RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG"

Transkript

1 RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad metod för hjälp till självhjälp har Hand in Hand hittills utbildat och tränat mer än kvinnor i Indien, Afrika och Afghanistan att starta små familjeföretag. Det har resulterat i närmare 1 miljon företag och 1,3 miljoner jobb. Vårt mål är att skapa 10 miljoner jobb.

2 KVINNORS ENTREPRENÖRSSKAP vägen ut ur fattigdom Genom att kombinera utbildning och träning med möjlighet till mikrolån motiverar och stöder vi kvinnor att starta egna företag eller att utveckla redan befintlig verksamhet. Träningen börjar med att man lär sig arbeta i grupp och att man själv, om man får de rätta verktygen, kan påverka sitt liv till det bättre. Därefter koncentreras utbildningen på vad som krävs för att driva ett företag med allt vad det innebär av bokföring, distribution och finansiering. Om man efter utbildningstiden väljer att ta ett mikrolån får de lånade pengarna bara gå till investeringar i en verksamhet, inte till privat konsumtion. Våra resultat visar att kvinnor som lever i fattigdom kan utvecklas till framgångsrika företagare och är mycket ansvarsfulla när de får möjlighet att starta och driva en egen verksamhet. Kvinnor känner också extra stort ansvar för familjen och barnens välbefinnande. Det har visat sig att fattiga kvinnor som börjar tjäna egna pengar använder större delen till barnens hälsa och utbildning. PERCY BARNEVIK Ordförande i Hand in Hand International, sedan mer än tio år engagerad i filantropiskt arbete. VD och koncernchef för ABB Tidigare styrelseordförande i Skanska, ABB, AstraZeneca, Sandvik och styrelsemedlem i American Du Pont och General Motors. Vår arbetsmodell kan delas in i fyra steg och hela utbildningen kan ta närmare ett år innan kvinnorna i gruppen är redo för att starta sina företag. Med ledning av våra affärscoacher skapas en social gemenskap som är viktig såväl under utbildningsfasen som senare när de nya företagen ska växa. SOCIAL GEMENSKAP Kvinnorna tränas i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring. I gruppen skapas en viktig social gemenskap där man arbetar mot gemensamma och tydliga mål. ENTREPRENÖRSKAP AFFÄRSUTBILDNING När grundutbildningen är klar fokuserar nästa utbildningsfas på hur man startar och driver ett företag. I gruppen analyseras vilka kunskaper de olika deltagarna har och möjliga branscher och inriktningar. MIKROLÅN FÖRETAGSSTART Redan från starten börjar kvinnorna regelbundet att spara små summor. När de har bevisat sin finansiella disciplin och fullföljt utbildningen länkar vi dem till ett låneinstitut där de kan erbjudas ett mikrolån, oftast i storleksklassen kronor. Lånen används enbart för investeringar i deras företag. Återbetalningsgraden är mycket hög, 99,4 %. UTVECKLING EXPANSION När företaget är igång hjälper våra affärscoacher löpande till med frågor som distribution, kvalitet, förpackning och expansion. Vi hjälper också grupper av företag från en region att tillsammans introducera sina produkter på helt nya marknader. Belöningen kommer när jag träffar en stolt kvinna som lyft sig själv och sin familj ur stor fattigdom och nu driver ett framgångsrikt företag Vår modell med hjälp till självhjälp är i grunden idéer från näringslivet som utvecklats till en effektiv, skalbar och mycket framgångsrik modell för att snabbt skapa jobb bland de fattiga. Om man vill bekämpa fattigdom är vår modell mycket effektiv, det har vi bevisat. Ett riktigt jobb med en stabil inkomst skapar resurser i familjen för att låta barnen gå i skola, köpa mat och medicin. Resultatet är bättre hälsa, framtidshopp och en positiv utveckling. Dessutom, inte minst viktigt, ger det kvinnan en stärkt självkänsla och en röst i familjen och i samhället.

3 FÖRDELNING INTÄKTER OCH ÄNDAMÅL SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT till de som BEHÖVER DET MEST FÖRDELNING DONATIONER 2012 Privatpersoner/övriga gåvor 1 1 % Företagsdonatorer 22 % Organisationer/stiftelser* 45 % Stora privatdonatorer 22 % * Som t.ex. Svenska PostkodLotteriet, Läkarmissionen, Radiohjälpen, Forum Syd Vår metod för fattigdomsbekämpning bygger på fem pelare som tillsammans skapar förutsättningar för bestående förbättring och utveckling. 1. Utbilda kvinnor i att starta och driva företag 2. Alla barn i skolan 3. Hälsoundersökningar och medicinsk rådgivning 4. Etablera medborgar/demokrati-centers med IT-access 5. Miljöåtgärder med fokus på vatten, avfall, biogas Vårt insamlingsresultat ökar för varje år. Vi får ständigt nya donatorer och bland företag är intresset för vår metod stort. Många företagare i Sverige är själva entreprenörer och förstår vad som händer när vi med vår utbildning väcker entreprenören hos kvinnor som har viljan men saknar verktygen. Hand in Hand arbetar transparent, effektivt och resurssnålt. Vi sätter upp mål och mäter resultat. Ambitionen är att bli ännu bättre, att med så låga kostnader som möjligt ge så många som möjligt en långsiktigt förbättrad livssituation. Vårt mål är att skapa 10 miljoner nya 10 miljoner nya jobb kommer att förändra livet för mer än 50 miljoner människor. jobb. Om man räknar in familjerna till de entreprenörer vi stödjer kommer vi att påverka livet för mer än 50 miljoner människor. Det är många, men man ska komma ihåg att det behövs 20 gånger så många jobb för att den miljard människor som är allra fattigast ska kunna försörja sig. FÖRDELNING MOTTAGARE 2012 Södra Afrika 6 % Östra Afrika 21 % Indien 73 % RESULTAT EFTER TIO ÅRS ARBETE: Självhjälpsgrupper Utbildade i självhjälpsgrupper Etablerade mindre företag Etablerade medelstora företag Skapade jobb Återbetalningsgrad mikrolån 99,4 % Barn ur arbete till skola Barnarbetsfria byar Medborgar/IT-centers Hälsoundersökta Hushåll i avfallshanteringsprogram ADMINITRATIVA KOSTNADER UNDER 8% Vårt mål är att så mycket som möjligt av insamlade medel ska gå till hjälpverksamheten i Indien, södra och östra Afrika samt Afghanistan. Trots att vårt insamlingsresultat ökar år från år har vi lyckats hålla våra administrativa kostnader på ett minimum. En anledning till att vi lyckas med det är alla våra fantastiska samarbetspartners som arbetar tillsammans med oss på pro bono-bas.

4 Besök i VERKLIGHETEN Hand in Hand arbetar på gräsrotsnivå och vårt arbete sker i nära samarbete med byledare, andra lokala utvecklingsorganisationer och myndigheter. Vår målsättning är alltid att det lokala samhället på sikt självständigt ska driva sin egen utveckling så att alla de små företag som startas med vår hjälp blir en långsiktig väg till ökat välstånd för familjer och därmed hela samhällen. INDIEN Mer än hälften av Indiens befolkning lever på under 2 USD per dag och 40% av barnen under 5 år är undernärda. De första åren koncentrerade Hand in Hand verksamheten till delstaten Tamil Nadu med omfattande program för utbildning och yrkesträning med målet att skapa jobb. Därefter kompletterade vi våra aktiviteter med skolor, hälsoprogram, demokraticenters och miljöprojekt. De senaste åren har vi expanderat verksamheten i Indien så att våra program nu omfattar 10 delstater med en befolkning på 700 miljoner människor, 60 % av Indiens befolkning. Mer än personer har deltagit i våra självhjälpsgrupper och över 1 miljon jobb har skapats. Drygt 100 företagssponsrade byprojekt har genomförts och mer än child-friendly panchayats, byar befriade från barnarbete, har skapats. Hand in Hand har i Indien anställda och volontärer SÖDRA AFRIKA I södra Afrika har vi omfattande verksamhet i Sydafrika, Swaziland och Zimbabwe och det finns planer på att expandera verksamheten till fler länder. I Zimbabwe genomförs ett projekt i samarbete med Kooperation utan Gränser med målsättningen att skapa arbetstillfällen. Projektet är finaniserat av Svenska PostkodLotteriet. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i ett flertal projekt som finansierats av sydafrikanska myndigheter. Via FN har vi erhållit speciell finansiering för att utbilda, träna och skapa arbeten för kvinnor personer har deltagit i våra självhjälpsgrupper och jobb har skapats. Hand in Hand har i södra Afrika 200 anställda och volontärer. ÖSTRA AFRIKA Verksamheten i Kenya växer snabbt och har nu expanderat till fyra provinser, Nairobi, Central, Eastern och Rift Valley. I vårt program för att stödja kvinnor att bli ekonomiskt aktiva samarbetar vi bland annat med Kenya National Agriculture and Livestock Extension Program (NALEP). Det är en viktig partner eftersom de flesta i Kenya bor på landsbygden och är beroende av jordbruk. Med start 2012 genomförs under två år ett unikt utvecklingsprojekt som fokuserar på att förbättra livsvillkoren för unga mödrar genom att utbilda och träna kvinnor. Projektet genomförs i samarbete med Clowner utan Gränser med finansiering av Svenska PostkodLotteriet personer har deltagit i våra självhjälpsgrupper och jobb har skapats. Hand in Hand har i östra Afrika drygt 100 anställda. AFGHANISTAN Kontinuerligt har vår arbetsmetod utvecklats för att passa i Afghanistan. Kvinnor och män utbildas och stimuleras för att starta små företag inom områden som jordbruk, djurhållning och textil. Under de närmaste två åren kommer vi att utbilda entreprenörer på landsbygden i ett speciellt projekt som är finansierat av SIDA och Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust. INDIEN. Anjali, en 33-årig tvåbarnsmamma, startade efter utbildningen ett litet mejeriföretag och ett företag för kompostering av jord. Verksamheterna går bra och familjens ekonomi är radikalt förbättrad. SYDAFRIKA. I byn N wamitwa sparade kvinnorna i en självhjälpsgrupp tillsammans kronor som användes för att köpa material för tillverkning av arm- och halsband som man säljer med framgång. Familjeinkomsterna har ökat och nu spar varje kvinna närmare 100 kronor varje månad som ska användas för att expandera verksamheten. KENYA. Susan, 29 år, var arbetslös med en dyster framtid. Efter utbildningen fick hon hjälp med att öppna ett enkelt litet matställe längs huvudgatan i staden Kawangwari. Verksamheten har blivit en succé och hon har nu en stadig månadsinkomst på över kronor. KENYA. Jane har odlat avocado i många år men inkomsterna har varit små. Efter att ha deltagit i en självhjälpsgrupp fick hon hjälp med att öppna upp en distributionskanal till den stora marknaden i Nairobi. Familjens inkomster har femdubblats. INDIEN. Lakshmi, 46 år, har radikalt förändrat sitt liv. Efter en 150-dagars träningskurs kompletterad med datautbildning öppnade hon ett Citizens Center. Hennes center erbjuder kurser i IT, kopiering och fotografering, och även hjälp med att registrera sig för val och ansöka om olika tillstånd från myndigheter. Verksamheten går utmärkt och har 150 kunder per dag. INDIEN. Najma, en 40- årig fyrabarnsmamma, har efter självhjälpsgruppen förändrat sitt liv radikalt. Ett mikrolån på kronor användes för att köpa verktyg och reservdelar så hon och hennes man kunde starta en cykelverkstad som nu ger goda inkomster.

5 Allt BARNARBETE ska UTROTAS! Skolgång är en rättighet för alla barn. Ju fler barn vi lyckas flytta från arbete till skola, desto snabbare kommer det att gå att utrota fattigdomen. Bara i Indien räknar man med att 80 miljoner barn inte regelbundet går i skolan. Det finns många skäl till det. Många föräldrar inser inte värdet av utbildning och i många familjer måste äldre barn ta hand om sina yngre syskon. Men den vanligaste anledningen är fattigdom, familjen behöver de små inkomster barnen kan tjäna. Det händer också att barn säljs som billig arbetskraft s.k. bonded labour, barnen lämnas i pant av sina föräldrar för att exempelvis arbeta av en skuld. Vår uppfattning är att alla barn som inte går i skolan är att betrakta som involverade i barnarbete och det kan vi göra något åt. En del barn kommer att kunna lämna arbetet för skolan när familjens försörjning förbättras genom de familjeföretag som vi hjälper kvinnorna att starta. Men det räcker inte, vi vill att alla barn ska gå i skolan! När vi kommer till en ny by besöker vi varje hushåll och den lokala skolan för att identifiera de som inte går i skolan. Därefter pratar vi med varje enskild familj och försöker övertyga både föräldrar och barn om att den bästa platsen för barnet är i skolan. Dessutom håller vi bymöten och andra offentliga möten där vi informerar om vikten av barns skolgång. När vi kommit överens med föräldrarna om att barnet ska gå i skolan erbjuder Hand in Hand ett brett utbud av lösningar anpassade till varje barns utbildning och familjesituation. Vi erbjuder både internatskolor för de barn som av familjeskäl inte kan bo hemma, och dagsskolor med extra stöd och anpassad undervisning, s.k. transit schools. Dessutom bedriver vi kvällsskolor, tuition centers, för de barn som behöver extra hjälp med studierna eller kanske kommit efter sin åldersklass i skolan. Många barn har inte tillgång till elektricitet hemma och har föräldrar som varken kan läsa eller skriva så behovet av extra studiehjälp är stort. Förutom de hundratusentals barn som kunnat återvända till skolan därför att familjen via sitt företag fått ökade inkomster har vi flera tusen barn i våra skolor. All undervisning sker i enlighet med landets riktlinjer och läroplaner. Vi samarbetar alltid med myndigheterna, i Indien bl.a. med det statliga utbildningsprogrammet Sarva Siksha Abhyian (Universal Education Program). Genom att organisera Child Protection Committees förstärker vi även barnens röst i det lokala samhället.

6 EVA REDHE RIDDERSTAD: Det var först då jag riktigt förstod Hela byn samlades vid torget och vi talade igenom vad det tvååriga projektet skulle innebära, berättar Eva Redhe Ridderstad. Evas son Adrian var också med på resan. miljö, hälsa och IT-kunskap. Detta är Hand in Hands fem pelare som syftar till att ge hela samhället ett bestående lyft även efter att projektet är avslutat. Kvinnorna utstrålade en sådan kraft. Och det var ingen tvekan om att de skulle ta vara på denna möjlighet. Det gjorde mig otroligt glad. Under de två åren startade över 100 kvinnor företag som försörjer deras familj och höjer standarden i hela byn. Redan efter sex månader gick alla barnen i byn i skolan till skillnad mot tidigare, då många av dem arbetade. De tre andra pelarna har också fungerat bra. Jag ser detta som den bästa investering vi gjort. Eva Redhe Ridderstad är styrelseordförande i Spago AB och Ftrack AB samt ledamot i bland annat MQ AB, Pled Pharma AB, Probi AB och Protector Forsikring ASA. Jag träffade Percy Barnevik första gången i slutet av 80-talet då jag började arbeta på Investor och han satt i styrelsen. När jag senare hörde att han engagerat sig i Hand in Hand och vad det syftade till blev jag nyfiken. Hand in Hands metod är verkligt effektiv när det gäller att bekämpa fattigdom. Genom utbildning i företagande har hundratusentals fattiga kvinnor kunnat starta företag och på så sätt långsiktigt förbättrat levnadsstandarden för sin familj. Det kommer mat på bordet och barnen kan gå i skolan istället för att arbeta. Det är hjälp till självhjälp som ger bestående resultat. Dessutom har Hand in Hand minimala insamlingskostnader, man håller de administrativa kostnaderna nere så att nästan alla insamlade pengar går till projekten, det är imponerande! Enligt min uppfattning är Hand in Hands metod betydligt mer effektiv än merparten av vanligt bistånd. Jag skulle gärna se att det bistånd Sverige årligen ger till utvecklingsländer hade högre inslag av hjälp till självhjälp. Det är så vårt bistånd gör mest nytta. Vår familj har stöttat en by i Indien. Det är ett tvåårsprojekt där hela byn lyfts ur fattigdom genom de små företag som kvinnorna startar efter sin utbildning. Men jag förstod nog inte riktigt vad vårt gemensamma byprojekt betydde för byns invånare förrän jag och familjen besökte vår by. Mötet med byns cirka invånare är en av de största upplevelserna i mitt liv. Hela byn samlades vid torget och vi gick igenom vad det tvååriga projektet innebar. Alla kvinnor som ville skulle få lära sig företagande och få tillgång till mikrokrediter. Barnen skulle få gå i skolan i stället för att arbeta. Och vi skulle satsa på Jag tänker ofta på orättvisorna i världen och är glad att jag kunnat göra en liten insats för att förbättra villkoren för några av de människor som nästan ingenting har. Hemma talar vi ofta om hur privilegierade vi är och att det i sig medför ett ansvar. Och att det inte är en självklarhet för alla barn att få gå i skolan utan en gåva att ta vara på. Själv tänker jag ofta på vilken unik stjärnkonstellation jag föddes under. På min arvslott föll något så storartat som mänskliga rättigheter, demokrati, rösträtt och fri skolgång. Jag har fått det många människor i världen inte kommer i närheten av under sin livstid, speciellt inte som kvinna. Jag är djupt tacksam för allt detta. Och därför vill jag gärna försöka ge tillbaka en del av allt det jag fått. Mitt engagemang i Hand in Hand är ett sätt att göra det på. EVA REDHE RIDDERSTAD

7 NÖDVÄNDIGHET inte VÄLGÖRENHET RAMBÖLL som kommit långt med CSR-arbetet, har valt att under två år finansiera arbetet med att lyfta en by ur extrem fattigdom. ISS som med resestipendium engagerar hela personalen i sitt CSR-arbete, är nu inne på sitt andra byprojekt i Indien. Tidigare talade man om välgörenhet. Nu talar man om nödvändighet. Om hur nödvändigt det är för företag som vill vara lönsamma och utvecklas att agera och visa sitt sociala engagemang. Det är helt enkelt så att de allra flesta människor vill att deras arbete ska skapa något av bestående mening. Det märker man inte minst när man talar med studenter om deras framtidsplaner. Ingen vill längre arbeta för ett företag som inte bryr sig. Man vill att företaget ska stå för något bra och meningsfullt och ta sitt sociala ansvar. av att ta Betydelsen CSR- och hållbarhetsfrågorna på allvar har växt fram under några år. En CSR-strategi håller på att bli en förutsättning för framgång och konkurrenskraft eftersom företagets samhällsengagemang är avgörande för företagskultur, varumärke och långsiktig lönsamhet. En investering i ansvarsfullt företagande skapar varumärkessympati, kundlojalitet och intern uppslutning kring företagets värderingar. Lönsamt och fullt möjligt att räkna hem. Humanism och affärsmässighet i harmoni. Många företag har valt att samarbeta med Hand in Hand. Det beror på att man uppskattar vår metod som befrämjar ansvarstagande och entreprenörsanda och erkänner företagande som en viktig drivkraft för uthållig ekonomisk utveckling. Hjälp till självhjälp är, i motsats till passiva gåvor, en garanti för långsiktig förändring. Det har visat sig att entreprenörskapet, den Kostnaden för att utbilda en kvinna och sedan hjälpa henne komma igång med sitt företag är 900 kronor. Att se till att ett barn kan sluta arbeta och börja skolan kostar 500 kronor. individuella motivationen hos de kvinnor som utbildas, är en stark drivkraft som påverkar familjens och hela byns ekonomi. vanlig företagsdonation är att En investera i en utvald by i ett projekt som löper under två år. En typisk by i Indien har mellan och invånare kvinnor kommer i grupper om 20 att under ett år utbildas och tränas i entreprenörskap och sparande. Därefter kan de söka små mikrolån för investeringar som behöver göras, som exempelvis att köpa en symaskin, en ko eller verktyg. Cirka 100 företag kommer att startas. Alla barn kommer att gå i skolan, skollokaler kommer att renoveras och fler lärare att anställas. Hygien- hälso- och veterinärprogram kommer att genomföras. Ett speciellt miljöprogram kommer att genomföras med fokus på avfallshantering, vattenrening och biogas. Dessutom kommer ett medborgarcenter att byggas där byborna får tillgång till IT-utbildning, internet och samhällsinformation. Bydonatorn får löpande rapporter om hur projektet framskrider, vad som genomförts och vad som återstår. Många företag som är bydonatorer engagerar personalen och besöker också sin by för att själva se resultatet av sin investering. Att träffa dessa bydonatorer när de kommer tillbaka från sin resa är alltid lika roligt. CHARLOTTE BOHMAN generalsekreterare Hand in Hand Sweden GUDRUN SJÖDÉN Resultatet av Gudruns Goda Gärning används för att skapa jobb bland kvinnor i en region med ekologisk odling av bomull.. PARTEX I samband med att Partex öppnar kontor i Indien har man valt att också ta ansvar för ett byprojekt under två år. Min 12 mm hög Hand in Hand Sweden, Kungsgatan 36, Stockholm. Tel: pg , bg Hand in Hand Sweden innehar 90-konto genom Svensk Insamlingskontroll,

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP ÄR VÄGEN UT UR FATTIGDOM

ENTREPRENÖRSKAP ÄR VÄGEN UT UR FATTIGDOM ENTREPRENÖRSKAP ÄR VÄGEN UT UR FATTIGDOM Hand in Hands mål är att utrota fattigdom genom att skapa jobb och försörjningsmöjligheter. Med vår unika modell för hjälp till självhjälp stärker vi framförallt

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014

HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 CHARLOTTE BOHMAN Generalsekreterare Hand in Hand Sweden 2014 VÅRT BÄSTA ÅR HITTILLS Särskilt vill vi tacka alla våra givare, stora som små, för det förtroende ni visar oss

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet:

Avkastning à la Hungerprojektet: Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Foto: Johannes Odé En win-win affär: Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Men

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

HEMTRAKT, TILLFÄLLIG KOLLEKTION / s.2 - s.8. OM SOCIALA ENTREPRENÖRER / s.9 - s.12. STÖDJER MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN / s.17 - s.18

HEMTRAKT, TILLFÄLLIG KOLLEKTION / s.2 - s.8. OM SOCIALA ENTREPRENÖRER / s.9 - s.12. STÖDJER MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN / s.17 - s.18 HEMTRAKT HANDGJORD KOLLEKTION FRÅN IKEA I SAMARBETE MED SOCIALA ENTREPRENÖRER I INDIEN SÄLJSTART: 19 FEBRUARI 2016 HEMTRAKT, TILLFÄLLIG KOLLEKTION / s.2 - s.8 OM SOCIALA ENTREPRENÖRER / s.9 - s.12 HUR

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé.

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Vi gör stor skillnad med små medel. Tänk vad vi kan göra om du satsar lite mer: Hungerprojektet är effektivt. Vi ser till att hålla

Läs mer

HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014

HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 CHARLOTTE BOHMAN Generalsekreterare Hand in Hand Sweden 2014 VÅRT BÄSTA DETTA ÄR HAND IN HAND INSAMLADE MEDEL 2014: 44 MKR FÖRDELNING DONATIONER 2014 Företagsdonatorer 23%

Läs mer

TRAPPSTEGET en investering i framtiden

TRAPPSTEGET en investering i framtiden TRAPPSTEGET en investering i framtiden För varje ung människa som i onödan misslyckas med att få tillträde till arbetsmarknaden och i stället hänvisas till rollen som passivt försörjd, går framtida produktionsvärden

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

SWEDFUND DEN TREDJE PELAREN I SVERIGES BISTÅNDSPOLITIK

SWEDFUND DEN TREDJE PELAREN I SVERIGES BISTÅNDSPOLITIK Stockholm 2011-12-08 SWEDFUND DEN TREDJE PELAREN I SVERIGES BISTÅNDSPOLITIK Det enda långsiktiga botemedlet mot arbetslöshet och fattigdom är lönsamma och väl fungerande företag. Det är så länder som Sydkorea,

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Ett Barnhem Selfhelp- fund Stipendieverksamhet En gåvoverksamhet för fattiga En IT- skola

Ett Barnhem Selfhelp- fund Stipendieverksamhet En gåvoverksamhet för fattiga En IT- skola Stiftelsen Banglabarn grundades 2012, i syfte att utveckla och förbättra förutsättningarna för fattiga människor i Bangladesh. Bakgrunden till Stiftelsen är att Raton Razzak, far till grundaren Leo, fick

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd Det här är biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Välkommen. som medlem i konsumentkooperationen!

Välkommen. som medlem i konsumentkooperationen! Välkommen som medlem i konsumentkooperationen! Välkommen! Du är nu medlem i en konsumentförening. Tillsammans med 3 miljoner andra medlemmar runt om i landet är du med och äger konsumentkooperationen.

Läs mer

INNER WHEEL och UNICEF

INNER WHEEL och UNICEF Från Flickorna i Madagaskars Regnskogar till Flickorna bland Bolivias Bergsindianer INNER WHEEL och UNICEF Tillsammans igen 2009-2012 för Flickors Utbildning MÅL: Att öka möjligheterna till en god grundskoleutbildning

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING Effektrapport 2015 Flickors Utbildning i Kamerun 802442-1341 IDEELL FÖRENING Flickors Utbildning i Kamerun FUIK, är en humanitär, ideell, icke-vinstdrivande och ickestatlig organisation som har till uppgift

Läs mer

Indien Alibaug Ungdomsboende

Indien Alibaug Ungdomsboende Indien Alibaug Ungdomsboende Återrapport 1/2017 Foto: SOS Arkiv Tack för ert stöd till ungdomar i Alibaug SOS Barnbyar har arbetat i Alibaug sedan 2010. I barnbyn bor för närvarande 117 barn i 14 familjer.

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Skulle du? sponsra en 50 åring med hcp 10 som spelar 5 rundor om året och säger att han vill satsa på golfen?

Skulle du? sponsra en 50 åring med hcp 10 som spelar 5 rundor om året och säger att han vill satsa på golfen? Skulle du? sponsra en 50 åring med hcp 10 som spelar 5 rundor om året och säger att han vill satsa på golfen? men om det inte rör sig om hans eget spel, utan om att bygga upp Världens roligaste golftävling?

Läs mer

NUMMER 2, Kära medlem, INFORMATIONSBREV

NUMMER 2, Kära medlem, INFORMATIONSBREV INFORMATIONSBREV. NUMMER 2, 2016 Kära medlem, Detta informationsbrev innehåller information om StellaStars arbete. Informationsbrevet skickas ut till samtliga medlemmar. Genom att läsa brevet kan du hålla

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

Befolkning. Geografi.

Befolkning. Geografi. Befolkning Geografi. Den ojämna fördelningen av befolkningen.. Uppdelning på världsdelar. Man bor där man kan försörja sig. Tillgång på vatten och jord att odla på. När industrierna kom - bo nära naturresurserna.

Läs mer

Den internationella bilden av Sverige som land

Den internationella bilden av Sverige som land Den internationella bilden av Sverige som land SÅ STÅR SIG SVERIGE I VÄRLDEN ENLIGT NATION BRANDS INDEX SM Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se Foto:Johan Willner/imagebank.sweden.se VERSION 1.0

Läs mer

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund UTMANING SOM METOD En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun Motala Vadstena Samordningsförbund Vad är MODD? MODD är ett projekt som med stöd av medel från Europeiska Socialfonden (ESF) drivs

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Invent Medic Sweden AB har utvecklat en helt unik medicinteknisk produkt för icke- kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngnings-

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

FogelstadsAkademins Medborgarutbildning

FogelstadsAkademins Medborgarutbildning FogelstadsAkademins Medborgarutbildning Att investera i framtiden Eva Gustafsson, Sirpa Abben, Annika Juhlin, Tobias Mård och Ulla Achtman 2013 05 27 Jag var en stark kvinna i mitt hemland och när jag

Läs mer

Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge

Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge Pressmeddelande, 2010-10-25 Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge Onsdag den 27 oktober kommer mer än en kvarts miljon människor att

Läs mer

SE2012-0248 Internationella Familjedagen. Internationella Familjedagen SOS Barnbyar April 2012

SE2012-0248 Internationella Familjedagen. Internationella Familjedagen SOS Barnbyar April 2012 Internationella Familjedagen April 2012 Stockholm maj 2012 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation YouGov 2 1 Information om undersökningen 3 1 Information

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016-2017 Detta är styrelsens förslag till verksamhetsplan för Lyssnare Utan Gränser för nya styrelsens mandatperiod fram till nästa årsmötet, alltså till och med april 2017. Planen baseras

Läs mer

18 -månaders rapport. Nallamoor, Tamil Nadu, Indien

18 -månaders rapport. Nallamoor, Tamil Nadu, Indien 18 -månaders rapport Nallamoor, Tamil Nadu, Indien Community health care camp Sänt till : Team Olivia av : Hand in Hand Indien juli 2013 Inledning Tack för ert stöd till byn Nallamoor. Nedan följer 18

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

» Vi ville veta vad de boende i Rinkeby behöver

» Vi ville veta vad de boende i Rinkeby behöver » Vi ville veta vad de boende i Rinkeby behöver Resan mot Rinkebys framtid När Stockholms stad beslutade att överdäcka E18 för att där skapa 400 nya bostäder såg vi vår chans. Vi såg möjligheten att skapa

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Internationell Utveckling - Studiematerial Samling 2 Frälsningsarmén och fattigdomsbekämpning

Internationell Utveckling - Studiematerial Samling 2 Frälsningsarmén och fattigdomsbekämpning Internationell Utveckling - Studiematerial Samling 2 Frälsningsarmén och fattigdomsbekämpning : Fråga deltagarna vad de kommer ihåg från förra gången. Repetera kort för de som inte kommer ihåg och för

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem.

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012 Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Under januari 2012 var jag, Johannes Svensson, tillsammans med

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

Mycket mer än nya hus

Mycket mer än nya hus Mycket mer än nya hus Hur kan vi skapa platser där människor verkligen vill bo och leva? Vi tror inte att det räcker att bygga fina lägenheter. Genom fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet vill

Läs mer

Tostan Sveriges Effektrapport 2015

Tostan Sveriges Effektrapport 2015 Organisationsnummer: 802422-2344 Juridisk form: Ideell förening 2016-09- 30 Tostan Sveriges Effektrapport 2015 1. Föreningens ändamål Tostan Sverige bidrar, genom insamlings och informationsverksamhet,

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Frågor & svar om Operation Smile Sverige

Frågor & svar om Operation Smile Sverige Frågor & svar om Operation Smile Sverige Vad är Operation Smile? Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige grundades 2010 och är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation. Operation Smile

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC Den nytillverkade vita Nissan-jeepen, som är en donation från Japan, kör fram på den dammiga vägen och sanden lägger sig som en dimma över framrutan. Här i Banteay Meancheyprovinsen,

Läs mer