 tilläggsmoment

Intygsberättigad. 5 obligatoriska moment. 3 tilläggsmoment Skypegenomgång Kalendarium Intygsberättigad 5 obligatoriska moment Digital registrering Affärsplan Minst två säljtillfällen Personlig träff med rådgivaren Årsredovisning 3 tilläggsmoment Exempel Fler

Läs mer

RÅDGIVARGUIDE ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG.

RÅDGIVARGUIDE ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. RÅDGIVARGUIDE ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. Tack för ditt engagemang för Sveriges framtid. Vi vill börja med att tacka dig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN:

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN: Verksamhetsår: UF-företagets registrerings nr: VD:ns namn: Adress: Ort & Län: ÅRSREDOVISNING UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Årsredovisningen ska laddas upp på www.ungforetagsamhet.se under perioden 1

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne INFORMATION DECEMBER Läsårets siffror Affärsplanen Lärarkonferensen UF då & Nu: The story UF på IM-programmet Skånes regionala mässa Viktiga datum Anmälan/utställarplatser Tävlingar/Tävlingskriterier Deadlines

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne Information December VIKTIGA DATUM LÄSÅR 2013/2014 Registreringen stängd Halvårsavstämning Roll-Up Varning! Ideon Mässan Anmälan öppen Tävlingsdag Seminarium för framtida UF-elever Fortbildningar till

Läs mer

MÖTESGUIDE FÖR UF-FÖRETAG OCH RÅDGIVARE

MÖTESGUIDE FÖR UF-FÖRETAG OCH RÅDGIVARE MÖTESGUIDE FÖR UF-FÖRETAG OCH RÅDGIVARE Hej! Vad roligt att ni som UF-företag och rådgivare ska samarbeta under ett UF-år. Ni har en mycket spännande tid framför er. Syftet med den här mötesguiden är att

Läs mer

Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16

Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16 Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16 För att delta i tävlingen Årets UF-företag i Dalarna ska en rapport göras och laddas upp senast 8 mars. Rapporten ska berätta

Läs mer

Utkast till årsredovisning för

Utkast till årsredovisning för På årsredovisningens framsida ska UF-föreagets namn och registreringsnummer anges, vilket räkenskapsår årsredovisningen gäller för, ort och län samt VD:s eller ansvariges adress. Ta gärna med er logotyp

Läs mer

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ungforetagsamhet.se RÅDGIVARGUIDE ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE INOM UNG FÖRETAGSAMHET Under året kommer dina elever att starta, driva

Läs mer

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program INNOVATION CAMP 9-10 november 2010, Campus Norrköping Koncept, praktiska detaljer program & Innovation Camp BAKGRUND Innovation Camp är ett koncept som riktar sig till gymnasieungdomar. Under 24 timmar

Läs mer

TIPS & PRAKTISK INFORMATION INFÖR UF-MÄSSAN

TIPS & PRAKTISK INFORMATION INFÖR UF-MÄSSAN - TIPS & PRAKTISK INFORMATION INFÖR UF-MÄSSAN UNG FÖRETAGSAMHET Årets monter 1 Datum: 27 mars Tid: Insläpp fr. 07:00 Plats: BCC Ronneby Program 27 mars 2019 07:00 - Insläpp till mässhallarna 10:00 - Montrar

Läs mer

Aktivitetskalender läsåret 2019/2020 Ung Företagsamhet i Östergötland

Aktivitetskalender läsåret 2019/2020 Ung Företagsamhet i Östergötland Aktivitetskalender läsåret 2019/2020 Ung Företagsamhet i Östergötland Aktivitetskalender för UF-lärare & skolledare läsåret 2019/2020 Senast uppdaterad 13 maj 2019. Med reservation för ändringar. Processutbildningen

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Tack för ditt engagemang för

Läs mer

Lathund för UF-lärare

Lathund för UF-lärare Lathund för UF-lärare - En miniguide för dig som handleder UF-företag 2016/2017 Hej! Varje år genomgår ca 1000 gymnasieelever i Jönköpings län processutbildningen UF-företagande. Det innebär att de startar,

Läs mer

Aktivitetskalender läsåret 2019/2020 Ung Företagsamhet i Östergötland

Aktivitetskalender läsåret 2019/2020 Ung Företagsamhet i Östergötland Aktivitetskalender läsåret 2019/2020 Ung Företagsamhet i Östergötland Aktivitetskalender för UF-lärare & skolledare läsåret 2019/2020 Med reservation för ändringar, senast uppdaterad 09 augusti 2019. Processutbildningen

Läs mer

Avveckling steg för steg

Avveckling steg för steg Avveckling steg för steg Nu börjar det bli dags att avveckla UF-företaget. Använd checklistan nedan till er hjälp. 1. Sälj slut på varor Bestäm när sista säljtillfället för vara/tjänst ska genomföras.

Läs mer

Våra digitala kanaler Hjälpmedel till dig som UF-lärare

Våra digitala kanaler Hjälpmedel till dig som UF-lärare Skypegenomgång Kalendarium Sociala medier Våra digitala kanaler Hjälpmedel till dig som UF-lärare www.ungforetagsamhet.se/skane http://www.facebook.com/ungforetagsamhetskane Instagram: ufskane www.youtube.com/ufskane

Läs mer

Dalamästerskapen Kupolen Borlänge 21 mars

Dalamästerskapen Kupolen Borlänge 21 mars Dalamästerskapen 2018 Kupolen Borlänge 21 mars Varför med på DM? Avslutning på UF-året (Driva-fasen) Försäljning Kontakter för framtiden Tävlingar (60.000 kr i prispengar) Kval till SM Ca 200 UF-företag

Läs mer

GUIDE FÖR UF-ÅRET 1 1

GUIDE FÖR UF-ÅRET 1 1 GUIDE FÖR UF-ÅRET 1 Inledning I en Guide för UF-året har vi samlat en massa bra tips och råd för dig som ska driva UF-företag. Du kan använda guiden som ett uppslagsverk under ditt UF-år för att få stöd

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

4. Marknadsföring. 5. Monteragerande. 6. Avslutning

4. Marknadsföring. 5. Monteragerande. 6. Avslutning 1. Praktisk information Schema för mässdagen Karta över mässhallen Monterdetaljer Beställningar 2. Monterutformning Kriterier Årets Monter Juryn tipsar Att planera montern 3. Tävlingar Varför tävla? Hur

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Elevhäfte grundskolan år 6-9 Namn: Klass: Skola:

Elevhäfte grundskolan år 6-9 Namn: Klass: Skola: Elevhäfte grundskolan år 6-9 Namn: Klass: Skola: Hej! Vad roligt att just du ska få gå på Ung Företagsamhets mässa för unga företagare! Det kommer att bli en dag fylld av upplevelser och kreativitet! I

Läs mer