Datacenter på burk Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur. Whitepaper. Definition från Wikipedia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datacenter på burk Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur. Whitepaper. Definition från Wikipedia"

Transkript

1 Whitepaper Datacenter på burk Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur Definition från Wikipedia Konvergerad infrastruktur innebär att flera IT-komponenter kopplas samman till ett, optimerat datorsystem. Komponenter som kan ingå i en konvergerad infrastruktur är servrar, enheter för datalagring, nätverksutrustning och programvara för driftstöd av IT-infrastruktur.

2 delivering business agility Innehåll Bakgrund 03 Konvergens och virtualisering 04 Från konvergens till hyperkonvergens 04 Virtualisering, konvergens och molnet 05 Fördelar med konvergens 05 Marknadsöversikt 06 Konvergerad IT-infrastruktur 06 Referensarkitekturer 06 Vblock (EMC-Cisco) 07 FlexPod (NetApp-Cisco) 08 ExpressPod (NetApp-Cisco) 08 VSPEX (EMC) 09 Övriga leverantörer av konvergerad infrastruktur Scale I/O 10 Hitachi Data Systems 10 Hyperkonvergerad IT-infrastruktur - leverantörer 13 Evo:Rail 13 Nutanix 13 Simplivity 14 Övriga leverantörer 14 Ta nästa steg 15 Sida sid 2

3 Bakgrund Inom IT-världen betyder begreppet konvergens att flera komponenter i ett datacenter kopplas samman till ett integrerat system, som levereras mer eller mindre körklart. Tidigare har servrar, lagring och nätverk hanterats var för sig. Konvergens är idag en stark trend som allt mer kommit att prägla såväl produktutbudet på marknaden som hur IT-infrastruktur byggs i praktiken. Nästa steg i utvecklingen är hyperkonvergens, ett ord som används för system där integrationen drivits ännu längre. Idag finns lösningar och produkter där en komplett IT-infrastruktur ryms i en enda enhet vilket beskrivs av rubriken som vi valt här, datacenter på burk. Det finns flera drivkrafter bakom konvergens och de flesta handlar i grunden om ekonomi. Det är ett sätt att motverka ökad komplexitet i IT-miljön, att komma ifrån ett traditionellt silotänkande där systemen delades upp efter funktion: servrar, lagring, backup och nätverk och där det krävdes specialister på varje område för installation, drift och support. Hårdvaran var direkt kopplad till respektive funktion och flera leverantörer var som regel inblandade.

4 delivering business agility Konvergens och virtualisering Sedan millenieskiftet har mycket förändrats sett till hur ett datacenter byggs upp. Den stora nyheten har varit virtualisering, möjligheten att hantera servrar, lagring och även användarmiljön som logiska enheter, istället för att varje funktion knyts till en fysisk maskin. Konvergens kan sägas vara en naturlig följd av virtualisering en virtualiserad miljö behöver dock inte vara konvergerad. Graden av virtualisering varierar mellan olika alternativ för konvergerad infrastruktur, men i grunden finns alltid servervirtualisering. Trenden går idag mot en helt virtualiserad miljö, där även lagring och nätverk styrs programvarumässigt. Nya begrepp har introducerats för att beskriva denna utveckling, exempelvis SDS (Software-Defined Storage), SDN (Software-Defined Networking) och SDD (Software-Defined Datacenter). Hyperkonvergerade system som utvecklats från grunden av en tillverkare beskrivs ofta som helt virtualiserade och förses med SDD-etiketten. Konvergerad IT-infrastruktur levereras också med löftet att de ingående delarna är testade och optimerade för att fungera tillsammans. Vinsten är tidsbesparing i form av snabbare driftsättning och ökad tillförlitlighet tack vare färre potentiella felkällor. Och även om det ingår produkter från olika tillverkare i systemen så räcker det med en leverantör som motpart för kunden. Ett annat tungt argument är effektivitet och kostnadsbesparingar under löpande drift. Konvergens medför att driftstöd och övervakning kan utföras med färre verktyg idealiskt från en enda skärm. Det betyder också minskad komplexitet. Konvergerade system finns tillgängliga i ett antal fasta konfigurationer där de ingående komponenterna och deras kapacitet inte kan väljas fritt på samma sätt som när ett datacenter byggs på traditionellt sätt. Graden av flexibilitet och hur fritt de ingående komponenterna kan väljas varierar mellan olika alternativ på marknaden. De så kallade referensarkitekturerna för konvergerad infrastruktur ger möjlighet att blanda utrustning av olika märken och erbjuder en stor bredd sett till kapacitet/prestanda, liksom även flera alternativ när det gäller val av tillverkare och produkter. Från konvergens till hyperkonvergens Hyperkonvergens är en vidarutveckling av de koncept och arkitekturer för konvergerad ITinfrastruktur som vuxit fram. Här handlar det om kompletta produkter där servrar, lagring och nätverksfunktioner ryms i en och samma enhet en slags allt i ett -lösning. En hyperkonvergerad infrastruktur kan ersätta en rad olika separata produkter: servrar, lagringsenheter för olika nivåer (disk, SSD, backup), styrenheter för lagringsnätverk (SAN), lastbalanserare. WAN-optimering, etc. Allt-i-ett-lösningar inom IT har visserligen tidigare förekommit i olika sammanhang, men hyperkonvergerad infrastruktur är nytt koncept på IT-marknaden och området utvecklas nu snabbt. Det stora intresset kan förklaras med att det handlar om en teknik som lovar att drastiskt förenkla och sänka kostnaderna för att driva ett datacenter. Och oavsett tillverkarnas typiska löften om besparingar 50 procent är en vanlig siffra så är det fullt logiskt att ett system med starkt integrerade komponenter och funktioner, kompaktare format och gemensam strömförsörjning också blir billigare. Hyperkonvergerade lösningar har generellt en mer låst arkitektur och är även mer begränsade kapacitetsmässigt jämfört med konvergerade. Om verksamheten till exempel medför ökat behov av lagring är det inte alltid möjligt att lägga till, på samma sätt som med ett fristående lagringssystem, utan att samtidigt bygga ut eller uppgradera hela lösningen. sid 4

5 Traditionell stack för datacenter jämfört med en hyperkonvergerad lösning. Virtualisering, konvergens och molnet Utvecklingen inom virtualisering och konvergens i datacenter pågår parallellt med en snabb tillväxt för molntjänster. Det finns samband mellan dessa trender. För molntjänster är virtualisering en grundläggande förutsättning, dessa följs alltid åt. Samtidigt underlättas virtualisering av konvergens. Ett sätt att se på saken är att konvergerade system har byggts med tanke på virtualisering och molnet. De flesta leverantörer av konvergerad infrastruktur ger möjlighet att välja mellan olika hypervisors den centrala programvaran som möjliggör virtualisering. Vanliga hypervisors på marknaden idag är VMware vsphere ESX och ESXi samt Microsoft Hyper-V. Dessa är kommersiella produkter, men flera hypervisors har också utvecklats som öppen källkod (Open Source), bland andra Xen, KVM (Kernel Based Virtual Machine) och Open VZ. Såväl Xen som KVM har i sin tur tagits upp av kommersiella aktörer som skapat egna versioner, hit hör exempelvis Citrix XenServer, Oracle VM och Red Hat KVM. Tidigare var hypervisor-programvara helt inriktad på servervirtualisering, men för att utvidga virtualiseringen till fler nivåer har även produkterna breddats med nya funktioner. Exempelvis har VMware VSphere har kompletterats med Virtual SAN (VSAN), som tillför virtualiserad lagring (Software-Defined Storage, SDS). Fördelar med konvergens Enkel installation och driftsättning. Som kund slipper du testa och optimera systemet, jobbet är redan gjort. Tydlig ansvarsfördelning. Även om du väljer en konvergerad lösning med komponenter från flera leverantörer har du som kund bara en motpart i supportfrågor. Certifiering ger tillförlitlighetsgaranti olika tillverkare kan inte skylla problem på varandra. Förenklat löpande underhåll. Enhetlig administration av alla IT-processer. Ökade möjligheter till automatisering av datacenter. Energibesparing. Minskad elförbrukning för drift och kylning.

6 delivering business agility Marknadsöversikt Konvergerad IT-infrastruktur Alla de stora systemleverantörerna för datacenter erbjuder produkter och koncept för konvergerad infrastruktur. VCE har utvecklat referensarkitekturen Vblock där kompletta stackar för konververad infrastruktur byggs upp med lagring från EMC, servrar och nätverksfunktioner från Cisco samt hypervisor från VMware. FlexPod är en referensarkitektur för konvergerade system med hårdvara från Cisco och NetApp. Här ingår bland annat Cisco UCS servrar, Cisco Nexus switchar och virtualiserade lagringssystem från NetApp FAS eller E-Series. För servervirtualisering finns stöd för VMware vsphere, Microsoft Hyper-V, RedHat KVM och Citrix XenServer. EMC har referensarkitekturen VSPEX för konvergerad infrastruktur. VSPEX ligger till grund för förhandstestade och validerade system som vänder sig till mindre och medelstora organisationer. HP erbjuder lösningar för konvergerad och hyperkonvergerad IT-infrastruktur genom produktfamiljen HP ConvergedSystem, tidigare känt under kodnamnet Shark. Dell har produktfamiljer som bygger på konvergens och hyperkonvergens. Dell lyfter gärna fram kostnadsaspekter och jämför sina produkter både med konkurrenternas motsvarigheter och med äldre teknik. IBM var tidigt ute med system med konvergerad infrastruktur. Dessa marknadsförs sedan 2012 under varumärket PureSystems. Oracle erbjuder flera applikationsspecifika lösningar med konvergerad infrastruktur, bland annat i paketeringar med företagets databasprodukter. Som oberoende integratör utvärderar Proact marknaden kontinuerlig för att erbjuda våra kunder de bästa konvergerade och hyperkonvergerade lösningarna med de partners som kommit längst i området. I detta whitepaper listar vi de marknadsledande lösningarna som vi på Proact ser passar bäst för den svenska marknaden. Referensarkitekturer En viktig faktor på marknaden är gemensamma initiativ där leverantörer gått samman och skapat så kallade referensarkitekturer för konvergerad infrastruktur. Som resultat av dessa samarbeten finns lösningar där produkter av olika märken kan blandas. Hit hör FlexPod och ExpressPod, som stöds av Cisco och NetApp, VCE/Vblock (EMC, Cisco) samt VSPEX (EMC, Intel, Microsoft, VMware, Cisco). För hyperkonvergerade system tillkommer också flera mindre, nystartade bolag som är specialiserade på sådana produkter. Nutanix och Simplivity är två leverantörer i denna kategori. sid 6

7 Vblock (EMC-Cisco) VCE (Virtual Computing Environment Company) startade 2009 som ett samägt bolag av EMC och Cisco, med stöd av EMC:s dotterbolag VMware samt Intel. Sedan 2014 är EMC ensam ägare till VCE, som nu tillhör samma del av företaget som utvecklar EMC:s referensarkitektur VSPEX (se nedan). VCE har utvecklat referensarkitekturen Vblock där kompletta stackar för konververad infrastruktur byggs upp med lagring från EMC, servrar och nätverksfunktioner från Cisco samt hypervisor från VMware. Vblock finns tillgängliga genom fasta och förhandstestade konfigurationer, i dag uppdelade på fem nivåer efter kapacitet, från den minsta Vblock 100 upp till Vblock 700. Vblock är en mer strikt referensarkitektur med färre alternativ att välja mellan jämfört med en mer öppen arkitektur som VSPEX. Inom ramen för varje konfiguration erbjuder Vblock dock god skalbarhet, där bland annat server- och lagringskapacitet kan anpassas till aktuellt behov. Vidare finns speciella varianter av Vblock, system som byggts speciellt för olika applikationer, bland annat VDI (skrivbordsvirtualisering), avancerade relationsdatabaser och minnesdatabasen SAP Hana. För hanteringen av Vblock-system erbjuder VCE ett eget komplement till verktygen från Cisco, EMC och VMware. Det kallas VCE Vision och erbjuder ett öppet API som gör det möjligt att integrera de olika tillverkarnas stödsystem liksom andra befintliga verktyg för systemadministration.

8 delivering business agility NetApp FlexPod FlexPod är en referensarkitektur för konvergerade system med hårdvara från Cisco och NetApp. Här ingår bland annat Cisco UCS servrar, Cisco Nexus switchar och virtualiserade lagringssystem från NetApp FAS eller E-Series. För servervirtualisering finns stöd för VMware vsphere, Microsoft Hyper-V, RedHat KVM och Citrix XenServer. FlexPod finns tillgängligt i tre basvarianter: FlexPod Express är anpassat till mindre och medelstora verksamheter som vill konsolidera och virtualisera sin IT-infrastruktur. FlexPod Datacenter riktar sig till företag och leverantörer av molntjänster med storskaliga IT-miljöer. Helt flashbaserad lagring kan väljas. Paketeringar finns för applikationer från VMware, Microsoft, Oracle, SAP och Citrix. FlexPod Select är till för dedikerde miljöer med specifika och ibland extrema krav på prestanda och datamängd där det är applicerbart att ha en egen konvergerad infrastruktur Särskilda konfigurationer finns för användare med Oracle-databaser och Hadoop, ett populärt ramverk för Big Data-applikationer. FlexPod-lösningarna erbjuder goda möjligheter att välja mellan olika komponenter och har god flexibilitet för utbyggnad. Vissa minimikrav på konfigurationerna ställs för att garantera hög tillgänglighet, bland annat dubblering av switchar. FlexPod-lösningarna hanteras dels genom leverantörernas administrationsverktyg, NetApp OnCommand och Cisco UCS Manager men även med heltäckande automatisering och orkestrering med verktyg som Cisco UCS Director, vrealize eller Azure. FlexPod vidareutvecklas nu för att stödja mjukvarudefinierade nätverk (SDN). FlexPod kommer att stödja Cisco s SDN-teknik, Application Centric Infrastructure. Ett annat område med mycket utveckling för Flexpod-kunder är Openstack- och Cloudstack-miljöer sid 8

9 EMC VSPEX Utöver Vblock har EMC även referensarkitekturen VSPEX för konvergerad infrastruktur. VSPEX ligger till grund för förhandstestade och validerade system som vänder sig till mindre och medelstora organisationer. VSPEX är inriktad mot molnbaserade miljöer, med användare som vill gå över till privata moln eller hybridmoln, medan Vblock oftast framställs som en mer generell arkitektur. VSPEX skiljer sig också från Vblock och andra referensarkitekturer genom större flexibilitet med fler alternativa produkter och leverantörer och större skalbarhet upp och ned. För datalagring gäller dock att bara EMC:s produkter ingår i VSPEX, men företagets breda sortiment innebär ändå ett stort urval, bland annat genom produktfamiljerna VNX och VNXe. Cisco UCS eller Intelbaserade servrar kan användas med VSPEX, som stöder nätverksenheter från Cisco och Brocade. Som hypervisor i VPSEX finns möjlighet att välja VMware, Microsoft Hyper-V eller Citrix XenServer. VSPEX-baserade system kommer i tre varianter som svarar mot olika typer av miljöer och kapacitetsbehov: VSPEX End User Computing. Lösningar för skrivbordsvirtualisering (VDI) som vänder sig till mindre och medelstora företag och organisationer. VSPEX for Private Cloud. Infrastruktur för medelstora företag och organisationer. VSPEX for Enterprise Hybrid Cloud Infrastruktur för större organisationer, med möjligheter till integration mellan privata och publika molntjänster. VSPEX-baserade system erbjuds också genom olika paketeringar med vanliga applikationer: Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server, Microsoft Collaboration Suite och Oracle.

10 delivering business agility Övriga lösningar för konvergerad infrastruktur EMC ScaleIO Vid sidan av EMC:s lagringsprodukter som ingår i olika referensarkitekturer (VSPEX och Vblock) finns EMC ScaleIO, en helt programvarubaserad produkt för konvergerad, nätverksbaserad lagring (SAN). ScaleIO samlar lagrings- och serverresurser till ett enhetligt, delat system och kan utnyttja relativt enkel hårdvara - standardservrar med direktansluten lagring. Genom att både kapacitet och prestanda kan skalas upp linjärt erbjuder ScaleIO möjlighet att växa från enstaka servrar upp till tusentals. ScaleIO utvecklades först som en fristående produkt i ett mindre företag som köptes av EMC Denna bakgrund betyder att ScaleIO inte är beroende av övriga produkter från EMC och VMware, utan fungerar med i princip alla typer av disk- och flashbaserad lagring. Jämförelser görs ibland mellan ScaleIO och VMware Virtual SAN (VSAN), en annan lösning för virtualiserad lagring. Dessa produkter har dock vitt skilda utgångspunkter. VSAN är integrerad del av VMware vsphere och erbjuder mycket höga prestanda i miljöer där servervirtualisering redan genomförts, och administreras enkelt tillsammans med övriga funktioner i VMwares verktyg. Med ScaleIO är det möjligt att bygga ett mycket skalbart lagringssystem på en mindre enhetlig plattform, där exempelvis flera hypervisors och olika typer av fysiska servrar kan ingå. ScaleIO installeras och hanteras som ett separat system, vilket ställer krav på särskild kompetens. Hitachi Data Systems UCP Hitachi Data Systems (HDS) har samlat sitt erbjudande för konvergerad infrastruktur inom produktfamiljen Unified Compute Platform (UCP). Här ryms både helt integrerade, körklara system för vanliga applikationer och generella system som utgår från Hitachis egen referensarkitektur. I den första kategorin finns anpassade lösningar för Oracle-databaser, SAP Hana och Microsoft SQL Server. Komponenter som kan väljas är Hitachi Compute Blade eller Cisco UCS bladservrar, switchar från Brocade eller Cisco, samt olika lagringssystem från HDS. Programvara för virtualisering är antingen VMware vsphere eller Microsoft Hyper-V. HDS administrationsverktyg UCP Director är ett övergripande ramverk för hela den konvergerade infrastrukturen. Det kan i sin tur integreras med befintliga stödsystem genom ett särskilt gränssnitt. sid 10

11 Hyperkonvergerad IT-infrastruktur leverantörer VMware Evo:Rail Evo:Rail lanserades hösten 2014 som den första produkten för hyperkonvergerad infrastruktur från VMware. Med Evo:Rail blir alla komponenter i IT-infrastrukturen virtualiserade och programvarustyrda, server, lagring och nätverk. Bland annat utnyttjas VMware VSAN för virtualiserad lagring. Evo:Rail går inte att köpa som separat programvara från VMware, bara i kombination med hårdvara från ett partnerföretag i linje med idén att erbjuda körklara, optimerade system som kräver ett minimum av förberedelser för att tas i drift. Bland de stora systemleverantörerna har Dell, EMC, HP, Fujitsu och NetApp lanserat produkter som bygger på Evo:Rail. NetApp levererar en lösning baserad på EVO:RAIL där hyperkonvergerade EVO:RAIL kombineras med Clustered Data ONTAP och integreras i en gemensam automatisering och administration. Detta skapar nya möjligheter att använda enterprise funktionalitet för effektivitet och dataskydd samt kombinera med privata eller publika molnlösningar med samma möjligheter. EMC:s Evo:Rail-baserade produkt kallas VSPEX Blue Hyper Converged Infrastructure Appliance. Den levereras med ytterligare programvara från EMC inbyggd, för bland annat systemadministration, katastrof- och dataskydd. Nutanix Nutanix är ett ungt företag som startats med starkt finansiellt stöd från riskkapital. Nutanix var tidigt ute på marknaden med en färdig produkt för hyperkonvergerad infrastruktur för datacenter. Nutanix Virtual Computing Platform är ett distribuerat system som byggs upp av standardiserade moduler, så kallade noder. Lösningen erbjuder enkel driftsättning och god skalbarhet genom klustring, där flera noder kopplas samman och nya noder snabbt kan läggas till när behoven växer. I varje nod körs en hypervisor för virtualisering (Nutanix har stöd för VMware, Hyper-V och KVM) samt leverantörens programvara Nutanix Operating System (NOS). Noderna har Intelbaserade servrar och lagring där både flashminne och vanliga hårddiskar finns som alternativ. Nutanix levererar kompletta system med hård- och mjukvara genom produktfamiljen NX Vid sidan av sin generella lösning NX-3000 erbjuder Nutanix även paketeringar med applikationer, bland annat för skrivbordsvirtualisering (VDI) genom Citrix XenDesktop.

12 delivering business agility Simplivity Simplivity är en ny leverantör som är helt inriktad på hyperkonvergerade lösningar. Företaget bildades 2009 med starkt uppbackning från riskkapital. I slutet av 2012 lanserade Simplivity sin första produkt, OmniCube, som gjort företaget känt i datacenter-sammanhang. Begreppet Software-Defined Datacenter ligger nära till hands för att beskriva Simplivitys ambitioner med OmniCube. OmniCube är tätt integrerat system med servrar, lagring (både flashbaserad och konventionell disk), nätverk och avancerad programvara för att styra alla komponenter, inklusive lagring och nätverk. Produkten är tillgänglig i tre modeller som svarar mot skilda behov av processorkraft (upp till 24 CPU-kärnor) och lagringskapacitet. OmniCube levereras för närvarande bara med en hypervisor, VMware, för servervirtualisering, men Simplivity har planer för att också stödja Microsoft Hyper-V. Hårdvaran i OmniCube bygger på teknik från Dell med Intel Xeon-processorer som viktigaste komponent. Den tillhörande programvaran OmniStack har bland annat funktioner för virtualiserad lagring, med komprimering och deduplicering när data sparas, samt för backup och replikering. Användargränssnittet är integrerat med VMwares administrationsverktyg. Simplivity erbjuder också en produkt, OmniStack Integrated Solution, där företagets programvara och styrenhet för lagring (Accelerator Card) kombineras med hårdvara från Cisco (rackmonterade Cisco UCS C-servrar) för att bygga en komplett hyperkonvergerad infrastruktur. Övriga leverantörer Det finns fler leverantörer av produkter för hyperkonvergerad infrastruktur. Gemensamt för dem är att de ännu inte är aktiva, eller har begränsad närvaro på den svenska marknaden: Atlantis Computing erbjuder två produkter som bygger på hyperkonvergens: Atlantis USX för mjukvarustyrd lagring, samt Atlantis ILIO, en lösning för virtuella skrivbord (VDI) med programvara från Citrix. Scale Computing utvecklar körklara system av appliance-typ som vänder sig till mindre och medelstora organisationer. Scale Computings huvudprodukt HC3 marknadsförs som datacenter in a box med lågt pris som argument. För virtualisering används open sourceprodukten KVM, med stöd för Windows och Linux som serveroperativsystem. Maxta utvecklar lösningar för hyperkonvergerad infrastruktur med Cisco UCS C-servrar som grund. Nimboxx har utvecklat MeshOS, en plattform för hyperkonvergerad infrastruktur som till stor del bygger på öppen källkod, bland annat KVM som hypervisor för virtualisering. Nimboxx hårdvara bygger på standardkomponenter och företaget lyfter fram pris/ prestanda i jämförelser med andra leverantörer. Pivot3 erbjuder helt integrerade produkter med inriktning mot två specifika applikationer, kameraövervakning och virtuella skrivbord (VDI). sid 14

13 Ta nästa steg med Proact För att underlätta införande av konvergerad IT-infrastruktur finns referensarkitekturer, kompletta system med komponenter från flera tillverkare som levereras färdigtestade och optimerade. Proact hjälper till att planera, utforma och implementera en integrerad och konvergerad eller hyperkonvergerad infrastruktur utifrån era behov, krav och mål. För att underlätta en övergång kan vi först analysera den befintliga IT-miljön och rekommendera hur den byggs vidare på, samtidigt som gjorda investeringar tas tillvara. Besök vår hemsida eller kontakta oss direkt med kontaktuppgifterna på sista sidan. Har du synpunkter eller funderingar på innehållet i detta whitepaper är du varmt välkommen att kontakta : Danny Duggal Marketing Manager

14 Proact är Europas ledande fristående integratör inom integrerade system (datalagring, servrar och nätverk) och privata molntjänster. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt framförallt leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proacts lösningar täcker alla delar av ett datacenter såsom lagring, servrar, säkerhet och nätverksfunktioner. Därutöver hanterar Proact 70 petabyte information via molntjänsteverksamhet. Hittills har Proact genomfört fler än framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på Stockholm Box Kista T +46 (0) Arvika Strandvägen Arvika T +46 (0) Göteborg Mölndalsvägen Göteborg T +46 (0) Linköping Ågatan Linköping T +46 (0) Lund Scheelevägen Lund T +46 (0) Sundsvall Medborgargatan Sundsvall T +46 (0) Se alla våra kontor på eller via QR-koden»

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern CIO-barometern 2014 CIO-barometern 2014 En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur Om CIO-barometern CIO-barometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs

Läs mer

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware Malmö 22 oktober Agenda vtour 2014 08.30 Registrering med kaffe Registrering samt kaffe med smörgås 09.00 Senaste nytt från VMworld Vi går kort igenom de viktigaste

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Tänk om. Tänk nytt. Förr sa man att alla vägar bär till Rom. Nu leder alla vägar till ett datacenter. Det mesta du gör i din verksamhet påverkar

Läs mer

BACKUP Vägen från band till molntjänst

BACKUP Vägen från band till molntjänst BACKUP Vägen från band till molntjänst Whitepaper Innehåll. Bakgrund. Bakgrund 03 Både för företaget och individen 04 Lagringshierarki 05 Metadata 05 Nyckeltalen RTO och RPO 05 Var ska data lagras? 05

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Operations Management Suite. Sara Selldahl, Produktchef Cloud Platform Jonathan Andersson, Teknisk specialist Datacenter

Operations Management Suite. Sara Selldahl, Produktchef Cloud Platform Jonathan Andersson, Teknisk specialist Datacenter Operations Management Suite Sara Selldahl, Produktchef Cloud Platform Jonathan Andersson, Teknisk specialist Datacenter Tillit Digitalisering Vad är digitalisering egentligen? Cloud Mobile Social Big data

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Molntjänster och molnteknologi: En ordlista

Molntjänster och molnteknologi: En ordlista Molntjänster och molnteknologi: En ordlista Har du koll på molnet? Det talas om moln överallt, men förstår du alla nya ord, förkortningar och uttryck? Här är en ordlista för dig som vill hänga med och

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Är Cloud Computing intressant? 40 % tillväxt globalt 2009. Blir likadant i Sverige! Computer Sweden/IDC 2009-03-06 USA 2008 23

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien En nyckelfärdig och heltäckande global dedupliceringslösning för företag. Informationsblad: Dataskydd Översikt Symantec NetBackup 5000-serien levererar en innehållsmedveten, heltäckande lösning med global

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

The Software Defined Data Center

The Software Defined Data Center The Software Defined Data Center Presenter: Mathias Ohlsén Title: Solutions Executive Idag börjar resan till morgondagens IT... SDDC är förkortningen för Software-Defined Data Center. Det kan också förkortas

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15 2011 NUMMER 15 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE I ONE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN Dra nytta av allt som Cloud Computingen kan erbjuda dig FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING Kostnadseffektiva, smidiga lösningar ARBETA

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Säkerhet och integritet i molnet

Säkerhet och integritet i molnet Whitepaper Säkerhet och integritet i molnet En genomgång av regelverk, ansvarsfrågor och rättsläget kring molntjänster delivering business agility Sammanfattning När marknaden för molntjänster utvecklas

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster Introduktion till migrering till molnet PART 4: Plattformar för molntjänster PART 4 ÖVERSIKT 1. PaaS 2.Migration Vad betyder PaaS? PaaS betyderplatform as a Service eller plattform för cloud computing

Läs mer

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware. Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.com 14. november 2010 page 1 Agenda Kort om Proact Göteborgs Universitet

Läs mer

Helhet istället för delar. Datacenter från Cygate.

Helhet istället för delar. Datacenter från Cygate. Helhet istället för delar. Datacenter från Cygate. Vägen till nästa generation datacenter. Allt det här ställer helt nya krav på ditt datacenter. På Cygate bygger vi nya datacenter baserade på mer än 30

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet. PART 5: Infrastruktur för molntjänster

Introduktion till migrering till molnet. PART 5: Infrastruktur för molntjänster Introduktion till migrering till molnet PART 5: Infrastruktur för molntjänster PART 5 ÖVERSIKT 1.IaaS modellen 2.Kännedom om grön databehandling och energieffektivitet 3.Arkitekt- och programvara för delar

Läs mer

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö White paper Har vi nått målet? En säker virtuell miljö Be Ready for What s Next. White paper Varför Kaspersky? Skydd eftersom du inte tål ett enda sabotageprogram till Prestationer med antivirusprogram

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro

Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro Framtiden är redan här. Är den hos dig? Många av de snabbast växande IT-företagen är någon form av Service provider. Som Service provider

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus?

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Förvirringen ökar kring vad Cloud Computing egentligen är HÖG TID ATT KATEGORISERA Stratus betyder dimmoln och nimbus betyder ovädersmoln kanske

Läs mer

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS?

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS? Molntjänster Molntjänster Molntjänster, vad är det egentligen? Molntjänst (Cloud Computing, Cloud Service) Program (PaaS, Software as a Service) Plattform (PaaS, Platform as a Service) Infrastruktur (IaaS,

Läs mer

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur Version: 2.0 Publicerad: 7.2.2017 Giltighetstid: tills vidare

Läs mer

Data Domain. Världens snabbaste Backup.

Data Domain. Världens snabbaste Backup. Data Domain. Världens snabbaste Backup. 5 Backup and Recovery Architectures: In Transition from Tape to Disk Backup/Recovery Architecture Application Backup Clients Backup/Media Manager Onsite Backup Storage

Läs mer

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 Vanliga partnerfrågor www.novell.com WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 V a d ä r m a r k n a d e n f ö r I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t? Marknaden för Intelligent

Läs mer

FRAMTIDENS DATACENTER. Intervju med molnserverexperten Mattias Sundling

FRAMTIDENS DATACENTER. Intervju med molnserverexperten Mattias Sundling FRAMTIDENS DATACENTER Intervju med molnserverexperten Mattias Sundling Framtidens datacenter är mjukvarudefinierat Allt färre vill sköta sina egna serverhallar allt fler blickar mot molnet. Och molnlösningarna

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron.

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron. Katalog 2013 Lagringssystem Upp till 288TB i ett kabinett SAN, NAS och DAS lösningar Automatisk failover mellan redundanta system server 1U till 5U 1 till 8 processorer Single, Microcloud, Twin eller Blade

Läs mer

I D C : S L E V E R A N T Ö R S - G R A N S K N I N G

I D C : S L E V E R A N T Ö R S - G R A N S K N I N G I D C : S L E V E R A N T Ö R S - G R A N S K N I N G Automatiserad provisionering och orkestrering är avgörande för effektiva operationer i privata moln Juni 2012 U.S. 2011 Private Cloud Management Survey:

Läs mer

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International Page2 SLUTSATS Radar Group har genomfört en analys runt

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget?

Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget? FEBRUARI 2017 Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget? 13/02/2017 Andrea Moroni AGENDA Agenda 1. Tjänsteutbud - Mervärdesfaktorer

Läs mer

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret Nicklas Pettersson Atea Detta pass presenterar hur Atea, med teknik från Symantec, hjälpt några av sina kunder inom privat och

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer

HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant

HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant HP Services Teknisk information Genom HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant

Läs mer

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment Economicmodelimpactand cloud management PART 2: Business model enactment 1. BUSINESS MODEL S CHARACTERISTICS Attbyggaen affärsmodell Utvärdera värdet För kunden och för leverantör För att definiera potentiellt

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft Med Microsoft mot molnet Anders Långberg Specialist Säljare - Microsoft 2 Tech Data Confidential ..This company has always had a big vision to help people realize their full potential. In the earliest

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Administration / Disk Management EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Innehåll Vi går idag igenom följande: Administration, MMC Planera lagring, lagringsteknik Feltolerans, RAID Windows Disk Settings EC Utbildning

Läs mer

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017 forskning Projektplan för 2017 1 Innehåll Innehållsförteckning forskning 1 Projektplan för 2017 1 Innehåll 2 Introduktion 2 Projektdirektiv: forskning 2 Mål 3 Förväntat resultat: 3 Avgränsningar 4 Projektaktiviteter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

STORAGE. Resan mot molnet. Proacts flexibla verksamhetsmodell möjliggör en smidig övergång till molnet. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7

STORAGE. Resan mot molnet. Proacts flexibla verksamhetsmodell möjliggör en smidig övergång till molnet. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7 STORAGE. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7 NetApp: trender inom datalagring & molntjänster Sidan 8 Hemligheten bakom EMC:s framgång Sidan 13 Proact Summit 11: världsnyheter på hemmaplan Sidan

Läs mer

EXAMENSARBETE. Processbeskrivning för servermigrering. Olov Nygård 2013. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Processbeskrivning för servermigrering. Olov Nygård 2013. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Processbeskrivning för servermigrering Olov Nygård 2013 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Processbeskrivning för servermigrering

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

B2B Cloud. Vi hjälper dig på din resa mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.

B2B Cloud. Vi hjälper dig på din resa mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav. B2B Cloud zx Vi hjälper dig på din resa mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav. Pär Norberg Affärsområdesansvarig Infrastruktur Pappa till Loke (3år), bonus till Frida (15 år) & Ellie (19 år)

Läs mer

Nexsan lanserar ytterligare en ny modell i sin serie av lagringssystem på den Svenska marknaden.

Nexsan lanserar ytterligare en ny modell i sin serie av lagringssystem på den Svenska marknaden. Manufacturers rep. in Sweden for Nexsan, SANRAD and Qualstar Göteborg Februari 2008 Nexsan lanserar ytterligare en ny modell i sin serie av lagringssystem på den Svenska marknaden. Nexsan DATAbeast Nexsan

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem

Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem Grundläggande operativsystem 1DV415 1 1 Lärare Marcus Wilhelmsson Universitetsadjunkt i datavetenskap Linux, UNIX (Solaris, OpenSolaris, Mac OS X),

Läs mer

KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER. Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under

KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER. Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under Johan Lindgren, 32 år - Linuxtekniker - Brinner för fotografering

Läs mer

Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet

Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet Fallstudie av kund Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet Hannover förändrar datacenterhanteringen SAMMANFATTNING HANNOVER LIFE RE AMERICA Finansiella

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Välkommen. VMware S6E Virtual SAN byggblock för det virtuella datacentret. Föreläsare: Claes Sandahl, VMware

Välkommen. VMware S6E Virtual SAN byggblock för det virtuella datacentret. Föreläsare: Claes Sandahl, VMware Välkommen VMware S6E Virtual SAN byggblock för det virtuella centret Föreläsare: Claes Sandahl, VMware VMware: Orädd innovatör av Software-Defined Server Virtualisering 2000 Software-Defined Data Center

Läs mer

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser - ett samtal om vilka möjligheter som finns inom respektive avtalsform Henrik Byström Kundansvarig Microsoft Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Microsoft

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER 365 Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT MOLNTJÄNSTER Att vara «Best Companion» förpliktar 365 365 är en tjänsteportfölj speciellt anpassad för stadsnät. Detta innebär att möta specifika

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Förstklassig säkerhet för virtuella miljöer

Förstklassig säkerhet för virtuella miljöer Förstklassig säkerhet för virtuella miljöer SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Skydd eller prestanda? Antalet virtuella maskiner översteg antalet fysiska redan 2009. Mer än hälften av alla servrar

Läs mer

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Faktablad om verksamheten NOVELL OPEN WORKGROUP SUITE Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Maximera förmågan hos din arbetskraft med nästa generations samarbetsverktyg

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

R A P P O R T L a g r i n g f ö r f ö r e t a g : G r u n d e n f ö r t i l l g ä n g l i g h e t f ö r a p p l i k a t i o n e r o c h f ö r e t a g

R A P P O R T L a g r i n g f ö r f ö r e t a g : G r u n d e n f ö r t i l l g ä n g l i g h e t f ö r a p p l i k a t i o n e r o c h f ö r e t a g Globalt huvudkontor: 5 Speen Street Framingham, MA 01701 USA P.508,872.8200 F.508,935.4015 www.idc.com R A P P O R T L a g r i n g f ö r f ö r e t a g : G r u n d e n f ö r t i l l g ä n g l i g h e t

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance Översikt av tjänst Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura ("Dell"). Genom

Läs mer

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore?

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore? SOLUTION BRIEF Står du inför utmaningar som berör backup, arkivering och lagring? Minimera risker för incidenter genom att låta de som har specialistkompetens ta hand om ditt data. Varför backup som tjänst

Läs mer

[VIRTUAL APPLICATION]

[VIRTUAL APPLICATION] rva Red Cloud IT AB Juha Jurvanen whitepaper [VIRTUAL APPLICATION] rcloud Virtual Application r C l o u d V i r t u a l A p p l i c a t i o n 2 Innehåll Inledning... 3 VDI och rva... 3 Internet... 3 Uppkoppling...

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Symantec NetBackup 5220

Symantec NetBackup 5220 En backupenhet för företag från en enda leverantör som installeras på några få minuter Informationsblad: Dataskydd Översikt är en backuplösning för företag från en enda leverantör som installeras på några

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013 Globalt huvudkontor: 5 Speen Street Framingham, MA 01701, USA Tel. 508,872.8200 Fax 508,935.4015 www.idc.com V I T B O K B yg g vi d a r e p å d i n l ö s n i n g f ö r l i vs c yk e l h a n t e r i n

Läs mer

Bilaga 05. Beskrivning av befintlig IT-miljö

Bilaga 05. Beskrivning av befintlig IT-miljö Bilaga 05 Beskrivning av befintlig IT-miljö Innehåll Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 Inledning... 3 2 Allmänt... 3 3 Mobila enheter... 3 3.1 Fabrikat och modeller... 3 3.2 Operativ system...

Läs mer

Välkomna. Hur kan en uppgradering fungera

Välkomna. Hur kan en uppgradering fungera Välkomna Hur kan en uppgradering fungera Michael.Uhman@1clickfactory.com leo.admantius@sigma.se Varför spendera tid & pengar En stor del av budgeten används för uppgraderingar och Patchar Vi kan, inom

Läs mer

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformsstrategi för processindustrin Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformar- ett beprövat koncept Page: 2 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Multisided: problemägare

Läs mer

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System HotSoft 8 Cloud Solution Med vår nya hosting-lösning får du tillgång till HotSoft 8 via säkra tunnlar över internet. HotSoft 8 körs via en server hos Hoist Cloud

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer