En central två system. Den nya generationens evakueringssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En central två system. Den nya generationens evakueringssystem"

Transkript

1 En central två system Den nya generationens evakueringssystem

2 Den nya generationens evakueringssystem Firelink-aspirationssysytem Konventionella brandlarmprodukter Nödbelysningsarmaturer Ledljusarmaturer ATEX (EX) utrymmets produkter Magneter för branddörrar Linjedetektorer Styrenheter Detektorer och socklar Värmedetekteringskabel Analoga brandlarmprodukter Brandlarmklockor Sirener och blinkljus Larmdon Larmtryckknappar En central två system Det unika integrerade evakueringssystemet Prodex Firelux erbjuder en helhetslösning för både brandlarm och nödbelysning i ett och samma system. Utrustningen, planerad av Hedengren Security, är sammansatt av Prodex EML er och Neptolux nöd-och ledljusarmaturer samt av Hochiki tillverkade sensorer-och detektorer. Systemets, sensorer-och detektorer samt nödbelysning uppfyller EN54 normerna och ytterligare uppfyller nödbelysningen EN-standard bl.a. standarden EN Effektiv funktionssäkerhet PRODEX FireLux systemet möjliggör att till Prodex EML-centralens analoga storslinga ansluta både ledljusoch nödbelysningsarmaturer samt branddetektorer. Evakueringsbelysningsarmaturerna och brandlarmdetektorerna kan installeras i storslingan helt fritt med beaktande av hur kablaget är fördelaktigast att utföra. I Prodex Firelux-systemets märkbart billigare kablagekostnader sker inbesparingen p.g.a. att i systemet inte behöver installeras brandsäker FRH-kabel. I normaltillstånd får fältutrustningen, branddetektorerna och evakueringsbelysningsarmaturerna sin driftspänning från storslingan. Vid nätavbrott får branddetektorerna sin spänning från ackumulatorn i en medan evakueringsarmaturerna får sin spänning från de egna inbyggda och långlivade Li-PO ackumulatorerna i själva armaturerna. Den decentraliserade reservkraften för armaturerna garanterar systemets funktion i en krissituation. I Prodex Firelux-systemet testar och övervakar en Prodex EML de till storslingan anslutna branddetektorernas och evakueringsbelysningsarmaturernas funktion samt vid brandlarm och nätavbrott styr armaturerna till full belysningsstyrka. Centralen följer upp rökdetektorernas kontaminationsgrad samt de ledbaserade evakueringsarmaturernas Li-Po ackumulatorernas funktion samt lysdiodernas tillstånd. På detta sätt uppfylles automatiskt de för nödbelysningen lagbaserade testerna enligt EN50172-standarden. Brandlarmutrustningens brandlarm-och förhandslarm syns i MUPpens display och i centralens händelse- och larmminne. Samtidigt överförs larminformationen till myndigheternas Larmcentral. Felindikationer som kommer från nöd-eller ledljusarmaturerna styrs till centralens händelseminne och därifrån vidare till servicebolagets dejourering.

3 Värmedetekteringskabel HDC-68 Installeras på utsidan av huset och informerar om brandlarm i ett tidigt skede. Installation t.ex. under stupränna eller i roskavfallsstation. Nödbelysningsarmatur NF-66 Nödbelysningsarmaturerna kan via integrationen med brandlarmsystemet konfigureras så att de tänds både vid brandlarm eller vid störningar i elnätet. Kombinerad värmedetektor ACB-E Konfigurerbar som DM-detektor eller som fixerad temperaturs M-detektor. Som M-detektor konfigurerbar från +40 C C d.v.s täcker även High- Temperature gränsen. Kombinationsdetektor ACA-E Den optiska rökdetektorn och värmedetektorn kan konfigureras separat. Flat Response tekniken möjliggör att detektorn är lika känslig för synlig rök som för långsamt pyrande rökutveckling. Nödbelysning / trappfotsarmatur NA-55 Led-baserad, adresserbar armatur för installation i enkel installationsdosa eller vid trappfot. Larmöverföring GSM/GPRS/IP Larm och fellarm från systemet överförs vis olika transfer till GSM, GPRS och IP larmmottagning, servicebolag och/eller till systemets handhavande personer. Systemets status kan uppföljas via fjärrmodem, bl.a. detektorernas kontaminationsgrad mm. Brandklockor Inomhusklockan heter MBF-6EV/24 V och utomhusklockan MBA/6+BBX inklusive installationsboxen BBX-4. HedGraphics HedGraphics larmgrafik-program visar larmoch fel som larmpunkter på fastighetens bottenplan som är infört på datorns PC display. Programmet passar både lokalt och som fjärrövervakat och både Neptolux nödbelysningsarmaturer, HHL-inbrottslarm samt Hedsam passerkontroll kan anslutas till ett och samma HedGraphics program.

4 Ledljusarmatur NF-20 Ledljusens belysningsintensitet kan konfigureras enligt behov. Vid brandlarm eller elnätavbrott kan de konfigureras till full ljusstyrka och då situationen återgår till normalläge återställer sej armaturerna till konfigurerat läge. Optisk rökdetektor ALG-EN Flat Response tekniken möjliggör att den konfigurerbara detektorn är lika känslig för synlig rök som för långsamt pyrande rökutveckling. Den utbytbara rökkammaren garanterar en snabb och lättskött samt kostnadseffektiv rengöring av detektorn. PRODEX MUPmanöverpanel MUP manöverpanel är försedd med stor grafisk display som omedelbart indikerar systemets status. Till en Prodex automatisk kan anslutas åtta MUP manöverpaneler. MUPKIT-boxen har utrymme för i A3- storlek varande orienteringsritningar samt dokumentation. Firelink -aspirationsdetektor En känslig 3D3 laser analyserar roch övervakar rökpartiklarna. Rökpartikelns storlek kan variera mellan 0, µm. Känslighetsområdet kan varierar från 0,03 % - 25 %/m. Firelink kan skilja på rök och damm. Dammfiltret är utbytbart. Adresserbar brandtryckknapp HCP-E/SWE Vid brandlarm tänds märklampan och plexiglaset sjunker litet nedåt visande ett gulfärgat område. Plexiglaset är av modell okrossbar.

5 Energieffektivitet och gröna värden PRODEX FireLux systemets evakueringsarmaturer baserar sej helt på led-belysning, varvid erhålles märkbar inbesparing i drift-och underhållskostnader samt även i CO2-utsläpp jämfört med användandet av lysrör i ett traditionellt system. Armaturerna är uppbyggda med många individuella lysdioder och är på detta sätt garanti för att om en lysdiod skadas betyder det att armaturen inte slocknar. Genom att använda endast 80 % av lysdiodens tillverkares brännströmrekommendation blir armaturens livslängd mycket lång. System med 100 armaturer Årliga CO 2 utsläpp* och energiförbrukning (kwh) lysrör 8 W Individuella övervakningslösningar PRODEX FireLux systemet kan via de mångsidiga produktlösningarna med fördel installeras i kontorsbyggnader och t.ex i kyrkor fabriker, hallar, köpcenter, hotell, skolor-och daghem. Objektets brandskydd kan skyddas med olika rök-,värme-och kombinationsdetektorer, med värmedetektionskablar eller aspirationssystem. Alla dessa övervakningslösningar kan användas skilt eller kombinerade med varandra i PRODEX-EML centralen och utföres enligt objektets krav. 2733,12 kg kwh LED 230 V 911,04 kg 3504 kwh Neptolux 113,88 kg 438 kwh * 236g/kWh/VTT Oy Hedengren Ab grundades 1935 Av Hedengren tillverkad ledljusarmatur 1950 Hedengrens brandlarmsystems leveranser började 2003 PRODEX automatiskt brandlarmsystems leveranser började 2005 Neptolux nödbelysningssystems leveranser började 2010 PRODEX FireLux evakueringssystem PRODEX FireLux systemets fördelar: En central, ett kablage-två system Kostnadseffektiv under hela sin livstid: installation-, ibrukttagning och underhåll Styrande system vid brandlarm Flexibel och säker service Evakueringsarmaturernas funktionssäkerhet garanteras med ackumulator i varje armatur Inspektion och service kan utföras samtidigt och omfattar båda systemens funktion Miljövänlig beträffande ackumulator, lysdioder samt extremt liten strömförbrukning

6 Centralenheterna PRODEX-500/1A adresserbar och programmerbar ett adresserbart HOAN-slingkort för 127 adresser kan utvidgas med tre slingkort; kan vara HOANadresserbara eller/och HOCO konventionella slingkort MUP/SWE-manöverpanel ingår inte i centralens pris eller leverans 128 programmerbara grupper Fyra st brandlarmklocklinjer 24 VDC, á 300 ma dock sammanlagt 1 A Anslutes till 230 VAC, bruksspänning 24 VDC Utrymme för två st 12 V, 20A(24 V, 20 Ah) h stationära batterier Mått 720 x 400 x 145 mm Färg ljus beige, RAL 9010 PRODEX-500/2A adresserbar och programmerbar två adresserbara HOAN-slingkort á 127 adresser kan utvidgas med två slingkort; kan vara HOANadresserbara eller/och HOCO-konventionella slingkort PRODEX-500/3A adresserbar och programmerbar tre adresserbara HOAN-slingkort á 127 adresser kan utvidgas med ett slingkort; kan vara HOANadresserbart eller/och HOCO-konventionellt slingkort PRODEX-500/4A adresserbar och programmerbar fyra adresserbara HOAN-slingkort á 127 adresser kan utvidgas endast med en ny Prodex-centralenhet tillsamman med Prodex Expander/2 utvidgningsenhet PRODEX-500/8K ett konventionellt HOCO-slingkort för max. 8 st linjer á 32 detektorer kan utvidgas med tre slingkort; kan vara HOANadresserbara eller/och HOCO-konventionella slingkort MUP/SWE-manöverpanel ingår inte i centralens pris eller leverans Fyra st brandlarmklocklinjer 24 VDC, á 300 ma dock sammanlagt 1 A Anslutes till 230 VAC, bruksspänning 24 VDC Mått: 720 x 400 x 145 mm Färg: ljus beige, RAL 9010 PRODEX-500/16K två konventionella HOCO-slingkort för max.16 linjer á 32 detektorer kan utvidgas med två slingkort; kan vara HOANadresserbara eller/och HOCO-konventionella slingkort PRODEX-500/24K tre konventionella HOCO-slingkort för max. 24 linjer á 32 detektorer kan utvidgad med ett slingkort; kan vara HOANadresserbart eller/och HOCO-konventionellt slingkort PRODEX-500/32K fyra konventionella HOCO-slingkort för max. 32 linjer á 32 detektorer 6 kan utvidgas endast med en ny Prodex-centralenhet tillsammans med Prodex Expander/2 utvidgningsenhet PRODEX-100 Trots sin ringa storlek innehåller PRODEX-100 utrymme för en MUP/SWE-manöverpanel med grafisk display, A3-storlek varande orienteringsritningar samt för stationära batterier som reservkraft. Centralen kan med fördel installeras vid t.ex. huvudingång. Till PRODEX-100 kan samtidigt anslutas adresserbara/programmerbara ävensom konventionella detektorer. Grundutförandet omfattar fyra konventionella linjer á 32 detektorer direkt på moderkortet; kan utvidgas med ett slingkort: kan vara ett HOAN-adresserbart (127 adresser) eller ett konventionellt slingkort för ytterligare max. 8 linjer á 32 detektorer max. 127 adresser, 128 grupper och max. 128 konventionella detektorer, eller alternativt max. 384 konventionella detektorer (tillägg) Anslutningsspänning 230 VAC, bruksspänning 24 VDC Spänningsutgångar: 0,1 A, 1x brandlarm, 1x fellarm Ingångar: fyra st programmerbara Tilläggs reläutgångar: 1x programmerbar, spänningsutgång 0,1 A 1x programmerbar Utrymme för stationära batterier: 24 V/7 Ah eller alternativt 24 V/14 Ah Mått: 620 x 385 x 135 mm Färg: ljus beige, RAL 9010 PRODEX-100/1A adresserbar och programmerbar manöverpanelen MUP/SWE ingår i priset kan utvidgas endast med ny Prodex-central och Prodex Expander/2-utvidgningsenhet ett adresserbart HOAN-slingkort för 127 adresser och 128 grupper+ fyra konventionella linjer á 32 detektorer MUP MUP/SWE-manöverpanel Försedd med klar och tydlig grafisk display, som kan installeras separat eller integreras i PRODEX-100 och PRODEX-500 centralerna eller separat i RS485-linjen. MUP-manöverpanelen kan programmeras för sex olika språk, engelska, finska, svenska, norska, estniska och ryska.manöverpanelens box har utrymme för orienteringsritningar i storlek A3. Manöverpanelen kan även integreras i Prodex-500 centralen. I mappen för orienteringsritningar finns även manöverpanelens bruksanvisning samt brandlarmsystemets dagjournal. Bilden visar MUP-manöverpanel och PRODEXMAP anvisningar installerad i MUPKIT box. Om MUP-manöverpanelen integreras i Prodex-500 centralen ersättes MUPKIT av PRODEXKIT som är en kombination av skyddsplåt med ny öppningsbar centraldörr med lås. Användarvänlig manöverpanel som instruerar användaren 8 st MUP-manöverpaneler kan anslutas till en och samma centralenhet display: 64 x 216 pixel anslutning: RS485 max. avstånd från centralenhet är 560 m utan linjeförstärkning i larmdisplayen även information om på vilken sida av orienteringsritningen larmpunkten befinner sej OBS! I priset ingår den röda PRODEXMAPorienteringsritningsmappen och antingen MUPKIT eller PRODEXKIT Mått: 510 x 400 x 70 mm

7 PRODEX LL larmlagringstablå PRODEX LL larmlagringstablå lagrar brandlarmet en viss, av brandmyndigheterna given, tidsperiod för undvikande av falsklarm. Användes i Sverige MINI-LLT-NO/10100 bostadspanel Användes för att kvittera,återställa och fördröja brandlarm från bostad till SOSlarmcentralen. Falska brandlarm kan återställas från MINI_LLT och avgivandet av onödiga brandlarm undvikes. Användes i Norge MUPKIT MUP-box Tom box ämnad för installation av MUPmanöverpanel samt förvaring av PRODEX- MAP-anvisningar och orienteringsritningar Två st nycklar ingår i priset och leveransen PRODEX-KLG adresserbar larminfodisplay anslutes till RS485-linjen infodisplayen informerar enbart om brandlarm visar samma text som MUP-manöverpanelen flera larm-valknapp tysta intern summer-knapp PRODEX-100-centralen kräver ytterligare en SERKIT-enhet PRODEXKIT dörr för Prodex-500, låsbar för integrering av MUP-manöverpanel i centralen två st nycklar ingår i priset och leveransen MUP/WINDOW MUP-manöpanelens plexiskyddsglas Separat mekaniskt plexiskyddsglas limmas i boxens öppning, skyddar mot ofog Passar för MUPKIT, PRODEXKIT och PRODEX-100 enheterna PRODEXBOX box för installation av stationära batterier utrymme för max. 4 st stationära batterier, 24 V, 40 Ah installeras direkt under Prodex-500 centralen måttt 400 x 426 x 145 mm BATTKIT/4 batterikabelserie för koppling av PRODEXBOXens fyra stationära batterier PRODEX EXPANDER/2+ Utvidgningsenhet för flere Prodex-centraler Till Expander-enheten kan anslutas max. 12 st Prodex-centraler Installeras i Prodex-500 centralens batteriutrymme och kräver då användning av PRODEXBOX tilläggsbox och kabelserien BATTKIT/4 Stationära batterier HHL-LAN Portserver Nätverkskort, rs232 ethernet omvandlare För att ansluta centralen till ethernet-nätverk Hastighet 10/100 Mbits / s Driftspänning 9-30 VDC Strömförsörjning från centralen Max. avstånd från centralen 200 m PRODEX PVE larmtablå meddelar centralens läge för: brandlarm-, fellarm- och förhandslarm (brand) med egna lysdioder larmtablåns interna summer kan tystas med knappen olika ljudtyper för brandlarm och fellarm funktionsspänning VDC mått 62 x 62 x 35 mm RT1270 st batteri kapacitet 7,0 Ah spänning 12 V mått 151 x 65 x 101 mm RT12200 st batteri kapacitet 20 Ah spänning 12 V mått 181 x 77 x 167 mm Intelligent och programmerbar brandlarmutrustning Detektorer och socklar Intelligenta och programmerbara detektorer ACA-E kombinationsdetektor Med den digitala Flat-Responce-tekniken är detektorn lika känslig för synlig rök som för långsamt pyrande rökutveckling. Den optiska rökdetektorn kan frånkopplas för en viss tid och endast värmedetektorn är i funktion under den tiden Optisk rök-och maximalvärmedetektor (båda delarna kan konfigureras separat) temperaturområde +40 C C brukstemperatur -10 C C relativ fuktighet 95 % testad enligt: EN54, delarna 5 och 7 vid service kan rökkammaren rengöras eller uybytas på plats och ställe detektorn meddelar om: brandlarm-, förhandslarm.- fellarm-och servicelarm dubbla lysdioder som lyser vid brandlarm bruksspänning VDC viloström 450 µa mått inklusive sockel: Ø 100 x 46 mm färg: elfensbenvit brandbeständig ABS-plast 7

8 ALG-EN ALG-EN(NP) BLACK optisk rökdetektor Med den digitala Flat-Responce-tekniken är detektorn lika känslig för synlig rök som för långsamt pyrande rökutveckling. Detektorn kan konfigureras för olika känslighet. Vid service kan rökkammaren rengöras eller utbytas på plats och ställe. Optisk rökdetektor temperaturområde och brukstemperatur: -10 C C relativ fuktighet 95 % testad enligt EN54, del 7 detektorn meddelar om brandlarm-, förhandslarm-, fellarm-och servicelarm dubbla lysdioder som lyser vid brandlarm bruksspänning VDC viloström 390 µa mått inklusive sockel. Ø 100 x 46 mm färg: elfensbenvit alternativt ALG-E(NP) BLACK, svart brandbeständig ABS-plast ACB-E värmedetektor (DM/M) värmedetektorn kan konfigureras som DMdetektor (reagerar för temperaturstegring och maximaltemperatur), eller som M- detektor (reagerar för maximaltemperatur) samt även som högtemperatur M-detektor (över + 75 C) trefunktions värmedetektor enligt ovannämnda funktioner temperaturområde +40 C C brukstemperatur -10 C C testad enligt: EN54, del 5 detektorn meddelar om brandlarm-, förhandslarm-, fellarm-och servicelarm bruksspänning VDC viloström 350 µa mått inklusive sockel: Ø 100 x 46 mm färg: elfensbensvit brandbeständig ABS-plast ACB-EW värmedetektor (DM/M) för fuktiga utrymmen Lika som detektorn ABC-E men försedd med sockeln YBN-R/3 trefunktions värmedetektor såsom ACB-E värmedetektorn temperaturområde +40 C C brukstemperatur -10 C C relativ fuktighet 95 % testad enligt: EN54, del 5 skyddsklass IP67 installeras på DFG/2-rasia dosan (ingår inte i priset eller leveransen) bruksspänning VDC viloström 350 µa mått inklusive sockel Ø 100 x 52 mm färg: elfensbenvit brandbeständig ABS-plast YBN-R/3 YBN-R/3NP BLACK sockel skyddsklass IP20 för Hochikis intelligenta detektorer och Neptolux armaturer mått Ø 100 x 10 mm färg: elfensbenvit YBN-R/ 3 eller alternativt YBN-R/3NP BLACK svart brandbeständig ABS-plast YBO-R(SCI) sockel med intern kortslutningsisolator sockel med inbyggd kortslutningsisolator. Med kortslutningsisolatorn kan man begränsa övervakningsområdet vid detektoreller kabelfel Kortslutningsisolator skall användas vid förflyttning till annat brandområde eller senast efter 32 st/detektorer/tryckknappar eller modulers antal. Märklampan lyser vid kortslutning. Sockelns detektor är då ännu i funktion skyddsklass IP20 för Hochikis intelligenta detektorer viloström 50 µa mått Ø 100 x 13 mm färg: elfensbenvit brandbeständig ABS-plast YBD-RA sockelns förhöjningsring mått Ø 110 mm, höjd 16 mm YBX/2 tätning för sockel för Hochikis intelligenta och konventionella socklar mått Ø 110 x 13 mm, innermått Ø 103 x 6 mm YBN-UA infällningsdosa för sockel för infällning av sockel och delvis för detektor mått Ø 140 mm, höjd 44 mm S-1/BC blindlock S-1/BC för basljudsummrarna YBO-BS-/YBO-BSB eller sockeln YBO-R(SCI) färg: elfensbenvit brandbeständig ABS.plast YBO-BS basljudsummer för hotell eller övernattningsbostäder. Kan konfigureras som adress eller grupp med flere detektorer. Flere olika larmljud att välja mellan. Bruksspänning VDC direkt från slingan 7 olika valbara larmljud ljudstyrka db olika larmljud för brand- och förhandslarm kan grupperas enbart för intelligenta detektorer sockel ingår inte i priset eller leveransen i samma slinga varande 60 st basljudsumrar kan samtidigt larma om ljudnivån inte överstiger 85 db mått Ø 100 x 30 mm färg: elfensbenvit brandbeständig ABS.plast 8

9 PRODEX ECOSOUNDER basljudsummer spänning från detektors paralell lampsignalutgång enbart en ljudform; intermittent ca 85 db/1m och larmar endast för brandlarm kan inte programmeras som YBO-BS/ YBO-BSB passar även för konventionellt brandlarmsystem max. 5 st sumrar i samma slinga sockel ingår inte i priset eller leveransen mått Ø 115 x 32 mm YBO-BSB basljudsummer med blixtljus som YBO-BS men försedd med separat konfigurerbart blixtljus PRODEX RM/2 paralellsignal märklampa Användes då detektorn är dold, t.ex. vid nedfällda tak eller mellantak. Kan även användas då detektorn inte har egen märklampa. Kan även användas för olika styrningar från övervakad utgång eller vid relästyrningar. röd larmdiod bruksspänning 5-40 VDC mått Ø 74 x 20 mm TCH-B100 programmeringsdon verktyg för programmering av adress till intelligenta detektorer och Neptolux armaturer inklusive PL-2 och PL-3 kablar adresser kan inte ändras utan ovannämnda programmeringsdon programmeringskabel PL-2 är för programmering av YBO-BS och YBO-BSB samt värmedetektorn ACB-EW programmeringskabel PL-3 är för HCP-E brandtryckknapp treleds flytkristalldisplay 9 V batteri (koko PP3) räcker till ca programmeringar passar för : detektorerna ALG-EN, ACA-E och ACB-E; HCP-E-brandtryckknapp, CHQ- WS2/CHQ-WSB- siren/blixtljus, YBO-BS-/ BSB basljudaummrar samt Neptolux armaturer mått 160 x 100 x 30 mm PRODEX-T1 PRODEX adressdekal/1 Som lagervara ända upp till slinga nummer 8 I varje ark slingnummer och adress Användes för adresserbara detektorer, tryckknappar och moduler Larm tryckknappar HCP-E/SWE adresserbar brandlarm tryckknapp med texten BRANDLARM brukstemperatur -10 C C relativ fuktighet % testad enligt: EN54-11 infälld installation LED-märklampor Okrossbart plexiglas Dosa för ytinstallation SR2G (tilläggsutrustning) Upplyftbart skyddsglas PS200/ (tilläggsutrustning) bruksspänning VDC viloström 215 µa mått (infällt/ytinstallation) 88 x 88 x djup 25/58 mm röd brandbeständig ABS-plast HCP-W adresserbar brandlarm tryckknapp, IP67 försedd med internationell brandlarmsymbol, utan text brukstemperatur -10 C C relativ fuktighet % testad enligt: EN54-11 ytinstallation skyddsklass IP67 bruksspänning VDC viloström 280 µa röd brandbeständig ABS-plast Modulenheter för styrningar CHQ KOTELO box för modulerna CHQ/ DIM/SZM/DSC/DRC/MRC mått 157 x 127 x 35 mm CHQ-DIM(SCI) adresserbar modul för mottagning av kontaktinformation, t.ex. ventilationsstopp och dylika uppgifter två separata potentialfria kontakter som kan konfigureras separat, antingen för öppnande (N/C) eller slutande (N/O) funktion med den inbyggda DIL-omställaren matningsspänning från storslingan inbyggd kortslutningsisolator mått 157 x 127 x 35 mm (80 mm tillsammans med CHQ-kotelo boxen) CHQ-DRC(SCI) adresserbar modul för relästyrningar, t.ex. branddörrar, elslutbleck o.s.v två separata potentialfria reläutgångar varav båda kan konfigureras separat, antingen för öppnande (N/C) eller slutande (N/O) funktion me den inbyggda DIL-omställaren matningsspänning från storslingan inbyggd kortslutningsisolator mått 157 x 127 x 35 mm (80 mm tillsammans med CHQ-kotelo boxen) 9

10 CHQ-DSC(SCI) adresserbar modul för styrning av extra brandklockor/ blixtljus, högtalare o.s.v. två övervakade och konfigurerbara utgångar med egna säkringar kan konfigureras som öppnande (N/C) eller slutande (N/O) funktion med den inbyggda DIL-omställaren kräver yttre strömförsörjning, t.ex. HedSam Pow 5 inbyggd kortslutningsisolator mått 157 x 127 x 35 mm (80 mm tillsammans med CHQ-kotelo boxen) CHQ-MRC(SCI) adresserbar modul för relästyrning av 230 VAC, t.ex kontaktor för ventilation, ellås, belysning, o.s.v. övervakad ingång och en utgång styr 250 VAC max. 1 A eller alternativt 48 VDC max 2 A, resistiv belastning matningsspänning från storslingan inbyggd kortslutningsisolator mått 157 x 127 x 35 mm (80 mm tillsammans med CHQ-kotelo boxen) CHQ-SZM(SCI) adresserbar modul för information från sprinkleranläggning eller inkoppling av konventionella detektorer till storslinga (detektorkoncentrator) för max. 6 st konventionella detektorer, typ SLK-EN, DCD/DFJ-och linjedetektorer SPC-ET/SRA-ET(en linjedetektor/modul) max. 32 st detektorer endast om detektortypen enbart är DFG-60BLKJ matningsspänning från storslingan inbyggd kortslutningsisolator mått 157 x 127 x 35 mm (80 mm tillsammans med CHQ-kotelo boxen) CHQ-Z adressenhet Adresserbar detektorkoncentrator med vilken kan anslutas två konventionella linjer (max. 32 st detektorer) till storslingan som en adress.enheten kräver yttre strömförsörjning, t.ex. HEDSAM-POW5. (OBS! För ATEX (Ex) utrymmen används CHQ-Z-IS tillsammans med EX-barriär och för ATEX (Ex) utymmen godkända detektorer.) Linjens ändförsändelse är TE-RH-E box CHQ-BOX-L, IP67 (tilläggsutrustning) bruksspänning: från storslingan VDC, från yttre strömkälla 24 VDC viloström /storslinga 350 µa, yttre strömkälla 390 µa, vid larm max. 70 ma då båda linjerna larmar mått med box: 235 x 160 x 95 mm EXTOUT-8/R reläkort 8 st övervakade spänningsutgångar i Prodex-centralen max. belastning 300 ma/ utgång, max. belastning 1 A kräver yttre strömkälla, t.ex. HEDSAM-POW5 bruksspänning VDC strömförbrukning 24 V/10 ma EXTOUT-8R2A reläkort användes i Prodex-centralen vars version är 1.38 eller nyare reläutgångar 24 VDC felövervakade med egna säkringar övervakar inkopplad kabel och belastningens motståndsvärde motsåndets gränsvärde är ohm och kortet programmeras för värdet före ibruktagning max. kabellängd 500 m DC IN -ström max. 10 A Utgångarna L1...L8 ström max. 2 A; utgångarna L1 + L2...+ L8 ström max. 10 A bruksspänning VDC, DC IN -spänning VDC mått(lbx h x d) 145 x 108 x 50 mm Konventionell brandlarm utrustning Detektorer och socklar Konventionell CDX-serie SLR-E3N konventionell optisk rökdetektor användes i första hand överallt där rökdetektor p.g.a. tekniska skäl kan användas brukstemperatur -10 C C bruksspänning 9,5-30 VDC viloström 35 µa mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbenssvit brandbeständig ABS-plast DCD-AE/3 konventionell DM-detektor användes i andra hand i utrymmen där rökdetektor p.g.a. tekniska skäl inte kan användas. Larm baserar sej på temperaturstegringens hastighet Larmar senast vid +60 C fixerad temperatur brukstemperatur -10 C C bruksspänning 9,5-30 VDC mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast DCD-CE3 konventionell DM-detektor Användes i andra hand i utrymmen där rökdetektor p.g.a. tekniska skäl inte kan användas. Larm baserar sej på temperaturstegringens hastighet Larmar senast vid +90 C fixerad temperatur bruksspänning 9,5-30 VDC viloström 35 µa mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfensbenvit brandbeständig ABS-plast 10

11 DFJ-AE/3 konventionell M-detektor användes i tredje hand i utrymmen där rökdetektor och dm-detektor p.g.a. tekniska skäl inte kan användas larm baserar sej på fixerad temperatur +60 C brukstemperatur -10 C C bruksspänning 9,5-30 VDC mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfensbenvit brandbeständig ABS-plast SLK-EN. Optisk rökdetektor CD-serien Användes i första hand överallt där rökdetektor p.g.a. tekniska skäl kan användas OBS! Denna typ rökdetektors tillverkning upphör år 2010, användning lämpligast vid saneringar och utvidgningar av äldre system Testad enligt EN54, del 7 OBS! Detektorn har inga märklampor utan märklampan är i sockeln YBF-RL/4H5 eller YBF-RL/4H5H brukstemperatur -20 C C, 95 % relativ fuktighet bruksspänning VDC viloström 35 µa mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast DFJ-CE3 konventionell M-detektor användes i tredje hand i utrymmen där rökdetektor och dm-detektor p.g.a. tekniska skäl inte kan användas larm baserar sej på fixerad temperatur +90 C brukstemperatur -10 C C bruksspänning 9,5-30 VDC viloström 35 µa miått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast YBN-R/6 sockel för hela Hochikin CDX-serien. (OBS! Får inte förväxlas med den äldre CD-versionens detektorer(slk-) eller socklar(ybf- RL/4H5)) skyddsklass IP20 mått Ø 100 x 8 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast YBO-R/6R sockel med relä För Hochikis CDX-series detektorer Innehåller ett relä för styrningar, återställes från brandcentralen Reläspänning max. 30 VDC, 1 A resistiv belastning skyddsklass IP20 mått Ø 100 x 13 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast YBF-RL/4H5 sockel sockel enbart för Hochikis CD-seriens detektorer OBS! Passar inte för Hochikis CDX-series detektorer DFG-60BLKJ värmedetektor för utomhus installation brukstemperatur -30 C C larmtemperatur + 60 C skyddsklass IP67 installeras på DFG/2-rasia installationsbox (ingår inte i priset eller leveransen; tillägg) bruksspänning VDC viloström 5 µa mått Ø 98 x 45 mm elfensbensvit brandbeständig ABS-plast DFG/2-RASIA installationsdosa för detektor För detektorn DFG-60BLKJ och adresserbara detektorn ACB-EW Passar till alla Hochikis socklar gråvit MCTV-3/120 C värmedetektor, IP54 installation i ånghuva och motsvarande utrymmen med extremt hög temperatur brukstemperatur +100 C, 93 % relativ fuktighet larmar vis +120 C skyddsklass IP54 mått Ø 110 x 55 mm gråvit Konventionell CD-serie PRODEX ECOSOUNDER basljudsummer kan användas i både adresserbart-eller konventionellt system max. 5 st Ecosounder i samma linje sockel ingår inte i priset eller leveransen (tillägg) matarspänning/styrning från detektorns paralell märklampautgång endast ett intermittent larmljud enbart vid brandlarm ljudstyrka 85 db/1m kan inte konfigureras eller grupperas som YBO-BS eller YBO-BSB basljudsumrarna mått Ø 115 x 32 mm HF-24E flamdetektor (UV) baserar sej på infraröd och ultraviolett strålning från brinnande låga OBS! Innehar inget EN54- godkännande Larmtryckknappar brandlarm tryckknapp, IP67 för utomhus och fuktiga utrymmen försedd med ytinstallatiosdosa brukstemperatur -30 C C relativ fuktighet % testad enligt EN54-11 skyddsklass IP67 knappen har ingen märklampa vid larm sjunker det okrossbara glaset ned och bildar ett gulfärgat område 5 x 70 mm röd ABS-plast 11

12 Linjedetektorer CCP-E/SWE brandlarm tryckknapp, infälld installation knappen försedd med märklampa och okrossbart plexiglas samt svensk text brukstemperatur -10 C C, 95 % relativ fuktighet skyddsklass IP24 testad enligt EN54-11 ytinstallationsdosa SR2G. (tilläggsutrustning) upplyftbart skyddslock ps200/ (tilläggsutrustning) bruksspänning VDC mått 88 x 88 x 25 mm (infälld), 88 x 88 x 58 mm (ytinstallation) röd ABS-plast CCP-Y gulfärgad tryckknapp för styrningar för övriga styrningar, ej brandlarm, utan märklampa vid larm sjunker det okrossbara glaset ned och bildar ett gulfärgat område 5 x 70 mm tryckknappen har varken text eller symbol mitat :88 x 88 x 58 mm (ytinstallation) gul ABS-plast SRA-ET reflekterande linjedetektor Sändare och mottagare i samma box. Användes i områden där röken är utspridd och det är högt till tak. Användes även då servicen är svår att utföra Skyddsområde 5-30 m max. Känslighet: avger brandlarm då sikten dämpas mer än 30 % kompensation 1 % per 20 min display: 3 lysdioder; brand-/fel-/ normal(justering) brukstemperatur -10 C C, 95 % relativ fuktighet skyddsklass IP20 testad enligt: EN54, del 12 bruksspänning VDC viloström 350 µa/24 VDC, larmström 50 ma/24 VDC mått 122 x 152 x 80 mm (detektor+box), 190 x 190 x 3 mm (reflektor) elfenbensvit brandbeständig ABS-plast SPC-ET linjedetektor skyddsområde m max. känslighet : valbart 25 %, 50 % eller 75 % kompensation 0,5 % per 60 min (max.) display: 3 lysdioderbåde i sändare och mottagarenheten informerar om status; brand-/fel-/normal (justering) brukstemperatur -10 C C, 95 % relativ fuktighet skyddsklass IP20 testad enligt EN54 del 12 bruksspänning VDC viloström 240 µa/24 VDC, larmström 50 ma/24 VDC mått 145 x 86 x 100 mm (lsändare), 145 x 86 x 100 mm (mottagare) elfenbensvit brandbeständig ABS-plast ATEX (EX) utrymmens brandlarmutrustning CCP-E-IS larm tryckknapp för EX-utrymme uppfyller kraven för ATEX-direktiven klass II 1 G E Ex ia II C T5 när Tamb=55 C infälld installation SR2G-ytinstallationsdosa (tilläggsutrustning) CHQ-Z-IS/OEM adressenhet för ATEX/ EX-utrymme adresserbar detektorkoncentrator, med vilken kan anslutas max. 20 st detektorer till storslingan. Adressenheten kräver yttre uppbackad strömförsörjning t.ex. från Prodex en själv eller HEDSAM-POW5. Bör anslutas till godkänd ATEX (Ex) barriär. Uppfyller ATEX (Ex) direktiven i klass II 1 G E Ex ja II C T5 installeras i boxen CHQ-BOX-L (tilläggsutrustning) ändförsändelsetyp är TE-RH-E/Ex bruksspänning från storslingan VDC, yttre strömförsörjning 24 VDC viloström 350 µa, yttre 800 µa, larmström 70 ma mått med box 235 x 160 x 95 mm SLR-E-IS optisk rökdetektor för ATEX (EX-) utrymme Optisk rökdetektor som användes i första hand överallt där det är tekniskt möjligt Uppfyller ATEX (Ex) direktiven i klass II 1 G E Ex ia II C T5 när Tamb=55 C brukstemperatur -10 C C, 95 % relativ fuktighet bruksspänning VDC viloström 35 µa mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast DCD-1E-IS värmedetektor (DM) för EX-utrymme Användes i stället för rökdetektor i utrymmen där det normalt finns rök, ånga, dimma eller mycket damm. Högst 20 detektorer bör installeras i samma utrymme. Uppfyller ATEX (Ex) direktiven i klass II 1 G E Ex ia II C T5 när Tamb=55 C Larmar vid temperaturen +60 C brukstemperatur -10 C C, 95 % RH bruksspänning VDC viloström 35 µa mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast 12

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR Alarmtech Sweden AB är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2007/08 Inbrottslarm och Brandlarm

PRODUKTKATALOG 2007/08 Inbrottslarm och Brandlarm PRODUKTKATALOG 2007/08 Inbrottslarm och Brandlarm Innehåll INBROTTSLARM DETEKTORER INOMHUS... 6 IR Detektorer... 6 IR Detektorer med anti-mask... 9 IR Detektorer för takmontage... 10 IR / MV Detektorer...

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA SMD-426/427 PG2 Övervakad Trådlös PowerG Rökdetektor / Värmeoch rökdetektor 1. INTRODUKTION Installationsinstruktioner SMD-426 PG2 (rökdetektor) och SMD-427 PG2 (värme- och rökdetektor) är automatiska

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING Trådlöst Sammankopplingsbara OPTISKA BRANDVARNARE & VÄRMEVARNARE

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

EX-klassade detektorer och larmknappar

EX-klassade detektorer och larmknappar EX-klassade detektorer och larmknappar EX-klassade branddetektorer och larmknappar från Intellia Intellias EX-klassade produkter innefattar adresserbara joniserande och optiska rökdetektorer, temperaturdetektorer,

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer