Schema XMLSIE_1_0.xsd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schema XMLSIE_1_0.xsd"

Transkript

1 Schema XMLSIE_1_0.xsd Elements Groups Complex types Simple types SIE BalanceGROUP BalanceWithPeriodTYPE AccountIdTYPE JournalInfoTYPE AccountTypeTYPE LedgerEntryTYPE CurrencyIdTYPE ObjectGroupReferenceTYPE ObjectReferenceTYPE PaymentTYPE CustomerIdTYPE ObjectGroupIdTYPE ObjectIdTYPE PeriodTYPE SupplierIdTYPE TypeOfObjectGroupIdTYPE Type OfObjectIdTYPE element SIE underelement FileInfo Company Currency Accounting AccountsPayable AccountsReceivable attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning SIEType xsd:nmtoken Anger vilken typ av information som filen innehåller. BALANCES = Konto, Ingående balans, Utgående balans, Periodsaldo (objekt frivilligt) TRANSACTIONS - Konto, Ingående balans, Utgående balans, Verifikationer, Periodsaldo, Leverantörsreskontra, Kundreskontra LEDGERENTRIES Verifikationer text Detta är rotelementet för samtliga typer av meddelande som kan skapas inom ramen för XMLSIE. Varje meddelande skall alltid inledas med detta element. text Typ av meddelande anges i attributet SIEType. Se dokumentation för detta för giltiga värden och dess innebörd. element SIE/FileInfo attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning softwareproduct xsd:string ja Anger i klartext produktnamnet för den produkt som genererat filen. softwareversion xsd:string ja Anger versionsnummer på den produkt som genererat filen. createdby xsd:string Anger vem som har skapat filen. createddate xsd:date ja Anger datum när filen genererades. Anges i formatet CCYY-MM-DD.

2 createdtime xsd:time ja Anger tidpunkt när filen genererades. Anges i formatet HH:MM:SS.SSS. comment xsd:string Fri kommentar kring filen. text Innehåller generell information om filen. Avsändare, skapare m m. element SIE/Company attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning id xsd:string ja Identitet på avsändade företag. Ett flertal system, främst redovisningssystem, använder en intern identitet för att avgöra vilket företag som avses. Kan vara ett nummer eller ett smeknamn. Identiteten är viktig för att programvarorna med säkerhet skall kunna synkronisera informationen. name xsd:string ja Avsändande företags/organisations juridiska namn i klartext. organizationalnu xsd:string Företagets organisationsnr. mber contact xsd:string Kontaktperson hos det avsändande företaget. addressline1 xsd:string Adressrad 1, t ex gatuadress. addressline2 xsd:string Adressrad 2, t ex postbox. postcode xsd:string Postnummer. city xsd:string Postort. state xsd:string Region eller stat. country xsd:string Land i klartext. countrycode xsd:token Landkod. Skall anges enligt kodlista ISO telephone xsd:string Telefonnr fax xsd:string Faxnr. xsd:string Avsändande företags e-post adress. homepage xsd:string Avsändande företags hemsida. text Innehåller generell information om företaget eller organisationen som skapat filen. element SIE/Currency Typ CurrencyIdTYPE längd 3 text Anger redovisningsvaluta. Alla belopp som avser redovisning skall vara angivna i denna valuta. text För fakturorna i kund- och leverantörsreskontran kan även beloppen anges i ursprungsvalutan.

3 element SIE/Accounting underelement Accounts TypeOfObjectGroups ObjectGroups TypeOfObjects Objects FinancialYears text Innehåller redovisningsinformation. Konton, ingående- och utgående balanser, saldon, budget och transaktioner. text Detta element motsvarar till största del innehållet i SIE filformat från element SIE/Accounting/Accounts underelement Account attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning chartofaccounts Type xsd:nmtoken Anger vilken kontoplan som används. Om annan än de fördefinierade används skall attributet sättas till OTHER och namnet på kontoplanen anges i attributet nameofchartof Accounts xsd:string text Konton. Skall innehålla samtliga konton som används i filen. nameofchartofaccounts. Namn på kontoplan. Behöver endast anges om den skiljer sig från någon av de fördefinierade. element SIE/Accounting/Accounts/Account underelement Id Name Type SruCode text Deklarerar ett konto. Om importerande program inte har motsvarande konto upplagt skall det lägga upp det.

4 element SIE/Accounting/Accounts/Account/Id Typ AccountIdTYPE text Kontonr. element SIE/Accounting/Accounts/Account/Name text Kontonamn element SIE/Accounting/Accounts/Account/Type Typ AccountTypeTYPE enumeration ASSET enumeration LIABILITY enumeration INCOME enumeration COST text Kontotyp enligt kodlista element SIE/Accounting/Accounts/Account/SruCode Typ extension of xsd:integer attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning number xsd:integer Anger SRU-kodens interna representation, normalt 1-3. text Kontots SRU-kod element SIE/Accounting/TypeOfObjectGroups underelement TypeOfObjectGroup text Dimensionstyper. Skall innehålla alla typer som används i filen. element SIE/Accounting/TypeOfObjectGroups/TypeOfObjectGroup underelement Id Name

5 text Deklarerar en dimensionstyp. element SIE/Accounting/TypeOfObjectGroups/TypeOfObjectGroup/Id Typ TypeOfObjectGroupIdTYPE text Identitet för dimensionstypen element SIE/Accounting/TypeOfObjectGroups/TypeOfObjectGroup/Name text Namn på dimensionstypen element SIE/Accounting/ObjectGroups underelement ObjectGroup text Dimensioner. SKall innehålla alla dimensioner som används i filen. element SIE/Accounting/ObjectGroups/ObjectGroup underelement Id Name TypeOfObjectGroupId text Deklarerar en dimension. element SIE/Accounting/ObjectGroups/ObjectGroup/Id Typ ObjectGroupIdTYPE minimilängd 1 text Identitet för dimensionen element SIE/Accounting/ObjectGroups/ObjectGroup/Name

6 text Namn på dimensionen element SIE/Accounting/ObjectGroups/ObjectGroup/TypeOfObjectGroupId Typ TypeOfObjectGroupIdTYPE text Anger typ av dimension. Skall motsvaras av ett element i TypeOfObjectGroup med detta identitet. element SIE/Accounting/TypeOfObjects underelement TypeOfObject text Objektstyper. Skall innehålla alla typer som används i filen. element SIE/Accounting/TypeOfObjects/TypeOfObject underelement Id Name text Deklarerar en objektstyp. element SIE/Accounting/TypeOfObjects/TypeOfObject/Id Typ TypeOfObjectIdTYPE minimilängd 1 text Identitet för objektstypen element SIE/Accounting/TypeOfObjects/TypeOfObject/Name text Namn på objektstypen element SIE/Accounting/Objects underelement Object text Objekt. Skall innehålla alla objekt som används i filen.

7 element SIE/Accounting/Objects/Object underelement Id Name TypeOfObjectId text Deklarerar ett objekt element SIE/Accounting/Objects/Object/Id Typ ObjectIdTYPE minimilängd 1 text Identitet för objektet element SIE/Accounting/Objects/Object/Name text Namn på objektet element SIE/Accounting/Objects/Object/TypeOfObjectId Typ TypeOfObjectIdTYPE minimilängd 1 text Anger typ av objekt. Skall motsvaras av ett element i TypeOfObject med denna identitet. element SIE/Accounting/FinancialYears underelement FinancialYear text Redovisningsinformation.

8 element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear underelement Journals OpeningBalances Balances Budgets ClosingBalances attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning start xsd:date ja Räkenskapsårets startdatum. Anges i formatet CCYY-MM-DD. end xsd:date ja Räkenskapsårets slutdatum. Anges i formatet CCYY-MM-DD. isclosed xsd:boolean false Anger om räkenskapsåret är avslutat. Ange True alt 1 för att sätta det som avslutat. Om utelämnat betraktas räkenskapsåret som ej avslutat. text Innehåller redovisningsinformation för ett räkenskapsår. element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals underelement Journal text Verifikationer element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal underelement Id Name JournalEntry text Delmängd av verifikationer, t ex verifikationsserie. Om exporterande program hanterar olika serier skall det skapas ett element av denna typ för varje serie. element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/Id text Verifikationsserie. Om det utelämnas kan importerande program sätta serien.

9 element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/Name text Namn på verifikationsserien element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/JournalEntry underelement Id Date Text LedgerEntry text En verifikation. Verifikationerna skall läggas i stigande nummerordning inom serien. element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/JournalEntry/Id text Verifikationsnummer. Om det utelämnas kan importerande program sätta verifikationsnumret. element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/JournalEntry/Date Typ xsd:date text Verifikationsdatum element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/JournalEntry/Text text Verifikationstext

10 element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/JournalEntry/LedgerEntry Typ extension of LedgerEntryTYPE underelement AccountId Amount RegistredDate RegistredBy Text Date Quantity Unit ObjectGroup Object attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning revoked xsd:boolean false Anger om verifikationsraden är struken. Ange True eller 1 om raden är struken. Om utelämnad betraktas raden som ej struken. revokedby xsd:string Om raden är struken kan detta attribut användas för att m h a signatur eller motsvarande ange vem som strukit raden. text En verifikationsrad element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/OpeningBalances underelement OpeningBalance text Ingående balanser.

11 element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/OpeningBalances/OpeningBalance underelement AccountId Amount Quantity Unit ObjectGroup Object text Innehåller den ingående balansen för ett balanskonto. element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Balances underelement Balance text Saldon element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Balances/Balance Typ BalanceWithPeriodTYPE underelement Period AccountId Amount Quantity Unit ObjectGroup Object text Ett saldo

12 element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Budgets underelement Budget text Budgetar element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Budgets/Budget underelement Id Name BudgetEntry attribut Namn Typ Obligatorisk Förval Beskrivning Beskrivning BudgetID xsd:string BudgetName xsd:string text En budget element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Budgets/Budget/Id text Identitet för budgeten element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Budgets/Budget/Name text Budgetens namn

13 element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Budgets/Budget/BudgetEntry Typ BalanceWithPeriodTYPE underelement Period AccountId Amount Quantity Unit ObjectGroup Object text En budgetrad element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/ClosingBalances underelement ClosingBalance text Utgående balanser text rad 3 element SIE/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/ClosingBalances/ClosingBalance underelement AccountId Amount Quantity Unit ObjectGroup Object text En utgående balans för ett konto

14 element SIE/AccountsPayable underelement Suppliers Invoices text Innehåller information från leverantörsreskontran. Leverantörer, fakturor och betalningar. element SIE/AccountsPayable/Suppliers underelement Supplier text Leverantörer element SIE/AccountsPayable/Suppliers/Supplier underelement SupplierId SupplierName SupplierOrganizationalNumber SubNumber text En leverantör element SIE/AccountsPayable/Suppliers/Supplier/SupplierId Typ SupplierIdTYPE minimilängd 1 text Leverantörens identitet, t ex leverantörsnr element SIE/AccountsPayable/Suppliers/Supplier/SupplierName text Leverantörens namn element SIE/AccountsPayable/Suppliers/Supplier/SupplierOrganizationalNumber

15 text Leverantörens organisationsnr element SIE/AccountsPayable/Suppliers/Supplier/SubNumber text Tilläggsnummer för en leverantör. Används för att särskilja flera förekomster av samma leverantör. element SIE/AccountsPayable/Invoices underelement Invoice text Leverantörsfakturor element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice

16 underelement SupplierId InvoiceType InvoiceNumber InvoiceDate DueDate InternalId ArrivalDate RegistredDate ApprovalSign GrossAmount VatAmount GrossAmountInCurrency VatAmountInCurrency CurrencyId Payment JournalInfo text En leverantörsfaktura element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/SupplierId Typ SupplierIdTYPE minimilängd 1 text Leverantörsnr element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/InvoiceType Typ restriction of xsd:nmtoken enumeration DEBIT enumeration CREDIT text Fakturatyp element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/InvoiceNumber text Fakturanummer element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/InvoiceDate Typ xsd:date text Fakturadatum element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/DueDate Typ xsd:date text Förfallodatum element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/InternalId text Intern identitet av fakturan

17 element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/ArrivalDate Typ xsd:date text Ankomstdatum element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/RegistredDate Typ xsd:date text Registeringsdatum element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/ApprovalSign text Attesterad av element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/GrossAmount Typ xsd:decimal text Totalbelopp. ANges i redovisningsvaluta. element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/VatAmount Typ xsd:decimal text Momsbelopp. Anges i redovisningsvaluta. element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/GrossAmountInCurrency Typ xsd:decimal text Totalbelopp i ursprungsvaluta. Om utelämnat används GrossAmount. element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/VatAmountInCurrency Typ xsd:decimal

18 text Momsbelopp i ursprungsvaluta. Om utelämnat används VatAmount element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/CurrencyId Typ CurrencyIdTYPE längd 3 text Valutakod element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/Payment Typ PaymentTYPE underelement AssignmentDate PaymentDate Amount AmountInCurrency CurrencyId ReceiverReference SenderReference IntermediaryReference ModeOfPayment AccountNumber AdditionalInfo JournalInfo text En betalningshändelse. Kan förekomma obegränsat antal gånger.

19 element SIE/AccountsPayable/Invoices/Invoice/JournalInfo Typ JournalInfoTYPE underelement FinancialYear JournalId JournalEntryId JournalDate text Verifikationshänvisning element SIE/AccountsReceivable underelement Customers Invoices text Innehåller information från kundreskontran. Kunder, fakturor och betalningar. element SIE/AccountsReceivable/Customers underelement Customer text Kunder element SIE/AccountsReceivable/Customers/Customer underelement CustomerId CustomerName CustomerOrganizationalNumber SubNumber text En kund

20 element SIE/AccountsReceivable/Customers/Customer/CustomerId Typ CustomerIdTYPE minimilängd 1 text Kundens identitet, t ex kundnr element SIE/AccountsReceivable/Customers/Customer/CustomerName text Kundens namn element SIE/AccountsReceivable/Customers/Customer/CustomerOrganizationalNumber text Kundens organisationsnr element SIE/AccountsReceivable/Customers/Customer/SubNumber text Tilläggsnummer för en kund. Används f ör att särskilja flera förekomster av samma kund. element SIE/AccountsReceivable/Invoices underelement Invoice text Kundfakturor

21 element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice underelement CustomerId InvoiceType InvoiceDate RegistredDate InvoiceNumber GrossAmount VatAmount GrossAmountInCurrency VatAmountInCurrency CurrencyId Payment JournalInfo text En kundfaktura element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/CustomerId Typ CustomerIdTYPE minimilängd 1 text Kundens identitet element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/InvoiceType Typ restriction of xsd:nmtoken enumeration DEBIT enumeration CREDIT text Fakturatyp element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/InvoiceDate

22 Typ xsd:date text Fakturadatum element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/RegistredDate Typ xsd:date text Registreringsdatum element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/InvoiceNumber text Fakturanummer element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/GrossAmount Typ xsd:decimal text Totalbelopp. Anges i redovisningsvaluta. element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/VatAmount Typ xsd:decimal text Momsbelopp. Anges i redovisningsvaluta. element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/GrossAmountInCurrency Typ xsd:decimal text Totalbelopp i ursprungsvaluta. Om utelämnat används GrossAmount. element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/VatAmountInCurrency Typ xsd:decimal text Momsbelopp i ursprungsvaluta. Om utelämnat används VatAmount.

23 element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/CurrencyId Typ CurrencyIdTYPE längd 3 text Valutakod element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/Payment Typ PaymentTYPE underelement AssignmentDate PaymentDate Amount AmountInCurrency CurrencyId ReceiverReference SenderReference IntermediaryReference ModeOfPayment AccountNumber AdditionalInfo JournalInfo text Betalningshändelse. Kan förekomma obegränsat antal gånger.

24 element SIE/AccountsReceivable/Invoices/Invoice/JournalInfo Typ JournalInfoTYPE underelement FinancialYear JournalId JournalEntryId JournalDate text Verifikationshänvisning group BalanceGROUP underelement AccountId Amount Quantity Unit ObjectGroup Object text Typdefinition för en saldopost element BalanceGROUP/AccountId Typ AccountIdTYPE text Kontonr element BalanceGROUP/Amount Typ xsd:decimal text Belopp. Positivt för debet och negativt för kredit.

25 element BalanceGROUP/Quantity Typ xsd:decimal text Kvantitet element BalanceGROUP/Unit text Enhet element BalanceGROUP/ObjectGroup Typ ObjectGroupRefe rencetype underelement TypeOfObjectGroupId ObjectGroupId text Dimension element BalanceGROUP/Object Typ ObjectReferenceTYPE underelement TypeOfObjectId ObjectId text Objekt

26 complextype BalanceWithPeriodTYPE underelement Period AccountId Amount Quantity Unit ObjectGroup Object text Typdefinition för en saldopost för en viss period element BalanceWithPeriodTYPE/Period Typ PeriodTYPE text Bokföringsperiod. Anges i formatet YYMM complextype JournalInfoTYPE underelement FinancialYear JournalId JournalEntryId JournalDate text Typdefinition för en referens till en verifikationspost element JournalInfoTYPE/FinancialYear Typ xsd:date text Räkenskapsår. Anges med räkenskapsårets startdatum

27 element JournalInfoTYPE/JournalId text Verifikationsserie element JournalInfoTYPE/JournalEntryId text Verifikationsnummer element JournalInfoTYPE/JournalDate Typ xsd:date text Verifikationsdatum complextype LedgerEntryTYPE underelement AccountId Amount RegistredDate RegistredBy Text Date Quantity Unit ObjectGroup Object text Typdefinition för en transaktionspost

28 element LedgerEntryTYPE/AccountId Typ AccountIdTYPE text Kontonr. Kontot skall vara deklarerat under elementet Accounts. element LedgerEntryTYPE/Amount Typ xsd:decimal text Belopp. Positivt för debet och negativt för kredit. element LedgerEntryTYPE/RegistredDate Typ xsd:date text Registreringsdatum element LedgerEntryTYPE/RegistredBy text Registrerad av element LedgerEntryTYPE/Text text Transaktionstext element LedgerEntryTYPE/Date Typ xsd:date text Transaktionsdatum. Om utelämnat används verifikationens datum. element LedgerEntryTYPE/Quantity Typ xsd:decimal

29 text Kvantitet. Anges normalt med samma tecken som för beloppet. element LedgerEntryTYPE/Unit text Enhet för kvantiteten. element LedgerEntryTYPE/ObjectGroup Typ ObjectGroupReferenceTYPE underelement TypeOfObjectGroupId ObjectGroupId text Dimension element LedgerEntryTYPE/Object Typ ObjectReferenceTYPE underelement TypeOfObjectId ObjectId text Objekt complextype ObjectGroupReferenceTYPE underelement TypeOfObjectGroupId ObjectGroupId text Typdefinition för en angivelse av en dimension element ObjectGroupReferenceTYPE/TypeOfObjectGroupId Typ TypeOfObjectGroupIdTYPE text Typ av dimension

30 element ObjectGroupReferenceTYPE/ObjectGroupId Typ ObjectGroupIdTYPE minimilängd 1 text Dimensionens identitet complextype ObjectReferenceTYPE underelement TypeOfObjectId ObjectId text Typdefinition för en angivelse av ett objekt element ObjectReferenceTYPE/TypeOfObjectId Typ TypeOfObjectIdTYPE minimilängd 1 text Typ av objekt element ObjectReferenceTYPE/ObjectId Typ ObjectIdTYPE minimilängd 1 text Objektets identitet

31 complextype PaymentTYPE underelement AssignmentDate PaymentDate Amount AmountInCurrency CurrencyId ReceiverReference SenderReference IntermediaryReference ModeOfPayment AccountNumber AdditionalInfo JournalInfo text Typdefinition för en betalningshändelse element PaymentTYPE/AssignmentDate Typ xsd:date text Beordringsdatum element PaymentTYPE/PaymentDate Typ xsd:date text Betalningsdatum element PaymentTYPE/Amount Typ xsd:decimal text Belopp. Anges i redovisningsvaluta.

32 element PaymentTYPE/AmountInCurrency Typ xsd:decimal text Belopp i ursprungsvaluta. element PaymentTYPE/CurrencyId Typ CurrencyIdTYPE längd 3 text Valutakod element PaymentTYPE/ReceiverReference text Betalningsmottagarens referens element PaymentTYPE/SenderReference text Betalningsavsändarens referens element PaymentTYPE/IntermediaryReference text Betalningsförmedlarens referens element PaymentTYPE/ModeOfPayment Typ restriction of xsd:nmtoken enumeration POSTALGIRO enumeration BANKGIRO enumeration DEPOSIT enumeration CHECK enumeration CASH enumeration SETTLEMENT enumeration IBAN enumeration UNKNOWN text Betalningssätt

33 element PaymentTYPE/AccountNumber text Kontonr som betalningen utfördes till eller från element PaymentTYPE/AdditionalInfo text Tilläggsinfo element PaymentTYPE/JournalInfo Typ JournalInfoTYPE underelement FinancialYear JournalId JournalEntryId JournalDate text Verifikationshänvisning simpletype AccountIdTYPE Typ restriction of xsd:integer text Typdefinition för ett kontonr simpletype AccountTypeTYPE Typ restriction of xsd:nmtoken enumeration ASSET enumeration LIABILITY enumeration INCOME enumeration COST text Typdefinition för en kontotyp simpletype CurrencyIdTYPE Typ restriction of xsd:token längd 3 text Typdefinition för en valutakod. Anges enligt kodlista ISO 4217.

34 simpletype CustomerIdTYPE Typ restriction of xsd:string minimilängd 1 text Typdefinition för en kundidentitet simpletype ObjectGroupIdTYPE Typ restriction of xsd:string minimilängd 1 text Typdefinition för en dimensionsidentitet simpletype ObjectIdTYPE Typ restriction of xsd:string minimilängd 1 text Typdefinition för en objektidentitet simpletype PeriodTYPE Typ restriction of xsd:integer text Typdefinition för en bokföringsperiod. Period anger kalandermånad inom räkenskapsåret. Period 1 är lika med första månaden i räkenskapsåret. Period 0 avser hela året. simpletype SupplierIdTYPE Typ restriction of xsd:string minimilängd 1 text Typdefinititon för en leverantörsidentitet simpletype TypeOfObjectGroupIdTYPE text Typdefinititon för en dimensionstypsidentitet simpletype TypeOfObjectIdTYP type restriction of xsd:string minimilängd 1 text Typdefinition för en objektidentitet

XMLSIE. Utgåva 1.0 (2003-07-03) XMLSIE 1.0 1 (35)

XMLSIE. Utgåva 1.0 (2003-07-03) XMLSIE 1.0 1 (35) XMLSIE Utgåva 1.0 (2003-07-03) XMLSIE 1.0 1 (35) Innehållsförteckning INLEDNING...4 Bakgrund...4 Nyheter mot tidigare versioner från SIE...4 Avgränsningar...4 GRUNDLÄGGANDE OM FORMATBESKRIVNINGEN...4 Hur

Läs mer

Mappningen gjordes med utgångspunkt i XML-SIE 1.0 med verktyget Altova XML Spy. SIE-gruppen förvaltar inte längre XML-SIE 1.0.

Mappningen gjordes med utgångspunkt i XML-SIE 1.0 med verktyget Altova XML Spy. SIE-gruppen förvaltar inte längre XML-SIE 1.0. Bredenberg Geber Lövblad SoU 2007-11-23 1.5 1 (8) Syfte Att ställa av urval av uppgifter ur redovisningssystemet Agresso för avslutade räkenskapsår i XML-filer. Urval har beskrivits i rapporten Avställning

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

2. Change log Datamodell/XML

2. Change log Datamodell/XML 2. Change log Datamodell/XML Date Version Element grupp Element Term 2009-12-16 1.2 InvoicHeader EstimatedDeliveryDateAndTime T3227 Kod 17 Delivery date/time, estimated borttagen 2009-12-16 1.2 InvoicHeader

Läs mer

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version. Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt. 2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter

Läs mer

DHL subset av SFTI Svefaktura

DHL subset av SFTI Svefaktura DHL Freight (Sweden) AB DHL subset av SFTI Svefaktura Fakturaspecifikation xml message Version 1.1 Uppdaterad 2013-06-03 Message implementation guideline DHL Freight (Sweden) AB subset av SFTI Svefaktura

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR?

Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Presentationen är en förenklad manual för några av de viktigaste funktionerna i Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning. Tanken är att presentationen skall ge en första

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

Informationsmodell e-tullräkning Sid 1(29) baserad på NES 2.0

Informationsmodell e-tullräkning Sid 1(29) baserad på NES 2.0 Informationsmodell e-tullräkning Sid (29) Innehåll INVOICE... 2 ADDITIONAL DOCUMENT REFERENCE... 4 ATTACHMENT... 5 EXTERNAL REFERENCE... 5 ACCOUNTING SUPPLIER PARTY... 6 ACCOUNTING CUSTOMER PARTY... 6

Läs mer

48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20

48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20 Utskriven: 2004-12-10 14:18:44 Sida 1 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Corporate Access Payables

Corporate Access Payables Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare

Läs mer

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Kassajournal De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Generellt om kassajournalen Journalnamn

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, For English see How to send e-invoice to. har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet

Läs mer

Öppna data. Teknisk specifikation. 2014 05 12 Version 0.4. Skolmatsdata. Nationellt ramverk för tillgängliggörande av skolmatsdata

Öppna data. Teknisk specifikation. 2014 05 12 Version 0.4. Skolmatsdata. Nationellt ramverk för tillgängliggörande av skolmatsdata Öppna data Skolmatsdata Teknisk specifikation Nationellt ramverk för tillgängliggörande av skolmatsdata Deltagare Björn Hagström, Örebro kommun Andreas Krohn, Helsingsborgs stad, Dopter AB Fredrik Eriksson,

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll

GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Postbeskrivning för utrikes betalningar... 1 Betalningsunderlag (filtyp PO1)... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 12 Återrapportering

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet innehåller viktig information för

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions Momsrapportering Innehållsförteckning Claremont AB Momsrapportering... 1 1. Moms bokföringsinställningar... 3 1.1 Bokföringsinställningar för moms... 4 1.2 Inställningar för momsrapportering... 6 2 Momsrapporten

Läs mer

så här läser du ditt värdebesked

så här läser du ditt värdebesked så här läser du ditt värdebesked Notera att samtliga redovisade poster/värden i värdebeskedet endast utgör illustration och således är fiktiva. försäkringsinformation och försättsblad INVESTMENT REPORT

Läs mer

Bokförlätt Ett bokföringsprogram för föreningar

Bokförlätt Ett bokföringsprogram för föreningar Bokförlätt Ett bokföringsprogram för föreningar Innehållsförteckning Inledning... 1 Programbeskrivning och systemkrav... 2 Krav och önskemål på ett bokföringsprogram... 2 Några centrala begrepp... 3 Verifikation...

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30 Avrop Entity name: Avrop Calloff Transaktionen används för att avropa mot ramavtal. Avropshuvud 1.. 1 T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition: Unikt nummer för avropet Köparens avropsnummer. Varje nytt avrop

Läs mer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer Bakgrund Sedan länge finns en standard för hur filöverföringen mellan olika ekonomisystem kan åstakommas. Denna standard är SIE formatet

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43 Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

Slutrapport Författare Avd Telefon Datum Version Sid Håkan Lövblad T/R 2006-06-30 1.2 1 (3) Utgör ett avgränsat delprojekt inom LDB-projektet

Slutrapport Författare Avd Telefon Datum Version Sid Håkan Lövblad T/R 2006-06-30 1.2 1 (3) Utgör ett avgränsat delprojekt inom LDB-projektet Slutrapport Håkan Lövblad T/R 2006-06-30 1.2 1 (3) Sammanfattning et har med utgångspunkt i ett XML-schema beställt en XML-fil med räkenskapsinformation från Agresso AB ur Riksarkivets tillämpning av affärssystemet

Läs mer

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING BOKFÖRING Innehållsförteckning Kom igång - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Vad är XML Schemas. XML Schemas. Varför XML Schmas. Namespace

Vad är XML Schemas. XML Schemas. Varför XML Schmas. Namespace Vad är XML Schemas XML Schemas XML Schemas gör samma sak som DTDer fast bättre dvs med XML Schemas går det att definiera XMLvokabulärer och det går att validera instansdokument mot dessa schemas. XML Schemas

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Importera adressregister

Importera adressregister Importera adressregister Pacsoft Online 2014-09-25 2 Innehåll 1 Export och import... 3 1.1 Export från andra system... 3 1.2 Importfilens uppbyggnad... 3 1.3 Importera filen... 7 3 1 Export och import

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

Fakturaradsexport. Vägledning. Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet. Kom igång med fakturaradsexporten

Fakturaradsexport. Vägledning. Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet. Kom igång med fakturaradsexporten Fakturaradsexport Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet Vägledning Kom igång med fakturaradsexporten Detta dokument beskriver TimeLog Projects exportfunktion av

Läs mer

SQL, nästlade delfrågor 3-19. Nästlade delfrågor. En nästlda delfråga är ett select-from-where uttryck inom where-klausulen i en annan fråga.

SQL, nästlade delfrågor 3-19. Nästlade delfrågor. En nästlda delfråga är ett select-from-where uttryck inom where-klausulen i en annan fråga. SQL, nästlade delfrågor 3-19 Nästlade delfrågor SQL har en mekanism för nästling av delfrågor: En nästlda delfråga är ett select-from-where uttryck inom where-klausulen i en annan fråga. Delfrågor används

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.

Läs mer

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen.

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen. Filimport lämpar sig för kunder med ett begränsat antal betalningar, högst 1000 per fil. Förutsättningar För att en fil ska accepteras ska den vara baserad på Layoutbeskrivning för Leverantörsbetalningar

Läs mer

VISMA Control 5.3 förändringar

VISMA Control 5.3 förändringar VISMA Control 5.3 förändringar VISMA SOFTWARE AB Geijersgatan 2B 216 18 MALMÖ Tel: 040-664 22 00 Fax: 040-664 22 29 www.vismasoftware.se Malmö, november 2007 COPYRIGHT VISMA Software AB. Alla rättigheter

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Importera adressregister

Importera adressregister Importera adressregister Unifaun Online 2013-10-18 2 Innehåll 1 Export och import... 3 1.1 Export från andra system... 3 1.2 Importfilens uppbyggnad... 3 1.3 Importera filen... 7 3 1 Export och import

Läs mer

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Versionshantering...1 Postbeskrivning för inrikes betalningar... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 23 Återrapportering av

Läs mer

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 1 EKK (ELEKTRONISKT KONTOUTDRAG) 1 INLEDNING 3 VERSIONSHISTORIK 2 STRUKTUR PÅ KONTOUTDRAGET 3 01-POST ÖPPNINGSPOST FILEN/KONCERN

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41

EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41 Sida 1 2006-11-20 15:49:18 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC

Läs mer

Smarta tips i ekonomisystemet

Smarta tips i ekonomisystemet Smarta tips i ekonomisystemet Snabbkommandon i grundboksbilderna Med grundboksbild avses de registreringsbilder som återfinns under Bearbeta Grundboksregistrering, de snabbkommandon som tas upp här är

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 Version 1.52 Nov 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop.

E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop. E-faktura Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop. Instruktion till leverantörer 2 (8) Bästa leverantör, Coop har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Snabbguide för. Integration för Visma Avendo. Utvecklarpaket

Snabbguide för. Integration för Visma Avendo. Utvecklarpaket Snabbguide för Integration för Visma Avendo Utvecklarpaket Oktober 2008 2001-2008 by Visma Spcs AB BESKRIVNING AV VISMA AVENDO API... 1 INLEDNING... 1 MÖJLIGHET TILL INTEGRATION... 1 VILKEN TYP AV LÖSNING

Läs mer

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Import / Export. Hogia Ekonomisystem. version 2015.2

Import / Export. Hogia Ekonomisystem. version 2015.2 Import / Export Hogia Ekonomisystem version 2015.2 Innehållsförteckning Allmänt......................................................... 1 Import och export - Allmänt........................................

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

TAGFAK, semicolon separated

TAGFAK, semicolon separated DHL Sweden Invoice and shipment cost specification Semicolon separated flat file message Version 1.1 Updated 2011-09-09 Version history Date/version Field Modification / Comment Updated by 2011-02-17 First

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

SveaWebPay Webservice API Version 1.2

SveaWebPay Webservice API Version 1.2 SveaWebPay Webservice API Version 1.2 Innehåll Innehåll... 1 Översikt... 2 Webservicefunktioner... 3 Gemensamt för alla request-objekt... 3 Gemensamt för alla response-objekt... 3 CreateOrder... 3 CreateInvoice...

Läs mer

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet Datum 1 (9) Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet I samband med att ett företag lägesrapporterar ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag för

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7

Läs mer

Procountor s nya funktioner för version 21.0

Procountor s nya funktioner för version 21.0 Procountor s nya funktioner för version 21.0 Sammanfattning Vi presenterar stolt Procountor Mini i version 21.0. Vårt nya mobilgränssnitt erbjuder viktiga funktioner för entreprenören och företagsanvändaren

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

VISMA Control 5.6 förändringar

VISMA Control 5.6 förändringar VISMA Control 5.6 förändringar VISMA SOFTWARE AB Geijersgatan 2B 216 18 MALMÖ Tel: 040-664 22 00 Fax: 040-664 22 29 www.visma.se Malmö, mars 2011 COPYRIGHT 1993-2011, Visma Software AB. Alla rättigheter

Läs mer

Exempel1 Enklast möjliga import av kund

Exempel1 Enklast möjliga import av kund Exempel1 Enklast möjliga import av kund Vi börjar med att skapa en kund utan någon som helst koppling till något register. Mest för saken skull lägger vi till en adress med kundnr, gatunamn, postnr och

Läs mer

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Export av SIE-filer Innehåll Export av SIE-filer... 3 Skapa fil... 10 Rapportkontoplansavvikelse vid utskrift av SIE-Fil... 10 Export av SIE-filer SIE är en standard för att enkelt kunna flytta redovisningsdata

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 2. Endast de felaktiga raderna krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna Så skickar ni elektroniska fakturor till Landstinget Dalarna Information till leverantörer 2 (6) Landstinget Dalarna har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware BT (Business Transactions) tjänst.

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Formatbeskrivning. Utlandsbetalningar

Formatbeskrivning. Utlandsbetalningar Formatbeskrivning Handelsbankens UTLI-format Handelsbankens UTLI-format 1 (19) juni 007 Innehåll INLEDNING...3 FILBESKRIVNING...4 ÖVERSIKT - POSTBESKRIVNING UTLI-FORMAT...4 FÄLTINNEHÅLL ÖVERSIKT...5 IMPLEMENTATIONSANVISNING...7

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

En bokföringsguide till att lära sig bokföra

En bokföringsguide till att lära sig bokföra En bokföringsguide till att lära sig bokföra Innehåll Vad har alla framgångsrika företag gemensamt?... 1 Håller din affärsidé?... 1 Kom igång med bokföringens grunder... 2 Dags att börja bokföra... 4 Lär

Läs mer