En central två system. Den nya generationens evakueringssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En central två system. Den nya generationens evakueringssystem"

Transkript

1 En central två system Den nya generationens evakueringssystem

2 Den nya generationens evakueringssystem Firelink-aspirationssysytem Konventionella brandlarmprodukter Nödbelysningsarmaturer Ledljusarmaturer ATEX (EX) utrymmets produkter Magneter för branddörrar Linjedetektorer Styrenheter Detektorer och socklar Värmedetekteringskabel Analoga brandlarmprodukter Brandlarmklockor Sirener och blinkljus Larmdon Larmtryckknappar En central två system Det unika integrerade evakueringssystemet Prodex Firelux erbjuder en helhetslösning för både brandlarm och nödbelysning i ett och samma system. Utrustningen, planerad av Hedengren Security, är sammansatt av Prodex EML er och Neptolux nöd-och ledljusarmaturer samt av Hochiki tillverkade sensorer-och detektorer. Systemets, sensorer-och detektorer samt nödbelysning uppfyller EN54 normerna och ytterligare uppfyller nödbelysningen EN-standard bl.a. standarden EN Effektiv funktionssäkerhet PRODEX FireLux systemet möjliggör att till Prodex EML-centralens analoga storslinga ansluta både ledljusoch nödbelysningsarmaturer samt branddetektorer. Evakueringsbelysningsarmaturerna och brandlarmdetektorerna kan installeras i storslingan helt fritt med beaktande av hur kablaget är fördelaktigast att utföra. I Prodex Firelux-systemets märkbart billigare kablagekostnader sker inbesparingen p.g.a. att i systemet inte behöver installeras brandsäker FRH-kabel. I normaltillstånd får fältutrustningen, branddetektorerna och evakueringsbelysningsarmaturerna sin driftspänning från storslingan. Vid nätavbrott får branddetektorerna sin spänning från ackumulatorn i en medan evakueringsarmaturerna får sin spänning från de egna inbyggda och långlivade Li-PO ackumulatorerna i själva armaturerna. Den decentraliserade reservkraften för armaturerna garanterar systemets funktion i en krissituation. I Prodex Firelux-systemet testar och övervakar en Prodex EML de till storslingan anslutna branddetektorernas och evakueringsbelysningsarmaturernas funktion samt vid brandlarm och nätavbrott styr armaturerna till full belysningsstyrka. Centralen följer upp rökdetektorernas kontaminationsgrad samt de ledbaserade evakueringsarmaturernas Li-Po ackumulatorernas funktion samt lysdiodernas tillstånd. På detta sätt uppfylles automatiskt de för nödbelysningen lagbaserade testerna enligt EN50172-standarden. Brandlarmutrustningens brandlarm-och förhandslarm syns i MUPpens display och i centralens händelse- och larmminne. Samtidigt överförs larminformationen till myndigheternas Larmcentral. Felindikationer som kommer från nöd-eller ledljusarmaturerna styrs till centralens händelseminne och därifrån vidare till servicebolagets dejourering.

3 Värmedetekteringskabel HDC-68 Installeras på utsidan av huset och informerar om brandlarm i ett tidigt skede. Installation t.ex. under stupränna eller i roskavfallsstation. Nödbelysningsarmatur NF-66 Nödbelysningsarmaturerna kan via integrationen med brandlarmsystemet konfigureras så att de tänds både vid brandlarm eller vid störningar i elnätet. Kombinerad värmedetektor ACB-E Konfigurerbar som DM-detektor eller som fixerad temperaturs M-detektor. Som M-detektor konfigurerbar från +40 C C d.v.s täcker även High- Temperature gränsen. Kombinationsdetektor ACA-E Den optiska rökdetektorn och värmedetektorn kan konfigureras separat. Flat Response tekniken möjliggör att detektorn är lika känslig för synlig rök som för långsamt pyrande rökutveckling. Nödbelysning / trappfotsarmatur NA-55 Led-baserad, adresserbar armatur för installation i enkel installationsdosa eller vid trappfot. Larmöverföring GSM/GPRS/IP Larm och fellarm från systemet överförs vis olika transfer till GSM, GPRS och IP larmmottagning, servicebolag och/eller till systemets handhavande personer. Systemets status kan uppföljas via fjärrmodem, bl.a. detektorernas kontaminationsgrad mm. Brandklockor Inomhusklockan heter MBF-6EV/24 V och utomhusklockan MBA/6+BBX inklusive installationsboxen BBX-4. HedGraphics HedGraphics larmgrafik-program visar larmoch fel som larmpunkter på fastighetens bottenplan som är infört på datorns PC display. Programmet passar både lokalt och som fjärrövervakat och både Neptolux nödbelysningsarmaturer, HHL-inbrottslarm samt Hedsam passerkontroll kan anslutas till ett och samma HedGraphics program.

4 Ledljusarmatur NF-20 Ledljusens belysningsintensitet kan konfigureras enligt behov. Vid brandlarm eller elnätavbrott kan de konfigureras till full ljusstyrka och då situationen återgår till normalläge återställer sej armaturerna till konfigurerat läge. Optisk rökdetektor ALG-EN Flat Response tekniken möjliggör att den konfigurerbara detektorn är lika känslig för synlig rök som för långsamt pyrande rökutveckling. Den utbytbara rökkammaren garanterar en snabb och lättskött samt kostnadseffektiv rengöring av detektorn. PRODEX MUPmanöverpanel MUP manöverpanel är försedd med stor grafisk display som omedelbart indikerar systemets status. Till en Prodex automatisk kan anslutas åtta MUP manöverpaneler. MUPKIT-boxen har utrymme för i A3- storlek varande orienteringsritningar samt dokumentation. Firelink -aspirationsdetektor En känslig 3D3 laser analyserar roch övervakar rökpartiklarna. Rökpartikelns storlek kan variera mellan 0, µm. Känslighetsområdet kan varierar från 0,03 % - 25 %/m. Firelink kan skilja på rök och damm. Dammfiltret är utbytbart. Adresserbar brandtryckknapp HCP-E/SWE Vid brandlarm tänds märklampan och plexiglaset sjunker litet nedåt visande ett gulfärgat område. Plexiglaset är av modell okrossbar.

5 Energieffektivitet och gröna värden PRODEX FireLux systemets evakueringsarmaturer baserar sej helt på led-belysning, varvid erhålles märkbar inbesparing i drift-och underhållskostnader samt även i CO2-utsläpp jämfört med användandet av lysrör i ett traditionellt system. Armaturerna är uppbyggda med många individuella lysdioder och är på detta sätt garanti för att om en lysdiod skadas betyder det att armaturen inte slocknar. Genom att använda endast 80 % av lysdiodens tillverkares brännströmrekommendation blir armaturens livslängd mycket lång. System med 100 armaturer Årliga CO 2 utsläpp* och energiförbrukning (kwh) lysrör 8 W Individuella övervakningslösningar PRODEX FireLux systemet kan via de mångsidiga produktlösningarna med fördel installeras i kontorsbyggnader och t.ex i kyrkor fabriker, hallar, köpcenter, hotell, skolor-och daghem. Objektets brandskydd kan skyddas med olika rök-,värme-och kombinationsdetektorer, med värmedetektionskablar eller aspirationssystem. Alla dessa övervakningslösningar kan användas skilt eller kombinerade med varandra i PRODEX-EML centralen och utföres enligt objektets krav. 2733,12 kg kwh LED 230 V 911,04 kg 3504 kwh Neptolux 113,88 kg 438 kwh * 236g/kWh/VTT Oy Hedengren Ab grundades 1935 Av Hedengren tillverkad ledljusarmatur 1950 Hedengrens brandlarmsystems leveranser började 2003 PRODEX automatiskt brandlarmsystems leveranser började 2005 Neptolux nödbelysningssystems leveranser började 2010 PRODEX FireLux evakueringssystem PRODEX FireLux systemets fördelar: En central, ett kablage-två system Kostnadseffektiv under hela sin livstid: installation-, ibrukttagning och underhåll Styrande system vid brandlarm Flexibel och säker service Evakueringsarmaturernas funktionssäkerhet garanteras med ackumulator i varje armatur Inspektion och service kan utföras samtidigt och omfattar båda systemens funktion Miljövänlig beträffande ackumulator, lysdioder samt extremt liten strömförbrukning

6 Centralenheterna PRODEX-500/1A adresserbar och programmerbar ett adresserbart HOAN-slingkort för 127 adresser kan utvidgas med tre slingkort; kan vara HOANadresserbara eller/och HOCO konventionella slingkort MUP/SWE-manöverpanel ingår inte i centralens pris eller leverans 128 programmerbara grupper Fyra st brandlarmklocklinjer 24 VDC, á 300 ma dock sammanlagt 1 A Anslutes till 230 VAC, bruksspänning 24 VDC Utrymme för två st 12 V, 20A(24 V, 20 Ah) h stationära batterier Mått 720 x 400 x 145 mm Färg ljus beige, RAL 9010 PRODEX-500/2A adresserbar och programmerbar två adresserbara HOAN-slingkort á 127 adresser kan utvidgas med två slingkort; kan vara HOANadresserbara eller/och HOCO-konventionella slingkort PRODEX-500/3A adresserbar och programmerbar tre adresserbara HOAN-slingkort á 127 adresser kan utvidgas med ett slingkort; kan vara HOANadresserbart eller/och HOCO-konventionellt slingkort PRODEX-500/4A adresserbar och programmerbar fyra adresserbara HOAN-slingkort á 127 adresser kan utvidgas endast med en ny Prodex-centralenhet tillsamman med Prodex Expander/2 utvidgningsenhet PRODEX-500/8K ett konventionellt HOCO-slingkort för max. 8 st linjer á 32 detektorer kan utvidgas med tre slingkort; kan vara HOANadresserbara eller/och HOCO-konventionella slingkort MUP/SWE-manöverpanel ingår inte i centralens pris eller leverans Fyra st brandlarmklocklinjer 24 VDC, á 300 ma dock sammanlagt 1 A Anslutes till 230 VAC, bruksspänning 24 VDC Mått: 720 x 400 x 145 mm Färg: ljus beige, RAL 9010 PRODEX-500/16K två konventionella HOCO-slingkort för max.16 linjer á 32 detektorer kan utvidgas med två slingkort; kan vara HOANadresserbara eller/och HOCO-konventionella slingkort PRODEX-500/24K tre konventionella HOCO-slingkort för max. 24 linjer á 32 detektorer kan utvidgad med ett slingkort; kan vara HOANadresserbart eller/och HOCO-konventionellt slingkort PRODEX-500/32K fyra konventionella HOCO-slingkort för max. 32 linjer á 32 detektorer 6 kan utvidgas endast med en ny Prodex-centralenhet tillsammans med Prodex Expander/2 utvidgningsenhet PRODEX-100 Trots sin ringa storlek innehåller PRODEX-100 utrymme för en MUP/SWE-manöverpanel med grafisk display, A3-storlek varande orienteringsritningar samt för stationära batterier som reservkraft. Centralen kan med fördel installeras vid t.ex. huvudingång. Till PRODEX-100 kan samtidigt anslutas adresserbara/programmerbara ävensom konventionella detektorer. Grundutförandet omfattar fyra konventionella linjer á 32 detektorer direkt på moderkortet; kan utvidgas med ett slingkort: kan vara ett HOAN-adresserbart (127 adresser) eller ett konventionellt slingkort för ytterligare max. 8 linjer á 32 detektorer max. 127 adresser, 128 grupper och max. 128 konventionella detektorer, eller alternativt max. 384 konventionella detektorer (tillägg) Anslutningsspänning 230 VAC, bruksspänning 24 VDC Spänningsutgångar: 0,1 A, 1x brandlarm, 1x fellarm Ingångar: fyra st programmerbara Tilläggs reläutgångar: 1x programmerbar, spänningsutgång 0,1 A 1x programmerbar Utrymme för stationära batterier: 24 V/7 Ah eller alternativt 24 V/14 Ah Mått: 620 x 385 x 135 mm Färg: ljus beige, RAL 9010 PRODEX-100/1A adresserbar och programmerbar manöverpanelen MUP/SWE ingår i priset kan utvidgas endast med ny Prodex-central och Prodex Expander/2-utvidgningsenhet ett adresserbart HOAN-slingkort för 127 adresser och 128 grupper+ fyra konventionella linjer á 32 detektorer MUP MUP/SWE-manöverpanel Försedd med klar och tydlig grafisk display, som kan installeras separat eller integreras i PRODEX-100 och PRODEX-500 centralerna eller separat i RS485-linjen. MUP-manöverpanelen kan programmeras för sex olika språk, engelska, finska, svenska, norska, estniska och ryska.manöverpanelens box har utrymme för orienteringsritningar i storlek A3. Manöverpanelen kan även integreras i Prodex-500 centralen. I mappen för orienteringsritningar finns även manöverpanelens bruksanvisning samt brandlarmsystemets dagjournal. Bilden visar MUP-manöverpanel och PRODEXMAP anvisningar installerad i MUPKIT box. Om MUP-manöverpanelen integreras i Prodex-500 centralen ersättes MUPKIT av PRODEXKIT som är en kombination av skyddsplåt med ny öppningsbar centraldörr med lås. Användarvänlig manöverpanel som instruerar användaren 8 st MUP-manöverpaneler kan anslutas till en och samma centralenhet display: 64 x 216 pixel anslutning: RS485 max. avstånd från centralenhet är 560 m utan linjeförstärkning i larmdisplayen även information om på vilken sida av orienteringsritningen larmpunkten befinner sej OBS! I priset ingår den röda PRODEXMAPorienteringsritningsmappen och antingen MUPKIT eller PRODEXKIT Mått: 510 x 400 x 70 mm

7 PRODEX LL larmlagringstablå PRODEX LL larmlagringstablå lagrar brandlarmet en viss, av brandmyndigheterna given, tidsperiod för undvikande av falsklarm. Användes i Sverige MINI-LLT-NO/10100 bostadspanel Användes för att kvittera,återställa och fördröja brandlarm från bostad till SOSlarmcentralen. Falska brandlarm kan återställas från MINI_LLT och avgivandet av onödiga brandlarm undvikes. Användes i Norge MUPKIT MUP-box Tom box ämnad för installation av MUPmanöverpanel samt förvaring av PRODEX- MAP-anvisningar och orienteringsritningar Två st nycklar ingår i priset och leveransen PRODEX-KLG adresserbar larminfodisplay anslutes till RS485-linjen infodisplayen informerar enbart om brandlarm visar samma text som MUP-manöverpanelen flera larm-valknapp tysta intern summer-knapp PRODEX-100-centralen kräver ytterligare en SERKIT-enhet PRODEXKIT dörr för Prodex-500, låsbar för integrering av MUP-manöverpanel i centralen två st nycklar ingår i priset och leveransen MUP/WINDOW MUP-manöpanelens plexiskyddsglas Separat mekaniskt plexiskyddsglas limmas i boxens öppning, skyddar mot ofog Passar för MUPKIT, PRODEXKIT och PRODEX-100 enheterna PRODEXBOX box för installation av stationära batterier utrymme för max. 4 st stationära batterier, 24 V, 40 Ah installeras direkt under Prodex-500 centralen måttt 400 x 426 x 145 mm BATTKIT/4 batterikabelserie för koppling av PRODEXBOXens fyra stationära batterier PRODEX EXPANDER/2+ Utvidgningsenhet för flere Prodex-centraler Till Expander-enheten kan anslutas max. 12 st Prodex-centraler Installeras i Prodex-500 centralens batteriutrymme och kräver då användning av PRODEXBOX tilläggsbox och kabelserien BATTKIT/4 Stationära batterier HHL-LAN Portserver Nätverkskort, rs232 ethernet omvandlare För att ansluta centralen till ethernet-nätverk Hastighet 10/100 Mbits / s Driftspänning 9-30 VDC Strömförsörjning från centralen Max. avstånd från centralen 200 m PRODEX PVE larmtablå meddelar centralens läge för: brandlarm-, fellarm- och förhandslarm (brand) med egna lysdioder larmtablåns interna summer kan tystas med knappen olika ljudtyper för brandlarm och fellarm funktionsspänning VDC mått 62 x 62 x 35 mm RT1270 st batteri kapacitet 7,0 Ah spänning 12 V mått 151 x 65 x 101 mm RT12200 st batteri kapacitet 20 Ah spänning 12 V mått 181 x 77 x 167 mm Intelligent och programmerbar brandlarmutrustning Detektorer och socklar Intelligenta och programmerbara detektorer ACA-E kombinationsdetektor Med den digitala Flat-Responce-tekniken är detektorn lika känslig för synlig rök som för långsamt pyrande rökutveckling. Den optiska rökdetektorn kan frånkopplas för en viss tid och endast värmedetektorn är i funktion under den tiden Optisk rök-och maximalvärmedetektor (båda delarna kan konfigureras separat) temperaturområde +40 C C brukstemperatur -10 C C relativ fuktighet 95 % testad enligt: EN54, delarna 5 och 7 vid service kan rökkammaren rengöras eller uybytas på plats och ställe detektorn meddelar om: brandlarm-, förhandslarm.- fellarm-och servicelarm dubbla lysdioder som lyser vid brandlarm bruksspänning VDC viloström 450 µa mått inklusive sockel: Ø 100 x 46 mm färg: elfensbenvit brandbeständig ABS-plast 7

8 ALG-EN ALG-EN(NP) BLACK optisk rökdetektor Med den digitala Flat-Responce-tekniken är detektorn lika känslig för synlig rök som för långsamt pyrande rökutveckling. Detektorn kan konfigureras för olika känslighet. Vid service kan rökkammaren rengöras eller utbytas på plats och ställe. Optisk rökdetektor temperaturområde och brukstemperatur: -10 C C relativ fuktighet 95 % testad enligt EN54, del 7 detektorn meddelar om brandlarm-, förhandslarm-, fellarm-och servicelarm dubbla lysdioder som lyser vid brandlarm bruksspänning VDC viloström 390 µa mått inklusive sockel. Ø 100 x 46 mm färg: elfensbenvit alternativt ALG-E(NP) BLACK, svart brandbeständig ABS-plast ACB-E värmedetektor (DM/M) värmedetektorn kan konfigureras som DMdetektor (reagerar för temperaturstegring och maximaltemperatur), eller som M- detektor (reagerar för maximaltemperatur) samt även som högtemperatur M-detektor (över + 75 C) trefunktions värmedetektor enligt ovannämnda funktioner temperaturområde +40 C C brukstemperatur -10 C C testad enligt: EN54, del 5 detektorn meddelar om brandlarm-, förhandslarm-, fellarm-och servicelarm bruksspänning VDC viloström 350 µa mått inklusive sockel: Ø 100 x 46 mm färg: elfensbensvit brandbeständig ABS-plast ACB-EW värmedetektor (DM/M) för fuktiga utrymmen Lika som detektorn ABC-E men försedd med sockeln YBN-R/3 trefunktions värmedetektor såsom ACB-E värmedetektorn temperaturområde +40 C C brukstemperatur -10 C C relativ fuktighet 95 % testad enligt: EN54, del 5 skyddsklass IP67 installeras på DFG/2-rasia dosan (ingår inte i priset eller leveransen) bruksspänning VDC viloström 350 µa mått inklusive sockel Ø 100 x 52 mm färg: elfensbenvit brandbeständig ABS-plast YBN-R/3 YBN-R/3NP BLACK sockel skyddsklass IP20 för Hochikis intelligenta detektorer och Neptolux armaturer mått Ø 100 x 10 mm färg: elfensbenvit YBN-R/ 3 eller alternativt YBN-R/3NP BLACK svart brandbeständig ABS-plast YBO-R(SCI) sockel med intern kortslutningsisolator sockel med inbyggd kortslutningsisolator. Med kortslutningsisolatorn kan man begränsa övervakningsområdet vid detektoreller kabelfel Kortslutningsisolator skall användas vid förflyttning till annat brandområde eller senast efter 32 st/detektorer/tryckknappar eller modulers antal. Märklampan lyser vid kortslutning. Sockelns detektor är då ännu i funktion skyddsklass IP20 för Hochikis intelligenta detektorer viloström 50 µa mått Ø 100 x 13 mm färg: elfensbenvit brandbeständig ABS-plast YBD-RA sockelns förhöjningsring mått Ø 110 mm, höjd 16 mm YBX/2 tätning för sockel för Hochikis intelligenta och konventionella socklar mått Ø 110 x 13 mm, innermått Ø 103 x 6 mm YBN-UA infällningsdosa för sockel för infällning av sockel och delvis för detektor mått Ø 140 mm, höjd 44 mm S-1/BC blindlock S-1/BC för basljudsummrarna YBO-BS-/YBO-BSB eller sockeln YBO-R(SCI) färg: elfensbenvit brandbeständig ABS.plast YBO-BS basljudsummer för hotell eller övernattningsbostäder. Kan konfigureras som adress eller grupp med flere detektorer. Flere olika larmljud att välja mellan. Bruksspänning VDC direkt från slingan 7 olika valbara larmljud ljudstyrka db olika larmljud för brand- och förhandslarm kan grupperas enbart för intelligenta detektorer sockel ingår inte i priset eller leveransen i samma slinga varande 60 st basljudsumrar kan samtidigt larma om ljudnivån inte överstiger 85 db mått Ø 100 x 30 mm färg: elfensbenvit brandbeständig ABS.plast 8

9 PRODEX ECOSOUNDER basljudsummer spänning från detektors paralell lampsignalutgång enbart en ljudform; intermittent ca 85 db/1m och larmar endast för brandlarm kan inte programmeras som YBO-BS/ YBO-BSB passar även för konventionellt brandlarmsystem max. 5 st sumrar i samma slinga sockel ingår inte i priset eller leveransen mått Ø 115 x 32 mm YBO-BSB basljudsummer med blixtljus som YBO-BS men försedd med separat konfigurerbart blixtljus PRODEX RM/2 paralellsignal märklampa Användes då detektorn är dold, t.ex. vid nedfällda tak eller mellantak. Kan även användas då detektorn inte har egen märklampa. Kan även användas för olika styrningar från övervakad utgång eller vid relästyrningar. röd larmdiod bruksspänning 5-40 VDC mått Ø 74 x 20 mm TCH-B100 programmeringsdon verktyg för programmering av adress till intelligenta detektorer och Neptolux armaturer inklusive PL-2 och PL-3 kablar adresser kan inte ändras utan ovannämnda programmeringsdon programmeringskabel PL-2 är för programmering av YBO-BS och YBO-BSB samt värmedetektorn ACB-EW programmeringskabel PL-3 är för HCP-E brandtryckknapp treleds flytkristalldisplay 9 V batteri (koko PP3) räcker till ca programmeringar passar för : detektorerna ALG-EN, ACA-E och ACB-E; HCP-E-brandtryckknapp, CHQ- WS2/CHQ-WSB- siren/blixtljus, YBO-BS-/ BSB basljudaummrar samt Neptolux armaturer mått 160 x 100 x 30 mm PRODEX-T1 PRODEX adressdekal/1 Som lagervara ända upp till slinga nummer 8 I varje ark slingnummer och adress Användes för adresserbara detektorer, tryckknappar och moduler Larm tryckknappar HCP-E/SWE adresserbar brandlarm tryckknapp med texten BRANDLARM brukstemperatur -10 C C relativ fuktighet % testad enligt: EN54-11 infälld installation LED-märklampor Okrossbart plexiglas Dosa för ytinstallation SR2G (tilläggsutrustning) Upplyftbart skyddsglas PS200/ (tilläggsutrustning) bruksspänning VDC viloström 215 µa mått (infällt/ytinstallation) 88 x 88 x djup 25/58 mm röd brandbeständig ABS-plast HCP-W adresserbar brandlarm tryckknapp, IP67 försedd med internationell brandlarmsymbol, utan text brukstemperatur -10 C C relativ fuktighet % testad enligt: EN54-11 ytinstallation skyddsklass IP67 bruksspänning VDC viloström 280 µa röd brandbeständig ABS-plast Modulenheter för styrningar CHQ KOTELO box för modulerna CHQ/ DIM/SZM/DSC/DRC/MRC mått 157 x 127 x 35 mm CHQ-DIM(SCI) adresserbar modul för mottagning av kontaktinformation, t.ex. ventilationsstopp och dylika uppgifter två separata potentialfria kontakter som kan konfigureras separat, antingen för öppnande (N/C) eller slutande (N/O) funktion med den inbyggda DIL-omställaren matningsspänning från storslingan inbyggd kortslutningsisolator mått 157 x 127 x 35 mm (80 mm tillsammans med CHQ-kotelo boxen) CHQ-DRC(SCI) adresserbar modul för relästyrningar, t.ex. branddörrar, elslutbleck o.s.v två separata potentialfria reläutgångar varav båda kan konfigureras separat, antingen för öppnande (N/C) eller slutande (N/O) funktion me den inbyggda DIL-omställaren matningsspänning från storslingan inbyggd kortslutningsisolator mått 157 x 127 x 35 mm (80 mm tillsammans med CHQ-kotelo boxen) 9

10 CHQ-DSC(SCI) adresserbar modul för styrning av extra brandklockor/ blixtljus, högtalare o.s.v. två övervakade och konfigurerbara utgångar med egna säkringar kan konfigureras som öppnande (N/C) eller slutande (N/O) funktion med den inbyggda DIL-omställaren kräver yttre strömförsörjning, t.ex. HedSam Pow 5 inbyggd kortslutningsisolator mått 157 x 127 x 35 mm (80 mm tillsammans med CHQ-kotelo boxen) CHQ-MRC(SCI) adresserbar modul för relästyrning av 230 VAC, t.ex kontaktor för ventilation, ellås, belysning, o.s.v. övervakad ingång och en utgång styr 250 VAC max. 1 A eller alternativt 48 VDC max 2 A, resistiv belastning matningsspänning från storslingan inbyggd kortslutningsisolator mått 157 x 127 x 35 mm (80 mm tillsammans med CHQ-kotelo boxen) CHQ-SZM(SCI) adresserbar modul för information från sprinkleranläggning eller inkoppling av konventionella detektorer till storslinga (detektorkoncentrator) för max. 6 st konventionella detektorer, typ SLK-EN, DCD/DFJ-och linjedetektorer SPC-ET/SRA-ET(en linjedetektor/modul) max. 32 st detektorer endast om detektortypen enbart är DFG-60BLKJ matningsspänning från storslingan inbyggd kortslutningsisolator mått 157 x 127 x 35 mm (80 mm tillsammans med CHQ-kotelo boxen) CHQ-Z adressenhet Adresserbar detektorkoncentrator med vilken kan anslutas två konventionella linjer (max. 32 st detektorer) till storslingan som en adress.enheten kräver yttre strömförsörjning, t.ex. HEDSAM-POW5. (OBS! För ATEX (Ex) utrymmen används CHQ-Z-IS tillsammans med EX-barriär och för ATEX (Ex) utymmen godkända detektorer.) Linjens ändförsändelse är TE-RH-E box CHQ-BOX-L, IP67 (tilläggsutrustning) bruksspänning: från storslingan VDC, från yttre strömkälla 24 VDC viloström /storslinga 350 µa, yttre strömkälla 390 µa, vid larm max. 70 ma då båda linjerna larmar mått med box: 235 x 160 x 95 mm EXTOUT-8/R reläkort 8 st övervakade spänningsutgångar i Prodex-centralen max. belastning 300 ma/ utgång, max. belastning 1 A kräver yttre strömkälla, t.ex. HEDSAM-POW5 bruksspänning VDC strömförbrukning 24 V/10 ma EXTOUT-8R2A reläkort användes i Prodex-centralen vars version är 1.38 eller nyare reläutgångar 24 VDC felövervakade med egna säkringar övervakar inkopplad kabel och belastningens motståndsvärde motsåndets gränsvärde är ohm och kortet programmeras för värdet före ibruktagning max. kabellängd 500 m DC IN -ström max. 10 A Utgångarna L1...L8 ström max. 2 A; utgångarna L1 + L2...+ L8 ström max. 10 A bruksspänning VDC, DC IN -spänning VDC mått(lbx h x d) 145 x 108 x 50 mm Konventionell brandlarm utrustning Detektorer och socklar Konventionell CDX-serie SLR-E3N konventionell optisk rökdetektor användes i första hand överallt där rökdetektor p.g.a. tekniska skäl kan användas brukstemperatur -10 C C bruksspänning 9,5-30 VDC viloström 35 µa mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbenssvit brandbeständig ABS-plast DCD-AE/3 konventionell DM-detektor användes i andra hand i utrymmen där rökdetektor p.g.a. tekniska skäl inte kan användas. Larm baserar sej på temperaturstegringens hastighet Larmar senast vid +60 C fixerad temperatur brukstemperatur -10 C C bruksspänning 9,5-30 VDC mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast DCD-CE3 konventionell DM-detektor Användes i andra hand i utrymmen där rökdetektor p.g.a. tekniska skäl inte kan användas. Larm baserar sej på temperaturstegringens hastighet Larmar senast vid +90 C fixerad temperatur bruksspänning 9,5-30 VDC viloström 35 µa mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfensbenvit brandbeständig ABS-plast 10

11 DFJ-AE/3 konventionell M-detektor användes i tredje hand i utrymmen där rökdetektor och dm-detektor p.g.a. tekniska skäl inte kan användas larm baserar sej på fixerad temperatur +60 C brukstemperatur -10 C C bruksspänning 9,5-30 VDC mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfensbenvit brandbeständig ABS-plast SLK-EN. Optisk rökdetektor CD-serien Användes i första hand överallt där rökdetektor p.g.a. tekniska skäl kan användas OBS! Denna typ rökdetektors tillverkning upphör år 2010, användning lämpligast vid saneringar och utvidgningar av äldre system Testad enligt EN54, del 7 OBS! Detektorn har inga märklampor utan märklampan är i sockeln YBF-RL/4H5 eller YBF-RL/4H5H brukstemperatur -20 C C, 95 % relativ fuktighet bruksspänning VDC viloström 35 µa mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast DFJ-CE3 konventionell M-detektor användes i tredje hand i utrymmen där rökdetektor och dm-detektor p.g.a. tekniska skäl inte kan användas larm baserar sej på fixerad temperatur +90 C brukstemperatur -10 C C bruksspänning 9,5-30 VDC viloström 35 µa miått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast YBN-R/6 sockel för hela Hochikin CDX-serien. (OBS! Får inte förväxlas med den äldre CD-versionens detektorer(slk-) eller socklar(ybf- RL/4H5)) skyddsklass IP20 mått Ø 100 x 8 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast YBO-R/6R sockel med relä För Hochikis CDX-series detektorer Innehåller ett relä för styrningar, återställes från brandcentralen Reläspänning max. 30 VDC, 1 A resistiv belastning skyddsklass IP20 mått Ø 100 x 13 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast YBF-RL/4H5 sockel sockel enbart för Hochikis CD-seriens detektorer OBS! Passar inte för Hochikis CDX-series detektorer DFG-60BLKJ värmedetektor för utomhus installation brukstemperatur -30 C C larmtemperatur + 60 C skyddsklass IP67 installeras på DFG/2-rasia installationsbox (ingår inte i priset eller leveransen; tillägg) bruksspänning VDC viloström 5 µa mått Ø 98 x 45 mm elfensbensvit brandbeständig ABS-plast DFG/2-RASIA installationsdosa för detektor För detektorn DFG-60BLKJ och adresserbara detektorn ACB-EW Passar till alla Hochikis socklar gråvit MCTV-3/120 C värmedetektor, IP54 installation i ånghuva och motsvarande utrymmen med extremt hög temperatur brukstemperatur +100 C, 93 % relativ fuktighet larmar vis +120 C skyddsklass IP54 mått Ø 110 x 55 mm gråvit Konventionell CD-serie PRODEX ECOSOUNDER basljudsummer kan användas i både adresserbart-eller konventionellt system max. 5 st Ecosounder i samma linje sockel ingår inte i priset eller leveransen (tillägg) matarspänning/styrning från detektorns paralell märklampautgång endast ett intermittent larmljud enbart vid brandlarm ljudstyrka 85 db/1m kan inte konfigureras eller grupperas som YBO-BS eller YBO-BSB basljudsumrarna mått Ø 115 x 32 mm HF-24E flamdetektor (UV) baserar sej på infraröd och ultraviolett strålning från brinnande låga OBS! Innehar inget EN54- godkännande Larmtryckknappar brandlarm tryckknapp, IP67 för utomhus och fuktiga utrymmen försedd med ytinstallatiosdosa brukstemperatur -30 C C relativ fuktighet % testad enligt EN54-11 skyddsklass IP67 knappen har ingen märklampa vid larm sjunker det okrossbara glaset ned och bildar ett gulfärgat område 5 x 70 mm röd ABS-plast 11

12 Linjedetektorer CCP-E/SWE brandlarm tryckknapp, infälld installation knappen försedd med märklampa och okrossbart plexiglas samt svensk text brukstemperatur -10 C C, 95 % relativ fuktighet skyddsklass IP24 testad enligt EN54-11 ytinstallationsdosa SR2G. (tilläggsutrustning) upplyftbart skyddslock ps200/ (tilläggsutrustning) bruksspänning VDC mått 88 x 88 x 25 mm (infälld), 88 x 88 x 58 mm (ytinstallation) röd ABS-plast CCP-Y gulfärgad tryckknapp för styrningar för övriga styrningar, ej brandlarm, utan märklampa vid larm sjunker det okrossbara glaset ned och bildar ett gulfärgat område 5 x 70 mm tryckknappen har varken text eller symbol mitat :88 x 88 x 58 mm (ytinstallation) gul ABS-plast SRA-ET reflekterande linjedetektor Sändare och mottagare i samma box. Användes i områden där röken är utspridd och det är högt till tak. Användes även då servicen är svår att utföra Skyddsområde 5-30 m max. Känslighet: avger brandlarm då sikten dämpas mer än 30 % kompensation 1 % per 20 min display: 3 lysdioder; brand-/fel-/ normal(justering) brukstemperatur -10 C C, 95 % relativ fuktighet skyddsklass IP20 testad enligt: EN54, del 12 bruksspänning VDC viloström 350 µa/24 VDC, larmström 50 ma/24 VDC mått 122 x 152 x 80 mm (detektor+box), 190 x 190 x 3 mm (reflektor) elfenbensvit brandbeständig ABS-plast SPC-ET linjedetektor skyddsområde m max. känslighet : valbart 25 %, 50 % eller 75 % kompensation 0,5 % per 60 min (max.) display: 3 lysdioderbåde i sändare och mottagarenheten informerar om status; brand-/fel-/normal (justering) brukstemperatur -10 C C, 95 % relativ fuktighet skyddsklass IP20 testad enligt EN54 del 12 bruksspänning VDC viloström 240 µa/24 VDC, larmström 50 ma/24 VDC mått 145 x 86 x 100 mm (lsändare), 145 x 86 x 100 mm (mottagare) elfenbensvit brandbeständig ABS-plast ATEX (EX) utrymmens brandlarmutrustning CCP-E-IS larm tryckknapp för EX-utrymme uppfyller kraven för ATEX-direktiven klass II 1 G E Ex ia II C T5 när Tamb=55 C infälld installation SR2G-ytinstallationsdosa (tilläggsutrustning) CHQ-Z-IS/OEM adressenhet för ATEX/ EX-utrymme adresserbar detektorkoncentrator, med vilken kan anslutas max. 20 st detektorer till storslingan. Adressenheten kräver yttre uppbackad strömförsörjning t.ex. från Prodex en själv eller HEDSAM-POW5. Bör anslutas till godkänd ATEX (Ex) barriär. Uppfyller ATEX (Ex) direktiven i klass II 1 G E Ex ja II C T5 installeras i boxen CHQ-BOX-L (tilläggsutrustning) ändförsändelsetyp är TE-RH-E/Ex bruksspänning från storslingan VDC, yttre strömförsörjning 24 VDC viloström 350 µa, yttre 800 µa, larmström 70 ma mått med box 235 x 160 x 95 mm SLR-E-IS optisk rökdetektor för ATEX (EX-) utrymme Optisk rökdetektor som användes i första hand överallt där det är tekniskt möjligt Uppfyller ATEX (Ex) direktiven i klass II 1 G E Ex ia II C T5 när Tamb=55 C brukstemperatur -10 C C, 95 % relativ fuktighet bruksspänning VDC viloström 35 µa mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast DCD-1E-IS värmedetektor (DM) för EX-utrymme Användes i stället för rökdetektor i utrymmen där det normalt finns rök, ånga, dimma eller mycket damm. Högst 20 detektorer bör installeras i samma utrymme. Uppfyller ATEX (Ex) direktiven i klass II 1 G E Ex ia II C T5 när Tamb=55 C Larmar vid temperaturen +60 C brukstemperatur -10 C C, 95 % RH bruksspänning VDC viloström 35 µa mått med sockel Ø 100 x 46 mm elfenbensvit brandbeständig ABS-plast 12

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem

En central två system. Den nya generationens evakueringssystem En central två system Den nya generationens evakueringssystem Den nya generationens evakueringssystem Firelink-aspirationssysytem Konventionella brandlarmprodukter Nödbelysningsarmaturer Ledljusarmaturer

Läs mer

Automatiskt brandlarmsystem

Automatiskt brandlarmsystem TEKNISK INFORMATION Automatiskt brandlarmsystem PRODEX är ett avancerat adresserbart brandlarmsystem i analogt och/eller konventionellt utförande. PRODEX brandlarmcentralen är ett resultat av Hedpro Securitys

Läs mer

inbesparing i installation inbesparing i energiförbrukning inbesparing i miljön den gröna epokens nödbelysningssystem

inbesparing i installation inbesparing i energiförbrukning inbesparing i miljön den gröna epokens nödbelysningssystem inbesparing i installation inbesparing i energiförbrukning inbesparing i miljön den gröna epokens nödbelysningssystem nödbelysningssystem Den gröna epokens nödbelysningssystem. Neptolux är föregångare

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

Säkerhetssystem. HHL+ säkerhetssystem kan integrera följande system:

Säkerhetssystem. HHL+ säkerhetssystem kan integrera följande system: Säkerhetssystem Säkerhetssystem Den första av Hedengren Security planerade HHLcentralen såg dagen ljus år 1987. Sedan dess har världen förändrats och de tekniska lösningarna har gått framåt med stormkliv,

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar NEPTOLUX

För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar NEPTOLUX För kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar NEPTOLUX NEPTOLUX Kontroll, styrning och övervakning av nödbelysningsanläggningar Neptolux är ett designat, driftsäkert system för kontroll,

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Introduktion till brandlarm

Introduktion till brandlarm Introduktion till brandlarm UTC Fire & Security levererar brandlarm för alla typer och storlekar av objekt. Det kan gälla ett litet konventionellt system för ett daghem eller en avancerad nätverksbaserad

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

- Trådlöst - Med eller utan central - Fristående

- Trådlöst - Med eller utan central - Fristående Icas säkrar! - Trådlöst - Med eller utan central - Fristående Brandvarnare för lägenheter Brand och inbrottssäkring för hem och stuga - Trådlöst eller kabel - GSM uppringning - Styring av ljus och värme

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 FLEXILUX, BOLLSKYDD, TEXTSKIVOR & PIKTOGRAM SIDA 10 LYSRÖR,

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Larmdon brandlarm b FX AP00 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Intelligenta larmdon för FX brandlarmssystem Larmdonsserien används ihop med FX NET brandlarmssystem. De är designade att reducera den totala kostnaden

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Inbrottslarm med mervärde

Inbrottslarm med mervärde ATS Advanced med mervärde Vi presenterar löpande spännande nyheter till ATS Advanced inbrottslarm. ATS Advanced-serien har fantastisk och pålitlig prestanda, med ursprung från många års erfarenheter och

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Aspirerande rökdetektorer

Aspirerande rökdetektorer TM LaserSense branddetektering Aspirerande rökdetektorer Edwards LaserSense är en mycket avancerad högkänslighetsaspirerade rökdetetektor som kan användas i en mängd olika applikationer för att upptäcka

Läs mer

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88022 AC 82 Trådlös relämodul för fjärrstyrning. Enheten har 2 st reläer med utgående spänning 230VAC/5Amp, vilka kan fjärrstyras

Läs mer

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2 PMDU//SE/2 Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 Användning är en styr- och övervakningsenhet avsedd för att styra brandspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. kan användas fristående (stand alone)

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR 1(9) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 BRANDLARM 2 Skolor utan eller med inkvartering 2 Detektorval-detektorplacering 3 Larmtryckknappar

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

EX-klassade detektorer och larmknappar

EX-klassade detektorer och larmknappar EX-klassade detektorer och larmknappar EX-klassade branddetektorer och larmknappar från Intellia Intellias EX-klassade produkter innefattar adresserbara joniserande och optiska rökdetektorer, temperaturdetektorer,

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00 Utomhusla Larm innan inkräktaren bryter sig in! 42 rm OPTEX presenterar ett brett sortiment av utomhusdetektorer, både med passiva IRdetektorer och aktiva linjedetektorer. En dröm om en perfekt larmanläggning,

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

MSH - Styrsystem för brandspjäll MSH. Styrsystem för brandspjäll

MSH - Styrsystem för brandspjäll MSH. Styrsystem för brandspjäll MSH Styrsystem för brandspjäll Används till motoriserade brand- och rökgasspjäll FDR, FDC, FDE, FDS, SDE och SDS (driftspänning: 24 V) Styr brand- och brandgasspjällens avstängningsfunktion om en brand

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

BRANDVARNARE CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE

BRANDVARNARE CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE BRANDVARNARE CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE Med den fotoelektriska teknologin är Cupola optisk brandvarnare mer känslig för att upptäcka långsamt pyrande bränder. Brandvarnaren upptäcker branden innan den

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Centralapparat AMAX 4000 EN

Centralapparat AMAX 4000 EN Inbrottslarmssystem Centralapparat AMAX 4000 EN Centralapparat AMAX 4000 EN www.boschsecrity.se 64 programmerade sektioner/16 områden/250 användarkoder 3 x 254 logghändelser med datm och tid Inbyggd röstppringare

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

Produktblad. Emwiros centralenhet spindeln i nätet. a better sense of security. a better sense of security

Produktblad. Emwiros centralenhet spindeln i nätet. a better sense of security. a better sense of security Produktblad Emwiros centralenhet spindeln i nätet Emwiros centralenhet är en kontrollenhet som styr övervakningssystemet och står i förbindelse med omvärlden via telenätet eller via GSM / GPRS-nätet. Från

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

IQ8Quad med Delta brandlarmsystem

IQ8Quad med Delta brandlarmsystem IQ8Quad med Delta brandlarmsystem Marknadens mest kompetenta detektorserie Fyra funktioner i en och samma enhet: detektor, sirén, blixtljus och talat larm Trådbundet och trådlöst IQ8Quad och IQ8Alarm ett

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A.

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A. KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2011.47 Beskrivning KSUE är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll. KSUE kan anslutas

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer