Region Skåne. Kravspecifikation Lagring och arkivering som tjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Skåne. Kravspecifikation Lagring och arkivering som tjänst"

Transkript

1 Region Skåne Kravspecifikation Lagring och arkivering som tjänst

2 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅLBILD NIVÅER/SKIKT OCH SAN DISKSYSTEM NIVÅ 1 (HIGH END) DISKSYSTEM NIVÅ 2 (MIDRANGE) DISKSYSTEM LÅNGTIDSARKIV SAN MILJÖ TEKNISKA SYSTEMKRAV ALLMÄNT VIRTUALISERING SERVERS DATABASER MAIL SYSTEM FILSERVERS PACS SYSTEM DATAVOLYMER - NULÄGE OCH ÅRLIG TILLVÄXT VMWARE DATABAS MAIL FILSERVERS ARKIV PLACERING KOMMUNIKATION UTRYMME ENERGI TJÄNSTELEVERANS ANSVARSGRÄNSER DRIFT FÖRÄNDRINGSHANTERING (CHANGE MANAGEMENT) DEBITERINGSUNDERLAG PRISER OCH PRISSTRUKTUR MIGRERING OPTIONER BACKUP MAIL/FILARKIVERING... 16

3 3 (16) 1 Övergripande målbild Region Skåne står inför en stor utmaning att konsolidera sin datalagring. Man står inför ökade krav på tillgänglighet, på snabb återläsning och på en funktionell katastroflösning. Avsikten är dessutom att få en centraliserad datalagring på två orter i Skåne. Syftet med att upphandla Region Skånes behov av lagring som en tjänst är i första hand att åstadkomma kostnadsbesparingar genom effektivare hantering och tydligare tjänstebaserad debiteringsmodell. Denna upphandling avser att resultera i avtal som skall bidra till fortsatt uppbyggnad av gemensam plattform för lagring inom Region Skåne. Upphandlingen omfattar lagring för VMware, Databaser, Exchange, Bilddata och Fildata. Här avses system för primärlagring, sekundärlagring och arkiv. Avsikten är att teckna avtal med en avtalsperiod om 5 år med rätt för Region Skåne till förlängning upp till 5 år.

4 4 (16) 2 Nivåer/Skikt och SAN Region Skåne avser att upphandla en ny lagringslösning som ger ökad flexibilitet och gynnsammare TCO genom att införa skiktad datalagring, förslagsvis i tre nivåer/skikt. På så sätt går det att åstadkomma att lagring av data, med lägre åtkomstkrav, kan ske på billigare media. Här nedan beskrivs vad som avses i denna upphandling gällande olika nivåer samt önskad SAN-miljö. 2.1 DISKSYSTEM NIVÅ 1 (HIGH END) Definition Ett disksystem klassat enligt Nivå 1, definieras av en miljö med högsta möjliga tillgänglighet, stor skalbarhet och ett flertal olika möjligheter att skapa multipla kopior som även är geografiskt skilda. Denna miljö är avsedd för verksamhetskritiska system med höga krav på tillgänglighet och prestanda. Som exempel kan nämnas att utbyte av samtliga komponenter, uppgradering av mjukvara och utökning av kapacitet, skall kunna ske under drift och med bibehållen prestanda Tekniska skall- och bör krav för Nivå 1 Se kravdokument Replikering Eftersom Region Skåne eftersträvar en central lagringslösning på två orter i Skåne, blir lösningen för replikering väldigt viktig. Disksystem klassat enligt Nivå 1 innehåller de kritiska systemen och detta medför att hela miljön skall kunna replikeras så att samma data kontinuerligt finns på två ställen. Utförlig beskrivning av funktionen för replikering ska presenteras. (krav nr 12) 2.2 DISKSYSTEM NIVÅ 2 (MIDRANGE) Definition Disksystem klassade enligt Nivå 2 utgör en mellannivå med höga prestandakrav för system som är viktiga men inte kritiska för verksamheten. Exempel: Jämfört med Nivå-1 kan lägre grad av skalbarhet accepteras, likaså är kraven på utbyte av komponenter under drift något lägre Tekniska skall- och bör krav för Nivå 2 Se kravdokument Replikering Eftersom Region Skåne eftersträvar en central lagringslösning på två orter i Skåne blir lösningen för replikering väldigt viktig. Disksystem klassat enligt Nivå 2 skall helt eller delvis kunna replikeras så att samma data kontinuerligt finns på två ställen. Utförlig beskrivning av funktionen för replikering ska presenteras. (Krav nr 28)

5 5 (16) 2.3 DISKSYSTEM LÅNGTIDSARKIV Definition I denna nivå kommer sannolikt den största andelen av totala datamängden att lagras. Som exempel kan nämnas data av mera statisk typ bilddata (röntgen, mammografi, ögonbilder etc.) Inom dessa områden kan en stark tillväxt förväntas. Detta medför att en arkivlösning måste ha stor flexibilitet vad gäller fortsatt utbyggnad. Eventuell generations eller teknikbyten skall kunna genomföras utan driftstörning och med full tillgänglighet till arkivet, detta skall inte innebära någon tillkommande kostnad. Detta i sin tur ger möjlighet att kunna långtidslagra på ett mera kostnadseffektivt sätt för att få reducerad TCO Tekniska skall- och bör krav Långtidsarkiv Se kravdokument Replikering Eftersom Region Skåne eftersträvar en central lagringslösning på två orter i Skåne blir lösningen för replikering väldigt viktig. Disksystem klassat enligt Arkiv skall helt eller delvis kunna replikeras så att samma data kontinuerligt finns på två ställen. Utförlig beskrivning av funktionen för replikering ska presenteras. (Krav nr 35) 2.4 SAN MILJÖ Definition SAN miljön som Region Skåne avser att upphandla ska primärt hantera samtliga system i den centrala lagringslösningen. Miljön är kritisk då den kommer att hantera all kommunikation mellan de olika nivåernas disksystem och verksamhetssystemens miljö. SAN miljön ska byggas så att replikering blir möjlig mellan de två datorhallarna. Miljön ska bestå av SAN med ett antal ILS er för kommunikation mellan datorhallarna. SAN et ska kunna hantera diskmiljöns behov av kommunikation för funktioner som spegling, arkivering och backup. SAN miljön ska vara byggd med lösningar som medger byta av komponenter under drift samt goda utbyggnadsmöjligheter Miljön innefattar switchar/direktörer i var datorhall samt utrustning för ISL trafik mellan datorhallarna Kapacitetskrav initialt Initialt ska miljön bestå av två fabrics per lokation. Dessa kopplas ihop med 5 st ISL er mellan datorhallarna så att de bildar två separata SAN miljöer. Följande port krav föreligger. 5 ST FC ISL mellan var lokation per fabric 50 st FC Host portar per lokation 25 st FC storage portar per lokation

6 6 (16) ISL Upphandlat SAN ska presentera anslutningspunkter för ISL er mellan datorhallarna. Region Skåne hanterar anskaffning av kommunikation mellan datorhallarna. ISL anslutning ska presenteras både som fast fiber samt med utrustning som stödjer multiplexering mellan datorhallarna. Multiplexering ska hanteras via CWDM Tillväxt Tillväxt för miljön är beräknad till 20 portar per år. Upphandlingen ska presentera pris per port för utbyggnad enl prisdokument Tekniska skall- och bör krav SAN Se kravdokument.

7 7 (16) 3 Tekniska systemkrav 3.1 ALLMÄNT De system som initialt kommer att migreras in i miljön som denna upphandling avser, listas under detta kapitel. Här framgår eventuella specifika krav som dessa miljöer ställer på lagringsmiljön och i vilken nivå Region Skåne avser att lagra respektive system. Följande system omfattas: o o o o o Virtualisering Servers Databaser Mail Filservers Röntgen/medicinsk data 3.2 VIRTUALISERING SERVERS Lagringsplattform Virtualiserade servers kommer att använda lagringsplattformen motsvarande Nivå 1 (High End) samt Nivå 2. Finns beskriven under kapitel 2.1 samt Definition SAN ansluten lagring via Fiber Channel för hantering av virtuell servermiljö. Den virtuella servermiljön körs på gemensam hårdvara som allokerar resurser till de virtuella servrarna. De virtuella servrarna kör sina egna operativsystem såsom Windows och Linux Kapacitetskrav Krav på lagringsvolymer och framtida tillväxt finns beskrivna i Kapitel DATABASER Lagringsplattform Databaser kommer att använda lagringsplattformen motsvarande Nivå 1 (High End) samt Nivå 2. Finns beskriven under Kapitel 2.1 samt Definition Den dominerande databasen som Region Skåne använder är MS SQL. Det finns en mängd databaser inom Region Skåne. Dessa ska på sikt konsolideras till gemensam lagringsplattform. De mest kritiska databaserna är de som används för journalsystemen. Det dominerande journalsystemet heter Melior (Siemens), MS SQL server baserat. Exempel på övriga journalsystem inom Region Skåne är Medidoc som är filbaserat och Swedstar. Det finns ytterligare några journalsystem som är SQL baserade. Samtliga databassystem som ska hanteras i den centrala lagringsmiljön kommer att anslutas via SAN Kapacitetskrav Krav på lagringsvolymer och framtida tillväxt för databaser finns beskrivna i Kapitel 4.2

8 8 (16) 3.4 MAIL SYSTEM Lagringsplattform Mailsystemen kommer att använda lagringsplattformen motsvarande Nivå 1 (High End). Finns beskriven under Kapitel Definition Region Skåne använder Ms Exchange Samtliga mail system som ska hanteras i den centrala lagringsmiljön kommer att anslutas via SAN Kapacitetskrav Krav på lagringsvolymer och framtida tillväxt för mailsystem finns beskrivna i Kapitel FILSERVERS Lagringsplattform Fileservers kommer att använda lagringsplattformen motsvarande Nivå 2 (Midrange). Finns beskriven under Kapitel Definition Region Skåne använder strax över 40 servrar som erbjuder utrymme till hem- och gemensamma kataloger för ca användare. Region Skåne har för avsikt att konsolidera de existerande servrarna till en ny NAS tjänst för att därigenom kunna erbjuda lagringen som filsystem till det lokala nätverket Kapacitetskrav Krav på lagringsvolymer och framtida tillväxt för filservers finns beskrivna i Kapitel PACS SYSTEM Lagringsplattform PACS systemen kommer att använda lagringsplattformen motsvarande Nivå Arkiv. Finns beskriven under Kapitel Bakgrund Region Skåne har idag två olika digitala långtidsarkiv för bilddiagnostik USIL, Universitetssjukhuset i Lund, och UMAS, Universitetssjukhuset Malmö allmänna sjukhus. Man har ett flertal plattformar t.ex. röntgen, mammografi, hjärtröntgen och ultraljud. Leverantörerna av PACS system har egna inbyggda arkiveringsmotorer. Leverantörer av PACS system är Agfa, Sectra och Alfa. PACS systemen lagrar bilderna i ett korttidslager parallellt med långtidsarkivlagring. Dessutom används även cache lagring. Cache, korttidslagring och arkiv finns i externa disksystem i SAN fibre channel miljö. PACS, Cache och korttidslagring kommer att placeras geografiskt på samma lokation som röntgensystemen, medan långtidsarkivlösningen placeras i de nya serverhallarna. Det finns också system som genererar bilder och som inte är röntgen. Dessa, så kallade, modularitetssystem konverterar dessa filformat till Dicom format och använder en egen arkiveringsmotor för att arkivera till långtidslagret.

9 9 (16) Dessa bilder kommer t.ex. från ögonbotten, patolog samt bilder tagna med digitalkamera. Samtliga system för digital medicinsk diagnos har sina egna system för daglig drift och en tidsbegränsad lokal lagring. Data ska efter en viss tid flyttas för långtidsarkivering i det system som denna upphandling avser. All flytt av data hanteras av röntgen systemet. Långtidsarkivet ska enbart ta emot detta. Denna upphandling omfattar endast disk för långtidsarkivering av bilddata Kapacitetskrav Krav på lagringsvolymer och framtida tillväxt för PACS system finns beskrivna i Kapitel Skallkrav PACS- och modularitetssystem skall via en utdelad nätverksresurs kunna skriva bildfilerna direkt till långtidsarkivet. Tillgängligheten till långtidsarkivets måste vara 24 x 7, allt underhåll och övriga åtgärder skall kunna genomföras utan avbrott och alltid med en garanterad tillgänglighet till en av de två noderna. Arkivet skall kunna replikera valda delar till annat fysiskt disksystem. Arkivet skall kunna singel lagra valda delar i endast ett disksystem Övrig information Deduplicering i form av singel instancing på filnivå är tillåtet i all form av arkivering. Blockbaserad deduplicering är endast tillåtet i den administrativa miljön t.ex mail, hem och gemensamma kataloger. Kommunikationen till arkivet kommer att ske via Region Skånes befintliga WAN.

10 10 (16) 4 Datavolymer - Nuläge och årlig tillväxt Bedömning av datatillväxt inom sjukvården är svår att göra. Nya system tillkommer, regler för hantering förändras och den digitala utvecklingen gör att bedömningen blir osäker över en längre tidsperiod. Krav ställs därför på att lösningen för datalagring är både flexibel och framtidssäker. De olika huvuddelarna som kommer att utnyttja den centrala lagringsplattformen inom Region Skåne redovisas i detta avsnitt, uppdelat per system. För varje system har lagringsbehovet definierats dels gällande nuvärdet och dels gällande tillväxten under första året. För de kommande åren görs, i några fall, en bedömning i form av en procentsiffra. Sifforna nedan finns också sammanställda i bilagan Bilaga 2 Datavolymer och årlig tillväxt.xls 4.1 VMW ARE Region Skåne kommer att konsolidera sin VMware miljö till de nya datorhallarna. Miljön ska replikeras och aktiva system finnas i båda hallarna. Lagringsvolymer och tillväxt ska fördelas som 50 % per hall. Båda hallarna kommer att agera som drift hall och ha lagringsvolym avsedd att ta emot replikerad data från den andra hallen. Alla Volymer ska ha stöd för replikering. Nuläge Initial volym Tillväxt VMWare Idag finns det aktiva VMware miljöer på 4 orter. Dessa ska flyttas till de nya hallarna. Total volym i nuläget: 11.5 TB En initial miljö för VMware ska tilldelas 15 TB disk totalt. Den virtuella miljön kommer under år 2008 växa till totalt 350 virtuella servers. Under näst kommande två år beräknas tillväxten i den virtuella miljön ligga på ca 200 virtuella server per år. Många av dessa servrar är idag inte virtualiserade på grund av att de har stora volymer direkt ansluten disk. Efter 2 år förväntas virtualiseringen av fysiska servrar att vara slutförd och då kommer tillväxten endast härröra till nya serverbehov Nulägesbeskrivning Miljön består idag av totalt 35 st fysiska VMware servers med ca 270 virtuella servers Det finns en standard uppsättning för VMware miljöer som bygger på ett definierat volym krav. För virtuella servers OS skapas 250 GB volymer, Raid Level 1. Varje sådan volym hanterar 10 st servers. För applikations data skapas en 500 GB volym, Raid Level 5. Varje sådan volym hanterar 10 st servers. Den förekommer system där en applikationsvolym på 50 GB inte räcker och dessa hanteras separat. Under näst kommande två år beräknas tillväxten i den virtuella miljön ligga på 200 virtuella server per år. Efter 2 år förväntas virtualiseringen av fysiska servrar att vara slutförd och då kommer tillväxten endast härröra till nya serverbehov.

11 11 (16) 4.2 DATABAS Region Skåne hanterar ett stort antal databaser. System för patient journaler där de mest kritiska är. Dessa system är idag spridda på de olika sjukhusen. Dessa ska centraliseras till de nya datorhallarna och kopplas mot centrala disksystem. Nuläge Databas Volymen i dagsläget är 12.3 TB Initial volym En initial miljö för databaser skall vara ca 15 TB. Tillväxt Databas system inom Region Skåne har en generell årlig tillväxt på ca 20%. 4.3 MAIL Region Skånes mailsystem omfattar idag ca användare. PST filer hanteras lokalt på respektive användares hemkatalog. Nuläge Initial volym Mail Miljön består idag av 7 st servers. Volymen i dagsläget är 1.8 TB. PST filerna finns lokalt på användarnas hemkataloger. Den initiala datamängden sätts till 2 TB för mail Tillväxt Tillväxtgraden på mailsystem ligger runt 15%. 4.4 FILSERVERS Filservermiljön är idag fördelad mellan de centrala sjukhusen. I den nya miljön ska filserver funktionen centraliseras. Access till fildata ska erbjudas i form av NAS med lagring på de centrala disksystemen. Nuläge Initial volym Tillväxt Fileservers Miljön består idag av 40 st servers. Volymen i dagsläget är 22.3 TB. Den initiala datamängden sätts till 30 TB för fillagring. Tillväxt takten på filservermiljön beräknas till 25% årligen. 4.5 ARKIV Region Skåne avser att bygga upp ett centralt arkiv för samtliga system i regionen. Denna miljö ska kunna ta emot data som ska arkiveras från ett flertal system.

12 12 (16) Den största delen kommer att vara röntgen data men framöver kommer system för filarkiveing, mailarkivering samt andra system att använda det centrala arkivet som lagringsyta. Beräkning av datamängder för upphandlingen görs på enbart röntgen data då denna kommer att vara särklass störst. Nuläge Initial volym Tillväxt Arkiv Volymen i dagsläget är 160 TB En initial miljö för arkiv skall vara ca 200 TB Alla 10 sjukhus i Region Skåne producerar ungefär 45TB årligen. Komprimeras sedan via icke förstörande DICOM.

13 13 (16) 5 Placering Region Skåne kommer att placera den centrala lagringsmiljön i två nybyggda datorhallar. Dessa kommer att ligga i två av de befintliga sjukhusen i regionen. Vilka är ännu inte beslutat. Avståndet mellan hallarna kommer att bli från 2 mil upp till 8 mil beroende på den slutliga placeringen. Hallarna kommer att vara utrustade med larm, skalskydd, släckutrustning osv.. allt som motsvarar kraven på en modern datorhall. Utrustningen ska offereras komplett med rack. 5.1 KOMMUNIKATION Mellan hallarna kommer att finnas en dedicerad fiberförbindelse som är avsedd för datalagring, Ytterligare redundans finns att tillgå via Region Skånes ordinarie WAN. 5.2 UTRYMME I upphandlingen ska utrymmes behov anges i form av antal Rack samt antal U som utrustningen kräver i respektive rack. (krav nr 59) 5.3 ENERGI Effektbehov skall även anges. (krav nr 60)

14 14 (16) 6 Tjänsteleverans 6.1 ANSVARSGRÄNSER Leverantörens ansvarsgräns sätts generellt vid switchporten för nätverk och vid serverns HBA kort för SAN. Den del som berör server ingår inte i leverantörens ansvar. I det fall som t.ex att en uppdatering av storagelösningen kräver ingrepp i serverdelen sker detta efter överenskommelse med kunden. I tabellen nedan finns en specifikation över förslag på ansvarsgränser mellan leverantör och kund, dessa skall sedan tydligt utformas och överenskommas under avtalsförhandlingar. Kunden skall ha view rättigheter till storage och SAN och tillgång till rapportverktygen. Område Region Skåne Leverantör SAN Disksystem Nivå1 Disksystem Nivå2 NAS Arkiv Server HBA-kort installation/konfiguration, firmware installation. Dual-Path mjukvara installation. Kabeldragning/märkning. Eventuellt Zoning. Nya filsystem och filsystem quotas(bibliotek), utökning av filsystem, konfiguration av snap-shot, koppling av rättigheter till filsystem och quotas, NAS huvud administration(t.ex. failover och koppling till LAN). Hantering av arkiveringspolicies, mailoch filarkiveringsapplikation, arkivmotorer för röntgen. Zoning, Switch firmware inst/uppgr., Installation av ytterligare SAN-switchportar, övervakning(alerts & performance) & dokumentation. Installation av disk, uppgradering av firmware/microcode/management mjukvara, ny LUN, borttag av LUN, utöka lagringsvolym, konfig. av speglingsvolym, övervakning(alerts & performance) & dokumentation. Installation av disk, uppgradering av firmware/microcode/management mjukvara, ny LUN, borttag av LUN, utöka lagringsvolym, konfig. av speglingsvolym, övervakning(alerts & performance) & dokumentation. Installation och presentation av disk till NAS, uppgradering av firmware/microcode/ management mjukvara. Installation och presentation av disk till arkivmotor, arkivdisk uppgradering av firmware/microcode/ management mjukvara, övervakning(alerts & performance) & dokumentation av arkivdisk. Region Skåne har en ambition att upprätthålla kompetens inom detta område och vill därför ha möjlighet att bli djupare involverad i hanteringen av lagringslösningen. Region Skåne ansvarar för att aktuella personer har rätt kompetens. Leverantören ges möjlighet att testa och godkänna dessa personer. Leverantören uppmanas att komma med förslag om hur detta skulle kunna lösas.

15 15 (16) 6.2 DRIFT Leverantören skall ansvara för drift av hela lösningen enligt gränsdragning ovan. Incident Management. Agera på larm och på ärenden som kommer in via Region Skånes helpdesk. Proaktivitet. Hålla systemet väl uppdaterat för att säkerställa problemfri drift. Föreslå förbättringar som innebär en mer kostnadseffektiv drift. Rapportering. Månadsvis informera Region Skåne om utnyttjandegrad och presentera trendanalyser. Dokumentation, drift och system. Redogör för hur ni uppfyller detta. (krav nr 50-58) 6.3 FÖRÄNDRINGSHANTERING (CHANGE MANAGEMENT) Leverantören skall ansvara för att alla förändringar i lösningen enligt gränsdragning ovan följer Region Skånes beslutade change process. Dessa förändringar kan i stort uppdelas i två kategorier. 1. Beställningar som kommer från kunden som innebär förändringar i befintlig struktur. 2. Av leverantören utförd utökning eller förändring i strukturen. T.ex utbyggnader Större förändringar enligt kategori 2 ovan skall förhandlas och godkännas av kund innan de införs. Redogör för hur ni uppfyller detta. (krav nr 50-58) 6.4 DEBITERINGSUNDERLAG Region Skåne avser att vidarefakturera dessa tjänster till olika intressenter inom sin organisation. Leverantören skall därför fortlöpande kunna leverera debiteringsunderlag för vidarefakturering (Server och/eller applikation). Redogör för hur ni uppfyller detta. (krav nr 50-58)

16 16 (16) 7 Priser och prisstruktur Leverantören skall lämna pris på komplett tjänst enligt förutsättningarna angivna ovan och baserat på de volymer som är specificerade i kapitlet Datamängd/Tillväxt. Priserna skall anges för faktisk utnyttjad lagring. Priserna skall följa de regler och den struktur som anges enligt bifogade prisdokument. De angivna priserna skall gälla under första året. Omförhandlig kommer därefter att ske halvårsvis. Om möjligt skall priset vara knutet till ett neutralt index som tar hänsyn till den allmänna prisutvecklingen inom detta område Redogör för hur ni uppfyller detta. (krav nr 62) 8 Migrering Samtliga system specificerade enligt Datavolymer. Nuläge och årlig tillväxt skall migreras in till den nya lösningen Ange exempel på migreringsmetodik och de verktyg ni rekommenderar. (Krav nr 63) 9 Optioner 9.1 BACKUP Som option på den lösning som upphandlingen avser erbjuds leverantörerna att lämna ett komplett förslag på en diskbaserad backup/restore lösning. Denna lösning ska täcka den utrustning samt datamängd som upphandlingen avser. Det står leverantören fritt att konfigurera och presentera denna lösning. Dock föredras en funktionslösning. 9.2 MAIL/FILARKIVERING Som option på den lösning som upphandlingen avser erbjuds leverantörerna att lämna ett komplett förslag på en arkiv lösning för delar av miljön. De system som kan komma att arkiveras är filmiljön samt mailsystem. Denna lösning ska täcka den utrustning samt datamängd som upphandlingen avser. Det står leverantören fritt att konfigurera och presentera denna lösning. Dock föredras en funktionslösning.

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron.

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron. Katalog 2013 Lagringssystem Upp till 288TB i ett kabinett SAN, NAS och DAS lösningar Automatisk failover mellan redundanta system server 1U till 5U 1 till 8 processorer Single, Microcloud, Twin eller Blade

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware. Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.com 14. november 2010 page 1 Agenda Kort om Proact Göteborgs Universitet

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Data Domain. Världens snabbaste Backup.

Data Domain. Världens snabbaste Backup. Data Domain. Världens snabbaste Backup. 5 Backup and Recovery Architectures: In Transition from Tape to Disk Backup/Recovery Architecture Application Backup Clients Backup/Media Manager Onsite Backup Storage

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Migrering av lagring från DAS till SAN

Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Migrering av lagring från DAS till SAN Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Migrering av lagring från DAS till SAN Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 24 april 2013 Instruktioner Organisation och genomförande Laborationen består

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $%!& # ' # ( #! " # $ " # " % " Consafe Logistics erbjuder hårdvara och relaterade tjänster enligt nedanstående specifikation. Om MA-Skåne att köpa hårdvara

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Data på disk är en teknisk lösning i Capitex Säljstöd som gör att viss information ej sparas i databasen utan direkt på serverns hårddisk.

Data på disk är en teknisk lösning i Capitex Säljstöd som gör att viss information ej sparas i databasen utan direkt på serverns hårddisk. Data på disk Data på disk är en teknisk lösning i Capitex Säljstöd som gör att viss information ej sparas i databasen utan direkt på serverns hårddisk. Lösningen ger förutsättningar för bättre prestanda

Läs mer

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore?

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore? SOLUTION BRIEF Står du inför utmaningar som berör backup, arkivering och lagring? Minimera risker för incidenter genom att låta de som har specialistkompetens ta hand om ditt data. Varför backup som tjänst

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Uni-View Excel rapporter

Uni-View Excel rapporter Uni-View Excel rapporter 1 2 Uni-View Excel rapporter 1. Förord Uni-View Excel rapporter är en option till Uni-View med funktion för att bygga avancerade rapporter baserat på historiken i ett Uni-View

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 17 december 2013 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

Nätverkslagring: SAN/NAS-lösning för VM-miljö

Nätverkslagring: SAN/NAS-lösning för VM-miljö Avdelning för datavetenskap Erik Andersson och Marcus Larsson Nätverkslagring: SAN/NAS-lösning för VM-miljö Network Storage: SAN/NAS solution for VM environment Examensarbete (15hp) Datavetenskap Datum/Termin:

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Av Johan Olsson vid IT avdelningen på HTU Johan.Olsson@htu.se Definition av kriswebb Kriswebb är ett system som möjliggör snabb publicering av information

Läs mer

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas Ort och datum Ort och datum Namn Namn Magnus Einarsson/+46 (0)+46 54 291742 2010-06-29 1.0 1 (5) Innehållsförteckning 3 1 Inledning 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Revisionshistoria... 3 1.3 Referenser...

Läs mer

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret Nicklas Pettersson Atea Detta pass presenterar hur Atea, med teknik från Symantec, hjälpt några av sina kunder inom privat och

Läs mer

ZFS. Linuxadministration I 1DV417. Wednesday, January 23, 13

ZFS. Linuxadministration I 1DV417. Wednesday, January 23, 13 ZFS Linuxadministration I 1DV417 Överblick Lagringspooler Transaktionsbaserat objektsystem Dataintegritet Enkel administration Problem med nuvarande filsystem Inget skydd mot silent data corruption Jobbigt

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013 Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Grundläggande konfiguration av lagringslösning ATAboy Installation av Backupserver Konfiguration av Virtuellt bandbibliotek, VTL Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Storagelösningar till unika priser!

Storagelösningar till unika priser! Storagelösningar till unika priser! från Ingram Micro tillsammans med NetApp och Fujitsu. fied Storage. NetApp världsledande inom Unified Storage kontakta ingram micro! Tel: 08-477 15 00 E-post: fujitsu@ingrammicro.se

Läs mer

Kamedo. IT-haverier i vården. Johan Carlstedt Socialstyrelsen

Kamedo. IT-haverier i vården. Johan Carlstedt Socialstyrelsen Kamedo IT-haverier i vården Johan Carlstedt Socialstyrelsen Katastrofmedicinska observatörsstudier Vad är Kamedo? Vad studeras? Hur bedrivs arbetet? Varför den här rapporten? Ökande antal IT-haverier inom

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Lösningsförslag och leverans

Lösningsförslag och leverans Bilaga A Lösningsförslag och leverans A.1 Lösningsförslag Referens till gällande ramavtal skall anges. Om tekniska brister kan förutses eller om leverantören kan föreslå kostnadseffektivare lös- ningar

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra Kommunikationstorget Västra Götalands kommuners samverkansnät Kommunikationstorget är upphandlat för att Västra Götalands kommuner (VGK) skall kunna kommunicera via ett från Internet avgränsat och kvalitetssäkrat

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Solen Redundans Didrik Östergren 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Didrik Östergren 2014-08-20 Luleå Tekniska Universitet,

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

ERFARENHETER OCH TANKAR KRING INSTALLATIONEN PÅ SLL

ERFARENHETER OCH TANKAR KRING INSTALLATIONEN PÅ SLL ERFARENHETER OCH TANKAR KRING INSTALLATIONEN PÅ SLL Agenda Kort om Visionutveckling SLL Projektet Leveransen Erfarenheter KORT OM VISIONUTVECKLING Visionutvecklings Vision En vision är en ledstjärna, vi

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland

Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland Christina Österholm Applikationsansvarig för Sectra RIS, Sectra PACS och Picsara i Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Antal invånare per kommun

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

EXAMENSARBETE. Processbeskrivning för servermigrering. Olov Nygård 2013. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Processbeskrivning för servermigrering. Olov Nygård 2013. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Processbeskrivning för servermigrering Olov Nygård 2013 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Processbeskrivning för servermigrering

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

Symantec NetBackup 5220

Symantec NetBackup 5220 En backupenhet för företag från en enda leverantör som installeras på några få minuter Informationsblad: Dataskydd Översikt är en backuplösning för företag från en enda leverantör som installeras på några

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

April 2009. Att bygga en Igloo. Hej! Nu börjar äntligen solen titta fram efter en lång mörk vinter och det känns härligt!

April 2009. Att bygga en Igloo. Hej! Nu börjar äntligen solen titta fram efter en lång mörk vinter och det känns härligt! Att bygga en Igloo Att bygga en Igloo är ingen liten sak. Att starta ett företag är heller ingen liten sak, om än mindre kallt om händerna. När vi som i dag är egloo, Jonas, David, Fatih, Magnus, Kjelle

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Bemanningstjänster till Saab-koncernen.

Bemanningstjänster till Saab-koncernen. 1 (6) Er referens Your reference Request For Quotation (RFQ): Bemanningstjänster till Saab-koncernen. Inledning Ni är härmed utvalda att delta i upphandling av Bemanningstjänster för Saab koncernen, nedan

Läs mer

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags finansiella rapporter inte beskrivas

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

[VIRTUAL APPLICATION]

[VIRTUAL APPLICATION] rva Red Cloud IT AB Juha Jurvanen whitepaper [VIRTUAL APPLICATION] rcloud Virtual Application r C l o u d V i r t u a l A p p l i c a t i o n 2 Innehåll Inledning... 3 VDI och rva... 3 Internet... 3 Uppkoppling...

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer En bra övervakning är viktig för att säkerställa god samtalskvalitet samt att kunna analysera och felsöka orsaker till

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

Riktlinjer för digital slutarkivering

Riktlinjer för digital slutarkivering Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Kommunstyrelsen (2013-06-05 107 ) Giltig fr.o.m. 2013-06-05 Dokumentansvarig Arkivföreståndare, Kommunledningsförvaltningen Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.5 - (130924) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter Användardokumentation för CuMaP-PC Cup- och Matchplaneringssystem för PC Fleranvändarsystem och behörigheter Efkon AB 2005-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. BEHÖRIGHETSNIVÅER... 2 3. FÖRBEREDELSE

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F6 Exchange 2007 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 1 Kapitel 6, Sid 303-310 Antivirus and Security EC Utbildning AB 2013-01-16 2 Dagens meny Idag: Allmän uppsäkring av system Defense in-depth Verktyg

Läs mer

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver Hosted Exchange 2010 Surfcity Sverige Hosting är unik i sitt upplägg av produkten Hosted Exchange 2010. Dessutom är vi förmodligen det enda företaget som erbjuder 2010:an i hostad variant i Sverige vilket

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Kompletta PC paket och Skrivare

Kompletta PC paket och Skrivare Sida 1 Kompletta PC paket och Skrivare Prislista Juli 2015 Nu äntligen har sommaren kommit Vi önskar alla våra kunder en trevlig semester. Även under semestern fortsätter vårt gemensamma arbete för en

Läs mer

Sourcingdagarna, 8-9 Februari

Sourcingdagarna, 8-9 Februari Sourcingdagarna, 8-9 Februari Teknisk Due Diligence En dubbelriktad process Mikael Simovits Simovits Consulting AB Institutet för Informationsteknologi Tel: 08-660 32 30 www.ifi.se info@ifi.se Sourcing

Läs mer

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Är Cloud Computing intressant? 40 % tillväxt globalt 2009. Blir likadant i Sverige! Computer Sweden/IDC 2009-03-06 USA 2008 23

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 UPPDATERAT: OKTOBER 2014

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 UPPDATERAT: OKTOBER 2014 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 UPPDATERAT: OKTOBER 2014 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 - PRODUKTBILD... 3 1.2. KORT BESKRIVNING AV PRODUKTEN... 4 2.0 PRODUKTMILJÖ... 5 2.1. SYSTEMKRAV...

Läs mer

TTP (Tunn Teknisk Plattform)

TTP (Tunn Teknisk Plattform) prel 2004-06-01 Sida 1 (8) TTP (Tunn Teknisk Plattform) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 Serverbaserade lösningar och tunna klienter... 2 Programvara/protokoll... 3 SYSTEMÖVERSIKT... 3 Systemkonstruktion...

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Rekrytering av IT-tekniker

Rekrytering av IT-tekniker UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-avdelningen Rekrytering av IT-tekniker Refr.nr 3/07 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 1 2 Verksamhetens mål... 1 2.1 Kommunens vision... 1 2.2 Kommunledningskontorets

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst

Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst VÄLKOMNA - Ola Bergkvist - Jon Durefelt 2015-04-28 Agenda 1. Det här är anslutningstjänsten 2. NPÖ 1.0 => NPÖ 2.0 Anpassning

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer