Snabbguide för. Integration för Visma Avendo. Utvecklarpaket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide för. Integration för Visma Avendo. Utvecklarpaket"

Transkript

1 Snabbguide för Integration för Visma Avendo Utvecklarpaket Oktober by Visma Spcs AB

2 BESKRIVNING AV VISMA AVENDO API... 1 INLEDNING... 1 MÖJLIGHET TILL INTEGRATION... 1 VILKEN TYP AV LÖSNING BEHÖVER JAG?... 1 Integration för eget bruk... 1 Kommersiella utvecklare... 2 KORT TEKNISK BESKRIVNING... 2 REGISTERBESKRIVNING... 4 TB_Article... 4 TB_Balance... 4 TB_BankConnection... 5 TB_CompanyInformation... 5 TB_Contact... 5 TB_Country... 5 TB_CurrencyRate... 6 TB_CurrencyTable... 6 TB_Customer... 6 TB_CustomerDeliveryAddresses... 6 TB_CustomerGroup... 7 TB_CustomerInvoiceAddresses... 7 TB_CustomerOrder... 7 TB_CustomerOrderLine... 8 TB_CustomerProfile... 8 TB_DeliveryMethods... 8 TB_Department... 8 TB_Employee... 8 TB_GLAccount... 9 TB_Language... 9 TB_MainGroup... 9 TB_PostOffice... 9 TB_PriceList... 9 TB_Project TB_ProjectCategory TB_RiksBankKod TB_SalesFigures TB_StockSurvey TB_Supplier TB_SupplierGroup TB_TermsOfPayCustomer TB_TermsOfPaySupplier TB_VoucherNoSerial TB_ PostingTemplateArticle TB_AccountingYear TB_FixedAddnDed... 12

3 Beskrivning av Visma Avendo API Inledning Visma Spcs är en av Sveriges största leverantörer av ekonomiprogram till mindre företag i Sverige. I Visma Spcs produktsortiment ingår många produkter, bl a Visma Avendo, Visma Lön och Visma Skatt. De flesta programmen har tiotusentals användare och för att låta dessa slutanvändare koppla på föroch eftersystem till Visma Avendo, har Visma Spcs utvecklat ett generellt programmeringsgränssnitt API (Application Program Interface) och tagit fram produkten Visma Integration för Visma Avendo Möjlighet till integration Genom Visma Integration för Visma Avendo är det alltså möjligt att integrera Visma Avendo Bokföring, Ekonomi 40 eller Ekonomi 60 med en extern programvara. För att kunna skapa denna integration krävs en programmeringsinsats. Vi har därför även tagit fram en utvecklardokumentation som innehåller all nödvändig information för programmering mot dessa program. Genom att teckna ett licensavtal med Visma Spcs får du som utvecklare tillgång till denna dokumentation och kan därmed skapa integrerade lösningar. Om du har behov av att integrera en extern programvara med Visma Avendo Bokföring, Ekonomi 40 eller Ekonomi 60 men inte själv har programmeringsresurser, ber vi dig besöka vår hemsida Under rubriken Produkter och tjänster, Fler produkter och Visma Integration finns en lista över befintliga API-leverantörer. Vilken typ av lösning behöver jag? Utvecklarpaketet för Visma Integration för Visma Avendo vänder sig i huvudsak till två olika kundgrupper: 1. Företag som är i behov av en integrerad lösning för eget bruk och som inte har för avsikt att sälja denna vidare till andra företag. 2. Kommersiella utvecklare som vill skapa integrerade lösningar med syftet att sälja dessa vidare till andra företag, dvs till slutanvändare. Integration för eget bruk Om du själv har programmeringsresurser eller har möjlighet att köpa denna kunskap från något annat företag, kan du komplettera programmet Visma Integration för Visma Avendo med den nödvändiga utvecklardokumentationen. Detta alternativ innebär att du som slutkund själv köper både programmet och utvecklardokumentationen samt tecknar ett avtal med Visma Spcs för utveckling för eget bruk. En begränsning i detta avtal är att det inte ger dig rättighet att sälja den integrerade lösningen vidare till andra företag, utan kan endast använda den internt på ditt företag. I denna lösning ingår: Visma Integration för Visma Avendo Licensavtal avseende Visma Integration för Visma Avendo Rättighet att programmera mot API:et för eget bruk Därutöver får du även tillgång till den nödvändiga utvecklardokumentationen som består av: Referensmanual/Dokumentation Exempelprojekt i Visual Basic Alla nödvändiga filer för programmering Rätt till en timmes fri handledning. 1

4 Möjlighet till ytterligare handledning mot debitering f.n kr per timme exkl. moms. Debitering sker per påbörjad halvtimme. Observera att en grundförutsättning för att kunna köpa Visma Integration för Visma Avendo, är att du har någon av produkterna Visma Avendo Bokföring, Ekonomi 40 eller Ekonomi 60 samt ett giltigt serviceavtal för aktuellt program. För ytterligare information hänvisas till Visma Spcs på telefon eller e-postadressen Kommersiella utvecklare Om du har för avsikt att skapa en integrerad miljö och sälja den kompletta lösningen vidare till slutkunder, har du möjlighet att teckna ett utvecklaravtal med Visma Spcs. I utvecklaravtalet ingår programmen Visma Integration för Visma Avendo och Visma Integration för Visma Administration samt nödvändiga filer för programmering. Utvecklaravtalet ger dig därmed möjlighet att skapa lösningar som kan integreras med program både inom produktserien Visma Avendo och inom produktserien Visma Administration. Materialet gällande Visma Avendo som ingår i utvecklaravtalet är följande: Programmen Visma Avendo Bokföring och Visma Avendo Ekonomi 40, för utvecklarändamål ej för eget bruk Referensmanual med utförliga kodexempel i C++ Exempelprojekt i Visual Basic Alla nödvändiga filer för programmering Rätten att använda logotypen Licenserad API-utvecklare vid kommunikation med slutkund. Rätt till en timmes fri handledning. Möjlighet till ytterligare handledning mot debitering, kr per timme exkl. moms. Debitering sker per påbörjad halvtimme. Kort teknisk beskrivning Programmeringsspråk API:et är framtaget för programmering i C++ och VB, men det finns även möjlighet att använda andra programmeringsspråk. Om du önskar information om programmering i andra språk ber vi dig kontakta oss på telefon eller e-postadressen Systemkrav Systemkraven för en integrerad lösning kan delas upp i två delar: Systemkrav för den externa produkten Systemkrav för produkterna Visma Avendo Bokföring, Ekonomi 40 eller Ekonomi 60 Visma Avendo Bokföring, Ekonomi 40 eller Ekonomi 60 kan användas på något av operativsystemen XP/Vista/7. Vad är möjligt med hjälp av API:et? API:et består av följande: En dll-fil, AvendoAPI.dll, som inkluderas i det integrerade systemet. En header fil, APIDef.h, som innehåller ett antal defines på felmeddelande och inparametrar till API:et. 2

5 Vid användandet av API:et kommer all kommunikation med programmets databas att ske via API:et. Integrerande system Avendo API.dll Visma Avendo Visma Avendo databas API:et erbjuder möjligheten att arbeta med vissa förutbestämda delar av programmet. I vissa programdelar är det endast möjligt att läsa från databasen, alltså hämta första, hämta nästa och söka efter en post. Vilka programdelar som är möjliga att arbeta med samt vad som går att utföra i respektive del framgår av tabellen nedan. Programdel Artikel* Kund* Kundgrupper* Betalningsvillkor kund* Behandlingsprofiler kund* Prislistor* Leverantör Leverantörsgrupper Betalningsvillkor leverantör Projekt* Projektkategorier* Medarbetare Resultatenhet Företagsinformation Leveranssätt Leveransvillkor Kontosaldo Statistik Lagersaldo Språk Valuta Växlingskurs Verifikationsserie Betalningsvillkor leverantör Rikbankskod Banker Kontakter Land Kontoplan Huvudgrupp Städer År Artikelkontering Rabatter och avgifter* Leveransadress kund* Rättighet 3

6 Fakturaadress kund* Kundorder* 1 Orderlinjer* 1 *Tabellen finns endast i Visma Avendo Ekonomi 40 1 Tabellen går inte att arbeta mot direkt utan endast när man använder sig av specialobjektet OrderObject Användning av API Användning av API:et bygger på en grundstruktur där det finns ett antal grundfunktioner som är standardiserade och används till samtliga programdelar. Man använder ett grundobjekt som jobbar direkt mot de förutbestämda tabellerna och ett antal specialobjekt som kan jobba mot en eller flera tabeller men som behöver mer kontroller. Det finns specialobjekt för att skapa inleverans, order, faktura, inbetalning och verifikationsregistrering. För ytterligare information hänvisas till Visma på telefon eller e-postadressen Registerbeskrivning Nedan beskrivs de fält som ingår i respektive tabell, beskrivningen är hämtad från referensmanualen och är på engelska. I fältet typ gäller följande: Char = Textfält fast längd i databasen Integer = 32 bitars heltal Smallint = 16 bitars heltal Double = 64 bitars flyttal Varchar = Textfält med variabel längd i databasen Datetime = Datumformat I fältet RW/R gäller följande: RW = och skriva. R = Endast läsa. TB_Article Fieldname Type Length Column id R/RW Description ArticleNo Char RW Article number, unique, alphanumerical Name Char RW Name of article MainGroupNo Ingeger RW Main group (link to TB_MainGroup) PLUNo Char RW Article s PLU number is entered here EANNo Char RW Article s EAN number is entered here QuantityPerUnitTextSale Char RW Unit name Price1 Double RW Basic price PurchasePrice Double RW Article purchase price GrossPrice Double RW Article net price excluding VAT FullCost Double RW Article gross price including VAT and duties PostingTemplateNo Integer RW Article coding (Linked to TB_PostngTemplateArticle) InactivatYesNo Smallint RW Defines if article is in stock or not Name2 Char RW Other article name StdUnitCode Char RW ISO code of the article unit TB_Balance Fieldname Type Length Column id R/RW Description DeptNoAlfa Varchar R Unique alphanumerical department number GLAccountNoAlfa Varchar R Account number (Linked to TB_GLAccount) Period Integer R Period Year Integer R Year (linked to TB_AccountingYear) 4

7 Amount Double R Amount EmployeeNo Integer R Employee (linked to TB_Employee) ProjectNo Integer R Project (linked to TB_Projekt) TB_BankConnection BankConNo Integer RW Unique bank number Name Char RW Name of bank Address1 Char RW Address Address2 Char RW Address 2 PostCode Char RW Postal code PostOffice Char RW Town CountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) YourReference Char RW Your reference Telephone Char RW Telephone Telefax Char RW Fax Address Char RW TB_CompanyInformation BankGiro Char RW Bank giro number PostGiro Char RW Post giro number Name Char RW Company name Address1 Char RW Address 1 PostCode Char RW Postal code PostOffice Char RW City CountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) OurReferenceInvoiceAddress Char RW Your reference address Telephone Char RW Telephone Telefax Char RW Fax Address Char RW WWWAddress Char RW Website CompanyNo Char RW Company registration number VATRegNo Char RW VAT number (foreign) (Sweden only) Address3 Char RW Address 3 Telephone2 Char RW Telephone 2 RegistredOffice Char RW Headquarters MomsRegNo Char RW VAT number (Sweden only) Business Char RW Branch code (Sweden only) TB_Contact Name Char RW Name CustomerNoAlfa Varchar RW Customer number (linked to TB_Customer) SupplierNoAlfa Varchar RW Supplier number (linked to TB_Supplier) Department Char RW Department Titel Char RW Title InternalTelephone Char RW Internal telephone number Telefax Char RW Fax Address Char RW MobileTelephone Char RW Mobile phone number Address1 Char RW Address PostOffice Char RW City PostCode Char RW Postal code CountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) ContactNo Integer RW Unique contact ID PrivateTelephone Char RW Private telephone number InActivateYesNo Smallint RW Activate (0/1) Private Address Char RW Private address Address2 Char RW Address 2 TB_Country 5

8 CountryNo Integer R Unique country ID Name Char R Name of country LanguageNo Integer R Language (linked to TB_Language) CurrencyNo Integer R Currency (linked to TB_Currency) Alfa2Code Char R Alphanumerical currency code (2 characters) Alfa3Code Char R Alphanumerical currency code (3 characters) CountryType Integer R Type of country 1 = Export country 2 = EU country TB_CurrencyRate RateDate Datetime RW Date SalesRate Double RW Sales rate PurchaseRate Double RW Purchase rate CurrencyNo Integer RW Currency (linked to TB_CurrencyTable) TB_CurrencyTable CurrencyNo Integer R Unique number CurrencyCode Char R Currency code Description Char R Description Unit Integer R Currency unit TB_Customer CurrencyNoAlfa Char RW Unique alphanumerical ID Name Char RW Customer name Telephone Char RW Telephone number Telefax Char RW Fax number Address Char RW Customer address FormProfileCustNo Integer RW Profile number (linked to TB_CustomerProfile) FixedAddnDedNo Integer RW Discount\Charges (linked to TB_FixedAddnDed) TermsOfDeliveryNo Integer RW Delivery terms (linked to TB_TermsOfDelivery) DeliveryMethodsNo Integer RW Method of delivery (linked to TB_DeliveryMethods) SortName Chart RW Sort name CustomerProfileNo Integer RW Customer profile (linked to TB_CustomerProfile) TermsOfPayCustNo Integer RW Payment terms (linked to TB_TermsOfPayCustomer) CustomerGrpNo Integer RW Customer group (linked to TB_CustomerGroup) CurrencyNo Integer RW Currency (linked to TB_Currency) CreditLimit Double RW Maximum credit PostAccount Char RW Post giro BankAccount Char RW Bank account InActiveYesNo Smallint RW Inactive (0/1) DeliveryAddressNo Integer RW Delivery address (linked to TB_CustomerDeliveryAddress) WWWAddress Char RW Customer website PriceListNo Integer RW Price list (linked to TB_PriceList) InvoiceAddressNo Integer RW Invoice address (linked to TB_CustomerInvoiceAddress) VATRegNo Char RW VAT number (Sweden only) EDIProfileNo Integer RW EDI profile (Sweden only) EANLocationNo Char RW EAN code SpecialEDIId Char RW Other receiver identification (Sweden only) EDISellerRefNo Char RW Our electronic reference (Sweden only) EDIBuyerRefNo Char RW Your electronic reference (Sweden only) EDITestMode Smallint RW TB_CustomerDeliveryAddresses DeliveryAddressNo Integer RW Unique ID DeliveryName Char RW Name 6

9 DeliveryAddress1 Char RW Address 1 DeliveryPostCode Char RW Postal code DeliveryPostOffice Char RW City DeliveryCountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) ContactNo Integer RW Contact (linked to TB_Contact) Customer.CustomerNoAlfa Varchar RW Customer number (linked to TB_Customer) DeliveryAddress2 Char RW Address 2 Delivery address Char RW DeliveryEANLocationNo Char RW EAN code TB_CustomerGroup CustomerGrpNo Integer RW Unique ID Name Char RW Name InActiveYesNo Smallint RW Inactive (0/1) TB_CustomerInvoiceAddresses InvoiceAddressName Char RW Name on invoice InvoiceAddress1 Char RW Address1 InvoiceAddressPostCode Char RW Postal code InvoiceAddressPostoffice Char RW City InvoiceAddressNo Integer RW Unique ID InvoiceAddress2 Char RW Address 2 InvoiceAddress3 Char RW Address 3 InvoiceAddressCountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) Customer.CustomerNoAlfa Varchar RW Customer number InvoiceAddress Char RW InvoiceAddressContactNo Integer RW Contact number (linked to TB_Contact) InvoiceEANLocationNo Char RW EAN code TB_CustomerOrder OrderNo Char R Order number, unique ID CustomerName Char RW Customer name ContactNoInvoice Integer RW Contact (linked to TB_Contact) OrderDate Datetime RW Order date DeliveryDate Datetime RW Leverans datum TermsOfPayCustNo Integer RW Payment terms (linked to TB_TermsOfPayCustomer) CurrencyNo Integer RW Currency (linked to TB_Currency) InvoicePostOffice Char RW Invoicing city InvoiceAddress1 Char RW Address 1 DeliveryPostOffice Char RW Delivery city InvoicePostCode Char RW Invoicing postal code Customer.CustomerNoAlfa Varchar RW Customer number (linked to TB_Customer) DeliveryCountryNo Integer RW Delivery country (linked to TB_Country) EmployeeNo Integer RW Employee number (linked to TB_Employee) DeliveryMethodsNo Integer RW Method of delivery (linked to TB_DeliveryMethods) TermsOfDeliveryNo Integer RW Delivery method (linked to TB_TermsOfDelivery) DeliveryAddress1 Char RW Delivery address 1 InvoiceCountryNo Integer RW Invoice country (linked to TB_Country) DeliveryPostCode Char RW Delivery postal code DeliveryCustomerName Char RW Name of delivery customer DeliveryAddressNo Integer RW Delivery address number (linked to TB_CustomerDeliveryAddress) FormProfilCustNo Integer RW Document profile (linked to TB_CustomerProfile InvoiceAddress2 Char RW Invoice address 2 DeliveryAddress2 Char RW Delivery address 2 PriceListNo Integer RW Price list (linked to TB_PriceList) InvoiceAddressNo Integer RW Invoice address number (linked to TB_CustomerInvoiceAddress) 7

10 TB_CustomerOrderLine DepNo Integer RW Department number (linked to TB_Department) OrderNo Char R Unique order ID QuantityPerUnitText Char RW Unit designation Name Char RW Article name ArticleNo Char RW Article number (linked to TB_Article) ProjectNo Integer RW Project number (linked to TB_Projekt) EmployeeNo Integer RW Employee number (linked to TB_Employee) DeliveryDate Datetime RW Delivery date Amount Double RW Amount Quantity Double RW Article quantity GrossPrice Double RW Gross price NetPrice Double RW Net price Discountl Double RW Discount line (in %) ExchangeAmount Double RW Exchange amount ExchangeRate Double RW Exchange rate ExchangeSalesPrice Double RW Exchange sales price ContactNo Integer RW Contact (linked to TB_Contact) TB_CustomerProfile CustomerProfileNo Integer RW Unique ID Name Char RW Profile name TaxClassNo Integer RW Swedish: 0 = Free from VAT 1 = 25% VAT 2 = 12% VAT 3 = 6% VAT Norwegian: 0 = Free from VAT 1 = 24% VAT 2 = 12% VAT DebtCollectionYesNo Smallint RW Debt collection (0/1) TB_DeliveryMethods DeliveryMethodNo Integer RW Unique ID Name Char RW Delivery method name TB_Department DepNoAlfa Char RW Unique alphanumerical ID Name Char RW Name of department InActiveYesNo Smallint RW Inactive (0/1) TB_Employee EmployeeNo Integer RW Unique employee ID Name Char RW Name of employee Department.DepNoAlfa Varchar RW Department (linked to TB_Department) InternalTelephone Char RW Internal telephone number MobileTelephone Char RW Mobile phone CountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) PostOffice Char RW City PostCode Char RW Postal code Address1 Char RW Address 1 Fax Char RW Fax PrivateTelephone Char RW Private phone InActiveYesNo Smallint RW Inactive (0/1) Internal Address Char RW Company 8

11 Address2 Char RW Address 2 TB_GLAccount GLAccountNoAlfa Char R Unique alpha number Name Char R Account name InActiveYesNo Smallint R Inactive (0/1) AccountingYearID Integer R Country (linked to TB_AccountingYear) SRUCode1 Integer R SRU code (Sweden only) DepNoSpec Integer R If department is to be specified 0 = No value 1 = Always 2 = Not allowed 3 = Often (Stops when editing, but is not required) 4 = Seldom (Does not stop when editing, but can be required) EmployeeNoSpec Integer R Employee number required (see DepNoSpec) DebitCredit Integer R 0 = Not specified 1 = Debit 2 = Credit SRUCode2 Integer R SRU code 2 (Sweden only) DisabledForEntryNo Integer R Disabled for manual coding (0/1) DepNoAlfa Varchar R Department number proposed (linked to TB_Department) EmployeeNo Integer R Proposed employee (linked to TB_Employee) AccountType Integer R Type of account QuantitySpec Integer R Quantity shall be specified (see DepNoSpec) Quanity Double R Kvantitet QuantityUnit Char R Unit of quantity TransactionInfoSpec Integer R Transaction info shall be specified (see DepNoSpec) TransactionInfo Char R Transaction text proposals ProjectNoSpec Integer R Project shall be specified (see DepNoSpec) ProjectNo Integer R Project number proposed (linked to TB_Projekt) VATReportCode Char R VAT report code InterimYesNo Integer R Interim accounting (0/1) TB_Language LanguageNo Integer R Unique language ID Name Char R Language name TB_MainGroup MainGroupNo Integer R Unique main group ID Name Char R Name of main group TB_PostOffice PostCode Char RW Postal code PostOffice Char RW PO location CountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) TB_PriceList Name Char R Name of price list PriceListNo Integer R Unique price list ID 9

12 TB_Project ProjectNo Integer RW Project number ProjectNoAlfa Char RW Unique Alfa number Name Char RW Project name StartTime Datetime RW Start time StopTime Datetime RW Stop time ProjectCategoryNo Integer RW Project category (linked to TB_ProjektCategory) TB_ProjectCategory ProjectNo Integer RW Project number (linked to TB_Projekt) Name Char RW Category name StartTime Datetime RW Start time StopTime Datetime RW Stop time ProjectCategoryNo Integer RW Unique ID TB_RiksBankKod RiksBankKod Integer RW Unique ID Name Char RW Code name TB_SalesFigures TotalSalesQuantity Double R Total number of sales TotalSalesAmount Double R Total sales amount TotalSalesQuantityLastYear Double R Number of previous year sales TotalSalesAmountLastYear Double R Amount of previous year sales TB_StockSurvey ArticleNo Char RW Article number (linked to TB_Article) ArticleName Char R Name of article DateOfChange Datetime RW Date of change PurchasePrice Double R Purchase price Quantity Double RW Quantity UnitInStock Double R Number in stock TB_Supplier SupplierNoAlfa Char RW Unique alphanumerical supplier number Debt Double R Debt CurrentYearPurchase Double R Annual purchases PreviousYearPurchase Double R Previous year purchases SWIFTId Char RW SWIFT ID UpcomingPayments Double R Due payments Name Char RW Name of supplier ContactNo Integer RW Supplier contact (linked to TB_Contact) PostCode Char RW Postal code PostOffice Char RW City Telephone Char RW Telephone number Telefax Char RW Fax number Address Char RW address DeliveryMethodsNo Integer RW Method of delivery (linked to TB_SupplierDeliveryMethods) TermsOfDeliveryNo Integer RW Terms of delivery PostAccount Char RW Post giro number BankAccount Char RW Bank account number CountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) Address1 Char RW Address 1 10

13 SupplierGrpNo Integer RW Supplier group (linked to TB_SupplierGroup) EmployeeNo Integer RW Employee number (linked to TB_Employee) TermsOfPaySupplNo Integer RW Payment terms (linked to TB_TermsOfPaySupplier) OurCustomerNo Char RW Our customer number (if they are also customer) CompanyNo Char RW Company registration number CurrencyNo Integer RW Currency (linked to TB_Currency) CreditLimit Double RW Maximum credit InActiveYesNo SmallInt RW Inactive (0/1) WWWAddress Char RW Website Address3 Char RW Address 3 Address2 Char RW Address 2 BankGiro Char RW Bank giro number RiksBankKod Integer RW Central bank code (linked to TB_Riksbankskod) Telephone2 Char RW Telephone 2 BankConNo Integer RW Bank (linked to TB_BankConnection) ForeignPaymentYesNo Integer RW Foreign payment (0/1) UserNumber Char RW User number KIDSupplier Integer RW OCR supplier (0/1) AutoGiroSupplier Integer RW Autogiro supplier (0/1) ForreginBankCode Char RW Foreign bank code CountryCode Char RW Country code (linked to TB_Country) PaymentMethod Integer RW Payment method (linked to TB_SupplierPaymentMethod) GLAccPayAlfa Char RW Account code on payment (linked to TB_GLAccount) EdiSellerRefNo Char RW Your electronic reference (Sweden only) TB_SupplierGroup SupplierGrpNo Integer RW Unique ID Name Char RW Name of group InActiveYesNo Smallint RW Inactive (0/1) TB_TermsOfPayCustomer TermsOfPayCustNo Integer RW Unique ID Name Char RW Name NumberOfDays Integer RW Number of days FreeDeliveryMonthYesNo Smallint RW Free delivery month (0/1) TB_TermsOfPaySupplier TermsOfPaySupplNo Integer RW Unique ID Name Char RW Name of payment type NumberOfDays Integer RW Number of days TB_VoucherNoSerial VoucherSerialNo Char R Voucher series number Name Char R Name of series ReservedForBureauYesNo Integer R Reserved for bookkeeping company NotValidForManualEntryYesNo Integer R Not accessible for manual coding TB_ PostingTemplateArticle PostingTemplateNo Integer R Unique number for article coding Name Char R Name SalesAccTaxable Integer R Sales account (linked to GLAccount) SalesAccNonTaxable Integer R VAT exempt account (Link to GLAccount) 11

14 ExportAcc Integer R Export account (linked to GLAccount) EUAcc Integer R EU without VAT (linked to GLAccount) EUAccountTaxable Integer R EU with VAT (linked to GLAccount) OutputTaxClassNo Integer R Swedish: 0 = Free from VAT 1 = 25% VAT 2 = 12% VAT 3 = 6% VAT Norwegian: 0 = Free from VAT 1 = 24% VAT 2 = 12% VAT 3 = 6% VAT WorkInProgressAcc Integer RW Warehouse (linked to GLAccount) PurchaseCreditAcc Integer RW Stock purchase credit (linked to GLAccount) PurchaseAcc Integer RW Stock purchase (linked to GLAccount) EUPurchaseAcc Integer RW Stock purchase EU (linked to GLAccount) PurchaseAccExp Integer RW Stock purchase dispatch Fee (linked to GLAccount) InputTaxClassNo Integer RW Tax class purchase (linked to GLAccount) TB_AccountingYear Fieldname Type Length Column id R/RW Description AccountingYearID Integer R Unique number for accounting year Name Varchar R Name of year StartDate DateTime R Start date EndDate DateTime R End date TB_FixedAddnDed Fieldname Type Length Column id R/RW Description FixedAddnDedNo Integer R Unique number for discounts and charges Name Varchar R Name FixedOrderDiscount Double R Fixed order discount FixedPostage Double R Fixed postage LowerLimitPostage Double R Lowest postage amount FixedHandlingCharge Double R Fixed handling charge LowerLimitHandlingCharge Double R Lowest handling charge FixedLineDiscountPer Double R Fixed line discount 12

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

Medlemsskap för leverantörer (SMP)

Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemskap för leverantörer (SMP) Medlemsskapet kallas Ariba Supplier Membership Program (SMP) och hjälper dig att maximera fördelarna för ditt företag genom att kombinera

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Komma igång med Compact API Hur APIet fungerar Visma Compacts API läser och skriver direkt till databasen via ett antal färdiga metoder som

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Visma Integration för. Visma Administration 500 Visma Administration 1000 Visma Administration 2000 Visma Förening. Referensmanual

Visma Integration för. Visma Administration 500 Visma Administration 1000 Visma Administration 2000 Visma Förening. Referensmanual Visma Integration för Visma Administration 500 Visma Administration 1000 Visma Administration 2000 Visma Förening Referensmanual Version: 5.1 2010-11-03 2001-2010 by Visma Spcs AB AFFÄRSLOGIK... 5 INSTALLATION...

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Inläggning av produktionsorder

Inläggning av produktionsorder Inläggning av produktionsorder Författare: Ingrid Tibemo Publiceringsdatum: 20121024 Antal Sidor: 7 Dokument-id: I003_002 Reviderad av: Ingrid Tibemo Revisionsdatum: 2013-04-04 Skapa produktionorder Lägga

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Överföring av moms och uppgift om valutor med omräkningskurs i faktura. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. EDIFAT... 4 4. Sammanställning EDIFAT... 7 1. Exempelbeskrivning

Läs mer

Visma Administation 200

Visma Administation 200 Visma Administration 200. Pris från 1.290:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Smidigt bokföringsprogram med leverantörsreskontra Visma Administation 200 bokföring, leverantörer

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4

Läs mer

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra Visma Fakturering. Pris (inkl 6 månaders serviceavtal) från 1.290:- (frakt och moms tillkommer). Enkelt och smidigt faktureringsprogram Visma Fakturering Visma Fakturering är ett lättarbetat faktureringsprogram

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

FAKTURA 1 2 3 4 5. Fakturaperiod: 2014-11-01 2014-12-28. Namn Namnson. Adressvägen. 931 38 Skellefteå. Adressvägen 1

FAKTURA 1 2 3 4 5. Fakturaperiod: 2014-11-01 2014-12-28. Namn Namnson. Adressvägen. 931 38 Skellefteå. Adressvägen 1 FAKTURA 1 2 3 4 5 1 (3) Fakturadatum Ref. fakturanr Referens 2014-09-09 XXXXX 42864 28902507814 Namnson 6 Namn Björk Per-Olov Adressvägen 1 Västergatan 22 931 93138 62 7 Fakturaperiod: 2014-11-01 2014-08-01-2014-11-30

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk

Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk Tack för ditt intresse att bli integrationspartner till Visma Spcs. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Visma Förening. Ekonomiprogram för ideella föreningar. Medlemsregister. Fakturering. Avtalsfakturering

Visma Förening. Ekonomiprogram för ideella föreningar. Medlemsregister. Fakturering. Avtalsfakturering Visma Förening. Pris från 1.990:- (inklusive moms, frakt tillkommer). Ekonomiprogram för ideella föreningar Visma Förening Visma Förening är ett perfekt program för dig som arbetar med ekonomin och medlemshanteringen

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23 2015-01-23 Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel:

Läs mer

Visma Administation 500

Visma Administation 500 Visma Administration 500. Pris från 3.890:- (frakt och moms tillkommer). Sveriges mest köpta program för bokföring och fakturering Visma Administation 500 Sveriges mest köpta ekonomiprogram Visma Administration

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Visma Administration 500

Visma Administration 500 Visma Administration 500. Pris från 4.125:- (frakt och moms tillkommer). Sveriges mest köpta program för bokföring och fakturering Visma Administration 500 Sveriges mest köpta ekonomiprogram Visma Administration

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2011-10-07 Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Bankkontonummer i svenska banker består av ett clearingnummer (fyra siffror)

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

Uppdateringar av PRODAT-guiden. Ändringar har gjorts i guiden på www.ediel.org ska det påverka den svenska anvisningen?

Uppdateringar av PRODAT-guiden. Ändringar har gjorts i guiden på www.ediel.org ska det påverka den svenska anvisningen? Uppdateringar av PRODAT-guiden Ändringar har gjorts i guiden på www.ediel.org ska det påverka den svenska anvisningen? Guiden på www.ediel.org > PRODAT-guiden på www.ediel.org är i version 2.7.B, daterad

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.

Läs mer

Hur man betalar skatten via Bahamas Government s hemsida

Hur man betalar skatten via Bahamas Government s hemsida Hur man betalar skatten via Bahamas Government s hemsida Här slipper du alla extra kostnader som banken tar och skatten betalas direkt från ditt Visa- eller MasterCard-kort. Om du tar för lång tid på dig

Läs mer

http://intranet/delade dokument/05. Remisshantering/5.1 Remisser under beredning/2013/2013-1 SIS 10687/Remiss10687.doc 2013-02-28

http://intranet/delade dokument/05. Remisshantering/5.1 Remisser under beredning/2013/2013-1 SIS 10687/Remiss10687.doc 2013-02-28 Implantat och biologisk säkerhet Implants for surgery - Wear of total knee prostheses - Part 4: Wear of the patella-femoral joint - Loading and displacement parameters for wear-testing machines and corresponding

Läs mer

Visma Avendo Ekonomi 40

Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40. Pris från 4.990:- (frakt och moms tillkommer). Det moderna ekonomiprogrammet Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40 passar lika bra för handelsföretag som för tjänsteföretag.

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13 Svefakturan Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar B ID Invoice Fakturanummer 1 Identifier Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för E-beställning

RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...

Läs mer

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser.

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. I dessa uppgifter kommer du att lära dig om hur man definierar egna objekt genom att skriva klasser. Detta är grunden för att förstå objekt orienterad

Läs mer

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN 1 AGENDA Intro - Basware Varför Finansieringstjänster? Creating Payment Energy av Basware/MasterCard

Läs mer

Visma Administration 2000

Visma Administration 2000 Visma Administration 2000. Pris från 10.900:- (frakt och moms tillkommer). Ett komplett ekonomiprogram för det mindre företaget Visma Administration 2000 ett komplett ekonomiprogram I Visma Administration

Läs mer

Labb LIVE. Exempelkod från föreläsningen. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LIVE. Exempelkod från föreläsningen. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LIVE Exempelkod från föreläsningen Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Här kommer exempelkoden jag använde under föreläsningen Exemplen Constraints... 2 Transactions... 4 Views... 5 Functions...

Läs mer

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor Visma Bokslut. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt Visma Bokslut med årsredovisning Visma Bokslut är det självklara valet för dig som på professionell

Läs mer

Begära inlösen av aktier i Sequoia

Begära inlösen av aktier i Sequoia Begära inlösen av aktier i Sequoia 1. Gå till den franska bankens hemsida www.interepargne.natixis.fr Klicka på English och sedan på Investors page För att kunna begära inlösen av aktier behöver du ha

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Visma Integration koppla samman andra program med Vismas ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager Visma ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Visma

Läs mer

Sändningsinformation DHL Fradok

Sändningsinformation DHL Fradok Sändningsinformation DHL Fradok Denna instruktion visar hur export kan ske från MONITOR till speditören DHL. Exporten kallas för DHL Fradok och är inte tillgänglig för alla DHLs kunder. Exporten är en

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems SIS-remiss 9449 Remisstiden utgår: 2012-01-31 Remissen omfattar: ISO/DIS

Läs mer

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 750. Pris från 2.990:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Läs mer

Remiss SIS Laboratoriemedicin Färgkoder för säkerhetskork på vakuumrör för provtagning av venöst blod

Remiss SIS Laboratoriemedicin Färgkoder för säkerhetskork på vakuumrör för provtagning av venöst blod 2011-06-20 SIS, Swedisk Standards Institute 118 80 Stockholm Remiss SIS Laboratoriemedicin Färgkoder för säkerhetskork på vakuumrör för provtagning av venöst blod Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet Leverantör Näringsidkarens namn Maskin- och programvara i Funktion Pris Språk Internetanslutning Pris Längd Geografiska

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Rapporter, blanketter och hantering av interna mellanhavanden. 19 maj, 2011 Senior Group Controller

Rapporter, blanketter och hantering av interna mellanhavanden. 19 maj, 2011 Senior Group Controller Rapporter, blanketter och hantering av interna mellanhavanden Stockholm Patrick Brynskog 19 maj, 2011 Senior Group Controller Innehåll Kort om Kwintet Vår Cognos Controller-installation Avstämning av interna

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

För att vi ska kunna slutföra arbetet före den 29 juli bör du vara uppmärksam på dessa milstolpar och förväntningar:

För att vi ska kunna slutföra arbetet före den 29 juli bör du vara uppmärksam på dessa milstolpar och förväntningar: Bästa leverantör GSK går över till elektronisk fakturering Som en del av GSK:s löpande policy att kontinuerligt förbättra effektivitet och service för såväl kunder som leverantörer, kommer vi att gå över

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 www.ifsworld.com IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 Kompetensförsörjning med hjälp av IFS HR CHRISTER THÖRN, PARTNERTECH AB KRISTINA INGVARSDOTTER, IFS SCANDINAVIA KOMPETENSFÖRSÖRJNING MED HJÄLP AV IFS HR

Läs mer

MANUAL BOKNINGAR I BIG BUSINESS ONLINE (BBO)

MANUAL BOKNINGAR I BIG BUSINESS ONLINE (BBO) 1 INNEHÅLL Logga in... 2 Boka Flyg... 4 Sittplats ombord... 5 Avsluta bokning... 7 Boka flera resenärer samtidigt... 8 Hotellbokning... 9 Marktransport... 11 Tågbokning... 16 Sittplatsbokning... 19 elektronisk

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen.

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen. Om du inte kan läsa detta nyhetsbrev, klicka här! Uppdatering av Exder! Onsdag kväll den 2:a februari mellan kl.20.00-24.00 kommer vi att släppa en ny version av Exder som planerat. Under den tiden kommer

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

Visma Administation 1000

Visma Administation 1000 Visma Administration 1000. Pris från 6.490:- (frakt och moms tillkommer). Ekonomiprogram med order, lager och projektredovisning Visma Administation 1000 Visma Administration 1000 är ofta den bästa lösningen

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Övning: Skapa en ny regel

Övning: Skapa en ny regel Övning: Skapa en ny regel Den här övningen förklarar hur man skapar en automatiserad händelse som kallas regel i applikationen. Övningen använder Device management application som finns tillgänglig under

Läs mer