Datacenter på burk Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur. Whitepaper. Definition från Wikipedia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datacenter på burk Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur. Whitepaper. Definition från Wikipedia"

Transkript

1 Whitepaper Datacenter på burk Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur Definition från Wikipedia Konvergerad infrastruktur innebär att flera IT-komponenter kopplas samman till ett, optimerat datorsystem. Komponenter som kan ingå i en konvergerad infrastruktur är servrar, enheter för datalagring, nätverksutrustning och programvara för driftstöd av IT-infrastruktur.

2 delivering business agility Innehåll Bakgrund 03 Konvergens och virtualisering 04 Från konvergens till hyperkonvergens 04 Virtualisering, konvergens och molnet 05 Fördelar med konvergens 05 Marknadsöversikt 06 Konvergerad IT-infrastruktur 06 Referensarkitekturer 06 Vblock (EMC-Cisco) 07 FlexPod (NetApp-Cisco) 08 ExpressPod (NetApp-Cisco) 08 VSPEX (EMC) 09 Övriga leverantörer av konvergerad infrastruktur Scale I/O 10 Hitachi Data Systems 10 Hyperkonvergerad IT-infrastruktur - leverantörer 13 Evo:Rail 13 Nutanix 13 Simplivity 14 Övriga leverantörer 14 Ta nästa steg 15 Sida sid 2

3 Bakgrund Inom IT-världen betyder begreppet konvergens att flera komponenter i ett datacenter kopplas samman till ett integrerat system, som levereras mer eller mindre körklart. Tidigare har servrar, lagring och nätverk hanterats var för sig. Konvergens är idag en stark trend som allt mer kommit att prägla såväl produktutbudet på marknaden som hur IT-infrastruktur byggs i praktiken. Nästa steg i utvecklingen är hyperkonvergens, ett ord som används för system där integrationen drivits ännu längre. Idag finns lösningar och produkter där en komplett IT-infrastruktur ryms i en enda enhet vilket beskrivs av rubriken som vi valt här, datacenter på burk. Det finns flera drivkrafter bakom konvergens och de flesta handlar i grunden om ekonomi. Det är ett sätt att motverka ökad komplexitet i IT-miljön, att komma ifrån ett traditionellt silotänkande där systemen delades upp efter funktion: servrar, lagring, backup och nätverk och där det krävdes specialister på varje område för installation, drift och support. Hårdvaran var direkt kopplad till respektive funktion och flera leverantörer var som regel inblandade.

4 delivering business agility Konvergens och virtualisering Sedan millenieskiftet har mycket förändrats sett till hur ett datacenter byggs upp. Den stora nyheten har varit virtualisering, möjligheten att hantera servrar, lagring och även användarmiljön som logiska enheter, istället för att varje funktion knyts till en fysisk maskin. Konvergens kan sägas vara en naturlig följd av virtualisering en virtualiserad miljö behöver dock inte vara konvergerad. Graden av virtualisering varierar mellan olika alternativ för konvergerad infrastruktur, men i grunden finns alltid servervirtualisering. Trenden går idag mot en helt virtualiserad miljö, där även lagring och nätverk styrs programvarumässigt. Nya begrepp har introducerats för att beskriva denna utveckling, exempelvis SDS (Software-Defined Storage), SDN (Software-Defined Networking) och SDD (Software-Defined Datacenter). Hyperkonvergerade system som utvecklats från grunden av en tillverkare beskrivs ofta som helt virtualiserade och förses med SDD-etiketten. Konvergerad IT-infrastruktur levereras också med löftet att de ingående delarna är testade och optimerade för att fungera tillsammans. Vinsten är tidsbesparing i form av snabbare driftsättning och ökad tillförlitlighet tack vare färre potentiella felkällor. Och även om det ingår produkter från olika tillverkare i systemen så räcker det med en leverantör som motpart för kunden. Ett annat tungt argument är effektivitet och kostnadsbesparingar under löpande drift. Konvergens medför att driftstöd och övervakning kan utföras med färre verktyg idealiskt från en enda skärm. Det betyder också minskad komplexitet. Konvergerade system finns tillgängliga i ett antal fasta konfigurationer där de ingående komponenterna och deras kapacitet inte kan väljas fritt på samma sätt som när ett datacenter byggs på traditionellt sätt. Graden av flexibilitet och hur fritt de ingående komponenterna kan väljas varierar mellan olika alternativ på marknaden. De så kallade referensarkitekturerna för konvergerad infrastruktur ger möjlighet att blanda utrustning av olika märken och erbjuder en stor bredd sett till kapacitet/prestanda, liksom även flera alternativ när det gäller val av tillverkare och produkter. Från konvergens till hyperkonvergens Hyperkonvergens är en vidarutveckling av de koncept och arkitekturer för konvergerad ITinfrastruktur som vuxit fram. Här handlar det om kompletta produkter där servrar, lagring och nätverksfunktioner ryms i en och samma enhet en slags allt i ett -lösning. En hyperkonvergerad infrastruktur kan ersätta en rad olika separata produkter: servrar, lagringsenheter för olika nivåer (disk, SSD, backup), styrenheter för lagringsnätverk (SAN), lastbalanserare. WAN-optimering, etc. Allt-i-ett-lösningar inom IT har visserligen tidigare förekommit i olika sammanhang, men hyperkonvergerad infrastruktur är nytt koncept på IT-marknaden och området utvecklas nu snabbt. Det stora intresset kan förklaras med att det handlar om en teknik som lovar att drastiskt förenkla och sänka kostnaderna för att driva ett datacenter. Och oavsett tillverkarnas typiska löften om besparingar 50 procent är en vanlig siffra så är det fullt logiskt att ett system med starkt integrerade komponenter och funktioner, kompaktare format och gemensam strömförsörjning också blir billigare. Hyperkonvergerade lösningar har generellt en mer låst arkitektur och är även mer begränsade kapacitetsmässigt jämfört med konvergerade. Om verksamheten till exempel medför ökat behov av lagring är det inte alltid möjligt att lägga till, på samma sätt som med ett fristående lagringssystem, utan att samtidigt bygga ut eller uppgradera hela lösningen. sid 4

5 Traditionell stack för datacenter jämfört med en hyperkonvergerad lösning. Virtualisering, konvergens och molnet Utvecklingen inom virtualisering och konvergens i datacenter pågår parallellt med en snabb tillväxt för molntjänster. Det finns samband mellan dessa trender. För molntjänster är virtualisering en grundläggande förutsättning, dessa följs alltid åt. Samtidigt underlättas virtualisering av konvergens. Ett sätt att se på saken är att konvergerade system har byggts med tanke på virtualisering och molnet. De flesta leverantörer av konvergerad infrastruktur ger möjlighet att välja mellan olika hypervisors den centrala programvaran som möjliggör virtualisering. Vanliga hypervisors på marknaden idag är VMware vsphere ESX och ESXi samt Microsoft Hyper-V. Dessa är kommersiella produkter, men flera hypervisors har också utvecklats som öppen källkod (Open Source), bland andra Xen, KVM (Kernel Based Virtual Machine) och Open VZ. Såväl Xen som KVM har i sin tur tagits upp av kommersiella aktörer som skapat egna versioner, hit hör exempelvis Citrix XenServer, Oracle VM och Red Hat KVM. Tidigare var hypervisor-programvara helt inriktad på servervirtualisering, men för att utvidga virtualiseringen till fler nivåer har även produkterna breddats med nya funktioner. Exempelvis har VMware VSphere har kompletterats med Virtual SAN (VSAN), som tillför virtualiserad lagring (Software-Defined Storage, SDS). Fördelar med konvergens Enkel installation och driftsättning. Som kund slipper du testa och optimera systemet, jobbet är redan gjort. Tydlig ansvarsfördelning. Även om du väljer en konvergerad lösning med komponenter från flera leverantörer har du som kund bara en motpart i supportfrågor. Certifiering ger tillförlitlighetsgaranti olika tillverkare kan inte skylla problem på varandra. Förenklat löpande underhåll. Enhetlig administration av alla IT-processer. Ökade möjligheter till automatisering av datacenter. Energibesparing. Minskad elförbrukning för drift och kylning.

6 delivering business agility Marknadsöversikt Konvergerad IT-infrastruktur Alla de stora systemleverantörerna för datacenter erbjuder produkter och koncept för konvergerad infrastruktur. VCE har utvecklat referensarkitekturen Vblock där kompletta stackar för konververad infrastruktur byggs upp med lagring från EMC, servrar och nätverksfunktioner från Cisco samt hypervisor från VMware. FlexPod är en referensarkitektur för konvergerade system med hårdvara från Cisco och NetApp. Här ingår bland annat Cisco UCS servrar, Cisco Nexus switchar och virtualiserade lagringssystem från NetApp FAS eller E-Series. För servervirtualisering finns stöd för VMware vsphere, Microsoft Hyper-V, RedHat KVM och Citrix XenServer. EMC har referensarkitekturen VSPEX för konvergerad infrastruktur. VSPEX ligger till grund för förhandstestade och validerade system som vänder sig till mindre och medelstora organisationer. HP erbjuder lösningar för konvergerad och hyperkonvergerad IT-infrastruktur genom produktfamiljen HP ConvergedSystem, tidigare känt under kodnamnet Shark. Dell har produktfamiljer som bygger på konvergens och hyperkonvergens. Dell lyfter gärna fram kostnadsaspekter och jämför sina produkter både med konkurrenternas motsvarigheter och med äldre teknik. IBM var tidigt ute med system med konvergerad infrastruktur. Dessa marknadsförs sedan 2012 under varumärket PureSystems. Oracle erbjuder flera applikationsspecifika lösningar med konvergerad infrastruktur, bland annat i paketeringar med företagets databasprodukter. Som oberoende integratör utvärderar Proact marknaden kontinuerlig för att erbjuda våra kunder de bästa konvergerade och hyperkonvergerade lösningarna med de partners som kommit längst i området. I detta whitepaper listar vi de marknadsledande lösningarna som vi på Proact ser passar bäst för den svenska marknaden. Referensarkitekturer En viktig faktor på marknaden är gemensamma initiativ där leverantörer gått samman och skapat så kallade referensarkitekturer för konvergerad infrastruktur. Som resultat av dessa samarbeten finns lösningar där produkter av olika märken kan blandas. Hit hör FlexPod och ExpressPod, som stöds av Cisco och NetApp, VCE/Vblock (EMC, Cisco) samt VSPEX (EMC, Intel, Microsoft, VMware, Cisco). För hyperkonvergerade system tillkommer också flera mindre, nystartade bolag som är specialiserade på sådana produkter. Nutanix och Simplivity är två leverantörer i denna kategori. sid 6

7 Vblock (EMC-Cisco) VCE (Virtual Computing Environment Company) startade 2009 som ett samägt bolag av EMC och Cisco, med stöd av EMC:s dotterbolag VMware samt Intel. Sedan 2014 är EMC ensam ägare till VCE, som nu tillhör samma del av företaget som utvecklar EMC:s referensarkitektur VSPEX (se nedan). VCE har utvecklat referensarkitekturen Vblock där kompletta stackar för konververad infrastruktur byggs upp med lagring från EMC, servrar och nätverksfunktioner från Cisco samt hypervisor från VMware. Vblock finns tillgängliga genom fasta och förhandstestade konfigurationer, i dag uppdelade på fem nivåer efter kapacitet, från den minsta Vblock 100 upp till Vblock 700. Vblock är en mer strikt referensarkitektur med färre alternativ att välja mellan jämfört med en mer öppen arkitektur som VSPEX. Inom ramen för varje konfiguration erbjuder Vblock dock god skalbarhet, där bland annat server- och lagringskapacitet kan anpassas till aktuellt behov. Vidare finns speciella varianter av Vblock, system som byggts speciellt för olika applikationer, bland annat VDI (skrivbordsvirtualisering), avancerade relationsdatabaser och minnesdatabasen SAP Hana. För hanteringen av Vblock-system erbjuder VCE ett eget komplement till verktygen från Cisco, EMC och VMware. Det kallas VCE Vision och erbjuder ett öppet API som gör det möjligt att integrera de olika tillverkarnas stödsystem liksom andra befintliga verktyg för systemadministration.

8 delivering business agility NetApp FlexPod FlexPod är en referensarkitektur för konvergerade system med hårdvara från Cisco och NetApp. Här ingår bland annat Cisco UCS servrar, Cisco Nexus switchar och virtualiserade lagringssystem från NetApp FAS eller E-Series. För servervirtualisering finns stöd för VMware vsphere, Microsoft Hyper-V, RedHat KVM och Citrix XenServer. FlexPod finns tillgängligt i tre basvarianter: FlexPod Express är anpassat till mindre och medelstora verksamheter som vill konsolidera och virtualisera sin IT-infrastruktur. FlexPod Datacenter riktar sig till företag och leverantörer av molntjänster med storskaliga IT-miljöer. Helt flashbaserad lagring kan väljas. Paketeringar finns för applikationer från VMware, Microsoft, Oracle, SAP och Citrix. FlexPod Select är till för dedikerde miljöer med specifika och ibland extrema krav på prestanda och datamängd där det är applicerbart att ha en egen konvergerad infrastruktur Särskilda konfigurationer finns för användare med Oracle-databaser och Hadoop, ett populärt ramverk för Big Data-applikationer. FlexPod-lösningarna erbjuder goda möjligheter att välja mellan olika komponenter och har god flexibilitet för utbyggnad. Vissa minimikrav på konfigurationerna ställs för att garantera hög tillgänglighet, bland annat dubblering av switchar. FlexPod-lösningarna hanteras dels genom leverantörernas administrationsverktyg, NetApp OnCommand och Cisco UCS Manager men även med heltäckande automatisering och orkestrering med verktyg som Cisco UCS Director, vrealize eller Azure. FlexPod vidareutvecklas nu för att stödja mjukvarudefinierade nätverk (SDN). FlexPod kommer att stödja Cisco s SDN-teknik, Application Centric Infrastructure. Ett annat område med mycket utveckling för Flexpod-kunder är Openstack- och Cloudstack-miljöer sid 8

9 EMC VSPEX Utöver Vblock har EMC även referensarkitekturen VSPEX för konvergerad infrastruktur. VSPEX ligger till grund för förhandstestade och validerade system som vänder sig till mindre och medelstora organisationer. VSPEX är inriktad mot molnbaserade miljöer, med användare som vill gå över till privata moln eller hybridmoln, medan Vblock oftast framställs som en mer generell arkitektur. VSPEX skiljer sig också från Vblock och andra referensarkitekturer genom större flexibilitet med fler alternativa produkter och leverantörer och större skalbarhet upp och ned. För datalagring gäller dock att bara EMC:s produkter ingår i VSPEX, men företagets breda sortiment innebär ändå ett stort urval, bland annat genom produktfamiljerna VNX och VNXe. Cisco UCS eller Intelbaserade servrar kan användas med VSPEX, som stöder nätverksenheter från Cisco och Brocade. Som hypervisor i VPSEX finns möjlighet att välja VMware, Microsoft Hyper-V eller Citrix XenServer. VSPEX-baserade system kommer i tre varianter som svarar mot olika typer av miljöer och kapacitetsbehov: VSPEX End User Computing. Lösningar för skrivbordsvirtualisering (VDI) som vänder sig till mindre och medelstora företag och organisationer. VSPEX for Private Cloud. Infrastruktur för medelstora företag och organisationer. VSPEX for Enterprise Hybrid Cloud Infrastruktur för större organisationer, med möjligheter till integration mellan privata och publika molntjänster. VSPEX-baserade system erbjuds också genom olika paketeringar med vanliga applikationer: Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server, Microsoft Collaboration Suite och Oracle.

10 delivering business agility Övriga lösningar för konvergerad infrastruktur EMC ScaleIO Vid sidan av EMC:s lagringsprodukter som ingår i olika referensarkitekturer (VSPEX och Vblock) finns EMC ScaleIO, en helt programvarubaserad produkt för konvergerad, nätverksbaserad lagring (SAN). ScaleIO samlar lagrings- och serverresurser till ett enhetligt, delat system och kan utnyttja relativt enkel hårdvara - standardservrar med direktansluten lagring. Genom att både kapacitet och prestanda kan skalas upp linjärt erbjuder ScaleIO möjlighet att växa från enstaka servrar upp till tusentals. ScaleIO utvecklades först som en fristående produkt i ett mindre företag som köptes av EMC Denna bakgrund betyder att ScaleIO inte är beroende av övriga produkter från EMC och VMware, utan fungerar med i princip alla typer av disk- och flashbaserad lagring. Jämförelser görs ibland mellan ScaleIO och VMware Virtual SAN (VSAN), en annan lösning för virtualiserad lagring. Dessa produkter har dock vitt skilda utgångspunkter. VSAN är integrerad del av VMware vsphere och erbjuder mycket höga prestanda i miljöer där servervirtualisering redan genomförts, och administreras enkelt tillsammans med övriga funktioner i VMwares verktyg. Med ScaleIO är det möjligt att bygga ett mycket skalbart lagringssystem på en mindre enhetlig plattform, där exempelvis flera hypervisors och olika typer av fysiska servrar kan ingå. ScaleIO installeras och hanteras som ett separat system, vilket ställer krav på särskild kompetens. Hitachi Data Systems UCP Hitachi Data Systems (HDS) har samlat sitt erbjudande för konvergerad infrastruktur inom produktfamiljen Unified Compute Platform (UCP). Här ryms både helt integrerade, körklara system för vanliga applikationer och generella system som utgår från Hitachis egen referensarkitektur. I den första kategorin finns anpassade lösningar för Oracle-databaser, SAP Hana och Microsoft SQL Server. Komponenter som kan väljas är Hitachi Compute Blade eller Cisco UCS bladservrar, switchar från Brocade eller Cisco, samt olika lagringssystem från HDS. Programvara för virtualisering är antingen VMware vsphere eller Microsoft Hyper-V. HDS administrationsverktyg UCP Director är ett övergripande ramverk för hela den konvergerade infrastrukturen. Det kan i sin tur integreras med befintliga stödsystem genom ett särskilt gränssnitt. sid 10

11 Hyperkonvergerad IT-infrastruktur leverantörer VMware Evo:Rail Evo:Rail lanserades hösten 2014 som den första produkten för hyperkonvergerad infrastruktur från VMware. Med Evo:Rail blir alla komponenter i IT-infrastrukturen virtualiserade och programvarustyrda, server, lagring och nätverk. Bland annat utnyttjas VMware VSAN för virtualiserad lagring. Evo:Rail går inte att köpa som separat programvara från VMware, bara i kombination med hårdvara från ett partnerföretag i linje med idén att erbjuda körklara, optimerade system som kräver ett minimum av förberedelser för att tas i drift. Bland de stora systemleverantörerna har Dell, EMC, HP, Fujitsu och NetApp lanserat produkter som bygger på Evo:Rail. NetApp levererar en lösning baserad på EVO:RAIL där hyperkonvergerade EVO:RAIL kombineras med Clustered Data ONTAP och integreras i en gemensam automatisering och administration. Detta skapar nya möjligheter att använda enterprise funktionalitet för effektivitet och dataskydd samt kombinera med privata eller publika molnlösningar med samma möjligheter. EMC:s Evo:Rail-baserade produkt kallas VSPEX Blue Hyper Converged Infrastructure Appliance. Den levereras med ytterligare programvara från EMC inbyggd, för bland annat systemadministration, katastrof- och dataskydd. Nutanix Nutanix är ett ungt företag som startats med starkt finansiellt stöd från riskkapital. Nutanix var tidigt ute på marknaden med en färdig produkt för hyperkonvergerad infrastruktur för datacenter. Nutanix Virtual Computing Platform är ett distribuerat system som byggs upp av standardiserade moduler, så kallade noder. Lösningen erbjuder enkel driftsättning och god skalbarhet genom klustring, där flera noder kopplas samman och nya noder snabbt kan läggas till när behoven växer. I varje nod körs en hypervisor för virtualisering (Nutanix har stöd för VMware, Hyper-V och KVM) samt leverantörens programvara Nutanix Operating System (NOS). Noderna har Intelbaserade servrar och lagring där både flashminne och vanliga hårddiskar finns som alternativ. Nutanix levererar kompletta system med hård- och mjukvara genom produktfamiljen NX Vid sidan av sin generella lösning NX-3000 erbjuder Nutanix även paketeringar med applikationer, bland annat för skrivbordsvirtualisering (VDI) genom Citrix XenDesktop.

12 delivering business agility Simplivity Simplivity är en ny leverantör som är helt inriktad på hyperkonvergerade lösningar. Företaget bildades 2009 med starkt uppbackning från riskkapital. I slutet av 2012 lanserade Simplivity sin första produkt, OmniCube, som gjort företaget känt i datacenter-sammanhang. Begreppet Software-Defined Datacenter ligger nära till hands för att beskriva Simplivitys ambitioner med OmniCube. OmniCube är tätt integrerat system med servrar, lagring (både flashbaserad och konventionell disk), nätverk och avancerad programvara för att styra alla komponenter, inklusive lagring och nätverk. Produkten är tillgänglig i tre modeller som svarar mot skilda behov av processorkraft (upp till 24 CPU-kärnor) och lagringskapacitet. OmniCube levereras för närvarande bara med en hypervisor, VMware, för servervirtualisering, men Simplivity har planer för att också stödja Microsoft Hyper-V. Hårdvaran i OmniCube bygger på teknik från Dell med Intel Xeon-processorer som viktigaste komponent. Den tillhörande programvaran OmniStack har bland annat funktioner för virtualiserad lagring, med komprimering och deduplicering när data sparas, samt för backup och replikering. Användargränssnittet är integrerat med VMwares administrationsverktyg. Simplivity erbjuder också en produkt, OmniStack Integrated Solution, där företagets programvara och styrenhet för lagring (Accelerator Card) kombineras med hårdvara från Cisco (rackmonterade Cisco UCS C-servrar) för att bygga en komplett hyperkonvergerad infrastruktur. Övriga leverantörer Det finns fler leverantörer av produkter för hyperkonvergerad infrastruktur. Gemensamt för dem är att de ännu inte är aktiva, eller har begränsad närvaro på den svenska marknaden: Atlantis Computing erbjuder två produkter som bygger på hyperkonvergens: Atlantis USX för mjukvarustyrd lagring, samt Atlantis ILIO, en lösning för virtuella skrivbord (VDI) med programvara från Citrix. Scale Computing utvecklar körklara system av appliance-typ som vänder sig till mindre och medelstora organisationer. Scale Computings huvudprodukt HC3 marknadsförs som datacenter in a box med lågt pris som argument. För virtualisering används open sourceprodukten KVM, med stöd för Windows och Linux som serveroperativsystem. Maxta utvecklar lösningar för hyperkonvergerad infrastruktur med Cisco UCS C-servrar som grund. Nimboxx har utvecklat MeshOS, en plattform för hyperkonvergerad infrastruktur som till stor del bygger på öppen källkod, bland annat KVM som hypervisor för virtualisering. Nimboxx hårdvara bygger på standardkomponenter och företaget lyfter fram pris/ prestanda i jämförelser med andra leverantörer. Pivot3 erbjuder helt integrerade produkter med inriktning mot två specifika applikationer, kameraövervakning och virtuella skrivbord (VDI). sid 14

13 Ta nästa steg med Proact För att underlätta införande av konvergerad IT-infrastruktur finns referensarkitekturer, kompletta system med komponenter från flera tillverkare som levereras färdigtestade och optimerade. Proact hjälper till att planera, utforma och implementera en integrerad och konvergerad eller hyperkonvergerad infrastruktur utifrån era behov, krav och mål. För att underlätta en övergång kan vi först analysera den befintliga IT-miljön och rekommendera hur den byggs vidare på, samtidigt som gjorda investeringar tas tillvara. Besök vår hemsida eller kontakta oss direkt med kontaktuppgifterna på sista sidan. Har du synpunkter eller funderingar på innehållet i detta whitepaper är du varmt välkommen att kontakta : Danny Duggal Marketing Manager

14 Proact är Europas ledande fristående integratör inom integrerade system (datalagring, servrar och nätverk) och privata molntjänster. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt framförallt leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proacts lösningar täcker alla delar av ett datacenter såsom lagring, servrar, säkerhet och nätverksfunktioner. Därutöver hanterar Proact 70 petabyte information via molntjänsteverksamhet. Hittills har Proact genomfört fler än framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på Stockholm Box Kista T +46 (0) Arvika Strandvägen Arvika T +46 (0) Göteborg Mölndalsvägen Göteborg T +46 (0) Linköping Ågatan Linköping T +46 (0) Lund Scheelevägen Lund T +46 (0) Sundsvall Medborgargatan Sundsvall T +46 (0) Se alla våra kontor på eller via QR-koden»

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Tänk om. Tänk nytt. Förr sa man att alla vägar bär till Rom. Nu leder alla vägar till ett datacenter. Det mesta du gör i din verksamhet påverkar

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

Säkerhet och integritet i molnet

Säkerhet och integritet i molnet Whitepaper Säkerhet och integritet i molnet En genomgång av regelverk, ansvarsfrågor och rättsläget kring molntjänster delivering business agility Sammanfattning När marknaden för molntjänster utvecklas

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 ledare Vision, fokus, resurser, teknik Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Vad är skillnaden mellan en

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Finansiella highlights 2012 29 Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet

Läs mer

ENEA ÅRSREDOVISNING 2012. Powering the wireless broadband

ENEA ÅRSREDOVISNING 2012. Powering the wireless broadband ENEA ÅRSREDOVISNING Powering the wireless broadband Årsredovisning 5 Du har troligtvis använt Eneas teknik utan att veta om det. Varje dag utnyttjar miljontals >>> Enea på mi samtal och kommunikationsprocesser

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT IT Management Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 Planering av tjänsteorienterad arkitektur En studie som behandlar vad företag skall tänkta på gällande den egna förmågan att

Läs mer

LIFE IN INFORMATION. Nummer 2, september 2007. E-arkiv hos Åklagarmyndigheten. Grön IT. Proact öppnar lösningscenter

LIFE IN INFORMATION. Nummer 2, september 2007. E-arkiv hos Åklagarmyndigheten. Grön IT. Proact öppnar lösningscenter LIFE IN INFORMATION Nummer 2, september 2007 E-arkiv hos Åklagarmyndigheten Grön IT Proact öppnar lösningscenter STRATEGI Klimatstörningar och energibrist: TA ANSVAR GENOM ATT MINSKA ELFÖRBRUKNINGEN FÖR

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ZetaDisplay AB [publ]

ZetaDisplay AB [publ] ZetaDisplay AB [publ] red = C27 M100 Y100 K0 grey= C0 M0 Y0 K40 BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER APRIL 2011 VI DIGITALISERAR VÅRA KUNDERS BUTIKS- KOMMUNIKATION VIKTIG

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

ALBIHNS LÖSNINGSKUND HOS DUSTIN: När alla inköp samordnas blir prisbilden lägre och administrationen av licenserna förenklas. Grön it kommer starkt

ALBIHNS LÖSNINGSKUND HOS DUSTIN: När alla inköp samordnas blir prisbilden lägre och administrationen av licenserna förenklas. Grön it kommer starkt Simply Faster Solutions VIPSERVICE Snabbare service till storkunder 8 REPORTAGE En vilja att tänka på kundens bästa 20 ANALYS Samarbete säkerställer kundnyttan 26 REPORTAGE Albihns satsar på bättre likviditet

Läs mer

Affärssystem som molntjänst

Affärssystem som molntjänst En studie om vilka för- och nackdelar företag upplever med affärssystem som molntjänst ERP systems as a service A study covering the perceived benefits and cons of companies using ERP systems as a service

Läs mer

Ramla inte mellan stolarna.

Ramla inte mellan stolarna. Ramla inte mellan stolarna. integration www.pulsen.se » programvaror och tjänster systemintegratörer «atea sverige ab AVTALSNYTT / verva Mikael Larsson Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer