TÄVLINGSKRITERIER 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TÄVLINGSKRITERIER 2016"

Transkript

1 TÄVLINGSKRITERIER 2016 Ung Företagsamhet Därför ska du tävla med ditt UF-företag! Under våren hålls 24 regionala mässor runt om i Sverige. I Stockholm kan du som UF-företagare välja att ställa ut på mässan Entreprenörskap på riktigt, den februari. I samband med mässan pågår ett stort antal tävlingar för dig och ditt UF-företag. Det är starkt meriterande för ditt CV inför framtida jobb och vidare studier med tävlingsframgångar inom Ung Företagsamhet. Utöver att visa upp ert företag och tävla om prispengar så får ni möta ett stort antal jurypersoner från Stockholms näringsliv. Regionala vinnare får möjlighet att tävla vidare under SM i Ung Företagsamhet, maj Deadline för tävlingsbidrag 20 januari För att tävla så behöver ni i de flesta fall ladda upp ett tävlingsbidrag. De regionala tävlingarna pågår under mässans båda dagar, februari, priserna delas ut den 24 februari under mässavslutningen i Victoriahallen på Stockholmsmässan. Tips! Läs kriterierna noga och följ dem till punkt och pricka. Be någon utomstående läsa igenom bidraget noga - varför inte UF-företagets rådgivare? Lycka till! Fem generella regler 1. Deadline för uppladdning av tävlingsbidrag är 20 januari kl. 23:59. Missad deadline innebär diskvalificering. 2. Ung Företagsamhet Stockholm förbehåller sig rätten att sortera bort tävlingsbidrag som ej uppfyller tävlingskriterierna för vidare tävlan. 3. Mutor och gåvor till juryn får inte förekomma, informationsmaterial får lämnas till juryn. Juryns beslut kan ej överklagas. 4. Uppladdade tävlingsbidrag sparas inte samt skickas inte tillbaka. 5. Tävlingsdeltagarna måste vara 16 år fyllda (2016) och får max fylla 21 år den 31 juli 2016.

2 Tävlingskategorier... 1 Årets Grafiska Profil... 3 Årets Digitala Innovation... 4 Årets Vara... 5 Årets Tjänst... 6 Årets Produktutveckling... 7 Årets UF-företag... 8 A. Företagsrapport...9 B. Företagspresentation C. Intervju med jury i montern D. Monter Årets Monter Årets Säljare Årets Hållbara UF-företag Årets UF-skola Årets UF-lärare

3 Årets Grafiska Profil Har ni tänkt till kring hur företaget ska synas? En grafisk profil kan beskrivas som en genomtänkt plan för företagets identitet, hur er kommunikation ska se ut och användas. En välgjord grafisk profil innehåller en röd tråd vad gäller utformning av logotyp, val av typsnitt, palett (färger), mönster etc. Använd med fördel program som möjliggör vektorisering, som Adobe Illustrator eller Adobe InDesign. Tävlingen avgörs före Entreprenörskap på riktigt 2016 och priset delas ut under invigningen. För att delta i tävlingen krävs därför att ni ställer ut på mässan samt att ni laddar upp ert tävlingsbidrag på ungforetagsamhet.se senast den 20 januari 2016 kl. 23:59. Uttryck. Att den grafiska profilen skapar ett uttryck som förmedlar en enhetlig bild av UFföretaget. Den grafiska profilen ska ha tydlig koppling till företagets verksamhet och bransch. Att det finns en tydlig röd tråd genom UF-företagets kommunikation. Framtagande och konstruktion. Är logotyp och de grafiska elementen vektoriserade så att de kan förstoras eller förminskas? Om UF-företaget tagit hjälp, kan de förklara den kreativa processen av framtagandet? Format Bidraget ska vara på max två A4-sidor i PDF-format, max 3 MB. Bidraget ska visa samt beskriva UF-företaget grafiska profil och hur denna används; logotyp i stort och litet format, symboler, färger och typsnitt. Märk bidraget med UF-företagets namn, region samt Årets Grafiska Profil. Tävlingsbidraget skall innehålla Beskrivning av affärsidé samt kopplingen mellan er verksamhet och den grafiska profilen. Logotyp i stort och litet format, palett, andra grafiska element och typsnitt som tillsammans utgör er grafiska profil. Beskrivning av logotyp och de grafiska elementen och hur de skapats. Motivera val av tillvägagångssätt. Om ni tagit hjälp av utomstående, redogör för vad ni själva gjort och vad ni tagit hjälp av utomstående för. 3

4 Årets Digitala Innovation Har ditt UF-företag tagit fram en vara eller tjänst där digital teknik spelar en viktig roll? Tävlingen Årets Digitala Innovation riktar sig till er som bygger ert företagande kring ett digitalt tankesätt. Antingen har tjänsten/varan inslag av digital teknik, eller så har ni en tydlig idé om hur ni vill kommunicera och sälja produkten via digitala och sociala kanaler. Tävlingen avgörs före Entreprenörskap på riktigt 2016 och priset delas ut under invigningen. För att delta i tävlingen krävs därför att ni ställer ut på mässan samt att ni laddar upp ert tävlingsbidrag på ungforetagsamhet.se senast den 20 januari 2016 kl. 23:59. : Innovationshöjd. Att UF-företaget löst ett verkligt problem, och kan beskriva på vilket sätt lösningen är unik och nyskapande. Marknadspotential. Att det finns en skalbarhet som gör produkten tillgänglig för fler kunder/användare, i nya situationer. Att UF-företaget kan påvisa att det finns ekonomiska förutsättningar för varan/tjänsten och goda framtidsutsikter. Paketering. Att UF-företaget skapat en tydlig, genomtänkt och attraktiv paketering av produkten som underlättar kundens köpprocess. Format Tävlingsbidraget ska vara i PDF-format och max 3 MB, på max 2 A4-sidor inklusive bilder. Märk bidraget med UF-företagets namn, region samt Årets Digitala Innovation. Den skriftliga beskrivningen skall innehålla UF-företagets affärsidé - kortfattad beskrivning av affärsidén och bilder som tydligt visar hur digital teknik är en naturlig del av ert UF-företag. Innovationshöjd - hur har ni löst ett verkligt problem, och på vilket sätt är lösningen unik och nyskapande? Marknadspotential vilken är er målgrupp och genom vilka kanaler når ni dem? Beskriv era framtidsutsikter. Finns en skalbarhet som gör produkten tillgänglig för fler kunder/användare, i nya situationer? Paketering. Beskriv vilka val ni gjort när tagit fram/tillverkat produkten samt hur ni gått tillväga för att få produkten att synas. 4

5 Årets Vara Säljer ditt UF-företag en fysisk produkt? Då kan ni tävla i Årets Vara. Tävlingen syftar till att visa vad UF-företaget lärt sig om att kommersialisera en vara. Hur har ni mött eller skapat efterfrågan och vad har ni lärt er om genom att paketera och sälja er vara? Tävlingen avgörs under Entreprenörskap på riktigt För att delta krävs att ni ställer ut på mässan samt laddar upp ert tävlingsbidrag på ungforetagsamhet.se senast den 2o januari 2016 kl. 23:59. Att företaget har gjort en tydlig målgruppsanalys och hittat just sin målgrupp. Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över sin produkts väg till marknaden; och vilka kvalitéer och unika egenskaper/funktioner varan har. Att varan prissatts med marginaler som skapar lönsamhet och är ekonomiskt hållbar. Hur väl UF-företaget har lyckats skapa intresse för produkten. Format Tävlingsbidraget ska vara max 2 A4-sidor inklusive bilder, i PDF-format och max 3 MB. Märk bidraget med UF-företagets namn, region samt Årets Vara. Tävlingsbidraget ska innehålla UF-företagets affärsidé beskriv kort affärsidén, varan och era unique selling points. Marknaden - Beskriv målgruppen samt hur målgruppen nås. Beskriv efterfrågan, fanns ett tidigare behov för er vara eller har ni skapat det? Beskriv er marknadsföring av varan samt hur denna har resulterat i försäljning. Prissättning - Beskriv vad som ligger till grund för varans prissättning och vilka marginaler samt försäljningsmål ni har. Kvalitet och service - Beskriv hur varans kvalitet säkerställts samt varans kundnytta. Beskriv även hur varan levereras till kund. 5

6 Årets Tjänst Säljer ditt UF-företag en tjänst? Denna tävling syftar till att UF-företaget visar vad ni lärt er om att skapa och kommersialisera en tjänst. Hur har ni lyckats skapa efterfrågan, och vad har ni lärt er genom att möta marknaden och sälja er tjänst? Tävlingen avgörs under Entreprenörskap på riktigt För att delta krävs att ni ställer ut på mässan samt laddar upp ert tävlingsbidrag på ungforetagsamhet.se senast den 2o januari 2016 kl. 23:59. Hur väl UF-företaget har lyckats omsätta tjänsten på marknaden och skapat intresse för denna. Att företaget har gjort en tydlig målgruppsanalys. Har tjänsten prissatts med marginaler som skapar lönsamhet och är tjänsten ekonomiskt hållbar. Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över sin tjänst väg till marknaden; och vilka kvalitéer och unika egenskaper tjänsten har. Format Tävlingsbidraget ska vara på max 2 A4-sidor inklusive bilder, i PDF-format och max 3 MB. Märk bidraget med UF-företagets namn, region samt Årets Tjänst. Tävlingsbidraget ska innehålla UF-företagets affärsidé beskriv kort affärsidén, tjänsten och era unique selling points? Är tjänsten skalbar det vill säga möjlig att expandera och nå fler samt nya kunder? Marknaden Beskriv målgruppen samt hur målgruppen nås. Beskriv efterfrågan av tjänsten, fanns ett tidigare behov eller har ni skapat det? Beskriv er marknadsföring av tjänsten samt hur denna resulterat i försäljning. Prissättning - Beskriv vad som ligger till grund för prissättningen av tjänsten, vilka marginaler samt försäljningsmål ni har. Kvalitet och service - Beskriv hur tjänstens kvalitet säkerhetsställts, vilken nytta tjänsten skapar samt hur tjänsten levereras till kund. 6

7 Årets Produktutveckling Har ditt UF-företag vidareutvecklat en produkt eller skapat en helt ny vara eller tjänst? Då kan ni tävla i Årets Produktutveckling. UF-företaget ska visa förståelse för sambandet mellan de olika delarna i produktutvecklingsprocessen: analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera och producera. Produkten behöver inte ha sålts och kan således vara en färdig prototyp. Tävlingen avgörs under Entreprenörskap på riktigt För att delta krävs att ni ställer ut på mässan samt att ni laddar upp ert tävlingsbidrag på ungforetagsamhet.se senast den 2o januari 2016 kl. 23:59. OBS! Var noga med att kontrollera att varan/tjänsten inte redan finns på marknaden. För varor, kontrollera att det inte redan finns mönsterskydd eller patent på liknande produkt. För hjälp att kontrollera detta, eller för svar på frågor om innovationer och patent, kontakta Patent och Registreringsverket eller ALMI Produktens nyhetsgrad - är det en ny idé? Framtagandet av produkten; strategier och metoder, design och paketering UF-företagets förmåga att utveckla lösningar från idé till färdig produkt eller prototyp. Hur produkten tillfredsställer ett analyserat behov på marknaden och ger ökad kundnytta Att eleverna har förmåga att analysera kommersiella möjligheter och potential på lång sikt. Format Tävlingsbidraget ska vara i PDF-format och max 3 MB på max 2 A4-sidor inklusive bilder. Märk bidraget med UF-företagets namn, region samt Årets Produktutveckling Tävlingsbidraget ska innehålla UF-företagets affärsidé - kortfattad beskrivning av affärsidén samt beskrivning av produkten. Bakgrund och idé - vad som är unikt eller nytt med produkten. Beskriv också vilken kundnytta produkten har och vilka behov på marknaden som produkten tillfredsställer. Processen framtagning av produkten samt vilka strategier, metoder och tekniker som använts för planering och genomförandet av produktutvecklingen. Marknad - beskriv hur ni definierat er målgrupp. Hur nås den potentiella marknaden och vilka kommersiella möjligheter finns det på lång sikt för produkten. Beskriv och visa hur produkten ser ut/är designad och hur den är paketerad för att attrahera er definierade målgrupp. 7

8 Årets UF-företag Årets UF-företag är Ung Företagsamhets mest omfattande och prestigefyllda tävling, där slutsegraren i SM representerar Sverige under EM i UF-företagande. Tävlingen syftar till att visa vad ni lärt er om företagande och hur ni gått från idé till företag. Ni ska genom tävlingens olika moment visa förståelse för företagandets villkor och kunna förklara vad ni lärt er om sambanden mellan produkt, prissättning, marknad och organisation. Ni ska kunna reflektera över hur lönsamhet uppstår och vad som krävs för utveckla ett företag. Tävlingen avgörs under Entreprenörskap på riktigt För att delta krävs att ni ställer ut på mässan samt laddar upp er företagsrapport som tävlingsbidrag på ungforetagsamhet.se senast den 2o januari 2016 kl. 23:59. Före mässan A. Företagspresentation på 4 min De företag vars skriftliga tävlingsbidrag uppfyller tävlingskriterierna välkomnas till att göra sin företagspresentation inför jury på Stockholms Handelskammare den 2:a eller 3:e februari. B. Företagsrapport Juryn läser och bedömer företagsrapporten inför mässan. Under mässan C. Intervju i montern Juryn ställer frågor kring ert UF-företag och er förståelse för företagandes villkor. Samtidigt bedömer juryn moment D. D. Monter och monteragerande ert monteragerande och monterns utformning på mässan. Sex UF-företag går till final OBS! Under mässan tar juryn fram sex finalister. Dessa kommer att sin företagspresentation ytterligare en gång i juryrummet. Ta därför med er det presentationsmaterial ni behöver till mässan. Finalisterna kommer efter sin presentation att svara på fler frågor. 8

9 A. Företagsrapport Rapporten är en delårsrapport som skall väcka intresse för företagets verksamhet. Presentera företaget; er affärsidé, era prestationer, resultat och framtida potential. Rapporten ska vara affärsmässig, väcka intresse till läsning, och får gärna lättas upp med illustrationer, foton och tidningsurklipp. Summera ert år hittills som företagare och reflektera över ert UF-år och den utveckling och lärdomar gruppen fått genom att driva ett UF-företag. OBS! Tävlingsbidrag som ej uppfyller innehållskraven diskvalificeras för vidare tävlan och kommer ej att få hålla sin presentation inför juryn. Var därför noggrann att samtliga punkter under innehållskraven nedan tas med. Företagsrapporten i sin helhet, struktur och innehåll Hur väl lyckas UF-företaget presentera sin verksamhet på ett realistiskt, affärsmässigt och intresseväckande sätt. Har UF-företaget förmåga att skriftligen beskriva genomförandet av UFåret; affärsidén/produkten, målsättningar, marknaden och ekonomin? Teamlärdomar, erfarenheter och utveckling UF-företagets förmåga att skriftligen beskriva erfarenheter, utveckling och teamlärdomar från UFåret, både framgångar och motgångar samt hur företaget hanterat dessa. Företagets möjligheter till fortsatt utveckling Hur resonerar företaget kring möjlighet till fortsatt verksamhet. Kan UF-företaget reflektera över vad som krävs för att fortsätta driva och utveckla företaget efter UF-året. Innehållskrav Formatet på rapporten ska vara A4 och vara på max 12 enkelsidor, inklusive fram- och baksida samt eventuella bilagor inräknat. Brödtext får ej vara mindre än 11 punkter, motsvarande typsnitt Times New Roman Framsidan ska innehålla: UF-företagets namn, UF-region (Stockholm), räkenskapsår, rådgivarens namn och företag samt UF-lärarens namn. Rapporten ska innehålla samtliga punkter Innehållsförteckning och sammanfattande VD-rapport. UF-företagets affärsidé, beskrivning av produkten, prissättning och marginaler Viktiga händelser under UF-året. Finansiell översikt, nyckeltal och beskrivning över genomförda aktiviteter. Reflektion kring UF-företagets samarbete och teamutveckling Reflektion kring era möjligheter till fortsatt utveckling efter UF-året Korrekt balansräkning och resultaträkning samt underskrift av revisor alternativt lärare/rådgivare och underskrifter av samtliga i UF-företaget. 9

10 B. Företagspresentation Fyra minuter. Så lång tid har ni på er att övertyga juryn om att er affärsidé, ert team och era målsättningar kommer att leda till ett framgångsrikt UF-företag. Därför är det viktigt att ni väcker intresse för er verksamhet på ett affärsmässigt sätt. Presentationen ska summera året och lyfta fram företagets viktigaste erfarenheter och prestationer. Visa upp era framgångar, hur ni tacklat motgångar och era största lärdomar under UF-året. Juryn lyssnar till presentationen i egenskap av investerare eller framtida affärspartners. : Relevans i innehåll och struktur - Presenterar UF-företaget affärsidén och affären på ett tydligt sätt? Är prissättningen genomtänkt? Kan de presentera framgångar och utmaningar de ställts inför och hur har de tagit tillvara på dessa erfarenheter i företagandet? Har företaget satt mål för verksamheten som är utmanande och presenterar de framtidsutsikter? Framförande och originalitet Väcker presentationen juryns intresse? Har UF-företagarna gott samspel med varandra, interagerar de med juryn och finns det dynamik i presentationen? Presenterar de företaget på ett professionellt sätt som paketerar och tydliggör företagets verksamhet. Visuella hjälpmedel Finns det en tydlig röd tråd i företagets visuella stöd och är presentationen i sin helhet intresseväckande och mer än en repetition av det som sägs? Har företaget på ett kreativt sätt gjort en presentation som lämnar avtryck. Tillvägagångssätt: Presentationen görs inför juryn och andra tävlanden och ska kunna anpassas till en stor publik. Presentationen får vara max fyra min, filmklipp, musik etc. skall rymmas inom denna tid. Max fem personer får vara aktiva i presentationen, alla skall vara registrerade UF-företagare i UF-företaget. Det är ej tillåtet att använda lärare eller annan extern person för att sköta klickning av presentation under presentationstiden. Ung Företagsamhet tillhandahåller projektor, högtalare samt kablar för uppkoppling. UF-företaget tar med egen dator med presentation, och egen klickare, om ni tänkt använda detta. Tid och plats för presentation? Alla UF-företag med tävlingsbidrag som uppfyller kraven kommer att bli kontaktade och erbjudna en presentationstid. Samtliga presentationer äger rum dagtid den 2:a och 3:e februari

11 C. Intervju med jury i montern Intervjun genomförs i montern under Entreprenörskap på riktigt Juryn kommer att ställa frågor till er utifrån att ha lyssnat på er företagspresentation och läst er företagsrapport. Se till att alla i företaget har koll på hela verksamheten, hur ni arbetar och fördelar ansvar, hur ekonomin ser ut och hur ni gemensamt ser på företagets framtidsutsikter. Intervjun ger er möjlighet att visa vad ni lärt er om företagande genom att driva ert UF-företag. Här ska ni visa på vilka färdigheter och förmågor ni som individer och grupp utvecklat. : Kunskaper om företagande Har UF-företaget förståelse för hur lönsamhet uppstår och vad som krävs för att starta, driva och utveckla ett företag. Att UF-företaget kan reflektera över egna erfarenheter och se vad som behövs för att förbättra verksamheten. Personlig utveckling och förmåga att använda lärdomar - UF-företagets förmåga att ta tillvara på vad de lärt sig om företagande. Kan de reflektera över hur de kan använda sina lärdomar vid ett framtida företagande. Vilka lärdomar och erfarenheter lyfter de som de viktigaste, enskilt som i grupp. Gruppdynamik - UF-företagets förmåga att beskriva samarbetet inom företaget. Har företaget en fungerande organisation med ansvaret tydligt fördelat över olika roller. Ser företaget vilka faktorer i sitt samarbete som lett till framgångar. 11

12 D. Monter UF-företaget ska visa på sin förmåga att utforma en tilltalande och originell monter med tydlig koppling till produkten. Ni ska kunna skapa intresse för er produkt genom att använda montern som ett försäljningsredskap där produktens fördelar och användningsområden demonstreras. Utöver att ställa frågor i montern kan juryn bedöma UF-företagets agerande på håll, för att se hur ni arbetar i montern och bemöter kunder. Hur sticker ni ut bland mängden? Monterns utformning och originalitet Har UF-företaget utformat montern och erbjudandet tydlig och fångar montern besökarens uppmärksamhet och sinnen? Attraherar montern kunder även från håll och finns det en tydlig röd tråd som genomsyrar monterns utformning och monteragerandet? Montern ska skapa ett bra helhetsintryck. Försäljningsteknik Har personalen förmåga att få kunder till montern och inleda säljsamtal som leder till avslut? Finns det teamkänsla hos personalen som lämnar avtryck hos kunden, och en tanke kring hur de arbetar och samarbetar i montern för att uppnå bra försäljningsresultat? Har de kunskap om produkten och förmåga att bemöta invändningar från kunden? Monterns koppling till företaget och produkten Finns det en tydlig koppling mellan monterns utformning och företagets produkt och profil? Finns det en genomtänkt tanke kring hur företaget använder montern som arbetsredskap? 12

13 Årets Monter Tävlingen Årets Monter är öppen för alla UF-företag som ställer ut på Entreprenörskap på riktigt 2016 och kräver inget tävlingsbidrag. UF-företaget ska visa på sin förmåga att utforma en tilltalande och originell monter med tydlig koppling till produkten. Ni ska kunna skapa intresse för er produkt genom att använda montern som ett försäljningsredskap och informationskälla. Utöver att ställa frågor i montern kan juryn bedöma UF-företagets agerande på håll, för att se hur ni arbetar i montern och bemöter kunder. Hur sticker ni ut bland mängden? Monterns utformning och originalitet Har UF-företaget utformat montern och erbjudandet tydlig och fångar montern besökarens uppmärksamhet och sinnen? Attraherar montern kunder även från håll och finns det en tydlig röd tråd som genomsyrar monterns utformning och monteragerandet? Montern ska skapa ett bra helhetsintryck. Försäljningsteknik Har personalen förmåga att få kunder till montern och inleda säljsamtal som leder till avslut? Finns det teamkänsla hos personalen som lämnar avtryck hos kunden, och en tanke kring hur de arbetar och samarbetar i montern för att uppnå bra försäljningsresultat? Har de kunskap om produkten och förmåga att bemöta invändningar från kunden? Monterns koppling till företaget och produkten Finns det en tydlig koppling mellan monterns utformning och företagets produkt och profil? Finns det en genomtänkt tanke kring hur företaget använder montern som arbetsredskap? Så går tävlingen till 1. Juryn besöker samtliga montrar under mässan och söker efter de som står ut i mängden finalister väljs ut av juryn, som får ett nytt besök. Namn på finalister anslås vid informationsdisken i A-hallen. 13

14 Årets Säljare Tävlingen Årets Säljare är öppen för alla UF-företagare som ställer ut på Entreprenörskap på riktigt 2016 och kräver inget tävlingsbidrag. Juryn besöker mässgolvet och letar efter säljtalanger. De 30 säljare som imponerar mest får göra sin sales pitch för hela juryn i ett juryrum. En av de viktigaste förmågorna hos en säljare är att kunna komma till avslut. För att uppnå detta krävs att säljaren kan läsa av sin kund och dess behov, har god kunskap om sin produkt och en genomtänkt säljmetodik. Säljarens lyhördhet och förmåga att läsa av kunden Säljarens passion och kunskap för det han/hon säljer och gör Säljarens engagemang och intresse för kunden Säljarens metodik och förmåga att komma till avslut Så går tävlingen till 1. Juryn besöker mässgolvet under mässan och söker efter säljare som står ut i mängden säljare väljs ut av juryn och kontaktas av UF:s personal i mässhallen. Dessa kallas till ett möte för att under två minuter pitcha sin produkt till en sittande jurygrupp. Säljaren ska snabbt känna av jurygruppen, väcka intresse för produkten och gå på avslut. Tänk på att du ska sälja in din produkt, inte själva UF-företaget. Ta gärna med dig produkten till juryrummet. 3. Fyra finalister kallas till ett säljsamtal på fem minuter. Säljaren ska möta en kund, spelad av en jurymedlem. Du skall väcka kundens intresse, hitta och tillfredsställa ett behov och få till ett sälj. Genom att vara lyhörd, läsa av kunden och visa passion för din produkt vill juryn se att du kan övertyga kunden och gå på avslut (köp eller ett nytt möte). Säljsamtalet avslutas med att juryn ställer frågor kring ditt sätt att sälja och om din syn på vad som utmärker en bra säljare. OBS! Presentation och säljsamtal inför juryn kan komma att videofilmas. 14

15 Årets Hållbara UF-företag Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Med entreprenörskap som verktyg kan företag effektivisera resurser, skapa produkter med mindre miljöpåverkan än andra företag i branschen, eller driva igenom affärsidéer med positiv effekt på samhället. Ni ska även visa på långsiktig hållbarhet, både i er egen produktion som i er ekonomi. Tävlingen avgörs under Entreprenörskap på riktigt För att delta krävs att ni ställer ut på mässan samt laddar upp ert tävlingsbidrag på ungforetagsamhet.se senast den 2o januari 2016 kl. 23:59. I vilken omfattning hänsyn tas till både sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som utgör verksamhetens avtryck på omvärlden. UF-företaget ska påvisa medvetenhet om hur företagets affärsidé utgör en del av ett hållbart samhälle, där produkten är till verklig nytta för konsumenten och/eller samhället. Finns det en lönsamhetstanke i företagets verksamhet och är kalkylerna rimliga? Har företagarna en ekonomiskt hållbar grundsyn som bygger på långsiktighet. Hur väl har företaget integrerat sitt hållbarhetsarbete i hela sin verksamhet, från produktion till marknadsföring och distribution. Format Tävlingsbidraget ska vara på max 2 A4-sidor inklusive bilder i PDF-format och max 3 MB. Märk bidraget med UF-företagets namn, region samt Årets Hållbara UF-företag. Tävlingsbidrag ska innehålla UF-företagets affärsidé - kortfattad beskrivning av affärsidén Sociala aspekter beskriv hur ert företag påverkar samhället i en positiv riktning, och vad som skiljer er från andra företag i branschen. Ekonomiska aspekter - Beskriv hur affärsidén är ekonomiskt hållbar på lång sikt. Hur produkten tillför värde och tillgodoser verkliga behov. Ekologiska aspekter Beskriv produktens eventuella positiva effekter på den yttre miljön med avseende på exempelvis energi- och resursanvändning samt klimatpåverkan. Organisation Beskriv hur företaget integrerat hållbarhet i hela verksamheten med hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska frågor. I vilken omfattning och på vilket sätt företaget har använt sitt hållbarhetsarbete i marknadsföringssyfte och profilering. 15

16 Årets UF-skola Ger din skola bästa möjliga förutsättningar för UF-företagande? Denna tävling syftar till att lyfta de skolor som arbetar kvalitetsmedvetet med entreprenörskap genom UF-företagande, som ständigt utvecklas och som skapat goda möjligheter för elever att driva UF-företag. Nominering till tävlingen kan göras av UF-företagare, lärare, skolledare och av Ung Företagsamhets regionkontor. Tävlingsbidrag laddas upp på ungforetagsamhet.se senast den 20 januari klockan Tävlingsbidraget skall beskriva nedanstående punkter. Obs! Kontakt kan komma att ske med ansvarig skolledare för vidare frågor. Hur väl skolledning arbetar för att ge skolans lärare bästa förutsättningar att jobba med UFföretagande, samt hur skolan arbetat för att så många elever som möjligt ges chansen att driva UF-företag. Hur väl lärare och skolledare arbetar för att UF-verksamheten ska bli så bra som möjligt Hur väl skolan arbetar med vidareutveckling av UF-verksamheten och nytänkande samt spridning av goda exempel kring UF-arbetet inom och utanför skolan. Skolans kontakt med näringslivet och resultatet av det Nyckeltal, andel elever som driver UF-företag, andel program som bedriver UF-företagande Format Tävlingsbidraget ska vara i på max 2 A4-sior, i PDF-format och max 3 MB, Märk bidraget Årets UF-skola Nominering ska innehålla kontaktuppgifter (telefon/e-post) till dig som nominerar samt kontaktuppgifter till ansvarig skolledare. 16

17 Årets UF-lärare Har du, eller är du en riktigt inspirerande lärare som gör skillnad? Vinnaren av tävlingen Årets UFlärare arbetar framgångsrikt med processutbildningen UF-företagande. Genom stort eget engagemang lyckas läraren inspirera sina elever och kollegor, samt engagera näringslivet i undervisningen. Årets UF-lärare får sina elever att växa och får dem att våga sätta höga mål. Nominering till tävlingen kan göras av UF-företagare, lärare, skolledare, UF-alumner och Ung Företagsamhets regionkontor. Tävlingsbidrag laddas upp på ungforetagsamhet.se senast den 20 januari klockan Tävlingsbidraget skall beskriva nedanstående punkter. Obs! Kontakt kan komma att ske med nominerad lärare för vidare frågor. Hur lärarens engagemang har bidragit till: Att läraren får sina elever att växa och får dem att våga sätta höga mål. Hur väl läraren tar in nya idéer och vidareutvecklar UF-företagandet samt sprider goda exempel i och utanför skolan. Att fler elever och lärare på skolan är aktiva i UF-företagandet. Att elevernas kontakt med näringslivet ökat. Format Tävlingsbidraget ska vara på max 1 A4-sida i PDF-format och max 3 MB. Märk bidraget Årets UF-lärare Nominering ska innehålla kontaktuppgifter (telefon/e-post) till dig som nominerar och kontaktuppgifter till nominerad UF-lärare. 17

TÄVLINGSKRITERIER 2016/2017

TÄVLINGSKRITERIER 2016/2017 TÄVLINGSKRITERIER 2016/2017 Ung Företagsamhet Stockholmsregionen En öppning till värdefulla erfarenheter, meriter och nätverk Under våren hålls 24 regionala UF-mässor runt om i Sverige. I Stockholm kan

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. UF-företag kan bara tävla i en kommun, om företaget har medlemmar

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Introduktion Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UFföretag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Under mässan pågår de regionala tävlingarna, och priserna delas ut på kvällen efter att mässan stängt.

Under mässan pågår de regionala tävlingarna, och priserna delas ut på kvällen efter att mässan stängt. TÄVLINGSKRITERIER Ung Företagsamhet Jämtland Ta chansen att tävla med ditt UF-företag! Under våren hålls 24 regionala mässor runt om i Sverige. I Jämtland har du som UFföretagare möjlighet att ställa ut

Läs mer

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Alla UF-företag som deltar på UF-mässan den 13 mars får tävla i Årets UF-företag. 1an och 2an kvalificerar sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest

Läs mer

Årets UF-företag Örebro Län

Årets UF-företag Örebro Län Årets UF-företag Örebro Län Deadline: 13 februari 2017 kl. 13.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något med andra

Läs mer

Skriv UF-företagets namn och vilken tävling bidraget avser högst upp.

Skriv UF-företagets namn och vilken tävling bidraget avser högst upp. Tävlingskriterier UF STHLM Våga Vara Egen 2014 - Världens Största UF-mässa Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar där ditt UF-företag kan vara med och delta. De flesta tävlingarna avgörs

Läs mer

Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017

Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017 Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017 Alla UF-företag som ställer ut på mässan Entreprenörskap på riktigt i Skellefteå den 23-24 mars har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag.

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 INTRODUKTION Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. Det är skolans placering som avgör vilken kommun UF-företag tävlar

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Logga in på www.ungforetagsamhet.se

Läs mer

Syfte och bedömningskriterier

Syfte och bedömningskriterier Syfte och bedömningskriterier Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. A. Rapport 100 Poäng B. Företagspitch

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tävlingen Årets UF-företag är den

Läs mer

Årets UF-företag Gävleborg 2017

Årets UF-företag Gävleborg 2017 Årets UF-företag Gävleborg 2017 Deadline: 31/1-2017 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något med andra ord har du

Läs mer

Detta är en nationell tävling och kvalificerar förstapristagaren till SM

Detta är en nationell tävling och kvalificerar förstapristagaren till SM Årets UF-företag 2016/2017 Har du sålt en vara eller en tjänst? Har det gått lite upp och ner i företaget? Har du lärt dig något om företagande? Då har du ett UFföretag och då kan du tävla i Årets UF-företag!

Läs mer

Årets UF-företag - region Värmland

Årets UF-företag - region Värmland Årets UF-företag - region Värmland Deadline: 8 februari 2017 kl. 12.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något

Läs mer

Årets UF-företag i Dalarna 2016/17

Årets UF-företag i Dalarna 2016/17 Årets UF-företag i Dalarna 2016/17 Deadlines: 22 februari kl. 23.59.00 och 15 mars kl. 23.59.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget,

Läs mer

Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag.

Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. ÅretsUF-FÖRETAG Alla UF-företag som ställer ut på mässan Entreprenörskap på riktigt i Umeå den 17-18 mars har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag. Vinnaren i tävlingen kommer att kvalificera

Läs mer

1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3

1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3 lå 2014/2015 Ung Företagsamhet Jämtland Innehållsförteckning Regionala tävlingar vinnarna får prispengar 1. Årets Logotyp... 2 2. Årets Webb... 3 Regionala tävlingar ettorna går till SM 3. Årets Vara...

Läs mer

Årets UF-företag Blekinge/Bromölla

Årets UF-företag Blekinge/Bromölla Årets UF-företag Blekinge/Bromölla Deadline: 3 februari 14:00 Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tävlingen Årets UF-företag är den

Läs mer

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Deadlines och inlämning av tävlingsbidrag! DEADLINES: Deadline för tävlingsbidragen är den 3 februari 2014 kl. 16.30. HUR SKER INLÄMNINGEN

Läs mer

Tävlingskriterier läsåret 2011/2012

Tävlingskriterier läsåret 2011/2012 Tävlingskriterier läsåret 2011/2012 REGIONALA TÄVLINGAR Introduktion till samtliga tävlingar Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag

Läs mer

TÄVLINGSKRITERIER INFÖR

TÄVLINGSKRITERIER INFÖR TÄVLINGSKRITERIER INFÖR Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar där ditt UF-företag kan vara med och delta. De flesta tävlingarna avgörs i samband med den regionala UF-mässan Våga Vara

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014

Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014 Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014 Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget kommer

Läs mer

Tävlingskriterier läsåret 2012/2013

Tävlingskriterier läsåret 2012/2013 Tävlingskriterier läsåret 2012/2013 REGIONALA TÄVLINGAR Inlämningen av de flesta bidrag sker digitalt. Respektive UF-företag laddar upp en PDF-fil i inloggat läge på vår hemsida (www.ungforetagsamhet.se).

Läs mer

Tävlingskriterier 2014/2015. Kronoberg

Tävlingskriterier 2014/2015. Kronoberg Tävlingskriterier 2014/2015 Kronoberg Innehållsförteckning Tävling: Sida: Deadline: Generella regler 2-3 Årets Affärsplan 5 1 december 2014 12.00 Årets Vara 7 3 februari 2015 12.00 Årets Tjänst 8 3 februari

Läs mer

Årets UF-företag i Sverige

Årets UF-företag i Sverige Årets UF-företag i Sverige SM i Ung Företagsamhet De UF-företag som har kvalificerats sig vidare från en regional tävling kan delta i tävlingen Årets UFföretag i Sverige, som avgörs på SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2014/15 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. Det är skolans placering som avgör vilken kommun UF-företag tävlar

Läs mer

Kompendium för tävlingskriterier 2014/2015

Kompendium för tävlingskriterier 2014/2015 Kompendium för tävlingskriterier 2014/2015 Ung Företagsamhet Skaraborg Uppdaterad 2014-11-03 1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Introduktion och NYHETER!... 3 Generella regler för att

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2014/15

Tips och råd för Årsredovisning 2014/15 Tips och råd för Årsredovisning 2014/15 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Årets Affärsplan 2014 - Bra information

Årets Affärsplan 2014 - Bra information Årets Affärsplan 2014 - Bra information DEADLINE 10 NOVEMBER VIKTIG INFORMATION Först och främst, att skriva en affärsplan är ett obligatoriskt moment i UF-kursen. Men det är helt och hållet frivilligt

Läs mer

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 16 mars

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 16 mars Dalamästerskapen 2016 Lugnets sporthall Falun 16 mars Varför med på DM? Avslutning på UF-året Försäljning Kontakter för framtiden Tävlingar (48.000 kr i prispengar) Kval till SM Ca 140 UF-företag deltar

Läs mer

UF-företags- och rådgivarresursen

UF-företags- och rådgivarresursen UF-företags- och rådgivarresursen INNEHÅLL Inledning Förberedelser Möte 1 - Starta Affärsplan och mål Möte 2 - Driva Profilering och varumärkesbyggnad Produktion och inköp Sälj Möte 3 - Driva Sälj Ekonomi

Läs mer

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar.

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar. Kalendarium läsåret 2016/2017 Ung Företagsamhet i Östergötland Processutbildningen UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2016/17

Tips och råd för Årsredovisning 2016/17 Tips och råd för Årsredovisning 2016/17 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Tips och råd för årsredovisning 15/16

Tips och råd för årsredovisning 15/16 Tips och råd för årsredovisning 15/16 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och ev.

Läs mer

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ungforetagsamhet.se RÅDGIVARGUIDE ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE INOM UNG FÖRETAGSAMHET Under året kommer dina elever att starta, driva

Läs mer

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober Aktivitetskalender för UF-elever läsår 2017/2018 Senast uppdaterad 31 maj 2017. Med reservation för ändringar. Anmälan till samtliga elevaktiviteter görs via vår hemsida www.ungforetagsamhet.se September

Läs mer

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program

INNOVATION CAMP. 9-10 november 2010, Campus Norrköping. Koncept, praktiska detaljer program INNOVATION CAMP 9-10 november 2010, Campus Norrköping Koncept, praktiska detaljer program & Innovation Camp BAKGRUND Innovation Camp är ett koncept som riktar sig till gymnasieungdomar. Under 24 timmar

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Tack för ditt engagemang för

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

4. Marknadsföring. 5. Monteragerande. 6. Avslutning

4. Marknadsföring. 5. Monteragerande. 6. Avslutning 1. Praktisk information Schema för mässdagen Karta över mässhallen Monterdetaljer Beställningar 2. Monterutformning Kriterier Årets Monter Juryn tipsar Att planera montern 3. Tävlingar Varför tävla? Hur

Läs mer

TÄVLINGSRESULTAT Ung Företagsamhet Jämtland

TÄVLINGSRESULTAT Ung Företagsamhet Jämtland TÄVLINGSRESULTAT Ung Företagsamhet Jämtland Årets UF-företag Tävlingsvärd Länsförsäkringar Med passion och en dröm att förändra sitt hörn av världen har det här företaget skapat en säljbar och visuellt

Läs mer

RESULTAT Ung Företagsamhet Västerbotten

RESULTAT Ung Företagsamhet Västerbotten RESULTAT Ung Företagsamhet Västerbotten Årets UF-företag Företaget som på ett hållbart sätt vänder alla utmaningar till möjligheter. I stenhård konkurrens och med en fläckfri insats knäckte de koden till

Läs mer

Lathund för UF-lärare

Lathund för UF-lärare Lathund för UF-lärare - En miniguide för dig som handleder UF-företag 2016/2017 Hej! Varje år genomgår ca 1000 gymnasieelever i Jönköpings län processutbildningen UF-företagande. Det innebär att de startar,

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN:

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN: Verksamhetsår: UF-företagets registrerings nr: VD:ns namn: Adress: Ort & Län: ÅRSREDOVISNING UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Årsredovisningen ska laddas upp på www.ungforetagsamhet.se under perioden 1

Läs mer

Dalamästerskapen Kupolen Borlänge 21 mars

Dalamästerskapen Kupolen Borlänge 21 mars Dalamästerskapen 2018 Kupolen Borlänge 21 mars Varför med på DM? Avslutning på UF-året (Driva-fasen) Försäljning Kontakter för framtiden Tävlingar (60.000 kr i prispengar) Kval till SM Ca 200 UF-företag

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne Information December VIKTIGA DATUM LÄSÅR 2013/2014 Registreringen stängd Halvårsavstämning Roll-Up Varning! Ideon Mässan Anmälan öppen Tävlingsdag Seminarium för framtida UF-elever Fortbildningar till

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne INFORMATION DECEMBER Läsårets siffror Affärsplanen Lärarkonferensen UF då & Nu: The story UF på IM-programmet Skånes regionala mässa Viktiga datum Anmälan/utställarplatser Tävlingar/Tävlingskriterier Deadlines

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar

Starthäfte- Elev. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15. Ung Företagsamhet Kalmar Ung Företagsamhet Kalmar Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 14/15 Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag UF-Föeretagande 14/15 Att driva ett UF-företag

Läs mer

Avveckling steg för steg

Avveckling steg för steg Avveckling steg för steg Nu börjar det bli dags att avveckla UF-företaget. Använd checklistan nedan till er hjälp. 1. Sälj slut på varor Bestäm när sista säljtillfället för vara/tjänst ska genomföras.

Läs mer

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena UF-MÄSSAN2014 24 mars l conventum arena viktig Information och inbjudan till UF-företag www.ungforetagsamhet.se/orebro VÄLKOMNA! INNEHÅLL VÄLKOMNA ANMÄLAN & AVGIFTER TIDER MONTERN REGLER TÄVLINGAR VILLKOR

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Lärarutbildning Jennifer Petersson och Joanna Berg 20170508 Hur hjälper jag mina elever att upprätta en Årsredovisning? Vägen till Årsredovisningen

Läs mer

Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16

Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16 Tips och råd för Rapport till tävlingen Årets UF-företag i Dalarna 2015/16 För att delta i tävlingen Årets UF-företag i Dalarna ska en rapport göras och laddas upp senast 8 mars. Rapporten ska berätta

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Presentationsteknik. Ung Företagsamhet av Christer Edman

Presentationsteknik. Ung Företagsamhet av Christer Edman Presentationsteknik Ung Företagsamhet av Christer Edman Christer Edman Startade Emindset Creman Innovation 1987 2014 Hallstaviksnätverket projektledare 2 år IBM projektledare och lösningsexpert 7 år 3

Läs mer

Ung Företagsamhet Örebro län

Ung Företagsamhet Örebro län INFORMATION Nyhetsbrev 2 VIKTIGA DATUM LÄSÅR 2017/2018 Våren 2018 10 jan Anmälan till regional mässa öppnar 18 jan Steg 2-utbildning i UF företagande Läsårets siffror 2017/2018 Kalender Utbildningstillfällen

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

RESULTAT VÄSTERBOTTENS REIONALA UF-MÄSSA 2014

RESULTAT VÄSTERBOTTENS REIONALA UF-MÄSSA 2014 RESULTAT VÄSTERBOTTENS REIONALA UF-MÄSSA 2014 Årets UF-företag Med vinnande personligheter, stark vilja och bra fäste har företaget trots utmaningar bidragit till ökad trafiksäkerhet. 1:a pris: AllSafe

Läs mer

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning 1. Praktisk information Schema för mässdagen Monterdetaljer Beställningar 4. Tävlingar Varför tävla? Hur tävlar man? Prisutdelning 2. Monterinspiration Jurymedlem tipsar Montervinnare tipsar Bildspel 3.

Läs mer

1:a pris Locker room talk UF, Nya Bergska, Finspång

1:a pris Locker room talk UF, Nya Bergska, Finspång RESULTAT REGIONAL UF-MÄSSA 2017 Årets UF-företag: 1:a pris Locker room talk UF, Nya Bergska, Finspång Med viljan att lämna över en bättre värld till sina barn och barnbarn har Årets UFföretag tagit sig

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

RESULTAT VÅGA VARA EGEN 2014

RESULTAT VÅGA VARA EGEN 2014 RESULTAT VÅGA VARA EGEN 2014 Tävling: Årets UF-företag 3:e plats: Bear rekrytering, Magnus Åbergs gymnasiet Bra fokusering på ett samhällsproblem. Har gjort mycket bra efterforskning och byggt upp en bra

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Så här använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Borås Lokala Mässa i UF-företagande

Borås Lokala Mässa i UF-företagande Borås Lokala Mässa i UF-företagande Viktig information till utställande UF-företag Den 31 januari är det dags för Borås lokala mässa Mässan för alla UF-företag i Borås. Mässan kommer att hållas i Skokanonens

Läs mer

1:a och 2:a pristagaren är kvalificerade till SM i UF-företagande i Stockholm 26-27 maj

1:a och 2:a pristagaren är kvalificerade till SM i UF-företagande i Stockholm 26-27 maj RESULTAT VÅGA VARA EGEN SKÅNE 2014 Årets UF-företag 2014 1:a priset: Barnens mat & Bak UF, ProCivitas Helsingborg Trots tuff start har ni gjort en stark resa som vänt motgångar till framgångar. Ert företag

Läs mer

Ung Företagsamhet Västerbotten. Starthäfte. - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag

Ung Företagsamhet Västerbotten. Starthäfte. - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag Ung Företagsamhet Västerbotten Starthäfte - Tips och råd för er som ska starta och driva ett UF-företag Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014/2015 Att driva ett UF-företag innebär att under ett

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Bästa UF-företag: 1:a pris Keep Track UF, Kunskapsgymansiet, Norrköping

Bästa UF-företag: 1:a pris Keep Track UF, Kunskapsgymansiet, Norrköping RESULTAT REGIONAL UF-MÄSSA 2013 Bästa UF-företag: 1:a pris Keep Track UF, Kunskapsgymansiet, Norrköping Ett företag som gått utanför sina gränser. Med ett profesionellt angreppssätt har de skapat en helhet,

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Här hittar ni dagens schema samt information om vad juryn bedömer som viktigt i presentationerna. Det blir en intressant och lärorik dag för alla.

Här hittar ni dagens schema samt information om vad juryn bedömer som viktigt i presentationerna. Det blir en intressant och lärorik dag för alla. Här hittar ni dagens schema samt information om vad juryn bedömer som viktigt i presentationerna. Det blir en intressant och lärorik dag för alla. Lycka till! Idénästet Västervik I sammarbete med Västerviks

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Lärarseminarium. Steg 2: DRIVA. ett UF-företag. 19 november. Steg 3: AVVECKLA ett UF-företag 10 mars. Steg 1: STARTA. ett UF-företag.

Lärarseminarium. Steg 2: DRIVA. ett UF-företag. 19 november. Steg 3: AVVECKLA ett UF-företag 10 mars. Steg 1: STARTA. ett UF-företag. Lärarseminarium Steg 2: DRIVA ett UF-företag 19 november Steg 1: STARTA ett UF-företag 9 september Steg 3: AVVECKLA ett UF-företag 10 mars Hur väl förberedd känner du dig inför att handleda ett UF-företag?

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

HEMSIDAN OCH SHOWROOM

HEMSIDAN OCH SHOWROOM HEMSIDAN OCH SHOWROOM Detta är förstasidan ni möter när ni besöker www.ungforetagsamhet.se. Här kan ni välja viken region ni vill kika närmare på samt klicka er in på flikarna längst upp för att få veta

Läs mer

RESULTAT REGIONAL UF-MÄSSA Årets UF-företag: 1:a pris Glasklart UF, Nya Bergska, Finspång

RESULTAT REGIONAL UF-MÄSSA Årets UF-företag: 1:a pris Glasklart UF, Nya Bergska, Finspång RESULTAT REGIONAL UF-MÄSSA 2016 Årets UF-företag: 1:a pris Glasklart UF, Nya Bergska, Finspång I knivskarp konkurrens har vinnarna lyckats förena företagsnytta med samhällsnytta. Kvantitet och kvalité

Läs mer

Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. MÄSS- OCH TÄVLINGSHANDBOK. 9 mars 2017 Elite Stadshotellet Växjö

Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. MÄSS- OCH TÄVLINGSHANDBOK. 9 mars 2017 Elite Stadshotellet Växjö Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. MÄSS- OCH TÄVLINGSHANDBOK 9 mars 2017 Elite Stadshotellet Växjö Om mäss- och tävlingsdagen: Plats: Elite Stadshotellet, Växjö När: 9 mars,

Läs mer

Utkast till årsredovisning för

Utkast till årsredovisning för På årsredovisningens framsida ska UF-föreagets namn och registreringsnummer anges, vilket räkenskapsår årsredovisningen gäller för, ort och län samt VD:s eller ansvariges adress. Ta gärna med er logotyp

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2015

ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2015 ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2015 Vilka blev årets UF-Företagare i Kalmar län? I dag 12 mars har vi fått svaren! I Kalmar Sportcenter ägde idag länets största mässa rum. En mässa där ca 400 unga UF-företagare

Läs mer

Nordens bästa Digitala Arbetsplats

Nordens bästa Digitala Arbetsplats Nordens bästa Digitala Arbetsplats Ansökan 2017 Sista anmälningsdatum 21 april By Digital Workplace Summit Endast 16% av svenskarna är engagerade i sina arbeten 73% är ej engagerade 11% är aktivt urkopplade

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Ung Företagsamhet Stockholmsregionen Sara Ewerth

Ung Företagsamhet Stockholmsregionen  Sara Ewerth Ung Företagsamhet Stockholmsregionen www.ungforetagsamhet.se/stockholm Sara Ewerth 08-762 70 09 sara.ewerth@ungforetagsamhet.se Ung Företagsamhet Stockholmsregionen www.ungforetagsamhet.se/stockholm Pontus

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer