RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG"

Transkript

1 RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad metod för hjälp till självhjälp har Hand in Hand hittills utbildat och tränat mer än kvinnor i Indien, Afrika och Afghanistan att starta små familjeföretag. Det har resulterat i närmare 1 miljon företag och 1,3 miljoner jobb. Vårt mål är att skapa 10 miljoner jobb.

2 KVINNORS ENTREPRENÖRSSKAP vägen ut ur fattigdom Genom att kombinera utbildning och träning med möjlighet till mikrolån motiverar och stöder vi kvinnor att starta egna företag eller att utveckla redan befintlig verksamhet. Träningen börjar med att man lär sig arbeta i grupp och att man själv, om man får de rätta verktygen, kan påverka sitt liv till det bättre. Därefter koncentreras utbildningen på vad som krävs för att driva ett företag med allt vad det innebär av bokföring, distribution och finansiering. Om man efter utbildningstiden väljer att ta ett mikrolån får de lånade pengarna bara gå till investeringar i en verksamhet, inte till privat konsumtion. Våra resultat visar att kvinnor som lever i fattigdom kan utvecklas till framgångsrika företagare och är mycket ansvarsfulla när de får möjlighet att starta och driva en egen verksamhet. Kvinnor känner också extra stort ansvar för familjen och barnens välbefinnande. Det har visat sig att fattiga kvinnor som börjar tjäna egna pengar använder större delen till barnens hälsa och utbildning. PERCY BARNEVIK Ordförande i Hand in Hand International, sedan mer än tio år engagerad i filantropiskt arbete. VD och koncernchef för ABB Tidigare styrelseordförande i Skanska, ABB, AstraZeneca, Sandvik och styrelsemedlem i American Du Pont och General Motors. Vår arbetsmodell kan delas in i fyra steg och hela utbildningen kan ta närmare ett år innan kvinnorna i gruppen är redo för att starta sina företag. Med ledning av våra affärscoacher skapas en social gemenskap som är viktig såväl under utbildningsfasen som senare när de nya företagen ska växa. SOCIAL GEMENSKAP Kvinnorna tränas i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring. I gruppen skapas en viktig social gemenskap där man arbetar mot gemensamma och tydliga mål. ENTREPRENÖRSKAP AFFÄRSUTBILDNING När grundutbildningen är klar fokuserar nästa utbildningsfas på hur man startar och driver ett företag. I gruppen analyseras vilka kunskaper de olika deltagarna har och möjliga branscher och inriktningar. MIKROLÅN FÖRETAGSSTART Redan från starten börjar kvinnorna regelbundet att spara små summor. När de har bevisat sin finansiella disciplin och fullföljt utbildningen länkar vi dem till ett låneinstitut där de kan erbjudas ett mikrolån, oftast i storleksklassen kronor. Lånen används enbart för investeringar i deras företag. Återbetalningsgraden är mycket hög, 99,4 %. UTVECKLING EXPANSION När företaget är igång hjälper våra affärscoacher löpande till med frågor som distribution, kvalitet, förpackning och expansion. Vi hjälper också grupper av företag från en region att tillsammans introducera sina produkter på helt nya marknader. Belöningen kommer när jag träffar en stolt kvinna som lyft sig själv och sin familj ur stor fattigdom och nu driver ett framgångsrikt företag Vår modell med hjälp till självhjälp är i grunden idéer från näringslivet som utvecklats till en effektiv, skalbar och mycket framgångsrik modell för att snabbt skapa jobb bland de fattiga. Om man vill bekämpa fattigdom är vår modell mycket effektiv, det har vi bevisat. Ett riktigt jobb med en stabil inkomst skapar resurser i familjen för att låta barnen gå i skola, köpa mat och medicin. Resultatet är bättre hälsa, framtidshopp och en positiv utveckling. Dessutom, inte minst viktigt, ger det kvinnan en stärkt självkänsla och en röst i familjen och i samhället.

3 FÖRDELNING INTÄKTER OCH ÄNDAMÅL SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT till de som BEHÖVER DET MEST FÖRDELNING DONATIONER 2012 Privatpersoner/övriga gåvor 1 1 % Företagsdonatorer 22 % Organisationer/stiftelser* 45 % Stora privatdonatorer 22 % * Som t.ex. Svenska PostkodLotteriet, Läkarmissionen, Radiohjälpen, Forum Syd Vår metod för fattigdomsbekämpning bygger på fem pelare som tillsammans skapar förutsättningar för bestående förbättring och utveckling. 1. Utbilda kvinnor i att starta och driva företag 2. Alla barn i skolan 3. Hälsoundersökningar och medicinsk rådgivning 4. Etablera medborgar/demokrati-centers med IT-access 5. Miljöåtgärder med fokus på vatten, avfall, biogas Vårt insamlingsresultat ökar för varje år. Vi får ständigt nya donatorer och bland företag är intresset för vår metod stort. Många företagare i Sverige är själva entreprenörer och förstår vad som händer när vi med vår utbildning väcker entreprenören hos kvinnor som har viljan men saknar verktygen. Hand in Hand arbetar transparent, effektivt och resurssnålt. Vi sätter upp mål och mäter resultat. Ambitionen är att bli ännu bättre, att med så låga kostnader som möjligt ge så många som möjligt en långsiktigt förbättrad livssituation. Vårt mål är att skapa 10 miljoner nya 10 miljoner nya jobb kommer att förändra livet för mer än 50 miljoner människor. jobb. Om man räknar in familjerna till de entreprenörer vi stödjer kommer vi att påverka livet för mer än 50 miljoner människor. Det är många, men man ska komma ihåg att det behövs 20 gånger så många jobb för att den miljard människor som är allra fattigast ska kunna försörja sig. FÖRDELNING MOTTAGARE 2012 Södra Afrika 6 % Östra Afrika 21 % Indien 73 % RESULTAT EFTER TIO ÅRS ARBETE: Självhjälpsgrupper Utbildade i självhjälpsgrupper Etablerade mindre företag Etablerade medelstora företag Skapade jobb Återbetalningsgrad mikrolån 99,4 % Barn ur arbete till skola Barnarbetsfria byar Medborgar/IT-centers Hälsoundersökta Hushåll i avfallshanteringsprogram ADMINITRATIVA KOSTNADER UNDER 8% Vårt mål är att så mycket som möjligt av insamlade medel ska gå till hjälpverksamheten i Indien, södra och östra Afrika samt Afghanistan. Trots att vårt insamlingsresultat ökar år från år har vi lyckats hålla våra administrativa kostnader på ett minimum. En anledning till att vi lyckas med det är alla våra fantastiska samarbetspartners som arbetar tillsammans med oss på pro bono-bas.

4 Besök i VERKLIGHETEN Hand in Hand arbetar på gräsrotsnivå och vårt arbete sker i nära samarbete med byledare, andra lokala utvecklingsorganisationer och myndigheter. Vår målsättning är alltid att det lokala samhället på sikt självständigt ska driva sin egen utveckling så att alla de små företag som startas med vår hjälp blir en långsiktig väg till ökat välstånd för familjer och därmed hela samhällen. INDIEN Mer än hälften av Indiens befolkning lever på under 2 USD per dag och 40% av barnen under 5 år är undernärda. De första åren koncentrerade Hand in Hand verksamheten till delstaten Tamil Nadu med omfattande program för utbildning och yrkesträning med målet att skapa jobb. Därefter kompletterade vi våra aktiviteter med skolor, hälsoprogram, demokraticenters och miljöprojekt. De senaste åren har vi expanderat verksamheten i Indien så att våra program nu omfattar 10 delstater med en befolkning på 700 miljoner människor, 60 % av Indiens befolkning. Mer än personer har deltagit i våra självhjälpsgrupper och över 1 miljon jobb har skapats. Drygt 100 företagssponsrade byprojekt har genomförts och mer än child-friendly panchayats, byar befriade från barnarbete, har skapats. Hand in Hand har i Indien anställda och volontärer SÖDRA AFRIKA I södra Afrika har vi omfattande verksamhet i Sydafrika, Swaziland och Zimbabwe och det finns planer på att expandera verksamheten till fler länder. I Zimbabwe genomförs ett projekt i samarbete med Kooperation utan Gränser med målsättningen att skapa arbetstillfällen. Projektet är finaniserat av Svenska PostkodLotteriet. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i ett flertal projekt som finansierats av sydafrikanska myndigheter. Via FN har vi erhållit speciell finansiering för att utbilda, träna och skapa arbeten för kvinnor personer har deltagit i våra självhjälpsgrupper och jobb har skapats. Hand in Hand har i södra Afrika 200 anställda och volontärer. ÖSTRA AFRIKA Verksamheten i Kenya växer snabbt och har nu expanderat till fyra provinser, Nairobi, Central, Eastern och Rift Valley. I vårt program för att stödja kvinnor att bli ekonomiskt aktiva samarbetar vi bland annat med Kenya National Agriculture and Livestock Extension Program (NALEP). Det är en viktig partner eftersom de flesta i Kenya bor på landsbygden och är beroende av jordbruk. Med start 2012 genomförs under två år ett unikt utvecklingsprojekt som fokuserar på att förbättra livsvillkoren för unga mödrar genom att utbilda och träna kvinnor. Projektet genomförs i samarbete med Clowner utan Gränser med finansiering av Svenska PostkodLotteriet personer har deltagit i våra självhjälpsgrupper och jobb har skapats. Hand in Hand har i östra Afrika drygt 100 anställda. AFGHANISTAN Kontinuerligt har vår arbetsmetod utvecklats för att passa i Afghanistan. Kvinnor och män utbildas och stimuleras för att starta små företag inom områden som jordbruk, djurhållning och textil. Under de närmaste två åren kommer vi att utbilda entreprenörer på landsbygden i ett speciellt projekt som är finansierat av SIDA och Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust. INDIEN. Anjali, en 33-årig tvåbarnsmamma, startade efter utbildningen ett litet mejeriföretag och ett företag för kompostering av jord. Verksamheterna går bra och familjens ekonomi är radikalt förbättrad. SYDAFRIKA. I byn N wamitwa sparade kvinnorna i en självhjälpsgrupp tillsammans kronor som användes för att köpa material för tillverkning av arm- och halsband som man säljer med framgång. Familjeinkomsterna har ökat och nu spar varje kvinna närmare 100 kronor varje månad som ska användas för att expandera verksamheten. KENYA. Susan, 29 år, var arbetslös med en dyster framtid. Efter utbildningen fick hon hjälp med att öppna ett enkelt litet matställe längs huvudgatan i staden Kawangwari. Verksamheten har blivit en succé och hon har nu en stadig månadsinkomst på över kronor. KENYA. Jane har odlat avocado i många år men inkomsterna har varit små. Efter att ha deltagit i en självhjälpsgrupp fick hon hjälp med att öppna upp en distributionskanal till den stora marknaden i Nairobi. Familjens inkomster har femdubblats. INDIEN. Lakshmi, 46 år, har radikalt förändrat sitt liv. Efter en 150-dagars träningskurs kompletterad med datautbildning öppnade hon ett Citizens Center. Hennes center erbjuder kurser i IT, kopiering och fotografering, och även hjälp med att registrera sig för val och ansöka om olika tillstånd från myndigheter. Verksamheten går utmärkt och har 150 kunder per dag. INDIEN. Najma, en 40- årig fyrabarnsmamma, har efter självhjälpsgruppen förändrat sitt liv radikalt. Ett mikrolån på kronor användes för att köpa verktyg och reservdelar så hon och hennes man kunde starta en cykelverkstad som nu ger goda inkomster.

5 Allt BARNARBETE ska UTROTAS! Skolgång är en rättighet för alla barn. Ju fler barn vi lyckas flytta från arbete till skola, desto snabbare kommer det att gå att utrota fattigdomen. Bara i Indien räknar man med att 80 miljoner barn inte regelbundet går i skolan. Det finns många skäl till det. Många föräldrar inser inte värdet av utbildning och i många familjer måste äldre barn ta hand om sina yngre syskon. Men den vanligaste anledningen är fattigdom, familjen behöver de små inkomster barnen kan tjäna. Det händer också att barn säljs som billig arbetskraft s.k. bonded labour, barnen lämnas i pant av sina föräldrar för att exempelvis arbeta av en skuld. Vår uppfattning är att alla barn som inte går i skolan är att betrakta som involverade i barnarbete och det kan vi göra något åt. En del barn kommer att kunna lämna arbetet för skolan när familjens försörjning förbättras genom de familjeföretag som vi hjälper kvinnorna att starta. Men det räcker inte, vi vill att alla barn ska gå i skolan! När vi kommer till en ny by besöker vi varje hushåll och den lokala skolan för att identifiera de som inte går i skolan. Därefter pratar vi med varje enskild familj och försöker övertyga både föräldrar och barn om att den bästa platsen för barnet är i skolan. Dessutom håller vi bymöten och andra offentliga möten där vi informerar om vikten av barns skolgång. När vi kommit överens med föräldrarna om att barnet ska gå i skolan erbjuder Hand in Hand ett brett utbud av lösningar anpassade till varje barns utbildning och familjesituation. Vi erbjuder både internatskolor för de barn som av familjeskäl inte kan bo hemma, och dagsskolor med extra stöd och anpassad undervisning, s.k. transit schools. Dessutom bedriver vi kvällsskolor, tuition centers, för de barn som behöver extra hjälp med studierna eller kanske kommit efter sin åldersklass i skolan. Många barn har inte tillgång till elektricitet hemma och har föräldrar som varken kan läsa eller skriva så behovet av extra studiehjälp är stort. Förutom de hundratusentals barn som kunnat återvända till skolan därför att familjen via sitt företag fått ökade inkomster har vi flera tusen barn i våra skolor. All undervisning sker i enlighet med landets riktlinjer och läroplaner. Vi samarbetar alltid med myndigheterna, i Indien bl.a. med det statliga utbildningsprogrammet Sarva Siksha Abhyian (Universal Education Program). Genom att organisera Child Protection Committees förstärker vi även barnens röst i det lokala samhället.

6 EVA REDHE RIDDERSTAD: Det var först då jag riktigt förstod Hela byn samlades vid torget och vi talade igenom vad det tvååriga projektet skulle innebära, berättar Eva Redhe Ridderstad. Evas son Adrian var också med på resan. miljö, hälsa och IT-kunskap. Detta är Hand in Hands fem pelare som syftar till att ge hela samhället ett bestående lyft även efter att projektet är avslutat. Kvinnorna utstrålade en sådan kraft. Och det var ingen tvekan om att de skulle ta vara på denna möjlighet. Det gjorde mig otroligt glad. Under de två åren startade över 100 kvinnor företag som försörjer deras familj och höjer standarden i hela byn. Redan efter sex månader gick alla barnen i byn i skolan till skillnad mot tidigare, då många av dem arbetade. De tre andra pelarna har också fungerat bra. Jag ser detta som den bästa investering vi gjort. Eva Redhe Ridderstad är styrelseordförande i Spago AB och Ftrack AB samt ledamot i bland annat MQ AB, Pled Pharma AB, Probi AB och Protector Forsikring ASA. Jag träffade Percy Barnevik första gången i slutet av 80-talet då jag började arbeta på Investor och han satt i styrelsen. När jag senare hörde att han engagerat sig i Hand in Hand och vad det syftade till blev jag nyfiken. Hand in Hands metod är verkligt effektiv när det gäller att bekämpa fattigdom. Genom utbildning i företagande har hundratusentals fattiga kvinnor kunnat starta företag och på så sätt långsiktigt förbättrat levnadsstandarden för sin familj. Det kommer mat på bordet och barnen kan gå i skolan istället för att arbeta. Det är hjälp till självhjälp som ger bestående resultat. Dessutom har Hand in Hand minimala insamlingskostnader, man håller de administrativa kostnaderna nere så att nästan alla insamlade pengar går till projekten, det är imponerande! Enligt min uppfattning är Hand in Hands metod betydligt mer effektiv än merparten av vanligt bistånd. Jag skulle gärna se att det bistånd Sverige årligen ger till utvecklingsländer hade högre inslag av hjälp till självhjälp. Det är så vårt bistånd gör mest nytta. Vår familj har stöttat en by i Indien. Det är ett tvåårsprojekt där hela byn lyfts ur fattigdom genom de små företag som kvinnorna startar efter sin utbildning. Men jag förstod nog inte riktigt vad vårt gemensamma byprojekt betydde för byns invånare förrän jag och familjen besökte vår by. Mötet med byns cirka invånare är en av de största upplevelserna i mitt liv. Hela byn samlades vid torget och vi gick igenom vad det tvååriga projektet innebar. Alla kvinnor som ville skulle få lära sig företagande och få tillgång till mikrokrediter. Barnen skulle få gå i skolan i stället för att arbeta. Och vi skulle satsa på Jag tänker ofta på orättvisorna i världen och är glad att jag kunnat göra en liten insats för att förbättra villkoren för några av de människor som nästan ingenting har. Hemma talar vi ofta om hur privilegierade vi är och att det i sig medför ett ansvar. Och att det inte är en självklarhet för alla barn att få gå i skolan utan en gåva att ta vara på. Själv tänker jag ofta på vilken unik stjärnkonstellation jag föddes under. På min arvslott föll något så storartat som mänskliga rättigheter, demokrati, rösträtt och fri skolgång. Jag har fått det många människor i världen inte kommer i närheten av under sin livstid, speciellt inte som kvinna. Jag är djupt tacksam för allt detta. Och därför vill jag gärna försöka ge tillbaka en del av allt det jag fått. Mitt engagemang i Hand in Hand är ett sätt att göra det på. EVA REDHE RIDDERSTAD

7 NÖDVÄNDIGHET inte VÄLGÖRENHET RAMBÖLL som kommit långt med CSR-arbetet, har valt att under två år finansiera arbetet med att lyfta en by ur extrem fattigdom. ISS som med resestipendium engagerar hela personalen i sitt CSR-arbete, är nu inne på sitt andra byprojekt i Indien. Tidigare talade man om välgörenhet. Nu talar man om nödvändighet. Om hur nödvändigt det är för företag som vill vara lönsamma och utvecklas att agera och visa sitt sociala engagemang. Det är helt enkelt så att de allra flesta människor vill att deras arbete ska skapa något av bestående mening. Det märker man inte minst när man talar med studenter om deras framtidsplaner. Ingen vill längre arbeta för ett företag som inte bryr sig. Man vill att företaget ska stå för något bra och meningsfullt och ta sitt sociala ansvar. av att ta Betydelsen CSR- och hållbarhetsfrågorna på allvar har växt fram under några år. En CSR-strategi håller på att bli en förutsättning för framgång och konkurrenskraft eftersom företagets samhällsengagemang är avgörande för företagskultur, varumärke och långsiktig lönsamhet. En investering i ansvarsfullt företagande skapar varumärkessympati, kundlojalitet och intern uppslutning kring företagets värderingar. Lönsamt och fullt möjligt att räkna hem. Humanism och affärsmässighet i harmoni. Många företag har valt att samarbeta med Hand in Hand. Det beror på att man uppskattar vår metod som befrämjar ansvarstagande och entreprenörsanda och erkänner företagande som en viktig drivkraft för uthållig ekonomisk utveckling. Hjälp till självhjälp är, i motsats till passiva gåvor, en garanti för långsiktig förändring. Det har visat sig att entreprenörskapet, den Kostnaden för att utbilda en kvinna och sedan hjälpa henne komma igång med sitt företag är 900 kronor. Att se till att ett barn kan sluta arbeta och börja skolan kostar 500 kronor. individuella motivationen hos de kvinnor som utbildas, är en stark drivkraft som påverkar familjens och hela byns ekonomi. vanlig företagsdonation är att En investera i en utvald by i ett projekt som löper under två år. En typisk by i Indien har mellan och invånare kvinnor kommer i grupper om 20 att under ett år utbildas och tränas i entreprenörskap och sparande. Därefter kan de söka små mikrolån för investeringar som behöver göras, som exempelvis att köpa en symaskin, en ko eller verktyg. Cirka 100 företag kommer att startas. Alla barn kommer att gå i skolan, skollokaler kommer att renoveras och fler lärare att anställas. Hygien- hälso- och veterinärprogram kommer att genomföras. Ett speciellt miljöprogram kommer att genomföras med fokus på avfallshantering, vattenrening och biogas. Dessutom kommer ett medborgarcenter att byggas där byborna får tillgång till IT-utbildning, internet och samhällsinformation. Bydonatorn får löpande rapporter om hur projektet framskrider, vad som genomförts och vad som återstår. Många företag som är bydonatorer engagerar personalen och besöker också sin by för att själva se resultatet av sin investering. Att träffa dessa bydonatorer när de kommer tillbaka från sin resa är alltid lika roligt. CHARLOTTE BOHMAN generalsekreterare Hand in Hand Sweden GUDRUN SJÖDÉN Resultatet av Gudruns Goda Gärning används för att skapa jobb bland kvinnor i en region med ekologisk odling av bomull.. PARTEX I samband med att Partex öppnar kontor i Indien har man valt att också ta ansvar för ett byprojekt under två år. Min 12 mm hög Hand in Hand Sweden, Kungsgatan 36, Stockholm. Tel: pg , bg Hand in Hand Sweden innehar 90-konto genom Svensk Insamlingskontroll,

HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014

HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 CHARLOTTE BOHMAN Generalsekreterare Hand in Hand Sweden 2014 VÅRT BÄSTA ÅR HITTILLS Särskilt vill vi tacka alla våra givare, stora som små, för det förtroende ni visar oss

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

Årsredovisning 2010 Stiftelsen GoodCause

Årsredovisning 2010 Stiftelsen GoodCause Årsredovisning 2010 Stiftelsen GoodCause FOTO: PERNILLA NORSTRÖM / RÄDDA BARNEN Org. nr. 802424-9966 Innehållsförteckning GoodCause i korthet 4 Finansiell sammanfattning 2010 5 Viktiga händelser 2010

Läs mer

MIKROFINANS OCH FÖRETAGANDE BLAND UTSATTA GRUPPER I REGION SKÅNE FÖRSTUDIE 2011-10-07 ESTER. Av Sofia Altafi, Karl Wennberg och Maria Borelius

MIKROFINANS OCH FÖRETAGANDE BLAND UTSATTA GRUPPER I REGION SKÅNE FÖRSTUDIE 2011-10-07 ESTER. Av Sofia Altafi, Karl Wennberg och Maria Borelius MIKROFINANS OCH FÖRETAGANDE BLAND UTSATTA GRUPPER I REGION SKÅNE FÖRSTUDIE 2011-10-07 ESTER Av Sofia Altafi, Karl Wennberg och Maria Borelius Mikrofinans och företagande bland utsatta grupper i Region

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

" If it doesn t make you smile, change it."

 If it doesn t make you smile, change it. " If it doesn t make you smile, change it." the business1 04 Vad är Network Marketing? 06 Varför är Forever det bästa alternativet? 08 Så tjänar du pengar med Forever 12 Incentives och belöningssystem

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer