Automatiskt brandlarmsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Automatiskt brandlarmsystem"

Transkript

1 TEKNISK INFORMATION Automatiskt brandlarmsystem PRODEX är ett avancerat adresserbart brandlarmsystem i analogt och/eller konventionellt utförande. PRODEX brandlarmcentralen är ett resultat av Hedpro Securitys egen produktutveckling och godkänd enligt EN 54-2/4. Systemet uppfyller den svenska SS 3654 normen. lämplig att användas i mindre och större byggnader såsom: - affärsbyggnader och kontor - hotell och inkvarteringsställen - sjukhus, service- och vårdinrättningar - industrianläggningar - fastigheter för skolor och utbildning användarvänlig och instruerar användaren Manöverpanelen MUP är försedd med stor grafisk display som omedelbart indikerar systemets status. Du kan välja mellan fyra olika språk, även svenska. PRODEX brandlarmcentralen kan ha antingen separat eller integrerad manöverpanel. MUP manöverpanelen kan också vara integrerad i dokumentskåpet för orienteringsschemat. Till systemet kan anslutas max. 8 st likvärdiga MUP manöverpaneler. I dokumentskåpet ryms orienteringsscheman i storlek A3. PRODEX brandlarmcentralen har dessutom följande egenskaper: modulär centralstruktur analogt och konventionellt gränssnitt samtidigt från centralen totalt 4 st storslingor, uppdelat på 128 brandgrupper, 508 analoga adresserbara detektorer och/eller 32 konventionella sektioner, totalt 512 detektorer, eller en kombination av dessa kontrollerade (C, G, E och J) anslutningar till larmdon och brandstyrningar potentialfria kontaktdata för rapportöverföring optimal nätspänning oberoende av batterispänningen unik kabelanalysator mångsidig on-line PC programmering och monitoring även för fjärrstyrning. Allmän måttbild för PRODEX brandlarmcentral. TS_Prodexjärj_3502_SE

2

3 MÅTT- OCH SITUATIONSBILD FÖR PRODEX BRANDLARMCENTRAL HOCHIKI ASX-SERIE - ANALOGISKA DETEKTORER Alla detektorer är godkända enligt EN 54 normerna samt VDS standarden. HOCHIKI har som ett av huvudmålen att minimera störningar i detektorerna samt eventuella falsklarm som uppstår som en följd av störningar. Därför har HOCHIKI utvecklat ett protokoll kallat Enhanced System Protocol. ESP-protokollet är ett ultraintelligent och störningsfritt program för brandlarmsystem. ESP-protokollet är ett internt stabilt och digitalt program som förhindrar utomstående störningar. PRODEX brandlarmcentral och HOCHIKIs detektorer är anpassade till detta enastående ESP-protokoll, och är ett utmärkt system för nuvarande brandlarmsystem och framtidens integrerade larmsystem. ACA-E Kombinationsdetektor bestående av två analoga delar: optisk rökdetektor och värmedetektor. Speciellt känslig för stora rökpartiklar, d.v.s. synlig rök. Rökanalysen sker inne i detektorn innan larmet vidarebefordras till brandcentralen. Den optiska rökdetektorn är känslig för pyrande brandhärdar. Om så önskas kan man frånkoppla den optiska delen i detektorn och tidsanvända värmedetektorn via konfigurering i brandcentralen för t.ex. dagbruk. Elfensbenvit ABS plast Viloström: 400 µa AIE-E Analog jonrökdetektor Speciellt känslig för små rökpartiklar, d.v.s. osynlig rök. Rökanalysen sker inne i detektorn innan larmet vidarebefordras till brandlarmcentralen. Jonrökdetektorn är även känslig för pyrande brandhärdar eller snabbt uppflammande och utvecklande av rökgaser. Elfensbenvit ABS plast Viloström: 400 µa Radioaktiv källa: Americum Am 241, < 0,5 µci Mått (med underlag): Ø 100 x 52 mm Elfensbenvit ABS plast Viloström: 500 µa Godkänd: EN 54, del 5 och 7 ALG-E Analog optisk rökdetektor Speciellt känslig för stora rökpartiklar, d.v.s. synlig rök. Rökanalysen sker inne i detektorn innan larmet vidarebefordras till brandlarmkänslig för pyrande brandhärdar eller långsamt utvecklande av rökgaser. ATG-E Analog värmedetektor Användes i stället för rökdetektorer i utrymmen där det inte går att installera rökdetektorer p.g.a. tekniska skäl, såsom rök, dimma eller mycket damm. Användes även vid s.k. explosiva bränder, bl.a. alkohol eller dylikt. Elfensbenvit ABS plast Viloström: 400 µa Mått (med underlag): Ø 100 x 48 mm

4 INSTALLATIONSUNDERLAG/SOCKLAR FÖR ASX-SERIENS DETEKTORER YBN-R/3 Standard sockel, IP 20. Standard installationsunderlag för torra och varma utrymmen. Samma som detektorn. Ø 100 x 10 mm YBO-R/SCI Standard sockel med inbyggd kortslutningsavskiljare. Installationsunderlag såsom standardunderlaget men försett med inbyggd kortslutningsavskiljare. Avsett för varma och torra utrymmen enligt IP 20. Med detta underlag kan man begränsa det antal detektorer som bortfaller vid t.ex. ett kabelfel eller detektorfel. Rekommendabelt är att med max. 32 detektorers mellanrum använda kortslutningsavskiljareunderlaget, eller även då man förflyttar sig från en (brand-) sektion till en annan. Kortslutningsavskiljaren kan även installeras utan detektor, i så fall skall ett blindlock, typ S-1/BC monteras på kortslutningsavskiljaren. Viloström: 50 µa Samma som detektorn 100 x 13 mm CHQ-BS Standard sockel med ihopbyggd adresserbar bassummer, s.k. sirensockel. Installationsunderlag där standardunderlaget YBN-R/3 är ihopbyggt med en programmerbar adresserbar summer. Summern får sin spänning direkt från storslingan, skyddsklass IP 20. Bilden visar sirensockeln där summern är försedd med ett separat lock istället för en analog detektor. I samma storslinga kan anslutas ca. 60 st sirensocklar, beroende på valt larmljud. Passar utmärkt att användas i hotell, sjukhus, åldringshem och platser där larm skall väcka sovande personer. Sirensockeln kan även användas utan detektor, i så fall skall ett blindlock, typ S-1/BC monteras på sirensockeln. Viloström: 250 µa Samma som detektorn Mått (utan detektor): Ø 100 x 30 mm + detektorns höjd TÄTNING FÖR INSTALLATION I VÅTA OCH FUKTIGA UTRYMMEN YBX Gummitätning för ASX- och CDX- seriens alla detektorunderlag (socklar). Gummitätning för detektorns installationsunderlag (sockel) att installeras mellan sockeln och taket i våta och fuktiga utrymmen. Samma som detektorn - innerdiameter 100 mm, ytterdiameter 110 mm - innerdjup 6 mm, - ytterdjup 13 PROGRAMMERING AV ADRESS FÖR ANALOGA DETEKTORER TCH-B100 Programmeringsenhet för ASX-seriens analoga detektorer. För programmering av adress till alla analoga ASX-seriens detektorer samt även den adresserbara bassummern (sirensockeln). Programmeringsenheten innehåller ett 9 V batteri (storlek PP3) vars kapacitet räcker till ca programmeringar. Vit ABS plast MANUELL ADRESSERBAR TRYCKKNAPP FÖR AVGIVANDET AV BRANDLARM MCP-E Manuell adresserbar larmknapp för brandlarm. Manuell adresserbar (dip-switch) larmknapp för brandlarm, inklusive märklampa (lysdiod) för infällt montage. Box för ytmontage: SR3T Upplyftbart skyddslock: C-1, färglös, genomskinlig Röd plast Viloström: 280 µa Mått infällt / ytmontage: 88 x 88 x djup 20 / 52 mm

5 MODULENHETER ( I/O ) FÖR STYRNINGAR FRÅN STORSLINGAN CHQ-S Adressenhet för mottagning av kontaktinformation. För bevakning av adresserbar kontaktinformation i storslingan, som t.ex. uppgifter om sprinklerutlösning, branddörrstängning, stopp av ventilationsmaskineriet och dylika uppgifter. Installationsdosa: CHQ-BOX-S, för skyddsklas IP67. från storslingan. Ingångar: två (2) separata potentialfria kontakter varav båda kan konfigureras separat, antingen för öppnande (N/C) eller slutande (N/O) funktion med den inbyggda DIL-omställaren. Viloström: 330 µa Strömutt. vid larm: (max) 4,3 ma + 85 µa / ingång (N/C) Vit ABS plast Mått,inkl. install.dosa: 160 x 110 x 95 mm CHQ-R Adress- och styrenhet för mottagning samt styrning av kontaktinformation. För bevakning och styrning av adresserbar kontaktinformation i storslingan som t.ex. styrning av brandklockor, blinkljus, branddörrar, ellås eller elektriska slutbleck. Installationsdosa: CHQ-BOX-S, med vilken skyddsklassen är IP67. från storslingan. Utgångar: två (2) separata potentialfria reläutgångar varav båda kan konfigureras separat, antingen för öppnande (N/C) eller slutande (N/O) fuktion med den inbyggda DIL-omställaren. Reläkontakter: 30 VDC, max. resistiv belastning 1 A. Viloström: 350 µa Ändförsändelse: 10 kohm ± 5 %, 0,25 W Vit ABS plast. Mått,inkl.install.dosa: 160 x 110 x 95 mm CHQ-MZ Mini-adressenhet för inkoppling av underslinga till storslinga. För anslutning av konventionella detektorer och brandlarmtryckknappar till storslingan. Till denna miniversion kan anslutas max. sex (6) detektorer (tryckknappar räknas inte i antalet). Till underslingan anslutes konventionella detektorer i serien CDX. Installationsdosa: CHQ-BOX-S, för skyddsklass IP67. från storslingan. Viloström: 310 µa Strömuttag vid larm: (max) 62,9 ma Ändförsändelse: TE-RH-E för underslingan. Mått,inkl.install.dosa: 160 x 110 x 95 mm CHQ-SIO Adress- och styrenhet för mottagning samt styrning av kontaktinformation. För bevakning och styrning av adresserbar kontaktinformation i storslingan antingen för öppnande N/C eller slutande N/O funktion. Styr direkt ett 230 VAC relä, som t.ex. ventilation. Installationsdosa: CHQ-BOX-S, för skyddsklass IP67. från storslingan Utgång: en reläkontakt för resistiv belastning, antingen - max. 48 VDC, 2 A, eller VAC,1 A Ändförsändelse: 10 kohm, 0,5 W Mått,inkl.install.dosa: 160 x 110 x 95 mm CHQ-B Adress- och styrenhet för styrning av ringklockor, högtalare eller motsvarande. CHQ-Z Adressenhet för inkoppling av underslinga till storslinga. För anslutning av konventionella detektorer och brandlarmtryckknappar till storslingan (s.k. detektorkoncentrator). Två (2) konventionella underslingor kan anslutas för max. 32 detektorer (tryckknappar räknas inte i antalet). Till underslingorna anslutes konventionella detektorer i serien CDX. Installationsdosa: CHQ-BOX-L, för skyddsklass IP67. Yttre spänningskälla (eller spänning från brandlarmcentralens skilda 24 VDC utgångar) krävs förutom anslutningen till storslingans spänning. Viloström: 800 µa (yttre) samt 350 µa från storslingan. Strömutt. vid larm: (max) 70 ma (se spänning ovan) då båda underslingorna larmar. Ändförsändelse: TE-RH-E separat för båda underslingorna Mått,inkl. install.dosa: 235 x 160 x 95 mm Yttre spänningskälla: T.ex. Hedsam pow 5, som kan mata 5 A, och har 24 V, 7 Ah servicefria batterier inkl. laddningsautomatik. För styrning av exceptionellt stort antal brandlarmringklockor, -högtalare eller motsvarande utrustning. De båda linjerna är försedda med egen säkring och kan programmeras skilt för sig via DIL-omställaren. Installationsdosa: CHQ-BOX-L, för skyddsklass IP67. Viloström: 340 µa Yttre spänningskälla 24 VDC (20-28,8 VDC). Strömuttag vid larm: (max) 8 ma / linje Ändförsändelse: 1 kohm, ± 5 %, 2 W / linje. Mått,inkl.install.dosa: 235 x 160 x 95 mm Yttre spänningskälla: T.ex. Hedsam pow 5, som kan mata 5 A, och har 24 V, 7 Ah inbyggda servicefria batterier inkl. laddningsautomatik.

6 HOCHIKI CDX-SERIE - KONVENTIONELLA DETEKTORER Alla detektorerna är godkända enligt EN 54 normerna samt VDS standarden. Hochikis konventionella detektorer representeras av den nuvarande moderna CDX-serien, och även som utbytesdetektorer den äldre CD-serien. Även Hochikis linjedetektorer finns representerade här. För CDX-serien, även ASX-serien, har Hochiki utvecklat en speciell teknik som gör den optiska detektorn lika känslig för både synliga och osynliga rökgaspartiklar. Denna specialitet benämns som Flat response - teknik. SLR-E Konventionell optisk rökdetektor. Speciellt känslig för stora rökpartiklar, d.v.s. synlig rök och även osynlig rök (Flat response-teknik). Den optiska rökdetektorn är känslig för pyrande brandhärdar eller långsamt utvecklande av rökgaser. DCD-1E och DCD-R1E Konventionell DM-detektor, differentialmaximal värmedetektor. I utrymmen där man inte kan använda sig av rökdetektorer är det naturligaste valet en två funktioners värmedetektor, en differential och en maximal funktion. Beträffande maximalfunktionen förefinns två olika modeller. DCD-1E larmar maximalt vid +58 C och motsvarande larmar DCD-R1E vid +70 C. Differential funktionerna följer EN54 normen. Vit ABS-plast VDC Viloström: 35 µa Vit ABS-plast Viloström: 35µA SIJ-E Konventionell jonrökdetektor. Speciellt känslig för små rökpartiklar, d.v.s. osynlig rök. Jonrökdetektorn är även känslig för pyrande brandhärdar eller snabbt uppflammande och utvecklandet av rökgaser. Vit ABS-plast Viloström: 35 µa DFJ-60E och DFJ-90E Konventionell M-detektor, Maximal värmedetektor. I utrymmen där man inte kan använda sig av varken rökdetektorer eller DM-detektorer är det naturliga valet en värmedetektor med enbart maximal funktion. DFJ-60E larmar vid temperaturen + 58 C och DFJ-90E vid temperaturen + 90 C. Vit ABS-plast VDC Viloström: 35 µa INSTALLATIONSUNDERLAG/SOCKLAR FÖR CDX-SERIENS DETEKTORER YBN-R/4 Standard sockel för CDX-seriens detektorer. YBO-R/5 Sockel med uttag till parallell signallampa för DCX-seriens detektorer. Standard installationsunderlag för torra och varma utrymmen, IP 20. Samma som detektorn. Ø 100 x 10 mm. Detta mått har angetts tillsammans med detektorn. Som sockeln YBN-R/4 men är försedd med extra uttag för parallell signallampa för att användas vid installation i mellantak, upplyfta golv, och dylika utrymmen där detektorn inte syns direkt. Samma som detektorn Ø 100 x 16 mm VÄRMEENHET FÖR RÖKDETEKTOR I KALLA OCH FUKTIGA UTRYMMEN RVE Värmeenhet för SLR-E optisk rökdetektor. I utrymmen där det t.ex. vintertid förekommer temperaturer som understiger de angivna användningstemperaturerna för detektorerna (-10 C) inklusive fuktighet (dimma) rekommenderar vi användning av värmeenhet RVE. Värmeenheten styrs av en termostat, (t.ex. KRT-1901) som installeras i samma utrymme som detektorerna och matar en transformator 230/24 VAC (t.ex. PVS-40/24 V) som i sin tur matar värmeenheten RVE. Se funktionsbild.

7 MANUELL TRYCKKNAPP FÖR BRANDLARM CXL/G/R/BB Manuell brandlarm tryckknapp. Manuell konventionell tryckknapp för avgivandet av brandlarm inklusive märklampa (lysdiod) för både infällt och ytmontage, skyddsklass IP 42. Box för ytmontage: ingår i ovannämnda typ Upplyftbart skyddslock: CXPC, färglös genomskinlig VDC, Viloström: - Användningstemperatur: -40 C +85 C, 95 % RH röd plast Mått, med ytmontagebox: 87 x 87 x 53 mm Mått, infällt montage: 87 x 87 x 20 mm HOCHIKI CD-SERIE - KONVENTIONELLA DETEKTORER Alla detektorerna är godkända enligt EN 54 normerna. Hochikis CDseries detektorer representerar den äldre serien vars tillverkning upprätthålls p.g.a. efterfrågan på reservdelar. Observeras bör att CD-seriens detektorer skall installeras enbart på underlaget/sockeln typ YBF-RL/4H5 eller YBF-RL/4H5H och får inte förväxlas med underlagen till CDX-serien. Till CD-serien fås ytterligare följande detektorer att installeras på sockeln YBF-RL/4H5: - DCC-1E DM-detektor vars maximala larmtemperatur är + 58 C - DFE-60E M-detektor vars maximala larmtemperatur är +58 C - HF-24E Flamdetektor larmar vid ultraviolett strålning (Ej EN54 godkänd) SLK-EN Konventionell optisk rökdetektor. Speciellt känslig för stora rökpartiklar, d.v.s. synlig rök. Den optiska rökdetektorn är känslig för pyrande brandhärdar eller långsamt utvecklande av rökgaser. Vit plast Användningstemperatur: -20 C +60 C, 95 % RH VDC Viloström: 35 µa Mått (med underlag): Ø 100 x 43 mm YBF-RL/4H5 Standard sockel för CD-seriens detektorer. Standard installationsunderlag för torra och varma utrymmen, IP 20. OBS! Underlaget endast för CD-seriens detektorer. Underlaget har uttag för parallell signallampa. Vit plast Ø 100 x 10 mm HOCHIKIS KONVENTIONELLA LINJEDETEKTORER Konventionella linjedetektorer installeras i utrymmen där röken sprider sig på ett större utrymme eller där utrymmet är högt i tak. Linjedetektorn kan med fördel användas även på ställen där det är svårt att utföra service för normala rökdetektorer. Utrymmena bör vara varma och torra, IP 20. SRA-ET Optisk linjedetektor med reflekterande spegeloptik. Sändare och mottagare är inbyggda i samma hölje. SPB-ET Optiskt linjedetektorpar bestående av sändare och mottagare. Skyddsområde: m Valbar känslighet: 25 %, 50 % eller 75 % Max. kompensation: 0,5 % per 60 min. Display: tre lysdioder både i sändaren och mottagaren meddelar status såsom brand/fel/normal VDC Viloström: 240 µa / 24 VDC Strömuttag vid larm: (max) 50 ma / 24 VDC Vit plast Mått, sändare: 145 x 86 x 100 mm Mått, mottagare: 145 x 86 x 100 mm Vikt: sändare 600 g, mottagare 680 g Skyddsområde: 5 30 m Känslighet: larm då den reflekterande ljusmängden understiger 30 % Max. kompensation: 1 % per 20 min. Display: tre lysdioder meddelar status, brand/fel/normal 15-30VDC Viloström: 350 µa / 24 VDC Strömuttag vid larm: (max) 50 ma / 24 VDC sändare / mottagare vit plast, spegeln gråaktig Mått, sändare/mottagare: 122 x 152 x 80 mm Mått, spegel: 190 x 190 x 3 mm Vikt: sändare/mottagare 700 g, spegel 50 g

8 SDP-2 Omfattar huset i vilket valbar detektor kan installeras. Godkännandet enligt EN54 beror alltså på den rökdetektor som installeras i huset. Användes i huvudsak som en tilläggsdetektor i ventilatioskanaler, där en viss KANALDETEKTOR mängd strömmande luft styrs via ett provtagningsrör genom detektorhuset och rökdetektorn. Kan förses med filter om luften i kanalen tidvis är smutsig. Provrörets typ och längd: SDP, längd 1500 mm, kan förkortas. Husets installationsställ: SDP-Bracket 280 x 150 x 100 mm Vikt: 640 g Som brandlarmdon uppfattas främst brandlarmringklockor eller motsvarande larmsirener samt blinkljus, och kombinationer av dessa, även högtalarsystem förekommer. I denna broschyr nämns endast brandlarmringklockor och -sirener. För att väcka upp samt varna människor lokalt i fastigheten för brandfara. Ringklockorna bör installeras så att alla observerar och hör dem tydligt. Dessutom bör de vara valda så att alla har samma ljud och att de inte blandas med signalljud från andra system. Motsvarande villkor gäller för brandlarmsirener. MBF-6EV/24 V Brandlarmringklocka för inomhus installation, IP 20. LARMDON Brandlarmringklockor MBA-6/24 V Brandlarmringklocka för utomhus installation, installeras med ytdosan BBX-4, skyddsklass IP 54. Ljudstyrka: 95 db/1 m 24 VDC Strömuttag vid larm: 40 ma Användningstemperatur: -35 C +60 C, 95 % RH röd, höljet av stål Mått med BBX-4 ytdosa: Ø 150 x 100 mm Ljudstyrka: Strömuttag vid larm: Användningstemp: 97 db/ 1 m 24 VDC 11 ma -10 C +50 C, 93 % RH röd, höljet av stål Ø 150 x 50 mm ROSHNI ROLP/R/S Brandlarmsiren för installation både inomoch utomhus, IP 54. Ljudstyrka,valbart ljud: max. 100 db/ 1m, finns 32 olika valmöjligheter VDC Strömuttag vid larm: 18 ma / 24 VDC Användningstemp: -25 C +80 C röd, höljet av plast Ø 93 x 75 mm Elektroniska brandlarmsirener ROSHNI ROLP/R/D Brandlarmsiren för installation både inomoch utomhus, IP 65. Övriga uppgifter som för ROSHNI ROLP/R/S. Ø 93 x 105 mm Hedengren Group Drumsövägen 50, Helsingfors Tel. (09) , Fax (09)

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem En central två system Den nya generationens evakueringssystem Den nya generationens evakueringssystem Firelink-aspirationssysytem Konventionella brandlarmprodukter Nödbelysningsarmaturer Ledljusarmaturer

Läs mer

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm Datablad SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm PDF00095SE_FXN, Version 1.4 FXNet Centralapparater brandlarm Tillbehör Skåp FX FXNet Brandlarmsystem ESMI FXNet brandlarmcentraler gör det möjligt tack

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

SDF00254SE Version /08/2016 Brandlarm

SDF00254SE Version /08/2016 Brandlarm Datablad SDF00254SE Version 1.3 23/08/2016 Brandlarm System FX3Net Centralapparater brandlarm Tillbehör Skåp FX FX3Net Brandlarmsystem ESMI FX3Net brandlarmcentraler gör det möjligt tack vare en modulär

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem En central två system Den nya generationens evakueringssystem Den nya generationens evakueringssystem Firelink-aspirationssysytem Konventionella brandlarmprodukter Nödbelysningsarmaturer Ledljusarmaturer

Läs mer

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm IQ8Wireless - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm Börjar där kablarna slutar: Revolutionerande lösningar för branddetektion Det finns områden och byggnader där vanlig kabelinstallation kan

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden Trådlöst brandlarm Honeywell Life Safety Sweden Systembeskrivning Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Systembeskrivning trådlöst brandlarm Funktion Systemet tillhandahåller,

Läs mer

prodex firescape en intelligent vägvisare Brandlarmsystemet Prodex FIREscape ger tidig upptäckt vid brand och säker utrymning.

prodex firescape en intelligent vägvisare Brandlarmsystemet Prodex FIREscape ger tidig upptäckt vid brand och säker utrymning. prodex firescape en intelligent vägvisare Brandlarmsystemet Prodex FIREscape ger tidig upptäckt vid brand och säker utrymning. Brandlarm med integrerad nödbelysning i teknikens framkant. Prodex FIREscape

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 KOMBILARM 2 Funktioner 2 Centralutrustning 3 Detektorprovare 3 Detektorer för inbrottslarm 3 Detektorer

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

Intellia Branddetektorer

Intellia Branddetektorer Intellia Branddetektorer Kolmonoxiddetektorn EDI60 från Intellia till FXNET brandlarmsystem Intellia CO-detektor innehåller ett longlife elektrokemiskt kolmonoxidelement som är immunt mot mindre mängder

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011 Utgåva oktober 2011 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

SM950 LARMDONSSTYRNING

SM950 LARMDONSSTYRNING DONSSTYRNING BESKRIVNING Larmdonskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Detektorguide. OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer. VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion. SMART 4 - Multikriteriedetektion

Detektorguide. OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer. VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion. SMART 4 - Multikriteriedetektion OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion Avancerad SMART 4 - Multikriteriedetektion HAZARD TM - EX-klassad detektion FAAST LT - Aspirerande detektion

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00 Utomhusla Larm innan inkräktaren bryter sig in! 42 rm OPTEX presenterar ett brett sortiment av utomhusdetektorer, både med passiva IRdetektorer och aktiva linjedetektorer. En dröm om en perfekt larmanläggning,

Läs mer

Introduktion till brandlarm

Introduktion till brandlarm Introduktion till brandlarm UTC Fire & Security levererar brandlarm för alla typer och storlekar av objekt. Det kan gälla ett litet konventionellt system för ett daghem eller en avancerad nätverksbaserad

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Aspirerande rökdetektorer

Aspirerande rökdetektorer TM LaserSense branddetektering Aspirerande rökdetektorer Edwards LaserSense är en mycket avancerad högkänslighetsaspirerade rökdetetektor som kan användas i en mängd olika applikationer för att upptäcka

Läs mer

IQ8Quad med Delta brandlarmsystem

IQ8Quad med Delta brandlarmsystem IQ8Quad med Delta brandlarmsystem Marknadens mest kompetenta detektorserie Fyra funktioner i en och samma enhet: detektor, sirén, blixtljus och talat larm Trådbundet och trådlöst IQ8Quad och IQ8Alarm ett

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

en intelligent vägvisare

en intelligent vägvisare en intelligent vägvisare Prodex FIREscape är mycket mer än bara ett brandlarmsystem, systemet bildar tillsammans med nödljus och hänvisningsskyltar en helhet för person- och fastighetens säkerhet. Prodex

Läs mer

Installation rökdetektor ELQZ

Installation rökdetektor ELQZ Installation rökdetektor ELQZ-2-428-2 Allmänt Rökdetektor ELQZ-2-428-2 används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler. Den består av en joniserande detektor monterad i ett adaptersystem där både rör

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Kallelse- och signalsystem

Kallelse- och signalsystem P P P P med signalknapp med dragkontakt Sladdtryckknapp med telepropp E 0 0 E 0 E 0 E 0 0 Anropsapparater: Spänningsmatas från ens systemspänningsutgång. Matningsspänning: Max DC. V AC/DC Optiskindikering:

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Guide till val av motor och styrning för naturlig komfort och brandventilation

Guide till val av motor och styrning för naturlig komfort och brandventilation Guide till val av och styrning för naturlig komfort och brandventilation UTÅTGÅENDE FÖNSTER WMX MOTOR STEG 1 TILL 5 luminiumprofil Träprofil Plastprofil STEG 1 val av Höjd (över och underkantshängt) redd

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

BRANDVARNARE CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE

BRANDVARNARE CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE BRANDVARNARE CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE Med den fotoelektriska teknologin är Cupola optisk brandvarnare mer känslig för att upptäcka långsamt pyrande bränder. Brandvarnaren upptäcker branden innan den

Läs mer

Styrcentral SUH och SUHL

Styrcentral SUH och SUHL Styrcentral SUH och SUHL SUH Öppna brandventilatorer utrustade med hållmagneter. Manöver Manuellt per sektion eller automatiskt via rökdetektor. Kapacitet Vi rekomenderar 10-15 ventila-torer per sektion,

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88022 AC 82 Trådlös relämodul för fjärrstyrning. Enheten har 2 st reläer med utgående spänning 230VAC/5Amp, vilka kan fjärrstyras

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

INSTALLATION & ANVÄNDARHANDBOK FÖR SYSTEM KE-1000

INSTALLATION & ANVÄNDARHANDBOK FÖR SYSTEM KE-1000 INSTALLATION & ANVÄNDAHANDBOK FÖ SYSTEM KE-000 MINI-BANDLAM FÖ EN SEKTION MED ANALOGA ÖKDETEKTOE KE-000 KE-000/LA Kontrollenhet Kontrollenheten inbyggd i skåp med likriktare och batteri INNEHÅLLSFÖTECKNING.

Läs mer

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Brandlarm och nödbelysning på samma slinga Nödbelysningen strömförsörjs via detektorslingan Adresserbara nödljusarmaturer 2 Innehållsförteckning Delta Quad

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

En central Två system integrerade för din säkerhet

En central Två system integrerade för din säkerhet En central Två system integrerade för din säkerhet En central Två system integrerade för din säkerhet Prodex FirEscape är ett kombinerat brandlarms- och nödbelysningssystem, samt ett aktivt hänvisande

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

BRANDLARM Modern Teknologi och Design

BRANDLARM Modern Teknologi och Design BRANDLARM Modern Teknologi och Design Icas Microcentral ucu Lättillgänglig Villor, Lägenheter, Fastigheter, Radhus. Lokal kontroll i bostaden. Avstängning/aktivering av anläggningen. Integrering mot:.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE4

Övervakningssystem EKO-KE4 Styr- och övervakning ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till fyra st (två st spjäll/grupp) brand-/brandgasspjäll,

Läs mer

Drift- & Skötselanvisning. Uniguard Superfl ow

Drift- & Skötselanvisning. Uniguard Superfl ow Drift- & Skötselanvisning Uniguard Superfl ow UNDERHÅLL OCH ÖVERVAKNING För att motverka nedsmutsning av detektorinsatsen bör den rengöras med lämpliga intervaller dock minst en gång per år. Beroende på

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Intelligenta väggmonterade sirener och blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta väggmonterade sirener och blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_väggmonterad_siren_och_blixtljus, Version. Intelligenta väggmonterade sirener och blixtljus för FX-LC brandlarmsystem WMSTR Väggmonterat blixtljus WMSOU Väggmonterad siren WMSST Väggmonterad kombinerad

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

Intelligenta larmdon i AP200-serien

Intelligenta larmdon i AP200-serien Intelligenta larmdon i AP00-serien Intelligenta larmdon i AP00-serien för FXNET brandlarmsystem De intelligenta larmdonen i AP00-serien används i FXNET brandlarmsystem. De är designade för att signifikant

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

- Trådlöst - Med eller utan central - Fristående

- Trådlöst - Med eller utan central - Fristående Icas säkrar! - Trådlöst - Med eller utan central - Fristående Brandvarnare för lägenheter Brand och inbrottssäkring för hem och stuga - Trådlöst eller kabel - GSM uppringning - Styring av ljus och värme

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

SiXteso släckstyrning med branddetektering

SiXteso släckstyrning med branddetektering s SiXteso släckstyrning med branddetektering Systemöversikt Släckstyrsystemet SiXteso är systemet för styrning av släckanläggningar där kraven på säker detektering med optimala släckstyrfunktioner krävs.

Läs mer

Produktnyheter ABB i-bus EIB

Produktnyheter ABB i-bus EIB Produktnyheter 2003 ABB i-bus EIB ABB I-bus EIB Strömförsörjningsenheter ABB:s sortiment av EIB strömförsörjning är marknadens bredaste och modernaste. Det sträcker sig från 320mA till 640mA med anslutningsmöjligheter

Läs mer

DS7400Xi Centralapparat

DS7400Xi Centralapparat Inbrottslarmssystem DS7400Xi Centralapparat DS7400Xi Centralapparat www.boschsecrity.se Upp till 248 sektioner i pp till 8 områden Händelseminne med 400 händelser Upp till 200 personliga ID-nmmer (PIN-koder)

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION Art.nr 94.4235 OBS! Brandvarnaren skall installeras av en behörig installatör. Läs bruksanvisningen noggrant innan installationen.

Läs mer

ID3000. Notifier by Honeywell: Adresserbart brandlarm

ID3000. Notifier by Honeywell: Adresserbart brandlarm ID3000 Notifier by Honeywell: Adresserbart brandlarm ID3000 Moduluppbyggt adresserbart brandlarmsystem ID3000 Moduluppbyggt adresserbart brandlarmsystem Introduktion ID3000 är en moduluppbyggd brandlarmcentral,

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Bruksanvisning Expansion

Bruksanvisning Expansion BRUKSANVISNING Sida: 1 av 7 Bruksanvisning Expansion BRUKSANVISNING Sida: 2 av 7 Innehållsförteckning TEKNISKA DATA...3 ALLMÄN BESKRIVNING...4 INSTALLATION...5 Anslutning Huvudur Expansion...6 Anslutning

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

BRC4 Brandautomatik BRC4-2014-05-13. EXHAUSTO AB Östra Hindbyvägen 26B SE-21374 Malmö

BRC4 Brandautomatik BRC4-2014-05-13. EXHAUSTO AB Östra Hindbyvägen 26B SE-21374 Malmö BRC4-2014-05-13 BRC4 Brandautomatik EXHAUSTO AB Östra Hindbyvägen 26B SE-21374 Malmö Tel.: +46 010 211 7100 Fax: +46 040 191 200 info@exhausto.se www.exhausto.se Produktinformation Produktinformation BRC4

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

Instrumentbeskrivning FK203

Instrumentbeskrivning FK203 Instrumentbeskrivning FK203 Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 230 Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *3 reläer 1 x 10A / 250Vac Kompressor 2 x 8A / 250Vac

Läs mer

IQ8-serien med Delta brandlarmsystem

IQ8-serien med Delta brandlarmsystem IQ8-serien med Delta brandlarmsystem Detektorserie IQ8Quad Fyra funktioner i en och samma enhet: detektor, sirén, blixtljus och talat larm Larmdonserie - Trådlöst IQ8Wireless IQ8-serien med Delta brandlarmsystem

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O sv Smoke Alarm Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Graphics 4 2 Inledning 6 3 Montering 7 4 Underhåll 9 5 Tekniska data 10 6 Kundtjänst 12 Bosch Sicherheitssysteme

Läs mer

FCP 320/FCH 320 konventionella, automatiska branddetektorer

FCP 320/FCH 320 konventionella, automatiska branddetektorer Brandlarmssystem FCP 32/FCH 32 konventionella, atomatiska branddetektorer FCP 32/FCH 32 konventionella, atomatiska branddetektorer www.boschsecrity.se Hög tillförlitlighet vid detektering tack vare tvärderingselektronik

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer