Region Skåne. Kravspecifikation Lagring och arkivering som tjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Skåne. Kravspecifikation Lagring och arkivering som tjänst"

Transkript

1 Region Skåne Kravspecifikation Lagring och arkivering som tjänst

2 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅLBILD NIVÅER/SKIKT OCH SAN DISKSYSTEM NIVÅ 1 (HIGH END) DISKSYSTEM NIVÅ 2 (MIDRANGE) DISKSYSTEM LÅNGTIDSARKIV SAN MILJÖ TEKNISKA SYSTEMKRAV ALLMÄNT VIRTUALISERING SERVERS DATABASER MAIL SYSTEM FILSERVERS PACS SYSTEM DATAVOLYMER - NULÄGE OCH ÅRLIG TILLVÄXT VMWARE DATABAS MAIL FILSERVERS ARKIV PLACERING KOMMUNIKATION UTRYMME ENERGI TJÄNSTELEVERANS ANSVARSGRÄNSER DRIFT FÖRÄNDRINGSHANTERING (CHANGE MANAGEMENT) DEBITERINGSUNDERLAG PRISER OCH PRISSTRUKTUR MIGRERING OPTIONER BACKUP MAIL/FILARKIVERING... 16

3 3 (16) 1 Övergripande målbild Region Skåne står inför en stor utmaning att konsolidera sin datalagring. Man står inför ökade krav på tillgänglighet, på snabb återläsning och på en funktionell katastroflösning. Avsikten är dessutom att få en centraliserad datalagring på två orter i Skåne. Syftet med att upphandla Region Skånes behov av lagring som en tjänst är i första hand att åstadkomma kostnadsbesparingar genom effektivare hantering och tydligare tjänstebaserad debiteringsmodell. Denna upphandling avser att resultera i avtal som skall bidra till fortsatt uppbyggnad av gemensam plattform för lagring inom Region Skåne. Upphandlingen omfattar lagring för VMware, Databaser, Exchange, Bilddata och Fildata. Här avses system för primärlagring, sekundärlagring och arkiv. Avsikten är att teckna avtal med en avtalsperiod om 5 år med rätt för Region Skåne till förlängning upp till 5 år.

4 4 (16) 2 Nivåer/Skikt och SAN Region Skåne avser att upphandla en ny lagringslösning som ger ökad flexibilitet och gynnsammare TCO genom att införa skiktad datalagring, förslagsvis i tre nivåer/skikt. På så sätt går det att åstadkomma att lagring av data, med lägre åtkomstkrav, kan ske på billigare media. Här nedan beskrivs vad som avses i denna upphandling gällande olika nivåer samt önskad SAN-miljö. 2.1 DISKSYSTEM NIVÅ 1 (HIGH END) Definition Ett disksystem klassat enligt Nivå 1, definieras av en miljö med högsta möjliga tillgänglighet, stor skalbarhet och ett flertal olika möjligheter att skapa multipla kopior som även är geografiskt skilda. Denna miljö är avsedd för verksamhetskritiska system med höga krav på tillgänglighet och prestanda. Som exempel kan nämnas att utbyte av samtliga komponenter, uppgradering av mjukvara och utökning av kapacitet, skall kunna ske under drift och med bibehållen prestanda Tekniska skall- och bör krav för Nivå 1 Se kravdokument Replikering Eftersom Region Skåne eftersträvar en central lagringslösning på två orter i Skåne, blir lösningen för replikering väldigt viktig. Disksystem klassat enligt Nivå 1 innehåller de kritiska systemen och detta medför att hela miljön skall kunna replikeras så att samma data kontinuerligt finns på två ställen. Utförlig beskrivning av funktionen för replikering ska presenteras. (krav nr 12) 2.2 DISKSYSTEM NIVÅ 2 (MIDRANGE) Definition Disksystem klassade enligt Nivå 2 utgör en mellannivå med höga prestandakrav för system som är viktiga men inte kritiska för verksamheten. Exempel: Jämfört med Nivå-1 kan lägre grad av skalbarhet accepteras, likaså är kraven på utbyte av komponenter under drift något lägre Tekniska skall- och bör krav för Nivå 2 Se kravdokument Replikering Eftersom Region Skåne eftersträvar en central lagringslösning på två orter i Skåne blir lösningen för replikering väldigt viktig. Disksystem klassat enligt Nivå 2 skall helt eller delvis kunna replikeras så att samma data kontinuerligt finns på två ställen. Utförlig beskrivning av funktionen för replikering ska presenteras. (Krav nr 28)

5 5 (16) 2.3 DISKSYSTEM LÅNGTIDSARKIV Definition I denna nivå kommer sannolikt den största andelen av totala datamängden att lagras. Som exempel kan nämnas data av mera statisk typ bilddata (röntgen, mammografi, ögonbilder etc.) Inom dessa områden kan en stark tillväxt förväntas. Detta medför att en arkivlösning måste ha stor flexibilitet vad gäller fortsatt utbyggnad. Eventuell generations eller teknikbyten skall kunna genomföras utan driftstörning och med full tillgänglighet till arkivet, detta skall inte innebära någon tillkommande kostnad. Detta i sin tur ger möjlighet att kunna långtidslagra på ett mera kostnadseffektivt sätt för att få reducerad TCO Tekniska skall- och bör krav Långtidsarkiv Se kravdokument Replikering Eftersom Region Skåne eftersträvar en central lagringslösning på två orter i Skåne blir lösningen för replikering väldigt viktig. Disksystem klassat enligt Arkiv skall helt eller delvis kunna replikeras så att samma data kontinuerligt finns på två ställen. Utförlig beskrivning av funktionen för replikering ska presenteras. (Krav nr 35) 2.4 SAN MILJÖ Definition SAN miljön som Region Skåne avser att upphandla ska primärt hantera samtliga system i den centrala lagringslösningen. Miljön är kritisk då den kommer att hantera all kommunikation mellan de olika nivåernas disksystem och verksamhetssystemens miljö. SAN miljön ska byggas så att replikering blir möjlig mellan de två datorhallarna. Miljön ska bestå av SAN med ett antal ILS er för kommunikation mellan datorhallarna. SAN et ska kunna hantera diskmiljöns behov av kommunikation för funktioner som spegling, arkivering och backup. SAN miljön ska vara byggd med lösningar som medger byta av komponenter under drift samt goda utbyggnadsmöjligheter Miljön innefattar switchar/direktörer i var datorhall samt utrustning för ISL trafik mellan datorhallarna Kapacitetskrav initialt Initialt ska miljön bestå av två fabrics per lokation. Dessa kopplas ihop med 5 st ISL er mellan datorhallarna så att de bildar två separata SAN miljöer. Följande port krav föreligger. 5 ST FC ISL mellan var lokation per fabric 50 st FC Host portar per lokation 25 st FC storage portar per lokation

6 6 (16) ISL Upphandlat SAN ska presentera anslutningspunkter för ISL er mellan datorhallarna. Region Skåne hanterar anskaffning av kommunikation mellan datorhallarna. ISL anslutning ska presenteras både som fast fiber samt med utrustning som stödjer multiplexering mellan datorhallarna. Multiplexering ska hanteras via CWDM Tillväxt Tillväxt för miljön är beräknad till 20 portar per år. Upphandlingen ska presentera pris per port för utbyggnad enl prisdokument Tekniska skall- och bör krav SAN Se kravdokument.

7 7 (16) 3 Tekniska systemkrav 3.1 ALLMÄNT De system som initialt kommer att migreras in i miljön som denna upphandling avser, listas under detta kapitel. Här framgår eventuella specifika krav som dessa miljöer ställer på lagringsmiljön och i vilken nivå Region Skåne avser att lagra respektive system. Följande system omfattas: o o o o o Virtualisering Servers Databaser Mail Filservers Röntgen/medicinsk data 3.2 VIRTUALISERING SERVERS Lagringsplattform Virtualiserade servers kommer att använda lagringsplattformen motsvarande Nivå 1 (High End) samt Nivå 2. Finns beskriven under kapitel 2.1 samt Definition SAN ansluten lagring via Fiber Channel för hantering av virtuell servermiljö. Den virtuella servermiljön körs på gemensam hårdvara som allokerar resurser till de virtuella servrarna. De virtuella servrarna kör sina egna operativsystem såsom Windows och Linux Kapacitetskrav Krav på lagringsvolymer och framtida tillväxt finns beskrivna i Kapitel DATABASER Lagringsplattform Databaser kommer att använda lagringsplattformen motsvarande Nivå 1 (High End) samt Nivå 2. Finns beskriven under Kapitel 2.1 samt Definition Den dominerande databasen som Region Skåne använder är MS SQL. Det finns en mängd databaser inom Region Skåne. Dessa ska på sikt konsolideras till gemensam lagringsplattform. De mest kritiska databaserna är de som används för journalsystemen. Det dominerande journalsystemet heter Melior (Siemens), MS SQL server baserat. Exempel på övriga journalsystem inom Region Skåne är Medidoc som är filbaserat och Swedstar. Det finns ytterligare några journalsystem som är SQL baserade. Samtliga databassystem som ska hanteras i den centrala lagringsmiljön kommer att anslutas via SAN Kapacitetskrav Krav på lagringsvolymer och framtida tillväxt för databaser finns beskrivna i Kapitel 4.2

8 8 (16) 3.4 MAIL SYSTEM Lagringsplattform Mailsystemen kommer att använda lagringsplattformen motsvarande Nivå 1 (High End). Finns beskriven under Kapitel Definition Region Skåne använder Ms Exchange Samtliga mail system som ska hanteras i den centrala lagringsmiljön kommer att anslutas via SAN Kapacitetskrav Krav på lagringsvolymer och framtida tillväxt för mailsystem finns beskrivna i Kapitel FILSERVERS Lagringsplattform Fileservers kommer att använda lagringsplattformen motsvarande Nivå 2 (Midrange). Finns beskriven under Kapitel Definition Region Skåne använder strax över 40 servrar som erbjuder utrymme till hem- och gemensamma kataloger för ca användare. Region Skåne har för avsikt att konsolidera de existerande servrarna till en ny NAS tjänst för att därigenom kunna erbjuda lagringen som filsystem till det lokala nätverket Kapacitetskrav Krav på lagringsvolymer och framtida tillväxt för filservers finns beskrivna i Kapitel PACS SYSTEM Lagringsplattform PACS systemen kommer att använda lagringsplattformen motsvarande Nivå Arkiv. Finns beskriven under Kapitel Bakgrund Region Skåne har idag två olika digitala långtidsarkiv för bilddiagnostik USIL, Universitetssjukhuset i Lund, och UMAS, Universitetssjukhuset Malmö allmänna sjukhus. Man har ett flertal plattformar t.ex. röntgen, mammografi, hjärtröntgen och ultraljud. Leverantörerna av PACS system har egna inbyggda arkiveringsmotorer. Leverantörer av PACS system är Agfa, Sectra och Alfa. PACS systemen lagrar bilderna i ett korttidslager parallellt med långtidsarkivlagring. Dessutom används även cache lagring. Cache, korttidslagring och arkiv finns i externa disksystem i SAN fibre channel miljö. PACS, Cache och korttidslagring kommer att placeras geografiskt på samma lokation som röntgensystemen, medan långtidsarkivlösningen placeras i de nya serverhallarna. Det finns också system som genererar bilder och som inte är röntgen. Dessa, så kallade, modularitetssystem konverterar dessa filformat till Dicom format och använder en egen arkiveringsmotor för att arkivera till långtidslagret.

9 9 (16) Dessa bilder kommer t.ex. från ögonbotten, patolog samt bilder tagna med digitalkamera. Samtliga system för digital medicinsk diagnos har sina egna system för daglig drift och en tidsbegränsad lokal lagring. Data ska efter en viss tid flyttas för långtidsarkivering i det system som denna upphandling avser. All flytt av data hanteras av röntgen systemet. Långtidsarkivet ska enbart ta emot detta. Denna upphandling omfattar endast disk för långtidsarkivering av bilddata Kapacitetskrav Krav på lagringsvolymer och framtida tillväxt för PACS system finns beskrivna i Kapitel Skallkrav PACS- och modularitetssystem skall via en utdelad nätverksresurs kunna skriva bildfilerna direkt till långtidsarkivet. Tillgängligheten till långtidsarkivets måste vara 24 x 7, allt underhåll och övriga åtgärder skall kunna genomföras utan avbrott och alltid med en garanterad tillgänglighet till en av de två noderna. Arkivet skall kunna replikera valda delar till annat fysiskt disksystem. Arkivet skall kunna singel lagra valda delar i endast ett disksystem Övrig information Deduplicering i form av singel instancing på filnivå är tillåtet i all form av arkivering. Blockbaserad deduplicering är endast tillåtet i den administrativa miljön t.ex mail, hem och gemensamma kataloger. Kommunikationen till arkivet kommer att ske via Region Skånes befintliga WAN.

10 10 (16) 4 Datavolymer - Nuläge och årlig tillväxt Bedömning av datatillväxt inom sjukvården är svår att göra. Nya system tillkommer, regler för hantering förändras och den digitala utvecklingen gör att bedömningen blir osäker över en längre tidsperiod. Krav ställs därför på att lösningen för datalagring är både flexibel och framtidssäker. De olika huvuddelarna som kommer att utnyttja den centrala lagringsplattformen inom Region Skåne redovisas i detta avsnitt, uppdelat per system. För varje system har lagringsbehovet definierats dels gällande nuvärdet och dels gällande tillväxten under första året. För de kommande åren görs, i några fall, en bedömning i form av en procentsiffra. Sifforna nedan finns också sammanställda i bilagan Bilaga 2 Datavolymer och årlig tillväxt.xls 4.1 VMW ARE Region Skåne kommer att konsolidera sin VMware miljö till de nya datorhallarna. Miljön ska replikeras och aktiva system finnas i båda hallarna. Lagringsvolymer och tillväxt ska fördelas som 50 % per hall. Båda hallarna kommer att agera som drift hall och ha lagringsvolym avsedd att ta emot replikerad data från den andra hallen. Alla Volymer ska ha stöd för replikering. Nuläge Initial volym Tillväxt VMWare Idag finns det aktiva VMware miljöer på 4 orter. Dessa ska flyttas till de nya hallarna. Total volym i nuläget: 11.5 TB En initial miljö för VMware ska tilldelas 15 TB disk totalt. Den virtuella miljön kommer under år 2008 växa till totalt 350 virtuella servers. Under näst kommande två år beräknas tillväxten i den virtuella miljön ligga på ca 200 virtuella server per år. Många av dessa servrar är idag inte virtualiserade på grund av att de har stora volymer direkt ansluten disk. Efter 2 år förväntas virtualiseringen av fysiska servrar att vara slutförd och då kommer tillväxten endast härröra till nya serverbehov Nulägesbeskrivning Miljön består idag av totalt 35 st fysiska VMware servers med ca 270 virtuella servers Det finns en standard uppsättning för VMware miljöer som bygger på ett definierat volym krav. För virtuella servers OS skapas 250 GB volymer, Raid Level 1. Varje sådan volym hanterar 10 st servers. För applikations data skapas en 500 GB volym, Raid Level 5. Varje sådan volym hanterar 10 st servers. Den förekommer system där en applikationsvolym på 50 GB inte räcker och dessa hanteras separat. Under näst kommande två år beräknas tillväxten i den virtuella miljön ligga på 200 virtuella server per år. Efter 2 år förväntas virtualiseringen av fysiska servrar att vara slutförd och då kommer tillväxten endast härröra till nya serverbehov.

11 11 (16) 4.2 DATABAS Region Skåne hanterar ett stort antal databaser. System för patient journaler där de mest kritiska är. Dessa system är idag spridda på de olika sjukhusen. Dessa ska centraliseras till de nya datorhallarna och kopplas mot centrala disksystem. Nuläge Databas Volymen i dagsläget är 12.3 TB Initial volym En initial miljö för databaser skall vara ca 15 TB. Tillväxt Databas system inom Region Skåne har en generell årlig tillväxt på ca 20%. 4.3 MAIL Region Skånes mailsystem omfattar idag ca användare. PST filer hanteras lokalt på respektive användares hemkatalog. Nuläge Initial volym Mail Miljön består idag av 7 st servers. Volymen i dagsläget är 1.8 TB. PST filerna finns lokalt på användarnas hemkataloger. Den initiala datamängden sätts till 2 TB för mail Tillväxt Tillväxtgraden på mailsystem ligger runt 15%. 4.4 FILSERVERS Filservermiljön är idag fördelad mellan de centrala sjukhusen. I den nya miljön ska filserver funktionen centraliseras. Access till fildata ska erbjudas i form av NAS med lagring på de centrala disksystemen. Nuläge Initial volym Tillväxt Fileservers Miljön består idag av 40 st servers. Volymen i dagsläget är 22.3 TB. Den initiala datamängden sätts till 30 TB för fillagring. Tillväxt takten på filservermiljön beräknas till 25% årligen. 4.5 ARKIV Region Skåne avser att bygga upp ett centralt arkiv för samtliga system i regionen. Denna miljö ska kunna ta emot data som ska arkiveras från ett flertal system.

12 12 (16) Den största delen kommer att vara röntgen data men framöver kommer system för filarkiveing, mailarkivering samt andra system att använda det centrala arkivet som lagringsyta. Beräkning av datamängder för upphandlingen görs på enbart röntgen data då denna kommer att vara särklass störst. Nuläge Initial volym Tillväxt Arkiv Volymen i dagsläget är 160 TB En initial miljö för arkiv skall vara ca 200 TB Alla 10 sjukhus i Region Skåne producerar ungefär 45TB årligen. Komprimeras sedan via icke förstörande DICOM.

13 13 (16) 5 Placering Region Skåne kommer att placera den centrala lagringsmiljön i två nybyggda datorhallar. Dessa kommer att ligga i två av de befintliga sjukhusen i regionen. Vilka är ännu inte beslutat. Avståndet mellan hallarna kommer att bli från 2 mil upp till 8 mil beroende på den slutliga placeringen. Hallarna kommer att vara utrustade med larm, skalskydd, släckutrustning osv.. allt som motsvarar kraven på en modern datorhall. Utrustningen ska offereras komplett med rack. 5.1 KOMMUNIKATION Mellan hallarna kommer att finnas en dedicerad fiberförbindelse som är avsedd för datalagring, Ytterligare redundans finns att tillgå via Region Skånes ordinarie WAN. 5.2 UTRYMME I upphandlingen ska utrymmes behov anges i form av antal Rack samt antal U som utrustningen kräver i respektive rack. (krav nr 59) 5.3 ENERGI Effektbehov skall även anges. (krav nr 60)

14 14 (16) 6 Tjänsteleverans 6.1 ANSVARSGRÄNSER Leverantörens ansvarsgräns sätts generellt vid switchporten för nätverk och vid serverns HBA kort för SAN. Den del som berör server ingår inte i leverantörens ansvar. I det fall som t.ex att en uppdatering av storagelösningen kräver ingrepp i serverdelen sker detta efter överenskommelse med kunden. I tabellen nedan finns en specifikation över förslag på ansvarsgränser mellan leverantör och kund, dessa skall sedan tydligt utformas och överenskommas under avtalsförhandlingar. Kunden skall ha view rättigheter till storage och SAN och tillgång till rapportverktygen. Område Region Skåne Leverantör SAN Disksystem Nivå1 Disksystem Nivå2 NAS Arkiv Server HBA-kort installation/konfiguration, firmware installation. Dual-Path mjukvara installation. Kabeldragning/märkning. Eventuellt Zoning. Nya filsystem och filsystem quotas(bibliotek), utökning av filsystem, konfiguration av snap-shot, koppling av rättigheter till filsystem och quotas, NAS huvud administration(t.ex. failover och koppling till LAN). Hantering av arkiveringspolicies, mailoch filarkiveringsapplikation, arkivmotorer för röntgen. Zoning, Switch firmware inst/uppgr., Installation av ytterligare SAN-switchportar, övervakning(alerts & performance) & dokumentation. Installation av disk, uppgradering av firmware/microcode/management mjukvara, ny LUN, borttag av LUN, utöka lagringsvolym, konfig. av speglingsvolym, övervakning(alerts & performance) & dokumentation. Installation av disk, uppgradering av firmware/microcode/management mjukvara, ny LUN, borttag av LUN, utöka lagringsvolym, konfig. av speglingsvolym, övervakning(alerts & performance) & dokumentation. Installation och presentation av disk till NAS, uppgradering av firmware/microcode/ management mjukvara. Installation och presentation av disk till arkivmotor, arkivdisk uppgradering av firmware/microcode/ management mjukvara, övervakning(alerts & performance) & dokumentation av arkivdisk. Region Skåne har en ambition att upprätthålla kompetens inom detta område och vill därför ha möjlighet att bli djupare involverad i hanteringen av lagringslösningen. Region Skåne ansvarar för att aktuella personer har rätt kompetens. Leverantören ges möjlighet att testa och godkänna dessa personer. Leverantören uppmanas att komma med förslag om hur detta skulle kunna lösas.

15 15 (16) 6.2 DRIFT Leverantören skall ansvara för drift av hela lösningen enligt gränsdragning ovan. Incident Management. Agera på larm och på ärenden som kommer in via Region Skånes helpdesk. Proaktivitet. Hålla systemet väl uppdaterat för att säkerställa problemfri drift. Föreslå förbättringar som innebär en mer kostnadseffektiv drift. Rapportering. Månadsvis informera Region Skåne om utnyttjandegrad och presentera trendanalyser. Dokumentation, drift och system. Redogör för hur ni uppfyller detta. (krav nr 50-58) 6.3 FÖRÄNDRINGSHANTERING (CHANGE MANAGEMENT) Leverantören skall ansvara för att alla förändringar i lösningen enligt gränsdragning ovan följer Region Skånes beslutade change process. Dessa förändringar kan i stort uppdelas i två kategorier. 1. Beställningar som kommer från kunden som innebär förändringar i befintlig struktur. 2. Av leverantören utförd utökning eller förändring i strukturen. T.ex utbyggnader Större förändringar enligt kategori 2 ovan skall förhandlas och godkännas av kund innan de införs. Redogör för hur ni uppfyller detta. (krav nr 50-58) 6.4 DEBITERINGSUNDERLAG Region Skåne avser att vidarefakturera dessa tjänster till olika intressenter inom sin organisation. Leverantören skall därför fortlöpande kunna leverera debiteringsunderlag för vidarefakturering (Server och/eller applikation). Redogör för hur ni uppfyller detta. (krav nr 50-58)

16 16 (16) 7 Priser och prisstruktur Leverantören skall lämna pris på komplett tjänst enligt förutsättningarna angivna ovan och baserat på de volymer som är specificerade i kapitlet Datamängd/Tillväxt. Priserna skall anges för faktisk utnyttjad lagring. Priserna skall följa de regler och den struktur som anges enligt bifogade prisdokument. De angivna priserna skall gälla under första året. Omförhandlig kommer därefter att ske halvårsvis. Om möjligt skall priset vara knutet till ett neutralt index som tar hänsyn till den allmänna prisutvecklingen inom detta område Redogör för hur ni uppfyller detta. (krav nr 62) 8 Migrering Samtliga system specificerade enligt Datavolymer. Nuläge och årlig tillväxt skall migreras in till den nya lösningen Ange exempel på migreringsmetodik och de verktyg ni rekommenderar. (Krav nr 63) 9 Optioner 9.1 BACKUP Som option på den lösning som upphandlingen avser erbjuds leverantörerna att lämna ett komplett förslag på en diskbaserad backup/restore lösning. Denna lösning ska täcka den utrustning samt datamängd som upphandlingen avser. Det står leverantören fritt att konfigurera och presentera denna lösning. Dock föredras en funktionslösning. 9.2 MAIL/FILARKIVERING Som option på den lösning som upphandlingen avser erbjuds leverantörerna att lämna ett komplett förslag på en arkiv lösning för delar av miljön. De system som kan komma att arkiveras är filmiljön samt mailsystem. Denna lösning ska täcka den utrustning samt datamängd som upphandlingen avser. Det står leverantören fritt att konfigurera och presentera denna lösning. Dock föredras en funktionslösning.

Bilaga 3 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT-infrastruktur

Bilaga 3 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT-infrastruktur Sidan 1 av 12 Bilaga 3 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT-infrastruktur Sidan 2 av 12 Övergripande beskrivning av Region Skånes IT infrastruktur Innehållsförteckning 1 OMFATTNING OCH SYFTE...

Läs mer

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

STORAGE NEWS. Cloud Storage. Visioner om datalagring. Aktuellt på lagringsfronten. Lagring som tjänst. 1 800 exabyte 2011: Är du redo?

STORAGE NEWS. Cloud Storage. Visioner om datalagring. Aktuellt på lagringsfronten. Lagring som tjänst. 1 800 exabyte 2011: Är du redo? HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS STORAGE NEWS Visioner om datalagring Cloud Storage 1 800 exabyte 2011: Är du redo? Lagring som tjänst Kundreferenser Aktuellt på lagringsfronten 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN

Läs mer

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor FSPOS AG Kritisk Infrastruktur Datum för publicering: 2012-11-29 Rapporten finns att ladda ner på www.fspos.se. 2 SAMMANFATTNING Syftet

Läs mer

Lösningsförslag och leverans

Lösningsförslag och leverans Bilaga A Lösningsförslag och leverans A.1 Lösningsförslag Referens till gällande ramavtal skall anges. Om tekniska brister kan förutses eller om leverantören kan föreslå kostnadseffektivare lös- ningar

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

FFU e-arkiv. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Presentation 2013-10-03. Rättsmedicinalverket. Jens Trosell X13-90103

FFU e-arkiv. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Presentation 2013-10-03. Rättsmedicinalverket. Jens Trosell X13-90103 Förfrågningsunderlag 2013-10-03 Upphandlande organisation Rättsmedicinalverket Upphandling e-arkiv Jens Trosell X13-90103 Sista anbudsdag: 2013-11-04 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Frågor att beakta inom infrastruktur vid anskaffning och användning av molntjänster RIKTLINJER

Frågor att beakta inom infrastruktur vid anskaffning och användning av molntjänster RIKTLINJER Frågor att beakta inom infrastruktur vid anskaffning och användning av molntjänster RIKTLINJER Powered by Dataföreningen Version 1.0-2011-03-14 Det här dokumentet är licensierat under Creative Commons

Läs mer

1/20. IT-strategisk handlingsplan

1/20. IT-strategisk handlingsplan 1/20 IT-strategisk handlingsplan Sammanfattning av presentationen den 21 september 2006 2/20 1 Inledning I landstinget Dalarna har vi ett processorienterat IT-stöd med ett komplett digitalt flöde som ger

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

RADAR ADVISORY Radar Advisory

RADAR ADVISORY Radar Advisory RADAR ADVISORY OFFICE365 Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under

Läs mer

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport SUNET Strategigrupp för teknikområdet Rapport SUNET teknikstrategigrupp Hösten 2011 Förord SUNET:s styrelse har beslutat att ett strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skall genomföras.

Läs mer

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 1 (29) Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 2 (29) INNEHÅLL 1 SYFTE MED DETTA

Läs mer

Vikten av säkerhetskopiering för stora och små företag

Vikten av säkerhetskopiering för stora och små företag Vikten av säkerhetskopiering för stora och små företag Idag finns avtal, marknadsföringsmaterial, kundregister, räkneskaper och e-post lagrat digitala medier vilket har ökat kravet på att affärskritiska

Läs mer

Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLNET

Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLNET 1(11) Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLNET 2(11) Innehåll Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLNET... 1 1. Syfte...

Läs mer

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus.

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus. ASP för företaget För många företag är det växande Internet/IT-beroendet och ITutvecklingen kostsamt. Ett dilemma är att upprätthålla den kompetens och den tekniska plattformen som krävs på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Omvärldsanalys Utskriftshantering Norrbottens Läns Landsting 2 av 15 Innehåll Strategisk Utskriftshantering... 3 Finansiering... 4 Införande av nya utskriftsenheter...

Läs mer

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 Ks 112 Uppgradering av IT-plattform KS/2012-0384 Kommunstyrelsen beslutar 1. Omgående starta kommungemensamt

Läs mer

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 1 (28) PVS 937-6118/12 1.0 Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 2 (28) PVS 937-6118/12

Läs mer

Tjänstekatalog. Vad gör sunet? Maria Häll föreståndare Sunet SUNET. Sunet erbjuder även sina användare användarvänliga

Tjänstekatalog. Vad gör sunet? Maria Häll föreståndare Sunet SUNET. Sunet erbjuder även sina användare användarvänliga Tjänstekatalog Vad gör sunet? Sunet (Swedish University Computer Network) har funnits sedan början av 1980-talet. Från att inledningsvis ha varit ett forsknings- och utvecklingsprojekt har Sunet utvecklats

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 ledare Vision, fokus, resurser, teknik Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Vad är skillnaden mellan en

Läs mer

IT-normer Landstinget Sörmland

IT-normer Landstinget Sörmland IT-normer för Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Tel 0155-24 50 00 611 88 Nyköping SID 1(29) FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA DOKUMENT... 4 SYFTE MED IT-NORMER... 5 INFORMATIONSSTRUKTUR... 6 BEGREPPSMODELL

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer