Tävlingskriterier 2014/2015. Kronoberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlingskriterier 2014/2015. Kronoberg"

Transkript

1 Tävlingskriterier 2014/2015 Kronoberg

2 Innehållsförteckning Tävling: Sida: Deadline: Generella regler 2-3 Årets Affärsplan 5 1 december Årets Vara 7 3 februari Årets Tjänst 8 3 februari Årets Hantverk 9 3 februari Årets Produktutveckling 10 3 februari Årets UF-företag 11 3 februari Årets Säljare 18 3 februari Hållbart företagande 20 3 februari Årets Webb 22 3 februari Årets Logotyp 23 3 februari Årets Årsredovisning 24 3 februari Årets Lärare 26 3 februari Årets Skola 27 3 februari Årets Samhällsentreprenör april Årets Tillväxtföretag april

3 Introduktion till samtliga tävlingar Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag kan delta. Tävlingarna kan vara en bra krydda för ert UF-år och de flesta ser det som ett roligt moment. Dessutom kan ni vinna priser och i några av tävlingarna få chansen att tävla vidare på SM i UF-företagande. Det är frivilligt att delta, och det är viktigt att ni väljer de tävlingar som ni tycker verkar roliga och passar just ert företag. I det här dokumentet hittar ni de kriterier som gäller för alla tävlingar. När ni valt ut den eller de tävlingar ni vill ställa upp i så läs och följ kriterierna noggrant. Är ni osäkra på hur ni ska gå tillväga kan ni alltid höra av er till ert regionkontor. Tänk på att använda ert nätverk som kan ge er tips och idéer inför tävlingarna. Generella regler för att få tävla: Företagets namn, affärsidé, region och vilken tävling bidraget avser, ska vara angivet på samtliga tävlingsbidrag. UF-företaget behöver inte göra allt själv, men ska kunna motivera varför vissa beslut har tagits inför juryn. Det vill säga hur ni som företag gått tillväga under produktionen och varför ni har gjort på ett visst sätt. Mutor och gåvor får inte förekomma i någon tävling men informationsmaterial (t.ex. flyers, broschyrer etc.) får dock lämnas till jurymedlemmarna. Juryns beslut kan inte överklagas. Datum för anmälan och vissa kriterier för tävlingarna varierar i olika regioner. Se därför till att kontrollera med ert regionala UF-kontor vad som gäller. Inskickade dokument/rapporter sparas inte samt skickas inte tillbaka till UFföretaget. Uppfylls inte kraven kan man bli diskvalificerad! 3

4 Jury Jurygrupperna består av företagare och näringslivsrepresentanter från hela länet. Varje tävling har en separat jury. Juryns beslut kan inte överklagas. Finaldag Utifrån inskickade tävlingsbidrag utser en jury finalister som kallas för vidare tävlan på finaldagen den 26 mars i Växjö. Prisutdelning Årets regionala prisutdelning kommer att ske i Växjö konserthus den 26 mars. I varje tävling utses fyra nominerade, av dem utses en vinnare och de andra tre får en delad andraplats. Priser För förstapristagare i tävlingarna gäller följande; Årets Webbsida, Årets Logotyp vinner kr. Detta är endast en regional tävling och man tävlar inte vidare om en plats på SM i UF-företagande. Årets Affärsplan vinner kr och kvalificerar sig till fortsatt tävlande i den nationella tävlingen men är inte direktkvalificerade till SM i UF-företagande. Årets Tjänst, Årets Vara, Årets Hantverk, Hållbart företagande, Produktutvecklingspriset & Årets Säljare (hela företaget) vinner kr och kvalificerar sig till fortsatt tävlande på SM i UF-företagande, den maj, där Ung Företagsamhet Kronoberg står för monterplats/konferensavgift för samtliga företagsmedlemmar. Årets UF-företag vinner kr och kvalificerar sig till fortsatt tävlande på SM i UFföretagande, den maj, där Ung Företagsamhet Kronoberg står för monterplats/konferensavgift för samtliga företagsmedlemmar. Dessutom har de chans att gå vidare till EM Företaget får även Ung Företagsamhets vandringspris att ställa på skolan till nästa UF-år. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Bästa Årsredovisning avgörs efter aktuellt UF-år och vinnaren får kr. Vad händer om man vinner? Alla som vunnit en tävling ska samlas för en kort genomgång direkt efter prisutdelningen. Samlingen sker vid scenen. Då ges även viktig information till alla som kvalificerat sig för deltagande på SM i UF-företagande i Stockholm. 4

5 Tävlingen Årets Affärsplan Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets Affärsplan regionalt, för att därifrån kvalificera sig till nationell final med prisutdelning på SM i Ung Företagsamhet. UF-företaget kommer att bedömas efter nedanstående tävlingskriterier. Syfte: Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa vad de har lärt sig om affärsplanens innehåll och uppbyggnad samt även hur de använder metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys, finansiering, prissättning och hur UF-företaget valt att organisera sig. Affärsplanen ska presentera företaget på ett affärsmässigt sätt och anpassat till mottagare och situation. Affärsplanen ska använda relevanta företagsekonomiska begrepp och utvärdera företagets ekonomiska möjligheter. Tillvägagångsätt: Affärsplanen ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida: (inloggat läge) senast klockan den 1/ Tävlingsbidraget ska vara i PDF-format och på max 3 MB. Glöm inte att döpa filen med ert företagsnamn. Grundläggande krav för tävlingen Årets Affärsplan: Affärsplanen får bestå av max 12 sidor totalt fram och baksida inkluderade. Inga bilagor får bifogas. Fontstorleken ska vara minimum 12 punkter (motsvarande typsnitt Times New Roman) och formatet ska vara A4. Företagets namn, Affärsplan, region, samt att verksamhetsår ska vara angivet på affärsplanens framsida. Affärsplanen ska innehålla och beskriva punkterna nedan: UF-företagets namn och affärsidé Varan/tjänsten och produktionen Marknad, kunder och konkurrenter (inkl. resultat av marknadsundersökningen) UF-företagets organisation och rådgivare Målsättning och prissättning Marknadsplan/marknadsaktivitet Finansiering/lönsamhetsbedömning (likviditets- & resultatbudget) Ort, datum och UF-företagarnas namnunderskrifter Framsida Baksida 12 5

6 Juryn i tävlingen Årets Affärsplan bedömer: Att affärsplanens struktur och utformning följer punkterna ovan Att likviditets- och resultatbudget är korrekt Att affärsplanen är realistisk och har en verklighetsförankring, finns uppföljningsbara mål Att varan/tjänsten självständigt skapar lönsamhet och är grunden i företaget (sponsring och övriga intäkter ska ej dominera budgeten dvs vinsten får ej bygga på sponsring) Hur UF-företaget har beskrivit och reflekterat över affärsplanens delar på ett utförligt och nyanserat sätt, exempelvis kvalitén på marknadsundersökning samt resonemanget kring denna Affärsplanen i sin helhet där design och layout vägs in samt att det finns en genomgående röd tråd genom hela arbetet Begreppsförklaring Korrekt resultat (RB)- och likviditetsbudget (LB) innebär summan från samtliga poster t ex. varuinköp i RB skall motsvara alla månaders summa i LB samt utgående likviditet i LB och resultatet i RB skall utgöra samma summa (företaget avvecklas ju och allt riskkapital återlämnas) Att varan/tjänsten självständigt skapat lönsamhet och är grunden i företaget. Syftet med sponsring, övriga intäkter och riskkapital är att möjliggöra och få igång kärnverksamheten i företaget. Genomgående röd tråd innebär att alla bitar i affärsplanen överensstämmer. Exempelvis att aktivitetsplanen stämmer med likviditetsbudgeten (om t ex mässa finns med i jan skall uppskattad försäljning även finnas med i likviditetsbudgeten för januari samt kostnader för mässan). Riskkapital, alla UF-företag erbjuds att ta in riskkapital. Om UF-företaget går med vinst efter avslutat UF-år ska samtligt riskkapital gå tillbaka till investerarna. Som UF-företag får man ta in riskkapital för max kr och en enskild person får investera max 250 kr. 6

7 Tävlingen Årets Vara Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets Vara regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Varan kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. OBS! UF-företaget kan enbart tävla i en av tävlingarna Årets Vara eller Årets Tjänst. Syfte: Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa vad de har lärt sig om att kommersialisera en vara. UFföretagarna måste visa att de förstår kopplingen mellan prissättningen, produkten och marknaden. UF-företagarna kommer att bedömas efter sin förmåga att se samband och kunna förklara dessa utifrån varan, prissättning och marknad. De ska utifrån olika perspektiv resonera och reflektera runt sina erfarenhet från UF-företaget. Detta förutsätter att de i UF-företaget precis som i vilket annat företag syftar till ekonomisk hållbarhet och har ekonomisk vinst som ett mål. Grundläggande krav för tävlingen Årets Vara: För att få delta i tävlingen Årets Vara krävs att UF-företaget laddar upp ett tävlingsbidrag på Ung Företagsamhet hemsida, senast den 3 februari kl Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på maximalt 2 A4-sidor inklusive bilder och bilagor, bidraget ska vara i PDF-format och på max 3 MB. Glöm inte att döpa filen med ert företagsnamn. Er förmåga att skriftligen beskriva tjänsten kommer att hjälpa juryn att skapa sig en uppfattning om den och ligga till grund för deras beslut om ni går vidare till fortsatt tävlan på finaldagen. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företaget inklusive företagsnamn och region samt att beskrivningen avser tävlingen Årets Vara. UF-företagets affärsidé - en kortfattad beskrivning av affärsidén samt en beskrivning av varan. Marknaden - beskriv målgruppen varan riktar sig till samt hur målgruppen nås. Beskriv efterfrågan av varan, fanns den tidigare eller har efterfrågan skapats med hjälp av t.ex. marknadsföring. Beskriv hur eventuell marknadsföring av varan har resulterat i försäljning. Prissättning - beskriv vad som ligger till grund för prissättningen av varan. Kvalité och service - beskriv hur ni har säkerställt varans kvalité, beskriv även varans eventuella kundnytta. Beskriv eventuell utvärdering av varan och hur resultatet av utvärderingen kan utveckla varan. Beskriv även hur varan levereras till kund. Juryn i tävlingen Årets Vara bedömer: Att företaget har sålt sin vara och hur väl UF-företaget har hunnit/lyckats sälja varan, omsättning och marginal Att varan självständigt skapat lönsamhet och är grunden i företaget Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över marknaden Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över prissättningen Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över kvalité och service Att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter 7

8 Tävlingen Årets Tjänst Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets Tjänst regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tjänsten kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. OBS! UF-företaget kan enbart tävla i en av tävlingarna Årets Vara eller Årets Tjänst. Syfte: Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa vad de har lärt sig om att kommersialisera en tjänst. UF-företagarna måste visa att de förstår kopplingen mellan prissättningen, produkten och marknaden. UF-företagarna kommer att bedömas utefter sin förmåga att se samband och kunna förklara dessa utifrån tjänsten, prissättning och marknad. De ska utifrån olika perspektiv resonera och reflektera runt sina erfarenhet från UF-företaget. Detta förutsätter att de i UF-företaget precis som i vilket annat företag syftar till ekonomisk hållbarhet och har ekonomisk vinst som ett mål. Grundläggande krav för tävlingen Årets Tjänst: För att få delta i tävlingen Årets Tjänst krävs att UF-företaget laddar upp ett tävlingsbidrag på Ung Företagsamhet hemsida, senast den 3 februari kl Glöm inte att döpa filen med ert företagsnamn. Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på maximalt 2 A4-sidor inklusive bilder och bilagor, bidraget ska vara i PDF-format och på max 3 MB. Er förmåga att skriftligen beskriva tjänsten kommer att hjälpa juryn att skapa sig en uppfattning om den och ligga till grund för deras beslut om ni går vidare till fortsatt tävlan på finaldagen. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företaget inklusive företagsnamn och region samt att beskrivningen avser tävlingen Årets Tjänst. UF-företagets affärsidé - en kortfattad beskrivning av affärsidén samt en beskrivning av tjänsten. Marknaden - beskriv målgruppen tjänsten riktar sig till samt hur målgruppen nås. Beskriv efterfrågan av tjänsten, fanns den tidigare eller har efterfrågan skapats med hjälp av t.ex. marknadsföring. Beskriv hur eventuell marknadsföring av varan har resulterat i försäljning. Prissättning - beskriv vad som ligger till grund för prissättningen av tjänsten. Kvalité och service - beskriv hur ni har säkerställt tjänstens kvalité, beskriv även tjänstens eventuella kundnytta. Beskriv eventuell utvärdering av tjänsten och hur resultatet av utvärderingen kan utveckla tjänsten. Beskriv hur tjänsten förmedlas till kund. Juryn i tävlingen Årets Tjänst bedömer: Att företaget sålt sin tjänst och hur väl UF-företaget har hunnit/lyckats sälja tjänsten, omsättning och marginal Att tjänsten självständigt skapat lönsamhet och är grunden i företaget Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över marknaden Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över prissättningen Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över kvalité och service Att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter 8

9 Tävlingen Årets Hantverk Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets Hantverk regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. UF-företaget kommer att bedömas efter nedanstående tävlingskriterier Syfte: Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa hur väl de utför sitt valda hantverk både när det gäller val av produktionsmetoder, material och produktens anpassning till målgruppen. Hantverket skall vara egenhändigt utfört och hålla hög kvalité i både tillverkning, design och slutgiltig produkt. Ett hantverk kan vara både en vara och en tjänst. Grundläggande krav för tävlingen Årets Hantverk: För att få delta i tävlingen Årets Hantverk krävs att UF-företaget laddar upp ett tävlingsbidrag på Ung Företagsamhet hemsida, senast den 3 februari kl Glöm inte att döpa filen med ert företagsnamn. Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på max 2 A4-sidor, inklusive bilder och bilagor, bidraget ska vara i PDF-format och på max 3 MB. Er förmåga att skriftligen beskriva hantverket kommer att hjälpa juryn att skapa sig en uppfattning om den och ligga till grund för deras beslut om ni går vidare till fortsatt tävlan på finaldagen Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företaget - inklusive företagsnamn och region samt att beskrivningen avser tävlingen Årets Hantverk. UF-företagets affärsidé - en kortfattad beskrivning av affärsidén samt en beskrivning av tillverkningsprocessen av hantverket. Hantverket beskriv vad det är för hantverk, och varför valde ni att arbeta med hantverket. Beskriv hantverkets kvalité Tillverkningsmetod - beskriv tillverkningsmetoden/utförandemetoden. Målgrupp - beskriv vilken målgrupp ni når. Estetisk utformning - beskriv hur ni har tänkt och arbetat med hantverkets estetiska utformning. Juryn i tävlingen Årets Hantverk bedömer: Det egenhändiga arbetet Medvetenheten och förståelsen för tillverkningsmetoden/produktionssättet Hantverkets användningsområden Hantverkets estetiska utformning Hantverkets kvalité Att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter 9

10 Tävlingen Årets Produktutveckling Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets Produktutveckling regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. UF-företaget kommer att bedömas efter nedanstående tävlingskriterier. Syfte: Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa att de förstår sambandet mellan de olika delarna i produktutvecklingsprocessen: analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera och producera. I tävlingen bedöms UF-företagarnas förmåga att utveckla lösningar från idé till en färdig prototyp. Elevernas förmåga att kunna analysera produktens kommersiella möjlighet och dess marknadspotential. Grundläggande krav för tävlingen Årets Produktutveckling: För att få delta i tävlingen Årets Produktutveckling krävs att UF-företaget laddar upp ett tävlingsbidrag på Ung Företagsamhets hemsida, senast den 3 februari kl Glöm inte att döpa filen med ert företagsnamn. Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på maximalt 2 A4-sidor inklusive bilder och bilagor, bidraget ska vara i PDF-format och på max 3 MB. Er förmåga att skriftligen beskriva produkten kommer att hjälpa juryn att skapa sig en uppfattning om den och ligga till grund för deras beslut om ni går vidare till fortsatt tävlan på finaldagen Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företaget inklusive företagsnamn och region samt att beskrivningen avser tävlingen Årets Produktutveckling. UF-företgets affärsidé -en kortfattad beskrivning av affärsidén samt en beskrivning av produkten. Bakgrund och idé - beskriv vad som är unikt eller nytt med produkten. Beskriv också vilken kundnytta produkten har och vilka behov på marknaden som produkten tillfredsställer. Processen - beskriv hur ni har arbetat för att ta fram produkten. Beskriv vilka strategier, metoder och tekniker som använts för planering och genomförandet av produktutvecklingen. Marknad - beskriv er målgrupp och hur ni definierat den. Hur nås den potentiella marknaden och vilka kommersiella möjligheter finns det på lång sikt för produkten. Beskriv hur produkten ser ut/är designad och hur är den är paketerad. Juryn i tävlingen Årets Produktutveckling bedömer: Framtagandet av produkten, strategier och metoder Produktens nyhetsgrad (är det en ny idé?) Hur produkten tillfredsställer ett behov på marknaden och ger ökad kundnytta Kommersiella möjligheter på lång sikt för produkten Produktens design och paketering Att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter 10

11 Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget kommer att bli bedömd inom fyra olika moment: Rapport, Företagspresentation, Intervju inför jury och Utmaningen. Det UF-företaget som vinner på SM i UF-företagande representerar Sverige på Europamästerskapen i Ung Företagsamhet som varje år genomförs i månadsskiftet juli/augusti någonstans i Europa. Företaget som tar sig till EM får också representera organisationen Ung Företagsamhet under events och evenemang följande läsår. För att utse Årets UF i Kronoberg kommer följande steg att genomföras: 1. Företagsrapport laddas upp på senast den 3 februari kl företag kallas, utifrån företagsrapporterna, till företagspresentation & intervju (se kriterier) på kvaldagen som genomförs den 3 mars i Växjö. 3. Under kvaldagen utses åtta företag för vidare tävlan på finaldagen den 26 mars. 4. De 8 finalföretagen får en utmaning presenterad för sig, som ska lösas på bästa sätt till finaldagen. Lösningen kommer bedömas utav tävlingens finaljury. 5. De tävlande företagen genomför företagspresentation på finaldagen inför finaljuryn. 6. Fyra nominerade företag utses som genomför sin företagspresentation på scenen under prisutdelningen i Växjö Konserthus den 26 mars. 7. Årets UF-företag i Kronoberg 2015 utses Tillvägagångssätt & grundläggande krav för tävlingen Årets UF-företag Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. A. Rapport 100 Poäng B. Företagspresentation 100 Poäng C. Intervju inför jury 100 Poäng D. Utmaningen 50 Poäng Syfte: Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa vad de har lärt sig om företagande, hur man går från idé till företag. UF-företagarna måste visa att de förstår kopplingen mellan alla aspekter inom ett företag. De ska kunna förstå och förklara sambanden mellan produkten (varan/tjänsten), prissättning, marknad och hur företaget är organiserat. De ska kunna reflektera och resonera över affärsmässigheten i företaget och över hur man ska kunna utveckla företaget vidare. Observera att UFföretaget alltid avslutas när året är slut så det är en hypotetisk framtid de resonerar kring och deras förmåga att använda sina lärdomar som ska bedömas. I tävlingen Årets UF-företag förutsätts att UF-företaget, precis som i vilket annat företag, strävar efter ekonomisk hållbarhet och har ekonomisk vinst som ett mål. 11

12 A. Rapport Rapportens 100 poäng fördelas enligt följande: Företagsrapporten i sin helhet, struktur och innehåll 30 % Påvisade lärdomar och erfarenheter som presenteras i rapporten 50 % Företagets möjligheter till fortsatt utveckling 20 % Syfte: Företagsrapporten ger UF-företagarna möjlighet att visa hur väl de skriftligt kan presentera processen, prestationer, resultat och framtida potential för en affärspartner samt hur väl de kan presentera och reflektera över sitt UF-år och de lärdomar de fått genom att driva ett UF-företag. Rapporten ska summera UF-företagets år som företagare. Den ska vara en blandning av en årsredovisning med finansiell översikt och reflektioner över personliga lärdomar men även gruppens utveckling och lärdomar. UF-företagarna ska reflektera och resonera kring företagets ekonomiska hållbarhet, vinst och realistiska möjlighet till en hypotetisk fortsatt utveckling utifrån sina erfarenheter från året med UF-företaget. Rapporten är till för att visa på färdigheten att skapa ett tryckt dokument som skapar intresse för företaget och dess verksamhet hos läsaren. För att få full poäng för rapporten ska samtliga nedanstående punkter finnas med, detta även om UFföretaget inte ännu har avvecklats. Rapporten bör vara affärsmässig och välgjord och får gärna lättas upp med foton eller tidningsurklipp. Tillvägagångssätt: Ladda upp er företagsrapport på senast den 3 februari kl Filen ska vara i PDF och max 3 MB. Glöm inte att döpa filen med ert företagsnamn. Grundläggande krav för tävlingen Årets UF-företag: För att få full poäng för rapporten ska samtliga nedanstående punkter finnas med, detta även om UFföretaget inte ännu har avvecklats. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: Formatet på rapporten ska vara A4 På sidan 1 (framsidan av rapporten) ska följande finnas med: Företagets namn, Företagsrapport, UF-region, räkenskapsår, rådgivarens namn och företag samt lärarens namn Rapporten får bestå av max 12 sidor. Se exempel nedan. Fontstorleken ska vara minimum 12 punkter, motsvarande typsnitt Times New Roman. 12

13 Framsida 1 Samman fattning av året med Innehållsförteck ning Sidan 2 i rapporten ska innehålla en sammanfattande VD-rapport samt en innehållsförteckning med information om: Företagets namn UF-företagets affärsidé Varan/tjänsten Finansiell översikt En beskrivning över genomförda aktiviteter Innehållsförteckning Rapporten måste även innehålla information om: Samarbete och teamutveckling inom UF-företaget (lärdomar och erfarenheter från UFåret, positivt och negativt) Genomförda aktiviteter under UF-året Möjlig fortsatt utveckling Ort, datum och Styrelsens (UF-företagarnas) namnunderskrifter är ett krav Korrekt balansräkning och resultaträkning samt underskrift av revisor (vilket kan vara lärare, rådgivare eller annan) Juryn bedömer rapporten efter dessa punkter: Företagsrapporten i sin helhet har UF-företaget lyckats presentera ovanstående punkter på ett realistiskt, relevant och detaljrikt sätt? Företagets genomförande av UF-året har UF-företaget förmåga att skriftligen beskriva genomförandet av UF-året, affärsidén, produkten, verksamheten, marknaden och ekonomin? Att varan/tjänsten självständigt skapat lönsamhet och är grunden i företaget Teamlärdomar, erfarenheter och utveckling - UF-företagets förmåga att skriftligen beskriva erfarenheter, utveckling och teamlärdomar från UF-året, både positivt och negativt Företagets möjligheter till utveckling - trots att företaget ska läggas ner efter årets slut är det viktigt att de redogör för framtiden och resonemanget däromkring. Har UF-företaget förmåga att skriftligen beskriva den fortsatta utvecklingen, vad behövs göras eller förändras i företaget om de hypotetiskt sätt vill fortsätta driva ett hållbart företag? 13

14 Begreppsförklaring Korrekt resultat- och balansräkning innebär att resultatet (vinsten) är lika i både resultat- och balansräkningen. Dessutom att tillgångarna är lika stora som eget kapital och skulder dvs att sidorna balanserar. Alla poster måste redovisas korrekt, t ex ska inte riskkapital redovisas i resultaträkningen. En genomgående röd tråd innebär att text, layout osv följer en tydlig struktur genom hela årsredovisningen. Riskkapital - alla UF-företag erbjuds att ta in riskkapital. Om UF-företaget går med vinst efter avslutat UF-år ska samtligt riskkapital gå tillbaka till investerarna. Som UF-företag får man ta in riskkapital för max kr och en enskild person får investera max 250 kr. 14

15 B. Företagspresentation Företagspresentationens 100 poäng fördelas enligt följande: Företagspresentationens relevans, struktur och innehåll 60 % Leveransteknik, visuellt hjälpmedel och originalitet 30 % Mervärde till tidigare moment 10 % Syfte: Företagspresentationen ger en möjlighet att presentera företaget och få potentiella kunder att nappa på affärsidén vilket är inte helt enkelt men oftast blir företagspresentationen en mycket spännande och adrenalinfylld upplevelse för de flesta UF-företagare. Presentationen ska summera och lyfta fram företagets viktigaste erfarenheter och prestationer. Den ska lyfta fram framgångar och motgångar under året; vad man har lärt sig av eventuella misstag samt vad man har uppnått; visa på lärdomarna under UF-året. Det är en företagspresentation som ska rikta sig till investerare eller företagspartners för att väcka intresse till samarbete. Det här är inte en produktpresentation. Tillvägagångssätt: Presentationen kommer att ske inför en jurygrupp, men presentationen ska kunna anpassas till en stor publik. Presentationens längd är max fyra minuter per företag och den ska vara affärsmässig men inte allt för allvarlig. Max fem personer får presentera företaget och alla måste vara medlemmar i UF-företaget, alla presentationsrelaterade aktiviteter t ex film/musik ska vara inkluderade i de 4 minuterna. Alla tekniska hjälpmedel är tillåtna men kom ihåg att företagspresentationen sker live inför jury och eventuellt stor publik. Ung Företagsamhet tillhandahåller mindre högtalare (med 3.5 mm stereoplugg) samt projektor och kablar för PC för uppkoppling mot projektor. UF-företaget tar själv med egen bärbar dator, eventuell adapter och klicker. Juryn bedömer presentationen efter dessa punkter: Struktur presentationen ska summera de viktigaste framgångarna och erfarenheterna. Den ska levandegöra företagets med- och motgångar under året. Relevans och innehåll - presenterar de relevanta områden och har innehållet substans. Presenterar de fortlöpande förbättringar i företaget, har de tagit tillvara på dessa erfarenheter, har de kunnat vända motgång till framgång och dragit nytta av erfarenheterna i driften av företaget? Framförande - finns det närvaro, samspel, interaktion, tempo och rörelse i presentationen. Visuella hjälpmedel, marknadsföringsmaterial och originalitet - det visuella stödet i presentationen är kreativt och inte bara en repetition av vad de pratar om eller läser från. Finns förmågan att presentera företaget på ett originellt sätt men ändå professionellt eller ett sätt som är passande för just det företaget. Mervärde företagets förmåga att bygga vidare på sitt budskap och göra det starkare genom de olika delarna i tävlingen. 15

16 C. Intervju inför jury Intervjuns 100 poäng fördelas enligt följande: Kunskap och förståelse om hur företag fungerar 45 % Förmåga att ta tillvara på och använda lärdomarna på nya situationer, personliga förmågor och gruppdynamik 45 % Mervärde till tidigare moment 10 % Syfte: Intervjun ger UF-företaget att visa sin förmåga att förklara hur de har arbetat med företaget och hur de har löst problem. UF-företagets förmåga att tillsammans reflektera och få insikter för innovativa lösningar för att utveckla företaget. Det är också ett tillfälle för UF-företaget att visa på de olika deltagarnas egenskaper. Vilka egenskaper och färdigheter man som individ och grupp har fått genom att driva UF-företag. Intervjumomentet är tillfället då UF-företagarna kan förtydliga och ge svar på frågor som uppkommit efter att juryn har läst rapporten och sett presentationen. Det är en möjlighet att ytterligare förstärka det budskap man vill få fram. Tillvägagångssätt: Här frågas UF-företagarna ut av jurygruppen. Samma personer som gör presentationen av företaget ska också svara på juryns frågor. Alla medlemmar i företaget ska vara delaktiga i intervjun. Intervjun kan komma att ske direkt efter företagspresentationen. Presentationsmaterial, broschyrer och produkter får medtas och visas upp. Juryn bedömer intervjun efter dessa punkter: Kunskap och förståelse om hur företag fungerar - UF-företagets kunskaper och förståelse av hur företag fungerar och hur lönsamhet uppstår och kunna förklara det. Förmågan och förståelsen att se vad som behövs för att utveckla och förbättra företaget. Vad har gått bra och vad har gått dåligt, vilka förmågor och kompetenser har UF-företagarna utvecklat under året och hur kan de använda dem i nya situationer. Förmåga att använda lärdomar - UF-företagets förmåga att ta tillvara på det de har lärt sig under året om företagande och använda lärdomar i ett riktigt företag eller nya situationer. Personlig utveckling - hur väl UF-företagarna utvecklat sina personliga färdigheter enskilt och i grupp. Lärdomar och erfarenheter från UF-året, positivt och negativt Teamspirit/gruppdynamik - UF-företagets förmåga att beskriva samarbetet inom företaget samt förmågan att lyfta fram framgångar/ motgångar. Mervärde företagets förmåga att bygga vidare på sitt budskap och göra det starkare genom de olika delarna i tävlingen 16

17 A. Utmaningen! Utmaningen presenteras samtidigt då de 8 finalisterna offentliggörs. Dessa 8 finalföretag ska anta utmaningen och hur väl de lyckats bedöms utav juryn på finaldagen. Utmaningen bedöms som en del i tävlingen Årets UF-företag (50p). Det kommer även utses en vinnare av enbart momentet Utmaningen bland de 8 finalisterna. Vinnande företag kommer att belönas med ett separat åtråvärt pris. 17

18 Tävlingen Årets Säljare En medlem per företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets Säljare. Syfte: Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa att de är kunniga och framgångsrika säljare. En av de viktigaste förmågorna hos en säljare är att kunna komma till avslut. För att kunna uppnå detta krävs det att säljaren kan läsa av sin kund har god kunskap om sin produkt/tjänst och har en väl genomtänkt säljmetodik. Grundläggande krav för tävlingen Årets Säljare För att få delta i tävlingen Årets Säljare krävs det att man anmält sig, samt därefter blivit kallad till vidare tävlan. För att få delta i tävlingen Årets Säljare krävs att UF-företaget laddar upp ett tävlingsbidrag på Ung Företagsamhets hemsida, senast den 3 februari kl Glöm inte att döpa filen med namnet på personen som tävlar. Tävlingsbidraget ska bestå av en pdf-fil, i denna pfd ska följande vara med: För och efternamn Skola UF-företag Telefonnummer och mailadress till personen som ska tävla En medlem per företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets Säljare. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Tillvägagångssätt Hur går tävlingen Årets Säljare till? Som säljare är du företagets ansikte utåt. Juryn kommer titta efter säljare som har kunskap om företagets produkt/tjänst. Säljaren bör också vara målmedveten och ha en god förmåga att representera företaget. Presentation och säljsamtal inför juryn kan komma att videofilmas. Steg 1 Kvaldag den 3 mars 2015 De tävlande kommer att på angiven tid träffa en potentiell kund i ett slutet rum (denna kund ingår i jurygruppen). Säljaren bestämmer vem kunden ska vara och kunden anpassar sig efter företagets vara/tjänst. Säljaren kommer under säljsamtalet försöka sälja sin vara/tjänst till kunden, väcka kundens intresse och övertyga kunden om att just denna vara/tjänst tillfredsställer kundens behov. Målet är att få kunden intresserad av varan/tjänsten och att komma till en överenskommelse (köp eller nytt möte). Ca 10 minuter beräknas i tidsåtgång för varje tävlande. Fem minuter utgör själva säljsamtalet därefter ca fem minuter till feedback från juryn till säljaren (UF-företagaren). Steg 2 Finaldag 26 mars 2015 De tävlande som gått vidare till finalomgången kommer att på angiven tid träffa en potentiell kund i ett slutet rum (denna kund ingår i jurygruppen). Säljaren kommer under säljsamtalet försöka sälja en på förhand hemlig* vara/tjänst till kunden, väcka kundens intresse och övertyga kunden om att just denna vara/tjänst tillfredsställer kundens behov. Säljaren bestämmer vem kunden ska vara och kunden anpassar sig efter företagets vara/tjänst. Målet är att få kunden intresserad av varan/tjänsten och att komma till en överenskommelse (köp eller nytt möte). 18

19 Ca 10 minuter beräknas i tidsåtgång för varje tävlande. Fem minuter utgör själva säljsamtalet därefter ca fem minuter till feedback från juryn till säljaren (UF-företagaren). * Innan den tävlande går in i juryrummet tillkännages den hemliga varan/tjänsten Juryn i tävlingen Årets Säljare bedömer: Säljarens förmåga att läsa av kunden Säljarens kunskap om och engagemang för varan/tjänsten Säljarens metodik och förmåga att komma till avslut Säljarens förmåga att få kundens kontaktuppgifter 19

20 Tävlingen Hållbart företagande Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Hållbart företagande regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. UF-företaget kommer att bedömas efter nedanstående kriterier. Syfte: Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska förstå sambandet mellan entreprenörskap och hållbart företagande för att därmed kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. Målet är att UF-företagare ska utveckla sin förståelse och vikten av att anta en hållbar värdekedja i sitt företagande för att skapa goda levnadsförhållanden och livskvalitet för människor både globalt och lokalt. I tävlingen bedöms elevernas förmåga att integrera hållbarhetsarbetet i hela företagets verksamhet. Grundläggande krav för tävlingen Hållbart företagande För att få delta i tävlingen Hållbart företagande krävs att UF-företaget laddar upp ett tävlingsbidrag på Ung Företagsamhets hemsida, senast den 3 februari kl Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på max 2 A4-sidor inklusive bilder, bidraget ska vara i PDF-format och på max 3 MB. Glöm inte att döpa filen med ert företagsnamn. Er förmåga att skriftligen beskriva tjänsten/produkten kommer att hjälpa juryn att skapa sig en uppfattning och ligger till grund för deras beslut om ni går vidare till fortsatt tävlan på finaldagen. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företaget inklusive företagsnamn och region samt att beskrivningen avser tävlingen Hållbart företagande. UF-företagets affärsidé en kortfattad beskrivning av affärsidén samt en beskrivning av företagets hållbarhetsarbete. Organisation/verksamhet beskriv hur företaget har integrerat hållbarhet i verksamheten med hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska frågor. Beskriv hur varan/tjänsten tillför värde och tillgodoser ett verkligt behov. Ekonomiska aspekter - beskriv hur affärsidén är ekonomiskt hållbar sett till investeringar, kostnader, intäkter samt beaktar behov av långsiktighet och resurseffektivitet. Ekologiska aspekter beskriv varans/tjänstens effekt på den yttre miljön med avseende på exempelvis energianvändning, klimatpåverkan, naturresurs- och markanvändning, förnybarhet och biologisk mångfald. Redogör också för ert kretsloppstänkande, alltså förnybarhet och effektivitet kopplat till råvaruanvändning, produktion, användning och slutligen omhändertagande av förbrukade material. Sociala aspekter redogör för hur företaget tar hänsyn till livskvalitet och rättigheter för människor både globalt och lokalt. Även personalen och företagets underleverantörer och kunders villkor ska beaktas(t.ex. arbetsmiljö, löner, anställningsvillkor). Marknadsföring beskriv i vilken omfattning och på vilket sätt företaget har använt sitt hållbarhetsarbete i marknadsföringssyfte och profilering. 20

21 Juryn i tävlingen Hållbart företagande bedömer: I vilken omfattning hänsyn tas till både ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner för att sammanfoga verksamhetens totala hållbarhetsmedvetenhet Finns det en lönsamhetstanke i företagets verksamhet och är deras kalkyler rimliga? Hur väl företaget integrerat hållbarhetsarbetet i sin marknadsföring Är produkten/tjänsten till nytta för konsumenten? Att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter Viktig information Utifrån företagets affärsidé ska UF-företaget beskriva sitt hållbara företagande genom att visa på en långsiktighet där varan/tjänsten uppfyller behov och där hänsyn tas till både ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner, alla nödvändiga för det hållbara företaget. 21

22 Tävlingen Årets Webb (Endast regional tävling) Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets Webb. UF-företagets webbplats och närvaro på webben samt förmåga att skriftligen beskriva webbplatsen kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Tillvägagångssätt & grundläggande krav för tävlingen Årets Webb Ert tävlingsbidrag ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, senast den 3 februari kl Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på max 2 A4-sidor inklusive bilder, bidraget ska vara i PDF-format och på max 3 MB. Glöm inte att döpa filen med ert företagsnamn. Förutsättningen för att kunna delta är att företaget har en egen webbplats (html-sajt, phpbaserad sajt, blogg, facebooksida, youtubekanal etc.) som ligger till grund för er digitala strategi. Beskrivningen bedöms och kommer att hjälpa juryn skapa sig en uppfattning om webbprofilen. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn, affärsidé, region och fullständig webbadress samt att beskrivningen avser Årets Webb. Information - beskriv kopplingen mellan webbprofilen och företagets affärsidé. Beskriv er strategi, vilka val som gjorts för att nå er målgrupp och vilka sajter/digitala verktyg som ingår, förklara och motivera hur ni gått tillväga. Om ni har tagit hjälp förklara och motivera även vad hjälpen bestod av och varför. Syfte och mål - beskriv syftet med webbprofil; hur ökar den försäljningen och kännedomen om företaget. Ska ni sälja er vara eller tjänst på webbplatsen hur leder webbplatsen till köp? Hur har ni marknadsfört webbplatsen? Kreativ höjd - beskriv vilken praktisk användning besökaren har av er webbprofil och länka till det digitala innehållet. Hur sticker det ut? Motivera och förklara webbplatsens design och egenhet. Resultat - beskriv effekterna av er digitala närvaro; leder det ökad försäljning och varumärkeskännedom, followers, likes, retweets, länkningar, omnämningar, genomslag för kampanjer etc Juryn i tävlingen Årets Webb bedömer: Beskrivningen och hur den överensstämmer med webbprofilen Hur webbplatsen/erna leder till försäljning Kreativ höjd förmågan att tänka nytt Hur webbplatsen/erna profilerar och informerar om företaget och verksamheten Helhetsintrycket av webbplatsen 22

23 Tävlingen Årets Logotyp (Endast regional tävling) Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Bästa Logotyp. UF-företagets logotyp samt förmåga att skriftligen beskriva logotypen kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Tillvägagångssätt & grundläggande krav för tävlingen Årets Logotyp En A4-sidas beskrivning samt en A4 sida med bilder av UF-företagets logotyp (se nedan) laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, senast den 3 februari kl Bidraget ska vara i PDF-format och på max 3 MB. Glöm inte att döpa filen med ert företagsnamn. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företagets namn, affärsidé och region samt att beskrivningen avser Tävlingen Årets Logotyp Beskriv kopplingen mellan UF-företaget och logotypen Beskriv hur logotypen har skapats och motivera tillvägagångssättet Beskrivning av logotypen A4 21 x 29 cm Juryn i tävlingen Årets Logotyp bedömer: Att logotypen gör sig bra i svartvitt och färg Logotypens koppling till företagets verksamhet Vem har gjort/konstruerat logotypen? Att logotypen fungerar att både förstora eller förminska till visitkort och dylikt. Logotypens framtagande och konstruktion. 23

24 Tävlingen Årets Årsredovisning 2014/2015 Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets Årsredovisning 2014/2015 regionalt, för att därifrån kvalificera sig till den nationella tävlingen året efter avslutat UF-år. Årsredovisningen kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Syfte: Tävlingens syfte är att eleverna ska visa vad de har lärt sig om årsredovisningens innehåll och uppbyggnad samt även hur de använder metoder för marknadsföring, redovisning, finansiering och hur UF-företaget valt att organisera sig. Årsredovisningen ska presentera företaget på ett affärsmässigt sätt och anpassat till mottagare och situation. Årsredovisningen ska använda relevanta företagsekonomiska begrepp och utvärdera företagets verksamhet och gör en ekonomisk uppföljning. Grundläggande krav för tävlingen Årets Årsredovisning: För att få delta i tävlingen Årets Årsredovisning 2014/2015 krävs det att UF-företaget laddar upp en årsredovisning på Ung Företagsamhets hemsida, senast den 2 2 maj kl Tävlingsbidraget ska vara i PDF-format och max 3 MB. Årsredovisningen får bestå av max 12 sidor totalt. Fram- och baksida inkluderade. Inga bilagor får bifogas. Fontstorleken ska vara minimum 12 punkter (motsvarande typsnitt Times New Roman) och formatet ska vara A4. Företagets namn, Årsredovisning, region samt att verksamhetsår ska vara angivet på årsredovisningens framsida. Vinnare i tävlingen koras under det läsår som följer efter att företaget avslutat sitt UF-år. Årsredovisningen ska innehålla och beskriva punkterna nedan: Innehållsförteckning och VD-ord Förvaltningsberättelse Beskriv vad som har hänt under året som UF-företagare Ekonomiska rapporter - Korrekt resultaträkning och balansräkning Ort, datum och Styrelsens (UF-företagarnas) namnunderskrifter är ett krav En av revisor eller lärare godkänd revisionsberättelse. Underskriven av revisor alternativt lärare Framsida Baksida 12 24

25 Juryn i tävlingen Årets Årsredovisning bedömer: Att årsredovisningens struktur och utformning följer punkterna ovan Att förvaltningsberättelsen är skriven samt företagets förmåga att reflektera över och beskriva UF-året Att resultaträkning & balansräkning är korrekt Att samtliga namnunderskrifter finns med på årsredovisningen Årsredovisningen i sin helhet där design och layout vägs in samt att det finns en genomgående röd tråd. Begreppsförklaring Korrekt resultat- och balansräkning innebär att resultatet (vinsten) är lika i både resultat- och balansräkningen. Dessutom att tillgångarna är lika stora som eget kapital och skulder dvs att sidorna balanserar. Alla poster måste redovisas korrekt, t ex ska inte riskkapital redovisas i resultaträkningen. En genomgående röd tråd innebär att text, layout osv följer en tydlig struktur genom hela årsredovisningen. Riskkapital - Alla UF-företag erbjuds att ta in riskkapital. Om UF-företaget går med vinst efter avslutat UF-år ska samtligt riskkapital gå tillbaka till investerarna. Som UF-företag får man ta in riskkapital för max kr och en enskild person får investera max 250 kr. 25

26 Årets Lärare En nominering till Årets Lärare sker av elever, lärare, skolledare eller regionkontor. Nomineringen av läraren samt förmågan att beskriva läraren kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Årets UF-lärare i Kronoberg kvalificerar sig till SM i Ung Företagsamhet. Tillvägagångssätt En A4-sidas beskrivning av UF-läraren ska antingen laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, senast den 3 februari kl eller mailas till: Grundläggande krav för tävlingen Årets Lärare Endast registrerade UF-lärare kan nomineras Skriv en nominering som beskriver: Hur läraren engagerar sig i sina elever och i Ung Företagsamhet Hur läraren arbetar med att förankra konceptet UF-företagande bland elever, lärare och skolledning samt gensvar Hur lärarens engagemang har ökat kontakten mellan skola - näringsliv Hur läraren arbetar med att bygga in en långsiktighet med UF-arbetet i skolan På vilket sätt läraren har utvecklats tack vara samarbetet med Ung Företagsamhet Juryn i tävlingen Årets Lärare bedömer Hur lärarens engagemang har utvecklat eleverna och skolan. På vilket sätt har det varit utvecklande? Skapat fler företag, förbättrat elevernas resultat skolmässigt, ökat andelen vidare studier etc? Lärarens förmåga att inspirera och vägleda, till exempel i kontakten med rådgivare och övrigt lokalt näringsliv Lärarens förmåga att inspirera och vägleda kollegor samt hur läraren har arbetat med att förankra konceptet bland elever och övriga lärare och övriga ämnen Hur lärarens engagemang har bidragit till ökad kontakten mellan skola näringslivet Hur läraren har utvecklats i sitt arbete som lärare och i sin roll som coach till UF-elever 26

27 Årets Skola Alla skolor där UF-företagande drivs på kan tävla i tävlingen Årets Skola. Nomineringen av skolan samt förmågan att beskriva skolan kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Årets UF-skola i Kronoberg kvalificerar sig till SM i Ung Företagsamhet. Tillvägagångssätt En A4-sidas beskrivning av Årets Skola ska mailas till: senast den 3 februari kl Grundläggande krav för tävlingen Årets Skola Nominering till tävlingen Årets Skola kan göras av lärare, skolledare och regionkontor. Skriv en nominering som beskriver: Nyckeltal, andel elever som driver UF-företag, andel program som driver UF-företag Hur länge skolan har arbetat med Ung Företagsamhet Av hur många program på skolan som har UF-verksamhet Hur skolledning och lärarlag tillsammans arbetar med UF Beskriv skolans strategi inom entreprenörskap och det långsiktiga arbetet med UF Beskriv hur skolan under år har utvecklats tillsammans med UF Beskriv på vilka sätt UF används för att marknadsföra skolan Beskriv på vilka sätt skolan samarbetar med näringslivet och resultatet av det Juryn i tävlingen Årets Skola bedömer: Hur väl skolledning och lärarlag arbetar tillsammans för att ge eleverna bäst förutsättningar inom UF-företagande. Skolan gemensamma strategi och utveckling Långsiktiga åtgärder för att förbättra UF på skolan Skolans arbete med näringsliv och resultatet av det. 27

28 Tävlingen Årets Samhällsentreprenör ENDAST EN NATIONELL TÄVLING, ANMÄLAN SKER DIREKT TILL UNG FÖRETAGSAMHET SVERIGE Alla UF-företag har möjlighet att delta i den nationella tävlingen Årets Samhällsentreprenör. UFföretaget kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Syfte: Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa på vilket sätt deras företag arbetar för att göra skillnad i samhället. Socialt entreprenörskap ses oftast som ett företag där själva kärnverksamheten inte bara ger intäkter till ägare och anställda utan också på ett påtagligt och helst mätbart sätt skänker nytta till individer och samhälle; lokalt, regionalt eller globalt. Dock måste företaget vara ekonomiskt hållbart och generera ett positivt resultat genom företagets affärsidé och verksamhet. Företagarna kommer att bedömas utefter sin förmåga att se sambanden och kunna förklara dessa. Tillvägagångssätt: En beskrivning av på max 2 A4-sidor samt en bilaga med företagets resultat- och balansräkning ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, En bilaga på max en A4-sida med bilder får också bifogas. Bidraget ska vara ett dokument i PDF-format och på max 3 MB. Med de skriftliga bidragen som grund kommer juryn att utse 6 finalister som kommer att få ställa ut på SM i Ung Företagsamhet och där träffa juryn. Deadline: 10 april 2015 kl ska det skiftliga bidraget laddas upp. Tävlingens tillvägagångssätt på SM i UF Företagsamhet: Under SM i Ung Företagsamhet kommer juryn att gå runt till de tävlande företagen och intervjua dem i montern. Grundläggande krav för tävlingen Årets Samhällsentreprenör För att få delta i tävlingen Årets Samhällsentreprenör krävs det att UF-företaget laddar upp en skriftlig beskrivning av sitt UF-företag. Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter: UF-företaget - inklusive namn och region samt att beskrivningen avser tävlingen Årets Samhällsentreprenör UF-företagets affärsidé beskriv affärsidén och hur UF-företagets ska drivas Socialt utmaning- beskriv den sociala utmaning som affärsidén löser Marknaden - beskriv vilken målgrupp varan riktar sig till, storleken på målgruppen samt hur målgruppen nås. Beskriv efterfrågan av produkten. Ekonomisk utveckling - beskriv företagets ekonomiska utveckling, prissättningen, försäljning, omsättning och lönsamhet. Lärdomar- reflektera hur er affärsidé löser er uppfattade sociala utmaning och vad ni lärt er om att arbeta som ett företag. Framtidsvisioner beskriv hur ni tänker UF-företagets framtid och utveckling. 28

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tävlingen Årets UF-företag är den

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Introduktion Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UFföretag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tävlingen Årets UF-företag är den

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest

Läs mer

Årets UF-företag Örebro Län

Årets UF-företag Örebro Län Årets UF-företag Örebro Län Deadline: 13 februari 2017 kl. 13.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något med andra

Läs mer

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Alla UF-företag som deltar på UF-mässan den 13 mars får tävla i Årets UF-företag. 1an och 2an kvalificerar sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Logga in på www.ungforetagsamhet.se

Läs mer

Årets UF-företag i Dalarna 2016/17

Årets UF-företag i Dalarna 2016/17 Årets UF-företag i Dalarna 2016/17 Deadlines: 22 februari kl. 23.59.00 och 15 mars kl. 23.59.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget,

Läs mer

Årets UF-företag Blekinge/Bromölla

Årets UF-företag Blekinge/Bromölla Årets UF-företag Blekinge/Bromölla Deadline: 3 februari 14:00 Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017

Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017 Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017 Alla UF-företag som ställer ut på mässan Entreprenörskap på riktigt i Skellefteå den 23-24 mars har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag.

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. UF-företag kan bara tävla i en kommun, om företaget har medlemmar

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. Det är skolans placering som avgör vilken kommun UF-företag tävlar

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 INTRODUKTION Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Årets UF-företag - region Värmland

Årets UF-företag - region Värmland Årets UF-företag - region Värmland Deadline: 8 februari 2017 kl. 12.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något

Läs mer

Detta är en nationell tävling och kvalificerar förstapristagaren till SM

Detta är en nationell tävling och kvalificerar förstapristagaren till SM Årets UF-företag 2016/2017 Har du sålt en vara eller en tjänst? Har det gått lite upp och ner i företaget? Har du lärt dig något om företagande? Då har du ett UFföretag och då kan du tävla i Årets UF-företag!

Läs mer

Syfte och bedömningskriterier

Syfte och bedömningskriterier Syfte och bedömningskriterier Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. A. Rapport 100 Poäng B. Företagspitch

Läs mer

Årets UF-företag Gävleborg 2017

Årets UF-företag Gävleborg 2017 Årets UF-företag Gävleborg 2017 Deadline: 31/1-2017 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något med andra ord har du

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag.

Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. ÅretsUF-FÖRETAG Alla UF-företag som ställer ut på mässan Entreprenörskap på riktigt i Umeå den 17-18 mars har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag. Vinnaren i tävlingen kommer att kvalificera

Läs mer

Årets Affärsplan 2014 - Bra information

Årets Affärsplan 2014 - Bra information Årets Affärsplan 2014 - Bra information DEADLINE 10 NOVEMBER VIKTIG INFORMATION Först och främst, att skriva en affärsplan är ett obligatoriskt moment i UF-kursen. Men det är helt och hållet frivilligt

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande

Läs mer

1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3

1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3 lå 2014/2015 Ung Företagsamhet Jämtland Innehållsförteckning Regionala tävlingar vinnarna får prispengar 1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3 Regionala tävlingar ettorna går till SM 3. Årets Vara...

Läs mer

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Deadlines och inlämning av tävlingsbidrag! DEADLINES: Deadline för tävlingsbidragen är den 3 februari 2014 kl. 16.30. HUR SKER INLÄMNINGEN

Läs mer

Årets UF-företag i Sverige

Årets UF-företag i Sverige Årets UF-företag i Sverige SM i Ung Företagsamhet De UF-företag som har kvalificerats sig vidare från en regional tävling kan delta i tävlingen Årets UFföretag i Sverige, som avgörs på SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014

Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014 Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014 Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget kommer

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. Det är skolans placering som avgör vilken kommun UF-företag tävlar

Läs mer

Tävlingskriterier läsåret 2011/2012

Tävlingskriterier läsåret 2011/2012 Tävlingskriterier läsåret 2011/2012 REGIONALA TÄVLINGAR Introduktion till samtliga tävlingar Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag

Läs mer

Skriv UF-företagets namn och vilken tävling bidraget avser högst upp.

Skriv UF-företagets namn och vilken tävling bidraget avser högst upp. Tävlingskriterier UF STHLM Våga Vara Egen 2014 - Världens Största UF-mässa Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar där ditt UF-företag kan vara med och delta. De flesta tävlingarna avgörs

Läs mer

Tävlingskriterier läsåret 2012/2013

Tävlingskriterier läsåret 2012/2013 Tävlingskriterier läsåret 2012/2013 REGIONALA TÄVLINGAR Inlämningen av de flesta bidrag sker digitalt. Respektive UF-företag laddar upp en PDF-fil i inloggat läge på vår hemsida (www.ungforetagsamhet.se).

Läs mer

Kompendium för tävlingskriterier 2014/2015

Kompendium för tävlingskriterier 2014/2015 Kompendium för tävlingskriterier 2014/2015 Ung Företagsamhet Skaraborg Uppdaterad 2014-11-03 1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Introduktion och NYHETER!... 3 Generella regler för att

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2014/15

Tips och råd för Årsredovisning 2014/15 Tips och råd för Årsredovisning 2014/15 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER 2016/2017

TÄVLINGSKRITERIER 2016/2017 TÄVLINGSKRITERIER 2016/2017 Ung Företagsamhet Stockholmsregionen En öppning till värdefulla erfarenheter, meriter och nätverk Under våren hålls 24 regionala UF-mässor runt om i Sverige. I Stockholm kan

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER INFÖR

TÄVLINGSKRITERIER INFÖR TÄVLINGSKRITERIER INFÖR Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar där ditt UF-företag kan vara med och delta. De flesta tävlingarna avgörs i samband med den regionala UF-mässan Våga Vara

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER 2016

TÄVLINGSKRITERIER 2016 TÄVLINGSKRITERIER 2016 Ung Företagsamhet Därför ska du tävla med ditt UF-företag! Under våren hålls 24 regionala mässor runt om i Sverige. I Stockholm kan du som UF-företagare välja att ställa ut på mässan

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2016/17

Tips och råd för Årsredovisning 2016/17 Tips och råd för Årsredovisning 2016/17 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Lärarutbildning Jennifer Petersson och Joanna Berg 20170508 Hur hjälper jag mina elever att upprätta en Årsredovisning? Vägen till Årsredovisningen

Läs mer

UF-företags- och rådgivarresursen

UF-företags- och rådgivarresursen UF-företags- och rådgivarresursen INNEHÅLL Inledning Förberedelser Möte 1 - Starta Affärsplan och mål Möte 2 - Driva Profilering och varumärkesbyggnad Produktion och inköp Sälj Möte 3 - Driva Sälj Ekonomi

Läs mer

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 16 mars

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 16 mars Dalamästerskapen 2016 Lugnets sporthall Falun 16 mars Varför med på DM? Avslutning på UF-året Försäljning Kontakter för framtiden Tävlingar (48.000 kr i prispengar) Kval till SM Ca 140 UF-företag deltar

Läs mer

Under mässan pågår de regionala tävlingarna, och priserna delas ut på kvällen efter att mässan stängt.

Under mässan pågår de regionala tävlingarna, och priserna delas ut på kvällen efter att mässan stängt. TÄVLINGSKRITERIER Ung Företagsamhet Jämtland Ta chansen att tävla med ditt UF-företag! Under våren hålls 24 regionala mässor runt om i Sverige. I Jämtland har du som UFföretagare möjlighet att ställa ut

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN:

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN: Verksamhetsår: UF-företagets registrerings nr: VD:ns namn: Adress: Ort & Län: ÅRSREDOVISNING UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Årsredovisningen ska laddas upp på www.ungforetagsamhet.se under perioden 1

Läs mer

Tips och råd för årsredovisning 15/16

Tips och råd för årsredovisning 15/16 Tips och råd för årsredovisning 15/16 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och ev.

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Avveckling steg för steg

Avveckling steg för steg Avveckling steg för steg Nu börjar det bli dags att avveckla UF-företaget. Använd checklistan nedan till er hjälp. 1. Sälj slut på varor Bestäm när sista säljtillfället för vara/tjänst ska genomföras.

Läs mer

Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16

Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16 Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16 För att delta i tävlingen Årets UF-företag i Dalarna ska en rapport göras och laddas upp senast 8 mars. Rapporten ska berätta

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne INFORMATION DECEMBER Läsårets siffror Affärsplanen Lärarkonferensen UF då & Nu: The story UF på IM-programmet Skånes regionala mässa Viktiga datum Anmälan/utställarplatser Tävlingar/Tävlingskriterier Deadlines

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Lathund för UF-lärare

Lathund för UF-lärare Lathund för UF-lärare - En miniguide för dig som handleder UF-företag 2016/2017 Hej! Varje år genomgår ca 1000 gymnasieelever i Jönköpings län processutbildningen UF-företagande. Det innebär att de startar,

Läs mer

Utkast till årsredovisning för

Utkast till årsredovisning för På årsredovisningens framsida ska UF-föreagets namn och registreringsnummer anges, vilket räkenskapsår årsredovisningen gäller för, ort och län samt VD:s eller ansvariges adress. Ta gärna med er logotyp

Läs mer

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ungforetagsamhet.se RÅDGIVARGUIDE ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE INOM UNG FÖRETAGSAMHET Under året kommer dina elever att starta, driva

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Tack för ditt engagemang för

Läs mer

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar.

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar. Kalendarium läsåret 2016/2017 Ung Företagsamhet i Östergötland Processutbildningen UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne Information December VIKTIGA DATUM LÄSÅR 2013/2014 Registreringen stängd Halvårsavstämning Roll-Up Varning! Ideon Mässan Anmälan öppen Tävlingsdag Seminarium för framtida UF-elever Fortbildningar till

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program INNOVATION CAMP 9-10 november 2010, Campus Norrköping Koncept, praktiska detaljer program & Innovation Camp BAKGRUND Innovation Camp är ett koncept som riktar sig till gymnasieungdomar. Under 24 timmar

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober Aktivitetskalender för UF-elever läsår 2017/2018 Senast uppdaterad 31 maj 2017. Med reservation för ändringar. Anmälan till samtliga elevaktiviteter görs via vår hemsida www.ungforetagsamhet.se September

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

RESULTAT Ung Företagsamhet Västerbotten

RESULTAT Ung Företagsamhet Västerbotten RESULTAT Ung Företagsamhet Västerbotten Årets UF-företag Företaget som på ett hållbart sätt vänder alla utmaningar till möjligheter. I stenhård konkurrens och med en fläckfri insats knäckte de koden till

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande Välkomna!

Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Hanna & Sara Dagens fokus: Från budget till bokslut - ett UFföretags ekonomiska delar Vilka ekonomiska delar ingår i UF-företagandet? 1. Starta Budgetering (ingår i

Läs mer

Här hittar ni dagens schema samt information om vad juryn bedömer som viktigt i presentationerna. Det blir en intressant och lärorik dag för alla.

Här hittar ni dagens schema samt information om vad juryn bedömer som viktigt i presentationerna. Det blir en intressant och lärorik dag för alla. Här hittar ni dagens schema samt information om vad juryn bedömer som viktigt i presentationerna. Det blir en intressant och lärorik dag för alla. Lycka till! Idénästet Västervik I sammarbete med Västerviks

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

4. Marknadsföring. 5. Monteragerande. 6. Avslutning

4. Marknadsföring. 5. Monteragerande. 6. Avslutning 1. Praktisk information Schema för mässdagen Karta över mässhallen Monterdetaljer Beställningar 2. Monterutformning Kriterier Årets Monter Juryn tipsar Att planera montern 3. Tävlingar Varför tävla? Hur

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar Ung Företagsamhet Kalmar Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag UF-Föeretagande 14/15 Att driva ett UF-företag

Läs mer

Dalamästerskapen Kupolen Borlänge 21 mars

Dalamästerskapen Kupolen Borlänge 21 mars Dalamästerskapen 2018 Kupolen Borlänge 21 mars Varför med på DM? Avslutning på UF-året (Driva-fasen) Försäljning Kontakter för framtiden Tävlingar (60.000 kr i prispengar) Kval till SM Ca 200 UF-företag

Läs mer

Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. MÄSS- OCH TÄVLINGSHANDBOK. 9 mars 2017 Elite Stadshotellet Växjö

Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. MÄSS- OCH TÄVLINGSHANDBOK. 9 mars 2017 Elite Stadshotellet Växjö Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. MÄSS- OCH TÄVLINGSHANDBOK 9 mars 2017 Elite Stadshotellet Växjö Om mäss- och tävlingsdagen: Plats: Elite Stadshotellet, Växjö När: 9 mars,

Läs mer

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG

STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG STARTHÄFTE UNG FÖRETAGSAMHET ÄLVSBORG Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016! Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Lärarseminarium. Steg 2: DRIVA. ett UF-företag. 19 november. Steg 3: AVVECKLA ett UF-företag 10 mars. Steg 1: STARTA. ett UF-företag.

Lärarseminarium. Steg 2: DRIVA. ett UF-företag. 19 november. Steg 3: AVVECKLA ett UF-företag 10 mars. Steg 1: STARTA. ett UF-företag. Lärarseminarium Steg 2: DRIVA ett UF-företag 19 november Steg 1: STARTA ett UF-företag 9 september Steg 3: AVVECKLA ett UF-företag 10 mars Hur väl förberedd känner du dig inför att handleda ett UF-företag?

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Så här använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Starthäfte. för dig som UF-företagare läsåret 2015/2016

Starthäfte. för dig som UF-företagare läsåret 2015/2016 Starthäfte för dig som UF-företagare läsåret 2015/2016 Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2015-2016 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

HEMSIDAN OCH SHOWROOM

HEMSIDAN OCH SHOWROOM HEMSIDAN OCH SHOWROOM Detta är förstasidan ni möter när ni besöker www.ungforetagsamhet.se. Här kan ni välja viken region ni vill kika närmare på samt klicka er in på flikarna längst upp för att få veta

Läs mer

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning 1. Praktisk information Schema för mässdagen Monterdetaljer Beställningar 4. Tävlingar Varför tävla? Hur tävlar man? Prisutdelning 2. Monterinspiration Jurymedlem tipsar Montervinnare tipsar Bildspel 3.

Läs mer

Månad Vecka UF-moment Kurs Centralt innehåll sept 38 Affärsidé Vad-Hur-Vem-Med vilka resurser? Sponsor Prissättning

Månad Vecka UF-moment Kurs Centralt innehåll sept 38 Affärsidé Vad-Hur-Vem-Med vilka resurser? Sponsor Prissättning Årsplanering UF Månad Vecka UF-moment Kurs Centralt innehåll aug 34 Presentation av Projektarbete/UF Hur vill ni jobba och med vem enkät? 35 Gruppindelning Samarbetskontrakt Loggbok Rådgivare sept 36 Riskkapital

Läs mer

Guide till en vinnande affärsidé

Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som rekommenderas att ingå i ditt tävlingsbidrag i Moment Affärsidé är: 1. Skriftlig

Läs mer

Guide till en vinnande affärsidé

Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som rekommenderas att ingå i ditt tävlingsbidrag i Moment Affärsidé är: 1. Skriftlig

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014

Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Ung Företagsamhet Skåne Starthäfte - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter

Läs mer

Borås Lokala Mässa i UF-företagande

Borås Lokala Mässa i UF-företagande Borås Lokala Mässa i UF-företagande Viktig information till utställande UF-företag Den 31 januari är det dags för Borås lokala mässa Mässan för alla UF-företag i Borås. Mässan kommer att hållas i Skokanonens

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Starthäfte. för dig som UF-företagare

Starthäfte. för dig som UF-företagare Starthäfte för dig som UF-företagare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många är UF-året den

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6.

Innehållsförteckning. Om företaget 2. Affärsidé 3. Målsättning 3. Marknad 3. Produkt 4. SWOT-analys 5. Marknadsföring 6. Finansiering 6. Innehållsförteckning Om företaget 2 Affärsidé 3 Målsättning 3 Marknad 3 Produkt 4 SWOT-analys 5 Marknadsföring 6 Finansiering 6 Konkurrens 6 Kunden 7 Tidsplan 8 Likviditetsbudget 9 Resultatbudget 10 SunShine

Läs mer