Christer Johansson & Henrik Blomgren 31RCM1 11/30/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christer Johansson & Henrik Blomgren 31RCM1 11/30/2011"

Transkript

1 2011 Christer Johansson & Henrik Blomgren 31RCM1 11/30/2011

2 Informations-modell Pingvinnet AB 1 Innehållsförteckning Informations-modell Pingvinnet AB... 3 Interna funktioner (personal)... 3 Samlad intelligens... 3 Fakturering... 4 Kund & partner-nummer... 4 Historik... 4 Kontaktuppgifter... 4 Kampanjer... 4 Sociala nätverk... 5 Interna funktioner (kunder på hemsidan)... 5 Samlad intelligens... 5 Mina sidor... 5 Recensioner... 6 Abonnemang och erbjudanden... 6 Aktuella saldon... 6 Mobila applikationer... 6 Interna funktioner (partners och återförsäljare)... 7 Externa funktioner... 7 Bannerskyltar... 7 Aktuella kampanjer... 7 Produkter & tjänster... 8 Sökfunktioner... 8 Mobila applikationer... 8 Kontaktinformation... 8 Jämför tjänst och produkt... 8 Rankinglista för bredbandsprodukt... 9 Sociala medier... 9 Innehållsplan Användargrupper Nödvändiga dimensioner och dess innehåll Mål/Arbetsuppgifter Informationstyper och Innehållselement för Pingvinnet AB Besökare... 19

3 Informations-modell Pingvinnet AB 2 Kunder Interna användare Administratör Kunskapsbas Innehållselement på flera ställen... 21

4 Informations-modell Pingvinnet AB 3 Informations-modell Pingvinnet AB Denna informationsmodell är tänkt att beskriva de funktioner som Pingvinnet AB kommer att använda både externt och internt i företaget. Modellen beskriver funktioner för kunder, besökare på webbplats samt personal i företaget och dess partners. De interna instruktionerna finns att tillgå via företagets gemensamma Wiki, som fungerar som den samlade intelligensen i företaget. Interna funktioner (personal) Dessa interna funktioner är tänkta att fungera som hjälpmedel i det dagliga arbetet för personal i företaget. Vi fokuserar här på ett antal olika verktyg för att underlätta hanteringen av information från kund, support till kund, förfrågningar via webbplats, förfrågningar via telefon samt telefonsupport. Samlad intelligens För att kunna samla kunskap på ett och samma ställe i ett gemensamt system för interna användare, använder vi en kombinerad företags-wiki och kunskapsbank. Detta kombineras med webbplats på företagets intranät. Alla funktioner delar samma databas för att lättare kunna återanvända information på flera platser. Genom användandet av ett gemensamt system för kunskaper inom företaget, samt för de kunskaper som man samlar på sig genom kontakter med sina partners och kunder, kan företaget göra stora besparingar för exempelvis kundsupport. Man ökar också företagets responstid gentemot kunden med hjälp av denna lösning, i och med att all supportpersonal har tillgång till informationen de behöver direkt. Utöver detta kan en företags-wiki stödja företagets ledning kring viktiga beslut som rör allt från marknadsföring till nya tjänster och produkter, eftersom alla i företaget bidrar till att utveckla och samla kunskaper. Detta system delas upp i olika behörighetsområden, om företagets ledning önskar ha viss information begränsad till enbart berörda parter i ledningspersonal. Genom att kombinera användarroller kan man utse ansvariga redaktörer för olika kategorier av information, samt för att verifiera att den information som angivits i kunskapsbanken är korrekt. Vi tänker oss att en företags-wiki/kunskapsbank inledningsvis innehåller information om, Företagets policy Produkter som företaget erbjuder Produktdata och teknisk information Tjänster och relaterad information om dessa Instruktioner för personal Instruktioner kring företagets olika verktyg Utbildningsmaterial för ny personal Instruktioner för blogginlägg Information kring vilka sociala nätverk företaget är med i på Internet. Instruktioner kring hur man använder sociala nätverk. Övrig information

5 Informations-modell Pingvinnet AB 4 Med tiden blir en intern företags-wiki en samlad företags-kompetens som ger hela företaget en gemensam kunskapsbank att utgå från. Genom att integrera denna kunskapsbank med företagets andra system, kan företaget återanvända information ur den till andra informationstyper. Företaget kan hämta instruktioner från kunskapsbanken till faktureringssystemet, eller ge kund en kortare instruktion kring betalningar. Företaget kan hämta information om en produkt ur kunskapsbanken till produktpresentationer, produktblad samt till sin webbplats. All information som finns i denna kunskapsbank lagras i en gemensam databas, via webbplatsen eller intranät kan användare ange etiketter för sin artikel, alternativt skapar systemet dessa etiketter automatiskt om inga sådana angivits vid författandet av artikeln. Varje artikel ges också ett unikt id vid sparandet i databasen. Fakturering Vid fakturering hämtas kundens uppgifter från den gemensamma databasen som delas med företagets kundhanteringssystem (CRM). Återanvänd persondata som kunden angivit vid tecknandet av avtal. Varje faktura bär också ett eget fakturanummer, som är kopplat till kundens kundnummer. Varje faktura sparas även som PDF på kundens Mina Sidor-konto. Kund & partner-nummer Vid tecknandet av ett avtal med en kund eller samarbetspartner, får dessa ett unikt nummer som identifierar dem i systemet. Numret lagras tillsammans med kontaktuppgifterna i databasen. Historik Företaget sparar, via sitt CRM-system, historik för kontakt med kund eller samarbetspartner. Uppgifter som sparas är, Support-information Ärende Tidpunkt för kontakt Vem denne hade kontakt med Epost-meddelanden Ekonomisk data för fakturering Fakturor för kund Ansvarig medhjälpare på företaget Inköp av produkter och tjänster Kund eller partners artiklar i kunskapsbank Kontaktuppgifter I företagets databas sparas kontaktuppgifter som namn på person, adress och telefon. Dessa uppgifter kan sedan återanvändas på faktura, samt på företagets funkion Mina Sidor på webbplatsen. Kampanjer Företagets aktuella kampanjer och villkors-information samlas i den gemensamma wikin. Kampanjinformationen innehåller tidsinformation, villkorstext samt aktuell statistik från den egna webbplatsen. De reklamskyltar som företaget använder på webbplatsen kan också användas på externa webbplatser. Reklamskyltar och tillhörande kampanjinformation sparas i databasen, och visas på företagets wiki, samt intranät.

6 Informations-modell Pingvinnet AB 5 Sociala nätverk Alla banners och kampanjer kan även sändas automatiskt till sociala nätverkssajter som Facebook och Twitter via deras API-funktion. Genom denna funktion skickas XML-baserad information med banner-länk till företagets webbplats, samt kampanjtext. Författare av banner-annonsen kan välja om annonsen enbart ska synas på webbplatsen, eller om den ska finnas med på fler platser, som de förutbestämda sociala nätverkssajterna. Interna funktioner (kunder på hemsidan) Här beskrivs de funktioner som kunder kan använda på företagets webbplats. Samlad intelligens Kunder som är inloggade på webbplatsen via funktionen mina sidor, som behöver hjälp eller svar på fråga, kan i företagets kunskapsbank söka efter svar på sin fråga. Detta görs genom en sökfunktion, alternativt väljer någon av de huvudkategorier som som kunskapsbanken visar på sin sida, kunden kan även klicka på önskad etikett för att se artiklar i det ämnet. Kunder kan skriva egna artiklar och bidra till företagets kunskapsbank. Dessa artiklar kontrolleras av ansvarig redaktör på företaget, och informationen verifieras sedan av personal, för att sedan publiceras på företagets kunskapsbank, internt och externt. Denna kunskapsbank delar databas och artiklar med företagets interna wiki / kunskapsbank, och ökar på så sätt återanvändning av information, och tar bort behovet av dubletter i systemet. Alla artiklar i kunskapsbanken använder också ett betygssystem för den inloggade kunden. Där denne kan betygsätta artiklarna i skala 1 till 5, samt svara på frågan om artikeln hjälpte kunden i sin fråga. Dessa betyg och data sparas i databasen, och presenteras också internt på företagets intranät. Data om hur många kunder som fått hjälp genom kunskapsbankens artiklar kan sedan användas i marknadsföringsmaterial, och till interna statistikverktyg. Mina sidor På webbplatsen finns en lösenordskyddad del avsedd för företagets kunder. Genom denna funktion kan kund Se sina aktuella fakturor Se sina aktuella abonnemang och köpta produkter Få fram historik för egna fakturor Få information om sina valda tjänster och produkter Uppdatera och redigera sina personuppgifter Kontakta kundsupport via live chat Kontakta kundsupport via e-post Söka svar på frågor i kunskapsbanken Skriva egna svar på frågor i kunskapsbanken Beställa produkter & tjänster Ladda ned manualer och instruktioner för tjänster och produkter Lägga in adress till sin egen hemsida eller blog Skriva recensioner på företagets tjänster och produkter Betygsätta produkter och tjänster på respektive sida Se information om sina schemalagda inspelade program från mobil app

7 Informations-modell Pingvinnet AB 6 Recensioner Kunden kan förutom att sätta betyg på en produkt eller tjänst som denne har köpt, också skriva en recension om sina åsikter kring produkten eller tjänsten. Betyg för produkten anges i form av stjärnor i skala 1 till 5. När en recension godkänts av ansvarig redaktör på företaget, kan denna recension även visas i samband med produkten eller tjänsten på företagets webbplats. Kunder kan även recensera företagets produkter och tjänster via egna bloggar, företagets webbplats känner då av inkommande länkar til aktuell produkt, och matchar dem mot registrerade bloggar i databasen, och de kunder som registrerat en bloggadress får då historik för recensioner. Abonnemang och erbjudanden När en kund är inloggad ska systemet visa kampanjvaror och abonnemang som är liknande de kunden redan köpt. Systemet vet när kundens abonnemang slutar gälla och föreslår liknande produkter, baserat på de taggar och betyg kunden angivit i systemet. Kunden kan även byta abonnemangsform för de olika abonnemang som företaget erbjuder, kunden kan även utöka sina befintliga tjänster med tilläggstjänster, exempelvis extra kanal-paket till sitt TVabonnemang, eller köpa till extra funktioner för sitt mobilabonnemang. Aktuella saldon Kund kan, efter inloggning, se sina aktuella saldon. Om kunden exempelvis nyttjar ett abonnemang kan denne se samtalshistorik och se hur mycket denne har ringt för. Kunden kan även se aktuella fakturabelopp för sina övriga tjänster. Dessa saldon läses från databasen, och återanvänds även för pappersfaktura till kund. Mobila applikationer Företaget erbjuder även mobil applikation till ios och Android. Denna app är utvecklad för att kunna erbjuda ytterligare tjänster till företagets kunder. I denna mobila app kan kunden (efter inloggning), Se sina aktuella saldon (Hämtas via XML från företagets databas) Skicka frågor till kundtjänst (som även sparas på kundens Mina Sidor ) Byta abonnemangsformer Se tv-tablå för sitt kanalpaket Schemalägga inspelning av tv-program i sin digitalbox (Information sparas även under kundens Mina Sidor ) Arrangera och delta i flerparts-samtal över telefonen

8 Informations-modell Pingvinnet AB 7 Interna funktioner (partners och återförsäljare) Återförsäljare och samarbetspartners till företaget kan logga in på webbplatsen med sitt återförsäljarid eller partnerid. Efter inloggning kan de se aktuella avtal de har med företaget, samt bläddra bland företagets produkter och hämta aktuella marknadsföringsbroschyrer och material till sin egen marknadsföring. Här finns också information för vidareutbildning och support för dessa återförsäljare och partners. Återförsäljare och partners skickas efter inloggning till en egen version av funktionen Mina Sidor, där kan de se aktuella siffror för provision eller se sina fakturor för tidigare egna beställningar, de kan även få information om aktuella returer och status för dessa. I denna del av webbplatsen, som är inloggningsskyddad, har företagets partners och återförsäljare tillgång till utvalda delar av företagets gemensamma Wiki, och kan också bidra med information till den. Vidare kan de även skriva artiklar till företagets kunskapsbas som även används av företagets kunder. Alla artiklar och information som författas och produceras av externa partners måste först godkännas av företagets ansvariga redaktör. Externa funktioner Här beskriver vi de funktioner som presenterar och samlar information på webbplatsen, dessa funktioner kräver inte att besökaren är inloggad. Bannerskyltar Bannerannonser som visas på företagets webbplats hämtas direkt ur databasen. Marknadsavdelningen på företaget skapar dessa, och sparar dem i databasen med hjälp av företagets CMS. Bannerannonserna visas även på företagets gemensamma Wiki, där övrig personal kan komplettera informationen om så behövs. Aktuella kampanjer På webbplatsens hemsida visas sex bannerplatser, dessa innehåller företagets aktuella kampanjer och länkar direkt till respektive produktsida. De tre största bannerplatserna är förutbestämda bannerskyltar, som bestäms av ansvarig redaktör, och visar tre olika kampanjer ur företagets tjänster och produkter. Under dessa sitter tre bannerplatser för produkter och tjänster samt paket, dessa tre genereras slumpvis av webbplatsens autmatiska roterings-funktioner. Produkternas information och bilder återfinns på webbplats, samt i företagets Wiki. Till höger om dessa tre slumpvisa valda bannerskyltar visas också en slumpvis utvald kundrecension. Kundredensioner hämtas från webbplatsens databas med kundens profilbild och betyg.

9 Informations-modell Pingvinnet AB 8 Produkter & tjänster Företagets produkter och tjänster visas på olika ställen över hela webbplatsen. Produktinformation, bilder och teknisk data hämtas ur databasen för att presenteras på en separat produktsida. På produktsidan hämtas information från ett flertal olika källor och presenteras intill produkten eller tjänsten. Funktioner som visas på produkt/tjänst-sida är, Tagga produkt med etikett Genomsnittsbetyg för produkt (dynamiskt genererat) Tips kring vad andra kunder köpt (dunamiskt genererat) Inkommande länkar för blogginlägg om produkten Senaste användarrecension Tipsa andra om produkten via sociala medier Skapa en önskelista och lägg produkt i denna Sökfunktioner Webbplatsens artiklar är taggade med etiketter, och märkta med tidsstämplar och författare. Sökfunktionen jämför sökkriteria mot denna information. Sökfunktioner inkluderar även produktmanualer och och andra broschyrer som finns på webbplatsen som nedladdningsbara PDFfiler. Mobila applikationer Företaget erbjuder även mobil applikation till ios och Android. Denna app är utvecklad för att kunna erbjuda ytterligare tjänster till företagets besökare på webbplatsen. Denna kan laddas ned från företagets webbplats, och taggas också med en såkallad QR-kod. I denna mobila app kan besökare, Få information kring aktuella kampanjer Söka & jämföra produkter mot externa prisjämförelsesajter Kontaktinformation Webbplatsen har flera olika kontaktvägar. Ett allmänt kontaktformulär finns under länken Kontakta oss, vidare använder man en flash-baserad chat som personal på företaget turas om att hantera. Utöver detta använder företaget både Twitter och Facebook samt Google+ för att dels marknadsföra kampanjer, men också för att kommunicera med allmänheten. Vid kontakt via chat, ger systemet besökare en möjlighet att i slutet av chatt-sessionen få en kopia av samtalet epostad till sig. Det integrerade chatt-systemet skickar då ett utdrag av samtalet till den angivna epost-adressen, och raderar sedan samtalet och uppgifterna. Jämför tjänst och produkt En besökare kan vid besök i en enskild kategori av produkter, klicka för de produkter denne önskar jämföra med varandra. Besökare kan välja maximalt fyra produkter att jämföra, systemet hämtar då förutom produktinformation, pris och produktbild, även ett genomsnittligt betyg och senaste recension från den gemensamma databasen.

10 Informations-modell Pingvinnet AB 9 Intill denna jämförelse visas även importerade kommentarer och betyg från externa källor som exempelvis Prisjakt.nu eller Pricerunner.com med flera. Rankinglista för bredbandsprodukt För att bättre visa sin status på marknaden, integreras en extern tjänst för att mäta företagets hastighet på sitt bredband. För detta väljer man Speedtest.net som är en global tillförlitlig tjänst för detta syfte. Tjänsten fungerar på så vis att den som mäter sin hastighet på bredband också informerar Speedtest via formulär vilken leverantör man har, vilket postnummer-område man bor i, och vad man betalar för sitt bredbandsabonnemang. Företaget erbjuder också en egen oberoende server att mäta mot i detta nätverk, och får i gengäld sitt varumärke marknadsfört genom detta nätverk. Resultaten av alla mätningar sammanställs automatiskt av Speedtest.net, och skickas via API till företagets webbplats, och skapar en oberoende rankinglista för landets allas bredbandsleverantörer. Denna information kan också integreras med exempelvis marknadsföring, eller skickas till företagets facebook-sida. Alla de som använder tjänsten kan dela sina resultat på ett flertal olika sociala nätverk, på så sätt kan företagets kunder fungera som marknadsförare för företagets bredbandstjänst helt gratis. Sociala medier Facebook På företagets webbplats integreras funktioner såsom Facebook s gilla knapp, där besökare kan klicka på knappen för att visa att denne uppskattar företagets produkt eller tjänst. När besökaren klickar på knappen överförs information från företagets webbplats och databas om produkten till besökarens egen Facebook-sida. På företagets webbplats visas också hur många som klickat på denna Facebookknapp. Twitter Vid varje produkt, på produktsidan, kan besökare, kunder och personal klicka på en Twitter-knapp för att skriva ett meddelande om produkten på mikroblogg-sajten Twitter. Informationen skickas via Twitters integrerade API och lagras inte i databasen. Google+ På produktsidan, recensionssidan och i kunskapsbasens artikelsidor ligger en knapp för Google+, den visar antalet klick som gjorts av unika besökare på webbplatsen. Vid klick sparas även denna information på besökarens konto hos Google+, detta kan användas för marknadsföring. Blogga En besökare och kund på företagets webbplats ska kunna blogga om olika artiklar som finns på webbplatsen. När någon bloggar om en artikel, produkt eller recension på webbplatsen, känner systemet av inkommande länk och hämtar ett utdrag från bloggen och visar detta på sidan.

11 Innehållsplan 10 Innehållsplan Användargrupper Varje användare är unik. Detta vill Pingvinnet AB framhäva genom att erbjuda sina kunder ett stort utbud av smartphones, olika bredbandsabonnemang, tv-apparater, IP-telefoni och när tillfälle ges, kan paketerbjudanden erbjudas där vissa modeller erbjuds tillsammans till nedsatt pris. Kund Är intresserad av att utföra ett köp via hemsidan. Efter att ha utfört ett köp så gör du som god kund företaget en jättetjänst genom att tagga produkten du köpt och du skriver även en recension till produkten där du även betygsätter den. När man betygsatt sina inköp och skapat taggar så kallar vi även denna kund för en skribent. Besökare Är vanliga besökare på en hemsida som kan vara intresserad av att göra ett inköp. Kan även vara så att besökaren senare ska lämna en grundlig redovisning på hemsidan då denne är anställd för att utvärdera hemsidan.är en vanlig trevlig person som bara ramlat in på sidan och kanske är litet nyfiken på vilka produkter som finns. Finns det något av intresse och du lägger någonting i kundvagnen tar du steget upp till att bli en kund. Bakomliggande struktur sköts om hand av gruppen Personal som är ett samlingsnamn för alla som jobbar med det inofficiella arbetet bakom Pingvinnet ABs hemsida Personal Kollar status på lager, skapar nya produkter, tar bort gamla produkter som slutat tillverkas. Samlingsnamn för flera undergrupper Support Tar har hand om alla eventuella som företaget kan tänkas få. Klagomål, hyllningar, förfrågningar om produkterna, stavfel på produktinformationen och så vidare. Administratören Tar hand om hemsidans databas och kontrollerar att den fungerar korrekt och att den inte är hackad. Han har även hand om hemsidan i sig och är den som ringer runt om hemsidan eller någon av deras servrar strular för att fixa problemen som är interna.

12 Innehållsplan 11 Nödvändiga dimensioner och dess innehåll För att kunna skapa Pingvinnet ABs hemsida är det nödvändigt att använda oss av 3 dimensioner Externa användare Dessa användare kommer från det stora vida Webben och delas in i användargrupperna besökare och kund. Kund Kategori: Orderhistorik Definition: Kundens gamla ordernr Format: Nummer Kategori: Supporthistorik Definition: Kundens supporthistorik Format: Nummer Kategori: Produkthistorik Definition: Visar de senaste besökta produkterna och Nummer Kategori: Tagg Definition: Användarskapad tagg till recension/produkt och Nummer Kategori: Recension Definition: Användarskriven recension om produkt och Nummer Kategori: Betyg Definition: Betyg satt på produkt

13 Innehållsplan 12 Format: Nummer(0-5) Kategori: Användarinformation Definition: Alias, Plats och Hemsida för kunden som visas på dennes egen sida, Nummer och Hyperlänk Besökare Kategori: Produkthistorik Definition: Visar vilka de senaste produkterna som besökaren varit på Interna användare Dessa användare har tillgång till olika delar av det bakomliggande systemet som används för att skapa hemsidan Pingvinnet AB. Några titlar på dem är Support, Administratör och deras huvudgrupp Personal. Strukturen för dem ser ut på följande sätt Personal Administratör Support Personal Kategori: Namn Definition: Namnet på den anställda Kategori: Uppgift Definition: Vad den anställde har för uppgift på hemsidan.

14 Innehållsplan 13 Administratör Kategori: Namn Definition: Administratörens fullständiga namn. Kategori: Administratör(Uppgift) Definition: Vad administratören kan göra för olika uppgifter. Kategori: Ny Användare(Namn) Definition: Den nya användarens namn Kategori: Ny Användare(Roll) Definition: Den roll som den nya användaren ska ha Kategori: Databas(Namn) Definition: Databasens namn Kategori: Databas(Format) Definition: Vilken typ av databas det är Support

15 Innehållsplan 14 Kategori: Support(Område) Definition: Det område som supportpersonen har som sin expertis. Kan vara flera eller ett enda Kategori: Support(Användare) Definition: Lista med namn på de olika interna användare som räknas som support. Produkter Produkter är benämningen på vilken information som varje produkt måste innehålla. Kategori: Produktbild Definition: Bild av Produkten Format: Bild Kategori: Produktgalleri Definition: Om det finns flera bilder av produkter skapar man ett galleri för att med lätthet kunna visa upp dem. Format: Bilder Kategori: Produktnamn Definition: Produktens namn och Nummer Kategori: Produkt nr Definition: Produktens produkt nr Format: Nummer

16 Innehållsplan 15 Kategori: Tillverkare Definition: Vem som tillverkat produkten Kategori: Produktinformation Definition: Produktspecifikation över mått, snabbhet, mer teknisk beskrivning av produkten och Nummer Kategori: Produktutdrag Definition: En tilltalande och positivt framställd text om produkten Kunskapsbas En kunskapsbas med information om hur man utför diverse saker så att man inte behöver kontakta support. Kategori: Artikelnamn Definition: Namn på kunskapsbasens artikel Kategori: Kategorinexus Definition: Lista med alla nuvarande existerande kategorier i kunskapsbasen Format: text och nummer Kategori: Populära artiklar Definition: Artiklar som har fått högst genomsnittsbetyg av användarna

17 Innehållsplan 16 Format: hyperlänkar Kategori: Avatarbild Definition: Bild på användaren som användaren själv valt. Format. Bild Kategori: Sökruta Definition: Sökruta som används för att söka i kunskapsbasen Format: text och nummer

18 Innehållsplan 17 Mål/Arbetsuppgifter Besökare Målet för besökaren är att hitta den information som denne sökte. Vill han veta hur mycket en smartphone kostar så ska han med lätthet kunna nå det målet. Vill besökaren istället veta vad det finns för olika bredbandsabbonemang ska dessa med lätthet kunna hittas. Kund Kunden är en användare som hittat en produkt som han vill ha efter att ha letat efter information. Målet med kundens besök är antingen att köpa en produkt, betygsätta en produkt eller skriva en recension av en produkt. Dessa utför han med lätthet genom att besöka de olika delarna av sidan som är vidga till just detta ändamål. Personal Personalen har som arbetsuppgifter att se till att hemsidan fungerar som den ska och lösa problem för besökaren, kunden eller egna interna problem. Uppdelning i Administratör och Support delar upp personalen i olika delar för att bestämma vilken del av sidan som de har hand om. Skribent Skapar nya produktsidor och fyller hemsidan med material. Allt från smidigt skriva produktutdrag till att se till att specifikationerna från de olika företagen vars produkter som säljs är korrekta. Support Tar hand om de problem som gäller produkter. Felanmälningar, returärenden, frågor om produkter, hjälpa kunden att välja rätt produkt. Sätta ihop offerter åt kund. De sitter även i telefonsupport och svarar på inkommande samtal om produkter.

19 Innehållsplan 18 Administratör Är till för att lösa de olika problem som bildas internt. Han genomför dagliga kontroller av hemsidans databas för att se till att den är i topptrim. Han kontrollerar att hemsidan går att nå, om bolaget som de hyr webhotellet av fungerar som det ska. Administratören går sällan ut offentligt men gör han det kan det handla om att webhotellet utför service av deras servrar så att sidan kommer ligga nere. Har de egen webbserver så är det upp till administratören att se till att den ligger uppe och fungerar som den ska. Administratören är även ansvarig för att skapa nya interna användare när de anställer folk. Kunskapsbas Om kunden vill leta information om hur olika problem löses själv så finns det en kunskapsbas beredd att användas för olika nivåer av frågor och kategorier. Denna kunskapsbas har som mål att hjälpa kunden själv utföra olika metoder eller hjälpa denne genom att svara på frågor. Hittas ej svaret i kunskapsbasen kan kunden kontakta supporten.

20 Informationstyper och Innehållselement för Pingvinnet AB 19 Informationstyper och Innehållselement för Pingvinnet AB Besökare De som endast besöker hemsidan kan bara kolla runt på sidan men även kontakta företaget via en kontaktsida. Men när de besöker en produktsida återfinnes följande element Produktsida(Produktbild, Produktinformation, Användartaggar, Användarrecension, Genomsnittsbetyg, Köpförslag, Blogginlägg) Produktbild(bild) Produktinformation(Produktnamn, Specifikationer) Användartaggar(text) Produktnamn(text) Specifikationer(text) Användarrecension(text) Genomsnittsbetyg(Nummer) Köpförslag(Produktnamn) Produktnamn(text) Blogginlägg(Inläggets titel, Hemsida) Inläggets titel(text) Hemsida(text) Kontaktformuläret har följande innehållselement Kontaktformulär(Namn, , telefonnummer, Ärendetitel, Ärendebeskrivning, Ordernummer) Namn(text) (text) telefonnummer(nummer) Ärendetitel(text) Ärendebeskrivning(text) Ordernummer(nummer)

21 Informationstyper och Innehållselement för Pingvinnet AB 20 Kunder Kunder som handlar har valet att beskriva varje produkt med hjälp av taggar. Dessa taggar skapar de själva på produktsidan. Kunderna kan även skriva recensioner av produkten som sedan visas på produktsidan. De får även tillgång till en egen profilsida där deras skapade taggar och recensioner är synliga för andra. Användarinfo(Alias, Plats, Hemsida) Alias(text) Plats(text) Användartaggar(text) Hemsida(text) Användarrecension(Produktnamn, Recensionstext, Datum) Produktnamn(text) Recensionstext(text) Datum(Nummer) Interna användare Interna användare eller skribenter om man vill kalla dem så har möjligheten att lägga upp nya produkter på hemsidan genom att skapa en produktsida. För att kunna göra detta måste de ha tillgång följande innehållselement Ny Produktsida(Produktbild, Produktinformation) Produktbild(Bild) Produktinformation(Produktnamn, Specifikationer) Produktnamn(text) Specifikationer(text) Administratör Administratören kan som sagt skapa nya användare. Dessa användare skapas med följande indelning Ny Användare(Namn, Roll, Expertis) Namn(text)

22 Informationstyper och Innehållselement för Pingvinnet AB 21 Roll(text) Expertis(text) Kunskapsbas Kunskapsbasen är gjord av de interna användarna för kunderna som genom att få ett speciellt lösenord kan logga in och ta del av information som de kan tänkas söka ifall de vill leta reda på informationen de söker själva och ej kontakta support. Navigering) Kunskapsbas(Sök, Kategorier, Senaste Artiklar, Mest Populära Artikar, Avatar, Sök(Sökruta) Kategorier(Kategori) Sökruta(Text och nummer) Kategori(hyperlänk) Senaste Artiklar(Artikelnamn, Popularitet, Skriven av) Artikelnamn(text/hyperlänk) Popularitet(nummer) Skriven av (Namn) Namn(text) Mest Populära artiklar(artikelnamn) Avatar(Bild) Artikelnamn(hyperlänk) Navigering(Navigeringsföremål) Navigeringsföremål(hyperlänk) Innehållselement på flera ställen Som sig bör ska inte samma information skapas flera gånger. Utan tack vare att information lagras i databasen så återanvänds viss information. Produktbilden används på produktsidan, kundrecensioner och produktbladet. Specifikationerna från produktsidan används även på produktbladet. Recensionerna som skrivs av kunderna används på arkivet för recensionerna för produkten och finns synlig på deras personliga sida.

23 Informationstyper och Innehållselement för Pingvinnet AB 22 Taggar som skapas av användare syns på Produktsidan där dessa taggar används och på deras personliga sida Då möjligheten att kunna ta kontakt med oss är viktigt är det samma kontaktformulär för alla vare sig det är en besökare eller kund.

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. MANUAL E-HANDEL INLEDNING. På Svedbergs webbplats finns idag en integrerad e-handel där återförsäljare kan gå in och lägga sina order. Detta kräver att användaren först loggar in. Efter inloggning kan

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

RMAD MED APPSALES BLACK CONNECTS YOUR BUSINESS TO A MOBILE WORLD. www.appsales.se

RMAD MED APPSALES BLACK CONNECTS YOUR BUSINESS TO A MOBILE WORLD. www.appsales.se RMAD MED APPSALES BLACK CONNECTS YOUR BUSINESS TO A MOBILE WORLD www.appsales.se RMAD OÄNDLIGA MÖJLIGHETER Rapid Mobile App Development är effektivt, kvalitetssäkrat och prisvärt med stor flexibilitet.

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster?

Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster? Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster? Ahmet Kurt, NSB, juni 2011 Mobiltätheten exploderar bland befolkningen. Mobilen har man alltid tillgänglig, utan lång starttid. Just nu (2011)

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Hej alla ÅF! Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Börja med att använda din vanliga inloggning

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

Användarmanual Stiga on Line

Användarmanual Stiga on Line Användarmanual Stiga on Line 2 Innehållsförteckning Användarmanual Stiga On-Line Hur hittar jag till Stiga on Line 5 sida Översikt 6 Garantikort 7-10 Reklamationer 11-20 Order on Line 21-25 Bildbank och

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Tillgänglig Weblink Unified 2.0 Användarmanual Version 15.003 MacBook Pro MacBook Pro Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning 3. Inledning

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Utbildningsmaterial. Materialbeställning via Visma Zpider

Utbildningsmaterial. Materialbeställning via Visma Zpider Utbildningsmaterial Materialbeställning via Visma Zpider Innehåll Kort beskrivning... 3 Komma in i portalen... 3 Välja kund... 4 Byta kund... 4 Göra en beställning... 5 Söka efter artiklar... 5 Använda

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik!

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Sedan vi lanserade webbutiken 2006 har denna snabbt blivit en av våra viktigaste kanaler och andelen kunder som väljer att handla på webben ökar hela

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev 3.56 Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (12)

Innehållsförteckning 2 (12) Användarguide Innehållsförteckning 1 REGISTRERING... 3 2 MEDLEMSKONTO (MINA SIDOR)... 4 2.1 Kontaktinformation... 5 2.2 Adressbok... 5 2.3 Beställningshistorik... 6 2.4 Inloggningshistorik... 6 3 VARUKORGEN...

Läs mer

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben Publicera Y-bladet Innehåll Publicera Y-bladet...1 En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben...1 Logga in...2 Logga ut...2 Att lägga till en artikel till Y-bladet...3 Ändra ett inlägg...5

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör Förnyad konkurrensutsättning Manual för leverantör Ansvarig utgivare: Göteborgs Stads Upphandlings AB Titel: Förnyad konkurrensutsättning - Manual för leverantör Version: 1.0.0.2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

e-säljare Kund - Manual för appen ( )

e-säljare Kund - Manual för appen ( ) e-säljare Kund - Manual för appen (2016-10-06) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Appen e-säljare Kund 3 En leverantör 3 Komma igång 3 Menyn i iphone/ipad/android surfplatta 4 Meny 4 Meny/Kontakt

Läs mer

Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1

Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1 Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1 2012-02-15; 2 2012-02-15; 3 För att söka och titta på produkter så måste man nu var inloggad 2012-02-15; 4 Fokusområden här kan man läsa mera

Läs mer

Så beställer du via ny och enkel e-handel

Så beställer du via ny och enkel e-handel Så beställer du via ny och enkel e-handel Nu lanseras Martin & Serveras nya e-handel. Bättre sökfunktion, utökad produktinformation, detaljerad leveranskalender, tydlig bristhantering och modern layout.

Läs mer

E-handel. Beställ dina byggvaror online

E-handel. Beställ dina byggvaror online E-handel Beställ dina byggvaror online Handla byggvaror online från både mobil, surfplatta och dator Öppet 05-24 alla dagar Prislista med ditt unika pris Se aktuellt lagersaldo Se inneliggande order Se

Läs mer

Manual. Kom igång med Menigo Leverantörsorder. Version 1.4 2015-06-01

Manual. Kom igång med Menigo Leverantörsorder. Version 1.4 2015-06-01 Manual Kom igång med Menigo Leverantörsorder Version 1.4 2015-06-01 Innehållsförteckning: Hur får jag tillgång till Leverantörsorder på webben? Viktig information! Logga in Startsida Välj leveransdatum

Läs mer

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2013-04-15 Lathund Klubbmedlem 1 1 FUNKTIONER Din förenings IdrottOnline sida är portalen för medlemmarna där du kan hitta information om vad som händer i din förening. Med ditt personliga

Läs mer

Version 3.2 A SERVICE FROM OPV

Version 3.2 A SERVICE FROM OPV 2016 - Version 3.2 A SERVICE FROM OPV INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGGA IN PÅ OPV STORAGE 3 STARTSIDA 4 MENYER 5 KATEGORIER 6 SÖK 7 LADDA NER Direktnerladdning 8 LADDA NER Kundvagn 9 NERLADDNINGSHISTORIK FÖR

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Cylindrar Luftbehandlingsutrustning Riktningsventiler Kopplingar Tryckvakter Vakuumprodukter webstore

Cylindrar Luftbehandlingsutrustning Riktningsventiler Kopplingar Tryckvakter Vakuumprodukter webstore Cylindrar Luftbehandlingsutrustning Riktningsventiler Kopplingar Tryckvakter Vakuumprodukter webstore 2 BESTÄLL ONLINE MED FÖRTROENDE Webstore SNABBT OCH ENKELT VÄLJ RÄTT PRODUKT SNABBT l Över 10 000 lagerförda

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund Blogg hos moobis.se (skapad av Marie Linder marielinder.se)

Lathund Blogg hos moobis.se (skapad av Marie Linder marielinder.se) Lathund Blogg hos moobis.se (skapad av Marie Linder marielinder.se) 1) Gå till moobis.se 2) Klicka på skapa blogg i menyn längst upp och sedan på 4) Välj användarnamn och fylla i din epostadress. Du kan

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund redigera kontaktuppgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

Så här loggar man in:

Så här loggar man in: instruktörmanual FÖR ATT LOGGA IN OCH HANDHA etruck Här får du en förklaring av hur instruktörsdelen av etruck fungerar. Som komplement finns också en kort manual för eleverna hur man loggar in och börjar

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Användarmanual extra large

Användarmanual extra large XL Användarmanual extra large Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Ehandelslösningars komma igång tips!

Ehandelslösningars komma igång tips! Ehandelslösningars komma igång tips! Här kan du få reda på allt du behöver för att komma igång och sälja dina produkter! Om du behöver redigera bilder kan du göra det gratis på www.pixlr.com (exempelvis

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Dnr: Sid: 1 / 11 Universitetsförvaltningen Informationsavdelningen Manual vanliga rapporter i Google Analytics Version 1.2, uppdaterad 2012-05-30 Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Innehåll

Läs mer

VVS Centrum eshop. många smarta funktioner

VVS Centrum eshop. många smarta funktioner VVS Centrum eshop många smarta funktioner VVS Centrum eshop många smarta funktioner Välkommen till VVS Centrum eshop, butiken som är öppen dygnet runt. Här kan du handla när du vill, både från datorn,

Läs mer

Kom i gångg. Med vår Webshop

Kom i gångg. Med vår Webshop Kom i gångg g Med vår Webshop Välkommen till vår Webshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik, IT och kommunikation, detta i kombination med

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Filmtrailers om människor.

Filmtrailers om människor. Filmtrailers om människor. Foto: Ola Hedin fokuserar på att marknadsföra seminarier, produkter och tjänster genom att synliggöra människan bakom idén. Filmerna kan ses både på nätet och på mobilen och

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 Innehållsförteckning hypernet Direkt... 3 hypernet Direkt för Förskola/Fritidshem... 3 Systemuppbyggnad... 3 Inloggning för Administratörer...

Läs mer

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop?

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop? Widgetguiden Den här guiden är till för dig som vill använda Publits widgetshop för att enkelt sälja böcker direkt på din egen hemsida, blog eller Facebook. Här går vi steg för steg igenom processen för

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Egentligen låter det ju ologiskt, en faktureringstjänst som pratar om kundkommunikation och kundrelationer. Men vi ska förklara i den här guiden. Därefter

Läs mer

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad. Guide företagskonto HantverksParken TM Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.se www.malerirad.se www.hantverksparken.se 2015 Innehållsförteckning Sida 3: Användningsenheter Sida 4: Rekommenderade

Läs mer

Steg-för-steg-guide så lånar du en e-ljudbok på ios- och Android-enheter!

Steg-för-steg-guide så lånar du en e-ljudbok på ios- och Android-enheter! Steg-för-steg-guide så lånar du en e-ljudbok på ios- och Android-enheter! Denna guide visar hur du lånar e-ljudböcker på enheter med operativsystemen ios och Android. ios används i Apples produkter och

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Instruktioner för roedeers.se

Instruktioner för roedeers.se Instruktioner för roedeers.se Allmänna instruktioner Roller Gäst Anonym användare, ej inloggad Inloggad användare Inloggad användare Administratör Kan utföra allt och även fixa design osv, endast en eller

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Guide till SvD:s digitala tjänster

Guide till SvD:s digitala tjänster Guide till SvD:s digitala tjänster I denna guide hittar du information om hur du enkelt kommer igång med SvD:s digitala tjänster. För att använda SvD digitalt behöver du först logga in med ditt SvD-konto.

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

E-HANDEL ANVÄNDARMANUAL HANDLA NÄR DET PASSAR DIG 24 TIMMAR OM DYGNET!

E-HANDEL ANVÄNDARMANUAL HANDLA NÄR DET PASSAR DIG 24 TIMMAR OM DYGNET! E-HANDEL ANVÄNDARMANUAL HANDLA NÄR DET PASSAR DIG 24 TIMMAR OM DYGNET! WWW.FREDRICSONS.COM INNEHÅLL 1. Logga in 4 2. Välj ut dina varor 5 VÄLKOMMEN TILL FREDRICSONS TRÄ E-HANDEL 3. Köp varor 8 4. Kundvagnen

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING Novell Filr är som Dropbox, men betydligt säkrare. Från och med nu kan alla anställda och studerande inom Ålands gymnasium arbeta med sina

Läs mer

Wordpressguide - Palmstiernska Släktföreningen. Det här kan du göra:

Wordpressguide - Palmstiernska Släktföreningen. Det här kan du göra: Palmstierna Wordpressguide Hej! Vad kul att du vill hjälpa till med Palmstiernska Släktföreningens hemsida http://palmstiernskaslaktforeningen.wordpress.com. Det första du behöver göra är att bestämma

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Manual för administratör

Manual för administratör Manual för administratör Innehållsförteckning 1. Bloggar... 3 1.1 Byta Header- bild till blogg... 3 1.2 Ta bort/lägg till Kategori... 4 1.3 Byt Profilbild samt Lägg till Sociala Medier... 6 2. Publicera

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Office Management Lathund webbshop

Office Management Lathund webbshop Office Management Lathund webbshop Datum: 2016-10-26 Innehåll Login & Lösenord 3 Skapa konto 3 Logga in 4 Inloggat läge 5 Hitta produkter 7 Navigera via meny 7 Filtrera & sortera 9 Sök 10 Produkter 12

Läs mer

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Varför Facebook? Facebook är ett socialt forum där det är enkelt att hålla kontakt, uppdatera medlemmar om aktuella händelser och så vidare.

Läs mer

Dahl app fickhandbok. Stort sortiment i litet format! dahl.se/mobil

Dahl app fickhandbok. Stort sortiment i litet format! dahl.se/mobil Dahl app fickhandbok Stort sortiment i litet format! dahl.se/mobil Funktioner Kataloger Annonsyta Gå till startsida Mer/verktyg Profil/inloggning Gå till varukorg Sökfunktion 2 Kom i gång! Välja artiklar

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Välkommen till shoestore.se

Välkommen till shoestore.se Välkommen till shoestore.se Detta är en kort manual där du snabbt lär dig använda shoestore.se. Senaste revision 2010-02-01. Vi går igång direkt och loggar in på www.shoestore.se Det du nu behöver är kundnummer,

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Styrelsebloggens bruksanvisning

Styrelsebloggens bruksanvisning Styrelsebloggens bruksanvisning sidan 1 av 11 Styrelsebloggens bruksanvisning 1. Inledning Skattkammarvägens samfällighetsförening i Lindsdal, Kalmar består av 85 friliggande hus fördelat på gatorna: Skattkammarvägen

Läs mer

Det fasta innehållet finns på sidor och kan inte ändras av den som har rollen författare.

Det fasta innehållet finns på sidor och kan inte ändras av den som har rollen författare. Allmänt om hemsidan och Wordpress Brantevik.se är baserad på Wordpress (WP). Från Wickipedia: Wordpress, ofta versaliserat WordPress, är ett blogg- och innehållshanteringssystem. Det distribueras under

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Messit Webb användarhandledning

Messit Webb användarhandledning Messit Webb användarhandledning Logga in Börja med att logga in i Generic Mobiles gränssnitt som heter Messit Webb, adress http://www.genericmobile.se/. Klicka på Kundlogin i menyn. Logga in genom att

Läs mer

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11.

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 7 Nyheter 8 Meddelanden 9 Tröskelvärden 11 Beslutsfattare 12 Profilsida 13 1 Registrering För att registrera dig som

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23.

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. Tele2 Växel Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. mobil. Så här enkelt är det! XXXXXX Tele2 Växel Mobil: Allt i en app! Kom igång. Ladda

Läs mer