För mer info gå in på: Sveriges samlingsplats för IT i vården under 12 år! HoSIT CII

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För mer info gå in på: WWW.HOSIT.SE. Sveriges samlingsplats för IT i vården under 12 år! HoSIT CII"

Transkript

1 För mer info gå in på: Sveriges samlingsplats för IT i vården under 12 år! CII 12 & 13 OKTOBER ESSINGE KONFERENSCENTER - STOCKHOLM Anmäl dig via: Gå med oss på LinkedIn: Den nya medvetna patienten myt eller verklighet? Nya Karolinska Sjukhuset ta del av deras IT-strategi som påverkar oss alla Behovet av långsiktighet den nya generationen säger ifrån! Framgångsrika upphandlingsstrategier varför lyckades upphandlingen av Nationell Patientöversikt? I USA, Storbritannien och Estland har man fattat det här med e-hälsa - kom och lyssna! Redan nu bekräftade talare: Ragnar Lindblad, s ordförande, Håkan Eriksson, Professor em, Karolinska institutet Mia Törnblom, författare, föreläsare David Bernd, CEO, Sentara Healthcare, USA Bert Reese, CIO, Sentara Healthcare, USA Key Note Speakers 2011 Predrag Mitrovic, Chief Inspiration Officer, CloudSweden Mathias Blom, Läkarstudent vid Lunds Universitet Eva Leach Elfgren, Center för ehälsa i samverkan (cehis) Per Gillström, Projektledare ICT, Nya Karolinska Johanna Kjellberg, CIO, Kappahl Martin Rydmark, Professor, Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska akademin Indrek Vimberg, COO, e-estonia Ms Kaye Bonython, Programme Manager, Imaging Informatics & OSL HCA International För mer information om talare och uppdateringar, besök PLATINA PARTNER GULD PARTNERS SILVERPARTNER PARTNERS ADMINISTRATÖR:

2 Välkommen till XII! Ökat och mer samordnat IT-utnyttjande står idag högt på agendan för alla aktörer i den svenska vårdkedjan från landsting och kommuner till vårdgivare i både offentlig och privat regi. Ett stort effektiviseringstryck både i syfte att skära kostnader och tillhandahålla en högre patientnytta - har medfört att mängder av IT-projekt initierats och många fler ligger på planeringsstadiet. En nationell ITstrategi för sektorn har formulerats av politiker och centrala branchsorganisationer, vilken nu implementeras hos enskilda aktörer. Som följd av detta finns det ett stort informationsbehov i hela vårdkedjan om vad som kan uppnås genom mer effektivt IT-utnyttjande samt de samordningskrav som ställs för att vinsterna skall förverkligas. har sedan 1999 varit en självklar mötesplats för beslutsfattare från stat, kommun och vårdleverantörer med fokus på IT och verksamhetsutveckling. Under två dagar ges tillfälle att bli uppdaterad på utvecklingen samt ta del av verksamhetsnära exempel på hur man framgångsrikt förändrat sitt sätt att använda IT, mot patient och internt i vårdkedjan. Konferensen riktar sig till seniora beslutsfattare inom såväl offentliga och privata vårdleverantörer, kommunal omsorg och beslutsfattare på landstings- & riksnivå. Via svenska och internationella praktikfall, offentliga beslutsfattare och experter kommer bl a följande att diskuteras på XII i oktober: Integration och interoperabilitet över hela vårdkedjan Utmaningar och möjligheter med digital journalföring Patient Empowerment - Involvering av vårdtagare och anhöriga e-hälsoinitiativ & Health 2.0 Strategier för förändringsledning och upphandling Informationssäkerhet Produktivitetsförbättringar med hjälp av nya IT-stöd, såsom Cloud Computing Ett nytt inslag för i år är de runda bordsdiskussioner som går av stapeln under konferensens andra dag. Via förvalda diskussionsteman får deltagarna nu unika tillfällen att diskutera att utbyta erfarenheter med varandra. Midfield Medias långa erfarenhet inom trendanalys och genomförande av ITkonferenser för både privat och offentlig sektor är en garant för kvaliteten i detta evenemang. För att ytterligare säkra kvalitet och inriktning har man till sin hjälp knutit upp ett Advisory Board bestående av tongivande experter från Socialdepartementet, SKL, Vårdförbundet, Karolinska Institutet, Läkarförbundet och Center för e-hälsa. Kvällens artister är Husbands och Shirley Clamp. The Husbands spelar en sanslös blandning av rock, pop & soul från de senaste 50 åren. Både covers och egna låtar står på repertoiren. Boråstjejen Shirley Clamp har skrivit musik och jobbat som artist i över tio år och är artisten som besitter förmågan att beröra alla, såväl ung som gammal. För löpande information om agendan till XII - vänligen besök eller vår LinkedIn-grupp! Ragnar Lindblad Grundare & Ordförande i programrådet XII Per Falkenius Midfield Media & Medlem i programrådet XII : En diskussion kring nationell IT-strategi för vårdkedjan Patientinformation över hela vårdkedjan E-Hälso-utmaningar och möjligheter med digital journalföring? Teknologi möter manuella processer Informationssäkerhet som prioritet Socialdepartementet Socialstyrelsen Datorn som redskap i medicinsk, hälso- & vårdvetenskaplig forskning och utbildning 21 landsting -9 Regionsjukhus- ca 65 länssjukhus/ länsdelsjukhus-ca 1000 primärvårdsgivare Patientkommunikation & den rörliga patienten 290 Kommuner, Äldre- och handikappomsorgen Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende

3 CII - Program dag 1 - Onsdag 12 oktober Essinge Konferenscenter - Stockholm Frukost och Registrering Ragnar Lindblad, s ordförande, hälsar välkommen och öppnar konferensen Uppdatering på den Nationella IT-strategin Regeringsrepresentant The Role of the Electronic Health Record in improving clinical outcomes and reducing cost - The challenges of Healthcare within the United States Sentara Healthcare is the largest integrated health care provider in southeastern Virginia and northeastern North Carolina serving more than 2 million residents. Sentara Healthcare is a not-for-profit health care organization whose charitable mission is to provide innovative services to treat illness and disease and to promote the improvement of personal health. Sentara ranked first in Modern Healthcare s 2011 list of top integrated healthcare networks. During this presentation Mr. Bernd and Mr. Reese will discuss: their implemented 18 processes that drive efficiency and reduce costs discrete examples of improved clinical outcomes and how they were achieved the pressures on US Healthcare and the impact as healthcare costs continue to rise David Bernd, CEO, Sentara Healthcare, USA Bert Reese, CIO, Sentara Healthcare, USA Varför lyckades upphandlingen av Nationell Patientöversikt? Nationell Patientöversikt (NPÖ), är en central tjänst i strategin för Nationell ehälsa. Genom NPÖ blir patientens journaler tillgängliga för all behörig vård- och omsorgspersonal, om patienten samtycker. Förberedelsefasen Att våga fatta tuffa beslut Tydlighet, samsyn och förankring Organisation och process Vi delar med oss av vårt framgångsrecept! Eva Leach Elfgren, Center för ehälsa i samverkan (cehis) Lunch World of Vårdkraft - 25 års informatik vid Mednet Användandet av datorn som redskap i medicinsk och hälso-/ vårdvetenskaplig forskning och utbildning har haft en dramatisk och spännande utveckling de senaste årtiondena. En personlig egenupplevd utblick över de senaste 25 åren vid Mednet, dåvarande medicinska fakultetens datorlaboratorium, nu en FoU- och utbildningsgrupp vid Sahlgrenska akademin, ges. Etablerande av Mednet, medicinska fakultetens datorlaboratorium vid Göteborgs universitet Nationell uppstart av ämnet medicinsk informatik inom läkarnas grundutbildning Multimediaproduktion IKT-based real time remote university cooperation in higher education Virtual reality inom neurorehabilitering Martin Rydmark, Professor, Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska akademin Förmiddagskaffe Nya Karolinskas IT-strategi en illustration Per Gillström, Projektledare ICT, Nya Karolinska Så fick Kappahls CIO Johanna Kjellberg under parollen LearnITLoveIT - en skeptisk verksamhet att verkligen gilla IT! Hur håller du hjulen rullande/ljusen tända på företaget med avseende på IT på ett framtidssäkrat, säkert och kostnadseffektivt sätt? (dvs Hur hittar du rätt nivå) Hur når du fram med IT-frågor i en verksamhet där man inte är intresserad av IT? Hur får du långsiktigt en hög medarbetarnöjdhet i din IT-organisation? Johanna Kjellberg, CIO, Kappahl

4 Eftermiddagskaffe The Reality of Speech Recognition: A successful organisational approach In this session you will learn how HCA International, one of the foremost Private Healthcare organisations in the UK evaluated, piloted and is in the process of rolling out a Speech Recognition platform to their clinical users in the British Capital. HCA as an organisation The evaluation process behind the choice of the Speech Recognition platform Which are the gains and Return-On-Investments? Ms Kaye Bonython, Programme Manager, Imaging Informatics & OSL HCA International Vården skriker efter långsiktighet - lyssna på nästa generations tankar kring hållbar verksamhetsutveckling! Kostnaderna för svensk vård och omsorg förutspås av socialdepartementet att år 2050 vara 110 miljarder högre än dagens nivå på 330 miljarder per år. Detta trots att effektivisering och ökat teknikanvändande är inräknat. Med välfärdssveriges grundare på ålderdomshemmet kommer det an på nästa generation att ta itu med underskottet och säkerställa att god sjukvård kommer alla till del. Hur kan verksamheten själv arbeta med att analysera dysfunktionella processer? Hur tänker nästa generations verksamhetsutvecklare? Exempel på lyckade effektiviseringsprojekt Fördelar med att ta med nästa generation Hur bygger man en organisation som tillåter långsiktigt hållbar verksam hetsutveckling? Mathias Blom, Läkarstudent vid Lunds Universitet Praktifall Sectra Talaren meddelas inom kort Ragnar Lindblad, s ordförande, summerar och avslutar konferensdag festen & middag på Le Bon Palais CII - Program dag 2 - Torsdag 13 oktober Essinge Konferenscenter - Stockholm Frukost och Registrering Ragnar Lindblad, s ordförande, hälsar välkommen och öppnar den andra konferensdagen Den nya medvetna patienten myt eller verklighet Tillkomsten av Internet har inte bara inneburit en revolution för sjukvårdens administration utan i ännu större utsträckning vad gäller patientens och dennes anhörigas förhållningsätt och relation till vården och omsorgen och till sina sjukdomar. Före Internet bestod kommunikationen mellan patienten och vården mest av telefonkontakt och direktfysisk kontakt. Information om sjukdomar inhämtades via Nordisk Familjebok, veckotidningarnas Fråga doktorn spalter eller något radioprogram dit man kunder skicka frågor och en läkare besvarade dem. Efter Internets tillkomst har medborgarna blixtsnabb, elektronisk tillgång till myndighetsinformation, sjukvårdsråd, läkemedelsinformation, diagnostisk information, självtester och behandlingsförslag mm. Internet har också kommit att bli ett dynamiskt utbildningsmedium för både patienten och vårdprofessionen. Men förändringarna har både underlättat för individen och skapat nya risker. Valmöjligheterna har ökat och därtill kopplat egenansvar. Patienten har hamnat i IT-karusellen. Hälso- och sjukvården idag Värderingar och livsstilsutvecklingen Sociala medier och deras effekter på vården Den mobila patienten Håkan Eriksson, Professor em, Karolinska institutet e-identity and Data Protection in Healthcare take part of an illustration from Estonia This session will illustrate how e-identity and data protection successfully has been implemented in the Estonian nationwide healthcare system. During the presentation you will be given an illustration of the Estonian strategy for the national e-health system, combined with vivid practical illustrations via Indrek s personal ID-Card and data. A general picture of IT-maturity in Estonia Cornerstones and main objectives of the Estonian E-Health strategy IT-Security and Patient Integrity considerations Which are the gains today and how do we proceed? Indrek Vimberg, COO, Estonian ICT Demo Center, e-estonia Förmiddagskaffe

5 10.40 Rundabordsdiskussioner på XII 2011 Ett nytt inslag i -agendan är dagens rundabordsdiskussioner. Dessa medför möjlighet för dig att utbyta erfarenheter och diskutera konferensens teman med andra deltagare på konferensen. Detta pass är dedikerat till både stora och små frågor för nybörjaren i behov av råd och inspiration samt den som kommit en bit på väg och kanske behöver tips på hur man går vidare till nästa steg. För att maximera informationsutbyte och nätverkande deltar du i två olika diskussioner vart och ett på något av temana angivna nedan! A Innovation Hur skall vi stimulera, upphandla och möjliggöra innovationer inom e-hälsa? B Standarder Hur skall vi arbeta med standarder i Sverige och internationellt? Vem skall förvalta? C Patientsäkerhet Bidrar IT till en säkrare vård eller skapar vi bara problem? Läkemedel D Mycket fokus, stora risker och fantastisk potential. Hur når vi målen? E Molntjänster Kan vi använda molnet inom e-hälsa? Vad finns det förmöjligheter? Den Ovissa Framtiden Tänk om ingenting blir som vi planerat vad gör vi då? F G Ersättningsmodeller Kan vi ta hem nyttoeffekterna av e-hälsa utan förändringar i ersättningsmodellerna? Flyttbar arbetsplats Tunna klienter och säker inloggning, är det lösningen? H I Den medvetna patienten Är det en myt? Vilka tjänster skulle krävas? Hur påverkas professionen? Implementering Allt är klart och nu skall det bara föras in. Hur skall det gå till? Kan vi lyckas? J Lunch Södertälje sjukhus strategi för och vinster med Tunna Klienter Talaren meddelas inom kort Eftermiddagskaffe Praktifall Talaren meddelas inom kort Elektronisk informationshantering baserat på molntjänster Modigast vinner! Alla stora skiften bär med sig element av hajp, farhågor, rusningar, tillnyktring och stabilisering. Molnet förändrar teknikförsörjningen i grunden och ställer enorma krav på beställarkompetens, avtalsskrivning och uppföljning. Ingen har alla svaren idag, men alla vill ha svaren helst igår. Många manårs samlade insikter serveras under den här timmen. Molntjänster ett kostnadseffektivt alternativ med hög potential! Hur kan molntjänster medföra en ökad säkerhetsexponering vad skall beaktas? Hur bedöma vilka delar av den elektroniska informationshanteringen som ska behållas internt, i syfte att säkra nödvändig kunskap? Predrag Mitrovic, Chief Inspiration Officer, CloudSweden Självkänsla och förändring börjar inifrån! Motivation: Hur motivera dig själv och andra? Mental träning i tiden Självkänsla - självförtroende - Nå dit du vill och ha det bra på vägen dit Utveckling - eget ansvar Mia Törnblom, författare, föreläsare Ragnar Lindblad, s ordförande, summerar och avslutar XII För mer information om talare och uppdateringar, besök

6 TIDER, LOKALER OCH INFORMATION KONFERENSLOKAL: ESSINGE KONFERENSCENTER Essinge Konferenscenter ligger på Stora Essingen, 15 minuter från Stockholms city, utanför fönstren glittrar Essingefjärden. Adress: Segelbåtsvägen 15 Tel: Hemsida: FESTLOKAL: LE BON PALAIS Le Bon Palais för tankarna till dekadenta miljöer i sekelskiftets Paris. Röda draperade sammetstyger, kristallkronor och en folklig myllrande stämning. Kvällens artister är Husbands och Shirley Clamp. Adress: Barnhusgatan 12, Stockholm Telefon: Hemsida: KONTAKTINFORMATION C/O Midfield Media Apelbergsgatan 60 S Stockholm Tel: Fax: ÖVRIG INFORMATION: DOKUMENTATION? Delas ut vid registreringen GARDEROB? Bemannad garderob finns under konferensen FÖRSENAD? Om du blir sen till registreringen eller något föredrag finns det alltid konferenspersonal på plats för att visa dig till rätt sal. ÖVRIGA FRÅGOR? Kontakta kundtjänst på telefon eller skicka till

7 TID OCH PLATS Konferens: oktober 2011 ESSINGE KONFERENSCENTER Fest: 12 oktober 2011 LE BON PALAIS PRISER Användare och vill gå på konferens och middag. Pris: 5480 kr exkl. moms Användare och vill gå på enbart konferens. Pris: 4290 kr exkl. moms GRUPPRABATT! Är ni fler från samma företag som vill anmäla er vänligen kontakta oss på telefon eller via till PARTNERSKAP & UTSTÄLLNING är Sveriges mötesplats för hälso- och sjukvårdens IT-företrädare! Är ni intresserade av att synas på XII, oktober 2011, och träffa Sveriges allra viktigaste beslutsfattare i sektorn? Kontakta oss IDAG! Min anmälan till XII, oktober 2011 Namn e-post Titel Organisation Avdelning Adress Postnr Ort Tel Fax Konferens oktober Middag Namn e-post Titel Organisation Avdelning Adress Postnr Ort Tel Fax Konferens oktober Middag FYRA SÄTT ATT ANMÄLA SIG Midfield Media Apelbergsgatan 60, Sthlm

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa Innehåll 4 Användnings områden för strategin och begreppet ehälsa 4 Vad är ehälsa? 5 Utveckling av ehälsa 6 Sjuksköterskors

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Lean inom sjukvården

Lean inom sjukvården LINNÈUNIVERSITETET Ekonomihögskolan KURS: D-UPPSATS, EXAMENSARBETE G3 I FÖRETAGSEKONOMI, 15HP Ekonomistyrning, 4FE90E, VT 2011 Lean inom sjukvården - en studie av motivet bakom införandet av lean samt

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier?

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier? KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se 2013 Nummer 2 så blir den nya e-legitimationen 2013 Nummer 3 kan ensamhet botas med sociala medier? Inför höstkonferensen:

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik SOI NYTT Sektionen för omvårdnadsinformatik Innehåll NR 1 April, 2013 Ledaren Nationell ehälsa 2012 Effekter av standardiserade vårdplaner Mot mer användbara ehälsosystem? O BS D! a ko gs at nf t a e ny

Läs mer

Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING

Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan MED MÄSSKARTA OCH HELA VITALISPROGRAMMET 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING Journal på nätet får tummen upp Förut var många läkare kritiska till

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

KommITS höstkonferens -COMMUNITIES OCH OFFENTLIG VERKSAMHET -NATIONELL IT-STRATEGI FÖR VÅRD OCH OMSORG

KommITS höstkonferens -COMMUNITIES OCH OFFENTLIG VERKSAMHET -NATIONELL IT-STRATEGI FÖR VÅRD OCH OMSORG KommITS höstkonferens -COMMUNITIES OCH OFFENTLIG VERKSAMHET -NATIONELL IT-STRATEGI FÖR VÅRD OCH OMSORG KOMMITS HÖSTKONFERENS 3 TISDAG 3 Begrip statistik med ny teknik! 3 Programblock: Vård & omsorg 2.0

Läs mer

Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera. Sveriges befolkning 2050

Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera. Sveriges befolkning 2050 Framtidens läkare Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera Peak Oil och svensk sjukvård Vad händer när oljan tar slut? Den nya patienten Medverkan, inverkan, påverkan Framtidens

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Välkommen till Sweden ICT Week

Välkommen till Sweden ICT Week DEN OFFICIELLA PROGRAMTIDNINGEN 12 17 SEPTEMBER STOCKHOLM www.swedenictweek.com KEYNOTE SPEAKERS TISDAG 13 SEPTEMBER THE ONLY WAY IS UP! Hans Blix: Terrorism och krig i en virtuell värld. Det är med stor

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade verksamhetssystem vara ett fullgott

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer