Snabbguide för. Integration för Visma Avendo. Utvecklarpaket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide för. Integration för Visma Avendo. Utvecklarpaket"

Transkript

1 Snabbguide för Integration för Visma Avendo Utvecklarpaket Oktober by Visma Spcs AB

2 BESKRIVNING AV VISMA AVENDO API... 1 INLEDNING... 1 MÖJLIGHET TILL INTEGRATION... 1 VILKEN TYP AV LÖSNING BEHÖVER JAG?... 1 Integration för eget bruk... 1 Kommersiella utvecklare... 2 KORT TEKNISK BESKRIVNING... 2 REGISTERBESKRIVNING... 4 TB_Article... 4 TB_Balance... 4 TB_BankConnection... 5 TB_CompanyInformation... 5 TB_Contact... 5 TB_Country... 5 TB_CurrencyRate... 6 TB_CurrencyTable... 6 TB_Customer... 6 TB_CustomerDeliveryAddresses... 6 TB_CustomerGroup... 7 TB_CustomerInvoiceAddresses... 7 TB_CustomerOrder... 7 TB_CustomerOrderLine... 8 TB_CustomerProfile... 8 TB_DeliveryMethods... 8 TB_Department... 8 TB_Employee... 8 TB_GLAccount... 9 TB_Language... 9 TB_MainGroup... 9 TB_PostOffice... 9 TB_PriceList... 9 TB_Project TB_ProjectCategory TB_RiksBankKod TB_SalesFigures TB_StockSurvey TB_Supplier TB_SupplierGroup TB_TermsOfPayCustomer TB_TermsOfPaySupplier TB_VoucherNoSerial TB_ PostingTemplateArticle TB_AccountingYear TB_FixedAddnDed... 12

3 Beskrivning av Visma Avendo API Inledning Visma Spcs är en av Sveriges största leverantörer av ekonomiprogram till mindre företag i Sverige. I Visma Spcs produktsortiment ingår många produkter, bl a Visma Avendo, Visma Lön och Visma Skatt. De flesta programmen har tiotusentals användare och för att låta dessa slutanvändare koppla på föroch eftersystem till Visma Avendo, har Visma Spcs utvecklat ett generellt programmeringsgränssnitt API (Application Program Interface) och tagit fram produkten Visma Integration för Visma Avendo Möjlighet till integration Genom Visma Integration för Visma Avendo är det alltså möjligt att integrera Visma Avendo Bokföring, Ekonomi 40 eller Ekonomi 60 med en extern programvara. För att kunna skapa denna integration krävs en programmeringsinsats. Vi har därför även tagit fram en utvecklardokumentation som innehåller all nödvändig information för programmering mot dessa program. Genom att teckna ett licensavtal med Visma Spcs får du som utvecklare tillgång till denna dokumentation och kan därmed skapa integrerade lösningar. Om du har behov av att integrera en extern programvara med Visma Avendo Bokföring, Ekonomi 40 eller Ekonomi 60 men inte själv har programmeringsresurser, ber vi dig besöka vår hemsida Under rubriken Produkter och tjänster, Fler produkter och Visma Integration finns en lista över befintliga API-leverantörer. Vilken typ av lösning behöver jag? Utvecklarpaketet för Visma Integration för Visma Avendo vänder sig i huvudsak till två olika kundgrupper: 1. Företag som är i behov av en integrerad lösning för eget bruk och som inte har för avsikt att sälja denna vidare till andra företag. 2. Kommersiella utvecklare som vill skapa integrerade lösningar med syftet att sälja dessa vidare till andra företag, dvs till slutanvändare. Integration för eget bruk Om du själv har programmeringsresurser eller har möjlighet att köpa denna kunskap från något annat företag, kan du komplettera programmet Visma Integration för Visma Avendo med den nödvändiga utvecklardokumentationen. Detta alternativ innebär att du som slutkund själv köper både programmet och utvecklardokumentationen samt tecknar ett avtal med Visma Spcs för utveckling för eget bruk. En begränsning i detta avtal är att det inte ger dig rättighet att sälja den integrerade lösningen vidare till andra företag, utan kan endast använda den internt på ditt företag. I denna lösning ingår: Visma Integration för Visma Avendo Licensavtal avseende Visma Integration för Visma Avendo Rättighet att programmera mot API:et för eget bruk Därutöver får du även tillgång till den nödvändiga utvecklardokumentationen som består av: Referensmanual/Dokumentation Exempelprojekt i Visual Basic Alla nödvändiga filer för programmering Rätt till en timmes fri handledning. 1

4 Möjlighet till ytterligare handledning mot debitering f.n kr per timme exkl. moms. Debitering sker per påbörjad halvtimme. Observera att en grundförutsättning för att kunna köpa Visma Integration för Visma Avendo, är att du har någon av produkterna Visma Avendo Bokföring, Ekonomi 40 eller Ekonomi 60 samt ett giltigt serviceavtal för aktuellt program. För ytterligare information hänvisas till Visma Spcs på telefon eller e-postadressen Kommersiella utvecklare Om du har för avsikt att skapa en integrerad miljö och sälja den kompletta lösningen vidare till slutkunder, har du möjlighet att teckna ett utvecklaravtal med Visma Spcs. I utvecklaravtalet ingår programmen Visma Integration för Visma Avendo och Visma Integration för Visma Administration samt nödvändiga filer för programmering. Utvecklaravtalet ger dig därmed möjlighet att skapa lösningar som kan integreras med program både inom produktserien Visma Avendo och inom produktserien Visma Administration. Materialet gällande Visma Avendo som ingår i utvecklaravtalet är följande: Programmen Visma Avendo Bokföring och Visma Avendo Ekonomi 40, för utvecklarändamål ej för eget bruk Referensmanual med utförliga kodexempel i C++ Exempelprojekt i Visual Basic Alla nödvändiga filer för programmering Rätten att använda logotypen Licenserad API-utvecklare vid kommunikation med slutkund. Rätt till en timmes fri handledning. Möjlighet till ytterligare handledning mot debitering, kr per timme exkl. moms. Debitering sker per påbörjad halvtimme. Kort teknisk beskrivning Programmeringsspråk API:et är framtaget för programmering i C++ och VB, men det finns även möjlighet att använda andra programmeringsspråk. Om du önskar information om programmering i andra språk ber vi dig kontakta oss på telefon eller e-postadressen Systemkrav Systemkraven för en integrerad lösning kan delas upp i två delar: Systemkrav för den externa produkten Systemkrav för produkterna Visma Avendo Bokföring, Ekonomi 40 eller Ekonomi 60 Visma Avendo Bokföring, Ekonomi 40 eller Ekonomi 60 kan användas på något av operativsystemen XP/Vista/7. Vad är möjligt med hjälp av API:et? API:et består av följande: En dll-fil, AvendoAPI.dll, som inkluderas i det integrerade systemet. En header fil, APIDef.h, som innehåller ett antal defines på felmeddelande och inparametrar till API:et. 2

5 Vid användandet av API:et kommer all kommunikation med programmets databas att ske via API:et. Integrerande system Avendo API.dll Visma Avendo Visma Avendo databas API:et erbjuder möjligheten att arbeta med vissa förutbestämda delar av programmet. I vissa programdelar är det endast möjligt att läsa från databasen, alltså hämta första, hämta nästa och söka efter en post. Vilka programdelar som är möjliga att arbeta med samt vad som går att utföra i respektive del framgår av tabellen nedan. Programdel Artikel* Kund* Kundgrupper* Betalningsvillkor kund* Behandlingsprofiler kund* Prislistor* Leverantör Leverantörsgrupper Betalningsvillkor leverantör Projekt* Projektkategorier* Medarbetare Resultatenhet Företagsinformation Leveranssätt Leveransvillkor Kontosaldo Statistik Lagersaldo Språk Valuta Växlingskurs Verifikationsserie Betalningsvillkor leverantör Rikbankskod Banker Kontakter Land Kontoplan Huvudgrupp Städer År Artikelkontering Rabatter och avgifter* Leveransadress kund* Rättighet 3

6 Fakturaadress kund* Kundorder* 1 Orderlinjer* 1 *Tabellen finns endast i Visma Avendo Ekonomi 40 1 Tabellen går inte att arbeta mot direkt utan endast när man använder sig av specialobjektet OrderObject Användning av API Användning av API:et bygger på en grundstruktur där det finns ett antal grundfunktioner som är standardiserade och används till samtliga programdelar. Man använder ett grundobjekt som jobbar direkt mot de förutbestämda tabellerna och ett antal specialobjekt som kan jobba mot en eller flera tabeller men som behöver mer kontroller. Det finns specialobjekt för att skapa inleverans, order, faktura, inbetalning och verifikationsregistrering. För ytterligare information hänvisas till Visma på telefon eller e-postadressen Registerbeskrivning Nedan beskrivs de fält som ingår i respektive tabell, beskrivningen är hämtad från referensmanualen och är på engelska. I fältet typ gäller följande: Char = Textfält fast längd i databasen Integer = 32 bitars heltal Smallint = 16 bitars heltal Double = 64 bitars flyttal Varchar = Textfält med variabel längd i databasen Datetime = Datumformat I fältet RW/R gäller följande: RW = och skriva. R = Endast läsa. TB_Article Fieldname Type Length Column id R/RW Description ArticleNo Char RW Article number, unique, alphanumerical Name Char RW Name of article MainGroupNo Ingeger RW Main group (link to TB_MainGroup) PLUNo Char RW Article s PLU number is entered here EANNo Char RW Article s EAN number is entered here QuantityPerUnitTextSale Char RW Unit name Price1 Double RW Basic price PurchasePrice Double RW Article purchase price GrossPrice Double RW Article net price excluding VAT FullCost Double RW Article gross price including VAT and duties PostingTemplateNo Integer RW Article coding (Linked to TB_PostngTemplateArticle) InactivatYesNo Smallint RW Defines if article is in stock or not Name2 Char RW Other article name StdUnitCode Char RW ISO code of the article unit TB_Balance Fieldname Type Length Column id R/RW Description DeptNoAlfa Varchar R Unique alphanumerical department number GLAccountNoAlfa Varchar R Account number (Linked to TB_GLAccount) Period Integer R Period Year Integer R Year (linked to TB_AccountingYear) 4

7 Amount Double R Amount EmployeeNo Integer R Employee (linked to TB_Employee) ProjectNo Integer R Project (linked to TB_Projekt) TB_BankConnection BankConNo Integer RW Unique bank number Name Char RW Name of bank Address1 Char RW Address Address2 Char RW Address 2 PostCode Char RW Postal code PostOffice Char RW Town CountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) YourReference Char RW Your reference Telephone Char RW Telephone Telefax Char RW Fax Address Char RW TB_CompanyInformation BankGiro Char RW Bank giro number PostGiro Char RW Post giro number Name Char RW Company name Address1 Char RW Address 1 PostCode Char RW Postal code PostOffice Char RW City CountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) OurReferenceInvoiceAddress Char RW Your reference address Telephone Char RW Telephone Telefax Char RW Fax Address Char RW WWWAddress Char RW Website CompanyNo Char RW Company registration number VATRegNo Char RW VAT number (foreign) (Sweden only) Address3 Char RW Address 3 Telephone2 Char RW Telephone 2 RegistredOffice Char RW Headquarters MomsRegNo Char RW VAT number (Sweden only) Business Char RW Branch code (Sweden only) TB_Contact Name Char RW Name CustomerNoAlfa Varchar RW Customer number (linked to TB_Customer) SupplierNoAlfa Varchar RW Supplier number (linked to TB_Supplier) Department Char RW Department Titel Char RW Title InternalTelephone Char RW Internal telephone number Telefax Char RW Fax Address Char RW MobileTelephone Char RW Mobile phone number Address1 Char RW Address PostOffice Char RW City PostCode Char RW Postal code CountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) ContactNo Integer RW Unique contact ID PrivateTelephone Char RW Private telephone number InActivateYesNo Smallint RW Activate (0/1) Private Address Char RW Private address Address2 Char RW Address 2 TB_Country 5

8 CountryNo Integer R Unique country ID Name Char R Name of country LanguageNo Integer R Language (linked to TB_Language) CurrencyNo Integer R Currency (linked to TB_Currency) Alfa2Code Char R Alphanumerical currency code (2 characters) Alfa3Code Char R Alphanumerical currency code (3 characters) CountryType Integer R Type of country 1 = Export country 2 = EU country TB_CurrencyRate RateDate Datetime RW Date SalesRate Double RW Sales rate PurchaseRate Double RW Purchase rate CurrencyNo Integer RW Currency (linked to TB_CurrencyTable) TB_CurrencyTable CurrencyNo Integer R Unique number CurrencyCode Char R Currency code Description Char R Description Unit Integer R Currency unit TB_Customer CurrencyNoAlfa Char RW Unique alphanumerical ID Name Char RW Customer name Telephone Char RW Telephone number Telefax Char RW Fax number Address Char RW Customer address FormProfileCustNo Integer RW Profile number (linked to TB_CustomerProfile) FixedAddnDedNo Integer RW Discount\Charges (linked to TB_FixedAddnDed) TermsOfDeliveryNo Integer RW Delivery terms (linked to TB_TermsOfDelivery) DeliveryMethodsNo Integer RW Method of delivery (linked to TB_DeliveryMethods) SortName Chart RW Sort name CustomerProfileNo Integer RW Customer profile (linked to TB_CustomerProfile) TermsOfPayCustNo Integer RW Payment terms (linked to TB_TermsOfPayCustomer) CustomerGrpNo Integer RW Customer group (linked to TB_CustomerGroup) CurrencyNo Integer RW Currency (linked to TB_Currency) CreditLimit Double RW Maximum credit PostAccount Char RW Post giro BankAccount Char RW Bank account InActiveYesNo Smallint RW Inactive (0/1) DeliveryAddressNo Integer RW Delivery address (linked to TB_CustomerDeliveryAddress) WWWAddress Char RW Customer website PriceListNo Integer RW Price list (linked to TB_PriceList) InvoiceAddressNo Integer RW Invoice address (linked to TB_CustomerInvoiceAddress) VATRegNo Char RW VAT number (Sweden only) EDIProfileNo Integer RW EDI profile (Sweden only) EANLocationNo Char RW EAN code SpecialEDIId Char RW Other receiver identification (Sweden only) EDISellerRefNo Char RW Our electronic reference (Sweden only) EDIBuyerRefNo Char RW Your electronic reference (Sweden only) EDITestMode Smallint RW TB_CustomerDeliveryAddresses DeliveryAddressNo Integer RW Unique ID DeliveryName Char RW Name 6

9 DeliveryAddress1 Char RW Address 1 DeliveryPostCode Char RW Postal code DeliveryPostOffice Char RW City DeliveryCountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) ContactNo Integer RW Contact (linked to TB_Contact) Customer.CustomerNoAlfa Varchar RW Customer number (linked to TB_Customer) DeliveryAddress2 Char RW Address 2 Delivery address Char RW DeliveryEANLocationNo Char RW EAN code TB_CustomerGroup CustomerGrpNo Integer RW Unique ID Name Char RW Name InActiveYesNo Smallint RW Inactive (0/1) TB_CustomerInvoiceAddresses InvoiceAddressName Char RW Name on invoice InvoiceAddress1 Char RW Address1 InvoiceAddressPostCode Char RW Postal code InvoiceAddressPostoffice Char RW City InvoiceAddressNo Integer RW Unique ID InvoiceAddress2 Char RW Address 2 InvoiceAddress3 Char RW Address 3 InvoiceAddressCountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) Customer.CustomerNoAlfa Varchar RW Customer number InvoiceAddress Char RW InvoiceAddressContactNo Integer RW Contact number (linked to TB_Contact) InvoiceEANLocationNo Char RW EAN code TB_CustomerOrder OrderNo Char R Order number, unique ID CustomerName Char RW Customer name ContactNoInvoice Integer RW Contact (linked to TB_Contact) OrderDate Datetime RW Order date DeliveryDate Datetime RW Leverans datum TermsOfPayCustNo Integer RW Payment terms (linked to TB_TermsOfPayCustomer) CurrencyNo Integer RW Currency (linked to TB_Currency) InvoicePostOffice Char RW Invoicing city InvoiceAddress1 Char RW Address 1 DeliveryPostOffice Char RW Delivery city InvoicePostCode Char RW Invoicing postal code Customer.CustomerNoAlfa Varchar RW Customer number (linked to TB_Customer) DeliveryCountryNo Integer RW Delivery country (linked to TB_Country) EmployeeNo Integer RW Employee number (linked to TB_Employee) DeliveryMethodsNo Integer RW Method of delivery (linked to TB_DeliveryMethods) TermsOfDeliveryNo Integer RW Delivery method (linked to TB_TermsOfDelivery) DeliveryAddress1 Char RW Delivery address 1 InvoiceCountryNo Integer RW Invoice country (linked to TB_Country) DeliveryPostCode Char RW Delivery postal code DeliveryCustomerName Char RW Name of delivery customer DeliveryAddressNo Integer RW Delivery address number (linked to TB_CustomerDeliveryAddress) FormProfilCustNo Integer RW Document profile (linked to TB_CustomerProfile InvoiceAddress2 Char RW Invoice address 2 DeliveryAddress2 Char RW Delivery address 2 PriceListNo Integer RW Price list (linked to TB_PriceList) InvoiceAddressNo Integer RW Invoice address number (linked to TB_CustomerInvoiceAddress) 7

10 TB_CustomerOrderLine DepNo Integer RW Department number (linked to TB_Department) OrderNo Char R Unique order ID QuantityPerUnitText Char RW Unit designation Name Char RW Article name ArticleNo Char RW Article number (linked to TB_Article) ProjectNo Integer RW Project number (linked to TB_Projekt) EmployeeNo Integer RW Employee number (linked to TB_Employee) DeliveryDate Datetime RW Delivery date Amount Double RW Amount Quantity Double RW Article quantity GrossPrice Double RW Gross price NetPrice Double RW Net price Discountl Double RW Discount line (in %) ExchangeAmount Double RW Exchange amount ExchangeRate Double RW Exchange rate ExchangeSalesPrice Double RW Exchange sales price ContactNo Integer RW Contact (linked to TB_Contact) TB_CustomerProfile CustomerProfileNo Integer RW Unique ID Name Char RW Profile name TaxClassNo Integer RW Swedish: 0 = Free from VAT 1 = 25% VAT 2 = 12% VAT 3 = 6% VAT Norwegian: 0 = Free from VAT 1 = 24% VAT 2 = 12% VAT DebtCollectionYesNo Smallint RW Debt collection (0/1) TB_DeliveryMethods DeliveryMethodNo Integer RW Unique ID Name Char RW Delivery method name TB_Department DepNoAlfa Char RW Unique alphanumerical ID Name Char RW Name of department InActiveYesNo Smallint RW Inactive (0/1) TB_Employee EmployeeNo Integer RW Unique employee ID Name Char RW Name of employee Department.DepNoAlfa Varchar RW Department (linked to TB_Department) InternalTelephone Char RW Internal telephone number MobileTelephone Char RW Mobile phone CountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) PostOffice Char RW City PostCode Char RW Postal code Address1 Char RW Address 1 Fax Char RW Fax PrivateTelephone Char RW Private phone InActiveYesNo Smallint RW Inactive (0/1) Internal Address Char RW Company 8

11 Address2 Char RW Address 2 TB_GLAccount GLAccountNoAlfa Char R Unique alpha number Name Char R Account name InActiveYesNo Smallint R Inactive (0/1) AccountingYearID Integer R Country (linked to TB_AccountingYear) SRUCode1 Integer R SRU code (Sweden only) DepNoSpec Integer R If department is to be specified 0 = No value 1 = Always 2 = Not allowed 3 = Often (Stops when editing, but is not required) 4 = Seldom (Does not stop when editing, but can be required) EmployeeNoSpec Integer R Employee number required (see DepNoSpec) DebitCredit Integer R 0 = Not specified 1 = Debit 2 = Credit SRUCode2 Integer R SRU code 2 (Sweden only) DisabledForEntryNo Integer R Disabled for manual coding (0/1) DepNoAlfa Varchar R Department number proposed (linked to TB_Department) EmployeeNo Integer R Proposed employee (linked to TB_Employee) AccountType Integer R Type of account QuantitySpec Integer R Quantity shall be specified (see DepNoSpec) Quanity Double R Kvantitet QuantityUnit Char R Unit of quantity TransactionInfoSpec Integer R Transaction info shall be specified (see DepNoSpec) TransactionInfo Char R Transaction text proposals ProjectNoSpec Integer R Project shall be specified (see DepNoSpec) ProjectNo Integer R Project number proposed (linked to TB_Projekt) VATReportCode Char R VAT report code InterimYesNo Integer R Interim accounting (0/1) TB_Language LanguageNo Integer R Unique language ID Name Char R Language name TB_MainGroup MainGroupNo Integer R Unique main group ID Name Char R Name of main group TB_PostOffice PostCode Char RW Postal code PostOffice Char RW PO location CountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) TB_PriceList Name Char R Name of price list PriceListNo Integer R Unique price list ID 9

12 TB_Project ProjectNo Integer RW Project number ProjectNoAlfa Char RW Unique Alfa number Name Char RW Project name StartTime Datetime RW Start time StopTime Datetime RW Stop time ProjectCategoryNo Integer RW Project category (linked to TB_ProjektCategory) TB_ProjectCategory ProjectNo Integer RW Project number (linked to TB_Projekt) Name Char RW Category name StartTime Datetime RW Start time StopTime Datetime RW Stop time ProjectCategoryNo Integer RW Unique ID TB_RiksBankKod RiksBankKod Integer RW Unique ID Name Char RW Code name TB_SalesFigures TotalSalesQuantity Double R Total number of sales TotalSalesAmount Double R Total sales amount TotalSalesQuantityLastYear Double R Number of previous year sales TotalSalesAmountLastYear Double R Amount of previous year sales TB_StockSurvey ArticleNo Char RW Article number (linked to TB_Article) ArticleName Char R Name of article DateOfChange Datetime RW Date of change PurchasePrice Double R Purchase price Quantity Double RW Quantity UnitInStock Double R Number in stock TB_Supplier SupplierNoAlfa Char RW Unique alphanumerical supplier number Debt Double R Debt CurrentYearPurchase Double R Annual purchases PreviousYearPurchase Double R Previous year purchases SWIFTId Char RW SWIFT ID UpcomingPayments Double R Due payments Name Char RW Name of supplier ContactNo Integer RW Supplier contact (linked to TB_Contact) PostCode Char RW Postal code PostOffice Char RW City Telephone Char RW Telephone number Telefax Char RW Fax number Address Char RW address DeliveryMethodsNo Integer RW Method of delivery (linked to TB_SupplierDeliveryMethods) TermsOfDeliveryNo Integer RW Terms of delivery PostAccount Char RW Post giro number BankAccount Char RW Bank account number CountryNo Integer RW Country (linked to TB_Country) Address1 Char RW Address 1 10

13 SupplierGrpNo Integer RW Supplier group (linked to TB_SupplierGroup) EmployeeNo Integer RW Employee number (linked to TB_Employee) TermsOfPaySupplNo Integer RW Payment terms (linked to TB_TermsOfPaySupplier) OurCustomerNo Char RW Our customer number (if they are also customer) CompanyNo Char RW Company registration number CurrencyNo Integer RW Currency (linked to TB_Currency) CreditLimit Double RW Maximum credit InActiveYesNo SmallInt RW Inactive (0/1) WWWAddress Char RW Website Address3 Char RW Address 3 Address2 Char RW Address 2 BankGiro Char RW Bank giro number RiksBankKod Integer RW Central bank code (linked to TB_Riksbankskod) Telephone2 Char RW Telephone 2 BankConNo Integer RW Bank (linked to TB_BankConnection) ForeignPaymentYesNo Integer RW Foreign payment (0/1) UserNumber Char RW User number KIDSupplier Integer RW OCR supplier (0/1) AutoGiroSupplier Integer RW Autogiro supplier (0/1) ForreginBankCode Char RW Foreign bank code CountryCode Char RW Country code (linked to TB_Country) PaymentMethod Integer RW Payment method (linked to TB_SupplierPaymentMethod) GLAccPayAlfa Char RW Account code on payment (linked to TB_GLAccount) EdiSellerRefNo Char RW Your electronic reference (Sweden only) TB_SupplierGroup SupplierGrpNo Integer RW Unique ID Name Char RW Name of group InActiveYesNo Smallint RW Inactive (0/1) TB_TermsOfPayCustomer TermsOfPayCustNo Integer RW Unique ID Name Char RW Name NumberOfDays Integer RW Number of days FreeDeliveryMonthYesNo Smallint RW Free delivery month (0/1) TB_TermsOfPaySupplier TermsOfPaySupplNo Integer RW Unique ID Name Char RW Name of payment type NumberOfDays Integer RW Number of days TB_VoucherNoSerial VoucherSerialNo Char R Voucher series number Name Char R Name of series ReservedForBureauYesNo Integer R Reserved for bookkeeping company NotValidForManualEntryYesNo Integer R Not accessible for manual coding TB_ PostingTemplateArticle PostingTemplateNo Integer R Unique number for article coding Name Char R Name SalesAccTaxable Integer R Sales account (linked to GLAccount) SalesAccNonTaxable Integer R VAT exempt account (Link to GLAccount) 11

14 ExportAcc Integer R Export account (linked to GLAccount) EUAcc Integer R EU without VAT (linked to GLAccount) EUAccountTaxable Integer R EU with VAT (linked to GLAccount) OutputTaxClassNo Integer R Swedish: 0 = Free from VAT 1 = 25% VAT 2 = 12% VAT 3 = 6% VAT Norwegian: 0 = Free from VAT 1 = 24% VAT 2 = 12% VAT 3 = 6% VAT WorkInProgressAcc Integer RW Warehouse (linked to GLAccount) PurchaseCreditAcc Integer RW Stock purchase credit (linked to GLAccount) PurchaseAcc Integer RW Stock purchase (linked to GLAccount) EUPurchaseAcc Integer RW Stock purchase EU (linked to GLAccount) PurchaseAccExp Integer RW Stock purchase dispatch Fee (linked to GLAccount) InputTaxClassNo Integer RW Tax class purchase (linked to GLAccount) TB_AccountingYear Fieldname Type Length Column id R/RW Description AccountingYearID Integer R Unique number for accounting year Name Varchar R Name of year StartDate DateTime R Start date EndDate DateTime R End date TB_FixedAddnDed Fieldname Type Length Column id R/RW Description FixedAddnDedNo Integer R Unique number for discounts and charges Name Varchar R Name FixedOrderDiscount Double R Fixed order discount FixedPostage Double R Fixed postage LowerLimitPostage Double R Lowest postage amount FixedHandlingCharge Double R Fixed handling charge LowerLimitHandlingCharge Double R Lowest handling charge FixedLineDiscountPer Double R Fixed line discount 12

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Komma igång med Compact API Hur APIet fungerar Visma Compacts API läser och skriver direkt till databasen via ett antal färdiga metoder som

Läs mer

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/04 Henrik Bark och Martin Zackrisson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

Välkommen! klicka här. Welcome! click here

Välkommen! klicka här. Welcome! click here Välkommen! Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Vi går igenom nödvändiga förberedelser, kodrapportering, kampanjresultatet och hur du

Läs mer

Visma Administation 200

Visma Administation 200 Visma Administration 200. Pris från 1.290:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Smidigt bokföringsprogram med leverantörsreskontra Visma Administation 200 bokföring, leverantörer

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C 56251 Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6,

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Starta en webshop Do It Yourself Guide, av Bertil Palmqvist

Starta en webshop Do It Yourself Guide, av Bertil Palmqvist Starta en webshop Do It Yourself Guide, av Bertil Palmqvist Innehåll Inledning...1 Förutsättningar...1 Steg 1 Beställ hemsida, domännamn och skapa butikens e-postkonton...2 Steg 2 Hämta oscommerce webshop

Läs mer

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY Detta dokument beskriver det ni behöver veta för att integrera SveaWebPay i er e- butik. För mer information om web service och API finns ytterligare dokument att tillgå

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

Teknisk information om SveaWebPay

Teknisk information om SveaWebPay Teknisk information om SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att rent teknisk integrera SveaWebPay i din e-butik. För mer information om WebServices med mera finns ytterligare dokument

Läs mer

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel Grundkurs Hemsida och E-handel Mamut Academy 2002 Mamut AB. Alla rättigheter förbehålles. Mamut AB och Mamut Business Software är registrerade varumärken för Mamut ASA. Manualen är producerad vid MamutPress

Läs mer

RemoteX Applications Manual för E-beställning

RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...

Läs mer

Butikslösningen Shop4sale s grundfunktioner

Butikslösningen Shop4sale s grundfunktioner Butikslösningen Shop4sale s grundfunktioner Design Ett Standardutseende ingår via någon av våra grundmallar där du kan anpassa och lägga till din egen logotype och kontaktinformation. Uppdateringar Fria

Läs mer

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Information på svenska och engelska Särskild inkomstskatt för dig som arbetar i Sverige och bor utomlands 2 Special income tax

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket

Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket Evaluation of Electronic Invoice Handling at Banverket Johan Ekengren Zahid Hassan EXAMENSARBETE Informatik C 2004 Nr: C02/2004 EXAMENSARBETE,

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Företagens användning av datorer och Internet

Företagens användning av datorer och Internet Företagens användning av datorer och Internet 2003 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Statistics Sweden 2004 Producent

Läs mer

Ett internetbaserat bokningssystem för hotellrum

Ett internetbaserat bokningssystem för hotellrum Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Ett internetbaserat bokningssystem för hotellrum Fredrik Pettersson och Paul Pagil Juni 2006 Examensarbete, 10 poäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer