FÖRETAGANDE SOM YRKE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGANDE SOM YRKE"

Transkript

1 FÖRETAGANDE SOM YRKE startaeget.fi och Majvor Taddele (1/12)

2 YRKESSKICKLIGHET OCH PERSONLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PRIVATFÖRETAGANDE Man kunde tycka att företagande vore ett attraktivt alternativ - självständigt och med möjligheter till självförverkligande och ekonomisk framgång. Ändå finns det en stor tveksamhet, trots allt stöd och utbildningsmöjligheter i dagens samhälle. Samhället vill ha mera företagare. Men trots det är vårt skattesystem inte allt för tilltalande för privata företagare. Det blir dyrt och svårt att ha anställda. Och har man inga, blir man själv tvungen att jobba övertid för att få det att gå runt. Vad är det då som gör att en del människor verkar vara födda till företagare och andra aldrig skulle kunna tänka sig ett sådant yrke? Varför lyckas en del med sin första företagsidé medan andra gång på gång möter motgångar i sin affärsverksamhet? Personligen tror jag att nyckeln till framgång är en bra produktidé och kunskap om hur man kan förverkliga den. Framgångsrika familjeföretag som går i arv har både en ekonomisk grund att stå på och ett bra företagsnamn att jobba med för den yngre generationen. Men börjar man från noll utan varken pengar att investera eller ett inkörda företagskontakter, krävs förutom en verkligt bra produkt, även en hel del vilja att ta risker och ja, kanske en smula galenskap. Man vill vara sin egen chef och man vill satsa och vinna. Och det krävs en hel del social kompetens och öppenhet. Företagsidéer som grundar sig på personlig yrkeskunskap eller talang har goda förutsättningar att lyckas, eftersom kunskapen redan finns. Likaså då företaget inte står helt ensamt utan bedriver verksamheten t ex via franchising, linsens eller som agentur. Återförsäljare som marknadsför redan kända varumärken kan åka snålskjuts på tillverkarens mångåriga erfarenhet. Men startar företaget från ingenting, investerar i råmaterial och tillverkning, lager och försäljning, då krävs det både ekonomiska och personella resurser. Och en hel del tur och en envis vilja att lyckas. På nästa sida följer 30 frågor att ta ställning till och som kan hjälpa till att analysera dina resurser för att driva ett företag. Avsikten med frågorna är inte att avskräcka, utan att vara en utgångspunkt för en realistisk bedömning. Nekande svar betyder inte att förutsättningar inte finns. Men dessa frågor återspeglar situationer som kan bli aktuella i ett senare skede i företagandet. Och det är givetvis bra att vara förutseende och medveten om var ens personliga styrkor och svagheter finns och hur dessa kan påverka framgången. startaeget.fi och Majvor Taddele (2/12)

3 Frågor att fundera på för företagsgrundare Har jag en realistisk produktidé? Har jag goda kontakter i branschen? Finns det ett uttalat behov av mina varor och/eller tjänster? Har jag pengar jag vill investera? Har jag möjlighet och är jag villig att låna pengar? Är jag en person som själv vill fatta beslut och jobba självständigt? Har jag svårt att få fast anställning i min bransch? Vill jag öka mina chanser att få en bättre inkomst? Vill jag nå framgång? Har jag en dröm jag vill förverkliga? Är min kompetens aktuell? Vet jag tillräckligt om branschen och företagsvärlden? Hur hittar jag pålitliga medarbetare? Var kan jag köpa tjänster för att ersätta det som företaget inte själv klarar av? Känner jag någon jag litar på som kan ge mig goda råd? Hur kan jag skapa och förbättra kontakter till kunder och leverantörer? Hur skaffar jag publicitet? Var hittar jag de rätta kanalerna? Är jag bra på kommunikation, problemlösning och argumentation? Är jag tillräckligt diplomatisk men ändå pådrivande? Är jag en bra chef? Ser jag det positiva med företagande som en drivkraft och det negativa som en utmaning att bemästra? Är min livssituation stabil? Klarar min familj av satsningar och osäkerhet? Tillåter min privatekonomi bortfall av inkomster? Är investeringsrisken för stor? Vad händer om jag inte klarar av finansieringen? Är jag beredd att satsa vinsten i utveckling av företaget? Binder jag upp värdefulla kontakter som kan ta skada vid ett eventuellt misslyckande? Är jag tillräckligt stresstålig och har jag tillräckligt med tålamod? Tål jag kritik? Klarar min mentala och fysiska hälsa av en ny start och kanske en till? Kan jag tänka klart och hitta nya lösningar i pressade situationer? Hur hanterar jag framgång? startaeget.fi och Majvor Taddele (3/12)

4 Har jag en realistisk produktidé? För att en produktidé skall vara realistisk, bör den vara realiserbar, dvs. den skall gå att anskaffas eller tillverkas till ett sådant pris att försäljningen ger en vinstmarginal. Omvänt måste efterfrågan på produkten vara tillräckligt stor för att försäljningsinkomsterna ska täcka produktionen, övriga kostnader och lämna en vinst. Det finns många goda idéer om vad som skulle behövas i samhället, men idéerna måste utvecklas och anpassas till kunderna och dessutom bör kostnaderna hållas nere. Har man ett brett sortiment, kan vinsten från andra produkter täcka initialkostnader för utveckling av nya. Livslängden för en ny produkt kan vara mycket kort. Är man först ute på marknaden kommer andra efteråt och de har möjlighet att förädla produktidén och göra den mera attraktiv. Har jag goda kontakter i branschen? Mycket avgörande för framgången är hur väl du lyckas skapa och upprätthålla kontakter i branschen. En del information kan du få från branschtidningar, konkurrenternas webbsidor etc. men den verkliga researchen gör du bäst om genom personlig kontakt. Du behöver helt enkelt en bra fingerkänsla för vad som är på gång. Då kan du mera framgångsrikt analysera ditt företags styrka och svagheter.man behöver givetvis inte vara bäst, men man bör vara unik - hitta en nisch för sin företagsidé. Med goda kontakter kan du även skapa publicitet, sprida information och hitta leverantörer och kunder du kan lita på. Finns det ett uttalat behov av mina varor och tjänster? Det kan vara bra att få svart på vitt på att din produkt verkligen behövs. Du kan följa med undersökningar som gjorts inom branschen, du kan höra dig för, prata med folk eller varför inte göra en egen undersökning. Det finns alltid kunder som vill pröva på nya produkter, speciellt om introduktionspriset är lågt och lanseringen är förknippad med olika erbjudanden. Men dessa kunder räcker antagligen inte, utan du behöver nå fram till nya målgrupper. Ser man det från ett annat håll, kan man tänka sig att en bra försäljare och fungerande marknadsföringsargument kan sälja det mesta. Men det kräver stora investeringar i t ex reklam. startaeget.fi och Majvor Taddele (4/12)

5 Har jag pengar jag vill investera? Har jag möjlighet och är jag villig att låna pengar? Trots eventuella startbidrag, startkapital och andra stöd i början, kommer det en dag då du bör kunna driva ditt företag med vinst. Är dina kredituppgifter i ordning, har du övriga lån sedan tidigare, har du egendom att inteckna, finns det borgesmän du kan anlita? Frågor som du bör fundera över i god tid. Givetvis finansierar många företag sin verksamhet med olika lån, men det måste finnas balans i verksamheten. Är jag en person som själv vill fatta beslut och jobba självständigt? En del människor vill själva bestämma över sin arbetsbild, andra jobbar hellre enligt order. Har du ett eget företag blir du tvungen att konstant fatta beslut - en del av dem är osäkra, en del är otrevliga - och ofta måste besluten ske snabbt. Huruvida det är trevliga eller mindre trevliga beslut som skall fattas, så är det i alla fall dina beslut. Och det ger dig kontroll. Att få jobba självständigt är mångas dröm - men att ensam bära ansvaret är kanske inte lika angenämt. Med ett eget företag har du kontroll över verksamheten, men det finns en kategori som i stor utsträckning har kontroll över ditt företag, nämligen kunderna. Kunden har alltid rätt, sägs det. Det kan vara ödesdigert att avsluta en kundkontakt, men givetvis måste det göras ibland, ifall inte kunden håller sin del av överenskommelsen. Missnöjda kunder sprider dålig reklam och det kan vara bra att överväga att gå även otrevliga kunder. Så länge de betalar. Har jag svårt att få fast anställning i min bransch? Har du lång arbetserfarenhet av en bransch, så har du ett viktigt kunskapskapital att ta med dig till ett eget företag. Det höga tempot som karaktäriserar dagens samhälle har även en effekt på arbetsmarknaden. Det är stor omsättning på anställda. Folk väljer själv eller tvingas jobba mera projektbetonat och med kortvariga jobb. Företagen köper in tjänster i stället för att ta in nya anställda. Det är en bra tid att vara freelancer och projektarbetare. Men vill man bredda sin verksamhet som självständig företagare bör man vara medveten om kostnader med att anställa folk. Att starta eget är ett bra alternativ till jobbsökande och arbetslöshet. Man kan även börja i liten skala vid sidan om anställning för att sedan övergå till att vara företagare på heltid. startaeget.fi och Majvor Taddele (5/12)

6 Vill jag öka min chanser att få en bättre inkomst? Ett bra motiv för att starta eget är givetvis möjligheten att tjäna pengar. Arbetsinsatserna är vanligen också stor och arbetsbördan kan variera i perioder. Viktigt är att satsa vinsten i utveckling av företaget, nya produkter, mera marknadsföring och service. Produkternas livslängd kan vara mycket korta och taket kan vara nådd tidigare än man anar, varefter nedgången kan gå snabbt. Har man varit förutseende och har många produkter som går bra, kan man i god tid avveckla produkter med minskad efterfrågan och mjölka ur det sista ur dem. Vill jag nå framgång? Framgången mäts ofta i pengar. Men även i en ny livsstil och nya kontakter och nätverk. De flesta vill bli framgångsrika på något område - det behöver inte alltid vara i jobbet, utan kan handla om fritidssysselsättningar och talang. Har man en möjlighet att bygga upp ett företag kring en personlig talang eller ett intresse, kommer man att orka satsa tid och resurser på att nå bättre resultat. Pengar är inte allt sägs det, och då kanske självförverkligande slår högre. Och den respekt och beundran du kan få tack vare en framgångsrik företagsverksamhet. Har jag en dröm jag vill förverkliga? Din företagsidé kan vara en gammal dröm du haft och nu vill förverkliga. Om idén är realiserbar, varför tveka? Det kan vara en dröm om att öppna ett eget café, en verkstad, ett idrottsinstitut. Fördelen med idéer man burit med sig en längre tid är, att man samlat på sig information - medvetet eller omedvetet - och man han en känslomässig koppling till verksamheten. Det kan vara en bra utgångspunkt för engagemang. Men om det misslyckas kan det kännas som en personlig förlust. Å ena sidan är det bra att hålla en viss distans till sitt företag, men å andra sidan krävs ett verkligt engagemang för att lyckas. Är min kompetens aktuell? Om jag återigen kopplar till temat tempo i dagens samhälle, blir denna fråga viktig. Baskunskapen om företagsverksamhet har inte ändrats speciellt mycket under en längre tid. Men marknadsföring och kommunikation är under ständig förändring. Nya kanaler och sätt att nå ut till kunden växer fram och konkurrensen är hård. Det gäller att hålla sina kunskaper up-to-date. Idag sparar en välfungerande IT tid och pengar. Men du måste kunna hantera nya dataprogram för att ha nytta av dem. startaeget.fi och Majvor Taddele (6/12)

7 Vet jag tillräckligt om branschen och företagsvärlden? Är man osäker kan man alltid haka på en lämplig utbildning för att testa sina kunskaper. Fullärd blir väl få inom en bransch, men ju mer man kan desto mera självsäkert kan man driva sitt företag. En del bakslag och misslyckanden kan vara lärorika. Och kolleger inom branschen har säkert förståelse för nybörjartabbar. Kunderna däremot har kanske mindre tålamod och det gäller att försöka ge ett säkert intryck till sina kunder. Och för att kunna göra det, ja, ta reda på, skaffa information, lär dig nya saker om din bransch! Hur hittar jag pålitliga medarbetare? Det finns inga färdiga koncept för hur du anställer rätta personer. Människor kan ändras över tiden och ett första intryck håller inte alltid sträck. Kompanjonskap bygger ofta på gammal vänskap. En annan bra utgångspunkt är att dela ansvaret med någon som kompletterar ens egna kunskaper. Då blir arbets- och ansvarfördelningen ofta rätt naturlig. Skall man anställa personal, behöver man klargöra för både sig själv och alla jobbsökande vilken den kommande arbetsbilden är och vad som krävs. Har man lätt för att lära känna människor och få dem att öppna sig är det enkelt. I annat fall kan man be någon i styrelsen eller bland de anställda att delta i anställningsprocessen. Man kan även anlita arbetsförmedlingar för att hitta rätt person. Var kan jag köpa tjänster för att ersätta det som företaget inte själv klarar av? Outsourcing, dvs. att företaget köper tjänster utifrån för att lösa en del av verksamheten är allt vanligare idag. Men det är viktigt att jämföra kostnader för olika tjänster och avväga om det är lönsamt i längden. Som företagare förlorar man en del av kontrollen, men samtidigt kan man öka chanserna för att jobbet blir gjort på rätt sätt. Någon form av utbyte av tjänster eller annan koppling till underleverantören är bra att ha. På mindre orter har man lättare att kartlägga utbudet och kvaliteten, men i tätorter är det viktigt att pröva sig fram. startaeget.fi och Majvor Taddele (7/12)

8 Känner jag någon jag litar på som kan ge mig goda råd? Som ny i företagsvärlden kan du behöva handledning och stöd av en kunnig, erfaren och ansedd person som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet åt en yngre och utvecklingsduglig kollega som befinner sig i början av sin karriär. Det kan vara en äldre vän eller familjemedlem, men det kan också vara en mentor i mera organiserad form, vilket innebär en målmedveten, konfidentiell kontakt som präglas av personlighet, öppenhet, förtroende och förpliktelse. Mentorskapsmöten är en viktig del av processen och måste ske regelbundet. Vanligen får mentorn ingen lön för sitt arbete utan det bygger på frivillighet. Mentorförhållandet är en hedersuppgift som ger mentorn tillfredsställelse, glädje och utmaningar och ökar kunskapen och kompetensen hos adepten. Hur kan jag skapa och förbättra kontakter till kunder och leverantörer? Svaret på denna fråga är enkel: Fråga, ta reda på, analysera. Kolla kunders och leverantörers referenser, rådfråga kolleger i branschen, delta i mässor och företagardagar osv. Begär alltid in flere offerter från olika leverantörer, trots tidspress. Ta dig tid att jämföra priser och kvalitet. Enskilda kunder som kommer och går kan man inte göra så mycket åt, annat än att få dem nöjda och hoppas att de återvänder, om inte annat så via olika former av erbjudanden och stamkundsförmåner. Vad gäller större kunder gäller det att följa upp kundens köpstatistik och betalningsförmåga. Hur skaffar jag publicitet? Var hittar jag de rätta kanalerna? Marknadsföring är ingen liten del av företagets verksamhet. Ska du ha dina varor sålda får du ligga i. Spränger du din budget med för stora reklamkampanjer bör du istället satsa på publicitet på annat håll. Gör ditt företag synlig, delta i tillställningar, gör dina kunder nöjda så att de i sin tur går ut och gör den bästa reklamen, dvs. de berättar vidare hur nöjda de är med dina produkter. Nya företag på mindre orter kan lättare komma med i de lokala massmedierna. Satsa på att sponsorera en lokal förening, delta i marknadsdagar och andra tillställningar trots att den direkta pay-offen verkar obefintlig. På lång sikt gör du ditt företag känd och den publiciteten kan inte mätas i pengar. Har du ingen erfarenhet av marknadsföring, lönar det sig att anlita en reklambyrå. Men var medveten om att reklam är dyrt. Och de som gör din reklam vet också ta sitt pris. Med lite research kan du hitta duktiga, men ännu okända och inte allt för dyra grafiker som hjälper dig att utforma en fungerande reklamkampanj. startaeget.fi och Majvor Taddele (8/12)

9 Är jag bra på kommunikation, problemlösning och argumentation? Det finns många tjänster du med framgång kan köpa utifrån, men dessa ovannämnda borde du kunna bemästra själv. Det du inte är bra på, kan du träna dig till. Du måste kunna kommunicera med kunder, leverantörer och anställda. Du måste som företagare kunna lösa problem och vill du synas och höras och vara trovärdig bör du kunna argumentera. Det finns ingen genväg. Är du osäker kommer du att snabbt bli överkörd av kunder och leverantörer, ja t.o.m. anställda. Gå på kurser för att lära dig uttrycka dig själv, bli bättre på att uppträda och argumentera. Det ger dig en självsäkerhet som kommer att vara till stor hjälp i olika problemlösningssituationer. Är jag tillräckligt diplomatisk men ändå pådrivande? Det handlar om en balansgång, du måste kunna vara diplomatisk, men ändå driva på och få fram din vilja. Både när det gäller kunder och anställda. I vissa fall får du backa, i andra fall gasa. Du kör säkert fel några gånger innan erfarenheten ger dig den balans du behöver. Att vara diplomatiskt innebär inte alltid att ge efter, inte ens nödvändigtvis att kompromissa. Men att kunna tajma rätt och låta besluten vila ett tag tills tiden är inne att återigen driva på. Är jag en bra chef? Frågan kan var lite lustig om du aldrig varit chef och inte heller har några anställda att fråga. Men det kan vara bra att ägna frågan lite tid, speciellt eftersom ditt företag kan bli tvungen att anställa folk, snarare än du trott och önskat. Har du kört igång verksamheten måste du uppfylla de löften du gett dina kunder. Men du kan fråga nära vänner som känner dig om vad de tror om ditt chefsskap. Är du osäker, lönar det sig för dig att sätta dig på skolbänken och lära dig lite matnyttigt om ledarskap. Som chef har du ett stort ansvar för dina anställda. De skall inte enbart utföra sina jobb, utan de skall utföra arbetsuppgifterna tillfredställande och ännu hellre toppenbra. Din andel i det hela är att skapa förutsättningar för att de skall lyckas och att de blir rättvist belönade. startaeget.fi och Majvor Taddele (9/12)

10 Ser jag det positiva med företagande som en drivkraft och det negativa som en utmaning att bemästra? Företagandet innebär många utmaningar. Tycker du att svåra situationer är utmaningar och problem är till för att lösas, har du en god förutsättning att lyckas i ditt företagande. Efter regn kommer sol och du vet att ju mera utmaningar du lyckas bemästra, desto större är utdelningen efteråt. Många vill ha snabbar resultat, men företagande kräver tålamod. En investering ger kanske inte avkastning den första tiden, men du vet att framgångsrikt företagande kräver långsiktig planering. Är min livssituation stabil? Klarar min familj av satsningar och osäkerhet? Att starta eget är trots allt inget du gör helt ensam. Familjen kommer att påverkas av ditt företagande, kanske främst pga. ditt engagemang. Är du anställd, kan du gå hem och ägna din tid åt familjen när arbetsdagen är slut, men som företagare är gränsdragningen svårare. Periodvist kan arbetsbördan gå ut över ditt privatliv. En bra grundregel är att kunna avgränsa företagandet till en viss fysisk plats och att helt enkelt göra dig oanträffbar vissa tider då du ägnar dig åt dig själv och dina närmaste. Och gör det genast från början, tro inte att det blir mera tid över för familjen senare. Har du ingen familj, har du ändå ett privatliv som du bör respektera för att må bra. Tillåter min privatekonomi bortfall av inkomster? Trots att du håller företagets bokföring skilt från din privata, kommer det ändå att påverka din totalekonomi. Vem betalar din lön om företaget går dåligt? Mat, boende, kläder, fortskaffningsmedel, fritidssysselsättningar, allt kostar pengar och du bör helst ha en del besparingar för att klara av perioder av sänkta inkomster. Är din verksamhet säsongsbetonad är det ännu viktigare. I initialskedet måste du räkna med att försäljningsvinsterna kommer att låta vänta på sig, speciellt eftersom lanseringskostnaderna är höga. Är investeringsrisken för stor? Det lönar sig att återkomma till denna fråga gång på gång. Du gör kanske små investeringar dagligen och stora med längre mellanrum. Men en investering innebär alltid en risk. Har du tillräckligt med information om investeringsobjektet? Finns det referenser som du kan lita på? Hur täcker du en eventuell förlust ifall investeringen inte inbringar resultat? Erfarenhet kommer att ge dig en bra fingerkänsla för vad som lönar sig. Och utan att satsa kommer du inte heller att vinna någonting. Men som sagt, en viss aktsamhet vad gäller stora investeringar är att föredra, framom hastiga klipp. startaeget.fi och Majvor Taddele (10/12)

11 Vad händer om jag inte klarar av finansieringen? Man kunde ställa frågan lite mera djärvt: Vad händer om ditt företag går i konkurs? Vad kan du göra för att förhindra konkursen? Hur kommer det att påverka ditt liv? Allvarliga frågor som kan avskräcka vem som helst, men som även är viktiga att någon gång fundera över. Och har du en realistisk syn på din företagsverksamhet så kan du känna en viss trygghet och istället för att oroa dig över hur det kan gå illa, satsa på att fatta kloka beslut och njuta av de små framgångarna i den dagliga verksamheten. Är jag beredd att satsa vinsten i utveckling av företaget? Produktens livscykel har omnämns i andra avsnitt och även här är det skäl att stanna upp och reflektera över hur produkternas livslängd kan vara avgörande för företagets framgång. Det handlar om att kunna förutse när en produkt börjar övergå från tillväxt till mognad, dvs när marknaden börjar vara mättad. Då handlar det inte längre om att hitta nya målgrupper utan att helt enkelt att ha nya produkter att erbjuda. När produkten nått mättnadsfasen är vinsten vanligen också störst och då bör man satsa vinsten på lansering av nya produkter. Ett framgångsrikt företag balanserar sin vinst på olika produkter i sortimentet. En del produkter har en stor täckning, andra går mer eller mindre på förlust, men finns med i sortimentet för att hålla kvar kunderna. I livsmedelsbranschen har man lockprodukter med så låga priser att de i sig inte inbringar vinst, men lockar kunderna till butiken. För ett nytt företag är det viktigt att satsa vinsten på att utveckla företaget och stärka dess position på marknaden, trots att framgången kan hägra och locka till kortsiktiga beslut. Binder jag upp värderfulla kontakter som kan ta skada vid ett eventuellt misslyckande? För en nyetablerad företagare är det viktigt med nya kontakter och man tar gärna till alla medel för att få ett fotfäste i branschen. En viss varsamhet är ändå att föredra, eftersom alla kontakter inte behövs omedelbart, utan kan vara bra att ha i ett senare skede. Företaget kan gå dåligt periodvist och det kan skada det förtroende man försökt bygga upp. Det handlar även om privata kontakter och vänskapsband som man borde hålla separat från företagandet, men vilket sällan händer. I nöden prövas vännen, är ett talesätt. Men det är osannolikt att alla har förstående för att ditt företag går dåligt. Är du tvungen att i ett senare skede uppsöka dessa kontakter, kan ett naggat förtroende vara till last. startaeget.fi och Majvor Taddele (11/12)

12 Är jag tillräckligt stresstålig och har jag tillräckligt med tålamod? Tål jag kritik? Tålamod krävs och en viss envishet och seghet. Och framför allt att tro på din idé, trots kritik och eventuell misstro. Har du en bra produktidé måste du tro på den, ingen annan gör det för dig. Periodvist hopar sig arbetet som måste utföras och resultatet kan vänta på sig. Kritik kan vara konstruktiv, även om den framförs på ett destruktivt sätt. Det handlar mest om hur du själv väljer att se den och ta den till dig. "Keep your friends close and your enemys closer" är en bra tumregel i företagsvärlden. Var inte rädd för konkurrens och vänd misstro till positivt tänkande. Klarar min mentala och fysiska hälsa av en ny start och kanske en till? Eftersom arbetsinsatsen kan variera från period till period och stressen kan ibland bli outhärdlig, är det bra att försöka vara förutseende och satsa på en bra grundhälsa. Sena middagar, långa kundbesök, arbetsresor, övertid ger tillsammans anledning att ta sig tid till regelbunden vila och motion. Unga företagare orkar bättre med oregelbunden livsföring, men vid högre ålder börjar kroppen säga till och kräva omvårdnad. Mentalt kan det vara mycket belastande med motgångar och att gång efter annan ta ny sats. Men det kan bli nödvändigt och ett starkt psyke kräver en god fysisk hälsa. Kan jag tänka klart och hitta nya lösningar i pressade situationer? Förmågan att mitt i all kaos och osäkerhet kunna hålla huvudet kallt och hitta en bra utväg är guld värd för en företagare. Här kan en mentor vara till stor hjälp. Erfarenhet ger självförtroende och självförtroende ger lugn. Det goda med att vara sig egen chef är att du kan ta en liten time-out då och då för att klara upp hjärnan och hitta nya lösningar. Ingen annan kontrollerar din arbetstid utom du själv. Hur hanterar jag framgång? Avslutningsvis ska vi ägna några rader åt framgång. Visst är det önskvärt att ditt företag skall vara framgångsrikt. Och så måste du tänka. Om inte idag så i morgon. Hur hanterar du framgång? Tar du det med jämnmod eller kastar du dig loss i en glädjeyra? Arbetet tar en stor del av vår livstid och arbetet måste kunna ge oss glädje. Så samla dina anställda och öppna en flaska champagne när varje stor kund har skrivit på ett köpeavtal. Njut av framgången! Och låt inte motgången få övertaget. Motgångar är till för att bemästras och lyckas du, kommer framgången som följer att ge dig en ännu större glädje. startaeget.fi och Majvor Taddele (12/12)

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer