RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG"

Transkript

1 RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad metod för hjälp till självhjälp har Hand in Hand hittills utbildat och tränat mer än kvinnor i Indien, Afrika och Afghanistan att starta små familjeföretag. Det har resulterat i närmare 1 miljon företag och 1,3 miljoner jobb. Vårt mål är att skapa 10 miljoner jobb.

2 KVINNORS ENTREPRENÖRSSKAP vägen ut ur fattigdom Genom att kombinera utbildning och träning med möjlighet till mikrolån motiverar och stöder vi kvinnor att starta egna företag eller att utveckla redan befintlig verksamhet. Träningen börjar med att man lär sig arbeta i grupp och att man själv, om man får de rätta verktygen, kan påverka sitt liv till det bättre. Därefter koncentreras utbildningen på vad som krävs för att driva ett företag med allt vad det innebär av bokföring, distribution och finansiering. Om man efter utbildningstiden väljer att ta ett mikrolån får de lånade pengarna bara gå till investeringar i en verksamhet, inte till privat konsumtion. Våra resultat visar att kvinnor som lever i fattigdom kan utvecklas till framgångsrika företagare och är mycket ansvarsfulla när de får möjlighet att starta och driva en egen verksamhet. Kvinnor känner också extra stort ansvar för familjen och barnens välbefinnande. Det har visat sig att fattiga kvinnor som börjar tjäna egna pengar använder större delen till barnens hälsa och utbildning. PERCY BARNEVIK Ordförande i Hand in Hand International, sedan mer än tio år engagerad i filantropiskt arbete. VD och koncernchef för ABB Tidigare styrelseordförande i Skanska, ABB, AstraZeneca, Sandvik och styrelsemedlem i American Du Pont och General Motors. Vår arbetsmodell kan delas in i fyra steg och hela utbildningen kan ta närmare ett år innan kvinnorna i gruppen är redo för att starta sina företag. Med ledning av våra affärscoacher skapas en social gemenskap som är viktig såväl under utbildningsfasen som senare när de nya företagen ska växa. SOCIAL GEMENSKAP Kvinnorna tränas i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring. I gruppen skapas en viktig social gemenskap där man arbetar mot gemensamma och tydliga mål. ENTREPRENÖRSKAP AFFÄRSUTBILDNING När grundutbildningen är klar fokuserar nästa utbildningsfas på hur man startar och driver ett företag. I gruppen analyseras vilka kunskaper de olika deltagarna har och möjliga branscher och inriktningar. MIKROLÅN FÖRETAGSSTART Redan från starten börjar kvinnorna regelbundet att spara små summor. När de har bevisat sin finansiella disciplin och fullföljt utbildningen länkar vi dem till ett låneinstitut där de kan erbjudas ett mikrolån, oftast i storleksklassen kronor. Lånen används enbart för investeringar i deras företag. Återbetalningsgraden är mycket hög, 99,4 %. UTVECKLING EXPANSION När företaget är igång hjälper våra affärscoacher löpande till med frågor som distribution, kvalitet, förpackning och expansion. Vi hjälper också grupper av företag från en region att tillsammans introducera sina produkter på helt nya marknader. Belöningen kommer när jag träffar en stolt kvinna som lyft sig själv och sin familj ur stor fattigdom och nu driver ett framgångsrikt företag Vår modell med hjälp till självhjälp är i grunden idéer från näringslivet som utvecklats till en effektiv, skalbar och mycket framgångsrik modell för att snabbt skapa jobb bland de fattiga. Om man vill bekämpa fattigdom är vår modell mycket effektiv, det har vi bevisat. Ett riktigt jobb med en stabil inkomst skapar resurser i familjen för att låta barnen gå i skola, köpa mat och medicin. Resultatet är bättre hälsa, framtidshopp och en positiv utveckling. Dessutom, inte minst viktigt, ger det kvinnan en stärkt självkänsla och en röst i familjen och i samhället.

3 FÖRDELNING INTÄKTER OCH ÄNDAMÅL SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT till de som BEHÖVER DET MEST FÖRDELNING DONATIONER 2012 Privatpersoner/övriga gåvor 1 1 % Företagsdonatorer 22 % Organisationer/stiftelser* 45 % Stora privatdonatorer 22 % * Som t.ex. Svenska PostkodLotteriet, Läkarmissionen, Radiohjälpen, Forum Syd Vår metod för fattigdomsbekämpning bygger på fem pelare som tillsammans skapar förutsättningar för bestående förbättring och utveckling. 1. Utbilda kvinnor i att starta och driva företag 2. Alla barn i skolan 3. Hälsoundersökningar och medicinsk rådgivning 4. Etablera medborgar/demokrati-centers med IT-access 5. Miljöåtgärder med fokus på vatten, avfall, biogas Vårt insamlingsresultat ökar för varje år. Vi får ständigt nya donatorer och bland företag är intresset för vår metod stort. Många företagare i Sverige är själva entreprenörer och förstår vad som händer när vi med vår utbildning väcker entreprenören hos kvinnor som har viljan men saknar verktygen. Hand in Hand arbetar transparent, effektivt och resurssnålt. Vi sätter upp mål och mäter resultat. Ambitionen är att bli ännu bättre, att med så låga kostnader som möjligt ge så många som möjligt en långsiktigt förbättrad livssituation. Vårt mål är att skapa 10 miljoner nya 10 miljoner nya jobb kommer att förändra livet för mer än 50 miljoner människor. jobb. Om man räknar in familjerna till de entreprenörer vi stödjer kommer vi att påverka livet för mer än 50 miljoner människor. Det är många, men man ska komma ihåg att det behövs 20 gånger så många jobb för att den miljard människor som är allra fattigast ska kunna försörja sig. FÖRDELNING MOTTAGARE 2012 Södra Afrika 6 % Östra Afrika 21 % Indien 73 % RESULTAT EFTER TIO ÅRS ARBETE: Självhjälpsgrupper Utbildade i självhjälpsgrupper Etablerade mindre företag Etablerade medelstora företag Skapade jobb Återbetalningsgrad mikrolån 99,4 % Barn ur arbete till skola Barnarbetsfria byar Medborgar/IT-centers Hälsoundersökta Hushåll i avfallshanteringsprogram ADMINITRATIVA KOSTNADER UNDER 8% Vårt mål är att så mycket som möjligt av insamlade medel ska gå till hjälpverksamheten i Indien, södra och östra Afrika samt Afghanistan. Trots att vårt insamlingsresultat ökar år från år har vi lyckats hålla våra administrativa kostnader på ett minimum. En anledning till att vi lyckas med det är alla våra fantastiska samarbetspartners som arbetar tillsammans med oss på pro bono-bas.

4 Besök i VERKLIGHETEN Hand in Hand arbetar på gräsrotsnivå och vårt arbete sker i nära samarbete med byledare, andra lokala utvecklingsorganisationer och myndigheter. Vår målsättning är alltid att det lokala samhället på sikt självständigt ska driva sin egen utveckling så att alla de små företag som startas med vår hjälp blir en långsiktig väg till ökat välstånd för familjer och därmed hela samhällen. INDIEN Mer än hälften av Indiens befolkning lever på under 2 USD per dag och 40% av barnen under 5 år är undernärda. De första åren koncentrerade Hand in Hand verksamheten till delstaten Tamil Nadu med omfattande program för utbildning och yrkesträning med målet att skapa jobb. Därefter kompletterade vi våra aktiviteter med skolor, hälsoprogram, demokraticenters och miljöprojekt. De senaste åren har vi expanderat verksamheten i Indien så att våra program nu omfattar 10 delstater med en befolkning på 700 miljoner människor, 60 % av Indiens befolkning. Mer än personer har deltagit i våra självhjälpsgrupper och över 1 miljon jobb har skapats. Drygt 100 företagssponsrade byprojekt har genomförts och mer än child-friendly panchayats, byar befriade från barnarbete, har skapats. Hand in Hand har i Indien anställda och volontärer SÖDRA AFRIKA I södra Afrika har vi omfattande verksamhet i Sydafrika, Swaziland och Zimbabwe och det finns planer på att expandera verksamheten till fler länder. I Zimbabwe genomförs ett projekt i samarbete med Kooperation utan Gränser med målsättningen att skapa arbetstillfällen. Projektet är finaniserat av Svenska PostkodLotteriet. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i ett flertal projekt som finansierats av sydafrikanska myndigheter. Via FN har vi erhållit speciell finansiering för att utbilda, träna och skapa arbeten för kvinnor personer har deltagit i våra självhjälpsgrupper och jobb har skapats. Hand in Hand har i södra Afrika 200 anställda och volontärer. ÖSTRA AFRIKA Verksamheten i Kenya växer snabbt och har nu expanderat till fyra provinser, Nairobi, Central, Eastern och Rift Valley. I vårt program för att stödja kvinnor att bli ekonomiskt aktiva samarbetar vi bland annat med Kenya National Agriculture and Livestock Extension Program (NALEP). Det är en viktig partner eftersom de flesta i Kenya bor på landsbygden och är beroende av jordbruk. Med start 2012 genomförs under två år ett unikt utvecklingsprojekt som fokuserar på att förbättra livsvillkoren för unga mödrar genom att utbilda och träna kvinnor. Projektet genomförs i samarbete med Clowner utan Gränser med finansiering av Svenska PostkodLotteriet personer har deltagit i våra självhjälpsgrupper och jobb har skapats. Hand in Hand har i östra Afrika drygt 100 anställda. AFGHANISTAN Kontinuerligt har vår arbetsmetod utvecklats för att passa i Afghanistan. Kvinnor och män utbildas och stimuleras för att starta små företag inom områden som jordbruk, djurhållning och textil. Under de närmaste två åren kommer vi att utbilda entreprenörer på landsbygden i ett speciellt projekt som är finansierat av SIDA och Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust. INDIEN. Anjali, en 33-årig tvåbarnsmamma, startade efter utbildningen ett litet mejeriföretag och ett företag för kompostering av jord. Verksamheterna går bra och familjens ekonomi är radikalt förbättrad. SYDAFRIKA. I byn N wamitwa sparade kvinnorna i en självhjälpsgrupp tillsammans kronor som användes för att köpa material för tillverkning av arm- och halsband som man säljer med framgång. Familjeinkomsterna har ökat och nu spar varje kvinna närmare 100 kronor varje månad som ska användas för att expandera verksamheten. KENYA. Susan, 29 år, var arbetslös med en dyster framtid. Efter utbildningen fick hon hjälp med att öppna ett enkelt litet matställe längs huvudgatan i staden Kawangwari. Verksamheten har blivit en succé och hon har nu en stadig månadsinkomst på över kronor. KENYA. Jane har odlat avocado i många år men inkomsterna har varit små. Efter att ha deltagit i en självhjälpsgrupp fick hon hjälp med att öppna upp en distributionskanal till den stora marknaden i Nairobi. Familjens inkomster har femdubblats. INDIEN. Lakshmi, 46 år, har radikalt förändrat sitt liv. Efter en 150-dagars träningskurs kompletterad med datautbildning öppnade hon ett Citizens Center. Hennes center erbjuder kurser i IT, kopiering och fotografering, och även hjälp med att registrera sig för val och ansöka om olika tillstånd från myndigheter. Verksamheten går utmärkt och har 150 kunder per dag. INDIEN. Najma, en 40- årig fyrabarnsmamma, har efter självhjälpsgruppen förändrat sitt liv radikalt. Ett mikrolån på kronor användes för att köpa verktyg och reservdelar så hon och hennes man kunde starta en cykelverkstad som nu ger goda inkomster.

5 Allt BARNARBETE ska UTROTAS! Skolgång är en rättighet för alla barn. Ju fler barn vi lyckas flytta från arbete till skola, desto snabbare kommer det att gå att utrota fattigdomen. Bara i Indien räknar man med att 80 miljoner barn inte regelbundet går i skolan. Det finns många skäl till det. Många föräldrar inser inte värdet av utbildning och i många familjer måste äldre barn ta hand om sina yngre syskon. Men den vanligaste anledningen är fattigdom, familjen behöver de små inkomster barnen kan tjäna. Det händer också att barn säljs som billig arbetskraft s.k. bonded labour, barnen lämnas i pant av sina föräldrar för att exempelvis arbeta av en skuld. Vår uppfattning är att alla barn som inte går i skolan är att betrakta som involverade i barnarbete och det kan vi göra något åt. En del barn kommer att kunna lämna arbetet för skolan när familjens försörjning förbättras genom de familjeföretag som vi hjälper kvinnorna att starta. Men det räcker inte, vi vill att alla barn ska gå i skolan! När vi kommer till en ny by besöker vi varje hushåll och den lokala skolan för att identifiera de som inte går i skolan. Därefter pratar vi med varje enskild familj och försöker övertyga både föräldrar och barn om att den bästa platsen för barnet är i skolan. Dessutom håller vi bymöten och andra offentliga möten där vi informerar om vikten av barns skolgång. När vi kommit överens med föräldrarna om att barnet ska gå i skolan erbjuder Hand in Hand ett brett utbud av lösningar anpassade till varje barns utbildning och familjesituation. Vi erbjuder både internatskolor för de barn som av familjeskäl inte kan bo hemma, och dagsskolor med extra stöd och anpassad undervisning, s.k. transit schools. Dessutom bedriver vi kvällsskolor, tuition centers, för de barn som behöver extra hjälp med studierna eller kanske kommit efter sin åldersklass i skolan. Många barn har inte tillgång till elektricitet hemma och har föräldrar som varken kan läsa eller skriva så behovet av extra studiehjälp är stort. Förutom de hundratusentals barn som kunnat återvända till skolan därför att familjen via sitt företag fått ökade inkomster har vi flera tusen barn i våra skolor. All undervisning sker i enlighet med landets riktlinjer och läroplaner. Vi samarbetar alltid med myndigheterna, i Indien bl.a. med det statliga utbildningsprogrammet Sarva Siksha Abhyian (Universal Education Program). Genom att organisera Child Protection Committees förstärker vi även barnens röst i det lokala samhället.

6 EVA REDHE RIDDERSTAD: Det var först då jag riktigt förstod Hela byn samlades vid torget och vi talade igenom vad det tvååriga projektet skulle innebära, berättar Eva Redhe Ridderstad. Evas son Adrian var också med på resan. miljö, hälsa och IT-kunskap. Detta är Hand in Hands fem pelare som syftar till att ge hela samhället ett bestående lyft även efter att projektet är avslutat. Kvinnorna utstrålade en sådan kraft. Och det var ingen tvekan om att de skulle ta vara på denna möjlighet. Det gjorde mig otroligt glad. Under de två åren startade över 100 kvinnor företag som försörjer deras familj och höjer standarden i hela byn. Redan efter sex månader gick alla barnen i byn i skolan till skillnad mot tidigare, då många av dem arbetade. De tre andra pelarna har också fungerat bra. Jag ser detta som den bästa investering vi gjort. Eva Redhe Ridderstad är styrelseordförande i Spago AB och Ftrack AB samt ledamot i bland annat MQ AB, Pled Pharma AB, Probi AB och Protector Forsikring ASA. Jag träffade Percy Barnevik första gången i slutet av 80-talet då jag började arbeta på Investor och han satt i styrelsen. När jag senare hörde att han engagerat sig i Hand in Hand och vad det syftade till blev jag nyfiken. Hand in Hands metod är verkligt effektiv när det gäller att bekämpa fattigdom. Genom utbildning i företagande har hundratusentals fattiga kvinnor kunnat starta företag och på så sätt långsiktigt förbättrat levnadsstandarden för sin familj. Det kommer mat på bordet och barnen kan gå i skolan istället för att arbeta. Det är hjälp till självhjälp som ger bestående resultat. Dessutom har Hand in Hand minimala insamlingskostnader, man håller de administrativa kostnaderna nere så att nästan alla insamlade pengar går till projekten, det är imponerande! Enligt min uppfattning är Hand in Hands metod betydligt mer effektiv än merparten av vanligt bistånd. Jag skulle gärna se att det bistånd Sverige årligen ger till utvecklingsländer hade högre inslag av hjälp till självhjälp. Det är så vårt bistånd gör mest nytta. Vår familj har stöttat en by i Indien. Det är ett tvåårsprojekt där hela byn lyfts ur fattigdom genom de små företag som kvinnorna startar efter sin utbildning. Men jag förstod nog inte riktigt vad vårt gemensamma byprojekt betydde för byns invånare förrän jag och familjen besökte vår by. Mötet med byns cirka invånare är en av de största upplevelserna i mitt liv. Hela byn samlades vid torget och vi gick igenom vad det tvååriga projektet innebar. Alla kvinnor som ville skulle få lära sig företagande och få tillgång till mikrokrediter. Barnen skulle få gå i skolan i stället för att arbeta. Och vi skulle satsa på Jag tänker ofta på orättvisorna i världen och är glad att jag kunnat göra en liten insats för att förbättra villkoren för några av de människor som nästan ingenting har. Hemma talar vi ofta om hur privilegierade vi är och att det i sig medför ett ansvar. Och att det inte är en självklarhet för alla barn att få gå i skolan utan en gåva att ta vara på. Själv tänker jag ofta på vilken unik stjärnkonstellation jag föddes under. På min arvslott föll något så storartat som mänskliga rättigheter, demokrati, rösträtt och fri skolgång. Jag har fått det många människor i världen inte kommer i närheten av under sin livstid, speciellt inte som kvinna. Jag är djupt tacksam för allt detta. Och därför vill jag gärna försöka ge tillbaka en del av allt det jag fått. Mitt engagemang i Hand in Hand är ett sätt att göra det på. EVA REDHE RIDDERSTAD

7 NÖDVÄNDIGHET inte VÄLGÖRENHET RAMBÖLL som kommit långt med CSR-arbetet, har valt att under två år finansiera arbetet med att lyfta en by ur extrem fattigdom. ISS som med resestipendium engagerar hela personalen i sitt CSR-arbete, är nu inne på sitt andra byprojekt i Indien. Tidigare talade man om välgörenhet. Nu talar man om nödvändighet. Om hur nödvändigt det är för företag som vill vara lönsamma och utvecklas att agera och visa sitt sociala engagemang. Det är helt enkelt så att de allra flesta människor vill att deras arbete ska skapa något av bestående mening. Det märker man inte minst när man talar med studenter om deras framtidsplaner. Ingen vill längre arbeta för ett företag som inte bryr sig. Man vill att företaget ska stå för något bra och meningsfullt och ta sitt sociala ansvar. av att ta Betydelsen CSR- och hållbarhetsfrågorna på allvar har växt fram under några år. En CSR-strategi håller på att bli en förutsättning för framgång och konkurrenskraft eftersom företagets samhällsengagemang är avgörande för företagskultur, varumärke och långsiktig lönsamhet. En investering i ansvarsfullt företagande skapar varumärkessympati, kundlojalitet och intern uppslutning kring företagets värderingar. Lönsamt och fullt möjligt att räkna hem. Humanism och affärsmässighet i harmoni. Många företag har valt att samarbeta med Hand in Hand. Det beror på att man uppskattar vår metod som befrämjar ansvarstagande och entreprenörsanda och erkänner företagande som en viktig drivkraft för uthållig ekonomisk utveckling. Hjälp till självhjälp är, i motsats till passiva gåvor, en garanti för långsiktig förändring. Det har visat sig att entreprenörskapet, den Kostnaden för att utbilda en kvinna och sedan hjälpa henne komma igång med sitt företag är 900 kronor. Att se till att ett barn kan sluta arbeta och börja skolan kostar 500 kronor. individuella motivationen hos de kvinnor som utbildas, är en stark drivkraft som påverkar familjens och hela byns ekonomi. vanlig företagsdonation är att En investera i en utvald by i ett projekt som löper under två år. En typisk by i Indien har mellan och invånare kvinnor kommer i grupper om 20 att under ett år utbildas och tränas i entreprenörskap och sparande. Därefter kan de söka små mikrolån för investeringar som behöver göras, som exempelvis att köpa en symaskin, en ko eller verktyg. Cirka 100 företag kommer att startas. Alla barn kommer att gå i skolan, skollokaler kommer att renoveras och fler lärare att anställas. Hygien- hälso- och veterinärprogram kommer att genomföras. Ett speciellt miljöprogram kommer att genomföras med fokus på avfallshantering, vattenrening och biogas. Dessutom kommer ett medborgarcenter att byggas där byborna får tillgång till IT-utbildning, internet och samhällsinformation. Bydonatorn får löpande rapporter om hur projektet framskrider, vad som genomförts och vad som återstår. Många företag som är bydonatorer engagerar personalen och besöker också sin by för att själva se resultatet av sin investering. Att träffa dessa bydonatorer när de kommer tillbaka från sin resa är alltid lika roligt. CHARLOTTE BOHMAN generalsekreterare Hand in Hand Sweden GUDRUN SJÖDÉN Resultatet av Gudruns Goda Gärning används för att skapa jobb bland kvinnor i en region med ekologisk odling av bomull.. PARTEX I samband med att Partex öppnar kontor i Indien har man valt att också ta ansvar för ett byprojekt under två år. Min 12 mm hög Hand in Hand Sweden, Kungsgatan 36, Stockholm. Tel: pg , bg Hand in Hand Sweden innehar 90-konto genom Svensk Insamlingskontroll,

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014

HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 CHARLOTTE BOHMAN Generalsekreterare Hand in Hand Sweden 2014 VÅRT BÄSTA ÅR HITTILLS Särskilt vill vi tacka alla våra givare, stora som små, för det förtroende ni visar oss

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé.

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Vi gör stor skillnad med små medel. Tänk vad vi kan göra om du satsar lite mer: Hungerprojektet är effektivt. Vi ser till att hålla

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Fadderskapets resa 1

Fadderskapets resa 1 Fadderskapets resa 1 2 Välkommen på fadderskapets resa med oss Vår uppgift är att med din hjälp åstadkomma bestående och positiva förändringar i såväl ditt fadderbarns som i andra barns liv. Anne Pönni

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

18 -månaders rapport. Nallamoor, Tamil Nadu, Indien

18 -månaders rapport. Nallamoor, Tamil Nadu, Indien 18 -månaders rapport Nallamoor, Tamil Nadu, Indien Community health care camp Sänt till : Team Olivia av : Hand in Hand Indien juli 2013 Inledning Tack för ert stöd till byn Nallamoor. Nedan följer 18

Läs mer

WaterAid förändrar liv

WaterAid förändrar liv WaterAid förändrar liv Idag saknar 783 miljoner människor tillgång till rent vatten. 2,5 miljarder människor har ingen toalett att gå till. Det vill vi på WaterAid ändra på. Visste du att fler barn dör

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd Det här är biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen.

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. Läkarmissionen, Siktgatan 8, 162 88 Vällingby. Gåvopostgiro: 90 17 18-7 E-post:

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Entreprenörskap och Mikrofinanser RAPPORT 2014 Inledning Hungerprojektet arbetar med att stärka människors ekonomiska ställning genom att uppmuntra till och skapa förutsättningar för lokalt

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Föredrag Så kan man göra om lokal kapitalbildning och mikrolån Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva Projekt Lokal finansiering för landsbygdens

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Skulle du? sponsra en 50 åring med hcp 10 som spelar 5 rundor om året och säger att han vill satsa på golfen?

Skulle du? sponsra en 50 åring med hcp 10 som spelar 5 rundor om året och säger att han vill satsa på golfen? Skulle du? sponsra en 50 åring med hcp 10 som spelar 5 rundor om året och säger att han vill satsa på golfen? men om det inte rör sig om hans eget spel, utan om att bygga upp Världens roligaste golftävling?

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Cancer- och Trafikskadades Riksförbund Årsskrift 2012 Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Ett stort och varmt tack till...... alla givare, sponsorer, medlemmar, medarbetare och samarbetspartners som

Läs mer

Guide: Musikhjälpen 2013

Guide: Musikhjälpen 2013 Guide: Musikhjälpen 2013 Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

En ljus idé. om sponsring...

En ljus idé. om sponsring... En ljus idé om sponsring... Att sträcka sig lite längre och nå större framgång Holtab är i många stycken ett framgångsrikt företag. Men vi nöjer oss inte. För oss är det viktigt att även ta ett vidgat

Läs mer

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Ester mikrofinans på skånska Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Bakgrund 50% arbetslöshet bland kvinnor i Skåne med utomeuropeisk bakgrund utanförskap Företagande kan vara en möjlig första

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Analys av rörelseresultatet 2014, Psykiatrifonden,

Analys av rörelseresultatet 2014, Psykiatrifonden, Analys av rörelseresultatet 2014, Psykiatrifonden, Bilaga Rörelseresultat för 2014 Psykiatrifondens inriktning och verksamhet har två huvudsyften: Att stödja forskare ekonomiskt inom området samt upplysa

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora företag i Västra Götaland FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer