Den svenska Elmarknadshubben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska Elmarknadshubben"

Transkript

1 Den svenska Elmarknadshubben Robert Thelander, Förändringsledare Ediel- och avräkningskonferensen 2017, Clarion Hotell Arlanda

2 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 2 Agenda Introduktion Tidplan för införandet Funktioner Migrering av strukturdata Ytterligare information

3 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 3 När det centrala IT-systemet, Elmarknadshubben, införs övergår även marknadsmodellen till att bli elhandlarcentrisk Elmarknadshubben Förändringens 2 delar Elmarknadshubb Ett centralt IT-system Elhandlarcentrisk marknadsmodell Elmarknadshubben förenklar och förbättrar En enhetlig källa för giltig information All kommunikation sker via Elmarknadshubben Centralisering av viktiga processer Centralisering av nätavräkning Möjliggör innovation och nya typer av energitjänster Skapar lika villkor för konkurrens

4 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 4 Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen samarbetar med bransch, kundintressenter och berörda myndigheter Svenska kraftnät Samarbetspartners Uppdrag att utveckla och driva en hubb. Energimarknadsinspektionen Uppdrag att utreda författningsändringar för införande av en hubb och en elhandlarcentrisk marknadsmodell.

5 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 5 Svenska kraftnät har i uppdrag att utveckla och driva en Elmarknadshubb för den svenska elmarknaden 2014 Rapport från Ei 2015 Regeringsuppdrag 2016 Förstudierapport från Svk Juni 2017 Rapport från Ei

6 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 6 Införandet av Elmarknadshubben kan jämföras med en andra avreglering Marknadsmodell 2.0 Elmarknadshubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell införs 1.5 Nordisk balansavräkning införs 1.0 Elmarknaden avregleras År

7 Miljö- och energidepartementet Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 7 Svenska kraftnäts organisation för projekt Elmarknadshubb Organisation projekt Elmarknadshubb IT Styrgrupp Projektledare Arbets- och expertgrupper Verksamhetskrav Förändringsledning Referensgrupp Inköp Energimarknadsinspektionen

8 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 8 Projektet befinner sig i en intensiv fas där fokus ligger på informationsspridning och att förbereda en kommande upphandling Statusuppdatering Request For Information avslutad ( ) Nytt namn Elmarknadshubb ( ) Publicering av nya samt uppdaterade versioner av processdokument ( ) Publicering av 2 st informationsbrev (minst 3 stycken per år) Ny rapport från Energimarknadsinspektionen ( ) 4 regionala informations- och dialogmöten är inbokade under november i Luleå, Stockholm, Göteborg, Malmö ( ) Ny film om elmarknadshubben har producerats och publicerats ( ) Löpande uppdateringar via projektets hemsida ( Påbörjande av upphandlingen (Invitation to Tender, ITT) kommer tidigast att ske mot slutet av 2017.

9 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 9 Agenda Introduktion Tidplan för införande Funktioner Migrering av strukturdata Ytterligare information

10 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 10 Elmarknadshubbar är i drift eller under utveckling i hela Norden Elmarknadshubbar i våra nordiska grannländer I drift Driftsättning 2018 Driftsättning 2019/20 Driftsättning 2020/21

11 Tidplan Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 11 Den svenska Elmarknadshubben beräknas kunna vara på plats tidigast Q Tidplan för införandet av elmarknadshubben (indikativ) H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 Kravspecificering Driftsättning* Upphandling Implementering Migrerings- och valideringsaktiviteter Kravspecificering Upphandling Implementering Migreringsaktiviteter - Pilotgrupp Migreringsaktiviteter - Obligatoriska * Driftsättning är tidigast möjlig från Q4 2020

12 Tidplan Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 12 Marknadens aktörer kommer att behöva involveras redan under slutet av 2018 Tidplan för införandet av elmarknadshubben (indikativ) H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 Kravspecificering Driftsättning* Upphandling Implementering Pilot inventering Inventering Validering (initial) Validering och migrering Pilot migrering Kravspecificering Upphandling Implementering Migreringsaktiviteter - Pilotgrupp Migreringsaktiviteter - Obligatoriska * Driftsättning är tidigast möjlig från Q4 2020

13 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 13 För att möjliggöra införandet av Elmarknadshubben kommer det att krävas omfattande förändringar i det styrande regelverket Styrande regelverk för Elmarknadshubben Svk Edielavtal Regeringen Mätförordning Mätföreskrifter Riksdagen Ellag Lag om Elmarknadshubb

14 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 14 Agenda Introduktion Tidplan för införande Funktioner Migrering av strukturdata Ytterligare information

15 Hubb Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 15 En elmarknadshubb är en central punkt för utbyte av information mellan aktörer Dagens modell Elhandlarcentriskmarknadsmodell Elnätsföretag Elhandelsföretag Elnätsföretag Elhandelsföretag [ ] [ ] [ ] [ ] 180 Mätvärden - Mätarinformation - Kundinformation - Leverantörsbyten - Flytt - Gemensam fakturering 150??

16 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 16 Hubben kommer att få påverkan på samtliga aktörer som är aktiva på den svenska elmarknaden samt även nya typer av aktörer

17 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 17 Elmarknadshubben kommer att bestå av olika lager. I de inre delarna återfinns den viktigaste och mest kritiska informationen Hubb Elmarknadshubbens kärna 2. Datalager 3. Tjänstelager (verksamhetsregler och processer) 4. Kommunikationsadapter 5. Publikt gränssnitt M2M (API) 6. Publikt gränssnitt H2M (GUI)

18 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 18 När den driftsätts kommer flera intressenter att rapportera till hubben och initiera processer i den Hubb Elhandelsföretag Elnätsföretag Balansansvarig Energitjänsteföretag Ca 150 elhandelsföretag som dagligen kommer att initiera att initiera processer processer uppdatera uppdatera strukturdata strukturdata och kontrollera och kontrollera avräkningsinformation Ca 180 elnätsföretag som dagligen kommer att att upprätthålla upprätthålla nät- och anläggningsstruktur nät- och anläggningsstruktur samt nättariffer och samt rapportera nättariffer mätdata och rapportera mätdata Ca 30 balansansvariga företag som dagligen kommer att Ca 30 balansansvariga företag som dagligen kommer att uppdatera strukturdata och kontrollera uppdatera strukturdata och kontrollera avräkningsinformation avräkningsinformation Okänt antal aktörer som efter kundsamtycke får tillgång får tillgång till kunddata för olika för olika typer typer av energitjänster av energitjänster Energiföretagen, STEM, SCB, et.al. I dagsläget ca 10 aktörer som efterfrågar statistik och underlag för för rapporter esett Oy Indirekt användare som matas med information kring strukturförändringar samt underlag för balansavräkning

19 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 19 De flesta centrala processer på elmarknaden kommer att genomföras i Elmarknadshubben Elhandelsföretag Leverantörsbyte Bortkoppling Kunddatauppdatering Elnätsföretag Inflyttning Aktörskommunikation Utflyttning Hubb Balansansvarig Avräkningsunderlag Samfaktureringsunderlag Nät- & korrektionsavräkning Fullmaktshantering Registrering av nya mätpunkter Energitjänsteföretag Rapporter & statistik Mätvärdeshantering Hantering av nätavgifter esett Oy Energiföretagen, STEM, SCB, et.al. Avräkningsdata Underlag för balansavräkning Rapportering av mätdata

20 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 20 Elhandelsföretagen kommer i den elhandlarcentriska modellen att tilldelas ett betydligt större ansvar än idag Hubb Elhandelsföretag Elnätsföretag Balansansvarig Energitjänsteföretag Energiföretagen, STEM, SCB, et.al. esett Oy Huvudsakliga ansvar i Elmarknadshubben Registrera kund Hålla kund- och avtalsinformation per avräkningsobjekt uppdaterad Registrera leveransstart och leveransslut per avräkningsobjekt o Informationsplikt till kund vid leveransstart (sker utanför elmarknadshubben) Hämta mätvärden från elmarknadshubben som underlag för beräkning av elavgifter och som information till kund (t.ex. visualisering av mätvärden) Hämta nätavgifter från elmarknadshubben för fakturering av kund (el- och nätavgifter samfaktureras, faktureringen sker utanför elmarknadshubben) Hålla egen marknadsaktörsinformation uppdaterad

21 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 21 Elnätsföretagen kommer att få minskad kundkontakt men fortsatt ansvara för bland annat anslutningsärenden och strömavbrott Hubb Elhandelsföretag Elnätsföretag Balansansvarig Energitjänsteföretag Energiföretagen, STEM, SCB, et.al. Huvudsakliga ansvar i elmarknadshubben Registrera mätpunkter och avräkningsobjekt Hålla mätpunkts- och avräkningsobjektsinformation uppdaterad Registrera lista med elnätsföretagets gällande nättariffer Registrera aktiv nättariff per mätpunkt Registrera kvalitetssäkrade mätvärden per mätpunkt Registrera nätavgifter per mätpunkt Hämta aggregerade nätavgifter från elmarknadshubben för fakturering av elhandelsföretag Hålla egen marknadsaktörsinformation uppdaterad (t.ex. kontaktuppgifter och användare av elmarknadshubben) esett Oy

22 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 22 Agenda Introduktion Tidplan för införande Funktioner Migrering av strukturdata Ytterligare information

23 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 23 Vid införandet av Elmarknadshubben kommer en stor mängd data att behöva valideras och migreras Migrering av strukturdata Elmarknadshubben hanterar struktur, mätvärden och faktureringsuppgifter: ~ 150 elleverantörer ~ 180 nätägare ~ 5,5 miljoner mätpunkter Migrering av strukturdata - Illustration

24 Tidplan Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 24 Marknadens aktörer kommer att behöva involveras redan under slutet av 2018 Tidplan för införandet av elmarknadshubben (indikativ) H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 Kravspecificering Driftsättning* Upphandling Implementering Pilot inventering Inventering Validering (initial) Validering och migrering Pilot migrering Kravspecificering Upphandling Implementering Migreringsaktiviteter - Pilotgrupp Migreringsaktiviteter - Obligatoriska * Driftsättning är tidigast möjlig från Q4 2020

25 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 25 Pilotfasen utgör en mycket viktig grund för det kommande arbetet tillsammans med samtliga aktörer Pilotfasen Fas Aktivitet Vad Hur Pilot Inventering Migrering Utvalda aktörer deltar frivilligt i en initial inventering för att dra lärdomar för kommande steg Egen inventering av befintlig strukturdata med hjälp av eget system eller exempelvis Excel tillsammans med projektet Migrering av befintlig strukturdata med hjälp av eget system eller exempelvis Excel tillsammans med projektet Pilotfasen innebär att en nulägesbeskrivning kan etableras och att migreringssystemet kan kravställas baserat på det gap som finns mellan nuläget och den framtagna domänmodellen

26 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 26 Arbetet med strukturdata kommer att ställa krav på involvering från samtliga aktörer och av erfarenhet kräva resurser Obligatoriska fasen Den obligatoriska fasen syftar till att med hjälp av systemstöd och väl definierade milstolpar skapa ett set av strukturdata som successivt kan tvättas innan det flyttas över till elmarknadshubben. Fas Aktivitet Vad Hur Inventering Samtliga aktörer genomför inventering av befintlig strukturdata Egen inventering av befintlig strukturdata Obligatorisk Validering Samtliga aktörer genomför initial och slutgiltig validering av befintlig strukturdata Systemstöd för validering av strukturdata mellan aktörer Migrering Migrering av validerad strukturdata till Elmarknadshubben Systemstöd

27 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 27 Agenda Introduktion Tidplan för införande Funktioner Migrering av strukturdata Ytterligare information

28 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 28 Projektet har ett stort antal intressenter med olika behov av information och kommunikation Intressentanalys I projektets initiala faser identifierades tidigt att antalet involverade och berörda av projektet kommer att vara mycket stort. Branschen som sådan består av flera hundra aktörer och utöver denna finns flertalet myndigheter och organisationer som har intresse av Elmarknadshubben. Under hösten 2016 genomfördes som en grundläggande del av projektets kommunikationsplan en intressentanalys. Över 60 olika intressenter (med skilda behov) identifierades och kategoriserades utifrån bedömt informations och kommunikationsbehov.

29 Inflytande Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 29 Projektet har ett stort antal intressenter med olika behov av information och kommunikation Intressentanalys - Illustration Högt B A D C Lågt Lågt Intresse Högt

30 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 30 För att underlätta för marknadens aktörer finns följande dokumentation tillgänglig Förstudierapport Processdokument Informationsbrev Beskrivning av hubben Centrala vägval Plan för införande Drift av hubben Processbeskrivningar Business Requirement Specification Funktionsbeskrivningar Informationsmodell Korsande processer Nytt om elmarknaden Ges ut minst 3 ggr per år Syftar till att sprida information och öppna upp för dialog

31 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 31 Ny introduktionsfilm som presenterar vad hubben är och hur den kommer att förändra elmarknaden. Vägen till en effektivare elmarknad

32 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 32 Projekthemsidan är den centrala hubben för information Projektets hemsida Allmän information om projektet Löpande publicering av nyheter och dokument Informationsbrev (minst 3 ggr per år) Frågor kring projektet skickas till:

33 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 33 Fokus kommer vara på att möta berörda parter mer lokalt Lokala informationsmöten Möten/konferenser 2017 # Plats Event Datum 2 1 Arlanda Ediel- och avräkningskonferensen Luleå Informationsseminarie Stockholm Informationsseminarie Arlanda Elnätsdagarna Göteborg Informationsseminarie Malmö Informationsseminarie

34 Den svenska Elmarknadshubben, Delprojekt Verksamhetskrav Martin Olin, projektledare verksamhetskrav Ediel- och avräkningskonferensen 2017, Clarion Hotell Arlanda

35 Hubb Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 35 Elmarknadshubben ett centralt system för utbyte av information mellan aktörer Dagens modell Elhandlarcentriskmarknadsmodell Elnätsföretag Elhandelsföretag Elnätsföretag Elhandelsföretag [ ] [ ] [ ] [ ] 180 Mätvärden - Mätarinformation - Kundinformation - Leverantörsbyten - Flytt - Gemensam fakturering 150??

36 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 36 Elmarknadshubben ett IT-system med en central roll på elmarknaden MÄTPUNKT ENERGITJÄNSTEFÖRETAG Energitjänster Avtal KUND Mätvärden Mätvärden Mätpunktsinformation Avtal Faktura Visualisering mätvärden ELNÄTS- FÖRETAG Mätpunktsinformation Mätvärden Nätavgifter Flytt Leverantörsbyte Kund- och avtalsinformation ELHANDELS- FÖRETAG ELMARKNADSHUBB Stöd för marknadens processer Kundinformation Resultat nätavr. för kontroll Mätvärden Funktioner: Nätavräkning Korrektionsavräkning Kundsamtycke Aktörskommunikation Mätpunktsinformation Mätvärden Nätavgifter Resultat från nätavräkning EI, ENERGIMYNDIGHETEN, Rapporter & statistik PROJEKT SVK, SCB, ETC. - ELMARKNADSHUBB Resultat från nätavräkning ESETT OY

37 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 37 Sju processdokument publicerades den 23 maj Övergripande information Delprocesser Innehåller bl.a. dokumentlista, förändringar sedan tidigare publicering och fortsatt processarbete Delprocessdiagram för de framtida elmarknadsprocesserna BRS Funktionsbeskrivningar Informationsmodell Principer för ändring Beskrivning av informationsutbytet mellan marknadsaktörerna och elmarknadshubben Beskrivning av de aktiviteter (t.ex. beräkningar) som ska ske i elmarknadshubben Beskrivning av den information som ska finnas i elmarknadshubben, attribut per informationsklass Regelverk för ändringar av påbörjade/avslutade processer Korsande processer Regelverk för flera processer på samma mätpunkt > För mer information: Synpunkter till:

38 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 38 Elmarknadshubbens kärna Mätpunkt Elnätsföretag Elhandelsföretag Avräkningsobjekt dygns-/månadsvis Mätvärden kwh Tim Tim Tim Tim månadsvis Nätavgifter SEK Fast Rörlig Skatt Kund

39 Ediel- och avräkningskonferensen Arlanda 39 Exempel på pågående processarbete > Ei:s rapport synkning processdokumentation och remissvar > Uppdatering processdokument > Bl.a. baserat på input från branschen efter tidigare publicering > Prioritering och värdering av elmarknadshubbens funktionalitet > BRS:er för aktörskommunikation (Frågor och svar, Beställning till/frånkoppling samt Informationsspridning) > Kundsamtycke > Dataskyddsförordning (GDPR) > Hantering säkerhetsklassade anläggningar och kunder > Statistik- och rapportfunktionalitet > Användargränssnitt aktörer > Kvalitetskrav BRS:er (frekvens, datavolym, lagringstider etc)

40 Tack!

Svenska Kraftnäts presentation av elmarknadsprocesser :00-16:00

Svenska Kraftnäts presentation av elmarknadsprocesser :00-16:00 Svenska Kraftnäts presentation av elmarknadsprocesser 2016-05-31 13:00-16:00 Elmarknadsprocesser med elhandlarcentrisk affärsmodell och tjänstehubb Summit Hitech, Sveavägen 9-11 Tider för seminariet 12:30-13:00

Läs mer

Tjänstehubben växer fram

Tjänstehubben växer fram Tjänstehubben växer fram EG Utility användarträff 2016 2016-09-22 Erik Forsén Agenda Vad är en Tjänstehubb? Svenska kraftnäts delredovisning till regeringen Processer på elmarknaden och funktioner i tjänstehubben

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Tjänstehubb delprocessbeskrivningar

Tjänstehubb delprocessbeskrivningar PROJEKT Förstudie tjänstehubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2016-11-18 PUBLICERAD VERSION ÄRENDENUMMER 3.0 2015/2266 Tjänstehubb delprocessbeskrivningar 1/35 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum Publicerad arbetsversion

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Tidplanen i detalj Regelförändringar Förtydliganden kring NBS-modellen

Läs mer

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 Nordisk balansavräkning - NBS NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Status i Svks projekt - NBS (Nordisk balansavräkning) & Hubb

Status i Svks projekt - NBS (Nordisk balansavräkning) & Hubb Status i Svks projekt - NBS (Nordisk balansavräkning) & Hubb Energimarknadsråd 2016-01-19 Tania Pinzón, enhetschef Marknadsstöd Tania.pinzon@svk.se 010 475 82 88 2 Agenda Övergripande kring NBS projektet

Läs mer

Elmarknadshubb delprocessbeskrivningar

Elmarknadshubb delprocessbeskrivningar PROJEKT Elmarknadshubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2017-05-23 PUBLICERAD VERSION VERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/1263 Elmarknadshubb delprocessbeskrivningar 1/43 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum Publicerad

Läs mer

Synpunkter på Svenska kraftnäts delredovisning till Miljöoch energidepartementet

Synpunkter på Svenska kraftnäts delredovisning till Miljöoch energidepartementet SvK2022, v4.0, 2016-04-27 Finans 2016-11-01 2015/1263 PROMEMORIA Synpunkter på Svenska kraftnäts delredovisning till Miljöoch energidepartementet BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG TEL

Läs mer

Elmarknadshubb DATUM PUBLICERAD ARBETSVERSION /1263. Användargränssnitt 1/24

Elmarknadshubb DATUM PUBLICERAD ARBETSVERSION /1263. Användargränssnitt 1/24 PROJEKT Elmarknadshubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2017-12-15 PUBLICERAD ARBETSVERSION ARBETSVERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/1263 Användargränssnitt 1/24 Inledning Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Administration

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS-modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Tjänstehubb informationsmodell

Tjänstehubb informationsmodell SvK1000, v3.3, 2014-03-26 PROJEKT Förstudie tjänstehubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2016-11-18 PUBLICERAD VERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/2266 Tjänstehubb informationsmodell 1/13 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015 Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb > Kort om uppdraget En konkurrensneutral tjänstehubb som stödjer elmarknadens processer, underlättar rapporteringen

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering.

Gaia. Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. 2016-09-01 Energimarknadsinspektionen Gaia Kassaflöden och kreditrisk kopplat till Ei:s uppdrag att ta fram en modell för fakturering. I juni 2015 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Svenska kraftnät

Läs mer

Vattenfalls synpunkter på Svenska kraftnäts rapport Redovisning av vissa frågor ang. tjänstehubbens utformning m.m..

Vattenfalls synpunkter på Svenska kraftnäts rapport Redovisning av vissa frågor ang. tjänstehubbens utformning m.m.. Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Sweden Datum: 2016-09-07 Svenska kraftnät Projekt Tjänstehubb Erik Forsén Box 1200 172 24 SUNDBYBERG hubb@svk.se Contact: Leif Sjöberg Phone: +4670-322 90

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Frågor och svar om delprocesserna i tjänstehubben

Frågor och svar om delprocesserna i tjänstehubben 1 Frågor och svar om delprocesserna i tjänstehubben Nedanstående frågor kom upp under Svenska kraftnäts seminarium om tjänstehubben den 31 maj 2016. Här är svaren på dem. Publiceringsdatum 2016-06-09 Avser

Läs mer

REDOVISNING AV VISSA FRÅGOR ANG. TJÄNSTEHUBBENS UTFORMNING M.M.

REDOVISNING AV VISSA FRÅGOR ANG. TJÄNSTEHUBBENS UTFORMNING M.M. MAJ 2016 REDOVISNING AV VISSA FRÅGOR ANG. TJÄNSTEHUBBENS UTFORMNING M.M. En delredovisning från Svenska kraftnät SVENSKA KRAFTNÄT Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges

Läs mer

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell 19 maj

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell 19 maj MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Datum 2016-05-27 Minnesanteckningar från referensgruppsmöte gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell 19 maj Närvarande Daniel Norstedt (Ei) Sara Sundberg (Ei)

Läs mer

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden (diarienummer M2017/01702/Ee)

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden (diarienummer M2017/01702/Ee) Stockholm 2017-10-24 Miljö- och Energidepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden (diarienummer M2017/01702/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Elhandlarcentrisk modell / tjänstehubb

Elhandlarcentrisk modell / tjänstehubb Elhandlarcentrisk modell / tjänstehubb Energimarknadsrådet, 2016-01-19 Inlägg från Ellevio, Lowina Lundström 2016-03-14 Sida 1 hem till mer än 908 000 kunder i Sverige Kunder Elnät 908 000 i södra Norrland,

Läs mer

NBS Nordic Balance Settlement

NBS Nordic Balance Settlement NBS Nordic Balance Settlement Edielkonferensen Mats Elmér 2014-10-15 Innehåll 1. Bakgrund 2. Handboken 3. Avtalsstruktur 4. Säkerheter 5. Fakturering 6. Nyckeltal 7. Messaging Service 8. Online Service

Läs mer

Marknadsavdelningen 2015-06-23

Marknadsavdelningen 2015-06-23 SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Marknadsavdelningen 2015-06-23 Parallelldrift vid införandet av Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0 Detta dokument beskriver hur den parallelldrift som Svenska kraftnät kommer

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Version 1.0 Beslutad VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

Version 1.0 Beslutad VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Version 1.0 Beslutad 2016-03-10 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 2 INNEHÅLL 1. BAKGRUND... 3 1.1 Bilateral efterkorrigering... 3 1.2 Vägledningens

Läs mer

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Näringsdepartementet n.registrator(«>regeringskansliet.se 2014-06-13 2014/643 REMISSVAR Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning (Ei R20i4:o6) (N2014/1229/E)

Läs mer

Aktuellt från Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät

Aktuellt från Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät Aktuellt från Ediel Av Jan Owe, Svenska kraftnät Detta har hänt och vad kommer att hända? > Hänt sen sist > Vårt nya marknads- och planeringssystem > Ändringar den 1 april 2018 bättre skydd av informationen

Läs mer

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige.

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. 2013-03-26 Energimarknadsinspektionen Marielle Liikanen Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. Oberoende Elhandlare

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

På gång inom Miljö- och energidepartementet

På gång inom Miljö- och energidepartementet På gång inom Miljö- och energidepartementet Jan-Olof Lundgren vid Miljö- och energidepartementet Aktuella frågor vid Miljö- och energidepartementet Energikommissionens arbete Effektreserven Nordisk slutkundsmarknad:

Läs mer

Finans /6. SvK4000, v3.3,

Finans /6. SvK4000, v3.3, SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Finans 2016-09-30 Parallelldrift vid införandet av Nordisk Balansavräkning (NBS) V3.0 Detta dokument beskriver hur den parallelldrift som Svenska kraftnät kommer att tillämpa

Läs mer

Energimarknadsinspektionen. Anne Vadazs Nilsson. Daniel Norstedt

Energimarknadsinspektionen. Anne Vadazs Nilsson. Daniel Norstedt 2014-06-10 Energimarknadsinspektionen Anne Vadazs Nilsson Daniel Norstedt Synpunkter från Oberoende Elhandlares expertgrupp på Swecos rapport med en kostnadsanalys av en central informationshanteringsmodell

Läs mer

Nordisk marknad. Tommy Palm Rejlers Energitjänster AB

Nordisk marknad. Tommy Palm Rejlers Energitjänster AB Nordisk marknad Tommy Palm Rejlers Energitjänster AB Presentation av Rejlers Energitjänster AB samt Rejlers förslag till lösning med certifierade Service Providers Till er tjänst Nordisk kunskapskoncern

Läs mer

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el Energimarkandsinspektionen Att. Tor Ny Avd. för teknisk analys Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-01-27 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail:

Läs mer

En rapport till Energimarknadsinspektionen

En rapport till Energimarknadsinspektionen Insights. Delivered. Kostnadsnyttoanalys av Datahubb 30 april 2014 Proj no: 5469494000 Copyright 2014 Sweco Energuide AB Copyright 2014 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

Tjänstehubb funktionsbeskrivningar

Tjänstehubb funktionsbeskrivningar SvK1000, v3.3, 2014-03-26 PROJEKT Förstudie tjänstehubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2016-11-18 PUBLICERAD VERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/2266 Tjänstehubb funktionsbeskrivningar 1/23 Inledning Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Per Åslund (ersättare för Niclas Ehn) Peter Strannegård. Tania Pinzon Sara Sundberg. Ej närvarande:

Per Åslund (ersättare för Niclas Ehn) Peter Strannegård. Tania Pinzon Sara Sundberg. Ej närvarande: Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen bjuder in till referensgruppsmöte för projekt gällande tjänstehubb och elhandlarcentrisk marknadsmodell Datum för möte: 8 februari 2016 Tid: 13.00-16.00

Läs mer

Funktionskrav för elmätare

Funktionskrav för elmätare Funktionskrav för elmätare Möte i referensgruppen Torsdagen den 4 maj 2017 Dnr 2016-103210 Linda Weman Tell, Elin Grahn, Lena Jaakonantti, Roger Husblad Hänt sen sist Ei har pratat med Swedac, SvK, Elsäkerhetsverket,

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Status Nordisk balansavräkning Edielkonferensen Stockholm Niko Jauhiainen

Status Nordisk balansavräkning Edielkonferensen Stockholm Niko Jauhiainen FLIK 1 Status Nordisk balansavräkning Edielkonferensen Stockholm 2016-10-12 Niko Jauhiainen Agenda esett och dess verksamhet Tidplan Testningen i detalj Skriftligt material Frågor 2 Status Nordisk balansavräkning

Läs mer

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB Söderhamn Elnät AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) 1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB 1.1 Bakgrund

Läs mer

Bo har intervjuats i Second Opinion om hur elmarknaden fungerar. Bo deltog i ett remissmöte den 20 februari om EU:s klimat- och energiramverk.

Bo har intervjuats i Second Opinion om hur elmarknaden fungerar. Bo deltog i ett remissmöte den 20 februari om EU:s klimat- och energiramverk. OE aktiviteter 2014 Bo har intervjuats i Second Opinion om hur elmarknaden fungerar. Johan och Bo hade den 23 januari ett möte med tjänstemännen på Näringsdepartementets Energienhet och diskuterade då

Läs mer

Elmarknadsrådets möte 2015-05-19

Elmarknadsrådets möte 2015-05-19 SvK1000, v3.2, 2012-03-09 Marknad Ulrika Formgren 2015-06-16 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2015-05-19 Närvarande Stefan Braun, Bixia Martin Brink, DinEL Björn Klasman, Energimarknadsinspektionen

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2013-10-10 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Mötesanteckningar Referensgruppsmöte Hubb-projektet Marknadsmodell

Mötesanteckningar Referensgruppsmöte Hubb-projektet Marknadsmodell Johan Nilsson 2016-05-06 1 (7) Mötesanteckningar Referensgruppsmöte Hubb-projektet Marknadsmodell 2016-05-02 Plats: Ei:s lokal Freja, Drottninggatan 26, Stockholm Datum: 2016-05-02, klockan 10:00-14:00

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Tjänstehubb rollmodell

Tjänstehubb rollmodell PROJEKT Förstudie tjänstehubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2016-02-04 PUBLICERAD ARBETSVERSION VERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/2266 Tjänstehubb rollmodell 1/10 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum Arbetsversion

Läs mer

Funktionskrav på elmätare. Preliminära förslag för synpunkter juni 2017

Funktionskrav på elmätare. Preliminära förslag för synpunkter juni 2017 Funktionskrav på elmätare Preliminära förslag för synpunkter juni 2017 Innehåll Kort om projektet Preliminära förslag på utformning av funktionskrav Övergripande frågor Tidplan Kort om projektet Uppdraget

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet Efterfrågeflexibilitet En outnyttjad resurs i kraftsystemet Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Vi har

Läs mer

SAMFAKTURERING AV ELHANDELS-

SAMFAKTURERING AV ELHANDELS- SAMFAKTURERING AV ELHANDELS- OCH ELNÄTSKOSTNADER Len Börjeson Email: len.borjeson@ sweco.se Tobias Jakobsson Email: tobias.jakobsson@ sweco.se 1 Slutsatser Samhällsekonomisk jämförelse av Grossistmodellen

Läs mer

Vi övervakar energimarknaden

Vi övervakar energimarknaden Vi övervakar energimarknaden Vi finns till för dig. Energimarknadsinspektionen arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera

Läs mer

Innehåll. Mer detaljer om aktiviteter samt frågor

Innehåll. Mer detaljer om aktiviteter samt frågor 1 Innehåll Projektets bakgrund och syfte Implementationsprojektet 2015/2016 - omfattning Projektorganisation och aktörer Tidplan (milstolpar) Status Plan Mer detaljer om aktiviteter samt frågor 2 Projektets

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER 1 (9) 2011-09-16 Rev. 12 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER Svensk Energi rekommenderar att nätägare utför bilateral efterkorrigering av tim- och schablonleveranser

Läs mer

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011

Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012. Anders Pettersson. Oslo 27 september 2011 Regleringen av elnätsföretag i Sverige från år 2012 Anders Pettersson Oslo 27 september 2011 Grunderna Förhandsreglering Tillsynsperioden är 4 år Första perioden är 2012-2015 En intäktsram för hela perioden

Läs mer

En gemensam nordisk slutkundsmarknad

En gemensam nordisk slutkundsmarknad En gemensam nordisk slutkundsmarknad Anne Vadasz Nilsson Energimarknadsinspektionen Vår vision Att skapa förutsägbarhet på ständigt föränderliga marknader. Vår största utmaning är att både säkra spelreglerna

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Ei R2015:05 Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

Edielnyheter att komma ihåg och vad kommer framöver? Av Jan Owe, Svenska kraftnät

Edielnyheter att komma ihåg och vad kommer framöver? Av Jan Owe, Svenska kraftnät Edielnyheter att komma ihåg och vad kommer framöver? Av Jan Owe, Svenska kraftnät Hänt sedan sist > Cesar flyttade till Energimyndigheten > NBS-projektet > Mindre uppdateringar på Edielportalen t.ex. bättre

Läs mer

Funktionskrav för elmätare. Möte i referensgruppen Fredagen den 17 mars 2017 Dnr Linda Weman Tell, Elin Grahn, Lena Jaakonantti

Funktionskrav för elmätare. Möte i referensgruppen Fredagen den 17 mars 2017 Dnr Linda Weman Tell, Elin Grahn, Lena Jaakonantti Funktionskrav för elmätare Möte i referensgruppen Fredagen den 17 mars 2017 Dnr 2016-103210 Linda Weman Tell, Elin Grahn, Lena Jaakonantti Agenda Presentation deltagare - alla (10 min) Presentation Ei:s

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (El R2013:09)

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (El R2013:09) SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Handel & Försäljning Gunilla Stawström 08-677 2665 gunilla.stawstrom@svenskenergi.se YTTRANDE 1 (13) Datum Beteckning 2013-09-23 044/2013 Näringsdepartementet

Läs mer

Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars

Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars - 2017 Tidplan för införande Mars 2017 Tidplan Tidplan för införandet av NBS 2016 2017 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul esetts produktionsmiljö

Läs mer

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag - Arlanda Meddelandeflöden 2015-04-23 Jan Owe

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag - Arlanda Meddelandeflöden 2015-04-23 Jan Owe Nordisk balansavräkning - NBS NBS informationsdag - Arlanda Meddelandeflöden 2015-04-23 Jan Owe 2 Agenda Att förbereda sig hos olika aktörer Edielportalen Flöden mellan aktörerna Innehåll i meddelanden

Läs mer

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

AMR i Sverige Erfarenhet från utrullningen. 2008-05-22 Kristina Engström / Camilla Haker

AMR i Sverige Erfarenhet från utrullningen. 2008-05-22 Kristina Engström / Camilla Haker AMR i Sverige Erfarenhet från utrullningen 2008-05-22 Kristina Engström / Camilla Haker är världens största privatägda energikoncern Omsättning: 600 miljarder SEK EBIT: 78 miljarder SEK Kunder: 35 miljoner

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Elmarknadshubb informationsmodell

Elmarknadshubb informationsmodell PROJEKT Elmarknadshubb DOKUMENTNUMMER DATUM 207-05-23 PUBLICERAD VERSION VERSION ÄRENDENUMMER.0 205/263 Elmarknadshubb informationsmodell /28 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum Arbetsversion.0 Första

Läs mer

Skara 2011-06-20. Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Skara 2011-06-20. Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Skara 2011-06-20 Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Remissvar till NordREG och de nordiska energitillsynsmyndigheterna angående rapporterna Consideration of alternative billing regimes

Läs mer

Ei R2017:05. Ny modell för elmarknaden

Ei R2017:05. Ny modell för elmarknaden Ei R2017:05 Ny modell för elmarknaden Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Det övergripande syftet med vårt arbete är att Sverige ska

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN ÅLANDS AVRÄKNINGS- OCH LEVERANTÖRSBYTESPROCESS DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN 1.1 Utgångspunkt Avsikten är att inga nya investeringar i programvara för avräkning behövs och systemet skall vara enkelt att hantera

Läs mer

Nordisk balansavräkning - NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Online Service Birger Fält Birger.falt@svk.se

Nordisk balansavräkning - NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Online Service Birger Fält Birger.falt@svk.se Nordisk balansavräkning - NBS Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Online Service Birger Fält Birger.falt@svk.se 2 Agenda Allmänt om Online Service Vyer för nätägare Vyer för balansansvariga

Läs mer

Remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport Funktionskrav på framtidens elmätare Ei R2015:09

Remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport Funktionskrav på framtidens elmätare Ei R2015:09 Sida 1(7) Miljö- och energidepartementet Energienheten 2015-09-25 Regeringskansliets diarienummer: M2015/2234/Ee Remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport Funktionskrav på Remissvar från Energidataföreningen

Läs mer

NBS och Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät

NBS och Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät NBS och Ediel Av Jan Owe, Svenska kraftnät NBS meddelanden och rapportering > Vilka meddelanden ska ni skicka till NBS? > Vilka meddelanden kommer ni få från NBS? > Vad av dagens rapportering upphör? >

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet

Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet 1 (7) Underlag inför hearing den 4 april om åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder som kan stimulera

Läs mer

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22 Marknaden ur systemansvarigs perspektiv Mats Elmér 2009-04-22 Systemansvar formulera krav på de balansansvariga - balansansvarsavtal kortsiktigt se till att inmatning och uttag är i balans svara för balansavräkning

Läs mer

1 Fakturering av ssystemtjänster

1 Fakturering av ssystemtjänster SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2017-101-3110 2017/247 REGELDOKUMENT Regler om för fakturering av Systemtjänster Detta regeldokument beskriver rutiner och riktlinjer

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Ei R2012:12. Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el

Ei R2012:12. Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el Ei R2012:12 Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2012:12 Författare: Jens Lundgren, Therese

Läs mer

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen SVE400 v2.0 2009-08-21, SVENSK ENERGI Nät Martin Bengtsson 08-677 28 17, 0733-017 453 Martin.Bengtsson@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (11) Datum Beteckning 2010-06-16 Vägledning Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Läs mer

Gasmarknadsrådet Anders Falk Sanela Cehic

Gasmarknadsrådet Anders Falk Sanela Cehic Gasmarknadsrådet 2015-06-10 Anders Falk Sanela Cehic Dagens presentation 1. Pågående regeringsuppdrag (3 st) 2. EU och Ei:s arbete med nätkoder 3. REMIT information 4. Tillsynsprocessen av gasnätstariffer

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

Zynergy - Introduktion. Axel Sundström, Senior Manager

Zynergy - Introduktion. Axel Sundström, Senior Manager Zynergy - Introduktion Axel Sundström, Senior Manager Bakgrund Varför Zynergy? Produkthantering i Zynergy Kundprocesser i Zynergy Agenda EG A/S 2 Bakgrund Varför Zynergy? Produkthantering i Zynergy Kundprocesser

Läs mer

Lagring av data i en tjänstehubb EN RAPPORT TILL SVENSKA KRAFTNÄT 18 APRIL 2016 PROJEKT NR:

Lagring av data i en tjänstehubb EN RAPPORT TILL SVENSKA KRAFTNÄT 18 APRIL 2016 PROJEKT NR: Lagring av data i en tjänstehubb EN RAPPORT TILL SVENSKA KRAFTNÄT 18 APRIL 2016 PROJEKT NR: 5472213000 Copyright 20166 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication may be reproduced,

Läs mer

Rapport workshop Energileveranser etapp 2 El den 20 maj 2010

Rapport workshop Energileveranser etapp 2 El den 20 maj 2010 Plats:, Vasagatan 52, Stockholm Tid: 2010-05-20 kl 13-15.30 Närvarande: Leverantörer Per Nääs Vattenfall Distribution Nordic Fredrik Blåvall Fortum Mårten Mohlin Fortum Michael Loberg Infometric Martin

Läs mer

Vattenfalls Remissvar Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Vattenfalls Remissvar Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Miljö- och Energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 16979 Solna Sverige Datum: 2017-04-20 Kontakt: Cecilia Hellner

Läs mer

Kommissionens förordning 543/2013

Kommissionens förordning 543/2013 Kommissionens förordning 543/2013 Driftrådet 2014-05-27 Therese Erixon Kommissionens förordning 543/2013 > Kommissionens förordning 543/2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaden

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Välkommen till EG Utility Användarträff 2015

Välkommen till EG Utility Användarträff 2015 Välkommen till EG Utility Användarträff 2015 årets IT-konferens för dig ANVÄNDARKONFERENS PÅ SCANDIC INFRA CITY Upplands Väsby, den 24-25 september 2015 Kom och nätverka, träffa branschexperter och ta

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB REMISSVAR Louise Marcelius Datum 08-677 28 27, 070-164 44 21 louise.marcelius@svenskenergi.se 2014-09-30 Beteckning N2014/2590/E 1 (6) Näringsdepartementet per e-post n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Nätägaren. Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet.

Nätägaren. Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet. Nätägaren Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet. Ansvarar för mätning, avläsning, rapportering av överförd gas i inmatnings-

Läs mer

Tjänster för efterfrågeflexibilitet

Tjänster för efterfrågeflexibilitet PM - Ei PM2015:02 Ei R2013:02 Tjänster för efterfrågeflexibilitet Sammanställning av tekniska krav och övriga villkor för tillhandahållet av tjänster i form av ändrad elförbrukning Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer