FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! FRAMGÅNGSRIK Nr. 2 PROJEKTLEDNING Leankonsulten hjälpte oss att se företaget med fräscha ögon Ola Norberg, vd på AllTele EFFEKTIVA ORGANISATIONER & PROJEKT Om vikten av ett bra projekhanteringssystem Lars Hovtun, projektcoach på EVRY FOTO: BENEDIKTA CAVALLIN (LARS HOVTUN ) EVA ASKERVI (PETER ROGBRANT) VINNANDE KOMMUNIKATION! Peter Rogbrant, global utvecklingschef på Wirelesscars: Kommunikationen är oerhört viktig för att lyckas med internationella och komplexa projekt. Projektledning som fungerar i praktiken Projektledning Utbildningar IT-verktyg

2 2 SEPTEMBER 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Svenska organisationer söker former för att öka sin projektförmåga men stödjer projekten verksamheten? Definiera projektverksamheten och gör en mognadsanalys för att kunna prioritera åtgärderna. Projekten skapar nytta och näring för hela organisationen VI REKOMMENDERAR Elin Björklund Projektledare, Mediaplanet Låt dig inspireras till hur du kan nå framgång i projekt och organisationer! Enligt Svenskt Projektforums stadgar skall föreningen verka för ett Projektivare Sverige. Det begreppet myntades av Torbjörn Wenell, som även var med och drog i gång verksamheten för snart 45 år sedan. Projekten skall stödja de övergripande målen. Projekt bedrivs överallt; på socialkontoret, teatern, banken, industriföretaget och reklambyrån. Genom projekt utvecklas it, varor och tjänster. I varje sammanhang skall det enskilda projektet drivas effektivt samtidigt som det enskilda projektet måsta bidra till verksamhetens långsiktiga överlevnad och tillväxt. Strategiska investeringar Detta gör att projektberoende organisationer i dag begriper att de har någonting som kan kallas projektverksamhet. Här definieras ett område som är större än det enskilda projektet eller summan av de pågående projekten. Projektverksamheten omfattar kompetens, organisation, modeller och system. Projektverksamheten skall skapa nytta för hela moder-organisationen och vara den kultur som gör att de enskilda projekten kan drivas med framgång. Projekten får alltså inte vara något främmande och nödvändigt ont som bara kostar och vållar bekymmer. Satsningar i projektverksamheten är strategiska investeringar som skall vårdas ömt. Satsningar i projektverksamheten skapar bättre förmåga i framtiden. Under mina 35 år som utbildare och konsult inom projektområdet har två ämnen dominerat; grundutbildning av noviser och val av modell och system. Det har varit roligt och givande, men nu tror jag att svensk projektverksamhet har en insikt och möjlighet att lyfta sig till högre nivåer. Många organisationer har tagit viktiga steg, punkterna nedan är allmängiltiga Definiera projektverksamhet eller projektverksamheterna Omfattas alla typer av projekt? Hur stor del av verksamheten är projekt? Kanske har ni skiljelinjer mellan it, anläggning och verksamhetsförändringar. Vilka gränssnitt finns mellan projektverksamheten och omvärlden? Tänk på styrning av ekonomi, resurser samt ledarskap. Utse ansvariga Ledningen behöver delegera ansvaret så att projektverksamheten framstår som ett viktigt och separat ansvarsområde. Ibland utser organisationen ett projektkontor. Definiera roller Förutom projektledare och projektmedarbetare så är det viktigt Olof Molinder OMvärden Konsult AB. MINA BÄSTA TIPS Skapa en plan för att utveckla projektverksamheten 1 FOTO: EMELIE MOLINDER Satsningar i projektverksamheten skall skapa nytta. Definiera även ansvaret för att nyttan ska bli synlig. Exempelvis ska en utbildning i riskanalys leda till minskad riskfrekvens och en ny beläggningsplanering ska leda till högre faktureringsnivå. Prioritera medvetet med projektmognadsanalys Satsa där du är svag, följ upp 2 och lär dig av framgången. Certifiera medarbetare i projektledning Utnyttja IPMA:s nivåer för 3 att stimulera förmågorna och se till att alla känner att de bidrar till organisationens projektivitet. Duktiga individer vill uppmärksammas och de vill göra karriär. att identifiera olika roller i linjen. Vi har beställare, deltagare i styrgrupper, linjechefer som skall fördela resurser. Den som är Verksamhetsansvarig skall realisera nyttor, ekonomiavdelning som skall hantera resultat och balans samt personalavdelning som skall vara med för att planera och följa upp kompetens och resurser. Alla dessa behöver ha sin baskunskap och naturligtvis en insikt om projekt, metod och samarbete. Här kommer certifieringen av projektledare enligt IPMA, International Project Management Association, med som en viktig komponent. Välj modell och system Välj inte för stort och krångligt och se till att modell och system inte kräver mer administration än projektet kräver. Är det möjligt att växa in och med valet? Beträffande systemen så får man verkligen inte glömma själva integrationen. Kan projektsystemet samverka med ekonomisystemen och tidrapporteringssystemen effektivt? Ofta kan det vara bra att börja med att se vad verksamhetens system kan leverera för att stödja projekten. Gör en projektmognadsanalys Den hjälper till att se styrkor och svagheter i dagens processer. Analysen kommer dessutom att hjälpa dig att välja system och att prioritera åtgärder. Välj rätt it-stöd! s. 6 Ett bra IT-stöd är en förutsättning för att driva projekt på ett effektivt sätt. Expertpanelen s. 14 Experterna svarar på Svenskt Projektforums frågor. Vi får våra läsare att lyckas! FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING NR 2, SEPTEMBER 2012 Verkställande direktör: Joanna Hansson Redaktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Vedrana Hubanic Layout: Daniel Di Meo Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Elin Björklund Tel: E-post: Distribution: Göteborgs-Posten, september 2012 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Vedrana Hubanic Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. VÅRA KUNDER Arbetsförmedlingen, Assa Abloy, Capio, Crane Currency, Domstolsverket, Fagerhult, Flux, Folksam, Husqvarna, Infranord, Intrum Justitia, Jordbruksverket, Järfälla Kommun, Jönköpings Kommun, Korsnäs, KSU, Landstinget i Västernorrland, Landstinget i Östergötland, Lantmännen, Lantmäteriet, Mölndals stad, Nacka Kommun, Nobel Biocare, Nynas, PostNord, Preem, Proffice, ROL, Samtrafiken, SEK, SJ, SKB, Sveriges Radio, Swedavia, Temporent, Trafikverket, UCR, Västra Götalandsregionen och Västtrafik.

3 Konferens: Strategisk Projekthantering 21 november DEN SENASTE KUNSKAPEN! Utbildningar i Projektledning PROJEKTLEDNING AVANCERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVT PROJEKTARBETE FÖRBEREDA OCH LEDA WORKSHOP PROJEKTLEDARCERTIFIERING PMP PROJEKTLEDARCERTIFIERING CAPM LEDA MÄNNISKOR I PROJEKT En mycket uppskattad utbildning för dig som ska PMP-certifiera dig och vill fördjupa dina kunskaper inom projektledning! Utbildningen motsvarade till fullo mina förväntningar och vad jag var ute efter. Föreläsaren var väldigt duktig, lyhörd och påläst. Deltagarna hade olika förkunskaper och erfarenheter, vilket var väldigt givande och lärorikt när vi arbetade med praktikfallen under utbildningen. Jag kan verkligen rekommendera denna utbildning! Mats Johansson, Projektledare Ascom Sweden AB Om kursen Projekledarcertifiering - PMP Fler utbildningar samt anmälan på CANEA Consulting Group Packhusgatan 6 SE Göteborg Utbildning: Leverantörsoberoende projektledning gör affärssystemsprojektet effektivt Att införa nytt affärssystem i ett företag ställer stora krav på organisationen. Det kan vara klokt att ta hjälp av en oberoende part, som leder projektet och slippa vara helt i händerna på systemleverantören. Man bygger inte ett hus utan att ha en byggledare, säger Anders Carlsson, vd på Pro4u Business System med en metafor. Vid ett systemskifte utsätts företagets organisation för stora påfrestningar. Då är det viktigt att ha någon som med helhetssyn och oberoende leder projektet. Pro4u Business System är specialiserat på affärssystem under hela dess livscykel och arbetar på kundens uppdrag i olika affärssystemprojekt. Fokus är på konstruktion, produktion och underhåll. Kunderna utgörs till stor del av börsnoterade företag, bland annat inom läkemedelsindustrin. Vi talar om olika faser som alla kräver sitt i form av professionell ledning; initieringsfas med förstudier, kravspecifikation, upphandling och uppställning av projekten, mappningsfas, där systemet anpassa till behoven, en systembyggnadsfas, där systemet etableras och konfigureras inkluderande funktionstester och till sist en införandefas med fullständiga systemtester. Vi står på kundens sida och kan vara med hela vägen, i alla faser från det att man ska bestämma sig för system till införande och utvärdering. Vi leder det interna arbetet när kunden av naturliga skäl inte har egen expertis inom systemskiften. FRISTÅENDE FRÅN LEVERANTÖRER Resultatet blir effektiva projekt med förväntade resultat. Genom att göra en noggrann genomgång från början av vad man vill ha ut av systemet undviker man också att det kommer nya krav efterhand som både fördyrar och försenar projektet. Vi är fristående från alla systemleverantörer, men är främst specialiserade på IFS applications, där vi utför alla typer av uppdrag för våra kunders räkning. Vi förenar branscherfarenhet med erfarenhet av olika affärssystem, säger Anders Carlsson. Pro4u Business System är specialiserat på affärssystem under hela dess livscykel...

4 4 SEPTEMBER 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER WIRELESSCARS VINNANDE KOMMUNIKATION BÅDE I PROJEKTEN OCH LEVERANSEN FOTO: THINKSTOCK För att lyckas med internationella och komplexa projekt måste man vara tydlig med förväntningar och mål. Kommunikationen är oerhört viktig, menar Peter Rogbrant, global utvecklingschef och Niklas Florén, konsult inom projektledning och produktutveckling. EXEMPEL Wirelesscar är ett Volvo-ägt bolag som jobbar med att integrera telekommunikation och informationsteknik i så kallade smarta system. Det innebär att bilar till exempel kan kommunicera med larmcentraler eller smartphones och varna för krockar eller tala om för ägaren var bilen står parkerad. Niklas Florén är projektledare och samordnare för flera olika system. 80 procent är svenskar Min huvudsakliga uppgift är att se till att produkten och tjänsten utvecklas och kan användas i både Kina och USA. Då handlar det om att vi har en gemensam vision och ett gemensamt mål. I det arbetet kan man inte nog överskatta betydelsen av kommunikation. Som projektledare är det alltid viktigt att få alla deltagare med sig i båten. I ett stort internationellt projekt är det nästan ännu viktigare än i andra projekt, berättar Niklas. I projekten finns medarbetare över hela världen, bland annat i Kina, USA och Sverige. Även om 80 procent av medarbetarna i projektet är svenskar så är den geografiska spridningen en utmaning. Kulturella skillnader Att jobba i olika tidszoner är en annan stor utmaning. Sverige befinner sig i mitt emellan Kina och USA och det finns ingen riktigt bra tid att ha telefonmöte. I USA behöver den anställde vara på jobbet redan tidigt på morgonen medan den kinesiske medarbetaren får jobba på kvällen. De kulturella skillnaderna finns där också. På gott och ont, förklarar Niklas och fortsätter: I Sverige får man en uppgift, något man ska genomföra. Därmed inte sagt att det blir gjort. Man kanske har en avvikande åsikt eller har tankar på att det kan göras bättre. I till exempel Kina gör en anställd det han/hon blir tillsagd att göra, varken mer eller mindre, oavsett om det är bra Niklas Florén Projektledare och samordnare. eller inte. Han/hon kan intellektuellt förstå vad som borde göras, men avstår för att inte göra bort någon annan. Båda scenarierna kan vara väldigt frustrerande för en projektledare, å andra sidan är det också just skillnaderna som är så roliga när man arbetar i internationella konstellationer, intygar Niklas. När det gäller Wirelesscar är framtiden ljus. Peter Rogbrant är ansvarig för projektutveckling och projektleverans. Han tror att den här typen av tjänster kommer att bli allt vanligare. Skapa kundlojalitet I dagens bilar har vi vant oss vid att ha farthållare. På liknande sätt kommer vi att vilja veta var vår bil står parkerad och om den behöver tankas, eller om du vill sätta på värmaren en kvart innan du lämnar jobbet. Det är tjänster som man verkligen har nytta av och som driver användandet. Men framför allt, så är detta en möjlighet att skapa kundlojalitet genom att veta på förhand om hur fordonet används och dess status, vilket kan användas för att vända reaktiva processer Peter Rogbrant Ansvarig för projektutveckling och projektleverans. till proaktiva hos biltillverkarna och dess återförsäljare. Ta till exempel servicebokning, om du blir uppringd av din återförsäljare som talar om att din bil verkligen behöver service eller kanske har ett fel som behöver åtgärdas och att du dessutom blir föreslagen en tid i stället för en evigt lysande röd lampa på intstrumentpanelen så kommer du lyckligt att acceptera detta, och det är detta Telematik handlar om i grunden, det vill säga att använda och analysera tillgänglig information i realtid och skapa nytta. Nu så har vi tekniken, visionerna och dessutom de tjänster som är grunden för hela affärsiden, säger Peter Rogbrant. Framtiden är redan här Niklas Florén håller med och ger ett alldeles färskt exempel. Min granne stressade för att hinna med en skärgårdsbåt häromdagen. Till slut hittade han en parkeringsplats och rusade ombord på båten. Då slogs han av tanken; låste jag bilen? Han kör en splitter ny bil med Wirelesscar-system och via mobilen kunde han kontrollera att bilen var låst. Nu slapp han må dåligt och undra i flera dagar. Företagets lösningar är inte framtiden. De är redan här och utvecklas varje dag. REDAKTIONEN

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER FOTO: EVA ASKERVI CAPTURE HEADLINE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod. FOTO: THINKSTOCK Det är lätt att bli hemmablind Alltele är en snabbväxande tele- och dataoperatör som i dag har 170 anställda och finns på tio orter. Företaget är verksamt både på den privata marknaden och på företagsmarknaden. EXEMPEL Ola Norberg, vd för Alltele. Hur kommer det sig att ni tog hjälp av en extern organisationskonsult? En orsak är att vi gjort ett stort antal företagsförvärv de senaste åren och det ställer stora krav på organisationen. Varje företag kommer ju med sina egna rutiner och sin egen företagskultur. Vi måste vara noga med att se till att alla medarbetare har full koll på hur organisationen ser ut, vem som ansvarar för vad och vad de själva har för uppgifter. Vad tycker du att konsulten har bidragit med? Konsulten bidrog med ett leantänk, vilket innebär att det inte är några gigantiska förändringar vi strävar efter utan snarare små dagliga förbättringar, initierade av de anställda. Det är oerhört lätt att bli hemmablind, men konsulten hjälpte oss att se företaget med fräscha ögon vilket är väldigt värdefullt. Ola Norberg vd för Alltele FOTO: ALLTELE Hur gick arbetet till? Första gången vi tog hjälp var för två år sedan och den gången började vi med att ägna tre dagar åt att tillsammans identifiera möjliga förbättringsområden. Vi diskuterade bland annat hur samarbetet såg ut mellan olika avdelningar, så som exempelvis kundtjänst, kundadministration och teknisk support. De brister som vi identifierade fick sedan ligga till grund för en rad enskilda projekt i nästa skede. Det kunde till exempel handla om att vi skulle bli bättre på att notera vad samtalet handlat om vid varje kundkontakt, eller att vi skulle reducera antalet personer som hade kontakt med varje kund. Konsulten var med och följde upp projekten. Tredje gången vi tog konsulthjälp gjorde de fria intervjuer bland våra anställda. Dessa fick sedan ligga till grund för ögonblicksbilder av hur det var ställt i företaget. Hade vi lyckats inlemma alla företagskulturer i vår egen? Pratar vi samma språk? Kommunikation och gemensam uppfattning är nog den svåraste biten i alla företag. Vad är ditt råd till andra företag? Som ledningsgrupp är det lätt att tro att man är omnipotent och har full koll, men så är det sällan. Många gånger krävs det ett yttre öga för att se de brister som finns i företaget. Att ta hjälp utifrån har gjort oss väldigt mycket bättre på flera områden. BENEDIKTA CAVALLIN Carina Höyheim, du arbetar med projektledningsmetodiken Prince 2. Vad utmärker den? För det första finns det en tydlighet i vilken roll man har. Alla som ingår i styrgruppen måste kunna ta beslut och stötta projektledaren. För det andra måste projektet ha en kontinuerlig affärsmässig förankring. För det tredje fokuserar Prince 2 främst på de produkter projektet ska leverera, och för det fjärde har vi något som kallas avvikelsebaserad styrning. Varje projekt har toleransnivåer vad gäller bland annat tid, kostnad och kvalitet. När projektet överskrider någon av dessa nivåer måste projektledaren rapportera det till styrgruppen, för att få stöd och beslut om hur projektet ska fortsätta. Prince 2 betonar också vikten av att lära av erfarenhet och utveckling. Finns det särskilda program man måste ha för att kunna använda Prince 2? Nej, metodiken ger stöd genom mallar och checklistor och samtidigt en frihet att utöva den så som det passar organisationen bäst. Prince 2 säger till exempel att du ska planera, men hur du gör det är upp till dig och din organisation. Varifrån kommer metoden? Det är en metodik som utvecklades på 70-talet när brittiska skattebetalare reagerade över att så mycket pengar plöjdes ner i olika it-projekt. Sedan har metoden reviderats regelbundet och är bland annat standard för hur alla offentliga it-projekt ska bedrivas i Storbritannien. BENEDIKTA CAVALLIN Stora krav på din organisation? Svårt att få samarbetet att lyckas? Är ni offer för omständigheter ni inte kan påverka? Intern irritation och sviktande personaltrivsel? Är flexibel samma som ostrukturerad? Fler och fler upptäcker att det inte måste vara så! ILENIO stöttar dig med enkla och logiska metoder. Vi fokuserar på LEAN och effektiva processer. Vi arbetar med administrativa funktioner i några av Sveriges ledande organisationer som Ericsson, Volvo, OKG men även i snabbrörliga och högflexibla organisationer som AllTele. Ring oss idag! PRINCE2 Världens mest använda projektledningsmetod Webbaserad utbildning hos Metier - med certifieringsgaranti! PRINCE2 e-learning - Vi värdesätter din tid

6 6 SEPTEMBER 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER MOLNTJÄNSTER Molntjänster är på stark frammarsch. Fördelen med molntjänster är bättre ekonomi, snabbare implement ering samt större flexibilitet. FOTO: THINKSTOCK Välj rätt it-stöd! Ett bra it-stöd är alltid en förutsättning för att driva projekt på ett effektivt sätt. Men hur väljer man rätt verktyg, och framför allt, hur ska man tänka när man väljer? SHOWCASE Molntjänst eller installerat? Ett grundläggande val är om man ska ha en molntjänst eller ett installerat system. Traditionellt sett har de flesta it-system varit installerade, men molntjänster är på stark frammarsch. Fördelen med installerat är att man har bättre kontroll på sina data. Fördelen med molntjänster är bättre ekonomi, snabbare implement ering samt större flexibilitet. Funktionalitet De flesta har en ganska lång önske lista över funktioner, däribland dokumenthantering och projektplanering. Ett vanligt misstag är att man inte tar reda på tillräckligt mycket om funktionaliteten när man utvärderar olika verktyg. En snygg paketering kan dölja begrän sningar i funktionalitet som blir avgörande i projektet. Man bör ställa sig frågor som: Går det att få ut informativa rapporter om hur det går i projektet och hur mycket som återstår? Hur bra fungerar sökningen när projektet består att tusentals dokument fördelade på hundratals mappar? Versionshanteras dokumenten? Kan systemet visa ritningar på ett bra sätt? Kan man få tillräcklig säkerhet, till exempel genom sms-inloggning? Vartefter mognaden ökar är det viktigt att kunna bredda och fördjupa användningen. Då är viktigt att man redan från början köpt ett verktyg som har tillräckligt med funktionalitet som kan möta de högre kraven. Skalbart system På samma sätt som man behöver ha funktionalitet som man kan växa med vartefter behoven ökar är det viktigt att ha ett skalbart system. Man bör ta reda på om systemet kan hantera tusentals dokument, användare och projekt. Ta reda på vilka som är projekt ets intressenter Stöd till alla intressenter Ta reda på vilka som är projekt ets intressenter. Ofta skaffar man ett projektverktyg för ett enskilt projekt och sen sprids användandet till andra projekt i organisationen. Då är det viktigt att it-stödet även hjälper alla andra intressenter, till exempel projektkontoret, linjechefer, styrgrupper, konsulter, vd, ekonomichefen och kunden. Priset Pris är ofta en tungt vägande faktor. Det inte nödvändigtvis billigare att drifta ett system inhouse bara för att man har en ledig server. Det är viktigt att räkna med både licenskostnader och kostnad för införande, löpande drift, uppgraderingar och support. Många tänker inte på de driftkostnader man slipper genom att välja en molntjänst. Rätt projektverktyg Rätt projektverktyg är ett it-stöd som du kan växa med både med hänsyn till funktionalitet och volym till rätt pris. Det ska vara ett bra stöd för så många som möjligt av intressenterna kring era projekt och vara enkelt att använda. REDAKTIONEN FOTO: THINKSTOCK MISSA INTE! Nobel Biocare satsar på projekten Den globala koncernen Nobel Biocare, världsledande inom tandtekniska lösningar, står mitt i ett paradigmskifte inom sin projektverksamhet. Hela företaget berörs när bolaget tar ett stort kliv för att höja nivån i alla avseenden. Lyftet omfattar bland annat en global utrullning av projektverktyg, vidareutveckling av två parallella projektmetodiker, ledarskapsutbildningar och en bred satsning på projektledning som profession. Varför tar Nobel Biocare sådana krafttag kring projekten? Våra projekt är så affärskritiska att vår exekutiva ledning kräver full synlighet i projekt, portföljer och programsatsningar, säger Peter Bodlund som är Program Office Manager. Vi driver hela tiden komplexa, tidskritiska och tvärfunktionella projekt som berör många yrkeskategorier, spridda på alla våra globala sajter. Dessutom har projekten starka beroenden sinsemellan, menar Peter. Ser ni några framgångsfaktorer med hur ni lyckas med era projekt? Nobel Biocare har valt att använda projektverktyget centralt i sin uppdaterade globala process för portfölj och projektmetodik då detta är en framgångsfaktor för företaget och våra kunder, menar Joachim Sällsten som ansvarar för Strategiska Projekt (Process/Projektmetodik), Program och Projektkontor inom Global it. ANDERS HAGLUND

7 En ny generation projektverktyg CANEA Projects 2012 är ett modernt projekt- och portföljhanteringssystem med stöd för alla delar av projektverksamheten. Systemet kännetecknas bland annat av sociala, mobila och innovativa funktioner för planering, kommunikation och samarbete. CANEA Projects 2012 är ett skalbart verktyg som hanterar alla typer av projekt samtidigt som den inbyggda portföljhanteringen ger ledningen en strategisk överblick. Kort sagt, en ny generation projektverktyg! Vi blev övertygade direkt när vi tittade på CANEA Projects Fem orter är inblandade i Kinnarps produktutvecklingsprojekt och vi behöver göra projekten visuella för alla inblandade. Det här kommer att hjälpa oss. Jag blev heltänd på kombinationen av kraftfullhet och enkelhet! Tomas Ekström, Kvalitetschef och ansvarig för projektmetodik, Kinnarps Egenskaper: Helhetslösning för projektoch portföljhantering Valfri projektmodell Sociala funktioner Webbaserat och lättanvänt Molntjänst eller installerat Smidigt att komma igång Baserat på standards inom projektledning Funktioner: Projektmodellstöd Tidplanering Portföljhantering Resursstyrning Dokumenthantering Samarbete Projektekonomi Riskanalys Tidrapportering Nyhet! Vi lanserar ett bättre mobilt stöd för programfamiljen CANEA Framework. Hantera projekt, dokument och ärenden var du än befi nner dig. App:en är en tilläggstjänst och den möjliggör mobilt arbete i systemet och ger snabbare tillgång till information via smartphones. Samarbetspartners: Tel: Jeeves är ett komplett, integrerat affärssystem byggt på spjutspetsteknik som erbjuder maximal följsamhet. När dina projektbehov även innefattar logistik, tillverkning och eftermarknad - vänd dig till oss! Generellt Koncern Beslutsstöd (QlickView) Projektledare Hela affärsprocessen Rapportering och mobilitet Begränsar administration och dubbelregistrering med en (a conto, löpande, periodiskt..). Master Data Management hantering för ett effektivt projektarbete i koncernöverspännande projekt i en internationell miljö. Uppföljning i realtid av ekonomiska nyckeltal och avstämningar mot uppdaterade slutlägesprognoser på önskad detaljnivå. Projektupplägg, aktiviteter, budget och revidering av slutlägesprognoser med fullständig antal uppföljningsnivåer. Affärsstöd i hela processen, från CRM-Offert- ing-uppföljning. Säkerställer rapportering på rätt aktivitet i projekten både vad gäller tid från den plats där Aktiebolaget Systemstöd Sverige Torshamnsgatan 28A Kista Aktiebolaget Systemstöd Sverige Storgatan 32B Linköping Aktiebolaget Systemstöd Sverige Drottninggatan Örebro

8 8 SEPTEMBER 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Hur har du och ditt företag arbetat med er affärsutveckling? Svar: Vi anlitar en extern redovisningsbyrå som sköter ekonomin, vilket gör att vi helhjärtat kan ägna oss åt vår kärnverksamhet, säger Mats Sterner, vd på Hills Golfklubb i Mölndal. Extern tjänst gav företaget ett lyft AFFÄRSUTVECKLING MÖLNDAL Under uppstarten av golfklubben var det naturligt att ha en anställd ekonomiansvarig. Att bygga upp ett företag är komplext och det var en hel del pengar att hålla reda på och att ha ansvar för. Det var helt enkelt nödvändigt med någon som arbetade med detta på plats. Men i takt med att klubben kom i gång och etablerades krävdes andra funktioner. Redovisningsbyrå anlitades De ekonomiska arbetsuppgifterna blev med tiden mindre komplicerade och det var resursslöseri att ha en heltidsanställd redovisningsekonom som skötte de här arbetsuppgifterna. I stället funderade jag på en lösning där jag försökte hitta någon som kunde både den ekonomiska delen, men som även kunde det här med sälj och service, men det gick inte så bra. Då funderade jag på hur vi skulle kunna gå vidare för att bli effektivare och bara kunna ägna oss åt vår kärnverksamhet; att ge våra kunder möjlighet att ha roligt på golfbanan och äta god mat i vår restaurang. Resultatet blev att jag anlitade en redovisningsbyrå och det har fungerat hur bra som helst. En dag i veckan sitter redovisningsbyråns ekonom på Hills Golfklubb. Då har golfklubbens alla fakturor löpande scannats in i datorn och mailats över till redovisningsbyrån, som för in det i bokföringen. På samma sätt görs med inkommande fakturor som Mats måste attestera. Rutinerna gör att redovisningsbyråns anställda inte behöver vara så länge på Mats kontor för att göra sitt arbete. De kostnader jag betalar för den här tjänsten landar nog strax under vad det skulle kosta att ha någon anställd på halvtid. Men skulle jag behöva hjälp med skattefrågor till exempel, då finns den spetskompetensen hos den redovisningsbyrån jag anlitar. Det känns väldigt tryggt, säger Mats Sterner. De här människorna är proffs på förfl yttningar. Lättare att ställa krav Att vara kund i stället för arbetsgivare känns också bra. Som kund tycker Mats att det är lättare att ställa krav. Jag är deras kund. De gör vad de kan för att jag ska vara nöjd och det känns som om jag kan ställa högre krav som kund. Man slipper även de utmaningar och kostnader det innebär att ha anställda. När du har någon anställd tillkommer en massa ansvar, vilket det ska Man slipper även de utmaningar och kostnader det innebär att ha anställda. göra, men det är samtidigt skönt att slippa. En anställd kan ha mindre bra perioder som man måste ta hänsyn till. Det behöver jag inte alls tänka på när det gäller vår ekonomi och bokföring. Övergången från att ha en anställd som arbetade med ekonomi på företaget, till att låta den externa redovisningsbyrån ta över, var oerhört enkel. De här människorna är proffs på förflyttningar. Det har gått oerhört smidigt. Det enda som var lite knöligt i början var konteringen, som jag ju kan på mina fem fingrar. Jag vet under vilket konto sand och gräsfrön ska ligga. Men det där löste sig snabbt. Tänk i ny banor Mats Sterner tycker inte att man ska vara rädd för att tänka i nya banor om man vill utveckla sitt företag. Samtidigt förstår han om man tvekar, eftersom det av många orsaker inte är lätt att göra sig av med personal. Men ibland dyker det upp naturliga tillfällen att förändra sin organisation. Då tycker han att man ska ta chansen. Det bästa är friheten. Att jag inte är arbetsgivare utan kund. Den perspektivförflyttningen betyder mycket i det här avseendet. ANNELIE ABRAMSSON Vi håller vad vi lovar Ett modernt sätt att sköta ditt företags ekonomi och administration. Vi vet vad som fungerar och vad som är effektivt det är inte bara vår ledstjärna utan också vårt jobb. Lokal förankring med rikstäckande resurser. Välkommen till något av våra 13 kontor. HEMSIDA MAIL TELEFON GÖTEBORGSKONTORET ELLER

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER FOTO: CHRISTINA SJÖHOLM Snabbfakta om Prince 2 Världsledande, strukturerad metod för att leda och styra projekt Förkortning av PRojects IN a Controlled Environment (version 2) Använd av organisationer i över 150 länder Fokuserar på projektets värde, nytta och resultat med väldefinierade roller Första versionen släpptes 1986 Erfarenheter från tusentals projekt har bidragit till dagens utgåva (2009) Gratis att använda Med Prince 2 faller inget mellan stolarna FRÅGOR & SVAR Fråga: Vad är den största vinsten med att använda projektledningsmetoden Prince 2? Svar: Genom Prince 2 har vi fått ett gemensamt språk i vårt arbete, säger Carl-Axel Eriksson, projektledare på Carestream. Carestream är ett globalt företag som bland annat arbetar med att implementera olika administrativa datasystem i sjukvården. Det kan till exempel handla om ett bokningssystem eller ett bildvisningsprogram för röntgenbilder. Med tiden så blir de här programmen mer och mer omfångsrika och möjligheterna blir allt fler och fler, berättar Carl-Axel Eriksson. Vår uppgift är att se till att systemen används på rätt sätt, att de uppdateras och att de fungerar gentemot andra system. Uppskattad struktur Carestreams arbete är organiserat i projekt och sedan flera år tillbaka använder företaget projektledningsmetoden Prince 2 över hela världen. Metoden erbjuder en tydlig struktur för hur arbetet ska genomföras, från förberedelse till utvärdering. Det är en struktur som Carl Axel Eriksson uppskattar. Eftersom alla gör på samma sätt har vi fått ett gemensamt språk i arbetet, säger han. Om någon projektledare blir sjuk är det jätteviktigt att en ny person snabbt kan sätta sig in i projektet. Prince 2 ger också en mycket tydlig rollfördelning mellan styrgrupp och projektledare, och för deltagarna inom projektet. Eftersom alla jobbar efter samma metod undviker man att något faller mellan stolarna. Projektadministrationen tar förstås en del tid, men Carl Axel Erikssons erfarenhet är att tidsåtgången är ungefär densamma antingen man använder Prince 2 eller någon annan metod. Om någon projektledare blir sjuk är det jätteviktigt att en ny person snabbt kan sätta sig in i projektet Fördelen är flexibiliteten Skillnaden är snarare att med en annan metod blir dokumentationen bara begriplig för den personen som gjort den. Med Prince 2 är den begriplig för hela företaget, säger Carl Axel Eriksson. För drygt ett år sedan påbörjade Carestream en Prince 2-certifiering av alla projektledare i Norden. I dag är alla Prince 2-certifierade, men har även erfarenhet av andra projektledningssystem. Metoderna är relativt lika, och Prince 2 kan även användas i kombination med andra leveransmetoder säger Carl Axel Eriksson. Den största fördelen med Prince 2 är nog att det är så flexibelt. Det är lätt att anpassa metoden efter varje specifikt projekt. BENEDIKTA CAVALLIN Kommunikation och feedback A och O inom agila metoder Agile betyder smidig, anpassningsbar. Agila metoder har under de senaste åren blivit allt populärare. Metoderna skapades av personer som arbetat länge med programutveckling. De hade insett att tradi tionella metoder att planera fungerar dåligt när man skapar något man aldrig gjort förut, eller när en stor del av arbetet består av problemlösning. För att kunna planera utan problem i en föränderlig värld utvecklade man metoder för att säkra projekten, det som har blivit agila metoder. Teamarbete Stommen är tät kommunikation och återkoppling. Har vi förstått kundens faktiska behov? Har vi förstått kunden, vars behov vi ska lösa? För att säkerställa detta krävs täta avstämningar. I stället för att arbeta på med det man tror är problemet, ens egen tolkning av det, eller det som står i något dokument, stämmer man av mot kunden ofta. Genom att leverera en liten del av funktionalitet till kunden tidigt, och ofta, garanterar man konkret återkoppling på det pågående arbetet och kan justera direkt. En annan viktig hörnsten är teamarbete och att ge medarbetarna mandat att lösa ett problem i stället för att dela ut uppgifter. Det ger de anställda större möjlighet att påverka sitt arbete. Allt fler branscher håller på att få upp ögonen för agila metoder där principerna kan överföras till i stort sett vilken organisation som helst. ANNELIE ABRAMSSON Lär dig lyckas i dina projekt! till en viss kostnad och på utsatt tid. Det låter inte så svårt. Varför misslyckas då så många projekt? Vi erbjuder kurser i projektledning som hjälper dig att lyckas. BOKA DIN KURS IDAG! Gå in på Sankt Eriksgatan 113, 4tr Stockholm Tel: Olof Asklunds Gata Västra Frölunda Tel: Läste du artikeln här ovanför? Då vet du redan att PRINCE2 är metoden som hjälper dig att driva dina projekt i hamn. Vi kan lära dig hur. PRINCE2 Foundation + Practitioner :- Spara :- PRINCE2 is a reg. TM of the Office of Government Commerce in the UK and other countries. HÖSTKAMPANJ Leder och utbildar i Agile och Lean Vi hjälper våra kunders projekt att lyckas bättre med Agile och Lean. Vi förmedlar våra kunskaper och erfarenheter inom Agile och Lean till din projektorganisation genom att: Leda och medverka i projekt Utbilda Coacha E-post:

10 10 SEPTEMBER 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Ett fl exibelt system gör projektledning enklare FOTO: BENEDIKTA CAVALLIN PROJEKTFRÅGOR Konferens med fokus på förändring Projektforum 2012 är en årlig tvådagarskonferens för projektledare, projektmedarbetare, chefer, konsulter och beställare. I år har konferensen fokus på förändring och äger rum den oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. Deltagarna bjuds på seminarier, workshops, bokcafé och mässa. Aktuella projektfrågor Varför accepterar vi att så många projekt misslyckas? Varför är så få intresserade av projektens resultat? Är det ledningsfrågor? Brister det i styrningen? Är projektmognaden låg? Dessa och många andra frågor kommer att lyftas på konferensen. Fråga: Lars Hovtun, projektcoach på EVRY, hur viktigt är det för ert arbete att ni använder ett bra projekthanteringssystem? Svar: Ska vi kunna arbeta effektivt är det är helt avgörande att vi har ett bra system i botten. EXEMPEL Flexibelt, självinstruerande och mailkompatibelt, det var några av alla de krav som Evry i Göteborg hade när de valde projekthanteringssystem för tre år sedan. Valet föll på ett system som numera hanterar allt från projektöversikten till felanmälningar och tidrapportering. Vi har haft stor glädje av att vi kunnat samla allt vi gör i ett och samma system, säger Lars Hovtun. På så sätt blir vårt arbete väldigt mycket enklare. Evry är Nordens näst största ittjänsteföretag med medarbetare, varav drygt 350 är anställda i Göteborg. Av dem arbetar 75 med projektledning i någon form. Vissa personer har sin arbetsplats ute hos kunden, andra arbetar på kontoret i Högsbo industriområde och oftast är flera personer engagerade i ett och samma projekt. Lars Hovtun arbetar till exempel med ett antal utvecklingsprojekt för SKF tillsammans med ett t jugotal kollegor inom bland annat webbområdet. Lättåtskådlig process Naturligtvis måste vi alla ha tillgång till samma information, säger Lars Hovtun. I systemet ställer vi in vem som ska se vad. Här lägger vi också in den tid vi arbetar med projektet varje vecka och detta ligger till grund för såväl veckorapporter som den månatliga faktureringen. I detta fall får kunden sina vecko rapporter på ett excelark, men eftersom systemet är en webbtjänst finns det även kunder som hämtar informationen direkt i systemet. Evry har stort behov av att projekthanteringssystemet är flexibelt och lätt kan anpassas efter behoven hos varje kund. Processen är enkel och lättåskådlig och i statusraden går det lätt att se var projektet befinner sig. Är det under utveckling? Håller det på att testas? Har det installerats hos kunden för ytterligare test eller är det i produktion? Ett bra system är förstås A och O för att arbetet ska fungera, men Lars Hovtun vill påpeka att även kompetensen hos de anställda är mycket viktig. Arbetar med certifiering Vi har arbetat mycket med certifiering på sista tiden, berättar han. Vi genomför kontinuerligt utbildningsprogram för våra projektledare där målsättningen är att alla så småningom ska vara IPMA-certifierade. Projekthanteringssystemet han- FOTO: THINKSTOCK terar inte bara projektledning och projektstyrning. Här har Evry också samlat ärendehanteringen inom varje projekt. I systemet syns det omedelbart om ärendet tas om hand och följs upp. Evry använder sig också av ett egenutvecklat program för att ge kunderna en kostnadsprognos. Projekthanteringssystemet kan sen enkelt importera data från det programmet, liksom från Microsoft Project samt flera andra program. Från ax till limpa Allt eftersom vi jobbar markerar vi i systemet vad som händer. Kunden kan hela tiden se hur vi ligger till i tid och kostnad och om vi följer kalkylen, berättar Lars Hovtun. På så sätt får han eller hon kontinuerligt en indikation på hur projektet framskrider då systemet följer processen hela vägen från ax till limpa. BENEDIKTA CAVALLIN Att leda i förändring Seminarierna kommer att behandla ämnen som ledarskap och beteende, förändringsledning, ägaransvar, Project Governance, styrgruppsarbete, projekt- och portföljhantering, effektstyrning, lärandeprocesser med mera. Några som kommer att delta på konferensen och dela med sig av sina erfarenheter och insikter är bland andra Marie Reinicke, en av projektledarna för UEFA Women s Euro 2013, Yashar Moradbakhti, Product Owner på Spotify, Bo Tonnquist, författare och föreläsare, Rikard Thelander, Head of Project Engineering på Nynas, och Kelly Odell, föreläsare och workshopledare. Anmäla sig kan man göra på Svenskt Projektforums webbplats. Där finns också mer att läsa om konferensen och programmet. SVENSKT PROJEKTFORUM ÄR BARA EN AV MÅNGA NÖJDA KUNDER Flexibelt samarbetsverktyg för hela organisationen VisionProject

11 2 DAGAR FÖR PROJEKTLEDARE, CHEFER, KONSULTER OCH VERKSAMHETSUTVECKLARE Marie Reinicke Yashar Moradbakhti Bo Tonnquist Annika Ambjörnsson Välkommen till Projektforum 2012! Ingalill Abrahamsson, Projektledare FOKUS: FÖRÄNDRING Över hälften av alla projekt misslyckas, sägs det. Varför accepterar vi det? Är det en ledningsfråga? Brister det i styrningen? Är projektmognaden för låg? Vi lyfter dessa och andra frågor på vår årliga konferens med seminarier, workshops, bokcafé och mässa den oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. Välkommen till två fullspäckade dagar med ämnen som ledarskap och beteende, förändringsledning, ägaransvar, lärandeprocesser m m. Du får bland annat svar på frågor som om förändring ska ledas i projekt- eller processform, hur man styr projekt man inte förstår och hur man äger, styr och utvärderar stora projekt. På plats finns Marie Reinicke, en av projektledarna för UEFA Women s Euro 2013, Yashar Moradbakhti, Product Owner på Spotify, Bo Tonnquist, författare och Annika Ambjörnsson, konsult i ledarskapsfrågor m fl OKTOBER, MÜNCHENBRYGGERIET, STOCKHOLM Mer information och anmälan på MEDIAPARTNER MARKNADSFÖRINGSPARTNER MARKNADSFÖRINGSPARTNER

12 12 SEPTEMBER 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN SVENSKT PROJEKTFORUM STÄLLER FRÅGOR TILL EXPERTERNA Beatrice Silow Business unit manager, Sigma FOTO: FRANK MORTENSEN Mattias Andersson vd, Antura FOTO: NIKLAS KNUTSSON Jonas Fagerlund vd, Visionera FOTO: PRIVAT Carina Hoyheim Senior Consultant, Metier FOTO: ATELJÉ UGGLA Fråga 1: Vad kännetecknar ett framgångsrikt projekt? Ett framgångsrikt projekt beror på flera faktorer varav den kanske viktigaste är kommunikation. För att alla skall känna glädje, engagemang och delaktighet i projektet är god kommunikation avgörande och något som behöver genomsyra hela projektet. Inte minst projektledaren har ett stort ansvar med sitt agerande och ledarskap för att åstadkomma detta. Bra kommunikation internt och även externt är nyckeln till framgång. Ett projekt handlar i slutändan alltid om att leverera önskade resultat och positiva effekter. Men jag anser även att vägen dit och hur man arbetar tillsammans i projektet visar om projektet varit framgångrikt. Att kunden är nöjd och att man har klarat av att nå de projektmål som är uppsatta. Gärna att projektets resultat och nytta överträffar förväntningarna hos intressenterna. I ett framgångsrikt projekt har gruppen arbetat effektivt och haft en bra och jämn arbetsbelastning, samt tycker det varit kul och lärorikt. Det levererar vad användaren förväntar sig, vilket förutsätter att kraven är fastställda i början av projektet. Genom projektet ska därför sex aspekter av projektet styras och värderas: kostnad, tid, kvalitet, omfattning, risk och nytta. Business Caset är centralt för att säkerställa kontinuerlig affärsmässig förankring. Fråga 2: Hur fördelas ansvaret för projekt på olika intressenter, vem är ytterst ansvarig? Ytterst ansvarig för projekt är den som har tilldelats ett ägaransvar, ofta en beställare eller projektägare. Projektägarens roll är viktig och innebär att stödja projektet och att kunna fatta beslut i olika situationer. Till hjälp kan det finnas flera andra roller för att säkra att alla projektets olika aspekter beaktas. I min värld skall alltid projektledaren bära det yttersta ansvaret. Det kommer alltid att finnas saker som den enskilde projektledaren inte kan påverka och det är viktigt att kunna hantera förändringar under resans gång. Ansvaret vilar på projektledaren att förstå och även kunna hantera dessa förutsättningar. Det yttersta ansvaret faller såklart på projektledaren som skall se till att projektet genomförs på bästa sätt med givna förutsättningar och resurser. Projektbeställaren har dock en nyckelroll för att ge projektledare och projektgrupp rätt förutsättningar och stöd för att lyckas. Styrgruppen har mandat och ansvar för projektet inom de ramar som satts upp av verksamhets- eller programledningen. Styrgruppen utgörs av en Projektägare som är ytterst ansvarig. Senioranvändaren som ansvarar för att specificera användarkraven samt seniorleverantören som representerar de som utvecklar projektets produkter. Projektledaren ansvarar för den dagliga ledningen av projektet. Fråga 3: Vilken kompetens bör olika intressenter ha som styr ett projekt? De kompetenser som krävs ska vara relaterade till intressentens ansvarsområde och roll. Det är även viktigt att intressenten, till exempel en styrgruppsmedlem, förstår sitt ansvar och sina befogenheter och stödjer projektet. Inom Sigma säkrar vi kompetensen genom att styrgruppsmedlemmarna får en utbildning i vad rollen innebär innan de påbörjar sitt uppdrag. Projektledare ska vara bra på att ta människor, vara en engagerande ledare och en duktig kommunikatör. Förståelse för organisationens projektmodell och annan metodkompetens är också viktigt för att få en effektiv projektstyrning. Som representant för projektverktyg måste jag även lyfta fram tillgång på smidiga och effektiva verktyg som kan underlätta projektledarens egen vardag. Intressenter måste ha tillräcklig kunskap inom sin domän och ansvarsområde, för att stödja projektet på ett bra sätt. Projektets resurser och kunskap måste också nyttjas effektivt för att driva projektet i mål. Det gäller att ha rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid. Projektägare: Ska säkerställa att projektet ger värde för pengarna. Senioranvändare: Kompetens att specificera vad som skapar nytta för användarna. Seniorleverantören: Kompetens inom kvalitet och hur produkten ska integreras med organisationens övriga produkter. Projektledaren ska ha kompetens inom kommunikation, kvalitet, ändringshantering, planering, samarbete med mera. Internationell projektledarcertifiering Föreningen för projektledare i alla branscher IPMA, International Project Management Association, är en internationell paraplyorganisation med 45 nationella medlemsorganisationer som tillsammans har över medlemmar spridda över hela världen. Sedan starten 1965 har man verkat för att främja och utveckla projektarbetsformen. IPMA står bakom världens ledande system för certifiering av projektledare. Svenskt Projektforum företräder exklusivt IPMAs certifieringssystem i Sverige. Enligt IPMAs system bedöms projektledarens kompetens utifrån tre huvudområden: Erfarenhet, metod och beteende Modellen omfattar följande fyra nivåer: Kandidaterna bedöms av två assessorer. Certifieringen genomförs på svenska och följer den internationella standarden ISO/IEC din projektledarkompetens internationellt erkänd definierad kompetensnivå för din vidareutveckling lära dig reflektera och få en bättre självinsikt kvalitetsstämpel på ditt ledarskap För mer information: eller ring

13 UPPLANDS VÄSBY ÄR SVERIGES IT-KOMMUN Hållbar utveckling tillsammans! Upplands Väsby värnar transparens, enkelhet och öppenhet, såväl mot medborgarna som i den interna styrningen. Med hjälp av IT skapas den röda tråden som går genom all styrning från omvärldsanalys till verksamhet, från kommunledningens mål till uppnådda resultat. / Juryn för Sveriges IT-kommun upplandsvasby.se Väsby Direkt: facebook.com/upplandsvasby twitter.com/upplandsvasby

14 14 SEPTEMBER 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PERSONLIG INSIKT FOTO: JOACHIM BOWIN Håkan Sjöholm FOTO: JOACHIM BOWIN MISSA INTE! IPMA Kvalitetssäkring av personer som utövar viktiga yrken har funnits länge till exempel legitimering av läkare, auktorisering av revisorer samt licensiering av svetsare. På senare tid har certifiering av projektledare tillkommit. Internationell projektledarcertifi ering enligt IPMA Certifiering av projektledare enligt IPMA:s system innebär att assessorer inom en oberoende organisation bedömer om en person uppfyller de kompetenskrav som beskrivs i en så kallad referensram för projektledning. Utav de två internationella organisationerna för projektledning, IPMA (International Project Management Association) och PMI (Project Management Institute), var PMI först med att erbjuda certifiering av projektledare Inom IPMA började England, Tyskland, Frankrike och Schweiz under 1990-talet att erbjuda certifiering. Centraliserad bedömning Här är det de nationella föreningarna som certifierar, i motsats till PMI, där all bedömning är centraliserad. IPMA utgav 1998 den första versionen av ICB (IPMA Competence Baseline). ICB är gemensam bas för alla NCB (National Competence Baseline), den referensram som presenterar kompetenskraven för IPMAcertifiering av projektledare. I Sverige var företaget ABB först med att certifiera projektledare i mitten av 1990-talet. Då var PMIcertifiering (PMP) det enda som fanns och ABB arrangerade regelbundet provtillfällen. Efter några år tog Svenskt Projektforum över ansvaret från ABB för att arrangera PMI-prov. Etablerad i Sverige Men i och med att ett PMI-chapter, en lokalavdelning, etablerats i Sverige krävde man i början av 2000-talet att få ta över ansvaret för att arrangera PMI-prov. Svenskt Här är det de nationella föreningarna som certifi erar, i motsats till PMI, där all bedömning är centraliserad. Projektforum beslutade då att introducera IPMA-certifiering i Sverige. Hösten 2002 arrangerades de första certifieringsomgångarna i Sverige. I år firar vi alltså 10 år. Marknadsledande Antal IPMA-certifierade i världen är nu cirka varav drygt i Sverige. Varje år tillkommer cirka i världen, varav 350 i Sverige.Certifiering enligt IPMA är nu marknadsledande utanför Nordamerika, vilket sannolikt beror på fördelar som att: Kunskapen kan hämtas från olika källor. Processen leder till reflektion. Hela bedömningen utförs av människor. Bedömning av beteende. Processen genomförs på svenska. Antalet organisationer och personer som har insett IPMAcertifieringens fördelar ökar ständigt och bidrar därmed till framgången. Som certifieringsansvarig framför jag härmed ett stort tack till dem som har medverkat och som medverkar i dag. FOTO: THINKSTOCK Certifi ering inom projektledning Projekt definieras av att det finns en bestämd start och ett slut. Projekt drivs inom så gott som alla branscher, på alla arbetsplatser. I en allt mer komplex värld behövs kunniga projektledare och spektrat över olika utbildningar har ökat i takt med att man får ökad kunskap om olika metoder och verktyg. Den världsledande amerikanska organisationen Project Management Institute, PMI, grundades 1969 och är en icke vinstgivande organisation. Sedan starten har PMI utvecklats och är den aktör som tagit fram de certifieringar och standarder som finns inom projektledning. De certifieringar som är godkända av PMI är bland annat PMP Project Management Professional. Den här certifieringen har etablerats och utgör i dag en av de förnämsta certifieringarna. För att bli certifierad PMP måste man uppfylla de krav på utbildning och erfarenhet av projektledning som ställs. CAPM Certified Association in Project management, vänder sig till dig som står i början av ditt yrkesliv som projektledare. PgMP Program Management Professional, är en certifiering för dig som arbetar som koordinator för flera relaterade projekt eller som leder flera projektledare. PMI-RMP PMI Risk Management Professional, för dig som arbetar professionellt med att identifiera risker. PMI - ACP Agile Certified Practitioner, är certifieringen för dig som är väl förtrogen och har erfarenhet av agil projektledning. ANNELIE ABRAMSSON Anlita Knowit om du siktar högt En hög nivå på era projektledare säkerställer kvaliteten på era projekt internt och externt. Låt oss bidra till att höja kompetensen för era projektledare. Vår affärsidé bygger på att vi siktar högt. Vi vill ge våra kunder den bästa projektledning och den bästa utbildning som finns på marknaden. Vi erbjuder nya och befintliga kunder utbildning och certifiering inom följande områden: Agil certifiering,pmi-acp, vilket är en helt ny utbildning i Sverige. Projektledarcertifiering, PMP, är en utbildning i klassisk projektledning. Risk Managementcertifiering, PMI-RMP. Certifieringen ger en djupdykning i riskhantering i allt från hur man hanterar osäkerhet till att arbeta konstruktivt och förebyggande med risker. Dessutom erbjuder vi tjänster inom Tung projektledning, det vill säga operativ projektledning av verksamhetskritiska projekt.

15 Tre vägar som inte bär till Rom. Det sägs att alla vägar bär till Rom, men det stämmer inte riktigt. Numera går tre av dem till oss på PEAK. Vi har nämligen utökat våra smarta bemanningslösningar inom IT till att nu innefatta Ekonomi och Administration också. Lika snabbt, smidigt och kostnadseffektivt som vanligt. Oavsett vilken väg du behöver ta, så står vi redo att hjälpa dig att hitta rätt personal till ditt företag. PEAK Better is always possible Stockholm Göteborg Malmö

16 peugeotcenter.com 508 RXH En världssensation under motorhuven! Dieselhybridteknologin är Peugeots egen skapelse, designad för att ytterligare pressa utsläppsoch förbrukningsnivåerna. Klimatsmart fyrhjulsdrift genom de två motorernas placering, med allt vad det innebär av bättre väggrepp och säkrare färd. Totalt 200 hk och ett vridmoment på hela 450 Nm. Koldioxidutsläppen stannar på imponerande låga 107 gram per kilometer eller noll när den 37 hk starka elektriska motorn driver bilen. Bränsleförbrukningen 0,41 liter per mil vid blandad körning. Förmånsvärde från: kr/mån* Boka provkörning idag! *Kostnad per månad vid 52% marginalskatt (inkomstår 2012) kr. Reservation för eventuella skriv- och tryckfel. Peugeots nybilsgaranti består av 2 års nybilsgaranti + 1 års förlängd garanti. Garantin gäller i 3 år eller km - det som först inträffar. De två första åren gäller garantin utan milbegränsning. Den förlängda garantin gäller dock inte för taxi, utrycknings-fordon, trafikskole- eller budbilar. Dessutom lämnar vi 3 års Peugeot Assistance, 3 års vagnskadegaranti, 12 års roskyddsgaranti, 3 års lackgaranti. Dock ej taxibilar eller hyrbilar. HISINGEN FRÖLUNDA TRANSPORTBILAR ARÖD Hildedalsgatan 1 Femvägsskälet 4 Aröds Industriväg 2a Öppettider:

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra?

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Mycket att göra? Nr 3 OKTOBER 2013 FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER Missa inte LYCKAS I PROJEKTET Magnus Mähring

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event (KSE) har i samarbete med Sponsrings och Eventföreningen, som ambition att

Läs mer