FÖRETAGANDE SOM YRKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGANDE SOM YRKE"

Transkript

1 FÖRETAGANDE SOM YRKE startaeget.fi och Majvor Taddele (1/12)

2 YRKESSKICKLIGHET OCH PERSONLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PRIVATFÖRETAGANDE Man kunde tycka att företagande vore ett attraktivt alternativ - självständigt och med möjligheter till självförverkligande och ekonomisk framgång. Ändå finns det en stor tveksamhet, trots allt stöd och utbildningsmöjligheter i dagens samhälle. Samhället vill ha mera företagare. Men trots det är vårt skattesystem inte allt för tilltalande för privata företagare. Det blir dyrt och svårt att ha anställda. Och har man inga, blir man själv tvungen att jobba övertid för att få det att gå runt. Vad är det då som gör att en del människor verkar vara födda till företagare och andra aldrig skulle kunna tänka sig ett sådant yrke? Varför lyckas en del med sin första företagsidé medan andra gång på gång möter motgångar i sin affärsverksamhet? Personligen tror jag att nyckeln till framgång är en bra produktidé och kunskap om hur man kan förverkliga den. Framgångsrika familjeföretag som går i arv har både en ekonomisk grund att stå på och ett bra företagsnamn att jobba med för den yngre generationen. Men börjar man från noll utan varken pengar att investera eller ett inkörda företagskontakter, krävs förutom en verkligt bra produkt, även en hel del vilja att ta risker och ja, kanske en smula galenskap. Man vill vara sin egen chef och man vill satsa och vinna. Och det krävs en hel del social kompetens och öppenhet. Företagsidéer som grundar sig på personlig yrkeskunskap eller talang har goda förutsättningar att lyckas, eftersom kunskapen redan finns. Likaså då företaget inte står helt ensamt utan bedriver verksamheten t ex via franchising, linsens eller som agentur. Återförsäljare som marknadsför redan kända varumärken kan åka snålskjuts på tillverkarens mångåriga erfarenhet. Men startar företaget från ingenting, investerar i råmaterial och tillverkning, lager och försäljning, då krävs det både ekonomiska och personella resurser. Och en hel del tur och en envis vilja att lyckas. På nästa sida följer 30 frågor att ta ställning till och som kan hjälpa till att analysera dina resurser för att driva ett företag. Avsikten med frågorna är inte att avskräcka, utan att vara en utgångspunkt för en realistisk bedömning. Nekande svar betyder inte att förutsättningar inte finns. Men dessa frågor återspeglar situationer som kan bli aktuella i ett senare skede i företagandet. Och det är givetvis bra att vara förutseende och medveten om var ens personliga styrkor och svagheter finns och hur dessa kan påverka framgången. startaeget.fi och Majvor Taddele (2/12)

3 Frågor att fundera på för företagsgrundare Har jag en realistisk produktidé? Har jag goda kontakter i branschen? Finns det ett uttalat behov av mina varor och/eller tjänster? Har jag pengar jag vill investera? Har jag möjlighet och är jag villig att låna pengar? Är jag en person som själv vill fatta beslut och jobba självständigt? Har jag svårt att få fast anställning i min bransch? Vill jag öka mina chanser att få en bättre inkomst? Vill jag nå framgång? Har jag en dröm jag vill förverkliga? Är min kompetens aktuell? Vet jag tillräckligt om branschen och företagsvärlden? Hur hittar jag pålitliga medarbetare? Var kan jag köpa tjänster för att ersätta det som företaget inte själv klarar av? Känner jag någon jag litar på som kan ge mig goda råd? Hur kan jag skapa och förbättra kontakter till kunder och leverantörer? Hur skaffar jag publicitet? Var hittar jag de rätta kanalerna? Är jag bra på kommunikation, problemlösning och argumentation? Är jag tillräckligt diplomatisk men ändå pådrivande? Är jag en bra chef? Ser jag det positiva med företagande som en drivkraft och det negativa som en utmaning att bemästra? Är min livssituation stabil? Klarar min familj av satsningar och osäkerhet? Tillåter min privatekonomi bortfall av inkomster? Är investeringsrisken för stor? Vad händer om jag inte klarar av finansieringen? Är jag beredd att satsa vinsten i utveckling av företaget? Binder jag upp värdefulla kontakter som kan ta skada vid ett eventuellt misslyckande? Är jag tillräckligt stresstålig och har jag tillräckligt med tålamod? Tål jag kritik? Klarar min mentala och fysiska hälsa av en ny start och kanske en till? Kan jag tänka klart och hitta nya lösningar i pressade situationer? Hur hanterar jag framgång? startaeget.fi och Majvor Taddele (3/12)

4 Har jag en realistisk produktidé? För att en produktidé skall vara realistisk, bör den vara realiserbar, dvs. den skall gå att anskaffas eller tillverkas till ett sådant pris att försäljningen ger en vinstmarginal. Omvänt måste efterfrågan på produkten vara tillräckligt stor för att försäljningsinkomsterna ska täcka produktionen, övriga kostnader och lämna en vinst. Det finns många goda idéer om vad som skulle behövas i samhället, men idéerna måste utvecklas och anpassas till kunderna och dessutom bör kostnaderna hållas nere. Har man ett brett sortiment, kan vinsten från andra produkter täcka initialkostnader för utveckling av nya. Livslängden för en ny produkt kan vara mycket kort. Är man först ute på marknaden kommer andra efteråt och de har möjlighet att förädla produktidén och göra den mera attraktiv. Har jag goda kontakter i branschen? Mycket avgörande för framgången är hur väl du lyckas skapa och upprätthålla kontakter i branschen. En del information kan du få från branschtidningar, konkurrenternas webbsidor etc. men den verkliga researchen gör du bäst om genom personlig kontakt. Du behöver helt enkelt en bra fingerkänsla för vad som är på gång. Då kan du mera framgångsrikt analysera ditt företags styrka och svagheter.man behöver givetvis inte vara bäst, men man bör vara unik - hitta en nisch för sin företagsidé. Med goda kontakter kan du även skapa publicitet, sprida information och hitta leverantörer och kunder du kan lita på. Finns det ett uttalat behov av mina varor och tjänster? Det kan vara bra att få svart på vitt på att din produkt verkligen behövs. Du kan följa med undersökningar som gjorts inom branschen, du kan höra dig för, prata med folk eller varför inte göra en egen undersökning. Det finns alltid kunder som vill pröva på nya produkter, speciellt om introduktionspriset är lågt och lanseringen är förknippad med olika erbjudanden. Men dessa kunder räcker antagligen inte, utan du behöver nå fram till nya målgrupper. Ser man det från ett annat håll, kan man tänka sig att en bra försäljare och fungerande marknadsföringsargument kan sälja det mesta. Men det kräver stora investeringar i t ex reklam. startaeget.fi och Majvor Taddele (4/12)

5 Har jag pengar jag vill investera? Har jag möjlighet och är jag villig att låna pengar? Trots eventuella startbidrag, startkapital och andra stöd i början, kommer det en dag då du bör kunna driva ditt företag med vinst. Är dina kredituppgifter i ordning, har du övriga lån sedan tidigare, har du egendom att inteckna, finns det borgesmän du kan anlita? Frågor som du bör fundera över i god tid. Givetvis finansierar många företag sin verksamhet med olika lån, men det måste finnas balans i verksamheten. Är jag en person som själv vill fatta beslut och jobba självständigt? En del människor vill själva bestämma över sin arbetsbild, andra jobbar hellre enligt order. Har du ett eget företag blir du tvungen att konstant fatta beslut - en del av dem är osäkra, en del är otrevliga - och ofta måste besluten ske snabbt. Huruvida det är trevliga eller mindre trevliga beslut som skall fattas, så är det i alla fall dina beslut. Och det ger dig kontroll. Att få jobba självständigt är mångas dröm - men att ensam bära ansvaret är kanske inte lika angenämt. Med ett eget företag har du kontroll över verksamheten, men det finns en kategori som i stor utsträckning har kontroll över ditt företag, nämligen kunderna. Kunden har alltid rätt, sägs det. Det kan vara ödesdigert att avsluta en kundkontakt, men givetvis måste det göras ibland, ifall inte kunden håller sin del av överenskommelsen. Missnöjda kunder sprider dålig reklam och det kan vara bra att överväga att gå även otrevliga kunder. Så länge de betalar. Har jag svårt att få fast anställning i min bransch? Har du lång arbetserfarenhet av en bransch, så har du ett viktigt kunskapskapital att ta med dig till ett eget företag. Det höga tempot som karaktäriserar dagens samhälle har även en effekt på arbetsmarknaden. Det är stor omsättning på anställda. Folk väljer själv eller tvingas jobba mera projektbetonat och med kortvariga jobb. Företagen köper in tjänster i stället för att ta in nya anställda. Det är en bra tid att vara freelancer och projektarbetare. Men vill man bredda sin verksamhet som självständig företagare bör man vara medveten om kostnader med att anställa folk. Att starta eget är ett bra alternativ till jobbsökande och arbetslöshet. Man kan även börja i liten skala vid sidan om anställning för att sedan övergå till att vara företagare på heltid. startaeget.fi och Majvor Taddele (5/12)

6 Vill jag öka min chanser att få en bättre inkomst? Ett bra motiv för att starta eget är givetvis möjligheten att tjäna pengar. Arbetsinsatserna är vanligen också stor och arbetsbördan kan variera i perioder. Viktigt är att satsa vinsten i utveckling av företaget, nya produkter, mera marknadsföring och service. Produkternas livslängd kan vara mycket korta och taket kan vara nådd tidigare än man anar, varefter nedgången kan gå snabbt. Har man varit förutseende och har många produkter som går bra, kan man i god tid avveckla produkter med minskad efterfrågan och mjölka ur det sista ur dem. Vill jag nå framgång? Framgången mäts ofta i pengar. Men även i en ny livsstil och nya kontakter och nätverk. De flesta vill bli framgångsrika på något område - det behöver inte alltid vara i jobbet, utan kan handla om fritidssysselsättningar och talang. Har man en möjlighet att bygga upp ett företag kring en personlig talang eller ett intresse, kommer man att orka satsa tid och resurser på att nå bättre resultat. Pengar är inte allt sägs det, och då kanske självförverkligande slår högre. Och den respekt och beundran du kan få tack vare en framgångsrik företagsverksamhet. Har jag en dröm jag vill förverkliga? Din företagsidé kan vara en gammal dröm du haft och nu vill förverkliga. Om idén är realiserbar, varför tveka? Det kan vara en dröm om att öppna ett eget café, en verkstad, ett idrottsinstitut. Fördelen med idéer man burit med sig en längre tid är, att man samlat på sig information - medvetet eller omedvetet - och man han en känslomässig koppling till verksamheten. Det kan vara en bra utgångspunkt för engagemang. Men om det misslyckas kan det kännas som en personlig förlust. Å ena sidan är det bra att hålla en viss distans till sitt företag, men å andra sidan krävs ett verkligt engagemang för att lyckas. Är min kompetens aktuell? Om jag återigen kopplar till temat tempo i dagens samhälle, blir denna fråga viktig. Baskunskapen om företagsverksamhet har inte ändrats speciellt mycket under en längre tid. Men marknadsföring och kommunikation är under ständig förändring. Nya kanaler och sätt att nå ut till kunden växer fram och konkurrensen är hård. Det gäller att hålla sina kunskaper up-to-date. Idag sparar en välfungerande IT tid och pengar. Men du måste kunna hantera nya dataprogram för att ha nytta av dem. startaeget.fi och Majvor Taddele (6/12)

7 Vet jag tillräckligt om branschen och företagsvärlden? Är man osäker kan man alltid haka på en lämplig utbildning för att testa sina kunskaper. Fullärd blir väl få inom en bransch, men ju mer man kan desto mera självsäkert kan man driva sitt företag. En del bakslag och misslyckanden kan vara lärorika. Och kolleger inom branschen har säkert förståelse för nybörjartabbar. Kunderna däremot har kanske mindre tålamod och det gäller att försöka ge ett säkert intryck till sina kunder. Och för att kunna göra det, ja, ta reda på, skaffa information, lär dig nya saker om din bransch! Hur hittar jag pålitliga medarbetare? Det finns inga färdiga koncept för hur du anställer rätta personer. Människor kan ändras över tiden och ett första intryck håller inte alltid sträck. Kompanjonskap bygger ofta på gammal vänskap. En annan bra utgångspunkt är att dela ansvaret med någon som kompletterar ens egna kunskaper. Då blir arbets- och ansvarfördelningen ofta rätt naturlig. Skall man anställa personal, behöver man klargöra för både sig själv och alla jobbsökande vilken den kommande arbetsbilden är och vad som krävs. Har man lätt för att lära känna människor och få dem att öppna sig är det enkelt. I annat fall kan man be någon i styrelsen eller bland de anställda att delta i anställningsprocessen. Man kan även anlita arbetsförmedlingar för att hitta rätt person. Var kan jag köpa tjänster för att ersätta det som företaget inte själv klarar av? Outsourcing, dvs. att företaget köper tjänster utifrån för att lösa en del av verksamheten är allt vanligare idag. Men det är viktigt att jämföra kostnader för olika tjänster och avväga om det är lönsamt i längden. Som företagare förlorar man en del av kontrollen, men samtidigt kan man öka chanserna för att jobbet blir gjort på rätt sätt. Någon form av utbyte av tjänster eller annan koppling till underleverantören är bra att ha. På mindre orter har man lättare att kartlägga utbudet och kvaliteten, men i tätorter är det viktigt att pröva sig fram. startaeget.fi och Majvor Taddele (7/12)

8 Känner jag någon jag litar på som kan ge mig goda råd? Som ny i företagsvärlden kan du behöva handledning och stöd av en kunnig, erfaren och ansedd person som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet åt en yngre och utvecklingsduglig kollega som befinner sig i början av sin karriär. Det kan vara en äldre vän eller familjemedlem, men det kan också vara en mentor i mera organiserad form, vilket innebär en målmedveten, konfidentiell kontakt som präglas av personlighet, öppenhet, förtroende och förpliktelse. Mentorskapsmöten är en viktig del av processen och måste ske regelbundet. Vanligen får mentorn ingen lön för sitt arbete utan det bygger på frivillighet. Mentorförhållandet är en hedersuppgift som ger mentorn tillfredsställelse, glädje och utmaningar och ökar kunskapen och kompetensen hos adepten. Hur kan jag skapa och förbättra kontakter till kunder och leverantörer? Svaret på denna fråga är enkel: Fråga, ta reda på, analysera. Kolla kunders och leverantörers referenser, rådfråga kolleger i branschen, delta i mässor och företagardagar osv. Begär alltid in flere offerter från olika leverantörer, trots tidspress. Ta dig tid att jämföra priser och kvalitet. Enskilda kunder som kommer och går kan man inte göra så mycket åt, annat än att få dem nöjda och hoppas att de återvänder, om inte annat så via olika former av erbjudanden och stamkundsförmåner. Vad gäller större kunder gäller det att följa upp kundens köpstatistik och betalningsförmåga. Hur skaffar jag publicitet? Var hittar jag de rätta kanalerna? Marknadsföring är ingen liten del av företagets verksamhet. Ska du ha dina varor sålda får du ligga i. Spränger du din budget med för stora reklamkampanjer bör du istället satsa på publicitet på annat håll. Gör ditt företag synlig, delta i tillställningar, gör dina kunder nöjda så att de i sin tur går ut och gör den bästa reklamen, dvs. de berättar vidare hur nöjda de är med dina produkter. Nya företag på mindre orter kan lättare komma med i de lokala massmedierna. Satsa på att sponsorera en lokal förening, delta i marknadsdagar och andra tillställningar trots att den direkta pay-offen verkar obefintlig. På lång sikt gör du ditt företag känd och den publiciteten kan inte mätas i pengar. Har du ingen erfarenhet av marknadsföring, lönar det sig att anlita en reklambyrå. Men var medveten om att reklam är dyrt. Och de som gör din reklam vet också ta sitt pris. Med lite research kan du hitta duktiga, men ännu okända och inte allt för dyra grafiker som hjälper dig att utforma en fungerande reklamkampanj. startaeget.fi och Majvor Taddele (8/12)

9 Är jag bra på kommunikation, problemlösning och argumentation? Det finns många tjänster du med framgång kan köpa utifrån, men dessa ovannämnda borde du kunna bemästra själv. Det du inte är bra på, kan du träna dig till. Du måste kunna kommunicera med kunder, leverantörer och anställda. Du måste som företagare kunna lösa problem och vill du synas och höras och vara trovärdig bör du kunna argumentera. Det finns ingen genväg. Är du osäker kommer du att snabbt bli överkörd av kunder och leverantörer, ja t.o.m. anställda. Gå på kurser för att lära dig uttrycka dig själv, bli bättre på att uppträda och argumentera. Det ger dig en självsäkerhet som kommer att vara till stor hjälp i olika problemlösningssituationer. Är jag tillräckligt diplomatisk men ändå pådrivande? Det handlar om en balansgång, du måste kunna vara diplomatisk, men ändå driva på och få fram din vilja. Både när det gäller kunder och anställda. I vissa fall får du backa, i andra fall gasa. Du kör säkert fel några gånger innan erfarenheten ger dig den balans du behöver. Att vara diplomatiskt innebär inte alltid att ge efter, inte ens nödvändigtvis att kompromissa. Men att kunna tajma rätt och låta besluten vila ett tag tills tiden är inne att återigen driva på. Är jag en bra chef? Frågan kan var lite lustig om du aldrig varit chef och inte heller har några anställda att fråga. Men det kan vara bra att ägna frågan lite tid, speciellt eftersom ditt företag kan bli tvungen att anställa folk, snarare än du trott och önskat. Har du kört igång verksamheten måste du uppfylla de löften du gett dina kunder. Men du kan fråga nära vänner som känner dig om vad de tror om ditt chefsskap. Är du osäker, lönar det sig för dig att sätta dig på skolbänken och lära dig lite matnyttigt om ledarskap. Som chef har du ett stort ansvar för dina anställda. De skall inte enbart utföra sina jobb, utan de skall utföra arbetsuppgifterna tillfredställande och ännu hellre toppenbra. Din andel i det hela är att skapa förutsättningar för att de skall lyckas och att de blir rättvist belönade. startaeget.fi och Majvor Taddele (9/12)

10 Ser jag det positiva med företagande som en drivkraft och det negativa som en utmaning att bemästra? Företagandet innebär många utmaningar. Tycker du att svåra situationer är utmaningar och problem är till för att lösas, har du en god förutsättning att lyckas i ditt företagande. Efter regn kommer sol och du vet att ju mera utmaningar du lyckas bemästra, desto större är utdelningen efteråt. Många vill ha snabbar resultat, men företagande kräver tålamod. En investering ger kanske inte avkastning den första tiden, men du vet att framgångsrikt företagande kräver långsiktig planering. Är min livssituation stabil? Klarar min familj av satsningar och osäkerhet? Att starta eget är trots allt inget du gör helt ensam. Familjen kommer att påverkas av ditt företagande, kanske främst pga. ditt engagemang. Är du anställd, kan du gå hem och ägna din tid åt familjen när arbetsdagen är slut, men som företagare är gränsdragningen svårare. Periodvist kan arbetsbördan gå ut över ditt privatliv. En bra grundregel är att kunna avgränsa företagandet till en viss fysisk plats och att helt enkelt göra dig oanträffbar vissa tider då du ägnar dig åt dig själv och dina närmaste. Och gör det genast från början, tro inte att det blir mera tid över för familjen senare. Har du ingen familj, har du ändå ett privatliv som du bör respektera för att må bra. Tillåter min privatekonomi bortfall av inkomster? Trots att du håller företagets bokföring skilt från din privata, kommer det ändå att påverka din totalekonomi. Vem betalar din lön om företaget går dåligt? Mat, boende, kläder, fortskaffningsmedel, fritidssysselsättningar, allt kostar pengar och du bör helst ha en del besparingar för att klara av perioder av sänkta inkomster. Är din verksamhet säsongsbetonad är det ännu viktigare. I initialskedet måste du räkna med att försäljningsvinsterna kommer att låta vänta på sig, speciellt eftersom lanseringskostnaderna är höga. Är investeringsrisken för stor? Det lönar sig att återkomma till denna fråga gång på gång. Du gör kanske små investeringar dagligen och stora med längre mellanrum. Men en investering innebär alltid en risk. Har du tillräckligt med information om investeringsobjektet? Finns det referenser som du kan lita på? Hur täcker du en eventuell förlust ifall investeringen inte inbringar resultat? Erfarenhet kommer att ge dig en bra fingerkänsla för vad som lönar sig. Och utan att satsa kommer du inte heller att vinna någonting. Men som sagt, en viss aktsamhet vad gäller stora investeringar är att föredra, framom hastiga klipp. startaeget.fi och Majvor Taddele (10/12)

11 Vad händer om jag inte klarar av finansieringen? Man kunde ställa frågan lite mera djärvt: Vad händer om ditt företag går i konkurs? Vad kan du göra för att förhindra konkursen? Hur kommer det att påverka ditt liv? Allvarliga frågor som kan avskräcka vem som helst, men som även är viktiga att någon gång fundera över. Och har du en realistisk syn på din företagsverksamhet så kan du känna en viss trygghet och istället för att oroa dig över hur det kan gå illa, satsa på att fatta kloka beslut och njuta av de små framgångarna i den dagliga verksamheten. Är jag beredd att satsa vinsten i utveckling av företaget? Produktens livscykel har omnämns i andra avsnitt och även här är det skäl att stanna upp och reflektera över hur produkternas livslängd kan vara avgörande för företagets framgång. Det handlar om att kunna förutse när en produkt börjar övergå från tillväxt till mognad, dvs när marknaden börjar vara mättad. Då handlar det inte längre om att hitta nya målgrupper utan att helt enkelt att ha nya produkter att erbjuda. När produkten nått mättnadsfasen är vinsten vanligen också störst och då bör man satsa vinsten på lansering av nya produkter. Ett framgångsrikt företag balanserar sin vinst på olika produkter i sortimentet. En del produkter har en stor täckning, andra går mer eller mindre på förlust, men finns med i sortimentet för att hålla kvar kunderna. I livsmedelsbranschen har man lockprodukter med så låga priser att de i sig inte inbringar vinst, men lockar kunderna till butiken. För ett nytt företag är det viktigt att satsa vinsten på att utveckla företaget och stärka dess position på marknaden, trots att framgången kan hägra och locka till kortsiktiga beslut. Binder jag upp värderfulla kontakter som kan ta skada vid ett eventuellt misslyckande? För en nyetablerad företagare är det viktigt med nya kontakter och man tar gärna till alla medel för att få ett fotfäste i branschen. En viss varsamhet är ändå att föredra, eftersom alla kontakter inte behövs omedelbart, utan kan vara bra att ha i ett senare skede. Företaget kan gå dåligt periodvist och det kan skada det förtroende man försökt bygga upp. Det handlar även om privata kontakter och vänskapsband som man borde hålla separat från företagandet, men vilket sällan händer. I nöden prövas vännen, är ett talesätt. Men det är osannolikt att alla har förstående för att ditt företag går dåligt. Är du tvungen att i ett senare skede uppsöka dessa kontakter, kan ett naggat förtroende vara till last. startaeget.fi och Majvor Taddele (11/12)

12 Är jag tillräckligt stresstålig och har jag tillräckligt med tålamod? Tål jag kritik? Tålamod krävs och en viss envishet och seghet. Och framför allt att tro på din idé, trots kritik och eventuell misstro. Har du en bra produktidé måste du tro på den, ingen annan gör det för dig. Periodvist hopar sig arbetet som måste utföras och resultatet kan vänta på sig. Kritik kan vara konstruktiv, även om den framförs på ett destruktivt sätt. Det handlar mest om hur du själv väljer att se den och ta den till dig. "Keep your friends close and your enemys closer" är en bra tumregel i företagsvärlden. Var inte rädd för konkurrens och vänd misstro till positivt tänkande. Klarar min mentala och fysiska hälsa av en ny start och kanske en till? Eftersom arbetsinsatsen kan variera från period till period och stressen kan ibland bli outhärdlig, är det bra att försöka vara förutseende och satsa på en bra grundhälsa. Sena middagar, långa kundbesök, arbetsresor, övertid ger tillsammans anledning att ta sig tid till regelbunden vila och motion. Unga företagare orkar bättre med oregelbunden livsföring, men vid högre ålder börjar kroppen säga till och kräva omvårdnad. Mentalt kan det vara mycket belastande med motgångar och att gång efter annan ta ny sats. Men det kan bli nödvändigt och ett starkt psyke kräver en god fysisk hälsa. Kan jag tänka klart och hitta nya lösningar i pressade situationer? Förmågan att mitt i all kaos och osäkerhet kunna hålla huvudet kallt och hitta en bra utväg är guld värd för en företagare. Här kan en mentor vara till stor hjälp. Erfarenhet ger självförtroende och självförtroende ger lugn. Det goda med att vara sig egen chef är att du kan ta en liten time-out då och då för att klara upp hjärnan och hitta nya lösningar. Ingen annan kontrollerar din arbetstid utom du själv. Hur hanterar jag framgång? Avslutningsvis ska vi ägna några rader åt framgång. Visst är det önskvärt att ditt företag skall vara framgångsrikt. Och så måste du tänka. Om inte idag så i morgon. Hur hanterar du framgång? Tar du det med jämnmod eller kastar du dig loss i en glädjeyra? Arbetet tar en stor del av vår livstid och arbetet måste kunna ge oss glädje. Så samla dina anställda och öppna en flaska champagne när varje stor kund har skrivit på ett köpeavtal. Njut av framgången! Och låt inte motgången få övertaget. Motgångar är till för att bemästras och lyckas du, kommer framgången som följer att ge dig en ännu större glädje. startaeget.fi och Majvor Taddele (12/12)

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009 Sammanställning av Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan November 29 1 7. Var du med och besvarade AFA-enkäten i "En frisk satsning" 25-26? A. Ja B. Nej

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Här följer en sammanfattning av svaren följt av den detaljerade rapporten:

Här följer en sammanfattning av svaren följt av den detaljerade rapporten: Stockholm 2013-12-23 VD Barometern 2013 Ledarskaparna har i sitt arbete med att utveckla ledningskulturen i organsationer de senaste 20 åren konstaterat att många VD: ar ägnar sin mesta kraft åt att utveckla

Läs mer

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet FOKUS NÄTVERK EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM M A R I E E R L A N D S S O N, F R I D A T I V E R M A N & M A T T I A S T R A N B E R G

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Innehåll. Förord 9. Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22. Bokens upplägg 11. Stick ut bygg ditt personliga varumärke 24

Innehåll. Förord 9. Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22. Bokens upplägg 11. Stick ut bygg ditt personliga varumärke 24 Innehåll Förord 9 Bokens upplägg 11 Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22 kapitel 1 Förstå de nya karriärtrenderna 13 Ditt arbete är inte längre en plats 13 Din arbetsbeskrivning

Läs mer

Lite pengar gör stor skillnad

Lite pengar gör stor skillnad Lite pengar gör stor skillnad Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Sverige i månadsskiftet oktober-november 2007. Datainsamlingen gjordes i form av en e- postenkät tillsammans med datainsamlingsföretaget

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång.

Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång. Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång. Mitt företagande På mig som företagare ställs det många krav. Den ena kunden önskar en sak och den andra kunden något helt annat. Trender svänger och modet

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar

Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar LIFE@WORK Medarbetarskap ger resultat. Omgivningens förväntningar Ulla Lövholm 1.9. / 2.9.2010 Dagens program 12.30-15.30 Kundens och organisationens förväntningar Kundens behov och förväntningar Psykologiska

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen Det är viktigt som tränare att vi förstår vår uppgift fullständigt och på så sätt har de bästa möjliga förutsättningarna

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Falkenbergsortens Ryttarförening Mental träning för tävlingsryttare. Om du gör som du alltid gjort

Falkenbergsortens Ryttarförening Mental träning för tävlingsryttare. Om du gör som du alltid gjort Falkenbergsortens Ryttarförening Mental träning för tävlingsryttare 15 september 2015 Presentera dig för din granne, om ni inte redan känner varandra. Berätta varför du kommit hit idag. Om du gör som du

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer.

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer. Konjunkturspelet Ekonomi är svårt, tycker många elever. På webbplatsen, i kapitel F2, finns ett konjunkturspel som inte bara är kul att spela utan också kan göra en del saker lite lättare att förstå. Hur

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

LEDARUTVECKLING GENOM MENTORSKAP

LEDARUTVECKLING GENOM MENTORSKAP LEDARUTVECKLING GENOM MENTORSKAP Halvårsseminarium den 2 september 2016 i Håbo kommun Tema Reflektion om mentordialogen, mål mm samt Attraktiv arbetsgivare Nedan är den summering som gjordes på blädderblock

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer