Vi övervakar energimarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi övervakar energimarknaden"

Transkript

1 Vi övervakar energimarknaden

2 Vi finns till för dig. Energimarknadsinspektionen arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra som möjligt. Det ska finnas konkurrens, kunderna ska betala skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som möjligt. Energimarknadsinspektionen kontrollerar att energiföretagen följer de lagar och regler som styr deras verksamhet. Vi analyserar utvecklingen på energimarknaderna och föreslår förändringar av regelverket som ska få dessa marknader att fungera bättre. Vi vill också att du som kund ska ha tillgång till tillförlitlig information för att kunna göra aktiva val. Energimarknadsinspektionen deltar för Sveriges räkning i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas i Norden och EU. Erik Blomqvist, jurist, Marielle Liikanen, jurist och Louise Norlin, administratör.

3 Till nytta för kunden med en nyckelroll för framtidens energimarknader Energimarknadsinspektionens vision

4 Ett vakande öga Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar energimarknaderna. Vår uppdragsgivare är regering och riksdag. Till dem lämnar vi förslag på hur marknaderna och dess regelverk kan utvecklas. En väl fungerande marknad förutsätter att köparna har tillgång till information. Vi övervakar och bidrar själva aktivt till att kunderna har den kunskap de behöver för att kunna göra medvetna val. Ett sätt är att kontrollera att elhandelsföretagen rapporterar sina priser och avtal till elpriskollen.se, vår jämförelsesajt på internet. Energimarknadsinspektionen är också den myndighet som ger elnätsföretagen tillstånd att bygga och driva elledningar och elnät.

5 El Energimarknadsinspektionen: kontrollerar att elnätsföretagen har skäliga avgifter och god leveranskvalitet, övervakar att elnätsföretagen läser av kundernas elmätare en gång i månaden och sköter kundernas byten av elhandlare på ett korrekt sätt, ger elnätsföretagen tillstånd att bygga och driva elledningar och elnät. Naturgas Energimarknadsinspektionen: kontrollerar att gasnätsföretagen har skäliga avgifter, ger gasnätsföretagen tillstånd att bygga och driva gasledningar och gasnät. Fjärrvärme Energimarknadsinspektionen: kontrollerar att fjärrvärmeföretagen följer regelverket, ser till att fjärrvärmeföretagen redovisar sina priser så att kunderna kan jämföra kostnaderna i hela landet, redovisar fakta som underlättar kundernas förhandlingar med företagen.

6

7 Vi bidrar till effektiva energimarknader, leveranssäkra nät samt medvetna och aktiva kunder. Ett av Energimarknadsinspektionens strategiska mål

8 Vi ser till att energimarknaderna fungerar Konkurrens är en förutsättning för att energimarknaderna ska fungera. Konkurrens tvingar energiföretagen att ständigt anpassa sig efter kundernas behov och att pressa sina priser, bland annat genom att effektivisera sina verksamheter. År 1996 avreglerades Sveriges elmarknad, vilket bland annat inneburit att du som kund idag kan välja mellan drygt 120 elhandelsföretag. Men elnäten drivs fortfarande som monopol. De runt 170 företag som äger elnäten driver dessa nät med ensamrätt inom sina geografiska områden. Det samma gäller för gasnätsföretagen. Anledningen till detta är att det skulle vara både samhällsekonomiskt och miljömässigt olämpligt att bygga parallella nät över hela landet. Energimarknadsinspektionens uppgift är att granska monopolens avgifter.

9 Vi övervakar monopolen En av Energimarknadsinspektionens viktigaste uppgifter är att granska avgifterna på näten. Vi ska också ställa krav på effektivitetshöjningar och se till att såväl el- och gashandelsföretag som privatpersoner får tillträde till näten på skäliga villkor. Företagen ska följa regelverket Energimarknadsinspektionens medarbetare strävar alltid efter att ha en dialog med dem vi granskar. Företagen ska veta vad som förväntas av dem. Det är vår uppgift att ge råd och service på ett sätt som underlättar för dem att följa lagstiftningen. Aktiva kunder bidrar till konkurrens Vi verkar för att du som kund ska kunna vara aktiv på elmarknaden. Vi är övertygade om att informerade köpare på jakt efter förmånliga avtal tvingar företagen att konkurrera med varandra genom låga priser, attraktiva avtalsformer och god kundservice. Därför driver vi prisjämförelsen elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja rätt elhandelsföretag.

10 Kvalificerade medarbetare möter strategiska uppdrag Energimarknadsinspektionen är en attraktiv arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare Ett av Energimarknadsinspektionens strategiska mål Anna Berr, analytiker och Thomas Björkström, elpriskollen.se

11 Energimarknadsinspektionen är en ung myndighet som bildades i januari Vårt arbete spänner över ett stort område med strategiska och långsiktiga uppdrag. Detta ger myndigheten en nyckelroll i utvecklingen av framtidens energimarknader, vilket ställer krav på kunniga medarbetare och förmåga att utveckla nya arbetsmetoder. Vårt arbete bedrivs ofta i projektform. Det betyder att våra medarbetare får stort utrymme att ta ansvar. Genom att olika kompetenser samarbetar kan vi hålla hög kvalitet på den verksamhet vi bedriver. Är du en av oss? Energimarknadsinspektionen har 90 anställda, varav de flesta har sin arbetsplats vid huvudkontoret i Eskilstuna. Vi har även ett lokalkontor i Stockholm. Våra medarbetare är bland annat jurister, ekonomer och ingenjörer. Är du intresserad av våra verksamheter och kanske även de karriärmöjligheter vi erbjuder? Besök oss då på För att våra medarbetares kunskaper alltid ska matcha deras uppgifter och ansvar, krävs kontinuerlig träning och utbildning. Alla medarbetare omfattas av myndighetens arbete med strategisk kompetensutveckling.

12 Kungsgatan 43 Box Eskilstuna Tel

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Välkommen till Trygghetsstiftelsen!

Välkommen till Trygghetsstiftelsen! Välkommen till! Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna har möjlighet att få stöd från. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda. Vår uppgift

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer