Deltagaradministrationssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deltagaradministrationssystem"

Transkript

1 Reachem deltagaradministrationssystem är en webbaserad lösning (DMS) från Delegia för att bygga en webbplats och administrera deltagare till en konferens eller ett event. Systemet är fullt skalbart med funktioner och moduler, och kan användas till såväl små som stora arrangemang. Reachem har användarlicenser för Delegias system och vi administrerar det med egna systemtekniker/produktionsledare. Systemet utvecklas kontinuerligt och vi utbildar oss löpande på nya systemlösningar och funktioner. I DMS hanteras anmälan till evenemanget direkt som en tjänst över Internet och tjänsten kan enkelt länkas till en befintlig webbplats. Webbsidan kan anpassas med mallar för att passa den grafiska profilen för företaget eller projektet. Publiceringsverktyg I anmälningssystemet kan man lätt bygga och administrera eventets hemsida. Systemet består av ett publiceringsverktyg (CMS) för att hantera eventets grafiska profil, menyer, och sidor på hemsidan. Den grafiska layouten kan helt kundanpassas utifrån kundens grafiska profil, typsnitt, färg, placering etc. All innehållshantering för seminarier, aktiviteter, hotell, event mm kan hanteras med bilder, texter, tabeller etc. Parametrar som datum, tid, max antal platser, priser, m.m. kan lätt ställas in och justeras. Direktaccess All administration sker i ett administrationsgränssnitt som är webbaserat. Ingen mjukvara behöver installeras. Arrangören och berörd personal hos slutkunden kommer enkelt åt systemet med en inloggning via sin webb browser på Internet. Behörighetsnivå/rättigheter för all information kan sättas på individnivå, administrera i systemet, bevaka anmälningsstatus, access till deltagarinformation, ta ut statistik, rapporter, enbart titt-funktion etc. Inloggningen kan lösenordsskyddas om så önskas. Uppstart Vid uppstart av en ny registreringssida för kund så börjar vi med ett uppstartsmöte för att gå igenom behov och önskemål, därefter presenterar vi exempel på registreringssidor med likande innehåll för att ha som utgångsläge för produktionen. Vi samlar löpande in information och ändringar från kund och genomför korrigeringar och avstämningar tills önskat resultat uppnåtts. Se nedan beskrivning av systemets funktioner Till systemet kan kopplas olika lösningar såsom, Web App, sms funktion, Sociala media funktioner, Matchmaking mm. (se bilagor) Reachem telefonsupport och e-post support ingår i deltagaradministrationsavgiften och är öppen vardagar kl

2 Internetregistrering Deltagaren kan i Internetformulär hantera sin registrering inför evenemanget. Registreringen kan vara på en eller fler sidor och bestå av olika fält och frågor som deltagaren fyller i vid anmälan. Flera registreringsformulär kan läggas upp i samma projekt för att kunna hantera olika typer av anmälningar. Exempelvis för att man har olika målgrupper, deltagarna deltar olika antal dagar på konferensen, en del ska gå kostnadsfritt, andra betala deltagaravgift mm. Detta styrs upp på första sidan med olika knappar för valen som sedan tar deltagaren till rätt underliggande sida för fortsatt registrering. Till detta kan man koppla en hotellbokningsmodul där deltagaren väljer hotell, antal nätter mm och betalar direkt i samband med registreringen eller så väljer man att deltagaren klickar på en länk för att komma till hotellets bokning och där anger en bokningskod och betalar login vid utcheckning.

3 Bekräftelse När anmälan är klar produceras en bekräftelse på bokningen direkt på skärmen. På bekräftelsesidan finns även information om de olika aktiviteterna som man har anmält sig till. Samma information skickas som bekräftelse via E-post. Bekräftelsesidan kan vid behov innehålla en badge med streckkod.

4 Onsiteregistrering Funktioner för att pricka av personer på plats i Mobil/iPad samt med streckkodsläsare finns. I Helpdeskfunktionen hanteras alla personer som behöver hjälp på plats med efterregistrering. Har man glömt sin badge kan ny skrivas ut på en badgeskrivare kopplad till systemet.

5 Helpdesk Manuella bokningar samt information och ändringar kring anmälda personer hanteras i systemets helpdesk på Internet. Vid manuella bokningar och ändringar skickas det ut nya bekräftelser direkt från systemet. Bilden visar Helpdesk funktionen.

6 Rapporter och statistik Under pågående projekt kan man när som helst gå in i anmälningssystemet och titta på/ta ut olika rapporter och statistik över de anmälda deltagarna. Rapporter kan tas ut i XML, Word, Excel och PDF. Alla ingående värden kan tas ut som rapport. Dvs allt som deltagaren svarat på är nyckelord för att bygga en för aktiviteten anpassad rapport. Samtliga grundkrav på rapport som Kunden efterfrågar kan uppfyllas. Efter avslutad konferens kan slutrapporter med samtlig statistik tas ut för att användas för vidare utvärderingsarbete. På samma sätt som registreringsformulär byggs upp, bygger man upp ett utvärderingsformulär. Detta skicka elektroniskt till alla deltagare och statistik, sammanställning kan göras både som excel eller i diagramform. Exempel 1 på underlag i Excel. Bilden visar statistikfunktion på deltagarnivå. Deltagarkategori Pris Antal reg. deltagare Totala intäkter/aktiviteter Member ICSEI Non-member registration fee Student ICSEI board Follow up seminar - January Follow up seminar - January Follow up seminar - January State of the Art Pre-conference State of the Art Gala Dinner Accompanying person full conference Accompanying person for dinner

7 Exempel 2. på underlag i Excel. Bilden visar statistikfunktion på konferensnivå Projekt Datum Ort Antal delt. Typ av konferens Boknings arvode Kostnad mat Kostnad logi Kostnad lokal Deltagaradmin Kostnad/delt. Totalkostnad Konferens 12 Konferens Göteborg 853 Endagskonferens 400 kr kr 0 kr kr kr 505 kr kr Konferens Göteborg 45 Endagskonferens 400 kr kr 0 kr kr kr 670 kr kr Konferens Luleå 57 Endagskonferens 400 kr kr 0 kr kr kr 560 kr kr Konferens Sundsvall 85 Endagskonferens 400 kr kr 0 kr kr kr 706 kr kr Konferens Stockholm 10 Endagskonferens 400 kr kr 0 kr kr 0 kr kr kr Konferens Stockholm 650 Endagskonferens 400 kr kr 0 kr kr kr 549 kr kr Konferens Karlstad 20 Endagskonferens 400 kr kr 0 kr kr kr 829 kr kr Konferens Linköping 35 Endagskonferens 400 kr kr 0 kr kr kr kr kr Konferens Malmö 27 Endagskonferens 400 kr kr 0 kr kr kr kr kr Konferens Växjö 85 Endagskonferens 400 kr kr 0 kr kr kr 646 kr kr Konferens Stockholm 177 Flerdagskonf. inkl logi 500 kr kr kr kr kr kr kr Linköping 150 Flerdagskonf. inkl logi 500 kr kr kr kr kr kr kr Kampanjhantering I systemet går det lätt att välja ut grupper av deltagare och skicka E-post eller SMS. Tjänsten kan användas för att nå grupper av registrerade med olika meddelande t.ex Välkommen till evenemanget nästa vecka! eller Seminariets tid är ändrad till.

8 Utvärdering En utvärdering byggs upp som en vanlig aktivitet och kan helt kundanspassas till antal frågor och grafiks profil. Utvärderingen kan redovisas i excel och diagram

9 Inbjudan En inbjudan produceras i systemet på samma sätt som ett formulär och kan enkelt anpassas till kundens grafiska profil, färger, loggor etc. Inbjudan länkas till en importerad adresslista och skickas som e-post till mottagarna. Bilden nedan visar funktion för utskick av inbjudan via systemet. Ekonomimodul Faktureringsmodul Fakturering av deltagarnas avgifter kan enkelt hanteras i DMS Faktureringsmodul. Faktureringsmodulen hanterar fakturering, kreditering och fakturapåminnelser. Faktureringsmallar läggs upp i systemet med layout och betalinformation. Fakturanummerserie bestäms för varje projekt för att kunna hålla isär olika projekts inbetalningar. Ekonomirapporter kan tas ut för t.ex bokföringsunderlag till det egna ekonomisystemet. Kortbetalningsmodul Betalning för evenemang kan göras med kort i DMS. Det säkerställer att betalning sker när deltagarna registrerar sig och man slipper sköta fakturering eller annan typ av betalning. Reachem har en integrerad tjänst mot Dibs. Systemet har ett tydligt och transparant system för att föra över anmälningsavgifter. Banktransfer. I de fall inte kort eller faktura kan hanteras av delegater kan banktransfer infor läggas upp på registreringssidan

10 Delegia Abstracts Hantering av abstractbidrag Delegia Abstracts är en modul i Delegia Meeting System som ger möjlighet för deltagare på en kongress eller annat möte att anmäla sig och sitt bidrag. Nedan moduler erbjuder ett smidigt förfarande för hantering av abstracts vid vetenskapliga konferenser. Systemet kan utvecklas med fler kundanpassade moduler om så önskas Inlämning Inlämning av abstract (ett eller flera per inlämnare) konfigurera inlämning med olika frågor Bekräftelse på inlämning Administration av inlämnade abstracts Kunna skriva ut ett eller flera abstracts Ändra status Kunna göra mailutskick Granskare/reviewers Lägga upp/registrera granskare Hantera granskare Tilldela abstracts till granskare Reviewers area Se översikt över sina abstract Titta på flera abstract och skriva ut Poängbedömning Administration Titta på bedömningsrapporter Exportera till fil

11 För deltagare som lämnar in bidrag Deltagaren registrerar sina kontaktuppgifter i ett formulär Deltagaren registrera bidragets titel samt beskriver sitt bidrag i löpande text Deltagaren kan även bifoga filer (Office, PDF, bilder) Deltagaren kan logga in med egen påloggning och redigera och göra ändringar i sitt abstract Deltagaren får en automatisk kvittens via e-post på att bidraget ha mottagits För kommittén som bedömer inlämnade bidrag Medlemmarna i den bedömande kommittén tilldelas individuell inloggning och kan Därefter: Logga in och läsa samtliga bidrag Klicka på bifogade filer/bilder för att komma åt dokument eller bilder Markera favoriter så att de endast markerade som favoriterna syns Spara övriga bidrag en annan mapp. Dessa finns dock kvar för att kunna ses igen och eventuellt åter plockas in på favoritlistan Skicka e-post till författaren med bekräftelse eller avslag

12 Krav på systemets funktionalitet Flera samtidiga användare Som arrangör i systemet kan obegränsat antal användare sättas upp som administratörer. Som registrerande deltagare kan ca 1000 registreringar per timme hanteras i nuläget. Spårning av förändringar Systemet loggar tid, datum, person och händelse för tillägg, ändringar och borttag vad gäller registrerade deltagare och deras orders. Sökfunktion I systemet kan personer och information sökas på ett antal olika sätt. I sökning av personer kan man tex söka på förnamn, efternamn, ordernummer, fakturanummer etc. Engelsk version Systemet finns både på engelska och svenska, både den sk Organizer Area där man arbetar som administratör samt Attendee Area där deltagare registrerar sig. Automatiska svar Efter registrering skickas automatiskt ett epost-meddelande baserat på det språk samt registrering som är aktuell. Maxgräns För varje aktivitet och delaktivitet finns möjlighet till maxgräns för antal deltagare. Maxgränsen kontrollerar även om det finns pågående och ej avslutade registreringar. Webbgränssnitt Samtliga parter kan nå systemet via webben från såväl PC som mac. Vidare utveckling Systemet är öppet för vidare utveckling och tillägg av funktioner i samråd med kund. Säkerhet och back-up lösning Delegia Organizer webbaserade applikationsserver är driftad av Amazon.com, nedan är länkar till dokument som beskriver Service Level Agreement, backup-lösningar och säkerhetsgarantier för systemet och dess tillgänglighet https://cert.webtrust.org/pdfs/soc3_amazon_web_services.pdf

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM JOBSDATA... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 PROJEKT/ÄGARE...

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Datorstöd till din turnering

Datorstöd till din turnering Datorstöd till din turnering Cup Manager erbjuder modern resultatservice kombinerat med ett avancerat administrationsverktyg När man organiserar en turnering är det mycket att hålla reda på. Det som tar

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Introduktion till Tidbokaren

Introduktion till Tidbokaren Introduktion till Tidbokaren Innehållsförteckning Introduktion... 3 Logga in... 3 Bokningar... 4 Registrera en aktivitet... 4 Ändra, uppdatera eller ta bort aktivitet... 5 Gör en bokning... 5 Administrera

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Hur ökar du din - genom att ha

Hur ökar du din - genom att ha Hur ökar du din - genom att ha Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

R eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o )

R eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o ) R eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o ) ResPro är en modul i REBUS-systemet som kan användas för den verksamhet som behöver hjälp med att hantera och administrera egna paketerade resor och arrangemang.

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Equipe Service Manual. Steg för Steg. Inloggning. Dashboard. Smidig hantering av medlemmar och kunder online.

Equipe Service Manual. Steg för Steg. Inloggning. Dashboard. Smidig hantering av medlemmar och kunder online. Equipe Service Manual Smidig hantering av medlemmar och kunder online. Med Equipe Service ges klubbar möjligheten att enkelt hantera försäljning av t ex medlemskap, ridhuskort, träningar och evenemang

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Aktivitet 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om aktivitet 4 Ny aktivitet 5 Aktivitet 6 Allmänt 6 Datum och tid 6 Upprepning 7 Ta bort deltagare 9 Skicka ut en kallelse

Läs mer

IntraNote Portal Server. Intranät

IntraNote Portal Server. Intranät IntraNote Portal Server Intranät Indhold IntraNote Portal Server... 3 VI ÄR SPECIALISTER I INTRANÄT TILL SMÅ OCH STORA FÖRETAG... 3 Tio års erfarenhet av intranätlösningar... 3 Vi är med er hela vägen...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST

KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST Medlemshantering Hemsida och e-post Loggor, visitkort och grafisk praxis Bilagor - förteckning 8-1 8-4 8-6 8-7 Handbok för RFSL:s avdelningar, kapitlet är

Läs mer

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis:

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Mika Sverige AB UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Adobe, FujiFilm, EFI, Océ, Sharp, International Data Group (IDG), SAAB, SEB, Ericsson, Moniér,

Läs mer