Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME"

Transkript

1 Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde

2 Presentation av DOME Projektets mål Deltagande forskare Huvudfrågeställningar Metod Aktionsforskning Aktionsforskningsarbete Resultat hittills WPA, WPB, WPC Resultatspridning Reflektioner

3 Deployment of Online Medical records and ehealth services Projektidé hösten 2011 Juli 2012 tom 2016 (?), Ett samarbetsprojekt mellan universiteten i Uppsala och Lund samt Högskolan i Skövde Aktionsforskning SUSTAINS LUL, NLL Region Skåne Nationella införandet Finansierat av VINNOVA, AFA, Uppsala Universitet samt 30 övriga medfinansiärer 10 seniora forskare från olika discipliner + 4 doktorander

4 Projektets mål Projektets mål är att skapa och sprida kunskap kring införande och användning av patientjournal på nätet och andra e- hälsotjänster som ger underlag för en genomtänkt övergång till dessa tjänster genom att ta tillvara såväl patienternas som hälso- och sjukvårdspersonalens intressen.

5 Multidisciplinärt Information Management Human Computer Interaction Business studies egovernment Healthcare Informatics Forskningsprojekt Information Systems Medical informatics Medicine Information Security Organization theory Occupational Health Computer Science

6 Huvudfrågeställningar Vad krävs av framtidens e-hälsotjänster för att uppnå en vård där patienten är en tydlig och aktiv medaktör och där IT-systemen har en stödjande roll och motsvarar de krav och förväntningar som finns i samhället? Hur påverkas vårdens aktörer, vårdgivare såväl som professioner, när patienten blir mer informerad och därmed mer delaktig i sin egen vård? Hur påverkar implementering av SUSTAINS vårdgivarnas praktiska arbete, vilka möjligheter finns vid implementeringen och vilka faktorer bör tas i beaktande för att maximera den positiva inverkan och minimera möjliga negativa följdeffekter?

7 Studier i tre arbetspaket A. Patienter & närstående (Rose-Mharie Åhlfeldt) B. Professioner & ledning (Gudbjörg Erlingsdottir) C. IT- utveckling & införande (Åsa Cajander)

8 Målbild vetenskapliga studier

9 Metod Aktionsforskande utgångspunkt Aktiv forskarmedverkan för att få kunskap om praktiken ger förutsättningar för förändring Ett tänkande om och handlande i praktiken: Loop av : Plan. Act. Observe. Reflect. Agila studier i praktiken Kvantitativ datafångst enkäter Kvalitativ datafångst intervjuer Pågående analys av empiriska data utifrån projektets olika kompetenser för att skapa synergieffekter. Deskriptiva metoder Projekt/Forskning/Praktik

10 Aktionsforskningsaktiviteter Deltagande i styrgrupp och projektmöten i Uppsala för SUSTAINS Deltagande i styrgrupp och projektmöten i Uppsala för Journalen Deltagande i styrgrupp för det nationella införandet av Journal över nätet Deltagande i strategimöten och planeringsmöten i Skåne Deltagande i Norrbottens läns landsting

11 Studier i WPA Patienter & närstående 1. Enkäter till patienter som begärt ut sina pappersjournaler 2. Enkäter till patienter som har erfarenhet av att ha använt journal via nätet 3. Intervjustudie med patienter på onkologen 4. Analys av användardata 5. Intervju och observationsstudie kring patienters förståelse

12 Några intressanta resultat hittills WPA Patienterna förstår journalen övergripande. Det man inte förstår tar man reda på. Patienter är generellt mycket positiva till att nå sin journal via nätet Tillgången till journalen spelar en stor roll för vissa individer Övervägande majoritet av patienterna vill ta del av sin patientinformation även om den är oroande Patienter upplever inte att de vill ta en extra kontakt med vården Individer läser sin journal av olika orsaker, t ex nyfikenhet, kontroll

13 Studier i WPB Professioner & Management 1. Enkät till läkare 2. Intervjustudie management centralt på nationell och regional nivå 3. Media & journal på nätet 4. Intervjustudie: läkare 5. Enkätstudie: Vårdförbundets medlemmar 6. Studie kring hot och våld

14 Några intressanta resultat hittills - WPB Journalen ett arbetsredskap i vården ej för patienter Läkare som har läst sin journal på nätet är mer positiva än andra. Kvinnliga läkare anser i större utsträckning än manliga att de behöver ändra sitt sätt att skriva i journalen. Argument för JPN och ehälsotjänster: - patientens rättigheter - att göra patienten mera delaktig i sin vård (effektivisering) Möjlighet till information och nyckeltal - bättre styrning och kontroll av hälso- och sjukvården (effektivisering)

15 Studier i WPC: Utveckling och införande 1. Intervjustudie: IT-utveckling och e-hälsotjänster 2. Ekonomiska indikatorer 3. Intervjustudie: Privacy by design 4. Intervjustudie: Utvärdering av riktlinjer för utveckling av offentliga e-tjänster 5. Intervjustudie: Tekniker för användarmedverkan för utveckling av offentliga e-tjänster

16 Några intressanta resultat hittills WPC Svårt att planera och hantera processen p g a hög grad av osäkerhet gällande slutanvändarens behov. Utvecklingsprojektet saknade ett fastställt, väldefinierat mål. Odefinierade framtida användare, användning och nytta Löste situationen genom Agil utvecklingsmetod, personas och konceptuell modell Svårt att få med slutanvändare hur ska man då få feedback? Svårt testa; Inga systematiska tester innan lansering. Öppen demomiljö saknades. Stor risk för heterogen (stuprör) patientvy när flera landsting/regioner lanserar JPN

17 Resultatspridning Publikationer Presentationer Press och media Internt 4 tidskriftsartiklar 8 internationella vetenskapliga presentationer Dome varit med i press och media vid ca 40 olika tillfällen 52 projektmöten på distans 15 konferensartiklar 17 nationella konferenser och workshops Webbsida 9 internkonferenser á 1-2 dgr 1 övrig publikation 4 internationella konferenser Twitter

18 Referensgrupper i tre nivåer Övergripande referensgrupp Näringsdepartementet Socialstyrelsen Digitaliseringskommissionen Landstingspolitiker, Västra Götaland Sveriges Kommuner och Landsting Svensk Sjuksköterskeförening Medicinsk Teknik SUS Rådgivande referensgrupp CeHis Vinnova SKL, e-beredningen Microsoft Deltagande referensgrupp Svenska Läkaresällskapet Vårdförbundet Svenska Läkarsekreterareförbundet Patientnämnder (4) Specialistföreningar inom Svensk SSKförening: (3) Sustains nationellt B3IT Healthcare AB

19 Reflektioner Kontroversiellt projekt - DOME har anmälts tre gånger till Uppsala universitets rektor Multidisciplinärt projekt både möjlighet och utmaning Multisiteprojekt ger en digital närhet

20 Fortsätta samarbetet på styrgruppsnivå såväl nationellt som regionalt. Anordna seminarier, workshops etc för de som planerar ett införande. Utveckla redan befintliga internationella kontakter Uppföljningsstudier är väsentliga. Framtida arbete

21 Ytterligare professionsstudier, t ex sjuksköterskor, medicinska sekreterare Utveckla samarbetet med referensgrupperna Sprida resultat i olika vetenskapliga och praktiknära fora Fortsätta dra nytta av erfarenheter från SUSTAINSprojektet i Uppsala Behov av studier avseende effektivitet och kvalitet, användbarhet samt framtida systemlösningar Framtida arbete

22 Tack för att ni lyssnade!

DOME Deployment of Online Medical records and Ehealth services

DOME Deployment of Online Medical records and Ehealth services DOME Deployment of Online Medical records and Ehealth services Resultat från utveckling och införande av ejournalen i Uppsala World Usability Day - 14 nov 2013 ISABELLA SCANDURRA, Uppsala Universitet Disputerad

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik SOI NYTT Sektionen för omvårdnadsinformatik Innehåll NR 1 April, 2013 Ledaren Nationell ehälsa 2012 Effekter av standardiserade vårdplaner Mot mer användbara ehälsosystem? O BS D! a ko gs at nf t a e ny

Läs mer

VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram

VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram Johan Karltun Christina Keller Jönköping, mars 2012 Förord Föreliggande rapport är ett resultat av ett uppdrag som vi fick i början av hösten

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kompetensutveckling ehälsa - vilken kompetens behövs för vem och hur?

Kompetensutveckling ehälsa - vilken kompetens behövs för vem och hur? Vitalis - vilken kompetens behövs för vem och hur? Ver: 1.0 Datum: 2015-04-23 Arrangerad av: Hanna Broberg Danielsson Linnéuniversitetet Angelica Hafström, Innovare R&D AB Sammanfattning I olika sammanhang

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken TVÅ MÅSTEN I VÅRDPOLITIKEN Vården är en av de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag. Det är framförallt vårdens kvalitet och hur du bemöts som patient som är viktigt för

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken Två måsten i vårdpolitiken Vården är en av de viktigaste politiska frågorna för människor i Sverige. Om svenska folket får bestämma bör fokus i vårddebatten ligga på kvaliteten

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2014 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2014 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2014 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 VISION Nationella Kvalitets registren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

K O N F E R E N S R A P P O R T

K O N F E R E N S R A P P O R T KONFERENSRAPPORT KONFERENSRAPPORT Redaktör: Gerthrud Östlinder Förord 3 1. Informations- och KommunikationsTeknologi som stöd för god omvårdnad 4 2. Hur kan informationsteknologi och elektroniska journaler

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Användning av IT-stöd inom hälso-

Läs mer

Telemedicin i vården. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011. Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout

Telemedicin i vården. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011. Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout Telemedicin i vården Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011 Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm tel 08 410 408

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada. Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur

Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada. Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur Nationella IT-strategier Danmark, England och Kanada Omvärldsanalys Nationell Informationsstruktur Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter.

Läs mer

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster Diarienummer: S2011/5532/FS (delvis) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: 08-452 7176 Mob: 073-809 7174 www.cehis.se info@cehis.se Slutrapport Projektet

Läs mer

Smart region Västra Götaland. Enklare, öppnare, effektivare och hållbart

Smart region Västra Götaland. Enklare, öppnare, effektivare och hållbart IT i människans tjänst Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida

Läs mer

Vård-IT-rapporten 2010

Vård-IT-rapporten 2010 1 Vård-IT-rapporten 2010 Enkätundersökningar, flödesstudier och uppföljning av Vård-IT-kartan 2004 Förord Detta är en presentation av UsersAwards undersökning om användarnas erfarenheter av IT i vården.

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer