Som man frågar får man svar. En handbok i upphandling av IT-infrastruktur. Januari 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Som man frågar får man svar. En handbok i upphandling av IT-infrastruktur. Januari 2013."

Transkript

1 Som man frågar får man svar. En handbok i upphandling av IT-infrastruktur. Januari 2013.

2 Hjärtat i IT är infrastrukturen De sju budorden IT är idag en central del av all verksamhet. IT ska kunna fungera här och nu och smärtfritt förändras i takt med att verksamheten gör det. Det ställer stora krav på hjärtat i IT, d v s infrastrukturen. Det i sin tur sätter fokus på innehållet i en upphandling. Vad och hur ska man köpa? Vilka faktorer ska man ta hänsyn till och hur ska de viktas? Som man frågar får man svar Tekniken utvecklas i en rasande fart och frågar man fel kan man få svar som bygger på gammal teknik, mindre kostnadseffektiva lösningar eller för framtiden sämre anpassade förslag. Syftet med det här dokumentet är att ge dig ett verktyg över vad man bör tänka på från tekniska utgångspunkter. Men glöm inte: Det är inte bara tekniska specifikationer, som avgör hur bra ett anbud kan bli. Mycket hänger också på hur förberedda ni är internt. Är rätt beslut tagna för att processen ska gå i mål? Är gruppen rätt sammansatt? Har laget rätt kompetens? Har du haft kontakt med oss har du säkert hört talas om begreppet Smarter Computing 1, ett speciellt angreppssätt vi använder oss av när vi utvecklar våra lösningar. Smarter Computing tillsammans med Cloud Computing Reference Architecture 2 (CCRA) är grundstenarna i vår strategi. Erfarenheterna av CCRA och Smarter Computing har lärt oss en hel del om vad man måste eller bör kräva av en ny upphandling/ investering. Det är det vi vill dela med oss av här. Allt som allt handlar det om att du bör försäkra dig om att sex nyckelområden är tillgodosedda. Kan du bocka av alla sex hos en leverantör har du nått en bra bit på väg mot ett bra anbud. Konsolidera Är IT-strukturen designat för logisk konsolidering? Sid 4 Virtualisera Omfattar virtualiseringen såväl server, lagring som nätverk? Sid 5 Integrera Är server, lagring & nätverk integrerade och styrda av ett samlat management? Sid 6 Behovsbasera Är heterogena förmågor och resursallokering baserade efter behov? Sid 7 Automatisera Kan man automatisera med förkonfigurerade systemmönster? Sid 8 Skydda och riskminimera Omfattar upphandlingen Investeringsskydd & riskminimering? Sid 9 Utvärdera Hur rangordna olika leverantörer i förhållande till funktion/pris? Sid Smarter Computing: Tomorrow Ready 2. CCRA 2.0 https://collaboration.opengroup.org/cloudcomputing/documents/23840/ccra.ibmsubmission doc 2 3

3 Att konsolidera Varför konsolidering: Konsolidering har historiskt alltid varit centralt för bästa möjliga totala ägandekostnad (TCO) och kommer fortsättningsvis också att vara det. Vad innebär konsolidering: Att byta från fysisk densitet till logisk densitet (d v s hur kompakt miljön är) och samtidigt integrera virtuella och fysiska strategier ger en ny typ av optimal server, lagrings & nätverksmiljö. Kostnaderna blir lägre. I stället för att göra besparingar per fysisk server, terabyte eller nätverksport -med en ofta accelererande driftskostnad - kommer du att kunna kontrollera och hantera miljön och nå optimal TCO per virtuell server. Att målmiljön är baserad på bladserverteknologi. erbjuder 10 GB Ethernet nätverk i och utanför bladserverchassi. stöd för en minnes (RAM) densitet på minst 1 TB per 1U. (25 poäng*) stöd för 40 GB Ethernet uplinks i bladserverchassi för anslutning mot ToR (Top of Rack) som eliminerar flaskhalsar. (25 poäng*) inbyggda switchar i bladserverchassi för att minimera trafik till ToR-switchar. (25 poäng*) stöd för redundant nätverk som förhindrar användning av Spanning Tree STP (så som vlag eller Stacking). (25 poäng*) TANEJA GROUP, 2010, Maximizing Workload Density in the Virtualization Platform IDC, 2012, Real-time Compression Advances Storage Optimization Edison Group, 2011, Leveraging IBM ex5 Systems for Breakthrough Cost and Density Improvements in Virtualized x86 Environments Clabby Analytics, 2012, A Comparison of IBM s New Flex System Environment to Traditional Blade Architectures Att virtualisera Varför virtualisera: I dagsläget är servern i många IT-miljöer fortfarande knuten till en specifik lagringsyta och en specifik nätverksport. Om du känner igen dig i den situationen och planerar att bygga en IT-struktur som bygger på molnleverans måste den logiska instansen frikopplas från den fysiska. Det sker genom virtualisering. Vad innebär virtualisering: Du får en mobil server. Egenskaper som nätverk & lagring följer med servern vid en flytt. Med virtualisering så ökar också konsolideringsgraden och du kan bättre utnyttja fysisk utrustning. Instansen kan enkelt byta resurspool, vilket betyder att du kan utsätta både SLA och leverans för konkurrens, såväl externt som internt. Upptäcker du ett fel i en fysisk resurs, kan du via en virtuell instans allokera den till en annan. Att målmiljön för servrar erbjuder ett nätverk baserat på EVB/VEPA. (Edge Virtual Bridging/Virtual Ethernet Port Aggregator) lagringsvirtualisering. extern lagringsvirtualisering av 3:e-parts system utan negativ prestandapåverkan. Att lagringssystem virtualiserade av lagringshypervisor ärver värdeskapande egenskaper i börkrav. Att målmiljön för servrar erbjuder stöd för minst 4 virtuella NICS (Network Interface Card) per 10 GB port. (25 poäng*) Att lagringsvirtualisering erbjuder värdeskapande egenskap Tunn-provisionering. (25 poäng*)... värdeskapande egenskap data komprimering eller motsvarande teknologi. (25 poäng*) värdeskapande egenskap automatisk-tiering. (25 poäng*) ESG, 2012, Storage Virtualization for Efficient Operations Clabby, 2012, OpenFlow and Software Defined Networking IBM, 2012, IBM Flex System Fabric Network Strategy Forrester Research, 2012, Total Economic Impact Study Of IBM Storwize V

4 Att integrera Varför ska man integrera: Du kan aldrig få ut max av konsolidering och virtualisering om du utgår från respektive server, lagring och nätverk, d v s optimerar varje enhet för sig. Vad innebär det att integrera: Genom att integrera server, lagring & nätverk såväl fysiskt som virtuellt i en samlad resurspool kan man optimera miljön. Du kan exempelvis i en lagringslösning få ut mer av att öka minnesprestandan istället för att öka antalet hårddiskar. Ytterst blir det billigare, dels för att miljön optimeras och dels för att övervaknings- och hanteringskraven reduceras betydligt. Dessutom skapas inga systemkonflikter eftersom man kan man ta fram uppdateringar (mjukvarukod eller s k firmware) som tar hänsyn till alla ingående komponenter. samlad övervakning för all lagring, nätverk, fysiska- och virtuella servar i lösning. management för fysiska servers, virtuella servers, lagringsvirtualisering och nätverk i målmiljö. Att målmiljön är utrustad med teknologi för att förutspå fel i vitala komponenter. (25 poäng*) erbjuder möjlighet att ansluta till det via mobil enhet (Android, ios mfl). (25 poäng*) Att management bör erbjuda rekommendationer för uppgradering av mjukvarukod (sk. Firmware) för server, lagring & nätverk. (25 poäng*) förenklingar av vanliga moment genom installations & inställnings guider. (25 poäng*) PUND-IT, 2012, The next smart step in Enterprise IT evolution Ptak Noel, 2012, IBM PureFlex System The Future of Datacenter Management IDC, 2011, System Networks Drive the Next Generation of Automated Dynamic Datacenters Att behovsbasera Varför behovsbasera: Att behovsbaserat resursallokera handlar enkelt uttryckt om att använda resurserna rätt i varje givet läge. Om man standardiserar på komponentnivå får man motsatt effekt (t ex. en unik CPU eller serverhypervisor). Det sker då till priset av en inlåsning, vilket motverkar det övergripande målet att reducera den totala kostnaden. Vad innebär det att behovsbasera: Att jobba behovsbaserat betyder att man kan matcha olika kravspecifikationer från såväl interna som externa kunder med den bästa resursen. Längst når man om man kan få till stånd en lösning där förmåga och kostnader kan balanseras i samtliga lager (d v s genom heterogent operativsystem, hyperviser, CPU- samt lagringsstöd). Det finns enorma besparingar att göra på licenser för applikationer. Om exempelvis licensiering för en applikation är per kärna (core) och den samtidigt kräver stora resurser kan licenskostnaden reduceras med så mycket som en faktor 5-10 vid byte från x86- till Unix-baserad CPU. Dessutom får man ett långsiktigt investeringsskydd p g a att man kan förändra leveranser genom heterogenitet, t ex byta hypervisor från VMware till KVM. ett nätverk baserat på öppen-standard för nätverksvirtualisering IEEE 802.1Qbg. Att målmiljön erbjuder stöd för fler än en typ av processorarkitekturer (x86, Unix m.fl.) (25 poäng*) fler än en serverhypervisors (KVM, vsphere, m.fl.) (25 poäng*) fler än två serverhypervisors (KVM, vsphere, PowerVM m.fl.) (25 poäng*) heterogen lagring med fler än en diskresurspool med möjlighet till olika prestanda och kapacitet. (25 poäng*) Clabby Analytics, 2012, VMWare vs KVM A Functionality Price Discussion ftp://public.dhe.ibm.com/linux/pdfs/clabby_analytics_-_vmware_v_kvm.pdf Edison Group, 2012, Virtualization Performance on the IBM PureFlex System Clabby Analytics, 2011, Workload-Optimized Systems For Superior Business Value 6 7

5 Att automatisera Varför ska man automatisera: Det dyra i IT-världen är hanteringen, inte inköpen. Även om det i de allra flesta verksamheter finns utrymme för att optimera och kostnadseffektivisera befintlig struktur finns ett ännu bättre alternativ: att eliminera manuella moment och automatisera. Vad innebär automatisering: Även om vi försöker är vi människor inte exakt repetitiva. Genom att automatisera med hjälp av förkonfigurerade systemmönster elimineras den s.k. mänskliga faktorn som idag är en stor källa till fel. Du får dubbel utdelning. Både minskad hantering och riskminimering. I system som stöder både förkonfigurerade systemmönster och heterogenitet får du full effekt av automatiseringen och behåller samtidigt vinsterna av heterogenitet. verktyg för automatiserad driftsättning av virtuella servrar genom förkonfigurerade systemmönster. Att verktyg för automatiserad driftsättning driftsätter virtuell server i hypervisor, server, nätverk & lagring utan ytterligare handpåläggning. Att verktyg för automatiserad driftsättning erbjuder möjlighet att driftsätta i fler än en serverhypervisors (KVM, vsphere, m.fl.) (25 poäng*) möjlighet att driftsätta i fler än en typ av CPU:er (x86, Unix m.fl.) (25 poäng*) självbetjäningsportal. (25 poäng*) en katalog med möjlighet att ladda ner hundra eller fler färdiga förkonfigurerade systemmönster. (25 poäng) Clabby Analytics, 2012, Transforming the Application Software Market with Pre-packaged PureSystems IDC, 2012, IBM PureSystems Cut Costs and Increase Agility by Simplifying the IT Life Cycle Forresters Consulting, 2012, Integrated Systems And Streamlined Practices Propel New Responsive IT Organizations Att skydda & riskminimera Varför ska man skydda och riskminimera: Du får bättre kontroll över ekonomi, teknik och information. Det vi vet med viss säkerhet är att behov, resurser, teknik och verklighet förändras. Vad ska man tänka på: 1. Undvik intressekonflikter. Samla support för hårdvara och hypervisors hos en och samma leverantör. 2. Köp lösningar som bygger på öppna standarder. På det viset kan du alltid konkurrensutsätta delar av och hela systemet mot andra lösningar på marknaden. 3. Utvärdera så långt det är möjligt - hur länge man kan leva i det nya systemet, hur länge aktuella tillverkare fortsätter bedriva produktutveckling och hur man uppgraderar. Inkludera vad det kostar med en eventuell migrering och hur lång tid det kan ta. Vad kan man lära sig av historien: IT-branschen är en väldigt snabbrörlig marknad. När man upphandlar nya system med livslängd på 3-5 eller fler år bör man utvärdera hur stor sannolikheten är att ens tillverkare existerar hela perioden. Historien är full av mindre och mellanstora tillverkare som upphört existera med stora konsekvenser för dess användare. Att support levereras från en tillverkare för alla komponenter i lösningen (hårdvara, hypervisor & management) för att eliminera risk och förenkla hantering. Att leverantören erbjuder utbildning inkluderat i totalpris för lösning. installation & startup inkluderat i totalpris för lösning. Att leverantören är medlem i Open Virtualization Alliance, ovirt samt The OpenStack Foundation. (25 poäng*) kan erbjuda hypervisors via sk. OEM. (25 poäng*) är medlem i mer än en standardiseringsorganisation. (25 poäng*) har tre eller fler certfifierade tekniker på lösningen. (25 poäng*) 8 9

6 Att utvärdera Det är inte alltid enkelt att skilja det ena anbudet från det andra. Det kan ju dessutom finnas andra aspekter än funktion och pris att ta hänsyn till som vi inte berör här. Men för att göra det lite enklare för dig att snabbt utvärdera hur väl olika leverantörer tekniskt och prismässigt lever upp till Bör-kraven presenterar vi här en enkel poängskala (Skall-punkterna ser vi som ovillkorliga krav!) Räkna så här: Multiplicera antalet uppfyllda Bör-krav med 25 poäng. Till detta lägger du prispoäng. Här utgår du från bästa pris som ger leverantören 300 poäng. Övriga får poäng i förhållande till bästa pris. Ett räkne- exempel: Anbudsgivare A uppfyller totalt 17 Bör-krav 17 x 25 Bästa pris är 60. A har offererat x 60/100 Total poäng för anbudsgivare A = 425 poäng = 180 poäng 605 poäng Med det här dokumentet i din hand kan du vara ganska säker på att vi som är på andra sidan d v s vi som levererar IT håller oss på tårna. Följer du våra råd kan du vara tämligen övertygad om att du teknik- och prismässigt får rätt IT-lösning, inte bara här och nu utan även på sikt. Allt vi pekar på har ett långsiktigt perspektiv. Handboken bygger på min och andra IBM-kollegors kunskap och mångåriga erfarenheter av affärer och uppdragsgivare i IT-sektorn. Förhoppningsvis ska boken vara det konkreta verktyg för IT-upphandlingar som i mångt och mycket saknas idag. Har du några frågor eller funderingar ser jag med glädje fram emot att höra av dig. Mathias Persson IBM:s hårdvarudivision E-post: Telefon:

7

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov Rapport 2011-10-16 1. Gruppens uppdrag i sammanfattning Vilka tjänster och funktioner behöver lärosätena framöver och vilka tjänster kan med fördel

Läs mer

Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken. Författare: Viktor Sarge

Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken. Författare: Viktor Sarge Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken Författare: Viktor Sarge Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande Ickekommersiell Inga bearbetningar

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP tomas björkholm & hans brattberg nu också med kanban PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP

Läs mer

Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner. Nulägesanalys och framtida behov

Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner. Nulägesanalys och framtida behov Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner Nulägesanalys och framtida behov Följande rapport presenterar resultaten av Digisams förstudie om digitalt bevarande. Resultaten baseras på intervjuer med

Läs mer

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg 1(44) Förord Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt.

Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt. KRAVHANTERING ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt. 1 BETYDELSEN 2 MÄNNISKORNA 3 HANDGREPPEN Undersökningar visar att

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 657. Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 657. Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 657 Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag Finn Landegren Uppsala, april 2008 ISSN 0283-622X Förord Denna uppsats

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären. Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1

Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären. Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1 Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1 Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2015:1 Lars-Johan

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

DEN LILLA SVARTA OM TESTSTRATEGI

DEN LILLA SVARTA OM TESTSTRATEGI DEN LILLA SVARTA OM TESTSTRATEGI RIKARD EDGREN MED STÖD AV HENRIK EMILSSON Introduktion Testningens essens: ta reda på vad som är viktigt, och testa det Testning handlar om att ta fram kvalitetsrelaterad

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer