Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009"

Transkript

1 Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys Tyréns Temaplan Februari 2009

2 Innehåll nulägesanalys Södertälje Syd 1. Sammanfattning och slutsatser 2. Inledning 3. Omvärldsanalys 3.1 Konjunktur och regionförstoring 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling 4. Fysisk analys 5. Regionala kärnor utvecklingsplan för Södertälje Syd 6. Tågtrafikens utveckling och påverkan i Södertälje Syd 6.1 Allmänt om attraktiva bytespunkter 6.2 Viktigare beslut rörande infrastrukturen som påverkar Södertälje Syd Prioriterade nät Prioriterade stationer 7. Potential och brister i Södertälje Syd 7.1 Presentation av konkurrenten Flemingsberg 7.2 Jämförelse Flemingsberg Södertälje Syd 7.3 För- och nackdelar för Södertälje Syd 8. Benchmarking 8.1 Landskrona 9. Marknadsanalys 9.1 Bostäder 9.2 Kontor 9.3 Handel och närservice Bilaga 1a Konkurrerande projekt Bilaga 1b Möjlig betalningsvilja för bostads- och hyresrätter i Södertälje Syd Källförteckning Sida 2

3 1. Sammanfattning och slutsatser Sida 3

4 Sammanfattning nulägesanalys Södertälje Syd Sammanfattning av nulägesanalysen Södertälje ligger i en tillväxtregion som långsiktigt bedöms bibehålla sin tillväxt. En stor del av arbetskraften pendlar in till Södertälje. Främst från Stockholmsregionen men även från Mälardalen. Södertälje Syd trafikeras idag av fjärr- och regionaltåg på den övre stationen och pendeltåg på den nedre. Idag är antalet resenärer ca och beräknas öka till ca Planerade infrastrukturprojekt bedöms öka spårtrafiken förbi Södertälje Syd. Ostlänken och Svealandsbanan förbättrar läget med möjlighet till fler resenärer medan dubbelspår på pendeltåget bedöms minska antalet resenärer. Södertälje Syd ligger i stadens utkant och behöver integreras bättre med Södertälje Centrum och övriga målpunkter i Södertälje. Södertälje Syd erbjuder ett basutbud som resecentrum med vänthall, information, bytespunkt och parkeringsmöjligheter. Sida 4

5 Sammanfattning nulägesanalys Södertälje Syd Sammanfattning av nulägesanalysen Ett förslag på utvecklingsplan har beställts av och presenterats för Näringsdepartementet, men har ännu inte resulterat i en fortsättning. Utvecklingsplanen har renderat i ett antal fristående arbeten inom respektive organisation, tex utreds vilka grundläggande funktioner som ska finnas i en bytespunkt och ett en undersökning av ett åtgärdsprogram med prioritering över fysiska brister. Södertälje Syd konkurrerar med Flemingsberg om tågstopp. Flemingsberg har betydligt fler resenärer men Södertälje Syd bidrar mer till regionsutvidgning. Bristerna överväger fördelarna med dagens Södertälje Syd. Sida 5

6 Sammanfattning nulägesanalys Södertälje Syd Sammanställning av de olika möjliga verksamheterna Verksamhet Bedöms fungera i närområdet Hyresnivå kr/m² och år Kommentar Bostäder Nej Dock ett alternativ för sekundärområdet Kontor Nej < 800 Generellt låg efterfråga i kommunen och detta ligger utanför etablerade kontorsområden Handel Ja < 900 Området har goda fysiska förutsättningar men ytterligare analys behöver göras Närservice Nej Närservice kräver fler resenärer än vad Syd kommer att få Sida 6

7 Sammanfattning nulägesanalys Södertälje Syd Slutsatser nulägesanalys Södertälje Syd behöver bättre koppling till målpunkter i Södertälje. Ostlänken och Svealandsbanan förbättrar läget med möjlighet till fler resenärer medan dubbelspår på pendeltåget bedöms minska antalet resenärer. Södertälje Syd behöver integreras bättre med Södertälje Centrum för att kunna stärka Södertälje som regional kärna. Södertälje Syd är idag i vissa avseenden ett fungerande resecentrum. Insatser krävs från kommunen för att den ska klassas som prioriterad station. Bostäder bedöms inte som ett realistiskt alternativ i direkt anslutning till stationsområdet. En bostadsetablering i sekundärområdet kan vara möjlig under förutsättning att det finns en väl utarbetad etableringsstrategi Kontor bedöms inte som ett realistiskt alternativ i Södertälje Syd. Låg hyra och hög vakansgrad gör att det ej bedöms möjligt att etablera ett kontorsområde här. Handel är ett realistiskt alternativ. Området har goda fysiska förutsättningar för handel men ytterligare analys av marknadsunderlag samt parkeringsbehov behöver tas fram. Någon ytterligare närservice bedöms det dock inte finnas utrymme för. Handel stärker dock inte området som attraktiv kommunikationspunkt. Det räcker inte med en punktinsats i närområdet för att göra Södertälje Syd attraktiv. Kommunen behöver ta ett större grepp och långsiktigt arbeta för att stärka området. Sida 7

8 2. Inledning Sida 8

9 2. Inledning Bakgrund Södertälje kommun arbetar med en utvecklingsplan för tågstationen Södertälje Syd Syftet är att rätta till dagens brister på stationen och att göra Södertälje Syd till en stark kommunikationspunkt. När uppdraget startade var avsikten att utvecklingsplanen skulle drivas som flera projekt som beaktar följande frågor Lokal kollektivtrafik anpassad till regionaltågen Samordning mellan regionaltåg och länsbussar Förbättrad stationsmiljö avseende information, underhåll och service Utveckling av området omkring stationen Tyréns Temaplans uppdrag har varit för den delen av utvecklingsplanen som omfattar utveckling av området omkring stationen. Nulägesanalysen presenterades i oktober 2008, mindre justeringar har gjorts av analysen fram till februari Sida 9

10 2. Inledning Syfte och mål utvecklingsplan Södertälje Syd Målet med utvecklingsplanen för Södertälje Syd är att göra området till en attraktiv kommunikationspunkt Tidsperspektivet är dels långsiktigt till 2030 och dels kortsiktigt på 3 till 5 år Inga ekonomiska begränsningar finns för projektet men utvecklingsplanen bör om möjligt behandlas ur två perspektiv, ett realistiskt och ett visionärt. I utvecklingsplanen är resenärerna basen för Södertälje Syd och varumärket Södertälje ska stärkas. Utvecklingsplanen bör även ge förslag på lämpliga samarbetsformer mellan intressenterna för Södertälje Syd Inga särskilda begränsningar finns Sida 10

11 2. Inledning Arbetsprocessen för utvecklingsplan Södertälje Syd Syfte & Mål Nulägesanalys Preliminärt koncept SWOT Revidering Revidering koncept koncept Utvecklings Affärsplan Handlingsplan Genomförande Sida 11

12 3. Omvärldsanalys Sida 12

13 3.1 Konjunktur och regionförstoring Sida 13

14 3.1 Konjunktur och regionförstoring Svårbedömt läge - Prognoserna över den globala ekonomin 2009 har reviderats ned kraftigt sedan i somras BNP- utveckling Källa: Finansdepartementet Sida 14

15 3.1 Konjunktur och regionförstoring Svag tillväxt i riket under innevarande år, flera bedömare tror på negativ tillväxt under 2009 % 3,0 BNP, årlig procentuell förändring 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, ,0-1,5-2,0 Källa: Tyréns Temaplan AB SEB (48) SBAB (48) Nordea (45) KI (44) RB (v 43) Källa: Institut (Publiceringsvecka) Sida 15

16 3.1 Konjunktur och regionförstoring Sysselsättningstillväxten väntas minska i näringslivet, medan det väntas öka inom offentlig sektor % 5,0 Sysselsättning, årlig förändring, i riket med prognos till ,0 3,0 2,0 1,0 0, ,0-2,0-3,0 Källa: Konjunkturinstitutet, Tyréns Temaplan AB Offentlig sektor Näringsliv Sida 16

17 3.1 Konjunktur och regionförstoring Funktionella regioner = Pendlingsregioner = Lokala arbetsmarknader (LA) För att en ekonomisk analys och benchmarking av en regions utveckling skall bli rättvisande måste den grundas på avgränsning av ekonomiskt funktionella regioner. Sådana regioner är i första hand pendlingsregioner, d v s sammanhängande territorier där människor både bor och arbetar. I pendlingsregioner kan invånarna byta jobb, arbetsgivare och bransch utan att flytta och arbetsgivarna kan flytta inom regionen och behålla samma tillgång till arbetskraft. Pendlingsregioner formar således de mest primära lokala arbetsmarknaderna. I hela landet finns det totalt nästan 100 lokala arbetsmarknader. I den följande redovisningen är region = lokal arbetsmarknad. Källa: Erfarenheter och material från genomförda uppdrag av Tyréns Temaplan Sida 17

18 3.1 Konjunktur och regionförstoring Södertälje ingår i Stockholms Lokala Arbetsmarknad Stockholms LA omfattar drygt personer och består av kommunerna: Botkyrka Sollentuna Danderyd Solna Ekerö Stockholm Enköping Strängnäs Gnesta Sundbyberg Haninge Södertälje Heby Tierp Huddinge Trosa Håbo Tyresö Järfälla Täby Knivsta Upplands Väsby Lidingö Upplands-Bro Nacka Uppsala Norrtälje Vallentuna Nykvarn Vaxholm Nynäshamn Värmdö Salem Österåker Sigtuna Östhammar Källa: Erfarenheter och material från genomförda uppdrag av Tyréns Temaplan Sida 18

19 3.1 Konjunktur och regionförstoring Regionens funktionella delar Kärna Kärnstad Omland (kranskommuner och mindre kärnstäder) Lokal arbetsmarknad Källa: Erfarenheter och material från genomförda uppdrag av Tyréns Temaplan Sida 19

20 3.1 Konjunktur och regionförstoring Antalet stora regioner växer och antalet små krymper Antal marknader Lokala arbetsmarknaders befolkning Större än Mindre än År Källa: Tyréns Temaplan AB, SCB Sida 20

21 3.1 Konjunktur och regionförstoring Befolkningens tillväxt koncentreras till regioner större än invånare, medan våra små regioner blir allt mindre Procent/år 1,5 Lokala arbetsmarknaders storlek och befolkningstillväxt under åren (Hela landet) 1,0 0,9 0,5 0,0 0,0 0,2-0,5-0,5-1,0-1,0-1,5 < > Källa: Tyréns Temaplan AB och SCB Sida 21

22 3.1 Konjunktur och regionförstoring Storstadsregionerna har vuxit kraftigt. Antal personer Folkökning i storstadsregionerna Källa: Tyréns Temaplan AB, SCB Stockholms LA Göteborgs LA Malmö LA År Sida 22

23 3.1 Konjunktur och regionförstoring. på övriga landets bekostnad Antal personer Folkökningens fördelning Procent Källa: Tyréns Temaplan AB, SCB Storstadsregionerna Övriga landet Andel av folkmängden i storstäderna 38 Sida 23

24 3.1 Konjunktur och regionförstoring Ekonomisk tillväxt mäts med lönesumman På nationell nivå mäts ekonomisk tillväxt bäst som förändring i BNP. BRP Bruttoregionprodukten motsvarar BNP på regional nivå. (Data om BRP publiceras med stor tidseftersläpning och endast för län.) BNP består av två delar; löner inklusive kollektiva avgifter samt företagens bruttovinster. De senare är i allmänhet mer instabila och lättrörliga mellan geografiska marknader. Lönesumman blir därför det bästa tillgängliga måttet för att mäta ekonomisk tillväxt i en lokal marknad eller region. Samtliga lönesummor som redovisas i denna rapport uttryckt i fasta priser för år För fastprisberäkning har konsumentprisindex, KPI, använts. Källa: Erfarenheter och material från genomförda uppdrag av Tyréns Temaplan Sida 24

25 3.1 Konjunktur och regionförstoring Större regioner har högre ekonomisk tillväxt Procent/år 3,0 Lokala arbetsmarknaders storlek och real tillväxt i total lönesumma under åren (Hela landet) 2,5 2,5 2,0 1,5 1,7 1,6 1,1 1,0 0,5 0,5 0,0 < > Källa: Tyréns Temaplan AB och SCB Sida 25

26 3.1 Konjunktur och regionförstoring Relationen mellan restid och pendling är tydlig i Mälardalen Andel utpendlare till Stockholms innerstad per kommun i Mälardalen (ej Örebro län) i relation till restiden till Stockholms city Andel utpendlare, % av samtliga pendlare Solna Nacka Danderyd Upplands-Bro Täby Värmdö Vaxholm Håbo Södertälje Uppsala Strängnäs Enköping Om restiden ökar en minut minskar andelen pendlare med 0,44 % Norrtälje Västerås Eskilstuna Östhammar Katrineholm Norberg Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB 2002 Bilrestid, minuter Sida 26

27 3.1 Konjunktur och regionförstoring Boendekostnaden är också starkt negativt relaterad till restiden Boendekostnad, kr/mån Boendekostnad per kommun i Mälardalen (ej Örebro län) i relation till restiden till Stockholms city Solna Danderyd Om restiden ökar en minut minskar boendekostnaden med 84 kronor per månad Nacka Täby Vaxholm Upplands-Bro Södertälje Strängnäs Norrtälje Västerås Eskilstuna Katrineholm Östhammar Norberg Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB 2002 Bilrestid, minuter Sida 27

28 3.1 Konjunktur och regionförstoring Regionförstoring i Sverige vikten av att tillhöra en stor region Sveriges lokala arbetsmarknader, pendlingsregioner, blir allt större och färre. De stora regionerna växer mer än de små. De stora växer både exogent genom regionförstoring och endogent genom tillväxt. Storleken har betydelse för en rad tillväxtfaktorer i regionerna, så som befolkningstillväxt, ekonomisk tillväxt, prisutveckling på bostäder mm. Andelen utpendlare i Södertälje kommun som pendlar till Stockholm ligger i linje med restiden med bil i minuter. Boendekostnaden i Södertälje, i kronor i månaden, står i relation med restiden till Stockholms city. Att Södertälje tillhör en stor region är en klar konkurrensfördel och en potential för framtida tillväxt. Källa: Erfarenheter och material från genomförda uppdrag av Tyréns Temaplan Sida 28

29 3.1 Konjunktur och regionförstoring Högutbildade män pendlar längst, deras pendlingsmönster idag indikerar det framtida pendlingsmönstret Alla, 1970 Alla, idag Högutbildade män, idag Högutbildade män är den kategori som pendlar längst. Deras lokala arbetsmarknad, bilden till höger, indikerar hur den framtida lokala arbetsmarknaden kan komma att se ut för alla. Källa: SCB Sida 29

30 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Sida 30

31 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Södertälje följer utvecklingen i regionen och är något mindre volatil Procent per år, fasta priser, % 12,0 Lönesummetillväxt per år ,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10, Källa: Tyréns Temaplan AB, KU/SCB, Specialbearbetning Stockholms LA Södertälje År Sida 31

32 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Företagssektorn har en stark tillväxt de senaste åren i Södertälje Procent per år, fasta priser, % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Tillväxt i lönesumma från företag per år , Källa: Tyréns Temaplan AB, KU/SCB, Specialbearbetning Stockholms LA Södertälje År Sida 32

33 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Arbetsmarknaden har haft några tuffa år, men växte med nästan 2 procent under 2006 Tillväxt per år, % 5,0 Arbetskraftens tillväxt per kommun/region ,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3, År Stockholms LA Södertälje Källa: SCB, Tyréns Temaplan Sida 33

34 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Andelen förvärvsarbetande är lägre i kommunen än i hela regionen, men följer samma mönster i utvecklingen över tid Andel av arbetskraften 16+ år, % 64,00 Andel förvärvsarbetande per kommun/region ,00 60,00 58,00 56,00 54,00 52,00 50, År Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Stockholms LA Södertälje Sida 34

35 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Andelen högutbildade som bor i kommunen är låg, men något växande Andel högutbildade av befolkningen år, % 25,0 Andel högutbildade per kommun/region ,0 15,0 10,0 5,0 0, År Källa: Tyréns Temaplan AB Stockholms LA Södertälje * Omläggningar i statistiken 1990 och 2000 (förbättring av underlaget), som påverkar nivån Sida 35

36 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Södertäljes näringsliv domineras av industri (AstraZeneca och Scania) Näringsstruktur i Södertälje 2006 Antal och andel förvärvsarbetande dagbefolkning 204; 0% 244; 1% 6 176; 14% 3 680; 8% 1 584; 4% 4 305; 10% 2 505; 6% 570; 1% ; 37% Jordbruk etc Industri Energi Bygg Handel, Transport Kultur etc Uppdragsverksamhet Myndigheter Utbildning, Forskning Vård och Omsorg Okänd 5 881; 13% 2 485; 6% Källa: SCB och Tyréns Temaplan Sida 36

37 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv AstraZeneca och Scania sysselsätter 34 % av Södertäljes totala sysselsatta befolkning inom privata näringslivet AstraZenecas och Scanias konjunkturcykler är skilda från varandra vilket gör arbetsmarknaden i Södertälje mindre känslig. Storleksklass Små företag > 20 anställda Medelstora företag 5 40 anställda Stora företag < 40 anställda 1 Avser uppgifter Antal anställda Varav hos Astra och hos Scania. Företag Totalt Detalj- parti- och restaurangrörelse Egen tillverkning Bygg- och anläggning Konsult Antal stycken Källa: SCB, RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2007) Sida 37

38 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv I hela regionen dominerar i stället verksamheter inom handel, transport och uppdragsverksamhet/företagstjänster Näringsstruktur i Stockholms LA 2006 Antal och andel förvärvsarbetande dagbefolkning ; 1% ; 13% ; 11% ; 7% 7 412; 1% ; 9% 9 238; 1% ; 6% ; 20% Jordbruk etc Industri Energi Bygg Handel, Transport Kultur etc Uppdragsverksamhet Myndigheter Utbildning, Forskning Vård och Omsorg Okänd ; 22% ; 9% Källa: SCB och Tyréns Temaplan Sida 38

39 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Industriföretagen bidrar starkt till lönesumman i Södertälje, men det är tjänsteföretagen som växer mest Procent Olika sektorers bidrag till total lönesumma. Kommun: Södertälje Offentlig sektor Industriföretag Tjänsteföretag Byggverksamhet Övr bolag och org Källa: Kontrolluppgifterna, SCB och Tyréns Temaplan AB Sida 39

40 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Antalet och andelen inpendlare ökar i takt med att kommunerna i södra Mälardalen växer Antal pendlare Inpendling till Södertälje Andel pendlare , , , , , År Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Inpendlare över kommungräns Av dagbefolkningen 32,0 Sida 40

41 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Antalet och andelen av arbetskraften som bor i Södertälje och har sin arbetsplats utanför kommunen har varit stabil de senaste 10 åren Antal pendlare Utpendling från Södertälje Andel pendlare 30, , , , , , År Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Utpendlare över kommungräns Av nattbefolkningen 27,5 Sida 41

42 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Goda förutsättningar att stärka pendlingsregionen Andel pendlare från olika län till Södertälje Källa: SCB och Tyréns Temaplan Sida 42

43 3.2 Södertäljes arbetsmarknad och näringsliv Störst andel pendlare från utanför Stockholm LA pendlar från Nyköping, 600 st och Katrineholm, 300 st Andel pendlare från omkringliggande kommuner till Södertälje Källa: SCB och Tyréns Temaplan Sida 43

44 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Sida 44

45 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Södertäljes befolkning växer stabilt och kommer om tio år att var över invånare Antal invånare Befolkningsutveckling i Södertälje samt prognos (Nykvarn) Källa: SCB, Södertälje kommun, Tyréns Temaplan AB Folkmängd Prognos År Sida 45

46 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Folkökningstakten stiger och var mycket hög under , vilket delvis förklaras av den tillfälliga asyllagen Antal invånare Folkmängdsförändring i Södertälje samt prognos Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Folkökning Prognos Linjär (Folkökning) År Sida 46

47 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Södertälje har vuxit relativt sett mer under 2000-talet än hela Stockholmsregionen Folkökning, Promille av befolkningen 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Relativ folkökning per kommun/region År Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Stockholms LA Södertälje Sida 47

48 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Födelsenettot är positivt stabilt medan flyttnettot pendlat, men har varit mycket högt de senaste åren Antal personer Befolkningsförändringar i Södertälje Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Födelsenetto Flyttnetto År Sida 48

49 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Det är utrikes inflyttarna som bidrar mest till folkökningen Antal flyttare Flyttnettots fördelning i Södertälje Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Inrikes flyttningsöverskott 1994 Utrikes År Sida 49

50 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Det är framför allt unga människor som flyttar till Södertälje Antal flyttare per år 250 Flyttarnas åldersfördelning i Södertälje år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år 100+ år Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Ålder vid årets slut Inflyttade Utflyttade Netto Sida 50

51 3.3 Södertäljes befolkningsutveckling Befolkningens åldersstruktur är ganska stabil över tid, men de äldre växer mest Antal personer Befolkningens åldersstruktur i Södertälje igår, idag och i morgon år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år Källa: SCB, Tyréns Temaplan AB Ålder vid årets slut Sida 51

52 4. Fysisk analys Södertälje Syd Sida 52

53 4. Fysisk analys Södertälje Syd ligger ca 4 km från centrala Södertälje AstraZeneca Handelsområde Centrum och södra station Östertälje station Scania AstraZeneca Scania Södertälje Hamn Hamnområde med industri Södertälje Syd Hall - kriminalvården Småhusområde Sida 53

54 4. Fysisk analys Detaljplanens syfte är att främja utvecklingen i det stationsnära området Detaljplanen antagen 1998 och genomförande tiden är satt till 15 år Detaljplanen medger i de orange färgade områdena kontor och handel i två plan Detaljplanen är uppdelad i två alternativ. Alternativ 1 Innebär att planen medger en förhållandevis hög exploatering som ska ge möjlighet att skapa stadsmässighet i gestaltningen av området närmast stationen Alternativ 2 Exploateringsgraden är avsevärt lägre än i alternativ 1 Båda alternativen har Södertälje Syd FÖP s målsättning gemensamt Södertälje Syd skall ges möjligheter att utvecklas till ett regional arbets- och aktivitetsområde med kvalitéer som motsvarar dess betydelse som regionalknutpunkt Källa: Södertälje kommun, Merja Olofsson Sida 54

55 4. Fysisk analys De topografiska förutsättningarna ger tuffa utmaningar vid en eventuell exploatering i Södertälje Syd Gång- och cykelbana Parkering (Se vidare på s 64) Scanias bilpark Bilvägarna Busstop Höjdskillnader (Branta) Bensinstation Sida 55

56 4. Fysisk analys Södertälje Syd trafikeras av fjärr-, regional- och lokaltåg och bussar Södertälje Syd är belägen på och under Igelstabron i utkanten av Södertälje. Det undre planet, betjänar lokaltåg. Södertälje Syd Övre, det övre planet, är stadens huvudstation för fjärrtåg. Området omgärdas av barriärer i form av E4, järnvägsspår och branta skogssluttningar. I dag är tåg- och busstrafik via Södertälje Syd två separata trafiksystem med begränsad samordning. Sida 56

57 4. Fysisk analys Södertälje Syd ligger inom ett utredningsområden Källa: Södertälje kommun ÖP 2004 Sida 57

58 4. Fysisk analys Södertälje Syd är ett av de utpekade etableringsområdena i Södertälje Moraberg Lina Företagsby Viksängen arbetsområde Geneta Södertälje Södra Hovsjö Södertälje Syd Almnäs, Järna och Hölö är områden som finns i övriga kommunen Källa: Södertälje kommun hemsida Sida 58

59 4. Fysisk analys Södertälje Syd omgärdas av vägnät, järnväg och industri Vid Södertälje Syd möts Västra stambanan, Södra stambanan och Svealandsbanan. Södertälje Syd har idag ett relativt lågt antal resenärer i förhållande till inpendling till Södertälje kommun, ca resenärer per dag. Avser fjärr-, regional- och pendeltåg. Södertäljes största knutpunkt är Södertälje Centrum som tar majoriteten av pendlarna till och från Stockholm. Det är buss i rusningstrafik som erbjuder bästa förbindelse med Södertälje centrum. Spårförbindelse finns mellan Södertälje centrum och Södertälje Syd men används idag endast av pendeltåg mot Gnesta. Närområdet består av en blandning av fordonsindustri-, logistik- och kontorsverksamhet. Mycket omfattande tung trafik på E4 ger bullerstörningar vilket måste beaktas vid eventuell exploatering. Södertälje Syd är relativt otillgängligt utan bil. Sida 59

60 4. Fysisk analys Scania och kommunen är största intressenterna i området Södertälje kommun Scania Banverket Gemensamt mellan Stockholms läns landsting Södertälje kommun Jernhusen Källa: Södertälje kommun, Ragnar Tollesson Sida 60

61 4. Fysisk analys Alla tåg som ska söder och väster ut stannar eller passerar Södertälje Syd Ort Restid Turtäthet Stockholm 22 min 1 gång per timme Regionaltåg Gnesta Katrineholm Eskilstuna 19 min 36 min 39 min 2 gång per timme 1 gång varannan timme 1 gång per timme Nyköping 39 min 7 gånger per dag Linköping 80 min 1 gång per timme Karlstad 2 h 5 min Fjärrtåg Gävle Göteborg 2 h 9 min 2 h 43 min Malmö 4 h 8 min Källa: SJ Sida 61

62 4. Fysisk analys Flera busslinjer passerar Södertälje Syd, 10 minuter till centrum Södertälje C Södertälje Hamn Östertälje Järna Restid 10 min 3 min 11 min 7 min Turtäthet Ofta i rusning, 2 gång per timme övrig tid Ofta i rusning, 2 gång per timme övrig tid 1 gång per timme i rusningstid 6 ggr per dag Källa: SL webbsida Sida 62

63 4. Fysisk analys Pendeln är billigaste sättet att pendla till Stockholm men tar dubbelt så lång tid Tåg mellan Stockholm Central och Södertälje Syd Resan tar drygt 20 minuter Pris ca 45 kr enkel eller 30-dagars kort för kr Tågen går ca 2-4 gånger/timme Pendeln mellan Stockholm Central och Södertälje Centrum Resan tar ca 45 minuter Pris är 60 kr enkel eller 30-dagars kort för 690 kr Tågen går ca 4 gånger/timme Källa: SL och SJ webbsida Sida 63

64 4. Fysisk analys Större intressenters planer och visioner i området Området är idag livlöst med bristande underhåll. Scania har idag verksamhet i den före detta outlet byn och i en lokal i stationsbyggnaden. Deras verksamheter är kontor, konferenslokaler och friskvårdsanläggning. 750 personer arbetar på platsen. Scania planerar inte någon förändring av verksamheten. Övriga verksamhet på området är Café Fågelsången och stationen med biljettautomater. Det finns två olika parkeringsplatser vid Södertälje Syd. Den som är placerad på andra sidan infartsvägen är den billigare och kosta 20:-/dygn, där upplever pendlarna som tar bil till Södertälje Syd att det är en klar brist på parkeringsplatser. Parkeringen närmast stationshuset som är något dyrare, där kan det finnas lediga platser. De allmänna parkeringsplatser för pendlarna är ca 200 parkeringsplatser, övriga ca 500 parkeringsplatser tillhör Scania. Vid intervjuer har det framkommit att: Området är i stort fungerande, men livlöst. Ett bristande underhåll upplevs i och runt stationen. Tomma lokaler ger en ödslig känsla i området. Ser gärna att SL-bussarna stannar utanför fd outlet byn. Källa: Scania, Fastighetschef, Nils-Henrik Eriksson, Jernhusen, Keith Grönqvist, intervjuer med pendlare Sida 64

65 5. Regionala kärnor utvecklingsplan för Södertälje Sida 65

66 5. Regionala kärnor utvecklingsplan för Södertälje Syd Regionala kärnor ska avlasta Stockholms innerstad och bidra till tillväxt Stockholms regionen ska enligt målet för RUFS* 2010 vara En ledande tillväxtregion En region med god livsmiljö En resurseffektiv region Målet med RUFS är att gynna Stockholms tillväxt genom att göra regionen mindre beroende av den centrala regionkärnan som utgörs av Stockholms innerstad. Utveckling av kärnorna skall tjäna flera syften Avlasta regioncentrum Bidra till att stärka regionens utvecklingsmöjligheter Öka utbudet i de olika regiondelarna Ge kollektivtrafiken bättre förutsättningar Undvika spridning av bebyggelse * RUFS står för regionala utvecklingsplan för Stockholms län och är framtagen av Regionplanekontoret Källa: Regional utvecklingsplan 2001, RTK och Program för regional utvecklingsplan 2010, RTK Sida 66

67 5. Regionala kärnor utvecklingsplan för Södertälje Syd Södertälje är en av sju regionala kärnor Det regionala utvecklingsprogrammet (RUFS) pekar ut fyra regionala kärnor Centrala regionkärnan Barkarby-Jakobsberg Kista-Sollentuna-Häggvik Flemingsberg Till detta kommer delregionala kärnor Södertälje Täby Centrum-Arninge Skärholmen-Kungens Kurva Haninge centrum Källa: Program för regional utvecklingsplan 2010, RTK Sida 67

68 5. Regionala kärnor utvecklingsplan för Södertälje Syd En regional kärna behöver vara ett koncentrerat centrumområde med mötesplatser Kritiska framgångsfaktorer för regionala kärnor Måste vara naturliga mötesplatser för de som bor eller arbetar i närområdet Erbjuda mötesplatser Möjlighet att handla och uträtta ärenden Möjlighet till sport, kultur- eller annan fritidsverksamhet Tydligt koncentrerat centrumområde med gångavstånd från stationen. Profilera kärnan utifrån den image som den redan har och som speglar framtida mål. Erbjuda ett mer specialiserat utbud av samhällsservice än i andra stadsdels- och kommuncentrum. Hög delregional tillgänglighet. Både privata och offentliga aktörer måste engageras. Källa: Erfarenheter och material från genomförda uppdrag av Tyréns Temaplan Sida 68

Utvecklingsplan Södertälje Syd

Utvecklingsplan Södertälje Syd Utvecklingsplan Södertälje Syd Tyréns Temaplan Februari 2009 Sida 1 Innehåll utvecklingsplan Södertälje Syd 1. Sammanfattning 2. Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Syfte och mål 2.3 Arbetsprocessen 3. Nulägesanalys

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats?

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats? 2011-01-29 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26 Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 216 4 26 SKL 216-4-26 1 Innehåll Vad bestämmer bostadsefterfrågan i olika kommuner? Varför varierar bostadsbyggandet

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Kollektivtrafiken i Örebro län

Kollektivtrafiken i Örebro län Kollektivtrafiken i Örebro län är ett centralt verktyg i arbetet med att skapa goda möjligheter till vardagasresande, funktionell regionförstoring och omställning till ett hållbart transportsystem. Region

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, en undersökning av 40 av 54 -kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30 Förord Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 2013-03-22 Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 Förslaget till stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2, har tagits fram av Trafikförvaltningen vid Stockholms

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1 Regional

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Framtid, Citybanan och Ostlänken. Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid

Framtid, Citybanan och Ostlänken. Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid Framtid, Citybanan och Ostlänken Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid Marknadsutveckling Den regionala obalansen väntas öka Förhållandet mellan dag och nattbefolkning

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Bostadsmarknad och betalningsvilja Maria Pleiborn 2013-03-22 2013-03-22 Två delar Hur mycket bostäder tål marknaden att det produceras

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna

2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna 2011-02-25 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna I denna

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Befolkningsutveckling 2003 (län) Flyttnetto 2003 Storleken

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 2008-11-27 Dnr V-2008-0522 Doss 22 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist

Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist Vad är en station? Stationen förr 2 2011-06-20 Stationen idag Kommunikationsnod Transportslagsövergripande Mötesplats i det stora och lilla Del av

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Arbetspendlingens struktur i Skåne

Arbetspendlingens struktur i Skåne Arbetspendlingens struktur i Skåne Underlagsrapport till Regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne Författare: Kristoffer Levin, Region Skåne Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 1.1 Lokala arbetsmarknader

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. Markanvisningar 2017 FRAMTID SÖDERTÄLJE

Samhällsbyggnadskontoret. Markanvisningar 2017 FRAMTID SÖDERTÄLJE Samhällsbyggnadskontoret Markanvisningar 2017 FRAMTID SÖDERTÄLJE Södertälje växer! VILL DU VARA MED OCH BYGGA OCH UTVECKLA SÖDERTÄLJE? Marknaden skriker efter nya bostäder i hela Stockholmsregionen, detta

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Agenda 08:30 Inledning Kort uppdatering Nuläge 2012 i länet Trafikverket och Stockholms stad 09:00 Cykel till och på kollektivtrafik - Pelle Envall 09:45 Regionala

Läs mer

REGIONALA STADSKÄRNOR. Dynamiska platser i Stockholmsregionen

REGIONALA STADSKÄRNOR. Dynamiska platser i Stockholmsregionen REGIONALA STADSKÄRNOR Dynamiska platser i Stockholmsregionen Tillsammans ska vi arbeta mot visionen att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. REGIONALA STADSKÄRNOR FÖR EN

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 Översyn år 2014 Kommunledningskontoret 2014-05-12 - Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 - Översyn år 2014 Per-Erik Mårtensson,

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Trafikverket 21 november 2016 Mårten Levin Vd MÄLAB marten.levin@malab.se 070-7861463 Varför regionaltågstrafik? Befolkningsutveckling i Eskilstuna kommun 105

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer