En central två system. Den nya generationens evakueringssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En central två system. Den nya generationens evakueringssystem"

Transkript

1 En central två system Den nya generationens evakueringssystem

2 Den nya generationens evakueringssystem Firelink-aspirationssysytem Konventionella brandlarmprodukter Nödbelysningsarmaturer Ledljusarmaturer ATEX (EX) utrymmets produkter Magneter för branddörrar Linjedetektorer Styrenheter Detektorer och socklar Värmedetekteringskabel Analoga brandlarmprodukter Brandlarmklockor Sirener och blinkljus Larmdon Larmtryckknappar En central två system Det unika integrerade evakueringssystemet Prodex Firelux erbjuder en helhetslösning för både brandlarm och nödbelysning i ett och samma system. Utrustningen, planerad av Hedengren Security, är sammansatt av Prodex EML er och Neptolux nöd-och ledljusarmaturer samt av Hochiki tillverkade sensorer-och detektorer. Systemets, sensorer-och detektorer samt nödbelysning uppfyller EN54 normerna och ytterligare uppfyller nödbelysningen EN-standard bl.a. standarden EN Effektiv funktionssäkerhet PRODEX FireLux systemet möjliggör att till Prodex EML-centralens analoga storslinga ansluta både ledljusoch nödbelysningsarmaturer samt branddetektorer. Evakueringsbelysningsarmaturerna och brandlarmdetektorerna kan installeras i storslingan helt fritt med beaktande av hur kablaget är fördelaktigast att utföra. I Prodex Firelux-systemets märkbart billigare kablagekostnader sker inbesparingen p.g.a. att i systemet inte behöver installeras brandsäker FRH-kabel. I normaltillstånd får fältutrustningen, branddetektorerna och evakueringsbelysningsarmaturerna sin driftspänning från storslingan. Vid nätavbrott får branddetektorerna sin spänning från ackumulatorn i en medan evakueringsarmaturerna får sin spänning från de egna inbyggda och långlivade Li-PO ackumulatorerna i själva armaturerna. Den decentraliserade reservkraften för armaturerna garanterar systemets funktion i en krissituation. I Prodex Firelux-systemet testar och övervakar en Prodex EML de till storslingan anslutna branddetektorernas och evakueringsbelysningsarmaturernas funktion samt vid brandlarm och nätavbrott styr armaturerna till full belysningsstyrka. Centralen följer upp rökdetektorernas kontaminationsgrad samt de ledbaserade evakueringsarmaturernas Li-Po ackumulatorernas funktion samt lysdiodernas tillstånd. På detta sätt uppfylles automatiskt de för nödbelysningen lagbaserade testerna enligt EN50172-standarden. Brandlarmutrustningens brandlarm-och förhandslarm syns i MUPpens display och i centralens händelse- och larmminne. Samtidigt överförs larminformationen till myndigheternas Larmcentral. Felindikationer som kommer från nöd-eller ledljusarmaturerna styrs till centralens händelseminne och därifrån vidare till servicebolagets dejourering.

3 Värmedetekteringskabel HDC-68 Installeras på utsidan av huset och informerar om brandlarm i ett tidigt skede. Installation t.ex. under stupränna eller i roskavfallsstation. Nödbelysningsarmatur NF-66 Nödbelysningsarmaturerna kan via integrationen med brandlarmsystemet konfigureras så att de tänds både vid brandlarm eller vid störningar i elnätet. Kombinerad värmedetektor ACB-E Konfigurerbar som DM-detektor eller som fixerad temperaturs M-detektor. Som M-detektor konfigurerbar från +40 C C d.v.s täcker även High- Temperature gränsen. Kombinationsdetektor ACA-E Den optiska rökdetektorn och värmedetektorn kan konfigureras separat. Flat Response tekniken möjliggör att detektorn är lika känslig för synlig rök som för långsamt pyrande rökutveckling. Nödbelysning / trappfotsarmatur NA-55 Led-baserad, adresserbar armatur för installation i enkel installationsdosa eller vid trappfot. Larmöverföring GSM/GPRS/IP Larm och fellarm från systemet överförs vis olika transfer till GSM, GPRS och IP larmmottagning, servicebolag och/eller till systemets handhavande personer. Systemets status kan uppföljas via fjärrmodem, bl.a. detektorernas kontaminationsgrad mm. Brandklockor Inomhusklockan heter MBF-6EV/24 V och utomhusklockan MBA/6+BBX inklusive installationsboxen BBX-4. HedGraphics HedGraphics larmgrafik-program visar larmoch fel som larmpunkter på fastighetens bottenplan som är infört på datorns PC display. Programmet passar både lokalt och som fjärrövervakat och både Neptolux nödbelysningsarmaturer, HHL-inbrottslarm samt Hedsam passerkontroll kan anslutas till ett och samma HedGraphics program.

4 Ledljusarmatur NF-20 Ledljusens belysningsintensitet kan konfigureras enligt behov. Vid brandlarm eller elnätavbrott kan de konfigureras till full ljusstyrka och då situationen återgår till normalläge återställer sej armaturerna till konfigurerat läge. Optisk rökdetektor ALG-EN Flat Response tekniken möjliggör att den konfigurerbara detektorn är lika känslig för synlig rök som för långsamt pyrande rökutveckling. Den utbytbara rökkammaren garanterar en snabb och lättskött samt kostnadseffektiv rengöring av detektorn. PRODEX MUPmanöverpanel MUP manöverpanel är försedd med stor grafisk display som omedelbart indikerar systemets status. Till en Prodex automatisk kan anslutas åtta MUP manöverpaneler. MUPKIT-boxen har utrymme för i A3- storlek varande orienteringsritningar samt dokumentation. Firelink -aspirationsdetektor En känslig 3D3 laser analyserar roch övervakar rökpartiklarna. Rökpartikelns storlek kan variera mellan 0, µm. Känslighetsområdet kan varierar från 0,03 % - 25 %/m. Firelink kan skilja på rök och damm. Dammfiltret är utbytbart. Adresserbar brandtryckknapp HCP-E/SWE Vid brandlarm tänds märklampan och plexiglaset sjunker litet nedåt visande ett gulfärgat område. Plexiglaset är av modell okrossbar.

5 Energieffektivitet och gröna värden PRODEX FireLux systemets evakueringsarmaturer baserar sej helt på led-belysning, varvid erhålles märkbar inbesparing i drift-och underhållskostnader samt även i CO2-utsläpp jämfört med användandet av lysrör i ett traditionellt system. Armaturerna är uppbyggda med många individuella lysdioder och är på detta sätt garanti för att om en lysdiod skadas betyder det att armaturen inte slocknar. Genom att använda endast 80 % av lysdiodens tillverkares brännströmrekommendation blir armaturens livslängd mycket lång. System med 100 armaturer Årliga CO 2 utsläpp* och energiförbrukning (kwh) lysrör 8 W Individuella övervakningslösningar PRODEX FireLux systemet kan via de mångsidiga produktlösningarna med fördel installeras i kontorsbyggnader och t.ex i kyrkor fabriker, hallar, köpcenter, hotell, skolor-och daghem. Objektets brandskydd kan skyddas med olika rök-,värme-och kombinationsdetektorer, med värmedetektionskablar eller aspirationssystem. Alla dessa övervakningslösningar kan användas skilt eller kombinerade med varandra i PRODEX-EML centralen och utföres enligt objektets krav. 2733,12 kg kwh LED 230 V 911,04 kg 3504 kwh Neptolux 113,88 kg 438 kwh * 236g/kWh/VTT Oy Hedengren Ab grundades 1935 Av Hedengren tillverkad ledljusarmatur 1950 Hedengrens brandlarmsystems leveranser började 2003 PRODEX automatiskt brandlarmsystems leveranser började 2005 Neptolux nödbelysningssystems leveranser började 2010 PRODEX FireLux evakueringssystem PRODEX FireLux systemets fördelar: En central, ett kablage-två system Kostnadseffektiv under hela sin livstid: installation-, ibrukttagning och underhåll Styrande system vid brandlarm Flexibel och säker service Evakueringsarmaturernas funktionssäkerhet garanteras med ackumulator i varje armatur Inspektion och service kan utföras samtidigt och omfattar båda systemens funktion Miljövänlig beträffande ackumulator, lysdioder samt extremt liten strömförbrukning

6 Centralenheterna PRODEX-500/1A adresserbar och programmerbar ett adresserbart HOAN-slingkort för 127 adresser kan utvidgas med tre slingkort; kan vara HOANadresserbara eller/och HOCO konventionella slingkort MUP/SWE-manöverpanel ingår inte i centralens pris eller leverans 128 programmerbara grupper Fyra st brandlarmklocklinjer 24 VDC, á 300 ma dock sammanlagt 1 A Anslutes till 230 VAC, bruksspänning 24 VDC Utrymme för två st 12 V, 20A(24 V, 20 Ah) h stationära batterier Mått 720 x 400 x 145 mm Färg ljus beige, RAL 9010 PRODEX-500/2A adresserbar och programmerbar två adresserbara HOAN-slingkort á 127 adresser kan utvidgas med två slingkort; kan vara HOANadresserbara eller/och HOCO-konventionella slingkort PRODEX-500/3A adresserbar och programmerbar tre adresserbara HOAN-slingkort á 127 adresser kan utvidgas med ett slingkort; kan vara HOANadresserbart eller/och HOCO-konventionellt slingkort PRODEX-500/4A adresserbar och programmerbar fyra adresserbara HOAN-slingkort á 127 adresser kan utvidgas endast med en ny Prodex-centralenhet tillsamman med Prodex Expander/2 utvidgningsenhet PRODEX-500/8K ett konventionellt HOCO-slingkort för max. 8 st linjer á 32 detektorer kan utvidgas med tre slingkort; kan vara HOANadresserbara eller/och HOCO-konventionella slingkort MUP/SWE-manöverpanel ingår inte i centralens pris eller leverans Fyra st brandlarmklocklinjer 24 VDC, á 300 ma dock sammanlagt 1 A Anslutes till 230 VAC, bruksspänning 24 VDC Mått: 720 x 400 x 145 mm Färg: ljus beige, RAL 9010 PRODEX-500/16K två konventionella HOCO-slingkort för max.16 linjer á 32 detektorer kan utvidgas med två slingkort; kan vara HOANadresserbara eller/och HOCO-konventionella slingkort PRODEX-500/24K tre konventionella HOCO-slingkort för max. 24 linjer á 32 detektorer kan utvidgad med ett slingkort; kan vara HOANadresserbart eller/och HOCO-konventionellt slingkort PRODEX-500/32K fyra konventionella HOCO-slingkort för max. 32 linjer á 32 detektorer 6 kan utvidgas endast med en ny Prodex-centralenhet tillsammans med Prodex Expander/2 utvidgningsenhet PRODEX-100 Trots sin ringa storlek innehåller PRODEX-100 utrymme för en MUP/SWE-manöverpanel med grafisk display, A3-storlek varande orienteringsritningar samt för stationära batterier som reservkraft. Centralen kan med fördel installeras vid t.ex. huvudingång. Till PRODEX-100 kan samtidigt anslutas adresserbara/programmerbara ävensom konventionella detektorer. Grundutförandet omfattar fyra konventionella linjer á 32 detektorer direkt på moderkortet; kan utvidgas med ett slingkort: kan vara ett HOAN-adresserbart (127 adresser) eller ett konventionellt slingkort för ytterligare max. 8 linjer á 32 detektorer max. 127 adresser, 128 grupper och max. 128 konventionella detektorer, eller alternativt max. 384 konventionella detektorer (tillägg) Anslutningsspänning 230 VAC, bruksspänning 24 VDC Spänningsutgångar: 0,1 A, 1x brandlarm, 1x fellarm Ingångar: fyra st programmerbara Tilläggs reläutgångar: 1x programmerbar, spänningsutgång 0,1 A 1x programmerbar Utrymme för stationära batterier: 24 V/7 Ah eller alternativt 24 V/14 Ah Mått: 620 x 385 x 135 mm Färg: ljus beige, RAL 9010 PRODEX-100/1A adresserbar och programmerbar manöverpanelen MUP/SWE ingår i priset kan utvidgas endast med ny Prodex-central och Prodex Expander/2-utvidgningsenhet ett adresserbart HOAN-slingkort för 127 adresser och 128 grupper+ fyra konventionella linjer á 32 detektorer MUP MUP/SWE-manöverpanel Försedd med klar och tydlig grafisk display, som kan installeras separat eller integreras i PRODEX-100 och PRODEX-500 centralerna eller separat i RS485-linjen. MUP-manöverpanelen kan programmeras för sex olika språk, engelska, finska, svenska, norska, estniska och ryska.manöverpanelens box har utrymme för orienteringsritningar i storlek A3. Manöverpanelen kan även integreras i Prodex-500 centralen. I mappen för orienteringsritningar finns även manöverpanelens bruksanvisning samt brandlarmsystemets dagjournal. Bilden visar MUP-manöverpanel och PRODEXMAP anvisningar installerad i MUPKIT box. Om MUP-manöverpanelen integreras i Prodex-500 centralen ersättes MUPKIT av PRODEXKIT som är en kombination av skyddsplåt med ny öppningsbar centraldörr med lås. Användarvänlig manöverpanel som instruerar användaren 8 st MUP-manöverpaneler kan anslutas till en och samma centralenhet display: 64 x 216 pixel anslutning: RS485 max. avstånd från centralenhet är 560 m utan linjeförstärkning i larmdisplayen även information om på vilken sida av orienteringsritningen larmpunkten befinner sej OBS! I priset ingår den röda PRODEXMAPorienteringsritningsmappen och antingen MUPKIT eller PRODEXKIT Mått: 510 x 400 x 70 mm

7 PRODEX LL larmlagringstablå PRODEX LL larmlagringstablå lagrar brandlarmet en viss, av brandmyndigheterna given, tidsperiod för undvikande av falsklarm. Användes i Sverige MINI-LLT-NO/10100 bostadspanel Användes för att kvittera,återställa och fördröja brandlarm från bostad till SOSlarmcentralen. Falska brandlarm kan återställas från MINI_LLT och avgivandet av onödiga brandlarm undvikes. Användes i Norge MUPKIT MUP-box Tom box ämnad för installation av MUPmanöverpanel samt förvaring av PRODEX- MAP-anvisningar och orienteringsritningar Två st nycklar ingår i priset och leveransen PRODEX-KLG adresserbar larminfodisplay anslutes till RS485-linjen infodisplayen informerar enbart om brandlarm visar samma text som MUP-manöverpanelen flera larm-valknapp tysta intern summer-knapp PRODEX-100-centralen kräver ytterligare en SERKIT-enhet PRODEXKIT dörr för Prodex-500, låsbar för integrering av MUP-manöverpanel i centralen två st nycklar ingår i priset och leveransen MUP/WINDOW MUP-manöpanelens plexiskyddsglas Separat mekaniskt plexiskyddsglas limmas i boxens öppning, skyddar mot ofog Passar för MUPKIT, PRODEXKIT och PRODEX-100 enheterna PRODEXBOX box för installation av stationära batterier utrymme för max. 4 st stationära batterier, 24 V, 40 Ah installeras direkt under Prodex-500 centralen måttt 400 x 426 x 145 mm BATTKIT/4 batterikabelserie för koppling av PRODEXBOXens fyra stationära batterier PRODEX EXPANDER/2+ Utvidgningsenhet för flere Prodex-centraler Till Expander-enheten kan anslutas max. 12 st Prodex-centraler Installeras i Prodex-500 centralens batteriutrymme och kräver då användning av PRODEXBOX tilläggsbox och kabelserien BATTKIT/4 Stationära batterier HHL-LAN Portserver Nätverkskort, rs232 ethernet omvandlare För att ansluta centralen till ethernet-nätverk Hastighet 10/100 Mbits / s Driftspänning 9-30 VDC Strömförsörjning från centralen Max. avstånd från centralen 200 m PRODEX PVE larmtablå meddelar centralens läge för: brandlarm-, fellarm- och förhandslarm (brand) med egna lysdioder larmtablåns interna summer kan tystas med knappen olika ljudtyper för brandlarm och fellarm funktionsspänning VDC mått 62 x 62 x 35 mm RT1270 st batteri kapacitet 7,0 Ah spänning 12 V mått 151 x 65 x 101 mm RT12200 st batteri kapacitet 20 Ah spänning 12 V mått 181 x 77 x 167 mm Intelligent och programmerbar brandlarmutrustning Detektorer och socklar Intelligenta och programmerbara detektorer ACA-E kombinationsdetektor Med den digitala Flat-Responce-tekniken är detektorn lika känslig för synlig rök som för långsamt pyrande rökutveckling. Den optiska rökdetektorn kan frånkopplas för en viss tid och endast värmedetektorn är i funktion under den tiden Optisk rök-och maximalvärmedetektor (båda delarna kan konfigureras separat) temperaturområde +40 C C brukstemperatur -10 C C relativ fuktighet 95 % testad enligt: EN54, delarna 5 och 7 vid service kan rökkammaren rengöras eller uybytas på plats och ställe detektorn meddelar om: brandlarm-, förhandslarm.- fellarm-och servicelarm dubbla lysdioder som lyser vid brandlarm bruksspänning VDC viloström 450 µa mått inklusive sockel: Ø 100 x 46 mm färg: elfensbenvit brandbeständig ABS-plast 7

8 ALG-EN ALG-EN(NP) BLACK optisk rökdetektor Med den digitala Flat-Responce-tekniken är detektorn lika känslig för synlig rök som för långsamt pyrande rökutveckling. Detektorn kan konfigureras för olika känslighet. Vid service kan rökkammaren rengöras eller utbytas på plats och ställe. Optisk rökdetektor temperaturområde och brukstemperatur: -10 C C relativ fuktighet 95 % testad enligt EN54, del 7 detektorn meddelar om brandlarm-, förhandslarm-, fellarm-och servicelarm dubbla lysdioder som lyser vid brandlarm bruksspänning VDC viloström 390 µa mått inklusive sockel. Ø 100 x 46 mm färg: elfensbenvit alternativt ALG-E(NP) BLACK, svart brandbeständig ABS-plast ACB-E värmedetektor (DM/M) värmedetektorn kan konfigureras som DMdetektor (reagerar för temperaturstegring och maximaltemperatur), eller som M- detektor (reagerar för maximaltemperatur) samt även som högtemperatur M-detektor (över + 75 C) trefunktions värmedetektor enligt ovannämnda funktioner temperaturområde +40 C C brukstemperatur -10 C C testad enligt: EN54, del 5 detektorn meddelar om brandlarm-, förhandslarm-, fellarm-och servicelarm bruksspänning VDC viloström 350 µa mått inklusive sockel: Ø 100 x 46 mm färg: elfensbensvit brandbeständig ABS-plast ACB-EW värmedetektor (DM/M) för fuktiga utrymmen Lika som detektorn ABC-E men försedd med sockeln YBN-R/3 trefunktions värmedetektor såsom ACB-E värmedetektorn temperaturområde +40 C C brukstemperatur -10 C C relativ fuktighet 95 % testad enligt: EN54, del 5 skyddsklass IP67 installeras på DFG/2-rasia dosan (ingår inte i priset eller leveransen) bruksspänning VDC viloström 350 µa mått inklusive sockel Ø 100 x 52 mm färg: elfensbenvit brandbeständig ABS-plast YBN-R/3 YBN-R/3NP BLACK sockel skyddsklass IP20 för Hochikis intelligenta detektorer och Neptolux armaturer mått Ø 100 x 10 mm färg: elfensbenvit YBN-R/ 3 eller alternativt YBN-R/3NP BLACK svart brandbeständig ABS-plast YBO-R(SCI) sockel med intern kortslutningsisolator sockel med inbyggd kortslutningsisolator. Med kortslutningsisolatorn kan man begränsa övervakningsområdet vid detektoreller kabelfel Kortslutningsisolator skall användas vid förflyttning till annat brandområde eller senast efter 32 st/detektorer/tryckknappar eller modulers antal. Märklampan lyser vid kortslutning. Sockelns detektor är då ännu i funktion skyddsklass IP20 för Hochikis intelligenta detektorer viloström 50 µa mått Ø 100 x 13 mm färg: elfensbenvit brandbeständig ABS-plast YBD-RA sockelns förhöjningsring mått Ø 110 mm, höjd 16 mm YBX/2 tätning för sockel för Hochikis intelligenta och konventionella socklar mått Ø 110 x 13 mm, innermått Ø 103 x 6 mm YBN-UA infällningsdosa för sockel för infällning av sockel och delvis för detektor mått Ø 140 mm, höjd 44 mm S-1/BC blindlock S-1/BC för basljudsummrarna YBO-BS-/YBO-BSB eller sockeln YBO-R(SCI) färg: elfensbenvit brandbeständig ABS.plast YBO-BS basljudsummer för hotell eller övernattningsbostäder. Kan konfigureras som adress eller grupp med flere detektorer. Flere olika larmljud att välja mellan. Bruksspänning VDC direkt från slingan 7 olika valbara larmljud ljudstyrka db olika larmljud för brand- och förhandslarm kan grupperas enbart för intelligenta detektorer sockel ingår inte i priset eller leveransen i samma slinga varande 60 st basljudsumrar kan samtidigt larma om ljudnivån inte överstiger 85 db mått Ø 100 x 30 mm färg: elfensbenvit brandbeständig ABS.plast 8

9 PRODEX ECOSOUNDER basljudsummer spänning från detektors paralell lampsignalutgång enbart en ljudform; intermittent ca 85 db/1m och larmar endast för brandlarm kan inte programmeras som YBO-BS/ YBO-BSB passar även för konventionellt brandlarmsystem max. 5 st sumrar i samma slinga sockel ingår inte i priset eller leveransen mått Ø 115 x 32 mm YBO-BSB basljudsummer med blixtljus som YBO-BS men försedd med separat konfigurerbart blixtljus PRODEX RM/2 paralellsignal märklampa Användes då detektorn är dold, t.ex. vid nedfällda tak eller mellantak. Kan även användas då detektorn inte har egen märklampa. Kan även användas för olika styrningar från övervakad utgång eller vid relästyrningar. röd larmdiod bruksspänning 5-40 VDC mått Ø 74 x 20 mm TCH-B100 programmeringsdon verktyg för programmering av adress till intelligenta detektorer och Neptolux armaturer inklusive PL-2 och PL-3 kablar adresser kan inte ändras utan ovannämnda programmeringsdon programmeringskabel PL-2 är för programmering av YBO-BS och YBO-BSB samt värmedetektorn ACB-EW programmeringskabel PL-3 är för HCP-E brandtryckknapp treleds flytkristalldisplay 9 V batteri (koko PP3) räcker till ca programmeringar passar för : detektorerna ALG-EN, ACA-E och ACB-E; HCP-E-brandtryckknapp, CHQ- WS2/CHQ-WSB- siren/blixtljus, YBO-BS-/ BSB basljudaummrar samt Neptolux armaturer mått 160 x 100 x 30 mm PRODEX-T1 PRODEX adressdekal/1 Som lagervara ända upp till slinga nummer 8 I varje ark slingnummer och adress Användes för adresserbara detektorer, tryckknappar och moduler Larm tryckknappar HCP-E/SWE adresserbar brandlarm tryckknapp med texten BRANDLARM brukstemperatur -10 C C relativ fuktighet % testad enligt: EN54-11 infälld installation LED-märklampor Okrossbart plexiglas Dosa för ytinstallation SR2G (tilläggsutrustning) Upplyftbart skyddsglas PS200/ (tilläggsutrustning) bruksspänning VDC viloström 215 µa mått (infällt/ytinstallation) 88 x 88 x djup 25/58 mm röd brandbeständig ABS-plast HCP-W adresserbar brandlarm tryckknapp, IP67 försedd med internationell brandlarmsymbol, utan text brukstemperatur -10 C C relativ fuktighet % testad enligt: EN54-11 ytinstallation skyddsklass IP67 bruksspänning VDC viloström 280 µa röd brandbeständig ABS-plast Modulenheter för styrningar CHQ KOTELO box för modulerna CHQ/ DIM/SZM/DSC/DRC/MRC mått 157 x 127 x 35 mm CHQ-DIM(SCI) adresserbar modul för mottagning av kontaktinformation, t.ex. ventilationsstopp och dylika uppgifter två separata potentialfria kontakter som kan konfigureras separat, antingen för öppnande (N/C) eller slutande (N/O) funktion med den inbyggda DIL-omställaren matningsspänning från storslingan inbyggd kortslutningsisolator mått 157 x 127 x 35 mm (80 mm tillsammans med CHQ-kotelo boxen) CHQ-DRC(SCI) adresserbar modul för relästyrningar, t.ex. branddörrar, elslutbleck o.s.v två separata potentialfria reläutgångar varav båda kan konfigureras separat, antingen för öppnande (N/C) eller slutande (N/O) funktion me den inbyggda DIL-omställaren matningsspänning från storslingan inbyggd kortslutningsisolator mått 157 x 127 x 35 mm (80 mm tillsammans med CHQ-kotelo boxen) 9

10 CHQ-DSC(SCI) adresserbar modul för styrning av extra brandklockor/ blixtljus, högtalare o.s.v. två övervakade och konfigurerbara utgångar med egna säkringar kan konfigureras som öppnande (N/C) eller slutande (N/O) funktion med den inbyggda DIL-omställaren kräver yttre strömförsörjning, t.ex. HedSam Pow 5 inbyggd kortslutningsisolator mått 157 x 127 x 35 mm (80 mm tillsammans med CHQ-kotelo boxen) CHQ-MRC(SCI) adresserbar modul för relästyrning av 230 VAC, t.ex kontaktor för ventilation, ellås, belysning, o.s.v. övervakad ingång och en utgång styr 250 VAC max. 1 A eller alternativt 48 VDC max 2 A, resistiv belastning matningsspänning från storslingan inbyggd kortslutningsisolator mått 157 x 127 x 35 mm (80 mm tillsammans med CHQ-kotelo boxen) CHQ-SZM(SCI) adresserbar modul för information från sprinkleranläggning eller inkoppling av konventionella detektorer till storslinga (detektorkoncentrator) för max. 6 st konventionella detektorer, typ SLK-EN, DCD/DFJ-och linjedetektorer SPC-ET/SRA-ET(en linjedetektor/modul) max. 32 st detektorer endast om detektortypen enbart är DFG-60BLKJ matningsspänning från storslingan inbyggd kortslutningsisolator mått 157 x 127 x 35 mm (80 mm tillsammans med CHQ-kotelo boxen) CHQ-Z adressenhet Adresserbar detektorkoncentrator med vilken kan anslutas två konventionella linjer (max. 32 st detektorer) till storslingan som en adress.enheten kräver yttre strömförsörjning, t.ex. HEDSAM-POW5. (OBS! För ATEX (Ex) utrymmen används CHQ-Z-IS tillsammans med EX-barriär och för ATEX (Ex) utymmen godkända detektorer.) Linjens ändförsändelse är TE-RH-E box CHQ-BOX-L, IP67 (tilläggsutrustning) bruksspänning: från storslingan VDC, från yttre strömkälla 24 VDC viloström /storslinga 350 µa, yttre strömkälla 390 µa, vid larm max. 70 ma då båda linjerna larmar mått med box: 235 x 160 x 95 mm EXTOUT-8/R reläkort 8 st övervakade spänningsutgångar i Prodex-centralen max. belastning 300 ma/ utgång, max. belastning 1 A kräver yttre strömkälla, t.ex. HEDSAM-POW5 bruksspänning VDC strömförbrukning 24 V/10 ma EXTOUT-8R2A reläkort användes i Prodex-centralen vars version är 1.38 eller nyare reläutgångar 24 VDC felövervakade med egna säkringar övervakar inkopplad kabel och belastningens motståndsvärde motsåndets gränsvärde är ohm och kortet programmeras för värdet före ibruktagning max. kabellängd 500 m DC IN -ström max. 10 A Utgångarna L1...L8 ström max. 2 A; utgångarna L1 + L2...+ L8 ström max. 10 A bruksspänning VDC, DC IN -spänning VDC mått(lbx h x d) 145 x 108 x 50 mm Konventionell brandlarm utrustning Detektorer och socklar Konventionell CDX-serie SLR-E3N konventionell optisk rökdetektor användes i första hand överallt där rökdetektor p.g.a. tekniska skäl kan användas brukstemperatur -10 C C bruksspänning 9,5-30 VDC viloström 35 µa mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbenssvit brandbeständig ABS-plast DCD-AE/3 konventionell DM-detektor användes i andra hand i utrymmen där rökdetektor p.g.a. tekniska skäl inte kan användas. Larm baserar sej på temperaturstegringens hastighet Larmar senast vid +60 C fixerad temperatur brukstemperatur -10 C C bruksspänning 9,5-30 VDC mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast DCD-CE3 konventionell DM-detektor Användes i andra hand i utrymmen där rökdetektor p.g.a. tekniska skäl inte kan användas. Larm baserar sej på temperaturstegringens hastighet Larmar senast vid +90 C fixerad temperatur bruksspänning 9,5-30 VDC viloström 35 µa mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfensbenvit brandbeständig ABS-plast 10

11 DFJ-AE/3 konventionell M-detektor användes i tredje hand i utrymmen där rökdetektor och dm-detektor p.g.a. tekniska skäl inte kan användas larm baserar sej på fixerad temperatur +60 C brukstemperatur -10 C C bruksspänning 9,5-30 VDC mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfensbenvit brandbeständig ABS-plast SLK-EN. Optisk rökdetektor CD-serien Användes i första hand överallt där rökdetektor p.g.a. tekniska skäl kan användas OBS! Denna typ rökdetektors tillverkning upphör år 2010, användning lämpligast vid saneringar och utvidgningar av äldre system Testad enligt EN54, del 7 OBS! Detektorn har inga märklampor utan märklampan är i sockeln YBF-RL/4H5 eller YBF-RL/4H5H brukstemperatur -20 C C, 95 % relativ fuktighet bruksspänning VDC viloström 35 µa mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast DFJ-CE3 konventionell M-detektor användes i tredje hand i utrymmen där rökdetektor och dm-detektor p.g.a. tekniska skäl inte kan användas larm baserar sej på fixerad temperatur +90 C brukstemperatur -10 C C bruksspänning 9,5-30 VDC viloström 35 µa miått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast YBN-R/6 sockel för hela Hochikin CDX-serien. (OBS! Får inte förväxlas med den äldre CD-versionens detektorer(slk-) eller socklar(ybf- RL/4H5)) skyddsklass IP20 mått Ø 100 x 8 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast YBO-R/6R sockel med relä För Hochikis CDX-series detektorer Innehåller ett relä för styrningar, återställes från brandcentralen Reläspänning max. 30 VDC, 1 A resistiv belastning skyddsklass IP20 mått Ø 100 x 13 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast YBF-RL/4H5 sockel sockel enbart för Hochikis CD-seriens detektorer OBS! Passar inte för Hochikis CDX-series detektorer DFG-60BLKJ värmedetektor för utomhus installation brukstemperatur -30 C C larmtemperatur + 60 C skyddsklass IP67 installeras på DFG/2-rasia installationsbox (ingår inte i priset eller leveransen; tillägg) bruksspänning VDC viloström 5 µa mått Ø 98 x 45 mm elfensbensvit brandbeständig ABS-plast DFG/2-RASIA installationsdosa för detektor För detektorn DFG-60BLKJ och adresserbara detektorn ACB-EW Passar till alla Hochikis socklar gråvit MCTV-3/120 C värmedetektor, IP54 installation i ånghuva och motsvarande utrymmen med extremt hög temperatur brukstemperatur +100 C, 93 % relativ fuktighet larmar vis +120 C skyddsklass IP54 mått Ø 110 x 55 mm gråvit Konventionell CD-serie PRODEX ECOSOUNDER basljudsummer kan användas i både adresserbart-eller konventionellt system max. 5 st Ecosounder i samma linje sockel ingår inte i priset eller leveransen (tillägg) matarspänning/styrning från detektorns paralell märklampautgång endast ett intermittent larmljud enbart vid brandlarm ljudstyrka 85 db/1m kan inte konfigureras eller grupperas som YBO-BS eller YBO-BSB basljudsumrarna mått Ø 115 x 32 mm HF-24E flamdetektor (UV) baserar sej på infraröd och ultraviolett strålning från brinnande låga OBS! Innehar inget EN54- godkännande Larmtryckknappar brandlarm tryckknapp, IP67 för utomhus och fuktiga utrymmen försedd med ytinstallatiosdosa brukstemperatur -30 C C relativ fuktighet % testad enligt EN54-11 skyddsklass IP67 knappen har ingen märklampa vid larm sjunker det okrossbara glaset ned och bildar ett gulfärgat område 5 x 70 mm röd ABS-plast 11

12 Linjedetektorer CCP-E/SWE brandlarm tryckknapp, infälld installation knappen försedd med märklampa och okrossbart plexiglas samt svensk text brukstemperatur -10 C C, 95 % relativ fuktighet skyddsklass IP24 testad enligt EN54-11 ytinstallationsdosa SR2G. (tilläggsutrustning) upplyftbart skyddslock ps200/ (tilläggsutrustning) bruksspänning VDC mått 88 x 88 x 25 mm (infälld), 88 x 88 x 58 mm (ytinstallation) röd ABS-plast CCP-Y gulfärgad tryckknapp för styrningar för övriga styrningar, ej brandlarm, utan märklampa vid larm sjunker det okrossbara glaset ned och bildar ett gulfärgat område 5 x 70 mm tryckknappen har varken text eller symbol mitat :88 x 88 x 58 mm (ytinstallation) gul ABS-plast SRA-ET reflekterande linjedetektor Sändare och mottagare i samma box. Användes i områden där röken är utspridd och det är högt till tak. Användes även då servicen är svår att utföra Skyddsområde 5-30 m max. Känslighet: avger brandlarm då sikten dämpas mer än 30 % kompensation 1 % per 20 min display: 3 lysdioder; brand-/fel-/ normal(justering) brukstemperatur -10 C C, 95 % relativ fuktighet skyddsklass IP20 testad enligt: EN54, del 12 bruksspänning VDC viloström 350 µa/24 VDC, larmström 50 ma/24 VDC mått 122 x 152 x 80 mm (detektor+box), 190 x 190 x 3 mm (reflektor) elfenbensvit brandbeständig ABS-plast SPC-ET linjedetektor skyddsområde m max. känslighet : valbart 25 %, 50 % eller 75 % kompensation 0,5 % per 60 min (max.) display: 3 lysdioderbåde i sändare och mottagarenheten informerar om status; brand-/fel-/normal (justering) brukstemperatur -10 C C, 95 % relativ fuktighet skyddsklass IP20 testad enligt EN54 del 12 bruksspänning VDC viloström 240 µa/24 VDC, larmström 50 ma/24 VDC mått 145 x 86 x 100 mm (lsändare), 145 x 86 x 100 mm (mottagare) elfenbensvit brandbeständig ABS-plast ATEX (EX) utrymmens brandlarmutrustning CCP-E-IS larm tryckknapp för EX-utrymme uppfyller kraven för ATEX-direktiven klass II 1 G E Ex ia II C T5 när Tamb=55 C infälld installation SR2G-ytinstallationsdosa (tilläggsutrustning) CHQ-Z-IS/OEM adressenhet för ATEX/ EX-utrymme adresserbar detektorkoncentrator, med vilken kan anslutas max. 20 st detektorer till storslingan. Adressenheten kräver yttre uppbackad strömförsörjning t.ex. från Prodex en själv eller HEDSAM-POW5. Bör anslutas till godkänd ATEX (Ex) barriär. Uppfyller ATEX (Ex) direktiven i klass II 1 G E Ex ja II C T5 installeras i boxen CHQ-BOX-L (tilläggsutrustning) ändförsändelsetyp är TE-RH-E/Ex bruksspänning från storslingan VDC, yttre strömförsörjning 24 VDC viloström 350 µa, yttre 800 µa, larmström 70 ma mått med box 235 x 160 x 95 mm SLR-E-IS optisk rökdetektor för ATEX (EX-) utrymme Optisk rökdetektor som användes i första hand överallt där det är tekniskt möjligt Uppfyller ATEX (Ex) direktiven i klass II 1 G E Ex ia II C T5 när Tamb=55 C brukstemperatur -10 C C, 95 % relativ fuktighet bruksspänning VDC viloström 35 µa mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast DCD-1E-IS värmedetektor (DM) för EX-utrymme Användes i stället för rökdetektor i utrymmen där det normalt finns rök, ånga, dimma eller mycket damm. Högst 20 detektorer bör installeras i samma utrymme. Uppfyller ATEX (Ex) direktiven i klass II 1 G E Ex ia II C T5 när Tamb=55 C Larmar vid temperaturen +60 C brukstemperatur -10 C C, 95 % RH bruksspänning VDC viloström 35 µa mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast 12

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem En central två system Den nya generationens evakueringssystem Den nya generationens evakueringssystem Firelink-aspirationssysytem Konventionella brandlarmprodukter Nödbelysningsarmaturer Ledljusarmaturer

Läs mer

Automatiskt brandlarmsystem

Automatiskt brandlarmsystem TEKNISK INFORMATION Automatiskt brandlarmsystem PRODEX är ett avancerat adresserbart brandlarmsystem i analogt och/eller konventionellt utförande. PRODEX brandlarmcentralen är ett resultat av Hedpro Securitys

Läs mer

En central Två system integrerade för din säkerhet

En central Två system integrerade för din säkerhet En central Två system integrerade för din säkerhet En central Två system integrerade för din säkerhet Prodex FirEscape är ett kombinerat brandlarms- och nödbelysningssystem, samt ett aktivt hänvisande

Läs mer

prodex firescape en intelligent vägvisare Brandlarmsystemet Prodex FIREscape ger tidig upptäckt vid brand och säker utrymning.

prodex firescape en intelligent vägvisare Brandlarmsystemet Prodex FIREscape ger tidig upptäckt vid brand och säker utrymning. prodex firescape en intelligent vägvisare Brandlarmsystemet Prodex FIREscape ger tidig upptäckt vid brand och säker utrymning. Brandlarm med integrerad nödbelysning i teknikens framkant. Prodex FIREscape

Läs mer

inbesparing i installation inbesparing i energiförbrukning inbesparing i miljön den gröna epokens nödbelysningssystem

inbesparing i installation inbesparing i energiförbrukning inbesparing i miljön den gröna epokens nödbelysningssystem inbesparing i installation inbesparing i energiförbrukning inbesparing i miljön den gröna epokens nödbelysningssystem nödbelysningssystem Den gröna epokens nödbelysningssystem. Neptolux är föregångare

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

en intelligent vägvisare

en intelligent vägvisare en intelligent vägvisare Prodex FIREscape är mycket mer än bara ett brandlarmsystem, systemet bildar tillsammans med nödljus och hänvisningsskyltar en helhet för person- och fastighetens säkerhet. Prodex

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm Datablad SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm PDF00095SE_FXN, Version 1.4 FXNet Centralapparater brandlarm Tillbehör Skåp FX FXNet Brandlarmsystem ESMI FXNet brandlarmcentraler gör det möjligt tack

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

SDF00254SE Version /08/2016 Brandlarm

SDF00254SE Version /08/2016 Brandlarm Datablad SDF00254SE Version 1.3 23/08/2016 Brandlarm System FX3Net Centralapparater brandlarm Tillbehör Skåp FX FX3Net Brandlarmsystem ESMI FX3Net brandlarmcentraler gör det möjligt tack vare en modulär

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Säkerhetssystem. HHL+ säkerhetssystem kan integrera följande system:

Säkerhetssystem. HHL+ säkerhetssystem kan integrera följande system: Säkerhetssystem Säkerhetssystem Den första av Hedengren Security planerade HHLcentralen såg dagen ljus år 1987. Sedan dess har världen förändrats och de tekniska lösningarna har gått framåt med stormkliv,

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011 Utgåva oktober 2011 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar NEPTOLUX

För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar NEPTOLUX För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar NEPTOLUX NEPTOLUX Kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar Neptolux är ett designat, driftsäkert system för kontroll,

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 KOMBILARM 2 Funktioner 2 Centralutrustning 3 Detektorprovare 3 Detektorer för inbrottslarm 3 Detektorer

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon INSTALLATIONSMANUAL Hisstelefon 1 Allmänna anvisningar. Torps t620 hisslarm kommunicerar med omvärlden med hjälp av GSM 900/1800 systemet. Detta innebär att antennen vid sändning utstrålar radiovågor med

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

- Trådlöst - Med eller utan central - Fristående

- Trådlöst - Med eller utan central - Fristående Icas säkrar! - Trådlöst - Med eller utan central - Fristående Brandvarnare för lägenheter Brand och inbrottssäkring för hem och stuga - Trådlöst eller kabel - GSM uppringning - Styring av ljus och värme

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Brandlarm och nödbelysning på samma slinga Nödbelysningen strömförsörjs via detektorslingan Adresserbara nödljusarmaturer 2 Innehållsförteckning Delta Quad

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Introduktion till brandlarm

Introduktion till brandlarm Introduktion till brandlarm UTC Fire & Security levererar brandlarm för alla typer och storlekar av objekt. Det kan gälla ett litet konventionellt system för ett daghem eller en avancerad nätverksbaserad

Läs mer

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden Trådlöst brandlarm Honeywell Life Safety Sweden Systembeskrivning Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Systembeskrivning trådlöst brandlarm Funktion Systemet tillhandahåller,

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Intelligenta väggmonterade sirener och blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta väggmonterade sirener och blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_väggmonterad_siren_och_blixtljus, Version. Intelligenta väggmonterade sirener och blixtljus för FX-LC brandlarmsystem WMSTR Väggmonterat blixtljus WMSOU Väggmonterad siren WMSST Väggmonterad kombinerad

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255.

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 FLEXILUX, BOLLSKYDD, TEXTSKIVOR & PIKTOGRAM SIDA 10 LYSRÖR,

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Larmdon brandlarm b FX AP00 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Intelligenta larmdon för FX brandlarmssystem Larmdonsserien används ihop med FX NET brandlarmssystem. De är designade att reducera den totala kostnaden

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

Intelligenta larmdon i AP200-serien

Intelligenta larmdon i AP200-serien Intelligenta larmdon i AP00-serien Intelligenta larmdon i AP00-serien för FXNET brandlarmsystem De intelligenta larmdonen i AP00-serien används i FXNET brandlarmsystem. De är designade för att signifikant

Läs mer

Bruksanvisning. Författad av: Mattias Sörwing Hedengren Security AB Datum: onsdag 18 februari 2015 Reviderad: torsdag 21 maj 2015 v1.

Bruksanvisning. Författad av: Mattias Sörwing Hedengren Security AB Datum: onsdag 18 februari 2015 Reviderad: torsdag 21 maj 2015 v1. Bruksanvisning Författad av: Mattias Sörwing Hedengren Security AB Datum: onsdag 18 februari 2015 Reviderad: torsdag 21 maj 2015 v1.02 Security Innehållsförteckning Innan du startar 4 Vad är nytt i denna

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Detektorguide. OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer. VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion. SMART 4 - Multikriteriedetektion

Detektorguide. OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer. VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion. SMART 4 - Multikriteriedetektion OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion Avancerad SMART 4 - Multikriteriedetektion HAZARD TM - EX-klassad detektion FAAST LT - Aspirerande detektion

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Manual för brandvarnare NEXA-005

Manual för brandvarnare NEXA-005 SE 15 Doc No: NEXA.NK-2000.20 Verson No: V1.1 Verson date: 2016-02-22 Artikel: 13316 0832-CPR-F1315 NEXA Trading AB Karl Johansgatan 152, 414 51 Göteborg NEXA-005 NEXA13316-CPR-001 EN14604:2005/AC:2008

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Band. Dekorativ ljussättning med LED-teknik

Band. Dekorativ ljussättning med LED-teknik Band Dekorativ ljussättning med LED-teknik Förfinad reflektorteknik och nya kraftfulla lysdioder skapar möjlighet till utökade applikationsmöjligheter med LED. Band är en armatur som kan användas både

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm IQ8Wireless - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm Börjar där kablarna slutar: Revolutionerande lösningar för branddetektion Det finns områden och byggnader där vanlig kabelinstallation kan

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Utgåva 1 April 2008 Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Sida 1 av 10 Honeywell Life Safety AB Arenavägen 27 SE-121 28 STOCKHOLM - GLOBEN Tel: +46 8 775 56 60 Fax: +46 8 775 56

Läs mer

Aspirerande rökdetektorer

Aspirerande rökdetektorer TM LaserSense branddetektering Aspirerande rökdetektorer Edwards LaserSense är en mycket avancerad högkänslighetsaspirerade rökdetetektor som kan användas i en mängd olika applikationer för att upptäcka

Läs mer

Installation rökdetektor ELQZ

Installation rökdetektor ELQZ Installation rökdetektor ELQZ-2-428-2 Allmänt Rökdetektor ELQZ-2-428-2 används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler. Den består av en joniserande detektor monterad i ett adaptersystem där både rör

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

Intellia Branddetektorer

Intellia Branddetektorer Intellia Branddetektorer Kolmonoxiddetektorn EDI60 från Intellia till FXNET brandlarmsystem Intellia CO-detektor innehåller ett longlife elektrokemiskt kolmonoxidelement som är immunt mot mindre mängder

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

ID3000. Notifier by Honeywell: Adresserbart brandlarm

ID3000. Notifier by Honeywell: Adresserbart brandlarm ID3000 Notifier by Honeywell: Adresserbart brandlarm ID3000 Moduluppbyggt adresserbart brandlarmsystem ID3000 Moduluppbyggt adresserbart brandlarmsystem Introduktion ID3000 är en moduluppbyggd brandlarmcentral,

Läs mer

GAP MONITORING SYSTEM

GAP MONITORING SYSTEM dametric GMS-HXD BESKRIVNING GAP MONITORING SYSTEM FÖR MÄTSYSTEM MED AGS-GIVARE PÅ ANDRITZ RAFFINÖR TYP HXD GMS-HXD Innehåll BESKRIVNING sida 1 ALLMÄNT... 3 2 BLOCKSCHEMA... 3 3 INSTALLATION... 4 3.1 GMS-ETW2

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor:

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor: PRODUKTKATALOG 2011 INNEHÅLL Dokumentskåp Sid 16 Driftlarmspanel Sid 11 Dörrlarm Sid 7-8 Indikering Sid 3-5 Indikeringstablå Sid 9-11 Kodlåslarm Sid 8 Kundräknare Sid 16 Relä (typ mini) Sid 15 Reläinterface

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer