FÖRETAGANDE SOM YRKE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGANDE SOM YRKE"

Transkript

1 FÖRETAGANDE SOM YRKE startaeget.fi och Majvor Taddele (1/12)

2 YRKESSKICKLIGHET OCH PERSONLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PRIVATFÖRETAGANDE Man kunde tycka att företagande vore ett attraktivt alternativ - självständigt och med möjligheter till självförverkligande och ekonomisk framgång. Ändå finns det en stor tveksamhet, trots allt stöd och utbildningsmöjligheter i dagens samhälle. Samhället vill ha mera företagare. Men trots det är vårt skattesystem inte allt för tilltalande för privata företagare. Det blir dyrt och svårt att ha anställda. Och har man inga, blir man själv tvungen att jobba övertid för att få det att gå runt. Vad är det då som gör att en del människor verkar vara födda till företagare och andra aldrig skulle kunna tänka sig ett sådant yrke? Varför lyckas en del med sin första företagsidé medan andra gång på gång möter motgångar i sin affärsverksamhet? Personligen tror jag att nyckeln till framgång är en bra produktidé och kunskap om hur man kan förverkliga den. Framgångsrika familjeföretag som går i arv har både en ekonomisk grund att stå på och ett bra företagsnamn att jobba med för den yngre generationen. Men börjar man från noll utan varken pengar att investera eller ett inkörda företagskontakter, krävs förutom en verkligt bra produkt, även en hel del vilja att ta risker och ja, kanske en smula galenskap. Man vill vara sin egen chef och man vill satsa och vinna. Och det krävs en hel del social kompetens och öppenhet. Företagsidéer som grundar sig på personlig yrkeskunskap eller talang har goda förutsättningar att lyckas, eftersom kunskapen redan finns. Likaså då företaget inte står helt ensamt utan bedriver verksamheten t ex via franchising, linsens eller som agentur. Återförsäljare som marknadsför redan kända varumärken kan åka snålskjuts på tillverkarens mångåriga erfarenhet. Men startar företaget från ingenting, investerar i råmaterial och tillverkning, lager och försäljning, då krävs det både ekonomiska och personella resurser. Och en hel del tur och en envis vilja att lyckas. På nästa sida följer 30 frågor att ta ställning till och som kan hjälpa till att analysera dina resurser för att driva ett företag. Avsikten med frågorna är inte att avskräcka, utan att vara en utgångspunkt för en realistisk bedömning. Nekande svar betyder inte att förutsättningar inte finns. Men dessa frågor återspeglar situationer som kan bli aktuella i ett senare skede i företagandet. Och det är givetvis bra att vara förutseende och medveten om var ens personliga styrkor och svagheter finns och hur dessa kan påverka framgången. startaeget.fi och Majvor Taddele (2/12)

3 Frågor att fundera på för företagsgrundare Har jag en realistisk produktidé? Har jag goda kontakter i branschen? Finns det ett uttalat behov av mina varor och/eller tjänster? Har jag pengar jag vill investera? Har jag möjlighet och är jag villig att låna pengar? Är jag en person som själv vill fatta beslut och jobba självständigt? Har jag svårt att få fast anställning i min bransch? Vill jag öka mina chanser att få en bättre inkomst? Vill jag nå framgång? Har jag en dröm jag vill förverkliga? Är min kompetens aktuell? Vet jag tillräckligt om branschen och företagsvärlden? Hur hittar jag pålitliga medarbetare? Var kan jag köpa tjänster för att ersätta det som företaget inte själv klarar av? Känner jag någon jag litar på som kan ge mig goda råd? Hur kan jag skapa och förbättra kontakter till kunder och leverantörer? Hur skaffar jag publicitet? Var hittar jag de rätta kanalerna? Är jag bra på kommunikation, problemlösning och argumentation? Är jag tillräckligt diplomatisk men ändå pådrivande? Är jag en bra chef? Ser jag det positiva med företagande som en drivkraft och det negativa som en utmaning att bemästra? Är min livssituation stabil? Klarar min familj av satsningar och osäkerhet? Tillåter min privatekonomi bortfall av inkomster? Är investeringsrisken för stor? Vad händer om jag inte klarar av finansieringen? Är jag beredd att satsa vinsten i utveckling av företaget? Binder jag upp värdefulla kontakter som kan ta skada vid ett eventuellt misslyckande? Är jag tillräckligt stresstålig och har jag tillräckligt med tålamod? Tål jag kritik? Klarar min mentala och fysiska hälsa av en ny start och kanske en till? Kan jag tänka klart och hitta nya lösningar i pressade situationer? Hur hanterar jag framgång? startaeget.fi och Majvor Taddele (3/12)

4 Har jag en realistisk produktidé? För att en produktidé skall vara realistisk, bör den vara realiserbar, dvs. den skall gå att anskaffas eller tillverkas till ett sådant pris att försäljningen ger en vinstmarginal. Omvänt måste efterfrågan på produkten vara tillräckligt stor för att försäljningsinkomsterna ska täcka produktionen, övriga kostnader och lämna en vinst. Det finns många goda idéer om vad som skulle behövas i samhället, men idéerna måste utvecklas och anpassas till kunderna och dessutom bör kostnaderna hållas nere. Har man ett brett sortiment, kan vinsten från andra produkter täcka initialkostnader för utveckling av nya. Livslängden för en ny produkt kan vara mycket kort. Är man först ute på marknaden kommer andra efteråt och de har möjlighet att förädla produktidén och göra den mera attraktiv. Har jag goda kontakter i branschen? Mycket avgörande för framgången är hur väl du lyckas skapa och upprätthålla kontakter i branschen. En del information kan du få från branschtidningar, konkurrenternas webbsidor etc. men den verkliga researchen gör du bäst om genom personlig kontakt. Du behöver helt enkelt en bra fingerkänsla för vad som är på gång. Då kan du mera framgångsrikt analysera ditt företags styrka och svagheter.man behöver givetvis inte vara bäst, men man bör vara unik - hitta en nisch för sin företagsidé. Med goda kontakter kan du även skapa publicitet, sprida information och hitta leverantörer och kunder du kan lita på. Finns det ett uttalat behov av mina varor och tjänster? Det kan vara bra att få svart på vitt på att din produkt verkligen behövs. Du kan följa med undersökningar som gjorts inom branschen, du kan höra dig för, prata med folk eller varför inte göra en egen undersökning. Det finns alltid kunder som vill pröva på nya produkter, speciellt om introduktionspriset är lågt och lanseringen är förknippad med olika erbjudanden. Men dessa kunder räcker antagligen inte, utan du behöver nå fram till nya målgrupper. Ser man det från ett annat håll, kan man tänka sig att en bra försäljare och fungerande marknadsföringsargument kan sälja det mesta. Men det kräver stora investeringar i t ex reklam. startaeget.fi och Majvor Taddele (4/12)

5 Har jag pengar jag vill investera? Har jag möjlighet och är jag villig att låna pengar? Trots eventuella startbidrag, startkapital och andra stöd i början, kommer det en dag då du bör kunna driva ditt företag med vinst. Är dina kredituppgifter i ordning, har du övriga lån sedan tidigare, har du egendom att inteckna, finns det borgesmän du kan anlita? Frågor som du bör fundera över i god tid. Givetvis finansierar många företag sin verksamhet med olika lån, men det måste finnas balans i verksamheten. Är jag en person som själv vill fatta beslut och jobba självständigt? En del människor vill själva bestämma över sin arbetsbild, andra jobbar hellre enligt order. Har du ett eget företag blir du tvungen att konstant fatta beslut - en del av dem är osäkra, en del är otrevliga - och ofta måste besluten ske snabbt. Huruvida det är trevliga eller mindre trevliga beslut som skall fattas, så är det i alla fall dina beslut. Och det ger dig kontroll. Att få jobba självständigt är mångas dröm - men att ensam bära ansvaret är kanske inte lika angenämt. Med ett eget företag har du kontroll över verksamheten, men det finns en kategori som i stor utsträckning har kontroll över ditt företag, nämligen kunderna. Kunden har alltid rätt, sägs det. Det kan vara ödesdigert att avsluta en kundkontakt, men givetvis måste det göras ibland, ifall inte kunden håller sin del av överenskommelsen. Missnöjda kunder sprider dålig reklam och det kan vara bra att överväga att gå även otrevliga kunder. Så länge de betalar. Har jag svårt att få fast anställning i min bransch? Har du lång arbetserfarenhet av en bransch, så har du ett viktigt kunskapskapital att ta med dig till ett eget företag. Det höga tempot som karaktäriserar dagens samhälle har även en effekt på arbetsmarknaden. Det är stor omsättning på anställda. Folk väljer själv eller tvingas jobba mera projektbetonat och med kortvariga jobb. Företagen köper in tjänster i stället för att ta in nya anställda. Det är en bra tid att vara freelancer och projektarbetare. Men vill man bredda sin verksamhet som självständig företagare bör man vara medveten om kostnader med att anställa folk. Att starta eget är ett bra alternativ till jobbsökande och arbetslöshet. Man kan även börja i liten skala vid sidan om anställning för att sedan övergå till att vara företagare på heltid. startaeget.fi och Majvor Taddele (5/12)

6 Vill jag öka min chanser att få en bättre inkomst? Ett bra motiv för att starta eget är givetvis möjligheten att tjäna pengar. Arbetsinsatserna är vanligen också stor och arbetsbördan kan variera i perioder. Viktigt är att satsa vinsten i utveckling av företaget, nya produkter, mera marknadsföring och service. Produkternas livslängd kan vara mycket korta och taket kan vara nådd tidigare än man anar, varefter nedgången kan gå snabbt. Har man varit förutseende och har många produkter som går bra, kan man i god tid avveckla produkter med minskad efterfrågan och mjölka ur det sista ur dem. Vill jag nå framgång? Framgången mäts ofta i pengar. Men även i en ny livsstil och nya kontakter och nätverk. De flesta vill bli framgångsrika på något område - det behöver inte alltid vara i jobbet, utan kan handla om fritidssysselsättningar och talang. Har man en möjlighet att bygga upp ett företag kring en personlig talang eller ett intresse, kommer man att orka satsa tid och resurser på att nå bättre resultat. Pengar är inte allt sägs det, och då kanske självförverkligande slår högre. Och den respekt och beundran du kan få tack vare en framgångsrik företagsverksamhet. Har jag en dröm jag vill förverkliga? Din företagsidé kan vara en gammal dröm du haft och nu vill förverkliga. Om idén är realiserbar, varför tveka? Det kan vara en dröm om att öppna ett eget café, en verkstad, ett idrottsinstitut. Fördelen med idéer man burit med sig en längre tid är, att man samlat på sig information - medvetet eller omedvetet - och man han en känslomässig koppling till verksamheten. Det kan vara en bra utgångspunkt för engagemang. Men om det misslyckas kan det kännas som en personlig förlust. Å ena sidan är det bra att hålla en viss distans till sitt företag, men å andra sidan krävs ett verkligt engagemang för att lyckas. Är min kompetens aktuell? Om jag återigen kopplar till temat tempo i dagens samhälle, blir denna fråga viktig. Baskunskapen om företagsverksamhet har inte ändrats speciellt mycket under en längre tid. Men marknadsföring och kommunikation är under ständig förändring. Nya kanaler och sätt att nå ut till kunden växer fram och konkurrensen är hård. Det gäller att hålla sina kunskaper up-to-date. Idag sparar en välfungerande IT tid och pengar. Men du måste kunna hantera nya dataprogram för att ha nytta av dem. startaeget.fi och Majvor Taddele (6/12)

7 Vet jag tillräckligt om branschen och företagsvärlden? Är man osäker kan man alltid haka på en lämplig utbildning för att testa sina kunskaper. Fullärd blir väl få inom en bransch, men ju mer man kan desto mera självsäkert kan man driva sitt företag. En del bakslag och misslyckanden kan vara lärorika. Och kolleger inom branschen har säkert förståelse för nybörjartabbar. Kunderna däremot har kanske mindre tålamod och det gäller att försöka ge ett säkert intryck till sina kunder. Och för att kunna göra det, ja, ta reda på, skaffa information, lär dig nya saker om din bransch! Hur hittar jag pålitliga medarbetare? Det finns inga färdiga koncept för hur du anställer rätta personer. Människor kan ändras över tiden och ett första intryck håller inte alltid sträck. Kompanjonskap bygger ofta på gammal vänskap. En annan bra utgångspunkt är att dela ansvaret med någon som kompletterar ens egna kunskaper. Då blir arbets- och ansvarfördelningen ofta rätt naturlig. Skall man anställa personal, behöver man klargöra för både sig själv och alla jobbsökande vilken den kommande arbetsbilden är och vad som krävs. Har man lätt för att lära känna människor och få dem att öppna sig är det enkelt. I annat fall kan man be någon i styrelsen eller bland de anställda att delta i anställningsprocessen. Man kan även anlita arbetsförmedlingar för att hitta rätt person. Var kan jag köpa tjänster för att ersätta det som företaget inte själv klarar av? Outsourcing, dvs. att företaget köper tjänster utifrån för att lösa en del av verksamheten är allt vanligare idag. Men det är viktigt att jämföra kostnader för olika tjänster och avväga om det är lönsamt i längden. Som företagare förlorar man en del av kontrollen, men samtidigt kan man öka chanserna för att jobbet blir gjort på rätt sätt. Någon form av utbyte av tjänster eller annan koppling till underleverantören är bra att ha. På mindre orter har man lättare att kartlägga utbudet och kvaliteten, men i tätorter är det viktigt att pröva sig fram. startaeget.fi och Majvor Taddele (7/12)

8 Känner jag någon jag litar på som kan ge mig goda råd? Som ny i företagsvärlden kan du behöva handledning och stöd av en kunnig, erfaren och ansedd person som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet åt en yngre och utvecklingsduglig kollega som befinner sig i början av sin karriär. Det kan vara en äldre vän eller familjemedlem, men det kan också vara en mentor i mera organiserad form, vilket innebär en målmedveten, konfidentiell kontakt som präglas av personlighet, öppenhet, förtroende och förpliktelse. Mentorskapsmöten är en viktig del av processen och måste ske regelbundet. Vanligen får mentorn ingen lön för sitt arbete utan det bygger på frivillighet. Mentorförhållandet är en hedersuppgift som ger mentorn tillfredsställelse, glädje och utmaningar och ökar kunskapen och kompetensen hos adepten. Hur kan jag skapa och förbättra kontakter till kunder och leverantörer? Svaret på denna fråga är enkel: Fråga, ta reda på, analysera. Kolla kunders och leverantörers referenser, rådfråga kolleger i branschen, delta i mässor och företagardagar osv. Begär alltid in flere offerter från olika leverantörer, trots tidspress. Ta dig tid att jämföra priser och kvalitet. Enskilda kunder som kommer och går kan man inte göra så mycket åt, annat än att få dem nöjda och hoppas att de återvänder, om inte annat så via olika former av erbjudanden och stamkundsförmåner. Vad gäller större kunder gäller det att följa upp kundens köpstatistik och betalningsförmåga. Hur skaffar jag publicitet? Var hittar jag de rätta kanalerna? Marknadsföring är ingen liten del av företagets verksamhet. Ska du ha dina varor sålda får du ligga i. Spränger du din budget med för stora reklamkampanjer bör du istället satsa på publicitet på annat håll. Gör ditt företag synlig, delta i tillställningar, gör dina kunder nöjda så att de i sin tur går ut och gör den bästa reklamen, dvs. de berättar vidare hur nöjda de är med dina produkter. Nya företag på mindre orter kan lättare komma med i de lokala massmedierna. Satsa på att sponsorera en lokal förening, delta i marknadsdagar och andra tillställningar trots att den direkta pay-offen verkar obefintlig. På lång sikt gör du ditt företag känd och den publiciteten kan inte mätas i pengar. Har du ingen erfarenhet av marknadsföring, lönar det sig att anlita en reklambyrå. Men var medveten om att reklam är dyrt. Och de som gör din reklam vet också ta sitt pris. Med lite research kan du hitta duktiga, men ännu okända och inte allt för dyra grafiker som hjälper dig att utforma en fungerande reklamkampanj. startaeget.fi och Majvor Taddele (8/12)

9 Är jag bra på kommunikation, problemlösning och argumentation? Det finns många tjänster du med framgång kan köpa utifrån, men dessa ovannämnda borde du kunna bemästra själv. Det du inte är bra på, kan du träna dig till. Du måste kunna kommunicera med kunder, leverantörer och anställda. Du måste som företagare kunna lösa problem och vill du synas och höras och vara trovärdig bör du kunna argumentera. Det finns ingen genväg. Är du osäker kommer du att snabbt bli överkörd av kunder och leverantörer, ja t.o.m. anställda. Gå på kurser för att lära dig uttrycka dig själv, bli bättre på att uppträda och argumentera. Det ger dig en självsäkerhet som kommer att vara till stor hjälp i olika problemlösningssituationer. Är jag tillräckligt diplomatisk men ändå pådrivande? Det handlar om en balansgång, du måste kunna vara diplomatisk, men ändå driva på och få fram din vilja. Både när det gäller kunder och anställda. I vissa fall får du backa, i andra fall gasa. Du kör säkert fel några gånger innan erfarenheten ger dig den balans du behöver. Att vara diplomatiskt innebär inte alltid att ge efter, inte ens nödvändigtvis att kompromissa. Men att kunna tajma rätt och låta besluten vila ett tag tills tiden är inne att återigen driva på. Är jag en bra chef? Frågan kan var lite lustig om du aldrig varit chef och inte heller har några anställda att fråga. Men det kan vara bra att ägna frågan lite tid, speciellt eftersom ditt företag kan bli tvungen att anställa folk, snarare än du trott och önskat. Har du kört igång verksamheten måste du uppfylla de löften du gett dina kunder. Men du kan fråga nära vänner som känner dig om vad de tror om ditt chefsskap. Är du osäker, lönar det sig för dig att sätta dig på skolbänken och lära dig lite matnyttigt om ledarskap. Som chef har du ett stort ansvar för dina anställda. De skall inte enbart utföra sina jobb, utan de skall utföra arbetsuppgifterna tillfredställande och ännu hellre toppenbra. Din andel i det hela är att skapa förutsättningar för att de skall lyckas och att de blir rättvist belönade. startaeget.fi och Majvor Taddele (9/12)

10 Ser jag det positiva med företagande som en drivkraft och det negativa som en utmaning att bemästra? Företagandet innebär många utmaningar. Tycker du att svåra situationer är utmaningar och problem är till för att lösas, har du en god förutsättning att lyckas i ditt företagande. Efter regn kommer sol och du vet att ju mera utmaningar du lyckas bemästra, desto större är utdelningen efteråt. Många vill ha snabbar resultat, men företagande kräver tålamod. En investering ger kanske inte avkastning den första tiden, men du vet att framgångsrikt företagande kräver långsiktig planering. Är min livssituation stabil? Klarar min familj av satsningar och osäkerhet? Att starta eget är trots allt inget du gör helt ensam. Familjen kommer att påverkas av ditt företagande, kanske främst pga. ditt engagemang. Är du anställd, kan du gå hem och ägna din tid åt familjen när arbetsdagen är slut, men som företagare är gränsdragningen svårare. Periodvist kan arbetsbördan gå ut över ditt privatliv. En bra grundregel är att kunna avgränsa företagandet till en viss fysisk plats och att helt enkelt göra dig oanträffbar vissa tider då du ägnar dig åt dig själv och dina närmaste. Och gör det genast från början, tro inte att det blir mera tid över för familjen senare. Har du ingen familj, har du ändå ett privatliv som du bör respektera för att må bra. Tillåter min privatekonomi bortfall av inkomster? Trots att du håller företagets bokföring skilt från din privata, kommer det ändå att påverka din totalekonomi. Vem betalar din lön om företaget går dåligt? Mat, boende, kläder, fortskaffningsmedel, fritidssysselsättningar, allt kostar pengar och du bör helst ha en del besparingar för att klara av perioder av sänkta inkomster. Är din verksamhet säsongsbetonad är det ännu viktigare. I initialskedet måste du räkna med att försäljningsvinsterna kommer att låta vänta på sig, speciellt eftersom lanseringskostnaderna är höga. Är investeringsrisken för stor? Det lönar sig att återkomma till denna fråga gång på gång. Du gör kanske små investeringar dagligen och stora med längre mellanrum. Men en investering innebär alltid en risk. Har du tillräckligt med information om investeringsobjektet? Finns det referenser som du kan lita på? Hur täcker du en eventuell förlust ifall investeringen inte inbringar resultat? Erfarenhet kommer att ge dig en bra fingerkänsla för vad som lönar sig. Och utan att satsa kommer du inte heller att vinna någonting. Men som sagt, en viss aktsamhet vad gäller stora investeringar är att föredra, framom hastiga klipp. startaeget.fi och Majvor Taddele (10/12)

11 Vad händer om jag inte klarar av finansieringen? Man kunde ställa frågan lite mera djärvt: Vad händer om ditt företag går i konkurs? Vad kan du göra för att förhindra konkursen? Hur kommer det att påverka ditt liv? Allvarliga frågor som kan avskräcka vem som helst, men som även är viktiga att någon gång fundera över. Och har du en realistisk syn på din företagsverksamhet så kan du känna en viss trygghet och istället för att oroa dig över hur det kan gå illa, satsa på att fatta kloka beslut och njuta av de små framgångarna i den dagliga verksamheten. Är jag beredd att satsa vinsten i utveckling av företaget? Produktens livscykel har omnämns i andra avsnitt och även här är det skäl att stanna upp och reflektera över hur produkternas livslängd kan vara avgörande för företagets framgång. Det handlar om att kunna förutse när en produkt börjar övergå från tillväxt till mognad, dvs när marknaden börjar vara mättad. Då handlar det inte längre om att hitta nya målgrupper utan att helt enkelt att ha nya produkter att erbjuda. När produkten nått mättnadsfasen är vinsten vanligen också störst och då bör man satsa vinsten på lansering av nya produkter. Ett framgångsrikt företag balanserar sin vinst på olika produkter i sortimentet. En del produkter har en stor täckning, andra går mer eller mindre på förlust, men finns med i sortimentet för att hålla kvar kunderna. I livsmedelsbranschen har man lockprodukter med så låga priser att de i sig inte inbringar vinst, men lockar kunderna till butiken. För ett nytt företag är det viktigt att satsa vinsten på att utveckla företaget och stärka dess position på marknaden, trots att framgången kan hägra och locka till kortsiktiga beslut. Binder jag upp värderfulla kontakter som kan ta skada vid ett eventuellt misslyckande? För en nyetablerad företagare är det viktigt med nya kontakter och man tar gärna till alla medel för att få ett fotfäste i branschen. En viss varsamhet är ändå att föredra, eftersom alla kontakter inte behövs omedelbart, utan kan vara bra att ha i ett senare skede. Företaget kan gå dåligt periodvist och det kan skada det förtroende man försökt bygga upp. Det handlar även om privata kontakter och vänskapsband som man borde hålla separat från företagandet, men vilket sällan händer. I nöden prövas vännen, är ett talesätt. Men det är osannolikt att alla har förstående för att ditt företag går dåligt. Är du tvungen att i ett senare skede uppsöka dessa kontakter, kan ett naggat förtroende vara till last. startaeget.fi och Majvor Taddele (11/12)

12 Är jag tillräckligt stresstålig och har jag tillräckligt med tålamod? Tål jag kritik? Tålamod krävs och en viss envishet och seghet. Och framför allt att tro på din idé, trots kritik och eventuell misstro. Har du en bra produktidé måste du tro på den, ingen annan gör det för dig. Periodvist hopar sig arbetet som måste utföras och resultatet kan vänta på sig. Kritik kan vara konstruktiv, även om den framförs på ett destruktivt sätt. Det handlar mest om hur du själv väljer att se den och ta den till dig. "Keep your friends close and your enemys closer" är en bra tumregel i företagsvärlden. Var inte rädd för konkurrens och vänd misstro till positivt tänkande. Klarar min mentala och fysiska hälsa av en ny start och kanske en till? Eftersom arbetsinsatsen kan variera från period till period och stressen kan ibland bli outhärdlig, är det bra att försöka vara förutseende och satsa på en bra grundhälsa. Sena middagar, långa kundbesök, arbetsresor, övertid ger tillsammans anledning att ta sig tid till regelbunden vila och motion. Unga företagare orkar bättre med oregelbunden livsföring, men vid högre ålder börjar kroppen säga till och kräva omvårdnad. Mentalt kan det vara mycket belastande med motgångar och att gång efter annan ta ny sats. Men det kan bli nödvändigt och ett starkt psyke kräver en god fysisk hälsa. Kan jag tänka klart och hitta nya lösningar i pressade situationer? Förmågan att mitt i all kaos och osäkerhet kunna hålla huvudet kallt och hitta en bra utväg är guld värd för en företagare. Här kan en mentor vara till stor hjälp. Erfarenhet ger självförtroende och självförtroende ger lugn. Det goda med att vara sig egen chef är att du kan ta en liten time-out då och då för att klara upp hjärnan och hitta nya lösningar. Ingen annan kontrollerar din arbetstid utom du själv. Hur hanterar jag framgång? Avslutningsvis ska vi ägna några rader åt framgång. Visst är det önskvärt att ditt företag skall vara framgångsrikt. Och så måste du tänka. Om inte idag så i morgon. Hur hanterar du framgång? Tar du det med jämnmod eller kastar du dig loss i en glädjeyra? Arbetet tar en stor del av vår livstid och arbetet måste kunna ge oss glädje. Så samla dina anställda och öppna en flaska champagne när varje stor kund har skrivit på ett köpeavtal. Njut av framgången! Och låt inte motgången få övertaget. Motgångar är till för att bemästras och lyckas du, kommer framgången som följer att ge dig en ännu större glädje. startaeget.fi och Majvor Taddele (12/12)

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Förbered dig för framgång gör små planer.

Förbered dig för framgång gör små planer. Kapitel 7 Förbered dig för framgång gör små planer. Det du tänker idag, kommer att påverka ditt liv om fem år om du vill. Om du bara låter dagarna gå och accepterar det som händer, så låter du bli att

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter Konflikthantering Enligt RAT (Relationship Awareness Theory) styrs vi av vissa inre behov som vi försöker tillfredställa Man tillfredställer sitt behov på olika sätt genom att ändra sitt beteende, vilket

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via. Den ofrivilligt frivillige företagaren

Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via. Den ofrivilligt frivillige företagaren Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via Den ofrivilligt frivillige företagaren (avhandling) 2011-04-01 Doktor i Sociologi, Linköpings universitet Den ofrivilligt frivillige företagaren

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare.

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare. Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om Eleven skall observera och tillgodogöra sig den information man får vid introduktionen. Eleven ska visa förståelse för vikten av att vara i tid. uppvisar

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer