Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson (s) Ingemar Nyström (m) Sulo Koppelo (s) Reine Elmersson (kd) Thomas Löv (s) Reine Engvall (kd), tj ers Stig Eriksson (kd) Stefan Frylebäck (kd) Övriga deltagare Carl-Gustaf Axelsson, miljö- och byggchef Tor Asbjörnsen, stadsarkitekt, Inger Isaksson, nämndsekreterare Utses att justera Kennet Josefsson Justeringens tid och plats Kommunhuset, Gnosjö, , kl Underskrifter... Paragrafer 1-25 Sekreterare Inger Isaksson Ordförande.. Ingemar Svensson Justerande..... Kennet Josefsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnämndens expedition Underskrift... Mona-Lisa Khan

2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn Delegationsbeslut Anmäles att följande delegationsbeslut fattats: Stadsarkitekt Dnr Gårö 1:14, bygglov för uppsättning av skylt Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, Köpmansgatan 11 G, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 2:106, bygglov för tillbyggnad av industri MB Shop Design AB, Box 58, HILLERSTORP Dnr Gårö 1:335, bygglov för uppsättning av fasadskyltar Ur & Guld i Gnosjö AB, Box 182, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:268, bygglov för uppsättning av 2 st skyltar Ätradalens Försäkringsbolag, Box 103, ÄTRAN 1:e byggnadsinspektör Dnr Götarp 1:16, bygganmälan för nybyggnad av modulbyggnad (tillagningskök för catering) Tony Sandkvist, Götarp 6, ÅSENHÖGA Dnr Gårö 1:384, bygganmälan för tillbyggnad samt fasadändring på enbostadshus Monica Gustavsson, Tunavägen GNOSJÖ Justerare

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 1 forts Dnr Hädinge 3:25, bygganmälan för installation av eldstad med rökkanal - Andrzej Kowalczyk, Hädinge Mellangård 40, VÄRNAMO Dnr Hillerstorp 4:311, bygganmälan för installation av braskamin samt skorsten Mats Bergström, Lingonstigen 6, HILLERSTORP Dnr Hovmannakull 1:89, bygganmälan för till- och påbyggnad av enbostadshus Lars Lundberg o Annelie Strand, Krokusstigen 6, GNOSJÖ Dnr Skärvhult 2:45, bygganmälan för installation av eldstad (braskassett) - György Toth, Sörskog, ÅSENHÖGA Dnr Hornabo 1:50, bygganmälan för installation av eldstad (braskassett) - Pär Johansson, Nygatan 14, GNOSJÖ Dnr Gårö 7:15, bygganmälan för installation av eldstad med rökkanal Ulf Johannesson, Bäckaskogsplan 16, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 4:263, bygganmälan för tillbyggnad av inglasat uterum Rolf Söderberg, Duvgatan 11, HILLERSTORP Dnr Velebo 1:18, bygganmälan för nybyggnation av teknikbyggnad BiGGnet AB, Mårtensgatan 27, GISLAVED Dnr Sunnerbo 1:6, bygganmälan för uppsättning av teknikbod Bredband i Gislaved Gnosjö, Box 211, GISLAVED Justerare

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 1 forts Dnr Kulltorp 2:32, bygganmälan för nybyggnad av teknikbod Bredband i Gislaved Gnosjö, Box 211, GISLAVED Dnr Stackebo 1:21, bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus Rolf Johansson, Barrgatan 21, Gnosjö kommun Dnr Hornabo 1:116, bygganmälan för installation av braskassett Håkan Skogsberg, Järnvägsgatan 55, Gnosjö kommun Dnr Broddhult 1:13, bygganmälan för installation av braskassett Jimmy Sundgren, Broddhult 6, ÅSENHÖGA Dnr Skärvhult 2:66, bygganmälan för installation av eldstad med Rökkanal Thomas Konow, Svenshult 30, ÅSENHÖGA Dnr Tostabo 1:15, bygganmälan för installation av braskamin Donny Nilsson, Tranhultsvägen 30, ÅSENHÖGA Miljö- och hälsoskyddsinspektör Dnr Hornabo 1:34, anmälan om bergvärme, Gnosjö Personaluthyrning, Box 146, GNOSJÖ Dnr Skärvhult 2:33, anmälan om bergvärme, Johanna Häggman, Ågatan 27, HILLERSTORP Dnr Hornabo 1:64, anmälan om bergvärme, Håkan Håkansson, Läroverksgatan 22, GNOSJÖ Justerare

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 1 forts Dnr Gårö 1:136, anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Robert Friman & Co AB, GNOSJÖ Dnr Österskog 1:55, anmälan om bergvärme, Karl Johan Axelsson, Storgatan 45, HILLERSTORP Dnr Åsenhöga Prästgård 1:69, anmälan om ytjordvärme, Kävsjö Kyrkliga Samfällighet, c/o Gnosjö Redovisningsbyrå, Box 236, GNOSJÖ Dnr Kävsjö 3:14, anmälan om ytjordvärme, Kävsjö kyrkliga samfällighet, c/o Gnosjö Redovisningsbyrå, Box 236, GNOSJÖ Brandinspektör Dnr Norrebo 1:16, tillstånd hantering brandfarlig vara, t o m Norrebo Träindustri AB, Norrebo 16, GNOSJÖ OVK-handläggare Dnr Töllstorp 1:637, IRE-Metall AB Box 180, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 2:65, Sigarth Industri AB Box 45, HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 2:82, Brf Hjortronet Box 410, VÄRNAMO. Myrliljevägen 18 A-C HILLERSTORP Justerare

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 1 forts Dnr Hillerstorp 2:82, Brf Hjortronet Box 410, VÄRNAMO. Myrliljevägen 20 A-C HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 2:82, Brf Hjortronet Box 410, VÄRNAMO. Myrliljevägen 24 A-B HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 2:82, Brf Hjortronet Box 410, VÄRNAMO. Myrliljevägen 28 A-B HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 2:82, Brf Hjortronet Box 410, VÄRNAMO. Myrliljevägen 30 A-B HILLERSTORP Dnr Gårö 1:395, Gårö Plåtprodukter AB Box 134, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 1:523, Gnosjö kommun Storgatan 15, GNOSJÖ. Räddningsstationen Dnr Hillerstorp 11:1, Gnosjö kommun Storgatan 15, GNOSJÖ. Hamngården Dnr Töllstorp 1:557, Sjöarps Metall AB Marieströmsvägen 15, GNOSJÖ Dnr Kävsjö 2:11, Origin Tool AB Annelund, HILLERSTORP Justerare

7 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 1 forts Dnr Skarköp 1:29, Pema Metall AB Skarköp, ÅSENHÖGA Justerare

8 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: Hovmannakull 1:69 Fastighetens adress: Violgatan GNOSJÖ Sökandens namn: Svensson, Ingvar Adress: Violgatan GNOSJÖ Ärendet avser: Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år. Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall). Sökanden har Mully kompostbehållare. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Medge dispens för förlängt hämtningsintervall, månadshämtning (12 ggr/år). 2. Dispensen gäller tillsvidare och under de förutsättningar som anges i ansökan. Justerandens sign

9 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: Skärvhult 1:7 Fastighetens adress: Skärvhult Östergård ÅSENHÖGA Sökandens namn: Nyberg, Birgitta Adress: Skärvhult Östergård ÅSENHÖGA Ärendet avser: Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år. Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall). Sökanden har Tvååker varmkompost. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Medge dispens för förlängt hämtningsintervall, månadshämtning (12 ggr år). 2. Dispensen gäller tillsvidare och under de förutsättningar som anges i ansökan. Justerandens sign

10 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: TÖLLSTORP 6:1 Fastighetens adress: Sjörydsvägen GNOSJÖ Sökandens namn: Karlsson, Alf Adress: Sjörydsvägen GNOSJÖ Ärendet avser: Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år. Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall). Sökanden har Mully kompostbehållare. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Medge dispens för förlängt hämtningsintervall, månadshämtning (12 ggr/år). 2. Dispensen gäller tillsvidare och under de förutsättningar som anges i ansökan. Justerandens sign

11 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: TÖLLSTORP 1:394 Fastighetens adress: Björkgatan GNOSJÖ Sökandens namn: Strömberg, Alf Adress: Björkgatan GNOSJÖ Ärendet avser: Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år). Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall). Sökandens motivering: Lite avfall 2 personer. Har Milko varmkompost. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Medge dispens för förlängt hämtningsintervall, månadshämtning (12 ggr/år). 2. Dispensen gäller tillsvidare och under de förutsättningar som anges i ansökan. Justerandens sign

12 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: Gamlebo 1:6 Fastighetens adress: Österliden 11, GNOSJÖ Sökandens namn: Adress: Ärendet avser: Pelop AB Gamlebo, GNOSJÖ Anmälan enligt 21 förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljö- och byggnämnden beslutar Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26, 9 att förelägga Pelop AB att vidtaga följande åtgärder angående sin verksamhet: 1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med anmälningshandlingarna och på ett sådant sätt att påverkan på mark, vatten och luft minimeras, 2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: ekvivalent momentan dagtid kl dBA kvällstid kl dBA sön-och helgdagar kl dBA nattetid kl dba 55dBA 3. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av lösningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i utrymme med golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand. Lagrings- och uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt att minst volymen av den största behållaren samt 10% av övrig lagrad volym kan innehållas i invallningen. Om förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande anordning till skydd mot regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga, 4. Aktuella miljödata/kemikalieblad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används, Justerandens sign

13 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr : Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall borttransporteras genom godkänd entreprenör (fn Småland West AB) till godkänd anläggning för omhändertagande av avfallet, 6. En haveriplan för anläggningen ska upprättas i samarbete med räddningstjänsten. Akt 4 Rudhäll Industri AB förvärvade Pelop AB, varvid verksamheten vid företaget lades ner. Miljö- och byggnämnden beslutar Att upphäva Miljö- och byggnämndens beslut Justerandens sign

14 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning Gamlebo 1:6 Fastighetens adress Österliden 11, GNOSJÖ Sökandens namn Pelop AB Adress Österliden 11, GNOSJÖ Ärendet avser Klassificering och årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari Samtidigt med införandet av miljöbalken ändras klassificeringen av de miljöfarliga verksamheterna. Det nya klassificeringssystemet bygger på SNI 92 (Standard för svensk näringsgrensindelning 1992). Kommunfullmäktige antog taxa för miljö- och byggnämndens verksamheter i Gnosjö kommun. I september 1999 skickade Miljö- och byggförvaltningen ett brev till berört företag angående verksamhetens klassificering enligt punkterna i bilaga till miljöbalken för eventuella synpunkter. Er verksamhet klassas enligt följande: Klassificering: -m 2 Kategori: C Avgiftsunderlag: -y 2 Årlig avgift: 1 100:- Om verksamheten faller under flera punkter i bilagan, skall avgift betalas enligt den punkt som föreskriver den högsta avgiften samt 25 % av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. Miljö- och byggnämnden beslutar Att fastställa klassificeringen -m 2, kategori C, och den årliga avgiften 1.100:-, vid ovanstående företag fr o m Årlig uppräkning sker med KPI. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Justerandens sign

15 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr : Klassningsgrunderna för verkstadsindustri har ändrats. I och med ändringar i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller från och med den 1 december 2001 nya gränser för vad som ska bedömas vara en tillstånds- respektive anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet avseende bl.a. verkstadsindustrin. Ändringarna innebär i stora drag att begreppet maskinbearbetningsplats har ersatts med en förbrukning av skärvätskor och processoljor. På grund av ovanstående ändras klassificeringen. Er verksamhet klassas enligt följande: Klassificering: C Avgiftsunderlag: -m 2 Årlig avgift: 2 200:- Om verksamheten faller under flera punkter i bilagan, skall avgift betalas enligt den punkt som föreskriver den högsta avgiften samt 25 % av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. Miljö- och byggnämnden beslutar Att upphäva Miljö- och byggnämndens beslut Att fastställa klassificeringen C, och den årliga avgiften 2.200:-, vid ovanstående företag fr o m Årlig uppräkning sker med KPI. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Akt 7 Justerandens sign

16 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr : Rudhäll Industri AB förvärvade Pelop AB, varvid verksamheten vid företaget lades ner. Miljö- och byggnämnden beslutar Att upphäva Miljö- och byggnämndens beslut Justerandens sign

17 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Marsås 2:7 Fastighetens adress: Brännehylte, HILLERSTORP Dnr: Sökandens namn: Adress: Ärendet avser: Unisteel Produktion AB Brännehylte 32, HILLERSTORP Anmälan enligt 21 förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser befintlig verksamhet som flyttar från Gnosjö, Töllstorp 1:336 till Brännehylte, Marsås 2:7. Verksamheten består av kapning och bockning av rör. Förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 200 men högst liter koncentrat per år. Miljö- och byggnämnden beslutar Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26, 9 att förelägga Unisteel Produktion AB att vidtaga följande åtgärder angående sin verksamhet: 1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med anmälningshandlingarna och på ett sådant sätt att påverkan på mark, vatten och luft minimeras, 2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: ekvivalent momentan dagtid kl dBA kvällstid kl dBA sön- och helgdagar kl dBA nattetid kl dba 55dBA 3. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av lösningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i utrymme med golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand. Lagrings- och uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt att minst volymen av den största behållaren samt 10 % av övrig lagrad volym kan innehållas i invallningen. Om förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande anordning till skydd mot Justerandens sign

18 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr: regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga, 4. Aktuella miljödata/kemikalieblad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används, 5. Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall borttransporteras genom godkänd entreprenör till godkänd anläggning för omhändertagande av avfallet, 6. En haveriplan för anläggningen ska upprättas. Avgift: :- Akt 6 Brev från Gärde Wesslau Advokatbyrå i Jönköping angående Unisteel Produktion AB:s konkurs 19 maj Miljö- och byggnämnden beslutar Att upphäva Miljö- och byggnämndens beslut Justerandens sign

19 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: TÖLLSTORP 1:39 Adress: Smedjegatan, GNOSJÖ Mbn 10 Dnr: Ärendet avser: Anmälan om buller och vibrationsstörning från AB Stackes Metallarmatur Anmälaren har vid flertalet tillfällen inkommit med klagomål angående buller samt vibrationer från AB Stackes Metallarmatur. Företaget utför maskinbearbetning av koppar, mässing, rödgods, aluminium och plaster. Företaget är anmälningspliktigt på grund av deras förbrukning av skärvätskor och processoljor. Tidigare var företaget även anmälningspliktigt på grund av vibrationtrumling, men den processen har numera upphört. Företaget har vidtagit åtgärder för att minska bullernivån bl a genom att avvibrera maskiner. Miljö- och byggförvaltningen har gett konsulten Jan Erik Olsson i uppdrag att genomföra en bullerutredning. Resultat och slutsatser av denna utredning visas i bilaga. I Miljö och byggnämndens beslut från har företaget fått följande villkor beträffande riktvärden för buller: Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden: ekvivalent momentan dagtid kl dBA kvällstid kl dBA sön- och helgdagar kl dBA nattetid kl dba 55dBA Miljö- och byggnämnden beslutar Med hänsyn till det underlag som föreligger i ärendet bedömer Miljö- och byggnämnden att bullernivån för närvarande ej överstiger gällande riktvärden. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Justerare

20 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Naturvård/Miljövård Dnr : Ärendet avser: Förslag till bildande av naturreservetet Uppebo i Gnosjö kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott har ,beslutat att översända rubr. remiss till Miljö- och byggnämnden. Svar på remissen önskas senast Miljö- och byggnämnden beslutar Det är angeläget att alla som berörs, och då inte minst markägare, uppfattar vidtagna skyddsåtgärder (avsättande av naturreservat) som någonting positivt och att delaktighet från de som berörs skapas. Inslag av tvångsåtgärder skapar en negativ inställning och motverkar ofta syftet med åtgärdernas målsättning. I det undantagsfall där tvångsåtgärder måste vidtagas, för att skydda naturvärden, är staten skyldig att visa en stor generositet gentemot den enskilde. Mark som gränsar till det föreslagna naturreservatet skall ej påverkas av inskränkningar i den pågående markanvändningen. Övriga synpunkter Ett stort orosmoment för privata skogsägare med skogsmark gränsande till av staten skyddad skog är reservatsreglerna för stormfälld skog. Det är rimligt och önskvärt att stormfälld skog inom naturreservat i en 100 meter bred zon, gränsande till privat skogsmark, upparbetas och borttransporteras enligt gällande skogsvårdslagstiftning. Justerandens sign

21 Protokoll Datum Paragraf Blad Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: TÖLLSTORP 1:573 Fastighetens adress: Tråddragargatan GNOSJÖ Sökandens namn: Isacson, Johan Adress: Tråddragargatan GNOSJÖ Ärendet avser: Ansökan om tillstånd att hålla orm. Dnr : Typ av orm: Majsorm Elaphe gutatta gutatta Antal: 1 st Längd som fullvuxen: ca 1,2 meter Inte giftig. Terrariet: Golv, väggar av glas, Tak av glas/plåt. Längd 65 cm, bredd 34 cm, höjd 50 cm, glastjocklek 5 mm samt ventilationsöppning 780 cm 2. Miljö- och byggnämnden beslutar Med stöd av kommunala föreskrifter enligt miljöbalken för Gnosjö kommun paragraf 2, (med bilaga) medge tillstånd att i villa hålla följande orm: 1 st Elaphe gutatta gutatta, Majsorm, ej giftig. Avgift: 566:- Justerandens sign

22 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 13 Dnr: Ändring i miljö- och byggnämndens reglemente, Utskott I miljö- och byggnämndens reglemente 6, fastställt av kommunfullmäktige , 44 anges att miljö- och byggnämnden skall bestå av elva ledamöter och elva ersättare samt att inom miljö- och byggnämnden skall finnas ett arbetsutskott, vilket består av fem ledamöter och fem ersättare. I beslut fastställt av kommunfullmäktige , 68 skall miljö- och byggnämnden bestå av nio ledamöter och nio ersättare I beslut fastställt av kommunfullmäktige , 119 skall miljö- och byggnämndens arbetsutskott bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Miljö- och byggnämnden beslutar Godkänna det reviderade reglementet. Överlämna förslaget till kommunfullmäktige för fastställelse. Justerare

23 Mbn 14 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 33 Anbudsvärdering upprättad den 18 september 2002 av stadsarkitekt Tor Asbjörnsen föreligger. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Antaga Vägverket Konsults anbud på totalt kronor exklusive moms. 2. Anvisa medel från konto 3110 planverksamhet. Offert inkommen från Pia Jonsson, giltig tom den 30 maj föreligger. Offerten avser en studie av nuläget i Gnosjö centrum och syftar till att ge förslag på vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid en utveckling av Gnosjö centrum i framtiden. Ekonomisk redovisning upprättad av planingenjör, Josefina Svensson föreligger. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Antaga Pia Jonssons offert på kronor exklusive moms. 2. Anvisa medel från konto 3301 planberedning aktivitet 590. Information om att Trafik- och parkeringsutredningen upprättad av Vägverket Konsult är färdig. Offert från Johan Svensson, Vägverket Konsult gällande trafikmätning på Smedjegatan, giltig t o m den 15 oktober. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Antaga Vägverket Konsults offert till ett takpris på kr + moms. 2. Anvisa medel från konto 3301 planberedning, aktivitet 590. Pia Johnsson, Vaggeryd har den 20 oktober 2003 slutfört en studie över Gnosjö centrum. Studien heter Gnosjö centrum en studie ur ett användarperspektiv utförd för Gnosjö kommun. Justerare

24 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Mbn 14 Dnr: Mbn 112 Mbn 54 Mbn 253 Mbn 190 Mbn 391 Mbn 335 Fördjupning av översiktsplanen för Gnosjö centrum Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträde den 7 maj 2002, 53 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Gnosjö centrum. Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen har tagit fram en anbudsförfrågan för upprättande av en trafikundersökning och en parkeringsutredning för centrumområdet. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Uppdraga till förvaltningen att infordra anbud på trafikundersökning och parkeringsutredning för Gnosjö centrum. Föreligger underlag för anbudsförfrågan för upprättande av trafik- och parkeringsutredning för Gnosjö centrum. Protokoll från anbudsöppning den 3 september 2002 föreligger. Vid anbudstidens utgång har anbud inkommit från följande: - AB Jacobson & Widmark, Jönköping - SWECO VBB, Jönköping - Vägverket Konsult, Jönköping - Bsv arkitekter & ingenjörer ab, Värnamo Justerare

25 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Mbn Josefina Svensson har den 29 oktober 2003 upprättat en gatubeskrivning över Gnosjö centrum. Båda studierna föreligger. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Ärendet antecknas som information. Tor Asbjörnsen, stadsarkitekt har upprättat ett förslag till planprocess. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Godkänna det av stadsarkitekt Tor Asbjörnsen upprättade förslaget till planprocess. Tor Asbjörnsen, stadsarkitekt har upprättat förslag till utställningshandlingar grundat på bifogad samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen har upprättats efter diskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Överlämna förslaget till kommunstyrelsen för utställning. Justerare

26 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr Mbn 15 Mbn 230 Programskiss för villor väster om Gärdessjön, Gnosjö kommun. Dan Johanssons Arkitektkontor AB, Dunkehallavägen 39 A, JÖNKÖPING har i oktober 2006 upprättat programskiss för villor väster om Gärdessjön, Gnosjö kommun. Man vill skapa förutsättningar för nybyggnad av 8 st enbostadshus på stranden vid Gärdessjön. Tomterna ligger inom strandskyddat område och inom område avsatt för friluftsliv i den fördjupade Översiktsplanen för Gnosjö tätort. Idén är att skapa ett glest lantligt boende med sjökontakt på rymliga tomter utan att försämra förutsättningarna för rörligt friluftsliv i området snarare förbättra genom att tillskapa möjlighet till en ny strövstig och vistelse i strandzonen. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Godkänna att Dan Johanssons Arkitektkontor AB, Jönköping, upprättar programhandlingar för området. 2. Alla kostnader, även de kommunala, betalas av sökanden. Dan Johanssons Arkitektkontor AB, Jönköping har den 15 november 2006 inkommit med programhandlingar för ärendet. Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Låta ställa ut handlingarna för samråd. 2. Inbjuda berörda till samrådsmöte. 3. Kommunen bedömer åtgärden som en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken. Justerare

27 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 16 Dnr: Val av ledamöter och ersättare i Miljö- och byggnämndens arbetsutskott, mandatperioden Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 14 december 2006 (KF beslut 125) utsett Ingemar Svensson (c) till ordförande, Ingemar Nyström (m) 1:e vice ordförande samt Kennet Josefsson (s) 2:e vice ordförande i miljö- och byggnämnden. Ledamöter och ersättare väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma tid de invalts i nämnden. Miljö- och byggnämnden väljer även för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Miljö- och byggnämnden beslutar att som ledamöter i miljö- och byggnämndens arbetsutskott för tiden utse följande personer Ingemar Svensson (c) Ingemar Nyström (m) Kennet Josefsson (s) att som personliga ersättare i miljö- och byggnämndens arbetsutskott för tiden utse följande personer Anders Johansson (c), Timanstorp, HILLERSTORP Lars Arvidsson (m), Krokusstigen 12, Gnosjö kommun Sulo Koppelo (s), Västergårdsvägen 20, HILLERSTORP Thomas Löv, (s), Järnvägsgatan 16, GNOSJÖ Justerare

28 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Mbn att som ordförande utse Ingemar Svensson (c), Södra Berg 10 A, ÅSENHÖGA att som 1:e vice ordförande utse Ingemar Nyström (m), Högaliden 2, GNOSJÖ att som 2:e vice ordförande utse Kennet Josefsson (s), Rågstigen 8, GNOSJÖ att ordföranden, 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden utses för samma tid de invalts i miljö- och byggnämnden att den av kommunfullmäktige , 119 fastställda principen för ersättares inkallande till tjänstgöring skall gälla från och med 1 januari 2007 till och med 31 december Justerare

29 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 17 Dnr Val av representant i Handikapprådet. Miljö- och byggnämnden skall välja en ledamot samt ersättare som skall ingå i kommunens handikappråd. Miljö- och byggnämnden beslutar Att som representant i Handikapprådet för perioden utse Stig Eriksson (kd) som ordinarie ledamot och Sulo Koppelo (s) som ersättare under samma period. Justerare

30 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljö- och byggnämnden Mbn 18 Dnr: Ändring i delegationsordning Reviderad delegationsordning inkom till miljö- och byggnämnden den 3 januari Tidigare ändringar är införda i detta dokument, delegationsordning Miljö- och byggnämnden beslutar 1. Anta reviderad delegationsordning daterad , Delegationsordningen ska gälla från och med Justerare

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145 1 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 planoch bygglagen (PBL)

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 1998:899 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:4-406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av KF 2009-11-26 146 Reviderad av KF 2011-12-15 153 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24, 216 Taxan

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer