FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! FRAMGÅNGSRIK Nr. 2 PROJEKTLEDNING Leankonsulten hjälpte oss att se företaget med fräscha ögon Ola Norberg, vd på AllTele EFFEKTIVA ORGANISATIONER & PROJEKT Om vikten av ett bra projekhanteringssystem Lars Hovtun, projektcoach på EVRY FOTO: BENEDIKTA CAVALLIN (LARS HOVTUN ) EVA ASKERVI (PETER ROGBRANT) VINNANDE KOMMUNIKATION! Peter Rogbrant, global utvecklingschef på Wirelesscars: Kommunikationen är oerhört viktig för att lyckas med internationella och komplexa projekt. Projektledning som fungerar i praktiken Projektledning Utbildningar IT-verktyg

2 2 SEPTEMBER 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Svenska organisationer söker former för att öka sin projektförmåga men stödjer projekten verksamheten? Definiera projektverksamheten och gör en mognadsanalys för att kunna prioritera åtgärderna. Projekten skapar nytta och näring för hela organisationen VI REKOMMENDERAR Elin Björklund Projektledare, Mediaplanet Låt dig inspireras till hur du kan nå framgång i projekt och organisationer! Enligt Svenskt Projektforums stadgar skall föreningen verka för ett Projektivare Sverige. Det begreppet myntades av Torbjörn Wenell, som även var med och drog i gång verksamheten för snart 45 år sedan. Projekten skall stödja de övergripande målen. Projekt bedrivs överallt; på socialkontoret, teatern, banken, industriföretaget och reklambyrån. Genom projekt utvecklas it, varor och tjänster. I varje sammanhang skall det enskilda projektet drivas effektivt samtidigt som det enskilda projektet måsta bidra till verksamhetens långsiktiga överlevnad och tillväxt. Strategiska investeringar Detta gör att projektberoende organisationer i dag begriper att de har någonting som kan kallas projektverksamhet. Här definieras ett område som är större än det enskilda projektet eller summan av de pågående projekten. Projektverksamheten omfattar kompetens, organisation, modeller och system. Projektverksamheten skall skapa nytta för hela moder-organisationen och vara den kultur som gör att de enskilda projekten kan drivas med framgång. Projekten får alltså inte vara något främmande och nödvändigt ont som bara kostar och vållar bekymmer. Satsningar i projektverksamheten är strategiska investeringar som skall vårdas ömt. Satsningar i projektverksamheten skapar bättre förmåga i framtiden. Under mina 35 år som utbildare och konsult inom projektområdet har två ämnen dominerat; grundutbildning av noviser och val av modell och system. Det har varit roligt och givande, men nu tror jag att svensk projektverksamhet har en insikt och möjlighet att lyfta sig till högre nivåer. Många organisationer har tagit viktiga steg, punkterna nedan är allmängiltiga Definiera projektverksamhet eller projektverksamheterna Omfattas alla typer av projekt? Hur stor del av verksamheten är projekt? Kanske har ni skiljelinjer mellan it, anläggning och verksamhetsförändringar. Vilka gränssnitt finns mellan projektverksamheten och omvärlden? Tänk på styrning av ekonomi, resurser samt ledarskap. Utse ansvariga Ledningen behöver delegera ansvaret så att projektverksamheten framstår som ett viktigt och separat ansvarsområde. Ibland utser organisationen ett projektkontor. Definiera roller Förutom projektledare och projektmedarbetare så är det viktigt Olof Molinder OMvärden Konsult AB. MINA BÄSTA TIPS Skapa en plan för att utveckla projektverksamheten 1 FOTO: EMELIE MOLINDER Satsningar i projektverksamheten skall skapa nytta. Definiera även ansvaret för att nyttan ska bli synlig. Exempelvis ska en utbildning i riskanalys leda till minskad riskfrekvens och en ny beläggningsplanering ska leda till högre faktureringsnivå. Prioritera medvetet med projektmognadsanalys Satsa där du är svag, följ upp 2 och lär dig av framgången. Certifiera medarbetare i projektledning Utnyttja IPMA:s nivåer för 3 att stimulera förmågorna och se till att alla känner att de bidrar till organisationens projektivitet. Duktiga individer vill uppmärksammas och de vill göra karriär. att identifiera olika roller i linjen. Vi har beställare, deltagare i styrgrupper, linjechefer som skall fördela resurser. Den som är Verksamhetsansvarig skall realisera nyttor, ekonomiavdelning som skall hantera resultat och balans samt personalavdelning som skall vara med för att planera och följa upp kompetens och resurser. Alla dessa behöver ha sin baskunskap och naturligtvis en insikt om projekt, metod och samarbete. Här kommer certifieringen av projektledare enligt IPMA, International Project Management Association, med som en viktig komponent. Välj modell och system Välj inte för stort och krångligt och se till att modell och system inte kräver mer administration än projektet kräver. Är det möjligt att växa in och med valet? Beträffande systemen så får man verkligen inte glömma själva integrationen. Kan projektsystemet samverka med ekonomisystemen och tidrapporteringssystemen effektivt? Ofta kan det vara bra att börja med att se vad verksamhetens system kan leverera för att stödja projekten. Gör en projektmognadsanalys Den hjälper till att se styrkor och svagheter i dagens processer. Analysen kommer dessutom att hjälpa dig att välja system och att prioritera åtgärder. Välj rätt it-stöd! s. 6 Ett bra IT-stöd är en förutsättning för att driva projekt på ett effektivt sätt. Expertpanelen s. 14 Experterna svarar på Svenskt Projektforums frågor. Vi får våra läsare att lyckas! FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING NR 2, SEPTEMBER 2012 Verkställande direktör: Joanna Hansson Redaktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Vedrana Hubanic Layout: Daniel Di Meo Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Elin Björklund Tel: E-post: Distribution: Göteborgs-Posten, september 2012 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Vedrana Hubanic Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. VÅRA KUNDER Arbetsförmedlingen, Assa Abloy, Capio, Crane Currency, Domstolsverket, Fagerhult, Flux, Folksam, Husqvarna, Infranord, Intrum Justitia, Jordbruksverket, Järfälla Kommun, Jönköpings Kommun, Korsnäs, KSU, Landstinget i Västernorrland, Landstinget i Östergötland, Lantmännen, Lantmäteriet, Mölndals stad, Nacka Kommun, Nobel Biocare, Nynas, PostNord, Preem, Proffice, ROL, Samtrafiken, SEK, SJ, SKB, Sveriges Radio, Swedavia, Temporent, Trafikverket, UCR, Västra Götalandsregionen och Västtrafik.

3 Konferens: Strategisk Projekthantering 21 november DEN SENASTE KUNSKAPEN! Utbildningar i Projektledning PROJEKTLEDNING AVANCERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVT PROJEKTARBETE FÖRBEREDA OCH LEDA WORKSHOP PROJEKTLEDARCERTIFIERING PMP PROJEKTLEDARCERTIFIERING CAPM LEDA MÄNNISKOR I PROJEKT En mycket uppskattad utbildning för dig som ska PMP-certifiera dig och vill fördjupa dina kunskaper inom projektledning! Utbildningen motsvarade till fullo mina förväntningar och vad jag var ute efter. Föreläsaren var väldigt duktig, lyhörd och påläst. Deltagarna hade olika förkunskaper och erfarenheter, vilket var väldigt givande och lärorikt när vi arbetade med praktikfallen under utbildningen. Jag kan verkligen rekommendera denna utbildning! Mats Johansson, Projektledare Ascom Sweden AB Om kursen Projekledarcertifiering - PMP Fler utbildningar samt anmälan på CANEA Consulting Group Packhusgatan 6 SE Göteborg Utbildning: Leverantörsoberoende projektledning gör affärssystemsprojektet effektivt Att införa nytt affärssystem i ett företag ställer stora krav på organisationen. Det kan vara klokt att ta hjälp av en oberoende part, som leder projektet och slippa vara helt i händerna på systemleverantören. Man bygger inte ett hus utan att ha en byggledare, säger Anders Carlsson, vd på Pro4u Business System med en metafor. Vid ett systemskifte utsätts företagets organisation för stora påfrestningar. Då är det viktigt att ha någon som med helhetssyn och oberoende leder projektet. Pro4u Business System är specialiserat på affärssystem under hela dess livscykel och arbetar på kundens uppdrag i olika affärssystemprojekt. Fokus är på konstruktion, produktion och underhåll. Kunderna utgörs till stor del av börsnoterade företag, bland annat inom läkemedelsindustrin. Vi talar om olika faser som alla kräver sitt i form av professionell ledning; initieringsfas med förstudier, kravspecifikation, upphandling och uppställning av projekten, mappningsfas, där systemet anpassa till behoven, en systembyggnadsfas, där systemet etableras och konfigureras inkluderande funktionstester och till sist en införandefas med fullständiga systemtester. Vi står på kundens sida och kan vara med hela vägen, i alla faser från det att man ska bestämma sig för system till införande och utvärdering. Vi leder det interna arbetet när kunden av naturliga skäl inte har egen expertis inom systemskiften. FRISTÅENDE FRÅN LEVERANTÖRER Resultatet blir effektiva projekt med förväntade resultat. Genom att göra en noggrann genomgång från början av vad man vill ha ut av systemet undviker man också att det kommer nya krav efterhand som både fördyrar och försenar projektet. Vi är fristående från alla systemleverantörer, men är främst specialiserade på IFS applications, där vi utför alla typer av uppdrag för våra kunders räkning. Vi förenar branscherfarenhet med erfarenhet av olika affärssystem, säger Anders Carlsson. Pro4u Business System är specialiserat på affärssystem under hela dess livscykel...

4 4 SEPTEMBER 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER WIRELESSCARS VINNANDE KOMMUNIKATION BÅDE I PROJEKTEN OCH LEVERANSEN FOTO: THINKSTOCK För att lyckas med internationella och komplexa projekt måste man vara tydlig med förväntningar och mål. Kommunikationen är oerhört viktig, menar Peter Rogbrant, global utvecklingschef och Niklas Florén, konsult inom projektledning och produktutveckling. EXEMPEL Wirelesscar är ett Volvo-ägt bolag som jobbar med att integrera telekommunikation och informationsteknik i så kallade smarta system. Det innebär att bilar till exempel kan kommunicera med larmcentraler eller smartphones och varna för krockar eller tala om för ägaren var bilen står parkerad. Niklas Florén är projektledare och samordnare för flera olika system. 80 procent är svenskar Min huvudsakliga uppgift är att se till att produkten och tjänsten utvecklas och kan användas i både Kina och USA. Då handlar det om att vi har en gemensam vision och ett gemensamt mål. I det arbetet kan man inte nog överskatta betydelsen av kommunikation. Som projektledare är det alltid viktigt att få alla deltagare med sig i båten. I ett stort internationellt projekt är det nästan ännu viktigare än i andra projekt, berättar Niklas. I projekten finns medarbetare över hela världen, bland annat i Kina, USA och Sverige. Även om 80 procent av medarbetarna i projektet är svenskar så är den geografiska spridningen en utmaning. Kulturella skillnader Att jobba i olika tidszoner är en annan stor utmaning. Sverige befinner sig i mitt emellan Kina och USA och det finns ingen riktigt bra tid att ha telefonmöte. I USA behöver den anställde vara på jobbet redan tidigt på morgonen medan den kinesiske medarbetaren får jobba på kvällen. De kulturella skillnaderna finns där också. På gott och ont, förklarar Niklas och fortsätter: I Sverige får man en uppgift, något man ska genomföra. Därmed inte sagt att det blir gjort. Man kanske har en avvikande åsikt eller har tankar på att det kan göras bättre. I till exempel Kina gör en anställd det han/hon blir tillsagd att göra, varken mer eller mindre, oavsett om det är bra Niklas Florén Projektledare och samordnare. eller inte. Han/hon kan intellektuellt förstå vad som borde göras, men avstår för att inte göra bort någon annan. Båda scenarierna kan vara väldigt frustrerande för en projektledare, å andra sidan är det också just skillnaderna som är så roliga när man arbetar i internationella konstellationer, intygar Niklas. När det gäller Wirelesscar är framtiden ljus. Peter Rogbrant är ansvarig för projektutveckling och projektleverans. Han tror att den här typen av tjänster kommer att bli allt vanligare. Skapa kundlojalitet I dagens bilar har vi vant oss vid att ha farthållare. På liknande sätt kommer vi att vilja veta var vår bil står parkerad och om den behöver tankas, eller om du vill sätta på värmaren en kvart innan du lämnar jobbet. Det är tjänster som man verkligen har nytta av och som driver användandet. Men framför allt, så är detta en möjlighet att skapa kundlojalitet genom att veta på förhand om hur fordonet används och dess status, vilket kan användas för att vända reaktiva processer Peter Rogbrant Ansvarig för projektutveckling och projektleverans. till proaktiva hos biltillverkarna och dess återförsäljare. Ta till exempel servicebokning, om du blir uppringd av din återförsäljare som talar om att din bil verkligen behöver service eller kanske har ett fel som behöver åtgärdas och att du dessutom blir föreslagen en tid i stället för en evigt lysande röd lampa på intstrumentpanelen så kommer du lyckligt att acceptera detta, och det är detta Telematik handlar om i grunden, det vill säga att använda och analysera tillgänglig information i realtid och skapa nytta. Nu så har vi tekniken, visionerna och dessutom de tjänster som är grunden för hela affärsiden, säger Peter Rogbrant. Framtiden är redan här Niklas Florén håller med och ger ett alldeles färskt exempel. Min granne stressade för att hinna med en skärgårdsbåt häromdagen. Till slut hittade han en parkeringsplats och rusade ombord på båten. Då slogs han av tanken; låste jag bilen? Han kör en splitter ny bil med Wirelesscar-system och via mobilen kunde han kontrollera att bilen var låst. Nu slapp han må dåligt och undra i flera dagar. Företagets lösningar är inte framtiden. De är redan här och utvecklas varje dag. REDAKTIONEN

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER FOTO: EVA ASKERVI CAPTURE HEADLINE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod. FOTO: THINKSTOCK Det är lätt att bli hemmablind Alltele är en snabbväxande tele- och dataoperatör som i dag har 170 anställda och finns på tio orter. Företaget är verksamt både på den privata marknaden och på företagsmarknaden. EXEMPEL Ola Norberg, vd för Alltele. Hur kommer det sig att ni tog hjälp av en extern organisationskonsult? En orsak är att vi gjort ett stort antal företagsförvärv de senaste åren och det ställer stora krav på organisationen. Varje företag kommer ju med sina egna rutiner och sin egen företagskultur. Vi måste vara noga med att se till att alla medarbetare har full koll på hur organisationen ser ut, vem som ansvarar för vad och vad de själva har för uppgifter. Vad tycker du att konsulten har bidragit med? Konsulten bidrog med ett leantänk, vilket innebär att det inte är några gigantiska förändringar vi strävar efter utan snarare små dagliga förbättringar, initierade av de anställda. Det är oerhört lätt att bli hemmablind, men konsulten hjälpte oss att se företaget med fräscha ögon vilket är väldigt värdefullt. Ola Norberg vd för Alltele FOTO: ALLTELE Hur gick arbetet till? Första gången vi tog hjälp var för två år sedan och den gången började vi med att ägna tre dagar åt att tillsammans identifiera möjliga förbättringsområden. Vi diskuterade bland annat hur samarbetet såg ut mellan olika avdelningar, så som exempelvis kundtjänst, kundadministration och teknisk support. De brister som vi identifierade fick sedan ligga till grund för en rad enskilda projekt i nästa skede. Det kunde till exempel handla om att vi skulle bli bättre på att notera vad samtalet handlat om vid varje kundkontakt, eller att vi skulle reducera antalet personer som hade kontakt med varje kund. Konsulten var med och följde upp projekten. Tredje gången vi tog konsulthjälp gjorde de fria intervjuer bland våra anställda. Dessa fick sedan ligga till grund för ögonblicksbilder av hur det var ställt i företaget. Hade vi lyckats inlemma alla företagskulturer i vår egen? Pratar vi samma språk? Kommunikation och gemensam uppfattning är nog den svåraste biten i alla företag. Vad är ditt råd till andra företag? Som ledningsgrupp är det lätt att tro att man är omnipotent och har full koll, men så är det sällan. Många gånger krävs det ett yttre öga för att se de brister som finns i företaget. Att ta hjälp utifrån har gjort oss väldigt mycket bättre på flera områden. BENEDIKTA CAVALLIN Carina Höyheim, du arbetar med projektledningsmetodiken Prince 2. Vad utmärker den? För det första finns det en tydlighet i vilken roll man har. Alla som ingår i styrgruppen måste kunna ta beslut och stötta projektledaren. För det andra måste projektet ha en kontinuerlig affärsmässig förankring. För det tredje fokuserar Prince 2 främst på de produkter projektet ska leverera, och för det fjärde har vi något som kallas avvikelsebaserad styrning. Varje projekt har toleransnivåer vad gäller bland annat tid, kostnad och kvalitet. När projektet överskrider någon av dessa nivåer måste projektledaren rapportera det till styrgruppen, för att få stöd och beslut om hur projektet ska fortsätta. Prince 2 betonar också vikten av att lära av erfarenhet och utveckling. Finns det särskilda program man måste ha för att kunna använda Prince 2? Nej, metodiken ger stöd genom mallar och checklistor och samtidigt en frihet att utöva den så som det passar organisationen bäst. Prince 2 säger till exempel att du ska planera, men hur du gör det är upp till dig och din organisation. Varifrån kommer metoden? Det är en metodik som utvecklades på 70-talet när brittiska skattebetalare reagerade över att så mycket pengar plöjdes ner i olika it-projekt. Sedan har metoden reviderats regelbundet och är bland annat standard för hur alla offentliga it-projekt ska bedrivas i Storbritannien. BENEDIKTA CAVALLIN Stora krav på din organisation? Svårt att få samarbetet att lyckas? Är ni offer för omständigheter ni inte kan påverka? Intern irritation och sviktande personaltrivsel? Är flexibel samma som ostrukturerad? Fler och fler upptäcker att det inte måste vara så! ILENIO stöttar dig med enkla och logiska metoder. Vi fokuserar på LEAN och effektiva processer. Vi arbetar med administrativa funktioner i några av Sveriges ledande organisationer som Ericsson, Volvo, OKG men även i snabbrörliga och högflexibla organisationer som AllTele. Ring oss idag! PRINCE2 Världens mest använda projektledningsmetod Webbaserad utbildning hos Metier - med certifieringsgaranti! PRINCE2 e-learning - Vi värdesätter din tid

6 6 SEPTEMBER 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER MOLNTJÄNSTER Molntjänster är på stark frammarsch. Fördelen med molntjänster är bättre ekonomi, snabbare implement ering samt större flexibilitet. FOTO: THINKSTOCK Välj rätt it-stöd! Ett bra it-stöd är alltid en förutsättning för att driva projekt på ett effektivt sätt. Men hur väljer man rätt verktyg, och framför allt, hur ska man tänka när man väljer? SHOWCASE Molntjänst eller installerat? Ett grundläggande val är om man ska ha en molntjänst eller ett installerat system. Traditionellt sett har de flesta it-system varit installerade, men molntjänster är på stark frammarsch. Fördelen med installerat är att man har bättre kontroll på sina data. Fördelen med molntjänster är bättre ekonomi, snabbare implement ering samt större flexibilitet. Funktionalitet De flesta har en ganska lång önske lista över funktioner, däribland dokumenthantering och projektplanering. Ett vanligt misstag är att man inte tar reda på tillräckligt mycket om funktionaliteten när man utvärderar olika verktyg. En snygg paketering kan dölja begrän sningar i funktionalitet som blir avgörande i projektet. Man bör ställa sig frågor som: Går det att få ut informativa rapporter om hur det går i projektet och hur mycket som återstår? Hur bra fungerar sökningen när projektet består att tusentals dokument fördelade på hundratals mappar? Versionshanteras dokumenten? Kan systemet visa ritningar på ett bra sätt? Kan man få tillräcklig säkerhet, till exempel genom sms-inloggning? Vartefter mognaden ökar är det viktigt att kunna bredda och fördjupa användningen. Då är viktigt att man redan från början köpt ett verktyg som har tillräckligt med funktionalitet som kan möta de högre kraven. Skalbart system På samma sätt som man behöver ha funktionalitet som man kan växa med vartefter behoven ökar är det viktigt att ha ett skalbart system. Man bör ta reda på om systemet kan hantera tusentals dokument, användare och projekt. Ta reda på vilka som är projekt ets intressenter Stöd till alla intressenter Ta reda på vilka som är projekt ets intressenter. Ofta skaffar man ett projektverktyg för ett enskilt projekt och sen sprids användandet till andra projekt i organisationen. Då är det viktigt att it-stödet även hjälper alla andra intressenter, till exempel projektkontoret, linjechefer, styrgrupper, konsulter, vd, ekonomichefen och kunden. Priset Pris är ofta en tungt vägande faktor. Det inte nödvändigtvis billigare att drifta ett system inhouse bara för att man har en ledig server. Det är viktigt att räkna med både licenskostnader och kostnad för införande, löpande drift, uppgraderingar och support. Många tänker inte på de driftkostnader man slipper genom att välja en molntjänst. Rätt projektverktyg Rätt projektverktyg är ett it-stöd som du kan växa med både med hänsyn till funktionalitet och volym till rätt pris. Det ska vara ett bra stöd för så många som möjligt av intressenterna kring era projekt och vara enkelt att använda. REDAKTIONEN FOTO: THINKSTOCK MISSA INTE! Nobel Biocare satsar på projekten Den globala koncernen Nobel Biocare, världsledande inom tandtekniska lösningar, står mitt i ett paradigmskifte inom sin projektverksamhet. Hela företaget berörs när bolaget tar ett stort kliv för att höja nivån i alla avseenden. Lyftet omfattar bland annat en global utrullning av projektverktyg, vidareutveckling av två parallella projektmetodiker, ledarskapsutbildningar och en bred satsning på projektledning som profession. Varför tar Nobel Biocare sådana krafttag kring projekten? Våra projekt är så affärskritiska att vår exekutiva ledning kräver full synlighet i projekt, portföljer och programsatsningar, säger Peter Bodlund som är Program Office Manager. Vi driver hela tiden komplexa, tidskritiska och tvärfunktionella projekt som berör många yrkeskategorier, spridda på alla våra globala sajter. Dessutom har projekten starka beroenden sinsemellan, menar Peter. Ser ni några framgångsfaktorer med hur ni lyckas med era projekt? Nobel Biocare har valt att använda projektverktyget centralt i sin uppdaterade globala process för portfölj och projektmetodik då detta är en framgångsfaktor för företaget och våra kunder, menar Joachim Sällsten som ansvarar för Strategiska Projekt (Process/Projektmetodik), Program och Projektkontor inom Global it. ANDERS HAGLUND

7 En ny generation projektverktyg CANEA Projects 2012 är ett modernt projekt- och portföljhanteringssystem med stöd för alla delar av projektverksamheten. Systemet kännetecknas bland annat av sociala, mobila och innovativa funktioner för planering, kommunikation och samarbete. CANEA Projects 2012 är ett skalbart verktyg som hanterar alla typer av projekt samtidigt som den inbyggda portföljhanteringen ger ledningen en strategisk överblick. Kort sagt, en ny generation projektverktyg! Vi blev övertygade direkt när vi tittade på CANEA Projects Fem orter är inblandade i Kinnarps produktutvecklingsprojekt och vi behöver göra projekten visuella för alla inblandade. Det här kommer att hjälpa oss. Jag blev heltänd på kombinationen av kraftfullhet och enkelhet! Tomas Ekström, Kvalitetschef och ansvarig för projektmetodik, Kinnarps Egenskaper: Helhetslösning för projektoch portföljhantering Valfri projektmodell Sociala funktioner Webbaserat och lättanvänt Molntjänst eller installerat Smidigt att komma igång Baserat på standards inom projektledning Funktioner: Projektmodellstöd Tidplanering Portföljhantering Resursstyrning Dokumenthantering Samarbete Projektekonomi Riskanalys Tidrapportering Nyhet! Vi lanserar ett bättre mobilt stöd för programfamiljen CANEA Framework. Hantera projekt, dokument och ärenden var du än befi nner dig. App:en är en tilläggstjänst och den möjliggör mobilt arbete i systemet och ger snabbare tillgång till information via smartphones. Samarbetspartners: Tel: Jeeves är ett komplett, integrerat affärssystem byggt på spjutspetsteknik som erbjuder maximal följsamhet. När dina projektbehov även innefattar logistik, tillverkning och eftermarknad - vänd dig till oss! Generellt Koncern Beslutsstöd (QlickView) Projektledare Hela affärsprocessen Rapportering och mobilitet Begränsar administration och dubbelregistrering med en (a conto, löpande, periodiskt..). Master Data Management hantering för ett effektivt projektarbete i koncernöverspännande projekt i en internationell miljö. Uppföljning i realtid av ekonomiska nyckeltal och avstämningar mot uppdaterade slutlägesprognoser på önskad detaljnivå. Projektupplägg, aktiviteter, budget och revidering av slutlägesprognoser med fullständig antal uppföljningsnivåer. Affärsstöd i hela processen, från CRM-Offert- ing-uppföljning. Säkerställer rapportering på rätt aktivitet i projekten både vad gäller tid från den plats där Aktiebolaget Systemstöd Sverige Torshamnsgatan 28A Kista Aktiebolaget Systemstöd Sverige Storgatan 32B Linköping Aktiebolaget Systemstöd Sverige Drottninggatan Örebro

8 8 SEPTEMBER 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Hur har du och ditt företag arbetat med er affärsutveckling? Svar: Vi anlitar en extern redovisningsbyrå som sköter ekonomin, vilket gör att vi helhjärtat kan ägna oss åt vår kärnverksamhet, säger Mats Sterner, vd på Hills Golfklubb i Mölndal. Extern tjänst gav företaget ett lyft AFFÄRSUTVECKLING MÖLNDAL Under uppstarten av golfklubben var det naturligt att ha en anställd ekonomiansvarig. Att bygga upp ett företag är komplext och det var en hel del pengar att hålla reda på och att ha ansvar för. Det var helt enkelt nödvändigt med någon som arbetade med detta på plats. Men i takt med att klubben kom i gång och etablerades krävdes andra funktioner. Redovisningsbyrå anlitades De ekonomiska arbetsuppgifterna blev med tiden mindre komplicerade och det var resursslöseri att ha en heltidsanställd redovisningsekonom som skötte de här arbetsuppgifterna. I stället funderade jag på en lösning där jag försökte hitta någon som kunde både den ekonomiska delen, men som även kunde det här med sälj och service, men det gick inte så bra. Då funderade jag på hur vi skulle kunna gå vidare för att bli effektivare och bara kunna ägna oss åt vår kärnverksamhet; att ge våra kunder möjlighet att ha roligt på golfbanan och äta god mat i vår restaurang. Resultatet blev att jag anlitade en redovisningsbyrå och det har fungerat hur bra som helst. En dag i veckan sitter redovisningsbyråns ekonom på Hills Golfklubb. Då har golfklubbens alla fakturor löpande scannats in i datorn och mailats över till redovisningsbyrån, som för in det i bokföringen. På samma sätt görs med inkommande fakturor som Mats måste attestera. Rutinerna gör att redovisningsbyråns anställda inte behöver vara så länge på Mats kontor för att göra sitt arbete. De kostnader jag betalar för den här tjänsten landar nog strax under vad det skulle kosta att ha någon anställd på halvtid. Men skulle jag behöva hjälp med skattefrågor till exempel, då finns den spetskompetensen hos den redovisningsbyrån jag anlitar. Det känns väldigt tryggt, säger Mats Sterner. De här människorna är proffs på förfl yttningar. Lättare att ställa krav Att vara kund i stället för arbetsgivare känns också bra. Som kund tycker Mats att det är lättare att ställa krav. Jag är deras kund. De gör vad de kan för att jag ska vara nöjd och det känns som om jag kan ställa högre krav som kund. Man slipper även de utmaningar och kostnader det innebär att ha anställda. När du har någon anställd tillkommer en massa ansvar, vilket det ska Man slipper även de utmaningar och kostnader det innebär att ha anställda. göra, men det är samtidigt skönt att slippa. En anställd kan ha mindre bra perioder som man måste ta hänsyn till. Det behöver jag inte alls tänka på när det gäller vår ekonomi och bokföring. Övergången från att ha en anställd som arbetade med ekonomi på företaget, till att låta den externa redovisningsbyrån ta över, var oerhört enkel. De här människorna är proffs på förflyttningar. Det har gått oerhört smidigt. Det enda som var lite knöligt i början var konteringen, som jag ju kan på mina fem fingrar. Jag vet under vilket konto sand och gräsfrön ska ligga. Men det där löste sig snabbt. Tänk i ny banor Mats Sterner tycker inte att man ska vara rädd för att tänka i nya banor om man vill utveckla sitt företag. Samtidigt förstår han om man tvekar, eftersom det av många orsaker inte är lätt att göra sig av med personal. Men ibland dyker det upp naturliga tillfällen att förändra sin organisation. Då tycker han att man ska ta chansen. Det bästa är friheten. Att jag inte är arbetsgivare utan kund. Den perspektivförflyttningen betyder mycket i det här avseendet. ANNELIE ABRAMSSON Vi håller vad vi lovar Ett modernt sätt att sköta ditt företags ekonomi och administration. Vi vet vad som fungerar och vad som är effektivt det är inte bara vår ledstjärna utan också vårt jobb. Lokal förankring med rikstäckande resurser. Välkommen till något av våra 13 kontor. HEMSIDA MAIL TELEFON GÖTEBORGSKONTORET ELLER

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER FOTO: CHRISTINA SJÖHOLM Snabbfakta om Prince 2 Världsledande, strukturerad metod för att leda och styra projekt Förkortning av PRojects IN a Controlled Environment (version 2) Använd av organisationer i över 150 länder Fokuserar på projektets värde, nytta och resultat med väldefinierade roller Första versionen släpptes 1986 Erfarenheter från tusentals projekt har bidragit till dagens utgåva (2009) Gratis att använda Med Prince 2 faller inget mellan stolarna FRÅGOR & SVAR Fråga: Vad är den största vinsten med att använda projektledningsmetoden Prince 2? Svar: Genom Prince 2 har vi fått ett gemensamt språk i vårt arbete, säger Carl-Axel Eriksson, projektledare på Carestream. Carestream är ett globalt företag som bland annat arbetar med att implementera olika administrativa datasystem i sjukvården. Det kan till exempel handla om ett bokningssystem eller ett bildvisningsprogram för röntgenbilder. Med tiden så blir de här programmen mer och mer omfångsrika och möjligheterna blir allt fler och fler, berättar Carl-Axel Eriksson. Vår uppgift är att se till att systemen används på rätt sätt, att de uppdateras och att de fungerar gentemot andra system. Uppskattad struktur Carestreams arbete är organiserat i projekt och sedan flera år tillbaka använder företaget projektledningsmetoden Prince 2 över hela världen. Metoden erbjuder en tydlig struktur för hur arbetet ska genomföras, från förberedelse till utvärdering. Det är en struktur som Carl Axel Eriksson uppskattar. Eftersom alla gör på samma sätt har vi fått ett gemensamt språk i arbetet, säger han. Om någon projektledare blir sjuk är det jätteviktigt att en ny person snabbt kan sätta sig in i projektet. Prince 2 ger också en mycket tydlig rollfördelning mellan styrgrupp och projektledare, och för deltagarna inom projektet. Eftersom alla jobbar efter samma metod undviker man att något faller mellan stolarna. Projektadministrationen tar förstås en del tid, men Carl Axel Erikssons erfarenhet är att tidsåtgången är ungefär densamma antingen man använder Prince 2 eller någon annan metod. Om någon projektledare blir sjuk är det jätteviktigt att en ny person snabbt kan sätta sig in i projektet Fördelen är flexibiliteten Skillnaden är snarare att med en annan metod blir dokumentationen bara begriplig för den personen som gjort den. Med Prince 2 är den begriplig för hela företaget, säger Carl Axel Eriksson. För drygt ett år sedan påbörjade Carestream en Prince 2-certifiering av alla projektledare i Norden. I dag är alla Prince 2-certifierade, men har även erfarenhet av andra projektledningssystem. Metoderna är relativt lika, och Prince 2 kan även användas i kombination med andra leveransmetoder säger Carl Axel Eriksson. Den största fördelen med Prince 2 är nog att det är så flexibelt. Det är lätt att anpassa metoden efter varje specifikt projekt. BENEDIKTA CAVALLIN Kommunikation och feedback A och O inom agila metoder Agile betyder smidig, anpassningsbar. Agila metoder har under de senaste åren blivit allt populärare. Metoderna skapades av personer som arbetat länge med programutveckling. De hade insett att tradi tionella metoder att planera fungerar dåligt när man skapar något man aldrig gjort förut, eller när en stor del av arbetet består av problemlösning. För att kunna planera utan problem i en föränderlig värld utvecklade man metoder för att säkra projekten, det som har blivit agila metoder. Teamarbete Stommen är tät kommunikation och återkoppling. Har vi förstått kundens faktiska behov? Har vi förstått kunden, vars behov vi ska lösa? För att säkerställa detta krävs täta avstämningar. I stället för att arbeta på med det man tror är problemet, ens egen tolkning av det, eller det som står i något dokument, stämmer man av mot kunden ofta. Genom att leverera en liten del av funktionalitet till kunden tidigt, och ofta, garanterar man konkret återkoppling på det pågående arbetet och kan justera direkt. En annan viktig hörnsten är teamarbete och att ge medarbetarna mandat att lösa ett problem i stället för att dela ut uppgifter. Det ger de anställda större möjlighet att påverka sitt arbete. Allt fler branscher håller på att få upp ögonen för agila metoder där principerna kan överföras till i stort sett vilken organisation som helst. ANNELIE ABRAMSSON Lär dig lyckas i dina projekt! till en viss kostnad och på utsatt tid. Det låter inte så svårt. Varför misslyckas då så många projekt? Vi erbjuder kurser i projektledning som hjälper dig att lyckas. BOKA DIN KURS IDAG! Gå in på Sankt Eriksgatan 113, 4tr Stockholm Tel: Olof Asklunds Gata Västra Frölunda Tel: Läste du artikeln här ovanför? Då vet du redan att PRINCE2 är metoden som hjälper dig att driva dina projekt i hamn. Vi kan lära dig hur. PRINCE2 Foundation + Practitioner :- Spara :- PRINCE2 is a reg. TM of the Office of Government Commerce in the UK and other countries. HÖSTKAMPANJ Leder och utbildar i Agile och Lean Vi hjälper våra kunders projekt att lyckas bättre med Agile och Lean. Vi förmedlar våra kunskaper och erfarenheter inom Agile och Lean till din projektorganisation genom att: Leda och medverka i projekt Utbilda Coacha E-post:

10 10 SEPTEMBER 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Ett fl exibelt system gör projektledning enklare FOTO: BENEDIKTA CAVALLIN PROJEKTFRÅGOR Konferens med fokus på förändring Projektforum 2012 är en årlig tvådagarskonferens för projektledare, projektmedarbetare, chefer, konsulter och beställare. I år har konferensen fokus på förändring och äger rum den oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. Deltagarna bjuds på seminarier, workshops, bokcafé och mässa. Aktuella projektfrågor Varför accepterar vi att så många projekt misslyckas? Varför är så få intresserade av projektens resultat? Är det ledningsfrågor? Brister det i styrningen? Är projektmognaden låg? Dessa och många andra frågor kommer att lyftas på konferensen. Fråga: Lars Hovtun, projektcoach på EVRY, hur viktigt är det för ert arbete att ni använder ett bra projekthanteringssystem? Svar: Ska vi kunna arbeta effektivt är det är helt avgörande att vi har ett bra system i botten. EXEMPEL Flexibelt, självinstruerande och mailkompatibelt, det var några av alla de krav som Evry i Göteborg hade när de valde projekthanteringssystem för tre år sedan. Valet föll på ett system som numera hanterar allt från projektöversikten till felanmälningar och tidrapportering. Vi har haft stor glädje av att vi kunnat samla allt vi gör i ett och samma system, säger Lars Hovtun. På så sätt blir vårt arbete väldigt mycket enklare. Evry är Nordens näst största ittjänsteföretag med medarbetare, varav drygt 350 är anställda i Göteborg. Av dem arbetar 75 med projektledning i någon form. Vissa personer har sin arbetsplats ute hos kunden, andra arbetar på kontoret i Högsbo industriområde och oftast är flera personer engagerade i ett och samma projekt. Lars Hovtun arbetar till exempel med ett antal utvecklingsprojekt för SKF tillsammans med ett t jugotal kollegor inom bland annat webbområdet. Lättåtskådlig process Naturligtvis måste vi alla ha tillgång till samma information, säger Lars Hovtun. I systemet ställer vi in vem som ska se vad. Här lägger vi också in den tid vi arbetar med projektet varje vecka och detta ligger till grund för såväl veckorapporter som den månatliga faktureringen. I detta fall får kunden sina vecko rapporter på ett excelark, men eftersom systemet är en webbtjänst finns det även kunder som hämtar informationen direkt i systemet. Evry har stort behov av att projekthanteringssystemet är flexibelt och lätt kan anpassas efter behoven hos varje kund. Processen är enkel och lättåskådlig och i statusraden går det lätt att se var projektet befinner sig. Är det under utveckling? Håller det på att testas? Har det installerats hos kunden för ytterligare test eller är det i produktion? Ett bra system är förstås A och O för att arbetet ska fungera, men Lars Hovtun vill påpeka att även kompetensen hos de anställda är mycket viktig. Arbetar med certifiering Vi har arbetat mycket med certifiering på sista tiden, berättar han. Vi genomför kontinuerligt utbildningsprogram för våra projektledare där målsättningen är att alla så småningom ska vara IPMA-certifierade. Projekthanteringssystemet han- FOTO: THINKSTOCK terar inte bara projektledning och projektstyrning. Här har Evry också samlat ärendehanteringen inom varje projekt. I systemet syns det omedelbart om ärendet tas om hand och följs upp. Evry använder sig också av ett egenutvecklat program för att ge kunderna en kostnadsprognos. Projekthanteringssystemet kan sen enkelt importera data från det programmet, liksom från Microsoft Project samt flera andra program. Från ax till limpa Allt eftersom vi jobbar markerar vi i systemet vad som händer. Kunden kan hela tiden se hur vi ligger till i tid och kostnad och om vi följer kalkylen, berättar Lars Hovtun. På så sätt får han eller hon kontinuerligt en indikation på hur projektet framskrider då systemet följer processen hela vägen från ax till limpa. BENEDIKTA CAVALLIN Att leda i förändring Seminarierna kommer att behandla ämnen som ledarskap och beteende, förändringsledning, ägaransvar, Project Governance, styrgruppsarbete, projekt- och portföljhantering, effektstyrning, lärandeprocesser med mera. Några som kommer att delta på konferensen och dela med sig av sina erfarenheter och insikter är bland andra Marie Reinicke, en av projektledarna för UEFA Women s Euro 2013, Yashar Moradbakhti, Product Owner på Spotify, Bo Tonnquist, författare och föreläsare, Rikard Thelander, Head of Project Engineering på Nynas, och Kelly Odell, föreläsare och workshopledare. Anmäla sig kan man göra på Svenskt Projektforums webbplats. Där finns också mer att läsa om konferensen och programmet. SVENSKT PROJEKTFORUM ÄR BARA EN AV MÅNGA NÖJDA KUNDER Flexibelt samarbetsverktyg för hela organisationen VisionProject

11 2 DAGAR FÖR PROJEKTLEDARE, CHEFER, KONSULTER OCH VERKSAMHETSUTVECKLARE Marie Reinicke Yashar Moradbakhti Bo Tonnquist Annika Ambjörnsson Välkommen till Projektforum 2012! Ingalill Abrahamsson, Projektledare FOKUS: FÖRÄNDRING Över hälften av alla projekt misslyckas, sägs det. Varför accepterar vi det? Är det en ledningsfråga? Brister det i styrningen? Är projektmognaden för låg? Vi lyfter dessa och andra frågor på vår årliga konferens med seminarier, workshops, bokcafé och mässa den oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. Välkommen till två fullspäckade dagar med ämnen som ledarskap och beteende, förändringsledning, ägaransvar, lärandeprocesser m m. Du får bland annat svar på frågor som om förändring ska ledas i projekt- eller processform, hur man styr projekt man inte förstår och hur man äger, styr och utvärderar stora projekt. På plats finns Marie Reinicke, en av projektledarna för UEFA Women s Euro 2013, Yashar Moradbakhti, Product Owner på Spotify, Bo Tonnquist, författare och Annika Ambjörnsson, konsult i ledarskapsfrågor m fl OKTOBER, MÜNCHENBRYGGERIET, STOCKHOLM Mer information och anmälan på MEDIAPARTNER MARKNADSFÖRINGSPARTNER MARKNADSFÖRINGSPARTNER

12 12 SEPTEMBER 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN SVENSKT PROJEKTFORUM STÄLLER FRÅGOR TILL EXPERTERNA Beatrice Silow Business unit manager, Sigma FOTO: FRANK MORTENSEN Mattias Andersson vd, Antura FOTO: NIKLAS KNUTSSON Jonas Fagerlund vd, Visionera FOTO: PRIVAT Carina Hoyheim Senior Consultant, Metier FOTO: ATELJÉ UGGLA Fråga 1: Vad kännetecknar ett framgångsrikt projekt? Ett framgångsrikt projekt beror på flera faktorer varav den kanske viktigaste är kommunikation. För att alla skall känna glädje, engagemang och delaktighet i projektet är god kommunikation avgörande och något som behöver genomsyra hela projektet. Inte minst projektledaren har ett stort ansvar med sitt agerande och ledarskap för att åstadkomma detta. Bra kommunikation internt och även externt är nyckeln till framgång. Ett projekt handlar i slutändan alltid om att leverera önskade resultat och positiva effekter. Men jag anser även att vägen dit och hur man arbetar tillsammans i projektet visar om projektet varit framgångrikt. Att kunden är nöjd och att man har klarat av att nå de projektmål som är uppsatta. Gärna att projektets resultat och nytta överträffar förväntningarna hos intressenterna. I ett framgångsrikt projekt har gruppen arbetat effektivt och haft en bra och jämn arbetsbelastning, samt tycker det varit kul och lärorikt. Det levererar vad användaren förväntar sig, vilket förutsätter att kraven är fastställda i början av projektet. Genom projektet ska därför sex aspekter av projektet styras och värderas: kostnad, tid, kvalitet, omfattning, risk och nytta. Business Caset är centralt för att säkerställa kontinuerlig affärsmässig förankring. Fråga 2: Hur fördelas ansvaret för projekt på olika intressenter, vem är ytterst ansvarig? Ytterst ansvarig för projekt är den som har tilldelats ett ägaransvar, ofta en beställare eller projektägare. Projektägarens roll är viktig och innebär att stödja projektet och att kunna fatta beslut i olika situationer. Till hjälp kan det finnas flera andra roller för att säkra att alla projektets olika aspekter beaktas. I min värld skall alltid projektledaren bära det yttersta ansvaret. Det kommer alltid att finnas saker som den enskilde projektledaren inte kan påverka och det är viktigt att kunna hantera förändringar under resans gång. Ansvaret vilar på projektledaren att förstå och även kunna hantera dessa förutsättningar. Det yttersta ansvaret faller såklart på projektledaren som skall se till att projektet genomförs på bästa sätt med givna förutsättningar och resurser. Projektbeställaren har dock en nyckelroll för att ge projektledare och projektgrupp rätt förutsättningar och stöd för att lyckas. Styrgruppen har mandat och ansvar för projektet inom de ramar som satts upp av verksamhets- eller programledningen. Styrgruppen utgörs av en Projektägare som är ytterst ansvarig. Senioranvändaren som ansvarar för att specificera användarkraven samt seniorleverantören som representerar de som utvecklar projektets produkter. Projektledaren ansvarar för den dagliga ledningen av projektet. Fråga 3: Vilken kompetens bör olika intressenter ha som styr ett projekt? De kompetenser som krävs ska vara relaterade till intressentens ansvarsområde och roll. Det är även viktigt att intressenten, till exempel en styrgruppsmedlem, förstår sitt ansvar och sina befogenheter och stödjer projektet. Inom Sigma säkrar vi kompetensen genom att styrgruppsmedlemmarna får en utbildning i vad rollen innebär innan de påbörjar sitt uppdrag. Projektledare ska vara bra på att ta människor, vara en engagerande ledare och en duktig kommunikatör. Förståelse för organisationens projektmodell och annan metodkompetens är också viktigt för att få en effektiv projektstyrning. Som representant för projektverktyg måste jag även lyfta fram tillgång på smidiga och effektiva verktyg som kan underlätta projektledarens egen vardag. Intressenter måste ha tillräcklig kunskap inom sin domän och ansvarsområde, för att stödja projektet på ett bra sätt. Projektets resurser och kunskap måste också nyttjas effektivt för att driva projektet i mål. Det gäller att ha rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid. Projektägare: Ska säkerställa att projektet ger värde för pengarna. Senioranvändare: Kompetens att specificera vad som skapar nytta för användarna. Seniorleverantören: Kompetens inom kvalitet och hur produkten ska integreras med organisationens övriga produkter. Projektledaren ska ha kompetens inom kommunikation, kvalitet, ändringshantering, planering, samarbete med mera. Internationell projektledarcertifiering Föreningen för projektledare i alla branscher IPMA, International Project Management Association, är en internationell paraplyorganisation med 45 nationella medlemsorganisationer som tillsammans har över medlemmar spridda över hela världen. Sedan starten 1965 har man verkat för att främja och utveckla projektarbetsformen. IPMA står bakom världens ledande system för certifiering av projektledare. Svenskt Projektforum företräder exklusivt IPMAs certifieringssystem i Sverige. Enligt IPMAs system bedöms projektledarens kompetens utifrån tre huvudområden: Erfarenhet, metod och beteende Modellen omfattar följande fyra nivåer: Kandidaterna bedöms av två assessorer. Certifieringen genomförs på svenska och följer den internationella standarden ISO/IEC din projektledarkompetens internationellt erkänd definierad kompetensnivå för din vidareutveckling lära dig reflektera och få en bättre självinsikt kvalitetsstämpel på ditt ledarskap För mer information: eller ring

13 UPPLANDS VÄSBY ÄR SVERIGES IT-KOMMUN Hållbar utveckling tillsammans! Upplands Väsby värnar transparens, enkelhet och öppenhet, såväl mot medborgarna som i den interna styrningen. Med hjälp av IT skapas den röda tråden som går genom all styrning från omvärldsanalys till verksamhet, från kommunledningens mål till uppnådda resultat. / Juryn för Sveriges IT-kommun upplandsvasby.se Väsby Direkt: facebook.com/upplandsvasby twitter.com/upplandsvasby

14 14 SEPTEMBER 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PERSONLIG INSIKT FOTO: JOACHIM BOWIN Håkan Sjöholm FOTO: JOACHIM BOWIN MISSA INTE! IPMA Kvalitetssäkring av personer som utövar viktiga yrken har funnits länge till exempel legitimering av läkare, auktorisering av revisorer samt licensiering av svetsare. På senare tid har certifiering av projektledare tillkommit. Internationell projektledarcertifi ering enligt IPMA Certifiering av projektledare enligt IPMA:s system innebär att assessorer inom en oberoende organisation bedömer om en person uppfyller de kompetenskrav som beskrivs i en så kallad referensram för projektledning. Utav de två internationella organisationerna för projektledning, IPMA (International Project Management Association) och PMI (Project Management Institute), var PMI först med att erbjuda certifiering av projektledare Inom IPMA började England, Tyskland, Frankrike och Schweiz under 1990-talet att erbjuda certifiering. Centraliserad bedömning Här är det de nationella föreningarna som certifierar, i motsats till PMI, där all bedömning är centraliserad. IPMA utgav 1998 den första versionen av ICB (IPMA Competence Baseline). ICB är gemensam bas för alla NCB (National Competence Baseline), den referensram som presenterar kompetenskraven för IPMAcertifiering av projektledare. I Sverige var företaget ABB först med att certifiera projektledare i mitten av 1990-talet. Då var PMIcertifiering (PMP) det enda som fanns och ABB arrangerade regelbundet provtillfällen. Efter några år tog Svenskt Projektforum över ansvaret från ABB för att arrangera PMI-prov. Etablerad i Sverige Men i och med att ett PMI-chapter, en lokalavdelning, etablerats i Sverige krävde man i början av 2000-talet att få ta över ansvaret för att arrangera PMI-prov. Svenskt Här är det de nationella föreningarna som certifi erar, i motsats till PMI, där all bedömning är centraliserad. Projektforum beslutade då att introducera IPMA-certifiering i Sverige. Hösten 2002 arrangerades de första certifieringsomgångarna i Sverige. I år firar vi alltså 10 år. Marknadsledande Antal IPMA-certifierade i världen är nu cirka varav drygt i Sverige. Varje år tillkommer cirka i världen, varav 350 i Sverige.Certifiering enligt IPMA är nu marknadsledande utanför Nordamerika, vilket sannolikt beror på fördelar som att: Kunskapen kan hämtas från olika källor. Processen leder till reflektion. Hela bedömningen utförs av människor. Bedömning av beteende. Processen genomförs på svenska. Antalet organisationer och personer som har insett IPMAcertifieringens fördelar ökar ständigt och bidrar därmed till framgången. Som certifieringsansvarig framför jag härmed ett stort tack till dem som har medverkat och som medverkar i dag. FOTO: THINKSTOCK Certifi ering inom projektledning Projekt definieras av att det finns en bestämd start och ett slut. Projekt drivs inom så gott som alla branscher, på alla arbetsplatser. I en allt mer komplex värld behövs kunniga projektledare och spektrat över olika utbildningar har ökat i takt med att man får ökad kunskap om olika metoder och verktyg. Den världsledande amerikanska organisationen Project Management Institute, PMI, grundades 1969 och är en icke vinstgivande organisation. Sedan starten har PMI utvecklats och är den aktör som tagit fram de certifieringar och standarder som finns inom projektledning. De certifieringar som är godkända av PMI är bland annat PMP Project Management Professional. Den här certifieringen har etablerats och utgör i dag en av de förnämsta certifieringarna. För att bli certifierad PMP måste man uppfylla de krav på utbildning och erfarenhet av projektledning som ställs. CAPM Certified Association in Project management, vänder sig till dig som står i början av ditt yrkesliv som projektledare. PgMP Program Management Professional, är en certifiering för dig som arbetar som koordinator för flera relaterade projekt eller som leder flera projektledare. PMI-RMP PMI Risk Management Professional, för dig som arbetar professionellt med att identifiera risker. PMI - ACP Agile Certified Practitioner, är certifieringen för dig som är väl förtrogen och har erfarenhet av agil projektledning. ANNELIE ABRAMSSON Anlita Knowit om du siktar högt En hög nivå på era projektledare säkerställer kvaliteten på era projekt internt och externt. Låt oss bidra till att höja kompetensen för era projektledare. Vår affärsidé bygger på att vi siktar högt. Vi vill ge våra kunder den bästa projektledning och den bästa utbildning som finns på marknaden. Vi erbjuder nya och befintliga kunder utbildning och certifiering inom följande områden: Agil certifiering,pmi-acp, vilket är en helt ny utbildning i Sverige. Projektledarcertifiering, PMP, är en utbildning i klassisk projektledning. Risk Managementcertifiering, PMI-RMP. Certifieringen ger en djupdykning i riskhantering i allt från hur man hanterar osäkerhet till att arbeta konstruktivt och förebyggande med risker. Dessutom erbjuder vi tjänster inom Tung projektledning, det vill säga operativ projektledning av verksamhetskritiska projekt.

15 Tre vägar som inte bär till Rom. Det sägs att alla vägar bär till Rom, men det stämmer inte riktigt. Numera går tre av dem till oss på PEAK. Vi har nämligen utökat våra smarta bemanningslösningar inom IT till att nu innefatta Ekonomi och Administration också. Lika snabbt, smidigt och kostnadseffektivt som vanligt. Oavsett vilken väg du behöver ta, så står vi redo att hjälpa dig att hitta rätt personal till ditt företag. PEAK Better is always possible Stockholm Göteborg Malmö

16 peugeotcenter.com 508 RXH En världssensation under motorhuven! Dieselhybridteknologin är Peugeots egen skapelse, designad för att ytterligare pressa utsläppsoch förbrukningsnivåerna. Klimatsmart fyrhjulsdrift genom de två motorernas placering, med allt vad det innebär av bättre väggrepp och säkrare färd. Totalt 200 hk och ett vridmoment på hela 450 Nm. Koldioxidutsläppen stannar på imponerande låga 107 gram per kilometer eller noll när den 37 hk starka elektriska motorn driver bilen. Bränsleförbrukningen 0,41 liter per mil vid blandad körning. Förmånsvärde från: kr/mån* Boka provkörning idag! *Kostnad per månad vid 52% marginalskatt (inkomstår 2012) kr. Reservation för eventuella skriv- och tryckfel. Peugeots nybilsgaranti består av 2 års nybilsgaranti + 1 års förlängd garanti. Garantin gäller i 3 år eller km - det som först inträffar. De två första åren gäller garantin utan milbegränsning. Den förlängda garantin gäller dock inte för taxi, utrycknings-fordon, trafikskole- eller budbilar. Dessutom lämnar vi 3 års Peugeot Assistance, 3 års vagnskadegaranti, 12 års roskyddsgaranti, 3 års lackgaranti. Dock ej taxibilar eller hyrbilar. HISINGEN FRÖLUNDA TRANSPORTBILAR ARÖD Hildedalsgatan 1 Femvägsskälet 4 Aröds Industriväg 2a Öppettider:

Projektmodell + Projektverktyg = 3. Föredragshållare: Mattias Andersson, Patrik Strömbeck och Anders Haglund Antura

Projektmodell + Projektverktyg = 3. Föredragshållare: Mattias Andersson, Patrik Strömbeck och Anders Haglund Antura Projektmodell + Projektverktyg = 3 Föredragshållare: Mattias Andersson, Patrik Strömbeck och Anders Haglund Antura I över 10 år har Antura framgångsrikt arbetat med att utveckla och implementera Antura

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem Introduktion Den här kursen går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem. Oavsett om orsaken

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

Certifiera dig som Projektledare?

Certifiera dig som Projektledare? Certifiera dig som Projektledare? Du kanske har jobbat några år som projektledare och funderar nu på att certifiera dig. I denna artikel ger Robert Ek, Senior Consultant, en del råd och tips. Robert är

Läs mer

UTBILDNING: PRINCE2 Practitioner

UTBILDNING: PRINCE2 Practitioner UTBILDNING: PRINCE2 Practitioner Introduktion PRINCE2 Practitioner är fortsättningsnivån i PRINCE2 (2017) För att gå Practitionerutbildningen måste du ha en Foundation-, PMP- eller IPMA-certifering. Denna

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Intern styrning 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 SPI 2013. Slutrapport, 727 svar

Intern styrning 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 SPI 2013. Slutrapport, 727 svar Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,20 2,20 2,00 1,80 NyForealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI 2013 Svensk Projektmognad 2013 Slutrapport, 727 svar Rapportens

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

CERTIFIERING ett kvitto på kompetens

CERTIFIERING ett kvitto på kompetens Svenskt Projektforum CERTIFIERING ett kvitto på kompetens Sven Antvik & Håkan Sjöholm 1 Certifiering ett kvitton på kompetens Exempel på frågor Varför certifiera mig? Hur certifierar man sig? Nytta för

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

UTBILDNING: Projektledning

UTBILDNING: Projektledning UTBILDNING: Projektledning Introduktion Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten skall leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Det kan till exempel röra

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

UTBILDNING: Miljölagstiftning

UTBILDNING: Miljölagstiftning UTBILDNING: Miljölagstiftning Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS ställer krav på att organisationen följer och har kunskap om gällande miljölagstiftning. För att kunna göra

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Välkomna till kurs i projektledning

Välkomna till kurs i projektledning Syfte Välkomna till kurs i projektledning TEIO04 Starta upp kursen Få er att inse att projektledning är viktigt och kul Introducera projektledningsmetodik Koppla till industriell erfarenhet Vilka undervisar

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för kvalitetsledning har funnits länge; sedan 2008. Under dessa år har omvärlden förändrats, samtidigt som erfarenhetsbanken gällande

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mor uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Mot en effektivare projektverksamhet!

Mot en effektivare projektverksamhet! Diskussionspapper; Ansvar för Projektverksamhet Mot en effektivare projektverksamhet! Olav Björk, VerksamhetsStyrning Av Projekt & Olof Molinder, OMvärden Konsult AB Diskussionspapper; Ansvar för Projektverksamhet

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

UTBILDNING: PRINCE2 Foundation

UTBILDNING: PRINCE2 Foundation UTBILDNING: PRINCE2 Foundation Introduktion PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad projectledningsmetod baserad på erfarenheter från tusentals projekt. Det är en ickepatenterad

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Xxxx Multiprojekt, organisation

Xxxx Multiprojekt, organisation Multiprojekt, organisation Sida 1 Om multiprojekt, organisation Portföljledningen är den roll som har det högsta övergripande ansvaret i multiprojektmiljön. Den rollen ansvarar för att fastställa och prioritera

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant Projekt som ledningsutmaning Läran om projektledning (1) 1942-45: Manhattanprojektet (USA). 2 miljarder dollar i omsättning, som mest 120.000 anställda. Målstyrning, parallella aktiviteter. 1950-talet:

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mot uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs krav på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

UTBILDNING: Socialt ansvar

UTBILDNING: Socialt ansvar UTBILDNING: Socialt ansvar Introduktion Företag och organisationers intressenter och kunder ställer allt högre krav på hur de jobbar med att ta ett samhällsansvar och på hur och vad som kommuniceras utifrån

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Framgångsfaktorer för en global projektverksamhet. Håkan Elvingson

Framgångsfaktorer för en global projektverksamhet. Håkan Elvingson Framgångsfaktorer för en global projektverksamhet Håkan Elvingson Agenda 1. Kort om mig 2. Kort företagspresentation 3. Produktutveckling på Fagerhult Belysning AB 4. Utmaningar tvärfunktionell och global

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer