Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009"

Transkript

1 Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys Tyréns Temaplan Februari 2009

2 Innehåll nulägesanalys Södertälje Syd 1. Sammanfattning och slutsatser 2. Inledning 3. Omvärldsanalys 3.1 Konjunktur och regionförstoring 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling 4. Fysisk analys 5. Regionala kärnor utvecklingsplan för Södertälje Syd 6. Tågtrafikens utveckling och påverkan i Södertälje Syd 6.1 Allmänt om attraktiva bytespunkter 6.2 Viktigare beslut rörande infrastrukturen som påverkar Södertälje Syd Prioriterade nät Prioriterade stationer 7. Potential och brister i Södertälje Syd 7.1 Presentation av konkurrenten Flemingsberg 7.2 Jämförelse Flemingsberg Södertälje Syd 7.3 För- och nackdelar för Södertälje Syd 8. Benchmarking 8.1 Landskrona 9. Marknadsanalys 9.1 Bostäder 9.2 Kontor 9.3 Handel och närservice Bilaga 1a Konkurrerande projekt Bilaga 1b Möjlig betalningsvilja för bostads- och hyresrätter i Södertälje Syd Källförteckning Sida 2

3 1. Sammanfattning och slutsatser Sida 3

4 Sammanfattning nulägesanalys Södertälje Syd Sammanfattning av nulägesanalysen Södertälje ligger i en tillväxtregion som långsiktigt bedöms bibehålla sin tillväxt. En stor del av arbetskraften pendlar in till Södertälje. Främst från Stockholmsregionen men även från Mälardalen. Södertälje Syd trafikeras idag av fjärr- och regionaltåg på den övre stationen och pendeltåg på den nedre. Idag är antalet resenärer ca och beräknas öka till ca Planerade infrastrukturprojekt bedöms öka spårtrafiken förbi Södertälje Syd. Ostlänken och Svealandsbanan förbättrar läget med möjlighet till fler resenärer medan dubbelspår på pendeltåget bedöms minska antalet resenärer. Södertälje Syd ligger i stadens utkant och behöver integreras bättre med Södertälje Centrum och övriga målpunkter i Södertälje. Södertälje Syd erbjuder ett basutbud som resecentrum med vänthall, information, bytespunkt och parkeringsmöjligheter. Sida 4

5 Sammanfattning nulägesanalys Södertälje Syd Sammanfattning av nulägesanalysen Ett förslag på utvecklingsplan har beställts av och presenterats för Näringsdepartementet, men har ännu inte resulterat i en fortsättning. Utvecklingsplanen har renderat i ett antal fristående arbeten inom respektive organisation, tex utreds vilka grundläggande funktioner som ska finnas i en bytespunkt och ett en undersökning av ett åtgärdsprogram med prioritering över fysiska brister. Södertälje Syd konkurrerar med Flemingsberg om tågstopp. Flemingsberg har betydligt fler resenärer men Södertälje Syd bidrar mer till regionsutvidgning. Bristerna överväger fördelarna med dagens Södertälje Syd. Sida 5

6 Sammanfattning nulägesanalys Södertälje Syd Sammanställning av de olika möjliga verksamheterna Verksamhet Bedöms fungera i närområdet Hyresnivå kr/m² och år Kommentar Bostäder Nej Dock ett alternativ för sekundärområdet Kontor Nej < 800 Generellt låg efterfråga i kommunen och detta ligger utanför etablerade kontorsområden Handel Ja < 900 Området har goda fysiska förutsättningar men ytterligare analys behöver göras Närservice Nej Närservice kräver fler resenärer än vad Syd kommer att få Sida 6

7 Sammanfattning nulägesanalys Södertälje Syd Slutsatser nulägesanalys Södertälje Syd behöver bättre koppling till målpunkter i Södertälje. Ostlänken och Svealandsbanan förbättrar läget med möjlighet till fler resenärer medan dubbelspår på pendeltåget bedöms minska antalet resenärer. Södertälje Syd behöver integreras bättre med Södertälje Centrum för att kunna stärka Södertälje som regional kärna. Södertälje Syd är idag i vissa avseenden ett fungerande resecentrum. Insatser krävs från kommunen för att den ska klassas som prioriterad station. Bostäder bedöms inte som ett realistiskt alternativ i direkt anslutning till stationsområdet. En bostadsetablering i sekundärområdet kan vara möjlig under förutsättning att det finns en väl utarbetad etableringsstrategi Kontor bedöms inte som ett realistiskt alternativ i Södertälje Syd. Låg hyra och hög vakansgrad gör att det ej bedöms möjligt att etablera ett kontorsområde här. Handel är ett realistiskt alternativ. Området har goda fysiska förutsättningar för handel men ytterligare analys av marknadsunderlag samt parkeringsbehov behöver tas fram. Någon ytterligare närservice bedöms det dock inte finnas utrymme för. Handel stärker dock inte området som attraktiv kommunikationspunkt. Det räcker inte med en punktinsats i närområdet för att göra Södertälje Syd attraktiv. Kommunen behöver ta ett större grepp och långsiktigt arbeta för att stärka området. Sida 7

8 2. Inledning Sida 8

9 2. Inledning Bakgrund Södertälje kommun arbetar med en utvecklingsplan för tågstationen Södertälje Syd Syftet är att rätta till dagens brister på stationen och att göra Södertälje Syd till en stark kommunikationspunkt. När uppdraget startade var avsikten att utvecklingsplanen skulle drivas som flera projekt som beaktar följande frågor Lokal kollektivtrafik anpassad till regionaltågen Samordning mellan regionaltåg och länsbussar Förbättrad stationsmiljö avseende information, underhåll och service Utveckling av området omkring stationen Tyréns Temaplans uppdrag har varit för den delen av utvecklingsplanen som omfattar utveckling av området omkring stationen. Nulägesanalysen presenterades i oktober 2008, mindre justeringar har gjorts av analysen fram till februari Sida 9

10 2. Inledning Syfte och mål utvecklingsplan Södertälje Syd Målet med utvecklingsplanen för Södertälje Syd är att göra området till en attraktiv kommunikationspunkt Tidsperspektivet är dels långsiktigt till 2030 och dels kortsiktigt på 3 till 5 år Inga ekonomiska begränsningar finns för projektet men utvecklingsplanen bör om möjligt behandlas ur två perspektiv, ett realistiskt och ett visionärt. I utvecklingsplanen är resenärerna basen för Södertälje Syd och varumärket Södertälje ska stärkas. Utvecklingsplanen bör även ge förslag på lämpliga samarbetsformer mellan intressenterna för Södertälje Syd Inga särskilda begränsningar finns Sida 10

11 2. Inledning Arbetsprocessen för utvecklingsplan Södertälje Syd Syfte & Mål Nulägesanalys Preliminärt koncept SWOT Revidering Revidering koncept koncept Utvecklings Affärsplan Handlingsplan Genomförande Sida 11

12 3. Omvärldsanalys Sida 12

13 3.1 Konjunktur och regionförstoring Sida 13

14 3.1 Konjunktur och regionförstoring Svårbedömt läge - Prognoserna över den globala ekonomin 2009 har reviderats ned kraftigt sedan i somras BNP- utveckling Källa: Finansdepartementet Sida 14

15 3.1 Konjunktur och regionförstoring Svag tillväxt i riket under innevarande år, flera bedömare tror på negativ tillväxt under 2009 % 3,0 BNP, årlig procentuell förändring 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, ,0-1,5-2,0 Källa: Tyréns Temaplan AB SEB (48) SBAB (48) Nordea (45) KI (44) RB (v 43) Källa: Institut (Publiceringsvecka) Sida 15

16 3.1 Konjunktur och regionförstoring Sysselsättningstillväxten väntas minska i näringslivet, medan det väntas öka inom offentlig sektor % 5,0 Sysselsättning, årlig förändring, i riket med prognos till ,0 3,0 2,0 1,0 0, ,0-2,0-3,0 Källa: Konjunkturinstitutet, Tyréns Temaplan AB Offentlig sektor Näringsliv Sida 16

17 3.1 Konjunktur och regionförstoring Funktionella regioner = Pendlingsregioner = Lokala arbetsmarknader (LA) För att en ekonomisk analys och benchmarking av en regions utveckling skall bli rättvisande måste den grundas på avgränsning av ekonomiskt funktionella regioner. Sådana regioner är i första hand pendlingsregioner, d v s sammanhängande territorier där människor både bor och arbetar. I pendlingsregioner kan invånarna byta jobb, arbetsgivare och bransch utan att flytta och arbetsgivarna kan flytta inom regionen och behålla samma tillgång till arbetskraft. Pendlingsregioner formar således de mest primära lokala arbetsmarknaderna. I hela landet finns det totalt nästan 100 lokala arbetsmarknader. I den följande redovisningen är region = lokal arbetsmarknad. Källa: Erfarenheter och material från genomförda uppdrag av Tyréns Temaplan Sida 17

18 3.1 Konjunktur och regionförstoring Södertälje ingår i Stockholms Lokala Arbetsmarknad Stockholms LA omfattar drygt personer och består av kommunerna: Botkyrka Sollentuna Danderyd Solna Ekerö Stockholm Enköping Strängnäs Gnesta Sundbyberg Haninge Södertälje Heby Tierp Huddinge Trosa Håbo Tyresö Järfälla Täby Knivsta Upplands Väsby Lidingö Upplands-Bro Nacka Uppsala Norrtälje Vallentuna Nykvarn Vaxholm Nynäshamn Värmdö Salem Österåker Sigtuna Östhammar Källa: Erfarenheter och material från genomförda uppdrag av Tyréns Temaplan Sida 18

19 3.1 Konjunktur och regionförstoring Regionens funktionella delar Kärna Kärnstad Omland (kranskommuner och mindre kärnstäder) Lokal arbetsmarknad Källa: Erfarenheter och material från genomförda uppdrag av Tyréns Temaplan Sida 19

20 3.1 Konjunktur och regionförstoring Antalet stora regioner växer och antalet små krymper Antal marknader Lokala arbetsmarknaders befolkning Större än Mindre än År Källa: Tyréns Temaplan AB, SCB Sida 20

21 3.1 Konjunktur och regionförstoring Befolkningens tillväxt koncentreras till regioner större än invånare, medan våra små regioner blir allt mindre Procent/år 1,5 Lokala arbetsmarknaders storlek och befolkningstillväxt under åren (Hela landet) 1,0 0,9 0,5 0,0 0,0 0,2-0,5-0,5-1,0-1,0-1,5 < > Källa: Tyréns Temaplan AB och SCB Sida 21

22 3.1 Konjunktur och regionförstoring Storstadsregionerna har vuxit kraftigt. Antal personer Folkökning i storstadsregionerna Källa: Tyréns Temaplan AB, SCB Stockholms LA Göteborgs LA Malmö LA År Sida 22

23 3.1 Konjunktur och regionförstoring. på övriga landets bekostnad Antal personer Folkökningens fördelning Procent Källa: Tyréns Temaplan AB, SCB Storstadsregionerna Övriga landet Andel av folkmängden i storstäderna 38 Sida 23

24 3.1 Konjunktur och regionförstoring Ekonomisk tillväxt mäts med lönesumman På nationell nivå mäts ekonomisk tillväxt bäst som förändring i BNP. BRP Bruttoregionprodukten motsvarar BNP på regional nivå. (Data om BRP publiceras med stor tidseftersläpning och endast för län.) BNP består av två delar; löner inklusive kollektiva avgifter samt företagens bruttovinster. De senare är i allmänhet mer instabila och lättrörliga mellan geografiska marknader. Lönesumman blir därför det bästa tillgängliga måttet för att mäta ekonomisk tillväxt i en lokal marknad eller region. Samtliga lönesummor som redovisas i denna rapport uttryckt i fasta priser för år För fastprisberäkning har konsumentprisindex, KPI, använts. Källa: Erfarenheter och material från genomförda uppdrag av Tyréns Temaplan Sida 24

25 3.1 Konjunktur och regionförstoring Större regioner har högre ekonomisk tillväxt Procent/år 3,0 Lokala arbetsmarknaders storlek och real tillväxt i total lönesumma under åren (Hela landet) 2,5 2,5 2,0 1,5 1,7 1,6 1,1 1,0 0,5 0,5 0,0 < > Källa: Tyréns Temaplan AB och SCB Sida 25

26 3.1 Konjunktur och regionförstoring Relationen mellan restid och pendling är tydlig i Mälardalen Andel utpendlare till Stockholms innerstad per kommun i Mälardalen (ej Örebro län) i relation till restiden till Stockholms city Andel utpendlare, % av samtliga pendlare Solna Nacka Danderyd Upplands-Bro Täby Värmdö Vaxholm Håbo Södertälje Uppsala Strängnäs Enköping Om restiden ökar en minut minskar andelen pendlare med 0,44 % Norrtälje Västerås Eskilstuna Östhammar Katrineholm Norberg Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB 2002 Bilrestid, minuter Sida 26

27 3.1 Konjunktur och regionförstoring Boendekostnaden är också starkt negativt relaterad till restiden Boendekostnad, kr/mån Boendekostnad per kommun i Mälardalen (ej Örebro län) i relation till restiden till Stockholms city Solna Danderyd Om restiden ökar en minut minskar boendekostnaden med 84 kronor per månad Nacka Täby Vaxholm Upplands-Bro Södertälje Strängnäs Norrtälje Västerås Eskilstuna Katrineholm Östhammar Norberg Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB 2002 Bilrestid, minuter Sida 27

28 3.1 Konjunktur och regionförstoring Regionförstoring i Sverige vikten av att tillhöra en stor region Sveriges lokala arbetsmarknader, pendlingsregioner, blir allt större och färre. De stora regionerna växer mer än de små. De stora växer både exogent genom regionförstoring och endogent genom tillväxt. Storleken har betydelse för en rad tillväxtfaktorer i regionerna, så som befolkningstillväxt, ekonomisk tillväxt, prisutveckling på bostäder mm. Andelen utpendlare i Södertälje kommun som pendlar till Stockholm ligger i linje med restiden med bil i minuter. Boendekostnaden i Södertälje, i kronor i månaden, står i relation med restiden till Stockholms city. Att Södertälje tillhör en stor region är en klar konkurrensfördel och en potential för framtida tillväxt. Källa: Erfarenheter och material från genomförda uppdrag av Tyréns Temaplan Sida 28

29 3.1 Konjunktur och regionförstoring Högutbildade män pendlar längst, deras pendlingsmönster idag indikerar det framtida pendlingsmönstret Alla, 1970 Alla, idag Högutbildade män, idag Högutbildade män är den kategori som pendlar längst. Deras lokala arbetsmarknad, bilden till höger, indikerar hur den framtida lokala arbetsmarknaden kan komma att se ut för alla. Källa: SCB Sida 29

30 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Sida 30

31 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Södertälje följer utvecklingen i regionen och är något mindre volatil Procent per år, fasta priser, % 12,0 Lönesummetillväxt per år ,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10, Källa: Tyréns Temaplan AB, KU/SCB, Specialbearbetning Stockholms LA Södertälje År Sida 31

32 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Företagssektorn har en stark tillväxt de senaste åren i Södertälje Procent per år, fasta priser, % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Tillväxt i lönesumma från företag per år , Källa: Tyréns Temaplan AB, KU/SCB, Specialbearbetning Stockholms LA Södertälje År Sida 32

33 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Arbetsmarknaden har haft några tuffa år, men växte med nästan 2 procent under 2006 Tillväxt per år, % 5,0 Arbetskraftens tillväxt per kommun/region ,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3, År Stockholms LA Södertälje Källa: SCB, Tyréns Temaplan Sida 33

34 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Andelen förvärvsarbetande är lägre i kommunen än i hela regionen, men följer samma mönster i utvecklingen över tid Andel av arbetskraften 16+ år, % 64,00 Andel förvärvsarbetande per kommun/region ,00 60,00 58,00 56,00 54,00 52,00 50, År Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Stockholms LA Södertälje Sida 34

35 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Andelen högutbildade som bor i kommunen är låg, men något växande Andel högutbildade av befolkningen år, % 25,0 Andel högutbildade per kommun/region ,0 15,0 10,0 5,0 0, År Källa: Tyréns Temaplan AB Stockholms LA Södertälje * Omläggningar i statistiken 1990 och 2000 (förbättring av underlaget), som påverkar nivån Sida 35

36 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Södertäljes näringsliv domineras av industri (AstraZeneca och Scania) Näringsstruktur i Södertälje 2006 Antal och andel förvärvsarbetande dagbefolkning 204; 0% 244; 1% 6 176; 14% 3 680; 8% 1 584; 4% 4 305; 10% 2 505; 6% 570; 1% ; 37% Jordbruk etc Industri Energi Bygg Handel, Transport Kultur etc Uppdragsverksamhet Myndigheter Utbildning, Forskning Vård och Omsorg Okänd 5 881; 13% 2 485; 6% Källa: SCB och Tyréns Temaplan Sida 36

37 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv AstraZeneca och Scania sysselsätter 34 % av Södertäljes totala sysselsatta befolkning inom privata näringslivet AstraZenecas och Scanias konjunkturcykler är skilda från varandra vilket gör arbetsmarknaden i Södertälje mindre känslig. Storleksklass Små företag > 20 anställda Medelstora företag 5 40 anställda Stora företag < 40 anställda 1 Avser uppgifter Antal anställda Varav hos Astra och hos Scania. Företag Totalt Detalj- parti- och restaurangrörelse Egen tillverkning Bygg- och anläggning Konsult Antal stycken Källa: SCB, RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2007) Sida 37

38 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv I hela regionen dominerar i stället verksamheter inom handel, transport och uppdragsverksamhet/företagstjänster Näringsstruktur i Stockholms LA 2006 Antal och andel förvärvsarbetande dagbefolkning ; 1% ; 13% ; 11% ; 7% 7 412; 1% ; 9% 9 238; 1% ; 6% ; 20% Jordbruk etc Industri Energi Bygg Handel, Transport Kultur etc Uppdragsverksamhet Myndigheter Utbildning, Forskning Vård och Omsorg Okänd ; 22% ; 9% Källa: SCB och Tyréns Temaplan Sida 38

39 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Industriföretagen bidrar starkt till lönesumman i Södertälje, men det är tjänsteföretagen som växer mest Procent Olika sektorers bidrag till total lönesumma. Kommun: Södertälje Offentlig sektor Industriföretag Tjänsteföretag Byggverksamhet Övr bolag och org Källa: Kontrolluppgifterna, SCB och Tyréns Temaplan AB Sida 39

40 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Antalet och andelen inpendlare ökar i takt med att kommunerna i södra Mälardalen växer Antal pendlare Inpendling till Södertälje Andel pendlare , , , , , År Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Inpendlare över kommungräns Av dagbefolkningen 32,0 Sida 40

41 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Antalet och andelen av arbetskraften som bor i Södertälje och har sin arbetsplats utanför kommunen har varit stabil de senaste 10 åren Antal pendlare Utpendling från Södertälje Andel pendlare 30, , , , , , År Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Utpendlare över kommungräns Av nattbefolkningen 27,5 Sida 41

42 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Goda förutsättningar att stärka pendlingsregionen Andel pendlare från olika län till Södertälje Källa: SCB och Tyréns Temaplan Sida 42

43 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Störst andel pendlare från utanför Stockholm LA pendlar från Nyköping, 600 st och Katrineholm, 300 st Andel pendlare från omkringliggande kommuner till Södertälje Källa: SCB och Tyréns Temaplan Sida 43

44 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Sida 44

45 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Södertäljes befolkning växer stabilt och kommer om tio år att var över invånare Antal invånare Befolkningsutveckling i Södertälje samt prognos (Nykvarn) Källa: SCB, Södertälje kommun, Tyréns Temaplan AB Folkmängd Prognos År Sida 45

46 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Folkökningstakten stiger och var mycket hög under , vilket delvis förklaras av den tillfälliga asyllagen Antal invånare Folkmängdsförändring i Södertälje samt prognos Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Folkökning Prognos Linjär (Folkökning) År Sida 46

47 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Södertälje har vuxit relativt sett mer under 2000-talet än hela Stockholmsregionen Folkökning, Promille av befolkningen 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Relativ folkökning per kommun/region År Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Stockholms LA Södertälje Sida 47

48 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Födelsenettot är positivt stabilt medan flyttnettot pendlat, men har varit mycket högt de senaste åren Antal personer Befolkningsförändringar i Södertälje Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Födelsenetto Flyttnetto År Sida 48

49 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Det är utrikes inflyttarna som bidrar mest till folkökningen Antal flyttare Flyttnettots fördelning i Södertälje Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Inrikes flyttningsöverskott 1994 Utrikes År Sida 49

50 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Det är framför allt unga människor som flyttar till Södertälje Antal flyttare per år 250 Flyttarnas åldersfördelning i Södertälje år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år 100+ år Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Ålder vid årets slut Inflyttade Utflyttade Netto Sida 50

51 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Befolkningens åldersstruktur är ganska stabil över tid, men de äldre växer mest Antal personer Befolkningens åldersstruktur i Södertälje igår, idag och i morgon år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Ålder vid årets slut Sida 51

52 4. Fysisk analys Södertälje Syd Sida 52

53 4. Fysisk analys Södertälje Syd ligger ca 4 km från centrala Södertälje AstraZeneca Handelsområde Centrum och södra station Östertälje station Scania AstraZeneca Scania Södertälje Hamn Hamnområde med industri Södertälje Syd Hall - kriminalvården Småhusområde Sida 53

54 4. Fysisk analys Detaljplanens syfte är att främja utvecklingen i det stationsnära området Detaljplanen antagen 1998 och genomförande tiden är satt till 15 år Detaljplanen medger i de orange färgade områdena kontor och handel i två plan Detaljplanen är uppdelad i två alternativ. Alternativ 1 Innebär att planen medger en förhållandevis hög exploatering som ska ge möjlighet att skapa stadsmässighet i gestaltningen av området närmast stationen Alternativ 2 Exploateringsgraden är avsevärt lägre än i alternativ 1 Båda alternativen har Södertälje Syd FÖP s målsättning gemensamt Södertälje Syd skall ges möjligheter att utvecklas till ett regional arbets- och aktivitetsområde med kvalitéer som motsvarar dess betydelse som regionalknutpunkt Källa: Södertälje kommun, Merja Olofsson Sida 54

55 4. Fysisk analys De topografiska förutsättningarna ger tuffa utmaningar vid en eventuell exploatering i Södertälje Syd Gång- och cykelbana Parkering (Se vidare på s 64) Scanias bilpark Bilvägarna Busstop Höjdskillnader (Branta) Bensinstation Sida 55

56 4. Fysisk analys Södertälje Syd trafikeras av fjärr-, regional- och lokaltåg och bussar Södertälje Syd är belägen på och under Igelstabron i utkanten av Södertälje. Det undre planet, betjänar lokaltåg. Södertälje Syd Övre, det övre planet, är stadens huvudstation för fjärrtåg. Området omgärdas av barriärer i form av E4, järnvägsspår och branta skogssluttningar. I dag är tåg- och busstrafik via Södertälje Syd två separata trafiksystem med begränsad samordning. Sida 56

57 4. Fysisk analys Södertälje Syd ligger inom ett utredningsområden Källa: Södertälje kommun ÖP 2004 Sida 57

58 4. Fysisk analys Södertälje Syd är ett av de utpekade etableringsområdena i Södertälje Moraberg Lina Företagsby Viksängen arbetsområde Geneta Södertälje Södra Hovsjö Södertälje Syd Almnäs, Järna och Hölö är områden som finns i övriga kommunen Källa: Södertälje kommun hemsida Sida 58

59 4. Fysisk analys Södertälje Syd omgärdas av vägnät, järnväg och industri Vid Södertälje Syd möts Västra stambanan, Södra stambanan och Svealandsbanan. Södertälje Syd har idag ett relativt lågt antal resenärer i förhållande till inpendling till Södertälje kommun, ca resenärer per dag. Avser fjärr-, regional- och pendeltåg. Södertäljes största knutpunkt är Södertälje Centrum som tar majoriteten av pendlarna till och från Stockholm. Det är buss i rusningstrafik som erbjuder bästa förbindelse med Södertälje centrum. Spårförbindelse finns mellan Södertälje centrum och Södertälje Syd men används idag endast av pendeltåg mot Gnesta. Närområdet består av en blandning av fordonsindustri-, logistik- och kontorsverksamhet. Mycket omfattande tung trafik på E4 ger bullerstörningar vilket måste beaktas vid eventuell exploatering. Södertälje Syd är relativt otillgängligt utan bil. Sida 59

60 4. Fysisk analys Scania och kommunen är största intressenterna i området Södertälje kommun Scania Banverket Gemensamt mellan Stockholms läns landsting Södertälje kommun Jernhusen Källa: Södertälje kommun, Ragnar Tollesson Sida 60

61 4. Fysisk analys Alla tåg som ska söder och väster ut stannar eller passerar Södertälje Syd Ort Restid Turtäthet Stockholm 22 min 1 gång per timme Regionaltåg Gnesta Katrineholm Eskilstuna 19 min 36 min 39 min 2 gång per timme 1 gång varannan timme 1 gång per timme Nyköping 39 min 7 gånger per dag Linköping 80 min 1 gång per timme Karlstad 2 h 5 min Fjärrtåg Gävle Göteborg 2 h 9 min 2 h 43 min Malmö 4 h 8 min Källa: SJ Sida 61

62 4. Fysisk analys Flera busslinjer passerar Södertälje Syd, 10 minuter till centrum Södertälje C Södertälje Hamn Östertälje Järna Restid 10 min 3 min 11 min 7 min Turtäthet Ofta i rusning, 2 gång per timme övrig tid Ofta i rusning, 2 gång per timme övrig tid 1 gång per timme i rusningstid 6 ggr per dag Källa: SL webbsida Sida 62

63 4. Fysisk analys Pendeln är billigaste sättet att pendla till Stockholm men tar dubbelt så lång tid Tåg mellan Stockholm Central och Södertälje Syd Resan tar drygt 20 minuter Pris ca 45 kr enkel eller 30-dagars kort för kr Tågen går ca 2-4 gånger/timme Pendeln mellan Stockholm Central och Södertälje Centrum Resan tar ca 45 minuter Pris är 60 kr enkel eller 30-dagars kort för 690 kr Tågen går ca 4 gånger/timme Källa: SL och SJ webbsida Sida 63

64 4. Fysisk analys Större intressenters planer och visioner i området Området är idag livlöst med bristande underhåll. Scania har idag verksamhet i den före detta outlet byn och i en lokal i stationsbyggnaden. Deras verksamheter är kontor, konferenslokaler och friskvårdsanläggning. 750 personer arbetar på platsen. Scania planerar inte någon förändring av verksamheten. Övriga verksamhet på området är Café Fågelsången och stationen med biljettautomater. Det finns två olika parkeringsplatser vid Södertälje Syd. Den som är placerad på andra sidan infartsvägen är den billigare och kosta 20:-/dygn, där upplever pendlarna som tar bil till Södertälje Syd att det är en klar brist på parkeringsplatser. Parkeringen närmast stationshuset som är något dyrare, där kan det finnas lediga platser. De allmänna parkeringsplatser för pendlarna är ca 200 parkeringsplatser, övriga ca 500 parkeringsplatser tillhör Scania. Vid intervjuer har det framkommit att: Området är i stort fungerande, men livlöst. Ett bristande underhåll upplevs i och runt stationen. Tomma lokaler ger en ödslig känsla i området. Ser gärna att SL-bussarna stannar utanför fd outlet byn. Källa: Scania, Fastighetschef, Nils-Henrik Eriksson, Jernhusen, Keith Grönqvist, intervjuer med pendlare Sida 64

65 5. Regionala kärnor utvecklingsplan för Södertälje Sida 65

66 5. Regionala kärnor utvecklingsplan för Södertälje Syd Regionala kärnor ska avlasta Stockholms innerstad och bidra till tillväxt Stockholms regionen ska enligt målet för RUFS* 2010 vara En ledande tillväxtregion En region med god livsmiljö En resurseffektiv region Målet med RUFS är att gynna Stockholms tillväxt genom att göra regionen mindre beroende av den centrala regionkärnan som utgörs av Stockholms innerstad. Utveckling av kärnorna skall tjäna flera syften Avlasta regioncentrum Bidra till att stärka regionens utvecklingsmöjligheter Öka utbudet i de olika regiondelarna Ge kollektivtrafiken bättre förutsättningar Undvika spridning av bebyggelse * RUFS står för regionala utvecklingsplan för Stockholms län och är framtagen av Regionplanekontoret Källa: Regional utvecklingsplan 2001, RTK och Program för regional utvecklingsplan 2010, RTK Sida 66

67 5. Regionala kärnor utvecklingsplan för Södertälje Syd Södertälje är en av sju regionala kärnor Det regionala utvecklingsprogrammet (RUFS) pekar ut fyra regionala kärnor Centrala regionkärnan Barkarby-Jakobsberg Kista-Sollentuna-Häggvik Flemingsberg Till detta kommer delregionala kärnor Södertälje Täby Centrum-Arninge Skärholmen-Kungens Kurva Haninge centrum Källa: Program för regional utvecklingsplan 2010, RTK Sida 67

68 5. Regionala kärnor utvecklingsplan för Södertälje Syd En regional kärna behöver vara ett koncentrerat centrumområde med mötesplatser Kritiska framgångsfaktorer för regionala kärnor Måste vara naturliga mötesplatser för de som bor eller arbetar i närområdet Erbjuda mötesplatser Möjlighet att handla och uträtta ärenden Möjlighet till sport, kultur- eller annan fritidsverksamhet Tydligt koncentrerat centrumområde med gångavstånd från stationen. Profilera kärnan utifrån den image som den redan har och som speglar framtida mål. Erbjuda ett mer specialiserat utbud av samhällsservice än i andra stadsdels- och kommuncentrum. Hög delregional tillgänglighet. Både privata och offentliga aktörer måste engageras. Källa: Erfarenheter och material från genomförda uppdrag av Tyréns Temaplan Sida 68

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

KL s Erhvervskonference Aarhus

KL s Erhvervskonference Aarhus Olle Zetterberg CEO Stockholm Business Region KL s Erhvervskonference Aarhus 2015-08-24 Stockholm Business Alliance (SBA) Ett långsiktigt, regionalt samarbete för att attrahera utländska etableringar och

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen

betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen... 3 1. Tillgänglighet

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Agenda 08:30 Inledning Kort uppdatering Nuläge 2012 i länet Trafikverket och Stockholms stad 09:00 Cykel till och på kollektivtrafik - Pelle Envall 09:45 Regionala

Läs mer

Vad kostar det låga bostadsbyggandet?

Vad kostar det låga bostadsbyggandet? Vad kostar det låga bostadsbyggandet? En konsekvensanalys för Stor-Göteborg WSP Analys & Strategi på uppdrag av HSB och Västsvenska Handelskammaren Sandra Zätterström 031-83 59 92 sandra.zatterstrom@handelskammaren.net

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Analys av förutsättningar för nyproduktion av egna hem, Tranås, mars 2011 8 mars 2011

Analys av förutsättningar för nyproduktion av egna hem, Tranås, mars 2011 8 mars 2011 Analys av förutsättningar för nyproduktion av egna hem, Tranås, mars 2011 8 mars 2011 1 Innehåll Bakgrund och syfte Process i fyra steg Regional tillväxt Bostadsmarknad Småhus Bostadsrätter Sammanfattande

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län 2009:1 Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsutvecklingen i Stockholms län 2008 När, var, hur vänder det? 2009:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Västra Hamnen Statistikunderlag, Maria Pleiborn, 2015-01-09 Information Valda jämförelsekommuner: Jämnstora och/eller närliggande WSPs befolkningsprognos bygger på

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Statistik om Stockholms län och region Befolkningsprognos 26 för perioden 26-215 Modellutveckling: multiregionala prognosmodeller Riktade flyttningar och pendling Antal 7 6 5 4 3 3 27 Totalt antal som

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling En studie om regionförstoring och tillväxt Förord Järnvägen har under senaste 15 åren spelat en viktig roll för utvecklingen av Sverige, där inte minst

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Lars Westin Professor I Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet NÅGRA

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer