Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson (s) Ingemar Nyström (m) Sulo Koppelo (s) Reine Elmersson (kd) Thomas Löv (s) Reine Engvall (kd), tj ers Stig Eriksson (kd) Stefan Frylebäck (kd) Övriga deltagare Carl-Gustaf Axelsson, miljö- och byggchef Tor Asbjörnsen, stadsarkitekt, Inger Isaksson, nämndsekreterare Utses att justera Kennet Josefsson Justeringens tid och plats Kommunhuset, Gnosjö, , kl Underskrifter... Paragrafer 1-25 Sekreterare Inger Isaksson Ordförande.. Ingemar Svensson Justerande..... Kennet Josefsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnämndens expedition Underskrift... Mona-Lisa Khan

2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn Delegationsbeslut Anmäles att följande delegationsbeslut fattats: Stadsarkitekt Dnr Gårö 1:14, bygglov för uppsättning av skylt Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, Köpmansgatan 11 G, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 2:106, bygglov för tillbyggnad av industri MB Shop Design AB, Box 58, HILLERSTORP Dnr Gårö 1:335, bygglov för uppsättning av fasadskyltar Ur & Guld i Gnosjö AB, Box 182, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:268, bygglov för uppsättning av 2 st skyltar Ätradalens Försäkringsbolag, Box 103, ÄTRAN 1:e byggnadsinspektör Dnr Götarp 1:16, bygganmälan för nybyggnad av modulbyggnad (tillagningskök för catering) Tony Sandkvist, Götarp 6, ÅSENHÖGA Dnr Gårö 1:384, bygganmälan för tillbyggnad samt fasadändring på enbostadshus Monica Gustavsson, Tunavägen GNOSJÖ Justerare

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 1 forts Dnr Hädinge 3:25, bygganmälan för installation av eldstad med rökkanal - Andrzej Kowalczyk, Hädinge Mellangård 40, VÄRNAMO Dnr Hillerstorp 4:311, bygganmälan för installation av braskamin samt skorsten Mats Bergström, Lingonstigen 6, HILLERSTORP Dnr Hovmannakull 1:89, bygganmälan för till- och påbyggnad av enbostadshus Lars Lundberg o Annelie Strand, Krokusstigen 6, GNOSJÖ Dnr Skärvhult 2:45, bygganmälan för installation av eldstad (braskassett) - György Toth, Sörskog, ÅSENHÖGA Dnr Hornabo 1:50, bygganmälan för installation av eldstad (braskassett) - Pär Johansson, Nygatan 14, GNOSJÖ Dnr Gårö 7:15, bygganmälan för installation av eldstad med rökkanal Ulf Johannesson, Bäckaskogsplan 16, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 4:263, bygganmälan för tillbyggnad av inglasat uterum Rolf Söderberg, Duvgatan 11, HILLERSTORP Dnr Velebo 1:18, bygganmälan för nybyggnation av teknikbyggnad BiGGnet AB, Mårtensgatan 27, GISLAVED Dnr Sunnerbo 1:6, bygganmälan för uppsättning av teknikbod Bredband i Gislaved Gnosjö, Box 211, GISLAVED Justerare

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 1 forts Dnr Kulltorp 2:32, bygganmälan för nybyggnad av teknikbod Bredband i Gislaved Gnosjö, Box 211, GISLAVED Dnr Stackebo 1:21, bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus Rolf Johansson, Barrgatan 21, Gnosjö kommun Dnr Hornabo 1:116, bygganmälan för installation av braskassett Håkan Skogsberg, Järnvägsgatan 55, Gnosjö kommun Dnr Broddhult 1:13, bygganmälan för installation av braskassett Jimmy Sundgren, Broddhult 6, ÅSENHÖGA Dnr Skärvhult 2:66, bygganmälan för installation av eldstad med Rökkanal Thomas Konow, Svenshult 30, ÅSENHÖGA Dnr Tostabo 1:15, bygganmälan för installation av braskamin Donny Nilsson, Tranhultsvägen 30, ÅSENHÖGA Miljö- och hälsoskyddsinspektör Dnr Hornabo 1:34, anmälan om bergvärme, Gnosjö Personaluthyrning, Box 146, GNOSJÖ Dnr Skärvhult 2:33, anmälan om bergvärme, Johanna Häggman, Ågatan 27, HILLERSTORP Dnr Hornabo 1:64, anmälan om bergvärme, Håkan Håkansson, Läroverksgatan 22, GNOSJÖ Justerare

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 1 forts Dnr Gårö 1:136, anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Robert Friman & Co AB, GNOSJÖ Dnr Österskog 1:55, anmälan om bergvärme, Karl Johan Axelsson, Storgatan 45, HILLERSTORP Dnr Åsenhöga Prästgård 1:69, anmälan om ytjordvärme, Kävsjö Kyrkliga Samfällighet, c/o Gnosjö Redovisningsbyrå, Box 236, GNOSJÖ Dnr Kävsjö 3:14, anmälan om ytjordvärme, Kävsjö kyrkliga samfällighet, c/o Gnosjö Redovisningsbyrå, Box 236, GNOSJÖ Brandinspektör Dnr Norrebo 1:16, tillstånd hantering brandfarlig vara, t o m Norrebo Träindustri AB, Norrebo 16, GNOSJÖ OVK-handläggare Dnr Töllstorp 1:637, IRE-Metall AB Box 180, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 2:65, Sigarth Industri AB Box 45, HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 2:82, Brf Hjortronet Box 410, VÄRNAMO. Myrliljevägen 18 A-C HILLERSTORP Justerare

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 1 forts Dnr Hillerstorp 2:82, Brf Hjortronet Box 410, VÄRNAMO. Myrliljevägen 20 A-C HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 2:82, Brf Hjortronet Box 410, VÄRNAMO. Myrliljevägen 24 A-B HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 2:82, Brf Hjortronet Box 410, VÄRNAMO. Myrliljevägen 28 A-B HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 2:82, Brf Hjortronet Box 410, VÄRNAMO. Myrliljevägen 30 A-B HILLERSTORP Dnr Gårö 1:395, Gårö Plåtprodukter AB Box 134, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 1:523, Gnosjö kommun Storgatan 15, GNOSJÖ. Räddningsstationen Dnr Hillerstorp 11:1, Gnosjö kommun Storgatan 15, GNOSJÖ. Hamngården Dnr Töllstorp 1:557, Sjöarps Metall AB Marieströmsvägen 15, GNOSJÖ Dnr Kävsjö 2:11, Origin Tool AB Annelund, HILLERSTORP Justerare

7 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 1 forts Dnr Skarköp 1:29, Pema Metall AB Skarköp, ÅSENHÖGA Justerare

8 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: Hovmannakull 1:69 Fastighetens adress: Violgatan GNOSJÖ Sökandens namn: Svensson, Ingvar Adress: Violgatan GNOSJÖ Ärendet avser: Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år. Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall). Sökanden har Mully kompostbehållare. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Medge dispens för förlängt hämtningsintervall, månadshämtning (12 ggr/år). 2. Dispensen gäller tillsvidare och under de förutsättningar som anges i ansökan. Justerandens sign

9 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: Skärvhult 1:7 Fastighetens adress: Skärvhult Östergård ÅSENHÖGA Sökandens namn: Nyberg, Birgitta Adress: Skärvhult Östergård ÅSENHÖGA Ärendet avser: Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år. Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall). Sökanden har Tvååker varmkompost. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Medge dispens för förlängt hämtningsintervall, månadshämtning (12 ggr år). 2. Dispensen gäller tillsvidare och under de förutsättningar som anges i ansökan. Justerandens sign

10 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: TÖLLSTORP 6:1 Fastighetens adress: Sjörydsvägen GNOSJÖ Sökandens namn: Karlsson, Alf Adress: Sjörydsvägen GNOSJÖ Ärendet avser: Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år. Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall). Sökanden har Mully kompostbehållare. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Medge dispens för förlängt hämtningsintervall, månadshämtning (12 ggr/år). 2. Dispensen gäller tillsvidare och under de förutsättningar som anges i ansökan. Justerandens sign

11 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: TÖLLSTORP 1:394 Fastighetens adress: Björkgatan GNOSJÖ Sökandens namn: Strömberg, Alf Adress: Björkgatan GNOSJÖ Ärendet avser: Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år). Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall). Sökandens motivering: Lite avfall 2 personer. Har Milko varmkompost. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Medge dispens för förlängt hämtningsintervall, månadshämtning (12 ggr/år). 2. Dispensen gäller tillsvidare och under de förutsättningar som anges i ansökan. Justerandens sign

12 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: Gamlebo 1:6 Fastighetens adress: Österliden 11, GNOSJÖ Sökandens namn: Adress: Ärendet avser: Pelop AB Gamlebo, GNOSJÖ Anmälan enligt 21 förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljö- och byggnämnden beslutar Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26, 9 att förelägga Pelop AB att vidtaga följande åtgärder angående sin verksamhet: 1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med anmälningshandlingarna och på ett sådant sätt att påverkan på mark, vatten och luft minimeras, 2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: ekvivalent momentan dagtid kl dBA kvällstid kl dBA sön-och helgdagar kl dBA nattetid kl dba 55dBA 3. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av lösningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i utrymme med golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand. Lagrings- och uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt att minst volymen av den största behållaren samt 10% av övrig lagrad volym kan innehållas i invallningen. Om förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande anordning till skydd mot regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga, 4. Aktuella miljödata/kemikalieblad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används, Justerandens sign

13 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr : Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall borttransporteras genom godkänd entreprenör (fn Småland West AB) till godkänd anläggning för omhändertagande av avfallet, 6. En haveriplan för anläggningen ska upprättas i samarbete med räddningstjänsten. Akt 4 Rudhäll Industri AB förvärvade Pelop AB, varvid verksamheten vid företaget lades ner. Miljö- och byggnämnden beslutar Att upphäva Miljö- och byggnämndens beslut Justerandens sign

14 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning Gamlebo 1:6 Fastighetens adress Österliden 11, GNOSJÖ Sökandens namn Pelop AB Adress Österliden 11, GNOSJÖ Ärendet avser Klassificering och årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari Samtidigt med införandet av miljöbalken ändras klassificeringen av de miljöfarliga verksamheterna. Det nya klassificeringssystemet bygger på SNI 92 (Standard för svensk näringsgrensindelning 1992). Kommunfullmäktige antog taxa för miljö- och byggnämndens verksamheter i Gnosjö kommun. I september 1999 skickade Miljö- och byggförvaltningen ett brev till berört företag angående verksamhetens klassificering enligt punkterna i bilaga till miljöbalken för eventuella synpunkter. Er verksamhet klassas enligt följande: Klassificering: -m 2 Kategori: C Avgiftsunderlag: -y 2 Årlig avgift: 1 100:- Om verksamheten faller under flera punkter i bilagan, skall avgift betalas enligt den punkt som föreskriver den högsta avgiften samt 25 % av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. Miljö- och byggnämnden beslutar Att fastställa klassificeringen -m 2, kategori C, och den årliga avgiften 1.100:-, vid ovanstående företag fr o m Årlig uppräkning sker med KPI. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Justerandens sign

15 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr : Klassningsgrunderna för verkstadsindustri har ändrats. I och med ändringar i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller från och med den 1 december 2001 nya gränser för vad som ska bedömas vara en tillstånds- respektive anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet avseende bl.a. verkstadsindustrin. Ändringarna innebär i stora drag att begreppet maskinbearbetningsplats har ersatts med en förbrukning av skärvätskor och processoljor. På grund av ovanstående ändras klassificeringen. Er verksamhet klassas enligt följande: Klassificering: C Avgiftsunderlag: -m 2 Årlig avgift: 2 200:- Om verksamheten faller under flera punkter i bilagan, skall avgift betalas enligt den punkt som föreskriver den högsta avgiften samt 25 % av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. Miljö- och byggnämnden beslutar Att upphäva Miljö- och byggnämndens beslut Att fastställa klassificeringen C, och den årliga avgiften 2.200:-, vid ovanstående företag fr o m Årlig uppräkning sker med KPI. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Akt 7 Justerandens sign

16 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr : Rudhäll Industri AB förvärvade Pelop AB, varvid verksamheten vid företaget lades ner. Miljö- och byggnämnden beslutar Att upphäva Miljö- och byggnämndens beslut Justerandens sign

17 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Marsås 2:7 Fastighetens adress: Brännehylte, HILLERSTORP Dnr: Sökandens namn: Adress: Ärendet avser: Unisteel Produktion AB Brännehylte 32, HILLERSTORP Anmälan enligt 21 förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser befintlig verksamhet som flyttar från Gnosjö, Töllstorp 1:336 till Brännehylte, Marsås 2:7. Verksamheten består av kapning och bockning av rör. Förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 200 men högst liter koncentrat per år. Miljö- och byggnämnden beslutar Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26, 9 att förelägga Unisteel Produktion AB att vidtaga följande åtgärder angående sin verksamhet: 1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med anmälningshandlingarna och på ett sådant sätt att påverkan på mark, vatten och luft minimeras, 2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: ekvivalent momentan dagtid kl dBA kvällstid kl dBA sön- och helgdagar kl dBA nattetid kl dba 55dBA 3. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av lösningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i utrymme med golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand. Lagrings- och uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt att minst volymen av den största behållaren samt 10 % av övrig lagrad volym kan innehållas i invallningen. Om förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande anordning till skydd mot Justerandens sign

18 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr: regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga, 4. Aktuella miljödata/kemikalieblad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används, 5. Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall borttransporteras genom godkänd entreprenör till godkänd anläggning för omhändertagande av avfallet, 6. En haveriplan för anläggningen ska upprättas. Avgift: :- Akt 6 Brev från Gärde Wesslau Advokatbyrå i Jönköping angående Unisteel Produktion AB:s konkurs 19 maj Miljö- och byggnämnden beslutar Att upphäva Miljö- och byggnämndens beslut Justerandens sign

19 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: TÖLLSTORP 1:39 Adress: Smedjegatan, GNOSJÖ Mbn 10 Dnr: Ärendet avser: Anmälan om buller och vibrationsstörning från AB Stackes Metallarmatur Anmälaren har vid flertalet tillfällen inkommit med klagomål angående buller samt vibrationer från AB Stackes Metallarmatur. Företaget utför maskinbearbetning av koppar, mässing, rödgods, aluminium och plaster. Företaget är anmälningspliktigt på grund av deras förbrukning av skärvätskor och processoljor. Tidigare var företaget även anmälningspliktigt på grund av vibrationtrumling, men den processen har numera upphört. Företaget har vidtagit åtgärder för att minska bullernivån bl a genom att avvibrera maskiner. Miljö- och byggförvaltningen har gett konsulten Jan Erik Olsson i uppdrag att genomföra en bullerutredning. Resultat och slutsatser av denna utredning visas i bilaga. I Miljö och byggnämndens beslut från har företaget fått följande villkor beträffande riktvärden för buller: Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: ekvivalent momentan dagtid kl dBA kvällstid kl dBA sön- och helgdagar kl dBA nattetid kl dba 55dBA Miljö- och byggnämnden beslutar Med hänsyn till det underlag som föreligger i ärendet bedömer Miljö- och byggnämnden att bullernivån för närvarande ej överstiger gällande riktvärden. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Justerare

20 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Naturvård/Miljövård Dnr : Ärendet avser: Förslag till bildande av naturreservetet Uppebo i Gnosjö kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott har ,beslutat att översända rubr. remiss till Miljö- och byggnämnden. Svar på remissen önskas senast Miljö- och byggnämnden beslutar Det är angeläget att alla som berörs, och då inte minst markägare, uppfattar vidtagna skyddsåtgärder (avsättande av naturreservat) som någonting positivt och att delaktighet från de som berörs skapas. Inslag av tvångsåtgärder skapar en negativ inställning och motverkar ofta syftet med åtgärdernas målsättning. I det undantagsfall där tvångsåtgärder måste vidtagas, för att skydda naturvärden, är staten skyldig att visa en stor generositet gentemot den enskilde. Mark som gränsar till det föreslagna naturreservatet skall ej påverkas av inskränkningar i den pågående markanvändningen. Övriga synpunkter Ett stort orosmoment för privata skogsägare med skogsmark gränsande till av staten skyddad skog är reservatsreglerna för stormfälld skog. Det är rimligt och önskvärt att stormfälld skog inom naturreservat i en 100 meter bred zon, gränsande till privat skogsmark, upparbetas och borttransporteras enligt gällande skogsvårdslagstiftning. Justerandens sign

21 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: TÖLLSTORP 1:573 Fastighetens adress: Tråddragargatan GNOSJÖ Sökandens namn: Isacson, Johan Adress: Tråddragargatan GNOSJÖ Ärendet avser: Ansökan om tillstånd att hålla orm. Dnr : Typ av orm: Majsorm Elaphe gutatta gutatta Antal: 1 st Längd som fullvuxen: ca 1,2 meter Inte giftig. Terrariet: Golv, väggar av glas, Tak av glas/plåt. Längd 65 cm, bredd 34 cm, höjd 50 cm, glastjocklek 5 mm samt ventilationsöppning 780 cm 2. Miljö- och byggnämnden beslutar Med stöd av kommunala föreskrifter enligt miljöbalken för Gnosjö kommun paragraf 2, (med bilaga) medge tillstånd att i villa hålla följande orm: 1 st Elaphe gutatta gutatta, Majsorm, ej giftig. Avgift: 566:- Justerandens sign

22 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 13 Dnr: Ändring i miljö- och byggnämndens reglemente, Utskott I miljö- och byggnämndens reglemente 6, fastställt av kommunfullmäktige , 44 anges att miljö- och byggnämnden skall bestå av elva ledamöter och elva ersättare samt att inom miljö- och byggnämnden skall finnas ett arbetsutskott, vilket består av fem ledamöter och fem ersättare. I beslut fastställt av kommunfullmäktige , 68 skall miljö- och byggnämnden bestå av nio ledamöter och nio ersättare I beslut fastställt av kommunfullmäktige , 119 skall miljö- och byggnämndens arbetsutskott bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Miljö- och byggnämnden beslutar Godkänna det reviderade reglementet. Överlämna förslaget till kommunfullmäktige för fastställelse. Justerare

23 Mbn 14 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 33 Anbudsvärdering upprättad den 18 september 2002 av stadsarkitekt Tor Asbjörnsen föreligger. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Antaga Vägverket Konsults anbud på totalt kronor exklusive moms. 2. Anvisa medel från konto 3110 planverksamhet. Offert inkommen från Pia Jonsson, giltig tom den 30 maj föreligger. Offerten avser en studie av nuläget i Gnosjö centrum och syftar till att ge förslag på vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid en utveckling av Gnosjö centrum i framtiden. Ekonomisk redovisning upprättad av planingenjör, Josefina Svensson föreligger. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Antaga Pia Jonssons offert på kronor exklusive moms. 2. Anvisa medel från konto 3301 planberedning aktivitet 590. Information om att Trafik- och parkeringsutredningen upprättad av Vägverket Konsult är färdig. Offert från Johan Svensson, Vägverket Konsult gällande trafikmätning på Smedjegatan, giltig t o m den 15 oktober. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Antaga Vägverket Konsults offert till ett takpris på kr + moms. 2. Anvisa medel från konto 3301 planberedning, aktivitet 590. Pia Johnsson, Vaggeryd har den 20 oktober 2003 slutfört en studie över Gnosjö centrum. Studien heter Gnosjö centrum en studie ur ett användarperspektiv utförd för Gnosjö kommun. Justerare

24 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 14 Dnr: Mbn 112 Mbn 54 Mbn 253 Mbn 190 Mbn 391 Mbn 335 Fördjupning av översiktsplanen för Gnosjö centrum Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträde den 7 maj 2002, 53 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Gnosjö centrum. Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen har tagit fram en anbudsförfrågan för upprättande av en trafikundersökning och en parkeringsutredning för centrumområdet. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Uppdraga till förvaltningen att infordra anbud på trafikundersökning och parkeringsutredning för Gnosjö centrum. Föreligger underlag för anbudsförfrågan för upprättande av trafik- och parkeringsutredning för Gnosjö centrum. Protokoll från anbudsöppning den 3 september 2002 föreligger. Vid anbudstidens utgång har anbud inkommit från följande: - AB Jacobson & Widmark, Jönköping - SWECO VBB, Jönköping - Vägverket Konsult, Jönköping - Bsv arkitekter & ingenjörer ab, Värnamo Justerare

25 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Mbn Josefina Svensson har den 29 oktober 2003 upprättat en gatubeskrivning över Gnosjö centrum. Båda studierna föreligger. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Ärendet antecknas som information. Tor Asbjörnsen, stadsarkitekt har upprättat ett förslag till planprocess. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Godkänna det av stadsarkitekt Tor Asbjörnsen upprättade förslaget till planprocess. Tor Asbjörnsen, stadsarkitekt har upprättat förslag till utställningshandlingar grundat på bifogad samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen har upprättats efter diskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Överlämna förslaget till kommunstyrelsen för utställning. Justerare

26 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr Mbn 15 Mbn 230 Programskiss för villor väster om Gärdessjön, Gnosjö kommun. Dan Johanssons Arkitektkontor AB, Dunkehallavägen 39 A, JÖNKÖPING har i oktober 2006 upprättat programskiss för villor väster om Gärdessjön, Gnosjö kommun. Man vill skapa förutsättningar för nybyggnad av 8 st enbostadshus på stranden vid Gärdessjön. Tomterna ligger inom strandskyddat område och inom område avsatt för friluftsliv i den fördjupade Översiktsplanen för Gnosjö tätort. Idén är att skapa ett glest lantligt boende med sjökontakt på rymliga tomter utan att försämra förutsättningarna för rörligt friluftsliv i området snarare förbättra genom att tillskapa möjlighet till en ny strövstig och vistelse i strandzonen. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Godkänna att Dan Johanssons Arkitektkontor AB, Jönköping, upprättar programhandlingar för området. 2. Alla kostnader, även de kommunala, betalas av sökanden. Dan Johanssons Arkitektkontor AB, Jönköping har den 15 november 2006 inkommit med programhandlingar för ärendet. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Låta ställa ut handlingarna för samråd. 2. Inbjuda berörda till samrådsmöte. 3. Kommunen bedömer åtgärden som en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken. Justerare

27 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 16 Dnr: Val av ledamöter och ersättare i Miljö- och byggnämndens arbetsutskott, mandatperioden Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 14 december 2006 (KF beslut 125) utsett Ingemar Svensson (c) till ordförande, Ingemar Nyström (m) 1:e vice ordförande samt Kennet Josefsson (s) 2:e vice ordförande i miljö- och byggnämnden. Ledamöter och ersättare väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma tid de invalts i nämnden. Miljö- och byggnämnden väljer även för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Miljö- och byggnämnden beslutar att som ledamöter i miljö- och byggnämndens arbetsutskott för tiden utse följande personer Ingemar Svensson (c) Ingemar Nyström (m) Kennet Josefsson (s) att som personliga ersättare i miljö- och byggnämndens arbetsutskott för tiden utse följande personer Anders Johansson (c), Timanstorp, HILLERSTORP Lars Arvidsson (m), Krokusstigen 12, Gnosjö kommun Sulo Koppelo (s), Västergårdsvägen 20, HILLERSTORP Thomas Löv, (s), Järnvägsgatan 16, GNOSJÖ Justerare

28 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Mbn att som ordförande utse Ingemar Svensson (c), Södra Berg 10 A, ÅSENHÖGA att som 1:e vice ordförande utse Ingemar Nyström (m), Högaliden 2, GNOSJÖ att som 2:e vice ordförande utse Kennet Josefsson (s), Rågstigen 8, GNOSJÖ att ordföranden, 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden utses för samma tid de invalts i miljö- och byggnämnden att den av kommunfullmäktige , 119 fastställda principen för ersättares inkallande till tjänstgöring skall gälla från och med 1 januari 2007 till och med 31 december Justerare

29 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 17 Dnr Val av representant i Handikapprådet. Miljö- och byggnämnden skall välja en ledamot samt ersättare som skall ingå i kommunens handikappråd. Miljö- och byggnämnden beslutar Att som representant i Handikapprådet för perioden utse Stig Eriksson (kd) som ordinarie ledamot och Sulo Koppelo (s) som ersättare under samma period. Justerare

30 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 18 Dnr: Ändring i delegationsordning Reviderad delegationsordning inkom till miljö- och byggnämnden den 3 januari Tidigare ändringar är införda i detta dokument, delegationsordning Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Anta reviderad delegationsordning daterad , Delegationsordningen ska gälla från och med Justerare

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND.

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. 1 (16) 2015-09-21 Dnr 2015.3301 DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. Gäller från och med 2015-09-21 2 (16) Miljöbalken 1 Allmänt Rätt att besluta om tillstånd/dispens

Läs mer

Delegationsordning. Miljö-Hälsa

Delegationsordning. Miljö-Hälsa Delegationsordning Miljö-Hälsa Antagen av Miljö- och byggnämnden 2010-09-08, MBN 110 Reviderad 2011-06-22, MBN 72 2 Innehåll Förutsättningar...4 Ersättare..4 Avrapportering...4 Administrativa ärenden...5

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE MOTALA KOMMUN 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 gäller fr o m 2009-03-01. Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Mats Rydström, miljöchef Jan-Erik Lundberg, räddningstjänsten 10 Mattias Persson, Plan- och fastighetschef 9

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Mats Rydström, miljöchef Jan-Erik Lundberg, räddningstjänsten 10 Mattias Persson, Plan- och fastighetschef 9 Jävsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.20 Beslutande Ersättare saknas för Bo Guldbrandsson (S) Ersättare saknas för Anders Holt

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Skydd av naturen (7 kap.)...8. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap.)...9

Skydd av naturen (7 kap.)...8. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap.)...9 Mbn 27/2009 Delegationsordning för Miljö- och Byggnadsnämnden sid. 1 (28) Innehåll Förutsättningar...4 Avrapportering...4 Administrativa ärenden...5 Allmänna ärenden...5 Personalärenden...5 Upphandlingsärenden...5

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 Kf 50/2000 Ks/K 2000.10128 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Titel: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 1 (4) Id nr: 8:0 Typ: Föreskrifter Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2005-09-14 Uppdateras: Lokala föreskrifter

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

1 Cirkulärnr: 1999:16 Diarienr: 1999/0132

1 Cirkulärnr: 1999:16 Diarienr: 1999/0132 1 Cirkulärnr: 1999:16 Diarienr: 1999/0132 Handläggare: Sektion/Enhet: Germund Persson Civilrättssektionen Datum: 1999-01-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Miljö/hälsoskydd Plan, stadsbyggnad,

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala föreskrifter för att skydda människor och miljön Föreskrift 2000-04-17,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. KFS 412 Antagen i KF 2002-08-26 92, Reviderad KF 2009-06-22, 113 Gäller fr om 2009-05-25 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Med stöd av 9 kap. 7-8 och

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 212 1993-03-29, 39 1999-12-20, 111 2008-11-24, 129 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Föreskrifterna meddelades av

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2008-09-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl 13.00-17.15 Ingemar Svensson (c), ordf Sulo Koppelo (s) Ingemar Nyström (m) Stefan Frylebäck (kd) kl 13.00-14.50

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun 2(5) Med stöd av 9 kapitlet 7 och 11-13 miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 43-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Upplands Väsby kommun; beslutade den 22 maj 2006

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Ockelbo Kommun Bygg- och Miljönämndens delegeringsordning 2010-05-07 Rev (Z. Personalärenden): 2010-08-06

Ockelbo Kommun Bygg- och Miljönämndens delegeringsordning 2010-05-07 Rev (Z. Personalärenden): 2010-08-06 1 Ockelbo Kommun Bygg- och Miljönämndens delegeringsordning 2010-05-07 Rev (Z. Personalärenden): 2010-08-06 A. Allmänt B. Miljöbalken C. Plan- och bygglagen D. Anläggningslagen E. Fastighetsbildningslagen

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2007 10:1 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40, 42-44

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, 202, 2004-06-17, 84 och den 16 juni 2005, 95 Med stöd

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp onsdagen den 13 juni 2012, kl. 14.00 17.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-09-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 1(28)

Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 1(28) Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 1(28) antagen av bygg- och miljönämnden 2002-09-19, 85, med viss ändring Gäller från av bygg- och miljönämnden 2003-04-10, 31, 2004-10-14, 119, 2002-10-24 2005-03-10,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 1.2

Laholms kommuns författningssamling 1.2 Laholms kommuns författningssamling 1.2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Laholms kommun; meddelade av kommunfullmäktige den 29 april 2004, 62 1. Med stöd av 9 kap. 7-8

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer