HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014

2 CHARLOTTE BOHMAN Generalsekreterare Hand in Hand Sweden 2014 VÅRT BÄSTA ÅR HITTILLS Särskilt vill vi tacka alla våra givare, stora som små, för det förtroende ni visar oss genom era bidrag. Vi gör vårt yttersta för att bidragen ska ge full utdelning i kampen mot världsfattigdomen var Hand in Hand Swedens bästa år hittills med insamlade medel på nära 44 miljoner kronor, varav 41 miljoner distribuerades till Hand in Hands partnerorganisationer till stöd för projekt som syftar till att göra livet lite mer drägligt för de verkligt fattiga och utsatta i vår värld. Världsekonomin växer och den globala fattigdomsbekämpningen gör framsteg. Antalet fattiga har halverats sedan 1990, men fortfarande lever nästan en tredjedel av jordens befolkning på under USD 2 per dag. Genom utbildning och träning i att bli ekonomiskt aktiva stöder Hand in Hand de fattigaste så att de får förutsättningar att försörja sig själva. Vi tror på hjälp till självhjälp och att skapa jobb och försörjningsmöjligheter för att långsiktigt förbättra levnadsvillkoren, inte bara för individer utan också för hela familjer. Vi fokuserar på kvinnor eftersom de ofta tar störst ansvar för hela familjen, men vi utesluter inte män. Under 2014 har Hand in Hand Sweden bidragit med finansiellt stöd till projekt i Indien, Kenya, Zimbabwe, Sydafrika och Afghanistan. Vi samarbetar i huvudsak med partnerorganisationer som ingår i Hand in Hand nätverket. Varje månad redovisas de uppnådda resultaten på vår hemsida. Hittills har vi skapat drygt 1,9 miljoner jobb vilket i sin tur har förbättrat levnadsvillkoren för nästan tio miljoner människor. Med jobb menar vi både nyskapade jobb och vidareutveckling av befintliga verksamheter. Särskilt vill vi tacka alla våra givare, stora som små, för det förtroende ni visar oss genom era bidrag. Vi gör vårt yttersta för att bidragen ska ge full utdelning i kampen mot världsfattigdomen. Vi vill också tacka alla generösa samarbetspartners som hjälper oss med konkret stöd med olika tjänster. Hand in Hand ser på framtiden med tillförsikt. Vårt koncept med hjälp till självhjälp och konkreta modell för att skapa försörjning för det fattigaste vinner gehör. Vi ser fram emot att kunna nå många fler i kampen mot fattigdom! CHARLOTTE BOHMAN Through education and training to become economically active, Hand in Hand supports the poorest so that they have the potential to earn a sustainable living. Hand in Hand Sweden made its best fundraising result ever in a total sum of almost SEK 44 million was raised. More than SEK 41 million were distributed to the Hand in Hand partner organisations, who are managing projects to create sustainable livelihoods for poor people. The world economy is growing fast and the global fight against poverty is making substantial progress. The number of people living in extreme poverty has been halved since However, one third of today s global population still lives on less than USD 2 per day. Through education and training to become economically active, Hand in Hand supports the poorest so that they have the potential to earn a sustainable living. We believe in helping people to help themselves and to create jobs and livelihoods. We focus on women as they often take the greatest responsibility for the whole family, but we do not exclude men. During 2014, Hand in Hand Sweden contributed with financial support to projects in India, Kenya, Zimbabwe, South Africa and Afghanistan. Each month, the results from the Hand in Hand network are reported on our website. So far, we have created more than 1.9 million jobs which in turn improved the lives of over ten million people. We create both new jobs and enhance current businesses in order for them to develop further. I would especially like to thank all our donors, large and small, for the confidence you have shown us through your contributions during We also want to thank all the generous partners who give us pro bono support. We look to the future with confidence. The Hand in Hand concept of self-help to create livelihood for the poorest is proving to be very successful. We look forward to reach many more in the fight against poverty! - 2 -

3 DETTA ÄR HAND IN HAND INSAMLADE MEDEL 2014: 44 MKR FÖRDELNING DONATIONER 2014 Företagsdonatorer 23% VÅR VISION ÄR EN VÄRLD UTAN FATTIGDOM! År 1990 enades FN:s medlemsstater om millenniemålen åtta mål som utvecklades i syfte att förbättra livet för världens fattiga. De viktigaste målen var att halvera antalet människor som lever i fattigdom och att säkerställa att alla barn får grundläggande utbildning. Hand in Hand startades i Sverige i början av 90-talet av ett lärarpar som ville verka för att utrota barnarbete i Indien. De insåg att orsaken till problemet var att föräldrarna saknade arbete och inkomst och att barnen därför måste hjälpa till med familjeförsörjningen. Ur denna insikt utvecklades Hand in Hands modell för hjälp till självhjälp som, genom utbildning och träning i entreprenörskap, bidrar till att skapa jobb och inkomster för fattiga och utsatta människor. Genom familjens ökade inkomst har föräldrarna råd att låta sina barn gå i skolan istället för att arbeta, familjemedlemmarna kan äta sig mätta och, vid behov, få tillgång till läkare och mediciner. Sedan starten har Hand in Hand skapat drygt 1,9 miljoner jobb vilket har förbättrat livsvillkoren för ungefär tio miljoner människor i våra verksamhetsländer i Asien och Afrika. I kampen mot den globala fattigdomen arbetar vi för att sprida vår modell som ger möjlighet till långsiktig och hållbar försörjning. Vår vision är att skapa tio miljoner jobb! 10 MILJONER JOBB KOMMER ATT FÖRÄNDRA LIVET FÖR MER ÄN 50 MILJONER MÄNNISKOR! Privatpersoner 16% Organisationer/Stiftelser 61%* * Som t.ex. Svenska PostkodLotteriet, Läkarmissionen, Radiohjälpen, Forum Syd FÖRDELNING MOTTAGARE 2014 Afghanistan 7% Södra Afrika 11% Östra Afrika 30% Indien 52% SAMLADE RESULTAT T.O.M. 31 DECEMBER 2014 Självhjälpsgrupper Utbildade i självhjälpsgrupper Etablerade företag Skapade jobb Återbetalningsgrad mikrolån 99,4% Barn ut ur arbete och in i skola Barnarbetsfria byar Medborgar/IT-centers Hälsoundersökta Hushåll i avfallshanteringsprogram ADMINISTRATIVA KOSTNADER 9% Vårt mål är att så många insamlade kronor som möjligt ska gå direkt till vår verksamhet i fält. Trots att vårt insamlingsresultat har ökat så har vi lyckats hålla våra administrativa kostnader på ett minimum. Förutom att spara på alla utgifter på kontoret så har vi många fantastiska samarbetspartners som arbetar med oss på pro bono-basis. Det gör att över 90% av våra insamlade medel går direkt till kvinnorna och barnen i Indien, Afghanistan, södra och östra Afrika

4 VÅR MODELL Vårt mål är att utrota fattigdom genom att utbilda kvinnor så att de kan starta företag, skapa nya jobb eller vidareutveckla redan befintliga verksamheter. Vi använder en metod som bygger på hjälp till självhjälp, det vill säga, vi hjälper fattiga människor att ta sig ur fattigdom genom att hjälpa sig själva. Vår unika arbetsmodell innehåller fyra utbildningssteg som tillsammans skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar förbättring och utveckling. Modellen har anpassats utifrån de lokala förutsättningarna i respektive land för att uppnå bästa möjliga resultat. Hela utbildningen kan ta närmare ett år innan kvinnorna i självhjälpsgrupperna är redo att starta sina affärsverksamheter. SOCIAL MOBILISERING Som ett första steg i vår modell mobiliserar vi kvinnor i självhjälpsgrupper där de får lära sig om gruppdynamik samt vikten av att spara och hålla en budget. En grupp består av ungefär 20 medlemmar och tillsammans påbörjar de ett gemensamt sparande. I grupperna skapas en viktig social gemenskap där man arbetar mot gemensamma och tydliga mål. ENTREPRENÖRSKAPSUTBILDNING Kvinnorna i självhjälpsgrupperna tränas i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring och, när grundutbildningen är klar, fokuserar nästa utbildningsfas på hur man startar och driver en verksamhet. I gruppen analyseras vilka kunskaper de olika deltagarna har och möjliga branscher och inriktningar. FINANSIERING Redan från starten börjar kvinnorna regelbundet att spara små summor - både individuellt och gemensamt. Skulle någon behöva ta ett lån utöver gruppens egna besparingar och har bevisat sin finansiella disciplin samt fullföljt utbildningen, länkar vi dem till ett låneinstitut där de kan erbjudas ett mikrolån. Ett typiskt mikrolån är oftast i storleksklassen 1000 kronor. Lånen får enbart användas för investeringar i kvinnornas affärsverksamheter. Återbetalningsgraden är hög, 99,4%. EXPANSION När företaget är igång hjälper våra affärscoacher löpande till med frågor som distribution, kvalitet, förpackning och expansion. Vi hjälper också grupper av företag från en region att tillsammans introducera sina produkter på helt nya marknader

5 FRAMGÅNGSRIKA ENTREPRENÖRER -Jag trodde aldrig att jag skulle bli entreprenör och hantera kunder som jag gör nu. Jag talar direkt med dem, oftast män, och förhandlar om villkoren. Min inkomst har ökat hushållskassan avsevärt och jag får mycket kärlek och respekt från min familj. SANGEETA SYR IHOP EN HÅLLBAR FRAMTID FÖR SIN FAMILJ Sangeeta bor tillsammans med sin familj Därefter gick hon en intensivkurs i sömnad på landsbygden i den indiska delstaten varpå hon tog ett lån och köpte en symaskin. Det var starten för det blomstrande Madhya Pradesh. Det är en av de fattigaste delstaterna i Indien och en stor del av befolkningen lever på botten av den socioeko- Från att enbart producera till den lokala skrädderiföretag som Sangeeta nu driver. nomiska pyramiden. marknaden har företaget expanderat och Sangeeta gifte sig ung och fick barn tidigt. numera tillverkar hon större volymer som Både Sangeeta och maken arbetade tidigare hon säljer direkt till återförsäljare i Indore som daglönare inom den säsongsbundna (en av de större städerna i Madhya Pradesh). jordbrukssektorn och det var svårt för dem Från den tidigare inkomsten på knappt att få den låga inkomsten att räcka till. 600 kronor i månaden, tjänar Sangeeta Idag, sju år senare, ser dock familjens nu nästan dubbelt så mycket varje månad. situation helt annorlunda ut. Förändringen Entreprenörskapsprogrammet har inte bara började med att Sangeeta gick med i en bidragit till att hon ökat familjens inkomst självhjälpsgrupp där hon fick träning och markant och numera har råd att låta sina utbildning av Hand in Hand i bland annat barn gå i skolan, det har dessutom stärkt sparande, bokföring och hur man startar och hennes självkänsla och medfört att förhållandet till maken har blivit mera driver en verksamhet. jämställt. UNGA MAMMOR SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID samarbete med Clowner I utan Gränser har Hand in Hand genomfört projektet Mammaekvationen i Kenya, med finansiering från Svenska PostkodLotteriet. Projektets syfte har varit att genom förbättrade försörjningsmöjligheter skapa ett bättre liv för unga mödrar och deras barn i Kenya. 26-åriga Damaris är en av mammorna som har tränats av Hand in Hand i entreprenörskap under projektet. I området där hon bor är många av kvinnorna ensamstående småbarnsmammor utan möjlighet att försörja sig eftersom de måste vara hemma med sina barn istället för att arbeta. I den här problematiska situationen såg dock Damaris både en affärsmöjlighet och ett sätt att hjälpa sina medsystrar. Genom att ta ett mindre lån från sin självhjälpsgrupps gemensamma sparande startade hon byns första dagis. Dagisgruppen växte snabbt och i dagsläget består den av hela 50 barn vars mammor betalar en mindre avgift för att lämna sina barn hos Damaris. Framgången har bidragit till att Damaris månadsinkomst har ökat och numera har hon dessutom råd att ha två anställda som hjälper henne med barnen. -Jag sparar pengar för att kunna köpa ytterligare två vävstolar, säger Habiba. Jag vill skapa jobb för fler kvinnor i min by. HABIBA I AFGHANISTAN SEXDUBBLADE SIN INKOMST! Habiba bor med sina fyra barn i Afghanistans nordligaste del, nära gränsen till Uzbekistan. Hon jobbade tidigare som anställd hos en lokal butiksägare som mattväverska. Då motsvarade hennes månadslön cirka 400 svenska kronor. När hon deltog i Hand in Hands självhjälpsgrupp fick hon utbildning i grundläggande ekonomi, marknadsföring och hur man startar och driver ett företag. Tillsammans med de andra kvinnorna i gruppen lärde hon sig också om sparande och investeringar. Med nyvunna kunskaper och ett ökat självförtroende vågade hon säga upp sig och starta sitt eget företag. Hon började med att undersöka vilken mattdesign som var mest populär i närområdet. En marknadsföringsplan togs också fram där hon var noga med att framhålla sina mattors fördelar: traditionellt hantverk och naturliga material till skillnad från konkurrenternas importerade, maskinvävda mattor som behandlats med kemikalier. Slutligen så tog hon kontakt med leverantörer som kunde sälja hennes mattor även i närbelägna Uzbekistan. Resultatet blev att hennes månadsinkomst ökade mer än sex gånger och numera tjänar hon över kronor i månaden. Det innebär att hon själv kan försörja sin familj och att hennes barn inte längre behöver arbeta utan kan gå i skolan

6 HAND IN HAN ETT GLOBALT NÄTVERK MED STARK LOKAL FÖRANKRING Hand in Hand består idag av ett globalt nätverk av självständiga organisationer med programverksamheter i Indien, Afghanistan, södra och östra Afrika. Just nu befinner sig Hand in Hand i en stark global expansion med etablering i Myanmar/Burma, Kambodja och i Rwanda. Insamlingsverksamhet och opinionsbildning bedrivs genom Hand in Hand Sweden i Stockholm och Hand in Hand International i London. Insamling Verksamhetsländer SVERIGE Huvudstad: Stockholm Folkmängd: 9,6 miljoner BNP per capita: USD Verksamheten startade: 1991 STORBRITANNIEN Huvudstad: London Folkmängd: 64 miljoner BNP per capita: USD Verksamheten startade: 2006 RWANDA I partnerskap med CARE International Huvudstad: Kigali Folkmängd: 12 miljoner BNP per capita: USD mindre än USD 2 per dag: 82% Skapade jobb: Utbildade i självhjälpsgrupper: Verksamheten startade: 2013 Verksamhet inom partnerskap Förklaringar: Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 december Folkmängd, BNP per capita samt andel som lever på mindre än USD 2 om dagen refererar till senast tillgänglig data från Världsbanken. Med antal skapade jobb avses både nyskapade jobb och vidareutveckling av befintliga verksamheter. SYDAFRIKA Huvudstad: Kapstaden Folkmängd: 53 miljoner BNP per capita: USD mindre än USD 2 per dag: 26% Skapade jobb: Utbildade i självhjälpsgrupper: Verksamheten startade: 2008 hand in Hand har skapat DRYGT 1,9 miljoner jobb. fler än 2-6 -

7 D I VÄRLDEN AFGHANISTAN Huvudstad: Kabul Folkmängd: 31 miljoner BNP per capita: USD mindre än 2 USD per dag: i. u. Skapade jobb: Utbildade i självhjälpsgrupper: Verksamheten startade: 2007 INDIEN Huvudstad: New Dehli Folkmängd: miljoner BNP per capita: USD mindre än USD 2 per dag: 59% Skapade jobb: Utbildade i självhjälpsgrupper: Verksamheten startade: 2002 SWAZILAND Huvudstad: Mbabane Folkmängd: 1,3 miljoner BNP per capita: USD mindre än USD 2 per dag: 59% Skapade jobb: Utbildade i självhjälpsgrupper: Verksamheten startade: 2011 LESOTHO Huvudstad: Maseru Folkmängd: 2 miljoner BNP per capita: USD mindre än USD 2 per dag: 73% Skapade jobb: Utbildade i självhjälpsgrupper: Verksamheten startade: 2012 ZIMBABWE Huvudstad: Harare Folkmängd: 14 miljoner BNP per capita: USD mindre än USD 2 per dag: i. u. Skapade jobb: Utbildade i självhjälpsgrupper: Verksamheten startade: MYANMAR/BURMA I partnerskap med Swanyee Development Foundation Huvudstad: Naypyidaw Folkmängd: 53 miljoner BNP per capita: i. u. mindre än USD 2 per dag: i. u. Skapade jobb: 995 Utbildade i självhjälpsgrupper: 736 Verksamheten startade: 2013 KAMBODJA I partnerskap med Cambodian Rural Development Team (CRDT) och Asian Institute of Technology (AIT)l Huvudstad: Phnom Penh Folkmängd: 15 miljoner BNP per capita: USD mindre än USD 2 per dag: 41% Skapade jobb: Utbildade i självhjälpsgrupper: Verksamheten startade: 2012 KENYA Huvudstad: Nairobi Folkmängd: 44 miljoner BNP per capita: USD mindre än USD 2 per dag: 67% Skapade jobb: Utbildade i självhjälpsgrupper: Verksamheten startade: barn har tagits ur arbete och fått BÖRJA i skolan.

8 AKTUELLA PROJEKT: RECYCLE FOR LIFE -SKAPAR BÄTTRE MILJÖ OCH NYA JOBB I INDIEN FATTIGA BARN FÅR EN LJUSARE FRAMTID MED STÖD FRÅN RADIOHJÄLPEN Över 40 % av världens undernärda barn under 5 år bor i Indien och - trots att barnarbete är olagligt - beräknar officiella källor att minst 4,3 miljoner indiska barn arbetar istället för att gå i skolan. Genom att skapa så kallade Child Friendly Panchayats (barnvänliga byar) arbetar Hand in Hand för att trygga barns framtid i de indiska delstaterna Tamil Nadu och Madhya Pradesh. Projekten pågår under en tvåårsperiod och fokus ligger på barns rättigheter, hälsa och utbildning. Hand in Hand anordnar bland annat hälsoundersökningar och upplyser föräldrar om den hälsovård som staten tillhandahåller. Vidare säkerhetsställs att alla barnen i området går i skolan och att hela samhället tar ett ansvar när det kommer till barns utbildning och hälsa. Tack vare finansiellt stöd från Radiohjälpen har Hand in Hand kunnat förbättra förutsättningarna för tiotusentals barn. Indien är miljösituationen katastrofal. I 1,2 miljarder indier genererar enorma mängder avfall varje dag, bara i delstaten Tamil Nadu i sydöstra Indien ökar avfallsmängden med ton per dag. 90% av detta avfall dumpas direkt på gatan eller i öppna soptippar. Resultatet av denna miljökatastrof är starkt förorenat vatten, förgiftade jordar, giftig luft och en stor spridning av sjukdomar som i värsta fall kan ha dödlig utgång. Med utgångspunkt från den svåra miljösituationen har Hand in Hand, i samarbete med Håll Sverige Rent, lanserat det 3-åriga pilotprojektet Recycle for Life. Projektet finansieras av Svenska PostkodLotteriet och målsättningen är att förbättra de sanitära förhållandena för en halv miljon människor i den indiska delstaten Tamil Nadu. I ett första steg kommer tjänstemän och politiker från elva kommuner i Tamil Nadu att genomgå en utbildning i miljökunskap för att, i nästa steg, kunna implementera hållbara system för återvinning och avfallshantering i respektive kommun. Att aktivt arbeta med miljöfrågor genererar också nya jobbtillfällen, som till exempel Hand in Hand-initiativet Green Friends som arbetar med att samla in och återvinna avfallet från hushåll och industrier runt om i Tamil Nadu. Vi hoppas att projektet kommer att bli så framgångsrikt att vi kan genomföra det i andra programländer med liknande miljöutmaningar! ANALFABETER BLIR ENTREPRENÖRER I PROJEKT MED LÄKARMISSIONEN Hand in Hand arbetar inte bara med barns rätt till utbildning utan har även pågående projekt där vuxna människor får möjlighet att ta igen kunskaper de aldrig fick i skolan. I samarbete med Läkarmissionen pågår just nu projekt i Kenya och Indien som, utöver utbildning i entreprenörskap, fokuserar på att utbilda analfabeter i att läsa, skriva och räkna. En del som utbildas har aldrig ens hållit i en penna tidigare och deltagarna vittnar om att de blir stärkta som entreprenörer av alfabetiseringsträningen eftersom de får bättre förutsättningar för att kunna driva och expandera en verksamhet. MILJÖ OCH DEMOKRATI I FOKUS FÖR FORUM SYD Baserat på finansiering från Forum Syd genomför Hand in Hand ett tvåårigt projekt i 20 byar i den indiska delstaten Tamil Nadu med fokus på miljö och demokratiska rättigheter. Som ett första steg i projektet mobiliserades en demokratioch miljökommittée i varje by som består av både män och kvinnor från byn. Kommittéerna har därefter utbildats i avfallshantering och demokrati för att få kunskap om till exempel återvinning och sina demokratiska rättigheter. Målet med initiativet är att öka kommittéernas medvetenhet inom dessa områden så att de i sin tur kan överföra kunskapen till resten av bybefolkningen. Därmed kan byborna arbeta gemensamt för att förbättra den lokala miljön och tillsammans stärka sina medborgerliga rättigheter. Forum Syds fokus på hållbarhet och rättighetsbaserat arbete i projekten de stöder går väl ihop med Hand in Hands arbetsmodell som genomsyras av just detta

9 NÅGRA AV VÅRA PRIVATA GIVARE: LYFT EN HEL BY UR FATTIGDOM Hand in Hand har under många år framgångsrikt arbetat med att förbättra tillgång till ett IT-center. Resultatet efter bättrad avfallshantering, hälsoprogram samt livsvillkoren för människor i hela byar i två år är att välståndet för byinvånarna har Indien. I byprojekten utbildar och tränar ökat väsentligt, ett hundratal småföretag har Hand in Hand kvinnor i entreprenörskap så startats, inkomsterna har stigit, fler barn går att de kan starta egna företag och på så sätt i skolan och byinvånarnas hälsa har förbättrats. Vi har succesivt expanderat byprojekten försörja sig själva och sina familjer. Projekten är tvååriga och i Indien fokuserar vi, utöver och idag genomförs de även i Kenya där vi entreprenörskapsträningen, även på att barn nu, i initialfasen, fokuserar på entreprenörskapsträning och ska gå i skolan istället för att arbeta, för- jobbskapande. -ISS BYGGER STOLTHET OCH ENGAGEMANG I SAMARBETET MED HAND IN HAND Från början valde vi att samarbeta med Hand in Hand för att organisationen stämde väl överens med två av ISS grundvärderingar; ansvar och entreprenörskap. Att vi sedan fortsatt med samarbetet under flera år beror främst på att vi fått konkreta bevis på att vår donation används på ett klokt och framgångsrikt sätt. Verksamheten på plats i byn är organiserad, strukturerad och pedagogisk. Med mycket medmänsklighet och tålamod, envishet och noggrann uppföljning förbättras livskvalitén för alla invånare i byn. Vi har även instiftat ett resestipendium. Varje år väljer vi ut fyra medarbetare som får följa med på en veckolång resa till Indien där vi besöker vår by. Detta bygger stolthet och engagemang internt som sprider sig vidare till våra kunder och leverantörer. Anja Engdahl, ansvarig extern kommunikation och branding, ISS -GRANT THORNTON PRIORITERAR ENTREPRENÖRSKAP OCH JÄMSTÄLLDHET Hand i Hand hjälper inte bara till att skapa entreprenörer och att lyfta kvinnor och deras familjer ur fattigdom, utan bidrar också till ökad jämställdhet. Samarbetet är för Grant Thornton logiskt kopplat till vår verksamhet eftersom vi är fokuserade på att stötta entreprenörer och ägarledda företag. Att få sträcka ut handen till dem som har det sämre känns helt rätt för såväl ledning som medarbetare och bidrar till samanhållning och en gemensam värdegrund. Jag upplever att det är precis detsamma när det gäller våra kunder och leverantörer. De är själva företagare och känner till företagandets villkor. Det är tack vare våra kunder som vi kan göra detta. Peter Bodin, VD Grant Thornton Jag är noga med vart mina pengar går och jag vill att de ska göra så mycket nytta som möjligt. Hand in Hands byprogram ger många människor som lever i djup fattigdom en verklig chans att skapa ett bättre liv och en framtid för sig själva och sina barn. Peter Settman Bydonator Jag stöder Hand in Hand eftersom jag ser att deras metoder verkligen fungerar och jag känner att även mitt bidrag som privatperson kan göra skillnad. Jag tror att nyckeln till att långsiktigt bekämpa fattigdom ligger i att stärka kvinnornas ställning och möjligheter att påverka sina egna liv. Jenny Jamot Månadsgivare För mig är det viktigt att mina pengar används effektivt. Hand in Hand redovisar tydligt hur pengarna kommer till nytta och hur låga administrativa kostnader verksamheten har. Det uppskattar jag. Martin Tonder Privat givare

10 VÅRA FINANSER 2014 Utdrag ur årsredovisningen. RESULTATRÄKNING Not Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter Gåvor Bidrag Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 3 Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Summa föreningens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat Nyckeltal Administrationskostnader/Totala intäkter (%) 6 5 Administrationskostnader +Insamlingskostnader/Totala intäkter (%) 9 8 Ändamålskostnader/Totala intäkter (%) NOTER Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Vidare har ändamålskostnader bokats i enlighet med riktlinjer från Svensk Insamlingskontroll. Not 2. Verksamhetsintäkter Stora enskilda donatorer är fortsatt viktiga för verksamheten, där Svenska PostkodLotteriet är störst följt av Läkarmissionen. Andra betydande donatorer under året har varit Radiohjälpen, Anders Andersson Ekonomidata, Anders Sandrews Stiftelse, Kjell och Märta Beijers Stiftelse med flera. Fördelningen mellan privatpersoner, företag och organisationer/ stiftelser framgår av sida 3. Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen Under året har ett antal personer arbetat på volontär basis i första hand med insamlingsarbete. Volontärarbetet uppskattas till ca 2 heltidsanställda i arbetad tid. Vidare har Hand in Hand utan kostnad vid flera tillfällen erhållit annonsutrymme i Dagens industri och kommunikationsbyrån King har erbjudit sina tjänster pro bono, liksom produktionsbyrån Blomqvist & Co och Mail Direct Not 3. Verksamhetskostnader - arvoden Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Generalsekreterare lön Övriga anställda lön Sociala kostnader inkl pensionskostn Personalkostnader som är direkt hänförbara till ändamålet har bokförts som ändamålskostnad i enlighet med riktlinjer från Svensk Insamlingskontroll. Generalsekreteraren erhåller enbart ersättning om kr/mån. Ingen pensionsavsättning eller andra förmåner utgår. Ej heller finns någon överenskommelse om avgångsvederlag. Styrelsen erhåller ingen ersättning. Not 4. Skuld - erhållna ej utnyttjade bidrag Denna post avser skulder för två fleråriga projekt i Kenya respektive Indien finansierade av PostkodLotteriet. Projekten bedrivs tillsammans med organisationerna Clowner utan Gränser och Håll Sverige Rent. Revisorer Hand in Hand Sweden använder auktoriserade revisorer på PwC för att revidera verksamheten. Den fullständiga årsredovisningen finns att läsa på Hand in Hands hemsida - Det går också bra att maila eller ringa oss på eller tel för att beställa den.

11 HAND IN HAND SWEDEN Organisationsnr: BALANSRÄKNING Not Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat kapital Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga STYRELSE Sunit Mehrotra Ordförande Civilekonom Grundare och VD på kommunikationsbyrån King med 30 års erfarenhet av kommunikationsbranschen. Styrelseuppdrag: Social Initiative, Executive Health, Office Recycling. Lena Apler Styrelseledamot Lärare Universitetsstudier i matematik och företagsekonomi. VD och huvudägare i Collector. Styrelseuppdrag: Platzer Fastigheter, Västsvenska Handelskammaren och Skogssällskapet AB. Ordförande i mångfaldsföretaget Mitt Liv. Pontus Bonnier Styrelseledamot Civilekonom VD Bonniers Konsthall. Styrelseuppdrag: Bonnier AB (vice ordförande), Bonnier Holding AB och Dagens Nyheter AB. Lennart Båge Styrelseledamot Civilekonom Ambassadör, fd. chef för FN-organet för jordbruksinvesteringar IFAD, Styrelseuppdrag: Sida och SLU. Rolf Carlman Styrelseledamot Civilingengör Bistånds- och utvecklingsfrågor sedan 70-talet. UNESCWA, SAREC och Sida. Styrelseuppdrag: Medicinska forskningsrådet, Swedfund och Svenska UNESCO-rådet. Cecilia Marlow Styrelseledamot Civilekonom Mångårig erfarenhet från ledande befattningar i svenskt näringsliv. Styrelseuppdrag: Clas Ohlson, Nordea Fonder Nordic, Svenska Spel, Forex Bank och styrelseordförande i Kivra

12 SÅ HÄR KAN DU BIDRA TILL ATT HJÄLPA FLER MÄNNISKOR UR FATTIGDOM Enklast är att betala in valfritt belopp på vårt 90-konto - Plusgiro eller Bankgiro Alternativt - gå in på vår hemsida och klicka på Donera eller fliken Stöd Oss. Här kan du välja mellan olika paket Generellt stöd, Starta företag, Bli månadsgivare osv. Du kan även skänka en högtids- eller minnesgåva eller starta en insamling. Har du frågor eller vill ha mer information är du varmt välkommen att skicka ett mail till eller ringa oss. PLUSGIRO BANKGIRO ALLA GÅVOR ÄR VÄLKOMNA TACK FÖR DITT STÖD! TRYCKSAK Hand in Hand Sweden Box Stockholm, Sverige Besöksadress: Nybrogatan

HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014

HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 HAND IN HAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 CHARLOTTE BOHMAN Generalsekreterare Hand in Hand Sweden 2014 VÅRT BÄSTA DETTA ÄR HAND IN HAND INSAMLADE MEDEL 2014: 44 MKR FÖRDELNING DONATIONER 2014 Företagsdonatorer 23%

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP ÄR VÄGEN UT UR FATTIGDOM

ENTREPRENÖRSKAP ÄR VÄGEN UT UR FATTIGDOM ENTREPRENÖRSKAP ÄR VÄGEN UT UR FATTIGDOM Hand in Hands mål är att utrota fattigdom genom att skapa jobb och försörjningsmöjligheter. Med vår unika modell för hjälp till självhjälp stärker vi framförallt

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret

Organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret Organisationsnummer 802402-6521 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen och generalsekreteraren för Clowner utan Gränser avger härmed följande årsredovisning för 2010 Innehåll

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Q3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Q3 verkar för att transportköpare i sin upphandling har kriterier som ger bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet,

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(9) Föreningen Ordfront Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Svenska Burmakommittén

Svenska Burmakommittén PRELIMINÄR ÅRSREDOVISNING/ÅRSRAPPORT 2015 Utkast 2015-03-08 Svenska Burmakommittén Organisationsnummer: 802409-9858 Belopp i kronor Förvaltningsberättelse Verksamhetens syfte och innehåll Svenska Burmakommittén

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer