Anbud avseende driften av Högalid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbud avseende driften av Högalid"

Transkript

1 Anbud avseende driften av Högalid Omsorgsfolket Sverige AB har förmånen att få lämna anbud på driften av Högalid åt Trelleborgs kommun. Vi har noggrant studerat förutsättningarna utifrån förfrågningsunderlaget, genom intervjuer, besök på plats och genom att läsa offentligt material om verksamheten. Vi har upprättat vårt anbud enligt förfrågningsunderlaget. Vi accepterar och uppfyller samtliga ställda skall-krav. Om ni skulle uppfatta något i vårt anbud som oklart eller otydligt så svarar vi gärna på frågor och kompletterar med den informationen ni önskar. Anbudet är strukturerat utifrån bedömningskriterierna där vi försökt att göra våra åtaganden tydliga, mätbara och uppföljningsbara genom punktlistor i slutet av varje delkriterium. Omsorgsfolkets arbetssätt lägger stor vikt vid processer som inte alltid är enkla att mäta och utvärdera i det korta perspektivet men som vi vet leder till en förbättrad verksamhet över tid. Vi fokuserar våra koncept kring hur vi bemöter de äldre på Högalid och skapar en verksamhet med stort engagemang och värme. Vi vill utveckla omsorgen på Högalid genom att utveckla personalen som ger den. Det gör vi genom att ha en hög resurstilldelning för utbildning, reflektion och handledning. Därtill har vi kompetensen för att erbjuda utbildning med en hög kvalitet som är kopplad till forskning som ligger i framkant. Vi arbetar utifrån beprövade, grundläggande arbetssätt och metoder som Socialstyrelsen rekommenderar och lyfter fram i sina vägledningsmaterial. Samtidigt fördjupar vi arbetssätten i och genom Välkomstprocessen, Genomförandeplanen och Kontaktpersonen. Det skapar en personligare omsorg som ser människan bakom dess nuvarande åldrande. Vi har utifrån vårt sätt att organisera våra ledningsfunktioner förutsättningar för ett nära ledarskap med tid och vilja att utveckla omsorgen och personalen. Med oss får ni en utförare som det är lätt och okomplicerat att samarbeta med. Det som är viktigt för er är viktigt också för oss. Att dela med oss av våra framgångar och eventuella misslyckanden ser vi som ett självklart förhållningssätt för ett omsorgsföretag Sammanfattnings så finns det för Omsorgsfolket ingenting som är viktigare än att det anbud vi nu lämnar ska resultera i nöjda äldre, nöjda anhöriga och nöjda medarbetare på Högalid, och därmed en nöjd kommun. Vi önskar er en trevlig läsning! Styrelsen för Omsorgsfolket Sverige AB Skövde Johan Åsbrink Maria Kardborn Petri Kajonius Malin Swärd 1

2 Innehållsförteckning KONTAKTUPPGIFTER... 6 TEKNISK OCH YRKESMÄSSIG KAPACITET... 7 PRESENTATION AV OMSORGSFOLKET SVERIGE AB... 7 VILKA VI ÄR BESKRIVNING AV VÅR KOMPETENS OCH ERFARENHET... 8 PERSONALRESURSER... 9 EKONOMISK STATUS BESKRIVNING AV IT-TEKNISK LÖSNING UTBILDNING, TJÄNSTGÖRINGSGRAD OCH PLACERING SOM CHEFEN FÖR VERKSAMHETEN PÅ HÖGALID OCH/ELLER TÄPPAN KOMMER ATT HA VERKSAMHETSCHEFENS KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR BITRÄDANDE VERKSAMHETSCHEFENS KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR OMSORGSFOLKET ÅTAR SIG: PLANERING FÖR FORTBILDNING/KOMPETENSUTVECKLING PLANERING FÖR FORTBILDNING/KOMPETENSUTVECKLING FORTBILDNINGEN LEDNINGENS KOMPETENSUTVECKLING NYTT BOENDE MODULER FÖR FORTBILDNING/KOMPETENSUTVECKLING I OMSORGSFOLKET OMSORGSFOLKET ÅTAR SIG: PLANERING FÖR INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR NYANSTÄLLDA INNAN ANSTÄLLNINGEN PÅBÖRJAS INTRODUKTION MED MENTOR OMSORGSFOLKET ÅTAR SIG: BEMANNING HUR OMSORG, OMVÅRDNAD OCH SERVICE KOMMER ATT UTFORMAS MED BETONING PÅ KONTINUITET OCH DEN ENSKILDES MÖJLIGHETER TILL INFLYTANDE VÄLKOMSTPROCESSEN - MAN HAR BARA EN CHANS ATT FÅ EN BRA START GENOMFÖRANDEPLANEN KONTAKTPERSONEN OMSORGSFOLKET ÅTAR SIG: HUR ETT VÄRDIGT BEMÖTANDE OCH SAMARBETE MED ANHÖRIGA STYR UTFORMNINGEN AV SERVICE, OMSORG, OMVÅRDNAD, ARBETSSÄTT, DEMENSVÅRD SAMT VÅRD I LIVETS SLUT BEMÖTANDE METODER SOM STÖDJER ETT VÄRDIGT BEMÖTANDE OCH SAMARBETE LIVETS SLUT OMSORGSFOLKET ÅTAR SIG: HUR DET SOCIALA INNEHÅLLET, AKTIVITETER OCH SOCIAL GEMENSKAP I OMSORGEN UTFORMAS SÅ ATT DET GER EN MENINGSFULL VARDAG VÄLKOMSTPROCESSEN AVGÖRANDE FÖR ATT KUNNA ERBJUDA RÄTT SOCIALT INNEHÅLL GENOMFÖRANDEPLANEN SÄTTER MÅL OCH TYDLIGGÖR FÖRVÄNTNINGAR FÖRDJUPAD LEVNADSBERÄTTELSE EN MILJÖ SOM BJUDER IN TILL MÖTEN OCH UPPLEVELSER

3 AKTIVITETSORGANISATIONEN OMSORGSFOLKET ÅTAR SIG: REDOGÖRELSE FÖR HUR EN VARDAG OCH HELGDAG KAN SE UT FÖR EN BOENDE TISDAG LÖRDAG HUR OMSORG OM PERSONER MED DEMENSSJUKDOM UTFORMAS TEAMARBETE - TEAMTRÄFFAR KUNSKAP AKTIVERING - BÅDE AV SINNENA OCH GENOM FYSISK AKTIVERING OMSORGSFOLKET ÅTAR SIG: HUR ANHÖRIGA KOMMER ATT STÖDJAS OCH TILLVARATAS I OMSORGEN VÄLKOMSTPROCESSEN GENOMFÖRANDEPLANEN KONTAKTPERSONEN UTBILDNINGAR SAMTAL MED EXTERN HANDLEDARE ANHÖRIGINFORMATION OMSORGSFOLKET ÅTAR SIG: HUR EN GOD MÅLTIDSMILJÖ KOMMER ATT TILLGODOSES OCH HÄNSYN TILL INDIVIDUELLA ÖNSKEMÅL TILLVARATAS RUMMET MÖTET MATEN STYRSYSTEMET OMSORGSFOLKET ÅTAR SIG: KVALITETEN PÅ MATEN UTIFRÅN ÄLDRES SPECIELLA BEHOV, MATSEDEL, VARIATION, NÄRINGSRIKTIGHET, RÅVAROR, OLIKA KOSTER SAMT KOSTANPASSNINGAR OMSORGSFOLKET ÅTAR SIG: HUR DE DELEGERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSINSATSERNA INTEGRERAS I OMSORGEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT PATIENTSÄKERT ÖVERTAGANDE AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSINSATSER DOKUMENTATION AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSINSATSER KUNSKAP OMSORGSFOLKET ÅTAR SIG: HUR ETT REHABILITERANDE ARBETSSÄTT KOMMER ATT UTFORMAS REHABILITERING OCH AKTIVERING FÖRHÅLLNINGSSÄTT OMSORGSFOLKET ÅTAR SIG: HUR GENOMFÖRANDEPLAN OCH DOKUMENTATION SÄKERSTÄLLS GENOMFÖRANDEPLAN DOKUMENTATION ENLIGT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN ANSVAR OMSORGSFOLKET ÅTAR SIG:

4 8.6 REDOGÖR FÖR SYSTEM FÖR KVALITETSSÄKRING OCH UTVÄRDERING OCH FÖR HUR DET INTERNA KVALITETSARBETET BEDRIVS OCH IMPLEMENTERAS I ALLA LED SYSTEM FÖR KVALITETSSÄKRING OCH UTVÄRDERING INTERNT KVALITETSARBETE VÅRDSKADOR OCH MISSFÖRHÅLLANDEN - LEX SARAH OCH LEX MARIA ANSVAR IMPLEMENTERING OCH UTBILDNING OMSORGSFOLKET ÅTAR SIG ATT: AVSLUTANDE ORD BILAGA 1. CV JOHAN ÅSBRINK BILAGA 2. CV PETRI KAJONIUS BILAGA 3. CV MALIN SWÄRD BILAGA 4. CV MARIA KARDBORN BILAGA 5: REFERENSER

5 Sanningsförsäkran Omsorgsfolket Sverige AB försäkrar, på heder och samvete, att lämnade uppgifter är fullständiga och korrekta samt att information av betydelse för upphandlingen inte utelämnats. Skövde Johan Åsbrink VD Omsorgsfolket Sverige AB 5

6 Kontaktuppgifter Organisationsnummer: Adress: Box 97015, SKÖVDE Telefonnummer: Mobiltelefon VD: Fax: E-postadress: 6

7 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Presentation av Omsorgsfolket Sverige AB Omsorgsfolket är ett företag som arbetar för att utveckla omsorgskvaliteten på äldreboenden genom att utveckla personalen som ger den. Målsättningen hos Omsorgsfolket är nöjda äldre, nöjda anhöriga, nöjda medarbetare och en nöjd kommun. Vi profilerar oss genom följande: Vårt mål är att den som bor på ett äldreboende ska få en professionell omvårdnad av engagerad personal som med stor empati och ett trivsamt och gott bemötande arbetar för den äldres välbefinnande. En nyckel till att lyckas med att stödja ett värdigt åldrande är ett gott samarbete med berörda anhöriga. Vi ser personalen som den viktigaste faktorn för att uppnå en god upplevd kvalitet. Det är företagets uppgift att stödja och hjälpa dem att utvecklas i sin profession. Framförallt genom ett tydligt och närvarande ledarskap samt handledning för enskilda medarbetare utöver återkommande utbildningar. Exempel på detta är sorgeprocesser och samtalsteknik. Vi vill att våra beställare skall få en utförare som ger en god omvårdnad, utvecklar deras verksamheter och förstår den samhällskontext den verkar i. Därför ska varje enhet ha "öppna böcker" avseende både kvalitet och ekonomi, kollektivavtal avseende meddelarfrihet och dess arbete med kvalitet ska bli ISO-certifierad på varje enhet. Översiktstabell. Omsorgsfolkets fokus för uppdragets genomförande Mål: Bästa äldreomsorgen Genomförande: Välkomstprocessen Genomförandeplanen Kontaktpersonen Kontinuitet & inflytande (7.1) Bemötande (7.2) Mening/aktivitet (7.3) Vardagen (7.4) Särskilt om demens (7.5) Anhöriga (7.6) Hur, istället för bara vad? Person-centrerat förhållningssätt Förväntningar, fördjupningar Innehåll, miljöns påverkan Den förlängda uppmärksamheten Relationscentrering 7

8 Vilka vi är beskrivning av vår kompetens och erfarenhet Styrelsen Omsorgsfolket har en styrelse som består av personer med en bred erfarenhet inom områden som är kopplade till vår profil och verksamhet. Den gemensamma nämnaren hos oss är att vi alla arbetat direkt med omvårdnad och har ett stort engagemang för att utveckla omsorgen genom att utveckla personalen som ger den.för kompletta CV med referenser se bilaga 1-4. Var och en har olika ansvarsområden både i arbetet med att ta fram och beskriva våra arbetssätt och framöver när vi tar en verksamhet i drift då styrelsen initialt fungerar som företagets ledningsgrupp. Styrelsegruppen är lokaliserad till Västra Götaland. Johan Åsbrink fokus ledning, drift och avtal VD Omsorgsfolket Sverige AB. Johan har arbetat med ledarskap inom äldreomsorgen i över tio år. Senast som VD under tre och ett halvt års tid för Humana Omsorg AB där han ledde uppbyggandet av företagets organisation och kvalitetsutveckling under en period av stor tillväxt. Under sina fyra år som sjuksköterska arbetade han inom äldreomsorgen i Skövde kommun. Johan har en sjuksköterskeexamen (120p) från Högskolan i Skövde samt har genomgått ett antal kurser i bland annat ekonomistyrning, arbetsrätt, arbetsmiljö, coachande ledarskap, utvecklingssamtal, gruppdynamik och relationsmarknadsföring. Malin Swärd fokus kvalitetsledningssystemet och HSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS på Socialtjänsten Tibro kommun. Malin är utbildad undersköterska och har i den rollen arbetat på Kärnsjukhuset i Skövde. Som sjuksköterska arbetade hon under flera år på äldreboenden i Tibro kommun. Malin har en sjuksköterskeutbildning från Vårdhögskolan, Skövde samt har genomgått utvecklingsprogram för MAS, MAR, MLA och verksamhetschef. Juridisk kompetensutveckling för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Ersta & Sköndal Högskola, Stockholm. Gerontologi med stigande ålder Högskolan Jönköping. Petri Kajonius fokus fortbildning, handledning och rekrytering Personalvetare och psykolog. Petri har tidigare flerårig erfarenhet av att arbeta som vårdbiträde på äldreboende och som personlig assistent. Just nu doktorerar han i ett nationellt forskningsprojekt på Göteborgs universitet om Skillnader mellan kvalitet i kommuners äldreomsorg som finansieras av Socialstyrelsen, FAS (Forte). Petri är universitetslärare/adjunkt på Personalvetarprogrammet och Arbets- och organisationspsykolog, Högskolan Väst, Trollhättan och Skövde högskola samt forskaranställd på psykologiska institutionen på Göteborgs universitet. Han har en Master i Socialpsykologi (2007), Skövde högskola, en Master i Pedagogik (2013), Linköpings 8

9 universitet samt är certifierad personlighetstestare (2013), med specialitet i NEO-PI-r personlighet (Big Five) och kognitiv förmåga (Bomat). Maria Kardborn fokus kommunikation och miljö Kommunikationsvetare. Maria har arbetat som Certified Nurse s Assistant på Stillwater Convalescent Center, ett äldre- och alzheimerboende i Montana, USA, samt vikarierat som vårdbiträde inom Skövde Kommuns äldreomsorg. Maria arbetar som Communications Officer på IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg och har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon har ytterligare påbyggnadsutbildningar i Juridisk grundkurs, Arbets- och organisationspsykologi samt Förändringsledning vid Göteborgs Universitet Personalresurser Företagets stödresurser ska vara så nära verksamheten som möjligt och därför kommer en stor del av personalresurserna ligga i en stark lokal chefsorganisation. Som litet företag eftersträvar vi inte att bygga upp stabsfunktioner som fastnar på ett huvudkontor långt borta från den faktiska verksamheten. Istället kommer vi, jämfört med våra konkurrenter, att ha en omatchad kapacitet av faktisk och lokal närvaro som stöd till verksamheten. Det innebär att de stödfunktioner vi har i styrelsen och genom våra externa samarbetspartners ska vara lättillgängliga för den lokala ledningsorganisationen. Det är lätt för den lokala organisationen att få hjälp när den behöver det. För oss finns det ingenting som är mer prioriterat än att verksamheten och personalen på Högalid ska vara den bästa tänkbara, och vi har motivationen till att åstadkomma detta. Omsorgsfolkets personalresurser för uppdraget kommer att bestå av: Styrelsen inom dess olika ansvarsområden som inledningsvis presenterat. 1 årsarbetare verksamhetschef. 1 årsarbetare biträdande verksamhetschef. Ombud och råd. Externa stödresurser. Verksamhetschef Verksamhetschefen är en erfaren ledare som arbetar 100 procent och är placerad på Högalid. Inom Omsorgsfolket vill vi att verksamhetschefens fokus ska ligga på kvalitetskapande och ledarskap. Att chefen är en välkänd, synlig och närvarande person som deltar i verksamheten är avgörande för att lyckas med den utveckling vi strävar efter. Genom att delta i planeringen och genomförandet av de olika aktiviteter som genomförs i verksamheten blir chefen direkt delaktig och har ständig förstahandskunskap om hur verksamheten bedrivs. 9

10 Detta uppnår vi genom att den biträdande verksamhetschefen låter verksamhetschefen frikopplas från det mesta av de administrativa uppgifterna som relaterar till ekonomi, lön och bemanning som annars tar en stor del av deras uppmärksamhet. Att verksamhetschefen har ett omfattande stöd av sin biträdande befriar den inte från ansvaret. Verksamhetschefen är fullt ansvarig för samtliga riktlinjer och beslut inom verksamheten liksom verksamhetens kvalitet. Därigenom är den också den naturliga kontaktpersonen för kommunen när det gäller frågor av löpande karaktär. Biträdande verksamhetschef/ekonomiansvarig Den biträdande verksamhetschefen arbetar 100 procent och är placerad på Högalid. Direkt kopplat till en anbudsvinst kommer vi att på Högalid att anställa en biträdande verksamhetschef med relevant högskoleutbildning för uppdraget men som inte behöver ha tidigare chefserfarenhet. Denna är ansvarig för enhetens ekonomi- och lönefunktion, löpande bemanning, inköp och IT; med andra ord, de hårda uppgifterna som behöver fungera för att verksamheten och dess chef ska kunna fokusera på sitt huvuduppdrag. Därigenom har vi också ett erbjudande som innebär att det alltid finns en chef på plats även under semestertider vilket vi ser som ett värdefullt mervärde för verksamheten och kommunens omsorgskvalitet. Ombud och råd I verksamheten finns det olika former av ombud. Ombuden är omvårdnadspersonal som har ett särskilt intresse för ett visst område och en definierad uppdragsbeskrivning med tillhörande ansvarsområde. Aktivitetsombud/Aktivitetsråd Boendet kommer att ha en aktivitetsorganisation bestående av verksamhetschefen som ansvarig och ett aktivitetsombud per avdelning. Tillsammans planerar de kvartalsvis i förväg avdelnings- och husaktiviteter och genomför dessa (se även 7.3). Aktivitetsombuden har inga eller få kontaktmannauppdrag utan har fokus på att organisera avdelningarnas och husets aktiviteter även om de, framförallt i samband med morgonarbete och lunch, också arbetar i omvårdnaden på respektive avdelning. Inkontinensombud I verksamheten finns det särskild personal som ansvarar för att i samverkan med sjuksköterskan hålla sig uppdaterad vad som händer inom området och kunna vara ett stöd för övrig personal vid utprovning och användning av inkontinensmaterial. Kostombud/Matråd På boendet finns ett matråd som består av kostombud och representanter för de äldre på boendet. I matrådet samtalar vi om menyer, utvärderar maten och måltiderna samt bjuder in representanter från leverantören av huvudmålet. På varje avdelning finns ett kostombud som 10

11 är ansvariga för att återkommande utvärdera upplevelsen av matens kvalitet, vara ambassadörer för FAMM-konceptet (se även 8.1) på sin avdelning och vara ett stöd för övrig personal avseende t.ex. anpassad kost. Kvalitetsombud/Teamträffar På varje avdelning finns det ett kvalitetsombud som tillsammans med verksamhetschefen, och helst kommunens sjuksköterska, utgör verksamhetens kvalitetsråd. I kvalitetsrådet gås verksamhetens avvikelser, synpunkter och klagomål igenom och förbättringsåtgärder tas fram och följs upp. Hygienombud I uppdraget som hygienombud ska man föregå som ett gott exempel, man ska driva vårdhygieniska frågor och verka för att basala hygienrutiner tillämpas tillsammans med verksamhetschefen. Man ska kontinuerligt informera och handleda medarbetarna i hygien och klädregler och uppmärksamma verksamhetschefen när utbildningsbehov föreligger. Verksamhetschefen utser ett till två hygienombud på boendet. Dokumentationsombud Dokumentationsombudet har fördjupad kunskap både inom författningar och gällande riktlinjer som berör dokumentationen liksom i det dokumentationssystem som kommunen tillhandahåller. Dokumentationsombudet har till uppgift att stödja och handleda medarbetare i den löpande dokumentationen. När ny personal anställs ska dokumentationsombudet tillsammans med verksamhetschefen introducera medarbetaren i gällande författningar och riktlinjer kring dokumentation. Verksamhetschefen utser två till fyra dokumentationsombud på enheten. Externa stödresurser PACTA Vår arbetsgivarorganisation ger oss rätt att avropa deras rådgivning och praktiska stöd inom framförallt personalområdet, avtal, försäkringar, förhandlingar, arbetsrätt m.m. Den lokala ledningsorganisationen avropar denna hjälp utifrån behovet. PWC Vi anlitar vår revisionsfirma för stöd till verksamheten avseende frågor som har att göra med ekonomi- och lönehantering samt för våra bokslut. 11

12 Ekonomisk status Omsorgsfolket är ett nystartat företag och saknar därför de efterfrågade ratings som förfrågningsunderlaget nämner. Företaget har genom aktiekapital och aktieägarlån samt i händelse av anbudsvinst banklån från SEB och lån från ALMI tillgång till medel som med god marginal räcker för att driva verksamheten enligt förfrågningsunderlagets krav. Detta med god marginal för oförutsedda händelser eller belastningstoppar. Intyg om detta lämnas på begäran. 12

13 Beskrivning av IT-teknisk lösning Operativsystem: Windows 7 Webbläsare: Internet Explorer 13

14 5.1 Utbildning, tjänstgöringsgrad och placering som chefen för verksamheten på Högalid och/eller Täppan kommer att ha. Omsorgsfolkets lokala ledningsorganisation kommer att bestå av en erfaren verksamhetschef och en mer junior biträdande verksamhetschef som sinsemellan har en tydlig rollfördelning. Denna syftar till att frikoppla verksamhetschefen från frågor av ren administrativ karaktär för att han eller hon istället ska kunna fokusera verksamhetens innehåll och att på sikt säkra ledarförsörjningen. Verksamhetschefens ansvara för en direkt ledning av verksamheten vilket innefattande bland annat att: Vara med i välkomstprocessens olika steg (se 7.1), upprättandet av genomförandeplanen och uppföljningen av denna till en början eller vid behov. Leda planeringen av de gemensamma aktiviteterna tillsammans med aktivitetsombuden (7.3). Rekrytera nya medarbetare. Coacha och utveckla befintliga medarbetare genom löpande feedback och planerade utvecklingssamtal. Besluta om riktlinjer för vilka timvikarier som skall erbjudas arbete i första hand. Besluta om riktlinjer för inköp av mat och materiel. Den biträdande verksamhetschefen ansvarar för: Verksamhetens löpande bemanning. Lönehantering. Inköp. Ekonomihantering. Ersätta verksamhetschefen vid dennes frånvaro Verksamhetschefens krav och förutsättningar Utbildning: Relevant högskoleutbildning för verksamhetsområdet. T.ex. examen från socionomprogram, social omsorg eller sjuksköterska. Vidareutbildning inom äldrepedagogik, beteendevetenskap, psykologi eller socialrätt bedömer vi som meriterande. Tjänstgöringsgrad: 100 procent. Placering: Högalid måndag fredag normal kontorstid med undantag för egen semester, utbildning eller tjänsteresor. Övriga krav: Verksamhetschefen är av avgörande betydelse för att verksamheten ska fungera och utvecklas på ett bra sätt och symboliserar både företagskulturen och kommunens åtagande i relationen med de äldre och anhöriga. Därför ställer vi i samband med rekryteringen krav på att chefen: 14

15 Har varit ansvarig chef för ett äldreboende i minst fyra år och har goda vitsord från både beställande organisation och utförande. Detta kontrolleras med både de referenter kandidaten uppger och egna referenter om inte kandidaten är känd av oss sedan innan. Genomgår ett personlighetstest, IPIP-NEO (Femfaktormodellen), samt ett begåvningstest. Har en personlighet som präglas av god självkännedom, personlig mognad och har starka drivkrafter att utveckla sig själv och den verksamhet han eller hon leder. Tycker om att arbeta direkt med de äldre, dess anhöriga och medarbetarna. Vi är tydliga med att rollen som verksamhetschef i Omsorgsfolkets organisation inte är en administrativ tjänst utan präglas av engagemang och närvaro direkt i verksamheten. När chefen är på plats kräver vi att han eller hon: Regelbundet tar emot handledning i syfte att reflektera kring sitt eget ledarskap och etiska frågeställningar i verksamheten. Regelbundet är beredd att låta sitt ledarskap speglas i så kallade 360-graders intervjuer. Utifrån sin kompetensprofil deltar i de utbildningar som överenskommits i kompetensplanen (se 7.2) Biträdande verksamhetschefens krav och förutsättningar Utbildning: Relevant högskoleutbildning för verksamhetsområdet. T.ex. examen från socionomprogram, social omsorg eller sjuksköterska. Vidareutbildning inom äldrepedagogik, beteendevetenskap, psykologi eller social rätt bedömer vi som meriterande. Tjänstgöringsgrad: 100 procent. Placering: Högalid måndag fredag normal kontorstid med undantag för egen semester, utbildning eller tjänsteresor. Övriga krav: Den biträdande verksamhetschefens viktigaste uppgift är att möjliggöra verksamhetschefens ledarskap. Detta sker genom att denna i sina ordinarie arbetsuppgifter har ett tydligt administrativt fokus som ska möjliggöra att verksamheten har rätt bemanning utifrån avtal och verksamhetschefens instruktioner, rätt material och att företagets åtagande gentemot leverantörer och medarbetare sköts på ett korrekt sätt. Samtidigt är tjänsten en plattform för att utvecklas och växa in i en roll som ledare. Därför ställer vi i samband med rekryteringen krav på att den biträdande verksamhetschefen: Genomgår ett personlighetstest, IPIP-NEO (Femfaktormodellen), samt ett begåvningstest. Har en personlighet som präglas av god självkännedom, personlig mognad, är arbetsam samt har starka drivkrafter att utveckla sig själv och den verksamhet den verkar i. Har en organisatorisk begåvning som lämpar sig för uppdraget vilket innefattar förmågan att göra rätt sak i rätt tid och hålla deadlines. 15

16 Har viljan att utvecklas och på sikt ta steget till att bli verksamhetschef När den biträdande verksamhetschefen är på plats kräver vi att den: Regelbundet tar emot handledning i syfte att reflektera kring sitt eget ledarskap och etiska frågeställningar i verksamheten. Regelbundet är beredd att låta sitt ledarskap speglas i så kallade 360-graders intervjuer. Utifrån sin kompetensprofil deltar i de utbildningar som överenskommits i kompetensplanen (se 7.2) Omsorgsfolket åtar sig: Att tillsätta en erfaren verksamhetschef på 100 procent för verksamheten som kommer ha högskolekompetens och varit chef på ett äldreboende i minst fyra år. Att denna verksamhetschef har en hög närvaro och tillgänglighet för de äldre, anhöriga och medarbetarna genom att ha en låg andel administrativa arbetsuppgifter. Momenten i befattningsbeskrivningen gås årligen igenom och bedömd tidsåtgång dokumenteras. Att tillsätta en biträdande verksamhetschef på 100 procent med relevant högskoleutbildning för uppdraget. Att denna kommer bistå verksamhetschefen med de uppgifter som krävs för att frigöra denna från administrativa uppgifter av löpande karaktär. Att denna kommer att ersätta verksamhetschefen vid dennes frånvaro med stöd av VD. Att vi vid rekryteringen av dessa chefer utvärderar dem med ett personlighetstest, IPIP-NEO (Femfaktormodellen), samt ett begåvningstest. Att dessa chefer regelbundet tar emot handledning i syfte att reflektera kring sitt eget ledarskap och etiska frågeställningar i verksamheten. Frekvens rapporteras årligen till kommunen. Att dessa utifrån sin kompetensprofil deltar i de utbildningar som överenskommits i kompetensplanen (se 7.2). Att dessa årligen låter sitt ledarskap speglas i så kallade 360-graders intervjuer. 16

17 5.2 Planering för fortbildning/kompetensutveckling Målsättningen hos Omsorgsfolket är nöjda äldre, nöjda anhöriga och nöjda medarbetare. För att detta ska realiseras ingår ett forskningsförankrat fortbildningskoncept i Omsorgsfolkets verksamhetsplan och profilering. I linje med kommunens kvalitetskrav vinnlägger sig Omsorgsfolket om att all personal ska ha tillräcklig utbildning för att genomföra sitt uppdrag på ett excellent sätt. Omsorgsfolket strävar efter att medarbetarnas personligheter och kompetenser sammanfaller med det koncept av värdigt åldrande som kommunen och Omsorgsfolket står för. Redan vid rekryteringen och inom första året kommer all personal via mentorskap och utvecklingssamtal att ha genomgått en grundläggande fortbildning (se fas 1 och 2 i kompetensutvecklingsplanen i avsnitt 5.2.2). Efter det tar en av Omsorgsfolket framtagen skräddarsydd fortbildning vid (se fas 3). Denna löper över fem år, och bygger på anpassad utbildning av respektive medarbetare, genom mentorskap, individuell fortbildning och extern utbildning. Omsorgsfolket profilerar sig i att vara branschens ledande fortbildare inom äldreomsorg, och ser fortbildning baserat på modern forskning och beprövad erfarenhet som självklar. Exempel på detta och beskrivningen av de utbildningsmoduler som Omsorgsfolkets medarbetare får del av ges i avsnitt Omsorgsfolket ser vidare mycket positivt på kontakt med samhället och inbjuder anhöriga, praktikanter ifrån utbildningar samt politiska beslutsfattare att delta i verksamheten med syfte att sprida kunskap om äldreomsorgskvalitet Planering för fortbildning/kompetensutveckling Omsorgsfolket strävar efter att ligga i framkant i Sverige med att tillhandahålla individualiserad fortbildning. En av de mest framgångsrika arbetspsykologiska modellerna visar att arbetsmotivation sammanfaller med medarbetarens upplevelse av att få utrymme att ta sig an något de anser vara viktigt och intressant 1. En röd tråd i medarbetarens utveckling är de årliga utvecklingssamtalen som utgår ifrån boendets behovsutveckling såväl som medarbetarens intressen. Kompetensutvecklingsplanen som syns på nästa sida sträcker sig fem år framåt. Forskningen visar att just vid fem år finnas en brytpunkt hos personal, där lärande och personlig lämplighet övergår till ett mer inövat och präglat beteende 2. Efter fem år på en arbetsplats kan man också med större säkerhet förutsäga prestationsskicklighet utifrån vilken träning personen ifråga fått på sin arbetsplats. Innan fem år är det personlig lämplighet som förutsäger prestationsskicklighet bäst, vilket förklarar det fokus som läggs på lämplig rekrytering. 1 RIASEC, APA Handbook,

18 Omsorgsfolkets kompetensutvecklingsplan över fem år Mål: Genomförande: Uppföljning: Förbättra omsorgskvaliteten Förbättra medarbetare och fortbildning Kunnig feedback och ett gynnsamt personalklimat 18

19 Fortbildningen Omsorgsfolkets åtagande för Högalid är att 30 timmar per år per anställd kan läggas direkt på fortbildning inom de moduler som redovisas i avsnitt 5.2.6, externa föreläsningar samt handledning individuellt och grupp. Vid dessa tillfällen frikopplas den anställde från verksamheten och ersätts av vikarie. Utöver detta finns också ytterligare tid avsatt för personalmöten, värdegrundsreflektion och kortare utbildningsmoment av standardkaraktär på månadsbasis. Detta är bara den formellt avsatta tiden och en stor del av mentorskapet och handledningen bakas in i den informellt löpande verksamheten, vilket enligt forskningsresultat i realiteten genererar en trefalt högre utbildningstid 3. Mentorskap Den första utbildningspelaren rörande träning och kompetensutveckling sker i form av mentorskap, där nya eller oerfarna medarbetare under introduktionen (se punkt 5.3) tilldelas en erfaren medarbetare. Efter månadens slut sker en avstämning med verksamhetens chef som dokumenteras för att sedan användas som underlag i kommande utvecklingssamtal. Arbetssättet med mentorskap har visat sig framgångsrikt då det motiverar till personligt ansvar både hos mentor samt hos medarbetare 4. Efter den inledande perioden övergår mentorskapet till handledning, där mentorn kopplas in som stöd vid svåra situationer eller uppkomna frågeställningar. Under detta första års introduktionspaket ska medarbetaren med hjälp av kollegor och feedback ha identifierat särskilda intresseområden. Individualiserad fortbildning Utöver att stödja och kompetensgöra den individuella medarbetaren via mentorskapet och löpande handledningen sker sedan fortbildning via intern och individualiserad fortbildning, vilket är den andra utbildningspelaren hos Omsorgsfolket. Omfattningen och formatet på den individualiserade fortbildningen fastställs i samband med det årliga utvecklingssamtalet där medarbetarens kompetensprofil ligger till grund för dess kompetensplan. Denna fortbildning kan ske genom att man tar del av internetbaserat läromaterial eller att man gör ett studiebesök på en annan enhet. Detta utbildningspaket löper över totalt fem år. En viktig del i denna består av att medarbetaren skriftligen eller muntligen ska redovisa sin utveckling rörande ett speciellt intresse eller kompetens, vilket görs i samband med utvecklingssamtal. Delar av avdelningsmöten sätts av till denna individuella fortbildning, då medarbetare får redovisa upptäckter eller lärdomar ifrån sin individuellt anpassade fortbildning för de andra. Den individuella fortbildningen kan också ske genom att det i kompetensplanen läggs in moment av extern handledning för att hjälpa medarbetaren till en ökad självkännedom och reflektion kring sitt eget agerande. 3 APA Handbook, Biswas-Diener,

20 Externa utbildningar Den tredje utbildningspelaren som fortbildningen hos Omsorgsfolket vilar på är återkommande externa utbildningar, där en expert inom ett visst område har en inspirationsföreläsning eller en workshop där medarbetarna får delta i en praktisk övning. Exempel på detta kan vara en timmes föreläsning på vetenskaplig grund, exempelvis om kulturkrockar med anhöriga, grupp-psykologiska övningar där man får känna på kraften i rollspel, eller enkla kommunikationsövningar vid kris eller livets slutskede (se nästa sida för flera planerade moduler). Flera av dessa moduler läggs på planerings- och utbildningsdagar en gång om året. Dessa tjänar både som ett socialt kick-off där en god atmosfär bland medarbetarna byggs, samtidigt som en utbildning av de bästa medarbetarna i branschen äger rum. Varje utbildningsdag har ett genomtänkt schema utifrån de utmaningar som boendet står inför Ledningens kompetensutveckling Verksamhetschefens fortbildning syftar till att förstärka och utveckla de färdigheter och förmågor som är avgörande för att kunna vara den nyckelmedarbetare som det innebär att leda ett äldreboendes verksamhet. Verksamhetschefens roll inom Omsorgsfolket är mer direkt delaktig i omsorgens utformning (se avsnitt och framåt) och rekryteringen av nya medarbetare än vad som är fallet i många liknande organisationer (framförallt kopplat till rollfördelningen mellan verksamhetschefen och den biträdande verksamhetschefen). Därför är också de utbildningsmoduler som cheferna ska gå igenom inriktade på att utveckla förståelsen och färdigheten i att hantera individer och grupper samt att utifrån de personliga egenskaper som är avgörande för att ge en professionell och varm omvårdnad kunna göra bästa tänkbara rekryteringar av nya medarbetare. Exakt vilka utbildningsmoduler som verksamhetschefen ska genomgå fastställs i samband med det årliga utvecklingssamtalet då kompetensplanen fastställs utifrån medarbetarens kompetensprofil. På samma sätt erbjuds den biträdande verksamhetschefen att utifrån sin kompetensprofil delta i dessa utbildningsmoduler, i syfte att på sikt göra han eller hon redo för att ta steget upp till att bli verksamhetschef. Därtill får den biträdande verksamhetschefen av PWC löpande utbildning och stöd för sina uppgifter som kopplar till lön- och ekonomihanteringen Nytt boende Vid övertagandet av ett nytt boende anordnas en särskild utbildningsdag där kompetensplanen som löper över fem år introduceras. Denna uppstartsperiod blir av nödvändighet särskilt utbildningsintensiv och fokus kommer att hamna på att identifiera nyckelpersoner av särskild kompetens och personlighet som får ha mentorsroller. Målet är att så snart som möjligt falla in i den femåriga kompetensutvecklingsplanen, för optimala kvalitetsutveckling på boendet. 20

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2015-03-25 annika.nilsson@kil.se Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal BAKGRUND Under sommarperioden ska

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010 Utvärderingsrapport 2010-05-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Stockholms stad Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius 125-102/2010 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9)

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SID 1 (6) 2011-01-12 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9) Besöksdatum:

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-13 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Proffssystern i Stockholm AB Adress: Bagartorpsringen 26, 170 64 Solna Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hengameh Azari,

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se

Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg. thomas.hallgren@kommunakuten.se Att ställa kvalitetskrav i vård och omsorg thomas.hallgren@kommunakuten.se När utformas kvalitetskraven Det politiska förarbetet Det administrativa förarbetet Upphandlingsprocessen (förfrågningsunderlaget)

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

9. Korttidsboende - Demens

9. Korttidsboende - Demens Förfrågningsunderlag 2012-06-13 Upphandlingsansvarig Malmö kommun Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser Anna Bassmann 2010-00110 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov Förfrågningsunderlag 2015-07-03 Upphandlande organisation Malmö stad Anna Bassmann Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser STK-2015-151 Sista anbudsdag: 2015-09-01 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Karriärvägar i vård och omsorg Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Strategisk kompetensförsörjning Vi utgår från De personer som vi stödjer ska kunna leva sitt liv som de vill

Läs mer

5. Gruppboende - Personer med psykisk funktionsnedsättning

5. Gruppboende - Personer med psykisk funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag 2012-06-13 Upphandlingsansvarig Malmö kommun Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser Anna Bassmann 2010-00110 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

2. Gruppboende - Personer med demenssjukdom

2. Gruppboende - Personer med demenssjukdom Förfrågningsunderlag 2015-07-03 Upphandlande organisation Malmö stad Anna Bassmann Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser STK-2015-151 Sista anbudsdag: 2015-09-01 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen!

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen! Äldreomsorg & Hospice Välkommen! Leva livet hela livet Vi vet att du är unik. Du vet själv vad du uppskattar, vad som får dig att må bra och när och hur du vill umgås med andra. Kort sagt är det bara du

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

2. Utvärderingsbilaga

2. Utvärderingsbilaga Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Rinkeby-Kista Drift av bostäder enligt LSS, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning stadsdelsnämnd Christina Fagerström

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes.

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. De oerfarna slutade också, ofta efter kort tid. Majoriteten

Läs mer

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120808 Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets representanter: Olga Yuen Cárdenas

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik Anbud Gävle Detta dokument är en förkortad version av Frösundas inlämnade anbud för de sex gruppbostäderna i Gävle. Först beskrivs den verksamhetsidé som vi ska genomföra under kontraktsperioden. Sedan

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Dnr HN 2009/0150 2009-04-22 1(6) Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Bakgrund Lex Sarah anmälan gjordes av Medicinskt ansvarig sjuksköterska vid hemvårdsnämnden under hösten 2008 angående missförhållanden

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2015 för Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende

Verksamhetsberättelsen 2015 för Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Verksamhetsberättelse Sida 1 (8) Handläggare Petra Nilsson Telefon: 08-508 23 770 Verksamhetsberättelsen 2015 för Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende Verksamhetsövergång

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning.

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning. Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav för kunder i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning i Varbergs kommun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kommun har som en av sina strategiska målsättningar

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Utvecklingsplan Hallen

Utvecklingsplan Hallen 2013-01-14 Utvecklingsplan Hallen Rubrik Förbättringsområde Mål med åtgärder Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Verksamheten behöver tydligare struktur gällande information gällande

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Eksätra HVB Kontaktuppgifter Besöksadress Vårdsätravägen 74 756 55 Uppsala Telefon 018-727 23 25 vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se www.sober.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk

Läs mer

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser.

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser. Anita Care AB Kvalitetsberättelse 2016-01-30 (Solna Stad) Verksamhetsbeskrivning Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun är antagna av socialnämnden 2015-01-29 14. Dessa ersätter tidigare kvalitetskrav

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Anbud Ekbacken hus H. Avtalsperiod. Övergripande verksamhetsmål

Anbud Ekbacken hus H. Avtalsperiod. Övergripande verksamhetsmål 1(6) Anbud Ekbacken hus H Detta är en förkortad version av Frösundas anbud och avtal med Sundbybergs stad. Vi kommer tillsammans med er medarbetare att implementera anbudet och avtalet i verksamheten.

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2013-12-19 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Föreningen Lugnet Adress: Utholmsvägen 22-32, 178 91 Munsö Utförare: Föreningen Lugnet Verksamhetschef (namn och

Läs mer